Angol-magyar szótár

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L
M   N   O   P   Q  R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


I am -» én vagyok
I am a wake-up to you -» nem fogsz becsapni
I am a worm today -» nyomorultul érzem magam
I am all ears -» csupa fül vagyok
I am all for it -» benne vagyok
I am all for it -» teljes mértékben helyeslem
I am all for staying here -» amellett vagyok, hogy maradjunk
I am at a loss to understand -» képtelen vagyok megérteni
I am at a loss to understand -» nem tudom felfogni
I am at my wit's end -» megáll az eszem
I am at you command! -» parancsolj velem!
I am at you command! -» rendelkezésedre állok!
I am awful glad you came -» borzasztóan örülök, hogy eljöttél
I am awfully sorry -» borzasztóan sajnálom
I am awfully sorry -» kimondhatatlanul sajnálom
I am awfully sorry -» szörnyen sajnálom
I am awfully sorry -» végtelenül sajnálom
I am built that way -» én már ilyen vagyok
I am disposed to believe that -» hajlandó vagyok azt hinni hogy
I am done for -» végem van
I am double your age -» kétszer olyan idős vagyok, mint te
I am double your age -» még egyszer olyan idős vagyok, mint te
I am dreadfully sorry -» borzasztóan sajnálom
I am dreadfully sorry -» roppantul sajnálom
I am fine, thanks! -» köszönöm, jóllaktam!
I am five dollars to the bad -» öt dollárral vagyok adós
I am five dollars to the bad -» öt dollár a veszteségem
I am game for anything -» mindenben benne vagyok
I am game for anything -» mindenre kapható vagyok
I am going to be quite frank with you -» egészen őszintén fogok beszélni veled
I am happy to do it -» boldog vagyok, hogy megtehetem
I am inclined to think that -» azt kell hinnem, hogy
I am interested in them and in theirs -» engem érdekelnek ők és az övéik
I am no great clerk -» nem vagyok valami nagy tudós
I am none the wiser for it -» ettől nem lettem okosabb
I am none the worse for the accident -» nem lett semmi bajom sem a balesettől
I am not much of a dancer -» nem vagyok valami jó táncos
I am not sure about it -» ebben nem vagyok biztos
I am not to be abused by empty promises -» üres ígéreteknek nem fogok felülni
I am old as you can see -» miként láthatod, öreg vagyok
I am positive -» biztos vagyok benne
I am positive -» meg vagyok róla győződve
I am pushed for time -» idő szűkében vagyok
I am pushed for time -» sürget az idő
I am ready to take on all comers -» kész vagyok bárkivel megverekedni
I am so happy! -» olyan boldog vagyok!
I am sorry -» sajnos
I am sorry as the Missis is away -» sajnálom, hogy a feleségem nincs itt
I am stranger here -» nem vagyok idevalósi
I am sure that -» biztos vagyok benne, hogy
I am through with it -» elegem van belőle
I am through with it -» torkig vagyok vele
I am through with you -» elegem van belőled
I am through with you -» végeztem veled
I am through with you -» végeztünk egymással
I am to go -» mennem kell
I am twenty forints short -» húsz forintom hiányzik
I am twenty forints short -» húsz forinttal kevesebbet kaptam
I am undone! -» tönkre vagyok téve!
I am undone! -» végem van!
I am willing that you should come -» beleegyezem, hogy eljöjj
I am with you there -» ebben egyetértek veled
I asked him point-blank -» mellének szegeztem a kérdést
I asked him point-blank -» nekiszegeztem a kérdést
I beg to remark -» bátorkodom megjegyezni
I beg you to put in a good word for my son -» kérem szóljon egy jó szót a fiam érdekében
I bet you ten dollars -» tíz dollárba fogadok
I bethought that -» eszembe ötlött, hogy
I bethought that -» gondoltam magam, hogy
I bumped into him in the street -» egymásba szaladtunk az utcán
I bumped into him in the street -» egymásba botlottunk az utcán
I bumped into him in the street -» véletlenül összetalálkoztam vele az utcán
I came down as fast as I could -» olyan gyorsan jöttem le, ahogy csak tudtam
I came to like him -» megszerettem
I came to realize that -» rájöttem, hogy
I can do it easy -» játszva megcsinálom
I can do it easy -» könnyen megcsinálom
I can make a shrewd guess as to -» alapos okom van gyanítani hogy
I can make neither head nor tail of this -» ebből nem tudok kiokosodni
I can make neither head nor tail of this -» ennek se füle se farka
I can make neither head nor tail of this -» nem tudok rajta eligazodni
I can match your story -» én is tudok egy ilyen jó történetet
I can not abide him! -» ki nem állhatom!
I can not stomach him! -» ki nem állhatom!
I can see her no more -» többé nem láthatom
I can't bear the idea of it -» nem tudom elviselni a gondolatot
I can't cope with all the correspondence -» nem győzöm a sok levél megválaszolását
I can't cope with all the correspondence -» nem győzöm a sok levél megválaszolását
I can't cope with all the correspondence -» nem tudok a levelezéssel megbirkózni
I can't endure him -» ki nem állhatom
I can't fit this part in -» ezt a darabot nem tudom a helyére illeszteni
I can't get a word out of him -» egyetlen szót sem tudok kihúzni belőle
I can't get a word out of him -» nem tudom szóra bírni
I can't get it out of my head that -» nem megy ki a fejemből, hogy
I can't go such talk! -» nem tűröm az ilyen beszédet!
I can't make head or tail of this -» ebből nem tudok kiokosodni
I can't make head or tail of this -» ennek se füle se farka
I can't make head or tail of this -» nem tudok rajta eligazodni
I can't put my hand on it -» nem akad újra a kezembe
I can't put my hand on it -» nem tudom újra megtalálni
I can't stick him -» ki nem állhatom
I can't stomach it -» nem veszi be a gyomrom
I cannot bear him -» ki nem állhatom
I cannot bear him -» nem bírom őt
I cannot bear the sight of him -» ki nem állhatom
I cannot bear the sight of him -» nem bírom őt látni
I cannot bear to see it -» nem tudom elviselni ezt a látványt
I cannot bring myself to do it -» nem akaródzik megtennem
I cannot bring myself to do it -» nincs ínyemre megtenni
I cannot but -» nem tehetek mást, mint
I cannot give more -» nem tudok többet adni
I cannot go to that expense -» nem tudok ennyit költeni
I cannot go to that expense -» nem tudok ennyit rákölteni
I cannot go to that expense -» nem tudom ezt a költséget vállalni
I cannot rightly say -» nem tudom pontosan megmondani
I cannot stomach him -» nem szenvedhetem
I cannot stomach him -» nem szívelhetem
I cannot stomach it -» nem veszi be a gyomrom
I certify this a true copy -» másolat hiteléül
I cleared my costs -» költségeim megtérültek
I consider it my duty to -» kötelességemnek tartom, hogy
I could do it on my head -» behunyt szemmel megcsinálom
I could do it on my head -» csukott szemmel megcsinálom
I could do it on my head -» fél kézzel is megcsinálom
I could do it on my head -» mi sem könnyebb ennél
I could do no other than -» egyéb nem tellett tőlem mint
I could do no other than -» egyéb nem tellett tőlem, mint
I could do no other than -» mi mást tehettem volna mint
I could do no other than -» mi mást tehettem volna, mint
I could do no other than -» nem tehettem egyebet mint
I could do no other than -» nem tehettem egyebet, mint
I could do no other than -» nem volt más választásom mint
I could do no other than -» nem volt más választásom, mint
I could not do other than -» mi mást tehettem volna mint
I could not do other than -» mi mást tehettem volna, mint
I could not do other than -» nem tehettem egyebet mint
I could not do other than -» nem tellett egyéb tőlem mint
I could not do other than -» nem tehettem egyebet, mint
I could not do other than -» nem tellett egyéb tőlem, mint
I could not do other than -» nem volt más választásom mint
I could not do other than -» nem volt más választásom, mint
I could not get through to him -» nem kapcsolták
I could not get through to him -» nem tudtam megkapni
I couldn't get him to speak -» egy hangot sem tudtam kihúzni belőle
I couldn't get him to speak -» nem tudtam szóra bírni
I couldn't make a go of it -» nem boldogultam vele
I couldn't make a go of it -» nem tudtam sikerre vinni
I couldn't tear myself away -» nem akartam otthagyni
I couldn't tear myself away -» nem tudtam elszakadni
I couldn't tear myself away -» nem tudtam eljönni
I dare say -» kétségkívül
I dare say -» nagyon is lehetséges
I dare say -» nagyon is valószínű
I dare say -» úgy lehet
I dare say! -» meghiszem azt!
I dare say! -» no, mondhatom!
I dare you to jump -» no lássam, mersz-e ugrani
I defy you to do so -» megtiltom, hogy ezt megtedd
I did it just for a joke -» csak tréfa volt
I did it just for a joke -» merő tréfából tettem
I did it on your account -» a te érdekedben tettem
I did it on your account -» miattad tettem
I did it on your account -» teérted tettem
I did not do it any more than you did -» épp úgy nem én tettem, mint ahogy te sem
I did not do it any more than you did -» épp úgy nem én csináltam, mint ahogy te sem
I did the same -» én is azt tettem
I didn't bargain for that -» erre nem számítottam
I didn't bargain for that -» ez nem volt az alkuban
I didn't bargain for that -» nem ebben állapodtam meg
I didn't bargain to do that -» erre nem köteleztem magam
I didn't want to look but I had to -» nem akartam, de oda kellett néznem
I dislike proper children -» nem szeretem a túl illedelmes gyerekeket
I do not go -» nem megyek
I do not know what line of action to take -» nem tudom, hogy milyen lépéseket tegyek
I do not know what line of action to take -» nem tudom, hogy milyen intézkedéseket tegyek
I do not know what line of action to take -» nem tudom, hogy milyen akcióra szánjam rá magam
I don't believe either of you -» egyikőtöknek se hiszek
I don't believe either of you -» egyikteknek se hiszek
I don't care a hang! -» fütyülök rá!
I don't care a hang! -» nekem mindegy!
I don't care! -» nem érdekel!
I don't cotton on to him -» ki nem állhatom
I don't earn pots of money -» nem keresek valami sokat
I don't feel like -» nincs kedvem
I don't feel up to it -» nem érzem magam képesnek rá
I don't feel up to it -» nem érzem magam egészen jól
I don't get you -» nem értem
I don't get you -» nem értem, mit akarsz
I don't get you -» nem értem, mit akarsz mondani
I don't get you -» nem értelek
I don't get your meaning -» nem értem
I don't get your meaning -» nem értem, mit akarsz
I don't get your meaning -» nem értem, mit akarsz mondani
I don't get your meaning -» nem értelek
I don't give a damn! -» fütyülök rá!
I don't go -» nem megyek
I don't know how I can bear to face him -» nem tudom, merjek-e a szeme elé kerülni
I don't know how I can bear to face him -» nem tudom, merjek-e a színe elé kerülni
I don't know how to put it -» nem tudom, hogy közöljem
I don't know how to put it -» nem tudom hogy közöljem
I don't know the first thing about it -» dunsztom sincs róla
I don't know the first thing about it -» egyáltalán nem értek hozzá
I don't know the first thing about it -» fogalmam sincs róla
I don't know the first thing about it -» nem értek hozzá
I don't know whom to turn to -» nem tudom, kihez forduljak
I don't know whom you mean -» nem tudom, kire gondolsz
I don't like the cut of his jib -» nem tetszik nekem a képe
I don't like the cut of his jib -» nem tetszik nekem a pofázmánya
I don't like the way she carries on -» nem tetszik nekem a viselkedése
I don't like the way she carries on -» nem tetszenek nekem a dolgai
I don't mind -» nekem mindegy
I don't mind -» nem bánom
I don't mind if I do -» hát jó
I don't mind if I do -» lehet róla szó
I don't mind if I do -» nem bánom
I don't mind telling you -» igenis megmondom neked
I don't quite follow you -» nem egészen értem amit mond
I don't quite follow you -» nem tudom követni amit mond
I don't quite get the idea -» nem egészen értem
I don't quite get the idea -» nem egészen világos előttem
I don't see the point -» nem látom az értelmét
I don't seem to like him -» valahogy nem kedvelem
I don't set myself up to be better than you -» nem állítom, hogy nálad különb vagyok
I don't set myself up to be better than you -» nem állítom, hogy nálad jobb vagyok
I don't subscribe to it -» ez nem írom alá
I don't subscribe to it -» nem azonosítom magam vele
I don't want to rush you -» nem akarlak hajszolni
I don't want to rush you -» nem akarlak siettetni
I don't want to rush you -» nem akarlak sürgetni
I doubt it -» kétlem
I dread to think of it -» még a gondolatától is borsózik a hátam
I expect him any minute -» bármely percben megérkezhet
I expect him any minute -» minden percben megérkezhet
I expect no more trouble from that quarter -» arról az oldalról már nem várok több bajt
I expect no more trouble from that quarter -» erről az oldalról már nem várok több bajt
I expect no more trouble from that quarter -» innen már nem várok több bajt
I expect no more trouble from that quarter -» onnan már nem várok több bajt
I expected as much -» éppen ezt vártam
I fear so -» attól tartok, hogy igen
I feel funny -» furcsán érzem magam
I feel funny -» nem jól érzem magam
I feel like working -» kedvem van dolgozni
I feel rather better today -» ma egy kissé jobban érzem magam
I feel rather better today -» ma valamivel jobban érzem magam
I felt it in my bones that -» valami azt súgta nekem, hogy
I felt that this was the end of all things -» úgy éreztem, hogy most itt a vég
I felt that this was the end of all things -» úgy éreztem, hogy ott helyben végem lesz
I give it up -» feladom
I give you joy of it! -» minden jót kívánok hozzá!
I got here before you -» korábban érkeztem ide, mint te
I got here before you -» megelőztelek
I got it from him -» ő mondta nekem
I got it from him -» tőle tudtam meg
I got through to the manager -» az igazgatót kapcsolták
I got warm playing in the sun -» kimelegedtem a napon való játszástól
I had a bad time of it -» elég ronda dolog volt
I had a feeling that -» az volt az érzésem, hogy
I had a job to do it -» nagy fáradságomba került elvégezni
I had a job to do it -» nagy fáradságomba került megcsinálni
I had a job to do it -» nehéz munka volt
I had a second helping -» kétszer is vettem a tálból
I had as soon stay here -» jobb szeretnék itt maradni
I had as soon stay here -» jobban szeretnék itt maradni
I had better say nothing -» jobb ha nem mondok semmit
I had given you up! -» már nem reméltem hogy eljössz!
I had given you up! -» már nem vártalak!
I had just sat down when -» alighogy leültem
I had just sat down when -» éppen azután, hogy leültem
I had just sat down when -» közvetlenül azután, hogy leültem
I had my watch stolen -» ellopták az órámat
I had not understood the bearing of his words -» nem fogtam fel szavainak jelentőségét
I had only just sat down when -» alighogy leültem
I had only just sat down when -» éppen azután, hogy leültem
I had only just sat down when -» közvetlenül azután, hogy leültem
I had rather not -» inkább nem
I had rather not -» jobban szeretném, ha nem
I had the same trouble as you -» ugyanaz a bajom volt, mint neked
I had two helpings -» kétszer is vettem a tálból
I happen to know that -» véletlenül tudom hogy
I hardly know what to say -» nem is tudom, mit mondjak
I have a card over -» eggyel több lapom van
I have a card over -» eggyel több kártyám van
I have a card over -» van egy fölösleges kártyám
I have a fancy that -» az az érzésem, hogy
I have a hunch that -» az a gyanúm, hogy
I have a hunch that -» az az érzésem, hogy
I have a hunch that -» úgy sejtem, hogy
I have a hunch that -» valami azt súgja nekem, hogy
I have a shrewd idea that -» az a gyanúm, hogy
I have a shrewd idea that -» feltehető hogy
I have a shrewd idea that -» feltételezhető hogy
I have an itchy elbow -» viszket a könyököm
I have any quantity of them -» nekem rengeteg van belőle
I have any quantity of them -» nekem töméntelenül sok van belőle
I have any quantity of them -» nekem korlátlan mennyiség van belőle
I have been there before -» már voltam ott
I have been there before -» már volt dolgom vele
I have come to believe that -» kezdtem azt hinni, hogy
I have had my fling in my salad days -» én is sok bolondságot csináltam szilvafa koromban
I have heard it said -» azt beszélik, hogy
I have heard it said -» hallottam, hogy
I have heard tell -» azt beszélik, hogy
I have heard tell -» hallottam, hogy
I have it straight now -» már értem
I have little French -» csak keveset tudok franciául
I have little French -» keveset tudok franciául
I have lost my bearings -» nem ismerem ki magam
I have lost my bearings -» nem tudok eligazodni
I have my own peculiar reasons -» alapos okom van
I have my own peculiar reasons -» jó okom van
I have my own peculiar reasons -» különös okom van
I have never been to London -» sohasem voltam Londonban
I have never been to London -» sohasem jártam Londonban
I have no money with me -» nincs nálam pénz
I have no more -» nincs többem
I have no occasion for his help -» nem szorulok rá a segítségére
I have no occasion for his help -» nincs szükségem a segítségére
I have no other place to go to -» nincs máshová mennem
I have no other place to go to -» nincs máshová fordulnom
I have nothing but the poor-house before me -» nincs más kilátásom, mint a szegényház
I have other fish to fry -» más dolgom van
I have seen him before -» már láttam őt
I have seen him before -» már találkoztam vele
I have something else to do -» más dolgom van
I have still 20 forints to get -» még 20 forintot kapok
I have still 20 forints to get -» még jár nekem 20 forint
I have the book before me -» előttem van a könyv
I have the book before me -» előttem fekszik a könyv
I have the honour to -» van szerencsém
I haven't got a red cent -» nincs egy vasam se
I haven't got it in me to -» nem vagyok képes arra hogy
I haven't seen a single soul -» egyetlen lelket sem láttam
I haven't so much as my fare -» még az útiköltségem sincs meg
I haven't so much as my fare -» még az útiköltségemet sem tudom kifizetni
I haven't the faintest idea -» fogalmam sincs róla
I haven't the faintest idea -» halvány fogalmam sincs
I haven't the faintest idea -» halvány fogalmam sincs róla
I haven't the foggiest idea -» halvány sejtelmem sincs
I haven't the ghost of a notion -» halvány gőzöm sincs róla
I haven't the remotest idea -» halvány sejtelmem sincs
I heard him come by -» hallottam mikor elhaladt
I heard of it through a newspaper -» egy újság útján értesültem róla
I heard of it through a newspaper -» egy újság útján hallottam róla
I heard of your goings-on -» hallottam viselt dolgaidról
I hope so -» remélem
I hope so -» remélem hogy igen
I hope there is nothing wrong -» remélem, nem történt semmi baj
I just told him -» csak annyit mondtam neki
I just told him -» csak azt mondtam neki
I just told him -» egész egyszerűen csak annyit mondtam neki
I just told him -» egész egyszerűen csak azt mondtam neki
I just told him -» épp az imént mondtam meg neki
I kind of expected it -» mintha megéreztem volna
I know him in and out -» tökéletesen ismerem
I know it all -» mindezt jól tudom
I know it all -» mindezzel tökéletesen tisztában vagyok
I know it all -» tudom az egészet
I know it right well -» nagyon jól tudom
I know it right well -» nagyon is jól tudom
I know my Homer from beginning to the end -» ismerem én Homéroszt elejétől végéig
I know that writing -» ismerem azt az írást
I know this town inside out -» minden zugát ismerem ennek a városnak
I laid me down -» lefeküdtem
I leave it to you whether -» megítélésére bízom hogy
I like that! -» ejha!
I like that! -» ez igen!
I mean -» vagyis
I mean it! -» komolyan gondolom!
I mean it! -» komolyan mondom!
I meant to write but forgot to -» akartam írni, de elfelejtettem
I meant to write but forgot to -» szándékomban állt írni, de elfelejtettem
I much regret it -» felettébb sajnálom
I much regret it -» nagyon sajnálom
I much regret it -» rendkívül sajnálom
I must be home -» haza kell mennem
I must be home -» otthon kell lennem
I must go -» mennem kell
I need hardly say -» mondanom sem kell
I needn't say more -» nem kell többet mondanom
I ought to be free by six -» hat órára valószínűleg szabad leszek
I ought to be going -» legfőbb ideje, hogy menjek
I ought to be going -» már mennem kellene
I paused in surprise -» meglepetésemben megálltam
I promise you on my bible-oath that -» a bibliára esküszöm, hogy
I promise you on my bible-oath that -» esküszöm mindenre, ami szent, hogy
I rank his abilities very high -» igen sokra becsülöm képességeit
I rather like it -» eléggé tetszik nekem
I rather think you know him -» az az érzésem, hogy ismered őt
I rather think you know him -» azt hiszem, hogy ismered őt
I received the following letter -» az alábbi levelet kaptam
I reckon -» úgy gondolom
I reckon -» úgy vélem
I reckon so -» azt hiszem
I reckon so -» úgy vélem
I refer to the passage quoted -» hivatkozom az idézett részletre
I refer to the passage quoted -» utalok az idézett részletre
I refer to you -» önre célzok
I refer to you -» önről beszélek
I referred him to the secretary -» a titkárhoz utasítottam
I referred him to the secretary -» azt mondtam neki, hogy forduljon a titkárhoz
I regret to say -» sajnálattal kell közölnöm
I saw it done -» elintéztem
I saw it done -» elintéztettem
I say old egg -» ide figyelj öregem
I say old egg -» mondok vmit öreg fiú
I say old egg -» nos öregem
I say! -» nahát!
I see his drift -» látom, hova akar kilyukadni
I see! -» aha!
I see! -» értem!
I see! -» már értem!
I shall get up history for tomorrow -» holnapra átveszem a történelmet
I shall have to refer to the board -» ki kell kérnem az igazgatóság véleményét
I shall help you as far as I can -» segítek neked, amennyire csak tudok
I shall now advert to another matter -» most más tárgyra térek át
I shall outline as follows -» alábbiakban közlöm
I shall put you on to Mr Smith -» átkapcsolom Smith úrhoz
I shall relate as follows -» alábbiakban közlöm
I shall skip the events of the next few days -» a következő pár nap eseményeit mellőzöm
I shall skip the events of the next few days -» a következő pár nap eseményeit elhagyom
I should love to see more of you -» nagyon szeretnék veled többször találkozni
I should love to see more of you -» nagyon örülnék, ha többedmagatokkal láthatnálak
I should not be surprised if -» nem lepne meg, ha
I should not like to put on more weight -» nem szeretnék jobban meghízni
I should rather think so! -» meghiszem azt!
I slept none last night -» az éjszaka semmit nem aludtam
I sort of feel that -» az az érzésem, hogy
I speak with inside knowledge -» jó forrásból értesültem
I speak with inside knowledge -» jó helyről értesültem
I speak with inside knowledge -» jól vagyok értesülve
I think not -» azt hiszem, nem
I think so -» azt hiszem
I think so -» azt hiszem igen
I think so -» valószínűnek tartom
I thought as much -» ezt gondoltam is
I toast your health -» iszom az egészségedre
I told him plump -» kereken megmondtam neki
I told you so again and again -» százszor is megmondtam már
I told you so! -» ugye megmondtam!
I tried and tried but -» bárhogy próbáltam is, nem
I tried to get in a word -» megpróbáltam szóhoz jutni
I tried to put in a word -» megpróbáltam szóhoz jutni
I used to like it -» azelőtt szerettem
I wake early -» korán felébredek
I wake up early -» korán felébredek
I want a word with you -» kérlek egy szóra
I want a word with you -» volna hozzád néhány szavam
I want to have a word with you -» kérlek egy szóra
I want to have a word with you -» volna hozzád néhány szavam
I was burning with curiosity -» égtem a kíváncsiságtól
I was dying of curiosity -» majd meghaltam a kíváncsiságtól
I was nonplussed -» paff voltam
I was overjoyed at the news -» a hír nagy örömmel töltött el
I was overjoyed at the news -» a hír igen megörvendeztetett
I was tired of standing so long -» belefáradtam a sok állásba
I was to have come -» el kellet volna jönnöm
I was to have come -» úgy volt, hogy eljövök
I was very near dead -» a halál torkában voltam
I was very near dead -» a halál árnyékában voltam
I was very near dead -» a sír szélén voltam
I was very near dead -» majdnem meghaltam
I wash my hands of it -» mosom kezeimet
I went to the wrong house -» eltévesztettem a házat
I will die before I yield -» inkább meghalok, mintsem hogy engedjek
I will do my all -» minden lehetőt megteszek
I will do my all -» minden tőlem telhetőt megteszek
I will have none of it! -» ebből nem kérek!
I will have none of it! -» erről ne halljak többé!
I will have none of it! -» nem kérek belőle!
I will have none of it! -» nem tűröm!
I will just pop in -» csak beugrom
I will just pop in -» épp csak beugrom hozzájuk
I will take it with me -» magammal fogom vinni
I wish a were a poet! -» bárcsak költő lehetnék!
I wish for it to be done -» az a kívánságom, hogy így legyen
I wish for it to be done -» ennek így kell lennie
I wish I could do it -» bár megtehetném
I wish I could do it -» bárcsak megtehetném
I wish I had never seen you -» bár sose láttalak volna meg
I wish I had never seen you -» bár sose ismertelek volna meg
I wish I was a poet! -» bárcsak költő lehetnék!
I wish I were in your place -» bár cserélhetnék veled
I wish I were in your place -» bárcsak a helyedben lehetnék
I wish I were in your place -» de szívesen lennék a helyedben
I wish it to be done -» az a kívánságom, hogy így legyen
I wish it to be done -» ennek így kell lennie
I wish to god that -» isten adja, hogy
I won't have it -» erről hallani sem akarok
I wonder what I can get for it -» kíváncsi vagyok, mennyit kapok érte
I wonder whom it is she reminds me of -» azon tűnődöm, kire emlékeztet
I wonder! -» erre aztán kíváncsi vagyok!
I wonder! -» kétlem!
I worked as long as I could -» dolgoztam, amíg csak bírtam
I worked as long as I could -» dolgoztam, amíg csak tudtam
I worked as long as I could -» dolgoztam, amíg csak tehettem
I would give anything to -» sokért nem adnám, ha
I would give my ears for it -» a félkaromat odaadnám érte
I would give my ears for it -» minden áldozatra képes volnék érte
I would give my ears for it -» mindent megadnék érte
I would have you know -» kívánom, hogy vedd tudomásul
I would have you know -» vedd tudomásul
I would rather drink tea than coffee -» szívesebben innék kávét, mint teát
I would rather not -» inkább nem
I would rather not -» jobban szeretném, ha nem
I would take the stand on it -» ezt akár írásba is adom
I would take the stand on it -» leteszem rá a főesküt
I wouldn't give it houseroom -» még ingyen sem kellene
I wouldn't give it houseroom -» nem őrizném meg
I wouldn't give it houseroom -» nem raknám el
I wouldn't have it at gift -» ingyen sem kellene
I wouldn't have it even as a gift -» ingyen sem kellene
I wouldn't take it at gift -» ingyen sem kellene
I wouldn't take it even as a gift -» ingyen sem kellene
I'd die first -» előbb meghalok, semmint
I'll be blowed if -» akármi legyek, ha
I'll be blowed if -» az ördög vigyen el, ha
I'll be blowed if -» itt süllyedjek el, ha
I'll be bound -» biztos vagyok benne
I'll be bound -» fogadni mernék
I'll be damned if... -» itt süllyedjek el, ha...
I'll be here presently -» rögtön jövök
I'll be quits with him -» egyszer még számolunk
I'll be seeing you! -» viszlát!
I'll be seeing you! -» viszontlátásra!
I'll chalk that up against you -» ezt megjegyzem magamnak
I'll do it first thing tomorrow -» első dolgom lesz holnap reggel
I'll drop you at your door -» elviszem hazáig
I'll eat my hat if -» megeszem a kalapomat, ha
I'll eat my hat if -» megeszem a sapkámat, ha
I'll fit in an hour for you -» szakítok majd egy órát a számodra
I'll fit in an hour for you -» találok majd egy órát a számodra
I'll fix him -» majd ellátom a baját
I'll fix you! -» majd ellátom a bajodat!
I'll give it to you! -» majd adok én neked!
I'll give you a ring -» majd felhívlak
I'll give you that -» ezt elismerem
I'll give you what for! -» majd adok én neked!
I'll go as far as the corner with you -» elkísérlek a sarokig
I'll make a shaft or a bolt of it -» majd csak jó lesz valamire
I'll make things warm for you! -» majd én megtáncoltatlak!
I'll make things warm for you! -» majd én befűtök neked!
I'll not stir a foot! -» egy tapodtat sem mozdulok!
I'll pick you up at your house -» majd érted megyek
I'll put the police on to you -» nyakadra viszem a rendőrséget
I'll race you! -» fussunk versenyt!
I'll race you! -» versenyezzünk!
I'll see -» majd meglátom
I'll see about it -» majd elintézem
I'll see about it -» majd meglátom
I'll see about it -» majd meggondolom
I'll see him damned first -» inkább akasztófán lássam semhogy
I'll see him damned first -» inkább kárhozzon el
I'll see him damned first -» inkább pusztuljon el
I'll see to it -» majd gondom lesz rá
I'll take you on a bit -» elkísérlek egy darabig
I'll take you on a bit -» elkísérlek még egy kicsit
I'll tell you what -» mondok neked vmit
I'm a bit of a liar myself -» néha és is szoktam hazudni
I'm almost speechless -» nem is tudom, mit mondjak
I'm broke -» le vagyok égve
I'm broke -» nincs egy vasam se
I'm built that way -» én már ilyen vagyok
I'm dud at history -» semmit sem értek a történelemhez
I'm easy -» lehet róla szó
I'm easy -» nem bánom
I'm easy -» nincs kifogásom ellene
I'm game! -» benne vagyok!
I'm going to marry my somebody -» feleségül veszem a kedvesemet
I'm going to marry my somebody -» feleségül veszem a szerelmemet
I'm half through this book -» félig elolvastam ezt a könyvet
I'm half through this book -» félig elolvastam már a könyvet
I'm in no laughing mood -» nem vagyok nevető kedvemben
I'm off -» már megyek
I'm off my feed -» nincs étvágyam
I'm rather pushed today -» nagy hajtásban vagyok ma
I'm shy three quid -» három fontom bánja
I'm sick of the whole shebang -» unom a banánt
I'm starving -» rettentő éhes vagyok
I'm such a one -» én már ilyen vagyok
I'm telling you so for the umpteenth time -» ezerszer megmondtam
I'm very bad about writing -» nagyon rossz levélíró vagyok
I'm willing to give it a whirl -» hajlandó vagyok megpróbálni
I'm willing to give it a whirl -» megpróbálom
I've been through a lot -» sok kellemetlent éltem át
I've been through a lot -» sok mindenen kellett átesnem
I've been through a lot -» sokat éltem át
I've finished with you! -» végeztem veled!
I've got it -» benne vagyok a pácban
I've got it -» ezt jól kifogtam
I've got to go -» mennem kell
I've had enough of you! -» elegem van belőled!
I've taken sg on myself which -» olyan dologba fogtam, ami
I've taken sg on myself which -» olyan dolgot vállaltam, ami
I've to go -» mennem kell
i.e. -» azaz
i.e. -» vagyis
iamb -» jambus
iambic -» jambikus
iambic -» jambikus vers
iambic -» jambikus költemény
iambic -» jambus
iambic -» jambusi vers
iambic -» jambusi költemény
iambic -» jambusos
iambic -» szatirikus vers
iambic -» szatirikus költemény
iambus -» jambus
ice -» jég
to ice -» bejegel
to ice -» cukormázzal bevon
to ice -» hidegre tesz
to ice -» jegel
to ice -» levegőnek néz
to ice -» megöl
to ice -» nem vesz észre
ice cube -» jégkocka
ice hockey -» jégkorong
ice skates -» korcsolya
ice-age -» jégkorszak
iceberg -» úszó jéghegy
ice-bound -» befagyott
ice-bound -» jégbe szorult
ice-bound -» jéggel körülvett
icebox -» hűtőszekrény
icebox -» jégszekrény
ice-cream -» fagylalt
ice-cream cone -» fagylalttölcsér
ice-cream man -» fagylaltos
ice-float -» úszó jégtábla
ice-floe -» úszó jégtábla
ice-hockey -» jégkorong
ice-lolly -» jégkrém
icepick -» jégcsákány
ice-rink -» műjégpálya
icerink -» műjégpálya
to ice-skate -» korcsolyázik
ice-skating -» korcsolyázás
ichthyoid -» halnemű
ichthyoid -» halszerű
ichthyol -» ichtiol
ichthyology -» halak természetrajza
ichthyophagi -» halevők
ichthyophagi -» hallal táplálkozók
ichthyophagy -» hallal való táplálkozás
ichthyosaurus -» ichthyosaurus
ichthyosis -» bőrpikkelyesedés
ichthyosis -» halpénzbetegség
ichthyosis -» ichtiózis
ichthyosis -» pikkelybetegség
icicle -» jégcsap
icily -» hidegen
icing -» cukorbevonat
icing -» cukormáz
icing -» jégképződés
icing -» zúzmaraképződés
icky -» hányadék
icky -» undorító
icon -» ikon
icon -» szentkép
icy -» hideg
icy -» jeges
ide -» jászkeszeg
idea -» elgondolás
idea -» elképzelés
idea -» érzés
idea -» eszme
idea -» fogalom
idea -» gondolat
idea -» gyanú
idea -» ismeret
idea -» kép
idea -» képzet
idea -» ötlet
idea -» sejtés
idea -» terv
ideal -» elméleti
ideal -» eszményi
ideal -» eszménykép
ideal -» ideál
ideal -» ideális
ideal -» képzeletbeli
ideal -» példakép
ideal money -» eszmei pénz
idealism -» idealizmus
idealist -» idealista
idealistic -» idealista
to idealize -» eszményít
to idealize -» idealizál
idealized -» idealizált
ideally -» elméletileg
ideally -» ideális esetben
identical -» azonos
identical -» megegyező
identification -» azonosítás
identification -» személyazonosság megállapítása
to identify -» azonosságot megállapít
to identify -» azonosít
to identify -» azonosnak tekint
to identify -» egynek tekint
to identify -» felfed
to identify -» felismer
to identify -» leleplez
to identify -» ráismer
to identify oneself with sg -» azonosítja magát vmivel
to identify oneself with sg -» azonosságot vállal vmivel
to identify oneself with sg -» kiáll vmi mellett
to identify oneself with sg -» szolidaritást vállal vmivel
to identify oneself with sg -» támogat vmit
identikit -» mozaikkép
identity -» azonosság
identity -» személyazonosság
identity card -» személyi igazolvány
identity check -» igazoltatás
ideological -» ideológiai
ideologist -» ideológus
ideology -» ideológia
ideology -» világnézet
ides -» idus
idiocy -» butaság
idiocy -» hülyeség
idiom -» kifejezésmód
idiom -» kifejezés
idiom -» stílus
idiom -» szólás
idiomatic -» köznyelvi
idiomatic -» nyelvi
idiomatic -» nyelvjárási
idiomatic -» nyelvre jellemző
idiomatic -» nyelvjárásra jellemző
idiomatic -» nyelv sajátos kifejezésmódjával megegyező
idiomatic -» nyelv sajátos kifejezésmódjával összhangban levő
idiomatic -» tájnyelvi
idiomatic -» tájszólási
idiomatic phrase -» idiomatizmus
idiomatic phrase -» szólás
idiomatic phrase -» szólásmód
idiomatic turn -» idiomatizmus
idiomatic turn -» szólás
idiomatic turn -» szólásmód
idiomatical -» köznyelvi
idiomatical -» nyelvi
idiomatical -» nyelvjárási
idiomatical -» nyelvre jellemző
idiomatical -» nyelvjárásra jellemző
idiomatical -» nyelv sajátos kifejezésmódjával megegyező
idiomatical -» nyelv sajátos kifejezésmódjával összhangban levő
idiomatical -» tájnyelvi
idiomatical -» tájszólási
idiosyncrasy -» egyéni sajátosság
idiosyncrasy -» idioszinkrázia
idiosyncrasy -» jellemző sajátosság
idiosyncratic -» egyéni sajátossággal bíró
idiosyncratic -» jellemző sajátossággal bíró
idiot -» hülye
idiot -» idióta
idiot -» ostoba
idiotic -» hülye
idiotic -» ostoba
idiotically -» hülyén
idiotically -» ostobán
idle -» elfoglaltság nélküli
idle -» haszontalan
idle -» henye
idle -» holt (tér)
idle -» lusta
idle -» munka nélküli
idle -» nem működő
idle -» tétlen
idle -» üres
to idle -» céltalanul ődöng
to idle -» céltalanul ténfereg
to idle -» céltalanul csatangol
to idle -» céltalanul lézeng
to idle -» henyél
to idle -» lopja a napot
to idle -» lustálkodik
to idle -» tétlenül ődöng
to idle -» tétlenül ténfereg
to idle -» tétlenül csatangol
to idle -» tétlenül lézeng
to idle -» üresen jár
idle air bleed -» üresjárati fúvóka
idle capital -» nem kamatozó tőke
to idle one's time away -» lopja a napot
to idle one's time away -» naplopással tölti az idejét
to idle one's time away -» semmittevéssel tölti az idejét
to idle over -» üresen jár
to idle over sg -» elidőzik vmivel
to idle over sg -» hosszasan elidőzik vmivel
to idle over sg -» piszmog vmivel
idle roller -» feszítőgörgő
idle roller -» meghajtás nélküli görgő
idle roller -» szabadonfutó görgő
idle story -» légből kapott történet
idle story -» merő kitalálás
idle talk gets us nowhere -» üres szavakkal nem megyünk semmire
idle words -» fölösleges beszéd
idle words -» haszontalan beszéd
idle words -» üres szavak
idleness -» haszontalanság
idleness -» hiábavalóság
idleness -» semmittevés
idleness -» tétlenség
idler -» naplopó
idler -» semmittevő
idly -» lustán
idol -» bálvány
idolater -» bálványimádó
idolater -» imádó
idolater -» tisztelő
idolatrous -» bálványimádó
idolatrous -» bálványozó
idolatry -» bálványimádás
idolatry -» bálványozás
to idolize -» bálványoz
idyl -» idill
idyl -» pásztorköltemény
idyll -» idill
idyll -» pásztorköltemény
idyllic -» idillikus
if an opportunity arises -» ha alkalom adódik
if an opportunity presents itself -» ha alkalom adódik
if any -» ha egyáltalán bármi
if any -» ha egyáltalán vmi
if by any chance -» ha úgy adódnék
if by any possibility -» ha úgy adódnék
if I get the time -» ha lesz rá időm
if I get the time -» ha tudok rá időt szakítani
if I may put it that way -» ha szabad így kifejeznem magam
if I right remember -» ha jól emlékszem
if I were you -» ha én volnék a helyedben
if indeed -» ha ugyan
if it be true that -» ha igaz az, hogy
if it comes to that -» ha arra kerül a sor
if it comes to that -» ha ez megtörténnék
if it is so -» ha így áll a dolog
if it should come to his ears -» ha ő ezt megtudja
if justice be unleavened with mercy -» ha az ítélkezést nem enyhítené a könyörület
if necessary -» abban az esetben, ha szükséges
if necessary -» adott esetben
if necessary -» ha kell
if necessary -» ha szükséges
if necessary -» szükség esetén
if need be -» szükség esetén
if so -» ezen esetben
if so -» ha így áll a dolog
if such is the case -» ha így áll a dolog
if that is the case -» ha így áll a dolog
if that's anything to go by -» ha ebből következtetni lehet vmire
if that's anything to go by -» ha ebből következtetni lehet valamire
if the cap fits -» akinek nem inge
if there is a break in the weather -» ha az időjárás megváltozik
if there is occasion -» adott esetben
if there is occasion -» alkalomadtán
if there is occasion -» ha a helyzet úgy adódnék
if there is occasion -» ha a szükség úgy hozná magával
if things go on like this -» ha ez így megy tovább
if this statement is assumed to be true -» ha hitelt adunk ennek az állításnak
if we are spared -» ha megérjük
if you are so minded -» ha úgy óhajtja
if you could spring to five hundred pounds -» ha el tudnál menni ötszáz fontig
if you don't mind -» ha nincs kifogása ellene
if you feel inclined -» ha hajlandó vagy
if you feel inclined -» ha kedved van hozzá
if you feel so disposed -» ha kedve van hozzá
if you feel so disposed -» ha olyan hangulata van
if you had half an eye! -» csak ne volnál olyan vaksi!
if you happen to go in -» ha esetleg bemész
if you like -» ha akarja
if you like -» ha úgy tetszik
igloo -» jégkunyhó
ignitability -» gyúlékonyság
ignitable -» gyúlékony
to ignite -» meggyullad
to ignite -» meggyújt
igniter -» gyújtó
igniter -» gyújtószerkezet
igniter -» gyutacs
ignition -» begyulladás
ignition -» begyújtás
ignition -» égés
ignition -» gyújtás
ignition -» gyújtószerkezet
ignition -» gyulladás
ignition -» hevítés
ignition -» izzás
ignition -» izzítás
ignition -» meggyulladás
ignition advance-lever -» gyújtásszabályozó kar
ignition coil -» gyújtótekercs
ignition lever -» gyújtásszabályozó kar
ignition loss -» pörkölési veszteség
ignition tower -» elosztófej
ignoble -» alantas származású
ignoble -» aljas
ignoble -» nemtelen
ignominious -» alávaló
ignominious -» aljas
ignominious -» becstelen
ignominious -» gyalázatos
ignominious -» megalázó
ignominious -» megbélyegző
ignominious -» megbecstelenítő
ignominious -» meggyalázó
ignominious -» megszégyenítő
ignominious -» szégyenletes
ignominiously -» alávaló módon
ignominiously -» aljas módon
ignominiously -» gyalázatosan
ignominiously -» megalázóan
ignominiously -» megszégyenítően
ignominy -» aljasság
ignominy -» becstelenség
ignominy -» gyalázat
ignominy -» szégyen
ignoramus -» tudatlan ember
ignorance -» tudatlanság
ignorant -» tudatlan
to ignore -» mellőz
to ignore -» nem vesz tudomásul
to ignore -» semmibe vesz
iguana -» iguána
ikey -» büszke
ikey -» furfangos
ikey -» gőgös
ikey -» minden hájjal megkent
ikey -» pénzkölcsönző zsidó
ikey -» rátarti
ikey -» ravasz
ikey -» tartózkodó
ikey -» zsidó
ilk -» fajta
ill -» beteg
ill -» gonosz
ill -» hátrány
ill -» kár
ill -» káros
ill -» kedvezőtlenül
ill -» kellemetlen
ill -» nem jól
ill -» nem kielégítően
ill -» nem megfelelően
ill -» nem szerencsés
ill -» rossz
ill -» rosszul
ill -» szerencsétlenül
ill blood -» rossz vér
ill blood -» viszálykodás
ill breeding -» modortalanság
ill breeding -» rossz modor
ill dead -» rossz cselekedet
ill effect -» káros befolyás
ill effect -» rossz hatás
ill feeling -» neheztelés
ill fortune -» balsors
ill fortune -» balszerencse
ill health -» gyenge egészség
ill health -» gyengélkedés
ill luck -» balsors
ill luck -» balszerencse
ill luck -» pech
ill nature -» gonosz természet
ill nature -» rossz természet
ill requited -» rosszul megjutalmazott
ill taste -» rossz íz
ill temper -» nehéz természet
ill temper -» összeférhetetlen természet
ill temper -» rossz természet
ill temper -» rossz kedv
ill temper -» rossz hangulat
ill to please -» nehéz a kedvére tenni
ill weeds grow apace -» rossz pénz nem vész el
ill will -» rosszakarat
ill will -» rosszindulat
ill with cancer -» rákja van
ill-advised -» rosszul értesült
ill-advised action -» helytelen cselekedet
ill-bred -» neveletlen
ill-bred -» neveletlenül viselkedő
ill-conceived -» rosszul kitervelt
ill-considered -» meggondolatlan
ill-disposed -» rosszindulatú
illegal -» illegális
illegal -» törvénytelen
illegal -» törvényellenes
illegibility -» olvashatatlanság
illegible -» olvashatatlan
illegibly -» olvashatatlanul
illegitimacy -» jogtalanság
illegitimacy -» törvénytelenség
illegitimate -» házasságon kívül született
illegitimate -» jogtalan
illegitimate -» törvénytelen
ill-equipped -» rosszul felszerelt
ill-fitted -» alkalmatlan
ill-gotten -» ebül szerzett
ill-gotten gains -» ebül szerzett jószág
ill-gotten gains seldom prosper -» ebül szerzett jószág ebül vész el
ill-humored -» ingerlékeny
ill-humored -» rosszkedvű
ill-humoured -» ingerlékeny
ill-humoured -» rosszkedvű
illicit -» meg nem engedett
illicit -» tiltott
illiterate -» analfabéta
illiterate -» analfabéta ember
illiterate -» írástudatlan
illiterate -» írástudatlan ember
illiterate -» írni-olvasni nem tudó
illiterate -» műveletlen
illiterate -» műveletlen ember
illiterate -» tanulatlan
illiterate -» tanulatlan ember
ill-luck -» balszerencse
ill-mannered -» rossz modorú
illness -» betegség
illogical -» illogikus
illogical -» logikátlan
illogical -» nem ésszerű
ill-proportioned -» aránytalan
ill-proportioned -» aránytalanul tagolt
ills -» baj
ills -» csapás
ills -» szerencsétlenség
ills -» vész
ill-timed -» nem időszerű
ill-timed -» rosszkor alkalmazott
to illuminate -» megmagyaráz
to illuminate -» megvilágít
illuminati -» illuminátusok
illuminating -» fény-
illuminating -» fényt árasztó
illuminating -» világítási
illuminating -» világító
illuminating light -» fényszóró
illuminating shell -» ejtőernyős világító lövedék
illuminating talk -» tanulságos beszélgetés
to illumine -» megmagyaráz
to illumine -» megvilágít
illusionist -» bűvész
illusory -» csalóka
illusory -» hiú
illusory -» látszólagos
to illustrate -» ábrázol
to illustrate -» leír
illustration -» ábra
illustration -» illusztráció
illustration -» kép
illustrious -» előkelő
illustrious -» híres
illustrious -» jeles
illustrious -» kiváló
ill-will -» rosszakarat
ill-will -» rosszindulat
ill-will -» rossz szándék
image -» arcmás
image -» elképzelés
image -» hasonlat
image -» hasonmás
image -» kép
image -» képmás
image -» képzet
image -» összkép
image -» szobor
image -» szókép
image -» tükörkép
imagery -» ábrázolás
imagery -» hasonlatok
imagery -» szóképek
imaginary -» elképzelt
imaginary -» képzelt
imaginary -» képzeletbeli
imaginary -» képzeletben élő
imaginary -» képzelet alkotta
imaginary -» képzelet szülte
imaginary -» kiagyalt
imaginary -» kitalált
imaginary number -» imaginárius szám
imaginary quantity -» imaginárius mennyiség
imaginary quantity -» képzetes mennyiség
imagination -» fantázia
imagination -» képzelet
imaginative -» elképzelt
imaginative -» képzeletből eredő
imaginative -» nagy képzelőtehetségű
to imagine -» elképzel
imaginings -» képzelődés
imagism -» imagizmus
imagist -» imagista
imbalance -» egyensúlyhiány
imbalance -» kiegyensúlyozatlanság
imbecile -» bárgyú
imbecile -» félkegyelmű
imbecile -» gyengeelméjű
imbecile -» hülye
imbecile -» imbecilis
imbecile -» ostoba
imbecile -» tökkelütött
imbecilic -» bárgyú
imbecilic -» hülye
imbecility -» gyengeelméjűség
imbecility -» hülyeség
imbecility -» marhaság
imbecility -» oktalan volta vminek
imbecility -» ostoba volta vminek
imbecility -» ostoba cselekedet
imbecility -» ostobaság
imbecility -» szamárság
to imbibe -» áthat
to imbibe -» átjár
to imbibe -» belélegez
to imbibe -» beszív
to imbibe -» elsajátít
to imbibe -» felszív
to imbibe -» iszik
to imbibe -» magába szív
to imbibe -» teleszívja magát
imbibition -» átitatás
imbibition -» beivódás
imbibition -» beszívódás
imbibition -» felszívódás
imbibition -» telítés
to imbue -» eltölt (érzés)
to imbue -» hevít (érzés)
to imbue with hatred -» gyűlölettel tölt el
to imitate -» majmol
to imitate -» másol
to imitate -» utánoz
imitation -» hamisítvány
imitation -» követés
imitation -» mesterséges
imitation -» mű-
imitation -» utánozás
imitation -» utánzat
imitative -» utánzó
imitative -» utánzott
imitative word -» hangutánzó szó
imitator -» imitátor
imitator -» utánzó
immaculate -» hibátlan
immaculate -» makulátlan
immaculate -» szeplőtlen
immaculately -» hibátlanul
immaterial -» lényegtelen
immaterial -» testetlen
immature -» éretlen
immature -» fejletlen
immature -» kiforratlan
immaturity -» éretlenség
immaturity -» fejletlenség
immaturity -» tökéletlenség
immediacy -» azonnaliság
immediacy -» közvetlenség
immediacy -» sürgősség
immediate -» azonnali
immediate -» közvetlen
immediate -» sürgős
immediate future -» közeljövő
immediately -» amint
immediately -» azonnal
immediately -» közvetlenül
immediately -» mihelyt
immediately after -» rögtön utána
immense -» mérhetetlen
immense -» óriási
immense -» roppant
immense -» tömérdek
immensely -» mérhetetlenül
immensely -» roppantul
immensely -» végtelenül
immensely amusing -» rendkívül mulatságos
immensity -» óriási volta vminek
immensity -» roppant terjedelem
to immerse -» belemerít
to immerse -» belemerül
immersion -» alámerülés
immersion heater -» merülőforraló
immigrant -» bevándorló
to immigrate -» bevándorol
immigration -» bevándorlás
immigration officer -» bevándorlási hivatal tisztje
immigration officer -» határőr
imminence -» fenyegető közelség
imminence -» fenyegető veszély
imminent -» közelgő
imminent -» küszöbön álló
immiscible -» elegyíthetetlen
immiscible -» nem elegyíthető
immiscible -» nem elegyedő
immiscible -» nem vegyíthető
immiscible -» vegyíthetetlen
immission -» immisszió
immobile -» megmozdíthatatlan
immobile -» mozdulatlan
immobile -» rögzített
immodesty -» szerénytelenség
to immolate -» feláldoz
immoral -» erkölcstelen
immortal -» halhatatlan
immortality -» halhatatlanság
to immortalize -» halhatatlanná tesz
to immortalize -» megörökít
immovable -» állhatatos
immovable -» beszerelt
immovable -» érzéketlen
immovable -» érzéstelen
immovable -» helyhez kötött
immovable -» ingatlan
immovable -» ingatlanvagyon
immovable -» közömbös
immovable -» megindíthatatlan
immovable -» megingathatatlan
immovable -» megmozdíthatatlan
immovable -» megváltoztathatatlan
immovable -» mozdulatlan
immovable -» rendíthetetlen
immovable -» rögzített
immovable -» szenvedélytelen
immovable -» szenvtelen
immovable -» szilárd
immovable apparatus -» rögzítő szerkezet (csontokhoz)
immovable estate -» ingatlan
immovable estate -» ingatlan birtok
immovable feast -» állandó ünnep
immune -» immúnis
immune -» mentes
immune -» nem fogékony
immunity -» mentesség
immunity -» védettség
immunization -» immunizálás
immunization -» mentesítés
immunization -» védőoltás
immunizator -» védőanyag
immunizator -» védőtest
to immunize -» immunizál
to immunize -» védetté tesz
immunizer -» immunizáló szer
immunizing -» immunizáló
immunizing -» védő-
immunizing power -» immunizáló képesség
immunological -» szerológiai
immunological power -» immunizáló képesség
immunology -» immunitáskutatás
immunology -» immunitástudomány
immunology -» szerológia
immunotherapy -» szérumterápia
to immure -» bezár
to immure -» elzár
to immure -» fallal körülkerít
to immure -» körülkerít
to immure oneself -» elzárkózik
immutability -» állandóság
immutability -» megváltozhatatlanság
immutability -» változhatatlanság
immutable -» állandó
immutable -» megváltozhatatlan
immutable -» változhatatlan
imp -» huncut kölyök
imp -» kis ördög
imp -» manó
impact -» becsapódás
impact -» befolyás
impact -» behatás
impact -» hatás
impact -» kihatás
impact -» nekiütődés
impact -» ütközés
to impact -» ütközik
to impact -» ütődik
to impair -» elront
to impair -» megrongál
impairment -» gyengülés
impairment -» kár
impairment -» károsodás
impairment -» megromlás
impairment -» megrongálás
impairment -» megrontás
impairment -» rongálás
to impale -» karóba húz
to impart -» juttat
to impart -» közöl
to impart -» részesít
to impart -» tudat
to impart -» tudomására hoz
to impart a confidence -» bizalmas titokba beavat
to impart a confidence -» titkot elmond
impartial -» elfogulatlan
impartial -» pártatlan
impartial -» részrehajlás nélküli
impartiality -» elfogulatlanság
impartiality -» pártatlanság
impasse -» holtpont
impasse -» megoldhatatlan helyzet
impasse -» sarokba szorítás
impasse -» vakvájat
impasse -» zsákutca
impassioned -» szenvedélyes
impassive -» egykedvű
impassive -» érzéketlen
impassive -» közömbös
impassively -» egykedvűen
impassively -» érzéketlenül
impassively -» közömbösen
impassivity -» érzéketlenség
impassivity -» közömbösség
impatience -» türelmetlenség
impatient -» türelmetlen
impatiently -» türelmetlenül
to impeach -» bevádol
to impeach -» felelősségre von
to impeach -» vádol
impeachment -» felelősségre vonás
impeachment -» vádemelés
impeccable -» feddhetetlen
impeccable -» kifogástalan
impecunious -» kispénzű
impecunious -» pénztelen
to impede -» akadályoz
to impede -» feltartóztat
to impede -» gátol
to impede -» megakadályoz
to impede -» meggátol
impediment -» akadály
impediment in speech -» beszédhiba
impedimenta -» felszerelés
impedimenta -» málha
impedimenta -» poggyász
to impel -» hajt
to impel -» ösztökél
to impel -» rávisz
impeller -» futókerék
impeller -» járókerék
impeller -» munkakerék
impeller -» terelőlapát
impellor -» futókerék
impellor -» járókerék
impellor -» munkakerék
impellor -» terelőlapát
impending -» fenyegető (veszély)
impending -» közelgő
impending -» közelítő
impending -» küszöbön álló
impenetrable -» áthatolhatatlan
imperative -» elkerülhetetlen
imperative -» ellentmondást nem tűrő
imperative -» felszólító mód
imperative -» imperativus
imperative -» kényszerítő
imperative -» parancsoló
imperative -» sürgető
imperative -» szükségszerű
imperative mood -» felszólító mód
imperative mood -» parancsoló mód
imperator -» császár
imperator -» imperátor
imperator -» uralkodó
imperatorial -» császári
imperatorial -» ellentmondást nem tűrő
imperatorial -» imperátori
imperatorial -» kényszerítő
imperatorial -» parancsoló
imperceptible -» alig érzékelhető
imperceptible -» alig észlelhető
imperceptibly -» alig észrevehetően
imperceptibly -» alig észlelhetően
imperceptibly -» alig érzékelhetően
imperceptibly -» nem érzékelhetően
imperfect -» befejezetlen
imperfect -» folyamatos múlt idő
imperfect -» hézagos
imperfect -» hiányos
imperfect -» tökéletlen
imperfection -» befejezetlenség
imperfection -» hiány
imperfection -» hiányosság
imperfection -» tökéletlenség
imperial gallon -» 4,54 l
to imperil -» veszélyeztet
to imperil -» veszélynek tesz ki
imperiled -» veszélyeztetett
imperiled -» veszélyben levő
imperious -» dölyfös
imperious -» kényszerítő
imperious -» parancsoló
imperious -» sürgős
imperious -» zsarnoki
imperishable -» elmúlhatatlan
imperishable -» hervadhatatlan
imperishable -» maradandó
imperishable -» múlhatatlan
impermanence -» állandóság hiánya
impermanence -» átmeneti volta vminek
impermanence -» átmeneti jellege vminek
impermanence -» múló volta vminek
impermanence -» múló jellege vminek
impermanence -» tartósság hiánya
impermanent -» állandóság nélküli
impermanent -» átmeneti
impermanent -» múló
impermanent -» nem állandó
impermanent -» nem tartós
impermanent -» változékony
impermeable -» áthatolhatatlan
impermeable -» vízhatlan
to impersonate -» alakít vmilyen szerepet
to impersonate -» megszemélyesít vkit
to impersonate -» vmilyen szerepet alakít
impersonation -» alakítás
impersonation -» megszemélyesítés
impersonation -» megtestesülés
impersonation -» tolmácsolás
impersonator -» ál-
impersonator -» alakító
impersonator -» megszemélyesítő
impersonator -» tolmácsoló
impersonator -» utánzó
impersonator of sy -» megtestesült vki
impersonator of sy -» testet öltött vki
impersonator of sy -» vki megtestesülése
impertinence -» arcátlanság
impertinence -» értéktelen volta vminek
impertinence -» haszontalan volta vminek
impertinence -» hiábavaló volta vminek
impertinence -» jelentéktelen volta vminek
impertinence -» nem helyénvaló volta vminek
impertinence -» pimaszság
impertinence -» szemtelenség
impertinence -» tárgyhoz nem tartozó volta vminek
impertinent -» arcátlan
impertinent -» nem a tárgyhoz tartozó
impertinent -» nem helyénvaló
impertinent -» pimasz
impertinent -» szemtelen
impertinent -» tárgyhoz nem tartozó
imperturbability -» egykedvűség
imperturbability -» flegma
imperturbability -» hidegvér
imperturbability -» megzavarhatatlanság
imperturbability -» nyugalom
imperturbability -» nyugodtság
imperturbability -» rendíthetetlenség
imperturbability -» rendületlen nyugalom
imperturbable -» egykedvű
imperturbable -» flegmatikus
imperturbable -» hidegvérű
imperturbable -» higgadt
imperturbable -» megzavarhatatlan
imperturbable -» nyugodt
imperturbable -» rendíthetetlen
imperturbable -» rendületlen
imperturbable -» sodrából ki nem hozható
imperturbably -» anélkül, hogy a sodrából kijönne
imperturbably -» egykedvűen
imperturbably -» flegmatikusan
imperturbably -» hidegvérrel
imperturbably -» higgadtan
imperturbably -» megzavarhatatlanul
imperturbably -» nyugodtan
imperturbably -» rendíthetetlenül
imperturbably -» rendületlenül
imperturbation -» higgadtság
imperturbation -» rendületlenség
impervious -» áthatolhatatlan
impervious -» érzéketlen
impetuosity -» dühöngés
impetuosity -» elhamarkodottság
impetuosity -» féktelenség
impetuosity -» hevesség
impetuosity -» hirtelenkedés
impetuosity -» indulatosság
impetuosity -» lobbanékonyság
impetuosity -» meggondolatlanság
impetuosity -» szenvedélyesség
impetuosity -» tüzesség
impetuosity -» zabolátlanság
impetuous -» dühöngő
impetuous -» elhamarkodott
impetuous -» féktelen
impetuous -» heves
impetuous -» hirtelenkedő
impetuous -» indulatos
impetuous -» lobbanékony
impetuous -» meggondolatlan
impetuous -» rámenős
impetuous -» szenvedélyes
impetuous -» tüzes
impetuous -» zabolátlan
impetuous disposition -» szilaj természet
impetus -» lendítőerő
impetus -» lendület
impetus -» ösztönzés
to impinge -» taszít
to impinge -» túlkapást követ el
to impinge -» ütközik
to impinge -» visszaverődik
to impinge on -» hatást gyakorol
to impinge on -» nekiütközik
to impinge on -» összeütközik
impingement -» taszítás
impingement -» ütközés
impingement -» visszaverődés
impish -» huncut
impish -» huncutkodó
impishly -» huncut hangon
impishly -» huncut arccal
implacability -» engesztelhetetlenség
implacability -» kérlelhetetlenség
implacable -» engesztelhetetlen
implacable -» kérlelhetetlen
implacably -» engesztelhetetlenül
implacably -» kérlelhetetlenül
implausibility -» valószínűtlenség
implausible -» valószínűtlen
implausibly -» valószínűtlenül
implement -» eszköz
implement -» kellék
implement -» szerszám
to implement -» keresztülvisz
to implement -» teljesít
to implement -» végrehajt
implementation -» kivitelezés
implementation -» teljesítés
implementation -» végrehajtás
implementing -» kivitelezés
to implicate -» belebonyolít
to implicate -» belekever
implication -» beleértés
implication -» belekeveredés
implication -» belevonás
implication -» burkolt célzás
implicit -» beleértett
implicit -» fenntartás nélküli
implicit -» hallgatólagos
implicit -» magától értetődő
implicitly -» beleértően
implicitly -» értelemszerűen
to implode -» berobban
to implode -» berobbant
to implode -» záralkotással artikulál
to implore -» esedezik
to implore -» kér
to implore -» könyörög
imploringly -» könyörögve
implosion -» berobbanás
implosion -» beszakadás
implosion -» betódulás
implosion -» láncreakciót előidéző robbanás
implosion -» összeroppanás
implosion -» robbanásszerű összeroppanás
implosion -» záralkotás
implosion of the breath -» belélegzés
to imply -» beleért
to imply -» magába foglal
to imply -» utal
impolite -» udvariatlan
impolitic -» célt tévesztett
impolitic -» hibás
impolitic -» meggondolatlan
impolitic -» nem célravezető
impolitic -» nem politikus
impolitic -» oktalan
impolitic -» ügyetlen
impoliticly -» hibásan
impoliticly -» meggondolatlanul
impoliticly -» nem célra vezetően
impoliticly -» nem okosan
impoliticly -» nem politikusan
imponderable -» kiszámíthatatlan
imponderable -» le nem mérhető
imponderable -» súlytalan
imponderables -» imponderábiliák
import -» árubehozatal
import -» értelem
import -» fontosság
import -» horderő
import -» import
to import -» behoz
to import -» importál
importance -» fontosság
important -» fontos
important -» jelentős
importation -» behozatal
importation -» import
importation -» importálás
importer -» importőr
imports -» import áruk
imports -» külföldi áruk
importunate -» okvetetlenkedő
importunate -» sürgető
importunate -» sürgős
importunate -» tolakodó
to importune -» erőszakosan könyörög
to importune -» nyakára jár
to importune -» zaklat
importunity -» alkalmatlankodás
importunity -» háborgatás
importunity -» sürgető kérés
to impose -» kiró
to impose -» kivet
to impose -» nyakába varr
to impose -» rárak
to impose -» rátesz
to impose a fine on sy -» megbírságol vkit
imposing -» hatásos
imposing -» impozáns
imposing -» tiszteletet parancsoló
imposition -» büntetés
imposition -» büntetési feladat
imposition -» csalás
imposition -» kiszabás
imposition -» kivetés
imposition -» megterhelés
imposition -» teher
imposition -» tehertétel
imposition -» visszaélés
impossible -» lehetetlen
impostor -» csaló
impotence -» gyengeség
impotence -» impotencia
impotence -» tehetetlenség
impotent -» gyenge
impotent -» impotens
impotent -» tehetetlen
to impound -» befog (vizet medencében)
to impound -» lefoglal
to impound -» zár alá vesz
impoundment -» lefoglalás
impoundment -» lehatárolás
to impoverish -» elszegényít
to impoverish -» kimerít
impoverished -» kimerült
impoverishment -» elszegényítés
impoverishment -» elszegényedés
impractical -» járhatatlan
impractical -» kivihetetlen
impractical -» nem célravezető
impractical -» nem gyakorlatias
impractical -» teljesíthetetlen
to imprecate curses on sy -» átkokat szór vkire
to imprecate curses on sy's head -» átkokat szór vki fejére
to imprecate curses on sy -» elátkoz vkit
to imprecate curses on sy -» megátkoz vkit
to imprecate curses upon sy -» átkokat szór vkire
to imprecate curses upon sy's head -» átkokat szór vki fejére
to imprecate curses upon sy -» elátkoz vkit
to imprecate curses upon sy -» megátkoz vkit
imprecation -» átkozódás
imprecation -» átok
imprecation -» elátkozás
imprecation -» megátkozás
imprecation -» szidalom
imprecatory -» átkozódó
imprecatory -» átok-
imprecise -» pontatlan
imprecision -» pontatlanság
impregnable -» bevehetetlen
impregnable -» legyőzhetetlen
impregnate -» átitatott
impregnate -» impregnált
impregnate -» telített
impregnate -» terhes
to impregnate -» átitat
to impregnate -» átitatódik
to impregnate -» beágyazódik
to impregnate -» felitat
to impregnate -» impregnál
to impregnate -» megtermékenyít
to impregnate -» megtermékenyül
to impregnate -» telít
to impregnate -» telítődik
impress -» bélyeg
impress -» bélyegző
impress -» ismertetőjel
impress -» nyom
to impress sg upon sg -» rábélyegez vmit vmire
to impress sg upon sg -» rányom vmit vmire
impression -» benyomás
impression -» hatás
impression -» lenyomat
impression -» nyomás
impression -» nyomdai levonat
impression -» nyomtatás
impression -» példányszám
impression -» utánnyomás
impression roller -» festékezőhenger
impression roller -» nyomóhenger
impressionable -» befolyásolható
impressionable -» fogékony
impressionism -» impresszionizmus
impressionist -» impresszionista
impressive -» hatásos
imprimatur -» egyházi engedély
imprimatur -» engedély
imprimatur -» hozzájárulás
imprimatur -» imprimatúra
imprimatur -» jóváhagyás
imprimatur -» nyomási engedély
imprint -» cégjelzés
imprint -» impresszum
imprint -» könyvkiadó neve
imprint -» lenyomat
imprint -» nyom
to imprint sg on sg -» belenyom vmit vmibe
to imprint sg on sg -» belevés vmit vmibe
to imprint sg on sg -» nyom vmit vmibe
to imprint sg on sg -» vés vmit vmibe
to imprison -» bebörtönöz
imprisonment -» bebörtönzés
imprisonment -» börtönbüntetés
imprisonment -» fogság
improbable -» valószínűtlen
impromptu -» improvizáció
impromptu -» rögtönzött
impromptu -» rögtönözve
impromptu -» rögtönzés
improper -» helytelen
improper -» illetlen
improper -» ízléstelen
improper -» nem odavaló
improper -» téves
improper fraction -» áltört
impropriety -» helytelenség
impropriety -» illetlenség
to improve -» megjavul
to improve -» megjavít
to improve -» tökéletesít
to improve the occasion -» kihasználja az alkalmat
to improve the opportunity -» kihasználja az alkalmat
to improve the situation -» kihasználja a helyzetet
improvement -» előléptetés
improvement -» előmenetel
improvement -» javítás
improvement -» tökéletesítés
improvement of a river -» folyószabályozás
improvements in many directions -» javulás több viszonylatban
improvements in many directions -» javulás számos viszonylatban
improvidence -» előrelátás hiánya
improvidence -» könnyelműség
improvidence -» vigyázatlanság
improvident -» előre nem gondoskodó
improvident -» könnyelmű
improvident -» nem előrelátó
improvident -» vigyázatlan
improvidently -» könnyelműen
improvidently -» vigyázatlanul
improvisation -» improvizáció
improvisation -» rögtönzés
to improvise -» hevenyészve összeüt
to improvise -» improvizál
to improvise -» rögtönöz
imprudent -» meggondolatlan
impudence -» arcátlanság
impudence -» pimaszság
impudence -» szemtelenség
impudent -» arcátlan
impudent -» pimasz
impudent -» szemtelen
to impugn -» kérdésessé tesz
to impugn -» kétségbe von
to impugn -» kifogásol
to impugn -» megtámad
to impugn -» támad
to impugn -» vitat
to impugn a piece of evidence -» bizonyíték érvényességét megtámadja
to impugn a piece of evidence -» bizonyíték érvényességét kétségbe vonja
to impugn the character of a witness -» kétségbe vonja egy tanú szavahihetőségét
to impugn the character of a witness -» vitatja egy tanú szavahihetőségét
impugnable -» kétségbevonható
impugnable -» kifogásolható
impugnable -» legyőzhetetlen
impugnable -» megtámadhatatlan
impugnable -» vitatható
impugnment -» kétségbevonás
impugnment -» kifogásolás
impugnment -» megtámadás
impugnment -» vitatás
impulse -» ihlet
impulse -» impulzus
impulse -» indítás
impulse -» indíték
impulse -» lökés
impulse -» ösztönzés
impulse -» sugallat
impulsive -» felizgatható
impulsive -» fogékony
impulsive -» gerjesztő
impulsive -» impulzív
impulsive -» lobbanékony
impulsive -» megfontolás nélküli
impulsive -» ösztökélő
impulsive -» ösztönző
impulsive -» ösztönözhető
impulsive force -» hajtóerő
impulsive force -» lökőerő
impulsively -» megfontolás nélkül
impulsively -» ösztönösen
impulsiveness -» lobbanékonyság
impunity -» büntetlenség
impure -» kevert
impure -» nem tiszta
impure -» tisztátalan
impure -» tisztátlan
impurities -» szennyeződés
impurities -» szennyező anyagok
impurity -» erkölcstelenség
impurity -» tisztátlanság
impurity -» tisztátalanság
imputable -» felróható
imputable -» tulajdonítható
imputation -» gyanúsítás
imputation -» tulajdonítás
to impute -» felró
to impute -» tulajdonít
in -» alatt
in -» -ba
in -» -ban
in -» -be
in -» belül
in -» -ben
in -» benn
in -» bent
in -» -en
in -» folyamán
in -» idején
in -» -ként
in -» -képpen
in -» közül
in -» mialatt
in -» miközben
in -» módon
in -» -on
in -» -ön
in -» szerint
in a bad way -» lecsúszva
in a bad way -» rossz bőrben
in a big way -» nagyban
in a big way -» nagyvonalúan
in a blaze -» lángokban
in a blaze of anger -» dühtől lángolva
in a blaze of anger -» haragtól lángolva
in a blue funk -» igen beijedve
in a class by itself -» egészen kiváló minőségű
in a class by itself -» egyedülálló
in a class by itself -» klasszis
in a conspicuous position -» exponált helyen
in a conspicuous position -» exponált helyzetben
in a corner -» stikában
in a corner -» titokban
in a crack -» egy pillanat alatt
in a crack -» egy szempillantás alatt
in a daze -» kábultan
in a derogatory sense -» elítélő értelemben
in a family way -» családiasan
in a family way -» formaságok nélkül
in a few words -» néhány szóban
in a few words -» néhány szóval
in a few words -» pár szóban
in a few words -» pár szóval
in a few words -» röviden
in a few words -» röviden összefoglalva
in a figurative sense -» átvitt értelemben
in a figurative sense -» képes értelemben
in a fix -» csávában
in a fix -» kellemetlen helyzetben
in a fix -» nehéz helyzetben
in a fix -» pácban
in a fixed order -» meghatározott rendben
in a flutter -» szívdobogva
in a frenzy of despair -» kétségbeeséstől félőrülten
in a given time -» megadott időn belül
in a good sense -» jó értelemben
in a jiff -» egy szempillantás alatt
in a jiffy -» egy szempillantás alatt
in a large measure -» nagy részben
in a large measure -» nagymértékben
in a large measure -» nagyrészt
in a large way -» nagyban
in a large way -» nagyszabásúan
in a large way -» nagyvonalúan
in a little while -» hamarosan
in a little while -» nemsokára
in a little while -» rövidesen
in a low key -» visszafogottan
in a minor key -» lehangoltan
in a minor key -» szomorúan
in a moment -» azonnal
in a mortal hurry -» lóhalálában
in a nutshell -» dióhéjban
in a nutshell -» pár szóban
in a pinch -» ha minden kötél szakad
in a pinch -» szükség esetén
in a proper sense -» szó szoros értelmében
in a proper sense -» tulajdonképpen
in a roundabout way -» kerülő úton
in a second split -» másodperc ezredrésze alatt
in a sense -» egy bizonyos értelemben
in a shake -» egy pillanat alatt
in a short time -» csakhamar
in a short time -» hamarosan
in a short time -» rövid idő alatt
in a short time -» rövid időn belül
in a short time -» rövidesen
in a shroud of mystery -» rejtélyes homályba burkolva
in a shroud of mystery -» rejtélyes sötétségbe burkolva
in a similar manner -» hasonló módon
in a small compass -» kis mértékben
in a small compass -» kis terjedelemben
in a small way -» szerény keretek között
in a sort -» bizonyos fokig
in a sort -» bizonyos mértékben
in a spot -» bajban
in a spot -» pácban
in a staccato voice -» pattogva
in a staccato voice -» pattogó hangon
in a staccato voice -» szaggatott hangon
in a staccato voice -» szaggatottan
in a state of grace -» kegyelem állapotában
in a state of nature -» meztelenül
in a state of swoon -» ájult állapotban
in a stupor of dismay -» rémülettől megdermedve
in a stupor of dismay -» rémülettől lesújtva
in a subdued tone -» félhangon
in a subdued tone -» szelíd hangon
in a subdued voice -» félhangon
in a subdued voice -» szelíd hangon
in a trice -» azonnal
in a way -» bizonyos tekintetben
in a way -» bizonyos fokig
in a week or so -» körülbelül egy hét múlva
in a white rage -» dühtől fakóra válva
in a white rage -» dühtől falfehéren
in a wide range of sizes -» minden méretben
in a wide range of sizes -» sokféle méretben
in a wider sense -» tágabb értelemben
in a word -» egyszóval
in a word -» szóval
in a word -» vagyis
in a year's time -» egy év alatt
in a year's time -» egy év múlva
in abeyance -» bizonytalan
in abeyance -» felfüggesztve
in abeyance -» függőben
in abeyance -» függőben levő
in abeyance -» hatályon kívül helyezve
in absence of -» hiányában
in abundance -» bőven
in accord with sg -» összhangban vmivel
in accordance with -» vminek megfelelően
in accordance with sg -» vmi szerint
in accordance with sg -» vmihez képest
in account with sy -» elszámolásban vkivel
in addition -» egyúttal
in addition -» emellett
in addition -» ezenkívül
in addition -» továbbá
in addition -» továbbmenve
in advance -» előlegképpen
in advance -» előre
in advance -» előzetesen
in advance of sg -» vmi előtt
in after years -» jövőben
in after years -» később
in aid of sg -» vminek a támogatására
in all corners of the earth -» a föld minden pontján
in all corners of the earth -» a föld minden táján
in all fairness to him -» hogy méltányosak legyünk vele
in all manner of ways -» minden úton-módon
in all my born days -» egész életemben
in all sincerity -» egészen nyíltan
in all sincerity -» egészen őszintén
in all sincerity -» halálos komolyan
in all submissiveness -» alázatosan
in all submissiveness -» mély tisztelettel
in all the newest shades -» legújabb divatszínekben
in all weathers -» bármiféle időjárás mellett
in all weathers -» mindenféle időjárás mellett
in an easy manner -» elfogulatlanul
in an easy manner -» fesztelenül
in an easy manner -» könnyedén
in an effective way -» eredményesen
in an effective way -» eredményes módon
in an evil moment -» szerencsétlen pillanatban
in an evil moment -» végzetes pillanatban
in and out -» ki-be
in and out -» kívül-belül
in answer to -» válaszul vmire
in any case -» mindenesetre
in any case -» mindenképpen
in apple-pie order -» mintaszerű rendben
in apple-pie order -» példás rendben
in arms -» fegyverben
in arms -» harcra készen
in bank -» bankban
in bank -» tartalékban
in behalf of sy -» vki érdekében
in behalf of sy -» vki kedvéért
in behalf of sy -» vkiért
in black -» feketében
in black -» gyászban
in black and white -» írásba
in black and white -» írásban
in black and white -» nyomtatásban
in both kinds -» két szín alatt
in brief -» egyszóval
in brief -» röviden
in broad daylight -» fényes nappal
in broken English -» tört angolsággal
in buff -» anyaszült meztelen
in buff -» anyaszült meztelenül
in businesslike way -» szakszerűen
in cap and gown -» egyetemi díszben
in case of necessity -» ha kell
in case of necessity -» szükség esetén
in case of need -» szükség esetén
in cases of that kind -» ilyen esetekben
in cases of the kind -» ilyen esetekben
in chase of sy -» üldözve vkit
in check! -» sakk!
in chief -» fő-
in chief -» parancsnokló
in chief -» vezérlő
in circuit -» áram alatt
in circuit -» áram alatt levő
in circuit -» bekapcsolt
in close order astern -» egymás mögött sorban
in cold blood -» hidegvérrel
in cold blood -» szemrebbenés nélkül
in common parlance -» hétköznapi nyelven
in common use -» közhasználatú
in common use -» közhasználatban
in common with sy -» azonos állásponton vkivel
in common with sy -» azonos helyzetben vkivel
in common with sy -» együtt vkivel
in common with sy -» közösen vkivel
in comparison -» viszonylag
in conformity with sg -» vmi szerint
in conformity with sg -» vmihez képest
in conformity with sg -» vminek megfelelően
in conjunction with -» együtt
in conjunction with sy -» egyetértésben
in connection with sg -» vmivel kapcsolatban
in consequence of sg -» vminek következtében
in consideration of sg -» tekintettel vmire
in consonance with sg -» összhangban vmivel
in contempt of sg -» vmi ellenére
in contiguity -» szomszédos
in continuance of time -» idővel
in contrast to sg -» vmivel ellentétben
in contrast to sg -» vmivel szemben
in contrast with sg -» vmivel ellentétben
in contrast with sg -» vmivel szemben
in crayon -» krétarajz
in crayon -» pasztellrajz
in crayon -» szénrajz
in days of old -» hajdanán
in days of old -» régi időkben
in days to come -» jövőben
in dead earnest -» halálosan komoly
in dead earnest -» halálosan komolyan gondolja
in deed -» ténylegesen
in deed -» valóban
in deed -» valóságban
in deep mourning -» mély gyászban
in deep water -» mély vízben
in deep water -» nehézségek közepette
in default of heirs -» örökösök hiányában
in default of heirs -» örökösök nemlétében
in default of sg -» vmi hiányában
in default whereof -» ellenkező esetben
in defiance of sg -» dacolva vmivel
in defiance of sg -» fittyet hányva vminek
in defiance of sg -» vminek ellenére
in demand -» kapós
in demand -» keresett
in depth -» maximális felkészültséggel
in depth -» mélységben
in depth -» mélység tekintetében
in depth -» nagy alapossággal
in detail -» részletesen
in direct line -» egyenes ágon
in doors -» házon belül
in doors -» otthon
in doubt -» bizonytalanságban
in doubt -» kétségben
in dread of doing sg -» attól félve, hogy tesz vmit
in dread of doing sg -» attól reszketve, hogy tesz vmit
in dread of doing sg -» attól tartva hogy tesz vmit
in dribs and drabs -» apródonként
in dribs and drabs -» cseppenként
in due course -» kellő időben
in due time -» kellő időben
in durance vile -» sötétzárkában
in duty bound -» becsületbeli kötelességként
in duty bound -» kötelességszerűen
in duty bound -» kötelességként
in early life -» gyermekkorban
in earnest -» igazán
in earnest -» komolyan
in earnest -» valóban
in earnest! -» szavamra!
in effect -» gyakorlatilag
in effect -» hatályban
in effect -» tényleg
in effect -» tulajdonképpen
in effect -» valóban
in effect -» valójában
in effect -» valóságban
in effect -» végeredményben
in embryo -» csírában
in embryo -» csírájában
in embryo -» embrionális állapotban
in embryo -» kezdetleges stádiumban
in embryo -» magzati állapotban
in especial -» legfőként
in essence -» lényegében
in Europe -» Európában
in every detail -» minden részletre kiterjedően
in every detail -» minden részletében
in every detail -» pontról pontra
in every direction -» minden irányban
in excess of -» több mint
in excess of -» vmit meghaladó
in exchange -» cserébe
in exchange -» cserében
in exchange -» viszonzásul
in exchange for sg -» cserébe vmiért
in exchange for sg -» viszonzásul vmiért
in excuse of sg -» vminek mentségére
in excuse of sg -» vminek igazolására
in fact -» valójában
in fair weather or in foul -» ha esik, ha süt
in fair weather or in foul -» jóban-rosszban
in favour of sy -» vki érdekében
in favour of sy -» vki javára
in fetters -» bilincsbe verve
in fine -» egyszóval
in fine -» végezetül
in fine -» végül
in form -» formai
in former times -» hajdan
in former times -» hajdanában
in former times -» régen
in former times -» régente
in front -» elöl
in front -» előre
in front of -» átellenben
in front of -» előtt
in front of -» szemben
in front of sg -» vmi előtt
in front of sg -» vmivel szemben
in full -» teljes terjedelemben
in full -» teljes terjedelmében
in full -» teljes egészében
in full action -» teljes üzemben
in full bearings -» javában termő
in full bearings -» jó hozamú
in full fig -» teljes díszben
in full fling -» teljes üzemben
in full fling -» teljes lendületben
in full fling -» teljes menetben
in full growth -» teljes virágban
in full play -» teljes üzemben
in full sail -» felvont vitorlákkal
in full sail -» teljes sebességgel
in gala dress -» ünnepi díszben
in general -» általában
in good heart -» jó egészségi állapotban
in good heart -» jó kedélyállapotban
in good repair -» jó állapotban
in good repair -» jó karban
in good time -» kellő időben
in gratitude -» hálából
in gross -» egészben
in gross -» egy tömegben
in groups -» csoportonként
in gus-girl -» karénekesnő
in half -» két részre
in half -» ketté
in hand -» készenlétben
in hand -» munkában
in hand -» tartalékban
in high dudgeon -» rendkívül dühösen
in high places -» előkelő körökben
in high quarters -» felsőbb körökben
in high quarters -» felső helyen
in high quarters -» felsőbb helyen
in his place -» az ő helyében
in his place -» ő helyében
in his shoes -» ő bőrében
in his shoes -» ő helyében
in hock -» adósságban
in hock -» börtönben
in hock -» szerencsejátékban
in hock -» zálogházban
in honour of sy -» vki tiszteletére
in hugger-mugger -» fejetlenül
in hugger-mugger -» titkon
in ink -» tintával
in instalments -» több részletben
in inverse proportion to sg -» fordított arányban vmivel
in inverse ratio to sg -» fordított arányban vmivel
in jest -» tréfából
in justice to sy -» hogy igazságosak legyünk
in justice to sy -» igazság szerint
in kind -» természetben
in kind -» természetbeni
in lamb -» vemhes
in large -» nagyban
in large quantities -» nagy mennyiségben
in large quantities -» nagy tömegben
in large quantities -» tömegesen
in legal parlance -» jogászi nyelven
in legal parlance -» jogi nyelven
in less than an hour -» nem egészen egy óra alatt
in lieu of sg -» vmi helyett
in line -» egy vonalban
in line with sg -» kapcsolatban vmivel
in line with sg -» összhangban vmivel
in line with sg -» párhuzamosan vmivel
in maintenance of this opinion -» ennek a véleménynek a védelmében
in maintenance of this opinion -» ennek a nézetnek a védelmében
in maintenance of this opinion -» ennek az álláspontnak a védelmében
in maintenance of this opinion -» ennek a véleménynek az alátámasztására
in maintenance of this opinion -» ennek az álláspontnak az alátámasztására
in many ways -» sok szempontból
in many ways -» sokféleképpen
in mere waste -» egészen hiábavalóan
in mint condition -» teljesen új állapotban levő
in mint condition -» vadonatúj
in mint condition -» vadonatújan
in mint condition -» verdefényű
in mint state -» teljesen új állapotban levő
in mint state -» vadonatúj
in mint state -» verdefényű
in morocco -» bőrbe kötött
in morocco -» szattyánbőrbe kötött
in most cases -» legtöbb esetben
in my esteem -» véleményem szerint
in my estimate -» becslésem szerint
in my estimate -» véleményem szerint
in my eye -» nézetem szerint
in my eye -» véleményem szerint
in my hearing -» fülem hallatára
in my heart of hearts -» szívem mélyén
in my house -» házamban
in my house -» nálam otthon
in my house -» nálunk otthon
in my house -» otthonomban
in my humble opinion -» szerény véleményem szerint
in my judgement -» megítélésem szerint
in my last -» legutolsó levelemben
in my next -» legközelebbi levelemben
in my opinion -» megítélésem szerint
in my opinion -» véleményem szerint
in my schooldays -» amikor még iskolába jártam
in my schooldays -» iskoláskoromban
in my sphere of action -» az én hatáskörömben
in my sphere of action -» az én hatáskörömbe
in my stead -» helyettem
in my view -» megítélésem szerint
in name -» névleg
in no case -» semmi esetre sem
in no shape -» sehogyan sem
in no shape -» semmiképpen sem
in no time -» igen hamar
in no time -» pillanatok alatt
in no time -» rögtön
in no time -» szinte rögtön
in no way -» sehogy
in no way -» semmiképpen
in no way inferior to sg -» semmivel sem rosszabb vminél
in no wise -» sehogy
in no wise -» sehogyan
in no wise -» semmiképpen
in one block -» egyben
in one piece -» egyben
in one word -» egyszóval
in one word -» szóval
in one word -» vagyis
in one's best bib and tucker -» előnyös oldaláról bemutatkozva
in one's cups -» ittas
in one's cups -» pityókás
in one's mind's eye -» lelki szemei előtt
in one's own conceit -» saját szemében
in one's own home -» maga portáján
in one's own house -» maga portáján
in one's own household -» maga portáján
in one's own interest -» saját érdekében
in one's own right -» saját jogon
in one's own right -» saját jogán
in one's prime -» életének teljében
in one's prime -» élete delén
in one's prime -» élete virágjában
in one's prime -» erejének teljében
in one's prime -» legszebb korában
in one's prime -» legszebb férfikorában
in one's shirtsleeves -» ingujjban
in one's shirt-sleeves -» ingujjban
in one's shirttails -» egy szál ingben
in one's stocking feet -» harisnyában
in one's Sunday best -» ünneplő ruhában
in one's towering rage -» féktelen haragjában
in order of sg -» vminek sorrendjében
in order to -» azért, hogy
in order to -» azon célból, hogy
in order to -» azzal a céllal, hogy
in order to attain their objectives -» hogy elérjék célkitűzésüket
in other circumstances -» egyéb körülmények között
in other circumstances -» más körülmények között
in other words -» más szóval
in our days -» manapság
in our days -» napjainkban
in our midst -» közöttünk
in our midst -» nálunk
in over one's head -» vkinek az erején felül
in pairs -» párosával
in paper boards -» fűzött
in paper boards -» kartonált
in paper boards -» kartonkötésű
in parallel -» párhuzamosan kapcsolt
in particular -» főleg
in particular -» különösen
in pawn -» zálogban
in perpetuity -» örökké
in perpetuity -» örökre
in person -» személyesen
in place of -» helyett
in plenty -» bőségesen
in plenty -» bőséggel
in plenty -» bőven
in point of fact -» tulajdonképpen
in point of fact -» valójában
in point of sg -» vmi tekintetében
in point of sg -» vmire nézve
in posse -» lehetségesen
in posse -» virtuálisan
in practice -» gyakorlatban
in practice -» gyakorlatilag
in praise of sg -» elismerőleg szólva vmiről
in principle -» általában
in principle -» elvben
in private -» bizalmas körben
in private -» bizalmasan
in private -» magánéletben
in private -» titokban
in private life -» magánéletben
in process -» kivitelezés alatt álló
in profile -» oldalnézetben
in profile -» profilban
in proof of sg -» bizonyítására vminek
in proof of sg -» tanújeleként vminek
in proof of sg -» vminek bizonyítékaképp
in proof of sg -» vminek a tanújeleként
in proof of sg -» vminek a bizonyítására
in public -» nyilvánosan
in public -» nyilvánosság előtt
in public place -» közterületen
in pursuance of sg -» vmi szerint
in pursuance of sg -» vminek véghezvitele során
in pursuance of sg -» vminek értelmében
in quadruplicate -» négy példányban
in quantities -» nagy mennyiségben
in quantities -» nagy tömegben
in quantities -» tömegesen
in question -» kérdéses vmi
in question -» szóban forgó
in rain or fine -» akár jó, akár rossz az idő
in rain or fine -» esőben vagy napsütésben
in rain or fine -» jó vagy rossz időben
in range with sg -» vmivel vonalban
in range with sg -» vonalban vmivel
in reality -» tényleg
in reality -» ténylegesen
in reality -» valóban
in reference to sg -» vmire vonatkozóan
in reference to sg -» vmivel kapcsolatban
in relief -» domború
in relief -» domborműves
in relief -» kidomborodó
in relief -» kiemelkedő
in remembrance of -» emlékére
in reply -» válaszképpen
in response to sg -» eleget téve vminek
in response to sg -» válaszolva vmire
in responsible quarters -» felelős helyen
in responsible quarters -» felelős körökben
in responsible quarters -» illetékes helyen
in responsible quarters -» illetékes körökben
in retrospect -» visszatekintve
in return -» viszonzásul
in return for sg -» ellenszolgáltatásképpen
in return for sg -» viszonzásul
in return for sg -» vminek fejében
in return for sg -» vminek ellenében
in round figures -» kerek számban
in running order -» üzemképes állapotban
in salt -» besózott
in salt -» sós
in salt -» sózott
in search of -» keresve
in search of -» kutatva
in search of sg -» vmit kutatva
in search of sg -» vmit keresve
in secret -» titokban
in sections -» körzetenként
in sections -» övezetenként
in self-defence -» önvédelemből
in self-defense -» önvédelemből
in set terms -» határozottan
in set terms -» kifejezetten
in sheer desperation -» teljes kétségbeesésben
in sheer desperation -» végső kétségbeesésben
in shore -» parthoz közel
in shore -» partközelben
in short -» dióhéjban
in short -» egy szóval
in short -» összefoglalva
in short -» röviden
in short supply -» hiánycikk
in short supply -» nehezen beszerezhető
in short supply -» nehezen pótolható
in short supply -» nem kapható
in single file -» egy sorban
in single file -» egyes sorban
in single file -» egymás mögött
in single file -» egysoros oszlopban
in single file -» libasorban
in single rank -» egy sorban
in single rank -» egyes sorban
in single rank -» egymás mögött
in single rank -» egysoros oszlopban
in single rank -» libasorban
in singles -» darabonként
in singles -» egyesével
in slow oven -» lassú tűzön
in so far -» ami azt illeti
in so far -» ami ezt illeti
in so far -» ennyiben
in so far as -» amennyiben
in so far as -» már amennyire
in so many words -» félreérthetetlenül
in so many words -» kereken
in so many words -» részletesen kifejezve
in so many words -» részletesen
in so many words -» szóról szóra
in some degree -» bizonyos fokig
in some degree -» valamennyire
in some form or other -» így vagy úgy
in some form or other -» vmilyen formában
in some measure -» bizonyos mértékben
in some measure -» bizonyos fokig
in some sort -» bizonyos fokig
in some sort -» bizonyos mértékben
in some way or other -» így vagy úgy
in some ways -» bizonyos tekintetben
in spite of -» vminek ellenére
in spite of -» vminek dacára
in spite of all his faults -» minden hibája ellenére
in spite of sg -» dacára vminek
in sport -» tréfából
in spots -» darabonként
in spots -» meg-megszakítva
in spots -» megszakításokkal
in state -» állásához illő dísszel
in state -» nagy pompával
in strict confidence -» egész bizalmasan
in strict confidence -» legszigorúbb titoktartás mellett
in succession -» egymás után
in such cases -» ilyen esetekben
in summer -» nyáron
in surprise -» meglepődve
in surprise -» meglepve
in suspension -» lebegő
in sy's claws -» vkinek a karmai között
in sy's opinion -» vki szerint
in sy's sober senses -» ép ésszel
in sy's sober senses -» józan ésszel
in sy's stead -» vki helyett
in sy's stead -» vki helyén
in sy's stead -» vki helyére
in terms of sg -» vmiben kifejezve
in terms of sg -» vmiben megadva
in the afternoon -» délután
in the afternoon -» délután folyamán
in the aggregate -» az egész együttvéve
in the aggregate -» globálisan
in the aggregate -» összesen
in the balance -» el nem döntött
in the balance -» függőben levő
in the ballpark -» a várthoz közel álló
in the ballpark -» elég pontos
in the blaze of day -» fényes nappal
in the body of the hall -» terem közepén
in the buff -» anyaszült meztelen
in the buff -» anyaszült meztelenül
in the clear -» szabadban
in the clear -» világosságban
in the country -» vidéken
in the course of sg -» vmi folyamán
in the course of sg -» vmi során
in the critical moment -» a válságos pillanatban
in the critical moment -» válságos pillanatban
in the days of long-ago -» hajdan
in the days of long-ago -» hajdanában
in the days of long-ago -» régen
in the days of long-ago -» valamikor
in the daytime -» napközben
in the daytime -» nappal
in the dead of winter -» legkeményebb télben
in the dead of winter -» tél derekán
in the deep of winter -» tél közepén
in the deepest recesses of the country -» az ország legtávolabbi zugaiban
in the deepest recesses of the country -» az ország legeldugottabb helyein
in the depth of sg -» derekán vminek
in the depth of sg -» kellős közepén vminek
in the depth of sg -» közepén vminek
in the depths of despair -» legnagyobb kétségbeesésben
in the direction of sg -» vminek az irányában
in the doghouse -» igen megalázó helyzetben
in the dry tree -» amikor minden rosszul megy
in the dry tree -» ha baj van
in the dry tree -» rossz időkben
in the egg -» kezdeti stádiumban
in the egg -» kezdetleges fokon
in the egg -» kezdet kezdetén
in the end -» végén
in the end -» végül is
in the end -» végül
in the end he succeeded -» végül aztán sikerült neki
in the event -» végül is
in the extreme -» igen nagyon
in the extreme -» legvégső esetben
in the extreme -» mérték nélkül
in the extreme -» mód nélkül
in the extreme -» módfelett
in the extreme -» szörnyen
in the extreme -» végső fokon
in the extreme -» végtelenül
in the eye of the law -» a törvény előtt
in the eye of the law -» törvény előtt
in the face of all men -» mindenki előtt
in the face of all men -» mindenki szeme láttára
in the face of day -» nyíltan
in the face of sg -» vmi dacára
in the face of sg -» vmi ellenére
in the face of sg -» vmi jelenlétében
in the face of sg -» vmi küszöbén
in the face of sg -» vmivel szemben
in the far future -» távoli jövőben
in the field -» háborúban
in the field -» hadiszolgálatban
in the field -» harctéren
in the field -» helyszínen
in the field -» terepen
in the flesh -» személyesen
in the flesh -» teljes életnagyságban
in the flesh and blood -» személyesen
in the flesh and blood -» teljes életnagyságban
in the flush of youth -» ifjúi hévvel
in the forefront -» előtérben
in the forefront -» legelöl
in the foregoing -» eddigiekben
in the full blaze of her beauty -» ragyogó szépségének teljében
in the full sense of the word -» szó szoros értelmében
in the full sense of the word -» szó teljes értelmében
in the fullest detail -» legnagyobb részletességgel
in the fullest detail -» teljes részletességgel
in the fullness of time -» idők végeztével
in the fulness of time -» idők végeztével
in the future -» ezután
in the future -» jövőben
in the green tree -» amikor minden jól megy
in the green tree -» jó időkben
in the grip of a disease -» egy betegség karmai között
in the gristle -» éretlen állapotban
in the gross -» általában
in the hair -» szőrös
in the handfuls -» marokszám
in the handfuls -» marokszámra
in the heart o -» buktató
in the heart of sg -» kellős közepében vminek
in the heart of sg -» vmi szívében
in the highest degree -» legnagyobb mértékben
in the highest degree -» rendkívüli mértékben
in the highest degree -» végső fokon
in the highest sense of the word -» a szó legszorosabb értelmében
in the highest sense of the word -» a szó legteljesebb értelmében
in the hope that -» annak a reményében, hogy
in the hope that -» annak a reményében hogy
in the horse and buggy days -» hajdanában
in the horse and buggy days -» régi világban
in the immediate future -» közeljövőben
in the interest of -» vkinek az érdekében
in the interest of -» vminek az érdekében
in the interest of sg -» vminek az érdekében
in the interest of sy -» vkinek az érdekében
in the large -» nagyban
in the last resort -» ha minden kötél szakad
in the last resort -» utolsó mentsvárként
in the last resort -» végső esetben
in the last resort -» végső megoldásként
in the last resort -» végül is
in the late eighties -» nyolcvanas évek vége felé
in the light of sg -» vminek a fényében
in the literal sense -» szó szoros értelmében
in the long run -» hosszú távon
in the long run -» hosszú távra
in the long run -» mindent összevetve
in the long run -» végeredményben
in the long run -» végre is
in the long run -» végső soron
in the long run -» végső fokon
in the long run -» végtére is
in the long run -» végül is
in the margin -» lapszélen
in the margin -» margón
in the margin -» mellesleg
in the margin of the history -» történelem margóján
in the matter of sg -» vminek a dolgában
in the matter of sg -» vminek a kérdésében
in the matter of sg -» vmire vonatkozóan
in the meantime -» időközben
in the mental sphere -» szellemi élet terén
in the mental sphere -» szellem világában
in the middle of it all -» mindezek kellős közepén
in the midst of -» közben
in the midst of -» közepette
in the midst of -» közepén
in the name of sg -» vminek a nevében
in the nature of -» vmilyen szerű
in the nature of -» vmilyen fajta
in the neighbourhood of -» körülbelül
in the nick of time -» éppen jókor
in the nick of time -» éppen időben
in the nick of time -» kellő pillanatban
in the night -» éj folyamán
in the night -» éjszaka folyamán
in the night watches -» álmatlan éjszakán át
in the night watches -» átvirrasztott éjszakán át
in the nude -» anyaszült meztelenül
in the open air -» szabadban
in the open sea -» nyílt tengeren
in the opposite direction -» ellenkező irányban
in the order of sg -» vminek sorrendjében
in the pay of sy -» vkinek a szolgálatában
in the picture -» a képen
in the presence of sg -» vminek a jelenlétében
in the press -» nyomás alatt
in the press -» sajtó alatt
in the prime of life -» életének teljében
in the prime of life -» élete delén
in the prime of life -» élete virágjában
in the prime of life -» erejének teljében
in the prime of life -» legszebb korában
in the prime of life -» legszebb férfikorában
in the prime of the year -» év kezdetén
in the prime of the year -» év legelején
in the proper sense of the word -» szó igazi értelmében
in the proper sense of the word -» szó szoros értelmében
in the provinces -» vidéken
in the raw -» természetes állapotban
in the reign of sy -» vki uralkodása idején
in the right place -» helyén
in the right place -» maga helyén
in the right place -» megfelelő helyen
in the room of -» helyében
in the room of -» helyett
in the rough -» kidolgozatlanul
in the rough -» nyersen
in the same breath -» egy lélegzetre
in the same breath -» egy szuszra
in the same way -» egyaránt
in the same way -» hasonlóképpen
in the same way -» ugyanúgy
in the second place -» másodszor
in the secret recesses of the heart -» a szív titkos rejtekében
in the sequel -» aztán
in the sequel -» később
in the sequel -» utóbb
in the shadow of the doorway -» kapu alatt
in the shadow of the doorway -» kapualjban
in the shape of sg -» vminek az alakjában
in the shape of sy -» vkinek az alakjában
in the short run -» hamarosan
in the short run -» rövidtávon
in the short run -» rövidesen
in the singular -» egyes számban
in the stead of sy -» vki helyén
in the stead of sy -» vki helyére
in the stead of sy -» vki helyett
in the still of the night -» az éjszaka csendjében
in the street -» az utcán
in the strict sense of the word -» szó szoros értelmében
in the strictest sense of the word -» szó szoros értelmében
in the teeth of -» ellenére
in the teeth of all opposition -» minden ellenkezés ellenére
in the teeth of all opposition -» minden ellenállás ellenére
in the thick of sg -» kellős közepén vminek
in the thick of the fray -» ahol a legnagyobb a kavarodás
in the thick of the fray -» harc sűrűjében
in the train of sg -» nyomában vminek
in the train of sg -» vmi után
in the vicinity of sg -» körülbelül
in the vicinity of sg -» vminek a táján
in the wake of -» nyomában
in the wake of -» nyomon követve
in the watches of the night -» álmatlan éjszakán át
in the watches of the night -» átvirrasztott éjszakán át
in the wings -» kulisszák mögött
in the wings -» kulisszák mögé
in the wings -» színfalak mögött
in the wings -» színfalak mögé
in the words of sy -» vkinek a szavai szerint
in the words of sy -» vkinek a szavait idézve
in the worst case -» legrosszabb esetben
in the year of grace 1526 -» az úr 1256-ik évében
in the year one -» réges-rég
in theory -» elméletben
in these days -» manapság
in these days -» napjainkban
in these enlightened days -» felvilágosult századunkban
in these enlightened days -» felvilágosult korunkban
in these terms -» következő szöveggel
in this cold weather -» ilyen hidegben
in this cold weather -» ilyen hideg időben
in this context -» ebben az összefüggésben
in this manner -» így
in this nature -» ilyenfajta
in this regard -» ebben a tekintetben
in this very place -» pontosan azon a helyen
in this very place -» pontosan ezen a helyen
in this way -» így
in this wise -» így
in this wise -» ily módon
in this wise -» ilyenképpen
in three days from now -» mához három napra
in three hours -» három óra alatt
in three hours -» három órán belül
in three hours -» három óra múlva
in time -» idejében
in time -» időben
in time -» idővel
in time -» jókor
in times of need -» nehéz időkben
in times to come -» eljövendő időkben
in times to come -» jövőben
in token of sg -» vmi jeléül
in token of sg -» vmi zálogául
in transit -» átutazóban
in transit -» szállítás alatt
in transit -» útközben
in transit -» úton
in triplicate -» három példányban
in triplicate -» két másolattal
in true -» egyenesen
in true -» egyenes
in true -» nincs elferdülve
in true -» nincs megvetemedve
in truth -» igazán
in truth -» valójában
in tune with sg -» vmivel összhangban
in turn -» felváltva
in turn -» pedig
in turn -» sorjában
in turn -» viszont
in turns -» rendre
in twain -» ketté
in twos -» kettesével
in undertones -» halk hangon
in undertones -» halkan
in use -» használatos
in vain -» hiába
in very deed -» ami a tényeket illeti
in very deed -» valóságban
in very deed -» valóságos tényállás szerint
in view of sg -» vminek az ismeretében
in view of sg -» vmire tekintettel
in virtue of sg -» vminek folytán
in virtue of sg -» vminél fogva
in virtue of sg -» vminek az alapján
in warm blood -» indulatosan
in well-informed circles -» jól informált helyen
in word or in thought -» kimondva vagy ki nem mondva
in word or in thought -» szóban vagy gondolatban
in word or in thought -» szóval vagy gondolattal
in words -» szavakkal
in words -» szavakban
in words -» szóban
in words -» szóval
in writing -» írásban
inability -» képtelenség
inability -» tehetetlenség
inability to do sg -» képtelenség vmire
inability to do sg -» tehetetlenség
inaccessible -» hozzáférhetetlen
inaccessible -» megközelíthetetlen
inaccuracy -» pontatlanság
inaction -» tétlenség
inactive -» inaktív
inactive -» tétlen
inactivity -» tétlenség
inadequate -» alkalmatlan
inadequate -» elégtelen
inadequate -» inadekvát
inadequate -» nem kielégítő
inadequate -» nem megfelelő
inadequately -» elégtelenül
inadequately -» nem kielégítő módon
inadequately -» nem megfelelő módon
inadmissibility -» elfogadhatatlanság
inadmissibility -» megengedhetetlenség
inadmissible -» el nem fogadható
inadmissible -» eléggé el nem ítélhető
inadmissible -» elfogadhatatlan
inadmissible -» meg nem engedhető
inadmissible -» megengedhetetlen
inadvertence -» elnézés
inadvertence -» figyelmetlenség
inadvertence -» gondatlanság
inadvertent -» figyelmetlen
inadvertent -» gondatlan
inadvertent -» nem szándékos
inadvertently -» elnézésből
inadvertently -» figyelmetlenül
inadvertently -» nem szándékosan
inadvertently -» véletlenül
inane -» ostoba
inane -» üres
inanely -» ostobán
inanely -» üresen
inanimate -» élettelen
inanition -» éhségtől való kimerültség
inanition -» kiéhezettség
inanity -» haszontalanság
inanity -» ostobaság
inanity -» semmiség
inappropriate -» alkalmatlan
inappropriate -» helytelen
inartistic -» művészietlen
inartistic -» művészetben járatlan
inasmuch as -» amennyiben
inasmuch as -» minthogy
inasmuch as -» mivel
inattention -» előzékenység hiánya
inattention -» figyelmetlenség
inattention -» hanyagság
inattention -» nemtörődömség
inattention -» szórakozottság
inattention -» udvariasság hiánya
inattention to one's business -» saját dolgával való nem törődés
inattention to one's business -» ügyeinek elhanyagolása
inattentive -» figyelmetlen
inattentive -» hanyag
inattentive -» nem előzékeny
inattentive -» nem udvarias
inattentive -» nemtörődöm
inattentive -» szórakozott
inaudibility -» nem hallható volta vminek
inaudible -» halk
inaudible -» nem hallható
inaudibly -» halkan
inaudibly -» nem hallhatóan
inaugural -» beköszöntő
inaugural -» fölavató
inaugural -» megnyitó beszéd
inaugural -» székfoglaló
inaugural -» ünnepi beszéd
to inaugurate -» beiktat
to inaugurate -» bevezet
to inaugurate -» felavat
to inaugurate -» kezdeményez
to inaugurate -» leleplez (szobrot)
inauguration -» beiktatás
inauguration -» bevezetés
inauguration -» életbeléptetés
inauguration -» felavatás
inauguration -» megnyitás
inboard -» -ban
inboard -» be
inboard -» belsejében
inboard -» belső
inboard -» belül
inboard -» -ben
inboard cabin -» belső fülke
inborn -» természetadta
inborn -» vele született
inborn speaker -» született szónok
inbound -» beérkező
inbound -» kikötő felé tartó
inbound -» kikötőbe befutó
inbound -» part felé tartó
in-box -» irattálca
inbred -» beltenyésztésű
inbred -» vele született
incalculable -» felbecsülhetetlen
incalculable -» kiszámíthatatlan
incandescent -» izzó
incandescent lamp -» izzólámpa
incantation -» varázsige
incantation -» varázslat
incapable -» cselekvőképtelen
incapable -» tehetetlen
incapable of living -» életképtelen
to incapacitate -» akadályoz
to incapacitate -» alkalmatlanná tesz
to incapacitate -» inaktivál
to incapacitate -» képtelenné tesz
to incapacitate -» kikapcsol
to incapacitate -» megfoszt képességtől
to incapacitate -» megfoszt erőtől
to incapacitate -» megfoszt cselekvőképességtől
to incapacitate -» megfoszt jogképességtől
to incapacitate -» meggátol
to incapacitate -» munkaképtelenné tesz
incapacitation -» akadályozás
incapacitation -» akadályoztatás
incapacitation -» alkalmatlanság
incapacitation -» cselekvőképesség hiánya
incapacitation -» gátolás
incapacitation -» gátoltatás
incapacitation -» jogképesség hiánya
incapacitation -» képtelenség
incapacitation -» képtelenné válás
incapacitation -» képtelenné tevés
incapacitation -» munkaképtelenné válás
incapacitation -» munkaképtelenné tevés
incapacity -» alkalmatlanság
incapacity -» cselekvőképesség hiánya
incapacity -» erőtlenség
incapacity -» gyengeség
incapacity -» jogképesség hiánya
incapacity -» képtelenség
incapacity -» munkaképtelenség
incapacity -» tehetetlenség
incarnate -» megtestesült
incarnate -» testet öltött
to incarnate -» megtestesít
incarnation -» megtestesülés
incarnation -» testté válás
incautious -» elhamarkodott
incautious -» elővigyázatlan
incautious -» gondatlan
incautious -» meggondolatlan
incautious -» vigyázatlan
incautiously -» elővigyázatlanul
incautiously -» gondatlanul
incautiously -» meggondolatlanul
incendiary -» bujtogató
incendiary -» gyújtó
incendiary -» gyújtóbomba
incendiary -» gyújtogató
incendiary -» lázító
incendiary -» piromániás
incense -» füstölő
incense -» tömjén
incense -» tömjénezés
to incense -» dühbe hoz
to incense -» felháborít
incentive -» ingerlés
incentive -» ingerlő
incentive -» ösztönzés
incentive -» ösztönző
to incept -» belekezd
to incept -» beszív
to incept -» doktori vizsgát tesz
to incept -» felszív
to incept -» magába szív
to incept -» megkezd
inception -» felszívás
inception -» kezdet
inception -» kezdés
inceptive -» kezdeti
inceptive -» kezdő
inceptive -» kezdő ige
inceptive verb -» kezdő ige
incessant -» folytonos
incessant -» szakadatlan
incessant -» szüntelen
incessantly -» folyton
incessantly -» szakadatlanul
incessantly -» szüntelenül
incest -» vérfertőzés
incestuous -» vérfertőző
inch -» 2,54 cm
inch -» hüvelyk
to inch -» lassan halad
to inch -» lassan mászik
to inch along -» lassan mászik
to inch along -» lassan halad
inch by inch -» apránként
inchoate -» befejezetlen
inchoate -» fejletlen
inchoate -» kezdeti
inchoate -» kezdetleges
inchoate -» kezdődő
inchoate -» megkezdett
to inchoate -» belekezd
to inchoate -» elkezd
to inchoate -» előidéz
to inchoate -» kezdeményez
to inchoate -» megkezd
to inchoate -» okoz
inchoate crimes -» megkezdett bűncselekmények
inchoation -» elkezdés
inchoation -» előidézés
inchoation -» kezdeményezés
inchoation -» kezdet
inchoation -» megkezdés
inchoation -» okozás
inchoative -» kezdeti
inchoative -» kezdő
inchoative stage -» kezdeti stádium
inchoative verb -» kezdő ige
incidence -» előfordulás
incidence -» elterjedtség
incidence -» véletlen esemény
incident -» beeső
incident -» eset
incident -» incidens
incident -» jelenség
incident -» ráeső
incident -» ráverődő
incident -» véletlen esemény
incidental -» esetleges
incidental -» mellékes
incidental expenses -» előre nem látott kiadások
incidental expenses -» előre nem látott kisebb kiadások
incidental expenses -» mellékes költség
incidental music -» kísérőzene
incidental music -» színpadi zene
incidental to -» vmit kísérő
incidental to -» vmivel járó
incidental to growth -» fejlődéssel kapcsolatos
incidental to growth -» fejlődési
incidentally -» egyébként
incidentally -» esetleg
incidentally -» esetlegesen
incidentally -» mellékesen
incidentally -» mellékesen megjegyezve
to incinerate -» eléget
to incinerate -» elhamvaszt
incineration -» elhamvasztás
incinerator -» krematórium
incinerator -» szemétégető
incipient -» kezdeti
incipient -» kezdő
incipiently -» kezdetben
to incise -» bemetsz
to incise -» bevág
to incise -» bevés
incision -» bemetszés
incision -» bevágás
incision -» metszés
incisive -» éles
incisive -» metsző
incisor -» metszőfog
to incite -» bátorít
to incite -» felbújt
to incite -» ösztönöz
incitement -» bátorítás
incitement -» felbujtás
incitement -» indíték
incitement -» izgatás
incitement -» ösztönzés
inciting -» bátorító
inciting -» ösztönző
inclement -» szigorú
inclement -» zord
inclination -» dőlés
inclination -» elhajlás
inclination -» előszeretet
inclination -» hajlam
inclination -» hajlamosság
inclination -» hajlandóság
inclination -» inklináció
inclination -» kedv
inclination -» lehajtás
inclination -» lejtés
inclination -» lejtő
inclination -» lejtősség
inclination -» meghajtás
inclination -» pálya hajlása
inclination of the head -» fejbólintás
inclination of the head -» főhajtás
inclination of the head -» meghajlás
incline -» lejtő
incline -» lejtősség
to incline -» elhajlít
to incline -» késztet
to incline -» lejt
inclined -» dőlt
inclined -» elhajló
inclined -» emelkedő
inclined -» ereszkedő
inclined -» ferde
inclined -» lejtős
inclined -» rézsútos
inclined plane -» ferde sík
inclined railway -» lejtővasút
inclined railway -» meredek pályájú vasút
inclined to do sg -» hajlandó vmire
inclined to do sg -» kedve van vmihez
inclined to do sg -» kész vmire
inclined to sg -» hajlandó vmire
inclined to sg -» kedve van vmihez
inclined to sg -» kész vmire
inclinometer -» rézsűmérőműszer
to include -» beleért
to include -» beleszámít
to include -» belevesz
to include -» beszámít
to include -» magában foglal
to include -» tartalmaz
included -» beleértve
included -» beleszámítva
included -» belevéve
included -» zárt
included angle -» bezárt szög
included stamens -» zárt porzószálak
including -» beleértve
inclusion -» beékelődés
inclusion -» beleértés
inclusion -» belefoglalás
inclusion -» beleszámítás
inclusion -» bezáródás
inclusion -» zárvány
inclusive -» beleértett
inclusive -» beleszámított
inclusive -» bezárólag
incognito -» álnéven
incognito -» inkognitóban
incognito -» rangrejtett
incognito -» rangrejtve
incoherence -» összefüggéstelenség
incoherence -» zavarosság
incoherency -» nem figyelemre méltó
incoherency -» összefüggéstelenség
incoherency -» zavarosság
incoherent -» összefüggéstelen
incoherent -» zavaros
incoherently -» összefüggéstelenül
incoherently -» zavarosan
income -» jövedelem
income brackets -» jövedelemkategóriák
income-tax -» jövedelemadó
incoming -» beérkező
incoming -» bejövő
incoming signal -» bejövő jel
incomings -» bevételek
to incommode -» alkalmatlanságot okoz
to incommode -» háborgat
to incommode -» zavar
incommunicable -» el nem mondható
incommunicable -» hallgatag
incommunicable -» közölhetetlen
incommunicable -» megoszthatatlan
incommunicable -» nem beszédes
incommunicable -» nem közölhető
incommunicable -» zárkózott
incommunicado -» érintkezési lehetőség nélküli
incomparable -» egyedülálló
incomparable -» össze nem hasonlítható
incomparable -» összehasonlíthatatlan
incompatibility -» összeférhetetlenség
incompatible -» inkompatibilis
incompatible -» nem vegyíthető
incompatible -» összeférhetetlen
incompatible -» összeegyeztethetetlen
incompatible -» összeegyezhetetlen
incompatible -» vegyíthetetlen
incompatible blood -» más vércsoporthoz tartozó vér
incompetence -» hozzá nem értés
incompetence -» illetéktelenség
incompetency -» hozzá nem értés
incompetency -» illetéktelenség
incompetent -» illetéktelen
incompetent -» nem hozzáértő
incomplete -» befejezetlen
incomplete -» csonka
incomplete -» hiányos
incomplete -» nem teljes
incomplete -» tökéletlen
incompleteness -» befejezetlenség
incompleteness -» befejezetlen volta vminek
incompleteness -» elsatnyulás
incompleteness -» hiányos volta vminek
incompleteness -» hiányosság
incompleteness of growth -» satnya növés
incompletion -» befejezetlenség
incompletion -» befejezetlen volta vminek
incompletion -» elsatnyulás
incompletion -» hiányos volta vminek
incompletion -» hiányosság
incomprehensibility -» érthetetlenség
incomprehensibility -» felfoghatatlanság
incomprehensibility -» megfoghatatlanság
incomprehensible -» érthetetlen
incomprehensible -» felfoghatatlan
incomprehensible -» határtalan
incomprehensible -» megfoghatatlan
incomprehensible -» végtelen
incomprehensibleness -» érthetetlenség
incomprehensibleness -» felfoghatatlanság
incomprehensibleness -» megfoghatatlanság
incomprehensibly -» érthetetlenül
incomprehension -» értetlenség
inconceivable -» alig hihető
inconceivable -» elképzelhetetlen
inconceivable -» hihetetlen
inconclusive -» hatástalan
inconclusive -» nem döntő
inconclusive -» nem meggyőző
inconditionally -» feltétel nélkül
incongruence -» abszurditás
incongruence -» egybevágóság hiánya
incongruence -» hiba
incongruence -» illetlenség
incongruence -» képtelenség
incongruence -» neveletlenség
incongruence -» össze nem egyezés
incongruence -» össze nem illés
incongruence -» összhang hiánya
incongruent -» nem alkalmas
incongruent -» nem illő
incongruent -» nem megfelelő
incongruent -» nem való
incongruent -» össze nem illő
incongruity -» abszurditás
incongruity -» egybevágóság hiánya
incongruity -» hiba
incongruity -» illetlenség
incongruity -» képtelenség
incongruity -» neveletlenség
incongruity -» össze nem egyezés
incongruity -» össze nem illés
incongruity -» összhang hiánya
incongruous -» oda nem illő
incongruous -» össze nem illő
incongruous -» összhangban nem álló
incongruously -» oda nem illően
inconsequence -» ellentmondás
inconsequence -» következetlenség
inconsequence -» lényegtelenség
inconsequence -» logikátlanság
inconsequence -» összefüggés hiánya
inconsequent -» ésszerűtlen
inconsequent -» következetlen
inconsequent -» logikátlan
inconsequent -» nem összefüggő
inconsequential -» ésszerűtlen
inconsequential -» jelentéktelen
inconsequential -» következetlen
inconsequential -» lényegtelen
inconsequential -» logikátlan
inconsequential -» nem fontos
inconsequential -» nem összefüggő
inconsiderate -» figyelmetlen
inconsiderate -» hebehurgya
inconsiderate -» meggondolatlan
inconsiderate -» tapintatlan
inconsistency -» belső ellentmondás
inconsistency -» ellentmondás
inconsistency -» következetlenség
inconsistent -» ellentmondó
inconsistent -» nem következetes
inconsistent -» nem összeillő
inconsistent -» összeegyeztethetetlen
inconsolable -» vigasztalan
inconsolable -» vigasztalhatatlan
inconsolably -» vigasztalhatatlanul
inconspicuous -» alig észrevehető
inconspicuous -» alig látható
inconspicuous -» jelentéktelen
inconspicuous -» nehezen észrevehető
inconspicuous -» nehezen látható
inconspicuous -» nem feltűnő
inconspicuous -» nem szembetűnő
inconspicuous -» nem szembeszökő
inconspicuous flower -» szerény kis virág
inconsumable -» nem fogyasztásra szánt
incontestable -» elvitathatatlan
incontestable -» kétségbevonhatatlan
incontestable -» megcáfolhatatlan
incontestable -» megdönthetetlen
incontestable -» tagadhatatlan
incontestable -» vitathatatlan
incontrollable -» ellenőrizhetetlen
incontrollable -» kormányozhatatlan
incontrollable -» megállíthatatlan
incontrovertible -» elvitathatatlan
incontrovertible -» kétségbevonhatatlan
incontrovertible -» megcáfolhatatlan
incontrovertible -» megdönthetetlen
incontrovertible -» tagadhatatlan
incontrovertible -» vitathatatlan
inconvenience -» alkalmatlanság
inconvenience -» hátrány
inconvenience -» kellemetlenség
inconvenience -» kényelmetlenség
to inconvenience -» alkalmatlankodik
to inconvenience -» terhére van
to inconvenience -» zavar
inconvenient -» alkalmatlan
inconvenient -» kellemetlen
inconvenient -» nem megfelelő
inconvenient -» terhes
inconveniently -» kellemetlenül
incorporate -» eggyé vált
incorporate -» egyesült
incorporate -» testetlen
to incorporate -» bejegyez
to incorporate -» bekebelez
to incorporate -» belefoglal
to incorporate -» belekever
to incorporate -» belevegyít
to incorporate -» beolvaszt
to incorporate -» egybeolvaszt
to incorporate -» egyesül
to incorporate -» egyesít
to incorporate -» elegyít
to incorporate -» elegyedik
to incorporate -» felölel
to incorporate -» fuzionáltat
to incorporate -» fuzionál
to incorporate -» jogi személlyé alakít
to incorporate -» keveredik
to incorporate -» magába foglal
to incorporate -» megtestesít
to incorporate -» összekever
to incorporate -» összeolvad
to incorporate -» testületté alakít
to incorporate -» vegyít
incorporate body -» testület
to incorporate in plaster -» gipszbe tesz
incorporated -» bekebelezett
incorporated -» eggyé vált
incorporated -» egyesült
incorporated company -» bejegyzett cég
incorporated company -» részvénytársaság
incorporated town -» község
incorporation -» beiktatás
incorporation -» bejegyzés
incorporation -» bekebelezés
incorporation -» belekeverés
incorporation -» beolvasztás
incorporation -» egybeolvasztás
incorporation -» egyesítés
incorporation -» elegyítés
incorporation -» fuzionálás
incorporation -» fuzionáltatás
incorporation -» jogi személy létesítése
incorporation -» jogi személyiséggel bíró testület
incorporation -» megtestesítés
incorporation -» összekeverés
incorporative -» korporatív
incorporative -» testületi
incorporator -» egyszerre két egyetem tagja
incorporator -» puskapormalmi dolgozó
incorporator -» részvénytársaság alapító tagja
incorrect -» helytelen
incorrect -» rossz
incorrigible -» javíthatatlan
incorrigible -» megrögzött
to increase -» kibővít
to increase -» nő
to increase -» növekszik
to increase consumption -» emeli a fogyasztást
to increase consumption -» növeli a fogyasztást
increase of consumption -» fogyasztás növelése
to increase the weight -» megnehezít
increased -» fokozott
increasing -» erősödő
increasingly -» egyre inkább
increasingly -» mindinkább
increasingly -» növekvő mértékben
incredible -» hihetetlen
incredibly -» hihetetlenül
incredulity -» hitetlenség
incredulity -» kétkedés
incredulous -» hitetlen
incredulous -» kétkedő
incredulously -» hihetetlenkedve
incredulously -» kétkedően
increment -» gyarapodás
increment -» haszon
increment -» hozadék
increment -» nagyobbodás
increment -» növedék
increment -» növekedés
increment -» növekvés
increment -» növés
increment -» nyereség
increment -» profit
increment -» szaporulat
increment -» szaporodás
increment of a function -» függvény differenciálhányadosa
increment per cent -» szaporodási százalék
increment per cent -» százalékos növekedés
incremental -» adalékos
incremental -» differenciális
incremental -» járulékos
incremental -» növekvő
to incriminate -» belekever
to incriminate -» gyanúba kever
to incriminate -» hibáztat
to incriminate -» okol
to incriminate -» vádol
incriminating -» gyanús
incriminating -» gyanút keltő
incriminating -» gyanú alapjául szolgáló
incriminating -» terhelő
incrimination -» gyanúba keverés
incrimination -» meggyanúsítás
incrimination -» megvádolás
incrimination -» okolás
incriminatory -» terhelő
to incubate -» kikölt
to incubate -» kotlik
to incubate -» költ
to incubate -» lappang
incubation -» inkubáció
incubation -» keltetés
incubation -» kiköltés
incubation -» kotlás
incubation -» költés
incubation -» lappangás
incubator -» inkubátor
incubator -» keltetőgép
to inculcate sg in sy -» belenevel vkibe vmit
to inculcate sg in sy -» eszébe vés vkinek vmit
to inculcate sg in sy -» lelkébe vés vkinek vmit
incumbent -» egyházi javadalom élvezője
incumbent -» háruló
incumbent -» hivatal betöltője
incumbent -» plébános
incumbent -» tartozó
to incur -» kiteszi magát vminek
to incur -» magára von
to incur expenses -» költségeket vállal magára
to incur expenses -» viseli a költségeket
incurable -» gyógyíthatatlan
incurious -» közömbös
incurious -» nem érdeklődő
incursion -» behatolás
incursion -» betörés
incursion -» hirtelen behatolás
incursion -» portyázás
indebted -» adós
indebted -» eladósodott
indebted -» hálás
indebted -» lekötelezett
indebtedness -» adósság
indebtedness -» adósság összege
indebtedness -» eladósodás
indebtedness -» eladósodás foka
indebtedness -» hála
indebtedness -» lekötelezettség
indecent -» illetlen
indecipherable -» kibetűzhetetlen
indecision -» dönteni nem tudás
indecision -» habozás
indecision -» határozatlanság
indecision -» ingadozás
indecisive -» dönteni nem tudó
indecisive -» habozó
indecisive -» határozatlan
indecisive -» határozni nem tudó
indecisive -» ingadozó
indecisive -» nem bizonyító erejű
indecisive -» nem döntő
indecisive -» nem elhatározó
indecisive -» nem meggyőző
indecisive -» változékony
indeed -» csakugyan
indeed -» tényleg
indeed -» valóban
indefatigable -» fáradhatatlan
indefinite -» bizonytalan
indefinite -» határozatlan
indefinite -» korlátlan
indefinite article -» határozatlan névelő
indefinitely -» korlátlanul
indelible -» kitörölhetetlen
indelible ink -» vegytinta
indelible pencil -» tintaceruza
indelibly -» kitörölhetetlenül
indemnification -» jóvátétel
indemnification -» kártalanítás
indemnification -» kártérítés
to indemnify -» biztosít
to indemnify -» kárpótol
to indemnify -» kártalanít
to indemnify against sg -» biztosít vmi ellen
to indemnify for sg -» kárpótol vmiért
to indemnify for sg -» kártalanít vmiért
to indemnify from sg -» biztosít vmi ellen
indemnity -» biztosíték
indemnity -» hadisarc
indemnity -» jótállás
indemnity -» jóvátétel
indemnity -» kártérítés
indent -» bevágás
indent -» hatosági igénybevétel
indent -» hatósági igénybevétel
indent -» rovátka
indent -» tengerentúli árurendelés
to indent -» behorpad
to indent -» bekezdéssel ír
to indent -» bekezdéssel szed
to indent -» mélyen bevág
to indent -» perforál
to indent -» rekvirál
to indent -» rovátkol
to indent -» szerződtet
to indent -» tengerentúlról rendel
to indent on sy for sg -» rendelést ad fel vkinek vmire
indenture -» bemélyedés
indenture -» bemetszés
indenture -» bevágás
indenture -» horpadás
indenture -» kétoldali szerződés
to indenture -» barázdál
to indenture -» rovátkol
to indenture -» szerződéssel kötelez
to indenture -» tanoncnak ad
to indenture -» tanoncnak felfogad
to indenture -» tanoncnak felvesz
to indenture -» tanoncnak szegődtet
to indenture -» tanoncnak szerződtet
to indenture -» tanulónak ad
to indenture -» tanulónak felfogad
to indenture -» tanulónak felvesz
to indenture -» tanulónak szegődtet
to indenture -» tanulónak szerződtet
indentured labour -» leszerződött munkások
indentured labour -» szerződéses munkások
indentures -» tanoncszerződés
independence -» függetlenség
independence -» szabadság
indescribable -» leírhatatlan
indescribably -» leírhatatlanul
indestructibility -» elpusztíthatatlanság
indestructible -» elpusztíthatatlan
indeterminate -» bizonytalan
indeterminate -» eldöntetlen
indeterminate -» határozatlan
index -» betűrendes mutató
index -» hatványkitevő
index -» index
index -» irányjelző
index -» jelzőkar
index -» kitevő
index -» kompasz
index -» mérlegpálca
index -» mutató
index -» mutatóujj
index -» névmutató
index -» nyelv
index -» szabályozó kar
index -» tárgymutató
index -» tartalommutató
index -» tiltott könyvek jegyzéke
to index -» betilt
to index -» indexre tesz
to index -» névmutatóval ellát
to index -» tárgymutatóval ellát
to index -» tárgymutatót készít
to index -» tartalomjegyzékbe iktat
to index -» tartalomjegyzékbe felvesz
index cards -» kartotékok
index correction -» nullára beállítás
index finger -» mutatóujj
index, indices -» indexszám
index, indices -» index
index, indices -» jelzőszám
index, indices -» kitevő
index, indices -» mérőszám
index, indices -» mutatószám
index librorum prohibitorum -» index
index librorum prohibitorum -» tiltott könyvek jegyzéke
index number -» indexszám
index number -» jelzőszám
index number -» mutatószám
index of refraction -» törésmutató
index-board -» jelzőtábla
index-card -» kartotéklap
index-finger -» mutatóujj
index-number -» index
index-number -» indexszám
index-number -» jelzőszám
index-number -» mérőszám
index-number -» mutatószám
index-ring -» beosztásos gyűrű
index-ring -» beosztásos karima
index-ring -» jelzőgyűrű
to indicate -» jelez
to indicate -» mutat
indication -» előjel
indication -» feltüntetés
indication -» figyelmeztetés
indication -» indikáció
indication -» javallat
indication -» jel
indication -» leolvasás
indication -» rámutatás
indication -» utalás
indication -» vmire utaló jel
indicative -» jelentő mód
indicative -» jelentő
indicator -» aknamélység-mutató
indicator -» ásványindikátor
indicator -» indikátor
indicator -» jelzőtábla
indicator -» jelzőkészülék
indicator -» jelzőműszer
indicator -» jelzőréteg
indicator -» jelzőcsap
indicator -» kijelző műszer
indicator -» látjelző
indicator -» megjelenítő egység
indicator -» mérőműszer
indicator -» munkaíró
indicator -» mutató
indicator -» mutatóműszer
indicator -» optikai jelző
indicator -» tű
indicator -» vizuális kijelzős egység
indicator light -» indexlámpa
to indict -» vádol
indictable -» büntethető
indictable -» vádolható
indictable offence -» büntetendő cselekmény
indictment -» vád
indictment -» vádirat
indifference -» közömbösség
indifference -» közöny
indifferent -» elfogulatlan
indifferent -» érzéketlen
indifferent -» középszerű
indifferent -» közömbös
indifferent -» közönyös
indifferent -» nem lényeges
indigenous -» bennszülött
indigenous -» vele született
indigent -» rászoruló
indignant -» dühös
indignant -» felháborodott
indignant -» haragos
indignant -» ingerült
indignant -» méltatlankodó
indignation -» felháborodás
indignation -» megbotránkozás
indignity -» megalázás
indignity -» megaláztatás
indignity -» méltatlanság
indirect -» közvetett
indirect -» nem egyenes
indirect object -» részeshatározó
indirect oration -» függő beszéd
indirect speech -» függő beszéd
indirect taxes -» fogyasztási adók
indirect taxes -» közvetett adók
indirect-fire battery -» megosztott irányzású üteg
indirection -» kerülő út
indirectly -» közvetve
indiscipline -» fegyelmezetlenség
indiscreet -» tapintatlan
indiscreet -» tolakodó
indiscretion -» neveletlenség
indiscretion -» tapintatlanság
indiscretion -» tolakodás
indiscriminate -» össze-vissza
indiscriminate -» válogatás nélküli
indiscriminately -» nyakra-főre
indiscriminately -» válogatás nélkül
indispensability -» nélkülözhetetlenség
indispensable -» alapvető
indispensable -» elengedhetetlen
indispensable -» nélkülözhetetlen
indisposed -» kevéssé hajlamos
indisposition -» gyengélkedés
indisposition -» idegenkedés
indisputability -» elvitathatatlanság
indisputability -» kétségtelenség
indisputability -» kétségbe nem vonhatóság
indisputability -» vitathatatlanság
indisputable -» apodiktikus
indisputable -» elvitathatatlan
indisputable -» kétségbe nem vonható
indisputable -» kétségtelen
indisputable -» nem vitatható
indisputable -» vitán felül álló
indisputably -» kétségtelenül
indisputably -» kétségbevonhatatlanul
indisputably -» vitathatatlanul
indistinct -» homályos
indistinct -» nem kivehető
indistinct -» nem világos
indistinctly -» homályosan
indistinctly -» nem kivehetően
indistinguishable -» megkülönböztethetetlen
individual -» egyedi
individual -» egyén
individual -» egyéni
individual -» egyes
individual feeding -» egyedi takarmányozás
individuality -» egyéniség
indivisible -» oszthatatlan
to indoctrinate -» betanít
to indoctrinate -» kioktat
to indoctrinate -» tanít
to indoctrinate sy with sg -» belenevel vkibe vmit
indoctrination -» betanítás
indoctrination -» kiképzés
indoctrination -» kioktatás
indoctrination -» tanítás
indolence -» hanyagság
indolence -» nemtörődömség
indolent -» hanyag
indolent -» lusta
indolent -» nemtörődöm
indolent -» tétlen
indomitability -» hajthatatlanság
indomitability -» rettenthetetlenség
indomitable -» hajthatatlan
indomitable -» rettenthetetlen
Indonesia -» Indonézia
Indonesian -» indonéz
Indonesian -» indonéziai
indoor game -» társasjáték
indoor plants -» szobanövények
to indorse -» forgat
to indorse -» forgatmányoz
to indorse -» hátirattal ellát
to indorse -» helyesel
to indorse -» hozzájárulását adja
to indorse -» hozzájárul
to indorse -» jóváhagy
indorsement -» forgatmány
indorsement -» forgatmányozás
indorsement -» hátirat
indorsement -» hozzájárulás
indorsement -» jóváhagyás
indubitable -» elvitathatatlan
indubitable -» kétségtelen
indubitably -» kétségtelenül
to induce -» előidéz
to induce -» gerjeszt
to induce -» indukál
to induce -» okoz
to induce -» rábír
to induce -» rávesz
to induce sy to do sg -» rávesz vkit vmire
inducement -» indítás
inducement -» indíték
inducement -» inger
inducement -» mozgató erő
to induct -» behív (katonának)
to induct -» beiktat
to induct -» besoroz
to induct -» bevezet
to induct -» ünnepélyesen bevezet
inductance -» induktív ellenállás
inductance -» induktivitás
inductance -» induktancia
inductance -» indukciótényező
inductance -» önindukció
inductance coil -» indukciós tekercs
inductance coil -» önindukciós tekercs
inductance coupling -» induktív csatolás
induction -» adatelemzés
induction -» áramgerjesztés
induction -» beiktatás
induction -» bevezetés
induction -» indukció
induction -» következtetés
induction -» rávezetés
induction coil -» indukciós tekercs
induction coupling -» indukciós csatolás
induction sheath -» indukciós ernyő
inductive -» áramgerjesztő
inductive -» induktív
inductive -» indukciós
inductive -» következtető
inductor -» áramfejlesztő készülék
inductor -» induktor
to indulge -» elkényeztet
to indulge -» kedvébe jár
to indulge -» kielégít
to indulge in chimera -» hiú ábrándokkal áltatja magát
to indulge in personalities -» személyeskedik
to indulge in sg -» átadja magát vminek
to indulge in sg -» belemerül vmibe
to indulge in sg -» megenged magának vmit
to indulge oneself -» belemerül vmibe
to indulge oneself -» megenged magának vmit
indulgence -» belemerülés
indulgence -» bűnbocsánati búcsú
indulgence -» elnézés
indulgence -» élvezet
indulgence -» engedékenység
indulgent -» elnéző
indulgent -» engedékeny
industrial -» ipari
industrial consumption -» termelő fogyasztás
industrial recovery -» ipari fellendülés
industrial recovery -» ipari felemelkedés
industrious -» buzgó
industrious -» iparkodó
industrious -» szorgalmas
industrious -» törekvő
industriously -» buzgón
industriously -» iparkodva
industriously -» szorgalmasan
industry -» ipar
industry -» iparág
industry -» szorgalom
inebriate -» iszákos
inebriate -» részeg
to inebriate -» megrészegít
inebriety -» részegség
inedible -» ehetetlen
ineducable -» neveletlen
ineffable -» kimondhatatlan
ineffably -» kimondhatatlanul
ineffectual -» eredménytelen
ineffectual -» érvénytelen
ineffectual -» hatástalan
ineffectually -» eredménytelenül
ineffectually -» hatástalanul
inefficiency -» elégtelenség
inefficiency -» eredménytelenség
inefficiency -» hatástalanság
inefficiency -» szakszerűtlenség
inefficient -» eredménytelen
inefficient -» használhatatlan
inefficient -» hatástalan
inefficient -» nem megfelelő
inefficient -» szakszerűtlen
inelegance -» csín hiánya
inelegance -» elegancia hiánya
inelegance -» gyenge külső
inelegance -» lomposság
inelegance -» rossz külső
inelegance -» rossz megjelenés
inelegancies of the style -» bárdolatlan stílus
inelegancies of the style -» csiszolatlanság
inelegancies of the style -» kifinomultság hiánya
inelegancies of the style -» lompos stílus
inelegancies of the style -» stílustalanság
inelegancy -» csín hiánya
inelegancy -» elegancia hiánya
inelegancy -» gyenge külső
inelegancy -» lomposság
inelegancy -» rossz megjelenés
inelegancy -» rossz külső
inelegant -» bárdolatlan
inelegant -» csiszolatlan
inelegant -» csúnya
inelegant -» faragatlan
inelegant -» kifinomultság nélküli
inelegant -» lompos
inelegant -» nem elegáns
inelegant -» nem jó megjelenésű
inelegant -» nem választékos
inelegant -» nyers
inept -» alkalmatlan
inept -» nem helyénvaló
inept -» ostoba
ineptitude -» alkalmatlanság
ineptitude -» együgyűség
ineptitude -» ostobaság
inequality -» egyenlőtlenség
inequality -» változékonyság
inequitable -» méltánytalan
ineradicable -» kiirthatatlan
ineradicably -» kiirthatatlanul
inert -» élettelen
inert -» érzéketlen
inert -» fásult
inert -» inaktív
inert -» indifferens
inert -» inert
inert -» közömbös
inert -» mozdulatlan
inert -» nyugvó
inert -» renyhe
inert -» semleges
inert -» tehetetlen
inert -» tétlen
inert -» tunya
inert gas -» inert gáz
inert gas -» inert gáz
inert gas -» közömbös gáz
inert gas -» nem lobbanékony gáz
inert patient -» magatehetetlen beteg
inertia -» élettelenség
inertia -» tehetetlenség
inertia -» tétlenség
inertia -» tunyaság
inertial -» tehetetlenségi
inertial guidance -» tehetetlenségi vezérlés
inertness -» élettelenség
inertness -» tehetetlenség
inertness -» tétlenség
inertness -» tunyaság
inescapable -» elkerülhetetlen
inestimable -» felbecsülhetetlen
inevitability -» elkerülhetetlenség
inevitability -» elkerülhetetlen volta vminek
inevitability -» kikerülhetetlenség
inevitability -» kikerülhetetlen volta vminek
inevitability of wars -» háború elkerülhetetlensége
inevitability of wars -» háború elkerülhetetlen mivolta
inevitable -» biztosan bekövetkező
inevitable -» elkerülhetetlen
inevitable -» elmaradhatatlan
inevitable -» kényszerű
inevitable -» kikerülhetetlen
inevitable -» obligát
inevitable -» sorsszerű
inevitable -» szükségszerű
inevitable -» végzetes
inevitable hour -» gyászos óra
inevitable hour -» halál órája
inevitable hour -» utolsó óra
inevitable hour -» végső óra
inevitable hour -» végzetes óra
inevitably -» elkerülhetetlenül
inevitably -» feltétlenül
inevitably -» szükségszerűen
inexact -» helytelen
inexact -» pontatlan
inexcusable -» megbocsáthatatlan
inexhaustible -» kimeríthetetlen
inexorable -» engesztelhetetlen
inexorable -» hajthatatlan
inexorable -» kérlelhetetlen
inexorably -» engesztelhetetlenül
inexorably -» hajthatatlanul
inexorably -» kérlelhetetlenül
inexpensive -» olcsó
inexperienced -» gyakorlatlan
inexperienced -» tapasztalatlan
inexpert -» járatlan
inexpert -» nem hozzáértő
inexpertly -» hozzá nem értő módon
inexplicable -» érthetetlen
inexplicable -» megmagyarázhatatlan
inexplicably -» érthetetlen módon
inexplicably -» megmagyarázhatatlan módon
inexpressible -» kifejezhetetlen
inextricable -» bonyolult
inextricable -» ki nem bonyolítható
inextricable -» kibogozhatatlan
inextricable -» megfejthetetlen
inextricable -» megoldhatatlan
inextricable difficulties -» legyőzhetetlen akadályok
inextricable difficulties -» megoldhatatlan nehézségek
inextricably -» kibogozhatatlanul
infall -» becsapódás
infall -» beesés
infall -» behullás
infall -» berontás
infall -» betorkollás
infall -» összetorkollás
infall -» támadás
infallibility -» csalatkozhatatlanság
infallibility -» csalhatatlanság
infallibility -» tévedhetetlenség
infallible -» biztos
infallible -» csalatkozhatatlan
infallible -» csalhatatlan
infallible -» hibátlan
infallible -» tévedhetetlen
infallible remedy -» biztos hatású gyógyszer
infallibly -» csalhatatlanul
infallibly -» tévedhetetlenül
infamous -» aljas
infamous -» becstelen
infamous -» gyalázatos
infamous -» rossz hírű
infamy -» aljasság
infamy -» becstelenség
infancy -» csecsemőkor
infancy -» gyermekkor
infancy -» kezdeti szakasza vminek
infancy -» kiskorúság
infant -» csecsemő
infant prodigy -» csodagyerek
infanticide -» gyermekgyilkosság
infanticide -» gyermekgyilkos
infantile -» fejlődésben visszamaradt
infantile -» gyermekes
infantile -» gyermeki
infantile -» infantilis
infantry -» gyalogos
infantry of the line -» sorkatonaság
infantry tank -» nehéz harckocsi
to infatuate -» elbolondít
infatuation -» belebolondulás
to infect -» fertőz
to infect -» megfertőz
to infect -» megmételyez
infection -» elkobozhatóvá válás
infection -» fertőzés
infection -» jogellenessé tétel
infection -» káros befolyás
infection -» megtámadhatóvá válás
infection -» ragály
infection -» umlaut
infection of one's excitement -» ragadós volta vki izgatottságának
infection of one's excitement -» ragadós volta vki izgalmának
infection of one's excitement -» ragályos volta vki izgatottságának
infection of one's excitement -» ragályos volta vki izgalmának
infectious -» fertőző
infectious -» ragadós
infectious -» ragályos
to infer -» bizonyít
to infer -» következtet
to infer -» magával von
inference -» következtetés
inference -» következmény
inference -» megállapítás
inferential -» feltételezhető
inferential -» kikövetkeztetett
inferential -» következtetett
inferior -» alábbvaló
inferior -» alárendelt
inferior -» alsóbbrendű
inferior -» beosztott
inferior to sy -» alárendeltje vkinek
inferiority -» alsóbbrendűség
inferiority -» rossz minőség
inferiority complex -» kisebbrendűségi komplexus
infernal -» pokoli
inferno -» pokol
infertile -» terméketlen
to infest -» eláraszt
to infest -» ellep
to infest -» megrohan
infestant -» élősdi
infestant -» élősködő
infestant -» parazita
infestation -» fertőzés
infestation -» rovarfertőzés
infested with sg -» vmivel elárasztott
infested with sg -» vmivel ellepett
infidel -» hitetlen
infidelity -» hitetlenség
infidelity -» hűtlenség
infield -» baseball-pálya
infield -» baseball-pálya legbelső játékosai
infield -» belsőség
infield -» krikettkapu melletti pályarész
infield -» krikettrács melletti pályarész
infield -» megművelhető talaj
infield -» megművelt talaj
infield -» tanyaépülethez legközelebb eső földek
infield -» termőföld
infieldsmen -» baseball-pálya legbelső játékosai
infieldsmen -» krikettpálya legbelső játékosai
infilling -» repedések betöltése
to infiltrate -» beszivárog
infiltration -» átszivárgás
infiltration -» beszivárgás
infiltration -» beszűrődés
infiltration anaesthesia -» infiltrációs érzéstelenítés
infiltration vein -» beszűrődött ér
infinite -» végtelen
infinitesimal -» elenyésző
infinitesimal -» végtelenül kicsi
infinitesimally -» elenyészően
infinitude -» végtelenség
infinity -» végtelenség
infirm -» beteges
infirm -» bizonytalan
infirm -» bizonytalankodó
infirm -» erőtlen
infirm -» érvénytelen
infirm -» gyenge
infirm -» habozó
infirm -» határozatlan
infirm -» ingadozó
to infirm -» érvénytelenít
to infirm -» érvénytelennek nyilvánít
to infirm -» kétségbe vonja az érvényességét
to infirm -» tagadja az érvényességét
infirmarian -» betegszoba felügyelője
infirmary -» betegszoba
infirmary -» gyengélkedő
infirmary -» gyengélkedő szoba
infirmary -» kórház
to inflame -» dühbe jön
to inflame -» elmérgesedik
to inflame -» feldühösít
to inflame -» fellelkesít
to inflame -» fellobban
to inflame -» gyulladást okoz
to inflame -» gyulladásba jön
to inflame -» izgalomba jön
to inflame -» lángra lobban
to inflame -» lángra lobbant
to inflame -» meggyullad
to inflame -» meggyújt
inflamed -» gyulladt
inflamed -» gyulladásos
inflammable -» gyúlékony
inflammable -» ingerlékeny
inflammable -» lobbanékony
inflammation -» gyulladás
inflammation of the lungs -» tüdőgyulladás
inflammatory -» gyújtó
inflammatory -» gyújtó hatású
inflammatory -» gyulladást okozó
inflatable -» felfújható
inflatable raft -» gumimatrac
to inflate -» beképzeltté tesz
to inflate -» elbizakodottá tesz
to inflate -» felfúj
to inflate -» felpuffaszt
to inflate -» puffaszt
to inflate the currency -» inflációt okoz
inflation -» duzzasztás
inflation -» felfújás
inflation -» felpuffadás
inflation -» infláció
inflection -» görbítés
inflection -» hajlítás
inflection -» meghajlítás
inflection -» rag
inflection -» ragozás
inflection -» ragozott alak
inflexible -» hajthatatlan
inflexible -» makacs
inflexible -» nem hajlékony
inflexion -» hanghordozás
inflexion -» hangváltozás
inflexion -» meghajlítás
inflexion -» rag
inflexion -» ragozás
inflexion -» ragozott alak
inflexion point -» elhajlási pont
inflexion point -» inflexiós pont
to inflict -» ad
to inflict -» bosszant
to inflict -» kellemetlenkedik
to inflict -» kiró
to inflict -» mér
to inflict -» okoz
to inflict -» zaklat
to inflict a blow on sy -» megüt vkit
to inflict a blow on sy -» ütést mér vkire
to inflict a blow upon sy -» megüt vkit
to inflict a blow upon sy -» ütést mér vkire
to inflict a fine on sy -» bírságot ró vkire
to inflict a fine on sy -» pénzbüntetésre ítél vkit
to inflict a fine on sy -» pénzbírsággal sújt vkit
to inflict a penalty on sy -» bírsággal sújt vkit
to inflict a penalty on sy -» büntetéssel sújt vkit
to inflict a penalty on sy -» büntetést ró vkire
to inflict a penalty on sy -» büntetést mér vkire
to inflict a punishment on sy -» büntetésre ítél vkit
to inflict a punishment on sy -» büntetéssel sújt vkit
to inflict a punishment on sy -» büntetést ró vkire
to inflict a punishment on sy -» büntetést mér vkire
to inflict a wound upon sy -» megsebez vkit
to inflict a wound upon sy -» sebet ejt vkin
to inflict defeat -» vereséget mér
to inflict heavy losses on the enemy -» súlyos veszteségeket okoz az ellenségnek
to inflict one's company on sy -» nyakára ül vkinek
to inflict one's company on sy -» ráerőlteti magát vkire
to inflict one's company on sy -» ráerőszakolja magát vkire
to inflict one's company on sy -» rátukmálja magát vkire
to inflict oneself on sy -» nyakára ül vkinek
to inflict oneself on sy -» ráerőlteti magát vkire
to inflict oneself on sy -» ráerőszakolja magát vkire
to inflict oneself on sy -» rátukmálja magát vkire
in-flight -» repülés alatt történő
in-flight -» repülés alatt tett
inflow -» beáramlás
inflow -» befolyás
influence -» befolyás
influence -» hatás
to influence -» befolyásol
to influence -» kihat
to influence -» rábír
influential -» befolyásos
influential -» befolyásoló
influential -» ható
influx -» beáramlás
influx -» behatolás
influx -» beömlés
influx -» beözönlés
to inform -» informál
to inform against sy -» besúg vkit
to inform against sy -» feljelent vkit
to inform on sy -» besúg vkit
to inform on sy -» feljelent vkit
to inform sy -» értesít
to inform sy -» közöl
to inform sy -» tájékoztat
to inform sy -» tudósít
to inform sy about sg -» felvilágosítást nyújt
to inform sy about sg -» informál
to inform sy of sg -» értesít
to inform sy of sg -» informál
to inform sy of sg -» közöl
to inform sy of sg -» tájékoztat
to inform sy of sg -» tudósít
to inform sy on sg -» felvilágosítást nyújt
to inform sy on sg -» informál
informal -» fesztelen
informal -» hétköznapi
informal -» keresetlen
informal -» kötetlen
informal -» közvetlen
informal -» nem előírásos
informal -» nem hivatalos
informality -» fesztelenség
informality -» formaszerűség hiánya
informality -» keresetlenség
informality -» kötetlenség
informant -» adatközlő
informant -» tájékoztató
informant -» tudósító
information -» értesítés
information -» értesülés
information -» feljelentés
information -» felvilágosítás
information -» hír
information -» információ
information -» közlemény
information -» tájékoztatás
information bureau -» tájékoztató iroda
information bureau -» tudakozó
informative -» felvilágosító
informative -» informatív
informative -» tájékoztató
informatory double -» informatív kontra
informer -» besúgó
informer -» feljelentő
informer -» spicli
infraction -» áthágás
infraction -» megszegés
infrastructure -» infrastruktúra
infrastructure -» közlétesítmény-hálózat
infrequent -» nem gyakori
infrequent -» ritka
infrequently -» ritkán
to infringe -» áthág
to infringe -» megszeg
to infringe -» sért
infringement -» szabálytalanság
to infuriate -» dühbe hoz
to infuriate -» felbosszant
to infuriate -» felbőszít
to infuriate -» feldühít
to infuriate -» feldühösít
to infuriate -» felmérgesít
to infuriate -» méregbe hoz
infuriated -» felbőszült
infuriated -» feldühödött
infuriating -» dühítő
infuriatingly -» dühítően
to infuse -» beleönt
to infuse -» beletölt
to infuse -» leforráz
infusion -» belövellés
infusion -» beömlesztés
infusion -» forrázat
infusion -» főzet
infusion -» herbatea
infusion -» infúzió
infusion -» készen kapott tudás
infusion -» készen kapott ismeret
infusion -» keverék
infusion -» leforrázás
infusion -» növényi kivonat
infusion -» tea
infusion of herbs -» gyógytea
infusion of herbs -» gyógynövény tea
infusion of herbs -» gyógyfőzet
infusion of lime-blossoms -» hársfatea
ingenious -» elmés
ingenious -» eredeti
ingenious -» eszes
ingenious -» leleményes
ingenious -» magát könnyen feltaláló
ingenious -» magát jól feltaláló
ingenious -» ötletes
ingenious -» szellemes
ingenious -» találékony
ingenious -» ügyes
ingenue -» egyszerű leány
ingenue -» mesterkéletlen leány
ingenue -» naiva
ingenue -» szende
ingenue -» tapasztalatlan leány
ingenuity -» leleményesség
ingenuity -» találékonyság
ingenuous -» ártatlan
ingenuous -» becsületes
ingenuous -» egyenes
ingenuous -» egyszerű
ingenuous -» jámbor
ingenuous -» mesterkéletlen
ingenuous -» nagylelkű
ingenuous -» naiv
ingenuous -» nemes
ingenuous -» nyílt
ingenuous -» őszinte
ingenuous -» tapasztalatlan
ingenuous -» természetes
to ingest -» elfogyaszt
to ingest -» lenyel
to ingest -» magához vesz
ingestion -» bevitel
ingestion -» elfogyasztás
ingestion -» fogyasztás
ingestion -» lenyelés
inglorious -» dicstelen
ingot -» buga
ingot -» öntecs
to ingrain -» bevés
to ingrain -» megrögzít
to ingrain -» rögzít
to ingrain -» színtartóan fest
ingrained -» beleivódott
ingrained -» meggyökeresedett
ingrained -» megrögzött
ingrate -» hálátlan
ingrateful -» hálátlan
to ingratiate oneself with sy -» megkedvelteti magát vkivel
to ingratiate with sy -» megkedvelteti magát vkivel
ingratiating -» behízelgő
ingratiating -» megnyerő
ingratiating manner -» megnyerő modor
ingratitude -» hálátlanság
ingredient -» alkotórész
ingredient -» hozzávaló
ingredient -» kellék
ingredient -» tartozék
ingress -» behatolás
ingress -» bejárás
ingress -» bemenetel
inguinal -» lágyéktáj
inguinal -» lágyéktáji
inguinal -» lágyék-
inguinal hernia -» lágyéksérv
to inhabit -» lakik
to inhabit -» tartózkodik
inhabitable -» lakható
inhabitant -» lakó
inhabitant -» lakos
inhalation -» belélegzés
to inhale -» belehel
to inhale -» belélegzik
inherent -» benne rejlő
inherent -» vele járó
inherently -» benne rejlően
inherently -» vele járóan
to inherit -» örököl
inheritable -» örökletes
inheritable -» öröklődő
inheritable -» öröklésre képes
inheritable -» öröklésre jogosult
inheritable -» örökölhető
inheritable -» örökölt
inheritableness -» átörökölhetőség
inheritableness -» átörökölhető volta vminek
inheritableness -» öröklésképesség
inheritableness -» örökléshez való jog
inheritableness -» örökölhetőség
inheritableness -» örökölhető volta vminek
inheritor -» örökös
to inhibit -» megakadályoz
to inhibit -» meggátol
inhibition -» gátlás
inhibitor -» gátló
inhibitor -» gátlószer
inhibitor -» inhibitor
inhibitor -» védőszer
inhibitory -» gátló
inhinged mind -» megzavarodott elme
inhinged mind -» tébolyodott elme
inhomogeneous -» inhomogén
inhospitable -» barátságtalan
inhospitable -» nem vendégszerető
inhospitable -» zord
in-house -» cégen belüli
in-house -» gyáron belüli
in-house -» házi
inhuman -» állati
inhuman -» állatias
inhuman -» barbár
inhuman -» brutális
inhuman -» durva
inhuman -» embertelen
inhuman -» érzéktelen
inhuman -» kegyetlen
inhuman -» könyörtelen
inhuman -» nem az emberi nemhez tartozó
inhuman -» nem emberi
inhuman -» nem emberhez hasonló
inhuman -» vadállati
inhuman treatment -» embertelen bánásmód
inhumanity -» állatiasság
inhumanity -» barbárság
inhumanity -» brutalitás
inhumanity -» durvaság
inhumanity -» embertelenség
inhumanity -» kegyetlenség
inhumanity -» vadállatiasság
inimical -» ellenséges
inimical -» kedvezőtlen
inimitable -» utánozhatatlan
inimitable -» utolérhetetlen
iniquitous -» gonosz
iniquity -» bűn
iniquity -» gonoszság
iniquity -» romlottság
initial -» kezdeti
initial -» kezdő
initial syphilitic lesion -» kemény sánker
initially -» kezdetben
initiate -» beavatott
to initiate -» beavat
to initiate -» elindít
to initiate -» kezdeményez
initiation -» beavatás
initiation -» bevezetés
initiation -» felavatás
initiation -» kezdet
initiation -» kezdeményezés
initiative -» bevezető
initiative -» előkészítő
initiative -» javaslattételi jog
initiative -» kezdeményező
initiative -» kezdeti
initiative -» kezdeményezés
initiative -» kezdeményező erő
initiative -» kezdeményező képesség
initiative -» kezdemény
initiative -» kezdő
initiative -» megnyitó ténykedés
to inject -» befecskendez
injection -» befecskendezés
injection -» injekció
injection moulding -» fröccsöntés
to injure -» árt
to injure -» bánt
to injure -» bántalmaz
to injure -» kárt okoz
to injure -» megrongál
to injure -» megsebesít
to injure -» megsért
injured -» megkárosított
injured -» megrongálódott
injured -» romlott
injured -» sebesült
injured -» sértett
injured -» sérült
injurious -» ártalmas
injurious -» káros
injurious -» sértő
injuroius -» ártalmas
injuroius -» káros
injuroius -» sértő
injury -» hátrány
injury -» kár
injury -» kártétel
injury -» rongálás
injury -» sebesülés
injury -» sérelem
injury -» sértés
injury -» sérülés
injury to ship -» havária
injustice -» igazságtalanság
ink -» tinta
to ink -» festékez
to ink -» nyomdafestékkel beken
to ink -» tintával bepiszkít
to ink -» tintával megjelöl
to ink in -» tussal kihúz
to ink over -» tussal kihúz
ink pad -» bélyegzőpárna
to ink the lines -» kihúzza a vonalakat
inker -» betűs vevőkészülék
inker -» festékező henger
inking pad -» festékpárna
inkling -» célzás
inkling -» gyanú
inkling -» sejtelem
ink-pad -» festékpárna
inkstained -» tintafoltos
inkstand -» tintatartó
ink-well -» tintatartó
inky -» fekete
inky -» koromsötét
inky -» tintafekete
inky -» tintás
inlaid -» berakásos
inlaid -» intarziás
inland -» belföldi
inland -» belsejéből való
inland -» belső
inland -» hazai
inland -» ország belsejébe
inland -» ország belseje
inland navigation -» belvízi hajózás
inland produce -» hazai termék
inland revenue -» adóbevételek
inland revenue -» állami adók
inland sea -» beltenger
inland trade -» belkereskedelem
inland turnover -» belforgalom
inland waters -» belvizek
inland waters -» belvíz
inlay -» beakasztás
inlay -» beillesztés
inlay -» berakott munka
inlay -» berakás
inlay -» faberakás
inlay -» faltni
inlay -» fogtömés
inlay -» intarzia
inlay -» szemberánc
to inlay -» arannyal kirak
to inlay -» beilleszt darabokat
to inlay -» beilleszt
to inlay -» berak
to inlay -» berak darabokat
to inlay -» berakott munkával díszít
to inlay -» berakással díszít
to inlay -» berakómunkát végez
to inlay -» elhelyez darabokat
to inlay -» ezüsttel kirak
to inlay -» intarziát készít
to inlay -» mozaikszerűen parkettáz
inlet -» anyagfelfutó
inlet -» bebocsátás
inlet -» bebocsátó
inlet -» befolyó
inlet -» bejárat
inlet -» bejárati nyílás
inlet -» bement
inlet -» bemenő
inlet -» bemenet
inlet -» beömlő
inlet -» beszívás
inlet -» beszívó
inlet -» beszívó nyílás
inlet -» bevezető csőcsatlakozás
inlet -» felöntés
inlet -» keskeny öböl
inlet -» párja vminek
inlet -» vminek a párja
inmate -» bennlakó
inmate -» lakó
inn -» fogadó (vendéglő)
inn -» vendéglő
innards -» belek
innards -» zsigerek
innate -» bennlakó
innates of the prison -» börtönlakók
inner -» belső
inner batter -» bélésfal rézsűje
inner batter -» támfal rézsűje
inner door -» belső ajtó
inner door -» huzatfogó vászonajtó
inner jib -» középső orrvitorla
inner port -» belső kikötő
inner port -» folyami kikötő
inner tube -» gumibelső
innermost -» legbelső
inning -» helycsere baseballban
innings -» egyik fél ütési joga
innings -» hivatal időtartama
innings -» tisztség időtartama
innkeeper -» kocsmáros
innkeeper -» vendéglős
innocence -» ártatlanság
innocent -» ártatlan
innocuous -» ártalmatlan
innovation -» új szokás
innovation -» újítás
innovative -» innovatív
innovative -» újító
innovator -» újító
innuendo -» burkolt gyanúsítás
innuendo -» célozgatás
innuendo -» rosszindulatú célozgatás
innumerable -» számtalan
to inoculate -» beolt
to inoculate -» szemez
inoculation -» oltás
inoffensive -» ártalmatlan
inoffensive -» nem bántó
inoffensive -» nem kellemetlen
inoffensively -» ártalmatlanul
inopportune -» alkalmatlan
inopportune -» időszerűtlen
inopportune -» nem időszerű
inordinate -» fegyelmezetlen
inordinate -» féktelen
inordinate -» mértéktelen
inordinate -» rendezetlen
inordinate -» rendkívüli
inordinate -» rendszertelen
inordinate -» szabályozatlan
inordinate -» szélsőséges
inordinate -» szertelen
inordinate -» túlságos
inordinate -» túlzott
inordinate -» zilált
inordinate appetites -» mértéktelen étvágy
inordinate appetites -» túlzott étvágy
inordinately -» fegyelmezetlenül
inordinately -» féktelenül
inordinately -» mértéktelenül
inordinately -» mérték nélkül
inordinately -» rendezetlenül
inordinately -» rendetlenül
inordinately -» rendezetlen módon
inordinately -» rendszertelenül
inordinately -» szélsőségesen
inordinately -» szertelenül
inordinately -» túlságosan
inordinately -» túlzottan
inordinateness -» mértéktelenség
inordinateness -» rendkívüliség
inorganic -» szervetlen
in-patient -» kórházi beteg
input -» anyagfelhasználás
input -» bemenet
input -» bemenő jel
input -» betáplált információ
input -» betáplált adat
input -» ráfordítás
inquest -» bírói vizsgálat
inquest -» bírósági vizsgálat
inquest -» esküdtbíróság
inquest -» esküdtszék
inquest -» nyomozás
inquest -» vizsgálat
to inquire -» érdeklődik
to inquire -» kérdezősködik
to inquire -» nyomoz
to inquire -» tudakozódik
to inquire -» vizsgálatot folytat
inquiringly -» érdeklődően
inquiry -» érdeklődés
inquiry -» nyomozás
inquiry -» tudakozódás
inquiry -» vizsgálat
inquisition -» alapos vizsgálat
inquisition -» inkvizíció
inquisitive -» kérdezősködő
inquisitive -» kíváncsi
inquisitor -» inkvizítor
inquisitor -» vizsgáló
inquisitor -» vizsgálóbíró
inquisitorial -» tolakodóan kíváncsi
inquisitorial -» vizsgálóbírói
ins and outs -» kormányzópárt és az ellenzék
ins and outs of sg -» csínja-bínja vminek
ins and outs of sg -» vminek a csínja-bínja
insalubrious -» ártalmas
insalubrious -» egészségtelen
insalubrious -» nem egészséges
insalubrity -» ártalmasság
insalubrity -» egészségtelenség
insane -» elmebajos
insane -» elmebeteg
insane -» őrült
insanely -» őrülten
insanitary -» egészségtelen
insanity -» elmebaj
insanity -» elmezavar
insanity -» őrület
insanity -» őrültség
insatiable -» kielégíthetetlen
insatiable -» telhetetlen
inscription -» felirat
inscription -» felírás
inscription -» kiírás
inscrutable -» kifürkészhetetlen
inscrutable -» rejtélyes
insect -» rovar
insectile -» rovarszerű
insectile -» rovar-
insectile -» rovarokból álló
insecure -» bizonytalan
insecure -» megbízhatatlan
insecure -» nem biztos
insecure -» veszélyes
insecurity -» bizonytalanság
to inseminate -» megtermékenyít
insemination -» megtermékenyítés
insensate -» bolond
insensate -» értelmetlen
insensate -» érzéktelen
insensate -» eszméletlen
insensate -» esztelen
insensate -» oktalan
insensate -» őrült
insensate rage -» esztelen düh
insensate rage -» esztelen dühöngés
insensate rage -» őrült düh
insensate rage -» őrült dühöngés
insensible -» ájult
insensible -» alig észrevehető
insensible -» buta
insensible -» durva
insensible -» érzéketlen
insensible -» eszméletlen
insensible -» észrevétlen
insensible -» észrevehetetlen
insensible -» fásult
insensible -» jelentéktelen
insensible -» közömbös
insensible -» közönyös
insensible -» közönséges
insensible -» nem érdeklődő
insensible -» öntudatlan
insensible motion -» alig észrevehető mozgás
insensible of the beauties of poetry -» közömbös a költészet szépségei iránt
insensible of the beauties of poetry -» közömbös a költészet szépségeivel szemben
insensible of the beauties of poetry -» közönyös a költészet szépségei iránt
insensible of the beauties of poetry -» nem érdeklik a költészet szépségei
insensible perspiration -» izzadás nélküli párolgás
insensible perspiration -» izzadás nélküli hőleadás
insensible perspiration -» normális testi kipárolgás
insensible to fear -» bátor
insensible to fear -» megfélemlíthetetlen
insensible to pain -» fájdalommal szemben érzéketlen
insensibly -» öntudatlanul
insensitive -» érzéketlen
insensitive -» fásult
insensitive -» közönyös
insensitivity -» érzéketlenség
insensitivity -» fásultság
insensitivity -» közöny
insentient -» élettelen
insentient -» érzéketlen
insentient -» eszméletlen
inseparable -» elválaszthatatlan
inseparably -» elválaszthatatlanul
insert -» beillesztés
insert -» beillesztett darab
insert -» beszúrás
insert -» betét
insert -» betoldott darab
insert -» külön melléklet
insert -» melléklet
insert -» reklámmelléklet
insert -» szövegfilmezés
to insert -» áramkörbe iktat
to insert -» áramkörbe kapcsol
to insert -» bedug
to insert -» behelyez
to insert -» beilleszt
to insert -» betesz
to insert -» bever
to insert -» közbeiktat
to insert -» közzétesz
to insert -» újsághirdetést közzétesz
to insert a fuse in a shell -» lövedéket élesít
to insert a word in a line -» beszúr egy szót a sorba
insert earphone -» fülbe helyezhető fülhallgató
to insert in -» beilleszt
to insert in a text -» interpolál (szövegbe)
insert map -» kis térkép (nagy térkép sarkában)
insertion -» beillesztés
insertion -» beszúrás
insertion -» betétel
insertion -» betét
insertion -» hirdetés
insertion -» illeszkedés
insertion -» közlés
insertion -» közzététel
insertion -» tapadás
insertion -» tapadási hely
insertion in a text -» interpoláció (szövegbe)
insertion mark -» beszúrás helye
insertion piece -» betét
insertion piece -» betétdarab
inshore -» part menti
inshore -» part mentén
inshore -» part felé
inside -» -ban
inside -» belsejében
inside -» belseje vminek
inside -» belső
inside -» belső rész
inside -» belső felület
inside -» belső csatár
inside -» belül
inside -» belülső
inside -» belül elhelyezett
inside -» -ben
inside -» benn levő
inside -» bennülő
inside -» bizalmas értesülés
inside -» bizalmas tájékoztatás
inside -» dutyiban
inside -» emésztőszervek
inside -» hátoldal
inside -» hűvösön
inside -» igazi története vminek
inside -» munkások közé beépített besúgó
inside -» valódi helyzet
inside -» vmi belsejében
inside -» vmin belül
inside -» vminek a belseje
inside diameter -» belső furat
inside diameter -» belső átmérő
inside dope -» bizalmas értesülés
inside dope -» bizalmas tájékoztatás
inside dope -» magánértesülés
inside fighting -» belharc
inside information -» bizalmas értesülés
inside information -» bizalmas tájékoztatás
inside information -» magánértesülés
inside left -» balösszekötő
inside of -» vmi időn belül
inside of a week -» hét dereka
inside of a week -» hét közepe
inside of a year -» egy éven belül
inside of the road -» vágányköz
inside of three days -» három napon belül
inside out -» belsejével kifelé
inside out -» kifordítva
inside right -» jobbösszekötő
inside ring -» beavatottak
inside ring -» bennfentesek
inside track -» belső kör
inside track -» belső pálya
inside track -» előnyös helyzet
insider -» beavatott
insides -» belek
insides -» belső szervek
insides -» belső hármas
insides -» gyomor
insides -» has
insidious -» alattomos
insidious -» ármányos
insidiously -» alattomosan
insidiously -» ármányosan
insight -» bepillantás
insight -» éleselméjűség
insight -» éleslátás
insight -» intuíció
insight -» ösztönös megérzés
insight into character -» jó emberismeret
insightful -» éles elméjű
insightful -» éleslátó
insignia -» ismertetőjel
insignia -» jelvény
insignia -» kitüntetés
insignificant -» jelentéktelen
insincere -» hamis
insincere -» kétszínű
insincere -» nem őszinte
insincere -» színlelt
insincere -» tettetett
insincerity -» hamisság
insincerity -» kétszínűség
to insinuate -» befurakszik
to insinuate -» burkoltan állít
to insinuate -» célozgat
insinuating -» behízelgő
insinuating -» burkolt
insinuating -» burkoltan célzó
insinuating -» célzatos
insinuation -» behízelgés
insinuation -» gyanúsító célzás
insipid -» ízetlen
insipid -» unalmas
to insist -» bizonygat
to insist -» kitart vmi mellett
to insist -» ragaszkodik vmihez
to insist -» súlyt helyez
to insist on sg -» kitart vmi mellett
to insist on sg -» ragaszkodik vmihez
to insist on sg -» súlyt helyez vmire
to insist that -» kitart vmi mellett
to insist that -» ragaszkodik vmihez
to insist that -» súlyt helyez vmire
to insist upon sg -» kitart vmi mellett
to insist upon sg -» ragaszkodik vmihez
to insist upon sg -» súlyt helyez vmire
insistence -» kitartás vmi mellett
insistence -» ragaszkodás vmihez
insistent -» állhatatos
insistent -» kitartó
insistent -» követeléséhez ragaszkodó
insistent -» megoldást követelő
insistent -» ragaszkodó
insistent -» rendíthetetlen
insistent -» sürgető
insistent colours -» rikító színek
insistent hind toe -» nem vetélő ujj
insister -» kitartó személy
insister -» ragaszkodó személy
insobriety -» mértéktelenség
insobriety -» részegesség
insofar as -» amennyiben
insofar as -» amennyire
insolation -» inszoláció
insolation -» napfénybesugárzás
insolation -» naptájolás
insolence -» arcátlanság
insolence -» szemtelenség
insolent -» arcátlan
insolent -» sértő
insolent -» szemtelen
insolently -» arcátlanul
insolently -» szemtelenül
insoles -» talpbetét
insolvable -» megoldhatatlan
insolvency -» csőd
insolvency -» fizetésképtelenség
insolvent -» fizetésképtelen
insomnia -» álmatlanság
insomniac -» álmatlanságban szenvedő egyén
insouciance -» hanyagság
insouciance -» nemtörődömség
insouciant -» hanyag
insouciant -» nemtörődöm
insouciantly -» hanyagul
insouciantly -» nemtörődöm módon
to inspect -» ellenőriz
to inspect -» megszemlél
to inspect -» megvizsgál
inspection -» megtekintés
inspection -» vizsgálat
inspection pit -» javítóakna
inspection pit -» szerelőgödör
inspector -» hatósági ellenőr
inspectorate -» felügyelőség
inspectorship -» felügyelőség
inspiration -» belélegzés
inspiration -» ihlet
inspiration -» inspiráció
inspiration -» sugalmazás
to inspire -» belélegez
to inspire -» inspirál
to inspire -» lelkesít
to inspire -» megihlet
to inspire -» ösztönöz
to inspire -» sugalmaz
inspired -» belehelt
inspired -» belélegzett
inspired -» beszívott
inspired -» hivatalos helyről sugalmazott
inspired -» hivatott
inspired -» ihletett
inspired -» költői
inspired -» művészi
inspired -» nagytehetségű
inspired -» sugalmazott
inspired -» sugalmazás alatt álló
inspired article -» sugalmazott cikk
instability -» ingatagság
instability -» instabilitás
instability -» változékonyság
to install -» beállít
to install -» elhelyez
to install -» felszerel
to install oneself -» települ
installation -» beiktatás
installation -» berendezés
installation -» bevezetés
installation -» felszerelés
installment -» folytatás
installment -» részlet
installment -» részletfizetés
instalment -» folytatás
instalment -» részlet
instalment -» részletfizetés
instance -» eset
instance -» folyamodás
instance -» kérelem
instance -» példa
to instance -» hivatkozik
to instance -» példaként felhoz
to instance -» utal
instant -» azonnali
instant -» fenyegető
instant -» folyó hó
instant -» pillanat
instant -» sürgető
instant -» sürgős
instantaneous -» azonnali
instantaneous -» egy pillanatig tartó
instantaneous -» pillanatnyi
instantaneous -» pillanat-
instantaneous -» rögtöni
instantaneous effect -» azonnali hatás
instantaneous exposure -» pillanatfelvétel
instantaneous fuze -» pillanatgyújtó
instanter -» azonnal
instanter -» nyomban
instanter -» rögtön
instanter -» tüstént
instantly -» azonnal
instar -» lárvaállapot
to instar -» csillagokkal díszít
to instar -» csillaggá változtat
to instar -» csillaggá tesz
instead of sg -» vmi helyett
instep -» lábfej felső része
instep -» rüszt
instep raiser -» lúdtalpbetét
to instigate -» felbujt
to instigate -» szít
to instigate -» uszít
to instigate to do sg -» felbujt vmire
instigation -» felbujtás
instigation -» uszítás
instigator -» felbujtó
to instil -» belecsepegtet
to instil -» belenevel
to instill -» belecsepegtet
to instill -» belenevel
instinct -» hajlam
instinct -» ösztön
instinctive -» ösztönös
instinctively -» ösztönösen
instincts proper to mankind -» általános emberi ösztönök
instincts proper to mankind -» emberi ösztönök
institute -» egyetem
institute -» intézmény
to institute -» alapít
to institute -» folyamatba helyez vmit
to institute -» létesít
to institute -» megindít
to institute -» szervez
to institute an action -» keresetet indít
to institute an action -» pert indít
institute of geology -» földtani intézet
institute of soil research -» talajtani intézet
instituting -» létesítés
institution -» alapítás
institution -» folyamatba tétel
institution -» intézmény
institution -» intézet
institution -» létesítmény
institution -» létesítés
institution -» megalakítás
institution -» megindítás
institution -» szervezés
institution -» szokás
institution of higher education -» felsőoktatási intézmény
institution of higher learning -» felsőoktatási intézmény
institution of higher learning -» tudományos intézmény
institution of higher learning -» tudományos központ
institutional -» intézményes
institutional -» intézményi
institutionalized -» intézményesített
to instruct -» oktat
to instruct -» tájékoztat
to instruct -» tanít
to instruct -» utasít
to instruct -» útbaigazít
instruction -» oktatás
instruction -» tanítás
instruction -» utasítás
instruction -» útmutatás
instructions -» előírás
instructive -» oktató
instructive -» tanító
instructive -» tanulságos
instructor -» oktató
instructor -» tanító
instructress -» tanítónő
instrument -» eszköz
instrument -» hangszer
instrument -» műszer
instrument -» okirat
instrument -» szerszám
instrument board -» kapcsolótábla
instrument board -» műszerfal
instrument panel -» kapcsolótábla
instrument panel -» műszerfal
instrumental -» hangszeres
instrumental -» hozzájáruló
instrumental -» közreműködő
instrumental -» műszeres
instrumentalist -» zenekari tag
instrumentalist -» zenész
instrumentality -» közbenjárás
instrumentality -» közreműködés
instrumentality -» segítség
instrumentation -» hangszerelés
instrumentation -» műszerezés
instrumentation -» műszerekkel való ellátás
instrumentation -» műszerhasználat
instruments -» műszerek
insubordinate -» ellenkező
insubordination -» engedetlenség
insubordination -» fegyelemsértés
insubstantial -» lényeg nélküli
insubstantial -» testetlen
insufferable -» kibírhatatlan
insufficiency -» elégtelenség
insufficient -» elégtelen
insufficiently -» nem eléggé
insular -» elkülönült
insular -» korlátolt
insular -» sziget-
insular -» szigeti
insular -» szűk látókörű
to insulate -» elszigetel
to insulate -» szigetel
insulated waggon -» hűtőkocsi
insulating tape -» szigetelőszalag
insulation -» szigetelés
insult -» sértés
insult -» támadás
to insult -» megsért
to insult -» sérteget
insuperable -» legyőzhetetlen
insuperable -» leküzdhetetlen
insupportable -» elviselhetetlen
insupportable -» kibírhatatlan
insupportable -» szörnyű
insupportable -» tarthatatlan
insupportable -» tűrhetetlen
insupportably -» elviselhetetlenül
insupportably -» kibírhatatlanul
insurance -» biztosítás
insurance against all risks -» biztosítás minden kockázatra
insurance against total loss -» biztosítás teljes elvesztés esetére
insurance at variable premium -» biztosítás változó díjjal
insurance for third person's account -» biztosítás harmadik javára
insurance home -» biztosítás meghatározott útra
insurance in favour of a third party -» biztosítás harmadik javára
insurance out -» biztosítás meghatározott útra
insurant -» biztosító
to insure -» biztosít
to insure against fire -» tűz ellen biztosít
to insure against fire -» tűzkár ellen biztosít
insured -» biztosított
insurer -» biztosító
insurgent -» felkelő
insurgent -» lázadó
insurmountable -» leküzdhetetlen
insurrection -» felkelés
insurrection -» lázadás
insurrection -» zendülés
insurrectional -» felkelési
insurrectional -» lázadási
insurrectionary -» felkelési
insurrectionary -» felkelő
insurrectionary -» inszurgens
insurrectionary -» lázadási
insurrectionary -» lázadó
insurrectionist -» felkelő
insurrectionist -» inszurgens
insurrectionist -» lázadó
insurrectionist -» rebellis
insurrectionist -» zendülő
insurrectory -» felkelési
insurrectory -» lázadási
intact -» ép
intact -» érintetlen
intact -» sértetlen
intake -» betáplálás
intake -» bevitel
intake -» felvett létszám
intake -» felvétel
intake -» fogyasztás (kötésben)
intake -» szellőzőjárat
intake of breath -» lélegzetvétel
intangible -» felfoghatatlan
intangible -» nem érzékelhető
intangible -» nem tapintható
integral -» egész
integral -» egész számú
integral -» egybeépített
integral -» egységet alkotó
integral -» ép
integral -» integrál
integral -» lényeges
integral -» nélkülözhetetlen
integral -» összeépített
integral -» szervesen hozzátartozó
integral -» teljes
integral bearing -» egy darabban öntött csapágy
integral bearing -» szemcsapágy
integral calculus -» integrálszámítás
integral cover -» saját borító
integral heat -» teljes hő
integral multiple -» egész számú többszörös
to integrate -» egységbe rendez
to integrate -» egységesít
to integrate -» integrál
to integrate -» kiegészít
to integrate -» koordinál
integrated -» egységbe rendezett
integrated -» integrált
integration -» beilleszkedés
integration -» egyesülés
integration -» egységbe rendezés
integration -» integráció
integration -» integrálás
integration -» teljessé tevés
integrationist -» faji egyenjogúságért küzdő
integrity -» becsületesség
integrity -» feddhetetlenség
integrity -» sértetlenség
integrity -» tisztesség
intellect -» értelem
intellect -» ész
intellect -» intellektus
intellectual -» értelmiségi
intellectual -» észbeli
intellectual -» intellektuális
intellectual -» szellemi
to intellectualize -» intellektualizál
to intellectualize -» szellemileg fejlődik
to intellectualize -» szellemi képességeit használja
intelligence -» értelem
intelligence -» intelligencia
intelligence test -» értelmességi vizsgálat
intelligence test -» értelmességi teszt
intelligence test -» intelligenciavizsgálat
intelligence test -» intelligenciateszt
intelligibility -» érthetőség
intelligible -» érthető
intemperance -» alkoholizmus
intemperance -» féktelenség
intemperance -» iszákosság
intemperance -» mértéktelenség
intemperance -» részegesség
intemperance -» zabolátlanság
intemperance of weather -» zord időjárás
intemperate -» féktelen
intemperate -» gátlástalan
intemperate -» iszákos
intemperate -» mértéktelen
intemperate -» részeges
intemperate -» zabolátlan
intemperate weather -» szélsőséges időjárás
intemperate weather -» zord időjárás
intemperate zeal -» túlbuzgóság
to intend -» szán
to intend -» szándékozik
to intend -» tervez
intense -» erős
intense -» heves
intense -» nagyfokú
intensely -» erősen
intensely -» hevesen
intensifier -» erősítő
to intensify -» erősít
to intensify -» erősödik
to intensify -» felerősít
to intensify -» fokoz
to intensify -» fokozódik
intensifying -» erősödő
intensity -» erősség
intensity -» intenzitás
intent -» átható
intent -» cél
intent -» elszánt
intent -» fürkésző
intent -» megfeszített
intent -» szándék
intent -» szúrós
intent -» törekvő
intent -» vmire irányuló
intention -» cél
intention -» célkitűzés
intention -» szándék
intention -» törekvés
intentional -» szándékos
intentionally -» szándékosan
intently -» erősen
intently -» megfeszítetten
intentness -» figyelmesség
intentness -» megfeszítettség
to inter -» elás
to inter -» elhantol
to inter -» eltemet
to interact -» egymásra hat
interaction -» kölcsönhatás
to interbreed, interbred -» keresztez
to interbreed, interbred -» kereszteződik
to intercalate in a text -» interpolál (szövegbe)
intercalation in a text -» interpoláció (szövegbe)
intercept -» elfogott üzenet
intercept -» elfogás
intercept -» lehallgatott üzenet
intercept -» metszék
intercept -» nyomatéki metszék
intercept -» ordinátatengely-metszet
to intercept -» átmetsz
to intercept -» átszel
to intercept -» befog
to intercept -» elfog
to intercept -» elkoboz
to intercept -» felfog
to intercept -» feltartóztat
to intercept -» keresztez
to intercept -» lehallgat
intercepting -» vadászelhárítás
interception -» befogás
interception -» elfogás
interception -» elkobzás
interception -» feltartóztatás
interception -» lehallgatás
interception -» összeköttetés megszakítása
interceptor -» elfogó vadászrepülőgép
interceptor -» felfogóedény
interceptor -» gyűjtőcsatorna
interceptor -» kondenzedény
interceptor -» megszakító
interceptor -» ülepítőgyűjtő
interceptor missile -» légvédelmi irányított lövedék
interchange -» közlekedési csomópont
interchangeable -» behelyettesíthető
interchangeable -» felcserélhető
intercom -» duplex távbeszélőrendszer
intercom -» házi telefon
to interconnect -» egymással kölcsönösen összeköt
to interconnect -» összeköt
to interconnect -» összekapcsol
interconnected -» egymásba nyíló
interconnected -» kölcsönösen összekapcsolt
interconnected -» láncolatos
interconnected -» összekapcsolt
interconnected -» szorosan összefüggő
interconnected controls -» összekapcsolt ellenőrző készülékek
interconnected rudders -» kapcsolt kormányszervek
interconnectedness -» összefüggéstelenség
interconnection -» összekapcsolódás
intercontinental -» földrészek közötti
intercontinental -» interkontinentális
intercontinental ballistic missile -» interkontinentális ballisztikus irányított lövedék
intercontinental bomber -» nagy hatótávolságú bombázógép
interconversion -» egymás közti átalakulás
interconversion -» egymásba való átalakítás
interconversion -» egymásba való átalakulás
interconvertible -» egymásba átalakítható
interconvertible -» kölcsönösen átalakítható
intercourse -» érintkezés
intercourse -» közösülés
intercut -» közbeiktatott jelenet
interdependence -» egymásrautaltság
interdependent -» kölcsönösen egymástól függő
interdict -» egyházfegyelmi büntetés
interdict -» eltiltás
interdict -» interdiktum
interdict -» misetilalom
interdict -» szentségektől való eltiltás
interdict -» templomból való kizárás
interdict -» tilalom
interdict -» tiltás
to interdict -» bombázással lefog
to interdict -» eltilt
to interdict -» megtilt
interest -» érdek
interest -» érdeklődés
interest -» figyelem
interest -» kamat
to interest -» érdekel
interest always comes first -» első az érdek
interest always comes first -» fő az érdek
interest for default -» késedelmi kamat
interest-bearing capital -» kamatozó tőke
interest-bearing capital -» kamatot hozó tőke
interested -» érdekelt
interest-free -» kamatmentes
interest-group -» érdekcsoport
interesting -» érdekes
interestingly -» érdekes módon
interface -» adapter
interface -» elválasztó felület
interface -» érintkező felület
interface -» határfelület
interface -» illesztőegység
interface -» nemz
interface cable -» csatlakozókábel
interfacial -» érintkező felületi
interfacial -» felületközi
interfacial -» határfelületi
interfacial tension -» határfelületi feszültség
to interfere -» gátol vmiben
to interfere -» megakadályoz
interference -» beavatkozás
interference -» egymásra hatás
interference -» fogaskerekek megakadása
interference -» hullámmozgások összetevődése
interference -» interferencia
interference -» kölcsönhatás
interference -» lábak felhorzsolása
interference -» lábak felhorzsolódása
interference -» lebegés
interference -» összeütközés
interference -» összetalálkozás
interference -» vételi zavar
interference -» zavaró hatás
interference -» zavaró áthallás
interference bands -» interferenciacsíkok
interference bands -» interferenciasávok
interference bid -» közbeszólás
interference fit -» ékelődő illesztés
interference fit -» sajtoló illesztés
interference fringes -» interferenciacsíkok
interference fringes -» interferenciasávok
interferential -» interferenciás
interferer -» beavatkozó
interferer -» közbelépő
interferer -» közvetítő
interfering -» akadályozó
interfering -» alkalmatlankodó
interfering -» beavatkozó
interfering -» beavatkozás
interfering -» egymásra hatás
interfering -» fogaskerekek megakadása
interfering -» hullámmozgások összetevődése
interfering -» interferáló
interfering -» interferencia
interfering -» kölcsönhatás
interfering -» közbelépő
interfering -» lebegés
interfering -» összeütközés
interfering -» összetalálkozás
interfering -» zavaró
interfering -» zavaró hatás
interfering -» zavaró áthallás
interfering effect -» zavaró hatás
interfertile -» kereszteződésre képes
intergalactic -» galaxisok közötti
interim -» átmeneti
interim -» ideiglenes
interim -» időköz
interior -» belföldi
interior -» belföld
interior -» belseje vminek
interior -» belső
interior -» ország belső része
interior decoration -» belsőépítészet
interior trade -» belkereskedelem
to interject -» közbevet
to interlace -» egybeköt
to interlace -» összefűz
to interlace -» összefűződik
to interlace -» összeszövődik
to interlard -» kever
to interlard -» megtűzdel
to interlard -» spékel
to interlard -» tarkít
to interlard -» tűzdel
to interlard -» vegyít
interlock -» egymásba eresztés
interlock -» összekötés
interlock -» reteszelés
interlock -» zárószerkezet
to interlock -» beilleszt
to interlock -» bepászít
to interlock -» egymásba illeszt
to interlock -» egymásba kapcsolódik
to interlock -» egymásba illeszkedik
to interlock -» egymásba kapaszkodik
to interlock -» egymásba hurkolódik
to interlock -» kereszteződik
to interlock -» körülzár
to interlock -» összeereszt
to interlock -» összekapcsol
to interlock -» összefonódik
to interlock -» összekapcsolódik
to interlock -» reteszel
to interlock -» szinkronizál
interlocker -» központi jelzőállító-mű
interlocking -» egymásba illesztés
interlocking -» érintkező
interlocking -» kapaszkodás
interlocking -» kereszteződő
interlocking -» összefonódó
interlocking -» összekapcsolás
interlocking -» összefonódás
interlocking -» térközbiztosítás
interlocking device -» elreteszelő berendezés
interlocking device -» elreteszelő készülék
interlocking device -» elzáró berendezés
interlocking device -» elzáró készülék
interlocking gear -» kapcsolószerkezet
interlocking gear -» kioldószerkezet
interlocking gear -» mechanikai biztosítószerkezet
interlocking pile -» szádcölöp
interlocking tower -» váltóállító torony
interloper -» beavatkozó
interloper -» betolakodó
interloper -» csempész
interloper -» zugárus
interlude -» felvonásköz
interlude -» közjáték
intermediary -» közbenső
intermediary -» közbülső
intermediary -» közvetítő
intermediate -» közbeeső
intermediate -» közbenső
intermediate -» közbülső
intermediate -» középfokú
intermediate -» közvetítő
interment -» temetés
interminable -» végeérhetetlen
interminably -» végeérhetetlenül
intermission -» félbeszakítás
intermission -» felvonásköz
intermission -» kihagyás
intermission -» megszakítás
intermission -» pauza
intermission -» szünet
intermission -» szünetelés
to intermit -» félbeszakít
to intermit -» halaszt
to intermit -» ideiglenesen szünetel
to intermit -» késleltet
to intermit -» kihagy
to intermit -» megszakít
to intermit -» váltakozik
intermittence -» félbeszakítás
intermittence -» ideiglenes felfüggesztés
intermittence -» időszakosság
intermittence -» időszakos jelleg
intermittence -» kihagyás
intermittence -» megszakítás
intermittence -» szünetelés
intermittent -» félbemaradó
intermittent -» időszakos
intermittent -» intermittens
intermittent -» kihagyó
intermittent -» megszakított
intermittent -» megszakításos
intermittent -» megszakításokkal működő
intermittent -» szaggatott
intermittent -» szakaszos
intermittent -» szünetelő
intermittent -» váltakozó
intermittent -» váltóláz
intermittent fever -» malária
intermittent fever -» váltóláz
intermittent jet -» lüktető ütemű gázsugár-hajtómű
intermittent pulse -» szabálytalan érverés
intermittent-duty -» szakaszos üzemű
intermittently -» félbeszakításokkal
intermittently -» időnként
intermittently -» időszakosan
intermittently -» megszakításokkal
intermittently -» megszakítva
intermittently -» váltakozva
intern -» bentlakó orvos
intern -» internált
to intern -» fogva tart
to intern -» internál
internal -» bel-
internal -» belföldi
internal -» belső
internal affairs -» belpolitika
internal ear -» belső fül
internal energy -» alakváltozási munka
internal energy -» belső energia
internal haemorrhaging -» belső vérzés
internal lesion -» belső sérülés
internal water -» belvíz
internally -» belsejében
internally -» belsőleg
internally -» belül
internally indeterminate -» belsőleg határozatlan
internal-security service -» belbiztonsági szolgálat
international -» nemzetközi
international custom pass -» nemzetközi gépkocsi-igazolvány
international custom pass -» triptik
international customs pass -» nemzetközi gépkocsi-igazolvány
international customs pass -» triptik
international mandate -» gyarmati mandátum
international mandate -» nemzetközi megbízás
internationale -» internacionálé
internment -» internálás
interpenetration -» behatolás
interplay -» kölcsönös hatás
interplay -» összjáték
to interpolate -» interpolál
to interpolate in a text -» interpolál (szövegbe)
interpolation -» interpoláció
interpolation in a text -» interpoláció (szövegbe)
interposal -» beavatkozás
interposal -» intervenció
interposal -» közbeékelés
interposal -» közbelépés
interposal -» közbejövetel
interposal -» közébe helyezés
interposal -» közébe kerülés
interposal -» közvetítés
to interpose -» közbevet
to interpose -» közbeszól
to interpose -» közbelép
to interpose -» közbeveti magát
to interpose -» közbehelyez
to interpose -» közbetesz
to interpose -» közvetít
to interpose -» megjegyzést tesz
to interpose a remark -» közbeszól
to interpose a remark -» megjegyzést tesz
to interpose one's veto -» felemeli tiltó szavát vmi ellen
to interpose one's veto -» tiltakozik
to interpose one's veto -» vétójogot gyakorol
interposing bid -» közbeszólás
interposition -» beavatkozás
interposition -» intervenció
interposition -» közbeékelés
interposition -» közbelépés
interposition -» közbejövetel
interposition -» közébe helyezés
interposition -» közébe kerülés
interposition -» közvetítés
interposure -» beavatkozás
interposure -» intervenció
interposure -» közbeékelés
interposure -» közbelépés
interposure -» közbejövetel
interposure -» közébe helyezés
interposure -» közébe kerülés
interposure -» közvetítés
to interpret -» előad
to interpret -» értelmez
to interpret -» fordít
to interpret -» interpretál
to interpret -» magyaráz
to interpret -» tolmácsol
interpretation -» értelmezés
interrelation -» kölcsönös vonatkozás
interrelation -» kölcsönös kapcsolat
interrelationship -» kölcsönös kapcsolat
to interrogate -» kérdez
to interrogate -» kihallgat
to interrogate -» kikérdez
to interrogate -» vallat
interrogation -» kérdezés
interrogation -» kihallgatás
interrogation -» kikérdezés
interrogation -» vallatás
interrogation -» vizsgáztatás
interrogative -» kérdő
interrogative -» kérdőszó
interrogator -» kérdező
interrogator -» kérdő
interrogator -» kihallgató
interrogator -» kikérdező
interrogator -» vallató
interrogator -» vizsgáztató
to interrupt -» félbeszakít
interrupter -» félbeszakító
interrupter -» közbeszóló
interrupter -» megszakító
interruption -» félbeszakítás
interruption -» zavarás
interruptory -» félbeszakító
interruptory -» megszakító
to intersect -» átmetsz
to intersect -» átvág
to intersect -» kereszteződik
intersection -» átvágás
intersection -» csomópont
intersection -» metszőpont
intersection -» útkereszteződés
interservice -» összfegyvernemi
intershot -» fényjátékos
intershot -» habos
intershot -» moaré
to intersperse -» belevegyít
to intersperse -» tarkít
interstate -» államok közötti
interstate -» több államot érintő
interstate agreement -» államok közötti megállapodás
interstellar -» csillagközi
interstellar -» csillagok közötti
interstellar -» világűri
interstice -» fuga
interstice -» hézag
interstice -» köz
interstice -» likacs
interstice -» pórus
interstice -» rés
interstice -» térköz
interstice -» üreg
to intertwine -» egybefon
to intertwine -» egybefonódik
interval -» csilletávköz
interval -» féltónus
interval -» hangköz
interval -» időköz
interval -» intervallum
interval -» szünet
interval -» távolság
interval -» térköz
interval -» tízperc (iskolában)
interval signal -» szünetjel
to intervene -» közbejön
to intervene -» közbeesik
to intervene -» közbenjár
to intervene -» közbelép
intervening -» közbeeső
intervening bid -» közbeszólás
intervention -» beavatkozás
intervention -» közbejötte vminek
intervention -» közbelépés
intervention -» közbenjárás
interview -» interjú
interviewee -» meginterjúvolt
interviewee -» meginterjúvolt személy
interviewer -» interjúvoló
interviewer -» kikérdező
to interweave, -wove, -woven -» egybefűz
to interweave, -wove, -woven -» egybefűződik
to interweave, -wove, -woven -» összefon
to interweave, -wove, -woven -» összefonódik
to interwind, interwound -» egybecsavar
to interwind, interwound -» egybefon
to interwind, interwound -» egybesodor
to interwind, interwound -» összecsavar
to interwind, interwound -» összefon
to interwind, interwound -» összegöngyöl
to interwind, interwound -» összesodor
to interwind, interwound -» összeteker
intestinal -» bél-
intestinal -» béllel kapcsolatos
intestine -» bél
intestine -» belső
intestines -» belek
intimacy -» bizalmasság
intimacy -» meghittség
intimacy -» nemi kapcsolat
intimacy -» szoros barátság
intimate -» benső barát
intimate -» bizalmas
intimate -» kebelbarát
intimate -» meghitt
to intimate -» célozgat
to intimate -» közöl
to intimate -» sejtet
to intimate -» tudtul ad
intimate connection -» szoros kapcsolat
intimation -» burkolt célzás
intimation -» célzás
intimation -» értesítés
intimation -» közlés
intimation -» tudtul adás
to intimidate -» megfélemlít
intimidating -» megfélemlítő
intimidating -» megfélemlítést célzó
intimidation -» fenyegetés
intimidation -» megfélemlítés
intimidation of witness -» tanú hamis vallomásra csábítása
intimidation of witness -» tanú megfélemlítése
into -» -ba
into -» -be
into -» bele
into the bargain -» egyúttal
intolerable -» elviselhetetlen
intolerable -» tűrhetetlen
intonation -» hanglejtés
intonation -» hangvétel
intonation -» intonáció
to intone -» énekelni kezd
to intone -» megadja a hangot
to intone -» zsolozsmáz
to intoxicate -» mámorossá tesz
to intoxicate -» megrészegít
to intoxicate -» részegít
intoxicated -» részeg
intoxication -» mámor
intoxication -» részegség
intractable -» engedetlen
intractable -» hajthatatlan
intractable -» konok
intractable -» makacs
intractably -» hajthatatlanul
intractably -» konokul
intractably -» makacsul
intramural -» egyetemen belüli
intramural -» falakon belül levő
intramural -» kollégiumon belüli
intramural -» városon belül levő
intramural competition -» házi verseny
intransigence -» meg nem alkuvás
intravenous -» intravénás
in-tray -» irattálca
intrepid -» bátor
intrepid -» elszánt
intrepid -» félelem nélküli
intrepid -» merész
intrepid -» rettenthetetlen
intrepid -» vakmerő
intrepidity -» merészség
intricacy -» bonyolultság
intricate -» bonyolult
intricate -» komplikált
intricate -» tekervényes
intricate -» zavaros
intricately -» bonyolultan
intricately -» komplikáltan
intricately -» tekervényesen
intricately -» zavarosan
intrigue -» ármány
intrigue -» áskálódás
intrigue -» bonyodalom
intrigue -» cselszövés
intrigue -» fondorlat
intrigue -» fondorkodás
intrigue -» intrika
intrigue -» meseszövés
intrigue -» szerelmi ügy
intrigue -» szerelmi kaland
intrigue -» titkolt viszony
intrigue -» titkolt szerelmi viszony
to intrigue -» ármánykodik
to intrigue -» áskálódik
to intrigue -» érdekel
to intrigue -» fejtörést okoz
to intrigue -» fondorkodik
to intrigue -» intrikál
to intrigue -» izgat
to intrigue -» kíváncsivá tesz
to intrigue -» kíváncsiságot felkelt
to intrigue -» nyugtalanít
to intrigue -» viszonyt folytat
to intrigue against sy -» áskálódik vki ellen
to intrigue against sy -» mesterkedik vki ellen
to intrigue with sy -» cselt sző vkivel
intriguing -» ármánykodó
intriguing -» érdekes
intrinsic -» belső
intrinsic -» lényeges
intrinsic -» valódi
intrinsic argument -» belső érv
intrinsic argument -» tételből levont érv
intrinsic defect -» természetből folyó fogyatékosság
intrinsic value -» belbecs
intrinsic value -» belső érték
intrinsical -» belső
intrinsical -» lényeges
intrinsical -» valódi
intrinsically -» lényegében
intrinsically -» valójában
intrinsically -» valósággal
intro- -» befelé
intro- -» belül
intro- -» belüli
intro- -» bevezetés
intro- -» bevezető
intro- -» felé
to introduce -» bemutat
to introduce -» bevezet
to introduce -» telepít
to introduce a bill -» törvényjavaslatot előterjeszt
introduction -» bemutatás
introduction -» bevezetés
introduction -» telepítés
introductory -» bevezető
introspection -» betekintés
introspection -» önelemzés
introspection -» szemlélődés
introspective -» befelé néző
introspective -» önelemző
to intrude -» befurakodik
to intrude -» behatol
to intrude -» ráerőszakol
to intrude -» tolakodik
to intrude upon sy -» alkalmatlankodik vkinek
to intrude upon sy -» zaklat vkit
intruder -» betolakodó
intruder -» tolakodó
intrusion -» behatolás
intrusion -» benyomulás
intrusion -» betolakodás
intrusion -» erőszakos behatolás
intrusion -» ráerőszakolás
intrusive -» alkalmatlankodó
intrusive -» tolakodó
to intuit -» ösztönösen megérez
to intuit -» ösztönösen megért
intuition -» előérzet
intuition -» intuíció
intuition -» ösztönös megérzés
intuitive -» intuitív
intuitively -» ösztönösen
to inundate -» eláraszt
to inundate -» elönt
inundation -» árvíz
inundation -» elárasztás
to inure -» hozzáedz
to inure -» megedz
inured -» hozzáedződött
to invade -» beront
to invade -» betör
invader -» megszálló
invalid -» beteg
invalid -» érvénytelen
invalid -» munkaképtelen
invalid -» rokkant
invalid -» semmis
invalid chair -» tolószék
to invalid sy out -» kiszuperál vkit
to invalid sy out -» rokkantság miatt leszerel vkit
to invalidate -» érvénytelenít
to invalidate -» hatálytalanít
invalidation -» érvénytelenítés
invalidation -» hatálytalanítás
invalidism -» betegeskedés
invalidism -» hosszas betegeskedés
invalidism -» rokkantság
invalidity -» érvénytelenség
invaluable -» felbecsülhetetlenül értékes
invaluable -» felbecsülhetetlen
invariable -» állandó
invariable -» változhatatlan
invariable -» változatlan
invariably -» mindig
invariably -» változatlanul
invariant -» állandó
invariant -» invariáns
invariant -» konstans
invasion -» behatolás
invasion -» invázió
invective -» förmedvény
invective -» kirohanás vki ellen
to inveigle -» rábír
to invent -» feltalál
to invent -» kigondol
to invent -» kitalál
inventilated -» nem szellőztetett
inventilated -» nyilvánosságra nem hozott
inventilated -» szellőzetlen
inventive -» invenciózus
inventive -» leleményes
inventive -» találékony
inventiveness -» leleményesség
inventiveness -» találékonyság
inventor -» feltaláló
inventory -» berendezés
inventory -» felszerelés
inventory -» leltár
inventory -» leltári tárgyak
to inventory -» leltároz
inventory that takes in everything -» mindent magában foglaló leltár
inverness cape -» ujjatlan nagygalléros köpeny
inverness cloak -» skót mintás esőkabát
inverness overcoat -» skót mintás esőkabát
inverse -» ellenkező
inverse -» ellenkezője vminek
inverse -» fordítottja vminek
inverse -» megfordított
inversion -» fordítottság
inversion -» fordított szórend
inversion -» megfordítás
inversion -» megfordítottság
invert -» homoszexuális
to invert -» felcserél
to invert -» felfordít
to invert -» megfordít
invertebrate -» gerinctelen
invertebrate -» gerinctelen állat
invertebrate -» pipogya
inverted commas -» idézőjel
inverted commas -» idézőjelek
inverter -» áramátalakító
inverter -» áramátalakító berendezés
inverter -» inverter
to invest -» befektet
to invest -» bekerít
to invest -» beruház
to invest -» felruház
to invest -» invesztál
to invest -» körülzár
to invest in sg -» invesztál vmibe
to invest in sg -» pénzt kiad vmire
to invest one's money to good account -» gyümölcsözteti a pénzét
to invest sy with an office -» hivatali állásba beiktat vkit
invested capital -» alaptőke
invested capital -» befektetett tőke
invested capital -» elhelyezett tőke
to investigate -» kivizsgál
to investigate -» kutat
to investigate -» megvizsgál
to investigate -» nyomoz
to investigate -» tanulmányoz
to investigate -» vizsgál
investigation -» adatgyűjtés
investigation -» elmélyedés
investigation -» kutatás
investigation -» nyomozás
investigation -» tanulmányozás
investigation -» vizsgálat
investigation -» vizsgálódás
investigation department -» nyomozó osztály
investigation of a title -» tulajdonjog tisztázása
investigation of a title -» tulajdonjog megállapítása
investigational -» kutatási
investigational -» vizsgálati
investigative -» fürkésző
investigative -» kutató
investigative -» nyomozó
investigator -» kereső
investigator -» kutató
investigator -» nyomozó
investigator -» tanulmányozó
investigatory -» fürkésző
investigatory -» kutató
investigatory -» nyomozó
investigatory -» tanulmányozó
investiture -» beiktatás
investiture -» felavatás
investiture -» kitüntetések átadása
investiture -» köntös
investiture -» öltözet
investment -» befektetés
investment -» beiktatás
investment -» beruházás
investment -» felruházás
investment counsellor -» befektetési tanácsadó
investment in process -» folyamatban levő beruházás
investor -» befektető
invidious -» bántó
invidious -» bosszantó
to invigorate -» élénkít
to invigorate -» éltet
to invigorate -» erősít
to invigorate -» erőt ad
to invigorate -» felpezsdít
invigorating -» élénkítő
invigorating -» erősítő
invigorating -» pezsdítő
invincibility -» legyőzhetetlenség
invincible -» legyőzhetetlen
invincible -» leküzdhetetlen
inviolable -» sérthetetlen
inviolate -» érintetlen
inviolate -» sértetlen
invisibility -» láthatatlanság
invisible -» láthatatlan
invisible darn -» műstoppolás
invisible darning -» műstoppolás
invisible exports -» láthatatlan export
invisible exports -» tőkeexport
invisible ink -» láthatatlan tinta
invisible ink -» vegytinta
invisible to the naked eye -» szabad szemmel nem látható
invisible to the naked eye -» szabad szemmel nem vehető ki
to invite -» invitál
to invite -» meghív
to invite applications -» pályázatot meghirdet
to invite tenders -» pályázatot meghirdet
to invite tenders -» versenytárgyalást hirdet
inviting -» hívogató
inviting applications -» pályázati kiírás
invitingly -» hívogatóan
invocation -» könyörgés
invocation -» megszólítás
invocation -» segítségül hívás
invocatory -» könyörgési
invoice -» árujegyzék
invoice -» számla
to invoice -» számláz
to invoke -» esdekel
to invoke -» felidéz
to invoke -» segítségül hív
involuntarily -» akaratlanul
involuntarily -» önkéntelenül
involuntary -» akaratlan
involuntary -» önkéntelen
involuntary -» szándék nélküli
involuntary muscle -» sima izom
involuntary nervous system -» vegetatív idegrendszer
to involve -» becsavar
to involve -» begöngyöl
to involve -» belebonyolít
to involve -» belekever
to involve -» hatványoz
to involve -» maga után von
to involve -» magába foglal
to involve -» magával hoz
involved -» bonyolult
involved -» eladósodott
involvement -» részvétel
invulnerability -» sebezhetetlenség
invulnerable -» mans
invulnerable -» megtámadhatatlan
invulnerable -» sebezhetetlen
invulnerable -» sérthetetlen
inward -» befelé
inward -» belső
inward -» benső
inward -» bensőséges
inward -» lelki
inwardly -» belsőleg
inwardly -» benn
inwards -» belek
inwards -» zsigerek
iodine -» jód
iodone -» jód
ion -» ion
ionic -» ion-
ionic -» ionos
ionic -» jón
ionic order -» jón oszloprend
ionizable -» ionizálható
ionization -» ionizálás
ionization -» ionizációs kezelés
ionization chamber -» ionizációs kamra
to ionize -» ionizál
to ionize -» ionokkal telít
to ionize -» ionokkal telítődik
ionizer -» ionizáló készülék
ionosphere -» ionoszféra
iota -» ióta
iota -» jottányi
iota -» szemernyi
irascible -» robbanékony
irate -» dühös
irate -» haragos
iridescence -» irizálás
iridescence -» színjátszás
iridescent -» irizáló
iridescent -» szivárványszínekben játszó
iridium -» irídium
iris -» írisz
iris -» nőszirom
iris -» szivárványhártya
iris vignetter -» vignettázó betét
to irk -» bosszant
to irk -» fáraszt
irking -» bosszantó
irking -» fárasztó
irksome -» bosszantó
irksome -» fárasztó
irksome -» hálátlan
irksome -» kellemetlen
irksome -» terhes
iron -» kard
iron -» vas
iron -» vasaló
to iron -» megvasal
to iron -» vasal
iron age -» vaskor
iron age -» vaskorszak
iron alum -» alunogén
iron alum -» halotrichit
iron alum -» vastimsó
iron curtain -» vasfüggöny
iron furnace -» vasolvasztó
iron horse -» bicikli
iron horse -» kerékpár
iron horse -» mozdony
iron horse -» vasparipa
iron lung -» vastüdő
iron maiden -» vasszűz
iron mill -» vasmű
iron mounting -» vasalás
iron mounting -» vasveret
iron mounting -» veret
to iron out -» áthidal
to iron out -» elsimít
to iron out -» kiegyenlít
to iron out -» kivasal
to iron out -» nemz
to iron out an opponent -» alaposan elveri ellenfelét
to iron out difficulties -» nehézségeket elsimít
iron ration -» biztonsági élelmiszer-tartalék
iron ration -» tartalék adag
iron ration -» vastartalék
iron section -» idomvas
iron section -» profilvas
iron section -» szelvényvas
iron shavings -» vasforgács
iron waters -» vas tartalmú víz
iron waters -» vasas víz
iron-clad -» páncélos
iron-clad -» páncélozott
iron-clad -» páncélos hajó
iron-clad -» szigorú
iron-clad -» vasburkolatú
iron-clad oath -» hivatalos eskü
ironic -» gúnyos
ironic -» ironikus
ironical -» gúnyos
ironical -» ironikus
ironically -» gúnyosan
ironically -» ironikusan
ironing board -» vasalódeszka
ironmonger -» vaskereskedő
ironmongery -» vasáru
ironmongery -» vaskereskedés
irons -» bilincs
ironside -» vasakaratú ember
ironside -» vasbordájú
ironsides -» angol harckocsi ezred
ironsides -» vasbordájúak
iron-smelting works -» vasolvasztó
ironworks -» vasmű
irony -» gúny
irony -» irónia
to irradiate -» beragyog
to irradiate -» besugároz
to irradiate -» érthetővé tesz
to irradiate -» megvilágít
to irradiate -» sugárzóvá tesz
to irradiate -» sugárral kezel
irradiated -» sugárzó
irradiated heat -» kisugárzó hő
irradiated heat -» kisugárzó meleg
irradiation -» besugárzás
irradiation -» fényudvar
irradiation -» irradiáció
irradiation -» kisugárzás
irradiation -» kivilágítás
irradiation -» megvilágítás
irradiation -» megvilágosodás
irradiation -» ragyogás
irradiation -» sugárzás
irradiation -» sugárkezelés
irreconcilable -» engesztelhetetlen
irreconcilable -» kiengesztelhetetlen
irreconcilable -» összeegyeztethetetlen
irreducible -» át nem alakítható
irreducible -» helyre nem igazítható
irreducible -» megmagyarázhatatlan
irreducible -» nem csökkenthető
irreducible -» nem egyszerűsíthető
irreducible -» nem kisebbíthető
irregular -» egyenetlen
irregular -» rendellenes
irregular -» rendhagyó
irregular -» rendszertelen
irregular -» szabálytalan
irregularity -» egyenetlenség
irregularity -» rendellenesség
irregularity -» szabálytalanság
irregulars -» irreguláris csapatok
irregulars -» partizáncsapatok
irrelevance -» jelentéktelenség
irrelevance -» lényegtelenség
irrelevance -» lényegtelen dolog
irrelevance -» nem a tárgyhoz tartozóság
irrelevance -» nem odaillőség
irrelevancy -» jelentéktelenség
irrelevancy -» jelentéktelen dolog
irrelevancy -» lényegtelenség
irrelevancy -» nem a tárgyhoz tartozóság
irrelevancy -» nem odaillőség
irrelevant -» irreleváns
irrelevant -» jelentéktelen
irrelevant -» lényegtelen
irrelevant -» nem a tárgyhoz tartozó
irrelevant -» nem helytálló
irreligion -» hitetlenség
irreligion -» vallástalanság
irreligiosity -» hitetlenség
irreligiosity -» vallástalanság
irreligious -» hitetlen
irreligious -» vallástalan
irreligiousness -» hitetlenség
irreligiousness -» vallástalanság
irreparable -» helyrehozhatatlan
irreparable -» jóvátehetetlen
irreparable -» pótolhatatlan
irreplaceable -» pótolhatatlan
irrepressible -» el nem nyomható
irrepressible -» elfojthatatlan
irrepressible -» fegyelmezetlen
irreproachable -» feddhetetlen
irreproachable -» hibátlan
irreproachable -» kifogástalan
irresistible -» ellenállhatatlan
irresistibly -» ellenállhatatlanul
irresolution -» habozás
irresolution -» határozatlanság
irresolution -» tétovázás
irrespective -» független
irrespective -» tekintetbe nem vevő
irrespective of sg -» tekintet nélkül vmire
irrespectively of sg -» függetlenül vmitől
irresponsibility -» felelőtlenség
irresponsibility -» meggondolatlanság
irresponsible -» beszámíthatatlan
irresponsible -» felelőtlen
irresponsible -» felelőssé nem tehető
irresponsible -» megbízhatatlan
irreverence -» tiszteletlenség
irreverent -» tiszteletlen
irreversible -» meg nem fordítható
irreversible -» megmásíthatatlan
irreversible -» vissza nem fordítható
irreversible -» visszavonhatatlan
irreversible gel -» oldhatatlan gél
irrevocability -» megmásíthatatlanság
irrevocability -» visszavonhatatlanság
irrevocable -» megfellebezhetetlen
irrevocable -» megmásíthatatlan
irrevocable -» visszavonhatatlan
irrevocable changes -» maradandó változások
irrevocably -» megmásíthatatlanul
irrevocably -» végérvényesen
irrevocably -» visszavonhatatlanul
irrigation -» öntözés
irrigation canal -» öntözőcsatorna
irritability -» érzékenység
irritability -» ingerlékenység
irritable -» érzékeny
irritable -» ingerlékeny
irritable -» robbanékony
irritableness -» érzékenység
irritableness -» ingerlékenység
irritably -» ingerülten
to irritate -» felbosszant
to irritate -» felingerel
to irritate -» ingerel
to irritate -» irritál
to irritate -» izgat
irritation -» bosszúság
irritation -» ingerültség
irritation -» ingerlés
irritation -» irritálás
irritation -» izgalmi állapot
irritation -» izgatás
is he as tall as that? -» ilyen magas?
is he as tall as that? -» ő ilyen magas?
is it a go? -» áll az alku?
is it any dogs bottom? -» elég jó?
is it any dogs bottom? -» ér valamit?
is it cold? no it isn't. -» hideg van? nincs.
is it worth it? -» hát érdemes?
is it worth it? -» megéri?
is it worth while? -» hát érdemes?
is it worth while? -» megéri?
is that so? -» csakugyan?
is there any green in my eye? -» baleknak nézel?
is there any green in my eye? -» hülyének nézel?
is there any more? -» maradt még valami?
is there any more? -» van még?
is there anybody there? -» van ott valaki?
is your father a glazier? -» apád nem volt üveges!
is your father a glazier? -» ne álld el a fényt!
Islam -» iszlám nép
Islam -» iszlám vallás
Islam -» mohamedán vallás
Islam -» mohamedán nép
Islamic -» iszlám
Islamic -» mohamedán
Islamism -» iszlamizmus
Islamist -» iszlámtudós
Islamite -» iszlámhívő
Islamite -» mohamedán
Islamitic -» iszlám
Islamitic -» iszlámhívő
Islamitic -» mohamedán
island -» sziget
islander -» szigetlakó
isle -» sziget
islet -» szigetecske
isobar -» izobár
isobutane -» izobután
isoclinal -» egyenlő irányban dűlő
isoclinal -» egyenlő irányban lejtősödő
isoclinal -» izoklinális
isocline -» izoklina
isocline -» izoklinavonal
isocline -» izoklin
isocline -» izoklin vonal
isocline -» izoklinális redő
isoclinic -» azonos lejtésű
isoclinic -» egyenlő lejtésű
isoclinic -» izoklin
isoclinic -» izoklina
isoclinic -» izoklinavonal
isoclinic -» izoklin vonal
isoenthalpic curves -» izoentalpiás görbék
isolated -» elszigetelt
isolation -» elszigeteltség
isolation -» szigetelés
isomer -» izomer
isomeric -» izomer
isopropyl alcohol -» izopropilalkohol
isothermal -» izotermikus
isotope -» izotóp
Israel -» Izrael
Israeli -» Izraelből való
Israeli -» izraeli
Israelite -» izraelita
Israelite -» zsidó
Israelitic -» izraelita
Israelitic -» zsidó
Israelitish -» izraelita
Israelitish -» zsidó
issue -» eredmény
issue -» folyótorkolat
issue -» forgalomba hozatal
issue -» ivadék
issue -» kérdés
issue -» kiadás
issue -» kiadvány
issue -» kibocsátás
issue -» kifolyás
issue -» kijárat
issue -» kimenet
issue -» kimenetel
issue -» kiosztás
issue -» kiutalás
issue -» következmény
issue -» megjelenés
issue -» példány
issue -» példányszám
issue -» téma
issue -» torkolat
issue -» utód
issue -» ügy
issue -» végeredmény
issue -» vitapont
to issue -» adódik vmiből
to issue -» ellát
to issue -» ered
to issue -» felszerel
to issue -» forgalomba hoz
to issue -» keletkezik
to issue -» kiad
to issue -» kibocsát
to issue -» kifolyik
to issue -» kilép
to issue -» kioszt
to issue -» kiömlik
to issue -» megjelentet
to issue -» nyílik vhova
to issue -» származik
to issue a proclamation -» kiáltványt tesz közzé
to issue a writ against sy -» bíróság elé idéz vkit
to issue a writ against sy -» idézést bocsát ki vkinek
to issue in sg -» eredményez vmit
to issue in sg -» vezet vmire
to issue out -» kifolyik
to issue out -» kiömlik
issueless -» gyermektelen
issueless -» utód nélküli
it -» annak
it -» az
it -» azt
it -» érvényesülési képesség
it -» fogó
it -» hunyó
it -» neki
it -» olasz vermut
it -» olasz ürmös
it -» őt
it adds charm to the landscape -» emeli a táj szépségét
it adds charm to the landscape -» kiessé teszi a tájat
it admits of no excuse -» nincs rá mentség
it all happened through him -» ő az oka az egésznek
it allows of no exception -» nem tűr meg kivételt
it as good as done -» majdnem kész
it augurs ill -» nem sok jóval biztat
it augurs ill -» nem sok jóval kecsegtet
it augurs no good -» nem jósol semmi jót
it augurs no good -» semmi jóra nem enged következtetni
it augurs well -» jó reményekre jogosít
it augurs well -» jónak ígérkezik
it augurs well -» jóval biztat
it augurs well -» jóval kecsegtet
it baffles description -» leírhatatlan
it bears the legend -» ez a szövege
it bears the legend -» ez a felirata
it bears the legend -» ez áll rajta
it begins to dawn on me -» dereng már vmi
it begins to dawn on me -» kezdem sejteni
it behoves him to -» őrá tartozik hogy
it behoves us all to help them -» mindannyiunk kötelessége hogy segítsünk rajtuk
it blows great guns -» dühöng a szél
it blows great guns -» vihar tombol
it boils down to this -» a dolog lényege az, hogy
it boots not to -» semmit sem használ, ha
it brings the water to my mouth -» csorog tőle a nyálam
it brings the water to my mouth -» összefut tőle a nyál a számban
it brooks no delay -» nem tűr halasztást
it came about my mind -» az jutott eszembe
it came back to him -» újból eszébe jutott
it came back to him -» visszaemlékezett rá
it came very near to -» hajszálon múlt
it came very near to -» kevésen múlt
it can be said in his justification -» igazolásául azt lehet mondani
it can be said in his justification -» igazolásául azt lehet felhozni
it cannot be -» lehetetlen
it cannot be -» nem létezik
it cannot be too often asserted -» nem lehet eleget ismételni
it cannot be too often asserted -» nem lehet eléggé hangsúlyozni
it comes natural to him -» magától értetődő számára
it comes natural to him -» természetes számára
it comes up to his expectations -» beváltja reményeit
it comes up to his expectations -» megfelel várakozásának
it costs five dollars -» öt dollárba kerül
it costs him his head -» a fejébe kerül
it costs him his head -» az életével lakol
it costs him his life -» az életébe kerül
it costs me to tell you -» fájdalmas, hogy meg kell mondanom
it costs me to tell you -» nem szívesen mondom, hogy
it devolves on you -» rajtad áll
it didn't come to anything -» nem lett belőle semmi
it does him credit -» becsületére válik
it does him good -» jót tesz neki
it does him good -» úgy kell neki
it does more credit to his heart than to his head -» ez inkább a szívét, mint az eszét dicséri
it does no good to -» nem érdemes
it does no good to -» nem használ semmit, ha
it does not behove him to boast -» nem illik neki hencegni
it does not construe -» nincs értelme
it does not construe -» rosszul van megszerkesztve
it does not follow that -» ebből nem következik az, hogy
it does not go on all fours -» nincs egészen rendjén
it does not go on all fours -» sántít a dolog
it does not necessarily follow that -» nem biztos, hogy
it does not necessarily follow that -» nem feltétlenül következik belőle, hogy
it does not register with me -» nem mond nekem semmit
it does not suit me -» nem áll jól nekem
it does not suit me -» nem felel meg nekem
it does not suit me -» nincs kedvemre
it does not suit me -» nincs ínyemre
it doesn't do to do sg -» nem okos dolog vmit megtenni
it doesn't make sense -» ennek nincs semmi értelme
it doesn't pay -» nem érdemes
it doesn't pay -» nem fizetődik ki
it doesn't register with me -» ez nem mond nekem semmit
it escaped my attention -» elkerülte a figyelmemet
it falls on me -» rám hárul
it fared well with me -» jól ment nekem
it fits in well with my plans -» jól összeegyeztethető a terveimmel
it fits in well with my plans -» megegyezik a terveimmel
it follows that -» ebből az következik, hogy
it gave me quite a thrill -» egészen megborzongatott
it gave me quite a thrill -» egészen izgalomba hozott
it gave me quite a thrill -» élveztem a dolgot
it gets me downhearted -» ez elcsüggeszt
it gets me downhearted -» ez elkedvetlenít
it gets me how he can be so stupid! -» nem értem, hogy lehet valaki ilyen hülye!
it gets past me -» ez rejtély előttem
it gets past me -» nem tudom felérni ésszel
it gives me the blues -» lehangol
it gives me the blues -» nyomasztólag hat rám
it gives me the shudders -» borzadok tőle
it gives me the shudders -» iszonyodom tőle
it gives me the shudders -» vacog tőle a fogam
it glances off him like water off a duck's back -» lerázza, mint kutya a vizet
it glances off him like water off a duck's back -» olyan ez, mint a falra hányt borsó
it goes by steam -» gőz hatja
it goes hard with him -» rosszul megy neki
it goes without saying -» magától értetődik
it goes without saying -» mondanom sem kell
it happened as I told you -» úgy történt, ahogy mondtam
it happened as I told you -» úgy történt, ahogy megjósoltam
it happened that -» történt hogy
it happens every other day -» mindennapos dolog
it has a good effect -» jól mutat
it has been awfully hot in the room -» kibírhatatlanul meleg volt a szobában
it has been awfully hot in the room -» rettenetesen meleg volt a szobában
it has come to my ear that -» azt hallottam, hogy
it has come to my ear that -» fülembe jutott hogy
it has come to my ear that -» tudomásomra jutott hogy
it has little effect -» lényegtelen
it has little effect -» nem lényeges
it has no guts in it -» értéktelen
it has no guts in it -» nem ér semmit
it has no guts in it -» tartalmatlan
it hits my fancy -» tetszik nekem
it ill becomes you -» nem illik hozzád
it ill becomes you to -» nem illik hozzád, hogy
it ill becomes you to -» rosszul áll neked, hogy
it irks me to -» kellemetlen számomra, hogy
it irks me to -» nehezemre esik
it irks me to... -» kellemetlen számomra...
it irks me to... -» nehezemre esik...
it is -» az van
it is -» van
it is a bitter pill -» ez keserű pirula
it is a common experience that -» általános tapasztalat, hogy
it is a complete wash-out -» teljes kudarc
it is a must -» ennek muszáj meglenni
it is a must -» ez elkerülhetetlen
it is a pity that -» sajnos
it is a positive fact -» kétségtelen tény
it is a very near concern of ours -» ez a dolog igen közelről érint bennünket
it is a very near concern of ours -» ez bennünket igen közelről érintő dolog
it is a warm work -» ez fárasztó munka
it is a warm work -» ez izzasztó munka
it is a warm work -» ez nehéz munka
it is a warm work -» ez veszélyes munka
it is a word and a blow with him -» nem kell neki sok, hogy odaüssön
it is about time -» ideje volna már
it is against nature -» természetellenes
it is all through me that he lost his train -» teljesen az én hibám, hogy lekésett a vonatról
it is an understood thing that -» közismert dolog, hogy
it is an understood thing that -» tudott dolog, hogy
it is as broad as it is long -» egykutya
it is as broad as it is long -» egyre megy
it is as much as he can do -» ennél többet nem tehet
it is as much as he can do -» ennél több nem telik tőle
it is as much as saying that -» ezzel az erővel azt is mondhatnánk, hogy
it is as much as saying that -» vagyis ez azt jelenti, hogy
it is as much my fault as yours -» ez éppen annyira az én hibám, mint a tiéd
it is bad taste to -» ízléstelen dolog vmit tenni
it is beyond him -» ez neki túl magas
it is beyond him -» nem éri fel ésszel
it is beyond him -» nem érti
it is beyond my comprehension -» ez nekem magas
it is beyond my comprehension -» nem vagyok képes megérteni
it is beyond my reach -» elérhetetlen számomra
it is beyond my reach -» megközelíthetetlen számomra
it is beyond my reach -» megszerezhetetlen számomra
it is beyond my reach -» nem érem el
it is beyond my reach -» nem férek hozzá
it is blowing -» fúj a szél
it is blowing a gale -» szélvihar van
it is blowing a gale -» szélvihar dühöng
it is blowing hard -» erősen fúj a szél
it is but one remove from sg -» csak egy lépésre van vmitől
it is but one remove from sg -» csak egy lépésnyire van vmitől
it is but one remove from sg -» csak egy ugrásra van vmitől
it is but one remove from sg -» csak egy ugrásnyira van vmitől
it is but one remove from sg -» csak egy hajításra van vmitől
it is but one remove from sg -» csak egy hajításnyira van vmitől
it is cheap but not everybody's money -» olcsó ugyan de nincs mindenkinek szüksége rá
it is clear that -» nyilvánvaló, hogy
it is clear that -» világos, hogy
it is commonly known as -» közkeletű nevén
it is damned white of him to -» igen szép tőle hogy
it is damned white of him to -» igen kedves tőle hogy
it is difficult to do -» nehéz megtenni
it is distasteful to me to -» nincs ínyemre hogy
it is easy for him to -» könnyű neki
it is easy for you to say -» könnyű neked azt állítani, hogy
it is easy for you to say -» te könnyen beszélsz
it is easy to say -» könnyű azt mondani
it is eight by my watch -» az én órám szerint nyolc óra van
it is far better -» sokkal jobb
it is getting late -» későre jár az idő
it is getting on for ten -» már tízre jár
it is getting on for ten -» mindjárt tíz óra
it is getting on for ten -» mindjárt tíz óra lesz
it is hard to beat -» alig múlható felül
it is heavy on coal -» sok szenet fogyaszt
it is high day -» már világos nappal van
it is high time -» ideje már
it is high time -» már legfőbb ideje
it is high time he went to school -» legfőbb ideje hogy elinduljon az iskolába
it is high time he went to school -» legfőbb ideje hogy iskolába menjen
it is his boast that -» nagyra van azzal hogy
it is in your own interest -» érdekedben áll
it is just splendid -» ez valóban remek
it is just splendid -» ez valóban ragyogó
it is late -» késő van
it is little more than pity pilfering -» ez nem más, mint apró lopás
it is little short of folly -» ostobasággal határos
it is mere acting -» ez az egész csak komédia
it is mere acting -» ez az egész csak színlelés
it is mere acting -» ez az egész csak játék
it is mere acting -» ez csak komédia
it is mere acting -» ez csak színlelés
it is mere acting -» ez csak játék
it is money thrown away -» kidobott pénz
it is more than a year -» több mint egy éve
it is more than flesh and blood can stand -» ezt ember nem tudja elviselni
it is more than flesh and blood can bear -» ezt ember nem tudja elviselni
it is my bounden duty -» szent kötelességem
it is never too late to mend -» jobb későn, mint soha
it is nice of you to -» szép tőled, hogy
it is no distance -» nincs messze
it is no good doing it just anyhow -» nem ér semmit, ha csak úgy ímmel-ámmal csinálod
it is no good doing it just anyhow -» nem lehet csak úgy akárhogy elintézni
it is no loss -» nem kár érte
it is no loss -» nem nagy veszteség
it is no trouble -» szóra sem érdemes
it is none of your business -» nem a te dolgod
it is none of your business -» semmi közöd hozzá
it is not at all the proper thing -» ez nem illik
it is not for nothing that -» nem ok nélkül van az úgy, hogy
it is not to be picked up every day -» nem terem minden bokorban
it is not to be seen -» nem látható
it is not to my taste -» nincs ínyemre
it is not worth a dump -» egy fabatkát sem ér
it is not worth talking about -» kár szót vesztegetni rá
it is not worth talking about -» szóra sem érdemes
it is only ten to -» még csak tíz perc múlva lesz
it is only too easy to yield to temptation -» könnyű engedni a kísértésnek
it is out of my reach -» elérhetetlen számomra
it is out of my reach -» megközelíthetetlen számomra
it is out of my reach -» megszerezhetetlen számomra
it is out of my reach -» nem érem el
it is out of my reach -» nem férek hozzá
it is perfectly monstrous -» ez már szörnyűség
it is pouring with rain -» szakad az eső
it is pouring with rain -» zuhog az eső
it is pretty much the same thing -» nagyjából mindegy
it is pretty much the same thing -» tulajdonképpen mindegy
it is pretty much the same thing -» tulajdonképpen egyre megy
it is pull devil pull baker -» döntetlen
it is pull devil pull baker -» holtverseny
it is quite an event -» eseményszámba megy
it is raining fast -» zuhog az eső
it is raining hard -» erősen esik
it is raining hard -» szakad az eső
it is raining hard -» zuhog az eső
it is raining in real earnest -» egészen komolyan esik
it is rumoured -» úgy hírlik
it is said that -» azt mondják, hogy
it is snowing -» havazik
it is storming -» vihar van
it is the correct thing -» így helyes
it is the correct thing -» így illik
it is through me that he lost his train -» az én hibám, hogy lekésett a vonatról
it is through me that he lost his train -» miattam késte le a vonatot
it is to be feared that -» félni lehet attól, hogy
it is to be feared that -» félő, hogy
it is to be feared that -» tartani lehet attól, hogy
it is to be had in this shop -» ebben az üzletben kapható
it is to be regretted that -» sajnos
it is to be wished that -» kívánatos, hogy
it is to be wished that -» kívánatos volna, hogy
it is to your own interest -» érdekedben áll
it is too much by half -» a felével több a kelleténél
it is too much by half -» sok is a jóból
it is too much by half -» több a soknál
it is too much by half -» túl sok a jóból
it is unprecedented -» ilyen még nem volt
it is very good of you -» nagyon kedves öntől
it is warm -» meleg van
it is warm -» meleg az idő
it is worth considering -» megfontolandó
it is worth considering -» meggondolandó
it is written all over him -» ordít róla, hogy
it is written large all over him -» ordít róla, hogy
it is written that -» írva vagyon hogy
it is written that -» meg van írva hogy
it is wrong to tell lies -» hazudni bűn
it is yet undone -» még nincs elvégezve
it is yet undone -» még nincs megcsinálva
it is your loss -» a te bajod
it is your loss -» te látod kárát
it is your own fault that -» csak magára vessen hogy
it isn't done -» nem illik
it isn't easy -» ez nem könnyű
it isn't easy -» ez nem olyan egyszerű
it isn't half so bad -» meglehetős
it isn't half so bad -» nem is olyan rossz
it isn't respectable -» ez nem illik
it isn't worth a bean -» fabatkát sem ér
it isn't worth a bean -» nem ér egy vasat sem
it isn't worth a cuss -» nem ér egy fabatkát sem
it isn't worth a tinker's cuss -» nem ér egy fabatkát sem
it isn't worth the trouble -» nem éri meg a fáradságot
it lacks an honest ring -» nem hangzik őszintén
it lies with you! -» a te hibád!
it lies with you! -» tőled függ!
it lightens -» szikrázik
it lightens -» villámlik
it looks like rain -» alighanem eső lesz
it looks like rain -» esőre áll
it looks to me -» úgy tűnik nekem
it makes him see red -» feldühíti
it makes him see red -» felingerli
it makes him see red -» vörös posztó a szemében
it makes my gorge rise -» émelyedem tőle
it makes my gorge rise -» felfordul a gyomrom tőle
it makes my gorge rise -» kavarog a gyomrom tőle
it makes my gorge rise -» undorodom tőle
it makes my gorge rise -» undor fog el tőle
it makes my head swim -» kóvályog a fejem tőle
it makes my stomach rise -» émelyít
it makes my stomach rise -» felkavarodik tőle a gyomrom
it makes my stomach rise -» mindjárt hányok tőle
it makes no sense -» ennek nincs semmi értelme
it makes the mouth water -» összefut tőle az ember nyála
it may be hypothesized -» feltételezhető
it may come in handy -» ez még igen hasznos lehet
it may come in handy -» ez még jól fog jönni
it must be admitted that -» be kell látni, hogy
it must be all of five miles -» megvan az jó öt mérföld
it must be something like six o'clock -» körülbelül hat órának kell lenni
it must be the doctor -» ez az orvos lesz
it must be the doctor -» ez biztosan az orvos
it must have been good -» kellemes lehetett
it never entered my head that -» eszembe se jutott, hogy
it never entered my head that -» eszemben sem volt, hogy
it never rains but it pours -» a baj soha nem jár egyedül
it occurs to me -» eszembe jut
it ought not to be allowed -» nem szabadna megengedni
it ought to have been done before now -» ennek már meg kellene lennie
it ought to have been done before now -» ezt már meg kellett volna tenni
it ought to have been done before now -» ezt már el kellett volna intézni
it passes my comprehension! -» nekem ez magas!
it presents some difficulty -» némi nehézséget okoz
it reads well -» jól olvasható
it reads well -» olvasmányos
it rests with you -» rajtad múlik
it rests with you -» tőled függ
it runs in the blood -» ez családi vonás
it runs in the family -» családi vonás
it runs in the family -» örökletes a családban
it seemed as though -» úgy látszott, mintha
it seemed to grow -» nőni látszott
it seems -» úgy látszik
it seems -» úgy tűnik
it seems to me -» nekem úgy tűnik
it shall go hard but I will find them -» bármi legyen is, megkeresem őket
it shall go hard but I will find them -» nem kímélek semmi fáradságot, de megkeresem őket
it shall go hard but I will find them -» nem sajnálok semmi fáradságot, de megkeresem őket
it sleets -» dara esik
it sleets -» havas eső esik
it sleets -» ónos eső esik
it so happened -» úgy alakult a helyzet
it so happened -» úgy történt
it so happened that -» úgy adódott hogy
it so happened that -» úgy esett a dolog
it so happened that -» úgy jött a sora hogy
it started raining -» esni kezdett
it sticks in my gullet -» nagyon a begyemben van
it takes a man to do it -» ehhez férfi kell
it turned fine in the evening -» estére kiderült az idő
it was a close shave -» egy hajszálon múlt
it was a close shave -» épp hogy csak megúszta
it was a gift -» ajándék volt
it was a gift -» nagyszerű vétel volt
it was a narrow shave -» egy hajszálon múlt
it was a narrow shave -» épp hogy csak megúszta
it was a near escape -» hajszálon múlt, hogy megmenekült
it was a near go -» éppen hogy megúszta
it was a near miss -» ez majdnem talált
it was a near thing -» hajszálon múlt, hogy megmenekült
it was a scream -» pompás hecc volt
it was all fun and pretence -» nevetni való volt
it was as near as dammit -» egy hajszálnyira volt
it was as near as dammit -» egy paraszthajszálnyira volt
it was ascertained that -» megállapítást nyert, hogy
it was found that -» megállapítást nyert, hogy
it was long before he came -» soká váratott magára
it was only for a cod -» csak tréfa volt
it was proved that -» megállapítást nyert, hogy
it was raining heavily -» csak úgy zuhogott
it was raining heavily -» zuhogott
it was smooth sailing -» simán ment a dolog
it was some dinner! -» ez aztán ebéd volt!
it was the making of him -» ennek köszönhette szerencséjét
it was the making of him -» ez tette naggyá
it was welcome news -» örvendetes hír volt
it will be long before we see him again -» sokáig nem fogjuk őt látni
it will be long before we see him again -» sokáig nem fogjuk őt viszontlátni
it will be long before we see him again -» sokára lesz, mikorra láthatjuk
it will bring in big money -» ez jól fog jövedelmezni
it will come to no good -» nem lesz ennek jó vége
it will do you good -» használni fog neked
it will do you good -» jót fog tenni
it will do you good -» nem fog megártani
it will go hard but -» ha keservesen is, de
it will go hard but -» ha nagy nehezen is, de
it will go hard with him if -» majd lesz neki, ha
it will go ill with him -» rossz vége lesz
it will more than pay the trouble -» bőségesen megéri a fáradságot
it will no pan out -» nem fog működni
it will no pan out -» nem fog sikerülni
it will not be long before you know -» nemsokára megtudjátok
it will not last -» nem lesz tartós
it will pay you to -» nem bánja meg, ha
it will put some stomach into him -» ettől majd megjön a kedve
it will put some stomach into him -» ettől majd megjön a bátorsága
it will right itself -» majd rendbe jön
it will right itself -» majd magától rendbe jön
it will stand him in good stead -» nagyot segít rajta
it will stand him in good stead -» nagyot lendít rajta
it will stand him in good stead -» sok haszna van belőle
it will stand him in great stead -» nagyot segít rajta
it will stand him in great stead -» nagyot lendít rajta
it will stand him in great stead -» sok haszna van belőle
it won't hold water -» nem áll
it won't hold water -» nem hihető
it won't hold water -» nem helytálló
it won't hold water -» nem vízálló
it would be just as well if he came -» jobb lenne, ha jönne
it would be well advised to -» ajánlatos lenne, ha
it would be well advised to -» tanácsos lenne, ha
it would below him to answer -» méltóságán alulinak tartja, hogy válaszoljon
it would seem -» úgy látszik
it would seem -» úgy tűnik
it'll do you no end of good -» meglátod, hogy mennyire hasznodra válik
it'll do you no end of good -» meglátod, milyen jót tesz majd neked
it's a bad job! -» ez elég kellemetlen!
it's a bad job! -» ez elég kellemetlen ügy!
it's a bad job! -» nehéz ügy!
it's a bargain! -» áll az alku!
it's a chance in a thousand -» ilyen alkalom csak egyszer adódik
it's a dud -» halott dolog ez
it's a fair cop! -» elcsíptek!
it's a fair cop! -» rajtakaptak!
it's a go! -» áll az alku!
it's a go! -» ebben megegyeztünk!
it's a go! -» így lesz!
it's a go! -» rendben van!
it's a good job that -» szerencsére
it's a good job that -» szerencse, hogy
it's a habit with me -» megszoktam
it's a habit with me -» szokásom
it's a long story -» hosszú sora van annak
it's a long way around -» nagy kerülő
it's a put-up show -» komédia az egész
it's a quarter to -» háromnegyed van
it's a thousand to one that -» egy az ezerhez az esélye annak, hogy
it's a thousand to one that -» ezerből egy esély van arra, hogy
it's a whiz! -» áll az alku!
it's a whiz! -» itt a kezem!
it's a whiz! -» kezet rá!
it's a whizz! -» áll az alku!
it's a whizz! -» itt a kezem!
it's a whizz! -» kezet rá!
it's a wow! -» ez igen!
it's a wow! -» nagyszerű!
it's a wow! -» remek!
it's above me -» ez nekem magas
it's above me -» meghaladja képességeimet
it's all clear sailing -» nincs semmi akadály
it's all clear sailing -» sima dolog
it's all clear sailing -» szabad az út
it's all for the best -» jól van ez így
it's all go -» ez a divat
it's all go -» ez megy most
it's all in the day's work! -» megszokott dolog!
it's all in the day's work! -» mindennapos dolog!
it's all one -» mindegy
it's all over -» már befejeződött
it's all over -» nincs tovább
it's all over -» vége van
it's all over with him -» már nem sok van neki hátra
it's all over with him -» neki befellegzett
it's all over with him -» nem fog többé talpraállni
it's all over with him -» teljesen tönkrement
it's all over with him -» teljesen kikészült
it's all over with him -» utolsókat rúgja
it's all pretence -» ez mind csalóka
it's all the craze now -» most mindenki ezért bolondul
it's all the go -» ez a divat
it's all the go -» ezért bolondul mindenki
it's all the same -» mindegy
it's all to the good! -» tiszta haszon!
it's all up with him -» neki már vége
it's all up with him -» végét járja
it's an atrocity -» csapnivaló
it's an atrocity -» gyalázatos
it's an atrocity -» pocsék
it's anybody's guess -» szabadon lehet találgatni
it's bound to happen -» elkerülhetetlen
it's bound to happen -» feltétlenül be fog következni
it's dreadful that nothing can be done -» kétségbeejtő, hogy nem lehet ezen segíteni
it's dreadful that nothing can be done -» szörnyű, hogy nem lehet ezen segíteni
it's enough to make your hair stand on end -» az ember haja szála égnek áll tőle
it's enough to make your hair stand on end -» hajmeresztő
it's getting on for two months since -» csaknem két hónapja, hogy
it's getting on for two months since -» közel két hónapja, hogy
it's hard lines! -» ez bizony baj!
it's hard lines! -» ez nagy pech!
it's hard to put your finger on it -» nem lehet kézzelfoghatóan megjelölni
it's horse and horse -» egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
it's horse and horse -» egykutya
it's horse and horse -» egyre megy
it's in the air -» alaptalan
it's in the air -» hírlik
it's in the air -» levegőben lóg
it's in the bible -» benne van a bibliában
it's just about it -» körülbelül így van
it's just about it -» körülbelül így is van
it's just like him to do sg -» ez rávall
it's just the same -» mindegy
it's just the same -» teljesen közömbös
it's late in the day to -» kicsit késői már, hogy
it's late in the day to -» kicsit későn kapott észbe, hogy
it's like a red rag to a bull -» mint bikának a vörös posztó
it's like curate's egg -» hideg is meleg is
it's like curate's egg -» se hús se hal
it's like curate's egg -» se ilyen se olyan
it's like money in the bank -» bármely percben készpénzzé tehető
it's like money in the bank -» szép rendes kis mellékjövedelmet biztosít
it's many a day -» igen régen
it's many a day -» valaha
it's me -» én vagyok
it's me -» én vagyok az
it's muddy in that quarter -» ez piszkos dolog
it's muddy in that quarter -» nem egészen tiszta ügy
it's no cop -» nem is olyan nagy dolog
it's no cop -» nem sokat ér
it's no good wasting words on it -» kár szavakat vesztegetni rá
it's no good wasting words on him -» kár vitatkozni vele
it's no good wasting words on him -» nem érdemes vitatkozni vele
it's no good wasting words on it -» nem érdemes szavakat vesztegetni rá
it's no good wasting words on it -» nem érdemes beszélgetni róla
it's no use -» céltalan
it's no use -» értelmetlen
it's no use -» hasznavehetetlen
it's not much cop -» nem is olyan nagy dolog
it's not much cop -» nem sokat ér
it's not my money -» ez nem nekem való
it's not to be despised -» nem megvetendő
it's not up to much -» nem nagy dolog
it's not up to much -» nem sokat ér
it's not very hard to get on to -» nem nagyon nehéz megérteni
it's not worth a hange scrap -» egy fabatkát sem ér
it's not worth a hange scrap -» egy vasat sem ér
it's nothing to worry about -» ezen nincs miért aggódni
it's off my beat altogether -» ez kívül esik a hatáskörömön
it's off my beat altogether -» ez nem tartozik rám
it's only a stone's throw away -» csak egy kőhajításnyira van innen
it's pure guess -» ez csak feltevés
it's pure guess -» ez merő találgatás
it's quite a romance -» ez igazán romantikus
it's quite a romance -» ez kész regény
it's quite the go -» ez a divat
it's quite the go -» ez megy most
it's rather cold -» egész hideg van
it's rather cold -» elég hideg van
it's rather late in the day to -» kicsit késői már, hogy
it's rather late in the day to -» kicsit későn kapott észbe, hogy
it's something dreadful -» ez valami szörnyűség
it's something dreadful -» ez valami borzalom
it's the ass in the lion's skin -» oroszlánbőrbe bújtatott szamár
it's the chance of a lifetime -» ilyen alkalom egyszer adódik az életben
it's the it of its -» ez a dolgok netovábbja
it's the it of its -» ez mindennek a teteje
it's the last chance -» ez az utolsó alkalom
it's the last chance -» ez az utolsó lehetőség
it's the last thing -» ez a legújabb divat
it's the numbers that pay -» sok kicsi sokra megy
it's the same old story -» ez megint a régi nóta
it's the same story -» ez megint a régi nóta
it's typical of him -» ez rávall
it's under your very nose -» orr van az orrod előtt
it's unlike him to do sg -» ez nem vall rá
it's up to him -» rajta múlik
it's up to him -» tőle függ
Italian -» olasz
Italian -» olasz nyelv
Italian language -» olasz n
Italian language -» olasz nyelv
italianate -» elolaszosodott
italianate -» olaszos
to italianate -» elolaszosít
italianism -» italianizmus
italianism -» olaszos fordulat
italianism -» olaszosság
italianization -» elolaszosodás
italianization -» elolaszosítás
to italianize -» olasz jelleget ad
to italianize -» olaszosít
Italy -» olaszország
itch -» rühösség
itch -» vágyódás
itch -» viszketés
to itch -» viszket
itchy -» izgága
itchy -» nyughatatlan
itchy -» rühes
itchy -» rühös
itchy -» viszketős
itchy -» viszketést okozó
item -» adat
item -» azután
item -» cikk
item -» cikkely
item -» dettó
item -» hasonlóképpen
item -» hír
item -» paragrafus
item -» pont
item -» részlet
item -» részletezés
item -» rövid hír
item -» szakasz
item -» tétel
item -» továbbá
itemization -» részletezés
to itemize -» osztályoz
to itemize -» részletez
to itemize -» részletezve felsorol
to itemize -» tételekre bont
itemized account -» részletezett számla
itemized account -» tételenkénti számla
items on the agenda -» napirendi kérdések
items on the agenda -» napirendi tárgypontok
to iterate -» hajtogat
to iterate -» ismétel
to iterate -» ismételget
iteration -» hajtogatás
iteration -» ismételgetés
iterative -» ismétlődő
iterative -» ismételt
itinerant -» kóborló
itinerant -» vándor
itinerant -» vándorló
itinerary -» utazási
itinerary -» úti
itinerary -» úti program
itinerary -» útikönyv
itinerary -» útiterv
itinerary -» útvonal
ivory -» elefántcsontszínű
ivory -» elefántcsont
ivory black -» csontfekete
ivy -» borostyán
ivy -» repkény