Angol-magyar szótár

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L
M   N   O   P   Q  R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


mac -» esőkabát
macabre -» hátborzongató
macaroni -» makaróni
macaroon -» diós csók
macaroon -» makaron-puszedli
macaroon -» mandulás csók
macaroon -» mogyorós csók
macaw -» arapapagáj
mace -» buzogány
mace -» jogar
mace -» kormánypálca
mace -» szerecsendió
machete -» széles pengéjű kés
machinability -» forgácsolhatóság
machinable -» forgácsolható
machinable -» megmunkálható
machination -» fondorlat
machination -» intrika
machination -» machináció
machine -» gép
machine gun -» géppuska
machine in full action -» teljes erővel működő gép
machine in full action -» teljes erővel dolgozó gép
machine in the design stage -» szerkesztés alatt álló gép
machine oil -» kenőolaj
machine proof -» géprevízió
machine proof -» szemleív
machine shop -» gépműhely
machine-gun -» gépfegyver
machine-gun -» géppuska
machine-gun belt -» géppuska-heveder
machine-pistol -» géppisztoly
machinery -» berendezés
machinery -» gépezet
machinery -» mechanizmus
machinery -» szerkezet
machinery -» szervezet
machining -» megmunkálás
machinist -» gépész
machinist -» gépkezelő
machinist -» gépszerelő
mackerel -» makrahal
mackerel -» makréla
mackerel-boat -» makrahalfogásra használt halászhajó
mackerel-breeze -» erős szél
mackerel-sky -» bárányfelhős ég
mackerel-sky -» bárányfelhős égbolt
mackerel-smack -» makrahalfogásra használt halászhajó
mackintosh -» esőkabát
macramé -» makramé
mad -» őrült
mad as a coot -» őrült kakadu
madcap -» féktelen
madcap -» vadóc
to madden -» megőrjít
maddening -» őrjítő
made -» beérkezett
made -» befutott
made -» elkészült
made -» idomított
made -» kész
made -» kitalált
made -» mesterségesen előállított
made by hand -» kézi
made by hand -» kézi gyártású
made by hand -» kézimunka
made in England -» Angliában készült
made in England -» angol áru
made man -» beérkezett ember
made to order -» rendelésre készült
madman, madmen -» bolond
madman, madmen -» elmebajos
madman, madmen -» őrült
madras -» madrasz
madras muslin -» madrasz
madrigal -» madrigál
madrigal -» pásztordal
maelstrom -» örvény
maelstrom -» vad forgatag
maestro -» mester
mafia -» maffia
mag -» elektromágnes
mag -» félpennys
mag -» félpennys érme
mag -» gyújtómágnes
mag -» képes folyóirat
mag -» képeslap
magazine -» képeslap
magazine -» magazin
magazine -» tölténytár
magazine rack -» újságtartó
maggot -» bogár
maggot -» féreg
maggot -» kukac
maggot -» nyű
maggot -» szeszély
maggoty -» bogaras
maggoty -» kukacos
maggoty -» nyüves
maggoty -» szeszélyes
magic -» bűvészet
magic -» bűvös
magic -» mágia
magic -» mágikus
magic -» varázslat
magic -» varázslatos
magic lantern -» laterna magica
magic lantern -» vetítőlámpa
magic wand -» varázspálca
magical -» bűvös
magical -» mágikus
magical -» varázslatos
magician -» bűvész
magician -» varázsló
magisterial -» diktatórikus
magisterial -» ellentmondást nem tűrő
magisterial -» fölényes
magisterial -» hatósági
magisterial -» hivatali
magisterial -» magisztrális
magisterial -» mesteri
magisterial -» oktató
magisterial -» parancsoló
magistrate -» bíró
magistrate's cassock -» bírák talárja
magistrate's cassock -» bírák uszályos ruhája
maglev -» mágnesvasúttal kapcsolatos
maglev -» mágnesvasút-
magnanimity -» nagylelkűség
magnanimous -» nagylelkű
magnanimous -» nemes gondolkodású
magnanimous -» önzetlen
magnanimously -» nagylelkűen
magnanimously -» önzetlenül
magnate -» mágnás
magnate of industry -» iparbáró
magnet -» mágnes
magnetic -» elragadó
magnetic -» mágneses
magnetic -» vonzó
magnetic equator -» mágneses egyenlítő
magnetic field -» mágneses mező
magnetic hysteresis -» mágneses hiszterézis
magnetic needle -» mágnestű
magnetic pole -» mágneses sark
magnetic storm -» földmágneses vihar
magnetic tape -» magnószalag
magnetism -» mágnesesség
magnetism -» mágneses erő
magnetism -» vonzerő
magnetism -» vonzóerő
to magnetize -» hipnotizál
to magnetize -» mágnesez
to magnetize -» megbűvöl
to magnetize -» vonz
to magnetize -» vonzerőt gyakorol
to magnetize -» vonzóerőt gyakorol
magneto -» elektromágnes
magneto -» gyújtómágnes
magnificence -» nagyszerűség
magnificence -» pompa
magnificence -» ragyogás
magnificent -» fönséges
magnificent -» nagyszerű
magnificent -» pazar
magnificent -» pompás
magnificently -» nagyszerűen
magnificently -» pazarul
magnificently -» pompásan
magnifying glass -» nagyító
magniloquence -» dagályosság
magniloquence -» fellengzősség
magniloquence -» hencegés
magniloquence -» kérkedés
magniloquence -» nagyzolás
magniloquent -» dagályos
magniloquent -» fellengzős
magniloquent -» hencegő
magniloquent -» kétkedő
magniloquent -» nagyzoló
magnitude -» fényrend
magnitude -» fontosság
magnitude -» jelentőség
magnitude -» nagyság
magnitude -» terjedelem
magpie -» fecsegő
magpie -» szarka
maharaja -» maharadzsa
maharajah -» maharadzsa
maharanee -» maharadzsa felesége
mahogany -» mahagóni
maid -» cselédlány
maid -» fiatal lány
maid -» hajadon
maid -» szolgáló
maid -» takarítónő
maid of all work -» mindenes
maid of honor -» menyasszony tanúja
maid of honor -» nyoszolyólány
maid of honour -» a menyasszony tanúja
maid of honour -» nyoszolyólány
maiden -» első
maiden -» hajadon
maiden -» leány
maiden -» nyeretlen
maiden -» szűzies
maiden name -» leánykori név
maidservant -» szolgálólány
mail -» páncél
mail -» páncéling
mail -» posta
mail -» vértezet
to mail -» felad (postán)
to mail -» páncéloz
to mail a letter -» levelet küld
mail bag -» postazsák
mail box -» levélszekrény
mail slot -» levélnyílás
mailbox -» postaláda
mailman, mailmen -» levélkézbesítő
mailman, mailmen -» postás
to maim -» megbénít
to maim -» megcsonkít
to maim -» meghamisít
to maim -» meghiúsít
to maim -» megnyomorít
maimed -» béna
maimed -» csonka
maimed -» megcsonkított
main beam -» főborda fedélzeti gerendája
main beam -» főgerenda
main beam -» főtartó
main bearing -» főcsapágy
main body of the army -» főcsapat
main body of the army -» hadsereg zöme
main communication road -» fő közlekedési út
main communication road -» fő közlekedési útvonal
main companion -» főlépcső
main companion -» kabinlépcső
main entrance -» főbejárat
main guard -» előhad zöme
main guard -» előőrs zöme
main jib -» fő orrvitorla
main jib -» nagy orrvitorla
main joist -» födémgerenda
main joist -» keresztgerenda
main joist -» keresztvas
main joist -» keresztrúd
main joist -» kötőgerenda
main line -» fővonal
main lounge -» előcsarnok
main lounge -» hall
main meal -» fő étkezés
main road -» főútvonal
main road -» országút
main royal -» főárboc-felsősudárvitorla
main royal -» fő-felsősudárvitorla
main sheet in! -» nagyvitorlát behúzni!
main topgallant -» főárboc-sudárvitorla
main topgallant -» fő-sudárvitorla
main track -» fővonal
mainbrace -» fő keresztvitorla fordítókötele
main-deck -» felső fedélzet
main-deck -» főfedélzet
mainland -» szárazföld
mainly -» főleg
mainsail -» fővitorla
mainspring -» fő indíték
mainspring -» főrugó
mainspring -» hajtóerő
mainstay -» fő erősség
mainstay -» főárboctarcs
mainstay -» oszlop
mainstay -» támasz
to maintain -» fenntart
to maintain a motion -» javaslatot elfogad
to maintain a negative attitude -» negatív állásponthoz ragaszkodik
to maintain a negative attitude -» tagadó állásponthoz ragaszkodik
to maintain an existence -» fennmarad
to maintain the respectabilities -» fenntartja a külsőséget
to maintain the respectabilities -» fenntartja a látszatot
to maintain the respectabilities -» ragaszkodik a hagyományokhoz
to maintain the respectabilities -» ragaszkodik a társadalmi hagyományokhoz
maintenance -» ellátás
maintenance -» eltartás
maintenance -» fenntartás
maintenance -» gondozás
maintenance -» gondoskodás
maintenance -» gyerektartás
maintenance -» karbantartás
maintenance -» kezelés
maintenance -» szerviz
maintenance -» támogatás
maintenance -» tartásdíj
maintenance -» védelem
maintenance company -» karbantartó század
maintenance of one's rights -» ember saját jogainak védelme
maintenance of the poor -» szegényellátás
maintenance order -» tartásdíj kötelezettség
maintenance staff -» karbantartási személyzet
maintenance staff -» pályakarbantartási személyzet
maintenance vehicle -» műhelykocsi
maize -» kukorica
majestic -» fenséges
majestic -» magasztos
majestic -» méltóságteljes
majestical -» fenséges
majestical -» magasztos
majestical -» méltóságteljes
majestically -» magasztosan
majestically -» méltóságteljesen
majesty -» felség
majesty -» fenség
majesty -» magasztosság
major -» ágazat
major -» dúr hangnem
major -» fontosabb
major -» fő-
major -» főtantárgy
major -» idősebb
major -» nagykorú
major -» nagyobb
major -» őrnagy
major -» szaktárgy
major chord -» dúr akkord
to major in sg -» főtárgynak választ vmit
to major in sg -» specializálja magát vmire
to major in sg -» szakosodik
to major in sg -» szaktárgynak választ vmit
major premise -» főtétel
major road -» főútvonal
major scale -» dúr skála
major suit -» kőr vagy pikk
major suit -» nemes szín
major-general -» vezérőrnagy
majority -» nagykorúság
majority -» őrnagyi rang
majority -» szavazattöbbség
majority -» szótöbbség
majority -» többség
make -» áramkör zárása
make -» fajta
make -» gyártmány
make -» készítmény
make -» kivitel
make -» márka
to make a bad job of sg -» elront egy munkát
to make a bad job of sg -» elszabotál egy munkát
to make a bad job of sg -» szabotál egy munkát
to make a balk -» megtorpan
to make a bargain with sy -» alkut köt vkivel
to make a bargain with sy -» üzletet köt vkivel
to make a bet -» fogad
to make a bid for -» pályázik
to make a bid for sg -» ajánlatot tesz vmire
to make a bid for sg -» árajánlatot tesz vmire
to make a bid for sg -» igyekszik megszerezni vmit
to make a bid for sg -» pályázik vmire
to make a bid for sg -» ráígér vmire
to make a board -» lavírozásnál szél ellen teret nyer
to make a boast of sg -» büszkélkedik vmivel
to make a boast of sg -» büszke vmire
to make a boast of sg -» dicsekszik vmivel
to make a boast of sg -» elhenceg vmivel
to make a boast of sg -» kérkedik vmivel
to make a bolt for swhere -» elinal vhova
to make a bolt for swhere -» eliramodik vhova
to make a boss of sg -» elfuserál vmit
to make a boss shot -» elhibázza a lövést
to make a boss shot -» elszalasztja az alkalmat
to make a breach in the enemy's lines -» áttöri az ellenséges vonalat
to make a breach in the enemy's lines -» rést üt az ellenség sorain
to make a bump -» lehagy
to make a bungle -» elfuserál vmit
to make a bungle -» elront vmit
to make a bungle -» eltol vmit
to make a cache of sg -» elrejt vmit
to make a cache of sg -» rejteget vmit
to make a cache of sg -» tárol vmit
to make a cache of sg -» van vmije dugaszban
to make a call on sy -» meglátogat vkit
to make a card -» ütést csinál
to make a cast -» nyomra verődik
to make a cast -» nyomra ver
to make a charge for sg -» felszámít vmit vmiért
to make a cheap display of emotion -» érzeleg
to make a circus of oneself -» bohóckodik
to make a circus of oneself -» bolondot csinál magából
to make a clean breast of sg -» őszintén bevall
to make a clean breast of sg -» tiszta vizet önt a pohárba
to make a clear sweep of sg -» felszámol
to make a clear sweep of sg -» megszabadul
to make a clear sweep of sg -» mindent besöpör
to make a clear sweep of sg -» túlad
to make a compromise -» egyezséget köt
to make a compromise -» kompromisszumot köt
to make a concession -» engedményt tesz
to make a confession -» bevall
to make a confession -» vallomást tesz
to make a confidence to sy -» bizalmasan közöl vmit vkivel
to make a convenience of sy -» kihasznál vkit
to make a convenience of sy -» visszaél vki jóságával
to make a corner in sg -» áruhiányt teremt vmiben
to make a corner in sg -» kornert csinál
to make a dash at -» megrohan
to make a dash at -» rárohan
to make a dash at -» ráveti magát
to make a dash for freedom -» szökést kísérel meg
to make a dash for sg -» elrohan vhová
to make a dash for sg -» elrohan vhova
to make a dash for sg -» rohan vhova
to make a dash for sg -» szalad vhova
to make a dash for sg -» vmi után veti magát
to make a dash forward -» előrenyomul
to make a dash forward -» előront
to make a deep bow to sy -» mélyen meghajol vki előtt
to make a dent -» hatása van (megjegyzésnek)
to make a dent -» hozzáfog
to make a dent -» túljut a kezdeten
to make a dent in one's fortune -» csorbítja a vagyonát
to make a dent in one's fortune -» megkárosítja magát
to make a dicker -» alkura lép
to make a dicker -» üzletet köt
to make a distinction -» különbséget tesz
to make a dive into one's pocket -» gyorsan benyúl a zsebébe
to make a fire -» tüzet rak
to make a Flemish coil -» különlegesen díszes csomót köt
to make a fool of oneself -» bolondot csinál magából
to make a frank confession of one's guilt -» őszintén bevallja bűnét
to make a fresh charge -» újratölt
to make a fuss -» fontoskodik
to make a fuss -» nagy hűhót csap
to make a game of sy -» gúnyt űz vkiből
to make a game of sy -» megcsúfol vkit
to make a game of sy -» megtréfál vkit
to make a game of sy -» mulat vkin
to make a gift of sg to sy -» adományoz vmit vkinek
to make a gift of sg to sy -» ajándékba ad vmit vkinek
to make a go -» sikert arat
to make a good bargain -» jó vásárt csinál
to make a good end -» szép halála van
to make a good job of sg -» jó munkát végez
to make a good job of sg -» jól megcsinál vmit
to make a good job of sg -» sikeresen elvégez vmit
to make a good score -» jó eredményt ér el
to make a good score -» sok pontot szerez
to make a good score -» sok találata van
to make a grab at sg -» odakap vmihez
to make a grab at sg -» vmi után kap
to make a great spread -» lakmározik
to make a great spread -» nagy lakomát csap
to make a great spread -» nagy kanállal eszik
to make a great to-do about sg -» nagy hűhót csap vmi körül
to make a hash of sg -» elfuserál vmit
to make a hash of sg -» elront vmit
to make a hash of sg -» eltol vmit
to make a hash of sg -» összekavar vmit
to make a hit -» sikere van
to make a hit -» sikert arat
to make a hit -» tetszést arat
to make a hole in sg -» jócskán felhasznál vmit
to make a hole in sg -» kilyukaszt vmit
to make a hole in the water -» vízbe öli magát
to make a home for sy -» lakásába fogad vkit
to make a home for sy -» otthonába fogad vkit
to make a home for sy -» otthont nyújt vkinek
to make a house -» megvan a határozatképességhez szükséges létszám
to make a job of sg -» jó munkát végez
to make a job of sg -» jól megcsinál vmit
to make a job of sg -» sikeresen elvégez vmit
to make a joke of sg -» tréfát űz vmiből
to make a joke of sg -» tréfának vesz vmit
to make a kill -» jól beüt neki
to make a lather -» szappanhabot készít
to make a lather -» szappanhabot ver
to make a laughing-stock of sy -» kigúnyol vkit
to make a laughing-stock of sy -» nevetségessé tesz vkit
to make a leg -» hajbókol
to make a leg -» kinyújtja a lábát
to make a leg -» meghajol
to make a lion of sy -» érdeklődés középpontjába helyez vkit
to make a lion of sy -» figyelem középpontjába helyez vkit
to make a lion of sy -» ünnepel vkit
to make a list of sg -» jegyzéket készít vmiről
to make a living by sg -» megél
to make a living by sg -» vmiből megél
to make a long nose at sy -» hosszú orrot mutat vkinek
to make a long nose at sy -» szamárfület mutat vkinek
to make a long story short -» hogy szavamat rövidre fogjam
to make a low bow to sy -» mélyen meghajol vki előtt
to make a lucky hit -» eltalál vmit
to make a lucky hit -» jó fogást csinál
to make a lucky hit -» ráhibázik
to make a lucky hit -» rátalál
to make a lucky hit -» szerencséje van
to make a martyr of oneself -» mártírt csinál magából
to make a match -» házasságot köt
to make a mess of sg -» bepiszkít
to make a mess of sg -» elfuserál
to make a mess of sg -» elront
to make a mess of sg -» eltol
to make a mess of sg -» összemaszatol
to make a minute of sg -» jegyzeteket készít vmiről
to make a mistake -» elhibáz
to make a mistake -» hibát követ el
to make a mistake -» téved
to make a motion -» indítványoz vmit
to make a motion -» javasol vmit
to make a motion -» javaslatot tesz
to make a motion -» megmozdul
to make a mouth -» arcát fintorgatja
to make a mouth -» elhúzza a száját
to make a move -» elindul
to make a move -» lép (sakkban)
to make a muck up of sg -» elfuserál vmit
to make a muck up of sg -» elpuskáz vmit
to make a muck up of sg -» elront vmit
to make a muddle of sg -» összezavar vmit
to make a muddle of sg -» összegabalyít vmit
to make a mush of sg -» elfuserál vmit
to make a mush of sg -» eltol vmit
to make a name for oneself -» hírnévre tesz szert
to make a neat job of it -» jól végez el egy munkát
to make a neat job of it -» ügyesen végez el egy munkát
to make a night of it -» átmulatja az éjszakát
to make a nuisance of oneself -» kellemetlenkedik
to make a nuisance of oneself -» lehetetlenül viselkedik
to make a nuisance of oneself -» másoknak terhére van
to make a parade of sg -» hivalkodik vmivel
to make a parade of sg -» kérkedik vmivel
to make a pass at a woman -» kikezd egy nővel
to make a petition -» kérvényt bead
to make a petition -» kérvényt benyújt
to make a play for sy -» flörtöl vkivel
to make a pledge -» felajánlást tesz
to make a point of sg -» elvi kérdést csinál vmiből
to make a point of sg -» súlyt helyez vmire
to make a practice of doing sg -» rászokik vmire
to make a practice of doing sg -» szokásává tesz vmit
to make a precarious living -» bizonytalan a megélhetése
to make a pretence of doing sg -» látszat kedvéért tesz vmit
to make a pretence of doing sg -» látszat kedvéért tesz meg vmit
to make a pretence of doing sg -» úgy tesz, mintha csinálna vmit
to make a price -» jó árat ér el
to make a prize of a ship -» hajót elfog
to make a prize of a ship -» hajót elfoglal
to make a prize of a ship -» hajót zsákmányul ejt
to make a proposal -» javaslatot tesz
to make a punishment fit the crime -» bűnhöz mérten szabja ki a büntetést
to make a push -» beleadja az erejét
to make a push -» támadást indít
to make a raid into a country -» betör egy országba
to make a raid into a country -» végigpusztít egy országot
to make a raid into a country -» végigfosztogat egy országot
to make a raid upon a country -» betör egy országba
to make a raid upon a country -» végigpusztít egy országot
to make a raid upon a country -» végigfosztogat egy országot
to make a raw -» jelenetet rendez
to make a reach for sg -» kinyújtja a kezét vmiért
to make a request -» kér
to make a request -» kérelmet előad
to make a request -» kérést előad
to make a reservation -» helyjegyet vált
to make a reservation -» lefoglal egy helyet
to make a reservation -» szobát foglal
to make a resolution -» elhatároz
to make a resolution -» elhatározást tesz
to make a resolution -» fogadalmat tesz
to make a resolution -» megfogad vmit
to make a row -» balhézik
to make a row -» hangos jelenetet rendez
to make a row -» lármázik
to make a rumpus -» nagy zajt csap
to make a rumpus -» nagy zrít csap
to make a rumpus -» nagy jelenetet rendez
to make a run at sy -» nekifut vkinek
to make a run for it -» elillan
to make a run for it -» elszelel
to make a run for it -» kereket old
to make a rush toward sg -» nekiiramodik vmi felé
to make a sally -» kirohan
to make a sally -» kitör
to make a scoop -» szenzációs híranyagot talál
to make a scoop -» szerencsés fogást csinál
to make a score -» elbánik vkivel
to make a score -» kíméletlenül jár el vkivel
to make a short work of sg -» gyorsan végez vmivel
to make a short work of sg -» gyorsan elfogyaszt vmit
to make a short work of sg -» gyorsan elpusztít vmit
to make a short work of sg -» rövid úton elintéz vmit
to make a shot at sg -» megpróbál vmit
to make a show of sg -» fitogtat vmit
to make a slip -» hibát ejt
to make a snap at sg -» vmi után kap (kutya)
to make a speech -» beszédet tart
to make a speech -» beszédet mond
to make a speech -» beszél
to make a speech -» dikciózik
to make a speech -» szónokol
to make a splash -» nagy szenzációt kelt
to make a sport of sy -» tréfát űz vkiből
to make a stand against the enemy -» ellenáll az ellenségnek
to make a stand for sg -» elvi alapra helyezkedik vmivel kapcsolatban
to make a stand for sg -» kiáll vmi mellett
to make a stand for sg -» leszögezi álláspontját vmilyen kérdésben
to make a statement -» nyilatkozatot tesz
to make a stay -» marad
to make a stay -» tartózkodik
to make a stir -» feltűnést kelt
to make a streak for sg -» siet vmi felé
to make a swoop upon sg -» hirtelen megrohan vmit
to make a tool of sy -» eszközként használ vkit
to make a victim of oneself -» megjátssza a mártírt
to make a virtue of necessity -» szükségből erényt csinál
make a virtue of necessity -» szükségből erényt csinál
to make a volt -» kanyarodik
to make a volt -» kanyarulatot tesz
to make a vow -» fogadalmat tesz
to make a vow to do sg -» megesküszik, hogy megtesz vmit
to make a vow to do sg -» megfogadja, hogy megtesz vmit
to make a waste of sg -» elpazarol vmit
to make a waste of sg -» hiábavalóan feláldoz vmit
to make a wry face -» savanyú képet vág
to make advances to sy -» közelíteni próbál vkihez
to make after -» utána ered
to make after -» utána veti magát
to make allowance for -» beszámít (körülményt)
to make allowance for sg -» figyelembe vesz
to make allowance for sg -» számításba vesz
to make allowance for sg -» tekintetbe vesz
to make amends for sg -» helyrehoz vmit
to make amends for sg -» jóvátesz vmit
to make amends for sg -» kártérítést fizet vmiért
to make an advance -» előre jut
to make an advance -» halad
to make an appointment with sy -» előzetesen bejelenti magát
to make an appointment with sy -» megbeszél egy időpontot vkivel
to make an appointment with sy -» megbeszél egy találkozót vkivel
to make an ass of oneself -» blamálja magát
to make an ass of oneself -» kinevetteti magát
to make an ass of oneself -» nevetségessé teszi magát
to make an ass of oneself -» ostobaságot követ el
to make an ass of oneself -» szamárságot követ el
to make an award -» díjat odaítél
to make an award -» jutalmat odaítél
to make an effort -» erőfeszítést tesz
to make an effort -» törekszik
make an effort! -» erőltesd meg magad!
make an effort! -» szedd össze magad!
to make an end of sg -» befejez vmit
to make an end of sg -» megszüntet vmit
to make an end of sg -» véget vet vminek
to make an end of sg -» végez vmivel
to make an error -» hibát követ el
to make an error -» hibázik
to make an exception -» kivételt tesz
to make an exhibition of oneself -» feltűnést keltően viselkedik
to make an exhibition of oneself -» magára vonja a figyelmet
to make an exhibition of oneself -» nevetségessé teszi magát
to make an extempore speech -» beszédet rögtönöz
to make an extempore speech -» rögtönzött beszédet mond
to make an extempore speech -» rögtönözve beszél
to make an oath -» esküszik
to make an oath -» esküt tesz
to make an oath -» esküt letesz
to make an offer -» ajánlatot tesz
to make approaches to sy -» közeledni próbál vmihez
to make arrangements -» elintéz vmit
to make arrangements -» előkészületeket tesz
to make arrangements -» intézkedéseket tesz
to make as if -» úgy tesz mintha
to make as though -» úgy tesz mintha
to make assurance doubly sure -» nagyobb biztonság kedvéért
to make at -» csinál
to make at -» nekimegy
to make at -» nekiront
to make at cheeses -» szoknyáját pöndörítve leül
to make away with -» elhurcol
to make away with -» eltékozol
to make away with -» eltesz láb alól
to make away with -» fölemészt
to make away with -» magával visz
to make away with -» meglép
to make bad weather -» rossz ideje van
to make bad weather -» rossz útja van
to make bad weather -» rossz időben teszi meg az utat
to make bad weather -» viharba kerül
to make bold to do sg -» megenged magának vmit
to make bold with sy -» fenntartás nélkül beszél
to make both ends meet -» addig nyújtózkodik, amíg a takarója ér
to make both ends meet -» éppen hogy kijön a fizetéséből
to make both ends meet -» kijön a fizetéséből
to make both ends meet -» kijön a keresetéből
to make buckle and tongue meet -» addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér
to make capital of sg -» tőkét kovácsol vmiből
to make circular -» kerekít
to make clear -» tisztáz
to make clear sg -» tisztáz vmit
to make cold meat of sy -» eltesz vkit láb alól
to make cold meat of sy -» hidegre tesz vkit
to make common -» közzétesz
to make common cause with sy -» szövetkezik vkivel
to make contact -» érintkezésbe lép
to make contact -» kapcsolatot teremt
to make court to sy -» udvarol vkinek
to make cuts in an article -» cikket meghúz
to make dainty -» kicicomázza magát
to make default -» elmarad
to make default -» idézésre nem jelenik meg
to make desperate efforts -» minden erejét latba veti
to make difficulties -» megnehezít
to make difficulties -» nehézségeket támaszt
to make do on sg -» kijön vmiből
to make do on sg -» megél vmiből
to make do with sg -» beéri vmivel
to make do with sg -» megelégszik mivel
to make ducks and drakes of sg -» ablakon dob ki vmit
to make ducks and drakes of sg -» ablakon hajít ki vmit
to make ducks and drakes of sg -» ablakon szór ki vmit
to make ducks and drakes of sg -» elherdál vmit
to make ducks and drakes of sg -» könnyelműen elhány vmit
to make ducks and drakes of sg -» könnyelműen eldobál vmit
to make ducks and drakes of sg -» nyakára hág vminek
to make ends meet -» kijön a fizetéséből
to make even -» elegyenget
to make even -» elsimít
to make even with the ground -» e földdel tesz egyenlővé
to make experiments -» kísérletezik
to make experiments -» kísérletez
to make extensive use of sg -» széleskörűen hasznosít vmit
to make eyes at sy -» szerelmes pillantásokat vet
to make faces -» arcát fintorgatja vkire
to make faces -» arcokat vág
to make faces -» grimaszokat vág
to make fair weather -» hízeleg
to make fair weather -» jó képet vág a rossz játékhoz
to make fast -» lerögzít
to make fast -» odaköt
to make fast -» rögzít
to make few words of it -» néhány szóval elintéz
to make few words of it -» nem sok szót veszteget rá
to make fish of one and flesh of another -» kétféle mértékkel mér
to make fish of one and flesh of another -» részrehajló
to make flesh -» hízik
to make flesh -» meghízik
to make for -» hasznára van
to make for -» hozzájárul vmihez
to make for -» igyekszik vhova
to make for -» nekiront
to make for -» nekitámad
to make for -» szolgál vmire
to make for -» tart vhova
to make free -» felold (ígéret alól)
to make free -» kiszabadít
to make free -» szabadlábra helyez
to make free -» szabaddá tesz
to make free with sy -» bizalmaskodik vkivel
to make friends with sy -» összebarátkozik vkivel
to make full admission -» mindent bevall
to make fuss -» fontoskodik
to make fuss -» nagy hűhót csap
to make good -» bevált (reményt)
to make good -» boldogul
to make good -» érvényesít
to make good -» igazol
to make good -» jól keres
to make good -» jóvátesz
to make good -» orvosol
to make good -» pótol
to make good -» teljesít
to make good cheer -» jól eszik
to make good cheer -» jól étkezik
to make good cheer -» jóllakik
to make good progress -» jól halad
to make good weather -» jó ideje van
to make good weather -» jó időben teszi meg az utat
to make good weather -» jó útja van
to make great demands on sg -» erősen igénybe vesz vmit
to make great strides -» nagy léptekkel halad előre
to make great strides -» nagy előrehaladást ér el
to make great strides -» nagyokat lép
to make harmless -» ártalmatlanít
to make hay -» szénát kaszál
to make hay -» szénát forgat
to make hay of sg -» bemegy
to make head -» ellenáll
to make head -» halad
to make head or tail of sg -» eligazodik vmin
to make heavier -» megnehezít
to make heavy -» megnehezít
to make heavy weather -» küzd a hullámokkal
to make heavy weather -» nehezen küzd a hullámokkal
to make heavy weather -» nehéznek talál vmit
to make heavy weather of a job -» nehezen birkózik meg egy feladattal
to make it -» bejön vkinek vmi
to make it -» kettyint
to make it -» közösül
to make it -» lefekszik vkivel
to make it -» megszalad vkinek
to make it -» sikerül vkinek vmi
to make it -» sikert ér el
to make it a rule -» elvül tekinti azt, hogy
to make it a rule -» megfogadta, hogy
to make it a rule -» rendszert csinál abból, hogy
to make it big -» anyagi sikereket ér el
to make it big -» megfogja az isten lábát
to make it big -» megszalad vkinek
to make it big -» sikereket ér el
to make it big -» vastag lesz
to make it hot for sy -» befűt vkinek
to make it hot for sy -» meleggé teszi vki helyzetét
to make it hot for sy -» nehézzé teszi vki helyzetét
to make it hot for sy -» nyomást gyakorol vkire
to make it lively for sy -» megnehezíti vkinek az életét
to make it necessary for sy to do sg -» rákényszerít vkit vmi megtételére
to make it necessary for sy to do sg -» rászorít vkit vmi megtételére
to make it snappy -» élénken csinálja
to make it snappy -» gyorsan csinálja
make it snappy! -» egy-kettő!
make it snappy! -» gyerünk már!
make it snappy! -» kapcsolj rá!
make it snappy! -» mozgás!
make it snappy! -» mozogj!
make it snappy! -» nyomás!
make it snappy! -» pattogj!
make it snappy! -» siess!
make it snappy! -» szedd a lábad!
to make it too hot for sy -» jól befűt vkinek
to make it up to sy for sg -» kárpótol vkit vmiért
to make it up to sy for sg -» kártalanít vkit vmiért
to make it up with sy -» kibékül vkivel
to make it warm for sy -» megnehezíti vki életét
to make it warm for sy -» megnehezíti a dolgokat vki számára
to make it warm for sy -» megnehezíti vkinek az életét
to make it warm for sy -» megtáncoltat vkit
to make light on sg -» könnyen vesz vmit
to make light on sg -» nem csinál nagy dolgot vmiből
to make little account of sg -» nem csinál nagy dolgot vmiből
to make little account of sg -» nem sokat törődik vmivel
to make little account of sg -» nem sokba veszi az egész dolgot
to make love to sy -» szeretkezik vkivel
to make love to sy -» udvarol vkinek
to make, made -» becsül
to make, made -» csinál
to make, made -» elér
to make, made -» gyárt
to make, made -» házi gyártmány
to make, made -» jut
to make, made -» kényszerít
to make, made -» keres (pénzt)
to make, made -» készít
to make, made -» késztet
to make, made -» kitesz
to make, made -» lesz
to make, made -» létrehoz
to make, made -» megteremt
to make, made -» megtesz
to make, made -» okoz
to make, made -» rábír
to make, made -» -tat
to make, made -» teremt
to make, made -» tesz vmivé
to make, made -» -tet
to make, made -» válik belőle
to make marry -» jó kedve van
to make marry -» mulat
to make meat of sy -» eltesz vkit láb alól
to make meat of sy -» hidegre tesz vkit
to make mincemeat of -» ízekre szed
to make mincemeat of -» tönkre zúz
to make moan -» panaszkodik
to make mock of sy -» gúny tárgyává tesz vkit
to make mock of sy -» kicsúfol vkit
to make mock of sy -» kigúnyol vkit
to make money -» meggazdagodik
to make money -» pénzt keres
to make money -» sok pénzt keres
to make money hand over fist -» gyorsan meggazdagodik
to make more difficult -» megnehezít
to make much account of sg -» nagy dolgot csinál vmiből
to make much account of sg -» nagy gondot csinál vmiből
to make much account of sg -» nagy fontosságot tulajdonít vminek
to make much of sg -» feldicsér vmit
to make much of sg -» felfúj vmit
to make much of sg -» lelkendezik vmiért
to make much of sg -» nagy dolgot csinál vmiből
to make much of sg -» nagyra tart vmit
to make much of sg -» sokra tart vmit
to make much of sy -» dédelget vkit
to make much of sy -» hízeleg vkinek
to make much of sy -» kényeztet vkit
to make much of sy -» nagy hűhót csap vki miatt
to make much of sy -» nagyra van vkivel
to make no bones about sg -» habozás nélkül megtesz vmit
to make no bones about sg -» kertelés nélkül megmond vmit
to make no bones about sg -» nem sokat teketóriázik
to make no progress -» egy helyben toporog
to make no scruples -» nem habozik
to make no scruples -» nincsenek aggályai
to make noise -» lármáz
to make noise -» zajong
to make noise -» zajt csinál
to make notes -» jegyzeteket készít
to make notes -» jegyzetel
to make nothing of sg -» nem ért vmit
to make nothing of sg -» semmibe se vesz vmit
to make of -» ért vhogyan
to make of -» gondol vhogyan
to make of -» készít vmiből vmit
to make of -» magyaráz vhogyan
to make of -» vhogyan ért
to make of -» vhogyan magyaráz
to make of -» vhogyan gondol
to make off -» elillan
to make off -» elmenekül
to make off -» elszalad
to make off -» meglép
to make one mouthful of sg -» egyszerre nyel le vmit
to make one mouthful of sg -» egyszerre befal vmit
make one of us! -» tarts velünk!
to make one's blood boil -» feldühít
to make one's blood boil -» felmérgesít
to make one's bow to the company -» elköszön a társaságtól
to make one's bow to the company -» köszönti a társaságot
to make one's entrance into a house -» házba belép
to make one's entrance into a house -» házba bemegy
to make one's escape -» megmenekül
to make one's escape -» megszökik
to make one's flesh crawl -» borsódzik tőle az ember háta
to make one's flesh crawl -» megborzaszt vkit
to make one's flesh crawl -» meglibabőröztet vkit
to make one's flesh creep -» borsódzik tőle az ember háta
to make one's flesh creep -» libabőrös lesz
to make one's flesh creep -» megborzaszt vkit
to make one's flesh creep -» meglibabőröztet vkit
to make one's getaway -» meglép
to make one's home somewhere -» letelepszik valahol
to make one's living by one's pen -» írásból él
to make one's living by one's pen -» tollából él
to make one's moan -» panaszkodik
to make one's money go far -» jól beosztja a pénzét
to make one's money go far -» jól használja fel a pénzét
to make one's money go far -» jól kihasználja pénzét
to make one's muscles lithe -» fellazítja izmait
to make one's muscles lithe -» hajlékonnyá teszi izmait
to make one's muscles lithe -» rugalmassá teszi izmait
to make one's point -» jól érvel
to make one's testament -» végrendelkezik
to make one's testament -» végrendeletet csinál
to make one's way in life -» boldogul az életben
to make oneself a nuisance to one's neighbours -» idegeire megy a szomszédainak
to make oneself a nuisance to one's neighbours -» terhére van a szomszédainak
to make oneself a nuisance to one's neighbours -» zavarja a szomszédait
to make oneself at home -» kényelembe helyezi magát
to make oneself at home -» otthonosan viselkedik
to make oneself conspicuous -» kitűnik vmiben
to make oneself conspicuous -» kiválik vmiben
to make oneself snug -» kényelembe helyezi magát
to make oneself snug -» kényelembe teszi magát
to make orts of sg -» le se köp
to make orts of sg -» lebecsül
to make orts of sg -» lefitymál
to make orts of sg -» nem sokat törődik vmivel
to make orts of sg -» semmibe vesz vmit
to make out -» állít
to make out -» boldogul
to make out -» elkészít
to make out -» értelmez
to make out -» felismer
to make out -» halad
to make out -» kiállít
to make out -» kibetűz
to make out -» kibogoz
to make out -» kiismer
to make out -» megért
to make out -» megkülönböztet
to make out a case against sy -» vádat emel vki ellen
to make over -» átalakít
to make over -» átruház
to make overtures to sy -» kezdeményező lépéseket tesz
to make peace with sy -» kibékül vkivel
to make place -» felvált vmit
to make place -» helyt ad
to make place -» vmi helyébe lép
make place! -» helyet!
to make port -» befut a kikötőbe
to make port -» eléri a kikötőt
to make privy to sg -» bizalmasan közöl vmit
to make privy to sg -» közöl vmit
to make prize of a ship -» hajót elfog
to make prize of a ship -» hajót elfoglal
to make prize of a ship -» hajót zsákmányul ejt
to make public -» nyilvánosságra hoz
to make push-ups -» fekvőtámaszt csinál
to make ready -» elkészít
to make ready -» előkészít
to make reference to a book -» hivatkozik egy könyvre
to make reference to a book -» utal egy könyvre
to make request for sg -» kér vmit
to make rings round sy -» leköröz vkit
to make rings round sy -» lepipál vkit
to make room for -» helyet csinál
to make room for -» utat enged
to make round -» gömbölyít
to make round -» kerekít
to make round -» kikerekít
to make round -» legömbölyít
to make sacrifices -» áldozatot hoz
to make sail -» felvonja a vitorlákat
to make sail -» vitorlát bont
to make sensation -» feltűnést kelt
to make sensation -» szenzációt kelt
to make sense of sg -» megért vmit
to make sg clear -» érthetővé tesz vmit
to make sg clear -» megmagyaráz vmit
to make sg clear -» nyilvánvalóvá tesz vmit
to make sg clear to oneself -» eldönt vmit
to make sg clear to oneself -» tisztáz önmagában vmit
to make sg felt -» éreztet vmit
to make sg known to sy -» tudat vkivel
to make sg known to sy -» tudomására hoz vkinek
to make sg likely -» valószínűsít
to make sg more difficult -» megnehezít vmit
to make sg more difficult -» nehezebbé tesz vmit
to make sg of use -» felhasznál vmit
to make sg of use -» hasznát veszi vminek
to make sg probable -» valószínűsít
to make sg true -» megigazít vmit
to make sg verisimilar -» valószínűsít
to make shift with sg -» boldogul vhogy
to make shift with sg -» megvan vhogy
to make shift with sg -» módot talál vmire
to make short work of sg -» gyorsan elvégez vmit
to make short work of sg -» gyorsan elintéz vmit
to make short work of sg -» rövid úton elvégez vmit
to make short work of sg -» rövid úton elintéz vmit
to make sick -» feldühít
to make square -» kiegyenlít
to make sure of sg -» megbizonyosodik vmiről
to make sure of sg -» meggyőződik vmiről
make sure that -» győződjék meg róla, hogy
make sure that -» kérdezze meg
to make sy a present of sg -» megajándékoz vkit vmivel
to make sy angry -» felmérgesít vkit
to make sy aware of sg -» értesít vkit vmiről
to make sy aware of sg -» tájékoztat vkit vmiről
to make sy aware of sg -» tudomására hoz vkinek vmit
to make sy do sg -» kényszerít vkit vmire
to make sy envious of sg -» megirigyeltet vkivel vmit
to make sy free of one's house -» szabad bejárást enged a házába
to make sy hungry -» éhessé tesz vkit
to make sy indignant -» felháborít vkit
to make sy indignant -» felingerel vkit
to make sy laugh -» megnevettet vkit
to make sy lose his bearings -» félrevezet vkit
to make sy lose his bearings -» zavarba hoz vkit
to make sy rich -» gazdaggá tesz vkit
to make sy run the gauntlet -» kálváriát járat vkivel
to make sy self-conscious -» elfogulttá tesz vkit
to make sy self-conscious -» elfogódottá tesz vkit
to make sy self-conscious -» feszengéssel tölt el vkit
to make sy show his hand -» kiugrasztja a nyulat a bokorból
to make sy sick -» dühbe hoz
to make sy sit up -» elképeszt vkit
to make sy sit up -» körmére koppint vkinek
to make sy sure of sg -» biztosít vkit vmiről
to make sy tired -» kifáraszt vkit
to make sy tired -» kimerít vkit
to make sy tired -» untat vkit
to make sy work -» befog vkit munkára
to make sy's acquaintance -» ismeretséget köt vkivel
to make sy's acquaintance -» megismerkedik vkivel
to make sy's stomach rise -» émelyít vkit
to make sy's stomach rise -» felkavarja vkinek a gyomrát
to make terms -» kiegyezik
to make the acquaintance -» megismerkedik vkivel
to make the beds -» ágyaz
to make the beds -» megágyaz
to make the best of one's time -» jól kihasználja az idejét
to make the best of sg -» beéri vmivel
to make the best of sg -» kihasznál vmilyen lehetőséget
to make the best of sg -» kihasználja a helyzetet
to make the best use of one's time -» jól kihasználja az idejét
to make the circuit -» zárja az áramkört
to make the circuit of the town -» bejárja a várost
to make the condition -» feltételt szab
to make the distance -» távolságot becsül
to make the engine start -» megindítja a motort
to make the feathers fly -» botrányt csap
to make the feathers fly -» kellemetlen jelenetet rendez
to make the fur fly -» botrányt csap
to make the fur fly -» kellemetlen jelenetet rendez
to make the fur fly -» verekednek
to make the grade -» boldogul
to make the grade -» megüti a mértéket
to make the grade -» sikerül neki vmi
to make the money fly -» szórja a pénzt
to make the most of sg -» jól kihasznál vmit
to make the most of sg -» kihasználja a helyzetet
to make the pace -» iramot diktál
to make the run -» nekifut
to make the running -» diktálja az iramot
to make the running -» diktálja a tempót
to make the sign of the cross -» keresztet vet
to make the team -» bekerül a csapatba
to make the train -» eléri a vonatot
to make things lively for sy -» megnehezíti vkinek az életét
to make things smooth for sy -» egyengeti az útját vkinek
to make things too hot for sy -» jól befűt vkinek
to make things warm for sy -» megnehezíti vki életét
to make things warm for sy -» megnehezíti a dolgokat vki számára
to make things warm for sy -» megnehezíti vkinek az életét
to make things warm for sy -» megtáncoltat vkit
to make to move off -» indulni készül
to make too much of sg -» felfúj vmit
to make too much of sg -» túlozza vminek a jelentőségét
to make too much of sg -» túlozza vminek a fontosságát
to make too much of sg -» túlságosan nagy dolgot csinál vmiből
to make towards a place -» igyekszik vhova
to make towards a place -» megy vhova
to make towards a place -» tart vhova
to make tracks -» elillan
to make tracks -» meglép
to make tracks -» meglóg
to make tracks -» megszökik
to make tracks for a place -» gyorsan elindul egy irányban
to make tracks for a place -» gyorsan elindul vmilyen hely felé
to make two bites at a cherry -» húzódozik vmit megtenni
to make two bites at a cherry -» kákán is csomót keres
to make two bites at a cherry -» szőrszálhasogató
to make up -» alkot
to make up -» elkészít
to make up -» képez
to make up -» kiegészít
to make up -» kifesti magát
to make up -» kikerekít
to make up -» kipótol
to make up -» kitakarít
to make up -» kitalál
to make up -» összecsomagol
to make up -» összeállít
to make up -» pótol
to make up -» rendbe rak
to make up -» rendbe tesz
to make up -» sminkel
to make up -» tördel
to make up a bed -» beágyaz
to make up a bed -» tiszta ágyat húz
to make up arrears of work -» behozza lemaradását a munkában
to make up for sg -» behoz vmit
to make up for sg -» kárpótol vmiért
to make up for sg -» pótol vmit
to make up leeway -» hátrányt behoz
to make up leeway -» mulasztást bepótol
to make up on sy -» utolér vkit
to make up one's mind -» elhatározza magát
to make up the fire -» rak a tűzre
to make up to sy -» hízeleg vkinek
to make up to sy -» közeledik vkihez
to make up to sy -» udvarol vkinek
to make use of sy's service -» kihasznál vkit
to make use of the occasion -» kihasználja az alkalmat
to make war on sy -» háborút indít vki ellen
to make war on sy -» hadat visel vki ellen
to make war on sy -» hadba száll vki ellen
to make water -» ivóvizet vesz fel
to make water -» vizel
to make water -» vizet enged be (léken)
to make water -» vizet ereszt
to make way -» előrejut
to make way -» halad
to make way -» megy
to make way -» terjed
to make way for -» alkalmat szolgáltat
to make way for -» utat enged
to make way for -» utat csinál
to make whoopee -» nagy dáridót csap
to make whoopee -» zajosan mulat
to make wider -» kibővít
to make wrong right -» jóra fordítja a rosszat
to make wrong right -» jóváteszi a rosszat
to make wrong right -» visszásságot megszüntet
make yourself at home! -» érezd magad otthon!
make yourself at home! -» helyezd magad kényelembe!
make yourself at home! -» ne zavartasd magad!
make yourself easy about it! -» légy nyugodt!
make yourself easy about it! -» ne csinálj gondot belőle!
make-believe -» hamis
make-believe -» látszat
make-believe -» látszatkeltés
make-believe -» színlelt
make-believe -» színlelés
make-do -» ideiglenes
make-do -» szükségmegoldás
makepeace -» békéltető
maker -» alkotó
maker -» gyáros
maker -» készítő
maker -» kivitelező
maker -» okozó
maker -» teremtő
makeshift -» hevenyészett
makeshift -» ideiglenes tákolmány
makeshift -» ideiglenes
makeshift -» kisegítő megoldás
makeshift -» kisegítő
makeshift -» összetákolt
makeshift -» rögtönzött
makeshift -» silány munka
makeshift -» silány
makeshift -» szükség-
makeshift -» szükségmegoldás
makeup -» alkat
makeup -» alkotóelemek
makeup -» elrendezés
makeup -» kárpótlás
makeup -» kiegészítés
makeup -» kikészítés
makeup -» lelki konstitúció
makeup -» összeállítás
make-up -» sminkek
makeup -» smink
makeup -» sminkek
make-up -» szépítőszerek
makeup -» szépítőszerek
makeup -» tördelés
make-weight -» pótlék
make-weight -» ráadás
make-weight -» súlykiegészítés
making -» elkészítés
making -» gyártás
making -» készítés
making -» kivitelezés
making a mess -» szemetelés
making and breaking -» megszakítás
making and breaking -» zárás és nyitás
making of an excuse -» igazolás
making use of -» értékesítés
makings -» adottság
makings -» adottságok
makings -» bevétel
makings -» hozzávaló
makings -» kellék
makings -» kellékek
makings -» kereset
maladjusted -» hibásan beállított
maladjusted -» rosszul alkalmazkodó
maladjustment -» hibás beállítás
maladjustment -» meghasonlottság
maladjustment -» összhangtalanság
maladjustment -» rossz viszonyulás
maladjustment -» rossz megoldás
malady -» baj
malady -» betegség
Malagasy -» madagaszkári
malaise -» betegség
malaise -» gyengélkedés
malaise -» rossz közérzet
malaria -» malária
malarial -» maláriás
malarkey -» halandzsa
malarkey -» kitaláció
malarkey -» mese habbal
malarkey -» süket duma
Malay -» maláj ember
Malay -» maláj nyelv
Malay archipelago -» Maláj szigetvilág
Malay peninsula -» Maláj-félsziget
Malaya -» Malájföld
Malaya -» Malaja
Malaysia -» Malaysia
Malaysian -» malaysiai
maldistribution -» aránytalan terítés
maldistribution -» helytelen elosztás
male -» hím
male screw -» csavar
maleficence -» ártalom
maleficent -» ártalmas
maleficent -» gonosz
maleficent -» káros
maleficent -» rossz
maleic acid -» maleinsav
malevolence -» rosszakarat
malevolent -» kaján
malevolent -» kárörvendő
malevolent -» rosszindulatú
malevolent -» rosszakaratú
malformation -» deformáltság
malformation -» hiba
malformation -» idomtalanság
malformed -» deformált
malformed -» idomtalan
malfunction -» üzemzavar
malfunctioning -» hibás
malfunctioning -» rosszul működő
malice -» rosszakarat
malice -» rosszhiszeműség
malice -» rosszindulat
malicious -» bűnös
malicious -» fondorlatos
malicious -» gonosz
malicious -» kaján
malicious -» rosszhiszemű
malicious -» rosszindulatú
malicious -» szándékos
malicious -» vétkes
malicious destruction -» szabotázs
malicious destruction of property -» szabotázs
maliciously -» gonoszul
maliciously -» kajánul
maliciously -» rosszhiszeműen
maliciously -» rosszindulatúan
maliciously -» szándékosan
malign -» ártalmas
malign -» rosszindulatú
malign -» veszedelmes
to malign -» becsmérel
to malign -» befeketít
to malign -» megrágalmaz
malignancy -» ellenségesség
malignancy -» rosszakarat
malignancy -» rosszindulat
malignancy -» rosszindulatúság
malignant -» ellenséges
malignant -» gyűlölködő
malignant -» rosszakaratú
malignant -» rosszindulatú
malignant -» veszélyes
malignant adenoma -» mirigyrák
malignant growth -» rosszindulatú daganat
maligner -» rágalmazó
malignity -» ellenségesség
malignity -» rosszakarat
malignity -» rosszindulat
malignity -» rosszindulatúság
to malinger -» betegnek tetteti magát
to malinger -» szimulál
malingerer -» lógós
malingerer -» szimuláns
mall -» árnyas sétány
mall -» fakalapács
mall -» kalapácsszerű labdaütő
mall -» malljátszótér
mall -» malljáték
mall -» sétálóutca
mall -» sulyok
to mall -» üt
to mall -» ver
mallet -» döngölő
mallet -» kalapács
mallet -» sulyok
mallet -» ütő
malnutrition -» hiányos táplálkozás
malnutrition -» nem megfelelő táplálkozás
malnutrition -» rosszul tápláltság
malnutrition -» rossz táplálkozás
malodorous -» büdös
malodorous -» rossz szagú
malonic acid -» malonsav
malpractice -» gondatlanság
malpractice -» helytelen kezelés
malpractice -» hűtlen kezelés
malpractice -» mulasztás
malpractice -» szabálytalanság
malt -» maláta
to malt -» árpát csíráztat
to malt -» malátáz
malt liquor -» sör
malted milk -» malátával kevert tej
to maltreat -» bánt
to maltreat -» bántalmaz
to maltreat -» gyötör
to maltreat -» rosszul bánik vkivel
mama -» mama
mamma -» mama
mammal -» emlős
mammoth -» igen nagy
mammoth -» mammut
mammoth -» mammut-
mammoth -» óriás-
mammoth -» óriási
to man -» legénységgel ellát
to man -» megerősít
to man a gun -» löveget kiszolgál
to man a prize -» legénységet küld zsákmányolt hajóra
to man a trench -» lövészárkot elfoglal
man about town -» társasági ember
man about town -» világfi
man alive! -» te jó isten!
man and boy -» gyermekkorától fogva
man as such -» az ember, mint olyan
man crippled in the war -» hadirokkant
man in the street -» utca embere
man, men -» bábu (társasjátékban)
man, men -» ember
man, men -» férfi
man, men -» férj
man, men -» fő
man, men -» hajó
man, men -» hűbéres
man, men -» inas
man, men -» játékos
man, men -» katona
man, men -» közkatona
man, men -» sakkfigura
man of action -» tettek embere
man of brains -» eszes ember
man of brains -» okos ember
man of convivial habits -» kellemes asztaltárs
man of deeds -» tettek embere
man of erudition -» tanult ember
man of family -» előkelő származású ember
man of family -» jó családból való ember
man of feeling -» érző ember
man of feeling -» érző szívű ember
man of good report -» jó hírű ember
man of good report -» jó nevű ember
man of great learning -» nagy tudású ember
man of great learning -» nagy tudományú ember
man of great talent -» nagytehetségű ember
man of grit -» karakán legény
man of high standing -» magas állású ember
man of high standing -» magas rangú ember
man of his cast -» magafajta ember
man of his word -» szavatartó ember
man of ideas -» ötletekben gazdag ember
man of ideas -» ötletes ember
man of impulse -» impulzív ember
man of insight -» bölcs ember
man of insight -» okos ember
man of loose build -» hanyag tartású ember
man of many words -» fecsegő
man of many words -» szószátyár ember
man of means -» jómódú ember
man of means -» vagyonos ember
man of moods -» bogaras ember
man of moods -» hangulat embere
man of moods -» szeszélyes ember
man of nerves -» bátor ember
man of nerves -» erős ember
man of no account -» jelentéktelen ember
man of no pretension -» igénytelen ember
man of no pretension -» szerény ember
man of note -» neves ember
man of pleasure -» élvhajhász ember
man of poise -» higgadt ember
man of poise -» kiegyensúlyozott ember
man of poise -» nyugodt ember
man of property -» vagyonos ember
man of push and go -» rámenős ember
man of silence -» csendes ember
man of silence -» hallgatag ember
man of stomach -» bátor ember
man of stomach -» rettenthetetlen ember
man of substance -» vagyonos ember
man of the day -» nap hőse
man of the good old stock -» régi vágású ember
man of the people -» népből való ember
man of the world -» világfi
man of understanding -» értelmes ember
man of understanding -» okos ember
man of wide reading -» nagy olvasottsággal rendelkező ember
man of wide reading -» nagy olvasottságú ember
man of wide reading -» széleskörű olvasottsággal rendelkező ember
to man oneself -» megembereli magát
to man oneself -» nekibátorodik
to man oneself -» összeszedi bátorságát
to man oneself -» összeszedi erejét
man overboard! -» ember a vízben!
man slow to action -» kétszer is meggondolja, hogy mit tesz
man slow to action -» lassan cselekszik
to man up -» legénységgel ellát
to man up -» megerősít
man with an evil air -» ellenszenves ember
man with an evil air -» rosszarcú ember
man with broad shoulders -» széles vállú ember
man without family encumbrance -» családi kötelezettségek nélküli férfi
man without family encumbrance -» családi kötelezettségekkel nem terhelt férfi
man's man -» talpig férfi
manacle -» bilincs
manacle -» kézbilincs
to manacle -» bilincsbe ver
to manacle -» megbilincsel
to manage -» boldogul
to manage -» gazdálkodik
to manage -» igazgat
to manage -» intéz
to manage -» irányít
to manage -» kezel
to manage -» megbirkózik
to manage -» sikerül
to manage -» vezet
manageability -» irányíthatóság
manageability -» kezelhetőség
manageability -» megvalósíthatóság
manageable -» engedelmes
manageable -» irányítható
manageable -» keresztülvihető
manageable -» kezelhető
manageable -» kivihető
manageable -» megvalósítható
manageable -» nevelhető
manageable -» vezethető
manageableness -» irányíthatóság
manageableness -» kezelhetőség
manageableness -» megvalósíthatóság
management -» intézés
management -» vezetés
manager -» igazgató
manager -» osztályvezető
manager -» ügyvezető
managing director -» ügyvezető igazgató
manakin -» manakin
mandate -» felhatalmazás
mandate -» mandátum
mandate -» megbízás
mandate -» meghagyás
mandate -» meghatalmazás
mandate -» parancs
mandate -» rendelkezés
mandate -» utasítás
to mandate -» mandátum alá helyez
to mandate -» megbíz
mandatory -» elrendelő
mandatory -» feltétlenül szükséges
mandatory -» kötelező
mandatory -» mandátumi megbízás
mandatory -» mandátumi meghatalmazás
mandatory -» megbízott
mandatory -» meghagyó
mandatory -» meghatalmazott
mandatory -» rendelkező
mandatory -» végzést kibocsátó
mandatory states -» mandátum alapján kormányzott államok
mandatory writ -» meghagyás
mandatory writ -» végzés
mandible -» állkapocs
mandible -» csőrkáva
mandibular joint -» állkapocsízület
mandragora -» mandragóra
mandrake -» mandragóra
mane -» sörény
manful -» bátor
manful -» derekas
manful -» derék
manful -» elszánt
manful -» férfias
manful -» harcias
manfully -» bátran
manfully -» derekasan
manfully -» férfiasan
manganese -» mangán
manganese copper -» mangános réz
manganese ore -» mangánérc
mange -» kosz
mange -» rüh
mangel-wurzel -» takarmányrépa
manger -» jászol
mangle -» mángorló
to mangle -» elferdít
to mangle -» mángorol
to mangle -» megcsonkít
to mangle -» szétroncsol
to mangle -» széttép
mango -» mangó
mango -» mangófa
mangosteen -» garcinia
mangosteen -» mangosztán
mangrove -» mangrove
mangy -» koszos
mangy -» lompos
mangy -» ócska
mangy -» pocsék
mangy -» rühes
mangy -» vacak
to manhandle -» bántalmaz
to manhandle -» durván bánik vkivel
to manhandle -» kézi erővel mozgat
to manhandle -» kézi erővel szállít
man-hater -» férfigyűlölő
manhole -» búvólyuk
manhole -» búvónyílás
manhole -» kábelakna
man-hole cover -» csatornafedő
manhood -» bátorság
manhood -» férfiak
manhood -» férfiasság
manhood -» férfikor
manhunt -» embervadászat
manhunt -» hajtóvadászat
manhunt -» üldözés
manhunter -» embervadász
manhunter -» fejvadász
mania -» mánia
mania -» mániás elmezavar
mania -» őrjöngés
mania -» szenvedély
maniac -» bolondja vminek
maniac -» dühöngő őrült
maniac -» dühöngő
maniac -» mániás
maniac -» őrjöngő
maniacal -» elmebajos
maniacal -» mániákus
maniacal -» őrjöngő
maniacal -» őrült
maniacal -» őrültségi
maniacal -» tébolyodott
maniacal depressive -» mániás-depressziós
maniacally -» őrülten
maniacally -» tébolyodottan
manic -» mániákus
manicotti -» sajttal töltött paradicsommal sütött csőtészta
manicure -» kézápolás
manicure -» kézápoló
manicure -» körömápolás
manicure -» körömápoló
manicure -» manikűr
manicure -» manikűrözés
to manicure -» gondosan ápol
to manicure -» kezet ápol
to manicure -» körmöt ápol
to manicure -» manikűröz
to manicure -» pedánsan ápol
manicurist -» kézápoló
manicurist -» körömápoló
manicurist -» manikűrös
manifest -» kézenfekvő
manifest -» leplezetlen
manifest -» nyilvánvaló
manifest -» rakományjegyzék
manifest -» szemmel látható
to manifest -» bizonyít
to manifest -» bizonyságul szolgál
to manifest -» elárul
to manifest -» kimutat
to manifest -» nyilvánul
to manifest -» tanúsít
to manifest -» világosan megmutat
manifestation -» kinyilvánítás
manifestation -» manifesztálódás
manifestation -» megnyilatkozás
manifestly -» nyilvánvalóan
manifestly -» szemmel láthatóan
manifesto -» kiáltvány
manifesto -» nyilatkozat
manifold -» csőcsonk
manifold -» elosztó cső
manifold -» elosztó vezeték
manifold -» hektográfiai levonat
manifold -» kipufogó és szívó csővezeték
manifold -» sokágú cső
manifold -» többcsonkos csőelágazó
manifold -» többszörös hajlatú cső
manifold -» tömlő
to manifold -» sokszorosít
to manifold -» sokszoroz
manikin -» apró emberke
manikin -» kirakati öltöztetőbaba
manikin -» kis emberke
manikin -» manakin
manikin -» maneken
manikin -» próbababa
manikin -» tanbábu
manikin -» törpe
Manila -» Manila
manila -» manilai
manila -» manila szivar
manilla -» fémgyűrű
manilla -» karperec
manilla -» manila
manilla -» manilai
manilla -» manillaszivar
manilla hemp -» manilai kender
manilla paper -» durva barna csomagolópapír
to manipulate -» bánik
to manipulate -» irányít
to manipulate -» kezel
to manipulate -» manipulál
to manipulate -» mesterkedik
manipulation -» kezelés
manipulation -» manipuláció
manipulation -» manipulálás
manipulative -» kézi kezeléses
manipulative -» manipulációs
manipulative surgery -» bőr felvágása nélküli kezelés
manipulative surgery -» kézi kezelés
manipulator -» befolyásoló
manipulator -» kezelő
manipulator -» manipulátor
mankind -» emberiség
manly -» férfias
manly -» határozott
manna -» manna
mannequin -» manöken
mannequin -» próbababa
manner -» magatartás
manner -» mód
manner -» módszer
manner -» viselkedés
manner in dispute -» szóban forgó ügy
manner in dispute -» vita tárgya
manner of speech -» beszéd
manner of speech -» beszédmód
manner of speech -» beszédmodor
mannered -» illedelmes
mannered -» keresett
mannered -» maníros
mannered -» mesterkélt
mannered -» modoros
mannered -» vmilyen modorú
mannerism -» mesterkéltség
mannerism -» modorosság
mannerism -» sajátos modor
mannerism -» természetellenesség
mannerly -» jó modorú
mannerly -» jól nevelt
mannerly -» tisztességtudó
mannerly -» tisztelettudó
mannerly -» udvarias
manners -» modor
manners -» viselkedés
mannikin -» apró emberke
mannikin -» kis emberke
mannikin -» törpe
mannish -» férfias
manoeuverable -» kormányozható
manoeuvrability -» irányíthatóság
manoeuvrability -» kormányozhatóság
manoeuvrable -» kormányozható
manoeuvre -» hadgyakorlat
manoeuvre -» hadmozdulat
manoeuvre -» manőver
to manoeuvre -» irányít
to manoeuvre -» kezel
to manoeuvre -» manőverez
to manoeuvre -» mesterkedik
to manoeuvre -» mozgat
to manoeuvre -» működtet
man-of-all-work -» ezermester
man-of-war, men-of-war -» hadihajó
manor -» nemesi földbirtok
manor -» uradalom
manpower -» élőerő
manpower -» emberi erő
manpower -» munkaerő
manpower -» munkáslétszám
manpower -» munkásanyag
man-servant, men-servant -» inas
man-servant, men-servant -» szolga
man-servant, men-servants -» inas
man-servant, men-servants -» szolga
mansion -» nemesi kúria
mansion -» palota
mansion -» urasági kastély
mansions -» bérpalota
mansions -» lakóháztömb
mantel -» kandallópárkány
mantel -» kandallóburkolat
mantelpiece -» kandallópárkány
mantis -» sáska
mantle -» gázharisnya
mantle -» köpeny
mantle -» köpönyeg
mantle -» lepel
mantle -» palást
mantle -» takaró
to mantle -» beburkol
to mantle -» ég
to mantle -» elborít
to mantle -» elpirul
to mantle -» eltakar
to mantle -» habzik
to mantle -» lángol
to mantle -» pirul
mantra -» hindu himnusz
mantra -» hindu szöveg
manual skill -» kézügyesség
manual worker -» fizikai munkás
manufacturer -» termelő
manure -» ganéj
manure -» trágya
to manure -» trágyáz
manure scoop -» trágyalé-kanál
manuscript -» kézirat
manway -» gyalogjáró
many -» nagy mennyiség
many -» sok
many -» számos
many -» tömeg
many a man -» sok ember
many a one -» sok ember
many a time -» gyakran
many a time -» sokszor
many happy returns! -» isten éltessen sokáig!
many of the old scientific teachings were wrong -» sok régi tudományos tanítás helytelen volt
many of the old scientific teachings were wrong -» sok régi tudományos tanítás téves volt
many of us -» sokan közülünk
many people -» sok ember
many times -» sokszor
maori -» citrusfélék betegsége
Maori -» maori
Maori -» maori bennszülött
Maori -» maori nyelv
Maori -» új-zélandi bennszülött
map -» térkép
to map -» feltérképez
to map -» térképet készít
to map -» térképez
to map out -» beoszt (időt)
to map out -» kidolgoz
to map out -» kitervez
maple -» jávor
maple -» jávorfa
maple -» juhar
maple -» juharfa
maple syrup -» cukorjuhar szirup
maquis -» bozótos terület Korzikán
maquis -» francia partizán csoport
maquisard -» francia partizán
to mar -» elront
to mar -» megrongál
to mar -» tönkretesz
maraca -» rumbatök
marathon -» maratoni futás
marathon -» nagy teljesítmény
marathon -» sárgásvörös szín
marathon race -» maratoni futás
to maraud -» fosztogat
to maraud -» portyázik
to maraud -» zabrál
marauder -» martalóc
marble -» márvány
marble -» üveggolyó
marbles -» golyózás
march -» gyaloglás
march -» gyalogtávolság
march -» haladás
march -» határ
march -» határvidék
march -» induló
march -» március
march -» menet
march -» menetelés
march -» út
to march -» gyalogol
to march -» masírozik
to march -» masíroztat
to march -» megy
to march -» menetel
to march -» meneteltet
to march by -» elléptet vki előtt
to march by -» elvonul
to march in -» bemasíroz
to march in -» bevonul
to march in quick time -» gyorsított ütemben menetel
to march off -» elmegy
to march off -» elvonul
to march on sg -» határos vmivel
to march on swhere -» halad vmi felé
to march on swhere -» menetel vmi felé
to march on swhere -» nyomul vmi felé
march past -» díszszemle
to march past -» elléptet vki előtt
to march past -» elvonul
to march sy off -» elvezet vkit
to march two abreast -» kettős sorokban menetel
marcher -» határvidéki lakos
marcher -» menetelő
marching -» menetelés
marchpane -» marcipán
mare -» kanca
mare -» lidérc
mare -» lidércnyomás
mare's nest -» alapos tévedés
mare's nest -» hírlapi kacsa
mare's nest -» jelentéktelennek bizonyuló felfedezés
mare's nest -» jelentéktelennek bizonyuló lelet
mare's nest -» vaklárma
margarine -» margarin
margin -» árkülönbözet
margin -» árrés
margin -» eltérés
margin -» fedezet
margin -» fehér szél
margin -» határ
margin -» különbözet
margin -» lapszél
margin -» margó
margin -» mozgástér
margin -» óvadék
margin -» part
margin -» perem
margin -» szegély
margin -» szél
margin -» tolerancia
margin -» tűrés
to margin -» szegéllyel ellát
to margin -» szegélyez
to margin -» széljegyzetel
to margin -» széljegyzetekkel ellát
margin for safety -» biztonsági ráhagyás
margin of a wound -» seb széle
margin of a wound -» sebszáj
margin of error -» hibahatár
margin of error -» tolerancia
margin of profitableness -» határhaszon
margin release -» sorhosszabbító
margin stop -» sorzár
marginal -» csekély jelentőségű
marginal -» lapszéli
marginal -» mellékes
marginal note -» széljegyzet
marigold -» körömvirág
marigold -» mocsári gólyahír
marigold window -» külső osztású körablak
marijuana -» marihuána
marimba -» marimba
marimba -» xilofonszerű hangszer
marina -» kishajó-kikötő-medence
marinade -» besózott hal
marinade -» besózott hús
marinade -» boros ecetes fűszeres pác
marinade -» pácolt hal
marinade -» pácolt hús
to marinade -» besóz
to marinade -» mariníroz
to marinade -» pácol
marinate -» marinírozott
marinate -» pácolt
to marinate -» besóz
to marinate -» mariníroz
to marinate -» pácol
marine -» tengeri
marine -» tengerészeti
marine -» tengerész
marine -» tengerészgyalogos
marine -» tengerészet
marine insurance -» hajóbiztosítás
marine insurance -» hajókár-biztosítás
marine stores -» hajófelszerelési cikkek
mariner -» tengerész
marionett -» báb
marionett -» marionett
marionett -» zsinóron rángatott bábu
marionette -» báb
marionette -» marionett
marionette -» zsinóron rángatott bábu
marital -» házassági
marital -» házastársi
marital status -» családi állapot
maritime -» tengeri
maritime -» tengerparti
maritime -» tengermelléki
marjoram -» majoránna
marjoram -» majoranna
mark -» célpont
mark -» fontosság
mark -» jel
mark -» kézjegy
mark -» márka
mark -» mérték
mark -» nyom
mark -» osztályzat
mark -» rajtvonal
mark -» szint
to mark -» észrevesz
to mark -» jelez
to mark -» jellemez
to mark -» megfigyel
to mark -» megjegyez
to mark -» megjelöl
to mark -» osztályoz
to mark an era -» korszakot alkot
to mark an era -» korszakot jelent
to mark essays -» dolgozatot javít
to mark exercises -» dolgozatot javít
mark of interrogation -» kérdőjel
to mark off -» elhatárol
to mark off -» kijelöl
to mark out -» kijelöl
to mark out -» kitűz
to mark out for sg -» kijelöl vmire
to mark out for sg -» kiszemel vmire
to mark out for sg -» szán vmire
to mark out from -» kitűnik vhonnan
to mark out from -» kiválik vhonnan
to mark papers -» dolgozatot javít
marked -» észrevehető
marked -» jellegzetes
marked -» megkülönböztetett
markedly -» feltűnően
markedly -» határozottan
markedly -» szemmel láthatóan
marker -» bábu
marker -» filctoll
marker -» játékpénz
marker -» jelzőtáblácska
marker -» jelzőzászló
marker -» könyvjelző
marker -» markőr
marker -» olvasójel
marker -» pontjelző
marker -» találatjelző
marker -» zseton
market -» fogyasztási terület
market -» piac
market garden -» háztáji
market garden -» veteményeskert
market rates -» piaci árak
marketability -» eladhatóság
marketability -» értékesíthetőség
marketability -» piacképesség
marketable -» eladható
marketable -» értékesíthető
marketable -» piacképes
market-hall -» csarnok
marketing -» értékesítés
marketing -» forgalomba hozatal
marketing -» piaci adásvétel
marketing -» piaci áru
marketing -» piacra felhozott áru
marketing -» vásározás
marketing board -» értékesítési egyesülés
marketing method -» értékesítési módok
marketing of a product -» cikk értékesítése
marketing research -» piackutatás
marketplace -» piac
marketplace -» piactér
marking -» jelölés
marking -» jelzés
marking -» megjelölés
markings -» mintázat
marksman, marksmen -» analfabéta
marksman, marksmen -» lövész
marksman, marksmen -» mesterlövész
marksmanship -» lövészet
marl -» márga
to marl -» márgáz
to marl -» márgával javít
maroon -» elhagyott partra kitett ember
maroon -» gesztenyebarna
maroon -» kirándulás
maroon -» lakatlan szigetre kitett ember
maroon -» petárda
maroon -» szökevény rabszolga
maroon -» szökött rabszolga leszármazottja
maroon -» táborozás
to maroon -» csatangol
to maroon -» elhagyott szigetre kitesz
to maroon -» erdőségbe menekül
to maroon -» kirándul
to maroon -» kószál
to maroon -» kujtorog
to maroon -» lakatlan szigetre kitesz
to maroon -» lődörög
to maroon -» ődöng
to maroon -» táborozik
marquetery -» berakás
marquetery -» famozaik
marquetery -» intarzia
marquetry -» berakás
marquetry -» famozaik
marquetry -» intarzia
marquetry inlay -» berakás
marquetry inlay -» intarzia
marriage -» egyesülés
marriage -» házasság
marriage -» házasságkötés
marriage -» szoros kapcsolat
marriage -» szoros összetartozás
marriage -» ugyanabból a színből király és dáma együtt
marriage bed -» hitvesi ágy
marriage by proxy -» távházasság
marriage celebrations -» esküvői szertartás
marriage guidance counsellor -» házassági tanácsadó
marriage is a lottery -» a jó házasság szerencse dolga
marriage lines -» házasságlevél
marriage of convenience -» érdekházasság
marriage rate -» házasulási arányszám
married -» házas
married life -» házasság
marrow -» tök
marrow -» veleje vminek
marrow -» velő
to marry -» házasodik
marry, come up! -» a kutyafáját!
marry, come up! -» a teremtésit!
to marry for love -» szerelemből nősül
to marry money -» érdekházasságot köt
to marry money -» gazdagon nősül
marry-go-round -» körhinta
marry-go-round -» ringlispíl
marry-making -» mulatás
marry-making -» mulatság
marry-making -» vidámság
marry-making -» vigalom
marsh -» láp
marsh -» mocsár
marshal -» bírósági tisztviselő
marshal -» marsall
marshal -» rendőrbíró
marshal -» tábornagy
marshal -» udvarmester
to marshal -» elrendez
to marshal -» rendbe szed
to marshal -» rendez
to marshal -» vezet
marshalling -» elrendezés
marshalling -» rendezés
marshalling-yard -» rendező pályaudvar
marshland -» láp
marshland -» mocsaras terület
marshland -» mocsárvidék
marshland -» mocsár
marshmallow -» fehérmályva
marshmallow -» mályvacukor
marshmallow -» orvosi ziliz
marsupial -» erszényes
mart -» árverési csarnok
mart -» kereskedelmi központ
mart -» kereskedés
mart -» nyest
mart -» piactér
mart -» télire besózott hús
mart -» üzlet
mart -» vágómarha
to mart -» ad-vesz
to mart -» kereskedik
to mart -» üzletel
to mart -» vásároz
martial -» hadi
martial -» harci
martial -» harcias
martial -» katonás
martial law -» hadijog
martial law -» rögtönítélő bíráskodás
martial law -» statárium
martial music -» katonazene
Martian -» mars-
Martian -» marsbeli
Martian -» marsi
Martian -» marslakó
martinet -» embernyúzó
martinet -» fenevad
martinet -» kecskefélék egy csoportja
martinet -» paragrafusrágó
martinet -» szőröző tiszt
martinet -» szőröző kiképző
martinetish -» akadékoskodó
martinetish -» szőröző
martinettish -» akadékoskodó
martinettish -» szőröző
martini -» martini
martyr -» mártír
martyr -» vértanú
to martyr -» agyongyötör
to martyr -» halálra kínoz
to martyr -» halálra gyötör
to martyr -» megöl
to martyr -» vértanúhalállal megöl
martyrdom -» mártíromság
martyrdom -» vértanúság
martyrdom -» vértanúhalál
to martyrize -» agyonkínoz
to martyrize -» vértanúhalállal megöl
to martyrize -» vértanút csinál vkiből
marvel -» csoda
marvel -» csodálatos dolog
marvel -» csodálat
marvel -» csodálkozás
to marvel -» bámul
to marvel -» csodálkozik
marvelling -» bámuló
marvelling -» csodálkozó
marvellingly -» csodálkozva
marvellous -» bámulatos
marvellous -» csodálatos
marvellous -» hihetetlen
marvelous -» bámulatos
marvelous -» csodálatos
marvelous -» hihetetlen
marzipan -» marcipán
mascara -» szemöldökfesték
mascara -» szempillafesték
mascaraed -» festett szemű
mascot -» kabala
mascot -» szerencsetárgy
mascot -» talizmán
mascot -» üdvöske
masculine -» férfias
masculine -» hímnemű (névszó)
masculine rhyme -» egyszótagos rím
masculine rhyme -» hímrím
masculinity -» férfiasság
mash -» keverék
mash -» krumplipüré
mash -» nedves darakeverék
mash -» pép
to mash -» összekever (korpát vízzel)
to mash -» összezúz
to mash -» zúz
mask -» álarc
mask -» álarcos személy
mask -» fej
mask -» kibúvó
mask -» kifogás
mask -» maszk
mask -» maszka
mask -» pofa
mask -» ürügy
mask -» védőálarc
mask -» védőlap
mask -» védőmaszk
to mask -» álarcoz
to mask -» álcáz
to mask -» elfed
to mask -» elfojt
to mask -» elnyom
to mask -» eltakar
to mask -» leplez
to mask -» maszkol
to mask -» maszkíroz
masked -» álarcos
masked -» eltakart
masked -» lefedett
masked -» takart
masked ball -» álarcosbál
masker -» álarcos
masking -» álcázás
masking -» burkolat
masking -» elfátyolozódás
masking -» elfojtás
masking -» elnyomás
masking -» eltakarás
masking -» fedés
masking -» maszkírozás
masochism -» mazochizmus
masochist -» mazochista
masochistic -» mazochista
mason -» kőműves
masonic -» szabadkőműves
masonic grip -» szabadkőműves kézfogás
masonry -» falazat
masonry -» falazás
masonry -» kőművesség
masonry -» kőművesmunka
masque -» álcajáték
masque -» látványos zenés játék
masquerade -» álarcos mulatság
masquerade -» álarcosbál
masquerade -» álöltözet
masquerade -» jelmezes mulatság
masquerade -» képmutatás
masquerade -» komédia
masquerade -» maskara
to masquerade -» álarcosbálon vesz részt
to masquerade -» szerepet játszik
to masquerade -» szerepet színlel
masquerader -» álarcos
masquerader -» álarcos mulatság résztvevője
masquerader -» álarcos menet résztvevője
masquerader -» csaló
masquerader -» komédiás
masquerader -» komédiázó
masquerader -» maskara
mass -» csomó
mass -» halom
mass -» mise
mass -» nagy csomó
mass -» rakás
mass -» tömeg
to mass -» halmoz
to mass -» összecsődül
to mass -» összegyűjt
to mass -» összegyűl
to mass -» összehalmoz
to mass -» összehord
to mass -» tornyosul
to mass -» tömegbe verődik
mass hypnotism -» tömeghipnózis
mass media -» tömegtájékoztatási eszközök
mass media -» tömegkommunikációs eszközök
mass meeting -» tömeggyűlés
mass murderer -» tömeggyilkos
mass production -» tömegtermelés
mass psychosis -» tömegpszichózis
massacre -» mészárlás
massacre -» öldöklés
massacre -» vérfürdő
to massacre -» halomra öl
to massacre -» lemészárol
to massacre -» mészárol
massage -» gyúrás
massage -» masszázs
massage -» masszírozás
to massage -» gyúr
to massage -» masszíroz
masses -» széles néptömegek
masses -» széles tömegek
masseur -» gyúró
masseur -» masszőr
masseuse -» masszőz
massive -» masszív
massive -» nagy
massively -» masszívan
massiveness -» masszívság
massiveness -» súlyosság
massiveness -» tömörség
massy -» masszív
mast -» árboc
master -» fiatalúr
master -» főnök
master -» igazgató
master -» kapitány (hajóé)
master -» mester
master -» tanár
master -» tanító
master -» úr vmi fölött
to master -» alaposan megtanul
to master -» felülkerekedik vmin
to master -» jól tud
to master -» megfékez
to master -» mestere vminek
to master -» tökéletesen elsajátít
to master -» úr vmi felett
master of the house -» házigazda
master sergeant -» alhadnagy
master sergeant -» legidősebb tiszthelyettes
masterful -» hatalmaskodó
masterful -» mesteri
masterful -» parancsoló
masterful -» remek
masterful -» zsarnoki
masterfulness -» hatalmaskodás
masterfulness -» zsarnokoskodás
masterhood -» uralkodás
mastermind -» vezető elme
to mastermind -» háttérből irányít
masterpiece -» mestermű
masterwork -» főmű
masterwork -» mestermű
mastery -» alapos ismeret
mastery -» beható ismeret
mastery -» fölény
mastery -» hatalom
mastery -» kiválóság
mastery -» uralom
mastery -» ügyesség
masthead -» árboccsúcs
masthead -» árboctető
to masticate -» megdarál
to masticate -» megrág
to masticate -» pépesít
to masticate -» rág
mastication -» darálás
mastication -» megdarálás
mastication -» pépesítés
mastication -» rágás
mastication -» takarmánypépesítés
masticator -» darálógép
masticator -» húsdarálógép
masticatory muscle -» rágóizom
mastiff -» szelindek
mastiff bat -» szelindekdenevér
masting shears -» árbocemelő daru
to masturbate -» maszturbál
to masturbate -» nemi önkielégítést végez
to masturbate -» onanizál
masturbation -» maszturbáció
masturbation -» nemi önkielégítés
mat -» birkózószőnyeg
mat -» fénytelen
mat -» gyékényfonat
mat -» gyékényszőnyeg
mat -» lábtörlő
mat -» matt
mat -» összetapadt hajcsomó
mat -» tompa
to mat -» összecsomósodik
to mat -» összegabalyít
to mat -» összegubancol
to mat -» összegubancolódik
matador -» matador
match -» gyufa
match -» házasság
match -» meccs
match -» mérkőzés
match -» pari
match -» párja vminek
to match -» egyenlő vmivel
to match -» egyenrangú vmivel
to match -» egymásba illeszt
to match -» eresztékesen egymásba illeszt
to match -» felér
to match -» férjhez ad
to match -» harmonizál
to match -» hasonlóval kiegészít
to match -» hornyosan egymásba illeszt
to match -» illik
to match -» kénez (hordót)
to match -» kiegészít
to match -» megfelel
to match -» megy vmihez
to match -» méltó ellenfélnek bizonyul
to match -» méretet egyeztet
to match -» összehasonlít
to match -» összeilleszt
to match -» összeillik
to match -» összemér
to match -» összepasszít
to match -» összepasszol
to match -» összeházasít
to match -» összeválogat
to match -» összehangol
to match -» szembeállít
to match -» vetekszik
to match -» vmihez illőt talál
to match -» vmihez passzolót talál
to match a vase -» megveszi a váza párját
to match opponents -» kiállítja az ellenfeleket egymással szemben
to match sy against sy -» szembeállít vkit vkivel
to match well -» jól illenek egymáshoz
match won by default -» ellenfél távolmaradása révén megnyert mérkőzés
matchbook -» levélgyufa
matchbox -» gyufásdoboz
matched orders -» egyidejű vételi és eladási tőzsdei megbízások
matched outfit -» összeillő öltözék
matched outfit -» színben összeillő öltözék
matched set -» ízléses összeállítás
matchless -» egyedülálló
matchless -» hasonlíthatatlan
matchless -» összehasonlíthatatlan
matchless -» páratlan
matchless -» párját ritkító
matchless -» utánozhatatlan
match-stick -» gyufaszál
mate -» első tiszt
mate -» kisegítő
mate -» legény
mate -» másodkapitány
mate -» matt
mate -» pajtás
mate -» pár (madaraké)
mate -» segéd
mate -» szaki
mate -» szaktárs
mate -» társ
mate -» tiszthelyettes
to mate -» fedeztet
to mate -» mattot ad
to mate -» megmattol
to mate -» összeházasít
to mate -» párosodik
to mate -» párosít
to mate -» pároztat
to mate -» párzik
to mate a trip -» kirándulást tesz
to mate a trip -» kirándul
to mate a trip -» utazást tesz
to mate a trip -» utazik
matelot -» matróz
matelot -» tengerész
matelote -» fűszeres mártással készült hal
mater -» mama
mater -» mutter
material -» anyag
material -» anyagi
material -» anyagias
material -» dologi
material -» érzéki
material -» fizikai
material -» fontos
material -» lényeges
material -» lényegbevágó
material -» ruhaanyag
material -» tárgyi
material -» testi
material essentials -» anyagi javak
material expenditure -» dologi kiadás
material intensity -» anyagigényesség
material needs -» anyagi javak
material needs -» létfenntartás szükségletei
material world -» anyagi világ
materialistic -» anyagias
to materialize -» érzékelhetővé válik
to materialize -» megvalósít
to materialize -» megvalósul
to materialize -» teljesül
to materialize -» testet ölt
materials -» eszközök
materials -» felszerelés
materials -» hozzávalók
materials fit for the job -» jól felhasználható anyagok
materials fit for the job -» munkához alkalmas anyagok
maternal -» anya-
maternal -» anyai
maternal care -» anyai gondoskodás
maternal grandmother -» anyai nagyanya
maternally -» anyaian
maternity -» anyaság
maternity hospital -» szülőotthon
maternity leave -» szülési szabadság
maternity nurse -» szülésznő
maternity ward -» szülészet
maternity ward -» szülészeti osztály
matey -» barátkozó természetű
matey -» barátkozó
matey -» barátságos
matey -» bratyizó
matey -» haverkodó
math -» matek
mathematical instruments -» mérőeszközök
mathematical instruments -» mértani eszközök
mathematics -» matematika
maths -» matek
matinee -» délutáni előadás
matinée -» délutáni előadás
matinée idol -» nők bálványa
mating -» párosodás
mating -» párzás
mating season -» megindító
matriarch -» matriarcha
matriarchal -» anyajogi
matriarchal -» matriarchális
matriarchy -» anyajogú társadalom
matriarchy -» matriarchátus
matriculation -» beiratkozás
matrimonial -» házassági
matrimonial -» házastársi
matrimonial -» hitvesi
matrimonial agency -» házasságközvetítő iroda
matrimonial bureau -» házasságközvetítő iroda
matrimonial causes -» házassági perek
matrimonial tether -» házassági kötöttség
matrimonial tether -» házasság igája
matrimony -» adu király és felső együtt
matrimony -» házasság
matrix, matrices -» ágyazóanyag
matrix, matrices -» alapanyag
matrix, matrices -» alapszövet
matrix, matrices -» alapszövezet
matrix, matrices -» anyaforma
matrix, matrices -» anyakőzet
matrix, matrices -» beágyazó anyag
matrix, matrices -» betűanyagminta
matrix, matrices -» cementáló közeg
matrix, matrices -» kötőanyag
matrix, matrices -» lehúzókép
matrix, matrices -» lyukasztó alaplemez
matrix, matrices -» mátrix
matrix, matrices -» matrica
matrix, matrices -» sejtközi állomány
matrix, matrices -» szerszám-csésze
matrix, matrices -» üregméret
matron -» családanya
matron -» felügyelőnő
matron -» főápolónő
matron -» főnővér
matron -» gondnoknő
matron -» idősebb asszony
matron -» matróna
matronage -» felügyelőnői tisztség
matronage -» főápolónői tisztség
matronage -» házvezetőnői tisztség
matronage -» matrónák
matronage -» matrónák összessége
matronage -» matrónaság
matronal -» idősebb asszonyhoz illő
matronal -» idősebb asszonyhoz méltó
matronal -» matrónához illő
matronal -» matrónához méltó
matronly -» gondnoknői
matronly -» házvezetőnői
matronly -» idősebb asszonyhoz illő
matronly -» idősebb asszonyhoz méltó
matronly -» matrónához illő
matronly -» matrónához méltó
matt -» fénytelen
matt -» matt
matt -» tompa
matte -» matt
matted -» gubancos
matter -» anyag
matter -» baj
matter -» dolog
matter -» genny
matter -» kérdés
matter -» kézirat
matter -» lényeg
matter -» szedendő anyag
matter -» szedés
matter -» tárgy
matter -» tartalom
matter -» téma
matter -» ügy
matter -» váladék
to matter -» fontos
to matter -» gennyezik
to matter -» lényeges
to matter -» számít
matter in hand -» kérdéses dolog
matter in hand -» kérdéses ügy
matter in hand -» szóban forgó dolog
matter in hand -» szóban forgó ügy
matter of fact -» tényálladék
matter of fact -» ténykérdés
matter of opinion -» felfogás dolga
matter of opinion -» felfogás kérdése
matter of principle -» elvi kérdés
matter of taste -» ízlés dolga
matter of taste -» ízlés kérdése
matter of the last importance -» rendkívül fontos ügy
matter-of-fact -» gyakorlatias
matter-of-fact -» prózai
matting -» gubanc
matting -» gyékényfonat
matting -» gyékényszőnyeg
matting -» nádfonat
mattress -» matrac
maturation -» érés
maturation -» érlelés
maturation -» megérlelés
maturation -» megérés
mature -» átgondolt
mature -» érett
mature -» esedékes
mature -» lejárt
mature -» megfontolt
mature -» meggondolt
to mature -» esedékessé válik
to mature -» lejár
to mature -» megérik
to mature -» megérlel
maturity -» érés
maturity -» fejlettség (szervezeté)
maudlin -» érzelgős
maudlin -» érzelgősen részeg
maudlin -» siránkozó
maudlinly -» érzelgősen
maudlinly -» siránkozva
maul -» bakó
maul -» bunkó
maul -» buzogány
maul -» nehéz fakalapács
maul -» sulyok
to maul -» durván bánik vmivel
to maul -» durván bánik vkivel
to maul -» marcangol
to maul -» szétmarcangol
to maul sy about -» ide-oda rángat vkit
mauler -» boxer
mauler -» kéz
mauler -» kézre erősíthető ütőeszköz
mauler -» mancs
to maunder -» kóborol
to maunder -» kószál
to maunder -» összevissza fecseg
to maunder -» szórakozottan beszél
maunderings -» összefüggéstelen beszéd
maunderings -» zavaros beszéd
mausoleum -» kolumbárium
mausoleum, mausolea -» kolumbárium
mausoleum, mausolea -» mauzóleum
mausoleum, mausolea -» síremlék
mauve -» mályva
maverick -» ellenzéki
maverick -» ellenzéki képviselő
maverick -» elszabadult
maverick -» fiatal marha
maverick -» független
maverick -» kóbor
maverick -» pártból kilépett
maverick -» pártonkívüli
maverick -» pártonkívüli képviselő
maverick -» saját útját járó
maverick -» szabadúszó
maverick -» szellemileg a maga útját járó egyén
maverick -» világ vándora
to maverick -» kóborol
to maverick -» világgá megy
maw -» begy
maw -» bendő
maw -» gyomor
mawkish -» édeskés
mawkish -» émelyítő
mawkish -» érzelgő
mawkish -» ömlengő
mawkish -» szenvelgő
max -» csúcs
max -» maximum
max -» minden
maxim -» aforizma
maxim -» alapelv
maxim -» életelv
maxim -» mondás
maximalization problem -» extremális feladat
maximalization problem -» szélsőérték-feladat
maximization -» maximalizálás
to maximize -» maximalizál
to maximize -» maximálisan kihasznál
to maximize -» végsőkig felfokoz
maximizing -» maximalizáló
maximizing -» maximalizálás
maximum -» maximális
maximum load -» maximális megterhelés
maximum, maxima -» csúcsérték
maximum, maxima -» legfelső fok
maximum, maxima -» legfelső határ
maximum, maxima -» maximum
maximum output -» maximális teljesítmény
maximum price -» maximális ár
maximum profit -» maximális profit
maximum tonnage -» maximális megterhelés
may -» galagonya
may -» -hat
may -» -het
may -» lehet
may -» május
may -» szabad
may I? -» szabad?
may your shadow never grow less! -» minden jót kívánok!
maybe -» esetleg
mayday! -» s o s!
mayday! -» segítség!
may-fly -» kérész
may-fly -» műlégy
may-fly -» tiszavirág
mayhem -» csonkítás
mayhem -» megcsonkítás
mayhem -» súlyos testi sértés
mayonnaise -» majonéz
mayor -» polgármester
mayor's office -» polgármesteri hivatal
mayoralty -» polgármesteri tisztség
mayoress -» polgármesterné
mayoress -» polgármesternő
maze -» útvesztő
mazout -» pakura
mazut -» pakura
mazy -» bonyolult
mazy -» zűrzavaros
me -» én
me -» engem
me -» nekem
to me -» nekem
mea culpa -» az én vétkem
meadow -» kaszáló
meadow -» legelő
meadow -» mező
meadow -» rét
meadow enamelled with flower -» virágokkal ékes mező
meadow-sweet -» bakszakáll
meadow-sweet -» gyöngyvessző
meadow-sweet -» tündérfüst
meager -» csekély
meager -» sovány
meager -» vézna
meagre -» csekély
meagre -» sovány
meagre -» vézna
meal -» csontliszt
meal -» durva liszt
meal -» étel
meal -» étkezés
meal -» korpa
mealies -» kukorica
mealtime -» ebédidő
mealtime -» étkezés szokásos ideje
mealtime -» étkezési idő
mealy -» korpaszerű
mealy -» lisztszerű
mealy-mouthed -» finomkodó
mealy-mouthed -» mézesmázos
mean -» alávaló
mean -» aljas
mean -» átlag
mean -» átlagos
mean -» egyszerű
mean -» fukar
mean -» hitvány
mean -» közepes
mean -» közép-
mean -» középértékű
mean -» középérték
mean -» középút
mean -» silány
mean -» smucig
mean -» szegény sorsú
mean -» szegényes
mean -» vacak
mean -» zsugori
to mean -» gondol
to mean -» jelent
to mean, meant -» akar
to mean, meant -» céloz vmire
to mean, meant -» ért vhogyan
to mean, meant -» gondol
to mean, meant -» jelent
to mean, meant -» szán
to mean, meant -» szándékozik
to mean no harm -» nem akar rosszat
mean price -» átlagár
mean sea level -» átlagos tengerszint
to mean sg to sy -» jelentősége van vki számára
mean skunk -» fösvény kutya
mean skunk -» krajcároskodó alak
mean skunk -» zsugori alak
mean time -» középidő
mean trick -» aljas csel
mean trick -» galád csel
to mean well -» jót akar
to meander -» bolyong
to meander -» kanyarog
to meander -» kígyózik
to meander -» kóborol
meaning -» értelem
meaning -» jelentés
meaning -» jelentő
meaning -» kifejező
meaning -» szándék
meaning -» szándékú
meaningful -» értelmes
meaningful -» jelentőségteljes
meaningfully -» jelentőségteljesen
meaningless -» céltalan
meaningless -» értelmetlen
meaningless -» semmitmondó
meaninglessness -» céltalanság
meaninglessness -» értelmetlenség
meanly -» aljasul
meanly -» fukarul
meanly -» galádul
meanly -» hitványul
meanly -» kicsinyesen
meanly -» közepesen
meanly -» szegényesen
meanly -» szűkösen
meanly -» tűrhetően
meanly -» zsugorian
meanness -» aljasság
meanness -» átlagosság
meanness -» fukarság
meanness -» hitványság
meanness -» közepesség
meanness -» szűkmarkúság
means -» anyagi eszközök
means -» erőforrások
means -» eszközök
means of exchange -» csereeszköz
means of grace -» szentségek
means of sustenance -» létfenntartás eszközei
means of sustenance -» létszükségleti javak
means of transportation -» szállítóeszköz
means of transportation -» szállítóeszközök
means test -» anyagi helyzet felmérése
meant for effect -» hatásvadászó
meantime -» időközben
meanwhile -» időközben
measles -» kanyaró
measles -» sertésborsóka-kór
measles -» sertés-borsókakór
measles -» szifilisz
measles -» vérbaj
measly -» ócska
measly -» vacak
measure -» fok
measure -» intézkedés
measure -» lépés
measure -» méret
measure -» mérőedény
measure -» mérőrúd
measure -» mérőszalag
measure -» mérték
measure -» mértékegység
measure -» osztó
measure -» ütem
to measure -» felbecsül
to measure -» felmér
to measure -» kimér
to measure -» lemér
to measure -» megmér
to measure -» mér
to measure -» mértéket vesz
to measure -» vmilyen méretű
measure for measure -» szemet szemért
measure of grace -» jóindulatból fakadó intézkedés
measure of grace -» jóindulatból fakadó rendelet
measure of grace -» kegyelmi intézkedés
measure of grace -» kegyelmi rendelet
to measure off -» lemér
to measure out -» kimér
to measure out -» kiporcióz
to measure up to sg -» felnő vmihez
to measure up to sg -» megfelel vminek
measured -» egyenletes mozgású
measured -» egyenletes járású
measured -» kimért
measured -» lemért
measured -» megfontolt
measured -» megmért
measured -» ritmikus
measured -» ütemes
measurement -» felmérés
measurement -» mérés
measures taken by the authorities -» hatósági intézkedések
measures taken by the government -» hatósági intézkedések
measuring -» felmérés
measuring -» mérés
measuring cylinder -» mérőhenger
meat -» élelem
meat -» étel
meat -» hús
meat -» lényeg
meat -» velő
meat cleaver -» húsbárd
meat grinder -» húsdaráló
meat in salt -» besózott hús
meat tenderizer -» húsklopfoló
meatball -» buta ember
meatball -» fasírozott
meatball -» hájfej
meatball -» hólyag
meatball -» húsgombóc
meatball -» marha
meatball -» tökfej
meat-hook -» halántékfürt
meat-hook -» huncutka
meat-hook -» húshorog
meat-hook -» mészároshorog
meat-packing -» húsfeldolgozó
meaty -» húsos
meaty -» tartalmas
meaty -» velős
mechanic -» szerelő
mechanical heart -» műszív
mechanician -» gépszerelő
mechanician -» műszerész
mechanics -» géptan
mechanism -» gépezet
mechanism -» mechanizmus
mechanism -» szerkezet
to mechanize -» elgépiesít
to mechanize -» gépesít
to mechanize -» gépiessé tesz
to mechanize -» motorizál
mechanized -» gépesített
mechanized farming -» gépesített mezőgazdálkodás
mechanized gun -» gépjárműre szerelt ágyú
mechanized gun -» gépjárműre szerelt géppuska
mechanized troops -» gépesített egységek
mechanized troops -» gépkocsizó egységek
mechanized warfare -» gépesített hadviselés
medal -» érem
medallion -» emlékérem
medallion -» kerek dombormű
medallion -» nagyobb érem
medallist -» éremkészítő
medallist -» éremnyertes
medallist -» éremtulajdonos
to meddle in sg -» belekontárkodik vmibe
meddler -» alkalmatlankodó
meddler -» kotnyeles
meddler -» minden lében kanál
meddler -» tolakodó
meddlesome -» alkalmatlankodó
meddlesome -» kotnyeles
meddlesome -» tolakodó
meddlesomeness -» kotnyelesség
meddling -» beavatkozás
medevac -» sebesültek evakuálása
medevac -» sebesültszállítás
medevac -» sebesültszállító helikopter
to medevac, medevacked -» elszállít
to medevac, medevacked -» evakuál
medial -» közbülső
median -» felező érték
median -» közbülső
median -» közép-
median -» középső
median -» középvonal
median -» központi sávelosztó
median -» medián
median -» mediáns
median -» oldalfelező
median -» súlyvonal
mediate -» közbülső
mediate -» közvetett
to mediate -» közbelép
to mediate -» közbenjár
to mediate -» középső helyzetet foglal el
to mediate -» közvetít
to mediate -» összekapcsol
to mediate -» összekötőkapocsként szolgál
mediate inference -» közvetett következtetés
mediate inference -» közvetett dedukció
mediate lord -» függő viszonyba került herceg
mediate lord -» korlátozott hatalmú herceg
mediate lord -» mediatizált uralkodó herceg
mediate testimony -» vallomás közvetlen tudomásból
mediately -» közvetett úton
mediately -» közvetve
mediation -» közbelépés
mediation -» közbenjárás
mediation -» közvetítés
mediator -» közbenjáró
mediator -» közvetítő
medic -» doki
medic -» egészségügyi
medic -» egészségügyi katona
medic -» medikus
medic -» orvostanhallgató
medical -» belgyógyászati
medical -» egészségügyi
medical -» medikus
medical -» orvosi
medical -» orvostanhallgató
medical -» orvostudományi
medical aids -» gyógyászati segédeszközök
medical attendance -» ápolás
medical attendance -» betegellátás
medical attendance -» orvosi ellátás
medical attendance -» orvosi kezelés
medical bath -» gyógyfürdő
medical board -» egészségügyi tanács
medical card -» orvosi karton
medical chart -» kórlap
medical check-up -» kivizsgálás
medical check-up -» kórházi kivizsgálás
medical corps -» egészségügyi csapat
medical corps -» egészségügyi alakulat
medical corps -» egészségügyi szolgálat
medical examination -» orvosi vizsgálat
medical jurisprudence -» törvényszéki orvostan
medical man -» orvos
medical officer -» hatósági orvos
medical officer -» katonaorvos
medical officer -» tisztiorvos
medical record -» kórlap
medical record -» orvosi karton
medical school -» orvosi egyetem
medical school -» orvosi fakultás
medical school -» orvosi kar
medical student -» orvostanhallgató
medical tape -» ragtapasz
medicament -» gyógyszer
medicament -» orvosság
to medicate -» gyógyanyaggal telít
to medicate -» gyógykezel
to medicate -» gyógyszerel
to medicate -» gyógyít
medication -» gyógyszeres kezelés
medication -» gyógyszerelés
medication -» gyógykezelés
medication -» gyógyszerbevétel
medication -» gyógyszer-alkalmazás
medication -» gyógyszer
medicinal -» gyógyító
medicinal -» gyógyhatású
medicinal -» gyógy-
medicinal bath -» gyógyfürdő
medicinal herbs -» gyógyfüvek
medicinal water -» gyógyvíz
medicinal waters -» gyógyvíz
medicinal waters smack of sulphur -» a gyógyvizek kénes ízűek
medicine -» belgyógyászat
medicine -» boszorkányság
medicine -» gyógyszer
medicine -» orvosság
medicine -» orvostudomány
medicine -» orvostan
medicine -» varázs
medicine -» varázslat
medicine cabinet -» gyógyszerszekrény
medicine cabinet -» házipatika
medicine chest -» házipatika
medicine chest -» mentőláda
medicine chest -» orvosszeres láda
medicine cupboard -» gyógyszerszekrény
medicine-man, medicine-men -» kuruzsló
medicine-man, medicine-men -» vajákos
medicine-man, medicine-men -» vajákos ember
medico -» orvos
medico -» orvostanhallgató
medico-legal -» törvényszéki orvostani
medieval -» középkori
mediocre -» közepes
mediocre -» középszerű
mediocre -» olyan amilyen
mediocrity -» középszerűség
to meditate -» elmélkedik
to meditate -» fontolgat
to meditate -» latolgat
to meditate -» meditál
to meditate -» szándékol
to meditate -» tervez
meditation -» elmélkedés
meditative -» elmélkedő
Mediterranean -» földdel körülzárt
Mediterranean -» földközi-tengeri
Mediterranean -» földközi-tenger
Mediterranean -» mediterrán
Mediterranean -» tengerparttól távol eső
Mediterranean fever -» földközi-tengeri láz
Mediterranean fever -» máltai láz
Mediterranean flour moth -» lisztmoly
Mediterranean fruit fly -» narancslégy
Mediterranean sea -» földközi-tenger
Mediterraneans -» földközi-tengeri népek
Mediterraneans -» mediterrán népek
medium -» közeg
medium -» közepes
medium -» közvetítő eszköz
medium -» okozó
medium pace -» közepes menetsebesség
medium wave -» középhullám
medlar -» naspolya
medley -» csetepaté
medley -» egyveleg
medley -» kevert
medley -» keverék
medley -» összekeveredett
medley -» tarka
medley -» tarka sokadalom
medley -» tarkabarka
medley -» vegyes
medley -» vegyes felvágott
medley -» zagyva
medley -» zagyvalék
to medley -» összekever
medley relay -» vegyes váltó
medusa -» medúza
medusa's head -» cactaceae-család
medusa's head -» sürénygomba faj
medusa's head -» sürénypetrezselyemgomba faj
medusa's head -» sürény-petrezselyemgomba faj
medusan -» medúza-
medusan -» medúzaszerű
medusan -» medúzákhoz tartozó
medusoid -» medúza-
medusoid -» medúzaszerű
medusoid -» medúzákhoz tartozó
meek -» alázatos
meek -» béketűrő
meek -» nyájas
meek -» szelíd
meek -» szende
meek -» szerény
meekly -» alázatosan
meekly -» béketűrően
meekly -» szelíden
meekly -» szerényen
meekness -» beletörődés
meekness -» megadás
meekness -» szelídség
to meet in council -» tanácskozik
to meet, met -» találkozik
to meet one's doom at -» halálát leli vhol
to meet one's doom at -» utoléri a végzete vhol
to meet one's end -» eléri a végzet
to meet one's end -» utoléri a halál
to meet one's engagements -» kötelezettségeinek eleget tesz
to meet one's fate -» megismeri a jövendőbelijét
to meet one's master -» emberére talál
to meet one's match -» emberére talál
to meet one's obligation -» teljesíti kötelességét
to meet the requirements -» megfelel a követelményeknek
to meet with -» tapasztal
to meet with a check -» akadályba ütközik
to meet with a check -» feltartóztatják
to meet with a loss -» veszteség éri
to meet with a warm reception -» szívélyes fogadtatásra talál
to meet with a warm reception -» szívélyes fogadtatásban részesül
to meet with a warm response -» kedvező visszhangra talál
to meet with a warm response -» kedvező fogadtatásra talál
to meet with heavy losses -» súlyos veszteségeket szenved
meeting -» találkozó
meeting point -» találkozóhely
melancholy -» búskomor
melancholy -» búskomorság
melancholy -» melankólia
melancholy -» szomorú
melee -» csetepaté
melee -» verekedés
melee -» zűrzavar
mellifluous -» mézédes
mellifluous -» mézes
mellow -» dús
mellow -» érett
mellow -» finom
mellow -» gazdag
mellow -» kedélyes
mellow -» lágy
mellow -» meleg
mellow -» puha
mellow -» spicces
mellow -» telt
mellow -» vidám
to mellow -» érlel
to mellow -» fellazít
to mellow -» lágyít
to mellow -» lágyul
to mellow -» megérik
to mellow -» megérlel
to mellow -» meglágyul
to mellow -» meglágyít
to mellow -» tompít
melodic -» dallamos
melodic -» melodikus
melodious -» dallamos
melodious -» feneketlen
melodious -» fülbemászó
melodious -» jól hangzó
melodious -» melodikus
melodious -» zengzetes
melodiously -» dallamosan
melodrama -» melodráma
melodrama -» rémdráma
melodramatic -» melodrámai
melon -» sárgadinnye
melon in a good state of advancement -» érett dinnye
melt -» ömledék
to melt -» olvad
to melt -» olvaszt
to melt into thin air -» elenyészik
to melt into thin air -» elillan
to melt into thin air -» eloszlik, mint a buborék
to melt into thin air -» eltűnik
to melt into thin air -» eltűnik, mint a kámfor
to melt into thin air -» füstbe megy
to melt into thin air -» lába kél
melting -» érzelmes
melting -» megható
melting -» olvadó
melting point -» olvadáspont
melting pot -» olvasztótégely
melting temperature -» olvadáspont
member -» tag
member -» testrész
member -» végtag
member of congress -» kongresszusi képviselő
member of parliament -» országgyűlési képviselő
members above the gangway -» parlamenti párt befolyásos tagjai
membership -» tagság
membership card -» tagsági igazolvány
membranaceous -» hártyás
membrane -» hártya
membrane -» lemez
membrane -» membrán
membranous -» hártyás
memento -» emlékeztető
memento -» mementó
memo -» emlékeztető feljegyzés
memo -» feljegyzés
memo -» jegyzet
memoir -» életrajz
memoir -» tanulmány
memoirs -» emlékiratok
memorabilia -» emlékezetes cselekmények
memorabilia -» emlékezetes események
memorabilia -» fontos cselekmények
memorabilia -» fontos események
memorabilia -» nevezetes cselekmények
memorabilia -» nevezetes események
memorable -» emlékezetes
memorable -» fontos
memorable -» híres
memorial -» beadvány
memorial -» előterjesztés
memorial -» emlékeztető
memorial -» emlékmű
memorial -» feljegyzés
memorial -» jegyzék
memorial -» peranyag összefoglalása
memorial day -» háborús hősök emléknapja
memorial days -» porcogó
memorial park -» emlékpark
memorial service -» búcsúztatás temetőben
memorial tablet -» emléktábla
memorials -» emlékiratok
memorials -» emlékezések
to memorise -» bemagol
to memorise -» megtanul
to memorise -» memorizál
memory -» emlékezőtehetség
memory -» memória
memory at fault -» emlékezetkiesés
men of light and leading -» vezető emberek
men's double -» férfi páros
men's short drawers -» rövid alsónadrág
men's single -» férfi egyes
menace -» fenyegetés
menace -» veszély
to menace -» fenyeget
to menace -» veszélyeztet
menacing -» fenyegető
menacing -» leállósáv
menacingly -» fenyegetően
menacingly -» vészjóslóan
menagerie -» állatsereglet
menagerie -» állatkert
menagerie -» menazséria
menagerie -» zenekar
mend -» javítás helye
mend -» kijavítás
mend -» megjavítás
to mend -» javít
to mend -» javul
to mend -» kijavít
to mend -» megfoltoz
to mend -» megjavul
to mend -» megjavít
to mend the pace -» fokozza az iramot
to mend the pace -» jól kilép
to mend the pace -» meggyorsítja lépteit
to mend the pace -» szaporázza a lépést
mendacious -» hamis
mendacious -» hazudozó
mendacious -» hazug
mendacity -» álnokság
mendacity -» hamisság
mendacity -» hazudozásra való hajlam
mendacity -» hazudozásra való hajlamosság
mendacity -» hazudozás
mendacity -» hazugságra való hajlam
mendacity -» hazugságra való hajlamosság
mendacity -» hazugság
mendacity -» hazug állítás
mendacity -» képmutatás
mendacity -» kétszínűség
mendacity -» valótlanság
mendicancy -» kéregetés
mendicant -» kolduló
mendicant -» koldus
menfolk -» élőlények
menfolk -» emberek
menfolk -» férfinép
menfolk -» férfinépség
menfolk -» férfiak
menhaden -» menhaden hal
menial -» alantas
menial -» cseléd
menial -» szolga
menial -» szolgai
meningitis -» agyhártyagyulladás
meniscal -» félhold alakú
meniscus -» félhold
meniscus -» felszíngörbület
meniscus -» holdsarló
meniscus -» konvex-konkáv lencse
meniscus -» meniszkusz
meniscus -» meniszkusz
meniscus -» sarlóalak
menopausal -» klimaxos
menopausal -» klimaktériumos
menopause -» havibaj megszűnése
menopause -» klimax
menopause -» klimaktérium
menopause -» kritikus kor
mental -» elmebeli
mental alienation -» elmebaj
mental ballast -» jellemszilárdság
mental constitution -» beállítottság
mental constitution -» lelki alkat
mental home -» elmegyógyintézet
mental outfit -» beállítottság
mental outfit -» lelki alkat
mental outfit -» szellemi felkészültség
mental strain -» szellemi túlerőltetés
mental strain -» szellemi agyonhajszoltság
mental twist -» szellemi perverzió
mentality -» gondolkodásmód
mentality -» mentalitás
mentally afflicted -» szellemi depresszióban szenved
mentally deficient -» gyengeelméjű
mentally deranged -» elmebajos
mentally deranged -» tébolyodott
mentally retarded -» értelmi fogyatékos
menthol -» mentol
mentholated -» mentolos
mention -» említés
mention -» megemlítés
to mention -» említ
to mention -» megemlít
mention must be made -» meg kell említeni
to mention sy in dispatches -» napiparancsban megemlít vkit
mentioned in dispatches -» hadijelentésben kiemelve
mentioned in dispatches -» napiparancsban megdicsérve
mentor -» mentor
mentor -» tanácsadó
menu -» étlap
menu -» étrend
menu card -» étlap
mercaptan -» merkaptán
mercenary -» kalmárszellemű
mercenary -» pénzsóvár
mercenary -» zsoldos
mercenary -» zsoldos katona
merchandise -» áru
to merchandise -» elad
to merchandise -» kereskedik
merchant -» kereskedelmi
merchant -» kereskedő
merchant bank -» kereskedelmi bank
merciful -» irgalmas
merciful -» kegyelmes
merciless -» irgalmatlan
mercilessly -» irgalmatlanul
mercurial -» állhatatlan
mercurial -» élénk
mercurial -» eleven
mercurial -» eleven eszű
mercurial -» fürge
mercurial -» fürge észjárású
mercurial -» higanyos
mercurial -» higany-
mercurial -» higany tartalmú
mercurial -» ingatag
mercurial -» kereskedelmi
mercurial -» kereskedelemre vonatkozó
mercurial -» leleményes
mercurial -» Merkúrral kapcsolatos
mercurial -» mozgékony
mercurial -» nem megbízható
mercurial -» szemfüles
mercurial -» szeszélyes
mercurial -» találékony
mercurial -» változékony
mercury -» higany
mercy -» áldás
mercy -» irgalom
mercy -» jótétemény
mercy -» kegyelem
mercy -» könyörületesség
mercy -» szerencse
mercy killing -» euthanázia
mercy killing -» könyörületi halál
mere -» 29 yard
mere -» 31 yard
mere -» egyedüli
mere -» egyszerű
mere -» határ
mere -» kis tó
mere -» merő
mere -» mezsgye
mere -» pocsolya
mere -» puszta
mere -» tavacska
mere -» teljes
mere -» tiszta
mere -» tó
mere cipher -» egy nagy senki
mere cipher -» egy nagy nulla
mere cipher -» egy nagy semmi
mere cipher -» jelentéktelen ember
mere cipher -» üres ember
mere nonsense -» merő ostobaság
mere nonsense -» szamárság
mere slip of a boy -» kölyök
mere slip of a boy -» srác
merely -» csupán
merely -» pusztán
to merge -» bemerít
to merge -» egybeolvaszt
to merge -» egyesít
to merge -» egyesül
to merge -» elmerül
to merge -» elsüllyed
to merge -» fuzionál
to merge -» lemerít
to merge into one another -» összemosódik
to merge into sg -» beolvad vmibe
merger -» egyesülés
merger -» fúzió
merging lane -» felhajtósáv
meringue -» habcsók
meringue -» habsütemény
meringue -» sült cukrozott tojáshab
meringued -» habsütemény módra készített
meringued -» sült tojáshabbal készült
meringued -» tojáshabbal készült
meristem -» merisztéma
merit -» érdem
merit -» érdemrend
to merit -» érdemel
to merit -» megérdemel
meritorious -» dicséretes
meritorious -» érdemes
meritorious -» érdemdús
meritorious -» jó szándékú
merlin -» kis sólyom
mermaid -» elbájoló nő
mermaid -» elbűvölő nő
mermaid -» hableány
mermaid -» sellő
mermaid -» szirén
mermaid's purse -» petefészek
mermaiden -» elbájoló nő
mermaiden -» elbűvölő nő
mermaiden -» hableány
mermaiden -» sellő
mermaiden -» szirén
mermaiden-fish -» angyalcápa
mermaiden-fish -» tengeri angyal
mermaid-fish -» angyalcápa
mermaid-fish -» tengeri angyal
merriment -» mulatság
merriment -» vidámság
merriness -» jókedv
merriness -» vidámság
merry -» jókedvű
merry -» vidám
merry-go-round -» körhinta
merrythought -» húzócsont (szárnyasé)
merrythought -» mellcsont
mesh -» háló
mesh -» hálószem
mesh -» lyukbőség
to mesh -» behálóz
to mesh -» hálóval fog (halat)
to mesh -» tőrbe csal
meshes -» hálózat
mesmeric -» hipnotikus
mesmeric -» hipnotizáló
to mesmerize -» delejez
to mesmerize -» hipnotizál
to mesmerize -» megigéz
mesothelium -» mesothelium
mess -» étel
mess -» étkezde
mess -» fogás
mess -» kantin
mess -» kellemetlenség
mess -» összevisszaság
mess -» piszok
mess -» rendetlenség
mess -» szemét
to mess -» bepiszkít
to mess -» elront
to mess -» összekuszál
to mess -» összemaszatol
mess deck -» altiszti és legénységi körlet
mess hall -» kantin
mess of pottage -» egy tál lencse (bibliai)
mess sergeant -» hadtápos őrmester
mess sergeant -» őrmester
to mess together -» együtt étkezik
to mess up -» elfuserál
to mess up -» elront
to mess up -» eltol
to mess up -» összezavar
message -» értesítés
message -» evangélium
message -» evangéliumi kinyilatkoztatás
message -» híradás
message -» jóslás
message -» jóslat
message -» jövendölés
message -» kinyilatkoztatás
message -» közlés
message -» mondanivaló
message -» szóbeli üzenet
message -» tanítás
message -» tudósítás
message -» üzenet
to message -» jelzésekkel továbbít
to message -» ráüzen
to message -» távírón továbbít
to message -» telefonon továbbít
to message -» üzen
to message -» üzenetet küld
to message -» üzenetet eljuttat
to message -» üzenetet továbbít
message centre -» hírközpont
message in cipher -» rejtjeles üzenet
message in cipher -» rejtjeles közlés
message in cipher -» sifrírozott közlés
message stick -» személyazonosságot igazoló faragott pálcika
message to parliament -» országgyűlésnek küldött üzenet
message to parliament -» országgyűléshez intézett üzenet
message to parliament -» országgyűléshez intézett legfelső kézirat
messenger -» hírnök
messiah -» messiás
messianic -» messiási
messiness -» mocskosság
messiness -» piszkosság
messiness -» rendetlenség
mess-mate -» asztaltárs
mess-mate -» ebédtárs
messy -» bemocskoló
messy -» bepiszkoló
messy -» bepiszkító
messy -» mocskoló
messy -» mocskos
messy -» piszkoló
messy -» piszkos
messy -» piszkító
messy -» rendetlen
messy -» szennyes
to met with a warm response -» kedvező visszhangra talál
to met with a warm response -» kedvező fogadtatásra talál
metabolism -» anyagcsere
metal -» aranyszín
metal -» betűanyag
metal -» betűfém
metal -» bronz
metal -» érc
metal -» érckő
metal -» érctartalmú kőzet
metal -» ezüstszín
metal -» fém
metal -» hadihajó ágyúi
metal -» hevesség
metal -» kedély
metal -» kikövező anyag
metal -» kőalapozás
metal -» kövező anyag
metal -» lélek
metal -» megkeményedett agyag
metal -» megkeményedett pala
metal -» megolvasztott üveg
metal -» olvadt üveg
metal -» öntött fém
metal -» öntvény
metal -» vérmérséklet
metal -» zúzalék
metal -» zúzott kő
metal age -» bronzkor
metal alloy -» fémötvözet
metal chasing -» cizellálás
metal chasing -» fémrovátkolás
metal engraver -» vésnök
metal foil -» fémfüst
metal founding -» ércöntés
metal gasket -» fémtömítés
metal lathing -» sodronyháló
metal leaves -» aranyfólia
metal leaves -» aranyozott áru
metal point -» ezüstvessző karc
metal post -» ércpillér
metal road -» kavicsolt út
metal road -» makadámút
metal turning lathe -» vaseszterga
metal varnish -» fémfesték
metal ware -» fémáruk
metal ware -» fémtömegcikkek
metalled road -» kavicsolt út
metalled road -» makadámút
metallic -» csengő
metallic -» érből való
metallic -» érc-
metallic -» érces
metallic -» fém-
metallic -» fémből való
metallic -» fémes
metallic -» hideg
metallic voice -» érces hang
metallurgic -» kohászati
metallurgical -» kohászati
metallurgist -» kohász
metallurgy -» kohászat
metals -» pálya
metals -» sínek
metalworker -» kohász
to metamorphose -» átváltoztat
to metamorphose -» átvarázsol
metamorphosis, metamorphoses -» átalakulás
metamorphosis, metamorphoses -» metamorfózis
metaphor -» hasonlat
metaphor -» metafora
metaphor -» szókép
metaphysics -» metapszichika
metastable -» metastabilis
to mete -» átmér
to mete -» kalimpál
to mete -» kimér
to mete -» kioszt (jutalmat)
to mete -» lemér
to mete -» megmér
to mete -» mér
to mete -» szolgáltat (igazságot)
to mete out -» kimér
to mete out -» kioszt
to mete out -» kiszab
to mete out -» szétoszt
to mete out -» szolgáltat
to mete out justice -» igazságot szolgáltat
to mete out punishments -» büntetéseket szab ki
to mete out rewards -» jutalmakat oszt szét
to mete out rewards -» jutalmakat oszt ki
meteor -» meteor
meteoric -» bosszúszomjas
meteoric -» légköri
meteoric -» meteorikus
meteoric -» meteor-
meteoric -» tüneményes
meteoric stone -» meteorkő
meteorite -» meteorkő
meter -» fogyasztásmérő
meter -» mérőeszköz
meter -» mérőkészülék
meter -» mérőműszer
meter -» mérőóra
meter -» méter
meter -» vízmennyiség-mérő
meter -» vízóra
to meter -» adagol
to meter -» kimér
to meter -» mér
metes and bounds -» határjelek
metes and bounds -» határkövek
metes and bounds -» határok
metes and bounds -» területhatárok
methanation -» metánosítás
methane -» metán
methane aldehyde -» formaldehid
method -» eljárás
method -» mód
method -» módozat
method -» módszer
method -» rendszer
method -» rendszeresség
method of moving averages -» mozgó átlagok módszere
methodical -» módszeres
methodical -» rendszeres
methodical -» tervszerű
methodically -» módszeresen
methodically -» tervszerűen
meticulosity -» aggályoskodás
meticulosity -» aprólékoskodás
meticulosity -» aprólékosság
meticulosity -» pedantéria
meticulous -» aggályoskodó
meticulous -» aprólékos
meticulous -» aprólékoskodó
meticulous -» kínosan lelkiismeretes
meticulous -» pedáns
métier -» gyakorlat
métier -» hivatás
métier -» szakma
metope -» metopé
metric -» időmértékes
metric -» méter-
metric -» méterrendszerű
metric -» metrikus
metric -» verselési
metric -» versmértékes
metric carat -» 200 milligramm
metric carat -» karát
metric centner -» 100 kg
metric centner -» métermázsa
metric gauge -» mérőléc
metric gauge -» métermérték
metric hundredweight -» 50 kg
metric system -» méterrendszer
metric system -» tizes mértékrendszer
metric ton -» 1000 kg
metric ton -» metrikus tonna
metrical -» időmértékes
metrical -» méter-
metrical -» méterrendszerű
metrical -» metrikus
metrical -» verselési
metrical -» versmértékes
metronome -» metronóm
metropolitan -» érsek
metropolitan -» fővárosi
metropolitan -» fővárosi lakos
metropolitan -» metropolita
metropolitan area -» nagy London
metropolitan country -» anyaország
metropolitan railway -» földalatti vasút
metropolite -» metropolita
mew -» nyávogás
mew -» sirály
mew -» sólyomkalitka
to mew -» bezár
to mew -» elzár
to mew -» miákol
to mew -» nyávog
to mewl -» nyafog
to mewl -» nyivákol
to mewl -» sír-rí
mews -» istállósor
mews -» köz
mews -» sikátor
Mexican -» mexikói
Mexican grass -» szizálkender
Mexico -» Mexikó
mezzanine -» félemelet
mezzanine -» magasföldszint
mezzanine-floor -» félemelet
mezzanine-floor -» magasföldszint
miaow -» nyávogás
to miaow -» nyávog
miasma -» ártalmas kigőzölgés
miasma, miasmata -» ártalmas kigőzölgés
miasma, miasmata -» fertőző kóranyag
miasma, miasmata -» gyilkos pára
miasma, miasmata -» miazma
miasmal -» ártalmas
miasmal -» fertőző
miasmal -» miazmás
miasmatic -» ártalmas
miasmatic -» fertőző
miasmatic -» miazmás
mica -» csillám
mica -» csillámpala
mica -» máriaüveg
microfiche -» mikrofilm-lemez
microfilm -» mikrofilm
microfilm -» mikrofilmes felvevőkészülék
to microfilm -» mikrofilmes felvételt készít
to microfilm -» mikrofilmet készít
to microfilm -» mikrofilmez
microfilm reader -» mikrofilm-leolvasó
microfilm recorder -» mikrofilmes felvevőkészülék
micrograph -» mikrogravírozó szerszám
micrograph -» mikrográf
micrograph -» mikrokamera
microscope -» mikroszkóp
microscopic -» mikroszkopikus
microscopic -» parányi
microscopic section -» leheletvékony lap
microscopic section -» leheletvékony lemez
microscopic section -» mikroszkopikus metszet
microscopical -» mikroszkopikus
microscopical -» parányi
microscopically -» mikroszkopikusan
microwave oven -» mikrohullámú sütő
to micturate -» hugyozik
to micturate -» urinál
to micturate -» vizel
micturation -» hugyozás
micturation -» pisilés
micturation -» sűrű vizelési inger
micturation -» vizelés
mid-air -» légi-
mid-air -» levegőben
mid-air -» levegőben történő
mid-air -» levegőben levő
mid-air refueling -» légi utántöltés
mid-air refuelling -» légi utántöltés
midday -» déli
midday -» délidő
middle -» derék (testrész)
middle -» közbülső
middle -» közép
middle -» közép-
middle -» középszerű
middle -» középső
middle -» közepe vminek
middle -» közvetítő
middle -» vminek a közepe
to middle -» középen összehajt
to middle -» középen összehajtogat
to middle -» középre tesz
to middle -» középre helyez
to middle -» megfelez
middle ages -» középkor
middle class -» burzsoázia
middle class -» középosztály
middle deck -» középfedélzet
middle ear -» középfül
middle finger -» középsőujj
middle jib -» középső orrvitorla
middle line -» középvonal
middle phalanx -» középső ujjperc
middle phalanx -» középső ujjperec
middle point -» közbülső pont
middle school -» középiskola
middle watch -» kutyaőrség (hajón)
middle white -» yorkshiri sertés
middle-aged -» középkorú
middle-brow -» átlagos ízlésű
middle-brow -» közepesen művelt
middle-class -» kispolgári
middle-class -» középosztálybeli
middle-class -» közepes
middle-class -» középszerű
middle-classness -» kispolgári jelleg
middle-classness -» közepesség
middle-classness -» középszerűség
middle-classness -» középosztályszerűség
middle-classness -» társadalmi középosztályszerűség
middlemost -» kellős közepén levő
middlemost -» leginkább közepén levő
middling -» közepes
middling -» közepesen
middlings -» középfinom áru
midfield players -» középpályások
midget -» apró
midget -» apró dolog
midget -» törpe
mid-height -» félmagasság
mid-life crisis -» identitászavar
midline -» középvonal
mid-morning coffee -» délelőtti feketekávézás
midmost -» kellős közepén levő
midmost -» leginkább közepén levő
midmost -» pont a közepén
midnight -» éjfél
midpoint -» felezőpont
midriff -» diafragma
midriff -» rekeszizom
midriff -» testhez simuló derékrész
midriff dress -» derekat meztelenül hagyó ruhadarab
midsection -» középrész
mid-ship -» hajó közepe
mid-ship beam -» főborda fedélzeti gerendája
midship beam -» főborda fedélzeti gerendája
mid-ship frame -» főborda
mid-ship frame -» hajóközép bordája
midshipman, midshipmen -» tengerészhadapród
midshipman, midshipmen -» tengerészkadét
midships -» hajó közepén
midst -» közép
midst -» középpont
midst of -» közben
midst of -» közepén
midstroke -» löket közepe
midsummer -» nyárközép
Midsummer Day -» Szent Iván napja
midwatch -» 0 és 4 óra közötti őrség
midwatch -» 0 és 4 óra közötti őrszolgálat
midway -» feleúton
midway -» félúton
midweek -» hét közepe
midwife, midwives -» bába
midwifery -» szülészet
midwinter -» tél dereka
midwinter -» téli napforduló
midwinter -» télközép
miff -» bosszúság
miff -» civakodás
miff -» összekoccanás
miff -» összezördülés
miff -» rosszkedv
to miff -» civakodik
to miff -» elhervad
to miff -» összekoccan
to miff -» összezördül
to miff at sg -» haragra gerjed vmi ellen
to miff at sg -» megsértődik vmin
miffy -» érzékeny
miffy -» könnyen haragra gerjedő
miffy -» könnyen sértődő
miffy -» sértődékeny
might -» erő
might -» erőszak
might -» hatalom
might -» képesség
might -» nagy mennyiségű
might -» sok
might against right -» az erősebb joga
might is right -» aki bírja marja
might is right -» mindig az erősnek van igaza
mightily -» erőszakosan
mightily -» hevesen
mightily -» igen
mightily -» nagymértékben
mightily -» nagyon
mightily -» rendkívül
mightiness -» erősség
mightiness -» hatalmasság
mighty -» alapos
mighty -» bőséges
mighty -» erős
mighty -» hatalmas
mighty -» igen
mighty -» nagy
mighty -» nagymértékben
mighty -» nagyon
mighty -» nagyszerű
mighty -» rendkívül
mighty -» tekintélyes
mighty easy -» pofonegyszerű
mighty like -» irtóra hasonlít
mighty like -» pont olyan
mighty limb -» erős
mighty limb -» tagbaszakadt
mighty oak -» hatalmas tölgy
mighty oak -» hatalmas tölgyfa
mighty swell -» nagyfejű
mighty works -» csodák
mighty works -» csodálatos tettek
migraine -» féloldali fejfájás
migraine -» féloldali fejgörcs
migraine -» ideges fejfájás
migraine -» ideges fejgörcs
migraine -» migrén
migrainous -» migrénszerű
migrainous -» migrénes
migrant -» vándor
migrant -» vándorló
migrant -» vándormadár
to migrate -» kivándorol
to migrate -» költözik
to migrate -» vándorol
migration -» elköltözés
migration -» kivándorlás
migration -» költözés
migration -» vándorlás
migratory -» költözési
migratory -» költöző
migratory -» vándorlási
mike -» mikrofon
mild -» enyhe
mild -» gyenge
mild -» jóindulatú
mild -» kedves
mild -» könnyű
mild -» mérsékelt
mild -» szelíd
mild ale -» nem keserű sör
mild steel -» lágyacél
mildew -» penész
mildew -» rozsda
mildew -» üszög
to mildew -» megpenészít
to mildew -» megpenészedik
to mildew -» penészít
to mildew -» rozsdát okoz
to mildew -» üszögöt okoz
mildewed -» penészes
mildewy -» penészes
mildewy -» üszögös
mildly -» enyhén
mildly -» szelíden
mildness -» enyheség
mildness -» szelídség
mile -» mérföld
mile run -» egymérföldes síkfutás
milieu -» környezet
milieu -» kulturális környezet
milieu -» miliő
milieu -» szociális környezet
militancy -» harciasság
militant -» aktivista
militant -» aktíva
militant -» harcoló
militant -» harcos
militarily -» katonailag
militarism -» militarizmus
militarist -» militarista
militarization -» militarizálás
to militarize -» militarizál
military -» hadi
military -» hadsereg
military -» katonai
military -» katonaság
military action -» katonai akció
military cross -» hadi kereszt
military intelligence -» katonai hírszerzés
military police -» katonai rendőrség
military police -» tábori csendőrség
military post -» katonai tábor
military preparedness -» hadi készenlét
military preparedness -» harci készültség
military training -» katonai kiképzés
militiaman, militiamen -» milicista
militiaman, militiamen -» nemzetőr
militiaman, militiamen -» polgárőr
milk -» tej
to milk -» fej
to milk -» kihasznál
to milk -» lehallgat
to milk -» megfej
to milk -» tejel
milk dispensary -» ingyen tejosztó intézmény
milk teeth -» tejfogak
milk without any head -» lefölözött tej
milking cow -» fejőstehén
milking stool -» fejőszék
milkmaid -» fejőlány
milkman, milkmen -» fejőgulyás
milkman, milkmen -» fejőlegény
milkman, milkmen -» tejárus
milkman, milkmen -» tejesember
milkman, milkmen -» tejes
milkman, milkmen -» tejkihordó
milkshake -» vaníliaturmix
milksop -» anyámasszony katonája
milksop -» gyáva ember
milksop -» meghunyászkodó ember
milksop -» nőies férfi
milksop -» nyám-nyám alak
milksop -» puhány
milksop -» tejbe áztatott kenyér
milksop -» tejbe áztatott zsemle
milksop -» tejleves
milky way -» tejút
mill -» bunyó
mill -» daráló
mill -» gyár
mill -» hirig
mill -» malom
mill -» őrlő
mill -» üzem
to mill -» aprít
to mill -» bokszol
to mill -» darál
to mill -» elpáhol
to mill -» elpüföl
to mill -» elver
to mill -» felbukkan a vízből
to mill -» habosra ver
to mill -» hemzseg
to mill -» hengerel
to mill -» kallóz
to mill -» kavarog
to mill -» kergülten forog
to mill -» mar
to mill -» maratással megmunkál
to mill -» nyújt
to mill -» nyüzsög
to mill -» nyüzsgölődik
to mill -» őröl
to mill -» peremez
to mill -» porít
to mill -» recéz
to mill -» tömegben körbe mozog
to mill -» tör
to mill -» üt
to mill -» ver
to mill -» zúz
milled edge -» recés szél (érmén)
millenarian -» chiliasta
millenarian -» chiliaszta
millenarian -» ezer évre vonatkozó
millenarian -» ezredéves
millenarian -» millennista
millenarian -» millenniumra vonatkozó
millenarian -» millennárius
millenary -» ezredéves
millenary -» ezredév
millennial -» ezredéves
millennium, millennia -» eljövendő boldog kor
millennium, millennia -» ezredév
millennium, millennia -» millennium
miller -» cserebogár
miller -» házi lisztbogár
miller -» marógép
miller -» marós
miller -» molnár
miller -» őrlőgép
miller's dog -» kutyacápa
miller's fee -» őrlési díj
miller's thumb -» botos kölönte
miller's toll -» őrlési díj
millet -» köles
milling -» aprítás
milling -» elpáholás
milling -» guvrírozás
milling -» kallózás
milling -» marás
milling -» maratás
milling -» megmunkálás
milling -» molnármesterség
milling -» molnárság
milling -» nyüstgép
milling -» ökölcsapás
milling -» őrlés
milling -» peremrece
milling -» törés
milling -» trébelés
milling -» ütés
milling -» ványolás
milling -» zúzás
milling crowds -» mozgó embertömeg
milling crowds -» nyüzsgő embertömeg
milling crowds -» pezsgő élet
milling cut -» marás
milling machine -» marógép
milling machine -» peremrecéző gép
millionaire -» milliomos
mill-race -» malomárok
millstone -» malomkő
milquetoast -» félénk ember
milquetoast -» gyámoltalan ember
milquetoastish -» gyáva
milquetoastish -» ijedős
mime -» mímes
mime -» némajáték
mime -» pantomim
mime -» pantomimszínész
to mime -» mímel
to mime -» némajátékkal ábrázol
mimeograph -» sokszorosítógép
mimeograph -» stenciles sokszorosítógép
to mimeograph -» sokszorosít
to mimeograph -» stenciles géppel sokszorosít
to mimeograph -» stencilez
mimeographed -» sokszorosított
mimeographed -» stencilezett
mimeographic -» géppel sokszorosított
mimeographic -» sokszorosított
mimic -» megjátszott
mimic -» mesterkélt
mimic -» utánzó
mimic -» utánzó személy
to mimic -» majmol
to mimic -» utánoz
mimic warfare -» hadgyakorlat
mimicry -» alakutánzás
mimicry -» arcjáték
mimicry -» mimika
mimicry -» mimikri
mimicry -» utánzás
minaret -» minaret
mince -» hasé
mince -» vagdalt hús
mince -» vagdalék
to mince -» apróra vagdal
to mince -» darál
to mince -» finomkodik
to mince -» finomkodva beszél
to mince -» finomkodva lépked
to mince -» szépítget
to mince one's words -» finomkodva beszél
to mince one's words -» megválogatja a szavait
mincemeat -» apróra vagdalt hús
mincer -» finomkodó személy
mincer -» húsdaráló
mincer -» pipiskedő személy
mincer -» vmit szépítgető személy
mind -» akarat
mind -» elhatározás
mind -» elme
mind -» emlékezet
mind -» értelem
mind -» érzület
mind -» ész
mind -» gondolkodásmód
mind -» kedv
mind -» lélek
mind -» szándék
mind -» szellem
mind -» vélemény
to mind -» ellenez
to mind -» felügyel
to mind -» figyel vmire
to mind -» figyelembe vesz
to mind -» kifogásol
to mind -» törődik vmivel
to mind -» vigyáz
to mind -» vigyáz vmire
mind intent on a problem -» problémát boncolgató elme
mind of extraordinary range -» rendkívüli elme
mind off it's balance -» lelki egyensúlyát vesztett elme
mind off it's balance -» megzavarodott elme
mind off it's balance -» megzavarodott agy
to mind one's p's and q's -» igen óvatos
to mind one's p's and q's -» megfontolja, mit mond
to mind one's p's and q's -» megfontolja, mit cselekszik
to mind one's p's and q's -» megfontolja mit mond
to mind one's p's and q's -» megfontolja mit cselekszik
mind the step! -» vigyázat, lépcső!
mind you! -» el ne felejtse!
mind you! -» jegyezze meg!
mind you! -» vigyázzon arra!
mind your step! -» légy óvatos!
mind your step! -» nézd meg, hova lépsz!
mind your step! -» ügyelj magadra!
mind-bender -» LSD
mind-blower -» LSD
mind-blowing -» eszméletlen
mind-blowing -» jó
mind-blowing -» oltári
mind-blowing -» óriási haláli
mind-blowing -» remek
minded -» beállítottságú
minded -» érdeklődésű
minded -» gondolkodású
minded -» hajlamú
minded -» hajlandó
minder -» felügyelő
minder -» kezelő
minder -» őr
minder -» őrző
mindful -» figyelmes
mindful -» gondos
mindless -» buta
mindless -» értelmetlen
mindless -» esztelen
mindless -» figyelmetlen
mindless -» gondatlan
mindlessly -» bután
mindlessly -» esztelenül
mindlessly -» figyelmetlenül
mindlessly -» gondatlanul
mind-reader -» gondolatolvasó
mine -» akna
mine -» bánya
mine -» enyém
to mine -» aknásít
to mine -» aknát rak
to mine -» aláaknáz
to mine -» bányászik
to mine -» bányát művel
to mine -» elaknásít
to mine -» fejt
mine barrage -» aknazár
mine-detector -» aknakereső
minefield -» aknamező
mine-layer -» aknarakó
mine-layer -» aknarakó hajó
miner -» aknász
miner -» bányamunkás
miner -» bányász
miner's bar -» aknafúró rúd
mineral -» ásvány
mineral -» ásványi
mineral oil -» ásványolaj
mineral oil -» kőolaj
mineral pitch -» bitumen
mineral water -» gyógyvíz
mineral waters -» ásványvíz
mineral waters -» palackozott ásványvíz
to mineralize -» ásványosít
to mineralize -» ércesít
to mineralize -» fémesít
to mineralize -» mineralizál
minesweeper -» aknakutató hajó
minesweeper -» aknaszedő hajó
mine-sweeping kites -» aknakereső torpedó
mingle -» keverék
mingle -» összekeverés
to mingle -» elvegyül
to mingle -» keveredik
to mingle -» összekeveredik
to mingle -» összekever
to mingle -» összevegyít
to mingle -» összevegyül
to mingle -» vegyít
to mingle -» vegyül
to mingle eyes with sy -» kacérkodik vkivel
to mingle in the crowd -» elvegyül a tömegben
to mingle one's tears with sy's -» együtt sír vkivel
to mingle one's tears with sy's -» osztozik vkinek a bánatában
to mingle with the crowd -» elvegyül a tömegben
mingle-mangle -» keverék
mingle-mangle -» mismás
to mingle-mangle -» összekever
to mingle-mangle -» összezagyvál
mingy -» fukar
mingy -» garasos
mingy -» törékeny
mingy -» zsugori
miniature -» kis méretű
miniature -» miniatűr
miniature -» miniatúra
miniature score -» zsebpartitúra
miniaturist -» miniatűrfestő
miniaturist -» miniaturista
to miniaturize -» miniatürizál
to miniaturize -» parányi alakban készít el
to miniaturize -» parányi változatban készít el
minimal -» minimális
minimalist -» minimalista
to minimize -» lekicsinyel
to minimize -» minimalizál
minimum formula -» tapasztalati képlet
minimum speed limit -» kötelező legkisebb sebesség
mining- -» bányászati
minion -» kegyenc
minion -» talpnyaló
minion -» tányérnyaló
minions of the law -» poroszló
minions of the law -» poroszlók
minions of the law -» végrehajtó közeg
miniskirt -» miniszoknya
minister -» követ
minister -» lelkész
minister -» lelkipásztor
minister -» miniszter
minister -» pap
minister -» református pap
to minister -» segít
to minister -» szertartást végez
to minister -» szolgál
minister resident -» miniszter rezidens
minister resident -» rezidens
minister without portfolio -» tárca nélküli miniszter
ministration -» közreműködés
ministration -» lelkészkedés
ministration -» segédkezés
ministration -» szolgálat
ministry for foreign affairs -» külügyminisztérium
ministry for home affairs -» belügyminisztérium
ministry of finance -» pénzügyminisztérium
ministry of munition -» hadfelszerelési minisztérium
ministry of war -» hadügyminisztérium
minius-girl -» karénekesnő
mink -» nercprém
mink -» nercszőrme
mink -» nyérc
minnow -» cselle
minnow -» emberke
minnow -» fürge cselle
minnow -» pontyféle
minnow -» torpedó
minor -» alárendelt
minor -» aldetermináns
minor -» csekélyebb
minor -» fiatalabbik
minor -» jelentéktelen
minor -» kicsi
minor -» kisebb
minor -» kiskorú
minor -» kiskorú gyermek
minor -» könnyű
minor -» melléktantárgy
minor -» minor
minor -» moll
minor -» moll hangnem
minor -» moll-hangsor
minor chord -» moll akkord
minor details -» jelentéktelen részletkérdések
minor details -» jelentéktelen részletek
minor details -» kellékek
minor details -» kisebb alkatrészek
minor injury -» könnyű sérülés
minor orders -» alsóbb rendek
minor road -» alsóbbrendű út
minor road -» mellékútvonal
minor suit -» káró vagy treff
minority -» kisebbség
minority -» kisebbségi
minority -» kiskorúság
minority report -» különvélemény
minority rights -» kissebségi jogok
minstrel -» énekes
minstrel -» kobzos
minstrel -» költő
minstrel -» lantos
minstrel -» trubadúr
minstrel -» vándorénekes
minstrel -» zenész
mint -» eredet
mint -» érme
mint -» forrás
mint -» illatos menta
mint -» menta
mint -» pénzérme
mint -» pénzverde
mint -» pénzverő
to mint -» alkot
to mint -» gyárt
to mint -» kiagyal
to mint -» kieszel
to mint -» kitalál
to mint -» ver (pénzt)
mint alcohol -» fodormentacseppek
mint julep -» mentolos hideg puncs
to mint money -» meggazdagszik
to mint money -» nagy vagyont gyűjt
to mint money -» pénzt ver
to mint money -» sokat keres
mint of money -» rengeteg pénz
mint of trouble -» bajok özöne
mint par -» törvényes érctartalom
mint par -» törvényes nemes érctartalom
minty -» mentás
minus sign -» kivonásjel
minus sign -» mínuszjel
minuscule -» apró
minuscule -» apró betű
minuscule -» kis betű
minuscule -» pici
minute -» apró
minute -» aprólékos
minute -» feljegyzés
minute -» ívperc
minute -» jegyzet
minute -» memorandum
minute -» parányi
minute -» perc
minute -» pillanat
minute -» pontos
minute -» szögperc
to minute -» feljegyez
to minute -» jegyzőkönyvet vesz fel
to minute -» lejegyez
to minute -» percnyi pontossággal mér
to minute -» stopperel
minute hand -» percmutató
minutely -» aprólékosan
minutely -» pontosan
minutes -» jegyzőkönyv
minutiae -» aprólékos részletek
miracle -» csoda
miraculous -» csodálatos
miraculous -» természetfeletti
miraculously -» csodálatos módon
miraculousness -» csodálatos volta vminek
miraculousness -» természetfeletti volta vminek
mirage -» délibáb
mirage -» káprázat
mire -» pocsolya
mire -» sár
to mire -» bámul
to mire -» bemocskol
to mire -» bepiszkol
to mire -» besároz
to mire -» csodálkozik
to mire -» elmerül a sárban
to mire -» elmerül a piszokban
to mire -» meghurcol
to mire -» sárba taszít
to mire -» sárba ránt
mired -» sáros
mirror -» példakép
mirror -» tükör
to mirror -» tükröz
to mirror -» visszatükröz
mirth -» jókedv
mirth -» vidámság
mirthful -» jókedvű
mirthful -» vidám
mirthless -» örömtelen
mirthless -» szomorú
mirthless -» zord
misadventure -» baj
misadventure -» baleset
misadventure -» balszerencse
misadventure -» szerencsétlenség
misadventurous -» balszerencsés
misadventurous -» szerencsétlen
misanthrope -» embergyűlölő
misanthrope -» emberkerülő
misanthropic -» embergyűlölő
misanthropic -» emberkerülő
misanthropical -» emberkerülő
misanthropical -» embergyűlölő
misanthropism -» embergyűlölet
misanthropism -» emberkerülés
misanthropism -» világgyűlölet
misanthropist -» embergyűlölő
misanthropist -» emberkerülő
misanthropy -» embergyűlölet
misanthropy -» emberkerülés
misanthropy -» világgyűlölet
to misapply -» hibásan alkalmaz
to misapply -» hűtlenül kezel
to misapply -» jogellenesen használ fel
to misapply -» rosszul használ
misapprehension -» félreértés
to misappropriate -» elsikkaszt
to misappropriate -» hűtlenül kezel
to misappropriate -» sikkaszt
misappropriation -» elsikkasztás
misappropriation -» hűtlen kezelés
misappropriation -» sikkasztás
misbegotten -» értéktelen
misbegotten -» házasságon kívül született
misbegotten -» korcs
misbegotten -» törvénytelen
to misbehave oneself -» illetlenül viselkedik
to misbehave oneself -» neveletlenül viselkedik
misbehaviour -» illetlen viselkedés
misbehaviour -» neveletlenség
to miscalculate -» elszámítja magát
to miscalculate -» hibásan számít
to miscalculate -» téved
miscalculation -» számítási hiba
miscalculation -» tévedés
miscarriage -» balsiker
miscarriage -» felsülés
miscarriage -» jogellenes cselekmény
miscarriage -» koraszülés
miscarriage -» kudarc
miscarriage -» téves kézbesítés
miscarriage -» vetélés
to miscarry -» meghiúsul
miscellaneous -» kevert
miscellaneous -» különféle
miscellaneous -» vegyes
miscellany -» egyveleg
mischance -» balszerencse
mischief -» baj
mischief -» bajkeverő
mischief -» csíny
mischief -» gonoszkodás
mischief -» kár
mischief -» rossz tréfa
mischievous -» ártalmas
mischievous -» csintalan
mischievous -» kártékony
mischievous -» pajkos
miscible -» elegyedő
to misconceive -» rosszul ért
to misconceive -» rosszul értelmez
to misconceive one's duty -» rosszul értelmezi feladatát
to misconceive one's duty -» rosszul értelmezi kötelességeit
misconceived -» rosszul felfogott
misconceived -» rosszul értelmezett
misconception -» félreértés
misconception -» téves értelmezés
miscount -» összeadási hiba
miscount -» rossz számolás
miscount -» számolási hiba
to miscount -» hibásan számol
to miscount -» hibásan számol meg
to miscount -» rosszul számol
to miscount -» rosszul számol meg
miscreant -» bűnös
miscreant -» bűnöző
miscreant -» gazember
miscreant -» gazfickó
miscreant -» gonosztevő
miscreant -» hitetlen
miscreant -» istentelen
miscreant -» semmirekellő
to miscredit -» hitetlenkedik
to miscredit -» kételkedik
miscue -» gikszer
to miscue -» eltéveszti a végszót
to miscue -» gikszert kap
misdeed -» bűn
misdeed -» gaztett
misdemeanor -» rossz viselkedés
misdemeanor -» vétség
misdemeanour -» rossz viselkedés
misdemeanour -» vétség
to misdirect -» félrevezet
to misdirect -» rosszul irányít
to misdirect -» rosszul címez
to misdirect -» rosszul céloz
misdirection -» félrevezetés
misdirection -» hibás címzés
misdirection -» rossz címzés
misdirection -» téves felvilágosítás
to misemploy sg -» rosszul használ ki vmit
miser -» fösvény
miser -» zsugori
miserable -» nyomorult
miserable -» nyomorúságos
miserable -» szerencsétlen
miserable as a shag -» nagyon szerencsétlen
miserable as a shag -» nagyon nyomorult
miserably -» szerencsétlenül
miserliness -» fukarság
miserliness -» szánalmasság
miserliness -» szegényesség
miserliness -» szűkmarkúság
miserliness -» zsugoriság
miserly -» fösvény
miserly -» fukar
miserly -» szánalmas
miserly -» szegényes
miserly -» szűkmarkú
miserly -» zsugori
misery -» baj
misery -» nyomor
misery -» nyomorúság
misery -» szenvedés
misfire -» elhibázott lövés
misfire -» gyújtáskihagyás
misfire -» hibás gyújtás
misfire -» nem robbant lövés
misfire -» rosszul égetett tégla
to misfire -» csütörtököt mond
to misfire -» elhibázza a célt
to misfire -» elhibázza a lövést
to misfire -» eltéveszti a célt
to misfire -» kihagy (gyújtás)
to misfire -» kútba esik
to misfire -» meghiúsul
to misfire -» mellé talál (tréfa)
to misfire -» nem ér el hatást
to misfire -» nem gyullad be
to misfire -» nem gyújt
to misfire -» nem sül el
misfiring -» gyújtási zavar
misfiring -» hibás gyújtás
misfiring -» nem robbant lövés
misfit -» aszociális egyén
misfit -» rosszul álló ruha
misfortune -» baj
misfortune -» balszerencse
misfortune -» csapás
misfortune -» szerencsétlenség
misgiving -» aggodalom
misgiving -» balsejtelem
misgiving -» bizalmatlan
misgiving -» gyanakvó
misgiving -» gyanakvás
misgiving -» kételkedő
misgiving -» kételkedés
misgiving -» kétség
misgiving -» nyugtalanság
misgiving -» rossz előérzetű
misgiving -» rossz előérzet
misgivings -» aggodalom
misgivings -» kétség
misgivings -» rossz előérzet
misguided -» céltalan
misguided -» félrevezetett
misguided -» megfontolatlan
to mishandle -» rosszul bánik
to mishandle -» rosszul kezel
mishap -» baleset
mishap -» balsors
mishap -» balszerencse
mishap -» szerencsétlenség
to misinform -» tévesen tájékoztat
misinformation -» félrevezető tájékoztatás
misinformation -» rossz információ
misinformation -» téves informáltság
misinformation -» téves értesülés
to misinterpret -» félreért
to misinterpret -» félremagyaráz
to misinterpret -» rosszul értelmez
to mislay -» elveszt
to mislay -» rossz helyre tesz
to mislead, misled -» becsap
to mislead, misled -» félrevezet
misleading -» félrevezető
to mismanage -» rosszul vezet
to mismanage -» rosszul bánik
to mismanage -» rosszul gazdálkodik
to mismanage -» rosszul kezel
mismanaged -» rosszul irányított
mismanaged -» rosszul vezetett
mismanaged -» rosszul kezelt
mismanagement -» rossz vezetés
mismanagement -» rossz gazdálkodás
mismanagement -» rossz kezelés
mismatch -» rossz párosítás
to mismatch -» rosszul párosít
misnomer -» helytelen elnevezés
misnomer -» nem alkalmas jelző
to misplace -» elhány
to misplace -» rossz helyre tesz
to misplace -» rossz személyt választ
to misplace -» rosszul alkalmaz
to misplace -» tapintatlanul alkalmaz
to misplace -» ügyetlenül alkalmaz
misplaced -» érdemtelen személyre pazarolt
misplaced -» nem a megfelelő személybe helyezett
misplaced -» nem helyén levő
misplaced -» tárgyául rossz személyt választott
misplacement -» elhányás
misplacement -» rossz helyre tétel
to mispronounce -» rosszul ejt ki
mispronunciation -» helytelen kiejtés
mispronunciation -» rossz kiejtés
to misquote -» hibásan idéz
to misquote -» rosszul idéz
to misread, misread -» félreért
to misread, misread -» félremagyaráz
to misread, misread -» rosszul olvas
to misread, misread -» rosszul magyaráz
to misread sy's feelings -» félreismeri vki érzelmeit
to misrepresent -» elferdít
to misrepresent -» hamisan ír le
to misrepresent -» hamis színebn tüntet fel
to misrepresent -» helytelenül mutat be
misrepresentation -» elferdítés
misrepresentation -» hamis beállítás
misrepresentation -» helytelen bemutatás
misrepresentation -» helytelen előadás
misrepresentation -» hibás bemutatás
misrepresentation -» hibás előadás
misrepresentation -» megtévesztés
misrepresentation -» téves bemutatás
misrepresentation -» téves előadás
miss -» elhibázás
miss -» eltévesztés
miss -» elvétés
miss -» hiány
miss -» hiba
miss -» ifjú hölgy
miss -» kisasszony
miss -» tévedés
miss -» veszteség
to miss -» balul üt ki
to miss -» elhibáz
to miss -» elmulaszt
to miss -» elszalaszt
to miss -» eltéveszt
to miss -» elvét
to miss -» hiányol
to miss -» lemarad
to miss -» mellémegy
to miss -» nélkülöz
to miss -» nem talál (lövedék)
to miss -» rosszul sikerül
to miss aim -» célt téveszt
to miss an easy goal -» könnyű gólhelyzetet kihagy
to miss one's footing -» elveszíti a lába alól a talajt
to miss one's train -» lekésik a vonatról
to miss one's train -» lekési a vonatot
to miss out -» kihagy
to miss the bus -» elszalasztja az alkalmat
to miss the bus -» lekési a csatlakozást
to miss the connection -» lekési a csatlakozást
to miss the cushion -» melléfog
to miss the cushion -» nem találja el a célt
to miss the cushion -» téved
to miss the point -» nem érti meg a lényeget
to miss the point -» nem kapcsol
misshapen -» alaktalan
misshapen -» torz
missile -» lövedék
missile -» rakéta
mission -» küldetés
mission control -» földi irányítóközpont
missionary -» hittérítő
missionary -» misszionárius
misspent -» elpazarolt
misspent -» rosszul eltöltött
misspent -» rosszul elköltött
mist -» köd
mistake -» botlás
mistake -» hiba
mistake -» tévedés
to mistake, mistook, mistaken -» eltéveszt
to mistake, mistook, mistaken -» összetéveszt
to mistake, mistook, mistaken -» téved
to mistake sg for sg -» összetéveszt vmit vmivel
mistaken -» helytelen
mistaken -» téves
mistakenly -» helytelenül
mistakenly -» tévesen
mistily -» fátyolosan
mistily -» homályosan
mistily -» ködösen
to mistime -» alkalmatlan időben tesz vmit
to mistime -» nem a megfelelő alkalommal tesz vmit
mistimed -» alkalmatlan
mistimed -» alkalmatlan időpontú
mistimed -» rosszul időzített
mistletoe -» fagyöngy
to mistreat -» rosszul bánik
to mistreat -» rosszul kezel
mistreatment -» rossz bánásmód
mistreatment -» rossz kezelés
mistress -» háziasszony
mistress -» kitartott nő
mistress -» szerető
mistress -» tanárnő
mistress -» úrnő
mistrust -» bizalmatlanság
to mistrust -» nem bízik vmiben
mistrustful -» bizalmatlan
mistrustful -» gyanakvó
misty -» homályos
misty -» ködös
to misunderstand -» félreért
misunderstanding -» félreértés
misuse -» rossz felhasználás
misuse -» visszaélés
to misuse -» bántalmaz
to misuse -» helytelenül használ
to misuse -» rossz célra használ fel vmit
to misuse -» tévesen használ
to misuse -» visszaél vmivel
mite -» atka
mite -» fillér
mite -» kicsi dolog
mite -» kukac
mite -» parányi dolog
mite -» pici dolog
mite -» pici gyerek
mite -» picula
mite -» sajtkukac
mite -» szerény hozzájárulás
to mitigate -» csillapít
to mitigate -» enyhít
to mitigate -» mérsékel
mitigation -» büntetés leszállítása
mitigation -» csökkentés
mitigation -» enyhítés
mitigation -» mérséklés
mitigation of punishment -» büntetés leszállítása
mitigative -» csillapító
mitigative -» enyhítő
mitigative -» mérséklő
mitre -» derékszögű illesztés
mitre -» félderékszögű illesztés
mitre -» félderékszög-mérő
mitre -» kéményfedő-sapka
mitre -» mitra
mitre -» negyvenöt fokos szögmérő
mitre -» negyvenöt fokos szög
mitre -» negyvenöt fokos kúpkerék
mitre -» negyvenöt fokos kúpfogaskerék
mitre -» püspökföveg
mitre -» püspöki méltóság
mitre -» püspöki tisztség
mitre -» püspökség
mitre -» püspöksüveg
to mitre -» ferde alakra vág
to mitre -» ferde alakra farag
to mitre -» ferdén illeszt
to mitre -» összesarkal
to mitre the fillets -» rézvésetet fazettál
mitt -» kesztyű
mittens -» egyujjas kesztyű
mix -» felfordulás
mix -» keverék
mix -» zűrzavar
to mix -» elegyít
to mix -» érintkezik
to mix -» kever
to mix -» keveredik
to mix -» összejár
to mix -» összekever
to mix -» vegyít
to mix -» vegyül
to mix in society -» társaságba jár
to mix in society -» társaságban forog
to mix sy up in sg -» belekever vkit vmibe
to mix up -» összekever
to mix up -» összetéveszt
to mix up -» összezavar
mixed -» kevert
mixed -» konfúzus
mixed -» megzavarodott
mixed -» összezavart
mixed -» vegyes
mixed double -» vegyes páros
mixed doubles -» vegyes páros
mixed fat and lean -» ilyen is, olyan is
mixed fat and lean -» középfinom
mixed fat and lean -» vegyes
mixed feelings -» vegyes érzelmek
mixed grill -» fatányéros
mixed metaphor -» képzavar
mixed metaphor -» össze nem illő hasonlat
mixed number -» vegyes tört
mixed number -» vegyes szám
mixed school -» koedukációs iskola
mixed school -» vegyes iskola
mixed train -» vegyesvonat
mixer -» keverő
mixer -» konyhai robotgép
mixer bowl -» keverőtál
mixing -» keverés
mixture throttle -» fojtószelep
mix-up -» felfordulás
mix-up -» kavarodás
mix-up -» rendetlenség
mix-up -» zűrzavar
mizen royal -» hátsó-felsősudárvitorla
mizen royal -» hátsóárboc-felsősudárvitorla
mizen topgallant -» hátsóárboc-sudárvitorla
mizzen topgallant -» hátsóárboc-sudárvitorla
mnemonic -» emlékezeterősítő
mnemonically -» mnemonikusan
mnemonics -» emlékezeti munka megkönnyítése
mnemonics -» mnemonika
moan -» dörmögés
moan -» morgolódás
moan -» nyögdécselés
moan -» nyögés
moan -» nyöszörgés
moan -» sóhaj
moan -» zsémbelés
to moan -» dörmög
to moan -» jajgat
to moan -» jajveszékel
to moan -» kesereg
to moan -» morog
to moan -» nyög
to moan -» nyögést hallat
to moan -» nyögve elmond
to moan -» nyöszörög
to moan -» óbégat
to moan -» panaszkodik
to moan -» siránkozik
to moan -» sóhajt
to moan -» sopánkodik
to moan -» zsémbel
moat -» sáncárok
moat -» várárok
mob -» csőcselék
mob -» tömeg
to mob -» megrohan
to mob -» nekitámad
to mob -» összecsődül
mob law -» lincselés
mob law -» népítélet
mobile -» állhatatlan
mobile -» mozgatható
mobile -» mozgékony
mobile -» mozgó
mobile -» változékony
mobile home -» lakóautó
mobile home -» lakókocsi
mobile ramp -» utashíd
mobility -» állhatatlanság
mobility -» felvevőgép követési képessége
mobility -» mobilitás
mobility -» mozgási szabadság
mobility -» mozgékonyság
mobilization -» mozgósítás
mobilization orders -» általános mozgósítás
to mobilize -» mozgósít
moccasin -» indián őzbőr saru
moccasin -» mokasszin
mock -» ál-
mock -» gúny
mock -» hamis
mock -» kigúnyolás
mock -» látszat-
mock -» mű-
mock -» pót-
mock -» -utánzat
mock -» utánzott
mock -» utánzás
to mock -» becsap
to mock -» csúfolódik
to mock -» gúnyol
to mock -» gúnyolódik
to mock -» kicsúfol
to mock -» kigúnyol
to mock -» kinevet
to mock -» lóvá tesz
to mock -» meghiúsít
to mock -» utánoz
to mock at sg -» becsap
to mock at sg -» gúnyol
to mock at sg -» utánoz
to mock at sy -» kicsúfol vkit
to mock at sy -» kigúnyol vkit
mock modesty -» álszerénység
mock serenade -» macskazene
mock serenader -» macskazenét rendező
mock serenader -» zenebonát csináló
mocker -» gúnyoló
mocker -» utánzó
mockery -» csúfolás
mockery -» csúfolódás
mockery -» gúny tárgya
mockery -» gúnyolás
mockery -» hamis látszat
mockery -» kicsúfolás
mockery -» kigúnyolás
mockery -» majmolás
mockery -» megtévesztés
mockery -» nevetséges utánzat
mockery -» porhintés
mockery -» utánzás
mock-heroic -» komikus eposz
mock-heroic -» szatirikus eposz
mockingbird -» sokszavú poszáta
mockingly -» gúnnyal
mockingly -» gúnyolódva
mockingly -» gúnyosan
mock-sun -» melléknap
mock-turtle soup -» borjúfejleves
mock-turtle soup -» hamis teknősbékaleves
mock-up -» makett
mock-up -» mintadarab
mock-up -» modell
modal -» alaki
modal -» módbeli
modality -» alakiság
modality -» érzékelési csatorna
modality -» jelleg
modality -» jelző
modality -» módbeliség
mode -» alaprezgésmód
mode -» csipke-alapkitöltés
mode -» divat
mode -» domináns rezgésmód
mode -» eljárás
mode -» hangnem
mode -» igemód
mode -» mérvadó rezgésmód
mode -» mód
mode -» modális érték
mode -» módus
mode -» szokás
model -» maneken
model -» minta
model -» mintakép
model -» modell
model -» sablon
to model -» alakít
to model -» formál
to model -» képez
to model -» megmintáz
to model -» mintáz
to model -» modellál
to model oneself on sy -» mintaképül vesz vkit
to model oneself on sy -» vkit mintaképül vesz
modeler -» mintakészítő
modeler -» mintázó
modeling -» formázás
modeling -» megmintázás
modeling -» mintakészítés
modeling -» mintázás
modelled on -» vminek a mintájára
modeller -» mintakészítő
modeller -» mintázó
modelling -» formázás
modelling -» megmintázás
modelling -» mintakészítés
modelling -» mintázás
moderate -» egyenletes
moderate -» egyszerű
moderate -» enyhe
moderate -» józan
moderate -» közepes
moderate -» lassú
moderate -» megfontolt
moderate -» mérsékelt
moderate -» mérsékelt irányzat
moderate -» mérsékelt irányzatú politika
moderate -» mérsékelt irányzatú politikus
moderate -» mértékletes
moderate -» mértéktartó
moderate -» nyugodt
moderate -» szerény
to moderate -» elnököl
to moderate -» enyhít
to moderate -» enyhül
to moderate -» fékez
to moderate -» megnyugtat
to moderate -» mérsékel
to moderate -» mérséklődik
to moderate -» visszatart
moderate abilities -» közepes képességek
moderate abilities -» közepes tehetség
moderate development -» hiányos fejlettség
moderate development -» mérsékelt fejlettség
moderate life -» mértékletes életmód
moderate meal -» szerény étkezés
moderate price -» mérsékelt ár
moderately -» higgadtan
moderately -» józanul
moderately -» közepesen
moderately -» meglehetősen
moderately -» mérsékelten
moderately -» nyugodtan
moderately -» tűrhetően
moderation -» mérséklet
modern -» korszerű
modern -» mai
modern -» modern
modern -» újabb kori
modern era -» modern kor
modern history -» újabb kori történelem
modern history -» újkori történelem
modern language -» modern nyelv
modern languages -» élő nyelv
modern side of a school -» iskola természettudományos tagozata
modern times -» modern kor
modernism -» mai felfogás
modernism -» mai fogalom
modernism -» mai irányzat
modernism -» mai kifejezés
modernism -» mai nézet
modernism -» mai szokás
modernism -» modern szokás
modernism -» modern nézet
modernism -» modern felfogás
modernism -» modern irányzat
modernism -» modern kifejezés
modernism -» modern fogalom
modernity -» korszerűség
modernity -» modernség
modernization -» korszerűsítés
modernization -» modernizáció
to modernize -» korszerűsít
to modernize -» modernizál
modest -» egyszerű
modest -» igénytelen
modest -» mérsékelt
modest -» szerény
modesty -» egyszerűség
modesty -» igénytelenség
modesty -» mérséklet
modesty -» szerénység
modification -» módosítás
modification -» pontosabb meghatározás
to modify -» módosít
modular -» modulusos
to modulate -» alakít
to modulate -» árnyal
to modulate -» hozzáidomít
to modulate -» hozzáigazít
to modulate -» modulál
to modulate -» szabályoz
to modulate -» színez
to modulate -» változtat
to modulate -» változik
modulation -» hangnemváltozás
modulation -» moduláció
module -» közepes vízszolgáltatás
module -» modulusz
modulus, moduli -» arányszám
modulus, moduli -» együttható
modulus, moduli -» modulusz
modulus, moduli -» tényező
modulus of elasticity -» rugalmassági modulusz
modus, modi -» mód
modus, modi -» módozat
modus, modi -» módszer
modus vivendi -» áthidaló megegyezési alap
modus vivendi -» életmód
modus vivendi -» modus vivendi
to mog -» cammog
to mog -» elinal
to mog -» eloson
to mog -» meglép
to mog -» vánszorog
moggan -» harisnya
moggan -» hosszú ujj
moggan -» lábfej nélküli harisnya
moggan -» lábszárharisnya
moggans -» lábak
moggans -» lábszárak
mohair -» angóragyapjú-szövet
mohair -» mohair
mohair -» moher
Mohammedan -» mohamedán
Mohammedan era -» mohamedán időszámítás
Mohammedanism -» mohamedán vallás
Mohammedanism -» mohamedánizmus
to mohammedanize -» eliszlámosít
to mohammedanize -» mohamedán hitre térít
Mohawk -» egy indián törzs neve
mohawk -» hasonélű táncfordulat
Mohawk -» mohikán (indián)
moiety -» fele vminek
moiety -» felerész
moiety -» osztályrész
moire -» moaré
moire -» moaréselyem
moire -» moarészövet
moiré -» moaré
moiré -» moaréselyem
moiré -» moarészövet
moist -» nedves
moist -» nyirkos
to moisten -» benedvesít
to moisten -» megnedvesít
to moisten -» megnedvesedik
to moisten one's clay -» iszik
moistness -» nedvesség
moistness -» nyirkosság
moisture -» csapadék
moisture -» nedv
moisture -» nedvesség
moisture -» nyirkosság
moisture -» páratartalom
moisturising cream -» hidratáló krém
moisturizer -» hidratáló krém
moisturizing cream -» hidratáló krém
molality -» molalitás
molarity -» molaritás
molasses -» melasz
mold -» forma
mold -» humusz
mold -» öntőminta
mold -» penész
to mold -» dagaszt
to mold -» formába önt
to mold -» földdel beborít
to mold -» képlékennyé tesz
to mold -» megformál
to mold -» megmintáz
to mold -» penészesedik
molding -» alakozás
molding -» bordűr
molding -» díszléc
molding -» forma
molding -» formázás
molding -» mintázás
molding -» öntés
molding -» öntőminta
molding -» öntvény
molding -» párkányszelvény
molding -» párkányzat
molding -» szegély
moldy -» penészes
mole -» anyajegy
mole -» hullámtörő
mole -» kém
mole -» kikötőgát
mole -» májfolt
mole -» mól
mole -» móló
mole -» szemölcs
mole -» szeplő
mole -» szépségfolt
mole -» tégla
mole -» ügynök
mole -» üszög
mole -» vakond
molecular configuration -» molekulaszerkezet
molehill -» vakondtúrás
to molest -» molesztál
to molest -» zaklat
molestation -» háborgatás
molestation -» molesztálás
molestation -» zaklatás
moll -» csaj
moll -» lotyó
moll -» szajha
mollification -» enyhítés
mollification -» meglágyítás
to mollify -» csillapít
to mollify -» enyhít
to mollify -» lecsillapít
to mollify -» meglágyít
mollusc -» puhatestű
molluscs -» molluszkák
molluscs -» puhatestűek
mollusk -» puhatestű
mollycoddle -» anyámasszony katonája
to mollycoddle -» babusgat
to mollycoddle -» elkényeztet
to mollycoddle -» kényeztet
moloch -» molochgyík
moloch -» tűzgyík
molt -» vedlés
to molt -» vedlik
molten -» olvadt
molten -» olvasztott
molten sea -» nagy mosakodó ércedény
mom -» anyu
moment -» erő
moment -» időpont
moment -» indíték
moment -» jelentőség
moment -» nyomaték
moment -» pillanat
moment of inertia -» tehetetlenségi nyomaték
moment's ease -» pillanatnyi kikapcsolódás
moment's ease -» pillanatnyi megkönnyebbülés
moment's ease -» pillanatnyi könnyebbség
momentarily -» futólagosan
momentarily -» hirtelen
momentarily -» pillanatnyilag
momentary -» futólagos
momentary -» hirtelen
momentary -» pillanatnyi
momentous -» fontos
momentous -» jelentős
momentous -» nagy jelentőségű
momentum -» hajtóerő
momentum -» impulzus
momentum -» lendület
momentum -» mozgásmennyiség
momentum -» mozzanat
momentum -» nyomaték
mommy -» anyu
mommy -» mama
monarch -» fejedelem
monarch -» uralkodó
monastery -» kolostor
monastic -» klastromi
monastic -» kolostori
monastic -» szerzetesi
monastic -» szerzetes
monastic binding -» barátkötés
monastic quarters -» rendház
monastic vows -» szerzetesi fogadalmak
monastic vows -» szerzetesi fogadalom
monasticism -» szerzetesi élet
monasticism -» szerzetesség
monasticism -» szerzetesi rend
monatomic -» egyatomos
Monday -» hétfő
Monday through Friday -» hétfőtől péntekig bezárólag
Monday through Thursday -» hétfőtől csütörtökig bezárólag
monetary -» pénz-
monetary -» pénzbeli
monetary -» pénzügyi
monetary -» valutaügyi
monetary system -» pénzrendszer
monetary unit -» pénzegység
monetization -» pénzesítés
to monetize -» pénzérméket ver
to monetize -» törvényes fizetőeszközzé tesz
money -» bankjegy
money -» fizetőeszköz
money -» gazdagság
money -» jólét
money -» összeg
money -» papírpénz
money -» pénz
money -» pénzdarab
money -» pénzérme
money -» pénzjegy
money -» pénzösszeg
money -» vagyon
to money -» pénzel
to money -» pénzt ver
to money -» pénzzé tesz
to money -» pénzzel ellát
money advanced -» előleg
money allowance -» készpénzjáradék
money allowance -» készpénzjuttatás
money article -» pénzügyi krónika
money article -» pénzügyi beszámoló
money at call -» azonnal behívható követelés
money at call -» bármikor behívható követelés
money at call -» látra szóló követelés
money at one's command -» vki rendelkezésére álló pénz
money begets money -» a pénz oda megy, ahol már van
money begets money -» egyik nyereségből folyik a másik
money begets money -» pénz pénzt szül
money capital -» pénztőke
money down -» előleg
money down -» készpénz
money honestly come by -» becsületes úton szerzett pénz
money I had none -» nem volt pénzem
money I had none -» nem volt semmi pénzem
money I had none -» pénzem pedig nem volt
money interest -» pénzbeli kamat
money makes money -» a pénz oda megy, ahol már van
money makes money -» egyik nyereségből folyik a másik
money makes money -» pénz pénzt szül
money makes the mare to go -» pénz beszél
money makes the mare to go -» pénz mindennek a mozgatója
money matters -» pénzdolgok
money matters -» pénzügyek
money of account -» bankpénz
money of account -» csak számolásban használt pénzegység
money of account -» csekkszámla-követelés
money of account -» elszámolási pénzegység
money of account -» elszámolópénz
money of account -» számolópénz
money of account -» valuta
money of exchange -» váltópénz
money of necessity -» szükségpénz
money on call -» napi pénz
money order -» pénzesutalvány
to money out -» díjaz
to money out -» díjjal kitüntet
money out of hand -» készpénz
money payment -» készpénzfizetés
money rate -» kamatláb
money talks -» pénz beszél
money worries -» anyagi gondok
moneylender -» csendestárs
moneylender -» pénzkölcsönző
moneylender -» vmit finanszírozó ember
moneylender's capital -» uzsoratőke
moneys -» összegek
moneys -» pénzösszegek
moneys paid in -» bevételek
moneys paid out -» teljesített fizetések
monger -» árus
monger -» kereskedő
monger -» vmit kitaláló személy
monger -» vmit koholó személy
mongering -» árusítás
mongering -» kereskedés
mongoose -» indiai menyét
mongoose -» mongúz
mongrel -» korcs
monies -» összegek
monies -» pénzösszegek
moniker -» becenév
moniker -» név
monitor -» ellenőrzőműszer
monitor -» felsőosztályos felügyelő diák
monitor -» felügyelő
monitor -» felügyelő diák
monitor -» figyelőegység
monitor -» figyelő
monitor -» folyami hadihajó
monitor -» forgatható fecskendő
monitor -» jelzőműszer
monitor -» képellenőrző készülék
monitor -» kotróberendezés
monitor -» külföldi híranyag lehallgatója
monitor -» külföldi adások lehallgatója
monitor -» monitor
monitor -» monitorrendszer
monitor -» monitor-programrendszer
monitor -» nagynyomású fecskendő
monitor -» sugárzásdetektor
monitor -» vészjelző
monitor -» vezérprogram
monitor -» vízágyú
monitor -» vízsugárfejtő berendezés
to monitor -» behallgat
to monitor -» ellenőriz
to monitor -» figyel
to monitor -» folyamatosan ellenőriz
to monitor -» külföldi híranyagot lehallgat
to monitor -» külföldi adást lehallgat
to monitor -» lehallgat
to monitor -» megfigyel
monitored -» ellenőrzött
monitoring -» ellenőrző
monitoring -» ellenőrzés
monitoring -» folyamatos ellenőrség
monitoring -» folyamatos vizsgálat
monitoring -» képcsöves ellenőrzés
monitoring -» lehallgató
monitoring -» lehallgatás
monitoring -» megfigyelő
monitoring -» megfigyelés
monitoring -» monitoros vizsgálat
monitoring -» vizsgálat
monk -» barát
monk -» szerzetes
monkey -» 500 dollár
monkey -» 500 font
monkey -» cölöpverő kos
monkey -» majom
monkey -» sulyok
to monkey -» babrál vmivel
to monkey -» bolondozik
to monkey -» majmol
to monkey -» vacakol vmivel
monkey bars -» mászóka
monkey business -» gyanús dolog
monkey business -» ostobaság
monkey business -» szamárkodás
monkey forecastle -» horgonyfedélzet
monkey wrench -» franciakulcs
monkeyshine -» csíny
monkeyshine -» kópéság
monkeyshine -» tréfa
monkey-wrench -» állítható csavarkulcs
monkey-wrench -» franciakulcs
monochrom -» egyszínű
monochrom -» egyszínű festmény
monochromatic -» egyszínű
monochromatic -» monokróm
monochrome -» egyszínű
monochrome -» egyszínű festmény
monoclinic -» monoklinális
monogram -» monogram
monogram -» névjel
monograph -» monográfia
monograph -» tanulmány
monographer -» monográfiaíró
monographer -» monográfia szerzője
monographer -» tanulmány szerzője
monographic -» egy síkba vetített
monographic -» kontúros rajz
monographic -» körvonalas rajz
monographic -» monogramra vonatkozó
monographic -» monográfia jellegű
monographic -» névjelre vonatkozó
monographist -» monográfiaíró
monographist -» monográfia szerzője
monographist -» tanulmány szerzője
monography -» kontúrrajzolás
monography -» monográfia
monography -» tanulmány
monohydrate -» monohidrát
monolithic -» masszív
monolithic -» monolit
monolog -» magánbeszéd
monolog -» monológ
to monologize -» egymaga beszél
to monologize -» maga beszél
to monologize -» monologizál
monologue -» magánbeszéd
monologue -» monológ
monopolist -» egyedárus
monopolist -» monopolista
to monopolize -» kisajátít magának
to monopolize -» maga rendelkezik vele
to monopolize -» monopolizál
monopoly -» egyedáruság
monopoly -» monopólium
monosyllabic -» egyszótagú
monosyllabic -» egyszótagos
monosyllabic -» egytagú
monosyllabic answer -» kurta válasz
monosyllable -» egytagú szó
monotone -» egyhangúság
monotonic -» egyhangú
monotonic -» monoton
monotonous -» egyhangú
monotonous -» monoton
monotony -» egyhangúság
monsignor, monsignori -» monszinyor
monsignor, monsignori -» monszinyore
monsoon -» monszun
monster -» szörny
monstrosity -» borzalom
monstrosity -» borzalmasság
monstrosity -» borzalmas dolog
monstrosity -» borzalmas eset
monstrosity -» borzalmas volta vminek
monstrosity -» gonoszság
monstrosity -» gyalázatosság
monstrosity -» iszonyatosság
monstrosity -» óriás
monstrosity -» óriás alak
monstrosity -» szörnyűség
monstrosity -» szörny
monstrosity -» szörnyeteg
monstrosity -» szörnyű volta vminek
monstrous -» éktelen nagy
monstrous -» gyalázatos
monstrous -» irtózatos
monstrous -» óriási
monstrous -» óriásian
monstrous -» rendkívülien
monstrous -» rettenetes
monstrous -» szörnyű
monstrous -» utálatos
monstrous birth -» torzszülés
monstrous birth -» torzszülött
monstrous lie -» szemenszedett hazugság
monstrously -» gyalázatosan
monstrously -» irtózatosan
monstrously -» óriási módon
monstrously -» rendkívülien
monstrously -» rettenetes módon
month -» hónap
monthly charge account -» folyószámla 30 napos hitellel
monthly statement -» havi mérleg
monument -» alappontot rögzítő jelzés
monument -» emlékmű
monument -» emlék
monument -» határkő
monument -» irodalmi emlék
monument -» műemlék
monument -» nagy mű
monument -» nyelvemlék
monument -» szobor
monument of scholarship -» hatalmas tudományos értékű mű
monumental -» emlékművi
monumental -» emlékművi jellegű
monumental -» hatalmas
monumental -» hosszúlélegzetű
monumental -» monumentális
monumental -» nagyszabású
monumental city -» Baltimore
monumental ignorance -» hajmeresztő tudatlanság
monumental ignorance -» sötét tudatlanság
monumental ignorance -» vastag tudatlanság
monumental mason -» síremlék-szobrász
monumental mason -» sírkőfaragó
monumental mason -» sírkőfaragó-mester
monumental metal -» szoborfém
monumental metal -» szoborbronz
moo -» tehénbőgés
to moo -» bőg
to mooch -» elcsen
to mooch -» ellop
to mooch about -» csavarog
to mooch about -» lődörög
moo-cow -» boci
mood -» diszpozíció
mood -» hangnem
mood -» hangulat
mood -» igemód
mood -» kedélyállapot
mood -» kedv
mood -» lelkiállapot
mood -» létforma
mood -» létmód
mood -» levertség
mood -» rosszkedv
mood swing -» hangulathullámzás
mood swing -» váltakozó kedély
mood swing -» váltakozó hangulat
moodily -» kedvetlenül
moodily -» rosszkedvűen
moodlighting -» hangulatvilágítás
moody -» kedvetlen
moody -» rosszkedvű
moody -» szeszélyes
moon -» hold
moon -» hónap
to moon -» ábrándozik
to moon -» elábrándozik
to moon -» lézeng
to moon -» lődörög
to moon -» őgyeleg
to moon -» tűnődik
to moon about -» ábrándozik
to moon about -» elábrándozik
to moon about -» elbabrál
to moon about -» elgatyázza az időt
to moon about -» elmatat
to moon about -» elpiszmog
to moon about -» lófrál
to moon about -» semmiséggel tölti az időt
to moon about -» szöszmötöl
to moon about -» tétlenül ődöng
to moon about -» tűnődik
to moon along -» elbabrál
to moon along -» elgatyázza az időt
to moon along -» elmatat
to moon along -» elpiszmog
to moon along -» lófrál
to moon along -» semmiséggel tölti az időt
to moon along -» szöszmötöl
to moon along -» tétlenül ődöng
moon at the first quarter -» első negyedében levő hold
to moon away one's time -» időt semmiséggel eltölt
to moon away two hours -» elábrándozik két órát
to moon away two hours -» elandalog két órát
to moon away two hours -» elbabrál két órát
to moon away two hours -» elfecsérel két órát
to moon away two hours -» elmatat két órát
to moon away two hours -» elpiszmog két órát
to moon away two hours -» elszöszmötöl két órát
to moon away two hours -» szöszmötöl két órát
moon flight -» holdutazás
moon in increment -» növekvő hold
moon on the wane -» apadó hold
moon on the wane -» fogyó hold
moonbeam -» holdfény
moonbeam -» holdsugár
mooncalf, mooncalves -» szörnyeteg
mooncalf, mooncalves -» tökfej
mooncalf, mooncalves -» tökfilkó
mooncraft -» holdjármű
mooncraft -» holdkocsi
moonflower -» százszorszép
moonily -» ábrándozva
moon-landing -» holdraszállás
moonless -» holdtalan
moonlight -» holdfény
moonlight -» holdvilág
moonlight effect -» holdfényhatás
moonlight flit -» éjszakai titokban való elhurcolkodás
moonlight flit -» éjszakai titokban való költözködés
moonlit -» holdfényes
moonlit -» holdsütötte
moonlit -» holdvilágos
moonscape -» holdas táj
moonscape -» holdas tájkép
moonshine -» becsempészett szesz
moonshine -» blabla
moonshine -» fantazmagória
moonshine -» süket duma
moonstone -» holdkő
moonstruck -» hülye
moonstruck -» ütődött
moonwalk -» holdséta
moonwalking -» alvajárás
moonwalking -» holdkóros járás
moony -» ábrándozó
moor -» hullamerevség
moor -» ingovány
moor -» láp
moor -» mocsár
Moor -» mór
to moor -» kiköt
to moor -» lehorgonyoz
to moor to a dolphin -» kikötőbakhoz kiköt
moorage -» kikötési díj
moorage -» kikötőhely
moore -» mocsár
moor-hen -» fajdtyúk
mooring -» horgonyzás
mooring -» kikötés
mooring -» kikötőhely
mooring -» lehorgonyzás
mooring -» lerögzítés
mooring dues -» kikötői díj
mooring dues -» kikötői illeték
mooring dues -» kikötési díj
mooring dues -» kikötési illeték
mooring mast -» kikötőtorony
mooring mast -» kikötőárboc
moorings -» hajókötél kikötéshez
moorings -» hajólánc kikötéshez
moorings -» horgonybója
moorings -» kikötési cölöp
moorings -» nagy láncos kikötőúszók
moorland -» avarmező
moorland -» fenyér
moorland -» hangafüves puszta
moorland -» harasztos
moorland -» ingovány
moorland -» ingoványos terep
moorland -» ingoványos talaj
moorland -» láp
moorland -» lápos terep
moorland -» lápos talaj
moorland -» mocsaras terep
moorland -» mocsaras talaj
moorland -» mocsár
moorland -» rekettyés puszta
moorland -» tőzeges terület
moose -» jávorszarvas
moose-bird -» kanadai szajkó
moot -» vitás
to moot -» felvet
to moot -» megvitat
moot point -» vitás pont
moot question -» vitás kérdés
mop -» arcfintor
mop -» babuska
mop -» babuskám
mop -» felmosó ruha
mop -» fintor
mop -» grimasz
mop -» kötélkóc-seprű
mop -» mosogatórongy
mop -» nyeles felmosó
mop -» nyüstbojt
mop -» pamacs
mop -» rongykorong
mop -» tisztítórongy
mop -» törlőrongy
to mop -» arcokat vág
to mop -» fedélzetet felmos
to mop -» felmos
to mop -» felsúrol
to mop -» felszámol
to mop -» feltöröl
to mop -» fintorokat vág
to mop -» grimaszokat vág
to mop -» letöröl
to mop -» megtisztít
to mop -» nyüstbojttal tisztogat
to mop -» pamaccsal tisztogat
to mop -» rongykoronggal políroz
to mop -» súrol
to mop and mow -» arcokat vág
to mop and mow -» elhúzza az arcát
to mop and mow -» fintorokat vág
to mop and mow -» fintorítja az arcát
to mop and mow -» képeket vág
to mop and mow -» pofákat vág
mop fair -» gazdasági cseléd
mop fair -» gazdasági munkás
mop fair -» piac
mop fair -» vásár
mop of hair -» hajcsomó
mop of hair -» hajtincs
mop of hair -» tincs
to mop up -» adszorbeál
to mop up -» benyakal
to mop up -» elfogyaszt
to mop up -» elnyel
to mop up -» ércmaradványokat fejt
to mop up -» ércmaradványokat eltávolít
to mop up -» felemészt
to mop up -» felhajt
to mop up -» felhörpint
to mop up -» felitat
to mop up -» felszámol
to mop up -» feltöröl
to mop up -» lehengerel
to mop up -» letöröl
to mop up -» megtisztít
to mop up -» ripityára ver
to mop up -» tönkre ver
to mop up -» törölget
mope -» búslakodó ember
mope -» levert ember
mope -» unatkozó ember
to mope -» búslakodik
to mope -» szomorkodik
to mope -» unatkozik
moped -» moped
moped -» segédmotoros kerékpár
mopes -» depresszió
mopes -» levertség
moping -» álmodozó
moping -» búslakodó
moping -» levert
moping -» unatkozó
mops and mows -» arcfintorgatás
mop-up -» ellenség maradványainak felszámolása
mop-up -» terület megtisztítása
moraine -» gleccserturzás
moraine -» jégártól hagyott törmelékkúp
moraine -» jéggörgeteg
moraine -» moréna
moral -» erkölcsi
moral -» erkölcsös
moral -» hangulat
moral -» közszellem
moral -» morális
moral -» szellem
moral -» tanulság
moral courage -» erkölcsi bátorság
moral insanity -» erkölcsi beszámíthatatlanság
moral philosopher -» erkölcsbölcselő
moral philosophy -» erkölcstan
moral philosophy -» etika
morale -» hangulat
morale -» közszellem
morale -» szellem
moralist -» erkölcstanító
moralist -» erkölcsbíró
moralist -» erkölcsösen élő ember
morality -» erény
morality -» erkölcstan
morality -» erkölcs
morality -» erkölcsiség
morality -» erkölcsi felfogás
morality -» moralitás
morality play -» moralitás
to moralize -» erkölcsileg magyaráz
to moralize -» erkölcsi tanulságra tanít
to moralize -» erkölcsi tanulságra oktat
to moralize -» erkölcsössé tesz
to moralize -» moralizál
morally -» erkölcsileg
morals -» erkölcs
morals -» erkölcsök
morals -» morál
morals -» viselkedés
morass -» ingovány
morass -» mocsár
morass -» posvány
moratorium, moratoria -» fizetési haladék
moratorium, moratoria -» haladék
morbid -» beteges
morbid -» egészségtelen
morbid -» félelmetes
morbid -» hátborzongató
morbid -» kóros
morbid -» rémisztő
morbid -» rémítő
morbid -» rettenetes
morbid -» szörnyű
morbid anatomy -» kórbonctan
morbid appetite -» farkasétvágy
morbid fear -» beteges félelem
morbid growth -» kóros képződmény
morbid growth -» rosszindulatú daganat
morbidezza -» finomság
morbidezza -» lágyság
morbidity -» betegesség
morbidity -» betegeskedés
morbidity -» betegség
morbidity -» beteges állapot
morbidity -» beteges szomorúság
morbidity -» beteges levertség
morbidity -» egészségtelen állapot
morbidity -» helyi megbetegedési arányszám
morbidity -» kóros állapot
morbidity -» megbetegedések száma
morbidity -» morbiditás
morbidness -» betegesség
morbidness -» betegeskedés
morbidness -» betegség
morbidness -» beteges állapot
morbidness -» beteges szomorúság
morbidness -» beteges levertség
morbidness -» egészségtelen állapot
morbidness -» kóros állapot
morbidness -» morbiditás
mordant -» csípős
mordant -» éles
mordant -» festőpác
mordant -» gúnyos
mordant -» marató szer
mordant -» maró
mordant -» maró sav
mordant -» metsző
mordant -» pác
mordant -» pácolószer
to mordant -» pácol
mordant dye -» pácfesték
mordant pain -» éles fájdalom
mordant pain -» metsző fájdalom
mordant pain -» sajgó fájdalom
mordant pain -» szúró fájdalom
more -» -abb
more -» -ebb
more -» és
more -» ezenfelül
more -» inkább
more -» jobban
more -» még
more -» meg
more -» nagyobb
more -» nagyobb mértékben
more -» plusz
more -» továbbá
more -» több
more -» többé
more and more -» egyre inkább
more and more -» egyre több
more and more -» egyre többet
more and more -» jobban és jobban
more and more -» mindinkább
more and more -» többet és többet
more brain than brawn -» többet ésszel mint erővel
more difficult -» nehezebb
more easily -» könnyebben
more fortunate -» szerencsésebb
more haste less speed -» lassan járj tovább érsz
more in number than -» többen mint
more often than not -» igen gyakran
more often than not -» meglehetős gyakran
more or less -» meglehetősen
more or less -» többé-kevésbé
more serious -» komolyabb
more serious -» súlyosabb
more than -» több, mint
more than enough -» bőven elég
more than enough -» sok a jóból
more than enough -» több a soknál
more than necessary -» több a kelleténél
more than over one's shoes in love -» fülig szerelmesen
more truly -» helyesebben
more's the pity -» annál rosszabb
more's the pity -» annál sajnálatosabb
moreover -» azonfelül
moreover -» azonkívül
moreover -» emellett
moreover -» ráadásul
moreover -» sőt
morgue -» hullaház
morgue -» tetemnéző
moribund -» haldokló
mornay souce -» fűszeres sajtmártás
morning -» délelőtt
morning -» délelőtti
morning -» reggel
morning -» reggeli
morning after -» másnap reggel
morning after the night before -» macskajajos érzés
morning after the night before -» másnaposság
morning air -» reggeli levegő
morning air -» reggeli lég
morning coat -» zsakett
morning dress -» pongyola
morning dress -» utcai ruha
morning off -» szabad délelőtt
morning quarters -» reggeli sorakozó
morning quarters -» reggeli szemle
morning sickness -» terhességi hányinger
morning star -» hajnalcsillag
morning-glory -» hajnalka
morning-glory -» kerti folyondár
morning-room -» nappali
morning-room -» nappali szoba
Moroccan -» marokkói
Moroccan -» marokkói ember
morocco -» maroken
Morocco -» Marokkó
morocco -» szattyánbőr
morocco -» szattyán
morocco bound -» bőrbe kötött
morocco bound -» szattyánbőrbe kötött
morocco leather -» maroken
Morocco leather -» szattyán
morocco leather -» szattyánbőr
morocco paper -» szattyánpapír
moron -» brutális bűnöző
moron -» degenerált bűnöző
moron -» elfajzott bűnöző
moron -» gyenge elméjű ember
moron -» hülye
moron -» idióta
moron -» nem normális ember
moronic -» brutális szexuális bűnöző
moronic -» degenerált szexuális bűnöző
moronic -» elfajzott szexuális bűnöző
moronic -» hülye
morose -» mogorva
morose -» morózus
morosely -» mogorván
morosely -» morózusan
moroseness -» mogorvaság
morpheme -» morféma
morphia -» morfin
morphia -» morfium
morphine -» morfin
morphine -» morfium
morrow -» holnap
morrow -» reggel
Morse -» csat
morse -» csat bíborosi köpenyen
morse -» csat püspöki köpenyen
Morse -» kapocs
morse -» kapocs bíborosi köpenyen
Morse -» morze
Morse -» rozmár
Morse alphabet -» morzeábécé
Morse alphabet -» morzejelek
Morse code -» morzeábécé
Morse code -» morzejelek
morsel -» darabka
morsel -» falat
morsel -» falatnyi étel
morsel -» harapásnyi étel
morsel -» morzsa
to morsel -» elapróz
to morsel -» feldarabol
to morsel -» parcelláz
to morsel out -» apránként eladogat
mortal -» ember
mortal -» halál-
mortal -» halállal kapcsolatos
mortal -» halálos
mortal -» halálosan unalmas
mortal -» halandó
mortal -» igen nagy
mortal -» végzetes
mortal agony -» haláltusa
mortal clay -» test
mortal coil -» földi élet zűrzavara
mortal enemy -» ádáz ellenség
mortal enemy -» halálos ellenség
mortal fear -» halálfélelem
mortal remains -» földi maradványok
mortality -» halálozás
mortality -» halálos mivolta vminek
mortality -» halandóság
mortality rate -» halálozási arány
mortally -» halálosan
mortar -» aknavető
mortar -» habarcs
mortar -» malter
mortar -» mozsár
mortar -» mozsárágyú
mortar -» vakolat
to mortar -» ágyúz
to mortar -» habarccsal megköt
to mortar -» malterral megköt
to mortar -» vakol
mortarman, mortarmen -» aknavetős
mortgage -» betáblázás
mortgage -» jelzálog
mortgage -» teher
to mortgage -» jelzáloggal terhel
mortgage debenture -» jelzáloglevél
mortgage debenture -» jelzálogkötvény
mortgagee -» jelzálogos hitelező
mortgagee -» jelzálog-tulajdonos
mortgagor -» jelzálogos adós
mortice -» bevágás
mortice -» csaplyuk
mortice -» csapmélyedés
mortice -» csapszáj
mortice -» ereszték
mortice -» furat
mortice -» horony
mortice -» rés
mortice -» zár ütközőjének nyílása
to mortice -» csaplyukat vés
to mortice -» csapot vág
to mortice -» csappal összeköt
to mortice -» hornyol
to mortice -» kivés
to mortice -» összeilleszt
to mortice -» résel
to mortice -» rovátkol
mortician -» temetkezési vállalkozó
mortification -» elhalás
mortification -» lealázás
mortification -» önsanyargatás
mortification -» sanyargatás
mortification -» sérelem
mortification -» üszkösödés
to mortify -» elhal
to mortify -» elöl
to mortify -» lealáz
to mortify -» megsért
to mortify -» sanyargat
to mortify -» üszkösödik
to mortify the flesh -» testét sanyargatja
mortise -» bevágás
mortise -» csapkötés
mortise -» csaplyuk
mortise -» csapmélyedés
mortise -» csapszáj
mortise -» ereszték
mortise -» furat
mortise -» horony
mortise -» rés
mortise -» zár ütközőjének nyílása
to mortise -» csaplyukat vés
to mortise -» csapot vág
to mortise -» csappal összeköt
to mortise -» hornyol
to mortise -» kivés
to mortise -» összeilleszt
to mortise -» résel
to mortise -» rovátkol
mortise bolt -» csapszeg
mortise gauge -» tolómérce
mortise lock -» bevésőzár
mortise lock -» bevésett zár
mortised hole -» vésett csaplyuk
mortising -» csapos kötés
mortising -» csapos egybeeresztés
mortising axe -» keresztfejsze
mortising axe -» sasvéső
mortising axe -» takarítóvas
mortising machine -» csaplyukvéső gép
mortising machine -» horonyvágó gép
mortuary -» gyászmisedíj
mortuary -» halottasház
mortuary -» hullakamra
mosaic -» mozaik
mosaic -» mózesi
to mosey -» buzgólkodik
to mosey -» elinal
to mosey -» elkotródik
to mosey -» elódalog
to mosey -» felszedi a sátorfáját
to mosey -» igyekszik
to mosey -» nyüzsög
moseying -» elinalás
moseying -» igyekvés
moseying -» lelépés
moseying -» nyüzsgés
mosque -» mecset
mosquito -» moszkitó
mosquito -» moszkító
mosquito -» szúnyog
moss -» mocsár
moss -» moha
most eminent -» eminenciás
most eminent -» főmagasságú
most eminent -» főméltóságú
most high -» mindenható
most highest -» mindenható
most honourable -» rendkívül tiszteletre méltó
most of all -» legfőképpen
mostly -» főleg
mostly -» jobbára
mote -» porszemecske
motel -» motel
motes of dust -» porszemek
moth -» éjjeli lepke
moth -» moly
moth -» molylepke
moth -» pille
mothball -» molyirtó
mothball -» naftalin
mother -» anya
mother -» anya-
mother -» forrás
mother -» fű
mother -» létrehozó
mother -» mama
mother -» marihuána
mother -» szülőanya
to mother -» anyai gondját viseli vkinek
to mother -» anyáskodik
to mother -» szülöttjének vállal vkit
mother country -» anyaország
mother country -» haza
mother earth -» anyaföld
mother hubbard -» bő női pongyola
mother is well as are the children -» anya jól van, csakúgy, mint a gyerekek
mother naked -» anyaszült meztelen
mother of vinegar -» ecetágy
mother ship -» anyahajó
mother superior -» fejedelemasszony
mother superior -» főnökasszony
mother tongue -» anyanyelv
mother wit -» természetes ész
mother's day -» anyák napja
motherboard -» alaplap
motherfucker -» ellenszenves ember
motherfucker -» faszfej
motherhood -» anyaság
mother-in-law -» anyós
motherless -» anyátlan
motherless -» anyátlan árva
motherly -» anyai
motherly -» anyáskodó
motherly -» gyengéd
mothproof -» molyálló
motif -» minta
motif -» motívum
motile -» mozgékony
motility -» mozgásképesség
motion -» helyváltoztatás
motion -» indítvány
motion -» indíték
motion -» javaslat
motion -» motívum
motion -» mozdulat
motion -» mozgás
motion -» szándék
motion -» székelés
motion -» ürülés
to motion -» indítványoz
to motion -» indítványt tesz
to motion -» int
to motion -» javaslatot tesz
to motion -» javasol
to motion -» jelt ad vkinek
motion astern -» hátrafelé mozgás
motion picture -» film
motion picture -» mozgókép
to motion sy to a chair -» int vkinek, hogy üljön le
motionless -» mozdulatlan
to motivate -» előidéz
to motivate -» indokol
to motivate -» késztet
to motivate -» megindokol
to motivate -» megmozgat
to motivate -» megokol
to motivate -» motivál
to motivate -» okadatol
to motivate -» okoz
motivation -» indíték
motivation -» indokolás
motivation -» indok
motivation -» megokolás
motivation -» motiváció
motivation -» okadatolás
motivational -» késztető
motivational -» megmozgató
motivational -» motivációs
motive -» indíték
motive -» indító
motive -» motívum
motive -» mozgató
motive -» ok
motive power -» hajtóerő
motiveless -» céltalan
motley -» bohócruha
motley -» tarkabarka
motley -» vegyes
motley -» zagyva
motley -» zagyvaság
motley -» zavaros
motor -» motor
motor -» mozgató izom
motor -» mozgató ideg
to motor -» autón visz
to motor -» autón szállít
to motor -» autóversenyen vesz részt
to motor -» autózik
to motor -» motorozik
motor caravan -» lakóautó
motor mechanic -» autószerelő
motor mower -» motoros fűnyíró
to motor over to see sy -» átautózik vkihez látogatóba
motor scooter -» robogó
motor sidecar -» oldalkocsis motorkerékpár
motor vehicle -» gépjármű
motor vehicles only -» autóút
motorbike -» motorkerékpár
motorboat -» motorcsónak
motor-bus -» autóbusz
motorcade -» gépkocsikíséret
motor-car -» autó
motor-car -» személygépkocsi
motorcycle -» motorkerékpár
motoring -» autózás
motorist -» autós
motorman -» mozdonyvezető
motor-racing track -» motorkerékpár-versenypálya
motorway -» autópálya
motorway patrol -» közlekedésrendészet
mottled -» márványozott
mottled -» márványos
mottled -» pettyes
mottled -» tarka
motto -» jelige
motto -» jelmondat
motto -» mottó
mould -» forma
mould -» humusz
mould -» lápföld
mould -» öntőminta
mould -» penész
to mould -» dagaszt
to mould -» formába önt
to mould -» földdel beborít
to mould -» képlékennyé tesz
to mould -» kialakít
to mould -» megformál
to mould -» megmintáz
to mould -» mintáz
to mould -» penészesedik
mould loft -» rajzpadlás
mouldering -» elmorzsolódó
mouldering -» hervadó
mouldering -» megpenészedés
mouldering -» megromlás
mouldering -» omladozó
mouldering -» összeomlás
mouldering -» porladó
mouldering -» rothadó
mouldering -» sorvadó
mouldering -» szétmálló
mouldering -» szétmálladó
mouldering -» szétmállás
moulding -» alakozás
moulding -» bordűr
moulding -» díszléc
moulding -» forma
moulding -» formázás
moulding -» megmunkálás
moulding -» mintázás
moulding -» öntés
moulding -» öntőminta
moulding -» öntvény
moulding -» párkányszelvény
moulding -» párkányzat
moulding -» szegély
moulding loft -» rajzpadlás
mouldy -» humuszos
mouldy -» penészes
moult -» vedlés
to moult -» vedlik
mound -» bucka
mound -» domb
mound -» dombocska
mound -» egyedülálló dombocska
mound -» egyedülálló bucka
mound -» egyedülálló halom
mound -» földbaba
mound -» halom
mound -» hant
mound -» kupac
mound -» mesterséges domb
mound -» mesterséges dombocska
mound -» országalma
mound -» rakás
to mound -» feldombol
to mound -» felhantol
mound city -» St. Louis
mount -» állvány
mount -» emelvény
mount -» foglalat
mount -» hátasló
mount -» hegy
mount -» keret
mount -» tartó
to mount -» beállít
to mount -» befog (fűrész pengéjét)
to mount -» felállít
to mount -» felemelkedik
to mount -» felmászik
to mount -» felmegy
to mount -» felragaszt
to mount -» felszerel
to mount -» felül
to mount -» felültet
to mount -» meghág
to mount -» montíroz
to mount a horse -» lóra ül
to mount a horse -» nyeregbe száll
to mount an offensive -» támadást indít
to mount guard -» őrhelyre felvonul
to mount guard -» őrségre felvonul
to mount guard over sg -» őrt áll vmi mellett
to mount the scaffold -» vérpadra lép
to mount the trenches -» lövészárokban teljesít szolgálatot
mountain -» hegy
mountain -» nagy halom
mountain -» nagy rakás
mountain -» nagy tömeg
mountain ash -» veres berkenye
mountain chain -» hegylánc
mountain dew -» kisüsti
mountain entrapment -» vízmosás-kötés
mountain fastness -» bagolyvár
mountain fastness -» búvóhely
mountain fastness -» fellegvár
mountain goat -» hegyi kecske
mountain lion -» puma
mountain peak -» hegycsúcs
mountain range -» hegylánc
mountain wreathed with mist -» ködbe burkolt hegy
mountaineer -» alpinista
mountaineer -» hegylakó
mountaineer -» hegymászó
mountaineering -» alpinizmus
mountaineering -» hegymászás
mountaineering -» sziklamászás
mountainer -» alpinista
mountainer -» hegylakó
mountainer -» hegymászó
mountainous -» hegyes
mountainous -» hegymagasságú
mountainous -» óriási
mountaintop -» hegycsúcs
mountaintop -» hegytető
mountebank -» kókler
mountebank -» sarlatán
mountebank -» szédelgő
mountebank -» szélhámos
mounted -» felállított
mounted -» felszerelt
mounted -» lovas
mounted -» ráerősített
mounted -» traktorra függesztett
mounted combat -» lovas ütközet
mounted infantry -» lovasított gyalogság
mounted orderly -» lovas hírvivő
mounted orderly -» lovas küldönc
mounted paper -» felvont papír
mounted paper -» vászonra ragasztott papír
mounted police -» lovasrendőrség
mounting -» agy (puskáé)
mounting -» állvány
mounting -» felállítás
mounting -» felragasztás
mounting -» felszállás
mounting -» felszerelés
mounting -» foglalat
mounting -» kasírozás
mounting -» lóra szállás
mounting -» montírozás
mounting -» nyél
mounting -» nyüstszerelés
mounting -» talapzat
mounting -» talp
mounting board -» fazettaalátét
mountings -» alkatrészek
mountings -» szerkezeti elemek
mounty -» kanadai lovasrendőr
to mourn -» búsul
to mourn -» gyászol
to mourn -» meggyászol
to mourn -» megsirat
to mourn -» sirat
to mourn for sg -» gyászol vmit
to mourn for sg -» kesereg vmin
to mourn for sg -» sirat vmit
to mourn for sy -» gyászol vkit
to mourn for sy -» sirat vkit
to mourn over sg -» gyászol vmit
to mourn over sg -» kesereg vmin
to mourn over sg -» sirat vmit
to mourn the loss of a friend -» barátja elvesztésén bánkódik
to mourn the loss of a friend -» barátja elvesztésén búslakodik
to mourn the loss of a friend -» barátja elvesztésén kesereg
mourner -» gyászoló
mournful -» gyászos
mournful -» siralmas
mournful -» szomorú
mournfully -» gyászosan
mournfully -» szomorúan
mournfulness -» szomorúság
mourning -» gyász
mourning -» gyászruha
mourning-band -» gyászszalag
mourning-paper -» gyászkeretes levélpapír
to mouse -» egerészik
to mouse -» felkutat
to mouse -» kiszimatol
to mouse -» lázasan keres
to mouse -» leselkedik
mouse, mice -» bog
mouse, mice -» egér
mouse, mice -» félénk ember
mouse, mice -» monokli
mouse, mice -» ütéstől bedagadt szem
mousetrap -» egérfogó
mousse -» hab (étel)
mousse -» hajformáló hab
moustache -» bajusz
moustached -» bajszos
moustached -» bajuszos
mousy -» egérszerű
mousy -» egérszürke
mousy -» nagyon csendes
mousy -» tele egerekkel
mouth -» bejárat
mouth -» luk
mouth -» nyílás
mouth -» száj
mouth -» torkolat
to mouth -» fintort vág
to mouth -» hangosan beszél
to mouth -» szájába vesz
to mouth -» szájával érint
to mouth -» szónokol
mouth organ -» szájharmonika
mouthful -» egy falás
mouthful -» egy harapás
mouthful -» falat
mouthful -» korty
mouthful -» túl hosszú név
mouthful -» túl hosszú szó
mouthpiece -» csutora
mouthpiece -» fúvóka
mouthpiece -» szájrész
mouthpiece -» szócső
mouthpiece -» szopóka
mouthpiece -» szószóló
movable -» ingó (vagyon)
movable -» mozdítható
movable -» mozgatható
movable -» változó (ünnep)
move -» eljárás
move -» költözködés
move -» lépés
move -» lépés (sakkban)
move -» mozdulat
move -» mozgás
move -» sakkhúzás
to move -» eljár
to move -» elköltözik
to move -» elmozdul
to move -» javaslatot tesz
to move -» költözik
to move -» lép (sakkban)
to move -» meghat
to move -» megmozdít
to move -» mozgat
to move -» mozog
to move -» rábír
to move a resolution -» indítványt tesz
to move a resolution -» javaslatot tesz
to move about -» mozgolódik
to move along -» továbbmegy
to move for -» indítvány tesz
to move for -» javaslatot tesz
to move house -» elhurcolkodik
to move house -» elköltözik
to move house -» hurcolkodik
to move house -» kiköltözködik
to move house -» költözik
to move house -» költözködik
to move house -» más házba költözik
to move in -» beköltözik
to move in a rut -» kitaposott úton halad
to move in a rut -» kitaposott nyomon halad
to move in a rut -» megszokott kerékvágásban halad
to move in tiptop society -» legjobb körökben forog
to move off -» elhordja magát
to move off -» elkotródik
to move off -» elköltözik
to move on -» előremegy
to move on -» halad
to move on -» odébbáll
to move on -» továbbmegy
move on! -» gyerünk odébb!
move on! -» tessék továbbmenni!
to move out -» kiköltözik
to move sy to pity -» szánalmat ébreszt vkiben
to move sy to tears -» könnyekig megindít vkit
to move to one side -» félreáll az útból
to move to one side -» helyet csinál
moveable -» ingó (vagyon)
moveable -» mozdítható
moveable -» mozgatható
moveable -» változó (ünnep)
moveless -» mozdulatlan
movelessness -» mozdulatlanság
movement -» élénkség
movement -» lendület
movement -» mozdulat
movement -» mozgalom
movement -» mozgalmasság
movement -» mozgató szerkezet
movement -» mozgás
movement -» működés
movement -» székelés
movement -» tétel (zeneműé)
movement -» ürülés
movement of earth masses -» földmunka
mover -» indítványozó
mover -» mozgató
movie -» film
movie -» megindító
movie -» mozifilm
movie camera -» filmfelvevő
movie camera -» filmfelvevő gép
movie camera -» mozigép
movie house -» mozi
movie poster -» moziplakát
movie projector -» vetítőgép
movies -» filmipar
movies -» mozi
moving -» hordozható
moving -» megható
moving -» megindító
moving -» mozgatható
moving -» mozgató
moving -» mozgásban lévő
moving -» mozgásba hozó
moving -» mozgó
moving -» szállítható
moving pictures -» film
moving pictures -» mozgókép
moving pictures -» mozi
moving spirit -» ellentétben
moving spirit -» lelke vminek
moving staircase -» mozgólépcső
to mow down -» lekaszál
to mow down -» lekaszabol
to mow, mowed, mown -» kaszál
to mow, mowed, mown -» lekaszál
to mow, mowed, mown -» lenyír
to mow off -» lekaszabol
to mow off -» lekaszál
mozzarella -» lágy fehér olasz sajt
Mr somebody -» x úr
Mr somebody or other -» x úr
much -» majdnem
much -» nagy tömeg
much -» nagyon
much -» sok
much -» sokkal
much ado about nothing -» sok hűhó semmiért
much as -» bármennyire is
much as I like him -» bármennyire is szeretem
much as I like them -» bármennyire szeretem is őket
much as I like them -» bármennyire kedvelem is őket
much better -» sokkal jobb
much better -» sokkal jobban
much cry and little wool -» sok hűhó semmiért
much good may it do you! -» ebből sem lesz sok hasznod!
much good may it do you! -» sokra mész vele!
much he knows about it! -» ért is ő hozzá!
much he knows about it! -» mit tudja ő!
much less -» sokkal kevesebb
much less could I go -» még kevésbé mehetnék én
much less could I go -» sokkal kevésbé mehetnék én
much money -» sok pénz
much of a muchness -» egyik kutya, másik eb
much of a muchness -» körülbelül egyforma
much the best -» lényegesen jobb a többinél
much the best -» összehasonlíthatatlanul a legjobb
much the largest -» lényegesen nagyobb
much the same -» körülbelül ugyanaz
much to be desired -» felettébb kívánatos
much to be desired -» igen kívánatos
much to be desired -» nagyon kívánatos
much to my astonishment -» legnagyobb meglepetésemre
much to my mind -» nagyon kedvemre való
much to my regret -» legnagyobb sajnálatomra
much to my surprise -» legnagyobb ámulatomra
much to my surprise -» nagy meglepetésemre
much to the delight of sy -» vki nagy örömére
much too much -» jóval több a kelleténél
much too much -» nagyon is sok
much too much -» túlontúl sok
much too much -» túlságosan sok
much too small -» jóval kisebb a kelleténél
much too small -» módfelett kicsi
much too small -» nagyon is kicsi
much too small -» sokkal kisebb a kelleténél
much too small -» szerfelett kicsi
much too small -» túl kicsi
much too small -» túlságosan is kicsi
much will have more -» evés közben jön meg az étvágy
much-admired -» köztiszteletben álló
much-loved -» hőn szeretett
much-loved -» igen szeretett
muchness -» nagy mennyiség
muchness -» nagy terjedelem
mucilage -» nyálka
mucilage -» ragasztószer
mucilaginous -» nyálkás
mucilaginous -» ragadós
muck -» ganéj
muck -» komposzt
muck -» kupleráj
muck -» mocsok
muck -» moslék
muck -» piszok
muck -» rendetlenség
muck -» rondaság
muck -» szar
muck -» szemét
muck -» szenny
muck -» trágya
muck -» zsibvásár
to muck -» beken
to muck -» bemocskol
to muck -» bepiszkít
to muck -» beszennyez
to muck -» elfuserál
to muck -» elkúr
to muck -» ellő
to muck -» elszar
to muck -» eltol
to muck -» felforgat
to muck -» megtrágyáz
to muck -» összemocskol
to muck -» összezavar
to muck about -» babrál
to muck about -» csavarog
to muck about -» elvacakol
to muck about -» kujtorog
to muck about -» lófrál
to muck about -» piszmog
to muck about -» vacakol
muck for mugs -» ostobák szellemi tápláléka
to muck in with sy -» egy szobában lakik vmivel
to muck out -» kiganajoz
to muck up -» elfuserál
to muck up -» elkúr
to muck up -» ellő
to muck up -» elszar
to muck up -» eltol
muck-a-muck -» befolyásos ember
muck-a-muck -» fontos ember
muck-a-muck -» főmufti
muck-a-muck -» nagyfejű
mucker -» durva fickó
mucker -» elbotlás
mucker -» elhasalás
mucker -» közönséges fráter
mucker -» nagy esés
mucker -» nagy leesés
muck-heap -» trágyadomb
muckiness -» mocskosság
mucky -» piszkos
mucky -» trágyás
mucus -» nyálka
mud -» lápföld
mud -» sár
mudbath -» iszapfürdő
muddle -» rendetlenség
muddle -» zűrzavar
to muddle -» agyat elködösít
to muddle -» bénázik
to muddle -» piszkos munkát végez
to muddle -» zavarossá tesz
to muddle -» zavarossá válik
to muddle up -» elfuserál
to muddle up -» elront
to muddle up -» összezavar
to muddle up -» összekever
to muddle up -» összezagyvál
muddled -» kusza
muddled -» zavaros
muddy -» érdes
muddy -» fakó
muddy -» homályos
muddy -» iszapos
muddy -» ködös
muddy -» piszkos
muddy -» rekedt
muddy -» rossz
muddy -» sárgás
muddy -» sáros
muddy -» szennyes
muddy -» zagyva
muddy -» zavaros
to muddy -» besároz
to muddy -» felkavar
to muddy -» felzavar
to muddy -» megzavar
to muddy -» ront
muddy bottom -» iszapos fenék
muddy print -» homályos másolat
mudguard -» sárhányó
mud-pie -» homoksütemény
mud-pie -» homoktorta
muesli -» müzli
muff -» balek
muff -» balfasz
muff -» balfácán
muff -» balfogás
muff -» élhetetlen alak
muff -» kapcsolóhüvely
muff -» karmantyú
muff -» mafla
muff -» mamlasz
muff -» melléfogás
muff -» mellérúgás
muff -» melléütés
muff -» muff
muff -» pali
muff -» ügyetlen alak
to muff -» elhibáz
to muff -» eltéveszt
to muff -» elügyetlenkedik
to muff -» melléfog
to muff -» nem fog el
to muff -» nem talál el
to muff the chance -» elszalasztja az alkalmat
muffin -» teasütemény
muffle -» bevonat
muffle -» burkolat
muffle -» egyujjas kesztyű
muffle -» orr (marháé)
muffle -» száj (marháé)
muffle -» tokos kemence
muffle -» ujjatlan kesztyű
to muffle -» bebugyolál
to muffle -» betakar
to muffle -» bevon
to muffle -» tompít
muffled -» burkolt
muffled -» tompa
muffler -» bokszkesztyű
muffler -» egyujjas kesztyű
muffler -» hangfogó edény
muffler -» hangtompító
muffler -» kipufogódob
muffler -» kipufogó hangtompító
muffler -» sál
mug -» arc
mug -» bagóleső
mug -» balek
mug -» balfasz
mug -» biflázó
mug -» bögre
mug -» büntetett előéletű ember jelzése
mug -» fizimiska
mug -» hülye
mug -» korsó
mug -» mafla alak
mug -» magoló
mug -» pali
mug -» pancser
mug -» pofa
mug -» rovott múltú ember jelzése
mug -» rovott múltú ember bélyege
mug -» serleg
mug -» száj
mug -» tökkelütött fráter
to mug -» bifláz
to mug -» fényképez
to mug -» karzatnak játszik
to mug -» kirabol
to mug -» lefényképez
to mug -» magol
to mug -» túljátszik
to mug a subject -» bemagol egy tárgyat
to mug a subject -» bevág egy tárgyat
to mug a subject -» magol egy tárgyat
to mug at a subject -» magol egy tárgyat
mug copper -» zsaru
mug john -» zsaru
to mug sg up -» bemagol vmit
to mug up a subject -» bemagol egy tárgyat
to mug up a subject -» bevág egy tárgyat
to mug up a subject -» magol egy tárgyat
mug's game -» hülyéknek való játék
mug's game -» hülyéknek való szórakozás
mug's game -» nívótlan játék
mug's game -» pancser játék
mugger -» rabló
mugging -» utcai rablótámadás
muggins -» balek
muggins -» dominójáték egy fajtája
muggins -» gyermek-kártyajáték fajtája
muggins -» tökfilkó
muggy -» fülledt
muggy -» nyomott
mulatress -» mulatt nő
mulatto -» mulatt
mulatto -» mulatt ember
mulatto -» sárgásbarna
mulatto -» világosbarna
mulberry -» eperfa
mulberry -» faeper
mulberry -» szederfa
mulberry -» szeder
mulch -» talajtakarás
to mulch -» talajt takar
to mulch -» talajtakarást végez
mule -» buta ember
mule -» csökönyös ember
mule -» fagydaganat
mule -» felmotolláló készülék
mule -» hibrid
mule -» impotens férfi
mule -» kábítószerárusok szállítója
mule -» keresztezés
mule -» kukoricapálinka
mule -» makacs ember
mule -» mamusz
mule -» öszvér
mule -» sarkatlan papucs
mule -» szakaszos működésű fonógép
mule -» tutyi
mule -» villamos hajóvontató csörlő
mule bird -» pinttyel keresztezett kanári
mule canary -» pinttyel keresztezett kanári
mull -» felfordulás
mull -» rendetlenség
mull -» zűrzavar
to mull -» apróra tör
to mull -» összezavar
to mull -» rágódik
to mull -» töpreng
mullah -» molla
mullah -» mullah
mullet -» tengeri hal
multicapsular -» többtokos
multi-faceted -» sokoldalú
multifamily -» sokcsaládos
multifarious -» különféle
multifarious -» sokféle
multifarious -» többféle
multifarious -» változatos
multifariousness -» sokféleség
multifariousness -» változatosság
multilaned -» többsávos
multi-laned -» többsávos
multi-millionaire -» multimilliomos
multi-millionaire -» többszörös milliomos
multinomial -» polinom
multiple -» összetett
multiple -» sokrétű
multiple -» sokszoros
multiple -» többszörös
multiplication -» szaporodás
multiplication -» szorzás
to multiply -» megsokszoroz
to multiply -» megsokszorozódik
to multiply -» sokasodik
to multiply -» sokszorosít
to multiply -» szaporít
to multiply -» szaporodik
to multiply -» szoroz
to multiply -» terjed
multiplying -» szorzás
multistage -» többfokozatú
multi-storey car park -» emeletes parkoló
multi-storey car park -» parkolóház
multitubular boiler -» sokcsöves kazán
multitude -» nagy mennyiség
multitude -» sokaság
multitude -» tömeg
multitudinous -» nagyszámú
multitudinous -» sokféle
multitudinous -» tömeges
mum's the word! -» csitt!
mum's the word! -» egy szót se!
mum's the word! -» hallgass, mint a sír!
mumble -» motyogás
to mumble -» dörmög
to mumble -» majszol
to mumble -» morog
to mumble -» motyog
to mumble a curse -» bajusza alatt káromkodik
to mumble a curse -» foga között káromkodik
to mumble on a crust -» kenyérhéjat majszol
to mumble on a crust -» kenyérhéjon rágódik
to mumble-jumble -» összevissza elmotyog
to mumble-jumble -» zavartan eldadog
to mumble-jumble -» zavartan elmotyog
mumbler -» foga között beszélő személy
mumbler -» mormogó
mumbler -» motyogó
mumbler -» nehezen rágó személy
mumbler -» rágcsáló
mumbo jumbo -» bálvány
mumbo-jumbo -» bálvány
mummification necrosis -» száraz üszkösödés
to mummify -» bebalzsamoz
to mummify -» múmiává válik
to mummify -» mumifikálódik
to mummify -» összeaszik
mummy -» anyu
mummy -» mami
mummy -» múmia
mumps -» fültőmirigy-gyulladás
mumps -» fültőmirigylob
mumps -» mumpsz
mumps -» rosszkedv
to munch -» csámcsogva rág
munching -» csámcsogás
munching -» csámcsogó
mundane -» evilági
mundane -» földi
municipal -» községi
municipal -» törvényhatósági
municipal -» városi
municipal officer -» városi tisztviselő
municipality -» törvényhatóság
to munition -» felfegyverez
to munition -» hadianyaggal ellát
to munition -» hadianyaggyárban dolgozik
to munition -» lőszerrel ellát
to munition -» lőszergyárban dolgozik
munition of war -» hadianyag
munition of war -» lőszer
munition of war -» muníció
munitioner -» hadianyaggyári munkás
munitioner -» lőszertáros
munitioner -» lőszerkezelő
munitioner -» lőszerfelügyelő
munitioner -» lőszergyári munkás
munition-factory -» hadianyaggyár
munition-factory -» lőszergyár
munitionment -» hadianyaggal való ellátás
munitionment -» lőszerellátás
munitions of war -» hadianyag
munitions of war -» lőszer
munitions of war -» muníció
munition-worker -» lőszergyári munkás
mural -» falfestmény
mural -» fali
mural -» freskó
murder -» gyilkosság
to murder -» lemészárol
to murder -» meggyilkol
to murder -» megöl
murderer -» gyilkos
murderous -» gyilkos
murderous -» vérengző
murderous weapon -» gyilkos fegyver
murderousness -» gyilkos volta vminek
murderousness -» vérengző volta vkinek
muriatic acid -» sósav
murine -» rágcsáló
murk -» homály
murk -» sötétség
murkiness -» homályosság
murkiness -» sötétség
murky -» borongós
murky -» homályos
murky -» sötét
to murmur -» dörmög
to murmur -» morajlik
to murmur -» mormol
to murmur -» morog
to murmur -» zúgolódik
muscle -» izom
muscle -» izomerő
to muscle in -» beleüti az orrát az ügybe
to muscle in on sg -» befurakszik vhova
to muscle in on sg -» befurakodik vhova
to muscle in on sg -» betolakodik
muscle of animal life -» harántcsíkolt izom
muscle of organic life -» sima izom
muscle tone -» izomfeszültség
muscular -» erős
muscular -» izmos
muscular -» izom
muscularity -» fejlett izomzat
muscularity -» izmosság
musculature -» izomzat
muse -» múzsa
to muse -» elmélkedik
to muse -» elméláz
to muse -» elmereng
to muse -» eltűnődik
museum -» múzeum
museum piece -» muzeális tárgy
museum piece -» muzeális darab
mush -» arc
mush -» beteges érzelgősség
mush -» búgás
mush -» esernyő
mush -» giccs
mush -» interferencia
mush -» kása
mush -» kukoricakása
mush -» kutyaszánutazás
mush -» lamúr
mush -» nagyfrekvenciás zavarok
mush -» pempő
mush -» pép
mush -» pofa
mush -» puliszka
mush -» romantika
mush -» sercegés
mush -» sistergés
mush -» száj
mush -» szánutazás
mush -» szerelem
mush -» szerelmeskedés
mush -» vadrezgés
mush -» zaj
to mush -» kutyaszánon utazik
to mush -» pépesít
mush of snow -» kásás hó
to mush together -» összegyúr
mushroom -» gomba
mushroom -» gomba alakú tárgy
mushroom -» gyorsan feltörő személy
to mushroom -» gomba módra szaporodik
to mushroom -» gombaszerűen szétlapul
to mushroom -» gombászik
to mushroom -» gyorsan terjed
to mushroom -» gyorsan nő
mushy -» érzelgős
mushy -» giccses
mushy -» pépszerű
mushy -» puha
mushy -» szirupos
music -» énekóra
music -» kotta
music -» zene
music rest -» kottatartó
music stand -» kottaállvány
musical -» dallamos
musical -» jól hangzó
musical -» musical
musical -» muzikális zenekedvelő
musical -» zenei
musical -» zenés
musical -» zenés film
musical -» zenés játék
musical afternoon -» zenedélután
musical afternoon -» zenés tea
musical box -» zenélődoboz
musical chairs -» székfoglaló játék
musical comedy -» musical
musical comedy -» zenés játék
musical instrument -» hangszer
musical note -» hangjegy
musical setting -» zenei átirat
musical setting -» zenei feldolgozás
musical setting -» zenei változat
musician -» zenész
musing -» álmodozás
musing -» álmodozó
musing -» mélázó
musing -» tűnődés
musingly -» álmodozva
musingly -» mélázva
musingly -» tűnődve
musk -» gémorfaj
musk -» pézsma
musk -» pézsmagyöngyike
musk -» pézsmaillat
musk -» pézsmaillatú bohócvirág
musk -» pézsmaszarvas
musk-cat -» cibet
musk-cat -» cibet macska
musk-coloured -» pézsmaszínű
musk-deer -» pacsuliszagú piperkőc
musk-deer -» pézsmaszarvas
muskeg -» láp
muskeg -» mocsaras síkság
muskeg -» mocsár
muskeg -» nyers tőzeg
muskeg -» tőzegláp
musket -» muskéta
musketeer -» muskétás
musketry -» lövészet
musketry -» muskétások
musketry -» puskatűz
musketry instruction -» lőiskola
musketry instruction -» lőkiképzés
musketry officer -» lőoktató tiszt
musky -» pézsmaillatú
musky -» pézsmaszagú
musky smell -» pézsmaillat
musli -» müzli
muslin -» csalánszövet
muslin -» kalikó
muslin -» karton
muslin -» muszlin
muslin glass -» muszlinüveg
muss -» összevisszaság
muss -» rendetlenség
muss -» száj
muss -» zűrzavar
to muss -» elfuserál
to muss -» elront
to muss -» eltol
to muss -» összekever
to muss -» összekuszál
to muss -» összezagyvál
to muss -» összezavar
to muss up sy's hair -» elrontja vki frizuráját
to muss up sy's hair -» összeborzol vkit
mussel -» kagyló
mussel -» kék kagyló
must -» dohosság
must -» kell
must -» must
must -» muszáj
must -» penészség
mustache -» bajusz
mustard -» mustár
mustard -» mustárfű
mustard after meat -» eső után köpönyeg
mustard and cress -» angol mustár és kerti zsázsa
mustard and cress -» fehér mustár és kerti zsázsa
muster -» gyülekezet
muster -» minta
muster -» mustra
muster -» nyilvántartási jegyzék
muster -» szemle
to muster -» felvonultat
to muster -» gyülekezik
to muster -» megszemlél
to muster -» mustrál
to muster -» összegyűjt
to muster -» összeszed
to muster one's courage -» összeszedi a bátorságát
to muster out -» kimustrál
to muster out -» kiszuperál
muster roll -» nyilvántartási jegyzék
to muster up -» felvonultat
to muster up -» összeszed
to muster up -» összegyűjt
to muster up one's courage -» összeszedi a bátorságát
mustiness -» dohosság
mustiness -» penészség
musty -» dohos
musty -» elavult
musty -» idejétmúlt
musty -» penészes
mutagenic -» mutagén
mutant -» mutáns
to mutate -» mutál
mutation -» elváltozás
mutation -» mutáció
mutation -» változás
mute -» hangfogó
mute -» néma
mute -» néma ember
mute -» néma hangzó
mute -» néma szereplő
to mute -» elnémít
to mute -» hangfogót tesz vmire
to mute -» letompít
muted -» elnémított
muted -» hangfogós
muted -» szordínós
muted -» tompított
to mutilate -» megcsonkít
to mutilate -» megrongál
mutilated -» megcsonkított
mutilation -» csonkítás
mutilation -» megcsonkítás
mutineer -» bujtogató
mutineer -» lázadó
mutineer -» zendülő
mutinous -» forrongó
mutinous -» lázadó
mutinous -» zendülő
mutiny -» lázadás
mutiny -» zendülés
to mutiny -» fellázad
to mutiny -» zendül
mutt -» hülye
mutt -» tökfej
mutt -» tökfilkó
to mutter -» dörmög
to mutter -» morajlik
to mutter -» mormog
to mutter -» morog
to mutter -» motyog
mutton -» birkahús
mutton -» ürühús
mutton-head -» hülye
muttonhead -» hülye
mutton-head -» tökfej
muttonhead -» tökfej
mutual -» kölcsönös
mutual -» közös
mutually -» kölcsönösen
muzli -» müzli
muzzle -» csőtorkolat
muzzle -» nyílás
muzzle -» orr
muzzle -» pofa
muzzle -» száj
muzzle -» szájkosár
to muzzle -» bevon (vitorlát)
to muzzle -» elhallgattat
to muzzle -» elnémít
to muzzle -» szájkosarat rak fel
muzzle fire -» torkolattűz
muzzle velocity -» lövedék kezdősebessége
my -» -m
my all -» mindenem, amim csak van
my all -» vagyonom
my before-breakfast cigarette -» reggeli előtti cigarettám
my book -» a könyvem
my book -» az én könyvem
my brain reels -» forog velem a világ
my brain reels -» szédülök
my buck! -» öregem!
my cough is getting easier -» könnyebben köhögök
my cough is getting easier -» oldódik a köhögésem
my darling! -» drágám!
my darling! -» kedvesem!
my dear -» drágám
to my despair -» legnagyobb bánatomra
to my despair -» legnagyobb kétségbeesésemre
my ducky -» aranyom
my ducky -» drágicám
my ducky -» galambom
my ducky -» kis csibém
my ducky -» mókusom
my ducky -» mucikám
my ducky -» tubicám
my ears are ringing -» cseng a fülem
my eye took a run over the scene -» a szemem végigfutott a látványon
my eye! -» na de ilyet!
my fine fellow -» édes öregem
my folks -» családom
my foot has gone to sleep -» elzsibbadt a lábam
my foot is asleep -» elzsibbadt a lábam
my friend here will tell you -» majd ez a barátom megmondja
my future wife -» leendő feleségem
my gain is your loss -» az én hasznom a te károd
my good sir -» jó uram
my good sir -» nagy jó uram
my goodness! -» te jó isten!
my gorge rises at as -» émelygek vmi láttán
my gorge rises at it -» émelyedem tőle
my gorge rises at it -» felfordul a gyomrom tőle
my gorge rises at it -» kavarog a gyomrom tőle
my gorge rises at it -» undorom tőle
my gorge rises at it -» undor fog el tőle
my gracious! -» szent isten!
my gracious! -» te jó isten!
my gracious! -» uram könyörülj!
my gracious! -» uram bocsáss!
my gracious! -» uram isten!
to my great surprise -» legnagyobb ámulatomra
to my great surprise -» nagy meglepetésemre
my hand is in -» gyakorlatban vagyok
my hand is in -» jó formában vagyok
my hat! -» ni csak!
my hat! -» no de ilyet!
my hat! -» no nézd!
my head is going round -» szédülök
my head is spinning -» forog velem a világ
my head is splitting -» hasogat a fejem
my hearties! -» cimborák!
my honourable friend -» képviselőtársam
to my horror -» legnagyobb rémületemre
to my house -» házamban
to my house -» nálam otthon
to my house -» nálunk otthon
to my house -» otthonomban
my humble self -» csekélységem
my juniors -» nálam fiatalabbak
to my knowledge -» tudtommal
my learned friend -» igen tisztelt kollégám
my learned friend -» tisztelt kollégám
my lord duke! -» főméltóságú herceg úr!
my lud -» bíró úr
my lud -» elnök úr
my mind went blank! -» megállt az eszem!
my nerves are frayed off -» az idegeim teljesen felmondták a szolgálatot
my nerves are frayed off -» az idegeim tönkrementek
my old duchess -» anyjukom
my old duchess -» bé nejem
my old duchess -» feleségem
my one ewe lamb -» drága kincsem
my parents -» szüleim
my people -» családom
my people -» enyéim
my people -» hozzátartozóim
my people -» szüleim
my pet aversion -» amitől leginkább iszonyodom
my purse has taken wings -» a pénztárcámnak lába kelt
my stomach is bloated -» fel vagyok fújódva
to my taste -» ízlésem szerint
to my taste -» ízlésemnek megfelelően
my thoughts are in a whirl -» egymást kergetik a gondolataim
my thoughts are in a whirl -» kavarognak a gondolataim
my turn! -» én jövök!
my turn! -» én következem!
my turn! -» én vagyok soron!
to my unspeakable horror -» kimondhatatlan rémületemre
to my unspeakable horror -» legnagyobb rémületemre
my warning had the desired effect -» figyelmeztetésemnek megvolt a kellő hatása
my warning had the desired effect -» hatott a figyelmeztetés
my watch is wrong -» az órám nem pontos
my watch is wrong -» rosszul jár az órám
my wedded wife -» hites feleségem
my word! -» ejha!
my word! -» nahát!
my word! -» no de ilyet!
my word! -» szavamra!
my! -» a kutyafáját!
my! -» ejha!
my! -» tyűh!
myna -» trópusi seregély
mynah -» trópusi seregély
myopia -» rövidlátás
myopic -» közellátó
myopic -» rövidlátó
myriad -» számtalan
myriad -» tízezer
myrtle -» mirtusz
mysterious -» misztikus
mysterious -» rejtélyes
mysterious -» titokzatos
mysteriously -» rejtélyesen
mysteriously -» titokzatosan
mystery -» hittitok
mystery -» misztérium
mystery -» rejtelem
mystery -» rejtély
mystery -» titkolózás
mystery -» titokzatos dolog
mystery -» titokzatosság
mystification -» ámítás
mystification -» félrevezetés
mystification -» megtévesztés
to mystify -» megtéveszt
to mystify -» rejtelmessé tesz
to mystify -» zavarba ejt
mystique -» titokzatosság
myth -» hitrege
myth -» képzelt dolog
myth -» képzelt személy
myth -» koholt dolog
myth -» mítosz
mythical -» képzelt
mythical -» mitikus
mythology -» mitológia
myxomatosis -» kötőszövet-rák