Angol-magyar szótár

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L
M   N   O   P   Q  R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


n prime -» egyszer jelzett n
nab -» elsütő billentyű
nab -» fej
nab -» nyak
nab -» sziklacsúcs
nab -» zárólemez
to nab -» elcsen
to nab -» elcsíp
to nab -» elcsór
to nab -» elemel
to nab -» elfog
to nab -» elkap
to nab -» ellop
to nab -» elsinkófál
to nab -» fülön fog
to nab -» kicsen
to nab -» leállít
to nab -» lefog
to nab -» letartóztat
to nab -» megcsap
to nab -» rajtakap
to nab -» rajtacsíp
to nab -» tetten ér
nadir -» mélypont
nadir -» nadír
naff -» ciki
naff -» ízléstelen
naff -» rossz
naff -» silány
naff -» szar
naffy -» kantin
nag -» gebe
nag -» póni
to nag -» zsémbeskedik
to nag at sy -» gyötör
to nag at sy -» korhol
to nag at sy -» szekál
nagging -» akadékoskodó
nagging -» bíráló
nagging -» civakodó
nagging -» civódós
nagging -» gyötrő
nagging -» idegekre menő
nagging -» mindenbe belekötő
nagging -» ócsárló
nagging -» pörlekedés
nagging -» szűnni nem akaró
nagging -» zsémbes
nagging -» zsémbelés
nagging -» zsörtölődő
nagging tongue -» ócsárló nyelv
nagging tongue -» rosszindulatúan bíráló nyelv
Great Britain or England for short -» Nagy-Britannia, vagy röviden Anglia
nail -» karom
nail -» köröm
nail -» szög
to nail -» elfog
to nail -» elkap
to nail -» odaerősít
to nail -» rászegez
to nail down -» beszegez
to nail down -» leszegez
to nail down -» vminek megtartására kényszerít
to nail down the lid of a box -» doboz fedelét leszögezi
to nail down the lid of a box -» doboz fedelét beszegezi
nail file -» körömreszelő
nail polish -» körömlakk
nail polish remover -» köröm-lakklemosó
to nail sy down to sy's promise -» ígérete megtartására kényszerít vkit
to nail sy down to sy's promise -» szaván fog vkit
nailbrush -» körömkefe
nail-file -» körömreszelő
naive -» gyermeteg
naive -» mesterkéletlen
naive -» naiv
naiveté -» ártatlanság
naiveté -» gyermetegség
naiveté -» mesterkéletlenség
naiveté -» naivitás
naiveté -» nyíltság
naiveté -» őszinteség
naiveté -» természetesség
naivety -» ártatlanság
naivety -» gyermetegség
naivety -» mesterkéletlenség
naivety -» naivitás
naivety -» nyíltság
naivety -» őszinteség
naivety -» természetesség
naked -» csupasz
naked -» meztelen
namby-pamby -» affektált
namby-pamby -» affektált ember
namby-pamby -» anyámasszony katonája
namby-pamby -» édeskés
namby-pamby -» érzelgős
namby-pamby -» érzelgős ember
namby-pamby -» érzelgős írás
namby-pamby -» finomkodó
namby-pamby -» kényes
namby-pamby -» kényeskedő
namby-pamby -» kényeskedő ember
namby-pamby -» mesterkélt
namby-pamby -» modoros
namby-pamby -» modoros ember
namby-pamby -» negédes
namby-pamby -» negédes ember
namby-pamby -» nyám-nyám alak
namby-pamby -» pipogya ember
namby-pamby -» szentimentális
namby-pamby -» szentimentális ember
namby-pamby -» szentimentális írás
namby-pamby -» teddide-teddoda alak
namby-pamby novel -» érzelgős regény
namby-pamby novel -» szentimentális regény
name -» elnevezés
name -» híres ember
name -» hírnév
name -» nagy név
name -» név
to name -» ajánl
to name -» elnevez
to name -» javasol
to name -» jelöl
to name -» kinevez
to name -» kitűz
to name -» megállapít
to name -» megjelöl
to name -» megnevez
to name -» nevet ad
to name -» nevez
to name after sy -» elnevez vkiről
to name for sy -» elnevez vkiről
name to conjure with -» bűvös név
name to conjure with -» mindenható név
name to conjure with -» név, amivel csodákat lehet művelni
name to conjure with -» varázserejű név
-named -» nevezett
-named -» nevű
name-day -» névnap
name-dropping -» dobálódzás nevekkel
nameless -» ismeretlen
nameless -» leírhatatlan
nameless -» névtelen
namely -» azaz
namely -» mégpedig
namely -» név szerint
namely -» nevezetesen
namely -» tudniillik
namely -» ugyanis
namely -» vagyis
name-part -» címszerep
name-plate -» névtábla
nameplate -» névtábla
namesake -» névrokon
nametag -» azonosító kártya
nametag -» névtábla
nanny -» dada
nap -» bársonyos szövetfelület
nap -» biztos tipp
nap -» bolyhosság
nap -» bolyhozott szövetfelület
nap -» csomó
nap -» érdes felület
nap -» nap (kártyajáték)
nap -» napóleon (kártyajáték)
nap -» napóleon-arany
nap -» pehely
nap -» pihe
nap -» szálmente
nap -» szendergés
nap -» szieszta
nap -» szőr
nap -» szövet bolyhos oldala
nap -» szundikálás
nap -» szunyókálás
to nap -» bársonyossá tesz
to nap -» bolyhosít
to nap -» bolyhoz
to nap -» csal
to nap -» felkefél
to nap -» hamisan játszik
to nap -» nem áll készen
to nap -» nem vár vmit
to nap -» nincs felkészülve
to nap -» plüsszerűvé tesz
to nap -» szundikál
to nap -» szundít
to nap -» szunyókál
to nap a horse -» biztos tippet ad
to nap a horse -» jó tippet ad
napalm -» napalm
nape -» nyakszirt
nape -» tarkó
napkin -» szalvéta
napping -» becsapás
napping -» bolyhozás
napping -» bolyhosság
napping -» borzolás
napping -» csalás
napping -» felborzolás
napping -» felkefélés
napping -» göndörítés
napping -» gyapjasítás
napping -» gyapjasság
napping -» kalapkészítéshez használt nemezanyag
napping and friezing machine -» bolyhozó és göndörítő gép
napping frame -» bolyhozó gép
napping frame -» bolyhosító gép
nappy -» pelenka
naps -» bolyhos szövet
narcissism -» nárcizmus
narcissism -» önbálványozás
narcissism -» önimádat
narcissistic -» önimádó
narcissus, narcissi -» nárcisz
narcosis -» kábultság
narcosis -» narkózis
narcotic -» altató
narcotic -» altatószer
narcotic -» bódító
narcotic -» kábítószer
narcotic -» kábítószer rabja
narcotic -» narkomániás
narcotic -» narkós
narcotic drug -» kábítószer
to narcotize -» bódít
to narcotize -» elaltat
to narcotize -» elkábít
to narcotize -» narkotizál
narration -» elbeszélés
narrative -» beszámoló
narrative -» elbeszélő
narrative -» elbeszélés
narrator -» elbeszélő
narrator -» mesemondó
narrator -» narrátor
narrator -» összekötő szöveget mondó személy
narrator -» recitáló
narrator -» szólóénekes
narrow -» alapos
narrow -» csekély
narrow -» elfogult
narrow -» figyelmes
narrow -» keskeny
narrow -» kicsinyes
narrow -» korlátolt
narrow -» korlátozott
narrow -» pontos
narrow -» szűk
narrow -» szűk látókörű
to narrow -» beszűkít
to narrow -» csökkent
to narrow -» keskenyít
to narrow -» korlátoz
to narrow -» összeszűkül
to narrow -» szűkít
to narrow -» szűkül
narrow circumstances -» szűkös anyagi körülmények
narrow margin of profit -» csekély haszon
narrow sea -» tengerszoros
narrowing -» fogyasztás (kötésben)
narrowly -» alig
narrowly -» behatóan
narrowly -» gondosan
narrowly -» majdnem
narrowly -» szigorúan
narrowly -» szűken
narrow-minded -» elfogult
narrow-minded -» kicsinyes
narrow-minded -» korlátolt
narrow-minded -» szűk látókörű
narrowness -» keskenység
narrowness -» korlátozottság
narrowness -» szűklátókörűség
narrows -» hegyszoros
narrows -» szoros
narrows -» tengerszoros
narwhal -» narvál
nasal -» orr-
nasal -» orral kapcsolatos
nasal -» orrcsont
nasal -» orrhang
nasal -» orrvédő
nasal bone -» orrcsont
nasal septum -» orrsövény
nasal sound -» orrhang
nasal twang -» orrhang
nasal twang -» orrhangú beszéd
nasality -» orrhangú kiejtés
to nasalize -» nazalizál
to nasalize -» orrhangon ejt ki
nasally -» orrhangon
nastily -» aljasul
nastily -» csúnyán
nastiness -» aljasság
nastiness -» kellemetlenség
nastiness -» komiszság
nastiness -» piszkosság
nastiness -» trágárság
nastiness -» undokság
nasturtium -» böjtfű
nasturtium -» sarkantyúvirág
nasty -» csúnya
nasty -» kellemetlen
nasty -» komisz
nasty -» piszkos
nasty -» trágár
nasty -» undok
nasty -» veszélyes
natal -» születési
natality -» születési arányszám
nation -» nemzet
national -» nemzeti
national -» országos
national anthem -» nemzeti himnusz
national defence -» honvédelem
national defense -» honvédelem
national flag -» nemzeti lobogó
national monument -» védett műemlék
nationalism -» nacionalizmus
to nationalize -» államosít
to nationalize -» honosít
nationwide -» országos
nationwide -» országosan
nation-wide hook-up -» a műsort minden adóállomás közvetíti
nation-wide hook-up -» minden adó közvetíti
native -» bennszülött
native -» őslakó
native metal -» termésfém
native soil -» szülőföld
natron -» kristályszóda
to natter -» panaszkodik
to natter -» szakadatlanul fecseg
to natter -» szakadatlanul locsog
to natter -» zsémbel
to natter -» zsörtölődik
natterjack -» nádi varangy
natterjack toad -» nádi varangy
nattily -» csinosan
nattily -» elegánsan
nattily -» takarosan
nattily -» ügyesen
natty -» csinos
natty -» elegáns
natty -» takaros
natty -» ügyes
natural -» előjegyzés nélküli hangjegy
natural -» félkegyelmű
natural -» feloldott hangjegy
natural -» feloldójel
natural -» hülye
natural -» magával hozott
natural -» nem erőltetett
natural -» természetes
natural -» természeti
natural -» természet-
natural -» vele született
natural child -» házasságon kívüli gyerek
natural forces -» természeti erők
natural gas -» földgáz
natural history -» természetrajz
natural law -» természeti törvény
natural logarithm -» e-alapú logaritmus
natural logarithm -» természetes logaritmus
natural philosopher -» természettudós
natural poet -» született költő
natural resources -» természeti kincsek
natural science -» természettudomány
natural wave -» természetes hullám
natural wave -» természetes hullámosság
naturalism -» naturalizmus
naturalism -» ösztönös cselekvés
naturalism -» természetesség
naturalist -» naturalista
naturalist -» természettudós
naturalist -» természetbúvár
naturalistic -» naturalista
naturalistic -» naturalisztikus
naturalistic -» természethű
naturalization -» állampolgárság megszerzése
naturalization -» honosítás
to naturalize -» állampolgárságot ad
to naturalize -» honosít
to naturalize -» meghonosít
naturally -» természeténél fogva
naturally -» természettől fogva
naturally -» természetesen
naturalness -» természetesség
nature -» fajta
nature -» jelleg
nature -» minőség
nature -» sajátosság
nature -» természet
nature reserve -» természetvédelmi terület
nature reserve -» védett terület
nature sanctuary -» védett terület
nature study -» természetrajz
-natured -» fajta
-natured -» indulatú
-natured -» természetű
naturism -» nudizmus
naught -» nulla
naught -» semmi
naught -» zéró
naughty -» csintalan
naughty -» rakoncátlan
naughty -» szemtelen
nausea -» csömör
nausea -» émelygés
nausea -» hányinger
nausea -» megcsömörlés
nausea -» tengeribetegség
nausea -» undor
nausea -» undorodás
to nauseate -» émelyeg
to nauseate -» émelyít
to nauseate -» hányingere van
to nauseate -» undorodik
nauseating -» émelyítő
nauseating -» émelygést keltő
nauseating -» émelygős
nauseating -» undok
nauseating -» undorító
nauseating -» utálatos
nauseous -» émelyítő
nauseous -» émelygést keltő
nauseous -» émelygős
nauseous -» undok
nauseous -» undorító
nauseous -» utálatos
nauseously -» émelyítően
nautical -» hajózási
nautical -» tengeri
nautical -» tengerészeti
nautical -» tengerhajózási
nautical mile -» 1852 m
nautical mile -» 1852,9 m
nautical mile -» tengeri mérföld
nautical tables -» hajózási táblázatok
naval air service -» haditengerészeti repülésügy
naval air service -» haditengerészeti repülőszolgálat
naval dockyard -» haditengerészeti hajójavító műhely
naval dockyard -» kikötővel is rendelkező hajóépítő üzem telepe
naval estimates -» haditengerészet költségvetési előirányzata
naval vessel -» hadihajó
nave -» hosszhajó
nave -» kerékagy
nave -» templomhajó
nave -» templomi főhajó
navel -» köldök
navigable -» hajózható
to navigate -» behajóz
to navigate -» bejár (tengert)
to navigate -» hajózik
to navigate -» kormányoz
to navigate -» navigál
navigating officer -» hajózó tiszt
navigating officer -» navigátor
navigator -» hajós
navigator -» navigátor
navigator -» tengerész
navy -» haditengerészet
navy blue -» tengerkék
navy blue -» tengerészkék
navy estimates -» haditengerészet költségvetési előirányzata
nay -» nem
nay -» sőt
n-butane -» normál bután
Neanderthal -» Neander-völgy
Neanderthal man -» neander-völgyi ősember
Neanthertal man -» neander-völgyi ősember
near -» bizalmas
near -» csaknem
near -» fösvény
near -» fukar
near -» hajszálon múló
near -» hű
near -» intim
near -» jó
near -» kedves
near -» kis híja
near -» kis híján
near -» közel
near -» közel fekvő
near -» közeli
near -» közelről érintő
near -» közelben levő
near -» közvetlen közel
near -» majdnem
near -» már majdnem
near -» már-már
near -» meghitt
near -» mellett
near -» mű-
near -» pontos
near -» smucig
near -» -szerű
near -» szoros
near -» szűkmarkú
near -» -utánzat
near -» vkihez közel álló
near -» zsugori
to near -» közeledik
to near -» közelít
to near -» megközelít
near and dear -» közelálló és kedves
near and far -» közel és távol
near and far -» mindenütt
near and far -» mindenhol
near and far -» mindenfelé
near at hand -» egész közel
near at hand -» hozzáférhetően vki számára
near at hand -» keze ügyében vkinek
near at hand -» közelben
near at hand -» közel jövőben
near at hand -» közvetlen közelben
near by -» közel
near by -» közvetlen közelében
near east -» közel-kelet
near frightened out of their wits -» csaknem halálra rémültek
near frightened out of their wits -» majdnem halálra rémültek
near future -» közeljövő
near gold -» krizokalk
near gold -» műarany
near horse -» baloldali ló (gb)
near horse -» jobboldali ló (us)
near horse -» nyerges (gb)
near horse -» rudas (us)
near kin -» közeli rokon
near miss -» hajszálon múlt találat
to near one's end -» haldoklik
to near one's end -» végét járja
near portrait -» élethű arckép
near portrait -» megszólalásig hasonló arckép
near relation -» közeli rokon
near resemblance -» nagy hasonlatosság
near resemblance -» nagyfokú hasonlatosság
near side -» járda felőli oldal
near side of horse -» ló bal oldala
near silk -» mercerizált pamutvászon
near silk -» műselyem
near sixty years of age -» közel van a hatvanhoz
near sixty years of age -» majdnem hatvan éves
near the town -» közel a városhoz
near the town -» város közelében
near the town -» város szomszédságában
near the town -» város határában
near thing -» nehezen sikerült kockázatos menekülés
to near to -» közeledik
to near to -» közelít
to near to -» megközelít
near translation -» hű fordítás
near translation -» pontos fordítás
near upon five o'clock -» majdnem öt óra
near upon five o'clock -» mindjárt öt óra
near upon five o'clock -» nem sok hiányzik az öt órából
near upon ten -» csaknem tíz
near upon ten -» közel tíz
near upon ten -» majdnem tíz
near work -» finom munka
near work -» kényes munka
nearby -» közeli
nearby -» szomszédos
nearer and nearer -» egyre közelebb
nearest approach to sg -» leginkább hasonló vmihez
nearest way -» legrövidebb út
nearly -» csaknem
nearly -» közel
nearly -» közelről
nearly -» majdnem
nearness -» baráti közelség
nearness -» fösvénység
nearness -» közelség
nearness -» rokoni közelség
nearness -» szomszédosság
nearside -» járda felőli
nearside -» külső sáv
nearsighted -» közellátó
near-sighted -» rövidlátó
nearsighted -» rövidlátó
nearsightedly -» rövidlátóan
neat -» arányos
neat -» csinos
neat -» elegáns
neat -» felhigítatlan
neat -» formás
neat -» ízléses
neat -» jó alakú
neat -» jól végzett
neat -» nagy jószág
neat -» nem kevert
neat -» nettó
neat -» oldal- és hátgyapjú
neat -» rendes
neat -» sikerült
neat -» szarvasmarha
neat -» szellemes
neat -» szerencsés
neat -» takaros
neat -» találó
neat -» talpraesett
neat -» tiszt
neat -» ügyes
neat -» választékos
neat cement -» cementlé
neat cement -» híg cementhabarcs
neat costume -» csinos ruha
neat costume -» elegáns ruha
neat costume -» ízléses ruha
neat dress -» csinos ruha
neat dress -» elegáns ruha
neat dress -» ízléses ruha
neat handwriting -» rendes kézírás
neat handwriting -» tiszta kézírás
neat leg -» formás láb
neat retort -» szellemes visszavágás
neat retort -» találó felelet
neat retort -» talpraesett felelet
neat retort -» ügyes visszavágás
neat soap -» színszappan
neat tea -» üres tea
neatness -» alkalmasság
neatness -» ápoltság
neatness -» csinosság
neatness -» elegancia
neatness -» ízléses volta vminek
neatness -» jártasság
neatness -» rendes volta vminek
neatness -» szellemesség
neatness -» takaros volta vminek
neatness -» talpraesettség
neatness -» tisztaság
neatness -» ügyesség
neatness -» választékosság
neatness -» világosság
nebula, nebulae -» csillagköd
nebula, nebulae -» ködfátyol
nebula, nebulae -» ködfolt
nebular -» ködfoltos
nebulosity -» homályosság
nebulosity -» ködfoltosság
nebulosity -» ködösség
nebulous -» homályos
nebulous -» ködfoltszerű
nebulous -» ködös
necessarily -» biztosan
necessarily -» elkerülhetetlenül
necessarily -» elmaradhatatlanul
necessarily -» feltétlenül
necessarily -» magától értetődően
necessarily -» múlhatatlanul
necessarily -» szükségképpen
necessarily -» szükségszerűen
necessarily -» természetesen
necessary -» árnyékszék
necessary -» elengedhetetlen
necessary -» életszükséglet
necessary -» életszükségletek
necessary -» elkerülhetetlen
necessary -» kényszerű
necessary -» kikerülhetetlen
necessary -» költség
necessary -» költségek
necessary -» legszükségesebbek
necessary -» nélkülözhetetlen
necessary -» szükséges
necessary -» szükségszerű
necessary -» szükséges dolog
necessary -» szükségleti cikk
necessary -» tartásdíj
necessary -» törvényszerű
necessary agent -» nem szabad akaratból cselekvő egyén
necessary conformity -» feltétlen összhang
necessary evil -» szükséges rossz
necessary house -» árnyékszék
necessary labour-time -» szükséges munkaidő
to necessitate -» kényszerít
to necessitate -» kíván
to necessitate -» követel
to necessitate -» megkíván
to necessitate -» megkövetel
to necessitate -» szükségessé tesz
necessity -» életszükségleti cikk
necessity -» ínség
necessity -» kellék
necessity -» kényszerűség
necessity -» nélkülözés
necessity -» nyomor
necessity -» szegénység
necessity -» szűkösség
necessity -» szükségesség
necessity -» szükség
necessity -» szükséglet
necessity -» szükségszerűség
necessity knows no law -» szükség törvényt bont
neck -» gallér
neck -» ingnyak
neck -» nyak
neck -» tengerszoros
to neck -» csókolódzik
to neck -» smárol
neck and crop -» mindenestül
neck and crop -» szőröstül-bőröstül
neck and neck -» fej fej mellett
neck of land -» földnyelv
neck or nothing -» dupla vagy semmi
neck or nothing -» vagy vagy
neckband -» rövid lánc
neckerchief -» sál
necklace -» nyaklánc
neck-line -» dekoltázs
neck-line -» kivágás
neck-line -» nyakkivágás
necktie -» nyakkendő
necromania -» halottgyalázás
necromania -» nekrofília
necrophilia, necrophily -» halottgyalázás
necrophilia, necrophily -» nekrofília
to necrose -» elhal
to necrose -» elüszkösödik
to necrose -» üszkösödik
necrosis -» csontüszök
necrosis -» elhalás
necrosis -» elszáradás
necrosis -» elüszkösödés
necrosis -» kihalás
necrosis -» szövetelhalás
necrosis -» üszög
necrotic -» üszkös
to necrotize -» elhal
to necrotize -» elüszkösödik
to necrotize -» üszkösödik
necrotomy -» boncolás
need -» baj
need -» ínség
need -» nehéz helyzet
need -» súlyos helyzet
need -» szegénység
need -» szűkölködés
need -» szükség
need -» szükséglet
to need -» igényel
to need -» kell
to need -» megkíván
to need -» megkövetel
to need -» szüksége van
to need -» szükséges
need he go? -» el kell-e mennie?
needful -» pénz
needful -» szükséges
needle -» fenyőtű
needle -» horgolótű
needle -» idegesség
needle -» iránytű
needle -» kötőtű
needle -» mutató
needle -» obeliszk
needle -» tű
needle -» tű alakú szikla
needle -» varrótű
to needle -» átfurakodik
to needle -» átszúr
to needle -» buzerál
to needle -» keresztülfurakodik
to needle -» macerál
to needle -» rászáll vkire
to needle -» tűvel dolgozik
to needle -» varr
to needle -» zaklat
needless -» fölösleges
needless -» szükségtelen
needlessly -» fölöslegesen
needlessly -» szükségtelenül
needlework -» kézimunka
needs -» igények
needs -» szükségképpen
needs -» szükséglet
needs -» szükségletek
needy -» rászoruló
nefarious -» alávaló
nefarious -» aljas
nefarious -» becstelen
nefarious -» bűnös
nefarious -» gaz
nefarious -» gonosz
nefarious -» gyalázatos
to negate -» tagad
negation -» tagadás
negative -» elem negatív lemeze
negative -» ellentett
negative -» elutasító
negative -» elutasítás
negative -» leszavazás
negative -» matrica
negative -» megtagadás
negative -» mínuszjel
negative -» negatív
negative -» negatív tulajdonság
negative -» negatívum
negative -» negatív film
negative -» negatív mennyiség
negative -» negatív szám
negative -» negatív lenyomat
negative -» nemleges
negative -» tagadás
negative -» tagadó
negative -» tagadószó
negative -» vétó
to negative -» bebizonyítja az ellenkezőjét
to negative -» elutasít
to negative -» leszavaz
to negative -» megcáfol
to negative -» semlegesít
to negative -» tagad
negative answer -» negatív válasz
negative answer -» nemleges válasz
negative answer -» tagadó válasz
negative booster -» feszültségcsökkentő
negative charge -» elektronfelesleg
negative charge -» negatív töltés
negative criticism -» negatív bírálat
negative electrode -» negatív elektród
negative feedback -» negatív visszacsatolás
negative group -» negatív csoport
negative group -» savgyök
negative pole -» negatív sarok
negative pole -» negatív pólus
negative proof -» negatív másolat
negative proof -» próbamásolat
negative qualities -» előnytelen tulajdonságok
negative qualities -» negatív tulajdonságok
negative quantity -» negatív mennyiség
negative reply -» negatív válasz
negative reply -» nemleges válasz
negative reply -» tagadó válasz
negative sign -» mínuszjel
negative sign -» mínusz előjel
negative sign -» negatív előjel
negative signal -» hatálytalanító jeladás
negatory -» tagadó
neglect -» elhagyatottság
neglect -» elhanyagolás
neglect -» elhanyagoltság
neglect -» gondatlanság
neglect -» hanyagság
to neglect -» elhanyagol
to neglect -» figyelmen kívül hagy
to neglect -» nem vesz figyelembe
neglected -» elhagyatott
neglected -» elhanyagolt
neglectful -» gondatlan
neglectful -» hanyag
neglectful -» közömbös
neglectful -» nemtörődöm
negligee -» gyöngysor
negligee -» hálóköntös
negligee -» neglizsé
negligee -» pongyola
negligence -» gondatlanság
negligence -» hanyagság
negligence -» közömbösség
negligence -» lenézés
negligence -» nemtörődömség
negligent -» felületes
negligent -» gondatlan
negligent -» hanyag
negligent -» nemtörődöm
negligibility -» elhanyagolható volta vminek
negligibility -» jelentéktelenség
negligible -» elhanyagolható
negligible -» figyelmen kívül hagyható
negligible -» jelentéktelen
negligible amount -» jelentéktelen összeg
negligible quantity -» elhanyagolható mennyiség
negligible quantity -» jelentéktelen tényező
negotiability -» átruházhatóság
negotiability -» értékesíthetőség
negotiability -» forgalomba-hozhatóság
negotiability -» járhatóság
negotiability -» leküzdhetőség
negotiability -» leszámítolhatóság
negotiable -» átruházható
negotiable -» eladható
negotiable -» értékesíthető
negotiable -» forgatható
negotiable -» forgalomba hozható
negotiable -» forgalomképes
negotiable -» járható
negotiable -» legyőzhető
negotiable -» legyűrhető
negotiable -» leküzdhető
negotiable -» leszámítolható
negotiable -» tőzsdeképes
negotiable copy -» eredetivel egyenlő értékű másolat
negotiable instrument -» forgatható okirat
negotiable instrument -» forgatható értékpapír
to negotiate -» átjut
to negotiate -» egyezkedik
to negotiate -» elad
to negotiate -» forgalomba hoz
to negotiate -» legyőz
to negotiate -» megbeszél
to negotiate -» megtárgyal
to negotiate -» tárgyal
to negotiate a turn -» veszi a kanyart
negotiation -» tárgyalás
negotiations now proceeding -» folyamatba levő tárgyalások
negotiations proceeding -» folyamatba levő tárgyalások
Negro -» néger
Negro -» sötét bőrű
Negro -» szerecsen
Negro question -» négerkérdés
Negro question -» négerprobléma
Negro states -» rabszolgatartó államok
negroe -» néger
neigh -» nyerítés
to neigh -» nyerít
neighbor -» felebarát
neighbor -» szomszéd
to neighbor -» határos vmivel
to neighbor -» szomszédos vmivel
to neighbor -» szomszédja vminek
neighborhood -» környék
neighborhood -» szomszédság
neighborhood -» szomszédok
neighboring -» közeli
neighboring -» szomszédos
neighborly -» barátságos
neighborly -» jószomszédi
neighborly -» lekötelező
neighborly -» szíves
neighborly -» udvarias
neighbour -» felebarát
neighbour -» szomszéd
to neighbour -» határos vmivel
to neighbour -» szomszédos vmivel
to neighbour -» szomszédja vminek
neighbourhood -» környék
neighbourhood -» szomszédság
neighbourhood -» szomszédok
neighbouring -» közeli
neighbouring -» szomszédos
neighbourliness -» barátságosság
neighbourliness -» jószomszédság
neighbourliness -» udvariasság
neighbourly -» barátságos
neighbourly -» jószomszédi
neighbourly -» lekötelező
neighbourly -» szíves
neighbourly -» udvarias
neighing -» nyerítés
neither -» egyik sem
neither -» egyik sem a kettő közül
neither -» se
neither -» sem
neither do I -» én sem
neither fish, flesh, nor good red herring -» se hideg, se meleg
neither fish, flesh, nor good red herring -» se hús, se hal
neither fish, nor flesh -» se hideg, se meleg
neither fish, nor flesh -» se hús, se hal
neither more nor less than ridiculous -» egyszerűen nevetséges
neither of them knows -» egyikük sem tudja
neither shall I -» én sem
neither side has strong leaders -» egyik pártnak sincs erős vezére
neither this nor that -» se ilyen se olyan
neither... nor -» sem... sem
nemesia -» dél-afrikai alacsony cserje és fűfajta
nemesic -» bosszúálló
nemesic -» végzetszerű
nemesis -» bosszú istennője
nemesis -» bosszúálló sors
nemesis -» nemeszisz
nemesis -» nemezis
nemesis -» végzet
neo-fascist -» újfasiszta
neologism -» megreformált hitelveket hirdető mozgalom
neologism -» megreformált vallási felfogást hirdető mozgalom
neologism -» neologizmus
neologism -» nyelvi újítás
neologism -» új szavak képzése
neologism -» új szóösszetételek képzése
neologism -» újkeletű kifejezés
neologism -» újkeletű szó
neologism -» újonnan képzett kifejezés
neologism -» újonnan képzett szó
neologism -» vallási modernizmus
neologist -» hitújító
neologist -» nyelvújító
neologist -» vallási modernizmus híve
neology -» hitújítás
neology -» neologizmus
neology -» nyelvújítás
neology -» új szavak alkotása
neology -» új szavak használata
neology -» új szóösszetételek alkotása
neology -» új szóösszetételek használata
neon -» neon
neon -» neongáz
neon gas lighting tube -» neoncső
neon lamp -» neonfény
neon light -» neonfény
neon sign -» neonreklám
neon tube -» neoncső
neonatal mortality -» csecsemőhalandóság
neonate -» újszülött
neon-tube lighting -» neoncsővilágítás
neoprene -» neoprén
Nepal -» Nepál
nephew -» unokaöcs
nepotism -» atyafiságpártolás
nepotism -» nepotizmus
nepotistic -» atyafiság-pártoló
nerd -» ellenszenves ember
nerd -» ellenszenves férfi
nerd -» görény
nerd -» hülye
nerd -» majom
nerd -» tuskó
nerve -» bátorság
nerve -» erezet
nerve -» erő
nerve -» ideg
nerve -» ín
nerve -» magabiztosság
nerve -» vakmerőség
to nerve -» bátorít
to nerve -» erősít
nerve gas -» ideggáz
to nerve oneself -» összeszedi magát
nerve-cell -» idegsejt
nerveless -» erélytelen
nerveless -» erőtlen
nerveless -» gyenge
nerveless -» ideg nélküli
nerve-patient -» idegbeteg
nerve-racking -» idegesítő
nerve-racking -» idegtépő
nerves -» idegesség
nervous -» erős
nervous -» ideg-
nervous -» ideges
nervous -» izmos
nervous break-down -» idegösszeroppanás
nervous path -» idegpálya
nervous system -» idegrendszer
nervous wreck -» idegroncs
nervousness -» idegesség
nervy -» arcátlan
nervy -» ideges
nervy -» idegkimerítő
nervy -» izgulékony
nervy -» pimasz
nervy -» vakmerő
ness -» hegyfok
nest -» banda
nest -» búvóhely
nest -» fészek
nest -» meghitt otthon
nest -» meleg otthon
nest -» rejtekhely
nest -» sereg
nest -» tanya
nest -» társaság
to nest -» fészkel
to nest -» fészket rak
to nest -» letelepedik
to nest -» madárfészket kiszed
nest-box -» tojóláda
nest-egg -» eldugott pénzecske
nest-egg -» félretett pénzecske
nest-egg -» palozsna
nestful -» fészekalja
nesting -» beillesztés helye
nesting -» egymásba illesztés
nesting -» ereszték
nesting -» fészekrakó
nesting -» fészkelés
nesting -» fészken ülő
nesting -» fészkelő
nesting -» illeszkedés
nesting -» kotlás
nesting -» összeillesztés
nesting time -» költési idő
to nestle -» befészkeli magát
to nestle -» elhelyezkedik
to nestle -» elringat
to nestle -» fészkel
to nestle -» fészket rak
to nestle -» gyöngéden ápol
to nestle -» kényelmesen letelepszik
to nestle -» kényelmesen pihen
to nestle -» kényelmesen fekszik
to nestle -» ringat
to nestle to -» hozzásimul
to nestle to -» hozzábújik
to nestle to -» odabújik
to nestle to -» odasimul
nestling -» kisgyermek
nestling -» madárfióka
net -» csapda
net -» háló
net -» kelepce
net -» nettó
to net -» behálóz
to net -» bezsebel
to net -» filézik
to net -» forgalmaz
to net -» halászik
to net -» hálóba kerít
to net -» hálóból készít
to net -» hálóba dob
to net -» hálóba küld
to net -» hálóba üt
to net -» hálóba rúg
to net -» hálót köt
to net -» hálót feszít ki
to net -» hálót készít
to net -» hálót csomóz
to net -» hálóval fog
to net -» hálóval borít
to net -» hálóval befed
to net -» tisztán keres
to net -» tisztán nyer
to net -» tisztán bevesz
to net -» tiszta hasznot húz
to net -» tiszta hasznot hajt
to net -» tiszta hasznot jövedelmez
to net a handsome profit -» jókora nyereséget vág zsebre
to net a husband -» férjet fog
to net a thousand a year -» nettó ezret keres évente
to net a thousand a year -» tisztán ezret keres évente
net curtain -» csipkefüggöny
to net fruit trees -» gyümölcsfákat hálóval fed be
to net fruit trees -» gyümölcsfákat hálóval borít be
net proceeds -» tiszta haszon
net receipts -» tényleges bevételek
net yield -» tiszta hozam
nether -» alsó
nether garments -» nadrág
nether regions -» alvilág
nether regions -» pokol
nether world -» alvilág
nether world -» pokol
nethermost -» legalsó
nett -» csapda
nett -» háló
nett -» kelepce
to nett -» behálóz
to nett -» hálót köt
netting -» betonvasháló
netting -» filé
netting -» filézés
netting -» háló
netting -» háló elhelyezése
netting -» háló felállítása
netting -» háló kifeszítése
netting -» hálócsomózás
netting -» hálókészítés
netting -» hálóval való halászás
netting -» hálózat
netting -» hurkolás
netting -» netz
netting -» orvhalászás
netting -» sodronyfonat
netting -» sodronyhálózat
netting -» tüll
netting -» vasháló
netting-needle -» hálókötő tű
nettings -» függőágy
nettle -» csalán
nettle -» kötélzet
to nettle -» borsot tör az orra alá vkinek
to nettle -» bosszant
to nettle -» buzdít
to nettle -» csalánnal ver
to nettle -» csalánnal bedörzsöl
to nettle -» hat a becsületérzetére
to nettle -» ingerel
to nettle -» mérgesít
to nettle -» ösztönöz
nettle cloth -» csalánszövet
nettle cloth -» lakkozott erős pamutszövet
to nettle oneself -» megcsípi a csalán
nettle-cloth -» csalánszövet
nettled -» csípős
nettled -» haragos
nettled -» indulatos
nettled -» ingerült
nettlesome -» bosszantó
nettlesome -» idegesítő
nettlesome -» idegeskedésre hajlamos
nettlesome -» ingerlékeny
nettlesome -» könnyen bosszankodó
network -» hálózat
neural -» ideg-
neural -» idegi
neuralgia -» idegfájás
neuralgia -» idegfájdalom
neuralgia -» idegzsába
neuralgia -» neuralgia
neuralgic -» idegzsábás
neuralgic -» neuralgiás
neurosis, neuroses -» idegbetegség
neurosis, neuroses -» neurózis
neurotic -» gyenge idegzetű
neurotic -» idegbajos
neurotic -» idegbajos személy
neurotic -» idegbeteg személy
neurotic -» neurotikus
neurotic -» neurotikus személy
neuter -» herélt
neuter -» herélt állat
neuter -» nem nélküli
neuter -» semleges
neuter -» semleges nemű
neuter -» semleges nem
neutral -» homályos
neutral -» közömbös
neutral -» meghatározhatatlan
neutral -» nem nélküli
neutral -» pártatlan
neutral -» semleges
neutral -» semleges ország
neutral gear -» üresjárat
neutrality -» közömbösség
neutrality -» pártatlanság
neutrality -» semlegesség
neutrality -» semleges kémhatás
neutralization -» közömbösítés
neutralization -» semlegesítés
to neutralize -» hatástalanít
to neutralize -» közömbösít
to neutralize -» semlegesít
neutrino -» neutrínó
neutron -» neutron
neutron bomb -» neutronbomba
never -» soha
never -» sohasem
never again -» soha többé
never darken my doors again! -» át ne merje többé lépni a házam küszöbét!
never darken my doors again! -» be ne tegye többé a lábát ide!
never fear! -» ne aggódjál!
never mind! -» ne törődj vele!
never mind! -» nem fontos!
never mind! -» nem számít!
never mind! -» sebaj!
never more -» soha többé
never more -» soha többet
never more -» többé sohasem
never never land -» álomország
never say die! -» sohase csüggedj!
never to be at a loss for an answer -» mindenre talál választ
never yet -» még soha
never-ending -» szűntelen
never-ending -» végeérhetetlen
never-ending -» véget nem érő
never-falling -» mindig bevált
nevermore -» soha többé
nevertheless -» annak ellenére
nevertheless -» azonban
nevertheless -» mindazonáltal
nevertheless -» mindamellett
new -» modern
new -» új
new arrival -» jövevény
new arrival -» újonnan érkező
new arrival -» újszülött
new blood -» friss vér
new blood -» új erő
new cider -» édes almabor
new growth -» daganat
new growth -» évi növekmény
new growth -» kóros szövetképződmény
new growth -» neoplazma
new growth -» tumor
new guard -» fellépő őrség
new hand -» tájékozatlan munkás
new hand -» új munkás
new learning -» humanizmus
new look -» modern külső
new look -» új vonal a divatban
new moon -» növekvő hold
new moon -» újhold
new style calendar -» Gergely-naptár
new supplies -» utánpótlás
new testament -» újszövetség
new testament -» újtestamentum
new year's eve -» szilveszter
new year's eve -» szilveszterest
New Zealand -» Új-Zéland
new-born baby -» újszülött
newcomer -» idegen
newcomer -» jövevény
newel -» korlátpillér
newel -» lépcsőorsó
newel -» orsópillér
newel post -» korlátpillér
newel post -» orsópillér
new-fangled -» hipermodern
newfangled -» hipermodern
new-fangled -» újdivatú
newfangled -» újdivatú
new-fangled -» újkeletű
newfangled -» újkeletű
new-fangled -» újmódi
newfangled -» újmódi
newfound -» újonnan felfedezett
newfound -» újonnan kitalált
newly -» frissen
newly -» legutóbb
newly -» minap
newly -» most
newly -» nemrég
newly -» újból
newly -» újonnan
newly -» újra
newly rich -» újgazdagok
newly shaven -» frissen borotvált
newly turned fifty -» nemrég múlt ötven éves
newly wedded pair -» újdonsült pár
newly weds -» fiatal házasok
newly weds -» ifjú pár
newlyweds -» újdonsült pár
newness -» éretlenség
newness -» gyakorlatlanság
newness -» tapasztalatlanság
newness -» új volta vminek
newness -» újdonság
newness -» újság
news -» hírek
news black-out -» hírzárlat
news bulletin -» hírek
news bulletin -» hírközlemény
news bulletin -» közlemény
news flash -» gyorshír
news hot off the press -» legfrissebb kiadás
news hot off the press -» legújabb hírek
news in brief -» rövid hírek
news that warms the heart -» lelkesítő hír
newsagent -» újságárus
newsboy -» rikkancs
newsboy -» újságárus
newscaster -» bemondó
newsman, newsmen -» rikkancs
newsman, newsmen -» riporter
newsman, newsmen -» tudósító
newsman, newsmen -» újságárus
newspaper -» újság
newspaper boy -» újságárus
newspaper boy -» újságos
newspaperman -» újságárus
newspaperman -» újságíró
newspaperman, newspapermen -» újságárus
newspaperman, newspapermen -» újságíró
newspapers of every shade -» mindenféle beállítottságú újság
newspapers of every shade -» mindenféle politikai színezetű újság
newsreader -» hírolvasó
newsreel -» filmhíradó
newsworthy -» hírértékű
newsworthy -» újságban közlésre alkalmas
newt -» tarajos gőte
next -» azután
next -» következő
next -» következő szám
next -» következő levél
next -» közvetlen mellette fekvő
next -» közvetlenül mellette
next -» közvetlenül utána
next -» legközelebbi
next -» legközelebb álló személy
next -» szomszéd
next -» szomszédos
next account -» legközelebbi elszámolás
next best thing -» második legjobb dolog
next day -» másnap
next day but one -» harmadnap
next door -» szomszédban
next door to -» közel
next door to -» majdnem
next door to -» szinte
next of kin -» legközelebbi hozzátartozó
next one's skin -» bőre fölött
next one's skin -» meztelen testén
next one's skin -» testén
next time -» legközelebb
next to nothing -» majdnem semmi
next to nothing -» úgyszólván semmi
next to one's skin -» bőre fölött
next to one's skin -» meztelen testén
next to one's skin -» testén
next to sg -» közvetlenül vmi mellett
next to sg -» vmi mellett
next to sy -» közvetlenül vki mellett
next to sy -» vki mellett
next week -» következő hét
next week -» következő héten
next year -» jövőre
next year -» következő év
next year -» következő évben
next-of-kin -» legközelebbi rokon
next-of-kin -» legközelebbi hozzátartozó
nexus -» kapcsolat
nexus -» összefüggés
nibble -» falat
nibble -» harapás
nibble -» majszolás
to nibble -» harapdál
to nibble -» leharap
to nibble -» lelegel
to nibble -» majszol
to nibble -» rágcsál
to nibble at sg -» bírál vmit
to nibble at sg -» harapdál vmit
to nibble at sg -» kifogásolnivalót keres vmin
to nibble at sg -» rágcsál vmit
niblick -» golfütő (egy fajta)
nice -» apró
nice -» aranyos
nice -» barátságos
nice -» csekély
nice -» csinos
nice -» érzékeny
nice -» finom
nice -» helyes
nice -» igényes
nice -» jó
nice -» kedves
nice -» kellemes
nice -» kényes
nice -» pontos
nice -» szabatos
nice -» szép
nice -» válogatós
nice and hot -» kellemes meleg
nice and hot -» kellemesen meleg
nice and sweet -» jó édes
nice and warm -» kellemesen meleg
nice distinction -» finom megkülönböztetés
nice going! -» bravó!
nice going! -» kitűnő!
nice mess -» szép kis helyzet
nice old body -» kedves öreg nő
nice-looking -» csinos
nice-looking -» helyes
nice-looking -» jó külsejű
nice-looking -» szép
nice-looking -» tetszetős
nicely -» jól
nicely -» nagyon jól
nicely -» pontosan
nicely -» szabatosan
nicely got up book -» ízléses kiállítású könyv
nicely proportioned design -» arányos minta
nicety -» finom különbség
nicety -» finom részlet
nicety -» finom árnyalat
nicety -» pontosság
niche -» falmélyedés
niche -» fülke
niche -» urnatartó
to niche -» betör
to niche -» fülkét készít
nick -» állapot
nick -» bemetszés
nick -» bevágás
nick -» börtön
nick -» csórás
nick -» csorba
nick -» dutyi
nick -» erőnlét
nick -» horony
nick -» hűvös
nick -» jard
nick -» kapitányság
nick -» karcolás
nick -» kicsorbulás
nick -» kondi
nick -» lopás
nick -» megfújás
nick -» nyerődobás
nick -» őrszoba
nick -» rovás
nick -» rovátka
nick -» siti
nick -» sitkó
nick -» szajrézás
nick -» vájat
to nick -» becsap
to nick -» begyűjt
to nick -» bemetsz
to nick -» elcsíp
to nick -» elfog
to nick -» ellop
to nick -» elvesz
to nick -» felmar
to nick -» helyesen megfejt
to nick -» kitalál
to nick -» lefülel
to nick -» lerövidít
to nick -» letartóztat
to nick -» lop
to nick -» megfúj
to nick -» megkarcol
to nick -» nyakon csíp
to nick -» rovátkol
to nick -» találatot ér el
to nick -» vesz
to nick in -» hirtelen érkezik
to nick in -» jókor érkezik
to nick it -» fején találja a szöget
to nick off -» elhúz
to nick off -» elhúzza a csíkot
to nick off -» elmegy
to nick off -» elporol
to nick off -» lelép
to nick off -» távozik
to nick sy for sg -» átvág
to nick sy for sg -» átver
to nick sy for sg -» becsap
to nick sy for sg -» levág
to nick sy for sg -» megvág
nicked -» bemetszett
nicked -» bevágott
nicked -» csorba
nicked -» kicsorbult
nicked -» kurtírozott
nicked -» rovátkolt
nicked bullet -» dum-dum lövedék
nicked bullet -» robbanó lövedék
nicked-tooth milling cutter -» rovátkolt fogú marószerszám
nickel -» nikkel
nickel -» ötcentes
nick-nack, nick-nackery -» csecsebecse
nick-nack, nick-nackery -» dísztárgy
nick-nack, nick-nackery -» mütyürke
nick-nack, nick-nackery -» nipp
nickname -» becenév
nickname -» csúfnév
nickname -» gúnynév
to nickname -» becenevén szólít
to nickname -» becenéven szólít
to nickname -» gúnynevet ad
nicotine -» nikotin
niece -» unokahúg
nifty -» büdös
nifty -» elegáns
nifty -» fürge
nifty -» klassz
nifty -» remek
nig -» boxos
nig -» feka
nig -» néger
to nig -» dorozsmál
to nig -» körülnyirbál
niggard -» fösvény
niggard -» zsugori
niggardly -» fukar
niggardly -» zsugori
nigger -» néger
nigger -» nigger
nigger in the woodpile -» disznóság
nigger in the woodpile -» gyanús körülmény
to niggle -» aprólékoskodik
to niggle -» pepecsel
to niggle -» semmiségeken nyargal
niggling -» akadékoskodó
niggling -» akadékoskodás
niggling -» aprólékosan kidolgozott
niggling -» aprólékoskodó
niggling -» aprólékosság
niggling -» bíbelődés
niggling -» jelentéktelen
niggling -» kicsinyeskedő
niggling -» közösülés
niggling -» nem fontos
niggling -» okvetetlenkedés
niggling -» pepecselés
niggling -» részletesen kidolgozott
niggling -» részletekben elvesző
niggling -» szőrszálhasogatás
niggling -» szűk látókörű
niggling handwriting -» kusza írás
niggling handwriting -» macskakaparás
niggling handwriting -» rendetlen írás
niggling handwriting -» rossz írás
niggly -» aprólékoskodó
nigh -» közel
night -» éj
night -» éjjel
night -» éjjeli
night -» éjszaka
night -» éjszakai
night -» este
night and day -» éjjel-nappal
night and day -» szüntelenül
night before -» előző este
night life -» éjszakai élet
night out -» kimenő este
night out -» szabad este
night porter -» éjszakai portás
night school -» esti iskola
night school -» esti tagozat
night shift -» éjszakai műszak
night stand -» éjjeliszekrény
night table -» éjjeliszekrény
night train -» éjszakai vonat
night-clothes -» hálóing
night-clothes -» hálópizsama
night-crawler -» földigiliszta
nightdress -» hálóing
nightfall -» alkony
nightfall -» szürkület
nightgown -» hálóing
nightie -» hálóing
nightingale -» fülemüle
nightly -» éjjelenként
nightly -» éjjeli
nightly -» éjszakai
nightly -» éjszakánkénti
nightly -» éjszakánként
nightly -» minden éjjel
nightmare -» lidércnyomás
nightmare -» rémkép
nightmarish -» lidércnyomásszerű
nightshade -» nadragulya
nightshift -» éjjeli műszak
nightshift -» éjszakás
nightshift -» hálóing
nightshirt -» hálóing
night-stand -» éjjeliszekrény
nightstick -» gumibot
night-time -» éj
night-time -» éjjel
night-time -» éjszaka
nig-nog -» boxos
nig-nog -» boxosbence
nig-nog -» feka
nig-nog -» néger
nihilism -» nihilizmus
nihilist -» nihilista
nihilistic -» nihilista
nil -» nulla
nil -» semmi
Nile -» Nílus
nimble -» élénk
nimble -» éles (ész)
nimble -» fürge
nimble -» gyors
nimble -» gyors felfogású
nimble -» hajlékony
nimble -» mozgékony
nimble -» okos
nimble -» ötletes
nimble-fingered -» fürge ujjú
nimble-fingered -» ügyes
nimble-footed -» fürge lábú
nimble-footed -» gyors
nimble-footed -» sebes
nimble-minded -» éles eszű
nimble-minded -» gyors felfogású
nimble-minded -» gyors észjárású
nimble-minded -» okos
nimble-witted -» éles eszű
nimble-witted -» gyors felfogású
nimble-witted -» gyors észjárású
nimble-witted -» okos
nimbly -» fürgén
nincompoop -» együgyű ember
nincompoop -» szamár ember
nincompoop -» tökfejű ember
nincompoop -» tökfilkó
nine -» baseballcsapat
nine -» kilenc
nine -» kilences szám
nine -» kilenc múzsa
nine men's Morris -» malomjáték
nine men's morris -» malomjáték
nine times out of ten -» az esetek nagy többségében
nine times out of ten -» rendszerint
nineteen -» tizenkilenc
ninja -» nindzsa
nip -» enyhe fagy
nip -» korty
nip -» lemetszett darab
nip -» lemetszés
nip -» levágás
nip -» maró gúny
nip -» megcsípés
nip -» szarkazmus
nip -» szeletke
to nip -» becsíp
to nip -» becsíptet
to nip -» beszorít
to nip -» csíp
to nip -» elcsen
to nip -» elcsíp
to nip -» elcsór
to nip -» elpusztít
to nip -» fáj
to nip -» fürgén mozog
to nip -» hörpint
to nip -» kortyolgat
to nip -» lecsíp
to nip -» lemetsz
to nip -» levág
to nip -» megcsíp
to nip -» megsemmisít
to nip along -» siet
to nip along -» szalad
nip and tuck -» fej fej mellett
nip and tuck -» minden lehetséges
to nip away -» gyorsan elvesz vmit
to nip away -» gyorsan elragad vmit
to nip in -» beugrik egy pillanatra
to nip off -» meglép
to nip sg in the bud -» csírájában elfojt vmit
to nip up -» fürgén felmászik
to nip up -» gyorsan felkap vmit
to nip up -» gyorsan megragad vmit
nipa -» ázsiai pálmafajta
nipper -» kis srác
nipper -» metszőfog
nipper -» olló (ráké)
nippers -» csipesz
nippers -» csípőfogó
nippers -» cvikker
nippers -» fogó
nippers -» orrcsíptető
nipping -» csípő
nipping -» éles
nipping -» maró
nipping -» szorító
nipping-press -» ívösszeütő gép
nipple -» bütyök
nipple -» csecs
nipple -» csőillesztés
nipple -» csőkapcsoló karmantyú
nipple -» csőkötés
nipple -» cumi
nipple -» domborulat
nipple -» dudor
nipple -» emlőbimbó
nipple -» gumicucli
nipple -» gyújtólyuk
nipple -» hegydomborulat
nipple -» hollandi
nipple -» kaucsuk mellvédő
nipple -» kidudorodás
nipple -» mellbimbó
nipple -» szopóka
nipple -» vastagodás
nipple key -» küllőkulcs
nippy -» csípős
nippy -» élénk
nippy -» éles
nippy -» erős
nippy -» fürge
nippy -» gyors
nippy -» mozgékony
nippy -» pincérnő
nirvana -» nirvána
nissen hut -» alagút alakú hullámbádog épület
nissen hut -» hullámbádog barakk
nissen hut -» hullámbádog épület
nitrate -» nitrát
nitric acid -» salétromsav
nitrite -» nitrit
nitrogen -» nitrogén
nitrogenous -» nitrogén
nitro-glycerin -» nitroglicerin
nitroglycerin -» nitroglicerin
nitro-glycerine -» nitroglicerin
nitroglycerine -» nitroglicerin
nitwit -» hólyag
nitwit -» hülye
nitwit -» tökfej
nitwit -» tökfilkó
no -» jelentéktelen
no -» nem
no -» semmi
no -» semmiféle
no action will lie -» keresetnek nincs helye
no admittance except on business -» belépés csak hivatalos ügyben
no admittance except on business -» magánügyben tilos a bemenetel
to no avail -» eredménytelenül
to no avail -» hiába
no chance whatever -» egyáltalán semmi esély
no charge is made for packing -» a csomagolás költségmentes
no class -» gyenge
no class -» gyenge minőségű
no class -» selejt
no common mind -» kiváló elme
no cross no crown -» a boldogságnak szenvedés az ára
no distance at all -» egészen közel
no distance at all -» egészen közel van
no doubt -» kétségtelenül
no doubt -» kétségkívül
to no effect -» eredménytelenül
to no effect -» hatástalanul
to no effect -» hiába
no effect without a cause -» mindennek megvan a maga oka
no effects -» fedezetlen
to no end -» feleslegesen
to no end -» hiába
no end of -» megszámlálhatatlan
no end of -» nagyarányú
no end of -» rengeteg sok
no end of -» rengeteg
no end of -» végtelenül sok
no end of -» végtelen sok
no entrance! -» behajtani tilos!
no entrance! -» belépni tilos!
no entry -» behajtani tilos
no expenses -» költségmentes
no expenses -» visszaküldés költségmentesen
no expenses -» visszaküldés óvatolás nélkül
no far to seek -» kézenfekvő
no far to seek -» közel fekvő
no far to seek -» nyilvánvaló
no fear! -» ne félj!
no food has passed my lips! -» egy falatot sem ettem!
no gains without pain -» mindenért meg kell szenvedni
no gains without pain -» nincsen rózsa tövis nélkül
no go! -» a dolog tárgytalan!
no go! -» hiába minden!
no go! -» így nem fogunk megegyezni!
no go! -» kár a benzinért!
no go! -» kár a gőzért!
no go! -» kár erőlködni!
no go! -» nem áll az alku!
no go! -» nem áll az üzlet!
no go! -» nem ér semmit!
no go! -» nem jó!
no go! -» nem megy!
no go! -» nem tisztességes!
no go! -» nincs mit csinálni!
no go! -» olyan nincs!
no go! -» szó se lehet róla!
no go! -» szó sincs róla!
no go! -» szóba sem jöhet!
no good -» hasznavehetetlen
no good talking about it -» kár a szót vesztegetni rá
no great shakes -» nem vmi nagy ügy
no hard feelings! -» ne haragudjék!
no hard feelings! -» nem szabad rossznéven venni
no hard feelings! -» nincs harag!
no hard feelings! -» szent a béke!
no hawkers -» házalás tilos
no kid! -» igazán!
no kid! -» komolyan!
no kid! -» vicc nélkül!
no kidding! -» nem viccelek!
no kidding! -» vicc nélkül!
no later than yesterday -» még tegnap
no later than yesterday -» nem régebben, mint tegnap
no less person than -» nem kisebb személy, mint
no longer available -» lejárt
no longer available -» nem érvényes
no man's land -» senki földje
no more -» elég
no more -» már nem
no more -» nem több
no more -» nem többet
no more -» több nem
no more -» többé nem
no more -» többet nem
no, noes -» a "nem" szócska
no, noes -» tagadás
no, noes -» visszautasítás
no nonsense! -» szűnjetek meg!
no object -» mellékes
no object -» nem akadály
no object -» nem számít
no occasion for complaint -» nincs ok a panaszkodásra
no one -» senki
no one answered the bell -» senki sem felelt a csengetésre
no one answered the bell -» senki sem nyitott ajtót
no one ever thought of poor little me -» énrám soha senki nem gondolt
no one has come that I know of -» tudtommal senki sem jött
no one knows his whereabouts -» senki sem ismeri a tartózkodási helyét
no one knows his whereabouts -» senki sem tudja, hogy hol található
no one knows his whereabouts -» senki sem tudja, hogy hol lakik
no one knows his whereabouts -» senki sem tudja, hogy hol van
no one knows his whereabouts -» senki sem tudja, hogy hol él
no one other than he -» csak ő egyedül
no one other than he -» rajta kívül senki más
no one volunteers -» senki sem jelentkezett önként
no other than he -» éppen ő maga
no overtaking -» előzni tilos
no parking -» várakozni tilos
no person -» senki
no picnic -» nem gyerekjáték
no piffle! -» ez se kismiska!
no place like home -» mindenütt jó de legjobb otthon
no point about it -» nincs értelme
no quarter given -» nincs irgalom
no right turn -» jobbra kanyarodni tilos
no room for doubt -» nincs helye kétségnek
no savvy -» nem értem
no side -» játék lefújása
no side -» mérkőzés vége
no stopping -» megállni tilos
no through road -» zsákutca
no time like the present -» ez a legjobb alkalom
no time like the present -» most vagy soha
no under god's canopy -» égen-földön senki
no under god's canopy -» senki az égvilágon
no under the canopy -» égen-földön senki
no under the canopy -» senki az égvilágon
no way! -» a szart!
no way! -» a túrót!
no way! -» almás!
no way! -» egy frászt!
no way! -» ezt neked!
no wonder -» nem csoda
no words can describe -» leírhatatlan
no words can describe -» szavakkal kifejezhetetlen
no-account man -» jelentéktelen ember
nob -» előkelő ember
nob -» fej
nob -» kókusz
Nobel prize -» Nobel-díj
nobility -» nemesség
noble -» csodálatos
noble -» nagylelkű
noble -» nemes
noble -» nemes gondolkodású
noble -» nemesember
noble -» nemesi származású
noble -» ragyogó
noble art -» ökölvívás
noble metal -» nemesfém
nobleman, noblemen -» főnemes
nobleman, noblemen -» nemes
nobleman, noblemen -» nemesember
noble-minded -» fennkölt gondolkodású
noble-minded -» nemes lelkű
nobleness -» nagyszerűség
nobleness -» nemesség
noblesse oblige -» a nemesség kötelez
noblewoman, noblewomen -» úrinő
nobly -» nagylelkűen
nobly -» nagyszerűen
nobly -» nemesen
nobody -» jelentéktelen ember
nobody -» nagy senki
nobody -» senki
nobody -» senkiházi
nobody can come anywhere near her -» nyomába se ér senki
nobody can touch him in sg -» utolérhetetlen vmiben
nobody else -» senki más
nobody in their senses -» senki józan ésszel
no-confidence provision -» bizalmatlansági indítvány
nocturnal -» éji
nocturnal -» éjjeli
nocturnal arc -» éjjeli ív
nod -» biccentés
nod -» bólintás
nod -» fej előrebillenése
nod -» fejbólintás
to nod -» biccent
to nod -» bóbiskol
to nod -» bólint
to nod -» bólogat
to nod -» fejbólintással jelez
to nod -» kihagy az agya
to nod -» melléfog
to nod -» szundikál
to nod assent -» helyeslőleg bólint
to nod assent -» igent bólint
to nod off -» beveri a szundit
to nod off -» elalszik
to nod to sy -» biccentéssel üdvözöl vkit
to nod to sy -» biccentéssel jelt ad vkinek
to nod to sy -» fejével int vkinek
nodal -» csomóponti
nodding -» bólintó
nodding acquaintance -» futólagos ismeretség
nodding acquaintance -» köszönő viszony
noddle -» fej
noddle -» kobak
noddy -» bárgyú ember
noddy -» együgyű ember
noddy -» kormos csér
noddy -» mulya ember
noddy -» tökfej
node -» bütyök
node -» csomó
node -» csomópont
nodule -» csomó
nodule -» csomócska
nodule -» göröngy
noes -» nemmel szavazók
noise -» feltűnés
noise -» feltűnés tárgya
noise -» lárma
noise -» zaj
to noise -» elhíresztel
noise injury -» zajártalom
noise level -» zajszint
noise pollution -» zajártalom
noiseless -» nesztelen
noiseless -» zajtalan
noisily -» zajosan
noisiness -» zajosság
noisome -» kellemetlen
noisome -» rossz szagú
noisome -» undorító
noisy -» feltűnő
noisy -» hangos
noisy -» kiabáló
noisy -» lármás
noisy -» rikító
noisy -» zajos
nomad -» nomád
nomadic -» nomád
nominal -» csekély
nominal -» elnevezésre vonatkozó
nominal -» fiktív
nominal -» név-
nominal -» név szerinti
nominal -» névhez tartozó
nominal -» névleges
nominal -» névre vonatkozó
nominal -» névszói
nominal -» nominális
nominal roll -» névsor
nominal value -» névérték
nominal wages -» nominálbérek
nominally -» névlegesen
to nominate -» ajánl
to nominate -» javasol
to nominate -» jelöl
to nominate -» kinevez
nomination -» ajánlás
nomination -» jelölés
nomination -» kinevezés
nominative -» alanyeseti
nominative -» alanyeset
nominative -» nominatívusz
nominee -» életjáradék-tulajdonos
nominee -» jelölt
non- -» nem
non sequitur -» elhangzottakhoz nem kapcsolódó megjegyzés
non sequitur -» előtételből nem következő következtetés
non-caking coal -» gázszén
nonchalance -» hanyagság
nonchalance -» nemtörődömség
nonchalant -» hanyag
nonchalant -» hidegvérű
nonchalant -» kényelmes
nonchalant -» nemtörődöm
non-com. -» altiszt
non-com. -» tisztes
non-combatant -» nem harcoló
non-combatant -» nem kombattáns
non-combatant service -» kisegítő szolgálat
non-comittal -» állást nem foglaló
non-comittal -» diplomatikus
non-comittal -» semleges
non-comittally -» diplomatikusan
non-comittally -» semlegesen
non-commercial -» nem kereskedelmi
non-commissioned officer -» altiszt
non-commissioned officer -» tiszthelyettes
non-commissioned officer -» tisztes
non-commissioned pilot -» repülőtiszt-helyettes
non-committal -» állást nem foglaló
noncommittal -» állást nem foglaló
non-committal -» diplomatikus
noncommittal -» diplomatikus
non-committal -» semleges
noncommittal -» semleges
noncommittal -» semmire sem kötelező
noncommittal -» semmitmondó
non-committally -» diplomatikusan
non-committally -» semlegesen
noncommittally -» semmitmondóan
non-compliance -» engedetlenség
non-compliance -» meg nem tartás
non-compliance -» megtagadás
non-compliance -» nem teljesítés
non-compliance with orders -» parancsmegtagadás
to nonconform -» nem alkalmazkodik
nonconformism -» nonkonformizmus
nonconformist -» hozzáidomulni nem hajlandó
nonconformist -» maga útját járó
nonconformist -» nem alkalmazkodó
nonconformist -» nonkonformista
nonconformist -» rendhagyó viselkedésű
nonconformist -» szakadár
nonconformist -» vallási disszidens
nonconformity -» meg nem egyezés
nonconformity -» nem alkalmazkodás
nonconformity -» nonkonformizmus
non-content -» ellenszavazat
non-content -» nemmel szavazó
nondescript -» bizonytalan
nondescript -» bizonytalan jellegű
nondescript -» keverék
nondescript -» nehezen meghatározható
nondescript -» nehezen leírható
nondescript -» nehezen besorolható
none -» egy sem
none -» egyáltalán nem
none -» egyik sem
none -» nóna
none -» semmi
none -» semmiképpen
none -» semmilyen
none -» senki
none but -» csakis
none but he -» csak ő
none but he -» ő egyedül
none of that! -» azt már nem!
none of them -» egyikük sem
none of your impudence! -» ne szemtelenkedj!
none of your lip! -» pofa be!
none of your sauce! -» fogd be a szád!
none of your sauce! -» ne feleselj!
none the less -» annak ellenére
none the less -» annak ellenére, hogy
none the less -» mindazonáltal
none too -» egyáltalán nem
none too -» nem nagyon
none too -» nem túl
none too clear -» nem túl világos
none too soon -» éppen jókor
none too soon -» nagyon is jókor
nonentity -» jelentéktelen személy
nonentity -» jelentéktelen dolog
nonentity -» nemlétezés
nonentity -» nemlét
nonetheless -» annak ellenére
nonetheless -» mindazonáltal
non-eventful -» eseménytelen
non-exacting work -» nem fárasztó munka
non-exacting work -» nem megerőltető munka
non-exacting work -» nem nehéz munka
non-existence -» nem létezés
non-existence -» nemlét
non-existent -» nem létező
nonfeasance -» kötelességmulasztás
nonfeasance -» vétkes mulasztás
non-ferrous metal -» színesfém
non-hostile -» barátságos
non-hostile -» nem ellenséges
non-hostile -» nem rosszindulatú
non-hostile action -» nem harci cselekmény
nonic -» kilencedfokú
non-idolatrous -» nem bálványimádó
non-marine insurance -» szárazföldi biztosítás
non-perishable consumer goods -» tartós fogyasztási javak
to nonplus -» elképeszt
to nonplus -» meghökkent
to nonplus -» zavarba hoz
nonplussed -» elképedt
nonplussed -» meghökkent
nonplussed -» zavart
non-prescription -» recept nélkül kapható
non-profit -» altruista
non-profit -» nem haszonra dolgozó
non-profit -» nem nyereséges
non-protein nitrogen -» maradék nitrogén
non-recurrent -» egyszeri
non-recurrent expenditures -» egyszeri kiadások
non-recurring -» egyszeri
nonregulation -» nem előírásos
nonregulation -» nem szabványos
nonregulation -» nem szabályos
nonregulation -» szabálytalan
non-resident tax -» gyógydíj
non-resident tax -» kúrtaksa
non-resident tax -» üdülőhelyi illeték
non-return handle -» nem visszaütő fogantyú
non-return valve -» torlószelep
non-return valve -» visszacsapó szelep
non-selective -» nem szelektív
nonsense -» badarság
nonsense -» képtelenség
nonsense -» ostobaság
nonsense -» szamárság
nonsensical -» abszurd
nonsensical -» képtelen
non-series -» egyedi
non-stop train -» expresszvonat
non-stop train -» gyorsvonat
non-striated muscle -» sima izom
non-toxic -» nem mérgező
non-toxic -» nem toxikus
non-union -» szakszervezetbe nem tartozó
non-union -» szervezetlen
non-unionist -» szervezetlen munkás
non-usable -» felhasználhatatlan
non-usable -» használhatatlan
non-violence -» erőszakmentesség
non-violence -» erőszaktól tartózkodás
non-violent -» nem erőszakos
noodle -» csipetke
noodle -» galuska
noodle -» metélt
noodle -» nudli
noodle -» tökfej
noodle -» tökfilkó
to noodle -» filózik
to noodle -» gógyizik
to noodle -» gondolkodik
to noodle -» pötyögtet
to noodle -» próbálgatva játszik
to noodle -» rágódik
to noodle sg around -» filózik vmin
to noodle sg around -» gógyizik vmin
to noodle sg around -» gondolkodik vmin
to noodle sg around -» rágódik vmin
nook -» bemélyedés
nook -» beszögellés
nook -» beugrás
nook -» sarok
nook -» szöglet
nook -» zug
nookie -» biztos baszás
nookie -» csaj
nookie -» dugás
nookie -» kefélés
nookie -» kettyintés
nookie -» könnyen megkapható nő
nookie -» közösülés
nookie -» kúrás
nookie -» nő
nookie -» tuti numera
nooks and corners -» minden zug
nooks and corners -» zeg-zug
noon -» dél
noonday -» délidő
noonday -» fényes nappal
noonday -» világos nappal
noontide -» délidő
noose -» hurok
to noose -» felakaszt vkit
to noose -» hurkot készít
to noose -» hurokkal fog
nope -» dehogyis
nope -» nem
nor I either -» én sem
Nordic -» árja
Nordic -» északi
Nordic -» északi germán
Nordic -» skandináv
Nordic combined events -» északi összetett számok
Nordic events -» északi számok
noria scoop -» serleg
noria scoop -» vödör
norm -» norma
norm -» normatíva
normal -» közönséges
normal -» merőleges
normal -» merőleges vonal
normal -» normál
normal -» normális
normal -» rendes
normal -» szabályos
normal -» szabályszerű
normal -» szabványos
normal -» természetszerű
normal distribution -» gauss-féle eloszlás
normal distribution -» normális eloszlás
normal distribution -» szabályos eloszlás
normal splits -» angolspárga
normalcy -» egészséges állapot
normalcy -» normális idők
normalcy -» normális állapot
normalcy -» rendes állapot
normality -» szabályszerűség
normality -» szabályosság
normality -» természetszerűség
normalization -» normalizálás
normalization -» normalizáló izzítás
normalization -» szabványosítás
to normalize -» átskáláz
to normalize -» léptéket vált
to normalize -» normalizál
to normalize -» szabályossá tesz
to normalize -» szabványosít
normalized -» hitelesített
normalized -» normalizált
normalized -» normált
normalized -» standard
normalized -» szabványos
normative -» előírásos
normative -» előíró
normative -» irányadó
normative -» normatív
Norse -» a norvég nyelv
Norse -» norvég
Norse -» norvégiai
Norse -» norvég nyelv
Norse -» skandináv
north by east -» északkeletre
north pole -» északi-sark
north side of the house -» ház északi oldala
northeast -» északkelet felé
northeast -» északkeletre
northeast -» északkelet
northeaster -» északkeleti szél
northeasterly -» északkeleti
northeastern -» északkeleti
northern -» északi
Norway -» Norvégia
Norway spruce -» norvég fenyő
Norwegian -» norvég
Norwegian -» norvégiai
Norwegian -» norvég ember
Norwegian -» norvég nyelv
Norwegian stove -» egyszerű főzőláda
nose -» csőr
nose -» ékorr
nose -» fúvóka
nose -» illat
nose -» kiöntő
nose -» kiöntőcső
nose -» kiszögellés
nose -» kiugró
nose -» orr
nose -» porlasztó
nose -» rendőrspicli
nose -» szaglás
nose -» szerkezeti kiugrás
nose -» sziklafok
nose -» szimat
nose -» toldat
nose -» zamat
to nose -» fürkész
to nose -» kifürkész
to nose -» kiszaglász
to nose -» megszagol
to nose -» nyomoz
to nose -» orrán keresztül beszél
to nose -» orrával dörzsöl
to nose -» orrával nyom
to nose -» orrával érint
to nose -» szaglász
to nose -» szagol
to nose about -» fürkész
to nose about -» nyomoz
to nose about -» szaglász
to nose after -» fürkész vmi után
to nose after -» kutat vmi után
to nose after -» nyomoz vmi után
nose dive -» zuhanórepülés
to nose down -» lefelé zuhan (repülőgép)
to nose down -» zuhanórepülést hajt végre
to nose for -» fürkész vmi után
to nose for -» kutat vmi után
to nose for -» nyomoz vmi után
nose glasses -» csíptető
nose glasses -» cvikker
to nose into -» beleüti az orrát vmibe
to nose out -» kiderít
to nose out -» kiszimatol
nose paint -» pálinka
nose slitting -» orrlevágás
nosecone -» rakétafej
nose-gun -» gépágyú repülőgép orrában
nose-gunner -» orrlövész
nosey -» büdös
nosey -» kíváncsi
nosey -» nagyorrú
nosey parker -» minden lében kanál személy
nostalgia -» nosztalgia
nostalgic -» nosztalgiázó
nostalgic -» nosztalgikus
nostalgically -» nosztalgiázva
nostrils -» orrcimpa
nosy -» büdös
nosy -» bűzös
nosy -» illatos
nosy -» indiszkrét
nosy -» kandi
nosy -» kíváncsiskodó
nosy -» nagy orrú
nosy -» tolakodóan kíváncsi
Nosy Parker -» kotnyeles ember
Nosy Parker -» minden lében kanál
not -» nem
not a bit -» egyáltalán nem
not a ghost of a chance -» a legcsekélyebb kilátás sincs rá
not a ghost of a chance -» egy szikrányi esély sincs
not a jot -» egy jottányi sem
not a jot -» egy jottányit sem
not a jot -» egy szemernyi sem
not a jot -» egy szemernyit sem
not a jot -» semmi sem
not a jot -» semmit sem
not a living soul was there -» egy lélek sem volt ott
not a patch on sy -» nyomába sem léphet vkinek
not a proper person to know -» nem megfelelő ismeretség
not a proper person to know -» nem megfelelő társaság
not a quarter as good as -» egyáltalán nem olyan jó, mint
not a quarter as good as -» korántsem olyan jó, mint
not a quarter as good as -» megközelítőleg sem olyan jó, mint
not a quarter so good as -» egyáltalán nem olyan jó, mint
not a quarter so good as -» korántsem olyan jó, mint
not a quarter so good as -» megközelítőleg sem olyan jó, mint
not a shadow of a suspicion -» gyanúnak árnya sem
not a single -» egyetlenegy sem
not a single one -» egyetlenegy sem
not a solitary one -» egy árva lélek sem
not a solitary one -» egy teremtett lélek sem
not a whit -» egy cseppet sem
not all beer and skittles -» nem fenékig tejföl
not an atom of water -» egy csepp víz sem
not an iota -» jottányit sem
not an iota -» tapodtat sem
not any -» egy sem
not any -» semmi
not any -» semmiféle
not any more -» elég
not any more -» nem több
not any more -» nem többet
not any more -» többet nem
not anybody -» senki
not at all -» egyáltalán nem
not at all -» egyáltalában nem
not at all -» szót sem érdemel
not at all! -» kérem!
not at all! -» szívesen!
not at all! -» szóra sem érdemes!
not bad -» meglehetős
not bad -» nem is olyan rossz
not bat an eyelid -» szeme se rebben
not before -» addig nem, amíg
not before Christmas -» karácsonyig már nem
not before Christmas -» nem karácsony előtt
not but that -» nem mintha
not but that I pity you -» nem mintha nem sajnálnálak
not by a long chalk -» korántsem
not by a long chalk -» távolról sem
not by a long shot -» távolról sem
not by a long way -» cseppet sem
not by a long way -» távolról sem
not counting -» nem számítva
not darken sy's door -» nem lépi át vki küszöbét
not darken sy's door -» nem teszi be a lábát vhova
not do a hand's turn -» kisujját sem mozdítja
not enough to go round -» nem jut mindenkinek
not even -» még akkor sem
not even in London -» még Londonban sem
not far short of it -» kis híján
not far short of it -» majdnem
not find it in one's heart to -» nincs kedve megtenni vmit
not find it in one's heart to -» nincs bátorsága megtenni vmit
not for a moment -» soha
not for a moment -» sohasem
not for toffee! -» semmi pénzért!
not good -» nem jó
not good -» rossz
not half! -» mi az hogy!
not half! -» nagyon is!
not in any shape or form -» semmiféleképpen
not in the least -» egy cseppet sem
not in the least -» egyáltalán nem
not in use -» nem használatos
not in use -» nem szokásos
not lift a hand -» kisujját sem mozdítja
not long before -» kevéssel azelőtt
not much of a sg -» nem sokat ér
not much to look at -» semmi különös
not much! -» a legkevésbé sem!
not much! -» hát nem éppen!
not much! -» hát nem egészen!
not my cup of tea -» nem az én esetem
not near -» egyáltalán nem
not near -» távolról sem
not near so popular as before -» távolról sem olyan népszerű, mint azelőtt
not nearly -» egyáltalán nem
not nearly -» távolról sem
not negotiable -» át nem ruházható
not negotiable -» nem forgalomképes
not now -» már nem
not now -» most nem
not on any account -» semmiképpen
not on any account -» semmi esetre sem
not on any account -» semmiféle körülmények között
not on your life -» semmiképpen sem
not on your life -» szó sem lehet róla
not one jot or title -» egy jottányi sem
not one jot or title -» egy jottányit sem
not one jot or title -» egy szemernyi sem
not one jot or title -» egy szemernyit sem
not one jot or title -» semmi sem
not one jot or title -» semmit sem
not particularly rich -» nem különösen gazdag
not proven -» bizonyíték hiányában
not ready just yet -» azonnal kész lesz
not ready just yet -» azonnal el fog készülni
not ready just yet -» még nincs készen
not ready just yet -» még nem készült el
not ready just yet -» még nincs egészen készen
not right -» helytelen
not right -» jogtalan
not so bad -» meglehetős
not so bad -» nem is olyan rossz
not so bad considering -» aránylag nem rossz
not so bad considering -» nem is olyan rossz
not so far -» ezideig még nem
not so far -» még nem
not so far -» ne olyan messzire
not so green as he's cabbage-looking -» nem olyan tapasztalatlan, mint amilyennek kinéz
not so green as he's cabbage-looking -» nem olyan zöldfülű mint amilyennek látszik
not so green as he's cabbage-looking -» nem olyan nyeretlen, mint amilyennek látszik
not so he -» de ő nem ám
not so much of it! -» nem hülyéskedj!
not so much of it! -» pofa be!
not so much of it! -» szűnj meg!
not so... as -» nem annyira, mint
not so... as -» nem olyan, mint
not that -» nem mintha
not the faintest chance -» abszolúte semmi valószínűsége nincs
not the faintest chance -» abszolúte semmi lehetősége nincs
not the ghost of a doubt -» kétségnek az árnyéka sem
not the shadow of a doubt -» kétségnek az árnyéka sem
not the shadow of a shade of doubt -» kétségnek az árnyéka sem
not to be at home to anyone -» nem fogad senkit
not to be at home to anyone -» senki számára sincs otthon
not to be endured -» kibírhatatlan
not to be got -» nem kapható
not to be sniffed at -» nem megvetendő
not to be taken! -» csak külsőleg!
not to be tolerated -» elviselhetetlen
not to be tolerated -» kibírhatatlan
not to be worth a fillip -» kutyagumit se ér
not to feel up to the knocker -» nem érzi magát elemében
not to have a dog's chance -» halvány esélye sincs
not to have a dog's chance -» semmi esélye sincs
not to have an earthly chance -» halvány esélye sincs
not to have an earthly chance -» semmi esélye sincs
not to have the ghost of a chance -» halvány esélye sincs
not to have the ghost of a chance -» semmi esélye sincs
not to have the least chance -» halvány esélye sincs
not to have the least chance -» semmi esélye sincs
not to know a from b -» egészen tudatlan
not to know beans -» tudatlan
not to move a muscle -» egy izma sem rándul
not to move a muscle -» egy szempillája sem rezdül
not to move a muscle -» mozdulatlan
not to move hand or foot -» kezét lábát nem mozgatja
not to move hand or foot -» teljesen mozdulatlan
not to move hand or foot -» tétlen
not to put too fine a point on it -» kertelés nélkül
not to put too fine a point on it -» magyarán mondva
not to put too fine an edge upon it -» hogy ne cifrázzuk a dolgot
not to put too fine an edge upon it -» kereken megmondva
not to put too fine an edge upon it -» magyarán megmondva
not to sleep a wink -» egy szemhunyásnyit sem alszik
not to the point -» nem tartozik a tárgyhoz
not very -» nem nagyon
not without misgivings -» nem minden habozás nélkül
not worth a button -» fabatkát sem ér
not worth a shit -» szart se ér
not worth a whoop -» fabatkát sem ér
not worth the candle -» nem éri meg a költséget
not worth the candle -» nem éri meg a fáradságot
notability -» előkelőség
notability -» figyelemre méltó volta vminek
notability -» híres ember
notability -» jelentőség
notability -» notabilitás
notable -» figyelemre méltó
notable -» jelentős
notable -» nevezetes
to notarize -» hitelesít
to notarize -» közjegyzőileg hitelesít
notary -» közjegyző
notation -» átírás
notation -» jelmagyarázat
notation -» jelölés
notation -» jelölési mód
notation -» jelölési rendszer
notation -» jelzésrendszer
notch -» bemetszés
notch -» bevágás
notch -» csorba
notch -» egy pont (krikettben)
notch -» fok
notch -» fokozat
notch -» hegyszoros
notch -» horony
notch -» jelölés
notch -» lefutás (krikettben)
notch -» rovás
notch -» rovátka
notch -» szurdok
to notch -» bemetsz
to notch -» bevág
to notch -» fogaz
to notch -» grádicsosan nyír
to notch -» hornyol
to notch -» íj idegét a nyílvessző rovátkájába illetszti
to notch -» íj idegét a nyílvessző rovátkájába illeszt
to notch -» kicsorbít
to notch -» összeilleszt (gerendát)
to notch -» ró
to notch -» rovátkol
notch by notch -» fokról fokra
to notch down -» felró
to notch down -» rovással feljegyez
to notch off -» lehasít
to notch off -» lemetsz
to notch steps in a staircase -» lépcső lépcsőfokait behelyezi
to notch two planks together -» két deszkát összeilleszt
to notch up -» felró
to notch up -» rovással feljegyez
notch-board -» lépcsőpofa
notched -» bemetszett
notched -» bevágott
notched -» csipkézett
notched -» csipkés
notched -» fogazott
notched -» fűrészes
notched -» hornyolt
notched -» hornyos
notched -» kicsorbult
notched -» rovátkált
notched joint -» hornyolt kötés
notched quadrant -» fogasív
notching -» bemetszés
notching -» rálapolás
notching -» rovátka
note -» adóslevél
note -» bankjegy
note -» feljegyzés
note -» figyelem
note -» hang
note -» hangjegy
note -» hangnem
note -» jegyzet
note -» jegyzék
note -» kötelezvény
note -» magyarázat
note -» megjegyzés
note -» néhány sor
note -» rövid levél
note -» széljegyzet
to note -» feljegyez
to note -» figyelembe vesz
to note -» jegyzetekkel ellát
to note -» megfigyel
to note -» megjegyez
to note -» tudomásul vesz
to note down -» felír
to note down -» feljegyez
to note down -» lejegyez
note of hand -» adóslevél
note of hand -» bon
note of hand -» kötelezvény
note of interrogation -» kérdőjel
note-book -» jegyzetfüzet
note-book -» jegyzetkönyv
notebook -» jegyzetfüzet
note-book -» notesz
note-case -» levéltárca
note-case -» pénztárca
noted -» híres
noted -» neves
note-pad -» blokk
note-pad -» írótömb
note-pad -» jegyzetblokk
note-paper -» levélpapír
noteworthy -» figyelemre méltó
noteworthy -» nevezetes
nothing -» egyáltalán nem
nothing -» jelentéktelen dolog
nothing -» jelentéktelen esemény
nothing -» jelentéktelen személy
nothing -» nulla
nothing -» semmi
nothing -» semmiség
nothing -» semmit
nothing -» semmit sem
nothing -» zéró
nothing at all -» egyáltalán semmi sem
nothing at all -» semmi sem
nothing but -» csak
nothing comes amiss to him -» minden helyzetben feltalálja magát
nothing comes amiss to him -» mindent hasznára tud fordítani
nothing could be simpler -» mi sem egyszerűbb
nothing doing -» nem megy
nothing doing -» nincs mit tenni
nothing doing -» nincs értelme
nothing doing -» tárgytalan
nothing else -» semmi más
nothing else -» semmi mást
nothing has any effect on it -» semmi sem befolyásolja a dolgot
nothing if not -» nagyon
nothing if not -» rendkívüli
nothing is any use -» semmi sem használ
nothing less than -» nem csekélyebb mint
nothing less than -» nem egyéb mint
nothing like leather! -» a mi holmink a legjobb!
nothing like leather! -» maga hazabeszél!
nothing loath -» habozás nélkül
nothing loath -» önként
nothing loath -» szívesen
nothing more -» semmi egyéb
nothing much -» nem vmi nagy dolog
nothing of the kind -» semmi ilyesféle
nothing of the kind! -» olyan nincs!
nothing particular has happened -» semmi különös esemény nem adódott
nothing short of -» csak
nothing short of -» egyedül
nothing short of -» semmi más, mint
nothing to make a song about -» nem nagy ügy
nothing to make a song about -» semmi különösebb
nothing to write home about -» nem nagy szenzáció
nothing to write home about -» semmi különös
nothing venture nothing gain -» aki mer az nyer
nothing venture nothing have -» aki mer az nyer
nothing venture nothing win -» aki mer az nyer
nothingness -» értéktelenség
nothingness -» értéktelen dolog
nothingness -» jelentéktelen dolog
nothingness -» nem létezés
nothingness -» nemlét
nothingness -» semmiség
notice -» bejelentés
notice -» értesítés
notice -» értesítő
notice -» felmondás
notice -» felszólítás
notice -» figyelem
notice -» figyelmeztetés
notice -» hatósági értesítés
notice -» hatósági felszólítás
notice -» kiírás
notice -» közlemény
notice -» rövid újságcikk
notice -» tudomás
to notice -» észrevesz
to notice -» figyelemre méltat
to notice -» megemlít
to notice -» megfigyel
to notice -» megjegyez
to notice -» tapasztal
to notice -» tudomásul vesz
notice board -» faliújság
notice board -» hirdetőtábla
notice is hereby given that -» közhírré tétetik, hogy
notice to quit -» felmondás
notice to the public -» értesítő
noticeable -» észrevehető
noticeable -» figyelemre méltó
noticeable -» megfigyelhető
noticeable -» szemmel látható
noticeably -» észrevehetően
noticeably -» figyelemre méltóan
notice-board -» hirdetőtábla
notification -» bejelentés
notification -» közlés
notification -» tudtul adás
to notify -» bejelent
to notify -» értesít
to notify -» közöl
to notify -» tudtul ad
notion -» elképzelés
notion -» eszme
notion -» fogalom
notion -» hajlandóság
notion -» kedv
notion -» szándék
notion -» vélemény
notional -» álmodozó
notional -» fogalmi
notional -» képzelt
notional -» képzeletbeli
notional -» képzelődő
notional -» spekulatív
notional word -» fogalomszó
notoriety -» híresség
notoriety -» híres személy
notoriety -» kiváló személy
notoriety -» közhír
notoriety -» közismert ember
notoriety -» köztudomású
notorious -» hírhedt
notorious -» közismert
notoriously -» közismerten
notwithstanding -» dacára
notwithstanding -» ellenére
notwithstanding -» mégis
notwithstanding -» mindamellett
nought -» nulla
noun -» főnév
noun of action -» nomen actionis
to nourish -» elősegít
to nourish -» fenntart
to nourish -» táplál
nourishment -» étel
nourishment -» táplálék
nourishment -» táplálás
nourishment -» táplálkozás
nouveau rich -» újgazdag
novel -» novella
novel -» regény
novel -» szokatlan
novel -» újfajta
novel -» újszerű
novelist -» regényíró
to novelize -» megregényesít
to novelize -» regényt ír
to novelize -» újít
novelized biography -» regényes életrajz
novelty -» új volta vminek
novelty -» újdonság
novelty -» újszerűség
novelty -» vminek új volta
novice -» újonc
novocaine -» novokain
now -» akkor
now -» azonnal
now -» hát
now -» jelen
now -» jelen pillanat
now -» jelenleg
now -» most
now -» most hogy
now -» nemsokára
now -» nemsokára azután
now -» pedig
now -» ugyanakkor
now and again -» egyszer-másszor
now and again -» hébe-hóba
now and again -» időnként
now and again -» néha
now and again -» néhanapján
now and again -» olykor
now and then -» hébe-hóba
now and then -» időközönként
now and then -» időnként
now and then -» néha
now and then -» néhanapján
now and then -» olykor
now and then -» olykor-olykor
now hot now cold -» hol meleg, hol hideg
now if ever is the time -» most vagy soha
now is the time to -» most van itt az ideje annak
now, now! -» na-na!
now, now! -» ugyan már!
now, now! -» ugyan, ugyan!
now or never -» most vagy soha
now that -» most hogy
now that I come to think of it -» erről jut eszembe
now that I come to think of it -» jobban meggondolva a dolgot
now then! -» figyelem!
now then! -» hát ezek után!
now then! -» na már most!
now then! -» na most rajta!
now then! -» na!
now then! -» nahát!
now we are quits -» kvittek vagyunk
now we can take it easy -» most aztán nekünk áll a világ
now we can take it easy -» most jól élhetünk
now we can take it easy -» most könnyen élhetünk
now we must run for it! -» most aztán uccu neki!
now we must run for it! -» most aztán fussunk!
now you must cope with things alone -» most már egyedül kell boldogulnod
now's your chance! -» most jött el a te időd!
nowadays -» manapság
nowhere -» sehol
nowhere -» sehova
nowhere else -» sehol
nowhere else -» sehol másutt
nowhere near -» távolról sem
noxious -» ártalmas
noxious -» kártékony
noxious -» veszedelmes
nozzle -» fúvóka
nozzle -» szívócső
nuance -» árnyalat
nuance -» nüánsz
nuance -» nüansz
nub -» csattanó
nub -» dudorodás
nub -» kinövés
nub -» kis darab
nub -» kis rög
nub -» lényeg
nub of the matter -» ügy lényege
nub of the matter -» ügy magva
nub sugar -» kockacukor
nubbin -» kis darabka
nubbin -» kis éretlen gyümölcs
nubbin -» kis korcs kukoricacső
nubbin -» vackor
nubbin -» vakarcs
nubile -» anyányi
nubile -» férjhez adható korban levő
nubile -» házasságképes
nubile -» házasulandó
nubile -» házasságra érett
nuclear -» atom-
nuclear -» mag-
nuclear -» nukleáris
nuclear energy -» atomenergia
nuclear energy -» magenergia
nuclear fission -» atommaghasadás
nuclear fission -» maghasadás
nuclear physics -» magfizika
nuclear power -» atomenergia
nuclear power -» atomhatalom
nuclear power plant -» atomerőmű
nuclear power station -» atomerőmű
nuclear reactor -» atomreaktor
nuclear research -» atomkutatás
nuclear research -» atommagkutatás
nuclear research -» magkutatás
nuclear spin -» atommag perdülete
nuclear spin -» magspin
nuclear test -» kísérleti atomrobbantás
nuclear test -» nukleáris fegyverkísérlet
nuclear test ban -» atomcsend
nuclear test ban -» atomcsend egyezmény
nuclear war -» atomháború
nuclear war -» nukleáris háború
nuclear war -» nukleáris hadviselés
nuclear warfare -» atomháború
nuclear warfare -» nukleáris háború
nuclear warfare -» nukleáris hadviselés
nuclear weapon -» atomfegyver
nuclear weapon -» nukleáris fegyver
nuclear-powered -» atomerővel hajtott
nuclear-powered -» atomhajtású
nuclear-proof -» atombiztos
nucleation -» gócképződés
nucleation -» nukleáció
nucleonics -» magtechnika
nucleonics -» nukleonika
nucleoplasm -» sejtmagot felépítő protoplazma
nucleus, nuclei -» atommag
nucleus, nuclei -» középpont
nucleus, nuclei -» lényeg
nucleus, nuclei -» mag
nude -» akt
nude -» csupasz
nude -» egyoldalú
nude -» meztelen
nude -» meztelen alak
nude -» meztelenség
nude -» öltözetlenség
nude -» ruhátlan
nude -» sárgásvörös
nude -» testszínű
nude contract -» visszteher nélküli szerződés
nude stockings -» testszínű harisnya
nudge -» oldalba lökés (könyökkel)
to nudge -» könnyékkel oldalba bök
to nudge -» oldalba bök
nudity -» akt
nudity -» mezítelenség
nudity -» meztelenség
nudity -» meztelen alak
nudity -» pőreség
nuff said -» eleget beszéltél
nuff said -» ennyi elég is
nuff said -» rendben van
nuff sed -» eleget beszéltél
nuff sed -» ennyi elég is
nuff sed -» rendben van
nugget -» aranyrög
nugget -» csomó
nugget -» rög
nuisance -» alkalmatlanság
nuisance -» alkalmatlankodó személy
nuisance -» ellenszenves ember
nuisance -» háborgatás
nuisance -» kár
nuisance -» kellemetlenség
nuisance -» kellemetlenkedő személy
nuisance -» kellemetlen ember
nuisance -» kényelmetlenség
nuisance -» nyűg
nuisance -» sérelem
nuisance -» terhes ember
nuisance -» zavarás
nuisance flight -» zavaró repülés
nuisance patrol -» zavaró járőr
nuisance raid -» zavaró támadás
nuisance tax -» apró tételekben fizetett adó
nuke -» nukleáris fegyver
nuke -» nukleáris meghajtású tengeralattjáró
null -» értéktelen
null -» érvénytelen
null -» haszontalan
null -» hatálytalan
null -» jelentéktelen
null -» jellegtelen
null -» kifejezéstelen
null -» nem olvasandó betű
null -» nulla
null -» nullázó
null -» nulla-
null -» semmis
null -» semmitmondó
to null -» érvénytelenít
to null -» hatálytalanít
to null -» megsemmisít
to nullify -» érvénytelenít
to nullify -» hatálytalanít
to nullify -» megsemmisít
nullity -» érvénytelenség
nullity -» nem létezés
nullity -» semmi
nullity -» semmisség
nullity -» semmiség
numb -» bódult
numb -» dermedt
numb -» elbódított
numb -» elfásult
numb -» elkábított
numb -» eltompult
numb -» érzéketlen
numb -» kábult
numb -» meggémberedett
numb -» zsibbadt
to numb -» elbódít
to numb -» elkábít
to numb -» eltompít
to numb -» elzsibbaszt
to numb -» érzéketlenít
to numb -» érzéketlenné tesz
to numb -» fásulttá tesz
to numb -» megdermeszt
numb hand -» élhetetlen ember
numb hand -» ügyetlen ember
numbed -» bódult
numbed -» dermedt
numbed -» elbódított
numbed -» elfásult
numbed -» elkábított
numbed -» eltompult
numbed -» érzéketlen
numbed -» kábult
numbed -» meggémberedett
numbed -» zsibbadt
number -» alak
number -» bizgentyű
number -» csinos lány
number -» csinos nő
number -» csoport
number -» cucc
number -» dolog
number -» egyén
number -» előadás
number -» ember
number -» fazon
number -» fellépés
number -» fonalszám
number -» házszám
number -» izé
number -» jó bőr
number -» jó csaj
number -» kiválasztott
number -» kiválasztott személy
number -» létszám
number -» marihuánás cigaretta
number -» műsorszám
number -» numerus
number -» ruci
number -» ruha
number -» sorszám
number -» szám
number -» személy
number -» szerelés
number -» szerkó
number -» társaság
number -» vacak
number -» valami
to number -» besorol
to number -» egy mennyiséget kitesz
to number -» megszámlál
to number -» megszámol
to number -» megszámoz
to number -» számlál
to number -» számoz
number of years of school attendance -» tanulmányi évek száma
to number off -» számlál
number one -» egy
number one -» egyes szám
number one -» első
number one -» kisdolog
number one -» önmaga
number one -» pipilés
number one -» pisilés
to number over a hundred -» száz felett van
to number over a hundred -» száznál többet számlál
to number over a hundred -» több, mint száz
number plate -» rendszámtábla
number punch -» számbeütő szerszám
number theory -» számelmélet
number two -» kakilás
number two -» kettes szám
number two -» kettő
number two -» második
number two -» nagydolog
number! -» számlálj!
numberless -» megszámlálhatatlan
numberless -» számtalan
numbers -» költemény
numbers -» Mózes negyedik könyve
numbers -» sokan
numbers -» sokaság
numbers -» számok könyve
numbers -» taktus
numbers -» ütem
numbers -» vers
numbers of times -» igen gyakran
numbers of times -» igen sokszor
numbers of times -» számtalanszor
numbers pool -» lottó
numbing -» dermesztő
numbing -» zsibbasztó
numbingly -» dermesztően
numbingly -» zsibbasztóan
numbly -» dermedten
numbly -» zsibbadtan
numbness -» dermedtség
numbness -» zsibbadtság
numb-skull -» fajankó
numb-skull -» félcédulás
numb-skull -» mamlasz
numb-skull -» ostoba
numb-skull -» tökfej
numb-skull -» tökfilkó
numb-skull -» ütődött
numeral -» numerikus
numeral -» szám
numeral -» szám szerinti
numeral -» szám-
numeral -» számbeli
numeral -» számjegy
numeral -» számnév
numeral -» számokból álló
numerical -» numerikus
numerical -» szám szerinti
numerical -» számbeli
numerical -» számszerű
numerical data -» számszerű adatok
numerical value -» számérték
numerical value -» számszerű érték
numerically -» számszerűen
numero -» házszám
numero -» példányszám
numero -» szám
numerology -» számmisztika
numerous -» nagyszámú
numerous -» sok
numerous -» számos
numskull -» fajankó
numskull -» félcédulás
numskull -» mamlasz
numskull -» ostoba
numskull -» tökfej
numskull -» tökfilkó
numskull -» ütődött
nun -» apáca
nunnery -» apácazárda
nunnery -» zárda
nuptial -» lakodalmas
nuptial -» lakodalmi
nuptial -» menyegzői
nuptial -» nász-
nuptial bed -» nászágy
nuptial ceremony -» esketési szertartás
nuptial ceremony -» házasságkötési szertartás
nuptial plumage -» nászruha
nuptial ring -» jegygyűrű
to nuptialize -» házasságra lép
to nuptialize -» megesküszik
to nuptialize -» megházasodik
nuptials -» esküvő
nuptials -» lakodalom
nuptials -» menyegző
nuptials -» nász
nurd -» ellenszenves ember
nurd -» ellenszenves férfi
nurd -» görény
nurd -» hülye
nurd -» majom
nurd -» tuskó
nurse -» ápoló
nurse -» ápolónő
nurse -» dajka
nurse -» dajkamese
nurse -» gyermekgondozó
nurse -» nővér
to nurse -» ápol
to nurse -» dajkál
to nurse -» érlel magában
to nurse -» felnevel
to nurse -» gondoz
to nurse -» szoptat
to nurse -» táplál
nurseling -» csecsemő
nurseling -» fiatal palánta
nurseling -» nevelt gyermek
nurseling -» szopós gyermek
nursemaid -» dada
nursemaid -» gyermeklány
nursemaid -» pesztra
nursery -» gyermekszoba
nursery garden -» faiskola
nursery garden -» műkertészet
nursery governess -» gyermekgondozónő
nursery governess -» nevelőnő
nursery rhyme -» gyerekvers
nursery rhyme -» gyerekdal
nursery school -» óvoda
nursery tale -» dajkamese
nursing -» ápolás
nursing -» gondozás
nursing -» nevelés
nursing -» szoptatás
nursing-home -» elfekvő
nursing-home -» szanatórium
nursling -» csecsemő
nursling -» fiatal palánta
nursling -» nevelt gyermek
nursling -» szopós gyermek
nurture -» gondozás
nurture -» nevelés
nurture -» táplálkozás
to nurture -» felnevel
to nurture -» táplál
nurturer -» gondozó
nurturer -» nevelő
nurturer -» szoptató
nurturer -» tápláló
nut -» anyacsavar
nut -» bolond ember
nut -» dió
nut -» fej
nut -» flúgos
nut -» hülye
nut -» kókusz
nut -» lüke
nut -» -mániás
nut -» őrült ember
nut -» rajongója vminek
nutcracker -» diótörő
nutcrackers -» diótörő
nuthouse -» diliház
nutmeat -» dióbél
nutmeg -» szerecsendió
nutria -» nutria
nutrient -» tápláló
nutriment -» élelem
nutriment -» étel
nutriment -» szellemi táplálék
nutriment -» táplálék
nutrition -» élelem
nutrition -» élelmezés
nutrition -» táplálás
nutrition -» táplálkozás
nutrition -» táplálék
nutritional -» táplálkozási
nutritional value -» tápérték
nutritionist -» táplálkozástudós
nutritious -» tápláló
nuts! -» marhaság!
nuts! -» szamárság!
nutshell -» dióhéj
nutter -» bolond
nutter -» dilis
nutter -» flúgos
nutter -» hülye
nutter -» lüke
nutter -» őrült ember
nuttiness -» dilisség
nutting -» diószedés
nutting -» dióverés
nutty -» dilis
nutty -» dióban gazdag
nutty -» dióízű
nutty -» szerelmes
to nuzzle -» betanít
to nuzzle -» felnevel
to nuzzle -» kényelmesen fészkelődik
to nuzzle -» kényelmesen fekszik
to nuzzle -» kiképez
to nuzzle -» ormányával túr
to nuzzle -» orrát beleüti
to nuzzle -» orrával érint
to nuzzle -» szaglász
to nuzzle against sy's shoulder -» orrával vkinek a vállához dörgölőzik
to nuzzle close to sy -» hozzádörgölőzik vkihez
to nuzzle close to sy -» hozzásimul vkihez
to nuzzle close to sy -» odakuporodik vki mellé
to nuzzle together with sy -» hozzásimul vkihez
to nuzzle together with sy -» szorosan vki mellett fekszik
to nuzzle up -» feltúr
to nuzzle up -» odakuporodik
to nuzzle up -» odasimul
to nuzzle up -» orrával feltúr
to nuzzle up to sy -» hozzádörgölőzik vkihez
to nuzzle up to sy -» hozzásimul vkihez
to nuzzle up to sy -» odakuporodik vki mellé
to nuzzle with sy -» hozzásimul vkihez
to nuzzle with sy -» szorosan vki mellett fekszik
nylon -» nylon
nylons -» harisnyanadrág
nylons -» nylonharisnya
nymph -» fiatal lány
nymph -» nimfa
nymphet -» nimfácska
nymphomania -» nimfománia
nymphomaniac -» nimfomániás