Süllőfű

(növ., Myriophyllum L., tóborosta a. m. tókefe, Diószegiéknél), a tengerfürtfélék (Haloragidaceae) édesvizi füve, örves levele számtalan vékony sallangra hasadozik. Virágfüzérjének a tetején virágai csak himesek, négyszirmuak, nyolchimüek, az alsók termővirágok, sziromtalanok. Nagyobb részt vizbe merül, de a szára teteje kiemelkedik. 18 faja (hazánkban 2) az egész földkerekség meleg és mérsékelt vidékén terem. Füve szárazon vagy frissen takarmánynak használható, de inkább trágyának szedik ki az árkokból. Aquariumba is célszerü. A M. spicatum L. (vizi kapor) szárát a Balaton vizében egész két méternyire megnyujtja és a balatoni hinár két fajának egyike. L. Alkalmazkodás és Hinár.

Sült hús

l. Hús.

Süly

1. Tápió-S., nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármgye pesti felső j.-ban, (1891) 1274 magyar lak.; van vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és postatakarékpénztára. - 2. Tisza-S., nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszai alsó j.-ban, (1891) 2722 magyar lak., vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal.

Süly

a skorbut (l. o.) magyar neve; népies nyelven azonban általában az állatok nyakán fejlődő daganatokat (actinomycosis, gümőkór [l. o.]) is értik alatta. Régente mindenféle rossz indulatu kelést, fekélyt jelentett. A «süly egyen meg» szólásmód tanusága szerint a fene szóval rokonértelmüen is használták.

Sülyedés

l. Emelkedés és sülyedés.

Sülyesztett lövegállás

a tüzérségi futólagos födözékek egy neme. Célja a kezelő legénységet a gyalogsági puska lövedékeinek, valamint a tüzérségi lövedékek darabjai és töltelékgolyóinak hatása ellen megóvni, egyúttal az egyes tüzelőlövegek számára födözéket nyujtani. Ezen lövegállások gyorsan készíthetők el, és akkor alkalmaztatnak, ha kevés a munkaidő és a viszonyok a lövegeknek nagy távközökkel való felállítását megengedik. A lövegállások középvonala egymástól 20 lépésnyi távolságra essék. A lövegállás hossza 4 m. A löveg a csőmagasságig fedezve van belátás ellen. S.-ok laza földben és ott alkalmaztatnak, hogy az előterep pásztázása magasabb lőállást nem igényel.

Sülyesztett lövegtalpak

arra szolgálnak, hogy a lövegpadok mögött álló legénységet és lövegeket a közvetetlen ellenséges tűz ellen fedezzék. Ezen okból ugy vannak szerkesztve, hogy a padon át tüzelő lövegek csak addig láthatók a tarajvonal fölött, amennyi idő a lövegek irányítására és elsütésére okvetetlen szükséges.

Sülyesztő szekrény

vizben való alapozásnál használt szerkezet. Valójában széles és lapos, négyszögletü hajó, melyet a vizben azon hely fölé állítanak, hol valamely műtárgy alapját lerakni óhajtják s melyet előzetesen kotrókkal egyenletessé tettek. Az alapot a hajóban építik föl oly magasra, hogy a faltest a víz fölé nyuljon s aztán a hajót a fenékre szülyesztik. Az oldalgerendázat eltávolítása után a falazást szabadon folytatják. Régi szerkezet, mely csak kis vizmélységnél, kellő birósságu mederffenéknél nyert alkalmazást, ma ritkán használják. A vizben való alapozásról l. Alapozások.

Sülyfű

(növ.) több növény neve: a kontyvirágé, a Sedum maximumé (l. Varjuháj), a Herniaria hirsutáé, a kalánfűé, a Salamon-pecsétjéé, meg a Ficariáé.

Sümeg

1. nagyközség Zala vármegye sümegi járásában, (1891) 5384 magyar lakossal; a járási szolgabirói hivatal széke, járásbirósággal és adóhivatallal, kir. közjegyzőséggel; van államilag segélyezett községi alreáliskolája, alsó foku ipariskolája, takarékpénztára és népbankja, mész- és téglagyára, élénk gabonapiaca és marhavásárai. Vasúti állomás, posta- és táviróhivatal és postatakarékpénztár. Itt jelenik meg a Sümeg-Szent-Grót cimü hetilap (IV. évf.). S. az Árpádok alatt királyi vár volt, a XV. századtól kezdve a veszpérmi püspökök birják. Régi vára egy kerek hegy tetején épült és a XVIII. század elej óta, amidőn a kurucoktól elvétetett s leromboltatott, romokban hever. A várhegy aljában a veszprémi püspöknek a mult század közepén épült nyári palotája van. Itt született Kisfaludy Károly, kinek nemesi háza ma is fennáll. A községben emlékszobrot emeltek neki. - 2. Szepes-S. (l. o.).


Kezdőlap

˙