Úri gomba

(növ.), l. Varganya.

Úri hatóság

l. Földesúri hatóság.

Úri imádság

l. Miatyánk.

Urija

v. orija, egy árja eredetü ind szójárás, melyen Orissában beszélnek. U. nyelvtanokat irtak: Sutton, An introductory grammar of the Oriya language (Kalkutta 1831); Maltby, Practical handbook of the Uriya (u. o. 1874); Browne, An Uriya primer in the Roman charachter (London 1882); Drose, Introduction to the Malto language (malto az U. egyik dialektusa). Szótárakat irtak: Sutton (Kuttack 1841-43, 3 kötet) és Ras Utkal Abhidhan (u. o. 1891).

Úri jog

(franc., droit de seigneur), a középkori földesurak által igénybe vett u. n. jus primae noctis; l. Jus.

Urikány

község, l. Hobica-Urikány.

Urim és thummim

(Mózes II. 28.), két homályos eredetü héber szó, melyet Luther szerint igy kell fordítani: világosság és jog. U.-nak nevezték a régi zsidók az éfód (l. o.) elülső szinén lévő négyszögletü kockát, amely 12 kisebb kockára volt beosztva, melyekbe a 12 törzs neve volt bevésve, azonkivül az egész héber ábécé. Mindez arra szolgált, hogy a főpap ezek segélyével válságos időkben jövendőt mondhasson. Az ó-testamentom szerint azon betük, amelyekből a főpapnak Isten válaszát kellett kimagyarázni, szinüket változtatták. S ha valamely vallási vagy politikai misszióról volt szó, a főpap az U.-t kérdezte meg, hogy melyik törzs legyen azzal megbizva, s amelyik törzs kockája szinét változtatta, az lett a megbizott.

Urina

l. Húgy.

Urinatores

(állat), l. Farlábuak.

Urinsav

l. Húgysav és Hippursav.


Kezdőlap

˙