Hátra Kezdőlap Előre

Cserkút
Forrás:kf(111.142-144)
T mecseki Hegyalja

Csermely
Forrás:hun(517)kf(67)
T Barkóság
Borsod vármegye

Csermosnya-völgy
Forrás:mnl2(304)gyal(483)
T Gömör

Csernakeresztúr
Forrás:kf(82)
T Hunyad vármegye
X dévai csángók

Csernátfalu
Forrás:gyal(357)
T Barcaság
Brassó vármegye
Négyfalu

Csernigov terület
T Ukrajna

Csernobil
T Kiev terület

Csernovci terület
T Ukrajna
P Csernovci város
E Bukovina

Csernovci város
H Cernauti
Czernowitz
T Bukovina
Csernovci terület

Csertalakos
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Csestochowai-dombság
F Lengyel-középhegyvidék

Csianghszi tartomány
L Jiangxi tartomány

Csiangszu tartomány
L Jiangsu tartomány

Csík
M:A csíki esperesség tájnévi változata
Forrás:hun(658)gyal(784)
T Székelyföld
P Kászon
X Csík vármegye
Csíkszék
= csík hal

Csík szék
L Csíkszék

Csík vármegye
Forrás:hun(659)gyal(407)
T Erdély 1876-1920 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Székelyföld 1876-1920 között
P Bélbor
Borszék
Ditró
Gyergyóalfalu
Gyergyóbékás
Gyergyócsomafalva
Gyergyóhodos
Gyergyóholló
Gyergyóremete
Gyergyószentmiklós
Gyergyótölgyes
Gyergyóújfalu
Gyergyóvárhegy
Gyimesbükk
Gyimesfelsőlok
Gyimesközéplok
Kászonaltíz
Kászonfeltíz
Kászonimpér
Kászonjakabfalva
Kászonújfalu
Kilyénfalva
Salamás
Szárhegy
Tekerőpatak
Vasláb
E Csíkszék
X Csík
Gyergyó
Gyimes
székelyek

Csíki-havasok
F Keleti-Kárpátok

Csíkszék
M:közigazgatási egység az 1876-os megyebeosztásig
Forrás:hun(658)gyal(784)
H Csík szék
T Székelyföld 1876-ig
P Alcsík
Felcsík
Gyergyó fiúszék
Kászon fiúszék
R Csík vármegye
X Csík

Csikvánd
Forrás:gyal(73)
T Győr vármegye
Sokoróalja

Csilin tartomány
L Jihin tartomány

Csilizköz
Forrás:kf(80-81)gyal(492)
T Csallóköz
Győr vármegyei Vízköz
X Győr vármegye
Pozsony vármegye

Csinghaj tartomány
L Qinghai tartomány

Csinlingsanmo
L Qin-hegység

Csita terület
T Szibéria közigazgatási terület
P Agai Burjátföld

Csitár
Forrás:kf(195-196)
L Alsócsitár

Csokvaomány
Forrás:hun(517)kf(67)
T Barkóság
Borsod vármegye

Csolt
Forrás:gyal(132)
T Nagysomkúti járás
Szatmár vármegye
X Kővár vidéke

Csomafája
Forrás:kf(73)
T Borsa völgye

Csomolungma
H Chomolungma
Chu-mu-lang-ma feng
Mount Everest
Qomolangma feng
Sagarmatha
F ázsiai hegycsúcs
T Himalája
X Kína
Nepál

Csongrád megye
F magyarországi megye
T Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között
Magyarország 1989-től
P Szeged
E Csongrád vármegye

Csongrád vármegye
Forrás:gyal(409)
T Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Tiszántúli kerület
P Adorján
Horgos
Szeged
R Csongrád megye
E Csanád-Arad és Torontál k. e. e. vármegye
X Duna-Tisza köze
Tiszamente
Tiszántúl
Viharsarok

Csonkahegyhát
Forrás:gyal(482)
HV Hegyhát
T Göcsej
Zala vármegye

Csontfalu
Forrás:gyal(792.823)
T Szepesi lándzsások kerülete

Csopak
T Veszprém megye

Csór
Forrás:fnesz2(445)
T Fejér vármegye
Fejér vármegyei Sárrét

Csorna
Forrás:gyal(728)hun(351)
T Rábaköz
Sopron vármegye

Csöbörcsök
M:A 18. század végéig magyar lakosságú település a Dnyeszter torkolata közelében
H Cioburciu
Csebercsik
T Moldova
X moldvai csángók

Csöcsiang tartomány
L Zhejiang tartomány

Csöde
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Csömödér
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Csörnyeföld
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Csúd-tó
H Peipsi-tó
F európai tó
X Észtország
Oroszország európai része

Csukcs
LV Csukcs-félsziget
Csukcs-fok
Csukcs-hegység
Csukcs-tenger
Csukcsföld

Csukcs-félsziget
HV Csukcs
F félsziget
T Orosz Távol-Kelet nagytáj
P Csukcs-fok

Csukcs-fok
HV Csukcs
F partfok
T Csukcs-félsziget

Csukcs-hegység
HV Csukcs
F észak-ázsiai hegység

Csukcs-tenger
HV Csukcs
F peremtenger
T Jeges-tenger

Csukcsföld
HV Csukcs
T Magadan terület
P Vrangel-sziget

Csurgó
Forrás:kf(69)gyal(763)
T Belső-Somogy
Somogy megye
Somogy vármegye

Csurog
Forrás:gyal(45-46)
T Bács-Bodrog vármegye
Sajkás vidék

Csuvasföld
T Volga-Vjatka vidéke
P Csebokszari

Csuza
Forrás:kf(82)gyal(356)
T Baranya vármegye
Drávaköz

Csüdőtelke
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Kis-Küküllő mente
Kis-Küküllő vármegye

Csügés
Forrás:kf(149)
T Bacau megye
Tatros völgye

Csütörtökhely
Forrás:gyal(194.792)
F szepesi város
T Szepes vármegye

Cuando Cubango tartomány
T Angola

Cuanza
L Kwanza

Cuanza Norte tartomány
T Angola

Cuanza Sul tartomány
T Angola

Cubango
F afrikai folyó
R Okavango

Cuernavaca
T Morelos

Cuiabá
T Mato Grosso szövetségi állam

Culiacán rosales
T Sinaloa

Culuene-folyó
P Formosa-vízesés
R Xingú

Cumaná
T Sucre szövetségi állam

Cumberland
T Észak-Anglia

Cumbrian-hegység
F nagy-britanniai hegység
T Angol-sziget

Cundinamarca
T egyéb igazgatási területek
P Bogota

Cunene
L Kunene

Cunene tartomány
T Angola

Curicó tartomány
T Chile

Curitiba
T Paraná szövetségi állam

Cuscatlán megye
T Salvador

Cusco megye
L Cuzco megye

Cuzco megye
H Cusco megye
F Déli igazgatási területek
T Peru

Cyclades Insulae
T Graeciae insulae
P Pharos

Cyprus
L Ciprus az ókorban

Cyrenaica
M:Kr. e. 96-ban foglalták el a rómaiak a Ptolemaioszoktól. A Keletrómai Birodalom részeként esik áldozatul az arab terjeszkedésnek. Az egymást váltó kalifátusok után az oszmán birodalom Tripolisz kormányzóságának lesz a része
H Barqah
Cireneica
Kyrenaika
F Africa
afrikai provincia
T Római Birodalom
P cyrenaicai Pentapolisz
R Creta et Cyrene provincia

Cyrenaica tartomány
T Egyesült Líbiai Királyság
Líbiai olasz gyarmat
E Tripolisz török kormányzóság

cyrenaicai Pentapolisz
F Pentapolisz
T Cyrenaica
P Apollonia
Barka
Cyrene
Euhesperides
Taucheira

Cyrene
H Cirene
Kyrene
T cyrenaicai Pentapolisz

Cyrrhestice
T Syria Superior

Czernowitz
L Csernovci város

Dacia
M:Kr. u. 107-ben szervezik provinciává. Kr. u. 207-ben Aurelianus Moesia területén kialakít egy új Dacia provinciát. A régit a barbár betörések miatt kiürítik, a romanizált lakosságot az új Dacia provinciába telepítik át
F Europa Meridionalis Orientalis
T Római Birodalom
P Dacia Inferior
Dacia Superior

Dacia dioecesis
M:Nevével ellentétben a régi Moesia superior provincia alkotja a gerincét. Nevét a régi Dacia inferior provincia egy csücskéről kapta
T Keletrómai Birodalom

Dacia Inferior
T Dacia

Dacia Superior
T Dacia
P Apulum

Dadra és Nagar haveli
T India
P Silvassa

Dagesztán
T Észak-Kaukázus és az Alsó-Don vidéke
P Mahacskala

Dagö
L Hiiumaa

Dahomey
L Benin

Dajabón tartomány
T Dominikai Köztársaság

Dakar
F főváros
T Zöld-fok tartomány

Dakhilah-oázis
F oázis

Dakka
L Dhaka

Dalaj-tó
L Hulun-tó

Dalarne
T Svealand
R Dalekarlien

Dalekarlien
R Kopperberg megye
E Dalarne

Dalmácia
T Horvátország
E Dalmatia
X Horvát tengerpart

Dalmát tengerpart
L Horvát tengerpart

Dalmatia
M:Kr. e. 177-12 között veszi birtokba a Római Birodalom
H Illyricum
F Europa Meridionalis Orientalis
T Pannoniae dioecesis
Római Birodalom
R Dalmácia

Dalsland
T Götaland

Daman
T Daman és Diu

Daman és Diu
T India
P Daman

Damaraland
T Namíbia
P Windhoek

Damascus
L Damaszkusz város

Damaszkusz
LV Damaszkusz tartomány
Damaszkusz város

Damaszkusz tartomány
HV Damaszkusz
T Szíria
P Damaszkusz város

Damaszkusz város
H Damascus
Dimashq
HV Damaszkusz
F főváros
T Damaszkusz tartomány
Dekapolisz

Damaturu
T Yobe szövetségi állam

Damietta kormányzóság
T Egyiptom

Dancsháza
Forrás:gyal(61)
T Bihar vármegye
Nagysárrét
X Sárréti járás

Dánfalva
Forrás:gyal(132)
T Nagysomkúti járás
Szatmár vármegye
X Kővár vidéke

Dánia
M:Államformája alkotmányos monarchia. Közigazgatási beosztás: 14 kerület (amt)
F skandináv állam
P Bornholm
Dél-Jütland
Faeroer-szigetek
Fyn
Grönland
Maribo
Nordjütland
Vendsyssel-thy
Zealand

Dányán
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Kis-Küküllő mente
Kis-Küküllő vármegye

Danzig szabadváros
M:1919-1945 között
H:az 1919 előtti és 1945 utáni Danzig, Gdansk esetén a "Gdansk város" használandó
F német történelmi államok
T Nyugat-Poroszország
R Gdansk város

Daqahliya kormányzóság
H El-Daqahlya
T Egyiptom

Dar es Salam
H Dar es-Saalam
F főváros
T Tanganyika szövetségi rész

Dar es-Saalam
L Dar es Salam

Darány
Forrás:kf(69)gyal(763)
T Belső-Somogy
Somogy megye
Somogy vármegye

Dardanellák
H Hellespontus-szoros
F tengerszoros

Darfur
F Szudán-vidéki hegység

Darfur körzet
T Szudán

Darién tartomány
T Panama

Daróc
Forrás:kf(53)gyal(356)
L Várdaróc

Dartmoor
T Angol-sziget

Darwin
T Northern territory

Dascyleion satrapia
T Perzsa Birodalom

Dast-e Kavír
L Kavír-sivatag

Datk
Forrás:gyal(101.586)
T Dél-Erdély
Kőhalom szék
Nagy-Küküllő vármegye
X szászmagyarok

Dauphiné-Alpok
T külső kristályos öv
P Pelvoux-csoport

Dávid és Salamon királysága
M:Kr. e. 930-ban ketté válik
L Izrael

Dávidháza
Forrás:gyal(698)kf(155-156)
T Alsóőrség
Vas vármegye

Dawei
T Tanintharyi körzet

Debrecen
M:1723-1876 között Bihar vármegyéhez tartozott
Forrás:gyal(495)hun(193-200)
T Hajdú vármegye
Hajdú-Bihar megye

Debreceni nagyerdő
Forrás:hun(198-199)
HV Nagyerdő

Decs
Forrás:hun(371)kf(163-164)
T Tolna vármegye
tolnai Sárköz

defláció
M:A szél és a homok együttes felszínalakító munkája
F Erózió
exogén folyamat
R deflációs völgy
sivatag

deflációs völgy
M:A szél felszínt alakító munkája nyomán keletkezik
F exogén völgy
E defláció

Deir ez Zor
T Szíria

Dekapolisz
M:Hellén városállam
T Palesztina
P Damaszkusz város
Dion
Gadara
Gerasa
Hippos
Kanatha
Pella
Philadelpheia
Raphana
Skythopolis

Dekkán
F tektonikus fennsík
T Hindusztáni-félsziget

Dekkán-fennsík
F dél-ázsiai hegység

Dél-Afrika
M:Az Afrikai kontinens déli része
T Afrika
P dél-afrikai állam
dél-afrikai hegység
dél-afrikai természeti táj

Dél-Afrika fennsíkjai
F dél-afrikai természeti táj

dél-afrikai állam
F afrikai állam
A Botswana
Dél-Afrikai Köztársaság
Lesotho
Malawi
Namíbia
Szvaziföld
Zambia
Zimbabwe
T Dél-Afrika

dél-afrikai hegység
F afrikai hegység
A Fok-hegység
Inyanga-hegység
Sárkány-hegység
T Dél-Afrika

Dél-Afrikai Köztársaság
M:1995-től 9 szövetségi tartományból áll
F dél-afrikai állam
P Eastern Cape
Gauteng
Kwazulu natal
Mpumalanga
North-West
Northern Cape
Northern province
Orange Free State
Western Cape
X délafrikai irodalom

dél-afrikai természeti táj
F afrikai természeti táj
A Dél-Afrika fennsíkjai
Fokföld
Kalahári-medence
Mozambiki-alföld
Namíb-sivatag
T Dél-Afrika

Dél-Amerika
T Latin-Amerika
P dél-amerikai állam
dél-amerikai folyó
dél-amerikai hegység
dél-amerikai sziget
dél-amerikai természeti táj
dél-amerikai tó

dél-amerikai állam
F amerikai állam
A Argentína
Bolívia
Brazília
Chile
Ecuador
Francia Guayana
Guayana
Kolumbia
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela
T Dél-Amerika

dél-amerikai folyó
F amerikai folyó
A Amazonas-folyó
Csendes-óceánba ömlő folyók
Magdalena-folyó
Orinoco
Paraná-folyó
Santa Cruz-folyó
Sao Francisco
Tocantins
Uruguay-folyó
T Dél-Amerika

dél-amerikai hegycsúcs
F hegycsúcs
A Aconcagua
Chimborazo

dél-amerikai hegység
F amerikai hegység
A Andok
Brazil-felföld
Guayanai-hegység
Venezuela parti hegységei
T Dél-Amerika

Dél-amerikai kontinens
T Amerikai kontinens

Dél-amerikai kordillerák
L Andok

dél-amerikai sziget
F amerikai sziget
A Falkland-szigetek
Galápagos-szigetek
T Dél-Amerika

dél-amerikai természeti táj
F amerikai természeti táj
A Amazonas-medence
Andok
Argentin Pampák
Atlanti-síkság
Brazil-felföld
Gran Chaco
Guayanai-hegyvidék
Llanos
Orinoco-medence
Patagónia
Tűzföldi szigetvilág
T Dél-Amerika

dél-amerikai tó
F amerikai tó
A Argentino-tó
Buenos Aires-tó
Llanquihu-tó
Mirimi-tó
Nahuel Huapi-tó
Poopói-tó
Ranco-tó
Titicaca-tó
Viedma-tó
T Dél-Amerika

Dél-Anatólia régió
T Törökország
E Konya és Adana történelmi tartomány

Dél-Ausztrália
L South Australia

dél-ausztráliai hegység
F ausztráliai hegység
A Flinders-hegység
Gawler-hegység
Grey-hegység

Dél-Ázsia
T Ázsia
P dél-ázsiai állam
dél-ázsiai folyó
dél-ázsiai hegység
dél-ázsiai természeti táj
Délkelet-Ázsia
Hindusztáni-félsziget

dél-ázsiai állam
F ázsiai állam
A Banglades
Bhután
délkelet-ázsiai állam
India
Maldív-szigetek
Nepál
Pakisztán
Srí Lanka
T Dél-Ázsia

dél-ázsiai folyó
F ázsiai folyó
A Brahmaputra
délkelet-ázsiai folyó
Gangesz
Indus
T Dél-Ázsia

dél-ázsiai hegység
F ázsiai hegység
A Aravalli-hegység
Chota nagpur
Dekkán-fennsík
délkelet-ázsiai hegység
Keleti-ghatok
Khasi-hegység
Malwa-fennsík
Nyugati-Ghatok
Vindhya-hegység
T Dél-Ázsia

dél-ázsiai természeti táj
F ázsiai természeti táj
A Ceylon szigete
délkelet-ázsiai természeti táj
Hindusztáni-félsziget
T Dél-Ázsia

Dél-Carolina
L South Carolina szövetségi állam

Dél-Csehország
T Csehország

Dél-Cshungcshang
T Koreai Köztársaság

Dél-Csolla
T Koreai Köztársaság

Dél-Dakota
L South Dakota szövetségi állam

Dél-dunántúli medence
H Pannon-medence
T Kárpát-medence

Dél-Erdély
Forrás:kf(81)
F erdélyi történeti-néprajzi táj
P Alamor
Alsórákos
Bányaság
Bolya
Bürkös
Datk
Dombos
Fehéregyháza
Halmágy
Héjjasfalva
Hortobágyfalva
Keresd
Kiskapus
Kóbor
Mihályfalva
Nagymoha
Oláhújfalu
Olthévíz
Oltszakadát
Oprakercisora
Örményszékes
Salkó
Sárpatak
Ürmös
Vízakna
X Alsó-Fehér vármegye
Brassó vármegye
Fogaras vármegye
Hunyad vármegye
Nagy-Küküllő vármegye
szászmagyarok
Szeben vármegye

Dél-Európa
T Európa
Mediterráneum
P dél-európai állam
dél-európai természeti táj
Délkelet-Európa
Hispánia
Itália

dél-európai állam
F európai állam
A Andorra
balkáni állam
Málta
Monaco
Olaszország
Portugália
San Marino
Spanyolország
Vatikán
T Dél-Európa

dél-európai sziget
F dél-európai természeti táj
európai sziget
A adriai-tengeri sziget
Baleár-szigetek
Capri
Ciprus szigete
görög szigetvilág
Ischia
Korzika
Lipari-szigetek
Málta
Szardínia-sziget
Szicília-sziget
toszkánai-szigetek

dél-európai természeti táj
F európai természeti táj
A Appennini-félsziget
Balkán-félsziget
dél-európai sziget
Pireneusi-félsziget
T Dél-Európa

Dél-Hamgjong
T Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Dél-Holland
H Rijnland
T Hollandia
P Hága
Rotterdam

Dél-Hvanghe
T Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Dél-Jemen
M:1989 szeptemberéig
R Jemen

Dél-Jütland
H Sonderjylland
T Dánia

Dél-kínai-hegyvidék
F távol-keleti hegység

Dél-kínai-tenger
F peremtenger
T Csendes-óceán
P Vietnami-öböl
X Chao Phraya
Mekong
Tajvani-szoros
Vörös-folyó
Xi

Dél-Kjongszang
T Koreai Köztársaság

Dél-Korea
L Koreai Köztársaság

Dél-Magyarország
M:Az 1922 utáni Magyarország déli része
T Magyarország
P Délnyugat-Magyarország
E Délmagyarország
X Vajdaság

Dél-Mashonaland
T Mashonaland
P Harare

Dél-Matabeland
T Matabeland

Dél-Morvaország
T Csehország
E Morva Fejedelemség

Dél-Osszétia
T Grúzia

Dél-Phjongjan
T Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Dél-Rhodesia
M:1911-1964 közötti elnevezés
L Zimbabwe

Dél-Skócia
H Lowlands
T Skócia
P Ayr
Dumfries
Lanark
Renfrew
Roxburgh

Dél-skót-dombvidék
T Angol-sziget

Dél-tiroli-felföld
T Déli-Mészkőalpok

Dél-Trondelag
T Trondelag

Dél-Vietnam
L Vietnami Köztársaság

Dél-Wales
T Wales
P Carmarthenshire
Glamorganshire
Pembrokershire

Delaware
F észak-amerikai folyó
X Atlanti-óceán

Delaware szövetségi állam
T Egyesült Államok
P Dover2, Del.

Delémont
T Svájci Jura

Delhi
LV Delhi szövetségi terület
Delhi város

Delhi szövetségi terület
HV Delhi
T India
P Delhi város

Delhi város
HV Delhi
F főváros
T Delhi szövetségi terület
P Ódelhi
Újdelhi

Déli Appenninek
T Appenninek
P Aspromonte
Lucanói-Appenninek
Sannita-Appenninek
Sila

Déli Downs
T Angol-sziget

déli félgömb
F fégömbök

Déli igazgatási területek
A Apurimac megye
Arequipa megye
Cuzco megye
Madre de Dios megye
Moquegua megye
Puno megye
San Marín megye
Tacna megye

Déli kerület
T Izrael
P Ashkelon
Beersheba

Déli Kordillerák
L Közép-amerikai Kordillerák

Déli tartomány
LV Déli tartomány, Gh.
Déli tartomány, Zam.

Déli tartomány, Gh.
HV Déli tartomány
T Ghána

Déli tartomány, Zam.
HV Déli tartomány
T Északnyugat-Rhodesia

Déli terület
T Gabon

Déli-Georgia és a Déli-Sandwich szigetek
T Falkland-szigetek

Déli-indián-tó
F észak-amerikai tó
X Kanada

Déli-Kárpátok
M:A Dimbovita völgyétől a Vaskapuig terjed
H Erdélyi-Alpok
Erdélyi-havasok
F Kárpátok
A Fogarasi-havasok
Retyezát
Szebeni-havasok
Szörényi-érchegység
Vulkán-hegység
P déli-kárpátoki hágó
déli-kárpátoki medence
déli-kárpátoki szoros

déli-kárpátoki hágó
F hágó
A Vaskapu-hágó
T Déli-Kárpátok

déli-kárpátoki medence
T Déli-Kárpátok

déli-kárpátoki szoros
F hegyszoros
A Szurduk-szoros
Vöröstoronyi-szoros
T Déli-Kárpátok

Déli-Mészkőalpok
F Keleti-Alpok
P Adige-völgyi-Alpok
Dél-tiroli-felföld
Juliai-Alpok
Karni-Alpok
Lombardiai-Alpok
Velencei-Alpok

Déli-Sarkvidék
L Antarktisz

Déli-Sierra Madre
F Sierra Madre

Déli-sziget
T Új-Zéland
P Canterbury tartomány
Marlborough tartomány
Nelson tartomány
Otago tartomány
Southland tartomány
Westland tartomány

Déli-Sziklás-hegység
H Középső-Kordillerák
T Sziklás-hegység

Déli-Szporádok
T égei-tengeri sziget
P Rodosz

Déli-Urál
F Urál-hegység

Délkelet-Anatólia régió
T Törökország
E Konya és Adana történelmi tartomány

Délkelet-Anglia
T Anglia
P Berkshire
Hampshire
Kent
Surrey
Sussex
Wight-sziget

Délkelet-Ázsia
T Dél-Ázsia
Kelet-Ázsia
P délkelet-ázsiai állam
délkelet-ázsiai folyó
délkelet-ázsiai hegység
délkelet-ázsiai természeti táj

délkelet-ázsiai állam
F dél-ázsiai állam
A Brunei
Indonézia
Kambodzsa
Kelet-Timor
Laosz
Malajzia
Mianmar
Szingapúr
Thaiföld
Vietnam
T Délkelet-Ázsia

délkelet-ázsiai folyó
F dél-ázsiai folyó
A Chao Phraya
Irrawaddy
Mekong
Salween
Vörös-folyó
T Délkelet-Ázsia

délkelet-ázsiai hegység
F dél-ázsiai hegység
A Észak-burmai-hegyvidék
Nyugat-burmai-hegyvidék
Shan-fennsík
Tonkini-felföld
Vietnami-hegység
T Délkelet-Ázsia

délkelet-ázsiai természeti táj
F dél-ázsiai természeti táj
A Indokínai-félsziget
Maláj-szigetvilág
T Délkelet-Ázsia

Délkelet-Európa
T Dél-Európa
Kelet-Európa
P Balkán

Délkelet-Szilézia
L Felső-Szilézia

Délmagyarország
M:Általában a történelmi Magyarország déli része, különösen a Maros-Duna köze, a régi Temesi bánság
Forrás:rnlsz(V.404)
R Dél-Magyarország
Délvidék
E Temesi bánság

Délnyugat-Afrika
M:Angol gyarmat 1918-tól Namíbia megalakulásáig
R Namíbia
E Német Délnyugat-Afrika

Délnyugat-Anglia
H Wessex
T Anglia
P Cornwall
Csatorna-szigetek
Devonshire
Dorset
Scilly-szigetek
Somerset
Wiltshire

Délnyugat-Ázsia
L Közel-Kelet

Délnyugat-Magyarország
T Dél-Magyarország
Nyugat-Magyarország

Délnyugati-hegyvidék
T Szardínia-sziget

delta
LV Alsó-Egyiptom
deltavidék

Delta Amacuro szövetségi terület
T Venezuela
P Tucupita

Delta szövetségi állam
T Nigéria
P Asaba

deltavidék
HV delta
F táj
X folyóvíz

Délvidék
M:Történeti-politikai tájnév, koronként változó tartalommal. A 18. századtól csak Bácskát és Bánságot jelöli 1920-ig
Forrás:kf(81-82)
P Bácska
Bánság
Sajkás vidék
Szerémség
R Vajdaság
E Délmagyarország
X Bács vármegye
Keve vármegye
Macsói bánság
Ozorai bánság
Pozsega vármegye
Sói bánság
Szerém vármegye
Temes vármegye
Torontál vármegye
Verőce vármegye

Demecser
Forrás:ROM(58)
T Rétköz
Szabolcs vármegye

Den Bosch
L 's-Hertogenbosch

Den Haag
L Hága

Denbighshire
T Észak-Wales

Denver
T Colorado szövetségi állam

Der'a tartomány
T Szíria

deráziós völgy
M:Aprózódás, mállás révén létrejött kőzettörmelék tömegmozgásos folyamatai által kialakult völgy
F exogén völgy
E derázió

Derbyshire
T Közép-Anglia

Deréte
Forrás:gyal(541)
T Felszeg
Kolozs vármegye
X Bánffyhunyadi járás
mócok

Derna tartomány
T Líbia

Derry
L Londonderry

Des Moines
T Iowa szövetségi állam

Desertas-szigetek
T Madeira-szigetek

Désfalva
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Kis-Küküllő mente
Kis-Küküllő vármegye

Désháza
Forrás:kszn(6-7)
T Szilágy vármegye
Tövishát

Dest-i kevír
L Kavír-sivatag

Déva
Forrás:kf(82)
T Hunyad vármegye
X dévai csángók

Dévényi-kapu
L Dévényi-szoros

Dévényi-szoros
H Dévényi-kapu
Porta Hungarica
F dunai szoros
völgyszoros
T Közép-Duna felső része

Devonshire
T Délnyugat-Anglia

Dhaka
H Dakka
F főváros
T Banglades

Dhaulagiri
F ázsiai hegycsúcs
T Himalája
X Nepál

Dicsőszentmárton
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
HV Szentmárton
T Kis-Küküllő mente
Kis-Küküllő vármegye

Diego Garcia sziget
T Brit Indiai-óceáni terület

Dili
T Kelet-Timor

Dimashq
L Damaszkusz város

Dimbovita megye
T Románia

Dinári-hegység
F balkán-félszigeti hegység
T Eurázsiai-hegységrendszer

Dion
T Dekapolisz

Dios
T Pontus dioecesis

Diósad
Forrás:kszn(6-7)
T Szilágy vármegye
Tövishát

Diószeg
Forrás:kf(149)
T Bacau megye
Tatros völgye

Diourbel tartomány
T Szenegál

District of Columbia
L Columbia kerület

Distrito Federal
T Mexikó
P Mexikóváros

Disznajó
Forrás:hun(716-718)mnl2(134)
T Felső-Marosmente
Maros-Torda vármegye

Ditmarschen
F Közép-európai marsch

Ditró
Forrás:tm(26-27)
H Gyergyóditró
T Csík vármegye
Gyergyó

Djibouti
F főváros
T Dzsibuti

Dnepropetrovszk terület
T Ukrajna

Dnyeper
F európai folyó
E Pripjaty-folyó
X Fekete-tenger

Dnyeper-hátság
F Kelet-európai hátság

Dnyeper-síkság
F Kelet-európai alföld

Dnyeszter
F európai folyó
X Fekete-tenger

Dobogókő
F magyaroszági hegy
T Pilis-hegység

Doboka vármegye
M:területe 1876-tól megoszlik Szolnok-doboka, Szilágy és Beszterce-naszód vármegyék között
Forrás:gyal(422)
T Magyarok földje

Dobra
Forrás:gyal(130)kf(134)
T Krasznaköz
Szatmár vármegye

Dobri
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Dobronyhegy
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Dobrudzsa
T Balkán-félsziget
R Románia

Dobsina
Forrás:mnl2(304)
T Gömör és Kishont vármegye
X bulénerek

Dodekániszosz
T égei-tengeri sziget
P Kárpathosz-sziget

Dodoma
LV Dodoma körzet
Dodoma város

Dodoma körzet
HV Dodoma
T Tanganyika szövetségi rész
P Dodoma város

Dodoma város
M:Épülő új főváros
HV Dodoma
T Dodoma körzet

Doha
L Ad Dawhah

Doliche
T thessaliai Tripolisz

Dolj megye
T Románia

Dolomitok
L Velencei-Alpok

Dom
F európai hegycsúcs
T Pennini-Alpok
X Svájc

Domaháza
Forrás:hun(517)kf(67)
T Barkóság
Borsod vármegye

Dombó
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
L Küküllődombó

domborzat
T geomorfológia
P alföld
hegység
lejtő
sivatag
völgy

domborzati sivatag
M:A domborzatnak az éghajlatra gyakorolt hatása következtében kialakult sivatagok
H kontinentális sivatag
orográfiai sivatag
F sivatag
A Góbi
Karakum
Kizilkum
Nagy-medence sivatagjai
Namíb-sivatag
Patagónia
Szír-sivatag
Takla-Makán sivatag

Dombos
Forrás:gyal(102.667)
T Dél-Erdély
Nagy-Küküllő vármegye
Nagysink szék
X szászmagyarok

Dombrád
Forrás:ROM(58)
T Rétköz
Szabolcs vármegye

dombság
M:Dombos vidék 200-500 m tengerszint feletti magasság között
F hegység
A Hátság
Heves-borsodi dombság
Szekszárdi dombság

Dominica
L Dominikai Közösség

Dominika
LV Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság

Dominikai Közösség
M:Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: 2 városi tanács (town council) és 25 községi tanács (village council)
H Dominica
HV Dominika
F közép-amerikai állam
P Roseau

Dominikai Köztársaság
HV Dominika
F közép-amerikai állam
P Azua tartomány
Bahoruco tartomány
Barahona tartomány
Dajabón tartomány
Duarte tartomány
El Seibo tartomány
Espaillat tartomány
Independencia tartomány
La Altagracia tartomány
La Estrelleta tartomány
La Romana tartomány
La Vega tartomány
María Trinidad Sánchez tartomány
Montecristi tartomány
Nemzeti kerület
Pedernales tartomány
Peravia tartomány
Puerto Plata tartomány
Salcedo tartomány
Samaná tartomány
San Christóbal tartomány
San Juan tartomány, Dom.
San Pedro de Macoris tartomány
Sánchez Ramírez tartomány
Santiago Rodrígez tartomámy
Santiago tartomány, Dom.
Valverde tartomány

Domokos
Forrás:hun(674)kf(138)kok(33)
T Lápos mente
Szolnok-Doboka vármegye

Domonkosfa
Forrás:gyal(698)kf(155-156)
H Bükalja
T Alsóőrség
Vas vármegye

Don
F európai folyó
X Azovi-tenger

Don-hátság
F Kelet-európai hátság

Don-síkság
F Kelet-európai alföld

Doneck terület
T Ukrajna

Donegal grófság
H Dún na Ngall
T Írország

Donegal-hegység
F Ír-szigeti hegység
T Ír-sziget

Dongting-tó
F ázsiai tó
X Kína

Donyec-hátság
F Kelet-európai hátság

Donyec-medence
F Kelet-európai alföld

Doris
F ókori Görögország
P kisázsiai Pentapolisz

Dorset
T Délnyugat-Anglia

Douro Litoral tartomány
T Portugália

Dover
LV Dover-Foxcroft
Dover1
Dover2, Del.
Dover2, N. H.
Dover2, N. J.
Dover2, Ohio
Dover2, Tenn.
Doveri-szoros

Dover-Foxcroft
HV Dover
T Maine szövetségi állam

Dover1
HV Dover
T Kent

Dover2, Del.
HV Dover
T Delaware szövetségi állam

Dover2, N. H.
HV Dover
T New Hampshire szövetségi állam

Dover2, N. J.
HV Dover
T New Jersey szövetségi állam

Dover2, Ohio
HV Dover
T Ohio szövetségi állam

Dover2, Tenn.
HV Dover
T Tennessee szövetségi állam

Doveri-szoros
HV Dover
F tengerszoros

Dovrefjell
T Skandináv-hegyvidék

Down
H Newry
T Észak-Írország

Döge
Forrás:ROM(58)
T Rétköz
Szabolcs vármegye

Dömefölde
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Dömsöd
Forrás:kf(83)
T Dunamellék
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Drág
Forrás:gyal(541)
T Alszeg
Kolozs vármegye
X Hidalmási járás
mócok

Drágszél
Forrás:hun(169-170)kf(122-123)
T kalocsai Sárköz
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Drakensberg
L Sárkány-hegység

Drangiana satrapia
T Perzsa Birodalom

Dráva
F magyarországi folyó
R Duna

Dráva mente
M:az ártéri települések láncolatát jelölő tájnévtípus
Forrás:kf(82-83)
T Somogy
X Baranya vármegye
Somogy vármegye

Dráva-medence
T Dráva-Száva-vidék

Dráva-Száva-vidék
T Kárpát-medence
P Dráva-medence
Száva-medence

Drávaköz
Forrás:kf(82)
H Alvidék
Baranyai háromszög
Drávaszög
T Dunántúl
P alfaluk
Csuza
Hercegszőlős
Karancs
Sepse
Vörösmart
E baranyai Hegyalja
X Baranya vármegye

Drávaszög
Forrás:kf(82)gyal(356)
L Drávaköz

Drenthe
T Hollandia
P Assen

Dresden
H Drezda
T Sachsen

Drezda
L Dresden

Duarte tartomány
T Dominikai Köztársaság

Dubawnt-tó
F észak-amerikai tó
X Kanada

Dubayy
T Arab Emírségek

Dublin
LV Dublin grófság
Dublin város

Dublin grófság
HV Dublin
T Írország
P Dublin város

Dublin város
H Baile Átha Cliath
HV Dublin
F főváros
T Dublin grófság

Dudinka
T Tajmiri Nyenyecföld

Dufourspitze
F európai hegycsúcs
T Pennini-Alpok
X Olaszország
Svájc

Duklai-hágó
F északi-kárpátoki hágó

Dumbarton
T Közép-Skócia déli része

Dumfries
T Dél-Skócia

Dún na Ngall
L Donegal grófság

Duna
F európai folyó
magyarországi folyó
P Alsó-Duna
Felső-Duna
Középső-Duna
E Dráva
Garam
Ipoly
Morava
Morva
Olt
Prut
Rába
Rákos-patak
Sárvíz
Száva
Szeret
Temes
Tisza
Vág
Zsil
X dunai sziget
dunai szoros
Fekete-tenger

Duna-delta
T Alsó-Duna
P Kilijai-ág
Sulinai-ág
Szent György-ág

Duna-Morva-medence
L Bécsi-medence

Duna-Tisza köze
Forrás:kf(86-87)gyal(433)
H Két víz köze
T Nagy-Alföld
P Bácska
borsodi Mezőség
Dunamellék
Háromváros
Homokság
Jászság
Kiskunság
Kisnógrád
Pest-környék
Taktaköz
Tápióvidék
X Bács-Bodrog vármegye
Csongrád vármegye
Heves vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Duna-Tisza-csatorna
F magyarországi csatorna
Szárazföldi csatorna

Duna-völgyi-főcsatorna
F magyarországi csatorna
Szárazföldi csatorna

Dunabalpart
M:az 1876-os közig-i reform után már nem közig-i egység
Forrás:kf(93-94)
X Felföld

Dunagárdony
Forrás:gyal(45-46)
T Bács-Bodrog vármegye
Sajkás vidék

dunai sziget
F folyami sziget
A Ada Kále
Csallóköz
Csepel-sziget
Kisiljevo-sziget
Margit-sziget
Mohácsi-sziget
Moldova-sziget
Óbudai-sziget
Szentendrei-sziget
Szigetköz
X Duna

dunai szoros
A Dévényi-szoros
Kazán-szoros
Vaskapu-szoros
Visegrádi-szoros
X Duna

Dunamellék
Forrás:kf(83)
T Duna-Tisza köze
P Dömsöd
Dunapataj
Dunavecse
Fajsz
kalocsai Sárköz
Ócsa
Uszód
X Kiskunság

Dunáninneni kerület
M:1723-1876 közötti közigazgatási egység
Forrás:gyal(458)
T Magyarorság 1723-1876 között
P Árva vármegye
Bács vármegye
Bars vármegye
Esztergom vármegye
Hont vármegye
Liptó vármegye
Nógrád vármegye
Nyitra vármegye
Pest vármegye
Pozsony vármegye
Trencsén vármegye
Turóc vármegye
Zólyom vármegye
X Felföld

Dunántúl
Forrás:hun(329)kf(84)rnl6(40)
F magyarországi természeti táj
magyarországi történeti-néprajzi táj
P Bakony
baranyai Hegyhát
Drávaköz
Fejér vármegyei Sárrét
Göcsej
Hegyföld
Hetés
Kemenesalja
Kemeneshát
Kőszegi-hegység
Mecsekalja
Mezőföld
Muraköz
Ormánság
Őrség
Schwäbische Türkei
Somogy
Soproni-hegység
Szalaság
Szekszárdi dombság
Szombathely és Kőszeg vidéke
tolnai Sárköz
vasi Hegyhát
Vendvidék
Vértesalja
Villányi-hegység
Völgység
E Pannonia
X Baranya vármegye
Dunántúli kerület
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Nyugat-Magyarország
Somogy vármegye
Sopron vármegye
Tolna vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye

Dunántúli kerület
M:1723-1876 közötti közigazgatási egység
Forrás:gyal(191-192)
T Magyarorság 1723-1876 között
P Baranya vármegye
Fejér vármegye
Győr vármegye
Komárom vármegye
Moson vármegye
Somogy vármegye
Sopron vármegye
Tolna vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye
X Dunántúl

Dunántúli-középhegység
H Bakonyerdő
H& Magyar-középhegység
F magyarországi hegység
magyarországi természeti táj
P Bakony
Dunazug-hegység
Vértes

Dunapataj
Forrás:kf(83)
T Dunamellék
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Dunavecse
Forrás:kf(83)
T Dunamellék
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Dunazug-hegység
T Dunántúli-középhegység
P Budai-hegység
Gerecse
Pilis-hegység
Visegrádi-hegység
X Börzsöny

Durand
Forrás:gyal(194.792)
F szepesi város
T Szepes vármegye

Durango
T Mexikó
P Victoria de Durango

Durham
T Észak-Anglia

Durusz
Forrás:gyal(132)
T Nagysomkúti járás
Szatmár vármegye
X Kővár vidéke

Dusanbe
H Sztalinabad
F főváros
T Tádzsikisztán

Dutse
T Jigawa szövetségi állam

Düsseldorf
T Nordrhein-Westfalen

Dzsakarta
L Jakarta

Dzsamu és Kasmír
H Jammu and Kashmir
T India
P Srinagar

Dzsibuti
M:Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: 5 körzet (district)
F észak-afrikai állam
P Djibouti

Dzsungária
F földfelszíni medence
T Xinjiang nagytáj

Eastern Cape
H Keleti-fokföld
T Dél-Afrikai Köztársaság
P King William's town

Ebinur-tó
F ázsiai tó
X Kína

Ebro
F európai folyó
X Földközi-tenger

Ecsedi-láp
Forrás:hun(202)kf(88)
H Rétoldal
F magyarországi mocsár
T Tiszántúl
X Szatmár vármegye

Ecuador
F dél-amerikai állam
P Bolívar tartomány, Ec.
Canar tartomány
Chimborazo tartomány
Cotopaxi tartomány
El Oro tartomány
Esmeraldas tartomány
Galápagos-szigetek
Guayas tartomány
Imbabura tartomány
Loja tartomány
Los Ríos tartomány
Manabi tartomány
Morona-Santiago tartomány
Napo tartomány
Pastaza tartomány
Pichincha tartomány
Tungurahua tartomány
Zamora-Chinchipe tartomány
X Chimborazo

Ecuadori-Andok
F Andok
P Chimborazo

Edelény
Forrás:kf(78)
T Borsod vármegye
Cserehát

Edessa
T Osroene

Edmonton
T Alberta

Edo szövetségi állam
T Nigéria
P Benin city

Edom
M:A Holt-tengertől délre az Araba-mélyedés keleti oldalán az Akabai-öbölig terjed
F ókori Syria
R Arabia satrapia

Edösfalva
Forrás:gyal(792.823)
T Szepesi lándzsások kerülete

Edward-tó
L Rutanzige-tó

Efezus
L Ephesos

Égei-tenger
F interkontinentális beltenger
szigettenger
T Földközi-tenger
P Trák-tenger
X Márvány-tenger

ÉGEI-TENGERI RÉGIÓ
T Törökország
P Izmir
E Izmir történelmi tartomány

égei-tengeri sziget
T görög szigetvilág
P Déli-Szporádok
Dodekániszosz
Evia
Híosz
Kikládok
Leszvosz
Limnosz

Eger
T Heves megye

Egeres
Forrás:gyal(541)
T Kolozs vármegye
Nádasmente
X mócok
Nádasmenti járás

Egerszeg
Forrás:kf(195-196)
L Nyitraegerszeg

ÉGÖV
H klimatikus zóna
A forró égöv
mérsékelt égöv
Sarkvidék
szubtrópusi égöv
T éghajlattan
földfelszín

Egrestő
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Kis-Küküllő mente
Kis-Küküllő vármegye

Egridiri-tó
F ázsiai tó
X Törökország

egyéb igazgatási területek
T Kolumbia
P Boyacá
Cauca közigazgatási egység
Cundinamarca
Narifio
Tolima

Egyek
M:1876-ig Szabolcs vármegyéhez tartozott
Forrás:gyal(495)hun(193-200)
T Hajdú vármegye

Egyenlítői Guinea
M:Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: 2 tartomány (provincia)
F egyenlítői közép-afrikai állam
P Malabo

Egyenlítői körzet
LV Egyenlítői körzet, Kongó
Egyenlítői körzet, Szud.

Egyenlítői körzet, Kongó
HV Egyenlítői körzet
T Kongói Demokratikus Köztársaság
E Équateur tartomány

Egyenlítői körzet, Szud.
HV Egyenlítői körzet
T Szudán

egyenlítői közép-afrikai állam
F afrikai állam
A Angola
Burundi
Csád
Egyenlítői Guinea
Gabon
Kamerun
Kongó
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-Afrikai Köztársaság
Ruanda
T Egyenlítői-Afrika

Egyenlítői-Afrika
F afrikai természeti táj
T Afrika
P Alsó-Guinea
egyenlítői közép-afrikai állam
Közép-Afrika

Egyesült Államok
H Amerikai Egyesült Államok
USA
F észak-amerikai állam
P Alabama szövetségi állam
Alaska szövetségi állam
amerikai magyarság
Arizona szövetségi állam
Arkansas szövetségi állam
California szövetségi állam
Colorado szövetségi állam
Columbia kerület
Connecticut szövetségi állam
Delaware szövetségi állam
Egyesült Államok önkormányzat nélküli területe
Egyesült Államok önkormányzattal rendelkező területe
Florida szövetségi állam
Georgia szövetségi állam
Hawaii szövetségi állam
Idaho szövetségi állam
Illinois szövetségi állam
Indiana szövetségi állam
Iowa szövetségi állam
Kansas szövetségi állam
Kentucky szövetségi állam
Louisiana szövetségi állam
Maine szövetségi állam
Maryland szövetségi állam
Massachusetts szövetségi állam
Michigan szövetségi állam
Minnesota szövetségi állam
Mississippi szövetségi állam
Missouri szövetségi állam
Montana szövetségi állam
Nebraska szövetségi állam
Nevada szövetségi állam
New Hampshire szövetségi állam
New Jersey szövetségi állam
New Mexico szövetségi állam
New York szövetségi állam
North Carolina szövetségi állam
North Dakota szövetségi állam
Ohio szövetségi állam
Oklahoma szövetségi állam
Oregon szövetségi állam
Pennsylvania szövetségi állam
Rhode Island szövetségi állam
South Carolina szövetségi állam
South Dakota szövetségi állam
Tennessee szövetségi állam
Texas szövetségi állam
Utah szövetségi állam
Vadnyugat
Vermont szövetségi állam
Virginia szövetségi állam
Washington szövetségi állam
West Virginia szövetségi állam
Wisconsin szövetségi állam
Wyoming szövetségi állam
X amerikai angol irodalom
amerikai spanyol irodalom
Panamai csatornaövezet
= Amerika

Egyesült Államok önkormányzat nélküli területe
A Amerikai csendes-óceáni-szigetek
Amerikai Szamoa
Amerikai Virgin-szigetek
Guam
Midway-szigetek
Wake-sziget
T Egyesült Államok

Egyesült Államok önkormányzattal rendelkező területe
A Északi-Mariana-szigetek
Puerto Rico
T Egyesült Államok
X Belau

Egyesült Arab Emirátusok
L Arab Emírségek

Egyesült Királyság
L Nagy-Britannia

Egyesült Líbiai Királyság
M:1951 és 1969 között
H:Csak akkor használjuk, ha a dokumentum ennek a korszaknak Líbiájával foglalkozik. A mai Líbia esetén a "Líbia" használandó
P Cyrenaica tartomány
Fezzan tartomány
Tripolitania tartomány
R Líbia
E Líbiai olasz gyarmat

Egyházi állam
L Pápai Állam

egyházi földesúri bányaváros
M:Egyházi-földesúri jog alatt működő bányaváros
Forrás:gyal(355)
F bányaváros
A Jászó
Rézbánya
Rozsnyó

Egyiptom
M:Egyiptom térben és időben átfogó tárgyalása (pl. történelme) esetén is használandó
H Egyiptomi Arab Köztársaság
Egyiptomi Brit protektorátus
Egyiptomi Török kormányzóság
F észak-afrikai állam
A középkori Egyiptom
ókori Egyiptom
P Alexandria kormányzóság
Aswan kormányzóság
Asyút kormányzóság
Beheira kormányzóság
Beni Sueff kormányzóság
Damietta kormányzóság
Daqahliya kormányzóság
Faiyúm kormányzóság
Gharbíya kormányzóság
Giza kormányzóság
Ismailia kormányzóság
Kafr al-Sheikh kormányzóság
Kairó kormányzóság
Matrúh kormányzóság
Minúfiya kormányzóság
Minya kormányzóság
New Valley kormányzóság
Port Said kormányzóság
Qalyubiya kormányzóság
Qena kormányzóság
Red Sea kormányzóság
Sawhaj kormányzóság
Sharqiya kormányzóság
Sinai kormányzóság
Szuez kormányzóság
E Oszmán-Török Birodalom
X Burullus-tó
egyiptológia
egyiptomi irodalom

Egyiptom az ókorban
L ókori Egyiptom

Egyiptomi Arab Köztársaság
M:1953-tól
L Egyiptom

Egyiptomi Brit protektorátus
M:1914 és 1953 között a gyarmati rendszer utolsó formája
L Egyiptom

Egyiptomi Török kormányzóság
M:1517 és 1914 között az Oszmán-Török Birodalom hűbérállama
L Egyiptom

Eisenerzi-Alpok
T Központi-Alpok

Eisenstadt
T Burgenland
E Kismarton

Ekbatana
T Méd Birodalom

Ekron
T filiszteai Pentapolisz

El Oro tartomány
T Ecuador

El Paraíso megye
T Honduras

El Progreso megye
T Guatemala

El Quneitra tartomány
T Szíria

El Salvador
L Salvador

El Seibo tartomány
T Dominikai Köztársaság

El-Aaiún
F főváros
T Nyugat-Szahara

El-Ateuf
T algériai Pentapolisz

El-Beheira
L Beheira kormányzóság

El-Daqahlya
L Daqahliya kormányzóság

El-Faiyúm
L Faiyúm kormányzóság

El-Gharbíya
L Gharbíya kormányzóság

El-Giza
L Giza kormányzóság

El-Isma'iliya
L Ismailia város

El-Manáma
L Al Manamah

El-Minúfiya
L Minúfiya kormányzóság

El-Minya
L Minya kormányzóság

El-Qahira
L Kairó város

Elam
M:Ókori birodalom Mezopotámiában, a Tigris alsó folyásától északra
Forrás:Haag Bibliai lexikon, Ókori lexikon
F ókori állam
R Susiana satrapia

Elba
LV Elba-folyó
Elba-sziget

Elba-folyó
HV Elba
F európai folyó
X Északi-tenger

Elba-sziget
HV Elba
T toszkánai-szigetek

Elbrusz
F ázsiai hegycsúcs
T Kaukázus

Elburz
F közel-keleti hegység

Elefántcsontpart
M:Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: 50 megye (département
F nyugat-afrikai állam
P Yamoussoukro

Élesd
Forrás:hun(691)kf(68)
T Báródság
Bihar vármegye
Rézalja

Elginshire
L Moray

Elis
F ókori Görögország
P Olympia város, Gör.

Elisz megye
T Peloponnészosz tartomány

Ellesmere-sziget
T Erzsébet királynő szigetek
P Columbia-fok

Ellice-szigetek
L Tuvalu

Elő-Ázsia
L Közel-Kelet

elő-ázsiai hegység
L közel-keleti hegység

Elő-Himalája
F Himalája észak-déli vonulat
P Sivalik-hegység
Tarai-dombvidék

Elő-india
L Hindusztáni-félsziget

Elő-Kaukázus
L Ciszkaukázia

Elő-Pomeránia
L Vorpommern

ÉLŐVÍZ
F víz
A folyóvíz
forrásvíz

Elsass-Lothringen
L Elzász-Lotaringia

Elzász
M:A 9-17. század között a Német-Római Birodalom része volt. A vesztfáliai béke (1648) és a francia-porosz háború között (1870/71) francia terület volt, majd ismét a Német Birodalomhoz került
F német történelmi államok
T Elzász-Lotaringia
R Alsace

Elzász-Lotaringia
M:1870-1919 között volt a Német császárság része
H Elsass-Lothringen
F német történelmi államok
P Elzász
Lotaringia

Embu
T Keleti tartomány, Kenya