Ródiumötvények

A rodium a legtöbb fémmel ötvényeket alkot, de ezek közül a gyakorlatban a ródium drága volta miatt csak kevésnek van fontossága. Ha 4-5 rész arannyal összeolvasztjuk, igen szivós, nehezen olvasztható, aranyszínü ötvényt kapunk. Óraalkotórészekhez Paillard 72 rész palladium, 18,5 rész réz, 6,5 rész ezüst, 1,0 rész ródium, 0,5 rész platina és 1,5 rész nikol ötvényét használja. A vassal való ötvényének is sok jó technikai tulajdonsága van.

Rodman

Tamás, amerikai dandártábornok, szül. Indianában 1820 körül, megh. 1871. Nevezetes a tüzéri technika terén tett különböző felfedezéseiről, egy tőle szerkesztett és róla elnevezett készülékről, amely a lőszerek csövére gyakorolt gáznyomás mérésére szolgál, továbbá az 1862. fokozott fegyvertöltéseknél alkalmazott nagy szemü lőporról.

Rodna

község, l. Radna.

Rodnai havasok

l. Radnai havasok.

Rodomonte

hősködő vitéz Bojardo Orlando innamorato-jában; innen rodomontade a. m. szájhősködés.

Rodonit

(ásv., rhodonit), kovasav mangán (MnSiO3), kovamangán-nak is mondják; háromhajlásu rendszerbeli piroxénásvány, mely azonban leginkább vaskosan, szemcsésen terem és pedig régi kristályos kőzetekben. Rózsaszinü, vörös, vöröses-barna, ha tisztátalan, akkor zöldes vagy sárga szinü. A világosságnak sokáig kitéve, megbarnul. K. 5-5,5, fs. 3,5-3,6. Legnagyobb mennyiségben az Ural hegységben (Malaja-Szedelnikovaja közelében) terem, ahonnan Jekaterinburgba viszik és vázákat, mindenféle dísztárgyakat készítenek belőle. Orosz neve orlec. Kristályokat találni nálunk Kapnikon, Betléren, Csucsom vidékén (Gömör), Rézbányán, Svédországban Pajsberg vidékén (azért pajsbergit is a neve), továbbá terem Piemontban (st. Marcell), a Harzban (Elbingerode); Észak-Amerikában (New-Jersey) 17 cm. hosszu kristályokra is akadtak.

Rodope

(Rhodope), az ókori Trákia magas hegysége, mely az ország nyugati részében, a Nesztos folyótól keletre, északtól délnek terjedt. Rengetegjeiben a bacchansnők tartották zajos vigalmaikat. Ez idő szerint Despoto Planina a neve.

Rodosto

(törökül Tekirr-dagh), járási székhely Drinápoly (ettől 112 km.-nyire) török vilajetben, a Márvány-tenger É-i partján, a Jadsi-köi lábánál, 25 000 lak., akik közt 14 000 török, 6000 örmény, 4000 görög; meglehetősen élénk kereskedéssel, amelynek fő cikkei a vizen Konstantinápolyba szállított zöldség, gyümölcs és gabona. Panagia nevü temploma, a régi sáncai még a bizánci időkből valók. R. az antik Bizanthe, amelyet későbben Raedestusnak hivtak. Itt voltak száműzetésben II. Rákóczi Ferenc (l. o.) és társai. Mikes Kelemen innen keltezte Törökországi leveleinek egy részét.

Rodriguez

(Diego R., Rodrigues), a Mascarenas-csoport egyik szigete, 588 km.-nyire Mauritiustól, amelytől politikailag is függ, 110 km2 területtel (1891) 2068 lak. A vulkáni eredetü, hegyekkel takart szigetnek legmagasabb csúcsa a Limon (396 m.). A szigetet korallzátonyok övezik. Az egykori erdőit elpusztították. Földje termékeny; termékei rizs, kukorica, búza és tropusi gyümölcsök. Éghajlata olyan mint Mauritiusé, csakhogy több rajta a szélvihar. Két helység van rajta: Gabriel a belsejében és Port-Mathurin az É-i partján. 1893. a kivitel értéke 94 972, a bevitelé 107 002 rupia. V. ö. Böhm, Die Insel R. (Petermanns Mitth., 1880).

Ródus

(Rhodus), 1. Dsezairi Bahri Szefid török szandsáksághoz tartozó sziget az Egei-tengerben, Kis-Ázsia DNy-i partja közelében, 17 km.-nyire az Alepo-foktól, az É. sz. 35° 52´ és 36° 28´ között, 1460 km2 területtel, 27 000 lak., akik közt körülbelül 20 000 görög, 6000 török és 1000 zsidó. A hosszukás szigeten egy hegylánc vonul végig, amelyet többé-kevésbé alacsony horpadások osztanak részekre és amely a középen emelkedő Tairosz vagy Attairóban (azelőtt Atabiron) éri el a legnagyobb magasságát. Folyói nyáron mind kiszáradnak. Éghajlata nagyon enyhe. Termékei kevés búzán és rozson kivül főképen a szőllő, az olaj-, a fügefa és a déli gyümölcsök; ezek, a szárított hüvelyesek, hagyma, olaj és méz a fő kiviteli cikkek is. A házi állatok közül leginkább öszvért és kecskét tartanak. Az egykoron oly számos kigyók nagyon megfogytak. A régi időkben a feniciaiak uralkodtak rajta, akik Lindosz, Jaliszosz és Kameirosz városokat alapították. A Kr. e. első évezred elején szorították ki őket a görögök, főképen a dórok. A R.-i városok (Halikarnasszus, Knidosz és Kosszal) ezután egyesülve szövetséget, az u. n. hexapoliszt alkották. A sziget hatalma ezután gyorsan növekedett és különböző gyarmatokat alapított. Hatalmát növelte az is, hogy a három régi város miletoszi Hippodamus műépítő tervei szerint Kr. e. 408. a sziget ÉK-i végében egy új a sziget nevét viselő várost alapított. Nagy Sándor macedon uralom alá hajtotta, de az ő halálával R. függetlenítette magát; későbben, 305-304-ig, egy éven át állott ellene Demetriusnak és azután első rangu tengeri és kereskedelmi hatalommá vált. Tengerészeti törvényeit az egész Földközi-tengeren elfogadták és érvényüket későbben a rómaiak is elismerték. Művészet és tudomány virágzottak rajta; külön szobrásziskola keletkezett, amelynek egyik első és leghiresebb alkotása a kikötőjében felállított kolosszális szobor, a világ hét csodája egyike volt. Midőn a rómaiak a Kelet ellen harcra keltek, Kr. e. 200 óta R. hű szövetségesük volt, amiért jutalmul Liciát és Kária D-i részét kapta. Erről azonban 167., Kária legdélibb részét kivéve, le kellett mondaniok. A sziget névleges önállóságát megtartotta Diocletianus császár korági, amidőn a provincia insularum középpontja lett. Későbben a bizánci császársághoz tartozott. 1309. elfoglalták a johanniták, akiket róla R.-i lovagoknak is neveztek. A lovagrend sokáig küzdött e birtokáért, de 1522. végre Szulejman elvette tőlük és azóta török uralom alatt áll. Kr. e. 222. egy földrengés romba döntötte R. város falait és a kolosszális szobrot is.

2. E., az ugyanily nevü sziget fővárosa, görög érsekség székhelye, a régi R. helyén, mintegy 11 000 lak., akik közt 5000 török, két kikötővel. Régi körfalai, több a johanniták korából való ház még fennáll; a lovagrendekre emlékeztet még az u. n. Lovag-utca, a szt. Jánosról elnevezett és 1863. összedőlt székesegyház, a nagy mester palotájának romjai stb. Egyébként az amfiteátrumszerüen épített város a gyors hanyatlás jeleit viseli magán.


Kezdőlap

˙