Rigópohár

(növ., Cypripedium L., cipő v. cipővirág Baumgartennál; cipőcím, helyesen cipőcímer, Diószegiéknél), Orchis-féle fű, tőkéje a földben terjeszkedő, virágszála csak az alján leveles, egy v. több virágu,ajakszirma mintegy cipőhöz v. papucshoz hasonló, azért a nép boldogasszony cipőjének v. cipellőjének is nevezi. Sok faja a meleg tartományokban, hazánkban csak C. Calceolus L. (erdei sárga papucs, sárga pohárvirág) terem. 3 dm. magas, 1-2 virágu, levele elliptikus-lándsás, virága átmérője egész 5 cm., sötétpiros-barna, az ajaka sárga, pirossal pettyegetett. Meszes földet szeret, hazánkban elég ritka (Nádasd [Borsod], Zólyom-Brezó, Eger). Kertbe illő, de kényes természetü virág. Az amerikaimeg az ázsiai fajok közt nagyon csinosak vannak, azért üvegházban ápolják. A nepáli C. venustum Wall. levele kétsoros, 20-26 cm. hosszu, világosan foltos, szára kurta, fekete-lila szőrü, virága nagy, szép piros-zöld, biborszinnel és halavány barnával cifrázva; soká virít (l. a Teremnövények képmellékletén).

Rigor

(lat.) a.m. szigor, él, élesség; rigorismus, szigoru, hajthatatlan gondolkodáűs- és cselekvésmód, erkölcsszigor; rigorista, a fölötte szigoru erkölcstanár, a büntetőjog szigorubb alapelveinek hive; rigorosum, vizsgálat.

Rigószörü

a marha, ha az egész test sötét v. fekete szinü, de a száj környéke világos. Az ilyen szájat rigószájnak nevezik.

Rigsdaler

1854 előtt dán pénzegység, felosztatott 6 márkára a 16 silling, értéke 2,66 korona.

Rigvéda

(szánszkrit) a. m. a dalok tudománya, az ó-ind irodalom legrégibb s legfontosabb műve. Még hozzávetőleg is bajos korát meghatározni, némelyek csillagászati okokbólKr. e. 4000-2400 időbe teszik a legrégibbR.-himnuszok keletkezését, mások Kr. e. 1500-1000-ből keltezik a R.-verseket. Különféle dalnokcsaládok szerepelnek mint az egyes himnuszok szerzői. Mintegy 1028 himnuszból áll a jelenlegi R.-szöveg, mely tiz könyvre osztva körülbelül akkora terjedelmü, mint Homer összes költeményei. Művelődéstörténeti értékét alig lehet a R.-nak túlbecsülni. Hű képét adja a régi indek életmódja,szokásai és vallásos szertartásainak. Költői szépségü helyekben is bővelkedik s egyeshimnuszai remek hangulatos költemények. Eredeti szövegét kiadták: Müller Miksa, R. Sanhita the sacred hymns of the Brahmans, together with the commentary ofSayanakarya (II. kiad., London 1891, 6 köt.). Latin betüs átirásban: Aufrecht (Berlin 1861-63, II. kiad.Bonn 1877); Oldenberg, Die Hymnen des R. (I. köt.), Metrische u. textgeschichtliche Prolegomena (Berlin 1888). Németre fordtották: Grassmann (Lipcse 1876-77); Ludwig, Der. R. oder die heiligen Hymnen der Brahmana, zum ersten Male vollständig ins deutsche übersetzt (Prága 1876-88, 6 köt.); Geldner és Kaegi, Siebenzig Lieder des R. (Tübinga 1875). Angolra fordították: Wilson Cowell és Webster (London 1850-88, 5 köt.); Griffith (Benáresz 1889-92, 4 köt.); Müller Miksa (London 1869) és Vedic Hymns (Sacred Books of the East 32, Oxford 1891). Franciára fordították: Langlois (Páris 1872, igen rossz fordítás); Bergaigne, 40 hymnes trad. et comm. (u. o. 1895).

Rigya

kivágott és ledöntött fákból, gallyakból készült akadály. A fák egymáshoz s a földhöz erősíttetnek, különösen ha nagy nehézségük nem akadályozza eltávolításukat. A R.-t erdőszélek védelménél, lövészárokkal kapcsolatosan, utak elzárása továbbá sáncak intervallumai kitöltése céljából alkalmazzák.

Rigyica

nagyközség Bács-Bodrog vármegye bajai j.-ban, (1891) 3639 német, magyar és szerb lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Rijder

németalföldi ezüstpénz, l. Ducaton.

Rijeka

l. Rjeka.

Rijksdaalder

(ejtsd: rájksz-), németalföldi ezüstpénz, a) régi birodalmi pénz; b) régebbi kereskedelmi pénz; c) jelenleg is forgalomban levő folyópénz 21/2 forint értékben = 5,10 korona.


Kezdőlap

˙