Ribhu

(többes számban Ribhavasz), három félistenféle lény az ind mitologiában; Szudhanvanfiai, név szerint Ribhu, Vibhvan és Vádsa, közös elnevezésüket legidősebb fivérüktől vették. Eredetileg halandó emberek voltak, kik jó cselekedeteikkel kivívták maguknak a félisteni rangot.Az ind hitregében mint ügyes mesterek szerepelnek, ők készítették az Asvinok kocsiját, Indra isten csodálatos lovaitésBrihaszpati csodatehenét. Ifjuságot adtak elaggott szüleiknek és ők csináltak az istenek kovácsa Tvastri általkészített áldozati serlegből négy másikat. Rendesen Indra isten kiséretében vannak.

Ribillió

l. Rebellis.

Ribini

János, ev. lelkész, született Krencsen (Nyitra) 1722., megh. Pozsonyban 1788 aug. 8. Selmecbányán, Késmárkon s 1740-től Pozsonyban tanult, 1744. pedig a jenai egyetemre iratkozott be, melyen harmadfél évet töltött. 1747. soproni igazgató-tanár, 1758. lőcsei, 1759. pozsonyi lelkész lett. Később esperesi hivatalt is viselt. Művei közül a legkiválóbb nagy becsü egyháztörténetimunkája: Memorabilia ecclesiae aug. confessionis (2 köt., Pozsony 1787-89). Egyéb munkái: Oratio de cultura lingvae hungaricae (Sopron 1751); De numero apocalyptico 666 (álnéven, Vittenberga 1769); Leichenpredigt bey dem Begräbnisse Jonas Krisar (Pozsony 1775).

Ribinszk

az ugyanily nevü járás székhelye Jaroszlav (ettől 76 km.-nyire) orosz kormányzóságban, a Volga és Cseremkha összefolyásánál, vasút és hajózó-csatornák mellett, (1893) 29 275 lak., maláta-, tégla-, sörgyártással és nagy kötélgyárakkal, hajóépítéssel; júliusban tartott nagy vásárokkal. Mivel hajózó-csatornái a Keleti- és a Jeges-tengerrel összekötik, kikötőjében a hajóforgalom igen élénk. Mintegy 100 000 hajós (burlaki) és munkás végzi itt az átrakását azon áruknak, amelyeket évenként ide hoznak és amelyeknek értéke kitesz 80 millió frankot. A város házai túlnyomó részben fából épültek, legnagyobb a székesegyháza.

Ribizke

ribizli (növ., Ribes L., Grossularia Rich.), az egresfélék családjának cserjés tagja, 75 fajjal az É-i földgömb mérsékelt vidékein és Dél-Amerika Andesein, hazánkban 7. Szára tüskétlen, ötkaréju levele nem nyalábos, mint az egreséi, hanem elszórt. A piros R. (R. rubrum L., szt. János, v. szt. Iván szőllőcskéje, tengeri szőllő) 1-1,5 m. magas; gyér virágu förtjének élénk-piros bogyója savanykás. Északkeleti Európa és Ázsia polgára. Kerti míveléssel más szinü bogyója is támadt. Számos fajtája ismeretes, p. a cseresznye-R., a magvatlan, csíkos stb. A dúsvirágu R. (R. multiflorum W. et Kit.) Horvátország, a szirti (R. petracum), meg a havasi R. (R. alpinum L.) magas hegyeinken vadon nő és kellemes vadgyümölcs. Szaporítását egyszerü dugással vagy a következőbe való oltással végzik. Az aranyos R. (R. aureum Pursh) Észak-Amerikából való, telünket kibirja, sárga virágu, fekete bogyóju. Az ugyanonnan való vérszinü R. (R. sanguineum Pursh) dús, élénk-vörös virágfürtjeért kedvelt díszcserje. AR. levélzete számos levéltetü, hernyó és bogár kedvelt eledele; azutóbbiak gyakran egészen lekoppasztják.

Ribizkefélék

(növ.) a. m. egresfélék (l. o.).

Ribizli

(növ.), l. Ribizke. - R.-bor, l. Gyümölcsbor.

Riblette

(franc., ejtsd: riblet) a. m. pirított hússzelet, továbbá tojásos lepény.

Ribnij

orosz város, l. Osztrogozs.

Ribnitz

város Mecklenburg-Schwerin vend járásában,a R.-i tó mellett, a Keleti-tenger közelében, (1890) 4061 lakossal. Van járásbirósága, temploma,alreálgimnáziuma, apácakolostora, tengerészeti hivatala. Hajóépítészete, halászata, dohánytermelése jelentékeny.


Kezdőlap

˙