OLASZ-MAGYAR, MAGYAR-OLASZ MINISZÓTÁR
Számítógépes segédlet Herczeg Gyula Olasz-magyar szótárához
(Harmai Gábor 2000)A    B    C    D    E    F    G    H    I    L    M   

N    O    P    Q    R    S    T    U    V    Z   


caccia (il) 1. torpedóvadászhajó; 2. vadász(repülő)gép
caccia (la) 1. vadászat; ~ della tigre: tigrisvadászat; ~ furtiva, ~ di frodo: orvvadászat; ~ proibita: tilalmi idő; (átv) dare la ~ [a]: vadászik, les vkire; ~ di doti (nn,tb): hozományvadászat; 2. vadászterület; 3. vadászzsákmány, vad; 4. (rep) apparecchio da ~: vadászrepülőgép
cacciare 1. el-, kikerget, kiüldöz, kizavar, elűz; 2. vadászik, vadászgat vmire; 3. benyom, belök vhová vmit; 4. ~si: behatol, benyomul; 5. ~si le dita nel naso: piszkálja az orrát; 6. ~si a correre: megfutamodik
cacciavite (il,tb:~) csavarhúzó
cacto kaktusz
cada·vere (il) holttest, (holt)tetem; ~ disfatto: oszlásnak indult holttest; (átv) ~ ambulante: élő halott
cadenza 1. (zen) kadencia; 2. mozgás ritmusa, taktus; in ~: ritmikusan, ütemesen, taktusra; 3. (nyelv) ~ della voce: hanglejtés
cadere 1. (el-, le-, össze)esik, (le)zuhan, lehull; cadde mort: holtan esett össze; ~ malato: megbetegszik; ~ in multa: kihágást követ el; (átv) ~ in piedi (nn,tb): talpra esik (mint a macska); (átv) dalle nuvole: elképed; (átv) ~ d'animo: elveszti a bátorságát; 2. (kat) elesik; 3. jut, kerül vhová, vmibe; ~ in contraddizione: ellentmondásba keveredik; Cadde in disgrazia. Kegyvesztett lett. ~ in mente (nn): eszébe ötlik; ~ nel falso: tévedésbe esik; [0]; ~ nel ridicolo: nevetségessé válik; 4. elbukik; 5. (átv) ~ ammalato: beteg lesz; 6. il ~ del sole: napnyugta; 7. Il vento è caduto. Elült a szél. - pass. rem. io caddi, tu cadesti, egli cadde, cadette; fut. io cadrò, tu cadrai; congv. pres. io cada; condiz. pres. io cadrei, tu cadresti; part. pass. sono caduto; ger. cadendo
caduta 1. (el-, le-, össze)esés, (le)zuhanás, (le)hullás; ~ dei capelli, ~ dei denti: haj, fog kihullása; 2. (fiz) ~ libera, ~ dei gravi, ~ dei corpi: szabadesés; 3. hanyatlás; 4. bukás; 5. ~ d'acqua: zuhatag, vízesés
caffè (il) 1. kávé; ~ abbrustolito: pörkölt kávé; ~ al ghiaccio: jegeskávé; ~ crudo verde: nyerskávé; ~ espresso: eszpresszókávé; macchina da ~: kávéfőző(gép); macinino del ~: kávédaráló; 2. kávéház; ~ concerto: zenés kávéház
cagionare 1. okoz, előidéz (fájdalmat, keserűséget); 2. szerez (bajt); támaszt (háborúságot)
cagione (la) 1. (indító)ok; 2. a ~ [di]: vmi miatt
cagnolino [új] kutyuli
calare 1. leereszt, lebocsát; ~ le vele: bevonja a vitorlákat; ~ una perpendicolare: merőlegest húz; 2. ~ il prezzo: enged az árból; 3. (átv is) lemegy, leszáll; Il sole si cala. Lemegy a nap. I prezzi calano. Az árak esnek. Il sipario cala. Lemegy a függöny. 4. apad, (le)fogy, rövidül, csökken; 5. lejt; 6. ~si: leereszkedik, lebocsátkozik; ~si con la corda: kötélen leereszkedik
calcagno (le ~a;i ~i) sarok; stare alle ~a: sarkában van; avere alle ~a: nyomában van vkinek, üldöz vkit; (biz) alzare le ~, mostrare le ~, voltare le ~: kereket old
calcare (ige) 1. lábbal nyom, tipor, tapos; ~ le orme [di]: vki nyomdokaiba lép; (átv) ~ le scene: színi pályán van; ~ una sillaba: szótagot megnyom, hangsúlyoz, nyomatékkal ejt; 2. lemásol, átrajzol, átkopíroz
calcare (mn) mészkő-
calco 1. másolás, átrajzolás, lenyomat; 2. (nyelv) ~ linguistico: tükörszó
caldeggiare (vál) melegen pártol, támogat vkit
caldezza (vál) melegség, hév
caldo 1. meleg; (közm) Batte il ferro finchè è ~. Addig üti a vasat, amíg meleg. (átv) Non fa nè ~, nè freddo. Közömbösen hagy. 2. avere ~: melege van; 3. (átv) il colore ~: az élénk szín; desiderio ~: heves, forró vágy; (kat) giornata ~a: heves ütközet napja; notiza ~a: legfrissebb hír; 4. heves, merész; testa ~a: forrófejü ember; a sangue (hn) ~: felindult lelkiállapotban
ca·lice (il) 1. (vall is) kehely; 2. virágkehely
cali·gine (la) (vál) 1. pára, köd, gőz, füst; 2. (átv) látás elhomályosulása
calma [jav] 1. nyugalom, közöny, higgadtság; 2. (gazd) ~ degli affari: kereskedelmi pangás; 3. sima tenger; il mare era in ~: a tenger nyugodt volt
calmare 1. (le)csillapít, megnyugtat, enyhít (pl. fájdalmat); 2. ~si: lecsillapodik, megcsendesül; Il dolore si calmò. A fájdalom enyhült.
calunniare (meg)rágalmaz
calzare (ige) 1. cipőt, kesztyűt felhúz, felvesz; 2. cipőt visel; 3. (cipészszakszó) vevőt cipővel ellát; 4. illik a lábára, jól áll; 5. (átv) argomento che calza bene: találó érv
calzare (il) (vál) magas cipő, csizma, lábbeli
cambiale (la) (gazd) váltó; ~ a vista: bemutatóra szóló váltó; ~ a scadenza fissa: fix lejáratú váltó; dare una ~, emettere una ~, rilasciare una ~, trarre una ~: váltót bocsát ki
cambiamento 1. változtatás; ~ d'indirizzo: lakóhelyváltoztatás; 2. változás; ~ repentino di tempo: hirtelen időváltozás
cambiare 1. (el-, fel)cserél, (fel-, le)vált; ~ treno: átszáll (más vonatra); ~ vita: jó útra tér; (közm) Il lupo cambia il pelo, ma non il vizio. Kutyából nem lesz szalonna. 2. (meg)változtat; 3. (meg)változik; Il vento cambia. Megfordul a szél. Il tempo cambia. [jav] Változik az időjárás. 4. ~si: átöltözik; 5. felfogást, természetet cserél; 6. megváltozik (idő, arcszín)
cambio 1. (autó) ~ di velocità: sebességváltó; 2. (gazd) (corso del) ~: árfolyam; 3. (gazd) lettera di ~: váltó; 4. váltás, változtatás, csere; prenderein ~: felcserél, összetéveszt vkivel vkit; 5. in ~ [di]: helyett; 6. kicserélt tárgy; felcserélt személy
camerale kincstári; pénzügyi
camminare 1. jár, megy, gyalogol, halad; ~ curvo, ~ gobbo: hajlottan jár; ~ in punta dei piedi: lábujjhegyen jár; cammina, cammina: megy, mendegél; 2. l'acqua cammina: a víz folyik; ~ diritto: becsületesen, jellemesen jár el; ~ bene: (üzlet) virágzik
cammino 1. járás, menés; 2. (átv) út, pálya; cammin facendo: útközben, menetközben; 3. (átv) Ha fatto molto ~. Nagy előrehaladást tett.
campagna 1. vidék; andare in ~: vidékre megy; 2. (szántó)föld; határ; 3. (kat) hadjárat; 4. kampány, politikai hadjárat, [0]; ~ diffamatoria: rágalomhadjárat; ~ elettorale: választási harc
campanile (il) harangtorony
campare 1. ki-, megment, megszabadít; 2. (meg)él, tengődik, fenntartja magát; Si campa alla meglio. Megélünk valahogy.
campato ~ in aria: légből kapott
campeggiare 1. háttérből (szín) kiemelkedik; 2. (sp) táborozik
campestre mezei; guardia ~: csősz
campo [részl] 1. (mezg) szántóföld, megművelt föld; 2. (sp) (verseny)pálya, mezőny, térfél; 3. tér, terület; 4. tábor; 5. lelőhely, telep; 6. (átv) tér, tárgy, tárgykör
camuffare 1. elváltoztat, álcáz, álruhába öltöztet; 2. ~si: vminek álcázza, kiadja magát
canalizzare csatornáz (városban), csatornát ás (földeken)
cancellare 1. ki-, letöröl, kihúz, kivakar, kiradíroz (írást); 2. visszavon, semmisnek nyilvánít, eltöröl, megszüntet
cancello 1.rácsos kapu; 2.rács- v. léckerítés; 3. rács, rostély
canceroso (mn,fn) 1. rákos; 2. rákbeteg
cane (il) 1. kutya, eb; ~ da caccia: vadászkutya, kopó; ~ da pastore (hn): juhászkutya; ~ poliziotto: rendőrkutya; ~ da fermo, ~ da bracco: vizsla; ~ lupo: farkaskutya; ~ idrofobo: veszett kutya; (átv) come ~i e gatti (hn, tb): mint a kutya meg a macska; [0]; (közm) ~ che abbaia non morde. Amelyik kutya ugat, az nem harap. ~ non mangia cane. Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. 2. fatica da ~i: kutyának való munka; si da ai ~i: kétségbeesik; roba da ~i: vacak; 3. (kat) (fegyveren) kakas
canizie (nn,tb:~) 1. ősz haj; 2. (átv) öregség
canna 1. (növ) nád; ~ di vinco: kosárfonó nád, -vessző; ~ da zucchero: cukornád; 2. nádpálca, sétabot; 3. horgászbot; 4. cső; ~ del camino: kürtő; ~ dell'organo: orgonasíp; 5. la voce di ~ fessa: repedtfazék-hang; trema come una ~: reszket, mint a nyárfalevél; povero in ~: szegény, mint a templom egere
canneto (fn) nádas
canto 1. ének, dal; (átv) ~ del cigno: hattyúdal; (átv) galletto di primo ~: pelyhesállú fiatalember; 2. ének (hosszabb elbeszélő költemény része); 3. éle vminek; 4. ~ della strada: utcasarok; 5. oldal, rész; 6. (átv is) per ogni ~: minden oldalról; dall'altro ~: másrészt; lasciare da ~: mellőz, félreállít
canzone (la) 1. több szakaszos lírai költemény; 2. (nép)dal, nóta; ~ da ballo: táncdal; 3. gyakran ismételt mondanivaló; (átv) mettere in ~: kigúnyol
capace 1. tágas, nagy befogadó képességű; 2. ~ [di]: képes, alkalmas vmire; 3. alkalmas korú; 4. hozzáértő, képzett, ügyes; 5. lehetséges; è ~ che piova: lehet, hogy esni fog
capacità (tb:~) 1. képesség, tehetség, hivatottság, rátermettség; 2. (jog, rád) képesség, kapacitás; 3. befogadóképesség, űrtartalom, térfogat
capanna 1. kunyhó, viskó; (áll) ~ per gli alveari: méhes; 2. (Biblia) festa delle capanne: sátoros ünnep; 3. szín, fészer; 4. menedékház
caparbietà makacsság, konokság, nyakasság
caparbio makacs, konok, nyakas
caparra foglaló, előleg
capestro kötőfék
capillare 1. hajszálcsöves; (fiz) fenomeno ~: hajszálcsövesség; 2. (orv) i vasi ~i: hajszálerek; 3. hajszálvékony
capire 1. tartalmaz, befogad; 2. megért, felfog; (gúny) ~ il latino, ~ l'antifona: érti a célzást, tudja, honnan fúj a szél; 3. capo, capi, cape: befér vhová; (átv) non cape in se: nem fér a bőrébe - vö: finire
capitale (il) tőke; (gazd) il ridurre al ~: tőkésítés; (biz) è un bel ~: jómadár, jó cég
capitale (la) főváros
capitale (mn) 1. főbenjáró; (rkat) peccato ~: halálos bűn; sentenza ~: halálbüntetés; 2. jelentős, alapvető, életbe vágó; 3. lettera ~: fejzetkezdő nagybetű
capitare 1. betoppan vhová; 2. adódik, (meg)történik; 3. kerül; ~ in buone mani (nn,tb): jó kezekbe kerül; 4. se mi capita di incontrarlo: ha véletlenül találkozom vele; 5. essere capitato bene v. male, capitare bene v. male: jól v. rosszul végződik
capi·tolo 1. fejzet; 2. egyezmény, szerződés pontja, cikkelye; 3. (rkat) káptalan; (átv) avere voce in ~: szava, befolyása van
capo 1. fej, fő; a ~ alto: emelt fővel; dare al ~: fejébe száll; giramento di ~: szédülés; (átv) da ~ a fondo: elejétől a végéig; (átv) da ~ ai piedi (hn,tb): tetőtől talpig; (átv is) lavata di ~: fejmosás; avere il ~ fermo: keményfejű, hajthatatlan, makacs; avere in ~ [di]: szándékában áll, hogy; non avere nè ~ nè coda: se füle se farka; mettere il ~ a partito: észhez tér, kijózanodik; rompere il ~ [a]: zaklat vkit, terhére van vkinek; rompersi il ~: a.) töri a fejét; b.) pórul jár; (átv) andare col ~ rotto: a rövidebbet húzza; condannare alla pena del ~: halálra ítél vkit; venire a ~ [di]: végére jár vminek; lavare il ~ all'asino: falra borsót hány; (szól) Meglio essere ~ che coda. Jobb parancsolni, mint engedelmeskedni; 2. (átv) vminek a feje; vezér, főnök; ~ contabile: főkönyvelő; ~ del governo: kormányfő; ~ dello Stato: államfő; ~ di famiglia: családfő; (sp) ~ squadra: csapatkapitány; il direttore ~: a főigazgató; (átv) fare ~ [a]: (el)vezet vhova; (átv) tutti fanno ~ a lui: mindenki hozzáfordul; 3. (földr) (hegy)fok; il Capo di Buona Speranza: a Jóreménység foka; 4. vminek a vége; in ~ alla tavola: az asztal végén; a ~ della pagina: a lap alján; in ~ a dieci anni (hn,tb): tíz év múlva; in ~ al mondo: a világ végén, (biz) az Isten háta mögött; 5. andare a ~, dare ~: új sort v. bekezdést kezd; 6. ~ d'anno: újév; 7. szempont, tárgyalási szakasz; per sommi ~i: nagy vonalakban; 8. darab, cikk; ~ di vestiario: ruhadarab; ~ per ~: fejenként, darabonként; 9. (jog) ~ d'accusa: vádpont
capofamiglia (tb: capifamiglia) családfő
capofila (il) (tb: capifila) 1. (kat) sorszélső, sorelső; 2. (sp) csapatvezető; 3. (pol) pártvezér; 4. [új] szellemi irányzat fő képviselője
capolavoro remekmű, mestermű
capoli·nea (il,tb:~) villamos, vagy autóbusz végállomás
capostipite nemzetség v. család feje, őse
capoverso 1. vers, v. prózai szöveg kezdősora; 2. verssor, vagy bekezdés első szava; 3. bekezdés
capovo·lgere 1. felforgat; 2. ~si: felfordul, felborul - sz; ho capovolto
capovolgimento felfordulás, zűrzavar
cappellano (rkat) 1. káplán, segédlelkész; 2. lelkész; ~ maggiore: tábori főlelkész; ~ militare: tábori lelkész; ~ delle carceri: börtönlelkész; 3. kápolnalelkész; 4. (rég) (fejedelmi) házi káplán
cappello 1. kalap; ~ a cencio, ~ molle: puhakalap; ~ a staio: cilinder; ~ a nicchi (hn,tb): papi süveg, birétum; ~ di feltro di peto: nyúlszőrkalap; ~ duro: keménykalap; fare di ~, togliersi il ~: kalapot emel, köszön; (átv) amico di ~: vkivel köszönő viszonyban lévő; (átv) pigliare ~: megsértődik, megharagszik; 2. fedél, tető, fedő
cappotta (autó) fedél
cappottare felborul
capra 1. kecske; (szól) salvare ~ e cavoli (hn,tb): a kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad; 2. emelőbak
capraio kecskepásztor
capriccio 1. szeszély, rigolya; cavare un ~ [a], levare un ~ [a]: kijózanít vkit; 2. fare i ~i: durcáskodik; 3. (zen) capriccio
capriccioso 1. szeszélyes; 2. csapongó képzeletű (művész)
capro bak(kecske); (átv) ~ espiatorio: bűnbak
captare 1. törekszik vmire, igyekszik elnyerni vmit; 2. (rád) fog, keres (állomást)
caraffa vizesüveg, vizeskorsó
cara·ttere (il) 1. írásjegy, betű, karakter; 2. jelleg, minőség, sajátság; tulajdonság; 3. jellemvonás, jellem, természet; uomo di ~: jellemes ember
caratteriale (il) [új] jellemvonás
caratteri·stico jellegzetes, jellemző
caratterizzare jellemez, meghatároz
carcerare bebörtönöz
carcerato [új] bebörtönzött
ca·rcere (il,la) börtön, fogház; ~ giudiziaria: vizsgálati fogház
cardinale (il) (rkat) bíboros
cardo (növ) bogáncs
carena hajófenék
carenza 1. hiány, szükséglet; 2. (jog) távolmaradás, meg nem jelenés
caresti·a hiány, drágaság
caricare 1. (meg)rak, (meg)terhel; 2. (hajó) rakodik; 3. (akkumlátort) meg-, feltölt; 4. (kat) (meg)rohamoz, (meg)támad; 5. eltúloz; (átv) ~ la mano: megnyomja a tollat; 6. ~ l'orologio: órát fölhúz; 7. ~si: di panni (hn,tb): sok ruhát vesz föl, vastagon öltözik; 8. ~si di debiti (hn,tb): eladósodik
caricatura 1. karikatúra, gúnyrajz; 2. erőltetettség, mesterkéltség
ca·rico (fn) 1. súly, teher; la nave da ~: a teherhajó; 2. terhelés, teherbírás; ~ collettivo, ~ misto: összterhelés; 3. (hajó)rakomány; (átv) ~ di legnate (nn,tb): ütlegelés; 4. vád; segnare a ~ [di]: terhére ró, felró; testimonio a ~: terhelő tanú; essere a ~ [di]: élősködik vkin, eltartja magát vkivel
ca·rico (mn) megrakott, megterhelt; (átv) caffè ~: erős fekete; il colore ~: az élénk szín
carme (il) 1. óda 2. költemény(ek)
caro (fn) drágaság
caro (mn) 1. drága, becses, szeretett; 2. költséges, drága
carpentiere (il) ács
carpire kicsikar, megkaparint - vö: finire
carpone ua. carpone: négykézláb
carponi ua. carponi: négykézláb
carrellata (film) sorozatfelvétel
carrello 1. (rep) futómű; 2. (sp) seggiolino a ~: gördülő ülés (csónakban); 3. porta a ~: tolóajtó
carriera 1. vágta; (átv is) andare di ~: vágtázik; 2. pálya, hivatás; fare ~: karriert csinál
carro 1. kocsi, (tár)szekér; ~ bestiame (hn) állatszállító kocsi; ~ cisterna: benzinkocsi; ~ funebre: halottaskocsi; (átv) essere l'ultima ruota del ~: ötödik kerék a kocsiban, felesleges; 2. egy szekérrakomány, egy fuvar; 3. (kat) ~ armato: harckocsi, tank; ~ blindato: páncélkocsi; 4. (csill) Carro: Göncölszekér
carta [részl] 1. papír;
carteggiare levelez, levelezést folytat vkivel
carteggio levelezés, levélváltás
casa [részl] 1. ház, épület; ~ di pena: fogház; (rkat) ~ parocchiale: plébánia
casco 1. sisak; ~ coloniale: trópusi sisak; 2. ~ asciugacapelli: hajszárító búra
casistica 1. (rkat) kazuisztika; 2. (jog,orv) esetközlés; ~ degli incidenti stradali: közúti balesetek gyűjteménye
caso 1. véletlen, véletlenség; per ~: véletlenül, esetleg; al ~: alkalomadtán; fare le sue cose a ~ v. a casaccio: feliből-harmadából, ímmel-ámmal végzi a dolgát; 2. eset, kázus; ~ di coscienza: lelkiismereti kérdés; in ogni ~: mindenesetre; non fa al ~ nostro: nem felel meg nekünk; 3. ügy, dolog; pensare ai ~i sui: a maga dolgával törődik; 4. mód, lehetőség; mettere in ~ [di]: módot nyújt arra, hogy; non c'è ~ [di]: nincs rá lehetőség, hogy; 5. ~ mai che + conj: ha esetleg; in ~ che + conj: abban az esetben, ha; 6. jogi kérdés, jogeset; 7. nyelvtani eset
casomai [új] esetenként; alkalomadtán
cassare 1. kitöröl, kivakar, kiradíroz; 2. (jog) hatálytalanít, semmissé nyilvánít, megsemmisít
casta (átv is) kaszt
castigo (tb:~ghi) 1. büntetés, fenyítés; 2. kínszenvedés, gyötrelem; ~ di Dio: istencsapása, istenverése
castrense (vál) tábori; [új] (rkat) ordinario ~: tábori püspök
casuale (mn) esetleges, véletlen, váratlan; (jog) omicidio ~: gondatlanságból okozott emberölés
catasta·bile telekkönyvezhető
catastale telekkönyvi, kataszteri; rilievo ~: telekkönyvi felmérés
catasto 1. telekkönyv, kataszter; mettere al ~: telekkönyvez; 2. telekkönyvi hivatal
cata·strofe (la) 1. súlyos szerencsétlenség, nagy csapás; 2. (drámában is) katasztrófa
catena 1. (kat is) lánc; ~ da collo: nyaklánc; mettere in ~: láncra ver; (átv) tenere a ~: pórázon, féken tart; ~ a cingoli (hn,tb): hernyótalpas lánc; ~ antiscivolante di gomma: csúszásgátló gumilánc; ~ a rotelle (nn,tb): görgős lánc; (autó) ~ da neve, ~ per la neve: hólánc; ~ snodata: csuklós lánc; 2. ~e: kötelék; bilincs; 3. la reazione a ~: a láncreakció; 4. (gazd) commercio a ~: [jav] lánckereskedelem; 5. (földr) ~ degli Appenini: az Appeninek hegylánca
cattiveria 1. rosszaság, gonoszság; 2. rosszalkodás, csintalanság; 3. [új] rosszmájúság
cattivo rossz, gonosz; ~ animo: rosszindulat; ~ augurio: rossz előjel; hai una cera ~: rossz színben vagy; [0]; mare ~: viharos tenger; sapere di ~: rossz íze van; [0]; [jav] essere di ~ umore: rossz kedvében van; trovarsi in ~e acque (nn,tb): benne van a vízben, rossz helyzetben van
catturare 1. letartóztat, elfog, foglyul ejt, bebörtönöz; 2. zár alá vesz, lefoglal, elkoboz
ca·usa 1. ok, indítóok; ~ ed effetto: ok és okozat; (jog) ~ di non punibilità: büntetést kizáró ok; 2. per, peres ügy; ~ civile: polgári per; ~ criminale, ~ penale: bűnper, bűnügy; dare ~ vinta: a.) perrel felhagy; b.) (átv) megadja magát; difendere una ~, sostenere una ~: perben védőügyvédként szerepel; fare ~, intendere ~, muovere ~: pert indít; giudicare una ~: perben ítélkezik; 3. forrás, okozó; (közm) Chi è ~ del suo male, pianga sè stesso. (kb) Ki mint vet, úgy arat. 4. (átv) ügy, dolog, tény; in conoscenza di ~: a tények ismeretében; [jav] ~ del popolo: a nép ügye; [jav] avere ~ comune [con]: közös dolga van vkivel; 5. a ~ [di], per ~ [di]: miatt; ~ il freddo: a hideg miatt
causale (fn) (jog) bűntett indítóoka
causale (mn) 1. perre vonatkozó; rapporto ~ a perre vonatkozó jelentés; 2. okozati, kauzális; 3. (nyelv) okhatározói (pl. kötőszó)
cautamente óvatosan
cautela óvatosság, óvatos viselkedés, elővigyázat, körültekintés
ca·uto óvatos, körültekintő
cavallo 1. ló; ~ da aratura, ~ da lavoro, ~ da tiro: igásló; ~ da corsa: versenyló, [0]; ~ di razza mista: félvér ló; (kat) ~ di riserva: tartalék ló; (tréf) caval di San Francesco: az apostolok lova; andare a ~: lovagol; a ~: a.) lovon; b.) lovaglóülésben; (szól) campa ~, che l'erba cresce: [0], holnapután kiskedden; (közm) A caval donato non si guarda in bocca. Ajándék lónak ne nézd a fogát! 2. ~ a dondolo: hintaló; 3. (sakk) ló, huszár; 4. (sportszer) ló; 5. forza di ~: lóerő; 6. (átv) ~ di battaglia: vesszőparipa; 7. (átv) vivere a ~ di due secoli: a századforduló körül él
caverna 1. barlang, üreg, odú; 2. (kat) földbe ásott fedezék, sziklafedezék; 3. (orv) kaverna
cavia (áll) tengerimalac
cavillo akadékoskodás, szőrszálhasogatás; [jav] álprobléma; fortély
cavilloso akadékoskodó, szőrszálhasogató; fortélyos
ca·volo 1. (növ) kelkáposzta; ~ a cesto, ~ a cappucio: fejeskáposzta; ~ in broccoli (hn,tb): bimbóskel; ~ rapa: karalábé; 2. C'entra come il ~ a merenda. Hogy kerül a csizma az asztalra? Úgy kerül bele, mint Pilátus a krédóba. 3. (vulg) kb. fene; non capire, non dire, non fare, non sapere, non sentire, non vedere un ~: fenét se értek, mondok, teszek, érzek, látok; un libro, un film del ~: vacak film, könyv; Ma che ~ fai? Mi a fenét csinálsz? Dove ~ stai andando? Hová a fenébe mégy?
cazzo (vulg) fasz (hiv. il pene: pénisz)
cecca 1. fare ~: csütörtököt mond; 2. [új] fecsegő (asszony)
cecità (átv is) vakság
ce·dere 1. (át)enged vkinek vmit; ~ il passo [a]: előre enged; ~ la mano [a]: a.) jobbjára enged; b.) (átv) előnyökhöz juttat; 2. engedményez; 3. ~ [a]: enged; il pavimento cede: a padló süllyed; 4. ~, ~la [a]: mögötte marad vkinek
cedimento talajsüppedés
celare 1. elrejt, eldug, eltitkol; 2. ~si: elrejtőzik, elbújik
celebrare 1. dicsőít, ünnepel 2. megtart, lefolytat; ~ le nozze: esküvőt tart, megesküszik 3. (rkat) celebrál
celebrazione (la) ünneplés; ~ del matrimonio: [jav] házasságkötés, a házasságkötés szertartása
ce·lebre híres, neves
cena·colo 1. (rég) római étkezőterem; 2. (Biblia) az utolsó vacsora színhelye (Leonardo: Il Cenacolo); 3. irodalmi, művészi kör
ce·nere (la) 1. hamu; (rkat) il giorno delle ~i, il giorno le Ceneri: Hamvazószerda; 2. (átv) le ~i: halotti hamvak
cenericcio hamuszürke, hamuszínű
cenno 1. intés; jeladás fejjel v. kézzel; fare ~ di sì: igent int; (átv) dare ~ di vita di sè: életjelet ad magáról; 2. rövid hír; utalás; értesítés, felvilágosítás; futólagos megjegyzés; ~i sulla vita: rövid életrajzi adatok
censo 1. adóalap; 2. állami bevétel, jövedelem; 3. járadék, életjáradék; 4. évi földbér
censura 1. (rég, átv is) cenzori hivatal és méltóság; 2. cenzúra
censura·bile cenzúrázható, megbírálható
censurare 1. (sajtó)cenzúra alá vet; 2. (átv) bírál, kifogásol
censurato (jog) büntetett előéletű
censuratore (hn) (nn) censuratrice: (átv is) cenzor
censuratrice (nn) (hn) censuratore: (átv is) cenzor
centinaio/a 1. száz(as) (mennyiség); mintegy száz; a ~o: százszámra; 2. sokszáz
centralità központi fekvés
centrare 1. középen rögzít, kiegyensúlyoz, központoz (pl. kereket); 2. (foci) a labdát beadja középre; centerez, centíroz; előread; 3. (átv) összpontosít
ceppo 1. fatönk, fatuskó, rönk; 2. (húsvágó-, hóhér)tőke; 3. talpkő; 4. fakölönc foglyok lábán; (átv) bilincs; lo misero in ~i: bilincsbe verték; 5. ~ del freno: fékpofa; 6. ~ di casa: (kis) háztömb; 7. törzs, család, nemzetség, eredet
cerbiatto szarvasborjú
cercare 1. keres, kutat fürkész; andare a ~: érte megy; (átv) ~ per mare e per terra: mindent tűvé tesz vkiért; (szól) ~ il pelo nell'uovo: a kákán is csomót keres; cerco il tuo bene: javadat akarom; non cerco nulla da te: semmit sem akarok tőled; ~ la gloria: keresi a dicsőséget; 2. ~ [di]: próbál, igyekszik
cerchia [jav] 1. kör alakú struktúra; ~ di montagne: hegykoszorú; 2. ~ di amici: baráti kör; ~ familiare: családi kör
cerchio 1. kör, körvonal; (geom) segmento di ~ : körszelet; in ~: körben; fare ~ [a]: körülfog, körüláll; 2. abroncs; 3. karika
cerebrale 1. agyi, agy-; infiammazione (nn) ~: agyhártyagyulladás; sostanza ~, [0]: agyvelő; [0]; 2. [új] (átv, irod) poesia ~: erőltetett, keresett költészet
cerimoniale (il) 1. protokoll; ufficio del ~: protokollosztály; 2. szertartáskönyv
cerimoniale (mn) szertartásos, ünnepélyes
cerniera 1. csuklóspánt (dobozon, szemüvegen); 2. sarokvas, zsanér
cero (főleg rkat) vastag viaszgyertya
certezza bizonyosság, biztosság; [új] ~ del diritto: jogbiztonság; ho la ~ che: biztos vagyok afelől, hogy
certificare 1. bizonyít, igazol, tanúsít, megerősít; 2. ~si: [di]: megbizonyosodik, bizonyságot szerez vmiről
certo 1. biztos, biztosan bekövetkező, bizonyosságot adó; fare ~ [di]: meggyőz vkit vmiről; farsi ~ [di]: meggyőződik vmiről; 2. (egy) bizonyos; némely; [jav] ~i dicevano di sì. Némelyek igent mondtak. 3. dopo un ~ tempo: bizonyos idő múlva; 4. ~, di ~, per ~: minden bizonnyal, bizonyára, biztosan
cervello [részl] 1. agy, agyvelő; cassa del ~: koponya; 2. ész, értelem;
cervice (la) (orv) nyakszirt
cervo szarvas; ~ volante: a.) szarvasbogár; b.) papírsárkány; ~ volante sonda: kísérleti sárkány
ce·spite (il) 1. (vál) alacsony bokor, cserje; 2. (gazd) forrás; ~ d'entrata: bevételi forrás
cespuglio bokor, cserje
cespuglioso bokros, cserjés
cessare 1. félbehagy, abbahagy; (kat) ~ il fuoco: tüzet szüntet; Cessa di annoiarmi! Ne bosszants már! 2. elül, megáll, megszűnik, lecsillapodik; cessato pericolo: légiveszély elmúlt
cesta nagy kosár; ~ del bucato: fehérneműs kosár
cesura (irod) sormetszet, cezúra
ceto osztály, rend; ~i medi: középosztály, középrétegek; ~ operaio: munkásosztály
cfr. confronta; vesd össze! (vö)
che (ksz) 1. hogy; il giorno ~ tu nascesti: aznap, amikor születtél; Non vado ~ non voglio vederlo. Nem megyek, mert nem akarom látni. ogni volta ~: valahányszor; 2. mint; Questo è più sicuro ~ mai. Biztosabb, mint valaha. 3. se non ~: azonban, csakhogy; 4. ~ è ~ non è: hogy, hogynem, egyszercsak
che (nm) 1. aki(k), amely(ek), ami(k); aki(ke)t, amelye(ke)t, ami(ke)t; il ~: ami; 2. A che? Minek? 3. Hány? Mennyi? Che ore è? Hány óra van? 4. milyen; mekkora; ~ bella ragazza! Milyen szép lány! [0]; 5. un ~, un certo ~, un non so ~: valami; non è gran ~: nem nagy dolog
chi 1. ki, kik, kit, kiket; (kat) ~ va là! Állj, ki vagy! 2. az, aki; mindaz, aki; ha valaki; (szól) ~ vivrà, vedrà: aki megéri, meglátja
chia·cchiera csevegés; fecsegés; fare due ~e: elbeszélget, traccsol
chiamare 1. hív, szólít, felhív, behív; mandare a ~: hivat vkit; (szính) ~ alla ribalta: tapssal visszahív, visszatapsol; (jog) ~ in giudizio, ~ in causa: (bíróság elé) beidéz; (szól) ~ pane il pane e vino il vino: nevén nevezi a gyermeket; (katonát) behív; 2. (kártya) lapot kér, lehív; 3. segítségért kiált, folyamodik; 4. ~si: hívják vminek; Come ti chiami? Hogy hívnak? 5. kijelenti, vallja magát vminek; 6. ~si fuori: játékban győztesnek jelenti ki magát
chiamata 1. hívás; ~ telefonica: telefonhívás; 2. névsorolvasás; 3. (jog) ~ in causa: bírósági idézés; 4. orvoshívás; 5. (szính) visszatapsolás; 6. (kat) ~ alle armi: behívás
chiaramente 1. világosan, tisztán; 2. nyíltan, érthetően, határozottan
chiarezza 1. áttetszés, világosság (folyadéké); 2. stílus közérthetősége, világossága
chiarificazione (la) 1. (folyadék)derítés, (folyadék)szűrés; 2. felvilágosító munka
chiarire 1. derít, szűr (folyadékot); 2. tisztáz, magyaráz, megvilágosít, felvilágosítást ad - vö: finire
chiarore (il) derengés; halvány, gyenge fény
chiassoso 1. lármás, zajos, hangos; 2. il colore ~: rikító szín
chiastica kereszteződő (retorikai alakzat)
chiave (la) 1. (átv is) kulcs; ~ di casa: lakáskulcs; (átv) chiuso a sette ~i: hét lakattal lezárt; ~ falsa: álkulcs, tolvajkulcs; (műsz) ~ per viti (nn,tb): csavarkulcs; ~ cifraria: rejtjelkulcs; 2. [0]; posizione ~: kulcshelyzet; romanzo ~: kulcsregény; 3. (zen) kulcs; ~ di fa, ~ di basso: basszuskulcs; ~ di sol: violinkulcs, g-kulcs; (átv) sei fuori ~: a.) hamisan énekelsz; b.) (átv) eltérsz a tárgytól
chie·dere 1. ~ [a,da]: kér, követel vkitől vmit; ~ perdono, ~ scuse (nn,tb) bocsánatot kér; (átv) ~ conto [a]: felelősségre von vkit; 2. ~ [a,da]: kérdez vkitől vmit - sz; ho chiesto
chie·rico egyházi személy, klerikus; ~ secolare: a.) világi pap; b.) papnövendék, kispap
chimera 1. kiméra, görög-római mitológiai szörny; 2. (átv) rögeszme, agyrém
chime·rico képzeletbeli, fantasztikus
chinare 1. le-, meghajt; 2. ~si: le-, meghajol
chiodo [részl] 1. szög, szegecs; 2. (átv) adósság;
chirografo [új] sajátkezűleg írt és aláírt okirat
chiu·dere 1. be-, lezár; becsuk, összecsuk; ~ le ali: összecsukja szárnyait; non chiuse occhio: le sem hunyta a szemét; ~ la luce: lekapcsolja a villanyt; (átv) ~ un occhio: szemet húny vmi felett; (átv) sta chiuso nel suo dolore: átadta magát a fájdalomnak; 2. befejez, lezár (levelet, számlát; 3. berekeszt (ülést); 4. leköt (zsákot); bedugaszol (üveget); 5. zár(ódik); I negozi chiudono alle cinque. Az üzletek ötkor zárnak. 6. ~si: [új] lezárul; 7. elborul (idő); 8. Si chiude in se stesso. Magába zárkózik. - sz; ho chiuso
chiunque ~ + conj: bárki, akárki, mindenki, aki
chiusura 1. zár, fedél; ~ avvolgibile: felhúzható (szekrény)redőny; 2. ~ lampo: cipzár; 3. zárlat; (be-, el-, le)zár(ód)ás; ~ dei conti: számlazárás; 4. ~ del dibattito: perbeszédek berekesztése; 5. tanév vége; (szính) ~ del teatro: színházi évad vége
ci 1. (nm) minket, bennünket, nekünk; 2. (hat) itt, ott, ide, oda; 3. abban, ebben; 4. (pleonasztikusan) c'è: van; c'è chi dice: van, aki (azt) mondja; ci sente: hall; ci vede: lát
cianfrusaglia semmiség
ciascuno 1. mindegyik, minden egyes, ki-ki; 2. per ~: kinek-kinek, mindegyiknek; Ci diedero una mela per ~. Mindegyikünknek adtak egy-egy almát.
cibare 1. táplál, etet, élelemmel ellát; 2. ~si: táplálkozik, eszik
cibo 1. ennivaló, étel, táplálék; 2. takarmány, abrak
cicatrice (la) sebhely, forradás
cicogna (áll) gólya
cicuta (növ) bürök
cieco 1. vak; ~ d'ira: haragtól elvakult; alla ~a: a.)elvakultan; b.) vaktában; (szól) Non ha da fare cantare un ~. Koldusszegény, egy vasa sincs. mosca ~a: szembekötősdi; 2. vicolo ~: zsákutca
ciglio 1. szempilla; 2. szegély, szél; ~ dell'argine: töltés éle, gerince
cili·ndrico hengeres
cima 1. vminek a csúcsa, hegye; ~ d'un albero: fa teteje; (átv) da ~ a fondo: elejétől végéig, tetőtől talpig; 2. hegycsúcs, orom, tető; 3. (átv) csúcspont; ~ d'uomo: kimagasló, rendkívüli ember; non è una ~: nem egy lángész
cimare (növ) fát megnyes
cimatore (il) (nn) cimatrice: (tex) szálnyíró
cimatrice (la) (hn) cimatore: (tex) szálnyíró
cimentare 1. kockára tesz, kockáztat; 2. ~si: merészel
cimitero temető
cincia ua. cinciallegra: (áll) cinege, cinke
cinciallegra ua. cincia: (áll) cinege, cinke
ci·nema (il) mozi
cinghiale (il) vaddisznó
cintura 1. öv; 2. (sp) derékfogás (birkózásnál)
ciò ez, az, ezt, azt; essere da ~: arravaló, alkalmas, rátermett
cioè azaz, vagyis
circa 1. hozzávetőlegesen, körülbelül, kb.; 2. ~ [a]: -ról, -ről
circolazione 1. keringés, áramlás, körforgás; forgalom; [jav] ~ stradale: utcai forgalom; le norme di ~: közlekedési szabályok; (gazd) ~ monetaria: pénzforgalom; mettere in ~: a.) elhiresztel; b.) forgalomba hoz; 2. (orv) ~ del sangue: vérkeringés; 3. (sp) körvágás (vívásnál)
ci·rcolo 1. (geom) kör; 2. (földr) ~ polare: sarkkör; 3. (átv) kör, társaság; ~ di lettura: olvasókör; [0]; 4. [új] i ~i letterari: irodalmi körök; i ~i bene informati: jól informált körök
circonci·dere körülmetél - sz; ho circonciso
circoncisione (la) körülmetélés
circondare ~ [di]: 1. bekerít, körülvesz vmivel vmit; 2. ~si: körülveszi magát vmivel
circoscri·vere 1. (geom) körülhatárol, megszabja vminek a határát; 2. korlátoz, mérsékel (hatalmat, túlkapást) - sz; ho circoscritto
circoscrizione (la) 1. (geom) körülhatárolás, határ megszabása; 2. körzeti; ~ amministrativa: közigazgatási kerület; 3. korlátozás, mérséklés (hatalomé, túlkapásé)
circostante 1. környező, határos, szomszédos; 2. körülálló, közelálló
circuire körülvesz; befon; behálóz - vö: finire
città (tb is) város; ~ giardino: kertváros; ~ di collina: dombon fekvő város
cittadinanza állampolgárság; ~ onoraria: díszpolgárság; acquisto della ~: állampolgárság megszerzése
ci·vico 1. városi; 2. polgári, polgár-
civiltà 1. civilizáció, műveltség, művelődés; 2. udvariasság, jólneveltség
clamore (il) (vál) kiabálás, lárma
clamoroso zajos, lármás
clandestinità (pol) földalatti, illegális mozgalom
clandestino 1. titkos, rejtett; lavoro ~: fekete munka; 2. (pol) illegális, földalatti
classe (la) 1. (iskolai, vasúti, szociológiai, növ, áll) osztály; (tört) lotta di ~: osztályharc; lettura fuori ~: házi olvasmány; 2. di ~: első osztályú; fuori ~: rendkívüli, kiváló, osztályon kívüli; 3. (kat) korosztály, évjárat
cla·usola 1. záradék, klauzula, kikötés; pont; 2. (nyelv) körmondat befejezése
clergyman (il) [új] (rkat) papi civil
clientela 1. ügyfelek; 2. vevőkör; servizio ~: vevőszolgálat
climax [új] 1. (nyelv) retorikai alakzat, egyre erősebb kifejezések sora; 2. (biol) ökológiai egyensúly; 3. (orv) láz tetőfoka; 4. (biol) orgazmus
coadiuvare segít vkit, segítségére van vkinek
coartare ~ a (ritk): 1. kényszerít; 2. (átv is) megszorít, korlátoz; 3. összeszorít, szűkít
coattività [új] (jog) kikényszeríthetőség, végrehajthatóság
coattivo (jog) kényszerítő, kötelező, kényszer-
coazione (la) (jog) kényszer(ítés), erőszak
co·cere [új] ua. cuocere: 1. főz, süt; 2. éget (téglát); 3. fő, forr; 4. ~si: forrong, emészti magát - sz; ho cotto
coda 1. farok; (átv) guardare con la ~ dell'occhio: odales, fél szemmel rásandít; (átv) il vagone di ~: (vonaton) utolsó kocsi; (szól) Non ha nè capo nè ~. Se füle, se farka. mettersi la ~ tra le gambe: behúzza fülét, farkát; Sa, dove il diavolo tiene la ~. Ismeri a dörgést. 2. fare la ~: sorban áll; 3. (csill) üstökös csóvája; 4. ruhauszály; slepp; 5. (ir) befejezés, záradék; 6. (zen) kóda
codesto ua. cotesto: az, amaz, ott levő (a megszólítottnál)
coercitivo kényszerítő, erőszakos; misura ~a: kényszerintézkedés
coerenza 1. összefüggés, öszzetartozás; 2. (átv) következetesség
coesione (la) 1. (fiz) kohézió; 2. egybeforrottság, tömörülés
coeta·neo (vál) egykorú, egyidős; i miei ~i: kortársaim
coevo kortárs
co·fano tartó, doboz; ~ dell'automobile: motorház
cogente (jog) kötelező
co·gliere 1. (le)szed, (le)tép; 2. elfog, megragad; ~ sul fatto: tetten ér; ~ l'occasione: megragadja az alkalmat; 3. eltalál (pl.kővel); (átv) ~ nel segno: fején találja a szöget; (átv) la notte ci colse: ránk esteledett - pr. io colgo, tu cogli; fut. io coglierò; pass. rem. io colsi, tu cogliesti; congv. pres. io colga; part. pass. ho colto
cognizione (la) (fil) 1. (meg)ismerés, (meg)értés; 2. (meg)ismerő képesség, értelem, tudat; 3. ismeret, tudás
cognome (il) vezetéknév, családnév
coincidenza 1. egybeesés, egybevágás, összetalálkozás; egyidejűség; 2. csatlakozás (vonaté); 3. (fiz) egybeesés
coinci·dere 1. egybevág, összevág, egyidőben történik; 2. (vonat) csatlakozik - sz; ho coinciso
coinvo·lgere ~ [in]: belekever, beleránt vmibe; [új] bevon vmibe - sz; ho coinvolto
Col (Colossesi) (Biblia) Szent Pál levele a kolosszeiekhez
colassù (vál) ott (fenn)
cole·i (nn) ő, az, amaz; hn: colui; tb: coloro; ~ che: aki
collaborazione (la) együttműködés, közös munka
collana 1. nyaklánc, nyakék; 2. irodalmi gyűjtemény
collante [új] ragasztószer
collaterale (mn,fn) oldalági
colla·udo teherpróba (hídé)
collega (il,la) (tb: ~i,~e) kolléga(nő); kartárs(nő)
collegamento 1. összeköttetés; kapcsolat; 2. (vill) kapcsolás; [jav] ~ in serie (nn): sorbakapcsolás
collegante (ép) materia ~: kötőanyag
colleganza 1. összefüggés, összetartozás (tárgyak között); 2. kollegialitás, kartársi viszony
collegare 1. összeköt, összekapcsol, egyesít; (vill) ~ a terra: földel; 2. ~si: szövetkezik, társul
collegatura 1. összeköttetés, összekapcsolás, egybekötés; összeköttetés; 2. összeköttetési v. érintkezési pont
collegiale (il) kollégiumi növendék, kollégista
collegiale (mn) 1. testületi, kari; kollektív; 2. (rkat) a bíborosi kollégiumhoz tartozó
collegio 1. kar, testület; ~ arbitrale: döntőbíróság; 2. ~ elettorale: választókerület; 3. kollégium, intézet; ~ militare: katonaiskola
colletto 1. (férfi) inggallér; [0]; 2. (női) ruhagallér; 3. (földr) hegynyereg, hegyszoros
collezionare gyűjt
collina halom, domb
collo 1. nyak; ~ del piede: lábfej, rüszt; (áll) csüd; a rotta di ~: a.) lóhalálában; b.) igen rosszul; (átv) notizia tra capo e ~: lesújtó hír, derült égből villámcsapás; (átv) ~ torto: farizeus, álszent; (szól) fare allungare il ~ [a]: megvárakoztat vkit; 2. (földr) szoros, hágó; 3. árudarab, csomag
collocare 1. (el-, le)helyez; ~ a riposo: nyugdíjaz, nyugalomba helyez; (növ) ~ a dimora: (palántát) kiültet; [0]; 2. ~si: alkalmazást, állást vállal; 3. ~si a riposo: nyugdíjba megy
colloquio 1. beszélgetés, megbeszélés; ~ a tu per tu: baráti megbeszélés; ~ a quattr'occhi (hn,tb): négyszemközti beszélgetés; 2. (üzleti) tárgyalás; 3. kollokvium
colmare 1. teletölt, színültig tölt; 2. fel-, kitölt; 3. (átv) ~ [di]: elhalmoz vmivel
coloro ők, azok; őket, azokat; esz,hn: colui; esz,nn: colei; ~ che: akik, akiket
colpa 1. bűn, vétek, hiba; la ~ è tua: te vagy a hibás; non ci ho ~: nem tehetek róla; dare la ~ [a]: hibáztat vkit; 2. (jog) gondatlanság
colpe·vole bűnös, vétkes
colpire 1. rácsap, ráüt, megüt; 2. érint, sújt, eltalál; ~ il segno: a.) célba talál; b.) (átv) ráhibáz - vö: finire
colpo 1. ütés, csapás; ~ di telefono: telefonhívás; ~ di scena: váratlan meglepetés; ~ d'aria: léghuzat; ~ di grazia: kegyelemdöfés; ~ di testa: a.) (sp) fejesugrás; b.) (átv) személy; ~ di mano: a.) mesterfogás; b.) rajtaütés, hadicsíny; ~ di Stato: államcsíny; (átv) fare ~: nagy hatást kelt; fare un bel ~: jó üzletet köt; morire sul ~: holtan esik össze; 2. (orv) ~ apoplettico: agyvérzés, gutaütés; ~ di sole: napszúrás; 3. találat, becsapódás, robbanás, durranás; ~ in salve: üdvlövés; (átv) a ~ d'occhio: azonnal, első pillanatra; in un ~ d'occhio: egy szempillantás alatt, rögtön; 4. (műv) gyors ecsetvonás; 5. (kártya)ütés
coltivare 1. (meg)művel, megmunkál (földet); termel (növényt); 2. (átv) gyakorol, ápol; ~ le scienze: ápolja a tudományokat
colto 1. művelt, képzett; 2. vö: cogliere: letépve, megragadva
colui (hn) ő, az, amaz; nn: colei; tb: coloro; ~ che: aki
comandamento (vall) parancs; [új] i dieci ~i: a Tízparancsolat
comba·ttere 1. (átv) (meg)támad; 2. küzd, harcol, verekszik vkivel; 3. küszködik
combattimento ütközet, harc, mérkőzés; pronto al ~: harcra kész; (sp) ~ sul quadrato: boxmérkőzés
come 1. (ksz) (a)mint, ahogy; cosi... ~, tanto... ~: mind... mind, úgy... mint, úgy... ahogy; (biz) oggi ~ oggi: manapság; (biz) io ~ io: ami engem illet; 2. (ksz)mihelyt; 3. (nm) mennyire, milyen mértékben; 4. ~ mai? Hogyhogy? 5. ~ se + conj: mintha; 6. [új] Come no? Miért ne?
cominciare 1. (el-, meg)kezd vmit, belefog, belekezd vmibe; 2. (el-, meg)kezdődik; (közm) Chi non comincia, non finisce. Aki el sem kezdi, nem fejezi be!
comma (jog) törvénycikk bekezdése
commemorare megemlékezik, emlékünnepet ül
commemorativo emlékeztető, emlék-; la lapide ~a: az emléktábla
commendare magasztal, dicsér
commendatizio ajánló-; [új] lettera ~a: ajánlólevél
commensale [új] asztaltárs
commentario magyarázó jegyzet, kommentár
commesti·bile (il) élelmiszer
commesti·bile (mn) ehető
comme·ttere 1. megrendel; 2. elkövet (rosszat); 3. egymás mellé helyez; 4. ~ [a]: rábíz vkire vmit - sz; ho commeso
comminare kiró (büntetést)
comminatoria (la) ua. comminazione: (jog) rendreutasítás
comminatorio (jog) fenyegető
comminazione (la) ua. comminatoria: (jog) rendreutasítás
commiserare szánakozik vkin, sajnál vkit
commissione (la) 1. bizomány; affare (hn) di ~: bizományi üzlet; 2. bizottság; ~ Esteri: külügyi bizottság; ~ giudicatrice: bírálóbizottság, zsüri
committente (fn,mn) megrendelő, megbízó
commoso meghatott, megindult
commovente megható, megindító
commutare 1. (jog) átváltoztat (büntetést); 2. (vill) átkapcsol
commutativo csere-
compaesano/a egy vidékről való, földi
compaginare 1. ~ [a]: egyesít, összetesz, összerak; keretbe foglal 2. (szöveget) áttördel
compagna 1. társnő, kísérő(nő); 2. élettárs, feleség; 3. (tört) elvtársnő
compagni·a 1. társaság; dama di ~: társalkodónő; tenere ~ [a], fare ~ [a]: szórakoztat vkit; 2. egyesület, szövetkezet, társulat; 3. (rkat) Compagnia di Gesù: Jézus-Társaság, a jezsuita rend; 4. ~ di prosa: prózai színtársulat; 5. (kat) század
compagno 1. társ, cimbora; ~ d'ufficio: kartárs, kolléga; 2. élettárs, férj 3. (gazd) üzlettárs; 4. (tört) elvtárs; 5. pár
comparativo (fn) (nyelv) középfok
comparativo (mn) összehasonlító; (nyelv) grado ~: középfok; proposizione ~a: összehasonlító mondat
comparazione (la) 1. összehasonlítás, egybe-, összevetés; 2. hasonlat
comparire 1. (ir, jog) megjelenik; 2. feltűnést kelt, jó hatást tesz, jól mutat; fare ~ in un certo modo: bizonyos színben tüntet föl vmit - compaio, compari, compare, compariamo, comparite, compaiono; sono comparso; comparirò; comparirei; compari, compaia, compariamo, comparite, compaiano; compaia; comparissi
compartecipare közösen, együttesen részt vesz vmiben
compassione szánalom, részvét, könyörület; fare ~: részvétet kelt; portare ~ [a]: részt vesz vki fájdalmában
compassione·vole 1. sajnálatra, szánalomra méltó; 2. résztvevő, szánakozó, könyörületes
compasso (geom) körző
compati·bile (jog) összeegyeztethető, összeférhető, összeillő
compatibilità (jog) összeférhetőség
compattezza 1. (ép) tömörség, szilárdság; 2. (átv) összetartás, fegyelem; 3. összeforrottság; 4. [új] kompaktság, egybeépítettség
compatto 1. tömött, szilárd; in schiere (nn,tb) ~e: zárt sorokban; 2. egységes, összetartó, fegyelmezett; 3. összeforrott; 4. [új] kompakt, egybeépített
compendiare összevon, összefoglal, könyvet kivonatol
compendiario összevont, kivonatos
compendio vázlat, kivonat, rövid foglalat
compendioso kivonatos, vázlatos, rövidre fogott
compenetrare behatol vhová, átjár, áthat vmit, beveszi magát vmibe
compensatore (il) 1. (vill) kiegyenlítő, kompenzátor; 2. (műsz) órarugó-védőlemez
compensatore (mn,hn) (nn) compensatrice: (vál) kiegyenlítő, kárpótló
compensatrice (mn,nn) (hn) compensatore: (vál) kiegyenlítő, kárpótló
compenso 1. kárpótlás, kártalanítás, kártérítés; 2. juttatás, jutalom
comperare ua. comprare: 1. vásárol, vesz, beszerez; 2. megveszteget (pl. tanút)
competere 1. ~ [con]: vetélkedik, versenyez vkivel; 2. ~ [a]: jár vkinek, megillet vkit
competizione (la) 1. versengés, vetélkedés; 2. (sp) verseny
compiacenza 1. szívesség, készség, előzékenység, szolgálatkészség; 2. öröm, kedv, megelégedettség
compiere ua. compire: 1. befejez, bevégez, betölt (évet); 2. véghezvisz; 3. teljesít (pl. kívánságot) - compio, compi,compie,compiamo,compiete,compiono; ho compiuto; compirò; compirei; compi,compia,compiamo,compite, compiano; compia; compissi
compieta [új] (rkat) kompletórium, az ötödik, befejező imaóra a zsolozsmában
compilatore (il) (nn) compilatrice: kompilátor, összeállító
compilatrice (la) (hn) compilatore: kompilátor, összeállító
compilazione (la) összeállítás, kompiláció
compimento 1. befejezés, bevégzés; 2. végrehajtás, véghezvitel; 3. beteljesedés, betelés
compire ua. compiere: 1. befejez, bevégez, betölt (évet); 2. véghezvisz; 3. teljesít (pl. kívánságot) - vö: finire
co·mpito (fn) 1. feladat, megbízás, kötelesség; 2. lecke, (iskolai) feladat
co·mpito (mn) jól nevelt, udvarias, előzékeny
compiuto 1. befejezett, véghezvitt; 2. tökéletes, teljes
complemento 1. kiegészítés, kiegészítő rész, pótlék; (geom) ~ d'un angolo: pótszög; 2. ufficiale (hn) di ~: tartalékos tiszt; 3. (nyelv) ~ di luogo: helyhatározó; ~ diretto: tárgy
complessivo összetett, teljes, együttes, általános
complesso (fn) 1. komplexum, tárgyak, fogalmak összessége; in ~: mindent összevéve, egyszóval; 2. együttes; 3. komplexus; ~ d'inferiorità: alacsonyabbrendűségi érzés; 4. (műsz) kombinát
complesso (mn) 1. összetett, szövevényes; (mat) numeri ~i: komplex számok; 2. (nyelv) proposizione ~a: bővített mondat
completamente teljesen, tökéletesen
completamento kiegészítés; befejezés
completare kiegészít, teljessé tesz; befejez
co·mplice (il) (jog) tettestárs, bűnrészes
complicità (jog) bűnrészesség
complottare összeesküszik, szövetkezik, csel sző
complotto összeesküvés, cselszövés
componente (il) 1. (kémia) komponens, alkotórész; 2. (fiz) összetevő; 3. tag
componente (mn) összetevő, alkotó
comporre 1. összerak, összeállít; 2. alkot, ír; (zen) szerez, komponál; 3. rendbeszed; compose i capelli: rendbeszedte a haját; 4. (jog) elsímít, kiegyenlít, egyezséget köt; 5. (nyomd) macchina per ~: szedőgép; 6. ~si: [di]: áll vmiből - vö: porre
comportamento viselkedés, magatartás
comportare 1. elvisel, eltűr, elszenved; 2. vmivel jár; magával hoz; 3. ~si: viselkedik (jól, rosszul)
composizione (la) 1. (fiz is) összetétel; 2. (nyomdai) szedés; ~ interlineata: ritkított szedés; ~ piena: sűrű, tömött, kompressz szedés; 3. zeneszerzés; 4. mű, alkotás; 5. (jog) kiegyezés, egyezség
composta befőtt, kompót
composto (fn) vegyület; ~ organico: szerves vegyület
composto (mn) 1. összetett; interesse (hn) ~: kamatos kamat; (nyelv) tempi ~i: összetett idők; 2. komoly, szerény, illedelmes
comprare ua. comperare: 1. vásárol, vesz, beszerez; 2. megveszteget (pl. tanút)
comprave·ndita adásvétel
compre·ndere 1. magában foglal, tartalmaz; servizio compreso: kiszolgálás bennefoglalva; 2. felfog, átlát, megért; 3. ~ [da]: elfog, eltölt, megszáll (ijedtség, félelem) - sz; ho compreso
comprensi·bile (meg)érthető, felfogható, világos
comprensione (la) megértés, belátás, felfogás
comprensiva felfogóképesség
comprensivo 1. értelmes, megértő; 2. magában foglaló
compresenza együttes jelenlét
comprome·ttere 1. hírbe hoz, kompromittál; veszélyeztet; 2. ~si: kompromittálja magát - sz; ho compromesso
comprovare (kétséget kizáróan) bizonyít
computare 1. elszámol, kiszámít; 2. tekintetbe vesz vmit, számol vmivel; 3. (ép) költségvetést készít
co·mputo 1. kiszámítás, 2. tekintetbevétel, számbavétel, vminek a beszámítása
comunanza közösség; ~ d'interessi: érdekközösség
comune (il) 1. átlag, zöm, a legnagyobb rész vmiből; 2. község; ~i (hn,tb) rurali: kisközség; 3. községháza, községi vezetőség; 4. la Camera dei Comuni: az angol alsóház
comune (mn) 1. közös; il bene ~: a közjó; in ~: közösen, együtt; (mat) il ~ determinatore: a közös nevező; (mat) il minor ~ divisore: a legkisebb közös osztó; 2. mindennapi, megszokott, szokásos; delitto ~: közönséges bűncselekmény; ingegno ~: átlagtehetség; (átv) luogo ~: közhely; (nyelv) il nome ~: a köznév; senso ~: a.) értelem; b.) józan ész
comunemente [új] nagyrészt
comunicando (rkat) szentáldozáshoz járuló
comunicante (hn) (rkat) áldoztató pap
comunicante (mn) összekötő; (fiz) vasi (hn,tb) ~i: közlekedőedények
comunicare 1. közöl vmit vkivel, értesít, tudósít vkit vmiről; 2. una malattia a uno: betegséget átvisz vkire; ~ la forza elettrica: villanyáramot átvisz; 3. (rkat) áldoztat; 4. összeköttetésben van, összefügg, érintkezik vmivel; 5. ~si: egymással közöl; 6. (rkat) (meg)áldozik
comunicativa kifejező-, előadóképesség
comunicativo közlékeny, szíves, nyájas
comunicato (újság)közlemény; komüniké; ~ delle forze armate: hadijelentés
comunicazione (la) 1. (telefon)összeköttetés 2. közlekedés; Ministero delle Comunicazioni: Közlekedésügyi Minisztérium; 3. közlés, hírüladás; 4. [új] párbeszéd, kommunikáció
comunione 1. közösség; 2. (vall) egyházközség; 3. (rkat) szentáldozás; (prot) úrvacsora
comunismo kommunizmus
comunista (hn,nn) kommunista
comunità (emberi) közösség
comunitario közösségi
comunque 1. (hat) mindenesetre, mindenképpen; 2. (ksz) ~ + conj: bármiképpen, bárhogyan, akárhogyan
con (prep) 1. (eszköz) -val-vel; együtt; -stul-stül; fare cenno con gli occhi: kacsint; 2. (mód) con mia sorpresa: meglepetésemre; 3. (idő) col tramonto del sole: naplementekor; 4. (hely) con questo rumore: ebben a zajban; 5. (ellentét) con tutte le sue ricchezze: minden gazdagsága ellenére; 6. (jelző) arrosto col contorno: főzelék feltéttel; 7. averla con uno: haragszik vkire
conato 1. (orv) inger; 2. (vál) erőlködés, törekvés, igyekezet
conca 1. kád, (mosó)teknő; 2. (földr) medence, kerek völgy; 3. kagyló; (orv) ~ dell'orecchio: fülkagyló; 4. (átv) ~ fessa: beteges ember
concatenazione (la) összeláncolás, összekapcsolás, összefűzés
concedere 1. (meg-, át)enged, engedélyez, adományoz; 2. elfogad, elismer - sz; ho concesso
concentrare 1. központosít, csoportosít, egy helyre gyűjt; 2. (kémia) töményít, sűr(űs)ít; 3. koncentrációs táborba zár; 4. [új] koncentrálódik, összpontosul; 5. ~si: figyelmét összpontosítja, koncentrál
concepimento 1. fogantatás, megfoganás; 2. elképzelés, kigondolás
concepire 1. fogan, megtermékenyül; 2. teherbe esik; 3. elképzel, kitalál, elgondol, megfogalmaz; ~ un romanzo: regényt ír; 4. felfog, megért; 5. ~ odio: gyűlölet fogja el - vö: finire
concernere (vál) vonatkozik vmire, illet vmit
concessionario (jog) koncessziótulajdonos, -birtokos
concessione (la) 1. engedélyezés, engedmény; elismerés 2. (jog) jogosítvány, koncesszió
concetto 1. fogalom, gondolat; 2. ötlet, idea; in ~ di santità: a szentség hírében
concettualizzazione (la) [új] fogalommá alakítás, megfogalmazás
concettualmente [új] fogalmilag
concezione (la) 1. fogantatás, fogamzás; (rkat) l'Immacolata Concezione: a Szeplőtelen Fogantatás; 2. felfogás, fogalom, elképzelés, koncepció; ~ del mondo: világnézet; ~ della storia: történelemszemlélet
concilia·bile 1. kibékíthető, békülékeny; 2. összeegyeztethető
conciliare 1. kibékít, megbékít, megegyezésre bír; elsimít; 2. ~ la sete, ~ la fame: szomjat, éhséget csillapít; ~ il sonno: elaltat; 3. ~si: megnyer, kivív, megszerzi magának
conciliare (mn) (vall) zsinati
conciliativo (vál) békítő
conciliazione (la) 1. (ki)békítés, kibékülés; 2. összeegyeztetés (pl. ellentmondásoké)
concilio (vall) zsinat
concimare vö: fertilizzare; (meg)trágyáz
concimatura ua. concimazione (nn): (meg)trágyázás
concimazione (la) ua. concimatura: (meg)trágyázás
concisione (la) tömörség, szabatosság
conciso tömör, rövid, velős; szabatos
conclu·dere 1. befejez, bevégez; véghezvisz; megtesz, megcsinál; 2. megköt, nyélbeüt; senza ~ niente: dolgavégezetlenül; 3. következtet - sz; ho concluso
conclusione (la) 1. befejezés, bevégzés; in ~: végül is, egyszóval, lényegében véve; 2. összefoglaló befejezés; 3. (jog) végmegállapodás
concomitante velejáró, kísérő, mellék-
concordanza (meg)egyezés; (nyelv) ~ dei nomi: a főnevek egyezése
concordare 1. kiegyenlít, összeegyeztet (pl. nézeteket); 2. kibékít (ellenfeleket); 3. (meg)egyezik, összhangban áll; közös nevezőre jut
concordia egyetértés, összhang, közös akarat
conco·rrere 1. (vál) összefut, összejön, összecsődül; 2. ~ [a]: közrejátszik; 3. ~ [a]: pályázik; 4. ~ [a, in]: részt vesz,osztozik vmiben; hozzájárul; 5. (geom) összetart, konvergál - sz; ho concorso
concretezza kézzelfoghatóság, konkrétum
concreto meghatározott, megfogható, konkrét; in ~: valóságban, gyakorlatban
concupiscenza [jav] 1. heves, égető vágy; 2. (rkat) áteredő bűn, a lélek hajlandósága a bűnre
condannare 1. (el)ítél, elmarasztal; 2. megbélyegez, kárhoztat
condensare 1. (kémia) tömörít, sűrít; 2. összefoglal, tömören ad elő; kivonatol; 3. ~si: megsűrűsödik, tömörül
condiscendente engedékeny, készséges, előzékeny
condiscendenza ua (ritk): accondiscendenza; engedékenység, készség, előzékenység
condividere el-, fel-, megoszt, osztozik vmiben - sz; ho condiviso
condivisione (la) [új] osztozás, egyetértés
condizionato 1. feltételhez kötött, feltételes; 2. (be)csomagolt; 3. ~ magistero: mesterségbeli tudás, művészet; scuola di ~: tanítóképző
condizione (la) 1. feltétel; ~ prima, ~ fondamentale: alapfeltétel; a v. sotto ~ che + conj: feltéve, hogy; senza ~i: feltétel nélkül; 2. állapot; ~i di salute: egészségi állapot; 3. helyzet; persona di ~: jó családból való személy; essere in ~ [di]: abban a helyzetben van, hogy; 4. körülmény, viszony
condominio (jog) közös tulajdon; casa in ~: társasház
condonare elenged (pénzbüntetést)
condono elengedés (pénzbüntetésé)
condotta 1. (autó) vezetés; 2. ügyvitel, vonalvezetés, irányítás; 3. medico di ~: körorvos; 4. viselkedés, magaviselet; 5. (műsz) (cső)vezeték; il canale per la ~ d'acqua: a vízvezetékcső
conducente (il) 1. gépjármű-, vonat-, villamosvezető; ~ di trattrice (nn): traktorvezető, traktorista; 2. (jog) (kávéház-,kocsma-,föld)bérlő
condurre 1. vezet, visz; ~ vita quieta: nyugodt életet él; ~ a fine: befejez; ~ a effetto: megvalósít; 2. (sp) ~ per uno a zero: 1: 0-ra vezet; 3. (el)kísér; 4. ~ [a]: vezet, visz vhová; 5. ~si: viselkedik - vö: tradurre
conduttore (il) 1. (vill,műsz) vezető; 2. (vill,műsz) vezeték; ~ per messa a terra: földelés; ~ dell'acqua: vízvezeték; 3. autó-, vonat-, villamosvezető; 4. (jog) bérlő
conduttore (mn) nn. conduttrice: vezető; filo ~: a.) villanydrót, villanyvezeték; b.) vezérfonál
conduttrice (mn) hn. conduttore: vezető
conduzione (la) 1. (fiz is) vezetés; 2. (jog) bérbeadás
confarsi ua. affarsi: ~ [a]: (vál) illik, való vmihez; 2. javára van - vö: fare
conferire 1. adományoz, átnyújt, (ki)oszt, ráruház (címet, hivatalt); 2. tárgyal, értekezik, megbeszélést folytat vkivel; 3. használ, jót tesz, javára válik vkinek - vö: finire
conferma megerősítés (híré is); hitelesítés, bizonyítás
confermare 1. helybenhagy, megerősít, törvényerőre emel; 2. (rkat) bérmál; 3. (prot) konfirmál
confermazione (la) 1. megerősítés, hitelesítés; 2. (rkat) bérmálás; 3. (prot) konfirmáció
confessionale (il) gyóntatószék
confessionale (mn) 1. (rkat) gyónási, gyónásra vonatkozó; 2. (vall) vallási, felekezeti
confessione (la) 1. megvallás, bevallás, beismerés, (ön)vallomás; 2. hitvallás; 3. (pl. protestáns) felekezet; 4. (rkat) gyünás; [új] ~ auricolare: fülbegyónás; fare la ~: gyónik
confessore (il) 1. (vall) ~ della fede: hitvalló; 2. (rkat) gyóntató pap, lelkiatya
confidenza 1. bizalom, bizakodás; 2. bizalmaskodás, bizalmas viszony; 3. bizalmas közlés, titok; in ~: bizalmasan
confidenziale bizalmas, meghitt, benső
configurare (vál) ábrázol, jelképez
configurazione (la) (földr,geol) alakulat, alak, külalak, megjelenés
confinante határos, szomszédos (pl. állam)
confinato kitelepített, deportált
confine (il) határ, határvonal; passagio di ~: határátlépés
confino kitelepítés, deportálás
confiscare (jog) elkoboz, elkobzásra itél
conflagrazione (la) lángbaborulás; (átv) felfordulás
conflitto viszály, összetűzés, összeütközés, konfliktus; venire a ~: összeütközik
conflittualità [új] konfliktushelyzet
confluenza [új] egyesülés, összefolyás; egybefolyás
confluire 1. össze-, egymásbaömlik; 2. találkozik (pl. két út) - vö: finire
confo·ndere 1. összevegyít, összekever, egyesít; 2. összetéveszt vkit vkivel; 3. megzavar, kihoz a sodrából; 4. ~si: megzavarodik, zavarba jön; kijön a sodrából - sz; ho confuso
conformare ~ [a]: 1. hozzáalakít, idomít vmihez; bene conformato: jó alakú, arányos; 2. ~si: (hozzá)idomul, -igazodik, alkalmazkodik vmihez
conforme ~ [a]: 1. megegyező, azonos; 2. vminek megfelelő, vmihez illő; 3. [jav] vminek megfelelően, vmi szerint
conformità megfelelés, azonosság, egyezés; in ~ [di]: vmi szerint, értelmében, megfelelőleg
confortare 1. megerősít, alátámaszt, bizonyít, támogat (véleményt); 2. vigasztal vkit, erőt, bátorságot önt vkibe; 3. ~ lo stomaco: étvágyat gerjeszt, erősíti a gyomrot; 4. (vál) ~ [a]: buzdít, biztat, lelkesít vmire
confrontare 1. összehasonlít, össze-, egybevet; szembe állít, szembesít (személyeket); 2. összevág, megegyezik; hasonlít vmihez; 3. [új] szemben áll vkivel, vmivel; 4. [új] confronta (cfr): vesd össze (vö)
confusione (la) 1. zűrzavar, rendetlenség, összevisszaság, konfúzió; 2. zavarodottság
confuso 1. rendetlen, zavaros; 2. zavart, határozatlan (jellem)
confutare (jog) megcáfol, megdönt
congedare 1. elbocsát vkit, felmond vkinek; (kat) szabadságol; 2. ~si: elbúcsúzik, búcsút mond, eltávozik
congedo 1. távozás, búcsú; 2. (hivatali) szabadság; (kat) szabadságolás; ~ pagato: fizetett szabadság; andare in ~: szabadságra megy
congegno 1. összeállítás, (meg)szerkesztés; 2. szerkezet, szerkezeti felépítés; készülék
conge·nito vele született, öröklött
congettura feltevés, vélemény, találgatás
congetturare feltételez vmit, vélekedik vmiről
congiungere 1. összeköt, összekapcsol, összefűz, egybeköt; 2. ~si: összekapcsolódik, összekötődik - vö: giungere
congiuntamente együtt(esen)
congiuntiva (orv) kötőhártya
congiuntivo (fn) (nyelv) 1. felszólító mód; 2. [új] kötőszó
congiuntivo (mn) összekötő, összekapcsoló; (nyelv) modo ~: felszólító mód
conglobare összevon, felhalmoz, összesít
congratulazione (la) jókívánat, szerencsekívánat, gratuláció
congregare 1. összehív, összegyűjt; 2. ~si: összeszövetkezik, összegyülekezik
congruente 1. megegyező; össze-, egybehangzó; 2. (geom) egybevágó
congruenza 1. megegyezés, megfelelés, össze-, egybeillés; 2. (geom) egybevágóság
congruo megfelelő, illő
coniare 1. ver (pénzt); 2. (átv) ~ una nuova parola: új szót alkot, gyárt
coniuge (il,la) házastárs
connessione (la) 1. összefüggés, kapcsolat; 2. (vill) kapcsolás
connesso (fn) függelék
connesso (mn) összefüggő
conne·ttere 1. összekapcsol, összefűz, összeköt; 2. (össze)társít; non ~: nem kapcsol; összevissza beszél - sz; ho connesso
connivente (vál) elnéző, engedékeny
connivenza (vál) elnézés, engedékenység
connotato 1. ismertetőjel; 2. ~i: személyleírás (pl. útlevélben)
connubio (vál) 1. egybekelés, házasság; 2. (átv) il ~ dei due partiti: két párt egyesülése
conoscenza 1. (meg)ismer(ked)és; 2. ismeret, tudomás; 3. avere molte ~e: sok ismerőse van; 4. (orv) perdere la ~: elveszíti az eszméletét
conoscere 1. fel-, megismer, megkülönböztet; darsi a ~: megismerteti magát; farsi ~: hírnevet szerez; 2. megért, felfog; 3. eszméleténél van; 4. ~si: reo: bűnösnek vallja magát - sz;ho conosciuto
conoscitivo facoltà ~a: megismerő képesség
conoscitore (il) (nn) conoscitrice: műértő; ~ di quadri (hn,tb): képszakértő
conoscitrice (la) (hn) conoscitore: műértő; ~ di quadri (hn,tb): képszakértő
conquistare 1. meghódít, elfoglal; 2. megnyer, megszerez
conquistatore (il) hódító
consacrante (il) (rkat) miséző pap
consacrare 1. (rkat) felszentel; 2. vminek szentel vmit; 3. ~si: szenteli magát
consacrazione (la) (rkat) 1. papszentelés; 2. ~ del pane: átváltoztatás; 3. festa della ~: templomszentelés évfordulója; 4. szentesítés
consanguineità [új] vérrokonság
consanguineo vérrokon
consape·vole ua. conscio: ~ [di]: tudója vminek, vmi tudatában lévő; fare ~: tudomására hoz
consapevolezza 1. tudat, ismeret, tudomás; 2. öntudatosság, öntudat
consaputo (vál) közismert
conscio ua. consapevole: ~ [di]: tudója vminek, vmi tudatában lévő; fare ~: tudomására hoz
consecutivo 1. rákövetkező; egymás utáni; 2. (nyelv) proposizione ~a: következményes mondat
consegna 1. átadás, kézbesítés, szállítás; ~ a domicilio: házhozszállítás; ~ dei bagagli: poggyászkiadás; a futura ~: határidős szállításra; [0]; 2. dare in ~: megőrzésre átad; 3. (kat) őrizet, fogság; 4. (kat) írott parancs
consegnare 1. átad, kézbesít; szállít; 2. letétbe helyez, bizományba ad; 3. (kat) ~ un soldato: katonát szobafogságra ítél
conseguenza következmény; per ~: következésképp, ennélfogva, tehát; in ~ [di]: a.) vminek a következtében; b.) vminek megfelelően
conseguire 1. elér, elnyer, keresztülvisz; 2. vmiből következik, vmiből folyik; vmire (rá)következik - sz; vö: sentire
consenso 1. beleegyezés; 2. egyetértés, konszenzus; di v. per commune ~: közös egyetértéssel
consentire 1. megenged; 2. [új] ~ [di]: lehetővé tesz; 3. ~ [a]: enged vkinek, hajlik a szavára; egyetért vkivel
consenziente beleegyező, egyetértő, megengedő
conservare 1. (átv is) megőriz; 2. eltesz, konzervál; ~ in giaccio: jégbe hűt, jegel; 3. ~si: jó egészségben marad; [0]; Si conservi! Minden jót! 4. sokáig eláll (befőtt)
considerare 1. tekint, vélekedik, fontol; 2. tart vkinek vkit
considerazione 1. tekintetbe vétel; avere in ~: számol vmivel, tekintetbe vesz vmit; in ~ [di]: tekintettel vmire; 2. meggondolás, megfontolás; uomo senza ~: meggondolatlan ember; 3. tekintély; uomo di molta ~: igen tekintélyes ember; 4. (levél végén) nagyrabecsülés; 5. megjegyzés
considerevole tekintélyes, jelentékeny
consigliere (il) tanácsnok, tanácsos
consiglio 1. tanács; ~ dei ministri: minisztertanács; ~ dei ministri degli esteri: külügyminiszterek tanácsa; Consiglio per la Sicurezza, Consiglio di Sicurezza: Biztonsági Tanács; 2. tanácskozás, tanácsülés; 3. [új] (rkat) consigli evangelici: evangéliumi tanácsok
consistente 1. ~ [di]: vmiből álló; 2. szilárd, tartós; 3. tartalmas
consistenza 1. tartósság, erősség; szilárdság; 2. (átv is) állomány; terjedelem, nagyság; le cose di nessuna ~: jelentéktelen dolgok
consi·stere ~ [di, in]: áll vmiből
consistoro [új] (rkat) egyháztanács, konzisztórium
consolare (ige) 1. megvigasztal, megnyugtat; bátorít; 2. ~si: (meg)vigasztalódik
consolare (mn) konzuli, konzulátusi
consolazione (la) vigasztalás, vigasz; (sp) premio di ~: vigaszdíj
consolidare 1. megszilárdít, megerősít, szilárd alapokra helyez; 2. ~si: megerősödik, megszilárdul
consonante (la) mássalhangzó
consonante (mn) ~ [a]: megfelelő, azonos
consonanza összhang; jó hangzás; (átv) ~ di opinioni (nn,tb): egyetértés
consorte (hn,nn) 1. (sors)társ; 2. (vál) hitves, házastárs; Principe Consorte: uralkodónő férje
consorzio 1. (jog) konzorcium, érdekeltség; [0]; 2. ~ umano, ~ civile: az emberi társadalom; 3. [új] ~ della vita coniugale: házassági életközösség
consostanziale [új] (fil,vall) egylényegű
constare 1. ~ [di]: áll vmiből; 2. nyilvánvaló, világos; 3. mi consta, che: úgy tudom, hogy - vö: stare
constatare megállapít; ~ la verità di un fatto: tény fennállását megállapítja
consueto (fn) come di ~, secondo il ~: szokás szerint
consueto (mn) (meg)szokott, szokásos
consuetudinario szokásos, hagyományos, szokáson alapuló; [új] (jog) diritto ~: szokásjog
consuetu·dine (la) szokás
consulta 1. tanácskozás; 2. tanácsadó testület
consultare 1. tanácsot, felvilágosítást kér vkitől, megkérdez vkit; (átv) ~ lo specchio: tükörbe néz; 2. (könyvben) utánanéz vminek; 3. ~ il medico: orvoshoz fordul; 4. ~si: [con]: tanácskozik, megbeszél vkivel vmit
consumare 1. (el)fogyaszt, elkölt, felemészt, elhasznál; 2. (rkat) ~ il sacrificio: áldozatot bemutat; 3. ~ un delitto: bűntettet elkövet; 4. ~si: (el)fogy, elhasználódik, (el)kopik; 5. emészti magát, sorvad
consumazione (la) 1. fogyasztás (kávéházban, vendéglőben); 2. elhasználás, elsorvadás
contadinesco paraszti, parasztos
contadino (mn) paraszti, parasztos
contadino/a (fn) falusi ember, paraszt; [0]; [0]
contagiare 1. megfertőz; 2. (átv) megmételyez
contagioso fertőző, ragályos
contagocce (il) 1. bottiglia a ~: cseppentős üveg; 2. [új] (átv) dare a ~: lassanként adagol (hogy fölkeltse a vágyat); 3. [új] (átv) parlare a ~: nagyon lassan beszél
contaminare 1. beszennyez, bepiszkít, bemocskol; 2. (átv) megfertőz, megront
contare 1. mesél, elbeszél; senza ~ che: tekintet nélkül arra, hogy; 2. számol; si contanto sulla dita: egy kézen megszámolható; 3. ér, számít, jelent valamit; (sokat, keveset, semmit sem) nyom a latban; 4. ~ sopra: számít vkire, vmire
contatto 1. érintkezés, kölcsönös érintés, kontaktus; presa di ~: érintkezésbe lépés; stare a ~ [con]: érintkezik vkivel; prendere ~: érintkezésbe lép vkivel; 2. (vill, műsz) érintkezés, kontaktus; spina si ~: banándugó, érintkező; 3. (geom) angolo di ~: mellékszög
conteggio 1. számlázás, (el-, le-, össze)számolás, számbavétel; assegno per solo ~: elszámolási utalvány; 2. (orv) ~ dei globuli del sangue: vérsejtszámlálás
contemperare 1. (hőmérsékletet) kiegyenlít; 2. ~ [a]: mér, szab, alkalmaz vmihez vmit
contemplare 1. (meg)szemlél; (meg)bámul; 2. (jog) intézkedik vmiben, figyelembe vesz, előirányoz
contempo nel ~: ugyanakkor, ezalatt
contemporaneità egyidejűség
contemporaneo (fn) kortárs
contemporaneo (mn) egyidejű, egykorú; età ~a: jelenkor
contendente (il,la) (tsz: ~i) (sp is) ellenfél, vetélytárs
contendente (mn) szembenálló, ellenszegülő, vetélkedő
contenere 1. tartalmaz, magában foglal; 2. (kat) védelmi állásokba szorít (ellenséget); 3. (átv) tűrtőztet, visszafojt, megfékez, megzaboláz; 4. ~si: viselkedik, viseli magát; 5. mérsékli, tűrtőzteti magát - vö: tenere
contenitore (il) tartály, tartó, edény
contentare ua. accontentare: 1. kielégít (vágyakat); boldoggá, elégedetté tesz; 2. megnyugtat; 3. ~si: [di]: beéri, megelégszik vmivel
contenuto 1. tartalom; ~ metallico: fémtartalom; 2. vö: contenere
contenzioso (jog) peres, vitás, jogvita tárgyát képező
conterra·neo (vál) földi, egyfalubeli
contesa vetélkedés, veszekedés, viszály
contesta·bile (el)vitatható
contestare 1. (el)vitat, tagad, kétségbevon; 2. (jog) elrendel, kihirdet, kimond, foganatosít
contestazione (la) 1. (jog) vitatás, kétségbevonás; megtámadás; 2. elrendelés,foganatosítás
conteste ua. contestimone: tanútárs
contestimone ua. conteste: tanútárs
contesto (szöveg)összefüggés, kontextus
continenza önmegtartóztatás; mértéklet(esség), józanság
contingente (il) 1. kontingens; 2. (fej)adag; rész
contingente (mn) járulékos, véletlen, esetleges, mellékes
contingenza 1. esetlegesség, járulékosság, véletlenség; 2. véletlen alkalom
continuamente folytonosan, folyamatosan
continuare [részl] 1. folytat;
continuazione (la) folytatás
continuità folytonosság, folyamatosság, összefüggés
conto 1. számolás, számítás, számlálás; összeg; fare di ~: számol; 2. számla; ~ profitti (hn,tb) e perdite (nn,tb): nyereség- és veszteség-számla; ~ corrente: folyószámla; [0]; fare ~ [di]: számol vmivel; fare i ~i [con]: a.) elszámol; b.) (biz) leszámol vikvel; tenere da ~; tenere in gran ~: nagy becsben tart; 3. a ~: előlegképpen; 4. (átv) a buon ~: mindenképpen; (átv) mi torna a ~: javamra válik; a ~i fatti: mindent összevetve; in fin dei ~i: végül is; mettere ~: érdemes, megéri; per ~ mio: ami engem illet; per nessun ~: semmi esetre sem, semmi szín alatt; rendersi ~ [di]: számot vet vmivel; 5. tekintély, súly
contornamento [új] körülvétel, körülvevés
contorno 1. vázlat, körvonal, kontúr; 2. körítés; 3. ~i: környék
contraccettivo (mn,fn) [új] ua. contracettivo: fogmazásgátló
contraccezione (la) [új] fogamzásgátlás
contraccolpo 1. visszapattanás; 2. visszacsapás; 3. ellen-, visszahatás; di ~: visszahatásképpen
contracettivo (mn,fn) [új] ua. contraccettivo: fogmazásgátló
contraddire ua. contradire: 1. ellentmond vkinek; 2. ~si: önmagának mond ellent - vö: dire
contraddistinguere 1. (élesen) megkülönböztet vmitől, jellel ellát; 2. ~si: (átv is) kitűnik, elüt (a többitől)
contraddittorio (fn) ua. contradittorio (fn): 1. (jog) ellenfelek bírósági szembesítése; 2. vitabeszéd
contraddittorio (mn) ua. contradittorio (mn): ellentmondó, ellentétes
contraddizione (la) ua. contradizione: ellentmondás, ellenkezés, ellenvetés
contradire ua. contraddire: 1. ellentmond vkinek; 2. ~si: önmagának mond ellent - vö: dire
contradittorio (fn) ua. contraddittorio (fn): 1. (jog) ellenfelek bírósági szembesítése; 2. vitabeszéd
contradittorio (mn) ua. contraddittorio (mn): ellentmondó, ellentétes
contradizione (la) ua. contraddizione: ellentmondás, ellenkezés, ellenvetés
contraente (il) szerződő (fél)
contrapporre 1. szembehelyez; 2. ~si: szembehelyezkedik, szembeszáll vkivel, ellenszegül vkinek - vö: porre
contrapposizione (la) 1. szembehelyezkedés; 2. szembehelyezés
contrario 1. ellenkező, ellentétes; al ~: ellenkezőleg; Non ha nulla in ~. Semmi kifogása sincs ellene. 2. káros, alkalmatlan; kedvezőtlen; vento ~: ellenszél
contrarre 1. (meg)köt (barátságot is); 2. szerez (betegséget); 3. ~ debiti (hn,tb) adósságba veri magát; 4. el-, összehúz; 5. (nyelv) összevon (hangot); 6. ~si: összehúzódik, zsugorodik; 7. (nyelv) összeolvad - vö: trarre
contrassegnare megjelöl, jelekkel megkülönböztet
contrastare 1. ~ [con]: ellenszegül vkinek; szembeszáll vkivel; 2. ellenez; 3. (el)vitat, kétségbe von, tagad; 4. ~si: magának vitat vmit; küzd, versenyez vmiért - vö: stare
contrasto 1. veszekedés, vita 2. ellenkezés, ellentét, szembeszállás, ellenszegülés; ~ di interessi (hn,tb): érdekellentét; 3. ellentétes hatás, kontraszt; senza ~: kétségtelenül, bizonyára
contrattare alkuszik, alkut köt
contratto (fn) szerződés(kötés); irat; ~ di compravendita: adásvételi szerződés; ~ collettivo di lavoro: kollektív munkaszerződés;
contratto (mn) összehúzódott
contrazione (la) 1. összehúzás; (nyelv) összevonás; 2. összehúzódás, zsugorodás
contribuente (il) adófizető
contribuente (mn) hozzájáruló
contribuire 1. ~ [a]: hozzájárul vmihez; 2. ~ [a, in, per]: közreműködik, részt vesz vmiben; 3. adózik - vö: finire
contributo 1. hozzájárulás, közreműködés; 2. járulék, tagdíj
contristare 1. megszomorít, megbánt; 2. ~si: elkeseredik
contrito (vall) bűnbánó
contrizione (la) (vall) bűnbánat
controbilanciare ellensúlyoz
contromisura [új] ellenintézkedés
controproducente [új] (a szándékolttal) ellenkező hatást kiváltó
controversia 1. ellentét, nézeteltérés, véleménykülönbség; 2. jogvita
contumace 1. hajlíthatatlan, makacs; megátalkodott; 2. (jog) bíróságtól távolmaradó
contumacia 1. [új] makacsság, megátalkodottság; 2. (jog) bíróságtól távolmaradás; condannare uno in ~: távollétében elítél; 3. karantén, vesztegzár
convalida ua. convalidamento: megerősítés, érvényesítés
convalidamento ua. convalida: megerősítés, érvényesítés
convalidare 1. megerősít, igaznak jelent ki, igazol; (sp) ~ una rete: gólt megítél; 2. jóváhagy
convegno találkozó, összejövetel; darsi ~: találkozik, összejön vkivel
conveniente ~ [a]: vmihez illő, vminek megfelelő
convenienza 1. megegyezés, megfelelés, összeillés; 2. illendőség, illem, udvariasság; 3. haszon, hasznosság, érdek; matrimonio di ~: érdekházasság; 4. jó hírnév, becsület
convenire 1. megidéz(tet); 2. összejön, összegyűl; 3. megenged, elismer; egyetért; egy véleményen van vkivel; Ne convengo! Rendben van! Beleegyezem! 4. (gazd) megállapodik, megegyezésre jut; 5. kell, kénytelen (tenni vmit); illik; jó lesz, itt az ideje; 6. megfelel, tetszik vkinek; 7. találkozik, összefut, egy pontban egyesül (út, vasút, folyó) - vö: venire
convento (rkat) kolostor, zárda, rendház
convenzionale 1. megegyezésszerű, megállapodásszerű; 2. konvencionális, [új] szokás szerinti
convergente 1. összehajló, összetartó, egy irányba futó; lente ~: gyűjtőlencse; 2. (mat) összetartó, konvergens (haladvány)
convergenza 1. összetartás, összehajlás, egy irányba futás; 2. (átv) együttes törekvés, összhang
conve·rgere összefut, -tart, -hajlik; egy irányba fut
conversare társalog, cseveg vkivel vmiről
conversione 1. (át)vált(oztat)ás; átalakítás, átalakulás; 2. (vall) áttérés, megtérés; 3. (kat) felfejlődés egyik szárnyról a másikra; 4. (gazd) konvertálás, átváltás
convertire 1. átváltoztat; fordít; 2. szándékától eltérít; más nézetre bír, levesz a lábáról; 3. (vall) áttérít, megtérít; 4. ~si: átváltozik, átalakul; 5. jobb belátásra tér; 6. (vall) áttér, megtér, más hitre tér - vö: finire
convi·ncere 1. ~ [di]: meggyőz vmiről vkit, rábeszél vmire vkit; 2. ~si: meggyőződik vmiről, vmilyen meggyőződésre jut
convincimento 1. meggyőzés; 2. meggyőződés
convinto 1. meggyőzött; 2. meggyőződött
convinzione (la) meggyőződés
convito (vál) bankett, lakoma
convivenza együttlakás, együttélés; házasélet; [0]; ~ familiare: háztartási közösség
convocare össze-, egybehív
convocazione (la) [új] meghívás
coordinare 1. összehangol, összeegyeztet; 2. (nyelv) mellérendel
copertura 1. burkolat, borítás; ~ di protezione: védőburkolat; 2. tetőfedés; 3. háztető; 4. fedezet; (gazd) ~ aurea: aranyfedezet
copiare 1. lemásol, leír; 2. vkinek a dolgozatából puskázik; 3. utánoz
copista (il,la) (tb: ~i,~e) 1. másoló 2. rajzoló
coppa 1. kupa, serleg; 2. (sp) kupaverseny, kupamérkőzés; 3. mérlegtányér
coppia 1. pár; [új] una ~ di fratelli: testvérpár; a ~: párosan; [0]; [0]; 2. házaspár, szerelmespár; [0]
coprire 1. ~ [di]: be-, lefed; be-, letakar; 2. (el)rejt, takargat, palástol, titkol; 3. ~ [di]: elhalmoz, telerak vmivel; ~ di baci (hn,tb): csókjaival elhalmoz; 4. megtesz (utat); 5. elnyom, túlharsog (hang); 6. (kat) fedez, leplez, biztosít; 7. ~ un ufficio: hivatalt betölt; 8. egyensúlyoz, fedez (bevételt, kiadást); 9. (áll) fedez, meghág; 10. ~si: betakaródzik, felöltözik; Copri il capo! Tedd föl a kalapod! 11. (ég) beborul, befelhősödik - sz, mint sentire; ho coperto
co·pula 1. (nyelv) kopula; kapcsoló szó, ige; 2. egybekelés, házasulás, párosodás
1,2Cor (Corinti) (Biblia) Szent Pál 1,2. levele a korintusiakhoz
coraggioso bátor, elszánt, merész
corale (il) (zen) 1. kórus, korál(is); 2. (gregorián) korálénekeskönyv
corale (mn) 1. nagy mennyiségű, tömeges; 2. szíven találó (fegyver); nemico ~: halálos ellenség; 3. (zen) kari, kórusi; canto ~: karének
corazza [új] páncél
corazzare 1. páncéllal ellát; 2. (átv) felvértez; 3. ~si: (átv) felvértezi magát, felkészül vmire
corazzato (kat) páncélos
corazzatura 1. páncélozás, páncélzat; 2. (hajó) páncél
cordata [új] 1. egy kötelékre kötött hegymászó csoport; (túrista-)kötélcsoport; 2. hegymászás kötéllel; 3. salita in ~: kötélmászás
cornice (la) 1. (kép-, tükör)keret, ráma; 2. karnis; 3. (földr) hegypárkány (keskeny átjáró)
corollario 1. (fil) előző megállapítás szükségszerű következménye; 2. (mat) bizonyított tétel következménye
coronare (átv) ráteszi a koronát (műre)
corpo (il) 1. (átv is) test; a ~ a ~: ember ember ellen; (jog) ~ del delitto: bűnjel; (kat) ~ d'armata: hadtest; ~ del violino: hegedűtörzs; ~ di beni (hn,tb): javak összessége, vagyon; ~ di case: [jav] háztömb; stitichezza di ~: székrekedés; andare di ~: székel; 2. testület, kar; ~ insegnante: tantestület; ~ di ballo: balettkar; ~ di guardia: őrség; in ~: testületileg; 3. törzs, derék; 4. ~ (morto): holttest, hulla, tetem; 5. (műsz, autó) ház, test; 6. (rkat) Corpo di Cristo: Krisztus Teste (Oltáriszentség); festa del Corpo, festa del Signore: Úrnapja; 7. ~ di Bacco! [jav] A mindenit! (csodálkozás kifejezése)
corre·ggere 1. ki-, megjavít; 2. ~si: megjavul, jó útra tér - sz; ho corretto
correlativo kölcsönös
corrente (la) 1. (elektromos) áram; ~ alternata: váltóáram; ~ continua: egyenáram; consumo di ~: áramfogyasztás, áramfelhasználás; 2. (földr) sodrás, áramlat, áramlás; ~ atmosferica: légáramlat, légáramlás; ~ d'aria: léghuzat; ~ del Golfo: Golf-áramlat; (átv is) ár ellen úszik; 3. ~ letteraria: irodalmi áramlat
corrente (mn) 1. futó, folyó; conto ~: folyószámla; lo stile ~: gördülékeny stílus; titolo ~: élőfej (lapon); il dieci ~: folyó hó 10-én; 2. forgalomban lévő, forgó; la merce ~: a kelendő áru; 3. folyamatban lévő; fennálló, szokásos, érvényes, közkeletű; prezzo ~: rendes piaci ár; 4. a posta ~: postafordultával; 5. essere al ~ [di]: tájékoztatva van vmiről; mettere al ~: tájékoztat vmiről; mettersi al ~: tájékozódik vmiről
co·rrere 1. bejár, végigjár, bebarangol (pl. országot), végigszalad (pl. országon); 2. (sp) lefut (versenyt); 3. ~ pericolo: veszélyben forog; 4. (átv) ~ la cavallina: kirúg a hámból; 5. fut, szalad, rohan; ~ in giro: körben fut; (szól) ~ col vento largo: jól megy neki; (átv) lasciare ~: szemet húny vmi felett, elnéz vmit, futni hagy vkit; ~ per l'animo, ~ per la mente: eszébe ötlik, az a gondolata támad; 6. (átv) ~ alle armi: fegyvert ragad; 7. (átv) ~ alla rovina: vesztébe rohan; 8. forgalomban van, érvényes (pénz); 9. (el)terjed; corre voce (nn); az a hír járja; 10. (el)múlik, (el)telik (idő); ci ~ poco: kis hijja van - sz; sono corso
correttezza 1. korrektség, kifogástalan magatartás; 2. sportszerűség; sportszerű magatartás
correttivo (fn) 1. javító-, fenyítő eszköz; fegyelmező eszköz; 2. ételízesítő
correttivo (mn) javító, fegyelmező, fenyítő
corretto 1. kifogástalan, korrekt, mintaszerű, illedelmes, jómodorú; 2. helyes, hibátlan; 3. kevert, ízesített (folyadék)
correzione (la) 1. javítás; helyesbítés; 2. módosítás,átírás (írásműé); 3. dolgozatjavítás; 4. intés, fenyítés, dorgálás; casa di ~: javítóintézet; 5. (fotó, csill) korrekció
corrispo·ndere ~ [a]: 1. megfelel vminek, összhangban van, egyezik vmivel, illik vmihez; 2. viszonoz vmit; 3. érintkezik, levelez vkivel - sz; ho corrisposto
corroborare 1. (feltevésben is) (meg)erősít; alátámaszt; 2. megedz
corrotto 1. rothadt (gyümölcs); 2. poshadt, bőzhödt (víz); 3. (átv) romlott; 4. kevert, nem tiszta (nyelv)
corrugare összeráncol (homlokot)
corruzione (la) 1. megrontás, megromlás, 2. erkölcstelenség, romlottság; 3. megvesztegetés, korrupció
corso 1. futás, szaladás; 2. járat; 3. árfolyam; 4. menet, forduló, folyamat; lefolyás; ~ degli affari: üzletmenet; affari in ~: elintézés alatt álló ügyek; essere in ~ di stampa: nyomdában van, nyomás alatt van (könyv); nel ~ d'un anno: egy év leteltével, egy éven belül; anno in ~: folyó év; nel ~ della settimana: a hét folyamán; 5. forgalom; moneta che ha ~: a forgalomban lévő pénz; 6. tanfolyam, kurzus; ~ di lingua: nyelvtanfolyam; 7. Corso Garibaldi: Garibaldi sugárút; 8. vö: correre; sono ~: bejártam, befutottam
corso (mn is) korzikai
corte (la) 1. udvar; 2. magasabb államhivatal; Corte d'assise: esküdtszék; ~ dei conti: számvevőszék; Corte d'appello: megyei bíróság; törvényszék; 3. (átv) fare la ~ [a]: udvarol vkinek
corte·o ünnepi menet; ~ funebre: gyászmenet; ~ nuziale: nászmenet, lakodalmas menet
cortesi·a 1. udvariasság, előzékenység, készség; chiusa di ~: udvariassági záradék; 2. szívesség, figyelem; Per ~! Legyen szíves!
cortigiana félvilági nő, kurtizán
cortigiano udvaronc
cortile (il) udvar
corto 1. rövid; (vill) ~ circuito: rövidzárlat; i calzoni ~i: rövidnadrág; gamba ~a: sánta; (közm) Le bugie hanno le gambe ~e. A hazug embert hamarabb utólérik, mint a sánta kutyát. vista ~a: a.) rövidlátás; b.) (átv) szűk látókör; ~ di mente: korlátolt; Alle ~e! [jav] Ne vesztegessük a szót! 2. röviden; tagliare ~: félbeszakít; (szól) Lui è a ~ di ragioni (nn,tb). Kifogyott az érvekből. (szól) Lui è a ~ di quattrini (hn,tb). Megszorult, nincs egy vasa sem. (szól) venire ~: a rövidebbet húzza, pórul jár
cortocircuito [új] 1. (vill) rövidzárlat; 2. nagyon szoros kapcsolat
cortometraggio rövidfilm, kisfilm; [k: 0]
cosa 1. dolog, élettelen tárgy; 2. ügy, dolog; 3. che ~? mi? micsoda? mit? micsodát? 4. credersi qualche ~: sokra tartja magát; Tante (belle) ~e! [jav] Sok szerencsét, szívélyes üdvözletem (küldöm)!
cosciente vminek a tudatában lévő
coscientizzazione (la): [új] tudatosítás
coscienza 1. (ön)tudat; [0]; perdere la ~: eszméletét veszti; riavere la ~: magához tér; 2. lelkiismeret; [új] (rkat is) caso di ~: lelkiismereti kérdés; colle mano sulla ~: kezét a szívére téve
così 1. ilyen; 2. így, úgy; e ~ sia: úgy legyen; 3. így hát, ezért, ennélfogva; E così? Nos? 4. Come stai? Così, così. Hogy vagy? Megvagyok. 5. [új] così che, cosicchè: úgyhogy
cosicchè [új] ua. così che: úgyhogy
cosidetto úgynevezett
coso 1. (biz) izé, dolog; 2. (pej) un ~: valaki
cospa·rgere be-, szét, telehint, teleszór - sz; ho cosparso
cospetto 1. jelenlét; in ~ [di]: vki színe előtt, vki jelenlétében; 2. ~! tyűha! ejha!
costa 1. borda; 2. tengerpart, tópart
costante (la) 1. alapeszme, alapjelleg, irány(vonal), vonalvezetés; 2. (mat) állandó, konstans
costante (mn) 1. állhatatos, kitartó; 2. állandó (erő); tartós (eső)
costanza 1. állandóság, tartósság, változatlanság; 2. állhatatosság, kitartás
costatabile [új] megállapítható
costatare megállapít
costatazione (la) megállapítás
costato (orv) mellkasi táj; mellkas
costei (nn) ez (itt) (costui,costei,costoro)
costellazione (la) csillagzat, csillagkép; konstelláció
costiera partszegély
costituire 1. létesít, alapít; ~ il governo: kormányt alakít; 2. kijelöl, kinevez, választ; 3. alkot, képez; 4. ~si: alakul, képződik; 5. feltolja magát vminek; 6. (bűnös) önként jelentkezik - vö: finire
costituito (meg)alakított, megalkotott, (meg)szervezett; il governo ~: megalakított kormány
costitutivo 1. le parti ~e: az alkotó-, alkatrészek; 2. lényeges; titolo ~: jogcím
costituzionale 1. alkotmányos, alkotmányi, alkotmány-; 2. (orv) malattia ~: lakati betegség
costituzione (la) 1. (meg)alakítás, létrehozás, (meg)szervezés; 2. (orv) testalkat; 3. (jog) alkotmány; 4. szerkezet, berendezés
costo 1. ár; prezzo di ~: a.) önköltségi ár; b.) beszerzési ár; ad ogni ~, a tutti i ~i: mindenáron; a nessun ~: semmiképpen sem; 2. költség; economia di ~: költségmegtakarítás; elenco dei ~i: költségvetés; i prezzi dei ~i: a termelési költségek, az önköltség
costola 1. borda; vivere alle ~e [di]: élősködik vkin; stare alle ~e [di]: nyakán lóg vkinek; 2. karaj, oldalas; 3. (geom) (oldal)él
costoletta kotlett; ~ alla milanese: bécsi szelet
costoro (tb) 1. ezek (itt) (costui,costei,costoro) 2. (pej is) (am)azok ott
costoso drága
costrettivo ua. costrittivo: kényszerítő
costringere ~ [a]: vkit vmire kényszerít - sz; ho costretto
costrittivo ua. costrettivo: kényszerítő
costrizione (la) kényszer, kényszerítés
costruire 1. épít; 2. (geom) szerkeszt, ábrázol; 3. (nyelv) (mondatot) szerkeszt - vö: finire
costruttivo építő; építő jellegű, kostruktív
costruzione (la) 1. (ép) építés, szerkezet, építésmód; 2. épület; ~ in pietra: kőépület, kőszerkezet; il legname di ~: épületfa; 3. gyártás; 4. (geom) ábrázolás, szerkesztés; 5. (nyelv) mondatszerkezet
costu·i (hn) ez (itt) (costui,costei,costoro)
costume (il) [részl] 1. szokás; 2. erkölcs; 3. viselet, öltözék; ruha, kosztüm;
cotesto [új] ua. codesto: (irod) az, amaz, ott levő (a megszólítottnál)
cotto sütött - vö: c(u)ocere
1,2Cr (Cronache) (Biblia) A krónikák 1,2. könyve
cranio koponya; la base del ~: koponyaalap; frattura del ~: koponyatörés
crasso 1. vastag; ignoranza ~a: vaskos butaság; 2. intestino ~: vastagbél
creare 1. teremt, alkot, létrehoz; 2. (szính) ~ una parte: szerepet alakít; 3. (meg)alapít, (meg)szervez, felállít; 4. kinevez, választ vmivé
creato (fn) a teremtett világ; a világmindenség
creato (mn) nevelt; mal ~: neveletlen
credente (il,la) hívő
credenza 1. hit, hívés, hiedelem; 2. hitel, bizalom; 3. pohárszék, kredenc
cre·dere (ige) 1. (el)hisz; Non crede ai propri occhi. Nem hisz a szemének. 2. hisz, vél, gondol, tart vminek; 3. ~ bene di fare: jónak látja, hogy megtegye; 4. ~si: tartja, hiszi magát vminek
cre·dere (il) vélemény; a mio ~: véleményem szerint
credulità hiszékenység
cre·dulo hiszékeny
crepa [új] repedés (pl. falon)
crescente növekvő; növő (pl. hold)
crescenza növekedés, növés, gyarapodás; [0]
cre·scere 1. növel, fokoz; 2. felnevel vkit; 3. nő, növekszik; essere sul ~: növőfélben van - pres. io cresco, tu cresci; pass. rem. io crebbi, tu crescesti; part. pass. sono cresciuto
cre·scita növekedés; ~ dei prezzi: áremelkedés
cretino hülye, bárgyú, kretén; (orv is) gyengeelméjű
crimine (il) (jog) bűntény
crisi (nn, tb:~) válság; ~ agraria: mezőgazdasági válság; (orv is) krízis
cristallo 1. kristály; 2. ablak-,tükörüveg; 3. ~ inciso: metszett ólomkristály(üveg)
cristiano keresztény
criticare 1. bírál; 2. (átv) leszól, megkritizál
crocchiare 1. recseg, ropog; 2. [új] (pl. földimogyorót) elropogtat
croce (la) 1. kereszt; (rkat) segno della ~: keresztvetés; ~ rossa: Vöröskereszt; punto a ~: keresztöltés; (átv) colle braccia in ~: ölbetett kezekkel; a occhio e ~: nagyjából, hozzávetőlegesen; 2. (átv) szenvedés, kereszt; dare la ~ [adosso a]: üldöz, kínoz vkit
crocicchio útkereszteződés
crollo 1. összedőlés, beolmás; 2. lökés; dare il ~ alla bilancia: a.) megbillenti a mérleget; b.) döntő lökést ad vminek
cro·naca 1. krónika; 2. (újság) krónikarovat; (átv) i fatti di ~: a bűnügyek
cronologi·a időrend, kronológia
cronologicamente [új] időrend, kronológia szerint
cronolo·gico időrendi, kronológiai
cruciale keresztre vonatkozó, kereszt-; (átv) il momento ~ [a]: döntő pillanat; punto ~: a.) keresztezési pont; b.) (átv) válaszút
crudeltà kegyetlenség, hajthatatlanság, durvaság
crudezza nyersesség, vminek a nyers volta
crudo 1. nyers, kevéssé megfőtt, -sült; 2. feldolgozatlan, nyers; seta ~a: nyersselyem; 3. (vál) durva, kemény, érdes, zord; 4. (átv) essere nudo e ~: szegény, mint a templom egere
cruento (irod) véres
Ct (Cantico dei C.) (Biblia) Énekek éneke
cugina/o unokatestvér
cui [jav] 1. akinek a, aminek a; a signora la cui figlia: a hölgy, akinek a lánya; 2. al,alla quale, ai,alle quali helyett; l'amico cui mi sono rivolto: a barát, akihez fordultam; 3. prepozíció + cui: aki + rag; da cui, di cui: akiről, amiről; per cui: akiért, amiért; con cui: akivel; stb.
culminante kulmináló; punto ~: csúcspont, tetőpont
culminare 1. (csill) delel; 2. (átv) tetőpontján van
cu·lmine (il) csúcspont, tetőpont
culo [jav] 1. (vulg) segg (hiv: ano); 2. alj (pl. poháré)
culto 1. hódolat, tisztelet, kultusz; [0]; (vall) szertartás; 2. ~ delle arti: a művészetek ápolása
cultore (hn) (nn) cultrice: (vál) vminek a müvelője
cultrice (nn) (hn) cultore: (vál) vminek a müvelője
cultuale istentiszteleti, kultusz-, kultikus; pratica ~: kultikus gyakorlat
cumulare összegyűjt, felhalmoz
cumulativo összesítő, felhalmozó
cu·neo ék (vmit kiékelni)
cuo·cere ua. cocere: 1. főz, süt; 2. éget (téglát); 3. fő, forr; 4. ~si: forrong, emészti magát - sz; ho cotto
cuore (il) 1. (orv és átv) szív; ventricolo del ~: szívkamra; di tutto ~: szíves örömest, nagyon szívesen; muovere il ~ [a], toccare il ~ [a]: meghat vkit; pigliare a ~: szívére vesz; stare a ~: szívén fekszik; col ~ in mano (nn): nyíltan; (biz) mi piange il ~: odavagyok, vérzik a szívem; 2. nel ~ della città: a város szívében; ~ dell'estate: a nyár derekán; 3. (átv) bátorság; 4. costare il ~: egy vagyonba kerül; 5. (kártya) kőr
cupidamente 1. kapzsin, mohón; 2. sóvárogva, vágyakozva
cupidigia 1. kapzsiság, mohóság; 2. sóvárgás, vágyakozás
cu·pido sóvár(gó)
cupo 1. mély; (átv) verde ~: sötétzöld; 2. tompa, mély (hang); 3. komor, hallgatag
cura 1. vezetés, intézés, igazgatás; 2. elővigyázat; 3. gond(oskodás), törődés; (vall) ~ d'anime (nn,tb): lelkipásztorkodás; 4. gyógyítás, gyógykezelés, gyógymód, kúra; ~ del corpo: testápolás; ~ del riposo: fekvőkúra; ~ successiva: utókezelés; casa di ~: magánkórház, szanatórium; 5. (vál) plébániatemplom
curare 1. gondoskodik vkiről, ügyel vmire, törődik vmivel, fontosnak tart vmit; 2. kezel, gyógyít, ápol (beteget); ~ la salute: ápolja az egészségét; 3. sajtó alá rendez; 4. ~si: [di]: törődik vkivel, vmivel
curri·colo 1. önéletrajz; 2. életpálya, végzett tanulmányok
curva 1. (geom) görbe (vonal); 2. (lövedék)ívpálya, röppálya; 3. útkanyar; görbület
curvare 1. (be-, meg)hajlít, (meg)görbít; 2. ~si: (be-, meg)hajlik, meggörbül
custode (il,la) 1. őr; 2. (rkat) angelo ~: őrangyal
custodia 1. őrizet, (meg)őrzés; (jog) ~ preventiva: vizsgálati fogság; 2. burok, burkolat; ~ del violino: hegedűtok
custodire 1. őriz; 2. oltalmaz, véd(elmez)