Vénus-kagylók

(Veneridae), a szifós kagylók rendjének egyik családja, egyforma kagylókkal, melyek zártak, meglehetős körformák v. hosszukásak, felbőrük vékony, könnyen lekopik. A kagyló zárója mindkét felől legfeljebb 3 fő fogból és a külső kötegből áll. A köpeny öble igen különböző. A köpenyszegény elül v. egész hosszában elkülönült. A szifók meglehetős hosszuak, többé-kevésbbé összenőttek. Lábuk nyelvforma, oldalt összenyomott, néma bisszusz-miriggyel. Ez idő szerint 600-nál több élő és 400 kihalt faj ismeretes. Ide tartozó fontosabb nemei a Venus L., Cytherea Lam., Artemis Poli stb. Valamennyi élő faj tengeri.

Vénus-köldöke

(növ.) vagy köldökfű, l. Köldökvirág, de a zsidócseresznyét meg a Hydrocotyle-t is nevezik igy; l. még Gyujtoványfű.

Vénus-ujja

(növ.), l. Ebnyelvfű.

Vény

a. m. recipe, l. Recept.

Venyige

(növ.), a szőllő száraz hajtása rakáson, de az élő vesszőt is mondják V.-nek, sőt néha a szeder évi hajtását (turio) is, l. Iszalag.

Vénytan

l. Ars formulandi.

Vép

(Wettendorf), kisközség Vas vármegye szombathelyi j.-ban, (1891) 2156 magyar lakossal, vasúttal, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. Jelentékeny marhakereskedést űz. Ódonszerü kastélya van.

Veperd

(Weppersdorf), kisközség Sorpon vármegye soproni j.-ban, (1891) 1002 német lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Vepor hegység

az Osztroski-Vepor hegység (l. o.) egyik tagja, Zólyom, Gömör és Nógrád vármegyék területén, a Garam, Rima és Ipoly völgyei közt terül el. A hegység fő gerince Zólyom és Gömör vármegyék határán húzódik, ahol a Breznóbánya és Tiszolc közti hágó (865 m.) jelöli határát a Fabova hegység (l. o.) felé. A gerinc innen DNy-ra húzódva, a Vepor (Vjepor) csúcsban 1341 m. magasságot ér el. Utóbb alább szállván, Zólyom és Nógrád vármegyék határán az Ipoly hegy (1058 m.) s az Ipoly folyó forrásvidéke körül az Osztroski hegycsoporthoz (l. o.) csatlakozik. Itt Ny. felé jelentékenyebb ág szakad ki, mely a V.-hez a Zólyom vármegye közepe táján, a Garam és Szalatna völgyei közt emelkedő és az Ocsova patak völgyét köralakban körülfogó Polyána v. Pojána hegységet (1459 m.) csatolja. A V. leginkább gránitból és jegeces palákból, a Polyána trachitból épült fel.

Veprovác

nagyközség Bács-Bodrog vármegye kulai j.-ban, (1891) 2964 német és magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.


Kezdőlap

˙