Sarjerdőüzem

az a kezelési eljárás, amellyel a sarjerdőket felújítjuk. Általános szabályai a következők: a felújításra szánt sarjerdőket legcélszerübb tél végén s a nedvkeringés időszakának beállta előtt vágni, kivéve a patakok, folyók mentén levő égereseket v. füzeseket, melyeket legcélszerübb télen, amidőn a befagyott vizes talajon a munka meg van könnyítve, vágni. Kivételt tesznek továbbá a cserkéreghántásra berendezett erdők, melyeknek felújítása a nedvkeringés időszakára, tehát május havára kell halasztanunk. A S.-ben kezelt fákat éles fejszével ugy kell vágatnunk, hogy a tuskó felülete sima, a viz lefolyhatása végett lejtős, s maga a tuskó alacsony legyen, hogy a tuskósarjak közel a föld szinéhez eredve, csakhamar önállókká váljanak. A kivágott anyagot igyekezni kell az új sarjak növekedésének megindulása előtt kiszállítani, nehogy később a zsenge sarjak a kiszállítással szenvedjenek. Gondoskodni kell az elvénhedt tuskóktól pótlásáról s a hézagok kiegészítéséről. A pótlásnál arra kel ügyelni, hogy a kiültetendő csemetéket a sarjadzásra képes tuskóktól legalább 1,3-1,5 m. távolságra ültessék, mert közelebb a tuskósarjak által könnyen elnyomatnak.

Sarjfa

tuskó vagy gyökérsarjhajtásból keletkezett fa, l. Sarjadzás.

Sarjmorzsa

(növ., soredium), l. Zuzmók.

Sarjügy

(növ., kelőrügy, gemma v. gemmula prolifera, propago, propagulum), sok moha megharasztféle telepjén, a gyök haján, törzsén vagy levelén keletkező sejtes sarjacska, melyből kedvező körülmény között ivartalan úton új növény lesz. Nagyobb illetőleg magasabb foku S. v. sarjadzó rügy némely virágzó növény levele tövében is keletkezik. Ezek apró húsos gumócskák, de pikkelyesek. Bizonyos nagyságig növekedve lehullnak, a földön járulékos gyökeret és szárat eresztenek, új növény lesz belőlük. Ilyen a levélsarj is, mely a levélen járulékos rügyekből keletkezik, szinte lehull és gyökeret bocsát, belőle új növényindividuum lehet, p. a harasztok vagy a Cardamine pratensis levélsarjából. Ha a Pepetomia levelét lemetszük és földbe ültetjük, a metszet lapján adventiv rügyek támadnak s áttörik az a közben keletkező pararéteget. L. Begonia, Dentaria, Hagymasarj, Fiókhagyma.

Sarjsejt

(növ.), l. Kelősejt.

Sarju

l. Sarj.

Sark

a földrajzban a Föld északi és déli sarka, azaz a tengelynek, mely körül a Föld forog, két végpontja. Egyéb értelmét l. Polus. - S. az anatomiában, l. Sarok.

Sarkad

nagyközség Bihar vármegye nagyszalontai j.-ban, (1819) 1423 házzal és 8244 lak. (közte 7944 magyar és 226 tót); van takarékpénztára, vasúti állomás, posta- és táviróhivatala, postatakarékpénztára. Van kaszinója, három olvasóköre, felsőbb népiskolája, gazdaköre stb. V. ö. Márki, S. története (Budapest 1877., 189. oldal).

Sarkad-Keresztur

község, l. Keresztur (9).

Sarkaica

kisközség Fogaras vármegye sárkányi j.-ban, (1891) 1132 oláh lak.


Kezdőlap

˙