Pacsa

kisközség Zala vármegye pacsai j.-ban, (1891) 1255 magyar lakossal, a járási szolgabirói hivatal székhelye, vasúti állomásal, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral.

Pecsér

nagyközség Bács-Bodrog vármegye topolyai j.-ban, (1891) 4586 magyar és szerb lakossal, vasúti állomással, postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Pacsirta

l. Pacsirtafélék.

Pacsirtafélék

(Alaudidae), az éneklő verébalkatuak kúpcsőrüek csoportjának egyik családja. Csőre erős, egyenes, középhosszuságu. Szárnya hosszu, széles, 9-10 másodrendü evezőtollal. Farka középhosszuságu és lekerekített. A hátsó ujj karma hosszu és egyenes. Körülbelül 110 ismert faja van, melyek Európát, Ázsiát és Afrikát lakják. Hazánkból 5 faj ismeretes. Táplálékaik rovarok és magok. Nevezetesebbek; a mezei P. (Alauda arvensis L.), verébnagyságu. Háta barna, fehéren szegélyezett, hasa fehér, mellén barna hosszas foltokkal. A hátsó lábujj karma kétszer oly hosszu, mint maga az ujj. Lépkedve jár. Hossza 18, szárnyhossza 10, farkhossza 7 cm. Hazája Európa, DNy-i Ázsia, Észak-Afrika. Magyarországban gyakori. Amint az első tavaszi meleg sugarak megjelennek, azonal hallatja hangját. A szabadban, mezőn és szántóföldeken, utak mellett láthatni, hogy mint emelkedik függélyes irányban, majd elnémulva földre ereszkedik és elbúvik. Kellemes dalát hallatja már februárban, egész októberig folyton dallal üdvözli az első reggeli sugárt és ugyancsak dallal búcsuzik el az utolsótól. Hasznos madár, mert leginkább rovarokból él. Egyszerü, mesterkélten, pár szalmaszálból összeállított fészkét, melybe 4-5 fehér, sárgásbarnán pettyezett tojást rak, a földre rakja. Fészeklakó. Évenként 2-3-szor költ. Ősszel kisebb-nagyobb csapatokban kóborol az egyik helyről a másikra, okt. melegebb vidékre költözik, amidőn gyakran összefogdossák és mint «apró madár» ízletes pecsenyéül szolgál. A búbos P. v. pipiske (A. cristata L., Galerita cristata Boie) háta földszürke, hasa fehéres, fején tollbóbita van. Hossza 18, farkhossza 6,5, szárnyhossza 9,5 cm. Hazája Dél-Közép-Európa. Kóbor madár. Magyarországban közönséges. A ligeti P. vagy pipiske (A. arborea L.) háta sárgásbarna; szárnyfedőin fehér folttal. Hossza 15,5, szárnyhossza 9, farkhossza 5 cm. Európát lakja, bokros helyeken, erdőszéleken tartózkodik. A havasi P. (Otocoris alpestris L.) arca, nyaka fekete, homloka és torka sárga, különben sárgásbarna. Hossza 17, farkhossza 7, szárnyhossza 11 cm. Hazája É-i Európa. Télen Magyarországban is található. A fehér szárnyu P. (Melanocorypha lucoptera Pall.), nyakán kétoldalt fekete folttal, különben piszkos sárgásbarna, szárnyain széles fehér szalaggal. Hossza 21, farkhossza 7, szárnyhossza 13 cm. Hazája Dél-Európa és Észak-Afrika. Ritkán Magyarországot is meglátogatja (Alsó-Fehér vármegye, Koncánál 1855.).

Pacsirtaháló

a kisebb madarak fogására használt, függélyes rudakra kifeszített 20-25 m. hosszu, 2-3 m. magas háló, melybe a felzavart madarak belebonyolódnak és igy megfoghatók.

Pacskolat

l. Lottinoplasztika.

Pacsmag

a kovácsok és lakatosok tűzélesztője.

Pacsuli-olaj

a Malakkán és Jáván termő Pogostemon Patchouli Pellet száraz leveleiből európai gyárakban vizgőzzel párolják le. Sűrü, zöldesbarna illanó olaj. Szaga erős, átható; fs. 15° C.-nál 0,97-0,99. Szappanokhoz és illatos szerekhez használják.

Pacta adjecta

(lat.), mellékszerződések, mellékegyezmények. Ezek v. változást idéznek elő abban, ami különben a szerződés jogi természetéből szükségszerüen következnék, v. megfordítva olyas valamit állapítanak meg, ami magából a szerződés jogi természetéből nem következnék. Az első esteben a P. által valami detrahitur contractui, a másik esetben adjicitur contractui.

Pacta conventa

(lat. a. m. elfogadott szerződési föltételek), a lengyel királyválasztásnál szokásos záradék, melynek kijelentését először az 1573-iki királyválasztó országgyülésen követelték Valois Henriktől.


Kezdőlap

˙