Ordas

nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegye solti j.-ban (1891) 860 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. Történeti nevezetességü hely a határban a dákosi sík. Itt ütötte föl az 1709-ik év telén hadi sátorát a dunai rengeteg erdők enyhében II. Rákóczi Ferenc, tul a Dunán pedig az ellentábor állott az imsósi erdővel átellenes Dunapart maga sormán a paksi határban, gróf Batthyány vezérlete alatt.

Ordenes

spanyol város Coruńa tartományban, a La Coruńa-Santiago út mentén, (1887) 6471 lak.

Ordinaire

(franc., ejtsd: ordiner), magyar népies kiejtéssel ordináré a. m. mindennapi, közönséges, továbbá parasztos.

Ordinandus

(lat.), a kat. egyházban az, aki elvégezve teologiai tanulmányait, az egyházi rend szentségének felvételére várakozik.

Ordináré

l. Ordinaire.

Ordinariatus

(lat.) a. m. a püspöki hatóság; igy nevezik azért, mert a püspöki hatalom a megye korlátai között «rendes», azaz a nyert püspöki hivatallal jár, a nélkül hogy arra külön megbizás vagy felhatalmazás szükségeltetnék. Ugyanezért a püspököt, mint a püspöki hatalom birtokosát, ordinarius-nak nevezik.

Ordinarium

(lat.) a. m. rendes, p. állam-költségvetésnél (budget), ellentéte az extra-O. a. m. rendkívüli.

Ordinarius

l. Ordinariatus.

Ordinárius sugár

v. rendes sugár, a kettős törésnél az a fénysugár, mely a fénytörés (l. o.) rendes törvényeit követi, mig a mellette fellépő második sugár esraordináriusnak mondatik.

Ordináta

l. Koordináták.


Kezdőlap

˙