Nabukodonozor

l. Nebukadnezár.

Nabulus

a bibliabeli Szichem (l. o.), melyet később Vespasianus császár tiszteletére Flavia Neapolisnak (egyszerüen Neapolisnak) hivtak; palesztinai város, Jeruzsálemtől É-ra, forrásokban gazdag völgyben, a Földközi-tenger s a Jordán közt. Körülbelül 16 000 lakosa van, kik élénken kereskednek szappannal (faolajból), gabonával, gyapottal, gyapjuval és barmokkal. N. és környéke a mult sz.-ban még független volt és csak Ibrahim egyiptomi pasa törte meg 1834., most török birtok. A Jákob-kútja (Ján. ev. 4, 5 s köv.) 2 km.-nyire DK-re a várostól egy régi templom romjai alatt van, hengeralaku ciszterna, mely bár bedült, mégis 23 m., de vize nincs; ettől néhány száz lépésnyire É-ra fekszik József sírja, kis tömör épület.

Nacahuita

(növ.) a. m. anakahuita-fa (l. o.).

Nachod

a város Neustadt a. d. Mettau nevü cseh kerületi kapitányságban, a Mettau jobbpartján, vasút mellett, (1890) 6364 lak., pamutfonókkal, festőkkel és 1 fehérítővel; közelében szénbányákkal; régi kastéllyal, amelyben történelmi képgyüjtemény van. N. ismeretes az 1866 jun. 27. itt vívott csatáról, amelyben Steinmetz porosz generális a Ramming vezérelte osztrák hadat megverte.

Nachtigal

Gusztáv, német afrikai utazó, szül. Eichstedtben, Stendal mellett 1834 febr. 23., megh. Afrikában a Palmas-foknál 1885 ápr. 19. 1863. mellbetegsége miatt Algeriában, majd Tuniszba költözött. 1868. Rohlfs őt bizta meg Tripoliszban azzal, hogy a porosz király ajándékait Omár szultánhoz, Bornu fejedelméhez juttassa. 1869 jan. indult el Tripoliszból, útközben életveszéllyel behatolt Tibestibe, hol még sohasem járt európai ember és 1870 jun. bevonult Kukába, Bornu fővárosába. Onnan eljutott Broguba, Bagirmiba és sikerült neki Vadain, Darfuron és Kordofanon át egyiptomba utaznia, hol 1874 nov. 22. jutott el Kairóba. Tibesti, Borgu és Vadai kikutatása által a legnagyobb utazók sorába emelkedett. 1884. a német kormány nevében birtokba vette Togoországot, Kamerunt és a Damaraföldet. Visszautaztában halt meg; akkor a Palmas-foknál temették el, azóta pedig Kamerunban helyezték örök nyugalomba. Nagy útleirásának címe Sahara und Sudan (Berlin 1879-81, 2 kötet; kivonatolta Fränkel, Lipcse 1886; 3-ik, befejező kötetét Groddeck adta ki, u. o. 1889).

Nacionále

(lat.), valakinek nevét, korát, vallását, társadalmi állását, polgári és vagyoni állapotát, lakó-, és születési és illetékességi helyét s esetleges egyéb személyes viszonyait tartalmazó kimutatás.

Nacionalisták

(lat.), amerikai szociál-poltikai párt, amely az Egyesült-Államok számos klubjában elterjedt és egy olyan utópia-állam megvalósításán fáradozik, aminőt Bellamy (l. o.) rajzol Looking backward c. regényében. A N. alapították a National Farmer'a Alliance (l. o.) és a People's Party (l. Néppárt) szövetségeket. Céljukat, a társadalmi egyenlőséget a közhasznu magánvállalatok (p. vasutak, bányák, gyári ipar stb.) államosításával reménylik elérhetni.

Nacs

(ind) a. m. tánc; különösen a hindu bajadérek (l. o.) tánca, inkább csak némajáték, mely a hegedü és kézidob kiséretében előadott ének magyarázására szolgált. Ez a hinduk legkedveltebb szórakozása; ünnepies alkalmakkor, nagyrabecsült vendégek fogadásakor ritkán mellőzik.

Nád

(növ.) általában magas, keményszáru, éleslevelü pázsitkóró, mely rendesen vizparton vagy vizben nő. Speciálisan mint növénygénusz (Arundo L. pro parte, Czernya Presl. 1818., Phragmites Trin. 1820, bognád Brassainál, dordanád Benkőnél) a pázsitfélék magas füve, csöves bütykös szárral, metsző gerincü, hosszu levelekkel, szára tetején dúsvirágú ágboggal. Három faja (hazánkban 1) mind a két világrésznek mérsékelt és szubtropikus vidékein terem. Legelterjedtebb a többnyáréltü közönséges nád (tetőnád, fedőnád, Cz. Phragmites L., Phragmites communis Trin.), vizenyős helyeinknek legmagasabb (néha 3 méteres) és szaporasága miatt gyakran alkalmatlankodó növénye, állandó mocsárban egész dülőkké, nádassá csoportosul. Laza füzérkéjének alsó virága csak himes, tengelyét hosszu selymes szőr vonja be; polyvái hosszan kihegyesednek. A nádat a jég tükrén vágják, ház fedésére, falak és mennyezet bélelésére, továbbá fuvó-hangszerek nyelvsípjába, motollául stb. használják. Fiatal füve takarmány. Tőkéjének forrázata vizelethajtó szer hirében áll. Nád néven a nádpálma (l. o.) forró égövi növény szárát (spanyolnád) is ismerjük. Az olasz nád a mi nádunkkal közelről rokon, déleurópai eredetü dísznövény. Homoknád, l. Ammophila. Mézesnád a. m. cukornád (l. o.). Siskanád, l. Nádperje, Bambusnád. V. ö. Reissek S., Vegetations-Gesch., d. Rohres an d. Donau in Oesterreich u. Ungarn (Bécs 1859).

Nadab

szigetén, a mai Arad vmegye területén, 1241. Tamáshida bevétele után, a menekülő magyarság védekezni kivánt a tatárok ellen. A tatárok azonban bevették a jól megerősített szigetet és, mint a részben szemtanu Rogerius irja (Siralmas ének 34. fej.), a nőket és férfiakat levágván, mindenüket elszedték. Az áldozatok csontvázait csak 1878. találták meg éppen azon a tájon, hol a körös csatornája derékban metszi ketté a N.-i várhelyet. V. ö. Rozvány és Rómer, Alföld (1878. 222. sz.); Márki, Arad története (I., 100. old.) és Hadtört. Közl. (III., 324. old.); Pauler (II., 663. old).


Kezdőlap

˙