Hátra Kezdőlap Előre

Lucknow
T Uttar Pradesh

Ludogorie
F balkán-félszigeti hegység

Luganszk terület
T Ukrajna

Lugbhadh
L Louth grófság

Lugdunensis
L Gallia Lugdunensis

Luimneach
L Limerick grófság

Lujzikalagor
Forrás:gyal(649)kok(33)kf(149)
T Bacau megye
moldvai Mezőség

Lukafalva
Forrás:kf(450)
T Maros-Torda vármegye
Murokország

Lukaillencfalva
Forrás:kf(450)
H Illencfalva
T Maros-Torda vármegye
Murokország

Lunda tartomány
T Angola

Lupák
Forrás:hun(245)
L Kiskrassó

Lupkówi-hágó
F északi-kárpátoki hágó

Lusaka
F főváros
T Központi tartomány, Zam.

Lusitania
T Hispania provincia
Hispaniae dioecesis

Luxemburg
M:Luxemburgi Nagyhercegség. 1890-ig Hollandiával perszonálunióban. Közigazgatási beosztás: 3 kerület (district)
F Benelux állam
P Luxemburg város
E Németalföld
= Luxemburg tartomány

Luxemburg tartomány
T Belgium
= Luxemburg

Luxemburg város
F főváros
T Luxemburg

Luxor
T Qena kormányzóság

Luzern
LV Luzern kanton
Luzern város

Luzern kanton
HV Luzern
T Svájc
P Luzern város

Luzern város
HV Luzern
T Luzern kanton

Luzon
LV Luzon-sziget
Luzon-szigeti tartomány

Luzon-sziget
HV Luzon
T Philippines
X Bay-tó

Luzon-szigeti tartomány
HV Luzon
T Fülöp-szigetek
P Manila

Lübeck
M:A Hanza-szövetség egyik alapítója és vezetője volt
F német történelmi államok

Lüneburger Heide
F Közép-európai végmorénasor

Lvov
LV Lvov terület
Lvov város

Lvov terület
HV Lvov
T Ukrajna
P Lvov város
E Kelet-Galícia

Lvov város
H Lemberg
HV Lvov
T Lvov terület

Lycaonia
F Asia Minor Occidentalis

Lycia
F Asia Minor Occidentalis
P Xanthos

Lydia
F Asia Minor Occidentalis
T Asiana dioecesis
P Hyrcania város
Sardes

Lydia satrapia
T Perzsa Birodalom

Lyioni Gallia
L Gallia Lugdunensis

Lyskamm
F európai hegycsúcs
T Pennini-Alpok
X Olaszország

Ma'in
L Main

Maanselkä
T Finn-tönk

Maastricht
T Limburg tartomány, Holl.

Macapá
T Amapá szövetségi terület

Macau
M:Kína kiemelt körzete
H Aomen
Makaó
T Kína

Macdonell-hegység
F közép-ausztráliai hegység

Macedonia
M:Kr. e. 148-tól római provincia a görög városállamhoz képest lényegesen megnövekedett területtel
H Makedonia
F ókori Görögország
T Római Birodalom
P macedoniai Mygdonia
Philippi
X Hellén Birodalom
= Macedónia

Macedónia
M:1994 előtt lásd Jugoszlávia. 1991.11.20-án kihírdette önállóságát
F balkáni állam
T Balkán
P Szkopje
E Jugoszlávia
X Ochridi-tó
= Macedonia

Macedonia dioecesis
M:A régi Macedonia, Achaia, Epirus provinciák és Kréta szigete együttes területe
T Keletrómai Birodalom

macedoniai Mygdonia
M:A thrák Mygdones nép makedóniai szállásterületének a neve
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon
F Mygdonia
T Macedonia

Maceió
T Alagoas szövetségi állam

Mackenzie
F észak-amerikai folyó
X Jeges-tenger

Mackenzie-medence
F észak-amerikai természeti táj

Macquarie-szigetek
F Ausztrália külbirtoka
csendes-óceáni ausztráliai sziget

Macsói bánság
M:1496-ban veszti el a Magyar Királyság
Forrás:kf(82), gyal(134)
F bánságok
P Galambóc
R Nándorfehérvári bánság
E Barancsi bánság
Kucsói bánság
X Délvidék

Mád
Forrás:hun(611)
T Tokaj Hegyalja
Zemplén vármegye

Madagaszkár
M:1960.06.26-tól független állam. 1960-1975 között Malgas Köztársaság. Közigazgatási beosztás: 6 tartomány (province)
H:Földrajzi, élettudományi dokumentumok esetén a "Madagaszkár-sziget" használandó
HV Malgas
F kelet-afrikai állam
P Antananarivo
X madagaszkári nyelv
= Madagaszkár-sziget

Madagaszkár-sziget
H:Földrajzi, élettudományi dokumentumok esetén használandó
HV Malgas
F indiai-óceáni afrikai sziget
= Madagaszkár

Madarász
Forrás:gyal(60-61)
T Bihar vármegye
bihari Mezőség

Maddalena-hágó
F alpesi hágó

Madeira
LV Madeira-folyó
Madeira-sziget
Madeira-szigetek

Madeira-folyó
HV Madeira
R Amazonas-folyó
E Mamore-folyó

Madeira-sziget
HV Madeira
T Madeira-szigetek

Madeira-szigetek
HV Madeira
F atlanti-óceáni afrikai sziget
T Portugália
P Desertas-szigetek
Madeira-sziget
Porto Santo-sziget
Selvagens-szigetek

Madhya Pradesh
T India
P Bhopal
E Gondwana

Madison
T Wisconsin szövetségi állam

Madras
T Tamil Nadu

Madre de Dios megye
F Déli igazgatási területek
T Peru

Madrid
F főváros
T Új-Kasztília autonóm körzet

Maelaren
F európai tó
X Svédország

Mafia-sziget
F indiai-óceáni afrikai sziget
T Zanzibár szövetségi rész

Magadan terület
T Orosz Távol-Kelet közigazgatási egység
P Csukcsföld

Magallanes tartomány
T Chile

Magas-Atlasz
T Atlasz-hegység

Magas-Bakony
Forrás:kf(61-62)
H Öreg-Bakony
T Bakony

Magas-Himalája
F Himalája észak-déli vonulat

Magas-Tátra
F Tátra
P Gerlahfalvi-csúcs

Magas-Tauern
T Központi-Alpok
P Grossglockner

magashegység
M:1500 m tengerszint feletti magasságon túli hegység
F hegység

Magdalena
LV Magdalena tartomány
Magdalena város
Magdalena-folyó

Magdalena tartomány
HV Magdalena
T Kolumbia
P Magdalena város

Magdalena város
HV Magdalena
T Magdalena tartomány

Magdalena-folyó
HV Magdalena
F dél-amerikai folyó
E Cauca-folyó
X Karib-tenger

Magdeburg
T Sachsen-Anhalt

Magellán-szoros
F tengerszoros
X Atlanti-óceán
Csendes-óceán

Maghreb ország
F arab ország
észak-afrikai állam
A Algéria
Líbia
Marokkó
Tunézia
E berber ország

Magna Graecia
L Graecia Magna

Magnesia
F ókori Görögország

Magnesia ad Meandrum
T Ionia

Magosfalu
Forrás:gyal(132)
T Nagysomkúti járás
Szatmár vármegye
X Kővár vidéke

Magwai
T Magwe körzet

Magwe körzet
T Mianmar
P Magwai

Magyar Alföld
L Nagy-Alföld

Magyar Királyság
F középkori állam
Magyarország közigazgatási rendszere
E Pannonia

magyar őshaza
M:Kr. e. 500 és 550 között a Déli-Urál környékén
L magyar őstörténet

Magyar-középhegység
L& Dunántúli-középhegység
Északi-Középhegység

Magyarbagó
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Alsó-Fehér vármegye
Kis-Küküllő köze

Magyarbece
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Alsó-Fehér vármegye
Kis-Küküllő köze

Magyarbénye
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Kis-Küküllő mente
Kis-Küküllő vármegye

Magyarberkesz
Forrás:gyal(132)
T Nagysomkúti járás
Szatmár vármegye
X Kővár vidéke

Magyarbikal
Forrás:gyal(541)
T Felszeg
Kolozs vármegye
X Bánffyhunyadi járás

Magyarbükkös
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
HV bükkös
T Alsó-Fehér vármegye
Kis-Küküllő köze

Magyargorbó
Forrás:gyal(541)
T Kolozs vármegye
Nádasmente
X mócok
Nádasmenti járás

Magyargoroszló
Forrás:kszn(6-7)
H Goroszló
T Szilágy vármegye
Tövishát

Magyargyerőmonostor
Forrás:gyal(541)
T Felszeg
Kolozs vármegye
X Bánffyhunyadi járás
mócok

Magyarherepe
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
H Herepe
T Alsó-Fehér vármegye
Kis-Küküllő mente

Magyarigen
Forrás:hun(698-699)
T Alsó-Fehér vármegye
erdélyi Hegyalja

Magyarkanizsa
Forrás:kf(186)gyal(821)
T Bács-Bodrog vármegye
Tiszamente

Magyarkapus
Forrás:gyal(541)
T Alszeg
Kolozs vármegye
X Gyalui járás

Magyarkirályfalva
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
H Királyfalva
T Kis-Küküllő mente
Kis-Küküllő vármegye

Magyarlapád
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Alsó-Fehér vármegye
Kis-Küküllő köze

Magyarlápos
Forrás:hun(674)kf(138)
T Lápos mente
Szolnok-Doboka vármegye

Magyarmaroscsesztve
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
H Maroscsesztve
T Alsó-Fehér vármegye
Kis-Küküllő mente

Magyarmedves
HV Medves
T Temes vármegye

Magyaró
Forrás:hun(716-718)mnl2(134)
T Felső-Marosmente
Maros-Torda vármegye

Magyarok földje
M:1876-ig Erdélynek a szász és székely székeken kívüli megyebeosztású területe
Forrás:gyal(620)
H Terra hungarorum
vármegyei területek
T Erdély 1876-ig
P Alsó-Fehér vármegye
Belső-Szolnok vármegye
Doboka vármegye
Felső-Fehér vármegye
Fogaras vidék
Hunyad vármegye
Kolozs vármegye
Közép-Szolnok vármegye
Kraszna vármegye
Küküllő vármegye
Torda vármegye
Zaránd vármegye
X Kővár vidéke

Magyarókereke
Forrás:gyal(541)
T Felszeg
Kolozs vármegye
X Bánffyhunyadi járás
mócok

Magyarorság 1723-1876 között
M:Az ország 1723-1876 közötti közigazgatási beosztása
Forrás:gyal(191-195)
F Magyarország közigazgatási rendszere
P Dunáninneni kerület
Dunántúli kerület
Erdély 1876-ig
Határőrvidék
Horvátország
kiváltságos kerület
Szlavónia
Tiszáninneni kerület
Tiszántúli kerület

Magyarország
F közép-európai állam
T Kárpát-medence
P Dél-Magyarország
Észak-Magyarország
Kelet-Magyarország
magyar nyelv
Magyarország közigazgatási rendszere
magyarországi csatorna
magyarországi folyó
magyarországi folyóvíz
magyarországi hegység
magyarországi megye
magyarországi mocsár
magyarországi németek
magyarországi sziget
magyarországi természeti táj
magyarországi tó
magyarországi történeti-néprajzi táj
magyaroszági hegy
Nyugat-Magyarország
E Magyarország történelme
X magyarországi népcsoport

Magyarország 1876-1920 között
M:Az ország 1876-1920 közötti közigazgatási beosztása
Forrás:gyal(202-204)
F Magyarország közigazgatási rendszere
P Abaúj-Torna vármegye
Alsó-Fehér vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács-Bodrog vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce-Naszód vármegye
Bihar vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csongrád vármegye
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Fiume
Fogaras vármegye
Gömör és Kishont vármegye
Győr vármegye
Hajdú vármegye
Háromszék vármegye
Heves vármegye
Hont vármegye
Horvát-szlavón társországok
Hunyad vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Kis-Küküllő vármegye
Kolozs vármegye
Komárom vármegye
Krassó vármegye
Krassó-Szörény vármegye
Liptó vármegye
Máramaros vármegye
Maros-Torda vármegye
Moson vármegye
Nagy-Küküllő vármegye
Nógrád vármegye
Nyitra vármegye
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Pozsony vármegye
Sáros vármegye
Somogy vármegye
Sopron vármegye
Szabolcs vármegye
Szatmár vármegye
Szeben vármegye
Szepes vármegye
Szilágy vármegye
Szolnok-Doboka vármegye
Szörény vármegye
Temes vármegye
Tolna vármegye
Torda-Aranyos vármegye
Torna vármegye
Torontál vármegye
Trencsén vármegye
Turóc vármegye
Udvarhely vármegye
Ugocsa vármegye
Ung vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye
Zemplén vármegye
Zólyom vármegye
X Erdély 1876-1920 között

Magyarország 1921-1938 között
M:Az ország 1921-1938 közötti közigazgatási beosztása
M:A k.e.e. rövidítés feloldása: közigazgatásilag egyelőre egyesített
Forrás:gyal(205-208)
F Magyarország közigazgatási rendszere
P Abaúj-Torna vármegye
Bács-Bodrog vármegye
Baranya vármegye
Békés vármegye
Bihar vármegye
Borsod és Kishont k. e. e. vármegye
Csanád-Arad és Torontál k. e. e. vármegye
Csongrád vármegye
Fejér vármegye
Győr-Moson és Pozsony k. e. e. vármegye
Hajdú vármegye
Heves vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Komárom és Esztergom k. e. e. vármegye
Nógrád és Hont k. e. e. vármegye
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Somogy vármegye
Sopron vármegye
Szabolcs és Ung k. e. e. vármegye
Szatmár-Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegye
Tolna vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye
Zemplén vármegye

Magyarország 1938-1941(1944) között
M:Az ország 1938-1941(1944) közötti közig. beosztása
Forrás:gyal(208-209)
F Magyarország közigazgatási rendszere
P Abaúj-Torna vármegye
Bács-Bodrog vármegye
Baranya vármegye
Bars és Hont k. e. e. vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce-Naszód vármegye
Bihar vármegye
Borsod vármegye
Csanád-Arad és Torontál k. e. e. vármegye
Csík vármegye
Csongrád vármegye
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör és Kishont vármegye
Győr-Moson és Pozsony k. e. e. vármegye
Hajdú vármegye
Háromszék vármegye
Heves vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Kolozs vármegye
Komárom vármegye
Máramaros vármegye
Maros-Torda vármegye
Nógrád vármegye
Nyitra és Pozsony k. e. e. vármegye
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Somogy vármegye
Sopron vármegye
Szabolcs vármegye
Szatmár vármegye
Szilágy vármegye
Szolnok-Doboka vármegye
Tolna vármegye
Udvarhely vármegye
Ugocsa vármegye
Ung vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye
Zemplén vármegye

Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között
M:Az ország 1945(1949)-1983(1989) közötti közig. beosztása
Forrás:gyal(210-226)
F Magyarország közigazgatási rendszere
P Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Komárom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár megye
Szolnok megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

Magyarország 1989-től
F Magyarország közigazgatási rendszere
P Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Esztergom-Komárom megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szolnok megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

Magyarország közigazgatási rendszere
A Magyar Királyság
Magyarorság 1723-1876 között
Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között
Magyarország 1989-től
T Magyarország

magyarországi csatorna
A Duna-Tisza-csatorna
Duna-völgyi-főcsatorna
Hansági-főcsatorna
Keleti-főcsatorna
T Magyarország

magyarországi folyó
M:Egészben vagy részben Magyarországon található folyó
A Berettyó
Bodrog
Dráva
Duna
Hernád
Ipoly
Körös
Kraszna-folyó
Maros
Sajó
Sárvíz
Szamos
Tisza
Tur
Zagyva
Zala-folyó
T Magyarország

magyarországi folyóvíz
F folyóvíz
T Magyarország

magyarországi hegység
F kárpát-medencei hegység
A Dunántúli-középhegység
Északi-Középhegység
Kőszegi-hegység
Mecsek
Soproni-hegység
Villányi-hegység
T Magyarország

magyarországi megye
M:II. József 1784-ben megszüntette a vármegye rendszert, s az országot 10 magyarországi és 3 erdélyi körzetre osztotta
F megye
A Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Esztergom-Komárom megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szolnok megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
T Magyarország
E vármegye

magyarországi mocsár
F európai mocsár
A Ecsedi-láp
T Magyarország

Magyarországi részek
L Partium

magyarországi sziget
A Csepel-sziget
Margit-sziget
Mohácsi-sziget
Óbudai-sziget
Szentendrei-sziget
Szigetköz
T Magyarország

magyarországi természeti táj
M:A változó közigazgatási beosztástól független földrajzi tájak Magyarországon
Forrás:mf(263-313)
A Dunántúl
Dunántúli-középhegység
Északi-Középhegység
Kisalföld
Nagy-Alföld
T Magyarország

magyarországi tó
F európai tó
A Balaton
Fertő-tó
Tisza-tó
Velencei-tó
T Magyarország

magyarországi történeti-néprajzi táj
M:A változó országhatároktól független történeti-néprajzi tájak
Forrás:mf(263-313)
F Kárpát-medence
A Dunántúl
erdélyi történeti-néprajzi táj
Felföld
Kisalföld
Nagy-Alföld
T Magyarország

magyaroszági hegy
F hegység
A Dobogókő
Gellérthegy
János-hegy
Kékes
Sas-hegy
T Magyarország

Magyarózd
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Alsó-Fehér vármegye
Kis-Küküllő köze

Magyarpéterfalva
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
H Péterfalva
T Kis-Küküllő mente
Kis-Küküllő vármegye

Magyarremete
Forrás:kf(93-94)
T Bihar vármegye
Fekete-Körös völgye

Magyarsáros
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Kis-Küküllő mente
Kis-Küküllő vármegye

Magyarsolymos
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
H Solymos
T Alsó-Fehér vármegye
Kis-Küküllő köze

Magyarsülye
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
H Sülye
T Alsó-Fehér vármegye
Kis-Küküllő mente

Magyarszentbenedek
M:Hronsky Benadik
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
HV Szentbenedek
T Alsó-Fehér vármegye
Kis-Küküllő mente

Magyarszentmiklós
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Magyarszerdahely
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Magyarvalkó
Forrás:gyal(541)
T Felszeg
Kolozs vármegye
X Bánffyhunyadi járás

Magyarzsombor
Forrás:gyal(541)
T Alszeg
Kolozs vármegye
X Hidalmási járás
mócok

Mahacskala
T Dagesztán

Mahálfalva
Forrás:gyal(792.823)
T Szepesi lándzsások kerülete

Maharashtra
T India
P Bombay
E Gondwana

Mahoré
L Mayotte

Mai-Ndombe-tó
F afrikai tó
X Kongói Demokratikus Köztársaság

Maiduguri
T Borno szövetségi állam

Main
H Ma'in
T Arab-félsziget az ókorban

Maine szövetségi állam
T Egyesült Államok
P Dover-Foxcroft

Mainz
T Rheinland-Pfalz

Maio-sziget
T Sotavento kerület

Maka satrapia
T Perzsa Birodalom

Makád
Forrás:kf(77-78)
T Csepel-sziget
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Makalu
F ázsiai hegycsúcs
T Himalája
X Kína
Nepál

Makaó
M:Kína kiemelt körzete
L Macau

Makedonia
L Macedonia

Mákófalva
Forrás:gyal(541)
T Kolozs vármegye
Nádasmente
X Nádasmenti járás

Makronézia
L melanéziai sziget

Makurdi
T Benue szövetségi állam

Malabo
F főváros
T Egyenlítői Guinea

Maláj-szigetvilág
H hátsó-indiai-szigetvilág
F ázsiai sziget
délkelet-ázsiai természeti táj
A Kis-Szunda-szigetek
Maluku-szigetek
Nagy-Szunda-szigetek
Philippines

Malajzia
F délkelet-ázsiai állam
P Johor
Kedah
Kelantan
Kuala Lumpur szövetségi terület
Labuan
Melaka szövetségi állam
Negeri Sembilan
Pahang
Perak
Perlis
Pinang-sziget
Sabah
Sarawak
Selangor
Terengganu
X Szingapúr

Malanje tartomány
T Angola

Malaspina-gleccser
F hegylábi gleccser

Malawi
M:1964.07.06-tól független állam. Közigazgatási beosztás: 3 körzet (region)
F dél-afrikai állam
P Lilongve
E Nyaszaföld
X Malawi-tó

Malawi-árok
H Nyasza-árok
T Afrikai-árokrendszer
Kelet-Afrika

Malawi-tó
H Nyasza-tó
F afrikai tó
X Malawi
Mozambik
Tanzánia

Maldív-szigetek
M:Maldív Köztársaság. Közigazgatási beosztás: 19 atoll
F dél-ázsiai állam
P Male

Male
F főváros
T Maldív-szigetek

Malgas
LV Madagaszkár
Madagaszkár-sziget

Mali
M:Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: 7 körzet (région) és 1 kerület (district)
F nyugat-afrikai állam
P Bamako

Malis
F ókori Görögország

mállás
M:A hő, a fagy és a csapadék felszínalakító munkája
R sivatag

Malleco tartomány
T Chile

Mallorca
T Baleár-szigetek

Malomfalva
Forrás:hun(779)kf(153)
T Nyikó mente

Málta
F dél-európai állam
dél-európai sziget
P Valletta

Maluku-szigetek
F Maláj-szigetvilág
T Indonézia

Malvinas
L Falkland-szigetek

Malwa-fennsík
F dél-ázsiai hegység

Mamberamo
F új-guineai folyó
X Csendes-óceán

Mameluk Birodalom
M:1250-1517 között uralkodtak Egyiptomban és Szíriában
F Arab Birodalom
P Miszr
R Oszmán-Török Birodalom
E Ajjubida Szultánság

Mamore-folyó
R Madeira-folyó
E Guapore-folyó

Mamre
T Judea

Man-sziget
F Brit-szigetek
T Észak-Anglia
Nagy-Britannia önkormányzattal rendelkező tartozékai

Manabi tartomány
T Ecuador

Managua
F főváros
T Nicaragua

Managuai-tó
F közép-amerikai tó
X Nicaragua

Manaslu
F ázsiai hegycsúcs
T Himalája
X Nepál

Manaus
T Amazonas szövetségi állam

Mandalay
LV Mandalay körzet
Mandalay város

Mandalay körzet
HV Mandalay
T Mianmar
P Mandalay város

Mandalay város
HV Mandalay
T Mandalay körzet

Mandzsu-medence
H Északkelet-kínai-alföld
F földfelszíni medence
távol-keleti természeti táj

Manica e Sofala tartomány
T Mozambik

Manicaland
T Zimbabwe

Manila
F főváros
T Luzon-szigeti tartomány

Manipur
T India
P Imphal

Manitoba
T Kanada
P Winnipeg város

Manitoba-tó
F észak-amerikai tó
X Kanada

Mansoa körzet
T Bissau-Guinea

Manták
Forrás:rnl17(532-534)
L gründlerek

Mapam-tó
F ázsiai tó
X Kína

Maputo
LV Maputo körzet
Maputo város
Maputo-folyó

Maputo körzet
HV Maputo
T Lourenco Marques tartomány
P Maputo város

Maputo város
HV Maputo
F főváros
T Maputo körzet

Maputo-folyó
HV Maputo
F afrikai folyó
X Indiai-óceán

Maracaibo
T Zulia szövetségi állam

Maracanda
T Sogdiana satrapia
R Szamarkand

Maracay
T Aragua szövetségi állam

Máramaros
M:1556-1733 között a Partium része volt
Forrás:gyal(626)hun(625-641)
H Máramarosi koronauradalom
Mármaros
T Felföld
X Máramaros vármegye
Partium

Máramaros vármegye
M:1779-től átveszi a Koronauradalom közigazgatási szerepét
Forrás:gyal(626)
T Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Tiszántúli kerület
P Hosszúmező
Huszt
Máramarossziget
Técső
Visk
R Maramures megye
X Máramaros

Máramarosi koronauradalom
M:Az elnevezés a vármegyei szervezet és a királyi bírtokok átfedését ill. egymásba ékelődését őrzi
Forrás:gyal(626)
L Máramaros

Máramarosi-havasok
F Északkeleti-Kárpátok

Máramarossziget
Forrás:gyal(626)rnl13(378)
F királyi szabadalmazott bányaváros
Koronaváros
T Máramaros vármegye

Maramures megye
T Románia
E Máramaros vármegye

Maranhao szövetségi állam
T Brazília
P Sao Luís

Maranón
R Amazonas-folyó

Marcali
Forrás:kf(138)
T Külső-Somogy
Somogy megye
Somogy vármegye

Marche régió
T Olaszország
P Ancona tartomány
Maritime Pentapolisz

Mare hyrcanum
L Hyrcanum mare

Margiana
M:A Perzsa Birodalomban Baktria satrapiával volt határos. Terjedelmes oázis a Margus folyó mentén. Régi fővárosa a mai Mari Türkmenisztánban a Murg-ab folyó partján található
F Asia Meridionalis Centralis

Margit-sziget
F dunai sziget
magyarországi sziget

Margitta
Forrás:gyal(441)kf(93)
T Bihar vármegye
Margittai járás
Rézalja

Margittai járás
Forrás:gyal(441)kf(93)
T Érmellék
P Margitta

María Trinidad Sánchez tartomány
T Dominikai Köztársaság

Máriapócs
T Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Máriaradna
Forrás:kf(113)
T Arad vármegye
aradi Hegyalja

Maribo
T Dánia

Marica-alföld
T Balkán-félsziget

Mariföld
T Volga-Vjatka vidéke
P Joskar-ola

Marikóc
Forrás:gyal(194.792)
F szepesi város
T Szepes vármegye

Marinduque
LV Marinduque-sziget
Marinduque-szigeti tartomány

Marinduque-sziget
HV Marinduque
T Visayas-szigetek

Marinduque-szigeti tartomány
HV Marinduque
T Fülöp-szigetek

Maritime Pentapolisz
F Pentapolisz
T Marche régió
P Ancona város
Fano
Pesaro
Rimini
Senigallia

Marlborough tartomány
T Déli-sziget

Marmarica
M:Cyranaica és Egyiptom közötti sivatagos tengerpart
F Africa
T Római Birodalom
R Libya Inferior

Mármaros
Forrás:hun(625-641)kf(139)
L Máramaros

Marmolada
F európai hegycsúcs
T Velencei-Alpok
X Olaszország

Marokkó
M:Államformája örökletes monarchia. Közigazgatási beosztás: 35 tartomány (muhafazat), 2 prefektúra
F Maghreb ország
P Rabat

Marokkói Mezeta
M:Az Atlasz-hegység széttartó vonulatai között, a variszkuszi hegységképződés során meggyűrt kőzetekből alakult ki
HV Mezeta
F tektonikus fennsík
T Variszkuszi-hegységrendszer

Maros
F magyarországi folyó
R Tisza
E Aranyos
Küküllő
Sztrigy

Maros-Duna köze
Forrás:kf(63-66)
L Bánság

Maros-Torda vármegye
Forrás:hun(659)gyal(630)
T Erdély 1876-1920 között
Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Székelyföld 1876-1920 között
P Disznajó
Göcs
Holtmaros
Káposztásszentmiklós
Kelementelke
Lőrincfalva
Lukafalva
Lukaillencfalva
Magyaró
Marosvásárhely
Marosvécs
Mezőbánd
Parajd
Sóvárad
Szentháromság, Maros-Torda vm.
Szováta
R Mures megye
E Marosszék
X erdélyi Mezőség
Kis-Küküllő mente
Marosszéki Szentföld
Murokország
Nyárád mente
Sóvidék

Maroscsesztve
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
L Magyarmaroscsesztve

Marosszék
M:az 1876-os megyebeosztással elveszti közig. szerepét
Forrás:hun(658)gyal(784)
T Székelyföld 1876-ig
R Maros-Torda vármegye
X Nyárád mente
székelyek

Marosszéki Szentföld
HV Szentföld
T Nyárád mente
X Maros-Torda vármegye

Marosvásárhely
Forrás:gyal(194)
F szabad királyi város
T Maros-Torda vármegye

Marosvásárhelyi nagyerdő
Forrás:hun(783)
HV Nagyerdő

Marosvécs
Forrás:hun(716-718)
T Felső-Marosmente
Maros-Torda vármegye

Marowijne körzet
T Suriname

Márpod
Forrás:gyal(134.839)
T Szeben vármegye
Újegyház szék

Marshall-szigetek
M:Köztársaság. 1986.10.21-1990.12.22. között az USA társult állama volt
F mikronéziai állam
mikronéziai sziget

Martinique
F Francia tengeren túli megye
közép-amerikai sziget

Mártonhegy
Forrás:gyal(102.667)
T Nagy-Küküllő vármegye
Nagysink szék

Martonos
Forrás:kf(186)gyal(821)
T Bács-Bodrog vármegye
Tiszamente

Márvány-tenger
H Propontis
F interkontinentális beltenger
T Földközi-tenger
X Égei-tenger
Fekete-tenger

Márvány-tengeri régió
T Törökország
P Isztambul
Kelet-Thrákia
E Khodavenkikar történelmi tartomány

Maryland szövetségi állam
T Egyesült Államok
P Annapolis

Masanderan tartomány
T Irán
P Gorgan

Masbate
LV Masbate város
Masbate-sziget
Masbate-szigeti tartomány

Masbate város
HV Masbate
T Masbate-szigeti tartomány

Masbate-sziget
HV Masbate
T Visayas-szigetek

Masbate-szigeti tartomány
HV Masbate
T Fülöp-szigetek
P Masbate város

Maseru
M:Államformája alkotmányos monarchia. Közigazgatási beosztása: 10 kerület (district)
F főváros
T Lesotho

Mashonaland
T Zimbabwe
P Dél-Mashonaland
Észak-Mashonland

Masqat
H Maszkat
F főváros
T Omán

Massachusetts szövetségi állam
T Egyesült Államok
P Boston

Masvingo tartomány
T Zimbabwe

Maszkat
L Masqat

Matabeland
T Zimbabwe
P Dél-Matabeland
Észak-Matabeland

Matanzas tartomány
T Kuba

Mátéfalva
Forrás:gyal(101.586)
T Kőhalom szék
Nagy-Küküllő vármegye

Mátészalka
T Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Mathóc
Forrás:gyal(194.792)
F szepesi város
T Szepes vármegye

Mato Grosso do Sul szövetségi állam
T Brazília
P Campo Grande

Mato Grosso szövetségi állam
T Brazília
P Cuiabá

Mátra
F Északi-Középhegység
P Kékes

Mátraalja
Forrás:kf(140)
T Felföld
X Heves vármegye
palócok

Mátraerdő
L Északi-Középhegység

Matrúh kormányzóság
T Egyiptom

Matterhorn
H Mt. Cervino
F európai hegycsúcs
T Pennini-Alpok
X Olaszország
Svájc

Maturín
T Monagas szövetségi állam

Matyóföld
Forrás:kf(140-141)
T borsodi Mezőség
P Mezőkövesd
Szentistván
Tard
X Borsod vármegye
matyók

Mátyusföld
M:nevében őrzi Csák Máté egykori dukátusa emlékét
Forrás:gyal(633)hun(542)
H Matyusova
Pars tertia regni
T Kisalföld
P Pozsony vármegyei Vízköz
Szenc
Szered
Vágsellye
X Komárom vármegye
Nyitra vármegye
Pozsony vármegye

Matyusova
Forrás:kf(141-142)
L Mátyusföld

Maud királyné-föld
L Antarktisz

Maule tartomány
T Chile

Mauretania
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon
F Africa
A Mauretania Caesariensis
Mauretania CaesariensisI
Mauretania CaesariensisII
Mauretania Királyság
Mauretania Sitifensis
Mauretania Tingitana
R Mauritánia

Mauretania Caesariensis
F afrikai provincia
Mauretania
A Mauretania CaesariensisI
Mauretania CaesariensisII
T Római Birodalom

Mauretania CaesariensisI
F Mauretania
Mauretania Caesariensis
P Caesarea, Mauretania
R Mauretania CaesariensisII
Mauretania Sitifensis
E Mauretania Királyság

Mauretania CaesariensisII
F Mauretania
Mauretania Caesariensis
T Africa dioecesis
E Mauretania CaesariensisI

Mauretania Királyság
F Mauretania
R Mauretania CaesariensisI
Mauretania Tingitana

Mauretania Sitifensis
F Mauretania
T Africa dioecesis
E Mauretania CaesariensisI

Mauretania Tingitana
F afrikai provincia
Mauretania
T Hispaniae dioecesis
Római Birodalom
E Mauretania Királyság

Mauritánia
M:Államformája iszlám köztársaság. Közigazgatási beosztás: 12 körzet (région) és 1 kerület (district)
F nyugat-afrikai állam
P Nouakchott
E Mauretania

Mauritius
M:1992.03.12-től köztársaság a Brit Nemzetközösségen belül
F indiai-óceáni afrikai sziget
kelet-afrikai állam

Mawenzi
F afrikai hegycsúcs
T Kilimandzsáró
X Tanzánia

Mawlamyine
T Mon szövetségi állam

Mayo grófság
H Muigheo
T Írország

Mayotte
H Mahoré
F indiai-óceáni afrikai sziget
T Francia tengeren túli társult terület

Mazaca
L Eusebia

Mazaruni-Potaro körzet
T Guayana

Mazowsze
F Közép-európai alföld

Mazuri-tóhátság
F Közép-európai tóhátság

Mbabane
F főváros
T Szvaziföld

Mckay-tó
F észak-amerikai tó
X Kanada

Meath grófság
H An Mhidhe
T Írország

Mecklenburg
M:Német történelmi állam 1934-ig
Forrás:Brockhaus Encyclopädie, Britannica Hung.
H Mecklenburgi Hercegség
Mecklenburgi Nagyhercegség
F német történelmi államok
P Mecklenburg-Schwerin
Mecklenburg-Strelitz
R Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Elő-Pomeránia
Forrás:Brockhaus Encyclopädie, Britannica Hung.
L Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Güstrow
Forrás:Brockhaus Encyclopädie, Britannica Hung.
L Mecklenburg-Strelitz

Mecklenburg-Schwerin
Forrás:Brockhaus Encyclopädie, Britannica Hung.
T Mecklenburg

Mecklenburg-Strelitz
Forrás:Brockhaus Encyclopädie, Britannica Hung.
H Mecklenburg-Güstrow
T Mecklenburg

Mecklenburg-Vorpommern
M:Brockhaus Encyclopädie, Britannica Hung.
H Mecklenburg-Elő-Pomeránia
T Németország
P Schwerin
E Mecklenburg
Vorpommern

Mecklenburgi Hercegség
M:Brockhaus Encyclopädie, Britannica Hung.
L Mecklenburg

Mecklenburgi Nagyhercegség
M:Brockhaus Encyclopädie, Britannica Hung.
L Mecklenburg

Mecklenburgi-öböl
F tengeröböl
T Balti-tenger

Mecklenburgi-tóhátság
F Közép-európai tóhátság

Mecsek
F magyarországi hegység

Mecsekalja
Forrás:kf(142-144)
T Dunántúl
P mecseki Hegyalja
X Baranya vármegye

mecseki Hegyalja
Forrás:kf(111.142-144)
HV Hegyalja
T Mecsekalja
P Bakonya
Boda
Cserkút
Kővágószöllős
Kővágótöttös
X Baranya vármegye

Méd Birodalom
M:Indogermán eredetű nép állama. Országuk az Asszír birodalom felbomlása után 612-553 között virágzott
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon
F ókori állam
P Ekbatana
R Média satrapia
X Media

Meddes
Forrás:gyal(130)kf(134)
T Krasznaköz
Szatmár vármegye

Medelpad
T Norrland

medence
LV földfelszíni medence
fürdő
nagyolvasztó
tározó
testmedence
Úszómedence

Medeo-Perzsia
F ókori történeti táj
A Assyria
Babilónia
Hyrcania történeti táj
Kaldea
Media
Mezopotámia
Parthia
Perzsia
Sassania
Susiana

Medgyes szék
Forrás:hun(658)gyal(559)
T Weinland

Media
F Medeo-Perzsia
X Méd Birodalom

Média satrapia
T Perzsa Birodalom
E Méd Birodalom

Mediterráneum
M:A Földközi-tenger partvidékein elterülő országok és vidékek összefoglaló neve.
H Földközi-tenger vidéke
P Dél-Európa
Észak-Afrika
Közel-Kelet
X Földközi-tenger

Mediterraneum mare
L Földközi-tenger

Medve-sziget
F észak-európai sziget
T Norvégia

Medves
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
LV Alsómedves
Felsőmedves
Magyarmedves
Medves-hegység
Medvesalja
Nemesmedves

Medves-hegység
M:A Cserhát egyik hegycsoportja Nógrád és Gömör vármegyék határán Salgótarjántól északra. Turistatérképeken "Karancs-Medves" formában is megjelenik
HV Medves
T Cserhát
X Karancs-hegység

Medvesalja
M:A Medves-hegység mellett fekvő településcsoport Salgótarján és Fülek keleti szomszédságában
Forrás:hun(521)kf(144)
HV Medves
T Gömör
X Gömör és Kishont vármegye
Nógrád vármegye

Meghalaya
T India
P Shillong

megműveletlen terület
H természetes terület
F termékeny terület

megművelt terület
H kultúrtáj
F termékeny terület

Megyaszó
Forrás:gyal(498)hun(609)
T Harangod
Zemplén vármegye

megye
M:Közigazgatási terület neve több államban
H:Magyarország esetében a "magyarországi megye" használandó
F közigazgatási terület
A Francia tengeren túli megye
magyarországi megye

Mehedinti megye
T Románia

Méhkerék
Forrás:gyal(60-61)
T Bihar vármegye
bihari Mezőség

Mekong
F délkelet-ázsiai folyó
X Dél-kínai-tenger

Mekong-delta
F alföld
T Indokínai-félsziget

Melaka
LV Melaka szövetségi állam
Melaka város

Melaka szövetségi állam
HV Melaka
T Malajzia
P Melaka város

Melaka város
HV Melaka
T Melaka szövetségi állam

Melanézia
LV Melanéziai állam
melanéziai sziget

MELANÉZIAI ÁLLAM
HV Melanézia
F óceániai állam
A Fidzsi-szigetek
Pápua Új-Guinea
Salamon-szigetek
Vanuatu

melanéziai folyó
F óceániai folyó

melanéziai sziget
M:szigetvilág
H Makronézia
HV Melanézia
F óceániai természeti táj
A Fidzsi-szigetek
Salamon-szigetek
Új-Guinea-sziget
Új-Kaledónia
Vanuatu-szigetek

Melbourne
T Victoria szövetségi állam

Meleg-Szamos
R Kis-Szamos

Melika
T algériai Pentapolisz

Melk
M:A 10. században egy ideig magyar határvár volt
T Niederösterreich

Mellersta Finland
L Keski-Suomi

Melville-tó
F észak-amerikai tó
X Kanada

mélyföld
M:Tengerszint alatt fekvő síkság
F síkság
A Holt-tenger vidéke
Kaszpi-mélyföld
Kattara-mélyföld

mélytenger
T tenger

Memphis
T Giza kormányzóság

Mendoza tartomány
T Argentína

Ménfő
Forrás:gyal(73)
T Győr vármegye
Sokoróalja

Ménhárd
Forrás:gyal(194.792)
F szepesi város
T Szepes vármegye

Menorca
T Baleár-szigetek

Menyhe
Forrás:kf(195-196)
T Nyitra vármegye
Zoborvidék

Menyő
Forrás:kszn(6-7)
T Szilágy vármegye
Tövishát

Meregyő
Forrás:gyal(541)
T Felszeg
Kolozs vármegye
X Bánffyhunyadi járás
mócok

Merény
Forrás:gyal(793)rnl17(532)
F szepesi bányaváros
T Szepes vármegye
X bányaváros

Mérges
Forrás:gyal(73)
T Győr vármegye
Sokoróalja

Mérida
LV Mérida szövetségi állam
Mérida város

Mérida szövetségi állam
HV Mérida
T Venezuela
P Mérida város

Mérida város
HV Mérida
T Mérida szövetségi állam

Merin-tó
L Mirimi-tó

Merionetshire
T Észak-Wales

Meroving Gallia
L Gallia Comata

mérsékelt öv
L mérsékelt égöv

mérsékelt övi füves puszta
F füves puszta
A pampa
préri
Sztyepp

Meru
LV Meru-csúcs
Meru-hegység

Meru-csúcs
HV Meru
F afrikai hegycsúcs
X Tanzánia

Meru-hegység
HV Meru
F kelet-afrikai hegység

Mese helység
Forrás:gyal(780)
T Kis-Küküllő vármegye
Szeben szék
= mese

Messenia
F ókori Görögország

Messinai-szoros
F tengerszoros
X Jón-tenger
Tirrén-tenger

Messzéné megye
T Peloponnészosz tartomány

Mexicali
T Baja California Norte

Mexico szövetségi állam
T Mexikó
P Toluca de Lerdo

Mexikó
M:Mexikói Egyesült Államok
F közép-amerikai állam
P Aguascalientes szövetségi állam
Baja California Norte
Baja California Sur
Campeche szövetségi állam
Chiapas
Chihuahua szövetségi állam
Coahuila
Colima szövetségi állam
Distrito Federal
Durango
Guanajuato szövetségi állam
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Mexico szövetségi állam
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro szövetségi állam
Quintana Roo
San Luis Potosí szövetségi állam
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán szövetségi állam
Zacatecas szövetségi állam
X Chapalai-tó
mexikói irodalom
Popocatépetl

Mexikói-fennsík
L Mexikói-magasföld

Mexikói-magasföld
H Mexikói-fennsík
F hegységközi fennsík
T Közép-amerikai Kordillerák

Mexikói-öböl
T Amerikai-földközi-tenger
P Campechei-öböl
X Brazos
Colorado-folyó2
Grijálva
Mississippi-folyó
Río Grande
Sabine
San Pedro
Trinity

Mexikóváros
H Ciudad de México
F főváros
T Distrito Federal

Mezeta
LV Marokkói Mezeta
Spanyol-Mezeta

Mezopotámia
F Medeo-Perzsia
P Gauzanitis
mezopotámiai Mygdonia
Osroene

mezopotámiai Mygdonia
M:A thrák Mygdones nép mezopotámiai szállásterületének a neve
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon
F Mygdonia
T Mezopotámia

mezoszféra
T atmoszféra

Mezőbaj
Forrás:gyal(60-61)
T Bihar vármegye
bihari Mezőség

Mezőbánd
Forrás:kf(145-146)
T erdélyi Mezőség
Maros-Torda vármegye

Mezőcsát
Forrás:kf(146-147)
T borsodi Mezőség

Mezőföld
Forrás:mnl3(596-597)
T Dunántúl
X Fejér vármegye
Tolna vármegye

Mezőkeresztes
Forrás:kf(146-147)
T borsodi Mezőség

Mezőkövesd
Forrás:gyal(639)
T Borsod vármegye
Matyóföld

Mezőség
Forrás:kf(145-147)
LV bihari Mezőség
borsodi Mezőség
erdélyi Mezőség
moldvai Mezőség

Mezőtelegd
Forrás:mhnt(264.385)
H Telegd
T Bihar vármegye
Rézalja

Mezőteremi
Forrás:kf(450)
L Nagyteremi

Mezőzombor
Forrás:hun(611)
T Tokaj Hegyalja
Zemplén vármegye

Mianmar
M:1974-1989 között Burma
H Burma
F délkelet-ázsiai állam
P Ayeyarwadi körzet
Chin szövetségi állam
Kachin szövetségi állam
Karen szövetségi állam
Kayah szövetségi állam
Magwe körzet
Mandalay körzet
Mon szövetségi állam
Pegu körzet
Rakhine szövetségi állam
Sagaing körzet
Shan szövetségi állam
Tanintharyi körzet
Yangon körzet

Michigan szövetségi állam
T Egyesült Államok
P Lansing

Michigan-tó
F észak-amerikai tó

Michoacán
T Mexikó
P Morelia

Micrajim
M:A héber név kettős számú, utalva Alsó- és Felső-Egyiptomra
L Óegyiptomi Birodalom

Micske
Forrás:gyal(506)kf(115)
T Bihar vármegye
bihari Hegyköz

Middelburg
T Zeeland

Middlesex
T London county

Midi-Pyrénées
T Franciaország

Midway-szigetek
F Egyesült Államok önkormányzat nélküli területe
mikronéziai sziget
T Amerikai csendes-óceáni-szigetek

Mihályfalva
Forrás:kf(81)
T Dél-Erdély
Nagy-Küküllő vármegye

Mihályi
Forrás:gyal(728)hun(351)
T Rábaköz
Sopron vármegye

Mikefa
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Mikefalva
Forrás:KSzN(8-9)kf(137-138)
T Kis-Küküllő mente
Kis-Küküllő vármegye

Mikekarácsonyfa
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Mikepércs
M:1876-ig Bihar vármegyéhez tartozott
Forrás:gyal(495)hun(193-200)
T Hajdú vármegye

Mikkeli
T Finnország

Miklósfalva
Forrás:gyal(792.823)
T Lándzsásötfalu

Miklósháza
Forrás:hun(245)
H Nikolince
T Krassó-Szörény vármegye
X krassovánok

Miklóstelke
Forrás:gyal(780)
T Nagy-Küküllő vármegye
Szeben szék

Miklósvár fiúszék
L Miklósvár szék

Miklósvár szék
M:az 1876-os megyebeosztással elveszti közig. szerepét
Forrás:hun(658)gyal(784)
H Miklósvár fiúszék
Miklósvárfiszék
T Háromszék
X Erdővidék

Miklósvárfiszék
L Miklósvár szék

Mikronézia
M:4 szövetségi államból áll. 1986-ig az USA külső területe volt, és az MSz 3410 szerint az állam neve Csendes-Óceáni szigetek volt
H:Az EN 23166:1995 szerint a Mikronéziai szövetségi államok szabványos neve. A földrajzi értelemben vett Mikronézia nem esik egybe az állammal (mely lényegében csak a Karolina szigetekre terjed ki), a "Mikronéziai Szövetségi Államok" a deszkriptor
LV mikronéziai állam
mikronéziai sziget
Mikronéziai Szövetségi Államok

mikronéziai állam
HV Mikronézia
F óceániai állam
A Belau
Kiribati
Marshall-szigetek
Mikronéziai Szövetségi Államok
Nauru

mikronéziai sziget
M:A Mikronéziai szigetvilág esetén is használandó
HV Mikronézia
F óceániai természeti táj
A Belau
Chuuk
Északi-Mariana-szigetek
Guam
Kiribati
Kosrae
Marshall-szigetek
Midway-szigetek
Nauru
Pohnpei
Wake-sziget
Yap

Mikronéziai Szövetségi Államok
M:4 szövetségi államból áll. 1986-ig az USA külső területe volt, és az MSz 3410 szerint az állam neve Csendes-Óceáni szigetek volt
H:Az EN 23166:1995 szerint "Mikronéziai" a szabványos neve. A földrajzi értelemben vett Mikronézia nem esik egybe az állammal (mely lényegében csak a Karolina szigetekre terjed ki), a "Mikronéziai Szövetségi Államok" a deszkriptor
HV Mikronézia
F mikronéziai állam
P Chuuk
Kosrae
Pohnpei
Yap

Milejszeg
Forrás:gyal(482)
T Göcsej
Zala vármegye

Miletos
T Caria

Minas Gérais szövetségi állam
T Brazília
P Belo horizonte

Mindanao
LV Mindanao-sziget
Mindanao-szigeti tartomány

Mindanao-sziget
HV Mindanao
T Philippines

Mindanao-szigeti tartomány
HV Mindanao
T Fülöp-szigetek

Mindoro
LV Mindoro-sziget
Mindoro-szigeti tartomány

Mindoro-sziget
HV Mindoro
T Visayas-szigetek

Mindoro-szigeti tartomány
HV Mindoro
T Fülöp-szigetek

Minho tartomány
T Portugália

Minna
T Niger Szövetségi Állam

Minnesota szövetségi állam
T Egyesült Államok
P Montevideo, Minn.
St. Paul

Minszk
LV Minszk terület
Minszk város

Minszk terület
HV Minszk
T Fehéroroszország
P Minszk város

Minszk város
HV Minszk
F főváros
T Minszk terület

Minto-tó
F észak-amerikai tó
X Kanada

Minúfiya kormányzóság
H El-Minúfiya
T Egyiptom

Minya kormányzóság
H El-Minya
T Egyiptom

Miranda szövetségi állam
T Venezuela
P Los Teques

Mirimi-tó
H Merin-tó
F dél-amerikai tó
X Brazília
Uruguay

Mirkvásár
Forrás:gyal(101.586)
T Kőhalom szék
Nagy-Küküllő vármegye

Misiones megye
T Paraguay

Misiones tartomány
T Argentína

Miskolc
T Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mississippi
LV Mississippi szövetségi állam
Mississippi-folyó

Mississippi szövetségi állam
HV Mississippi
T Egyesült Államok
P Jackson

Mississippi-folyó
HV Mississippi
F észak-amerikai folyó
E Arkansas-folyó
Illinois-folyó
Missouri-folyó
Ohio-folyó
Red river
X Mexikói-öböl

Missouri
LV Missouri szövetségi állam
Missouri-folyó

Missouri szövetségi állam
HV Missouri
T Egyesült Államok
P Jefferson city

Missouri-folyó
HV Missouri
R Mississippi-folyó

Mistassini-tó
F észak-amerikai tó
X Kanada

Misurata tartomány
T Líbia

Miszr
M:A terület arab invázió (640) utáni neve a változó fennhatóságok alatt. 641 és 1517 között változó arab kalifátusok része
F középkori Egyiptom
T Ajjubida Szultánság
Bagdadi Kalifátus
Fatimida Kalifátus
Mameluk Birodalom
E Aigyptos dioecesis
X egyiptológia

Mitumba-hegység
F Kongó-medencei peremhegység

Mizoram
T India
P Aizawl

Mljet
F adriai-tengeri sziget
T Horvátország

Mmabatho
T North-West

Moáb
M:Az ország a Holt-tenger keleti partja és a sivatag között terül el mintegy 40 km széles sávon
F ókori Syria

Mobutu-tó
H Albert-tó
F afrikai tó
X Kongói Demokratikus Köztársaság
Uganda

Mocamedes tartomány
T Angola

Mocs
Forrás:kf(145-146)
T erdélyi Mezőség
Kolozs vármegye

mocsár
H Ingovány
Lápvidék
H& láptalaj
F állóvíz
táj
terméketlen terület
A afrikai mocsár
európai mocsár
T vízrajz

Mocsolya
Forrás:kszn(6-7)
T Szilágy vármegye
Tövishát

Modor
Forrás:gyal(194)
F szabad királyi város
T Pozsony vármegye
pozsonyi Hegyalja

Modrus-Fiume vármegye
T Horvát-szlavón társországok
X Fiume

Moen
T Chuuk

Moesia
F Europa Meridionalis Orientalis
T Római Birodalom
P Moesia Inferior
Moesia Superior

Moesia Inferior
T Moesia
P Tomi

Moesia Superior
T Moesia
P Singidunum

Mogadishu
L Muqdisho

Mogilev terület
T Fehéroroszország

Moha helység (1)
Forrás:gyal(102.667)
T Nagy-Küküllő vármegye
Nagysink szék
= moha

Moha helység (2)
Forrás:fnesz2(445)
T Fejér vármegye
Fejér vármegyei Sárrét
= moha

Mohácsi-sziget
F dunai sziget
magyarországi sziget

Mohéli
T Comore-szigetek

Moher-sziklák
T Ír-alföld

Mohol
Forrás:gyal(821)kf(186)
T Bács-Bodrog vármegye
Tiszamente

Moldova
M:1991.08.27-ig lásd Szovjetunió. Besszarábiában és a Dnyeszteren túli területen alakult állam
H:Moldva és Moldova térben és időben átfogó tárgyalása (pl. történelme) esetén a "Moldva" használandó
F kelet-európai állam
T Független ÁllamokKözössége európai része
P Chisinau
Csöbörcsök
E Besszarábia
X Moldva
Moldvai-hátság
Románia