Angol-magyar szótár

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L
M   N   O   P   Q  R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


each -» ki-ki
each -» mind
each -» mindegyik
each -» minden
each -» minden egyes
each -» mindenki
each and all -» egyenként és összesen
each and all of us -» egytől egyig
each and all of us -» mindahányan vagyunk
each and all of us -» mindegyikünk
each and all of us -» mindnyájan egy szálig
each and every -» mindenki
each and every -» mindenki kivétel nélkül
each day -» minden nap
each day -» naponta
each man -» minden ember
each man -» minden férfi
each man -» minden egyes ember
each man -» minden egyes férfi
each of us -» mindegyikünk
each one of us -» mindegyikünk
each other -» egyik a másikat
each other -» egymást
eachwhere -» mindenhova
eachwhere -» mindenfelé
eachwhere -» mindenütt
eager -» buzgó
eager -» csípős
eager -» éhes
eager -» éles
eager -» fanyar
eager -» heveny
eager -» lelkes
eager -» mohó
eager -» nem hajlékony
eager -» savanyú
eager -» törékeny
eager -» türelmetlen
eager air -» csípős levegő
eager air -» hideg levegő
eager beaver -» akarnok
eager beaver -» stréber
eager beaver -» törtető
eager for gain -» hasznot hajhászó
eager for gain -» haszonleső
eager for gain -» kapzsi
eager for gain -» nyereségvágyó
eager for knowledge -» tudásra szomjas
eager glance -» éhes pillantás
eager glance -» mohó pillantás
eager glance -» sóvár pillantás
eager hopes -» vérmes remények
eager look -» éhes pillantás
eager look -» mohó pillantás
eager look -» sóvár pillantás
eager pursuit -» kitartó hajsza
eager pursuit -» szívós hajsza
eager student of sg -» buzgó tanulmányozója vminek
eager student of sg -» lelkes tanulmányozója vminek
eagerly -» buzgón
eagerly -» mohón
eagerness -» mohóság
eagerness -» vágy
eagle -» sas
eagle wing -» saslengés
ear -» ágasfa
ear -» bekeretezett közlemény újságcím mellett
ear -» felsővezeték-tartó
ear -» fogantyú
ear -» fogó
ear -» függesztő karika
ear -» függesztő rész
ear -» függesztő tag
ear -» fül
ear -» fülecske
ear -» fülszerű nyúlvány
ear -» kalász
ear -» kapocskarika
ear -» kopoltyú
ear -» kukoricacső
ear -» légnyílás
ear -» oszloptartó konzol
ear -» párkánytartó konzol
ear -» retesznyelv
to ear -» csövesedik
to ear -» fejet hány
to ear -» fület tesz
to ear -» füllel ellát
to ear -» kalászba szökik
to ear -» kalászol
to ear -» kalászt hány
to ear -» kikalászol
to ear -» művel
to ear -» szánt
to ear -» szánt-vet
ear specialist -» fülész
ear specialist -» fülgyógyász
ear-cropping -» füllevágás
eardrum -» dobhártya
eardrum -» középfül
earl -» gróf
earlier -» korábbi
earlobes -» fülcimpa
early -» korai
early -» korán
early age -» csecsemőkor
early age -» zsenge kor
early or late -» előbb-utóbb
early riser -» korán kelő
early stirrer -» korán kelő
earmark -» fülbélyeg
earmark -» ismertetőjel
earmark -» szamárfül
to earmark -» előirányoz (pénzt)
to earmark -» előjegyez
to earmark -» megjelöl
earmuffs -» fülvédő
to earn -» keres
to earn -» kiérdemel
to earn -» megkeres
to earn -» pénzt keres
to earn a bare living -» éppen hogy a puszta megélhetését keresi meg
to earn a bare living -» létminimumot keresi meg
to earn a bare living -» száraz kenyerét keresi meg
to earn money -» pénzt keres
to earn one's keep -» megkeresi a szükségeset
to earn one's living by sg -» vmiből él
to earn one's living by sg -» vmivel keresi kenyerét
to earn one's living by sg -» él vmiből
to earn one's living by sg -» keresi kenyerét vmivel
earnest -» bánatpénz
earnest -» biztosíték
earnest -» buzgó
earnest -» előjel
earnest -» előleg
earnest -» előszél
earnest -» felpénz
earnest -» feszült
earnest -» foglaló
earnest -» fontos
earnest -» határozott
earnest -» hő
earnest -» komoly
earnest -» kóstoló
earnest -» lelkiismeretes
earnest -» megfontolt
earnest -» nyomatékos
earnest -» zálog
to earnest -» előleggel leköt
to earnest -» komolyan tesz vmit
to earnest -» komolyan gondol vmit
to earnest -» leelőlegez
to earnest -» lefoglalóz
earnest Christian -» buzgó keresztény
earnest Christian -» meggyőződéses keresztény
earnest money -» bánatpénz
earnest money -» előleg
earnest money -» felpénz
earnest money -» foglaló
earnest of more to come -» biztosíték a továbbiakra
earnest of more to come -» biztosíték az eljövendőre
earnest of more to come -» előszele annak, ami reánk vár
earnest of more to come -» kóstoló abból, amit a jövő tartogat számunkra
earnest of more to come -» zálog a továbbiakra
earnest of more to come -» zálog az eljövendőre
earnest of one's good intentions -» jóhiszeműségének záloga
earnest tone -» komoly hang
earnestly -» komolyan
earnestness -» komolyság
earning capacity -» keresőképesség
earnings -» haszon
earnings -» jövedelem
earnings -» kereset
earnings -» üzleti haszon
earphones -» fülhallgató
earring -» fülbevaló
earrl -» csavarodás
earshot -» hallótávolság
earsplitting -» fülsértő
earsplitting -» fülsiketítő
earth -» föld
earth -» földelés
earth -» lyuk
earth -» odú
earth -» szárazföld
to earth -» földdel feltölt
to earth -» földel
to earth -» lelő
earth coal -» lignit
earth moving -» földmunkálatok
earth satellite -» mesterséges hold
earth satellite -» műhold
to earth up -» feltölt (növényt)
earthbound -» alantas
earthbound -» földhöz tapadt
earthbound -» földhöz kötött
earthbound -» lapos
earthbound -» lendület nélküli
earthen -» agyag-
earthen -» kő-
earthenware -» agyagedény
earthenware -» cserépáru
earthenware -» égetett agyagáru
earthenware -» kőedény
earthenware clay -» fazekasagyag
earthling -» emberi lény
earthling -» földlakó
earthquake -» földrengés
earthwork -» földmunka
earthworm -» földigiliszta
earthy -» anyagias
earthy -» durva
earthy -» faragatlan
earthy -» föld-
earthy -» földes
earthy -» földszerű
earthy -» porból lett
earthy cobalt -» aszbolit
earthy cobalt -» aszbolán
earthy complexion -» fakó arcszín
earthy complexion -» sápadt arcszín
earwax -» fülzsír
ease -» egyszerűség
ease -» fesztelenség
ease -» gondtalanság
ease -» gördülékenység
ease -» jólét
ease -» kényelem
ease -» kényelmesség
ease -» készség
ease -» könnyedség
ease -» könnyek kezelhetőség
ease -» lágyság
ease -» megfelelő bőség (ruháé)
ease -» megkönnyebbülés
ease -» nyugalom
ease -» ráérő idő
ease -» szabad idő
to ease -» bővít
to ease -» csendesít
to ease -» csillapodik
to ease -» csillapít
to ease -» csökkent
to ease -» csökken
to ease -» enyhít
to ease -» enyhül
to ease -» kibővít
to ease -» kienged
to ease -» kiereszt
to ease -» kijjebb csavar
to ease -» könnyít
to ease -» könnyebbséget szerez
to ease -» könnyebbé tesz
to ease -» lassít
to ease -» lazít
to ease -» lelassít
to ease -» megenyhül
to ease -» megereszt
to ease -» megkönnyít
to ease -» megkönnyít
to ease -» megkönnyebbít
to ease -» meglazít
to ease -» megnyugszik
to ease -» megnyugtat
to ease -» megold
to ease -» megszabadít
to ease -» mérséklődik
to ease -» óvatosan mozgat
to ease -» óvatosan helyére illeszt
to ease -» óvatosan mozog
to ease -» tágít
to ease -» tehermentesít
to ease -» utánaereszt
to ease -» utánaereszt
to ease a curve -» kanyart levág
to ease a curve -» kanyarnak kevésbé éles hajlást ad
to ease a girder -» tartógerenda megterhelését csökkenti
ease all! -» állj!
to ease both reins -» mindkét gyeplőt utánaengedi
to ease down -» csökkent
to ease down -» csökken
to ease down -» könnyít
to ease down -» lankad
ease from pain -» fájdalom megszűnése
ease from pain -» fájdalom enyhülése
ease from pain -» fájdalom alábbhagyása
to ease from sg -» megszabadít vmitől
ease her! -» lassíts!
ease her! -» sebességet csökkents!
ease in the arm-holes -» hónaljban bő
to ease of sg -» megszabadít vmitől
ease of steering -» fordulékonyság
to ease off -» esik (árfolyam)
to ease off -» fél gőzzel dolgozik
to ease off -» felenged
to ease off -» megereszt
to ease off -» meglazít
to ease oneself of a burden -» terhét leteszi
to ease sy from sg -» megszabadít vkit vmitől
to ease sy from sg -» tehermentesít vkit vmitől
to ease sy of sg -» megszabadít vkit vmitől
to ease sy of sg -» tehermentesít vkit vmitől
to ease sy of sy's purse -» elemeli vki pénztárcáját
to ease sy of sy's purse -» ellopja vki pénztárcáját
to ease sy of sy's purse -» megszabadít vkit a pénztárcájától
to ease sy's anxiety -» eloszlatja vki aggodalmait
to ease sy's anxiety -» eloszlatja vki aggályait
to ease sy's anxiety -» megnyugtatja az aggódót
to ease the belly -» megkönnyebbül
to ease the belly -» szükségét elvégzi
to ease the chest -» oldja a hurutot
to ease the chest -» oldja a slejmet
to ease the helm -» utánaengedi a kormányt
to ease the rudder -» utánaengedi a kormányt
to ease the situation -» enyhít a helyzeten
to ease the situation -» feloldja a feszültséget
to ease the situation -» könnyebbséget okoz
to ease the situation -» megkönnyíti a helyzetet
to ease the strain on a girder -» tartógerenda megterhelését csökkenti
to ease the tension -» csökkenti a feszültséget
to ease up -» csökken
to ease up -» enyhül
to ease up -» kiereszt
to ease up -» könnyebbül
to ease up -» lassít
easeful -» nyugalmas
easel -» festőállvány
easement -» szolgalom
easement -» szolgalmi jog
easier said than done -» könnyebb mondani, mint megtenni
easier said than done -» nincs könnyebb a szónál
easily -» könnyedén
easily -» könnyen
easiness -» fesztelenség
easiness -» könnyűség
east -» kelet
east west home's best -» mindenütt jó, de legjobb otthon
easternmost -» legkeletebbre eső
easternmost -» legkeletibb
easternmost -» legkeletibb fekvésű
easy -» alkalmazkodó
easy -» egyenlően elosztott
easy -» egyszerű
easy -» elfogulatlan
easy -» enyhe
easy -» fájdalommentes
easy -» fesztelen
easy -» gondtalan
easy -» kényelmes
easy -» készséges
easy -» könnyed
easy -» könnyen
easy -» könnyű
easy -» könnyen kezelhető
easy -» könnyen rávehető
easy -» lassan
easy -» laza
easy -» megfelelő bőségű
easy -» megkönnyebbült
easy -» nem akadékoskodó
easy -» nem erőltetett
easy -» nem fáradságos
easy -» nem fárasztó
easy -» nem megerőltető
easy -» nem nehéz
easy -» nyugodalmas
easy -» pihenő
easy -» simulékony
easy -» természetes
easy ahead! -» lassan előre!
easy all! -» evezést beszüntetni!
easy chair -» karosszék
easy come easy go -» ebül jött, ebül ment
easy come easy go -» ebül szerzett jószág ebül vész el
easy come easy go -» könnyen jött, könnyen megy
easy does it! -» csak ne olyan hevesen!
easy does it! -» lassan a testtel!
easy fit -» kézzel beilleszthető illeszték
easy gait -» elegáns testtartás
easy gait -» elegáns járás
easy gait -» könnyed testtartás
easy gait -» könnyed járás
easy life -» gondtalan élet
easy life -» könnyű élet
easy mark -» könnyen rászedhető ember
easy mark -» könnyen becsapható ember
easy mark -» könnyen palira vehető ember
easy mark -» palimadár
easy market -» lanyha piac
easy market -» nyugodt piac
easy master -» elnéző tanár
easy master -» nem szigorú főnök
easy method -» egyszerű módszer
easy method -» szimpla módszer
easy money -» könnyen szerzett pénz
easy movement -» könnyed mozdulat
easy movement -» sima mozdulat
easy of access -» könnyen hozzáférhető
easy of access -» könnyen megközelíthető
easy of attainment -» könnyen elérhető
easy of attainment -» könnyen elsajátítható
easy of belief -» hihető
easy of belief -» könnyen hihető
easy of digestion -» könnyen emészthető
easy on hand -» kezes
easy on the eye -» csinos
easy on the eye -» jóképű
easy on the eye -» rendes
easy on the eye -» szemrevaló
easy pardoner -» könnyen megbocsátó
easy person to get on with -» könnyű vele kijönni
easy person to get on with -» könnyen kezelhető
easy rolling -» enyhe ringás
easy running fit -» könnyen futó illesztés
easy running road -» jól járható út
easy starting -» könnyű beindíthatóság
easy stream -» nyugodt folyású folyó
easy style -» elegáns stílus
easy style -» gördülékeny stílus
easy style -» keresetlen stílus
easy style -» könnyed stílus
easy style -» természetes stílus
easy task -» könnyű feladat
easy task -» könnyű munka
easy to approach -» könnyen megközelíthető
easy to approach -» könnyen hozzáférhető
easy to fix -» könnyen helyrehozható
easy to fix -» könnyen helyreállítható
easy to fix -» könnyen megerősíthető
easy to get on with -» jó természete van
easy to get on with -» jól ki lehet vele jönni
easy to live with -» könnyű vele kijönni
easy to live with -» könnyű vele együtt élni
easy to look at -» csinos
easy to look at -» jóképű
easy to look at -» rendes
easy to look at -» szemrevaló
easy victory -» könnyű győzelem
easy victory -» olcsó győzelem
to easy with sg -» óvatosan bánik vmivel
easy! -» lassan!
easy! -» óvatosan!
easy! -» pihenj!
easy-going -» kényelmes
easygoing -» kényelmes
easy-going -» lezser
easygoing -» lezser
easy-going -» nyugis
easygoing -» nyugis
to eat, ate, eaten -» eszik
to eat, ate, eaten -» étkezik
to eat, ate, eaten -» kiesz
to eat, ate, eaten -» kimar
to eat away -» elmos
to eat away -» kimar
to eat crow -» deferál
to eat crow -» megalázkodni kénytelen
to eat crow -» meghátrál
to eat crow -» visszakozik
to eat humble pie -» megalázkodik
to eat humble pie -» visszaszívja kijelentését
to eat its head off -» nem fizetődik ki
to eat its head off -» többet eszik mint jövedelmez
to eat one's dinner -» megebédel
to eat one's heart out -» bánkódik vmi miatt
to eat one's heart out -» emésztődik vmi miatt
to eat one's word -» nem tartja meg, amit ígért
to eat one's word -» nem tartja meg, amit mondott
to eat one's word -» visszaszívja ígéretét
to eat one's words -» mégis
to eat one's words -» visszaszívja amit mondott
to eat out -» házon kívül étkezik
to eat out of sy's hand -» tenyeréből eszik vkinek
to eat salt with sy -» megosztja a kenyerét vkivel
to eat sg with relish -» jó étvággyal eszik vmit
to eat sy out of house and home -» kieszik vkit a vagyonából
to eat sy out of house and home -» kitúr vkit az otthonából
to eat sy out of house and home -» tönkreeszik vkit
to eat sy's salt -» eltartottja vkinek
to eat sy's salt -» élvezi vki vendégszeretetét
to eat sy's salt -» eszi vki kenyerét
to eat sy's salt -» rá van utalva vkire
to eat sy's salt -» vendége vkinek
to eat till one is full -» teleeszi magát
to eat to repletion -» torkig lakik
to eat up -» befejezi az evést
to eat up -» elfogyaszt
to eat up -» elhasznál
to eat up -» felél
to eat up -» felemészt
to eat up -» kimerít
to eat up -» mindent bekap
to eat up -» mindent megeszik
to eat up -» mindent elfogyaszt
to eat up -» mindent felfal
to eat up -» mindent elnyel
to eat up -» szó nélkül elhisz
to eat up -» végez az evéssel
to eat up all sy's time -» visszaél vkinek az idejével
to eat up the miles -» csak úgy nyeli a mérföldeket
eat up your bread! -» edd meg a kenyered!
eat up your bread! -» ne hagyd ott a kenyered!
eat up! -» essetek neki!
to eat well -» jó étvágya van
to eat well -» jó koszton él
eatable -» ehető
eatables -» ennivaló
eatables -» étel
eaten up with conceit -» felfuvalkodott
eater -» evő
eating -» ennivaló
eating -» étel
eating -» éti
eating -» étkezés
eating -» evés
eating chancre -» lágyfekély
eating table -» étkezőasztal
eating-house -» étkezde
eaves -» csurgó
eaves -» eresz
eaves trough -» ereszcsatorna
to eavesdrop -» hallgatózik
to eavesdrop -» hallgatódzik
eavesdropper -» hallgatózó
eavesdropper -» hallgatódzó
eavesdropping -» hallgatózás
ebb -» apály
ebb -» esés
ebb -» hanyatlás
to ebb -» apad
to ebb -» hanyatlik
to ebb -» visszaesik
ebb and flow -» apály és dagály
to ebb away -» megfogyatkozik
ebb-tide -» apály
ebony -» ébenfa
ebony -» ébenfa-
ebony -» ébenfekete
ebony -» ébenfekete szín
ebullience -» felforrás
ebullience -» forrongás
ebullience -» pezsgés
ebullience -» túlcsordulás
ebullience -» túlforrás
ebulliency -» felforrás
ebulliency -» forrongás
ebulliency -» pezsgés
ebulliency -» túlcsordulás
ebulliency -» túlforrás
ebullient -» életerős
ebullient -» élettől duzzadó
ebullient -» felforró
ebullient -» forrásban levő
ebullient -» forró
ebullient -» forrongó
ebullient -» kiáradó
ebullient -» kicsorduló
ebullient -» lelkes
ebullient -» pezsdülő
ebullient -» túláradó
ebullient -» túlhabzó
ebulliometer -» ebulliométer
ebulliometer -» forráspont-emelkedést meghatározó készülék
ebullioscope -» ebullioszkóp
ebullioscope -» forráspont-emelkedést meghatározó készülék
ebullition -» felforrás
ebullition -» felperzselés
ebullition -» fortyogás
ebullition of anger -» dühkitörés
ebullition of feeling -» érzelemkitörés
ebullition of feeling -» érzelemtúltengés
ebullition of feeling -» túláradó érzelem
ebullition of the people -» népi felkelés
eccentric -» bizarr
eccentric -» bogaras
eccentric -» excentrikus
eccentric -» excenter
eccentric -» furcsa
eccentric -» hóbortos
eccentric -» körhagyó
eccentric -» körhagyó tárcsa
eccentric -» körhagyó korong
eccentric -» különc
eccentric -» külpontos
eccentric -» szertelen
eccentric -» szeszélyes
eccentric clamp -» körhagyós szorító
eccentric clamp -» szorítóbéka
eccentric load -» külpontos terhelés
eccentric press -» excenterprés
eccentric press -» körhagyó sajtó
eccentric rod -» körhagyós rúd
eccentric shaft -» excentertengely
eccentric sheave -» excentertárcsa
eccentric sheave -» körhagyó tárcsa
eccentric wheel -» excentertárcsa
eccentric wheel -» körhagyó tárcsa
eccentrically -» furcsán
eccentrically -» különc módon
eccentrically -» szertelenül
eccentricity -» excentricitás
eccentricity -» különcség
eccentricity -» külpontosság
eccentricity -» szeszély
Eccles cake -» mazsolás sütemény
ecclesiastes -» prédikátor könyve
ecclesiastical -» egyházi
ecclesiastical -» papi
echelon -» harclépcső
to echelon -» csúsztat (munkaidőt)
to echelon -» lépcsőzetesen oszt el
echo -» visszhang
to echo -» visszhangoz
to echo -» visszhangzik
to echo again -» visszhangzik
eclectic -» válogató
eclipse -» elhalványulás
eclipse -» fogyatkozás
to eclipse -» elhomályosít
to eclipse -» elsötétít
to eclipse -» felülmúl
to eclipse -» túlszárnyal
ecological -» ökológiai
economic -» gazdasági
economic -» gazdaságos
economic -» közgazdasági
economic accounting -» önálló elszámolás
economic accounting -» önálló gazdasági elszámolás
economic and financial reconstruction -» gazdasági és pénzügyi újjászervezés
economic and financial reconstruction -» szanálás
economic cell-form -» gazdasági sejtforma
economic foundation -» gazdasági alap
economic laws -» gazdasági törvények
economic planning -» gazdasági tervezés
economic planning -» közgazdasági tervezés
economic science -» gazdaságtudomány
economic structure of society -» társadalom gazdasági szerkezete
economically -» gazdaságilag
economics -» gazdasági helyzet
economics -» közgazdaságtan
to economize -» beoszt
to economize -» beosztással él
to economize -» jól beoszt vmit
to economize -» takarékosan bánik vmivel
to economize -» takarékoskodik
economy -» gazdaság
economy -» gazdaságtan
economy -» gazdasági élet
economy -» gazdasági rendszer
economy -» közgazdaság
economy -» megtakarítás
economy -» takarékosság
economy class -» turistaosztály
economy flight -» kedvezményes árú repülőút
ecosystem -» ökoszisztéma
ecru -» ekrü
ecru -» elefántcsont színű
ecru -» fehérítetlen
ecru -» nyers
ecru -» nyers színű
ecru -» nyersselyem-szövet
ecstasy -» eksztázis
ecstasy -» elragadtatás
ecstatic -» eksztatikus
ecstatic -» elragadtatott
ectogenesis -» mesterséges szövettenyésztés
ectoplasm -» ektoplazma
ectoplasm -» külső protoplazmaréteg
ectoplasm -» médiumból kiáradó plazma
ectotherm -» hidegvérű állat
ectotherm -» hüllő
ectothermal -» hidegvérű
ecumenical -» ökumenikus
eddy -» forgatag
eddy -» örvény
to eddy -» örvénylik
eddy current -» örvényáram
edelweiss -» havasi gyopár
edge -» becsípettség
edge -» él
edge -» falszegély
edge -» gerinctető
edge -» kapatosság
edge -» karima
edge -» káva
edge -» könyv éle
edge -» margó
edge -» metszés
edge -» perem
edge -» szegély
edge -» szél
edge -» szövetszél
to edge -» beszeg
to edge -» élesít
to edge -» szegélyez
to edge along -» halad vmi mentén
to edge away -» elsomfordál
to edge in -» befurakodik
to edge in -» besompolyog
edge of the road -» út széle
to edge off -» elsomfordál
to edge off -» leélez (pengét)
to edge on -» noszogat
to edge on -» ösztökél
to edge one's way out of sg -» kifurakodik vhonnan
to edge sy out of a job -» kitúr az állásából vkit
to edge sy out of a job -» megfúr vkit
edgeways -» oldalvást
edgewise -» oldalvást
edgily -» idegesen
edgily -» ingerülten
edgy -» éles
edgy -» éles rajzú
edgy -» éles vonalú
edgy -» ideges
edgy -» ingerült
edibility -» ehetőség
edibility -» ehető volta vminek
edible -» ehető
edible crab -» nagy tarisznyarák
edible crab -» nagy remeterák
edibles -» élelmiszer
edibles -» ennivaló
edict -» ediktum
edict -» kiáltvány
edict -» kormányrendelet
edict -» rendelet
edictal -» rendeleti
edification -» épülés
edification -» okulás
edification -» tanulság
edifice -» építmény
edifice -» épület
to edify -» oktat
to edify -» tanít
edifying -» épületes
edifying -» tanulságos
Edison effect -» Edison-effektus
to edit -» kiad (szöveget)
to edit -» összevág (filmet)
to edit -» sajtó alá helyez
to edit -» szerkeszt (lapot)
to edit out -» kicenzúráz
to edit out -» kihagy
edited by sy -» vkinek a szerkesztésében
editing -» szerkesztés
edition -» kiadás (könyvé)
editor -» szerkesztő
editorial -» szerkesztői
editorial -» szerkesztőségi
editorial -» vezércikk
editorial room -» szerkesztőség
editorship -» szerkesztői tevékenység
editorship -» szerkesztés
to educate -» oktat
to educate -» tanít
education -» oktatás
education -» tanítás
educational -» oktató
educational side of the theatre -» színház nevelő szerepe
educational side of the theatre -» színház nevelő ereje
educator -» nevelő
educator -» pedagógus
to educe -» kihúz
to educe -» kikövetkeztet
to educe -» kivon
to educe -» levezet
educt -» extrakt
educt -» extraktum
educt -» kivezetett anyag
educt -» kivonat
eduction -» elvezetés
eduction -» kibocsátás
eduction -» kiürítés
eduction -» kiválasztás
eduction -» kivezetés
eduction -» kivonás
eduction -» következtetés
eduction -» levezetés
eduction -» váladék
eduction -» vegyi kiválasztás
eduction -» vminek a párja
eductor -» ejektor
Edwardian -» Edward-korabeli
Edwardian -» Edwardok-korabeli
eel -» angolna
eerie -» hátborzongató
eerily -» hátborzongatóan
eeriness -» hátborzongatóság
eery -» hátborzongató
to eff about -» gatyázik
to eff about -» piszmog
to eff about -» totojázik
to eff about -» vacakol
to eff about with sg -» babrál
to eff about with sg -» piszkál
to eff about with sg -» toszogat
eff all -» semmi
eff all -» semmi sem
to eff and blind -» anyázik
to eff and blind -» káromkodik
to eff and blind -» szentségel
to eff and blind -» szitkozódik
to eff around -» gatyázik
to eff around -» piszmog
to eff around -» totojázik
to eff around -» vacakol
to eff around with sg -» babrál
to eff around with sg -» piszkál
to eff around with sg -» toszogat
eff off! -» eredj a sunyiba!
eff off! -» menj anyádba!
to efface -» elfeledtet
to efface -» elhomályosít
to efface -» eltöröl a föld színéről
to efface -» felülmúl
to efface -» háttérbe szorít
to efface -» homályba borít
to efface -» kitöröl
to efface -» olvashatatlanná tesz
to efface -» töröl
to efface oneself -» félrehúzódik
to efface oneself -» háttérben marad
effaceable -» kitörölhető
effaceable -» törölhető
effect -» effektus
effect -» eredmény
effect -» értelem
effect -» hatály
effect -» hatás
effect -» hatékonyság
effect -» jelenség
effect -» kihatás
effect -» következmény
effect -» megvalósulás
effect -» okozat
effect -» összhatás
effect -» teljesítmény
to effect -» eredményez
to effect -» eszközöl
to effect -» megvalósít
to effect -» okoz
to effect -» végrehajt
to effect an entrance -» erőszakkal behatol
to effect an insurance -» biztosítást köt
to effect an order -» megbízást teljesít
effect of heat upon metals -» hőnek a fémekre gyakorolt hatása
to effect one's purpose -» eléri célját
to effect payment -» fizetést eszközöl
effective -» célravezető
effective -» effektív
effective -» eredményes
effective -» érvényes
effective -» hatályban levő
effective -» hatásos
effective -» hatékony
effective -» hathatós
effective -» találó
effective -» tényleges
effective -» valóságos
effective diameter -» tényleges átmérő
effective range -» hatótávolság
effective range -» horderő
effective strength -» tényleges állomány
effectively -» eredményesen
effectively -» hatásosan
effectively -» hathatósan
effectively -» ténylegesen
effectiveness -» hatásosság
effectiveness -» hatékonyság
effectiveness -» hatóerő
effectives -» tényleges katonaság
effects -» értékpapírok
effects -» holmi
effects -» ingó vagyon
effects -» ingóságok
effects projector -» hatásvilágító fényszóró
effectual -» eredményes
effectual -» érvényes
effectual -» hatásos
effectual -» hathatós
to effectuate -» létrehoz
to effectuate -» megvalósít
to effectuate -» végrehajt
effectuation -» kivitelezés
effeminacy -» elpuhultság
effeminacy -» nőiesség
effeminate -» elpuhult
effeminate -» nőies
to effervesce -» felbuzog
to effervesce -» felpezseg
to effervesce -» gyöngyözik
to effervesce -» szabadfogás
effete -» elerőtlenedett
effete -» kimerült
effete -» meddő
effete -» terméketlen
efficacious -» eredményes
efficacious -» hatékony
efficacious -» hathatós
efficacy -» hatásfok
efficacy -» hatékonyság
efficacy -» hathatóság
efficacy -» hatóerő
efficacy -» teljesítmény
efficiency -» alkalmasság
efficiency -» eredményesség
efficiency -» hatásfok
efficiency -» hatékonyság
efficiency -» hathatósság
efficiency -» hatóerő
efficiency -» rátermettség
efficiency -» teljesítmény
efficiency -» termelékenység
efficient -» eredményes
efficient -» gyakorlatias
efficient -» hatékony
efficient -» hathatós
efficient -» termelékeny
efficient -» tevékeny
efficiently -» hatásosan
efficiently -» hatékonyan
effigy -» kép
effigy -» képmás
effing -» büdös
effing -» ellenszenves
effing -» kellemetlen
effing -» rohadt
effing -» utált
effluent -» kifolyó
effluent -» kiömlő
effluvium -» ártalmas kigőzölgés
effluvium -» aura
effluvium -» kellemetlen szag
effort -» erőfeszítés
effort -» erőkifejtés
effort -» fáradozás
effort -» törekvés
effortless -» könnyű
effortless -» megerőltetés nélküli
effortless -» passzív
effortlessly -» könnyen
effortlessly -» megerőltetés nélkül
effortlessness -» könnyűség
to effuse -» kiáramlik
to effuse -» kifolyik
to effuse -» kiömlik
to effuse -» kiönt
to effuse -» ont
effusion -» kifolyás
effusion -» kiömlés
effusion -» ontás
effusion -» ömlengés
effusive -» áradozó
effusive -» dagályos
effusive -» effúziós
effusive -» érzelmeit túlságosan kimutató
effusive -» kiáradó
effusive -» kifolyásos
effusive -» kiömléses
effusive -» kitódulásos
effusive -» kitörő
effusive -» nyíltszívű
effusive -» ömlengő
effusive -» szenvelgő
effusive -» túláradó
effusive -» vulkanikus
effusive compliments -» áradozó bókok
effusive pleurisy -» izzadmányos mellhártyagyulladás
effusive rock -» kiömléses kőzet
effusive rock -» vulkanikus kőzet
effusively -» áradozva
effusively -» ömlengve
effusively -» terjengősen
effusiveness -» kiömlés
effusiveness -» ömlengősség
effusiveness -» túláradó érzés
egalitarian -» egyenlőségre törekvő
egg -» alak
egg -» diószén
egg -» fickó
egg -» kézigránát
egg -» madártojás
egg -» pasas
egg -» pete
egg -» pofa
egg -» repülőbomba
egg -» tojás
to egg -» tojásba márt
to egg -» tojást gyűjt
to egg -» záptojásokkal megdobál
egg and anchor -» tojásléc
to egg and crumb -» kiránt
to egg and crumb -» paníroz
egg and dart -» tojásléc
egg and tongue -» tojásléc
egg cell -» csírasejt
egg cell -» ovum
egg cup -» tojástartó
egg in one's beer -» túl sok a jóból
to egg on -» noszogat
to egg on -» ösztökél
egg slicer -» tojásszeletelő
to egg sy on to do sg -» bátorít vkit vmire
to egg sy on to do sg -» buzdít vkit vmire
to egg sy on to do sg -» nógat vkit vmire
to egg sy on to do sg -» noszogat vkit vmire
to egg sy on to do sg -» ösztökél vkit vmire
to egg sy on to do sg -» ösztönöz vkit vmire
to egg sy on to do sg -» serkent vkit vmire
to egg sy to do sg -» bátorít vkit vmire
to egg sy to do sg -» buzdít vkit vmire
to egg sy to do sg -» nógat vkit vmire
to egg sy to do sg -» noszogat vkit vmire
to egg sy to do sg -» ösztökél vkit vmire
to egg sy to do sg -» ösztönöz vkit vmire
to egg sy to do sg -» serkent vkit vmire
egg whisk -» habverő
eggbeater -» habverő
eggplant -» padlizsán
eggs -» ikra
eggs and bacon -» szalonnás tojás
egg-shaped -» tojásdad
eglantine -» vadrózsa
ego -» ego
ego -» én
egocentric -» egocentrikus
egocentric -» önző
egoism -» egoizmus
egoism -» önzés
egoist -» egoista
egoist -» önző ember
egomania -» egocentrizmus
egomania -» túlzásba vitt önzés
egomaniac -» egocentrikus
egotism -» beképzeltség
egotism -» önzés
egotist -» egotista
egotist -» önmagával eltelt ember
egotist -» önző
egotistic -» egotista
egotistic -» mindent önmagára vonatkoztató
egotistic -» saját énjébe merült
egotistic -» saját énjébe szédült
to egotize -» állandóan önmagáról beszél
to egotize -» mindent önmagára vonatkoztat
to egotize -» mindent önmagával hoz kapcsolatba
to egotize -» önmagát helyezi előtérbe
egregious -» hallatlan
egregious -» minden képzeletet felülmúló
egregious -» szörnyű
egregiousness -» példátlanság
egress -» kiáramlás
egress -» kijárat
egress -» kiút
egress -» kivezető út
egress -» leadás (hőé)
to egress -» kilép
egret -» kócsagtoll
egret -» nemes kócsag
eiderdown -» dunyha
eiderdown -» pehely
eiderdown -» pehelypaplan
eigenfrequency -» önrezgés frekvenciája
eigenfrequency -» saját frekvencia
eigenfunction -» saját függvény
eigenperiod -» önrezgés periódusa
eigenperiod -» sajátperiódus
eigensolution -» sajátmegoldás
eigenstate -» sajátállapot
eigenvalue -» sajátérték
eigenvector -» sajátvektor
eight -» nyolc
eight -» nyolcas
eightball -» konvencionális ember
eightball -» törvénytisztelő ember
eighteen -» tizennyolc
eighteenth -» tizennyolcadik
eightfold -» nyolcszoros
eightfold -» nyolcszorosan
eighth -» nyolcad
eighth -» nyolcadik
eight-hour -» nyolcórás
eighties -» nyolcvanas évek
eightieth -» nyolcvanadik
eighty -» nyolcvan
either -» akármelyik
either -» bármelyik
either -» egyik
either -» mindkettő
either -» mindkét
either -» valamelyik
either -» valamelyik a kettő közül
either of them -» egyik
either of them -» egyiket
either of them -» egyik a kettő közül
either of them -» egyiket a kettő közül
either of them -» valamelyik
either of them -» valamelyiket
either of them -» valamelyik a kettő közül
either of them -» valamelyiket a kettő közül
either way -» akár így akár úgy
either way -» így is úgy is
either... or -» akár... akár
either... or -» vagy... vagy
to eject -» elűz
to eject -» kidob
to eject -» kilakoltat
to eject -» kilövell
to eject -» kivet
to eject -» szór
ejection -» birtokfosztás
ejection -» elmozdítás (hivatalból)
ejection -» kilakoltatás
ejection -» kilövellés
ejection -» kivetés
ejection seat -» katapultülés
ejector -» ejektor
ejector -» kidobó
ejector -» kivető
ejector -» lövettyű
ejector -» tölténykivető szerkezet
ejector seat -» katapultülés
eke -» is
eke -» szintén
to eke out -» kiegészít
to eke out -» kipótol
elaborate -» bonyolult
elaborate -» gondosan kidolgozott
elaborate -» körülményes
elaborate -» megmunkált
to elaborate -» feldolgoz (témát)
to elaborate -» gondosan kidolgoz
elaboration -» feldolgozás
elaboration -» gondos alaposság
elaboration -» kellő alakba öntés
elaboration -» kidolgozás
elaboration -» kidolgozottság
elaboration -» kiformálás
elaboration -» megmunkálás
elaboration -» részletes kidolgozás
elaboration -» részletes előkészítés
elaboration -» részletesség
elaboration -» részletekben való elmélyülés
élan -» elán
élan -» hév
élan -» lendület
to elapse -» elmúlik
to elapse -» eltelik
to elapse -» múlik
to elapse -» telik
elastic -» gumiszalag
elastic -» gumiszövet
elastic -» gumizsinór
elastic -» hajlékony
elastic -» hajlítható
elastic -» hamar alkalmazkodó
elastic -» könnyen hajlítható
elastic -» könnyen illeszkedő
elastic -» nyúlékony
elastic -» rugalmas
elastic -» rugalmassági
elastic -» ruganyos
elastic -» sokat befogadó
elastic -» tág
elastic band -» gumipólya
elastic band -» gumiszalag
elastic bandage -» rugalmas pólya
elastic bitumen -» ásványi kaucsuk
elastic bitumen -» elaterit
elastic conscience -» tág lelkiismeret
elastic deflection -» rugalmas alakváltozás
elastic deformation -» rugalmas alakváltozás
elastic gores -» cúgos cipő gumis része
elastic limit -» rugalmassági határ
elastic pants -» gumibugyi
elastic strength -» rugalmassági határ
elastic webbing -» gumibeszövéses szövet
elastic webbing -» gumírozott szövet
elasticity -» nyújthatóság
elasticity -» nyúlékonyság
elasticity -» rugalmasság
elastic-sided boots -» cúgos cipő
elastomer -» elasztomer
elastomer -» gumiszerű műanyag
elastoplast -» gyorstapasz
elate -» emelkedett
elate -» fellelkesült
elate -» örömmámorban úszó
to elate -» büszkévé tesz
to elate -» felajz
to elate -» felhangol
to elate -» fellelkesít
to elate -» kellemes izgalomba hoz
to elate -» lelkesültté tesz
elate with victory -» diadalittas
elated -» becsípett
elated -» becsiccsentett
elated -» emelkedett hangulatban levő
elated -» emelkedett
elated -» felajzott
elated -» fellelkesült
elated -» kapatos
elated -» mámoros
elated -» megittasult
elated -» megmámorosodott
elated -» spicces
elated -» ujjongó
elated with joy -» mámoros az örömtől
elated with joy -» örömittas
elater -» elatera
elater -» pattanóbogár
elater -» pattanó mag
elaterid -» fedelesszárnyú
elaterid -» pattanó bogarakhoz tartozó
elation -» áradó jókedv
elation -» emelkedett hangulat
elation -» fellelkesedés
elbow -» görbület
elbow -» hajlat
elbow -» hajlított kartámla
elbow -» ívcső
elbow -» könyök
elbow -» könyökidom
elbow joint -» könyökízület
elbow to elbow -» könyök könyök mellett
elbowroom -» mozgási lehetőség
elbowroom -» működési tér
elderberry -» bodza
elderly -» koros
elderly -» korosodó
elderly -» öregedő
elderly -» öreges
eldest of the family -» legidősebb gyerek
elect -» kiválasztott
elect -» választott
elect -» válogatott
to elect -» megválaszt
to elect -» választ
to elect sy a member -» taggá választ vkit
to elect to do sg -» elhatározza magát vmire
election -» választás
election district -» választókerület
election returns -» választási eredmények
electioneering -» korteskedés
electioneering -» választási agitáció
electioneering -» választási kampány
elective -» fakultatív
elective -» szabadon választható
elective -» választási
elective -» választásra jogosult
elective course -» fakultatív tárgy
elective franchise -» választójog
elective subject -» fakultatív tárgy
elector -» szavazó
elector -» választó
elector -» választófejedelem
electoral -» választási
electoral -» választói
electoral body -» választók összessége
electoral college -» elnökválasztó testület
electoral mandate -» képviselői mandátum
electoral mandate -» képviselői megbízás
electorate -» választók
electorate -» választókerület
electorate -» választófejedelemség
electric -» elektromos
electric arc -» ívfény
electric bell -» hívócsengő
electric bell -» jelzőcsengő
electric bell -» önműködő árammegszakító
electric bell -» villanycsengő
electric chair -» villamosszék
electric current -» elektromos áram
electric drill -» villanyfúró
electric eel -» elektromos angolna
electric gong -» villamos jelzőharang
electric gong -» villamos jelzőcsengő
electric locomotive -» villanymozdony
electric pad -» villanytermofor
electric potential -» villamos potenciál
electric pylon -» villanyoszlop
electric razor -» villanyborotva
electric residuum -» hátramaradt elektromosság
electric residuum -» maradék elektromosság
electric score indicator -» villamos eredményjelző tábla
electric shock -» áramütés
electric starter -» villamos indítómotor
electric starter -» villamos indítókészülék
electric starter -» villamos önindító
electric torch -» zseblámpa
electric train -» villanyvonat
electric warming pad -» villanytermofor
electric whirl -» villamos örvény
electrician -» villanyszerelő
electricity -» elektromosság
electricity -» villamosság
electricity -» villanyáram
electricity driven -» villamos hajtású
electricity driven -» villanyerőre berendezett
electricity supply -» villamosenergia-szolgáltatás
electricity supply -» villamosenergia-ellátás
electricity works -» elektromos művek
electrification -» elektrifikálás
electrification -» elektrizálás
electrification -» elektrizálódás
electrification -» felvillanyozás
electrification -» felvillanyozódás
electrification -» villamosítás
electrification -» villamos töltéssel ellátás
electrification -» villamossággal való feltöltöttség
to electrify -» elektrifikál
to electrify -» elektrifikálódik
to electrify -» elektromossá válik
to electrify -» felvillanyoz
to electrify -» felvillanyozódik
to electrify -» villamossággal feltölt
to electrify -» villamosít
to electrify -» villamos töltéssel ellát
to electrify -» villanyoz
electrobath -» elektrolitikus fürdő
electrobath -» villanyfürdő
to electrocute -» villamosszékben kivégez
electrocution -» halálos áramütés
electrocution -» kivégzés villamosszékben
to electrodeposit -» galvanizál
to electrodeposit -» galvánúton bevon
electrodeposited -» galvanizált
electrodeposited -» galvánúton bevont
electrodeposited -» galvánúton lecsapott
electrodeposition -» elektrolitikus bevonás
electrodeposition -» elektrolitikus fémlecsapás
electrodeposition -» elektroforetikus kaucsukleválasztás
electrodeposition -» galván bevonás
electrodeposition -» galván lecsapás
electrodialysis -» elektrodialízis
electroluminescence -» elektrolumineszcencia
electrolyte -» elektrolit
electrolytic -» elektrolitikus
electrolytic -» elektrolitos
electromotive -» elektromotoros
electronic game -» kvarcjáték
electronics -» elektronika
to electroplate -» galvanizál
electropolishing -» elektrolitikus polírozás
electroshock -» elektrosokk
electrowinning -» elektromos kinyerés
eleemosynary -» jótékonysági
eleemosynary -» jótékonyságból élő
elegance -» elegancia
elegance -» finomság
elegance -» választékosság
elegant -» elegáns
elegant -» előkelő
elegant -» finom
elegant -» kitűnő
elegant -» klassz
elegiac -» elégikus
elegiac -» gyászos
elegiac -» gyászos hangulatú
elegiac couplet -» disztichon
elegy -» elégia
elegy -» gyászdal
element -» elem
elemental -» alapvető
elemental -» elemi
elemental -» elsődleges
elemental -» szerves (rész)
elemental truth -» alapigazság
elementary -» alap-
elementary -» alapfokú
elementary -» alapvető
elementary -» elemi
elementary -» kezdetleges
elementary body -» elem
elementary school -» általános iskola
elementary school -» elemi iskola
elephant -» elefánt
elephantine -» elefántszerű
elephantine -» óriási
elephantine -» ormótlan
to elevate -» előléptet
to elevate -» felemel
to elevate -» felmagasztal
elevated -» emelkedett
elevating -» felemelő
elevation -» domb
elevation -» emelés
elevation -» emelkedés
elevation -» emelkedettség
elevation -» fennköltség
elevation -» homlokrajz
elevation -» magaslat
elevation -» magasztosság
elevation -» tengerszint feletti magasság
eleven -» tizenegy
elf -» manó
elf -» törpe
elf -» tündér
to elf -» összekócol
to elf -» összezavar
elf, elves -» huncut gyerek
elf, elves -» játékos tündér
elf, elves -» kis emberke
elf, elves -» lurkó
elf, elves -» manó
elf, elves -» pajkos tündér
elf, elves -» pajkos gyerek
elf, elves -» pöttöm emberke
elf, elves -» törpe
elf, elves -» tündér
elfin -» gonoszkodó
elfin -» huncut
elfin -» huncut gyerek
elfin -» incselkedő
elfin -» is emberke
elfin -» játékos tündér
elfin -» lurkó
elfin -» manó
elfin -» manószerű
elfin -» pajkos
elfin -» pajkos gyerek
elfin -» pajkos tündér
elfin -» pöttöm emberke
elfin -» törpe
elfin -» tündérforma
elfin -» tündérszerű
elfish -» gonoszkodó
elfish -» huncut
elfish -» incselkedő
elfish -» manószerű
elfish -» pajkos
elfish -» tündérforma
elfish -» tündérszerű
to elicit -» kicsal
to elicit -» kiderít
to elicit -» kiszed
to elicit -» tisztáz
eligibility -» alkalmasság
eligibility -» kiválaszthatóság
eligibility -» partiképesség
eligibility -» választhatóság
eligible -» alkalmas
eligible -» megfelelő
eligible -» választható
eligible young man -» jó parti
eligible young man -» partiképes fiatalember
to eliminate -» eltávolít
to eliminate -» felszámol
to eliminate -» kihagy
to eliminate -» kiküszöböl
to eliminate -» kirekeszt
to eliminate -» megsemmisít
elision -» hangzókihagyás
elite -» elit
élite -» elit
elitist -» elitista
elixir -» elixír
elixir -» kvintesszencia
elixir -» lényeg
elixir -» mindent gyógyító ital
elixir -» varázsital
elixir of beef -» marhahúskivonat
elixir of life -» életelixír
elk -» jávorantilop
elk -» nyári lúd
elk -» vadlúd
elkhound -» sarki kutya
ell -» 114,30 cm
ell -» könyök
ell -» könyökös illesztés
ell -» szárnyépület
ell -» toldalék
ell union -» könyökös illesztés
ellipse -» ellipszis
ellipsoidal -» ellipszoid alakú
elm -» szilfa
elongate -» kinyúlt
elongate -» meghosszabbított
elongate -» meghosszabbodott
elongate -» megnyurgult
elongate -» megnyújtott
elongate -» megnyúlt
to elongate -» hosszabbít
to elongate -» kinyújt
to elongate -» legnagyobb kitérést végzi
to elongate -» meghosszabbít
to elongate -» meghosszabbodik
to elongate -» megnyúlik
to elongate -» nyújt
to elongate -» nyúlik
to elongate -» nyurgul
elongated -» kinyúlt
elongated -» meghosszabbított
elongated -» meghosszabbodott
elongated -» megnyújtott
elongated -» megnyurgult
elongated -» megnyúlt
elongated twill -» lépcsős zsávoly
elongated twill -» tűzött zsávoly
elongation -» elongáció
elongation -» hosszabbítás
elongation -» hosszabbodás
elongation -» kinyújtás
elongation -» legnagyobb kitérés
elongation -» meghosszabbítás
elongation -» meghosszabbodás
elongation -» megnyújtás
elongation -» nyúlás
elongation -» szögtávolság
elongation -» toldalék
elongation -» toldás
elongation at rupture -» szakadási nyúlás
eloquence -» ékesszólás
eloquence -» szónoki képesség
eloquent -» ékesszóló
eloquent look -» sokatmondó pillantás
else -» egyéb
else -» ellenkező esetben
else -» különben
else -» más
else -» vagy
elsewhere -» máshol
elsewhere -» máshová
elsewhere -» másutt
Elsinore -» Helsingör
to elucidate -» értelmez
to elucidate -» megmagyaráz
to elucidate -» tisztáz
to elude -» egérutat nyer
to elude -» kijátszik
to elude -» kitér
to elude -» megmenekül
elusive -» meghatározhatatlan
elusive -» nehezen megfogható
to elutriate -» derít
to elutriate -» iszapol
to elutriate -» tisztít
to elutriate -» üledéket mos
to elutriate -» ülepít
elutriation -» elutriálás
elutriation -» hidrometrálás
elutriation -» iszapolás
elutriation -» kimosás
elutriation -» tisztítás
elutriation -» üledékmosás
elutriator -» derítő berendezés
eluvial -» eluviális
to emaciate -» lefogyaszt
to emaciate -» lesoványít
emaciated -» lesoványodott
emaciation -» beteges soványság
emaciation -» girhesség
emaciation -» soványság
to emanate -» árad
to emanate -» áraszt
to emanate -» ered
to emanate -» kiárad
to emanate -» kiömlik
to emanate -» kisugároz
to emanate -» ömlik
emanation -» emanáció
emanation -» kiáradás
emanation -» kisugárzás
to emancipate -» emancipál
to emancipate -» felszabadít
emancipation -» emancipáció
emancipation -» felszabadítás
emancipator -» felszabadító
emasculate -» erőtlen
emasculate -» herélt
emasculate -» kasztrált
emasculate -» nőies
to emasculate -» elgyengít
to emasculate -» elnőiesít
to emasculate -» elpuhít
to emasculate -» erejétől megfoszt
to emasculate -» férfiatlanít
to emasculate -» kasztrál
to emasculate -» kiherél
to emasculate -» megférfiatlanít
emasculated -» erőtlen
emasculated -» herélt
emasculated -» kasztrált
emasculated -» nőies
emasculation -» elerőtlenedés
emasculation -» elerőtlenítés
emasculation -» elférfiatlanodás
emasculation -» elgyengítés
emasculation -» elgyengülés
emasculation -» elnőiesedés
emasculation -» elpuhulás
emasculation -» elpuhítás
emasculation -» elszegényedés
emasculation -» elszegényesítés
emasculation -» enerváltság
emasculation -» enerválódás
emasculation -» kasztrálás
emasculation -» kiherélés
emasculation -» megcsonkítás
emasculative -» elerőtlenítő
emasculative -» elnőiesítő
emasculative -» elpuhító
emasculative -» elszegényítő
emasculative -» enerváló
emasculatory -» elerőtlenítő
emasculatory -» elnőiesítő
emasculatory -» elpuhító
emasculatory -» elszegényítő
emasculatory -» enerváló
to embalm -» balzsamos illatokkal telít
to embalm -» bebalzsamoz
to embalm -» illatos kenetekkel beken
to embalm -» illatossá tesz
to embalm -» illatosít
to embalm -» illatos kenetekkel bedörzsöl
to embalm -» megóv
to embalm -» megőriz a feledéstől
embalmer -» balzsamozó
embalmer -» bebalzsamozó
embalming -» balzsamozó
embalmment -» balzsamozó készítmény
embalmment -» balzsamozó szer
embalmment -» bebalzsamozás
embalmment -» bebalzsamoztatás
embankment -» feltöltés
embankment -» kiépített rakpart
embankment -» rézsű (töltésé)
embankment -» töltés
embankment -» vasúti töltés
embankment -» védőgát
embargo -» behozatali tilalom
embargo -» elkobzás
embargo -» embargó
embargo -» hajózár
embargo -» hajózási tilalom
embargo -» kiviteli tilalom
embargo -» lefoglalás
to embargo -» elkoboz
to embargo -» embargó alá helyez
to embargo -» lefoglal
to embargo -» szállítási tilalom alá von
to embargo -» zárol
to embark -» beszáll
to embark -» hajóra száll
embarkation -» beszállás
embarkation -» hajóra szállás
to embarrass -» akadályoz
to embarrass -» gátol
to embarrass -» zavarba hoz
embarrassing -» kínos
embarrassing -» zavaró
embarrassment -» feszengés
embarrassment -» szégyenkezés
embarrassment -» zavar
embassy -» nagykövetség
to embed -» beágyaz
to embellish -» díszít
to embellish -» kiszínez
to embellish -» szépít
embellishment -» díszítés
embellishment -» ékítmény
embellishment -» feldíszítés
ember -» izzó fadarab
ember -» izzó széndarab
ember -» kántorböjti
ember -» zsarátnok
ember days -» kántorböjt
embers -» parázs
embers -» zsarátnok
to embezzle -» elsikkaszt
to embezzle -» sikkaszt
embezzlement -» elsikkasztás
embezzlement -» sikkasztás
embezzler -» sikkasztó
to embitter -» elkeserít
to embitter -» megkeserít
embittered -» elkeseredett
to emblazon -» címerrel ékesít
to emblazon -» dicsőít
to emblazon -» díszít
to emblazon -» felmagasztal
to emblazon -» magasztal
emblem -» embléma
emblem -» jelkép
emblem -» jelképes ábrázolás
emblematic -» jelképes
emblematic -» képletes
emblematic -» szimbolikus
emblematical -» jelképes
emblematical -» képletes
emblematical -» szimbolikus
embodied -» testet öltött
embodiment -» megtestesítés
embodiment -» megtestesülés
embodiment of kindness -» testet öltött jóság
to embody -» magába foglal
to embody -» megtestesít
to embolden -» felbátorít
to emboss -» agyonhajszol
to emboss -» cizellál
to emboss -» domborművel díszít
to emboss -» dombornyomást készít
to emboss -» domborít
to emboss -» ellát
to emboss -» felszerel
to emboss -» halálra hajszol
to emboss -» kifáradásig hajszol
to emboss -» présel
to emboss -» sűrűbe menekül
to emboss -» tajtékkal borít
to emboss -» trébel
to emboss -» vaknyomást készít
to emboss -» vízjellel ellát
embossed -» dagadt
embossed -» domborított
embossed -» dombornyomásos
embossed -» kipúposodott
embossed cigarette tissue -» vízjeles szivarkapapír
embossed fabrics -» dombornyomású anyagok
embossed fabrics -» domborszövésű anyagok
embossed fabrics -» préselt mintázatú anyagok
embossed globe -» domborműves földgömb
embossed grain -» préselt barka
embossed lens -» domború lencse
embossed printing -» dombornyomás
embossing -» barkasajtolás
embossing -» domborítás
embossing -» dombornyomás
embossing -» dombormű
embossing -» domború veret
embossing -» mintapréselés
embossing -» relief
embossing -» trébelés
embossing -» trébelt munka
embossing -» vaknyomás
embossing calender -» mintázó kalander
embossing iron -» gravírozó szerszám
embossing iron -» mintázóvas
embossing punch -» pénzverő sajtó
embossing punch -» vésőgép
embossment -» dombormű
embossment -» relief
embossment -» vízjel
embossment-map -» domború térkép
embrace -» ölelés
to embrace -» átölel
to embrace -» magáévá tesz
to embrace -» megölel
to embrace -» megragad
to embrace -» választ
to embrace the opportunity -» kihasználja az alkalmat
to embroider -» díszít
to embroider -» hímez
to embroider -» kihímez
to embroider -» kiszínez
to embroider -» szépít
embroidery -» hímzés
embroidery -» kézimunka
to embroil -» összezavar
to embroil in sg -» belekever vmibe
to embroil in sg -» belesodor vmibe
embryo -» csíra
embryo -» embrió
embryo -» magzat
embryogenesis -» embrió fejlődése
embryogenesis -» embriogenezis
embryogenesis -» méhmagzat fejlődése
embryogeny -» embrió fejlődése
embryogeny -» embriogenezis
embryogeny -» méhmagzat fejlődése
embryological -» embriológiai
embryology -» embriológia
embryoma -» embrióma
embryonary -» csírájában levő
embryonary -» embrionális
embryonary -» embrióval kapcsolatos
embryonary -» embrió-
embryonary -» kezdetleges
embryonary -» méhmagzattal kapcsolatos
embryonic -» csírájában levő
embryonic -» embrionális
embryonic -» embrióval kapcsolatos
embryonic -» embrió-
embryonic -» kezdetleges
embryonic -» méhmagzattal kapcsolatos
embryotomy -» magzatdarabolás
emerald -» smaragdzöld
emerald -» smaragd
to emerge -» felbukkan
to emerge -» felemelkedik
to emerge -» felmerül
to emerge -» kiderül
to emerge -» kiemelkedik
to emerge -» kikerül
to emerge -» kilép
to emerge -» nyilvánvalóvá válik
to emerge suddenly -» felvetődik
emergence -» előbukkanás
emergence -» érvényesülés
emergence -» felbukkanás
emergence -» felmerülés
emergence -» jelentkezés
emergence -» kiemelkedés
emergency -» kényszerhelyzet
emergency -» szükségállapot
emergency -» váratlan esemény
emergency brake -» kézifék
emergency brake -» vészfék
emergency entrance -» felvételi bejárat
emergency medical technician -» szakképzett mentős
emergency ration -» biztonsági élelmiszertartalék
emergency ration -» tartalékadag
emergency ration -» vastartalék
emergency vehicle -» megkülönböztetett gépjármű
emergent -» kilépő
emetic -» hánytató
emetic -» hánytatószer
eminence -» domb
eminence -» emelkedés
eminence -» emelkedettség
eminence -» eminencia
eminence -» felsőbbrendűség
eminence -» hegycsúcs
eminence -» kitűnőség
eminence -» kiugró rész
eminence -» kiválóság
eminence -» magas állás
eminence -» magas méltóság
eminence -» magaslat
eminence -» nagyvonalúság
eminent -» eminens
eminent -» kiemelkedő
eminent -» kimagasló
eminent -» kiváló
eminent -» magas
eminent domain -» állami kisajátítási jog
eminently -» elsősorban
eminently -» legfőképpen
eminently -» legnagyobb mértékben
eminently -» messzemenően
eminently -» rendkívül
eminently -» rendkívüli módon
emir -» emír
emirate -» emirátus
emissary -» kiküldött
emissary -» küldött
emissary -» megbízott
emissary -» titkos megbízott
emission -» kiáramlás
emission -» kibocsátás
emission -» kisugárzás
emission -» rádióadás
emissive -» kibocsátó
emissive -» sugárzó
emissivity -» fajlagos emisszió
emissivity -» sugárzó képesség
to emit -» áraszt
to emit -» forgalomba hoz
to emit -» kiáraszt
to emit -» kibocsát
to emit -» kisugároz
to emit -» sugároz
to emit smoke -» füstöt bocsát ki
to emit smoke -» füstöl
to emit smoke -» füstölög
emitter -» adókészülék
emitter -» emitter
emitter -» impulzusadó
emitter -» kibocsátó
emitter -» kisugárzó
emitter -» sugárzó
emitter -» sugárzó anyag
emollient -» bőrápoló krém
emollient -» lágyító
emotion -» elérzékenyülés
emotion -» emóció
emotion -» érzelem
emotion -» felindulás
emotion -» hév
emotion -» indulat
emotion -» izgalom
emotion -» izgatottság
emotion -» meghatottság
emotion -» megindultság
emotion -» nyugtalanság
emotional -» érzelmi
emotional -» érzelmes
emotional -» lobbanékony
emotionality -» érzelmesség
emotionally -» érzelmileg
emotionless -» érzéketlen
emotionless -» szenvtelen
emotive -» affektív
emotive -» érzelemfelidéző
emotive -» érzelmi
emotive -» érzelmileg színezett
to empathize -» beleéli magát
empathy -» átélés
empathy -» beleélés
empathy -» beleérzés
empathy -» empátia
emperor -» császár
emphasis -» hangsúly
emphasis -» nyomaték
to emphasise -» hangsúlyoz
to emphasize -» aláhúz
to emphasize -» hangsúlyoz
to emphasize -» kiemel
to emphasize -» kihangsúlyoz
emphatic -» érthető
emphatic -» hangsúlyos
emphatic -» határozott
emphatic -» kifejező
emphatic -» nyomatékos
emphatic -» világos
emphatically -» félreérthetetlenül
emphatically -» határozottan
emphatically -» nyomatékosan
emphysema -» légdaganat
emphysema -» tüdőtágulás
emphysematous -» tüdőtágulásos
empire -» birodalom
empirical -» empirikus
empirical -» tapasztalati
empirical formula -» tapasztalati képlet
empiricist -» empirista
emplacement -» ágyúállás
emplacement -» elhelyezés
employ -» alkalmazás
employ -» szolgálat
to employ -» alkalmaz
to employ -» dolgoztat
to employ -» felhasznál
to employ -» foglalkoztat
to employ -» használ
employee -» alkalmazott
employee -» dolgozó
employee -» munkavállaló
employee -» tisztviselő
emporium, emporia -» áruház
emporium, emporia -» kereskedelmi központ
to empower -» felhatalmaz
to empower -» feljogosít
to empower -» képessé tesz
to empower -» meghatalmaz
empress -» császárné
empties -» göngyöleg
empties -» üres kosarak
empties -» üres ládák
emptily -» üresen
emptiness -» űr
emptiness -» üresség
empty -» üres
to empty -» elnéptelenedik
to empty -» kiborít
to empty -» kifolyat
to empty -» kiürít
to empty -» kiürül
to empty -» megüresedik
to empty -» ömlik
to empty -» torkollik
to empty -» ürít
to empty -» ürül
to empty into -» befolyik
empty-handed -» üreskezű
empty-headed -» széllelbélelt
empty-headed -» üresfejű
emt -» szakképzett mentős
emu -» emu
to emulate -» felülmúlni igyekszik
to emulate -» verseng
to emulate -» versenyez
to emulate -» vetélkedik
emulation -» munkaverseny
emulation -» versengés
emulation -» vetélkedés
emulator -» versenyző
emulator -» versengő
emulator -» vetélkedő
emulsification -» emulgálás
emulsification -» emulgeálás
emulsion -» emulzió
en masse -» egészében
en masse -» mind
en masse -» tömegben
en masse -» tömegesen
en masse -» tömegestől
en route for -» útban vhova
en route for -» úton vhova
en route to -» útban vhova
en route to -» úton vhova
to enable -» képessé tesz
to enact -» elrendel
to enact -» törvénybe iktat
enactment -» becikkelyezés
enactment -» kihirdetés
enactment -» rendelet
enactment -» törvény
enactment -» törvényerőre emelkedés
enactment -» törvényerőre emelés
enactment -» törvényalkotás
enactment -» törvényhozás
enactment -» törvénybe iktatás
enactment -» törvényhozó határozat
enamel -» fényes arcfesték
enamel -» lakk
enamel -» máz
enamel -» zománc
enamel -» zománcedény
enamel -» zománcáru
enamel -» zománcmáz
enamel -» zománc arcfesték
to enamel -» fényez
to enamel -» lakkal bevon
to enamel -» lakkoz
to enamel -» simít
to enamel -» zománcoz
to enamel -» zománcfestékkel bevon
enamel of the teeth -» fogzománc
enamel paint -» zománcfesték
enameling -» emailírozás
enameling -» lakkozás
enameling -» zománcozás
enameling -» zománcfestés
enamelist -» zománcművész
enamelist -» zománcozó
enamelled -» fényezett
enamelled -» lakkozott
enamelled -» mázas
enamelled -» zománcozott
enamelled -» zománc festésű
enamelled leather -» lakkbőr
enamelled paper -» krétázott papír
enamelled paper -» műnyomópapír
enamelled saucepan -» zománcedény
enamelled saucepan -» zománclábas
enamelled stoneware -» kőagyagáru
enameller -» tükörfényesítő sajtó
enameller -» zománcozó
enameller -» zománcművész
enamelling -» emailírozás
enamelling -» fényezés
enamelling -» lakkozás
enamelling -» zománcozás
enamelling -» zománcfestés
enamelling -» zománcozó művészet
enamelling -» zománcmunka
enamelling -» zománcfestmény
enamelling -» zománcfestékkel való bevonás
enamel-paint -» zománcfesték
enamel-painter -» zománcfestő
enamel-painting -» zománcmunka
enamel-painting -» zománcfestmény
enamel-ware -» zománcedény
enamel-ware -» zománcáru
enamel-work -» zománcozás
enamel-work -» zománcművészet
enamel-work -» zománcfestmény
enamel-work -» zománcmunka
to encamp -» elhelyezkedik
to encamp -» letáboroz
to encamp -» tábort üt
encampment -» táborozás
encampment -» tábor
encampment -» táborhely
to encapsulate -» betokosodik
to encapsulate -» tokba zár
to encase -» tokba zár
to encase in plaster -» gipszbe tesz
to enchant -» elbájol
to enchant -» elbűvöl
to enchant -» elvarázsol
to enchant -» magával ragad
to enchant -» megbabonáz
enchanted -» elbűvölt
enchanted -» megbabonázott
enchanted -» megigézett
enchanter -» varázsló
enchanting -» elbűvölő
enchanting -» varázslatos
enchantingly -» elbűvölően
enchantingly -» varázslatosan
enchantment -» bűvölet
enchantment -» varázslat
enchantment -» varázslás
enchantment -» varázs
enchantress -» igéző nő
enchantress -» varázslónő
to encircle -» bekerít
to encircle -» körülfog
to encircle -» körülkerít
to encircle -» körülvesz
encirclement -» bekerítés
encircling -» körülvevő
enclave -» beékelt terület
to enclose -» bekerít
to enclose -» bezár
to enclose -» csatol
to enclose -» körülkerít
to enclose -» mellékel
enclosed herein -» mellékelten
enclosed sea -» beltenger
enclosure -» bekerítés
enclosure -» kerítés
enclosure -» körülkerítés
enclosure -» körülzárt hely
enclosure -» melléklet
enclosure -» sövény
to encode -» bekódol
to encode -» kódol
encomiast -» dicsőítő
encomiast -» hízelgő
encomiast -» magasztaló
encomiast -» panegirikus
encomium, encomia -» dicshimnusz
encomium, encomia -» dicsőítő beszéd
encomium, encomia -» dicsőítő ének
encomium, encomia -» magasztaló beszéd
encomium, encomia -» magasztaló ének
to encompass -» behálóz
to encompass -» bekerít
to encompass -» bezár
to encompass -» felölel
to encompass -» kijátszik
to encompass -» körülfog
to encompass -» körülvesz
to encompass -» körülölel
to encompass -» körülzár
to encompass -» övez
to encompass -» tartalmaz
to encompass -» túljár az eszén
to encompass sy with care and attention -» figyelemmel halmoz el vkit
to encompass sy with care and attention -» figyelmességekkel vesz körül vkit
encompassment -» körülfogás
encompassment -» körülvevés
encompassment -» megkerülés
encompassment -» tekervényes beszéd
encore -» megismétlés
encore -» ráadás
encore -» újrázás
to encore -» megismételtet
to encore -» megújráztat
encore! -» hogy volt!
encounter -» csetepaté
encounter -» légyott
encounter -» mérkőzés
encounter -» összeütközés
encounter -» összetalálkozás
encounter -» összecsapás
encounter -» párbaj
encounter -» szerelmi légyott
encounter -» találkozás
encounter -» tompa illesztés
encounter -» tusa
encounter -» véletlen találkozás
encounter -» viadal
to encounter -» összetalálkozik
to encounter -» összeakad
to encounter -» összecsap
encounter battle -» találkozóharc
encounter of wits -» szellemi párviadal
to encourage -» bátorít
to encourage -» felbátorít
encouragement -» bátorítás
encouragement -» buzdítás
encouragement -» támogatás
encouragingly -» bátorítóan
to encroach -» beavatkozik
to encroach -» beleavatkozik
to encroach -» betolakodik
to encroach on sg -» betolakodik
encroaching -» tilosban járó
encroaching cattle -» tilosban járó jószág
encroachment -» beavatkozás
encroachment -» túlkapás
encroachment on sy's rights -» jogsérelem
to encrust -» beborít
to encrust -» kéreggel bevon
to encrust -» kéregként lerakódik
to encumber -» akadályoz
to encumber -» megakadályoz
to encumber -» meggátol
to encumber -» megnehezít
to encumber -» megterhel
to encumber -» terhel
encumbrance -» hátráltatás
encumbrance -» jelzálog
encumbrance -» kellemetlenség
encumbrance -» kényelmetlenség
encumbrance -» kerékkötő
encumbrance -» megterhelés
encumbrance -» szolgalom
encumbrance -» teher
encumbrance -» terhes kötelezettség
encumbrancer -» jelzálogos hitelező
encyclopaedic -» enciklopédikus
encyclopaedic -» lexikális
encyclopaedic -» mindent felölelő
end -» befejezés
end -» befejező rész
end -» cél
end -» célkitűzés
end -» csonk
end -» deszkadarabok
end -» eselék
end -» gerendavég
end -» határ
end -» hulladék
end -» kártszalag
end -» láncfonal
end -» maradék
end -» nyolc lábnál rövidebb gerenda
end -» vágási forgács
end -» vég
end -» végcél
end -» végpont
end -» végződés
to end -» befejez
to end -» befejeződik
to end -» bevégez
to end -» bevégződik
to end -» lezár (vitát)
to end -» megszűnik
to end -» megszüntet
to end -» véget vet
to end -» véget ér
to end -» végződik
end game -» végjáték
end gauge -» határmérték-idomszer
end house of the street -» utca utolsó háza
end house of the street -» utca végén levő ház
end in itself -» öncél
to end in sg -» végződik vmiben
to end in sg -» vezet vmire
to end in smoke -» füstbe megy
end of the world -» világ vége
end on -» hátuljával vmi felé
end on -» végével vmi felé
end plate -» mozgató idegvég
end play -» hosszirányú holtjáték
end point -» végforrpont
end point -» végpont
end point of effectiveness -» hatóerőhatár
end product -» végtermék
end rhyme -» sorvégi rím
end stone -» fedőkő
end stress -» sorvégi hangsúly
end stress -» véghangsúly
end to end -» hátuljával egymásnak
end to end -» szorosan egymás mögött
end to end -» szorosan egymás mellett
end to end -» végével egymásnak
end to end -» végével egymás felé
end to end -» végével egymáshoz csatlakoztatva
end to end -» végével egymáshoz illesztve
to end up -» bevégez
to end up -» végez
to end up in smoke -» füstbe megy
to end up with -» bevégez
to end up with -» végez
end use -» végső felhasználás
end use -» végső alkalmazás
end values -» határértékek
end values -» szélső értékek
to endanger -» kockáztat
to endanger -» veszélyeztet
to endear -» megkedveltet
to endear -» megszerettet
to endear oneself to sy -» megkedvelteti magát vkivel
endearing -» gyengéd
endearing -» kedveskedő
endearing -» megnyerő
endearing -» nyájas
endearingly -» gyengéden
endearingly -» megnyerően
endearingly -» nyájasan
endearment -» gyengédség
endearment -» kedveskedés
endeavor -» erőfeszítés
endeavor -» igyekezet
endeavor -» törekvés
to endeavor -» igyekszik
to endeavor -» törekszik
to endeavor to do sg -» igyekszik vmire
to endeavor to do sg -» törekszik vmire
endeavour -» erőfeszítés
endeavour -» igyekezet
endeavour -» törekvés
to endeavour to do sg -» igyekszik vmire
to endeavour to do sg -» törekszik vmire
endemic -» helyi jellegű
endemic -» helyi járvány
endemic -» népbetegség
endemic ulcer -» endemikus fekély
endgame -» végjáték
ending -» befejezés
ending -» befejeződés
ending -» halál
ending -» képző
ending -» rag
ending -» vég
ending -» végződés
endless -» se vége se hossza
endless -» szűnni nem akaró
endless -» végtelen
endless band -» futószalag
endless belt -» végtelen szíj
endless belt -» végtelen szállítószalag
endo- -» bel-
endo- -» belső
endocrin section -» belső szekréció
endocrin section -» belső elválasztás
endocrine -» belső elválasztású
endocrine -» endokrin
endocrine -» endokrin mirigy
to endorse -» hátirattal ellát
to endorse -» hátlapra ír
to endorse -» helyesel
to endorse -» hozzájárul
to endorse -» jóváhagy
endorsee -» forgatmányos
endorsement -» forgatmány
endorsement -» forgatmányozás
endorsement -» hátirat
endorsement -» hozzájárulás
endorsement -» jóváhagyás
endorser -» forgató
endothermal -» endoterm
endothermal -» hőelnyelő
endothermic -» endoterm
endothermic -» hőelnyelő
to endow -» adományoz
to endow -» alapít
to endow -» alapítványt tesz
to endow -» felruház (tehetséggel)
to endow -» járadékot biztosít
to endow -» kiházasít
endowment -» adottság
endowment -» alapítványozás
endowment -» alapítvány
endowment -» dotáció
endowment -» dotálás
endowment -» kiházasítás
endowment -» tehetség
endowment insurance -» biztosítás megélés esetére
endowment insurance -» határidős életbiztosítás
endowment policy -» határidős életbiztosítás
end-to-end -» csatlakozó végű
end-to-end -» egymáshoz illesztett
endurable -» elviselhető
endurance -» állóképesség
endurance -» béketűrés
endurance -» eltűrés
endurance -» kitartás
endurance -» maradandóság
endurance -» tűrés
endurance -» üzemképességi időtartam
endurance test -» ellenállóság-vizsgálat
endurance test -» fárasztópróba
endurance test -» kopásvizsgálat
endurance test -» megbízhatósági verseny
endurance test -» szilárdsági próba
endurance test -» tartóssági próba
endurance test -» terhelési próba
to endure -» áll
to endure -» bír
to endure -» elbír
to endure -» elszenved
to endure -» eltart
to endure -» eltűr
to endure -» elvisel
to endure -» fennmarad
to endure -» kiáll
to endure -» kibír
to endure -» kitart
to endure -» megadással visel
to endure -» megadással tűr
to endure -» megedz
to endure -» megmarad
to endure -» tart
to endure to the end -» végsőkig kitart
endurer -» elszenvedő
endurer -» eltűrő
endurer -» szenvedő
endurer -» szenvedő alany
endurer -» szenvedő fél
endurer -» tűrő
enduring -» állhatatos
enduring -» kitartó
enduring -» maradandó
enduring -» tartós
enema -» allövet
enema -» beöntés
enemy -» ellenfél
enemy -» ellenség
energetic -» energikus
energetic -» erélyes
to energize -» áram alá helyez
to energize -» erélyesen működik
to energize -» erőt ad
to energize -» felvillanyoz
to energize -» stimulál
energy -» energia
energy eigenfunction -» energia-sajátfüggvény
energy eigensolution -» energia-sajátmegoldás
energy eigenvalue -» energia-sajátérték
enervate -» elerőtlenedett
enervate -» enervált
to enervate -» elerőtlenít
to enervate -» elgyengít
to enfeeble -» elgyengít
to enfold -» beborít
to enfold -» beburkol
to enfold sy in one's arms -» karjaiba vesz vkit
to enforce -» érvényre juttat
to enforce -» kierőszakol
to enforce -» kikényszerít
enforceability of law -» törvény alkalmazhatósága
enforceable -» alkalmazható
enforceable -» érvényesíthető
enforceable -» perelhető
enforced -» erőltetett
enforced -» erőszakolt
enforced -» kényszeredett
enforced rest -» kötelező pihenő
enforcement -» alkalmazás
enforcement -» büntető szankció
enforcement -» hatályba léptetés
enforcement -» kierőszakolás
enforcement -» kikényszerítés
enforcement -» végrehajtás (törvényé)
enforcement order -» végrehajtási végzés
to enfranchise -» felszabadít
to enfranchise -» választójogot ad
enfranchisement -» felszabadítás
enfranchisement -» felszabadulás
enfranchisement -» választójoggal való felruházás
to engage -» alkalmaz
to engage -» eljegyez
to engage -» elkötelezi magát
to engage -» felvesz
to engage -» kötelez
to engage -» kötelezettséget vállal
to engage -» lefoglal
to engage -» leköt
to engage -» összekapcsolódnak (fogaskerekek)
to engage -» szembeszáll
to engage -» szerződtet
to engage -» támad
to engage a room -» szobát foglal
to engage for sg -» kezeskedik vmiért
to engage in -» belekezd
to engage in -» foglalkozik vmivel
to engage in politics -» politikára adja magát
to engage in sg -» elkezd vmit
to engage in sg -» foglalkozik vmivel
to engage in sg -» kezd vmihez
to engage oneself to do sg -» kötelezi magát vmire
to engage sy in conversation -» beszédbe elegyedik vkivel
to engage the clutch -» felengedi a kuplungot
to engage the clutch -» visszaengedi a kuplungot
to engage the enemy -» megtámadja az ellenséget
to engage the first gear -» első sebességbe kapcsol
engaged -» elfoglalt
engaged -» foglalt
engaged -» harcban álló
engaged -» összekapcsolódott
engaged couple -» jegyespár
engaged signal -» foglalt jelzés
engagement -» alkalmazás
engagement -» állás
engagement -» elfoglaltság
engagement -» eljegyzés
engagement -» ígéret
engagement -» kötelezettség
engagement -» megbeszélés
engagement -» megbeszélt találkozó
engagement -» összekapcsolódás
engagement -» program
engagement -» szerződés
engagement -» szerződtetés
engagement -» ütközet
engagement book -» előjegyzési naptár
engagement ring -» jegygyűrű
engaging -» kellemes
engaging -» megnyerő
engaging -» rokonszenves
to engender -» előidéz
to engender -» nemz
to engender -» okoz
engine -» gép
engine -» motor
engine -» mozdony
engine driver -» mozdonyvezető
engine fitter -» géplakatos
engine oil -» gépolaj
engineer -» gépész
engineer -» gépkezelő
engineer -» mérnök
engineer -» mozdonyvezető
engineer -» műszaki katona
to engineer -» épít
to engineer -» forral
to engineer -» konstruál
to engineer -» mesterkedik
to engineer -» tervez
engineering -» fondorlat
engineering -» gépészet
engineering -» gépesítés
engineering -» gépszerkesztés
engineering -» hadmérnökség
engineering -» machináció
engineering -» mérnöki munka
engineering -» mérnöki tudomány
engineering -» mérnökség
engineering -» mesterkedés
engineering -» műszaki tudományok
engineering -» technika
engineering college -» gépipari műszaki főiskola
engineering corps -» műszaki csapatok
engine-room -» gépcsarnok
engine-room -» gépház
engine-room -» gépműhely
engine-room -» gépterem
engine-room artificer -» gépész
engine-room artificer -» gépkezelő
engine-room artificer -» hajógépész
engine-room hand -» gépész
engine-room hand -» gépkezelő
engines -» hajtómű
England proper -» szűkebb anglia
England proper -» tulajdonképpeni Anglia
English -» angol
English class -» angol óra
English classics -» angol klasszikusok
English cuisine -» angol konyha
English red -» angolvörös
English red -» kolkotar
English red -» vörös vasoxid
English red -» vörösokker
to engorge -» befal
to engorge -» bekap
to engorge -» fal
to engorge -» felfal
to engorge -» magába töm
engorged -» eldugult
engorged -» eltömődött
engorged liver -» májvértolulás
engorged with blood -» vérbő
engorged with blood -» vérrel telt
engorged with blood -» vértolulásos
engorgement -» eldugulás
engorgement -» elnyelés
engorgement -» felfalás
engorgement -» vértolulás
to engrain -» bevés
to engrain -» megrögzít
to engrain -» rögzít
to engrain -» színtartóan fest
to engrave -» bemetsz
to engrave -» bevés
to engrave -» gravíroz
engraver -» gravírozógép
engraver -» vésnök
engraver -» véső
engraving -» maratott klisé
engraving -» metszés
engraving -» metszet
engraving -» vésés
engraving -» véset
to engross -» durvává tesz
to engross -» felhalmoz
to engross -» felvásárol
to engross -» kiállít
to engross -» lefoglal
to engross -» leír
to engross -» leköt
to engross -» lemásol
to engross -» letisztáz
to engross -» megfogalmaz
to engross -» megszerkeszt
to engross -» monopolizál
to engross -» összevásárol
to engross -» sűrít
to engross -» vaskossá tesz
to engross -» vastagít
to engross sy's time -» elrabolja vki idejét
to engross sy's time -» elveszi vki idejét
to engross the conversation -» kisajátítja a társalgást
engrossed -» elfoglalt
engrossed -» lekötött
engrosser -» felvásárló
engrosser -» letisztázó
engrosser -» megszerkesztő
engrosser -» összevásárló
engrosser -» szerkesztő
engrossment -» belemerülés
engrossment -» elmélyedés
engrossment -» elmélyülés
engrossment -» elmerülés
engrossment -» kiállítás (okiraté)
engrossment -» lemásolás
engrossment -» letisztázás
engrossment -» másolat
engrossment -» megszerkesztés
engrossment -» szerkesztés
engrossment -» tisztázat
to engulf -» beborít
to engulf -» elnyel
to enhance -» emel
to enhance -» erősít
to enhance -» fokoz
to enhance -» kihangsúlyoz
to enhance -» növel
enhancement -» erősítés
enhancement -» fokozás
enigma -» rejtvény
enigma -» talány
enigmatic -» rejtélyes
enigmatic -» titokzatos
enigmatical -» rejtélyes
enigmatical -» titokzatos
enigmatically -» rejtélyesen
enigmatically -» titokzatosan
to enjoy -» élvez
to enjoy oneself immensely -» nagyszerűen mulat
to enjoy oneself immensely -» remekül szórakozik
enjoyment -» élvezet
to enlarge -» kibővít
to enlarge -» kitágít
to enlarge -» megnagyobbít
to enlarge -» nagyít
to enlarge -» növel
enlarging -» kiengedés
enlarging -» kitágítás
enlarging -» nagyítás
enlightened -» felvilágosult
enlightened -» tisztán látó
enlightened -» világosan gondolkodó
enlightenment -» felvilágosítás
enlightenment -» felvilágosodás
to enlist -» beáll katonának
to enlist -» besoroz
to enlist -» felcsap katonának
to enlist -» hívéül szegődik
to enlist -» megnyer (híveket)
to enlist -» toboroz
to enlist -» zászló alá áll
to enlist the services of sy -» közreműködését igénybe veszi
enlisted man -» katona
enlisted man -» közkatona
enlisted man -» legénységi állományú katona
enlistment -» besorozás
enlistment -» sorozás
enlistment -» toborzás
to enmesh -» behálóz
enmity -» ellenségeskedés
enmity -» gyűlölködés
to ennoble -» megnemesít
to ennoble -» nemesi rangra emel
to ennoble -» nemesség tesz
to ennoble -» nemesít
ennobling -» nemesítő
ennui -» közöny
ennui -» unalom
enormity -» gazság
enormity -» iszonyúság
enormity -» szörnyűség
enormous -» hatalmas
enormous -» óriási
enormous -» roppant nagy
enough -» elég
enough -» elégséges
to enquire -» kérdezősködik
to enquire -» nyomoz
to enquire -» vizsgálatot folytat
enquiringly -» érdeklődően
enquiry -» érdeklődés
enquiry -» kérdezősködés
enquiry -» nyomozás
enquiry -» tudakozódás
enquiry -» vizsgálat
enrage -» felbőszült
to enrage -» felbőszít
enraged -» felbőszült
to enrapture -» elbájol
to enrapture -» elragadtat
to enrich -» gazdagodik
to enrich -» gazdagszik
enriched pile -» feldúsított máglya
enriched pile -» feldúsított atommáglya
enrichment -» dúsítás
enrichment -» feldúsítás
enrichment -» feldúsulás
enrichment -» gazdagítás
enrichment -» gazdagodás
enrichment -» javítás
enrichment -» meggazdagodás
to enrol -» beáll
to enrol -» beiktat
to enrol -» beír
to enrol -» beiratkozik
to enrol -» bejegyez
to enrol -» besoroz
to enrol -» felvesz
to enroll -» beáll
to enroll -» beiktat
to enroll -» beír
to enroll -» beiratkozik
to enroll -» bejegyez
to enroll -» besoroz
to enroll -» felvesz
enrolling -» beiratkozás
enrollment -» beiratkozottak
enrollment -» besorozás
enrollment -» felvétel
enrolment -» beiratkozottak
enrolment -» beiratkozás
enrolment -» besorozás
enrolment -» felvétel
to ensconce -» behúzódik
to ensconce -» betelepszik
ensemble -» együttes
ensemble -» több részes női ruha
to enshrine -» kegyelettel gondoz
to enshrine -» kegyelettel őriz
ensign -» felségjel
ensign -» jelvény
ensign -» lobogó
ensign -» nemzeti lobogó
ensign -» tengerészzászlós
ensign -» zászló
ensign -» zászlós
ensign -» zászlóvivő
ensign -» zászlótartó tiszt
ensigncy -» tengerészzászlósi rang
ensigncy -» zászlósi rang
ensigncy -» zászlósi rendfokozat
to enslave -» leigáz
to enslave -» rabszolgává tesz
to enslave -» rabul ejt
enslavement -» elnyomás
enslavement -» rabigába döntés
to ensnare -» elcsábít
to ensnare -» tőrbe csal
to ensnarl -» összekuszál
to ensnarl -» összegabalyít
to ensnarl -» összezavar
to ensue -» következik
to ensue -» származik
ensuing -» következő
ensuing -» követő
to ensure -» biztosít
to ensure -» gondoskodik
to enswathe -» bebugyolál
to enswathe -» beburkol
to enswathe -» bepólyáz
entablature -» koronapárkányzat
entablement -» lépcsős oszlopbefedés
entablement -» lépcsős oszloptörzs-befedés
entablement -» oszloptalapzat alsó része
entail -» hitbizomány
entail -» ősiség
to entail -» maga után von
to entail -» ráró
to entail -» ró
to entail -» vele jár
to entail an estate on sy -» hitbizományul hagy vkire
to entangle -» belekever
to entangle -» összekuszál
to entangle -» összezavar
to enter -» behatol
to enter -» beír
to enter -» bejegyez
to enter -» bejön
to enter -» belép
to enter -» bemegy
to enter -» benevez
to enter -» bevezet
to enter -» feljegyez
to enter -» idomítani kezd
to enter a sum to sy's credit -» jóváír vkinek egy összeget
to enter by the door -» belép az ajtón
to enter for -» benevez
to enter for -» indul (versenyen)
to enter into -» belebocsátkozik
to enter into -» belekezd
to enter into -» osztozik
to enter into -» részt vesz
to enter into a contract -» szerződést köt
to enter into details -» kitér a részletekre
to enter into details -» részletekbe bocsátkozik
to enter into possession of sg -» birtokba vesz vmit
to enter into possession of sg -» megszerez vmit
to enter into sy's feeling -» együttérez vkivel
to enter into sy's feeling -» együtt érez vkivel
to enter into the spirit of sg -» belemegy vmibe
to enter on -» belebocsátkozik
to enter on -» belép
to enter on -» elindul
to enter on -» megkezd
to enter on a name on the list -» nevet listára felvesz
to enter on an inheritance -» örökséget birtokba vesz
to enter the lists -» felveszi a küzdelmet
to enter through the door -» belép az ajtón
entering -» behatolás
enterprise -» vállalkozás
enterprise -» vállalat
to entertain -» foglalkozik (gondolattal)
to entertain -» szórakoztat
to entertain -» táplál (érzelmeket)
to entertain -» vendégül lát
to entertain a proposal -» foglalkozik egy javaslattal
to entertain doubts -» kétségei vannak
entertainer -» házigazda
entertainer -» szórakoztató
entertainer -» vendéglátó
entertaining -» mulatságos
entertaining -» szórakoztató
entertainment -» megvendégelés
entertainment -» mulatság
entertainment -» szórakozás
entertainment -» szórakoztatás
entertainment -» vendégség
entertainment allowance -» reprezentációs költségtérítés
entertainment allowance -» reprezentációs költség
enthalpy -» entalpia
to enthral -» elbűvöl
to enthral -» rabjává tesz
to enthrall -» elbűvöl
to enthrall -» rabjává tesz
enthralled -» lenyűgözött
enthralled -» megigézett
enthralling -» lenyűgöző
to enthrone -» felszentel
to enthrone -» megkoronáz
to enthrone -» trónra emel
to enthrone -» trónt emel
enthronement -» megkoronázás
enthronement -» püspökké szentelés
enthronement -» trónolás
enthronement -» trónra emelés
enthronization -» megkoronázás
enthronization -» püspökké szentelés
enthronization -» trónolás
enthronization -» trónra emelés
to enthuse -» lelkesedik
to enthuse -» rajong
to enthuse over sg -» lelkesedik vmiért
to enthuse over sg -» rajong vmiért
enthusiasm -» lelkesedés
enthusiasm -» rajongás
enthusiast -» rajongó
enthusiast -» rajongója vminek
enthusiastic -» lelkes
to entice -» csábít
to entice -» elcsábít
enticement -» csábítás
enticement -» elcsábítás
enticement -» vonzerő
enticing -» csábító
entire -» egész
entire -» ép
entire -» hibátlan
entire -» teljes
entirely -» maradéktalanul
entirely -» teljesen
entirety -» egésze vminek
entirety -» teljesség
to entitle -» címet ad
to entitle -» címez
to entitle -» feljogosít
entitled -» jogosult
entitlement -» jogosultság
entity -» entitás
entity -» lényeg
entity -» lét
entity -» valóság
to entomb -» befogad (sír halottat)
to entomb -» elföldel
to entomb -» eltemet
entombment -» elföldelés
entombment -» eltemetés
entourage -» kíséret
entrails -» belek
entrails -» belső részek
to entrain -» bevagoníroz
to entrain -» vonatba rak
to entrain -» vonatra száll
entrainment -» folyadékfelragadás
entrainment -» légbeszívás
entrainment -» magával húzás
entrainment -» menesztés
entrainment -» vonatba rakodás
entrance -» behatolás
entrance -» bejárat
entrance -» bejárás
entrance -» bejövetel
entrance -» belépés
entrance -» bemenetel
entrance -» egyetemi felvétel
entrance -» felvétel
entrance -» hajótestnek a víz vonalán levő első része
to entrance -» elbájol
to entrance -» elragad
entrance examination -» felvételi vizsga
entrance into a profession -» pályakezdés
entrance to the vagina -» szeméremrés
entrance-fee -» beiratkozási díj
entrance-fee -» belépti díj
entrance-fee -» belépési díj
entrance-money -» belépti díj
entrancing -» elbűvölő
entrant -» belépő
entrant -» jelentkező
entrant -» kezdő
entrant -» pályakezdő
to entrap -» beugrat
to entrap -» felfog
to entrap -» kifog
to entrap -» megfog
to entrap -» tőrbe csal
to entrap -» visszatart
entrapment -» visszatartás
to entreat -» bánik vkivel
to entreat -» esedezik
to entreat -» kér
to entreat -» könyörög
entreaty -» esedezés
entreaty -» folyamodás
entreaty -» könyörgés
entree -» húsos fogás
entrepreneur -» impresszárió
entrepreneur -» színházi vállalkozó
entrepreneur -» vállalkozó
entropy -» entrópia
to entrust -» megbíz
to entrust -» rábíz
to entrust sg to sy -» rábíz vmit vkire
to entrust sy with sg -» megbíz vkit vmivel
entry -» behatolás
entry -» beírás
entry -» bejárat
entry -» bejegyzés
entry -» belépés
entry -» benevezés
entry -» bevonulás
entry -» birtokbavétel
entry -» feljegyzés
entry -» szótári címszó
to entwine -» egymásba fon
to entwine -» körülfon
to enumerate -» elszámlál
to enumerate -» felsorol
enumeration -» felsorolás
to enunciate -» artikulál
to enunciate -» enunciál
to enunciate -» kiejt
to enunciate -» kihirdet
to enunciate -» kijelent
enunciation -» artikulálás
enunciation -» kiejtés
enunciation -» kihirdetés
enunciation -» kinyilatkoztatás
to envelop -» beborít
to envelop -» beburkol
envelope -» átkötés
envelope -» bevonat
envelope -» boríték
envelope -» burkolás
envelope -» burkolat
envelope -» burkológörbe
envelope -» burkoló
envelope -» elektroncsőbura
envelope -» fénykoszorú
envelope -» göngyöleg
envelope -» rádiócsőbura
envelope -» takaró
enviable -» irigylésre méltó
envious -» gonosz
envious -» haragos
envious -» irigy
envious -» irigykedő
envious -» rosszindulatú
enviously -» irigykedve
to environ -» körülvesz
to environ -» övez
environment -» környezet
environmental management -» környezetgazdálkodás
environmental protectionist -» környezetvédő
environmentalist -» környezetvédő
environmentally sound -» környezetbarát
environs -» környék
environs -» külső övezet
environs -» vidék
to envisage -» elképzel
to envisage -» előre lát
to envisage -» kitűz
to envisage -» számol vmivel
to envisage -» szembenéz vmivel
to envision -» felidézi a képét vminek
to envision -» látomása van vmiről
to envision -» lelki szemeivel lát vmit
envoy -» követ
envoy -» küldött
envy -» irigység
to envy -» irigyel
to enwreathe -» átfon
to enwreathe -» egymásba fonódik
to enwreathe -» koronáz
to enwreathe -» koszorúz
to enwreathe -» koszorúval övez
to enwreathe -» körülfon
enzyme -» enzim
epaulet -» váll-lap
epaulet -» vállpánt
epaulette -» váll-lap
epaulette -» vállpánt
ephemeral -» múló
ephemeral -» röpke
ephemeral -» tiszavirág életű
epic -» epikus
epic -» eposz
epic -» hősies
epicene -» hermafrodita
epicene -» két nemben használt főnév
epicene -» kétnemű
epicene -» közös nemű
epicure -» epikureus
epicure -» ínyenc
epidemic -» járvány
epiglottic -» gégefedővel összefüggő
epiglottic -» gégefedővel kapcsolatos
epiglottic -» gégefedőre vonatkozó
epiglottic -» gégefedő-
epiglottis -» epiglottis
epiglottis -» gégefedő
epigram -» epigramma
epilepsy -» epilepszia
epileptic -» epileptikus
epiphany -» epifánia
epiphany -» háromkirályok napja
epiphany -» vízkereszt
episcopacy -» püspöki kormányzat
episcopacy -» püspöki kar
Episcopal -» püspöki
Episcopal church -» episzkopális egyház
Episcopal ring -» pásztorgyűrű
Episcopalian -» episzkopális
Episcopalian -» episzkopális egyház híve
episcopate -» episzkopátus
episcopate -» püspöki hivatal
episcopate -» püspöki méltóság
episcopate -» püspöki kar
episcopate -» püspökség
episode -» epizód
episode -» esemény
episodic -» epizódszerű
episodic -» mellék-
episodically -» mellékesen
epistle -» apostoli levél
epistle -» levél
epistle side -» leckeoldal (oltáré)
epistolary -» levélbeli
epistolary novel -» levélregény
epitaph -» sírfelirat
epithet -» jelző
epitome -» kivonat
epitome -» kivonatos mű
epitome -» összegezés
epitome -» rövid tartalom
epitome -» vezérfonal
to epitomize -» kivonatol
to epitomize -» összefoglal
epoch -» kor
epoch -» korszak
epoxide -» epoxid
epoxy -» epoxi-gyök
epoxy radical -» epoxigyök
equable -» egyenletes
equable -» egyforma
equal -» azonos
equal -» azonos mennyiség
equal -» egyenlő
equal -» egyenlő mennyiség
equal -» egyenrangú
equal -» higgadt
equal -» kiegyensúlyozott
to equal -» beállít (csúcsot)
to equal -» felér
to equal -» megegyezik
equal poise -» egyensúly
equal sign -» egyenlőségjel
equal to -» azonos
equal to -» egyenlő
equal to -» egyforma
equality -» egyenlőség
equality -» egyformaság
equality -» egyöntetűség
equalization -» kiegyenlítés
equalization -» kiegyenlítődés
to equalize -» egyenlít
to equalize -» kiegyenlít
to equalize -» kiegyenlítődik
equalizer -» egyenlítő gól
equalizer -» revolver
equally -» egyaránt
equally -» egyformán
equally -» hasonlóképpen
equals sign -» egyenlőségjel
equanimity -» egykedvűség
equanimity -» nyugalom
to equate -» egyenlővé tesz
to equate -» kiegyenlít
equation -» egyenlet
equation of state -» állapotegyenlet
equation of the second degree -» másodfokú egyenlet
equator -» egyenlítő
equator -» ekvátor
equatorial -» egyenlítő körüli
equatorial -» egyenlítő melléki
equatorial -» egyenlítői
equatorial -» egyenlítő-
equatorial doldrums -» egyenlítő körüli szélcsendzóna
equatorial telescope -» ekvatoriális
equerry -» istállómester
equerry -» istálló
equerry -» lovászmester
equerry -» szolgálattevő kamarás
equerry -» udvaronc
equestrian -» lovaglási
equestrian -» lovagló
equestrian -» lovas-
equestrian -» lovas
equestrian -» műlovagló
equestrian -» műlovar
equestrian -» úrlovas
equestrian order -» lovagrend
equestrian order -» római lovagrend
equestrian performances -» lovas mutatványok
equestrian performances -» műlovaglási mutatványok
equestrianne -» műlovaglónő
equestrianne -» műlovarnő
equestrianne -» úrlovasnő
equestrienne -» műlovarnő
equilibrant -» egyensúlyozó
equilibrant -» kiegyensúlyozó
to equilibrate -» egyensúlyba hoz
to equilibrate -» kiegyensúlyoz
equilibration -» egyensúlyba hozás
equilibration -» kiegyensúlyozás
equilibrator -» egyensúlyozó szerkezet
equilibrist -» akrobata
equilibrist -» egyensúlyozó művész
equilibrist -» kötéltáncos
equilibrium -» egyensúly
to equip -» berendez
to equip -» fegyverrel ellát
to equip -» felszerel
to equip sy with sg -» ellát vkit vmivel
equipage -» díszfogat
equipage -» engedelmesség
equipage -» felszerelés
equipage -» felszerelési tárgyak
equipage -» tartozékok
equipment -» berendezés
equipment -» felszerelés
equipment -» felszerelési tárgyak
equipment -» szerelvények
equitable -» igazságos
equitable -» méltányos
equitable -» pártatlan
equity -» jogosság
equity -» méltányosság
equivalence -» egyenérték
equivalence -» egyenértékűség
equivalence -» ekvivalencia
equivalent -» azonos értékű
equivalent -» egyenértékű
equivalent -» egyenérték
equivalent -» egyenértékes
equivalent -» ekvivalens
equivalent -» megfelelő
equivocal -» bizonytalan
equivocal -» dubiózus
equivocal -» félreérthető
equivocal -» félremagyarázható
equivocal -» gyanús
equivocal -» határozatlan
equivocal -» homályos
equivocal -» kérdéses
equivocal -» kétértelmű
equivocal -» kétes
equivocal -» kétes értékű
equivocal -» megbízhatatlan
equivocal -» többféleképpen magyarázható
equivocality -» félreérthető volta vminek
equivocality -» félremagyarázható volta vminek
equivocality -» gyanús volta vminek
equivocality -» kétértelmű volta vminek
equivocality -» kétértelműség
equivocality -» kétes volta vminek
equivocality -» kettős értelem
era -» éra
era -» kor
era -» korszak
to eradicate -» gyökerestül kitép
to eradicate -» kiirt
to eradicate -» kipusztít
to eradicate -» megsemmisít
eradication -» kiirtás
eradication -» megsemmisítés
to erase -» töröl
eraser -» radír
eraser -» táblatörlő
erasure -» törlés
ere -» mielőtt
ere long -» hamarosan
ere long -» nemsokára
ere now -» eddig
ere now -» máig
erect -» égnek álló
erect -» egyenes
erect -» egyenesen álló
erect -» függőleges
to erect -» emel
to erect -» feláll
to erect -» felállít
to erect -» létesít
to erect -» összeszerel
to erect -» összeállít
erecting shop -» szerelőműhely
erecting shop -» szerelőcsarnok
erecting track -» futószalag
erection -» emelés
erection -» építmény
erection -» épület
erection -» erekció
erection -» felállítás
erection -» létesítés
erection -» összeszerelés
erection pit -» szerelőgödör
erectness -» egyenes tartás
erector -» emelő
erector -» építő
erector -» épületet emelő
erector -» épületet építő
erector -» gépezetet összeállító
erector -» gépezetet konstruáló
erector -» képvisszafordító szemlencse
erector -» konstruáló
erector -» konstruktőr
erector -» merevítő izom
erector -» összeállító
Erin -» írország
ermine -» hermelin
to erode -» elhord
to erode -» erodál
to erode -» kimar
to erode -» kimos
to erode -» szétrág
erogenic -» erogén
erogenous -» erogén
erogenous zone -» erogén zóna
erosion -» erózió
erosion -» kimarás
erosion -» lepusztulás
erosive -» eróziót okozó
erosive -» kimaródást okozó
erotic -» buja
erotic -» erotikus
erotic -» erotikus költemény
erotic -» érzéki
erotic -» kéjes
erotic -» szerelmes vers
erotic -» szerelmi
erotic -» szexuális
eroticism -» erotika
eroticism -» érzékiség
eroticism -» kéj
eroticism -» szerelmi gyönyör
erotism -» beteges érzékiség
erotism -» erotizmus
erotism -» érzékiség hajszolása
erotogenic -» kéjadó
erotogenic -» kéjérzést okozó
erotogenic -» nemi kéjérzést okozó
erotomania -» beteges szerelmi düh
erotomania -» erotománia
erotomania -» szerelmi düh
erotomaniac -» betegesen érzéki természetű
erotomaniac -» erotomániás
to err -» hibázik
to err -» téved
to err -» tévelyeg
to err -» vétkezik
to err is human -» tévedni emberi dolog
errand -» küldetés
errand -» megbízás
errant -» kóbor
errant -» megtévedt
errant -» tévelygő
errant -» vándor
errant -» vándorló
errata -» errata
errata -» hibajegyzék
errata -» sajtóhibajegyzék
erratic -» akadozó
erratic -» egyenetlen
erratic -» kiszámíthatatlan
erratic -» rendetlen
erratic -» szeszélyes
erratum, errata -» elírás
erratum, errata -» sajtóhiba
erroneous -» hibás
erroneous -» téves
erroneously -» hibásan
erroneously -» tévesen
error -» eltévelyedés
error -» erkölcsi botlás
error -» hiba
error -» tévedés
ersatz -» pót-
ersatz -» pótanyagból készült
ersatz -» pótlék
ersatz coffee -» kávépótló
ersatz coffee -» pótkávé
erstwhile -» ezelőtt
erstwhile -» hajdan
erstwhile -» hajdanában
erudite -» képzett
erudite -» magas képzettségű
erudite -» művelt
erudite -» nagy tudásra valló
erudite -» nagy tudású
erudite -» nagy tudásról tanúskodó
erudite -» tanult
erudite -» tudományos
erudite -» tudományos értékű
erudite -» tudós
erudition -» erudíció
erudition -» műveltség
erudition -» tanultság
erudition -» tudományos képzettség
to erupt -» kibújik
to erupt -» kinő
to erupt -» kitör
to escalate -» erősödik
to escalate -» fokoz
to escalate -» kiterjeszt
to escalate -» kiterjedik
to escalate -» kiterjed
escalation -» eszkaláció
escalation -» kiterjesztés
escalator -» mozgólépcső
escapade -» csíny
escapade -» kaland
escape -» elszivárgás
escape -» megmenekülés
escape -» megszökés
escape -» menekülés
escape -» mentőlétra
escape -» szökés
escape -» vészkijárati vaslépcső
to escape -» elillan
to escape -» elkerül
to escape -» elmenekül
to escape -» elszökik
to escape -» kiömlik
to escape -» megmenekül
to escape -» megszökik
to escape -» szökik
to escape by the skin of one's teeth -» egy hajszálon menekült meg
to escape by the skin of one's teeth -» épp bőrrel megmenekül
to escape by the skin of one's teeth -» szerencsésen megmenekül
escape literature -» könnyű olvasmány
escape literature -» szórakoztató olvasmány
to escape notice -» elkerüli a figyelmet
to escape observation -» elkerüli a figyelmet
to escape pursuit -» megszökik üldözői elől
to escape unhurt -» baj nélkül megmenekül
escape velocity -» második kozmikus sebesség
escape velocity -» szökési sebesség
escaped my attention -» elkerülte a figyelmemet
escapee -» szökevény
escapement -» gátlómű
escapism -» eszképizmus
escapism -» légvárépítés
escapist -» eszképista
escapist -» valóságtól menekülő
escargot -» éti csiga
escarp -» árok meredek oldala
escarp -» árokpart
escarp -» erőd meredek oldala
escarp -» lejtő
escarp -» rézsű
escarp -» sánc meredek oldala
escarp -» töltés
to escarp -» lejtősen épít
to escarp -» lejtősen rak
to escarp -» meredek sáncfalat épít
to escarp -» partot nyes
to escarp -» partot rézsűben nyes
to escarp -» rézsűz
escarpment -» meredek lejtő
escarpment -» meredekség
escarpment -» meredek rézsűzés
escarpment -» partnyesés
escarpment -» rézsű
escarpment -» szakadék
escort -» fedezet
escort -» kíséret
escort -» kísérő
escort -» kísérők
escort -» védőkíséret
to escort -» elkísér
to escort -» kísér
to escort -» kísérget
escritoire -» szekreter
escrow -» zálog
Eskimo -» eszkimó
Eskimo dog -» eszkimó kutya
Eskimo dog -» sarki kutya
Eskimo, Eskimo -» eszkimó ember
Eskimo, Eskimo -» eszkimó nyelv
Eskimo roll -» eszkimófordulás
esophagus -» nyelőcső
esoteric -» beavatottak számára érthető
esoteric -» ezoterikus
esoteric -» rejtett
esoteric -» titkos
esoterical -» beavatottak számára érthető
esoterical -» elvont
esoterical -» ezoterikus
esoterical -» rejtett értelmű
esoterical -» titkos értelmű
especial -» különleges
especial -» sajátságos
especially -» különösen
espousal -» kézfogó
espousal -» támogatás
to espouse -» eljegyez
to espouse -» magáévá tesz
to espouse -» nőül vesz
to espouse -» támogat
espresso machine -» kávéfőző gép
espresso machine -» presszógép
esprit -» elmésség
esprit -» szellem
esprit -» szellemesség
esprit -» sziporkázó ész
esprit de corps -» bajtársi szellem
esprit de corps -» kollegalitás
esprit de corps -» összetartás
esprit de corps -» testületi szellem
esprit-fort -» határozott szellemű ember
esprit-fort -» kialakult szellemű ember
esprit-fort -» szabadgondolkodó
to espy -» észrevesz
to espy -» meglát
esquire -» nemes
esquire -» nemesember
esquire -» úr
essay -» esszé
essay -» írásbeli dolgozat
essay -» kísérlet
essay -» tanulmány
to essay -» kísérletet tesz vmire
to essay -» megkísérel
to essay -» megpróbál
essayist -» esszéista
essayist -» tanulmányíró
essence -» eszencia
essence -» illatszer
essence -» kivonat
essence -» lényeg
essential -» alapvető
essential -» lényeges
essential oil -» éterikus olaj
essential oil -» illanó olaj
essentially -» alapvetően
to establish -» alapít
to establish -» kiépít
to establish -» kimutat
to establish -» létesít
to establish -» létrehoz
to establish -» megállapít
to establish -» megalapoz
to establish -» meghonosít
to establish a claim to sg -» igényt támaszt valamire
establish an alibi -» alibit igazol
to establish an alibi -» alibit igazol
to establish oneself -» települ
to establish oneself in a job -» állásban elhelyezkedik
to establish still closer links -» szorosabbra fűzi a kapcsolatokat
established -» megalapozott
established credit -» jól megalapozott hitel
established price -» hatósági ár
establishing -» elhelyezkedés
establishing -» létesítés
establishing -» megállapítás
establishment -» alapítás
establishment -» cég
establishment -» háztartás
establishment -» intézmény
establishment -» létesítés
establishment -» létesítmény
establishment -» megállapítás
establishment -» megerősítés
establishment -» szervezet
establishment -» testület
establishment of higher education -» felsőoktatási intézmény
establishment of higher learning -» felsőoktatási intézmény
estate -» állapot
estate -» birtok
estate -» földbirtok
estate -» kor
estate -» rang
estate -» társadalmi rend
estate -» telep
estate -» vagyon
estate agent -» ingatlanügynök
estate by the courtesy -» ingatlan életfogytiglani haszonélvezete
estate car -» kombi
estate in abeyance -» örökös nélküli birtok
esteem -» tisztelet
esteem -» vélemény
to esteem -» értékel
to esteem -» megbecsül
to esteem -» nagyra tart
to esteem -» tisztel
esteemed -» nagyra becsült
Esthonia -» észtország
Esthonian -» észt
Esthonian -» észt ember
Esthonian -» észt nyelv
estimate -» államháztartás költségvetési előirányzata
estimate -» árvetés
estimate -» becslés
estimate -» előkalkuláció
estimate -» értékelés
estimate -» értékmegállapítás
estimate -» felbecsülés
estimate -» kiszámítás
estimate -» költségvetés
estimate -» költségelőirányzat
estimate -» megállapítás (előre)
estimate -» megállapítás
estimate -» számítás
estimate -» vélemény
estimate -» véleményezés
to estimate -» értékel
to estimate -» felbecsül
to estimate -» felmér
estimate of demand -» felszólításra adott árajánlat
estimate of demand -» felszólításra adott költségelőirányzat
estimate of demand -» felszólításra adott költségvetés
estimate of expenditure -» előirányzott kiadások
estimate of expenditure -» kiadások előirányzata
estimate of situation -» helyzetmegítélés
estimate of standing crop -» becslés tövön
estimate of standing crop -» fatömegfelvétel
estimate of terrain -» terepkiértékelés
estimation -» értékelés
estimative -» becslő
Estonia -» észtország
Estonian -» észt
Estonian -» észt ember
Estonian -» észt nyelv
to estrange -» elidegenít
estrangement -» elidegenítés
estrangement -» elidegenedés
estreat -» hiteles másolat
estreat -» hiteles kiadmány
estreat -» kiadmány
estuary -» tölcsértorkolat
esurience -» éhség
esurience -» falánkság
esurience -» ínség
esurience -» kiéhezettség
esuriency -» éhség
esuriency -» falánkság
esuriency -» ínség
esuriency -» kiéhezettség
esurient -» falánk
esurient -» kiéhezett
esurient -» mohó
esurient -» sóvár
to etch -» bemarat
to etch -» bevés
to etch -» karcol
etchant -» maratószer
etchwork -» gravírozás
etchwork -» karcolat
etchwork -» maratás
eternal -» örök
eternal -» örökkévaló
eternal -» örökös
eternal -» szüntelen
eternal verities -» örök igazságok
eternally -» örökké
eternity -» örökkévalóság
ethane -» etán
ether -» éter
ether drift -» éteráramlás
ether drift -» étermozgás
ethereal -» éteri
ethereal -» könnyed
ethereal -» légies
ethereal -» tündéri
to etherealize -» légiessé varázsol
to etherealize -» légiessé változtat
to etherealize -» légiessé finomul
ethic -» etika
ethics -» erkölcstan
ethics -» etika
ethnic -» etnikai
ethnic -» etnológiai
ethnic -» faji
ethnic -» néprajzi
ethnical -» etnikai
ethnical -» etnológiai
ethnical -» faji
ethnical -» néprajzi
ethnologic -» etnológiai
ethnological -» etnológiai
ethnologist -» etnológus
ethnology -» összehasonlító néprajz
ethylbenzene -» etilbenzol
ethylene -» etén
ethylene -» etilén
Eton collar -» kabátra lehajtott széles fehér kemény gallér
etxractable -» extrahálható
etxractable -» kivonható
euchre -» amerikai kártyajáték-fajta
to euchre -» csőbe húz
to euchre -» játszmát nyer
to euchre -» sarokba szorít
eugenics -» eugenetika
eugenics -» fajegészségtan
to eulogize -» dicsér
to eulogize -» dicshimnuszokat zeng
to eulogize -» dicsőít
to eulogize -» magasztal
eulogy -» dicsérő beszéd
eulogy -» dicshimnusz
euphemism -» eufémizmus
euphemism -» szépítő kifejezés
euphemistic -» eufemisztikus
euphemistic -» szépített
euphonic -» eufonikus
euphonic -» jó hangzású
euphonic -» jól hangzó
euphonic -» kellemes hangú
euphonic -» szép hangzású
euphonic -» szép hangú
euphonic -» szépen hangzó
euphonious -» dallamos
euphonious -» eufonikus
euphonious -» jól hangzó
euphonious -» szép hangzású
euphonious -» szépen hangzó
euphonium -» baritontuba
to euphonize -» dallamossá tesz
to euphonize -» szép hangzásúvá tesz
euphony -» eufónia
euphony -» jóhangzás
euphony -» zengzetesség
euphoria -» eufória
euphoria -» jóérzés
euphoric -» eufórikus
Eurasia -» Eurázsia
Eurasian -» eurázsiai
Eurasian doctrine -» eurázsiai elmélet
Eurasian doctrine -» eurázsiai tan
Eurasian movement -» eurázsiai mozgalom
eurhythmics -» mozdulatművészet
eurhythmics -» ritmikus torna
eurhythmy -» arányosság
eurhythmy -» euritmia
eurhythmy -» kellemes stílus
eurhythmy -» művészi arányosság
eutectic -» eutektikum
eutectic -» eutektikus
eutectiod -» eutektoid
eutectoidal -» eutektoidos
eutrophic -» eutróf
eutrophic -» tápanyagban gazdag
eutrophication -» eutrofizáció
eutrophication -» eutrofizálódás
eutrophy -» eutrófia
to evacuate -» evakuál
to evacuate -» kiürít
evacuation -» evakuálás
evacuation -» kiürítés
evacuee -» evakuált
evacuee -» kitelepített személy
to evade -» elkerül
to evade -» kihúzza magát
to evade -» kitér
to evaluate -» kiértékel
to evaluate -» megbecsül
evaluating -» értékelés
evaluation -» becslés
evaluation -» értékelés
evaluation -» kalkuláció
evaluation -» kiértékelés
evaluation by points -» pontozás
evanescence -» elenyészés
evanescence -» eltűnés
evanescence -» mulandóság
evanescence -» múlékonyság
evanescence -» tovaröppenő volta vminek
evanescence -» tovatűnés
evanescence -» tünékenység
evanescent -» elenyésző
evanescent -» gyorsan párolgó
evanescent -» illanó
evanescent -» könnyen párolgó
evanescent -» mulandó
evanescent -» múlékony
evanescent -» múló
evanescent -» semmibe tűnő
evanescent -» szertefoszló
evanescent -» tovatűnő
evanescent -» tünékeny
evanescent -» tűnő
evanescent -» végtelen kicsibe átmenő
evangelical -» evangéliumi
evangelical -» evangélikus
evangelical -» protestáns
evangelist -» evangélista
evangelist -» evangelizátor
to evangelize -» evangelizál
to evangelize -» hirdeti az evangéliumot
to evangelize -» hirdeti az igét
to evangelize -» megtérít
to evangelize -» térít
to evaporate -» elgőzölögtet
to evaporate -» elillan
to evaporate -» elpárolog
to evaporate -» elpárologtat
to evaporate -» párolog
to evaporate -» párologtat
to evaporate down -» bepárol
to evaporate down -» besűrít
to evaporate down -» sűrít
evaporated milk -» sűrített tej
evaporation -» bepárlás
evaporation -» besűrítés
evaporation -» elpárolgás
evaporation -» elpárologtatás
evaporation -» kigőzölgés
evaporation -» párolgás
evapotranspiration -» felszín és növényzet párolgása
evasion -» kifogás
evasion -» kijátszás
evasion -» kikerülés
evasion -» kitérés
evasion -» megkerülés
evasion -» ürügy
evasive -» elodázó
evasive -» határozatlan
evasive -» kerülő
evasive -» kerülgető
evasive -» kitérő
evasive -» köntörfalazó
evasive -» rugalmasan elszakadó
evasive -» semmitmondó
evasive answer -» kitérő válasz
evasive answer -» kitérő felelet
evasiveness -» kerülgetés
evasiveness -» kitérés
evasiveness -» köntörfalazás
eve -» előest
even -» egészen
even -» egyenes
even -» egyenletes
even -» egyenlő
even -» éppen
even -» lapos
even -» páros
even -» sík
even -» sima
even -» szabályos
to even -» egyenesít
to even -» kiegyenesít
to even -» kiegyenlít
even a worm will turn -» a féreg is védelmezi magát, ha ráhágnak
even a worm will turn -» a legelnyomottabb embernek is elfogy a türelme
even as -» éppen úgy, mint
even bargain -» jó alku
even bargain -» méltányos alku
even bet -» egyenlő esély
even chance -» egyenlő esély
even game -» páros játékállás
even if -» még akkor is ha
even less -» még kevesebb
even less -» még kevésbé
even money -» egyenlő esély
even more -» még inkább
even now -» még most is
even now -» még most sem
even now -» pont most
even number -» páros szám
even pace -» egyenletes sebesség
even pace -» egyenletes gyorsaság
even poise -» egyensúly
even so -» ennek ellenére
even so -» mégis
even temper -» higgadt kedély
even temper -» kiegyensúlyozott kedély
even then -» éppen akkor
even-handed -» elfogulatlan
evenhanded -» elfogulatlan
even-handed -» igazságos
evenhanded -» igazságos
even-handed -» méltányos
evenhanded -» méltányos
even-handed -» pari
evenhanded -» pari
even-handed -» pártatlan
evenhanded -» pártatlan
evening -» este
evening classes -» esti tagozat
evening classes -» esti tanfolyam
evening classes -» felnőttek iskolája
evening course -» esti tagozat
evening dress -» estélyi ruha
evening gown -» estélyi ruha
evening quarters -» esti szemle
evening quarters -» parancskiosztás
evening was drawing on -» az éjszaka közeledett
evenly -» egyenletesen
evenly -» egyformán
evenly -» méltányosan
evenly -» pártatlanul
evenly proportioned share -» egyforma arányban szétosztott osztalék
evenly proportioned share -» egyforma arányban szétosztott részesedés
evenness -» egyenletesség
evenness -» higgadtság
evenness -» kiegyensúlyozottság
evenness -» simaság
evenness -» szabályosság
event -» esemény
event -» eset
event -» sportesemény
event -» versenyszám
event of great significance -» nagy jelentőségű esemény
eventful -» eseménydús
eventual -» végleges
eventual -» végső
eventually -» történetesen
eventually -» végső fokon
eventually -» végül
eventually -» végül is
eventually -» véletlenül
to eventuate -» bekövetkezik
to eventuate -» előadja magát
to eventuate -» előfordul
to eventuate -» eredményez vmit
to eventuate -» megtörténik
to eventuate -» valóra válik
to eventuate -» végződik
to eventuate -» vezet vmire
to eventuate in sg -» végződik vmiben
ever -» egyre
ever -» mindig
ever -» örökké
ever -» valaha
ever -» valamikor
ever and again -» egyszer-másszor
ever and again -» hébe-hóba
ever and again -» időnként
ever and anon -» minduntalan
ever so -» bármennyire is
ever so little -» akármilyen kevés
ever so many -» nagyon sokan
ever so much -» nagyon
ever so much -» sokkal
ever so much better -» ezerszer jobb
ever so much better -» ezerszer jobban
ever so much better -» sokkalta jobb
ever so much better -» sokkalta jobban
ever so much better -» sokszorosan jobb
evergreen -» örökzöld
everlasting -» maradandó
everlasting -» örökkévaló
everlasting -» örökkévalóság
everlasting -» örökös
everlasting -» szűnni nem akaró
every -» mind
every -» minden
every bean has its black -» nincsen ember hiba nélkül
every bean has its black -» nincsen rózsa tövis nélkül
every bean has its black -» senki sincs hiba nélkül
every bit -» minden ízében
every bit -» tökéletesen
every bullet has its billet -» a sors ellen nem lehet küzdeni
every bullet has its billet -» a végzet ellen nem lehet küzdeni
every bullet has its billet -» semmi sem történik véletlenül
every day -» mindennap
every dog has his day -» a szerencse nem kerül el senkit
every dog has his day -» egyszer mindenkinek felvirrad
every dog has his day -» mindenkire rámosolyog a szerencse előbb-utóbb
every dog has his day -» mindenkinek felragyog egyszer a napja
every door closed in his face -» minden út bezárult előtte
every inch -» minden ízében
every inch -» teljesen
every inch -» tetőtől talpig
every little detail dovetailed -» minden apró részlet összevágott
every man for himself! -» fusson ki merre lát!
every man for himself! -» ki-ki gondoskodjék magáról!
every man to his job -» megfelelő embert a megfelelő helyre
every man to his job -» mindenki maradjon a maga szakmájában
every man to his job -» suszter maradjon a kaptafájánál
every mother's son -» minden emberfia
every now and again -» hébe-hóba
every now and again -» néha
every now and then -» hébe-hóba
every now and then -» időnként
every now and then -» néha
every one -» mind
every one -» mindenki
every one -» mindegyik
every one -» valahány
every other -» minden második
every other day -» másodnaponként
every other day -» minden másnap
every other day -» minden második nap
every second -» minden második
every second day -» kétnaponként
every second day -» minden második napon
every single -» minden egyes
every single day -» minden egyes nap
every single day -» minden egyes napon
every single day -» minden istenáldotta napon
every time -» kivétel nélkül
every time -» minden alkalommal
every time a winner -» minden tétet besöprő
every time a winner -» minden tétet elnyerő
every time a winner -» mindenkori győztes
everybody -» mindenki
everybody else -» a többiek
everybody else -» mindenki más
everybody else -» többiek
everybody's hand is against me -» mindenki ellenem van
everyday -» hétköznapi
everyday -» megszokott
everyday -» mindennapi
everyday action -» mindennapi cselekvés
everyday occurrence -» mindennapos esemény
everyday occurrence -» mindennapos eset
everyone -» mindenki
everything -» minden
everything is cluttered up -» minden egymás hegyén-hátán áll
everything is grist that comes to his mill -» mindent ki tud használni
everything is on the bum -» minden a feje tetején áll
everything swam before my eyes -» elhomályosult szemem előtt a világ
everything swam before my eyes -» forgott velem a világ
everything swam before my eyes -» minden összefolyt a szemem előtt
everything tends to exaggerate the incident -» minden az eset eltúlzására irányul
everything went criss-cross from the start -» elejétől fogva minden összevissza ment
everything went criss-cross from the start -» elejétől fogva minden balul sikerült
everything went with a run -» úgy ment minden, mint a karikacsapás
everywhere -» mindenütt
everywhere -» mindenhol
to evict -» birtokot megszerez
to evict -» kilakoltat
to evict -» megszerez
eviction -» kilakoltatás
evidence -» bizonyíték
to evidence -» bizonyít
to evidence -» bizonyítékul szolgál
to evidence -» elárulja magát
to evidence -» evidenciában tart vmit
to evidence -» jelentkezik
to evidence -» megnyilatkozik
to evidence -» nyilvánvalóvá tesz
to evidence -» tanúskodik vmiről
to evidence -» tanúsít
to evidence -» tanúskodik
to evidence -» tanúvallomást tesz
to evidence -» vall
evidence in writing -» írásbeli bizonyíték
evident -» evidens
evident -» kétségtelen
evident -» kézzelfogható
evident -» magától értetődő
evident -» nyilvánvaló
evident -» szembeszökő
evident -» szemmel látható
evident -» világos
evidential -» bizonyítékokon alapuló
evidential of sg -» vmire valló
evidential of sg -» vmit eláruló
evidential of sg -» vmit mutató
evidential of sg -» vmit tanúsító
evidential of sg -» vmit bizonyító
evidentiary -» bizonyító
evidentiary -» bizonyítékokra támaszkodó
evidentiary -» tanúsító
evidently -» kétségkívül
evidently -» magától értetődően
evidently -» nyilvánvalóan
evidently -» szemmel láthatóan
evil -» baj
evil -» betegség
evil -» bűn
evil -» gonosz
evil -» gonoszság
evil -» gonoszul
evil -» rossz
evil -» rosszul
evil -» veszedelem
evil be to him who evil thinks -» huncut aki rosszra gondol
evil day -» szerencsétlen nap
evil day -» végzetes nap
evil eye -» gonosz tekintet
evil eye -» káros befolyás
evil eye -» megbabonázó szem
evil eye -» rossz tekintet
evil eye -» rossz befolyás
evil repute -» hírhedtség
evil repute -» kétes hír
evil tongue -» csípős nyelv
evil tongue -» gonosz nyelv
evildoer -» bűnöző
evildoer -» gonosztevő
evil-doing -» bűnözés
evil-doing -» gaztett
evil-doing -» gonoszság
evilly -» rosszul
evilly reputed spot -» rossz hírű környék
evilly reputed spot -» rossz hírű hely
to evince -» bizonyít
to evince -» kimutat
to evince -» tanúsít
to eviscerate -» kibelez
to eviscerate -» kizsigerel
eviscerated -» kibelezett
eviscerated -» kizsigerelt
evisceration -» kibelezés
evisceration -» kizsigerelés
evocative -» előidéző
evocative -» felidéző
to evoke -» felelevenít
to evoke -» felidéz
to evoke -» kivált
to evoke -» megidéz
to evoke a smile -» mosolyt kelt
evolution -» evolúció
evolution -» fejlődés
evolution -» gyökvonás
evolution -» kialakulás
evolution -» kifejlődés
evolutionary -» evolúciós
evolutionary -» fejlődési
to evolve -» kialakul
to evolve -» kibocsát
to evolve -» kibontakozik
to evolve -» kifejleszt
to evolve -» kifejlődik
to evolve -» kifejt
to evolve -» következtet
ewe -» anyajuh
ewe lamb -» jerkebárány
ewe lamb -» nősténybárány
ex -» volt
ex quay -» ab rakpart
ex quay -» rakparton átvéve
to exacerbate -» elkeserít
to exacerbate -» felbőszít
to exacerbate -» növel
to exacerbate -» súlyosbít
exact -» egzakt
exact -» pontos
exact -» precíz
exact -» szabatos
to exact -» behajt
to exact -» kicsikar
to exact -» követel
to exact -» megkíván
to exact -» megkövetel
to exact one's pound of flesh -» adóstól a teljes összeget könyörtelenül követeli
exacting -» akkurátus
exacting -» alapos munkát kívánó
exacting -» igényes
exacting -» megerőltető
exacting -» nagy igényű
exacting -» sokat követelő
exacting -» strapás
exacting -» szigorú
exacting limits -» kis toleranciák
exacting limits -» megkövetelt pontos mérettűrések
exactitude -» hajszálpontosság
exactitude -» hűség (leírásban)
exactitude -» lelkiismeretesség
exactitude -» pontosság
exactitude -» precizitás
exactitude of measurements agreed to -» mérések feltételezett pontossága
exactly -» pontosan
exactly the same -» szakasztott olyan
exaggerate -» túlzás
to exaggerate -» eltúloz
to exaggerate -» felnagyít
to exaggerate -» nagyít
to exaggerate -» túloz
exaggerated -» felfújt
exaggerated -» felnagyított
exaggerated -» szélsőséges
exaggerated -» túlhajtott
exaggerated -» túlméretezett
exaggerated -» túlságos
exaggerated -» túlzásba vitt
exaggerated -» túlzó
exaggerated -» túlzott
exaggerated reflexes -» felfokozott reflexek
exaggeratedly -» felnagyítva
exaggeratedly -» szélsőségesen
exaggeratedly -» túlozva
exaggeratedly -» túlzottan
exaggeration -» nagyítás
exaggeration -» túlzás
to exalt -» dicsér
to exalt -» felemel
to exalt -» felmagasztal
to exalt -» magas rangra emel
exaltation -» egzaltáció
exaltation -» felemelés
exaltation -» felmagasztalás
exaltation -» magasztalás
exaltation -» túlfűtöttség
exalted -» egzaltál
exalted -» emelkedett
exalted -» magas rangú
exalted -» túlfűtött
examination -» vizsga
examination -» vizsgálat
examination fee -» vizsgadíj
examination panel -» vizsgabizottság
examination room -» vizsgáló
to examine -» megvizsgál
to examine -» vizsgál
to examine a question in all its bearings -» minden vonatkozásban megvizsgál egy kérdést
to examine a question in all its bearings -» minden oldaláról megvizsgál egy kérdést
examining board -» vizsgabizottság
examining body -» vizsgabizottság
examining body -» vizsgáztató bizottság
examining room -» vizsgáló
example -» példa
to exasperate -» elkeserít
to exasperate -» felbőszít
exasperated -» bősz
exasperating -» bosszantó
exasperating -» idegesítő
exasperation -» elkeseredés
exasperation -» elkeserítés
exasperation -» felbosszantás
exasperation -» felbőszítés
exasperation -» felingerlés
exasperation -» súlyosbodás
to excavate -» feltár
to excavate -» kiás
to excavate -» kiváj
excavation -» ásatás
excavation -» feltárás
excavation -» kiásás
excavation -» üreg
excavations -» földmunkálatok
excavator -» exkavátor
excavator -» kubikos
excavator -» markológép
to exceed -» felülmúl
to exceed -» kiemelkedik
to exceed -» kimagaslik
to exceed -» meghalad
to exceed -» túlszárnyal
to exceed -» túltesz
to exceed in number -» meghaladja számban
to exceed in number -» nagyobb számban vannak
to exceed in number -» többen vannak
exceedingly -» kiválóan
exceedingly -» nagyon
exceedingly -» rendkívül
to excel -» kiemelkedik
to excel -» kitűnik
to excel -» túltesz
excellence -» érdem
excellence -» felsőbbrendűség
excellence -» kitűnőség
excellence -» kiválóság
excellent -» kitűnő
excellent -» kiváló
excellent match -» remek parti
excelsior -» fagyapot
except -» ha nem
except -» hacsak nem
except -» kivételt téve
except -» kivételével
except -» kivéve
except -» kivéve, ha
except -» kivéve, hogy
except -» vkin kívül
except -» vmin kívül
except -» vminek kivételével
to except -» kiemel
to except -» kivesz
to except -» kivételt tesz
to except -» kizár
to except against -» ellenvetést tesz
to except against -» kifogást emel
to except against -» nem fogad el
to except against -» óvást emel
to except against -» visszautasít
except for -» eltekintve attól hogy
except for -» eltekintve attól, hogy
except for -» ha figyelmen kívül hagyjuk hogy
except for -» ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy
except for -» kivéve ha
except for -» kivéve, ha
except that -» azonkívül hogy
except that -» azonkívül, hogy
except that -» eltekintve attól hogy
except that -» eltekintve attól, hogy
except that -» figyelmen kívül hagyva hogy
except that -» figyelmen kívül hagyva, hogy
except that -» kivéve hogy
except that -» kivéve, hogy
except that -» nem beszélve arról hogy
except that -» nem beszélve arról, hogy
except that -» nem tekintve hogy
except that -» nem tekintve, hogy
except when -» kivéve amikor
except when -» kivéve ha
except when -» kivéve, ha
excepting -» vminek kivételével
exception -» kivétel
exception of a rule -» kivétel a szabály alól
exception to a rule -» kivétel a szabály alól
exceptional -» kivételes
exceptional -» rendkívüli
exceptionally -» kivételesen
exceptionally -» mód felett
exceptionally -» rendkívül
excerpt -» kivonat
excerpt -» szemelvény
excess -» felesleg
excess -» kicsapongás
excess -» mértéktelenség
excess -» többlet
excess -» túl sok
excess -» túlzás
excess baggage -» poggyásztúlsúly
excess profits tax -» jövedelemtöbblet-adó
excess weight -» poggyásztúlsúly
excess weight -» túlsúly
excessive -» eltúlzott
excessive -» határtalan
excessive -» kínzó
excessive -» mértéktelen
excessive -» rendkívül magas
excessive -» szertelen
excessive -» túlságos
excessive -» túlzott
excessive work is trying to the health -» a túlzott munka ártalmas az egészségre
excessively -» mérhetetlenül
excessively -» mértéktelenül
excessively -» rendkívül
excessively -» szélsőségesen
excessively -» szélsőségbe menően
excessively -» szertelenül
excessiveness -» mértéktelenség
excessiveness -» mértéknélküliség
excessiveness -» szertelenség
excessiveness -» túlzás
exchange -» átváltási árfolyam
exchange -» beváltási árfolyam
exchange -» csere
exchange -» csereforgalom
exchange -» csereüzlet
exchange -» értéktőzsde
exchange -» kicserélés
exchange -» telefonközpont
exchange -» tőzsde
exchange -» tőzsdei árfolyam
exchange -» valutaárfolyam
to exchange -» cserél
to exchange -» cserekereskedik
to exchange -» cserekereskedelmet folytat
to exchange -» kicserél
to exchange -» vált
exchange advice -» tőzsdei jelentés
exchange and barter -» cserekereskedés
exchange and barter -» cserekereskedelem
exchange at par -» pari árfolyam
exchange at par -» paritásos pénzbeváltás
exchange at par -» valuta parin áll
to exchange bishops -» futárt cserél
to exchange bishops -» futárt lecserél
to exchange blows -» ütést vált
to exchange broadsides -» sortüzet vált
exchange broker -» pénzváltóügynök
exchange broker -» váltóügynök
exchange calculation -» váltóarbitrázs
exchange centre -» váltóhely
exchange centre -» valutaüzlet lebonyolítási központ
exchange control commission -» devizaközpont
exchange for -» értékben
to exchange for sg -» átváltható vmire
to exchange glances -» pillantást vált
to exchange glances -» pillantásból ért
to exchange into a new post -» áthelyezik hivatalcserével
to exchange into a new post -» új beosztást kap
exchange is no robbery -» az üzlet az üzlet
exchange is no robbery -» üzletben nincs szerelem
exchange law -» váltójog
exchange list -» árfolyamlap
exchange list -» valutaárfolyam-lap
exchange of courtesies -» kölcsönös udvariaskodások
exchange of letters -» levélváltás
exchange of posts -» álláscsere
exchange of views -» eszmecsere
exchange of war prisoners -» hadifogolycsere
exchange officer -» parancsnokhelyettes
exchange permit -» devizaengedély
exchange please! -» vonalat kérek!
to exchange posts with sy -» beosztást cserél vkivel
to exchange posts with sy -» hivatalt cserél vkivel
exchange premium -» ázsió
exchange premium -» felár
exchange premium -» felár csekk
exchange premium -» felár csekkpénz
exchange premium -» felpénz
exchange premium -» valutafelár
exchange rate -» átváltási árfolyam
exchange rate -» beváltási árfolyam
exchange rate -» tőzsdei árfolyam
exchange rate -» valutaárfolyam
exchange restriction -» valutakorlátozás
to exchange sg for sg -» átcserél vmit vmire
to exchange sg for sg -» becserél vmit vmire
to exchange sg for sg -» cserél vmit vmire
to exchange sg for sg -» kicserél vmit vmire
exchange student -» cserediák
exchanged hit -» kettős vágás
exchanged hit -» kettős szúrás
excise -» fogyasztási adó
excise -» fogyasztási adók kezelése
excise -» fogyasztási adók igazgatása
excise -» közvetett adó
excise -» közvetett adók kezelése
excise -» közvetett adók igazgatása
to excise -» bemetsz
to excise -» bevág
to excise -» csonkít
to excise -» fogyasztási adót kiró
to excise -» fogyasztási adót kivet
to excise -» fogyasztási adóval megterhel
to excise -» kihúz
to excise -» kimetsz
to excise -» kitöröl
to excise -» kivág
to excise -» közvetett adót kiró
to excise -» közvetett adót kivet
to excise -» lemetsz
to excise -» levág
to excise -» megkopaszt
to excise -» megnyúz
to excise -» rovátkát vág
to excise -» túlfizettet
excise duty -» fogyasztási adó
excise office -» állami fogyasztási adóhivatal
excise officer -» finánc
excise officer -» pénzügyőr
excision -» kivétel
excitable -» robbanékony
to excite -» felidegesít
to excite -» felizgat
to excite -» gerjeszt
to excite -» idegesít
to excite -» izgat
excited -» izgatott
excitedly -» izgatottan
excitement -» izgalom
excitement -» izgalmi állapot
excitement -» izgatottság
exciting -» érdekfeszítő
exciting -» gerjesztő
exciting -» izgalmas
exciting -» izgató
to exclaim -» felkiált
to exclaim -» kiált
to exclaim against sg -» tiltakozik vmi ellen
exclamation -» felkiáltás
exclamation -» kiáltás
exclamation mark -» felkiáltójel
exclamation point -» felkiáltójel
to exclude -» kirekeszt
to exclude -» kizár
excluding -» kivételével
excluding -» kivéve
excluding -» vminek kivételével
exclusion -» kirekesztés
exclusion -» kizárás
exclusionary -» kizárásos
exclusive -» előkelő
exclusive -» kizárólagos
exclusive -» zártkörű
exclusively -» kizárólagosan
exclusively -» kizárólag
to excommunicate -» kiközösít
excommunication -» egyházi átok
excommunication -» kiközösítés
to excoriate -» feldörzsöl
to excoriate -» felhorzsol
to excoriate -» felsért
to excoriate -» ledorongol
to excoriate -» lenyúz
to excoriate -» leperzsel
to excoriate -» megnyúz
to excoriate -» megperzsel
to excoriate -» szigorúan megkritizál
excoriation -» felhorzsolás
excoriation -» felhorzsolódás
excoriation -» felsértés
excoriation -» horzsolt seb
excoriation -» horzsolás
excoriation -» horzsolódás
excoriation -» kidörzsölés
excoriation -» ledorongolás
excoriation -» lenyúzás
excoriation -» megkritizálás
excoriation -» megperzselés
excrement -» alj
excrement -» kinövés
excrement -» seprő
excrement -» trágya
excrement -» ürülék
excremental -» ürülékes
excremental -» ürüléket tartalmazó
excrementitious -» ürülékes
excrementitious -» ürüléket tartalmazó
excrescence -» kinövés
excreta -» kiválasztott anyagok
excreta -» salakanyagok
to excrete -» kiválaszt
excretion -» kiválasztás
excretion -» váladék
excretory -» kiválasztó
excruciating -» gyötrő
excruciating -» gyötrelmes
excruciating -» kínzó
excruciating pain -» szörnyű fájdalom
excruciatingly -» gyötrelmesen
to exculpate -» tisztáz (személyt)
excursion -» elhajlás
excursion -» elkalandozás
excursion -» elmozdulás
excursion -» eltérés
excursion -» kilengés
excursion -» kimozdulás
excursion -» kirándulás
excursion -» kirezgés
excursion -» kitérés
excursionist -» kiránduló
excursionist -» turista
excusable -» megbocsátható
excusable -» menthető
excuse -» igazolás
excuse -» kifogás
excuse -» mentség
excuse -» ürügy
to excuse -» elenged
to excuse -» elnéz
to excuse -» felment
to excuse -» megbocsát
exeat -» eltávozási engedély
exeat -» kimenő
exeat -» távolléti engedély
exeat -» távozási engedély
exec -» főnök
exec -» góré
exec -» másodtiszt
execrable -» pocsék
execrable -» utálatos
to execute -» eljátszik
to execute -» előad
to execute -» elvégez
to execute -» kivégez
to execute -» megvalósít
to execute -» teljesít
to execute -» végrehajt
to execute an order -» rendelést teljesít
to execute sy -» kivégez vkit
execution -» előadás
execution -» előadásmód
execution -» kivégzés
execution -» kivitelezés
execution -» megvalósítás
execution -» teljesítés
execution -» végrehajtás
execution of duty -» kötelesség teljesítése
executioner -» hóhér
executioner -» ítéletvégrehajtó
executive -» adminisztratív
executive -» főelőadó
executive -» igazgató
executive -» közigazgatási
executive -» végrehajtási
executive -» végrehajtó
executive -» végrehajtó hatalom
executive -» vezető
executive officer -» másodtiszt
executive power -» végrehajtói hatalom
executor -» kivitelező
executor -» végrehajtó
executor -» végrendeleti végrehajtó
exemplar -» mintapéldány
exemplar -» példa
exemplarily -» elrettentően
exemplarily -» mintaszerűen
exemplarily -» példásan
exemplarily -» példaadóan
exemplariness -» mintaszerűség
exemplariness -» példaszerűség
exemplariness -» példásság
exemplariness of sg -» példaadó volta vminek
exemplary -» elrettentő
exemplary -» irányadó
exemplary -» mintaszerű
exemplary -» példaadó
exemplary -» példaszerű
exemplary -» példás
exemplary -» példát mutató
exemplary damages -» kár tényleges összegét meghaladó kártérítés
exemplary husband -» mintaszerű férj
exemplary husband -» példás férj
exemplified copy -» hitelesített másolat
to exemplify -» másolatot készít
to exemplify -» példáz
to exemplify -» szemléltet
exempt -» felmentett
exempt -» mentes
to exempt -» felment
to exempt -» felszabadít
to exempt -» mentesít
exemption -» kivétel
exemption -» mentesítés
exemption -» mentesség
exercise -» dolgozat
exercise -» feladat
exercise -» gyakorlás
exercise -» gyakorlat
exercise -» testgyakorlás
exercise -» testmozgás
to exercise -» edz
to exercise -» folytat
to exercise -» gyakorol
to exercise -» gyakoroltat
to exercise -» gyakorlatoztat
to exercise -» gyakorlatozik
to exercise -» mozog
to exercise -» sétál
to exercise -» űz
to exercise a right -» jogot érvényesít
to exercise a skill -» mesterséget űz
to exercise an influence on sy -» befolyásol vkit
exercise book -» füzet
exercise book -» irka
to exercise sy's patience -» türelmét próbára teszi
exercise warms the blood -» a gyakorlat felmelegíti a vért
exercise warms the blood -» a gyakorlat felpezsdíti a vért
exercises -» ünnepély
exergonic -» exergonikus
to exert -» alkalmaz
to exert -» fáradozik
to exert -» gyakorol
to exert -» használ
to exert -» igyekszik
to exert -» kifejt
to exert an influence on sy -» befolyást gyakorol vkire
to exert an influence on sy -» hat vkire
to exert an influence on sy -» hatást gyakorol vkire
to exert an influence on sy -» nyomást gyakorol vkire
to exert oneself -» erőlködik
to exert oneself -» megerőlteti magát
exertion -» erőfeszítés
exertion -» felhasználás
exertion -» megerőltetés
exeunt -» el (színdarabban)
exeunt omnes -» mindenki távozik a színpadról
to exfoliate -» alakul
to exfoliate -» bőrt vált
to exfoliate -» erezet irányában repeszt
to exfoliate -» fejlődik
to exfoliate -» hámlik
to exfoliate -» kialakul
to exfoliate -» lehámlik
to exfoliate -» lehasít
to exfoliate -» lehasad
to exfoliate -» lepattogzik
to exfoliate -» lereped
to exfoliate -» leválik
to exfoliate -» pikkelyesen hasad
to exfoliate -» rétegesen hasít
to exfoliate -» rétegződés szerint hasít
to exfoliate -» rétegesen leválaszt
to exfoliate -» rétegesen lenyúz
to exfoliate -» rétegesen lehasít
to exfoliate -» széthasad
to exfoliate -» szétreped
to exfoliate -» szilánkosan hasít
exfoliation -» felhólyagosodott felület
exfoliation -» hámló felület
exfoliation -» hámló bőrfelület
exfoliation -» lehámlás
exfoliation -» lemezes lehámlás
exfoliation -» lemezes bőrlehámlás
exfoliation -» lepattogzás
exfoliation -» levált réteg
exfoliation -» levált anyag
exfoliation -» pikkelyképződés
exfoliation -» pikkelyes réteg
exfoliation -» pikkelyes anyag
exfoliation -» széthasadás
exfoliation -» szétrepedés
exhalation -» kigőzölgés
exhalation -» kilégzés
exhalation -» kipárolgás
to exhale -» elpárolog
to exhale -» kibocsát
to exhale -» kigőzölög
to exhale -» kilehel
exhaust -» fáradt
exhaust -» kipufogócső
to exhaust -» kihasznál
exhaust fan -» szagelszívó
exhaust fumes -» kipufogó gáz
exhaust pipe -» kipufogócső
exhausted -» kifáradt
exhausted -» kimerült
exhausted -» kiürült
exhausted -» üres
exhaustion -» elapadás
exhaustion -» elhasználás
exhaustion -» kimerítés
exhaustion -» kipufogás
exhaustion -» kiszivattyúzás
exhaustion -» kiürítés
exhaustion -» kiürülés
exhaustion psychosis -» idegösszeomlás
exhaustive -» alapos
exhaustive -» aprólékos
exhaustive -» kimerítő
exhaustive -» minden feltevést kimerítő
exhaustive -» minden kérdést kimerítő
exhaustive -» részletező
exhaustive -» teljes
exhaustive method -» kirekesztő módszer
exhaustive method -» kizáró módszer
exhaustively -» alaposan
exhaustively -» kimerítően
exhaustively -» teljesen
exhibit -» bizonyíték
exhibit -» bűnjel
exhibit -» kiállított tárgy
to exhibit -» bead
to exhibit -» bemutat
to exhibit -» benyújt
to exhibit -» kiállít
to exhibit -» kimutat
to exhibit -» láttat
exhibition -» bemutatás
exhibition -» bemutató
exhibition -» fizetés
exhibition -» gyógyszer beadása
exhibition -» iskolai előadás szülők részére
exhibition -» járadék
exhibition -» kiállítás
exhibition -» kirakat
exhibition -» mutatvány
exhibition -» tartásdíj
exhibition -» több éves ösztöndíj
exhibition case -» kirakat
exhibition case -» üvegszekrény
exhibition case -» vitrin
exhibition of documents -» okirat bemutatása
exhibition of documents -» okirat felmutatása
exhibition of documents -» okirat feltárása
exhibition room -» bemutató terem
exhibitionism -» exhibicionizmus
exhibitionism -» magamutogatás
exhibitionist -» exhibicionista
exhibitionist -» magamutogató
exhibitor -» bemutató
exhibitor -» exponens
exhibitor -» hatványkitevő
exhibitor -» kiállító
exhibitor -» mozibérlő
exhibitor -» mozis
exhibitor -» mozitulajdonos
exhibitory -» bemutató
exhibitory -» kiállító
exhibitory -» kiállítást rendező
to exhilarate -» felderít
to exhilarate -» felüdít
to exhilarate -» felvidít
exhilarated -» felélénkült
exhilarated -» felvillanyozott
exhilarated -» jókedvű
exhilarated -» vidám
exhilarating -» felvidító
exhilarating -» üdítő
exhilaration -» derültség
exhilaration -» élénkség
exhilaration -» életkedv
exhilaration -» életöröm
exhilaration -» felvidítás
exhilaration -» jókedv
exhilaration -» lelkesültség
exhilaration -» vidámság
to exhort -» ajánl
to exhort -» buzdít
to exhort -» figyelmeztet
to exhort -» int
to exhort -» lelkére beszél vkinek
to exhort -» rábeszél
to exhort -» serkent
to exhort -» sürget
to exhort -» tanácsol
exhortation -» buzdítás
exhortation -» figyelmeztetés
exhortation -» intés
exhortation -» jóra serkentő beszéd
exhortation -» jóra buzdító beszéd
exhortation -» serkentés
exhortative -» buzdító
exhortative -» figyelmeztető
exhortative -» intő
exhortatory -» buzdító
exhortatory -» figyelmeztető
exhortatory -» intő
exigence -» kényszerhelyzet
exigence -» szorultság
exigence -» szükség
exigency -» kényszerhelyzet
exigency -» szorultság
exigency -» szükség
exigent -» égető
exigent -» igényes
exigent -» követelődző
exigent -» sürgős
exile -» babilóniai fogság
exile -» menekült
exile -» számkivetés
exile -» számkivetett
exile -» száműzetés
exile -» száműzött
exile -» száműzés
to exile -» számkivet
to exile -» száműz
to exist -» él
to exist -» fennáll
to exist -» létezik
to exist -» van
existence -» fennállás
existence -» lét
existence -» létezés
existential -» létezésen alapuló
existentialism -» egzisztencializmus
existing -» létező
exit -» eltávozás
exit -» kijárat
exit -» lelépés
exit -» távozás
to exit -» kilép
to exit -» meghal
exit lane -» kihajtósáv
exit lane -» lehajtósáv
to exonerate -» felment
to exonerate -» felold
to exonerate -» megszabadít
to exonerate -» mentesít
to exonerate -» tisztáz
to exonerate from an obligation -» kötelezettség alól mentesít
to exonerate from an obligation -» kötelezettséget válláról levesz
to exonerate sy -» tisztáz vkit a vád alól
exorbitance -» mértéktelenség
exorbitance -» túlzottság
exorbitant -» túlzó
exorbitant -» túlzott
exorbitant price -» uzsoraár
to exorcise -» felidéz
to exorcise -» kifüstöl
to exorcise -» kiűz
exorcism -» ördögűzés
exorcist -» ördögűző
to exorcize -» felidéz
to exorcize -» kifüstöl
to exorcize -» kiűz
exoskeleton -» kitinváz
exotherm -» exoterm reakcióhő
exothermal -» exoterm
exothermal -» exotermikus
exothermal -» hőfejlesztéssel kísért
exothermal -» hőleadó
exothermic -» exoterm
exothermic -» exotermikus
exothermic -» hőfejlesztéssel kísért
exothermic -» hőleadó
exotic -» egzotikus
to expand -» kibővít
to expand -» kiterjed
to expand -» terjeszkedik
expanding-skirt piston -» táguló palástú dugattyú
expanse -» kiterjedés
expanse -» nagy terület
expanse -» terjedelem
expansion -» alapvonal-fejlesztés
expansion -» bővítés
expansion -» dilatáció
expansion -» expanzió
expansion -» fejlesztés
expansion -» felfúvódás
expansion -» felhabosítás
expansion -» gyűrűs szélfeszítő
expansion -» habosítás
expansion -» hőtágulás
expansion -» kibővítés
expansion -» kitágulás
expansion -» kiterjedés
expansion -» művelésfejlesztés
expansion -» növelés
expansion -» puffadás
expansion -» sávnyújtás
expansion -» tágítás
expansion -» tágulás
expansion -» térfogatnövelés
expansion -» terjeszkedés
expansion -» vastagodás
expansion bend -» csőlíra
expansion bend -» ívszélesítő cső
expansion damper -» tágulásszabályozó retesz
expansion damper -» tágulásszabályozó szelep
expansionism -» terjeszkedési politika
expansionist -» terjeszkedési politika híve
expansive -» átfogó
expansive -» beszédes
expansive -» expanzív
expansive -» expanziós
expansive -» expanzionista
expansive -» feszítő
expansive -» feszülő
expansive -» kiterjedő
expansive -» kiterjedt
expansive -» közlékeny
expansive -» lelkes
expansive -» nagy
expansive -» ömlengő
expansive -» őszinte
expansive -» széles körű
expansive -» szétterjedő
expansive -» szívét kitáró
expansive -» táguló
expansive -» tágulékony
expansive -» terjedő
expansive -» terjedékeny
expansive -» terjengős
expansive -» terjedelmes
expansive force -» expanziós erő
expansive force -» feszítő erő
expansive force -» tágító erő
expansive working -» nyomáscsökkentés mellett való működés
expansively -» átfogóan
expansively -» kimerítően
expansively -» széleskörűen
expansively -» terjedelmesen
expansiveness -» beszédesség
expansiveness -» feszítőerő
expansiveness -» közlékenység
expansiveness -» nyílt természet
expansiveness -» őszinte természet
expansiveness -» tágulékonyság
expansiveness -» tágulás
expansiveness -» terjedékenység
to expatriate -» hazájából száműz
to expatriate -» hazájából kiűz
to expatriate -» száműz
to expatriate oneself -» kivándorol
to expatriate oneself -» lemond állampolgárságáról
expatriation -» állampolgárságról való lemondás
expatriation -» kivándorlás
expatriation -» száműzés
expatriation -» száműzetés
to expect -» elvár
to expect -» gondol
to expect -» hisz
to expect -» remél
to expect -» számít vmire
to expect -» valószínűnek tart
to expect -» vár
to expect sg from sy -» elvár vmit vkitől
expectancy -» kilátás
expectancy -» remény
expectancy -» várakozás
expectant -» jövendőbeli
expectant -» leendő
expectant -» várakozó
expectant -» várományos
expectation -» elvárás
expectation -» remény
expectation -» várakozás
expectation of life -» várható élettartam
expectation was fever-high -» a várakozás a tetőpontjára hágott
expectation was fever-high -» lázas izgalommal várakoztak
expectation was fever-high -» lázasan várakoztak
expectations -» elvárás
expectations -» kilátás
expectations -» kilátások
expectations -» remény
expectations -» várható örökség
expected -» remélt
expected -» várt
expectedly -» várhatóan
expecting -» terhes
expecting -» várandós
expectorant -» köptetőszer
to expectorate -» kiköhög
to expectorate -» köp
expedience -» ajánlatosság
expedience -» alkalomszerűség
expedience -» célszerűség
expedience -» hasznosság
expedience -» hasznosíthatóság
expedience -» kapkodás
expedience -» kedvező alkalom
expedience -» megalkuvás
expedience -» megfelelő alkalom
expedience -» opportunizmus
expedience -» sietés
expedience -» sietség
expedience -» vállalkozás
expediency -» ajánlatosság
expediency -» alkalomszerűség
expediency -» célszerűség
expediency -» hasznosság
expediency -» hasznosíthatóság
expediency -» kapkodás
expediency -» kedvező alkalom
expediency -» megalkuvás
expediency -» megfelelő alkalom
expediency -» opportunizmus
expediency -» sietés
expediency -» sietség
expediency -» vállalkozás
expedient -» ajánlatos
expedient -» alkalmas
expedient -» célszerű
expedient -» fortély
expedient -» hasznos
expedient -» kisegítő eszköz
expedient -» kiút
expedient -» megoldás
to expedite -» elküld
to expedite -» előmozdít
to expedite -» elszállít
to expedite -» küld
to expedite -» siettet
to expedite -» sürget
to expedite -» szállít
expedition -» expedíció
expedition -» felfedező út
expedition -» fürgeség
expedition -» gyorsaság
expedition -» hadjárat
expeditionary -» expedíciós
expeditious -» eredményes
expeditious -» expeditív
expeditious -» gyors
to expel -» kicsap
to expel -» kikerget
to expel -» kiűz
to expend -» felhasznál
to expend -» kiad
to expend -» költ
to expend -» ráfordít
expendable -» feláldozható
expendable -» felhasználható
expendable -» fogyó
expenditious -» eredményes
expenditious -» gyors
expenditious -» ügyes
expenditure -» kiadás
expenditure -» költség
expenditure -» ráfordítás
expenditures -» kiadások
expense -» kár
expense -» kiadás
expense -» költség
expense -» teher
expense account -» reprezentációs alap
expense be blowed! -» fütyülök a kiadásokra!
expense be blowed! -» mit bánom a költségeket!
expense item -» költségtétel
expenses -» kiadások
expenses -» költségek
expenses -» költség-visszatérítés
expenses -» visszatérítés
expensive -» drága
expensive -» költséges
experience -» élmény
experience -» tapasztalat
to experience -» tapasztal
experiment -» kísérlet
to experiment -» kísérletezik
to experiment with sg -» kísérletezik
to experiment with sg -» kísérletez
experimental range -» tüzérségi gyakorlótér
expert -» járatos
expert -» szakértő
expert -» ügyes
expertise -» szakértelem
expertise -» szaktudás
expertise -» szakvélemény
expertly -» szakszerűen
expertly -» ügyesen
to expiate -» bűnhődik
to expiate -» lakol
to expiate -» levezekel
to expiate -» megbűnhődik
expiation -» bűnhődés
expiation -» levezeklés
expiation -» megbűnhődés
expiation -» vezeklés
expiatory -» engesztelő
expiatory -» kiengesztelő
expiatory -» vezeklő
expidite -» akadálytalan
expidite -» gyors
expidite -» pontos
expiration -» esedékesség
expiration -» kigőzölgés
expiration -» kilégzés
expiration -» kilehelés
expiration -» kipárolgás
expiration -» lejárat (határidőé)
expiration -» vége vminek
to expire -» elenyészik
to expire -» elmúlik
to expire -» eltelik
to expire -» kialszik
to expire -» kilehel
to expire -» kilélegzik
to expire -» lejár
to explain -» indokol
to explain -» kifejt
to explain -» magyaráz
to explain -» megmagyaráz
to explain -» tisztáz
to explain away -» kimagyaráz vmit
to explain oneself -» magyarázkodik
to explain oneself -» világosabban fejti ki nézetét
explainable -» igazolható
explainable -» indokolható
explainable -» megmagyarázható
explanation -» értelmezés
explanation -» magyarázat
explanation -» megfejtés
explanatory -» értelmező
explanatory -» magyarázó
explanatory -» megmagyarázó
expletive -» helyettesítő személy
expletive -» helyettesítő tárgy
expletive -» henye
expletive -» henye szó
expletive -» káromkodás
expletive -» kiegészítő
expletive -» kitöltő
expletive -» pót-
expletive -» pót személy
expletive -» pót tárgy
expletive -» töltelékszó
expletive -» töltés
expletively -» kiegészítőként
expletively -» kiegészítőképpen
expletively -» toldalékként
expletively -» töltelékként
explicable -» magyarázható
explicable -» megmagyarázható
to explicate -» fejteget
to explicate -» kifejt
to explicate -» megmagyaráz
explicit -» határozott
explicit -» nyílt
explicit -» szókimondó
explicit -» világos
explicitly -» félreérthetetlenül
explicitly -» határozottan
explicitly -» világosan
to explode -» felrobbant
to explode -» felrobban
to explode -» kirobban
to explode -» kitör
to explode -» megdönt
exploder -» elektromos robbantó szerkezet
exploder -» elektromos szikragyújtó gép
exploder -» robbantóanyag
exploder -» robbantógyutacs
exploder -» robbantótöltény
exploder -» robbantógyújtó
exploder -» robbantózsinór
exploder of a theory -» elmélet megdöntője
exploit -» hőstett
exploit -» tett
to exploit -» kiaknáz
to exploit -» kihasznál
to exploit -» kitermel
to exploit -» kizsákmányol
exploitation -» hasznosítás
exploitation -» kiaknázás
exploitation -» kihasználás
exploitation -» kitermelés
exploitation -» kizsákmányolás
exploitation of a mine -» bányaművelés
exploitation of a pit -» bányaművelés
exploration -» felderítés
exploration -» felfedező út
exploration -» feltárás
exploration -» kutatás
exploratory -» felderítő
exploratory -» kutató
exploratory drilling -» próbafúrás
exploratory talk -» tapogatózás
to explore -» átkutat
to explore -» felderít
to explore -» kikutat
to explore -» kutat
to explore -» megvizsgál
explorer -» felfedező
exploring spot -» kutatási hely
explosion -» detonáció
explosion -» felrobbanás
explosion -» kirobbanás
explosion -» kitörés
explosion -» robbanás
explosionproof -» robbanásbiztos
explosion-proof -» robbanásbiztos
explosive -» heves
explosive -» lobbanékony
explosive -» robbanó
explosive -» robbanószer
explosive -» robbanóanyag
explosive -» robbanékony
explosive gelatine -» robbanó zselatin
exponent -» kitevő
export order -» külföldi rendelés
export rejects -» exportból visszamaradt áru
exposé -» expozé
exposé -» ismertetés
to expose -» exponál
to expose -» felfed
to expose -» kiállít
to expose -» közszemlére tesz
to expose -» leleplez
to expose -» megvilágít
to expose -» mutogat
to expose oneself to sg -» kiteszi magát vminek
to expose to sg -» kitesz vminek
exposed to cross-fire -» két tűz között
exposition -» ismertetés
exposition -» kifejtés
exposition -» magyarázás
exposition -» magyarázat
exposition -» megmagyarázás
exposition -» megvilágítás
exposition -» nemzetközi vásár
exposition -» szövegmagyarázat
to expostulate -» helytelenítően vitatkozik
to expostulate -» tiltakozva vitatkozik
expostulation -» figyelmeztetés
expostulation -» szemrehányás
expostulation -» tiltakozás
expostulatory -» intő
expostulatory -» szemrehányó
expostulatory -» tiltakozó
exposure -» expozíció
exposure -» fekvés
exposure -» felfedés
exposure -» kiállítás
exposure -» kitettség
exposure -» kitevés
exposure -» leleplezés
exposure -» megvilágítási idő
to expound -» értelmez
to expound -» kifejt
to expound -» magyaráz
to expound -» megmagyaráz
express -» egyértelmű
express -» expressz
express -» félreérthetetlen
express -» feltétlen
express -» futár
express -» gyors
express -» gyors küldönc
express -» gyorsvonat
express -» határozott
express -» kifejezett
express -» megállás nélkül
express -» nyílt
express -» pontos
express -» sürgős
express -» tüzetes
express -» világos
to express -» kifejez
express agency -» csomagszállító vállalat
express agency -» küldönciroda
express agency -» pénzátutaló vállalat
express boiler -» gyorskazán
express boiler -» kazán
express call -» sürgős hívás
express call -» sürgős telefonhívás
express car -» csomagszállító kocsi
express car -» gyorsáru kocsi
express cargo boat -» gyorsáru-teherhajó
express company -» csomagszállító vállalat
express delivery -» expressz küldemény
express delivery -» expressz kézbesítés
express delivery -» sürgős küldemény
express delivery -» sürgős kézbesítés
express freight car -» gyorsárut szállító teherkocsi
express goods -» expresszáruk
express goods -» gyorsáruk
express image -» hű kép
express image -» hű képmás
express image -» megszólalásig hasonló
express letter -» expressz levél
express letter -» sürgős levél
express liner -» gyorsjáratú postahajó
express locomotive -» gyorsvonati mozdony
express messenger -» futár
express messenger -» gyorsfutár
express messenger -» külön küldönc
express messenger -» külön kézbesítő
express messenger -» lovas küldönc
express messenger -» motoros küldönc
express postal messages -» sürgős postai küldemények
express rifle -» expressz fegyver
express rifle -» gyors fegyver
express train -» expresszvonat
express train -» gyorsvonat
expression -» arckifejezés
expression -» kifejezés
expression -» kinyilvánítás
expression -» szóhasználat
expressionless -» kifejezéstelen
expressionless -» üres
expressionlessly -» kifejezéstelenül
expressionlessly -» üresen
expressions peculiar to Americans -» amerikaiakra jellemző kifejezések
expressions peculiar to Americans -» sajátságosan amerikai kifejezések
expressive -» szemléletes
expressly -» határozottan
expressly -» kifejezetten
expressway -» autópálya
to expropriate -» elvesz
to expropriate -» kisajátít
expropriation -» eltulajdonítás
expropriation -» kisajátítás
expulsion -» kiutasítás
expulsion -» kizárás
exquisite -» átható
exquisite -» éles
exquisite -» kitűnő
exquisite -» maradéktalan
exquisite -» remek
exquisite -» tökéletes
exquisitely -» kitűnően
exquisitely -» tökéletesen
extant -» fennálló
extant -» létező
extant -» meglévő
extemporal -» alkalmi
extemporal -» átmeneti
extemporal -» bizonyos alkalomra készült
extemporal -» ex tempore
extemporal -» hevenyészett
extemporal -» ideiglenes
extemporal -» receptre készült
extemporal -» rögtönzött
extemporal -» rögtönző
extemporal -» vényre készült
extemporaneity -» rögtönzöttség
extemporaneous -» alkalmi
extemporaneous -» átmeneti
extemporaneous -» bizonyos alkalomra készült
extemporaneous -» ex tempore
extemporaneous -» hevenyészett
extemporaneous -» ideiglenes
extemporaneous -» receptre készült
extemporaneous -» rögtönzött
extemporaneous -» rögtönző
extemporaneous -» vényre készült
extemporaneously -» rögtönözve
extemporarily -» hevenyészve
extemporarily -» rögtönözve
extemporarily -» rögtönzötten
extemporary -» hevenyészett
extemporary -» rögtönzött
extemporary -» rögtönző
extempore -» hevenyészett
extempore -» rögtönzött
extempore -» rögtönző
extemporization -» hasalás
extemporization -» rögtönzés
extemporization -» rögtönzött beszéd
to extemporize -» hasal
to extemporize -» hevenyében készít
to extemporize -» jegyzetek nélkül beszél
to extemporize -» készülés nélkül beszél
to extemporize -» összeüt
to extemporize -» rögtönöz
to extemporize -» rögtönözve készít
to extemporize on the organ -» improvizál az orgonán
to extemporize on the organ -» rögtönöz az orgonán
extemporizer -» improvizátor
extemporizer -» rögtönző
to extend -» ad
to extend -» elterül
to extend -» kibővít
to extend -» kiterjeszt
to extend -» meghosszabbít
to extend -» megnagyobbít
to extend -» nő
to extend -» növel
to extend -» nyújt
to extend -» terít
to extend -» terjed
to extend as far as -» ér vmeddig
extended -» hosszan tartó
extended -» kifeszített
extended -» kinyújtott
extended -» kiszélesített
extended -» kiterjedt
extended -» meghosszabbított
extended -» megnövekedett
extended -» prolongált
extending ladder -» tolólétra
extension -» hozzáépítés
extension -» kibővítés
extension -» kinyújtás
extension -» kinyúlás
extension -» kiterjesztés
extension -» kiterjedés
extension -» meghosszabbítás
extension -» megnyúlás
extension -» mellékállomás
extension -» tágulás
extension -» terjedelem
extension cord -» hosszabbító zsinór
extension lead -» hosszabbító zsinór
extension line -» antenna
extensive -» alapos
extensive -» átfogó
extensive -» kiterjedt
extensive -» külterjes
extensive -» széleskörű
extensive -» terjedelmes
extent -» fok
extent -» kiterjedés
extent -» méret
extent -» mérték
extent -» nagyság
extent -» terjedelem
extent of reaction -» reakció mértéke
extenuate -» erőtlen
extenuate -» gyenge
extenuate -» híg
extenuate -» keskeny
extenuate -» sovány
to extenuate -» alábecsül
to extenuate -» csökken
to extenuate -» elerőtlenít
to extenuate -» elvékonyít
to extenuate -» elvékonyodik
to extenuate -» enyhébb színben tüntet fel
to extenuate -» enyhít
to extenuate -» gyengít
to extenuate -» gyengül
to extenuate -» hígít
to extenuate -» kisebbít
to extenuate -» könnyen vesz
to extenuate -» lebecsül
to extenuate -» mentegetődzik
to extenuate -» mentséget keres vmire
to extenuate -» nem tulajdonít jelentőséget vminek
to extenuate -» palástol
to extenuate -» szépít
to extenuate -» tisztára mos
to extenuate an offence -» kisebbíti vki bűnét
to extenuate an offence -» kisebbíti vki vétkét
to extenuate an offence -» mentegeti vki bűnét
to extenuate an offence -» mentegeti vki vétkét
to extenuate sy's conduct -» magyarázza vki viselkedését
to extenuate sy's conduct -» mentegeti vki viselkedését
to extenuate the guilt of sy -» kisebbíti vki bűnét
to extenuate the guilt of sy -» kisebbíti vki vétkét
to extenuate the guilt of sy -» mentegeti vki bűnét
to extenuate the guilt of sy -» mentegeti vki vétkét
extenuating circumstances -» enyhítő körülmények
extenuation -» csökkentés
extenuation -» elerőtlenedés
extenuation -» elgyengülés
extenuation -» elgyengítés
extenuation -» elvékonyítás
extenuation -» enyhítés
extenuation -» enyhítő körülmény
extenuation -» gyengítés
extenuation -» hígítás
extenuation -» kimerülés
extenuation -» kisebbítés
extenuation -» legyengülés
extenuation -» lesoványodás
extenuation -» leszállítás
extenuation -» mentegetés
extenuation -» soványodás
extenuation -» szépítés
extenuation -» teljes testi elerőtlenedés
extenuations -» könnyű ruházat
extenuations -» vékony ruházat
extenuative -» csökkentő
extenuative -» enyhítő
extenuative -» enyhítő körülmény
extenuative -» mentő körülmény
extenuatory -» csökkentő
extenuatory -» enyhítő
extenuatory -» kisebbítő
exterior -» külső
to exterminate -» kiirt
to exterminate -» kipusztít
to exterminate -» megsemmisít
extermination -» kiirtás
extermination -» kipusztítás
extermination -» megsemmisítés
extermination camp -» haláltábor
exterminator -» irtószer
exterminator -» tizedes
external -» felületi
external -» kül-
external -» külföldi
external -» külországi
external -» külső
external -» külső megjelenés
external -» külsőleges
external -» külsőség
external -» külszíni
external dimension -» külső méret
external ear -» fülkagyló
external ear -» külső fül
external trade -» külkereskedelem
externals -» formaságok
externals -» külsőségek
extinct -» elhamvadt
extinct -» kialudt
extinct -» kihalt
extinct -» letűnt
extinct -» nem hatályos
extinct -» nem működő
extinction -» eloltás
extinction -» eltörlés
extinction -» kialvás
extinction -» kihalás
extinction -» kiirtás
extinction -» kioltás
extinction -» semmivé válás
to extinguish -» elolt
to extinguish -» eltöröl
to extinguish -» kiirt
to extinguish -» kiolt
to extinguish -» kiöl
to extinguish -» letörleszt
to extinguish -» megszüntet
extinguisher -» cigarettanyomó
extinguisher -» gyertyakoppantó
extinguisher -» oltókupak
extinguisher -» tűzoltó készülék
to extirpate -» gyökerestől kiirt
to extirpate -» gyökerestől kitép
to extirpate -» írmagostól kipusztít
to extirpate -» magostól kiirt
to extirpate -» mindenestől kiirt
to extirpate -» teljesen kiirt
to extirpate -» teljesen kipusztít
extirpation -» kiirtás
extirpation -» kipusztítás
extirpation -» kitépés
extirpation -» teljes kipusztítás
extirpator -» gyomirtó
extirpator -» gyomirtó gép
extirpator -» irtóeke
extirpator -» kultivátor
extirpator -» visszaélések kiirtója
to extol -» dicsőít
to extol -» magasztal
to extort -» kicsikar
to extort -» kierőszakol
to extort -» kikényszerít
extortion -» kierőszakolás
extortion -» kikényszerítés
extortion -» zsarolás
extortionate -» uzsora
extortionate -» zsaroló
extortionist -» zsaroló
extra -» külön
extra -» különleges
extra -» mellék-
extra -» melléktantárgy
extra -» ráadás
extra -» rendkívüli
extra -» rendkívül
extra -» többlet-
extra -» többletkiadás
extract -» eszencia
extract -» extraktum
extract -» extrakt
extract -» kivonat
extract -» párlat
extract -» szemelvény
to extract -» eltávolít
to extract -» extrahál
to extract -» kicsikar
to extract -» kihúz
to extract -» kitép
to extract -» kivon
to extract -» kivonatol
to extract -» lepárol
to extract the root of sg -» gyököt von vmiből
extracting a root -» gyökvonás
extraction -» eltávolítás
extraction -» eredet
extraction -» extrahálás
extraction -» extrakció
extraction -» kihúzás
extraction -» kinyerés
extraction -» kitépés
extraction -» kivonás
extraction -» kivonat
extraction -» párlat
extraction -» származás
extraction of a tooth -» foghúzás
extraction of stone -» kőfejtés
extractive industry -» kitermelőipar
extractor fan -» szagelszívó
extracts -» szemelvények
extracurricular -» iskolán kívüli
extra-curricular -» mellék
extra-curricular -» tananyagon kívüli
extracurricular -» tananyagon kívüli
extra-curricular -» tanterven kívüli
extra-curricular activity -» iskolán kívüli elfoglaltság
to extradite -» kiad
to extradite -» kiszolgáltat
extradition -» kiadatás
extraneous -» idegen
extraneous -» külső
extraneous -» tárgyhoz nem tartozó
extraordinarily -» kivételesen
extraordinarily -» rendkívül
extraordinarily -» rendkívüli módon
extraordinarily -» rendkívülien
extraordinarily -» szokatlanul
extraordinary -» furcsa
extraordinary -» különös
extraordinary -» rendkívüli
extraordinary -» ritka
extraordinary -» szokatlan
to extrapolate -» extrapolál
to extrapolate -» kikövetkeztetve kivetít
to extrapolate -» kivetít
extrapolated -» extrapolált
extrapolation -» extrapolálás
extrapolation -» extrapoláció
extraterrestrial -» földönkívüli
extravagance -» különcködés
extravagance -» pazarlás
extravagance -» szertelenség
extravagance -» tékozlás
extravagant -» szertelen
extravagant -» tékozló
extravagant -» túl magas (ár)
extravagant -» túlzó
extravaganza -» fantasztikusan szertelen mű
extreme -» feneketlen
extreme -» határtalan
extreme -» határérték
extreme -» igen nagy
extreme -» kétségbeejtő helyzet
extreme -» kimondhatatlan
extreme -» kivételes
extreme -» legmesszebbmenő
extreme -» legnagyobb
extreme -» legnagyobb fokú
extreme -» legszélső
extreme -» legtávolabbi
extreme -» rendkívüli
extreme -» sötét (nyomor)
extreme -» szélső érték
extreme -» szélsőséges
extreme -» szélsőség
extreme -» szélső
extreme -» szertelen
extreme -» szertelenség
extreme -» túlzás
extreme -» túlzó
extreme -» utolsó
extreme -» véglet
extreme -» végső
extreme -» végső határ
extreme -» végső fok
extreme -» vészes helyzet
extreme beam -» legnagyobb hajószélesség
extreme boundary -» legtávolabbi határ
extreme case -» határeset
extreme case -» kivételes eset
extreme case -» rendkívüli eset
extreme case -» szélsőséges eset
extreme nationalism -» szélsőséges nacionalizmus
extreme nationalism -» túlzó nacionalizmus
extreme penalty -» halálbüntetés
extreme right -» szélsőjobb
extreme right -» szélső jobboldal
extreme right -» szélső jobboldali
extreme unction -» utolsó kenet
extremely -» nagyon
extremely -» rendkívül
extremely -» rendkívüli módon
extremely -» szerfelett
extremes meet -» a szélsőségek találkoznak
extremes meet -» a végletek találkoznak
extremist -» szélsőséges irányzatú ember
extremities -» végtagok
extremity -» nyomor
extremity -» nyomorúság
extremity -» szélsőség
extremity -» szorultság
extremity -» tetőfoka vminek
extremity -» véglet
to extricate -» kiszabadít
extrovert -» extrovertált ember
extrovert -» kifelé forduló ember
extrudable -» sajtolható
to extrude -» feltolul
to extrude -» kiáll
to extrude -» kibukkan
to extrude -» kidug
to extrude -» kihúz (fémet)
to extrude -» kilök
to extrude -» kiprésel
to extrude -» kisajtol
to extrude -» kiszorít
to extrude -» kitaszít
to extrude -» kitol
to extrude -» összeprésel
to extrude -» sajtol
extruded -» préselt
extruded -» sajtolt
extruding -» feltorlódás
extruding -» kibukkanás
extruding -» kihúzás
extruding -» kilökés
extruding -» kiszorítás
extruding -» kitaszítás
extruding -» kitorlódás
extruding -» kizárás
extruding -» préselés
extruding -» sajtolás
extruding -» vulkanikus eredetű kibukkanás
extruding machine -» csősajtó
extruding machine -» rúdsajtó
extruding press -» csősajtó
extruding press -» rúdsajtó
extrusion -» átsajtolás
extrusion -» csigás préselés
extrusion -» csőpréselés
extrusion -» extrudálás
extrusion -» feltorlódás
extrusion -» kibukkanás
extrusion -» kihúzás
extrusion -» kilökés
extrusion -» kisajtolás
extrusion -» kiszorítás
extrusion -» kitaszítás
extrusion -» kitorlódás
extrusion -» kitörés
extrusion -» kizárás
extrusion -» préselés
extrusion -» rúdsajtolás
extrusion -» sajtolás
extrusion -» szálsajtolás
extrusion -» tömlőzés
extrusion -» vulkanikus eredetű kibukkanás
exuberance -» bőség
exuberance -» bővelkedés
exuberance -» buja termékenység
exuberance -» bujaság
exuberance -» gazdagság
exuberance -» kinövés
exuberance -» szóáradat
exuberance -» terjengősség
exuberance -» túláradás
exuberance of feeling -» érzések áradása
exuberance of feeling -» túláradó érzelmek
exuberance of joy -» kitörő öröm
exuberancy -» bőség
exuberancy -» bővelkedés
exuberancy -» buja termékenység
exuberancy -» bujaság
exuberancy -» gazdagság
exuberancy -» szóáradat
exuberancy -» terjengősség
exuberant -» áradozó
exuberant -» bő
exuberant -» bőségesen termő
exuberant -» buja
exuberant -» buján növő
exuberant -» dús
exuberant -» dúsan termő
exuberant -» eszmékben bővelkedő
exuberant -» gazdag
exuberant -» kicsattanó
exuberant -» kirobbanó
exuberant -» kitörő
exuberant -» szertelen
exuberant -» terjengős
exuberant -» túláradó
exuberant person -» életerőtől duzzadó személy
exuberantly -» bőven
exuberantly -» buján
exuberantly -» szertelenül
exuberantly -» terjengősen
exuberantly -» túláradva
exuberantly -» túláradóan
to exude -» izzad
to exude -» kiizzad
to exude -» kiválaszt
to exude -» kiválik
to exult -» örül
to exult -» örvendez
to exult -» örvend
to exult -» ujjong
to exult over sy -» diadalt ül vki felett
to exult over sy -» győzedelmeskedik vki felett
exultancy -» diadalmámor
exultancy -» örvendezés
exultancy -» ujjongás
exultant -» diadalittas
exultant -» győzelemtől mámoros
exultant -» győzelemtől ittas
exultant -» örömtől kitörő
exultant -» örvendező
exultant -» örvendő
exultant -» ujjongó
exultantly -» diadalittasan
exultantly -» kitörően
exultantly -» örvendezve
exultantly -» örvendezően
exultantly -» ujjongva
exultation -» diadalittasság
exultation -» diadalmámor
exultation -» örvendezés
exultation -» ujjongás
exulting -» diadalittas
exulting -» győzelemtől mámoros
exulting -» győzelemtől ittas
exulting -» örömtől kitörő
exulting -» örvendő
exulting -» örvendező
exulting -» ujjongó
exultingly -» diadalittasan
exultingly -» kitörően
exultingly -» örvendezően
exultingly -» ujjongva
eye -» csíraszem
eye -» figyelés
eye -» lyuk
eye -» nézet
eye -» pillantás
eye -» rügy
eye -» szem
eye -» tekintet
eye -» tűfok
eye -» vélemény
to eye -» megnéz
to eye -» szemmel tart
eye bank -» beültetésre való szemek tárolására szolgáló hely
eye of a needle -» tű foka
eye patch -» szemkötő
eye shadow -» szemhéjfesték
to eye sy evilly -» gonosz pillantásokat vet vkire
to eye sy evilly -» sötéten méreget vkit
to eye sy evilly -» sötéten néz vkit
to eye sy up and down -» tetőtől talpig végigmér vkit
eye terminal -» késélvégződés
eye to eye -» szemtől szembe
eye-appealing -» tetszetős
eyeball -» szemgolyó
to eyeball -» kukkol
to eyeball -» megkukkol
to eyeball -» megnéz
to eyeball -» megstíröl
to eyeball -» néz
to eyeball -» stíröl
eyebrow -» szemöldök
eye-glass -» félszemüveg
eye-glass -» monokli
eye-glass -» szemlencse
eye-glass shade -» okulárfedő
eye-glasses -» szemüveg
eyelashes -» szempilla
eyelids -» szemhéj
eye-liner -» szemceruza
eye-opener -» pohárka pálinka
eye-opener -» reggeli szíverősítő
eye-opener -» reveláció
eye-opener -» szemnyitogató élmény
eyepiece -» gázvédő szemüveg
eyepiece -» kereső
eyepiece -» nézőke
eyepiece -» szemlencse
eyes brimming over with tears -» könnyben úszó szemek
eyes brimming with tears -» könnyben úszó szemek
eyes right! -» jobbra nézz!
eyes that swim with tears -» könnyben úszó szemek
eyesight -» látás
eyesore -» szemet sértő
eyetie -» digó
eyetie -» olasz ember
eye-tooth -» szemfog
eyewitness -» szemtanú
eyrie -» sasfészek
eyry -» sasfészek