Poros-Pestere

l. Pestere.

Porosz bank

l. Németország (XII. köt. 56. old.) és Német birodalmi bank.

Porosz-Eylau

l. Eylau.

Porosz-Friedland

l. Friedland (3).

Porosz-Holland

az ugyanily nevü járás székhelye Königsberg porosz kerületben, a Weeske partján, vasút mellett, (1890) 4984 lak., vasöntővel, gépgyárral, gőzfűrészmalommal; régi kastéllyal.

Poroszkálás

l. Lovaglás.

Porosz kék

a. m. berlini kék (l. o.).

Porosz keletindiai társulat

l. Keletindiai társulatok.

Poroszló

nagyközség Heves vármegye tiszafüredi j.-ban, (1891) 5012 magyar lakossal, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. A névtelen jegyző szerint itt pihent néhány napig Árpád táborának egy része. Szerinte itt vár is volt. Itt békült ki IV. Béla fiával V. Istvánnal. Régi időben királyi sólerakóhely volt. A XIII. és XIV. sz.-ban a Bana és Jula nemzetség birta. Ma a Károlyi gróf és Pejacsevich-család és az egri főkáptalan birtoka. Régi apátsága Boldogasszony tiszteletére, valószinüleg a Gyula-nemzetségtől alapítva, már 1209. a bencés szerzetesek kezében volt. Első ismert apátja János, 1292-ből. 1299. a Gyula-nemzetség tagjai elcserélték Domokos kir. tábornokmester több más birtokáért. Későbbi története ismeretlen. V. ö. Balássa, A poroszlói apátság (Magyar Sion, 1896, VII. füzet).

Poroszló

törvényszolga, ki a hatóság által kijelölt egyéneket elfogja, némely államban katonailag szervezett rendőr v. rendőrcsapat tagja.


Kezdőlap

˙