Angol-magyar szótár

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L
M   N   O   P   Q  R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


o'nights -» éjjel
o'nights -» éjjelente
to O.K. -» beleegyezik
to O.K. -» helybenhagy
to O.K. -» jóváhagy
to O.K. -» szignál
o.p. -» elfogyott (könyv)
o.p. -» már nem kapható (könyv)
O.T.C. -» tisztképző tanfolyam
oaf -» fajankó
oaf -» mamlasz
oak -» tölgy
oak -» tölgyfa
oak spangle -» tölgyfagubacs
oaken -» tölgy-
oaken -» tölgyből készült
oaken -» tölgyből való
oaken -» tölgyfa-
oaken -» tölgyfából készült
oaken -» tölgyfából való
oar -» evező
oar -» evezőlapát
oarlock -» evezővilla
oarsman, oarsmen -» evezős
oasis -» oázis
oat -» zab
oath -» eskü
oath -» fogadalom
oath -» káromkodás
oath of allegiance -» állampolgári eskü
oatmeal -» zabdara
oatmeal -» zabliszt
oats -» zab
obduracy -» konokság
obduracy -» makacsság
obdurate -» kemény szívű
obdurate -» konok
obdurate -» makacs
obedience -» engedelmesség
obedience -» szófogadás
obedient -» engedelmes
obedient -» kötelességtudó
obedient -» szófogadó
obediently -» engedelmesen
obediently -» szófogadóan
obeisance -» főhajtás
obeisance -» hódolat
obeisance -» hódolás
obeisance -» meghajtás
obelisk -» obeliszk
obese -» elhízott
obese -» hájas
obesity -» elhízottság
obesity -» hájasság
to obey -» engedelmeskedik
to obey -» szót fogad
to obfuscate -» elbódít
to obfuscate -» elhomályosít
to obfuscate -» elkábít
to obfuscate -» összezavar
obfuscation -» elbódítás
obfuscation -» elhomályosítás
obfuscation -» elkábítás
obfuscation -» összezavarás
obituary -» gyászjelentés
obituary -» nekrológ
object -» akadály
object -» cél
object -» dolog
object -» feladat
object -» nevetséges ember
object -» nevetséges dolog
object -» szánalomra méltó ember
object -» szándék
object -» tárgy
to object -» ellenez
to object -» kifogásol
to object -» óvást emel
to object -» tiltakozik
object for sg -» alanya vminek
object for sg -» tárgya vminek
object of sg -» alanya vminek
object of sg -» tárgya vminek
to object sg to sy -» szemére hány
to object sg to sy -» szemére vet
to object to sg -» ellenez
to object to sg -» kifogásol
to object to sg -» óvást emel
to object to sg -» tiltakozik
to objectify -» objektivál
to objectify -» tárgyiasít
objection -» akadály
objection -» ellenvetés
objection -» ellenzés
objection -» kifogás
objection -» tiltakozás
objection to sg -» kifogás
objectionable -» kellemetlen
objectionable -» kifogásolható
objectionable -» nem kívánatos
objective -» cél
objective -» célkitűzés
objective -» célpont
objective -» elfogulatlan
objective -» objektív
objective -» tárgyi
objective -» tárgyilagos
objective case -» tárgyeset
objective factor of capital -» tőke tárgyi tényezője
objectivity -» tárgyilagosság
objectless -» céltalan
objectless -» tárgytalan
object-lesson -» intő példa
object-lesson -» szemléltető óra
object-lesson -» szemléltető példa
objector -» tiltakozó
objurgation -» korholás
obligate -» kényszerű
obligate -» kizárólagos
obligate -» szükségszerű
to obligate -» fogadalmat vállal
to obligate -» kötelez
to obligate -» kötelezővé tesz
to obligate -» leköt (biztosítékként)
to obligate sy to do sg -» kötelez vkit vmire
obligated -» kötelezett
obligated -» lekötelezett
obligation -» adóslevél
obligation -» kötelezettség
obligation -» kötelesség
obligation -» kötvény
obligation -» lekötelezettség
obligation -» lekötelezés
obligation -» szerződés
obligation -» tartozás
obligatory -» kötelező
to oblige -» kényszerít
to oblige -» kötelez
to oblige -» lekötelez
to oblige -» szívességből csinál
obligee -» hitelező
obliging -» előzékeny
obliging -» lekötelező
obliging -» szívélyes
obliging -» szolgálatkész
obliging -» udvarias
obligingly -» előzékenyen
obligingly -» lekötelezően
obligingly -» udvariasan
oblique -» burkolt
oblique -» ferde
oblique -» ferde egyenes
oblique -» ferde hasizom
oblique -» homályos
oblique -» indirekt
oblique -» keresztezett
oblique -» kurzív betű
oblique -» rézsútos
to oblique -» ferde irányban menetel
to oblique -» letér
oblique angle -» ferdeszög
oblique arch -» ferde boltozat
oblique arch -» ferde boltív
oblique belt -» keresztezett szíj
oblique case -» függő eset
oblique fire -» oldaltűz
oblique glance -» ferde pillantás
oblique glance -» sanda pillantás
oblique leaf -» asszimetrikus levél
oblique motion -» oldalmozgás
oblique muscle -» ferde hasizom
oblique oration -» függő beszéd
oblique oration -» közvetett beszéd
oblique sphere -» ferde teke
oblique stem -» szótő melyből a függő alakokat képezik
oblique ways -» görbe út
oblique ways -» kerülő út
oblique ways -» közvetett út
oblique ways -» nem egyenes út
oblique words -» burkolt célzások
oblique words -» burkolt szavak
oblique words -» homályos célzások
oblique words -» indirekt célzások
obliquely -» burkoltan
obliquely -» ferdén
obliquely -» rézsútosan
to obliterate -» elmos
to obliterate -» eltöröl
to obliterate -» kiírt
to obliterate -» kipusztít
to obliterate -» kitöröl
obliteration -» elmosás
obliteration -» eltörlés
obliteration -» elzáródás
obliteration -» húzás
obliteration -» kihúzás
obliteration -» kiirtás
obliteration -» kiradírozás
obliteration -» kitörlés
obliteration -» lebélyegzés
obliteration -» lebetűzés
obliteration -» megsemmisítés
obliteration -» olvashatatlanná tevés
obliteration -» törlés
oblivion -» elfelejtés
oblivion -» feledés
oblivious -» feledékeny
oblivious -» hanyag
oblivious -» megfeledkező
oblong -» hosszúkás
oblong -» téglalap alakú
oblong -» téglalap
obnoxious -» ellenszenves
obnoxious -» kellemetlen
obnoxious -» visszataszító
obscene -» obszcén
obscene -» trágár
obscenity -» illetlenség
obscenity -» ocsmányság
obscenity -» sikamlósság
obscenity -» trágárság
obscure -» bizonytalan
obscure -» homályos
obscure -» ismeretlen
obscure -» jelentéktelen
obscure -» kétes hírű
obscure -» sötét
obscure -» tompa
obscure -» zavaros
to obscure -» elfed
to obscure -» elhomályosít
obscureness -» bizonytalanság
obscureness -» határozatlanság
obscureness -» homály
obscureness -» sötétség
obscureness -» zavarosság
obscurity -» bizonytalanság
obscurity -» homály
obscurity -» homályosság
obscurity -» ismeretlenség
obscurity -» sötétség
obscurity -» visszavonultság
obsequies -» gyászszertartás
obsequies -» temetés
obsequies -» ünnepélyes temetés
obsequious -» alázatos
obsequious -» alkalmazkodó
obsequious -» hajlongó
obsequious -» szolgalelkű
obsequiously -» alázatosan
obsequiously -» szolgalelkűen
obsequiousness -» szolgalelkűség
obsequiousness -» túlzott alázatosság
obsequiousness -» túlzott udvariasság
obsequy -» gyászszertartás
obsequy -» szolgalelkűség
obsequy -» temetés
obsequy -» túlzott alázatosság
obsequy -» túlzott udvariasság
obsequy -» ünnepélyes temetés
observable -» megfigyelhető
observance -» betartás
observance -» előírás
observance -» figyelembevétel
observance -» megtartás
observance -» rítus
observance -» szabály
observance -» szertartás
observant -» engedelmes
observant -» figyelmes
observant -» megfigyelő
observation -» észlelés
observation -» észrevétel
observation -» megfigyelés
observation -» megjegyzés
observation balloon -» megfigyelőléggömb
observation car -» kilátókocsi
observation car -» vasúti kilátókocsi
observation post -» katonai megfigyelőállás
observation post -» megfigyelőállás
observations -» észrevételek
observations -» megállapítások
observations -» tapasztalat
observations -» tapasztalatok
observatory -» csillagvizsgáló
observatory -» csillagvizsgáló intézet
observatory -» obszervatórium
to observe -» betart
to observe -» észlel
to observe -» észrevesz
to observe -» észrevételt tesz
to observe -» felfedez
to observe -» figyel
to observe -» megfigyel
to observe -» megjegyzést tesz
to observe -» megjegyez
to observe -» megtart
to observe -» megünnepel
to observe -» tapasztal
to observe a holiday -» ünnepet megül
to observe a law -» törvényt megtart
to observe silence -» hallgat
to observe silence -» nem szól
observed of all observers -» érdeklődés középpontja
observer -» betartó
observer -» figyelő
observer -» megfigyelő
observer -» megtartó
observing -» betartó
observing -» betartás
observing -» észrevételezés
observing -» felügyelet
observing -» figyelmes
observing -» figyelő
observing -» megfigyelő
observing -» megjegyzéstevés
observing -» megtartó
observing -» megtartás
observing -» szemlélés
observing -» szemlélődés
observing sector -» figyelési sáv
to obsess -» gyötör
to obsess -» kínoz
to obsess -» megszáll
to obsess -» ostromol
to obsess -» rögeszmével tölt el
to obsess -» zaklat
obsessed -» megszállott
obsession -» gyötrődés
obsession -» kényszerképzet
obsession -» lidércnyomás
obsession -» mánia
obsession -» megszállottság
obsession -» monománia
obsession -» ostrom
obsession -» rögeszme
obsession -» szorongatottság
obsession -» zaklatottság
obsessional -» kényszerképzetes
obsessional -» lidércnyomásos
obsessional -» monomániás
obsessional -» monomániákus
obsessional -» rögeszmés
obsessional ideas -» kényszerképzetek
obsessionist -» kényszerképzetes
obsessionist -» lidércnyomásos
obsessionist -» monomániás
obsessionist -» monomániákus
obsessionist -» rögeszmés
obsessive -» gyötrő
obsessive -» kínzó
obsessive -» mániákus
obsessive -» megszállott
obsessive -» rögeszme jellegű
obsessively -» megszállottan
obsolescence -» elavulás
obsolescent -» elavulófélben levő
obsolete -» elavult
obsolete -» idejétmúlt
obsolete -» ósdi
obsolete -» régies
obstacle -» akadály
obstacle -» gát
obstetric -» szülészeti
obstetric forceps -» szülészeti fogó
obstetrical -» szülészeti
obstetrical toad -» bábavarangy
to obstetricate -» szülésnél segédkezik
obstetrician -» szülészorvos
obstetrics -» szülészet
obstetricy -» szülészet
obstetrist -» szülész
obstetrix -» szülésznő
obstinacy -» konokság
obstinacy -» makacsság
obstinacy -» nyakasság
obstinacy -» önfejűség
obstinate -» csökönyös
obstinate -» makacs
obstinate -» önfejű
obstinate as a mule -» csökönyös, mint egy szamár
obstinately -» csökönyösen
obstinately -» makacsul
obstinately -» önfejűen
to obstruct -» akadályoz
to obstruct -» eldugul
to obstruct -» eldugít
to obstruct -» elrekeszt
to obstruct -» eltorlaszol
to obstruct -» eltöm
to obstruct -» eltömődik
to obstruct -» elzár
to obstruct -» gátol
to obstruct -» obstruál
to obstruct -» székrekedést okoz
to obstruct a water-way with ice -» jégtorlaszok elzárják a folyót
to obstruct a water-way with ice -» jégtorlaszok elzárják a vízi utakat
to obstruct a water-way with ice -» jégtorlaszok elzárják a közlekedést
to obstruct process -» megakadályozza bírósági végrehajtó tevékenységét
to obstruct sy's movements -» akadályozza vkinek a mozgását
to obstruct sy's movements -» akadályozza vkinek a mozdulatait
to obstruct sy's movements -» gátolja vkinek a mozgását
to obstruct sy's movements -» gátolja vkinek a mozdulatait
to obstruct sy's path -» elállja vki útját
to obstruct sy's path -» útjába áll vkinek
to obstruct the traffic -» akadályozza a forgalmat
to obstruct the traffic -» gátolja a forgalmat
to obstruct the view -» eltakarja a kilátást
to obstruct the view -» zavarja a kilátást
obstruction -» akadály
obstruction -» akadályozás
obstruction -» elakadás
obstruction -» eldugulás
obstruction -» eltömődés
obstruction -» feltartás
obstruction -» obstrukció
obstruction -» torlódás
obstructionist -» obstruáló
obstructive -» akadályozó
obstructive -» gátló
obstructive -» obstruktív
obstructively -» gátló módon
obstructively -» obstruktívan
to obtain -» elér
to obtain -» érvényben van
to obtain -» fennáll
to obtain -» hozzájut
to obtain -» kap
to obtain -» megkap
to obtain knowledge of sg -» tudomást szerez vmiről
to obtain one's captaincy -» századossá léptetik elő
to obtain one's captaincy -» századossá lép elő
to obtain sg by false pretences -» csalárd fondorlattal szerez meg vmit
to obtain sg by false pretences -» fondorlatosan szerez meg vmit
to obtain sg by false pretences -» kicsal vmit
to obtain sg on false pretences -» csalárd fondorlattal szerez meg vmit
to obtain sg on false pretences -» fondorlatosan szerez meg vmit
to obtain sg on false pretences -» kicsal vmit
to obtain sg under false pretences -» csalárd fondorlattal szerez meg vmit
to obtain sg under false pretences -» fondorlatosan szerez meg vmit
to obtain sg under false pretences -» kicsal vmit
obtainable -» elérhető
obtainable -» kapható
obtainable -» megszerezhető
to obtrude -» ráerőszakol
to obtrude -» rátukmál
to obtrude -» tolakszik
to obtrude oneself -» tolakszik
obtrusion -» betolakodás
obtrusion -» erőszakoskodás
obtrusion -» ráerőszakolás
obtrusion -» tolakodás
obtrusive -» átható
obtrusive -» erőszakos
obtrusive -» feltűnő
obtrusive -» szembeötlő
obtrusive -» tolakodó
to obturate -» eldugaszol
to obturate -» eldugul
to obturate -» elrekeszt
to obturate -» eltöm
to obturate -» eltömődik
to obturate -» elzár
obturated -» eldugult
obturated -» elrekesztett
obturated -» eltömődött
obturated -» elzárt
obturating -» dugulás
obturating -» eldugulás
obturating -» eltömés
obturating -» eltömődés
obturating -» elzáró
obturating -» elzárás
obturating -» tömítő
obturating ring -» olajelzáró gyűrű
obturating ring -» olajvisszatartó gyűrű
obturation -» betömés
obturation -» betömődés
obturation -» eldugulás
obturation -» eldugaszolás
obturation -» elrekesztés
obturation -» eltömés
obturation -» eltömődés
obturation -» elzárás
obturator -» dugasz
obturator -» elzáró készülék
obturator -» obturátor
obturator -» rekesz
obturator -» szájpad-elzáró lemez
obturator -» torlasz
obturator -» torlaszoló
obturator -» torló
obturator -» zár
obturator membrane -» rekeszhártya
obturator muscle -» rekeszizom
obturator ring -» lőporadagoló bádoglapátka
obturator ring -» olajelzáró gyűrű
obturator ring -» torlógyűrű
obturator ring -» tömítő gyűrű
obtuse -» buta
obtuse -» korlátolt
obtuse -» tompa
obtuse angle -» tompaszög
to obviate -» elejét veszi
to obviate -» elhárít
to obviate -» elkerül
obvious -» nyilvánvaló
obviously -» nyilvánvalóan
occasion -» alap
occasion -» alkalom
occasion -» eset
occasion -» helyzet
occasion -» kedvező körülmény
occasion -» ok
occasion -» okot kiváltó alkalom
occasion -» véletlen
occasion -» véletlen esemény
to occasion -» alkalmat ad
to occasion -» előidéz
to occasion -» kivált
to occasion -» létrehoz
to occasion -» okoz
to occasion pain -» fájdalmat okoz
to occasion sy to do sy -» rábír vkit vmi megtételére
to occasion sy to do sy -» rávesz vkit vmi megtételére
occasional -» alkalmi
occasional -» esetenkénti
occasional -» véletlen
occasioning -» okozó
occasions -» elfoglaltság
occasions -» foglalkozás
occident -» nyugat
occidental -» nyugati
occidental turquoise -» csonttürkiz
occidental turquoise -» odontolit
occidental turquoise -» okcidentális türkiz
occidentalism -» nyugatimádat
occidentalism -» nyugatmánia
occidentalist -» nyugatimádó
occidentality -» nyugati jelleg
to occidentalize -» elnyugatosít
to occidentalize -» nyugati jellegűvé tesz
to occlude -» abszorbeál
to occlude -» beszív
to occlude -» egymásra feküsznek
to occlude -» eldugaszol
to occlude -» eldugít
to occlude -» elnyel
to occlude -» eltöm
to occlude -» elzár
to occlude the eyelids -» szemet letapaszt
occlusal surface -» rágófelület
occlusion -» abszorbeálás
occlusion -» abszorpció
occlusion -» bezáródás
occlusion -» eldugítás
occlusion -» eldugulás
occlusion -» elnyelés
occlusion -» eltömés
occlusion -» elzárás
occlusion -» elzáródás
occlusion -» elzártság
occlusion -» felszívás
occlusion -» zár
occlusion of the eyelids -» szem betapasztása
occlusive -» abszorbeáló
occlusive -» elnyelő
occlusive -» elzáró
occlusive -» elzáródó
occult -» ismeretlen
occult -» okkult
occult -» rejtett
occult -» titkos
occultism -» okkultizmus
occultly -» rejtetten
occultly -» titkosan
occupancy -» birtokbavétel
occupancy -» birtoklás
occupancy -» elfoglalás
occupant -» bérlő
occupant -» birtokos
occupant -» birtokló
occupant -» lakó
occupation -» betöltés (üresedést)
occupation -» foglalkozás
occupational hazard -» szakmai ártalom
to occupy -» birtokol
to occupy -» elfoglal
to occupy sg -» birtokában van vminek
to occur -» akad
to occur -» bekövetkezik
to occur -» előfordul
to occur -» felbukkan
to occur -» megesik
to occur -» megtörténik
to occur -» szerepel
occurrence -» bekövetkezés
occurrence -» előfordulás
occurrence -» esemény
occurrence -» eset
occurrence -» jelenség
occurrence -» két ünnep egybeesése
occurrence -» megtörténés
occurrent -» előforduló
occurrent -» esetleges
occurrent -» felmerülő
occurrents -» esemény
ocean -» óceán
ocean greyhound -» gyors óceánjáró
ocean liner -» óceánjáró
oceanographer -» oceanográfus
oceanographic -» oceanográfiai
oceanographical -» oceanográfiai
oceanography -» óceántan
oceanography -» oceanográfia
oceanography -» tengerkutatás
oceanography -» tengerkutatástan
ocelot -» ocelot
ocelot -» párducmacska
ochre -» okker
octagon -» nyolcszög
octagon -» oktogon
octagonal -» nyolcszögű
octet -» nyolcas
octet -» nyolcsoros versszak
octet -» oktett
octette -» nyolcas
octette -» nyolcsoros versszak
octette -» oktett
octogenarian -» nyolcvanéves
octopus -» polip
ocular lesion -» szemsérülés
odd -» alkalmi
odd -» furcsa
odd -» különös
odd -» mellékes
odd -» nem páros
odd -» páratlan
odd -» szám feletti
odd -» szokatlan
odd -» valamivel több mint
odd fish -» csodabogár
odd fish -» fura alak
odd fish -» furcsa alak
odd fish -» különös alak
odd game -» páratlan játékállás
odd glove -» fél pár kesztyű
odd jobs -» alkalmi munkák
odd jobs -» apró-cseprő munkák
odd jobs -» apró-cseprő ház körüli munkák
odd man out -» magányos ember
odd man out -» nem közösségi ember
odd moments -» szabad percek
odd number -» páratlan szám
odd rabbit him! -» az ördög vigye el!
odd rabbit it! -» szedtevette!
odd rabbit it! -» teremtette!
odd rabbit it! -» teringettét!
odd rabbit it! -» teringette!
oddball -» csodabogár
oddball -» különc
oddish -» furcsa
oddish -» különös
oddish -» szokatlan
oddity -» furcsaság
oddity -» különcség
oddity -» különlegesség
oddly -» furcsán
oddly -» különös módon
oddly -» különösképp
oddly -» különösképpen
oddments -» egyes darabok
oddments -» maradékok
odds -» esély
odds -» különbség
odds -» valószínűség
odds and ends -» ez-az
ode -» óda
odious -» gyűlöletes
odious -» undok
odious -» utálatos
odiously -» gyűlöletesen
odiously -» utálatosan
odium -» gyalázat
odium -» gyűlölet
odium -» gyűlöletesség
odium -» ódium
odor -» illat
odor -» szag
odorous -» illatos
odorous -» illatot árasztó
odorous -» illatosított
odorous -» szagos
odorous urine -» kellemetlen szagú vizelet
odour -» bűz
odour -» illat
odour -» szag
odyssey -» kalandos utazás
odyssey -» odüsszea
oesophagus -» nyelőcső
oeuvre -» életmű
of a kind -» afféle
of a kind -» valamiféle
of all kinds -» mindenféle
of all kinds -» sokféle
of all sorts -» mindenféle
of capital importance -» döntő fontosságú
of capital importance -» nagy fontosságú
of common occurrence -» gyakori
of common occurrence -» mindennapos
of course -» természetesen
of easy virtue -» laza erkölcsű
of even date -» ugyanazon keletű
of evil memory -» rossz emlékű
of evil memory -» rossz emlékezetű
of evil omen -» baljós
of evil omen -» baljóslatú
of evil omen -» rosszat sejtető
of evil omen -» sötét
of evil omen -» vészjósló
of for none other -» ha már másért nem is
of force -» szükségszerűen
of foreign extraction -» idegen eredetű
of foreign extraction -» idegen származású
of foreign growth -» idegen eredetű
of foreign growth -» idegen származású
of foreign growth -» külföldi származású
of forestry -» erdészeti
of form -» formai
of good standing -» hitelképes
of good standing -» jó hírű
of good standing -» köztiszteletben álló
of good standing -» tekintélyes
of great antiquity -» ősrégi
of great promise -» ígéretes
of great urgency -» igen sürgős
of great value -» értékes
of great value -» nagy értékű
of high account -» fontos
of high account -» jelentős
of high account -» jelentékeny
of high account -» számottevő
of high priority -» kiemelten fontos
of high standing -» magas állású
of high standing -» magas rangú
of high value -» értékes
of late -» mostanában
of late -» újabban
of late -» utóbbi időben
of late years -» utóbbi években
of legal force -» hatályos
of legal force -» jogérvényes
of little account -» nem számottevő
of little account -» számításba alig jövő
of long standing -» bevált
of long standing -» régi
of mean birth -» alacsony származású
of mean birth -» egyszerű családból való
of military age -» hadköteles korú
of military age -» katonaköteles korú
of necessity -» kényszerből
of necessity -» szükségszerűen
of necessity -» szükségből
of necessity -» természetszerűleg
of no avail -» eredménytelen
of no avail -» hasztalan
of no avail -» hiábavaló
of no effect -» hatálytalan
of no effect -» hatálytalanított
of no effect -» hatástalan
of no effect -» meg nem történtté nyilvánított
of no moment -» jelentéktelen
of no utility -» hasznavehetetlen
of no utility -» haszontalan
of no value -» értéktelen
of old -» hajdan
of old -» hajdani
of one's own accord -» önszántából
of one's own free will -» önként
of one's own free will -» önszántából
of one's own growth -» saját termesztésű
of one's own growth -» saját nevelésű
of one's own making -» saját készítményű
of one's own making -» saját gyártmányú
of one's own motion -» önszántából
of oneself -» magától
of oneself -» önként
of oneself -» önmagától
of peculiar interest -» különösen érdekes
of prime importance -» alapvető fontosságú
of prime importance -» elsőrendű fontosságú
of prime necessity -» alapvető fontosságú
of prime necessity -» elsőrendű fontosságú
of principle -» elvi
of proof -» kipróbált
of proof -» megbízható
of public utility -» közérdekű
of public utility -» közhasznú
of quick growth -» gyorsan növő
of quite another order -» egészen más természetű
of regulation size -» előírásos méretű
of regulation size -» előírásos nagyságú
of short continuance -» rövid ideig tartó
of short stature -» kis termetű
of size regulation -» előírásos nagyságú
of size regulation -» előírásos méretű
of size regulation -» szabványos méretű
of small account -» nem számottevő
of small account -» számításba alig jövő
of small dimensions -» kis méretű
of small size -» kis méretű
of smart appearance -» jó megjelenésű
of some account -» fontos
of some account -» jelentős
of some account -» jelentékeny
of some account -» számottevő
of such and such a number -» ilyen és ilyen számú
of that ilk -» hasonszőrű
of that ilk -» ugyanazon helyről való
of the authorities -» hatósági
of the deepest dye -» legmegrögzöttebb fajta
of the deepest dye -» legrosszabb fajta
of the first water -» elsőrendű
of the first water -» elsőrangú
of the first water -» hamisítatlan
of the first water -» kiváló
of the first water -» tiszta vizű
of the flesh -» húsból és vérből való
of the kind -» ilyen
of the latest cut -» legújabb divat szerint szabott
of the order of -» vmilyen nagyságrendű
of the same tenor -» azonos tartalmú
of the second degree -» másodfokú
of the sort -» ilyen
of the worst description -» legrosszabb fajtájú
of the worst description -» legrosszabb a maga nemében
of this -» ennek
of this kind -» ilyen
of this sort -» ilyen
of two months' standing -» két hónapja fennálló
of unsound mind -» elmebajos
of value -» értékes
of vantage -» kedvező helyről
of which more anon -» amiről bővebben majd később
of which more anon -» amiről még majd bővebben
of yore -» egyszeri
ofay -» fehér ember
off -» el
off -» elzárva
off -» félre
off -» ki
off -» kikapcsolva
off -» le
off -» lezárva
off -» messze
off -» messzi
off -» nem elfoglalt
off -» szabad
off -» távol
off -» távoli
off and on -» időnként
off chance -» bizonytalan eshetőség
off chance -» csekély valószínűség
off day -» szabadnap
off duty -» szolgálaton kívül
off from the point -» elkalandozik a tárgytól
off from the point -» eltér a tárgytól
off hand -» kapásból
off hand -» rögtön
off his chump -» kész bolond
off key -» hamisan
off limits -» megengedett területen kívüli
off limits -» tilos terület
off one's crumpet -» féleszű
off one's crumpet -» hóbortos
off one's crumpet -» kótyagos
off one's crumpet -» nincs ki a négy kereke
off one's crumpet -» ütődött
off one's dot -» bolond
off one's head -» bolond
off one's head -» elment az esze
off one's head -» őrült
off one's nut -» bedilizett
off one's nut -» elment az esze
off one's own bat -» egymaga
off one's own bat -» külső segítség nélkül
off one's own bat -» saját szakállára
off one's own bat -» saját feje szerint
off one's own bat -» saját kezdeményezéséből
off road -» mellékút
off side of horse -» ló jobb oldala
off the bat -» azonnal
off the bat -» kapásból
off the beam -» bolond módon
off the beam -» bolond
off the beam -» dilisen
off the beam -» helytelenül
off the beam -» nem a helyes irányban
off the beam -» nem a rádió iránysugárral meghatározott irányban
off the beam -» rosszul
off the beam -» tévesen
off the beaten track -» félreeső
off the beaten track -» nem megszokott
off the beaten track -» nem mindennapi
off the beaten track -» távoli
off the cuffs -» kapásból
off the cuffs -» rögtönözve
off the cushion -» buzeráról
off the cushion -» mandinerről
off the map -» isten háta mögött
off the map -» isten háta mögötti
off the point -» lényegtelen
off the point -» nem a tárgyhoz tartozó
off the ration -» jegy nélküli
off the ration -» jegymentes
off the ration -» szabad
off the record -» bizalmasan
off the record -» bizalmas
off the record -» nem hivatalosan
off the record -» nem hivatalos
off the shears -» frissen nyírott
off we go! -» na gyerünk!
off white -» piszkosfehér
offal -» törmelék
off-balance -» egyensúlyvesztés
off-center -» eltolódott
off-center -» excenteres
off-center -» kibillent
off-center -» tengelyéből kijött
off-centred -» eltolódott
off-centred -» excenteres
off-centred -» kiálló
off-centred -» kibillent
off-centred -» kiugró
off-centred -» tengelyéből kijött
off-chance -» csekély valószínűség
off-duty -» szolgálaton kívüli
offence -» bűn
offence -» megtámadás
offence -» sérelem
offence -» sértés
offence -» támadás
offence -» vétek
offence against the law -» törvénysértés
to offend -» bánt
to offend -» kelletlenül érint
to offend -» megbánt
to offend -» megsért
to offend -» sért
to offend -» vétkezik
to offend against -» megsért
to offend against -» megszeg
offender -» bűnös
offender -» bűnöző
offender -» tettes
offending -» bántó
offending -» sértő
offense -» bűn
offense -» megtámadás
offense -» sérelem
offense -» sértés
offense -» támadás
offense -» vétek
offense against the law -» törvénysértés
offensive -» durva
offensive -» goromba
offensive -» kellemetlen
offensive -» offenzíva
offensive -» sértő
offensive -» támadó
offensive -» támadás
offensive -» visszataszító
offensive action -» támadó harc
offer -» ajánlat
offer -» kínálat
to offer -» adódik
to offer -» ajánl
to offer -» felajánl
to offer -» felkínál
to offer -» kínál
to offer -» kínálkozik
to offer -» megkísérel
to offer -» megpróbál
to offer -» merészel
to offer -» nyújt
to offer a motion -» javaslatot tesz
to offer a proposal -» javaslatot tesz
to offer a reasonable excuse -» elfogadható kifogást hoz fel
to offer a reasonable excuse -» indokolt kifogást hoz fel
to offer a remark -» megjegyzést tesz
to offer an apology -» bocsánatot kér
to offer an apology -» mentegetőzik
to offer an opinion -» véleményt mond
to offer an opinion -» véleményt nyilvánít
to offer battle -» harcba hív
to offer battle -» harcra kel
to offer battle -» megütközik
to offer condolences -» részvétet nyilvánít
to offer French -» franciából jelentkezik vizsgára
to offer goods for sale -» árut eladásra kínál
to offer itself -» adódik
to offer itself -» kínálkozik
to offer more than sy -» többet ígér vkinél
to offer one's hand -» házassági ajánlatot tesz
to offer one's hand -» kezet nyújt
to offer one's hand -» megkéri a kezét
to offer one's lips -» ajkait nyújtja
to offer resistance -» ellenáll
to offer resistance -» ellenállást kísérel meg
to offer resistance to -» ellenkezik
to offer sy one's felicitations -» gratulál vkinek
to offer sy one's felicitations -» szerencsét kíván vkinek
to offer to do sg -» ajánlkozik vmi megtételére
to offer to do sg -» felajánlja vminek a megtételét
to offer to go -» távozást színlel
to offer to strike sy -» kezet emel vkire
to offer up -» felajánl
to offer up a sacrifice -» áldoz
to offer up a sacrifice -» feláldoz
offering -» ajándék
offering -» felajánlás
offering of an excuse -» igazolás
offers -» adakozás
offertory -» adomány
offertory -» felajánlás
offertory -» offertórium
offertory -» összegyűjtött adomány
offertory -» perselyezés
off-hand -» fesztelen
off-hand -» fesztelenül
off-hand -» fölényes
off-hand -» fölényesen
off-hand -» kapásból
off-hand -» rögtönzött
off-hand -» spontán
office -» hivatal
office -» iroda
office block -» irodaház
office block -» irodaépület
office building -» irodaház
office building -» irodaépület
office copy -» kiadmány
office copy -» kiadvány
office for the dead -» gyászmise
office of dispatch -» feladó hivatal
office-bearer -» állás betöltője
office-bearer -» hivatal betöltője
office-bearer -» tisztviselő
office-bearer -» tisztségviselő
office-holder -» állás betöltője
office-holder -» hivatal betöltője
office-holder -» tisztviselő
office-holder -» tisztségviselő
officer -» katonatiszt
officer -» közhivatalnok
officer -» köztisztviselő
officer -» tiszt
to officer -» tisztekkel ellát
to officer -» vezényel
officer of high rank -» magas rangú tiszt
officer of the day -» napos tiszt
officer of the guard -» őrparancsnok
officer of the guard -» őrtiszt
officer of the law -» hatósági közeg
officer of the law -» hatósági személy
officer on duty -» ügyeletes tiszt
officer! -» biztos úr!
officer's outfit -» tiszti ellátmány
officer's training corps -» tisztképző tanfolyam
officer-candidate -» tisztjelölt
officer-candidate -» tiszti iskolás
officer-candidate school -» tiszti iskola
officer-courier -» összekötő tiszt
officers of a society -» egyesület elnökségének tagjai
officers of a society -» vállalat igazgatóságának tagjai
official -» hatósági
official -» hatósági közeg
official -» hivatalos
official -» hivatalnok
official -» tisztviselő
official certificate -» hatósági bizonyítvány
official copy -» kiadmány
official copy -» kiadvány
official in charge -» ügyintéző
official in charge -» ügyintéző tisztviselő
official price -» hatósági ár
official requisition -» hatósági igénybevétel
official statement -» hivatalos közlemény
official statement -» hivatalos nyilatkozat
official statement -» hivatalos megállapítás
official statement -» kommüniké
official statement of facts -» hatósági ténymegállapítás
officious -» fontoskodó
officious -» túlbuzgó
officious -» túlzottan szolgálatkész
officiously -» fontoskodva
officiously -» túlbuzgón
off-key -» hamis
off-licence -» korlátolt italmérési engedély
off-limits -» nem látogatható
off-line -» számítógéphez közvetlenül nem csatolt
to offload -» kirak
to offload -» lerak
offset -» beugró rész
offset -» dupla könyök
offset -» egyenestől merőleges irányban mért távolság
offset -» elágazás
offset -» ellenkövetelés
offset -» ellensúly
offset -» ellentételezés
offset -» ellentétel
offset -» ellentét
offset -» ellenérték
offset -» előhegység
offset -» eltérés
offset -» eltolt
offset -» eltolódott
offset -» falkiugrás
offset -» falpillér
offset -» hajtás
offset -» inda
offset -» indulás
offset -» kárpótlás
offset -» kártérítés
offset -» kezdet
offset -» kiegyenlítés
offset -» kihajlított
offset -» kitérés
offset -» kiugró rész
offset -» kontraszt
offset -» különálló
offset -» leágazás
offset -» leállás
offset -» legömbölyített perem
offset -» lehúzódás
offset -» lekerekített perem
offset -» megindulás
offset -» megtorlás
offset -» mellékág
offset -» nyílt tenger felé irányuló áramlás
offset -» ordináta
offset -» párkány
offset -» peremhegység
offset -» perem
offset -» plató
offset -» rügy
offset -» sarj
offset -» sarjadás
offset -» szem
offset -» szifon
offset -» támaszkör
offset -» távolság
offset -» üzemszünetelés
offset -» üzemszünet
offset -» viszonzás
to offset -» behoz
to offset -» dupla könyökkel ellát
to offset -» ellensúlyoz
to offset -» elmozdít
to offset -» eltol
to offset -» indát ereszt
to offset -» kárpótol
to offset -» kibillent a tengelyből
to offset -» kiegyenlít
to offset -» kihajlít
to offset -» kivet a tengelyből
to offset -» kompenzál
to offset -» lehúzódik
to offset -» meghajlít
to offset -» sarjadzik
offset blanket -» offset-gumikendő
offset blanket -» offset-lap
offset blanket -» offset-nyomókendő
offset connecting rod -» eltolt hajtókar
offset disc harrow -» oldalazó tárcsás borona
offset engine -» eltolt tengelyű hengeres motor
offset key -» hajlított tengelyű kulcs
offset lithography -» fotolitográfia
offset of a noble house -» nemes család sarja
offset press -» offset-nyomtatógép
offset printing process -» offset-eljárás
offset printing process -» offset-nyomtatás
offset process -» offset-eljárás
offset process -» offset-nyomtatás
offset tool -» eltolt élű kés
offset tool -» eltolt élű szerszám
offshoot -» hajtás
offshoot -» inda
offshoot -» nyúlvány
offshoot -» sarj
offshoot -» sarjadás
offshoot -» törzshajtás
offshore -» föld felőli
offshore -» külföldi
offshore -» nyílt tengerre
offshore -» nyílt tengeren
offshore -» part felőli
offshore -» part menti
offshore -» parttól távol fekvő
offshore drilling -» tengeri olajkitermelés
offshore oil drill -» olajkútfúrás tengerparti vízen
offshore picket -» parti radarhálózat
offshore wind -» parti szél
offspring -» ivadék
offspring -» leszármazott
offspring -» sarjadék
offstage -» színpadon kívül
off-white -» fehéres
off-white -» kissé színezett fehér
off-white -» piszkosfehér
oft -» gyakorta
oft -» gyakran
often -» gyakorta
often -» gyakran
often -» nem egyszer
often -» sokszor
often -» sűrűn
often -» több ízben
often -» többször
often and often -» hányszor de hányszor
often and often -» számtalanszor
oftentimes -» gyakorta
oftentimes -» gyakran
oftentimes -» sokszor
oftentimes -» sűrűn
oft-times -» gyakorta
oft-times -» gyakran
oft-times -» sokszor
oft-times -» sűrűn
to ogle -» fixíroz
to ogle -» szemez
ogre -» emberevő óriás
ogreish -» emberevő szörnyhöz hasonló
ogress -» emberevő óriásnő
ogress -» kegyetlen óriásnő
ogrish -» emberevő szörnyhöz hasonló
ogrish mouth -» farkasétvágyú
ohmic -» ohmos
ohmic drop -» ohmos feszültségesés
oil -» értesülés
oil -» hír
oil -» információ
oil -» kenetes beszéd
oil -» kőolaj
oil -» olaj
oil -» sima duma
oil -» vízhatlan vászon
oil -» vízhatlan ruhaanyag
oil -» vízhatlan ruhanemű
to oil -» bezsíroz
to oil -» ken
to oil -» megolajoz
to oil -» olajoz
to oil -» zsíroz
oil concession -» ásványolaj koncesszió
oil expeller -» olajleválasztó
oil fuelled ship -» olajtüzelésű hajó
oil fuelled ship -» pakuratüzelésű hajó
oil gas -» kékgáz
oil gas -» világító gáz
oil interceptor -» olajfogó
oil of cloves -» szegfűszegolaj
oil of vitriol -» kénsav
to oil one's tongue -» hízelegve beszél
oil price explosion -» olajár-robbanás
oil refinery -» olajfinomító
oil rig -» olajfúró sziget
oil shares -» olajvállalati részvények
oil slick -» olajréteg
to oil sy's palm -» megken vkit
oil tank -» olajtartály
oil tanker -» tankhajó
to oil the wheels -» keni a kereket
oil truck -» tartálykocsi
to oil up -» megolajoz
oilcloth -» linóleum
oilcloth -» viaszosvászon
oilcloth -» vízhatlan szövet
oiler -» kenőszelence
oiler -» mézesmázos ember
oiler -» olajozó
oiler -» olajozó kanna
oiler -» olajozó szelence
oiler -» olajozó készülék
oiler -» olajosvászon esőkabát
oiler -» olajszállító hajó
oiler -» olajtüzelésű hajó
oiler -» sima modorú ember
oiler -» tanker
oil-intercepting device -» olajleválasztó
oils -» olajvállalati részvények
oilskin -» impregnált ruhadarab
oilskin -» vízhatlanná tett ruhadarab
oilskin -» vízhatlan tengerészköpeny
ointment -» balzsam
ointment -» ír
ointment -» kenőcs
ointment -» pomádé
to OK -» beleegyezik
to OK -» helybenhagy
to OK -» jóváhagy
to OK -» szignál
okay -» el van intézve
okay -» helyes
okay -» rendben van
okay! -» el van intézve!
okay! -» helyes!
okay! -» rendben van!
okra -» bámia
okra -» gombó
old -» idős
old -» ó
old -» öreg
old -» régi
old -» vén
old age -» aggkor
old age -» öregkor
old age -» vénség
old avenger -» fasz
old avenger -» vén bosszúálló
old bachelor -» agglegény
old bean -» öreg fickó
old beau -» vén gavallér
old boar -» magányos öreg vadkan
old boots -» ravasz fickó
old boy -» öreg fiú
old boy -» öregdiák
old boy -» vén diák
old British lion -» brit oroszlán
old buck! -» öregem!
old buffer -» öregember
old buffer -» vén krampusz
old campaigner -» kiszolgált katona
old campaigner -» öreg harcos
old campaigner -» veterán
old coaching days -» régi jó postakocsis világ
old coon -» ravasz vén róka
old country -» óhaza
old curiosities -» antikvitások
old curiosities -» raritások
old curiosities -» régiségek
old dug-out -» vén trotli
old ends -» öreg rongyok
old ends -» régi mókák
old fogey -» begyepesedett fejű vén ember
old fogey -» maradi ember
old fogey -» ósdi ember
old fogey -» régimódi ember
old fogey -» világtól elmaradt vén ember
old fogy -» begyepesedett fejű vén ember
old fogy -» maradi ember
old fogy -» ósdi ember
old fogy -» régimódi ember
old fogy -» világtól elmaradt vén ember
old fogydom -» maradi eszmék
old fogydom -» maradiság
old fogydom -» ósdi eszmék
old fogydom -» ósdiság
old fogydom -» régimódi eszmék
old fogydom -» túlhaladott eszmék
old gang -» régi garnitúra
old geezer -» öreg szivar
old glory -» amerikai zászló
old gold -» óarany
old guard -» lelépő őrség
old hand -» fegyenc
old hand -» tapasztalt vén róka
old hand -» tapasztalt őserdei munkás
old hand -» tapasztalt őserdei lakó
old hand at sg -» tapasztalt vén róka vmiben
old hat -» idejétmúlt
old hat -» ósdi
old hooker -» ócska bárka
old hooker -» rozzant bárka
old horse -» salakdugasz
old horse! -» öregem!
old in the tooth -» túl van az ifjúkoron
old man -» fater
old man -» férj
old man -» öreg
old man -» ős
old masters -» régi festők
old metal -» beolvasztani való betűanyag
old metal -» cájg
old moon -» fogyó hold
Old Nosy -» Wellington
old offender -» büntetett előéletű bűnöző
old order of things -» régi világ
old order of things -» régi rendszer
old rake -» vén kujon
old roadster -» gyakorlott ember
old roadster -» tapasztalt ember
old roadster -» vmiben jártas ember
old salt -» vén tengeri medve
old sour puss -» vén róka
old stager -» tapasztalt vén róka
old style calendar -» Julián-naptár
old testament -» ószövetség
old testament -» ótestamentum
old tin can -» ócska autó
old tin can -» tragacs
old trouper -» tapasztalt öreg színész
old-age insurance -» öregkori biztosítás
old-age pension -» öregkori biztosítás
old-age pension -» öregségi járulék
olden -» hajdani
olden -» régi
old-established -» régi
old-established -» régóta fennálló
old-fashioned -» ódivatú
old-fashioned -» régimódi
oldie -» öregek
oldie -» vének
oldie but goodie -» régi, de jó
old-line -» régi vágású
old-maidenish -» vénkisasszonyos
old-maidenish -» vénlányos
old-maidenly -» vénkisasszonyos
old-maidenly -» vénlányos
old-maidish -» vénkisasszonyos
old-maidish -» vénlányos
oleomargarine -» első léből készült olaj
oleomargarine -» művaj
oleomargarine -» műzsír
oleomargarine -» olajmargarin
oleomargarine -» olein- és margarinkeverék
oleomargarine -» oleomargarin
olfactory -» szagló-
olfactory -» szaglószervi
olive -» olajbogyó
olive drab -» olajbarna
ombre -» hombre (kártyajáték)
ombudsman -» szószóló
omelet -» omlett
omelet -» rántotta
omelet -» tojáslepény
omelette -» omlett
omelette -» rántotta
omelette -» tojáslepény
omen -» előjel
omen -» ómen
to omen -» előre jelez
to omen -» megjósol
ominous -» baljós
ominous -» baljóslatú
ominous -» ominózus
ominous -» rosszat sejtő
ominously -» baljóslatúan
omission -» elhagyás
omission -» elmulasztás
omission -» kihagyás
omission -» mulasztás
to omit -» elhagy
to omit -» elmulaszt
to omit -» kifelejt
to omit -» kihagy
to omit -» mellőz
omnibus -» autóbusz
omnibus -» gyűjteményes kötet
omnibus edition -» gyűjteményes kötet
omnibus volume -» gyűjteményes kötet
omnidirectional -» mindenirányú
omnipotent -» korlátlan hatalmú
omnipotent -» mindenható
omnipotent -» teljhatalmú
omnipotent -» végtelen hatalmú
omnipresent -» mindenütt jelenlevő
omniscient -» mindentudó
on -» -án
on -» be
on -» bekapcsolva
on -» -en
on -» -én
on -» felé
on -» feléje
on -» -hez
on -» -hoz
on -» -höz
on -» iránta
on -» kinyitva
on -» közben
on -» -n
on -» -nál
on -» -nél
on -» -on
on -» -ön
on -» pontosan akkor
on -» -ra
on -» -re
on -» -ról
on -» rögtön azután, hogy
on -» -ről
on -» tovább
on -» valamin
on -» vmi mellett
on -» vmin
on -» vminek eredményeképpen
on a dead level -» pontosan egy szinten
on a dead level -» teljesen egy szinten
on a dead level -» tökéletesen egy szinten
on a full stomach -» étkezés után
on a full stomach -» tele gyomorra
on a full stomach -» tele gyomorral
on a good footing -» jó módban
on a high horse -» fennhéjazva
on a high horse -» magas lovon
on a high horse -» magas lóról
on a large scale -» nagy arányokban
on a large scale -» nagy méretekben
on a large scale -» nagyban
on a large scale -» nagyszabásúan
on a level with sg -» egy szinten vmivel
on a mule -» öszvérháton
on a mule -» öszvéren
on a par -» átlagban
on a par -» átlagosan
on a rough estimate -» hozzávetőleges számítás szerint
on a rough estimate -» hozzávetőleges becslés szerint
on a rough estimate -» hozzávetőleges becsléssel
on a rough estimate -» megközelítőleg
on a rough estimate -» szemmérték után
on a shoestring -» filléres alapon
on a sudden -» hirtelen
on a war footing -» hadilétszámon
on a war footing -» hadra kelve
on account of -» következtében
on account of -» miatt
on account of sg -» vminek következtében
on account of sy -» vki számlájára
on active service -» tényleges katonai szolgálatban
on all fours -» négykézláb
on all hands -» mindenütt
on all hands -» mindenfelé
on all sides -» mindenhol
on all sides -» mindenütt
on all sides -» minden irányból
on alternate days -» másnaponként
on alternate days -» minden második nap
on an equal footing with sy -» egyenlő elbánásban vkivel
on an even keel -» egyenletesen
on an even keel -» nyugodtan
on and off -» hébe-hóba
on and off -» időnként
on and on -» folyvást
on and on -» tovább
on and on -» úgy mint eddig
on another occasion -» más körülmények között
on another occasion -» máskor
on arrival -» megérkezéskor
on balance -» mindent összevéve
on behalf of sy -» vki érdekében
on behalf of sy -» vki helyett
on behalf of sy -» vki nevében
on bended knees -» térden állva
on closer examination -» közelebbről megvizsgálva
on completion of sg -» vminek befejeztével
on completion of sg -» vminek elkészültével
on consignment -» bizományba
on consignment -» bizományban
on divers occasion -» több alkalommal
on divers occasions -» gyakran
on divers occasions -» különböző alkalmakkor
on divers occasions -» több alkalommal
on divers occasions -» többször
on duty -» szolgálatban
on easy terms -» könnyű fizetési feltételek mellett
on easy terms -» könnyű fizetési feltételekkel
on easy terms -» megkönnyített fizetési feltételekkel
on easy terms -» részletre
on easy terms -» részletfizetésre
on either hand -» mindenütt
on either hand -» mindenfelé
on either side -» mindkét oldalon
on end -» egyfolytában
on end -» élére állítva
on end -» felállítva
on end -» folyamatosan
on end -» szakadatlanul
on end -» talpára állítva
on entering the room -» a szobába lépve
on every account -» mindenképp
on every account -» minden tekintetben
on every account -» minden vonatkozásban
on every hand -» mindenütt
on every hand -» mindenfelé
on false pretences -» csalárd fondorlattal
on fifth -» ötödikén
on foot -» állva
on foot -» folyamatban
on foot -» gyalog
on foot -» talpon
on Friday next -» jövő pénteken
on full blast -» teljes gázzal
on furlough -» szabadságon
on furlough -» szabadságra
on further investigation -» tovább vizsgálva
on further investigation -» tovább kutatva
on further investigation -» további kutatások során
on great occasions -» nagy események alkalmával
on grounds of expedience -» célszerűség okáért
on grounds of expedience -» célszerűség okából
on guard -» alapállás
on guard -» őrségben
on guard position -» alapállás
on guard! -» en garde!
on hand -» kapható
on hand -» raktáron van
on her majesty's service -» hivatalból portómentes
on high -» a mennyországban
on high -» odafönt
on his majesty's service -» hivatalból portómentes
on his own admission -» saját bevallása szerint
on holiday -» szabadságon
on horseback -» lóháton
on joint account -» közös számlára
on land and at sea -» szárazföldön és tengeren
on land and at sea -» szárazon és vízen
on land and sea -» szárazon és vízen
on land and water -» szárazon és vízen
on location -» külső felvétel
on location -» külső filmfelvétel
on many accounts -» különböző címeken
on more scores than one -» több okból is
on my honor -» becsületszavamra
on my honour -» becsületszavamra
on my oath -» esküszöm
on no accounts -» semmiképpen
on no accounts -» semmi esetre sem
on no accounts -» semmiféle körülmények között
on no consideration -» semmi esetre sem
on oath -» eskü alatt
on occasion -» alkalmilag
on occasion -» esetenként
on occasion -» ha a szükség úgy adja
on occasion -» ha a szükség úgy hozza magával
on occasion -» időnként
on occasion only -» alkalomadtán
on occasion only -» csak alkalomadtán
on occasion only -» csak ha alkalom adódik
on one occasion -» egy alkalommal
on one occasion -» egy esetben
on one occasion -» egyszer
on one's hunkers -» guggolva
on one's hunkers -» kuporogva
on one's mother's side -» anyai ágon
on one's own account -» magától
on one's own account -» önszántából
on one's own account -» saját felelősségére
on one's own account -» saját szakállára
on one's own account -» saját feje után
on one's pat -» egyedül
on one's pat -» függetlenül
on one's pat -» maga szakállára
on one's pat -» maga uraként
on one's way home -» hazafelé menet
on one's way home -» hazamenet
on one's way home -» útban hazafelé
on or about fifth -» ötödikén vagy akörül
on pain -» büntetés terhe mellett
on pain of death -» halálbüntetés terhe alatt
on perpetual loan -» örök letét gyanánt
on principle -» elvből
on publicly owned land -» közterületen
on purpose -» szándékosan
on rare occasions -» kivételesen
on rare occasions -» kivételes alkalmakkor
on rare occasions -» ritkán
on receipt of -» átvételkor
on request -» kérésre
on request -» kívánatra
on sale -» eladó
on second thought -» jobban meggondolva
on several occasions -» gyakran
on several occasions -» sokszor
on several occasions -» több ízben
on several occasions -» többször
on shipboard -» fedélzeten
on shipboard -» hajó fedélzetén
on shipboard -» hajón
on spec -» próbaképp
on spec -» spekulációra
on standby -» készenlétben
on state occasions -» nagy események alkalmával
on Sunday -» vasárnap
on sy's behalf -» vki érdekében
on sy's behalf -» vki helyett
on sy's behalf -» vki nevében
on tap -» csapolva
on tap -» csapra verve
on that score -» ezen okból
on the analogy of sg -» vminek az analógiájára
on the anvil -» döntés alatt álló
on the anvil -» tárgyalás alatt álló
on the average -» átlagosan
on the back -» hátlapon
on the beam -» helyes irányban
on the beam -» helyesen
on the beam -» hosszirányra merőlegesen
on the beam -» jól
on the beam -» keresztirányban
on the beam -» megfelelően
on the beam -» pontosan
on the beam -» rádió iránysugár által meghatározott irányban
on the bias -» átlósan
on the bias -» ferdén
on the bow -» hajó elején
on the bow -» hajó orrán
on the brink of sg -» határán vminek
on the brink of sg -» közel vmihez
on the brink of sg -» szélén vminek
on the brink of sg -» vmihez közel
on the brink of sg -» vminek a szélén
on the brink of sg -» vminek a határán
on the broadside -» hajó oldalánál
on the bum -» csavarogva
on the bum -» vándorúton
on the chance of sg -» vmiben bízva
on the chance of sg -» vmire számítva
on the chance that -» arra számítva, hogy
on the chance that -» azon eshetőség alapján, hogy
on the chance that -» azon kilátás alapján, hogy
on the cheap -» kevés fáradsággal
on the cheap -» olcsón
on the confines of the city -» város peremén
on the confines of the city -» város szélén
on the confines of the city -» város határában
on the contrary -» ellenkezőleg
on the crook -» tisztességtelen úton
on the cross -» csalárd módon
on the cross -» fondorlatos módon
on the cross -» tisztességtelenül
on the dot -» hajszálpontosan
on the double -» futólépésben
on the double -» gyorsan
on the double -» gyorslépésben
on the double -» négykézláb
on the drift -» csavargóúton
on the edge of destruction -» végromlás szélén
on the edge of winter -» tél küszöbén
on the eve of sg -» vmi előestéjén
on the eve of sg -» vmi küszöbén
on the face of it -» első pillantásra
on the face of it -» látszatra
on the face of it -» ránézésre
on the following day -» következő napon
on the following day -» másnap
on the fritz -» nem működő
on the fritz -» törött
on the grounds of sg -» vmi alapján
on the grounds of sg -» vmi okán
on the heel -» oldalra dőlve
on the high jinks -» dévaj kedvben
on the high jinks -» dévajul
on the high jinks -» pajkos kedvben
on the high jinks -» pajkosan
on the hoof -» élősúlyban
on the hop -» sürgölődve-forgolódva
on the hop -» sürögve-forogva
on the horns of a dilemma -» dilemmában
on the horns of a dilemma -» keresztúton
on the horns of a dilemma -» válaszúton
on the hours -» minden órakor
on the inside -» belül
on the inside -» belülről
on the inside of the pavement -» járda belső oldalán
on the inside of the pavement -» járda fal felőli oldalán
on the instant -» azon nyomban
on the instant -» tüstént
on the jar -» félig nyitva
on the jar -» félig nyitott
on the lam -» ész nélkül menekülve
on the lam -» futva
on the lam -» hanyatt-homlok menekülve
on the lam -» meglógva
on the lam -» menekülve
on the lam -» szökve
on the large side -» elég nagy
on the large side -» meglehetősen nagy
on the large side -» nagyszabású
on the large side -» túl nagy
on the large side -» túlságosan nagy
on the left hand -» bal oldalon
on the left hand -» bal oldalt
on the left hand -» balra
on the level -» becsületesen
on the level -» egyenesen
on the margin -» lapszélen
on the margin -» margón
on the margin -» mellesleg
on the mend -» javulóban
on the minute -» percnyi pontossággal
on the minute -» pontban
on the minute -» pontosan
on the model of sg -» vminek a mintájára
on the never -» részletletagadásra
on the occasion of -» abból az alkalomból
on the occasion of sg -» vminek az alkalmából
on the off chance -» abban a valószínűtlen esetben
on the one hand -» egyfelől
on the one hand -» egyrészt
on the open track -» nyílt pályán
on the other hand -» ezzel szemben
on the other hand -» másrészt
on the other hand -» viszont
on the port bow -» hajó baloldali előrészén
on the premise -» helyszínen
on the present occasion -» ez alkalommal
on the present occasion -» jelenleg
on the present occasion -» most
on the pretext of sg -» vminek örve alatt
on the q.t. -» a legnagyobb titokban
on the q.t. -» suba alatt
on the q.t. -» szép csendben
on the q.t. -» titokban
on the queer -» tisztességtelen úton
on the quiet -» legnagyobb titokban
on the quiet -» suba alatt
on the quiet -» szép csendben
on the quiet -» titokban
on the radio -» rádióban
on the river side -» folyó partján
on the river side -» folyó szélén
on the same lines with -» hasonló módon
on the same lines with -» hasonlóképpen
on the score of friendship -» barátság kedvéért
on the score of sg -» vmi alapján
on the score of sg -» vmi címen
on the score of sg -» vmi oknál fogva
on the score of sg -» vmire vonatkozólag
on the score of sg -» vmit illetően
on the score of sg -» vmivel kapcsolatban
on the side -» ráadásul
on the skew -» ferdén
on the skew -» rézsútosan
on the slant -» ferdén
on the slant -» oldalvást
on the slant -» rézsútosan
on the sly -» alattomban
on the sly -» stikában
on the sly -» titokban
on the spot -» azon melegében
on the spot -» azon nyomban
on the spot -» azonnal
on the spot -» helyszínen
on the spot -» ott helyben
on the spot! -» jelen!
on the square -» becsületesen
on the square -» derékszögben
on the stipulation that -» azzal a kikötéssel, hogy
on the supposition that -» feltéve, hogy
on the surface -» külsőleg
on the surface -» látszólag
on the surface -» látszatra
on the surface -» színre-szemre
on the thither side of fifty -» ötvenen túl
on the tick -» hajszálpontosan
on the top line -» kitűnő
on the track -» csavarogva
on the track -» kutyagolva
on the understanding that -» azon az alapon, hogy
on the understanding that -» azzal a feltétellel, hogy
on the up grade -» emelkedő irányzat
on the up grade -» emelkedő irányzatú
on the up grade -» javuló irányzat
on the up grade -» javuló irányzatú
on the warpath -» dühösen
on the warpath -» harcra készülve
on the warpath -» harcra készen
on the way -» útban
on the way -» útközben
on the weather beam -» szélfelőli oldalon középen
on the whole -» egészében
on the whole -» egészben véve
on the whole -» egészében véve
on the whole -» mindent figyelembe véve
on the whole -» nagyjából
on the whole -» összességében
on there -» buktató
on there -» rajta
on this head -» ami ezt illeti
on this head -» e tekintetben
on this head -» ezen a címen
on this head -» ezt illetően
on this particular occasion -» ez alkalommal
on this particular occasion -» jelenleg
on this particular occasion -» most
on this point -» ebben a kérdésben
on this side -» ezen az oldalon
on this side -» vmin innen
on this side of Christmas -» karácsony előtt
on this side of the water -» óceánon innen
on this side of the water -» tenger innenső partján
on this side of the water -» víz innenső partján
on time -» időben
on time -» jókor
on time -» pontosan
on tiptoe -» idegesen
on tiptoe -» izgatottan
on tiptoe -» lábujjhegyen
on top of it all -» mindennek tetejében
on trust -» hitelbe adott
on trust -» letétbe helyezett
on trust -» megőrzésre átadott
on trust -» megőrzésre átvett
on what account? -» mi okból?
on what account? -» milyen címen?
on what account? -» milyen okból?
on what account? -» ugyan miért?
on what score? -» mi okból?
on what score? -» milyen alapon?
on Xmas eve -» karácsony estéjén
on your marks, get set, go! -» elkészülni, vigyázz, rajt!
once again -» még egyszer
once again -» újból
once and for all -» egyszer és mindenkorra
once bitten twice shy -» akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél
once for all -» egyszer s mindenkorra
once in a blue moon -» egyszer-egyszer
once in a blue moon -» egyszer egy szent időben
once in a blue moon -» hébe-hóba
once in a blue moon -» nagy ritkán
once in a blue moon -» néha
once in a blue moon -» ritkán
once in a lifetime -» egyszer az életben
once in a while -» egyszer-egyszer
once in a while -» hébe-hóba
once in a while -» időnként
once in a while -» néha
once more -» még egyszer
once too often -» kelleténél többször
once upon a time -» egyszer volt, hol nem volt
once-resolute -» mindenre elszánt
oncoming -» közeledés
oncoming -» közelgő
oncoming -» közelítő
oncoming traffic has priority -» szembejövő forgalom elsőbbsége
one -» az ember
one -» egy
one -» egyesített
one -» egyetlen
one -» egyik
one -» ember
one -» ugyanaz
one -» valaki
one after another -» rendre
one after the other -» egyik a másik után
one after the other -» egymás után
one after the other -» sorban
one after the other -» sorra
one and all -» egytől egyig
one and all -» kivétel nélkül
one and all -» mind kivétel nélkül
one and only -» páratlanul álló
one and the same -» egy és ugyanaz
one another -» egymás
one another -» egymást
one at a time -» egyenként
one at a time -» egyesével
one at a time -» egyszerre csak egy
one at a time -» egyszerre csak egyet
one by one -» egyenként
one by one -» rendre
one can have too much of a good thing -» jóból is megárt a sok
one cannot always be right -» az ember néha téved
one day -» egy napon
one design class -» egységes tervezésű hajóosztály
one fine day -» egy szép napon
one fine morning -» egy szép napon
one for us -» egy null a javunkra
one for us -» egy pont a javunkra
one goal up -» egy góllal vezet
one has sg at one's command -» vkinek a rendelkezésére áll
one in ten -» minden tizedik
one in ten -» tíz közül egy
one is as bad as the other -» az egyik éppen olyan rossz, mint a másik
one is as bad as the other -» az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
one meal -» egyszeri étkezés
one more -» eggyel több
one more -» eggyel többet
one more -» még egy
one more go of brandy! -» még egy kör pálinkát!
one more go of brandy! -» még egy rund pálinkát!
one neutralizes the other -» semlegesítik egymást
one of the best firms going -» az egyik legjobb cég
one of the gang -» klikk tagja
one of the old guard -» régi vágású ember
one of the old guard -» régi gárdából való ember
one of the old school -» régi vágású ember
one of their number -» egy közülük
one of them -» egyikük
one of these days -» közeljövőben
one of these fine days -» egy szép napon
one of us -» egyikünk
one or other of us -» egyikünk
one or other of us -» valamelyikünk
one or two -» egypár
one or two -» néhány
one sheet is wanting -» hiányzik egy lap
one tone higher -» egy hanggal feljebb
one too many -» eggyel több a kelleténél
one up for us -» egy null a javunkra
one up for us -» egy pont a javunkra
one up to you -» egy null a javadra
one up to you -» ez becsületedre válik
one way traffic -» egyirányú forgalmú út
to one's astonishment -» vkinek a meglepetésére
to one's astonishment -» vkinek a csodálkozására
one's better self -» a jobbik énje
one's better self -» jobbik énje vkinek
one's eyes are running -» ömlik szeméből a könny
one's head turns -» szédül
to one's heart's content -» kedvére
to one's heart's content -» szíve szerint
to one's liking -» ínyére
to one's liking -» kedve szerint
to one's liking -» kedvére
one's mind is on sg -» jár az esze vmin
one's mind is on sg -» vmin jár az esze
to one's name -» ami az övé
one's nerves are on edge -» feszült idegállapotban van
one's nerves are on edge -» nagyon ideges
one's nerves are on edge -» nagyon ingerült
one's nose is running -» csepeg az orra
one's nose is running -» folyik az orra
one's own flesh and blood -» hozzátartozó
one's own flesh and blood -» hús a húsából, vér a véréből
one's own flesh and blood -» rokon
one's own self -» saját maga
to one's profit -» előnyére vkinek
to one's profit -» vki előnyére
to one's profit -» vki hasznára
one's thoughts run on sg -» járnak a gondolatai vmin
one's thoughts run on sg -» vmin járnak a gondolatai
one's turn comes -» sorra kerül
one-eyed -» egyoldalú
one-eyed -» félszemű
one-humped camel -» egypúpú teve
one-man band -» egyszerre több hangszeren játszó zenész
oneness -» azonosság
oneness -» egység
onerous -» fárasztó
onerous -» súlyos
onerous -» terhes
onerous contract -» visszterhes szerződés
onerous title -» fizetési kötelezettség
onerously -» fárasztó módon
onerously -» súlyosan
onerously -» terhesen
onerousness -» súlyosság
onerousness -» terhesség
onerousness -» terhekkel járó jelleg
oneself -» maga
oneself -» maga magát
oneself -» magának
oneself -» magát
oneself -» önmaga
oneself -» önmagát
oneself -» sajátmaga
oneself -» saját magát
one-shot -» egyetlen alkalommal történő
one-shot -» egyszeri
one-shot -» meg nem ismételt
one-sided -» egyoldalú
one-sided -» elfogult
one-sided -» féloldalas
one-sided -» igazságtalan
one-time -» egykori
one-time -» egyszeri
one-way ticket -» egyszeri útra szóló menetjegy
ongoing -» folyamatban levő
onion -» vöröshagyma
onion-skin -» hagymahéj
onion-skin -» hártyapapír
onion-skin -» másolópapír
onion-skin -» vékony fényes papiros
on-line -» számítógéphez csatolt
onlooker -» néző
only -» azonban
only -» csak
only -» csak éppen
only -» csupán
only -» egyedüli
only -» egyetlen
only -» kivéve hogy
only child -» egyetlen gyerek
only child -» egyke
only just -» éppen csak
only that -» csak ne lenne
only that -» kivéve hogy
only to think of it -» csak erre gondolni is
only too -» nagyon is
only yesterday -» csupán tegnap
on-ramp -» felhajtás
onrush -» hirtelen ömlés
onrush -» rárohanás
onrush -» támadás
onset -» beérkezés
onset -» kezdet
onset -» roham
onset -» támadás
onsite -» adott területen
onsite -» telephelyen belül
onslaught -» támadás
on-stage -» közönség által láthatóan
on-stage -» színpadon
onto -» -ra
onto -» -re
onward -» előrehaladó
onwards -» előre
onwards -» tovább
ooze -» átcsurgás
ooze -» csepegés
ooze -» cserfőzet
ooze -» elszivárgás
ooze -» iszap
ooze -» lassú kiáramlás
ooze -» lassú kifolyás
ooze -» nyirkosság
ooze -» pehely
ooze -» sár
ooze -» szivárgás
ooze -» szőr
ooze -» váladék
to ooze -» átszűrődik
to ooze -» csepeg
to ooze -» csöpög
to ooze -» elillan
to ooze -» elsomfordál
to ooze -» ereszt
to ooze -» folyat
to ooze -» gyöngyözik
to ooze -» izzad
to ooze -» kereket old
to ooze -» kiszivárog
to ooze -» párolog
to ooze -» szivárog
to ooze -» szivárogtat
to ooze away -» elpárolog
to ooze in -» beszivárog
to ooze out -» kiszivárog
to ooze out -» kitudódik
to ooze out -» napvilágra jut
oozelet -» kis eresz
oozing -» csepegő
oozing -» csepegés
oozing -» elszivárgás
oozing -» nedves
oozing -» nedvességtől csöpögő
oozing -» párolgás
oozing of blood -» vérszivárgás
oozing of blood -» vérzés
oozing out of the secret -» titok kiszivárgása
oozy -» iszapos
oozy -» izzadó
oozy -» nedves
oozy -» nyirkos
oozy -» sáros
oozy -» szivárgó
op -» műtét
op -» operáció
op -» optikai
op -» távirdász
op -» távírókezelő
op art -» op művészet
op art -» optikai művészet
op. -» mű (opus)
opacity -» átlátszatlanság
opal -» opál
opalescent -» opálfényű
opalescent -» opalizáló
opalescent -» opálos
opalescent -» színeket játszó
opaque -» átlátszatlan
opaque -» nehézfejű
opaque -» tudatlan
open -» nyitott
to open -» kinyit
to open -» nyílik
to open -» nyit
open berth -» nem védett kikötő
open berth -» nyílt kikötő
open defiance of lawful authority -» hatósági közeg elleni erőszak
open defiance of lawful authority -» hatóság elleni erőszak
open ditch -» vizesárok
open fault -» felszíni törés
open fault -» nyílt törés
open fault -» nyílt gyűrődés
open fault -» vetődés
to open fire -» tüzet nyit
open from the inside -» belülről nyílik
open from the inside -» kifelé nyílik
open furrow -» bakhát
open furrow -» barázda
open furrow -» bogárhát
open hawse -» szabadon futó horgonylánc
open hawse -» szabadon futó kötél
open hawse -» tisztán futó horgonylánc
open hawse -» tisztán futó kötél
to open one's heart to sy -» kiönti a szívét vkinek
to open out the throttle -» gázt ad
to open out the throttle -» rákapcsol
open river -» jégmentes folyó
open river -» nem befagyott folyó
open sea -» nyílt tenger
open seas -» nyílt tenger
open secret -» nyílt titok
to open the circuit -» megszakítja az áramkört
to open the door on sy -» rányit vkire
to open the door on sy -» rányitja az ajtót vkire
to open the door to sg -» alkalmat ad vmire
to open the door to sg -» lehetőséget ad vmire
to open the door to sg -» utat enged vminek
to open the ports -» utolsó sorból előlép (dámajátékban)
to open the trenches -» lövészárkokat kezd ásni
to open the window a crack -» résnyire kinyitja az ablakot
open to improvement -» javítható
open to improvement -» tökéletesíthető
to open up -» feltár
to open up -» felvág
to open up -» fiókot nyit
to open up -» hozzáférhetővé tesz
to open up -» hozzáférhetővé válik
to open up -» megnyit
to open up -» megnyílik
open-air -» nyitott
open-air -» szabadtéri
open-air -» szabad ég alatti
open-air school -» erdei iskola
open-air treatment -» légkúra
opening -» megüresedett állás
opening -» munkalehetőség
opening -» nyílás
opening convocation -» évnyitó
opening hours -» nyitvatartás
opening of the academic year -» évnyitó
openly -» nyíltan
openness -» nyíltság
opera -» daljáték
opera -» opera
opera -» zenedráma
opera bouffe -» opera buffa
opera bouffe -» vígopera
opera glasses -» színházi látcső
operability -» kezelhetőség
operability -» működőképesség
operability -» operálhatóság
operable -» funkcionáló
operable -» megoperálható
operable -» működőképes
operable -» operálható
to operate -» befolyásol
to operate -» előidéz
to operate -» érvényes
to operate -» hat
to operate -» hatályos
to operate -» működik
to operate -» működtet
to operate -» okoz
to operate -» operál
to operate -» üzemben tart
to operate -» üzemel
operatic -» opera-
operatic -» operai
operatic singer -» operaénekes
operatic singer -» operaénekesnő
operatics -» műkedvelő opera
operatics -» műkedvelő operaelőadás
operating lamp -» műtőlámpa
operating room -» műtő
operating table -» műtőasztal
operating theatre -» műtő
operation -» műtét
operation -» művelet
operation -» operáció
operation -» üzemeltetés
operation for stone -» kőműtét
operational -» bevethető
operational -» hadműveleti
operational -» harcképes
operational -» működési
operational -» műveleti
operational -» operatív
operational -» operációs
operative -» alkalmazott
operative -» dolgozó
operative -» döntő
operative -» érvényes
operative -» fontos
operative -» hatályos
operative -» hatásos
operative -» leglényegesebb
operative -» munkás
operative -» műtéti
operative dentistry -» szájsebészet
operator -» észlelő
operator -» gépész
operator -» gépkezelő
operator -» gépvezető
operator -» irányító
operator -» kezelő
operator -» műszerész
operator -» operátor
operator -» sebész
operator -» telefonközpontos
operator -» telefonkezelő
ophthalmia -» szemgyulladás
ophthalmic -» szem-
ophthalmological -» szemészeti
ophthalmology -» szemészet
ophthalmoscope -» szemtükör
opiate -» altatószer
opiate -» kábítószer
opiate -» narkotikum
opiate -» ópium tartalmú szer
opiate -» ópiumos
to opiate -» ópiummal kever
opiated -» ópiumos
opiate-monger -» halandzsázó
opiate-monger -» hazudozó
opiate-monger -» maszlagoló
opiates -» ópiumszármazékok
to opine -» gondol
to opine -» gyanít
to opine -» vél
to opine -» véleményt nyilvánít
to opine -» vmilyen véleményen van
opinion -» nézet
opinion -» szakvélemény
opinion -» vélemény
opinion leader -» hangadó
opinion leader -» közvéleményt formáló személy
opinionated -» fontoskodó
opinionated -» nagyképű
opinionated -» véleményéhez ragaszkodó
opinion-shaper -» véleményformáló
opinion-shaper -» véleményalakító
opium -» ópium
opium-eater -» ópiumszívó
opium-smoking dive -» ópiumbarlang
opossum -» oposszum
opponent -» ellenfél
opportune -» alkalomszerű
opportune -» alkalmas
opportune -» időszerű
opportunism -» megalkuvás
opportunism -» opportunizmus
opportunist -» megalkuvó
opportunist -» opportunista
opportunistic -» megalkuvó
opportunistic -» opportunista
opportunities are hard to seize -» nehéz az alkalmat üstökön ragadni
opportunity -» alkalom
opportunity -» alkalmas idő
opportunity -» kedvező alkalom
opportunity -» lehetőség
opposable -» szembefordítható
opposable -» szembeállítható
to oppose -» ellenáll
to oppose -» szembehelyezkedik
to oppose -» szembeállít
to oppose sg tooth and nail -» kézzel-lábbal tiltakozik vmi ellen
opposing -» ellenkező
opposite -» ellenkező
opposite -» ellentétes
opposite -» szemben levő
opposite page -» ellenkező oldal
opposite side -» ellenkező oldal
oppositely -» átellenesen
oppositely -» ellentétesen
oppositely -» szemben
oppositely -» szemben állva
opposition -» ellenzék
opposition -» ellenzés
opposition -» ellenállás
opposition -» ellentét
opposition -» ellenkezés
opposition -» szembenállás
oppositional -» ellenző
to oppress -» deprimál
to oppress -» elnyom
to oppress -» lenyom
to oppress -» nyom
to oppress -» nyomorgat
to oppress -» ránehezedik
to oppress -» sanyargat
to oppress -» terhel
oppressed -» elnyomott
oppression -» elnyomás
oppression -» lehangoltság
oppression -» zsarnokság
oppressive -» elnyomó
oppressive -» nyomasztó
oppressive -» súlyos
oppressive -» terhes
oppressive -» tikkasztó
oppressor -» elnyomó
oppressor -» kényúr
oppressor -» zsarnok
to opprobriate -» gyaláz
to opprobriate -» szidalmakkal áraszt el
to opprobriate -» szidalmaz
opprobrious -» gyalázatos
opprobrious -» gyalázkodó
opprobrious -» megvetésre méltó
opprobrious -» piszkolódó
opprobrious -» szégyenletes
opprobrious -» szidalmazó
opprobrium -» gyalázat
opprobrium -» szégyen
opprobrium -» szemrehányás
opprobrium -» szidalmazás
to opt -» választ
optic -» látási
optic -» látó-
optic -» szem-
optic entrance -» vakfolt
optic nerve -» látóideg
optical -» látási
optical -» látó-
optical -» optikai
optical -» szem-
optical illusion -» optikai csalódás
optician -» látszerész
optician -» optikus
optics -» fénytan
optics -» optika
optimal -» optimális
optimality -» optimalitás
optimization -» optimalizálás
optimization -» optimálás
optimization -» optimum megválasztása
optimization -» optimum meghatározása
to optimize -» legkedvezőbb értékre beállít
to optimize -» optimalizál
to optimize -» optimumot meghatároz
optimum -» legelőnyösebb
optimum -» legjobb
optimum -» optimális
option -» elővételi jog
option -» opció
option -» választás
option of breaks of journey -» utazás megszakításának joga
optional -» fakultatív
optional -» nem kötelező
optional -» szabadon választható
optional -» tetszőleges
optional course -» fakultatív tárgy
optional subject -» fakultatív tárgy
opulence -» bőség
opulence -» gazdagság
opulence -» vagyon
opulent -» bő
opulent -» bőséges
opulent -» dús
opulent -» dúsgazdag
opulent -» fényűző
opulent -» pazar
opulently -» dúsan
opulently -» fényűzően
opulently -» pazarul
or else -» különben
or else -» máskülönben
or else -» vagy pedig
or rather -» helyesebben szólva
or rather -» illetve
or rather -» illetőleg
or rather -» jobban mondva
or rather -» vagyis inkább
or so -» körülbelül
or something -» vagy valami hasonló
oracle -» jós
oracle -» jóshely
oracle -» jóslat
oracle -» nagy bölcsesség
oracle -» nagy bölcs
oracle -» orákulum
oracular -» jóslatszerű
oracular -» kétértelmű
oracular -» magát csalhatatlannak képzelő
oracular -» rejtett értelmű
oral test -» referálás
oral test -» szóbeli vizsga
oral test -» vizsgafelelés
oral test -» vizsgafelelet
oral test -» vizsgakérdések
orange -» narancs
orange juice -» narancslé
orange skin -» narancshéj
orange that peels easily -» könnyen hámozható narancs
orangery -» narancs illatú parfüm
orangery -» narancsvirág illatú parfüm
orangery -» pálmaház
orangery -» üvegház
orang-utan -» orángután
orang-utan -» orangután
oration -» nyilvános beszéd
oration -» szónoklat
orator -» felperes
orator -» panaszos
orator -» szónok
oratory -» ékesszólás
oratory -» szónoki képesség
oratory -» szónoki tehetség
oratory -» szónoklás művészete
orb -» égitest
orb -» gömb
orb -» országalma
orb -» szemgolyó
orbit -» hatáskör
orbit -» keringési pálya
orbit -» körpálya
orbit -» működési terület
orbit -» pálya
orbit -» szemgödör
orbit -» szemüreg
orbit -» űrpálya
to orbit -» kering
orbital -» orbitális
orbital -» pálya-
orbital -» pályamenti
orbital -» szemüregi
orbital speed -» pályamenti sebesség
orbital velocity -» első kozmikus sebesség
orbiter -» mesterséges űrbolygó
orbiter -» űrhajó
orc -» gyilkos bálna
orc -» kardszárnyú delfin
orchard -» gyümölcsöskert
orchestra -» zenekar
orchestra -» zsöllye
orchestra pit -» zenekari árok
orchestra pit -» zenekar helye
to orchestrate -» hangszerel
to orchestrate -» zenekarra feldolgoz
orchestration -» hangszerelés
orchestrator -» hangszerelő
orchid -» kosbor
orchid -» orchidea
to ordain -» elrendel
to ordain -» felszentel
to ordain -» meghagy
to ordain -» pappá szentel
ordeal -» istenítélet
ordeal -» megpróbáltatás
ordeal bean -» kalabárbab
ordeal of fire -» tűzpróba
order -» érdemrend
order -» határozat
order -» lovagrend
order -» megbízás
order -» megrendelés
order -» osztály
order -» parancs
order -» rang
order -» rend
order -» rendelet
order -» rendelés
order -» rendjel
order -» rendszer
order -» sorrend
order -» szabály
order -» szerzetesrend
order -» társadalmi osztály
order -» utalvány
order -» utasítás
to order -» előír
to order -» elrendel
to order -» elrendez
to order -» felszentel
to order -» igazgat
to order -» megparancsol
to order -» megrendel
to order -» pappá szentel
to order -» parancsol
to order -» rendel
to order -» rendez
to order -» vezényel
to order about -» ide-oda rendel
to order about -» ide-oda rángat
to order about -» ide-oda küldözget
to order about -» parancsolgat vkinek
order arms! -» fegyvert lábhoz!
to order in -» berendel
order in council -» királyi rendelet
order of battle -» csatarend
order of firing -» gyújtási ütem
order of firing -» gyújtási sorrend
order of magnitude -» nagyságrend
order of the day -» napirend
to order off -» elküld
to order off -» elparancsol
to order off -» kiállít (játékost)
order on a bank -» banknak adott meghatalmazás
order on a bank -» banknak adott megbízás
to order out -» kiparancsol
order sheet -» megrendelőlap
order! order! -» rendre! rendre!
order! order! -» térjen a tárgyra!
orderliness -» jó magaviselet
orderliness -» rend
orderliness -» rendszeretet
orderliness -» szabályosság
orderliness -» szép rend
orderly -» fegyelmezett
orderly -» jó magaviseletű
orderly -» küldönc
orderly -» nyugodt
orderly -» precíz
orderly -» pucer
orderly -» rendes
orderly -» rendesen viselkedő
orderly -» rendszeres
orderly -» rendszerető
orderly -» szabályos
orderly -» szófogadó
orderly -» szolgálatban levő
orderly -» szolgálatos
orderly -» tisztiszolga
orderly book -» parancskönyv
orderly officer -» napos tiszt
orderly officer -» parancsőrtiszt
orderly room -» ezrediroda
orderly room -» századiroda
orderly sate -» rend
orderly-bin -» utcai szemétgyűjtő kosár
orders -» előírás
orders are orders -» a parancs az parancs
orders are orders -» a szabály az szabály
ordinal -» rend-
ordinal -» sor-
ordinal -» sorrendi
ordinal -» sorszámnév
ordinal number -» sorszám
ordinal number -» sorszámnév
ordinance -» előírás
ordinance -» rendelet
ordinance -» szertartás
ordinarily -» általában
ordinariness -» általánosság
ordinariness -» átlagosság
ordinariness -» hétköznapiság
ordinariness -» közönségesség
ordinary -» általános
ordinary -» átlagos
ordinary -» hétköznapi
ordinary -» közönséges
ordinary -» menü
ordinary -» rendes
ordinary -» rituálé
ordinary -» szokásos
ordinary -» vendéglő
ordinary level -» közepes előmenetelű
ordinary rg run -» hosszú ideje megy
ordinary run -» szürke átlag
ordinary run of mankind -» átlagemberek
ordinary run of mankind -» szürke tömeg
ordinary seaman -» matróz
ordinary soldier -» közkatona
ordnance -» anyagi szolgálat
ordnance -» anyagi ellátás
ordnance -» szertári szolgálat
ordnance -» szertári ellátás
ordnance datum -» térképészeti hatóság szintjele
ordnance department -» hadianyagügyi osztály
ordnance factory -» hadianyaggyár
ordnance map -» hadműveleti térkép
ordnance map -» katonai térkép
ordnance piece -» tüzérségi löveg
ordnance rocket -» nem irányítható rakéta
ordnance rocket -» tüzérségi rakéta
ordnance stores -» hadianyagraktár
ordnance stripping -» fegyver teljes szétszedése
ordnance supplies -» hadianyag-utánpótlás
ordnance survey -» térképészeti szolgálat
ordnance survey map -» hadműveleti térkép
ordnance survey map -» katonai térkép
ore -» érc
ore bunker -» ércbunker
ore bunker -» érctartály
orf -» jászkeszeg
orf -» ónos jász
orfe -» jászkeszeg
orfe -» ónos jász
organ -» emberi hang
organ -» érzékszerv
organ -» hírközlő szerv
organ -» orgánum
organ -» orgona
organ -» szerv
organ of copulation -» nemi szerv
organ transplant -» szervátültetés
organdie -» organtin
organdy -» organtin
organ-grinder -» kintornás
organ-grinder -» verklis
organic -» szerves
organic cardiac lesion -» szervi szívbaj
organic composition of capital -» tőke szerves összetétele
organised -» szervezett
organism -» organizmus
organism -» szervezet
organist -» orgonista
organization -» szervezet
organization -» szervezés
organizational -» szervezési
organizational -» szervezeti
organometallic compound -» fémorganikus vegyület
organzine -» organzin
to organzine -» organzint sodor
orgasm -» érzelmi kitörés
orgasm -» érzelmi felindulás
orgasm -» kéjérzet tetőfoka
orgasm -» orgazmus
orgasmic -» orgazmus-
orgasmic -» orgazmussal kapcsolatos
orgastic -» orgazmussal kapcsolatos
orgy -» orgia
orgy -» tobzódás
orient -» csillogó
orient -» emelkedő
orient -» felkelő
orient -» fénylő
orient -» hajnal
orient -» kelet
orient -» keleti
orient -» napkelet
orient -» ragyogó
to orient -» betájol
to orient -» igazodik
to orient -» kelet felé tájol
to orient -» keletel
oriental -» keleti
orientalism -» keleti szokás
orientalism -» keleti életforma
orientalism -» orientalisztika
orientalist -» orientalista
to orientate -» betájol
to orientate -» igazodik
to orientate -» kelet felé tájol
to orientate -» keletel
to orientate oneself -» orientálódik
to orientate oneself -» tájékozódik
orientation -» eligazodás
orientation -» eligazítás
orientation -» irány
orientation -» kelet felé fordulás
orientation -» keletelés
orientation -» orientáció
orientation -» politikai irány
orientation -» tájékozódás
orientation -» tájékoztatás
orienteer -» tájfutó
orienteering -» tájékozódó futás
orienteering -» tájfutás
orifice -» kiömlőnyílás
orifice -» szájnyílás
origami -» origami
origami -» papírból hajtogatott figura
origin -» eredet
origin -» származás
original -» eredendő
original sin -» eredendő bűn
originality -» eredetiség
originally -» eredetileg
to originate -» ered
to originate -» létesít
to originate -» létrehoz
to originate -» származik
to originate -» teremt
to originate in sg -» visszavezethető vmire
originator -» alkotó
originator -» értelmi szerző
originator -» kezdeményező
originator -» létrehozó
originator -» okozó
originator -» szerző
o-ring -» tömítőgyűrű
orison -» ima
orison -» imádság
ornament -» dísz
ornament -» díszítmény
ornament -» díszítés
ornament -» dísztárgy
ornament -» ékesség
to ornament -» díszít
to ornament -» ékesít
to ornament -» feldíszít
ornamental -» díszítő
ornamentation -» díszítés
ornamentation -» díszítmények
ornaments -» dísztárgyak
ornate -» díszes
ornate -» ékes
ornate -» választékos
ornery -» átlagos
ornery -» csökönyös
ornery -» harapós természetű
ornery -» komisz
ornery -» makacs
ornery -» mérges természetű
ornery -» nehezen kezelhető
ornery -» normális
ornery -» rendes
ornithological -» madártani
ornithological -» ornitológiai
ornithologist -» madártudós
ornithologist -» ornitológus
ornithology -» madártan
ornithology -» ornitológia
orography -» tagoltság
orphan -» árva
orphanage -» árvaház
orphanage -» árvaság
orthodontia -» fogszabályozás
orthodontics -» fogszabályozás
orthodontics -» fogszabályozástan
orthodontist -» fogszabályozó orvos
orthodox -» bevett
orthodox -» hagyományos
orthodox -» óhitű
orthodox -» ortodox
orthodoxy -» igazhitűség
orthodoxy -» óhitűség
orthopaedic -» ortopéd
orthopaedic -» ortopédiai
orthopaedic -» testegyenészeti
orthopaedics -» ortopédia
orthopaedics -» testegyenészet
orthopaedist -» ortopéd orvos
orthopaedist -» ortopéd sebész
orthopaedy -» ortopédia
orthopaedy -» testegyenészet
ortolan bunting -» kerti sármány
orts -» ételmaradék
to oscillate -» habozik
to oscillate -» ingadozik
to oscillate -» leng
to oscillate -» oszcillál
to oscillate -» rezeg
to oscillate -» vacillál
oscillating -» oszcilláló
oscillating -» rezgő
oscillating circuit -» rezgőkör
oscillation -» habozás
oscillation -» ingadozás
oscillation -» ingás
oscillation -» lengés
oscillation -» oszcillálás
oscillation -» rezgés
oscillation -» vacillálás
oscillator -» oszcillátor
oscillator -» rezgéskeltő
oscillograph -» hullámrajzoló
oscillograph -» oszcillográf
osculant -» érintkező
osculant -» simuló
osculant species -» oszkuláló fajták
oscular -» érintőleges
oscular -» oszkulációs
oscular -» oszkuláló
oscular -» simuló
oscular -» száj-
oscular demonstrations -» csókolózás
to osculate -» azonos jellege van vmivel
to osculate -» azonos tulajdonsága van vmivel
to osculate -» csókol
to osculate -» csókolózik
to osculate -» megcsókol
to osculate -» összecsókolózik
to osculate -» találkozik
to osculate with a line -» vonalat oszkulál
to osculate with a line -» vonalat érint
osculation -» csók
osculation -» csókolás
osculation -» csókolózás
osculation -» érintkezés
osculation -» nyalás-falás
osculation -» oszkuláció
osculation -» oszkulálás
osculation -» simulás
osculatory -» békecsók
osculatory -» béketábla
osculatory -» csók-
osculatory -» érintőleges
osculatory -» osculatorium
osculatory -» oszkulatorium
osculatory -» oszkuláló
osculatory -» simuló
osculum, oscula -» szivacs vízkivezető nyílása
osprey -» halászsas
osprey -» kócsagtoll
osprey -» kócsagforgó
ostensible -» állítólagos
ostensible -» látszólagos
ostensible -» színlelt
ostensibly -» látszólag
to ostentate -» fitogtat
to ostentate -» mutogat
ostentation -» fitogtatás
ostentation -» hivalkodás
ostentation -» kérkedés
ostentation -» mutogatás
ostentation -» mutogatása vminek
ostentation -» tüntetés
ostentatious -» feltűnést hajhászó
ostentatious -» feltűnő
ostentatious -» hencegő
ostentatious -» hivalkodó
ostentatious -» kérkedő
ostentatious -» kirívó
ostentatious -» leplezetlen
ostentatious -» tetszelgő
ostentatious -» vmivel tüntető
ostentatiously -» feltűnően
ostentatiously -» hivalkodóan
ostentatiously -» kérkedően
ostentatiously -» kirívóan
osteopath -» csontrakó
osteopath -» hátgerincmasszőr
ostracism -» cegél
ostracism -» cserépszavazás
ostracism -» kiközösítés
ostracism -» száműzés
ostracism -» száműzetés
to ostracize -» cserépszavazással száműz
to ostracize -» kiközösít
to ostracize -» társaságból kizár
to ostracize -» társaságból kiutál
ostrich -» strucc
other -» egyéb
other -» más
other -» másféle
other -» másformán
other -» máshogyan
other -» másik
other -» másikat
other -» másként
other -» másképp
other -» másképpen
other -» másmilyen
other -» mást
other -» további
other -» többi
other days other ways -» más idők más szokások
other days other ways -» más idők más erkölcsök
other days other ways -» más idők más emberek
other one -» másik
other people -» mások
other people beside yourselves -» rajtatok kívül mások is
other people's property -» másé
other side -» ellenérdekű fél
other side -» perbeli ellenfél
other side -» peres ellenfél
other side -» túlsó oldal
other side of the picture -» érem másik oldala
other side of the shield -» érem másik oldala
other things being equal -» azonos körülmények között
other things being equal -» hasonló körülmények között
other two -» másik kettő
other world -» másvilág
other world -» túlvilág
otherness -» különbözőség
otherness -» más volta vminek
otherness -» másféleség
others -» mások
others -» másokat
otherwise -» egyébként
otherwise -» ellenkező esetben
otherwise -» különben
otherwise -» másképp
otherwise -» másképpen
otherwise -» máskülönben
other-world -» túlvilág
otherworldly -» e világtól elfordult
otherworldly -» e világtól elszakadt
otherworldly -» más világban élő
otherworldly -» másvilággal foglalkozó
otherworldly -» szellemi
otherworldly -» túlvilági
otiose -» céltalan
otiose -» haszontalan
otter -» vidra
oubliette -» csapóajtós kútszerű várbörtön
oubliette -» várbörtön
ought -» erkölcsi kötelezettség
ought -» illene
ought -» kell
ought -» kellene
ought -» kötelesség
ought -» kötelezettség
ought -» muszáj
ought -» semmi
ought -» valami
ouija -» ábécés deszkalap
ouija board -» ábécés deszkalap
ounce -» hópárduc
ounce -» uncia
our best wishes attend you -» a legjobbakat kívánjuk neked
our best wishes attend you -» jókívánságaink kísérjenek
our best wishes attend you -» minden jót kívánunk
our company numbered twenty -» húszan voltunk
our first parents -» ősszüleink
our gracious queen -» kegyes királynőnk
to our house -» házunkba
to our house -» házunkhoz
to our house -» hozzánk
our neighbours overhead -» akik fölöttünk laknak
our neighbours overhead -» felső szomszédok
our own make -» házi gyártmány
our plan fell about our ears -» dugába dőlt a tervünk
our plan fell about our ears -» füstbe ment a tervünk
our policy at home and abroad -» bel- és külpolitikánk
our sitting member -» képviselőnk
our sitting member -» kerületünk jelenlegi képviselője
our supply of ammunition steadily wanes -» lőszerkészletünk állandóan fogy
our supply of ammunition steadily wanes -» lőszerkészletünk állandóan csökken
to oust -» elűz
to oust -» kitúr
to oust -» kiűz
out -» ki
out -» kifelé
out -» kinn
to out -» kirak
to out -» kiüt
out and away -» összehasonlíthatatlanul
out and away -» sokkal inkább
out and out -» agyafúrt
out and out -» kimondott
out and out -» kimondottan
out and out -» leghatározottabb
out and out -» leghatározottabban
out and out -» teljes
out and out -» teljesen
out at heels -» lerongyolódott
out at heels -» lyukas sarkú
to out cold -» ájultan alszik
to out cold -» be van rúgva
to out cold -» részeg
out of -» ki vhonnan
out of -» ki vmiből
out of -» kinn vmiből
out of -» vmin kívül
out of action -» harcképtelen
out of action -» használhatatlan
out of action -» nem működő
out of action -» üzemen kívüli
out of alignment -» eltérés
out of alignment -» kiugró
out of alignment -» margón túlmenő sor
out of blast -» üzemen kívül
out of bounds -» megengedett területen kívül
out of bravado -» harciasságból
out of bravado -» virtuskodásból
out of circuit -» árammentes
out of circuit -» kikapcsolt
out of complaisance -» előzékenységből
out of consideration for sg -» tekintettel vmire
out of consideration for sy -» vki iránti figyelemből
out of court -» peren kívül
out of crop -» parlagon heverő
out of curiosity -» kíváncsiságból
out of doors -» házon kívül
out of doors -» szabadban
out of doors -» szabad ég alatt
out of hand -» azonnal
out of hand -» kézpénzben
out of harms way -» biztonságban
out of humour -» kedvetlen
out of humour -» rosszkedvű
out of joint -» kificamodott
out of joint -» kizökkentett
out of joint -» megzavart
out of key with sg -» nincs összhangban vmivel
out of level -» egyenetlen
out of line -» sorból kiállva
out of line -» sorból kiugorva
out of neglect -» gondatlanságból
out of neglect -» hanyagságból
out of one's crease -» pályán kívül
out of one's crease -» szabálytalanul
out of one's head -» bolond
out of one's head -» elment az esze
out of one's head -» őrült
out of one's own head -» maga jószántából
out of one's own head -» saját fejéből
out of pity for sy -» könyörületből vki iránt
out of place -» időszerűtlen
out of place -» nem helyénvaló
out of place -» nem odaillő
out of plumb -» nem függőleges
out of reach of the guns -» lőtávolságon kívül
out of regard for sy -» vki iránti figyelemből
out of repair -» rossz állapotban
out of repair -» rossz karban
out of respect for sy -» vki iránti figyelemből
out of respect for you -» ön iránti tiszteletből
out of revenge -» bosszúból
out of shape -» elformátlanodott
out of sheer habit -» puszta megszokásból
out of the blue -» derült égből
out of the blue -» hirtelen
out of the blue -» váratlanul
out of the common -» szokatlan
out of the ordinary -» rendkívüli
out of the ordinary -» szokásostól eltérő
out of the question -» elképzelhetetlen
out of the question -» lehetetlen
out of the way -» félreeső
out of town -» vidéki
out of true -» egyenetlen
out of true -» elferdült
out of true -» elgörbült
out of true -» elhajolt
out of true -» ferde
out of true -» megvetemedett
out of true -» nem egyenes
out of turn -» soron kívül
out of upright -» függőlegestől eltérő
out of wedlock -» hajadon
out of wedlock -» nőtlen
out on the scran -» kéreget
out on the scran -» koldul
out there -» arra
out there -» ott kinn
out with it! -» ki vele!
out with it! -» nyögd már ki!
out-and-out -» hétpróbás
out-and-out -» javíthatatlan
out-and-out -» kimondott
out-and-out -» kötnivaló
out-and-out -» leghatározottabb
out-and-out -» megrögzött
out-and-out -» teljes
out-and-out nationalist -» intranzigens nacionalista
out-and-outer -» arcátlan hazugság
out-and-outer -» hétpróbás gazember
out-and-outer -» páratlan a maga nemében
out-and-outer -» rendkívüli dolog
out-and-outer -» sláger
out-and-outer -» szenzáció
outback -» isten háta mögötti
outback -» isten háta mögötti hely
outback -» isten háta mögötti terület
outback -» isten háta mögött
outback -» távoli elhagyott vidék
outback -» vadonban levő
outback -» vadonban élő
to outbid sy -» többet ígér vkinél
outboard bearing -» különálló csapágy
to outbrave -» bátorságban felülmúl
to outbrave -» dacol
to outbrave -» hősiesen kiáll
to outbrave -» kiáll
to outbrave -» szembeszáll
to outbrave -» szembenéz
outbreak -» felkelés
outbreak -» forrongás
outbreak -» kiáradás
outbreak -» kibúvás
outbreak -» kirobbanás
outbreak -» kitörés
outbreak -» zendülés
outbreak of temper -» dühkitörés
outbuilding -» melléképület
outburst -» kirobbanás
outburst -» kitörés
outcast -» csavargó
outcast -» kiközösített
outcast -» kitaszított
outcast -» száműzött
outcaste -» kasztjából kiközösített
outcaste -» pária
to outclass -» klassziskülönbséggel legyőz
to outclass -» klasszisokkal jobb
outcome -» eredmény
outcome -» folyomány
outcome -» kimenetel
outcome -» követelmény
outcrop -» felbukkanás
outcrop -» kibúvás
to outcrop -» felbukkan
to outcrop -» felszínre jut
to outcrop -» felszínre kerül
to outcrop -» kibukkan
to outcrop -» kibúvik
to outcrop -» napfényre kerül
outcrop mine -» felszíni bánya
outcrop mine -» külszíni bánya
outcrop of the unconscious -» tudattalan felszínre kerülése
outcry -» felháborodás
outcry -» felkiáltás
outcry -» felzúdulás
outcry -» lárma
to outdistance -» elhagy
to outdistance -» lehagy
to outdistance -» megelőz
outdistancing -» elhagyás
to outdo, outdid, outdone -» felülmúl
to outdo, outdid, outdone -» túltesz
outdoor -» házon kívüli
outdoor -» külső
outdoor -» szabadban történő
outdoor -» szabadtéri
outdoor clothes -» utcai ruha
outdoor life -» sportos életmód
outdoor museum -» szabadtéri múzeum
outdoor museum -» szabadtéri gyűjtemény
outdoors -» a szabadban
outdoors -» a szabad ég alatt
outdoors -» házon kívül
outdoors -» kinn
outdoors -» szabadban
outdoors -» szabad ég alatt
outer -» külső
outer door -» külső ajtó
outer door -» külső kapu
outer ear -» fülkagyló
outer ear -» külső fül
outer jib -» fő orrvitorla
outer jib -» nagy orrvitorla
outer port -» előkikötő
outer port -» külső kikötő
outer skin -» epidermisz
outer skin -» felbőr
outer skin -» felhám
outermost -» legkülső
outermost -» legszélső
outermost -» legtávolabbi
outermost -» legtávolabb levő
to outface -» erőszakos fellépéssel legyőz
to outface -» hetykén szembeszáll
to outface -» legyőz
to outface -» leterrorizál
to outface -» megfélemlít
to outface -» meghátrálásra kényszerít
to outface -» szemtelenül szembeszáll
to outface -» visszavonulásra kényszerít
to outface -» visszafelesel
outfit -» alakulat
outfit -» berendezés
outfit -» csapat
outfit -» előírásos ruházat
outfit -» felszerelés
outfit -» formaruha
outfit -» intézeti ruházat
outfit -» kelengye
outfit -» készlet
outfit -» kompánia
outfit -» szerelvény
outfit -» társaság
to outfit -» felszerel
to outfit -» felszereléssel ellát
outfit car -» lakókocsi
to outfit troops -» egységeket felszerel
outflow -» kiáramlás
outflow -» kifolyás
to outgas -» gázmentesít
to outgas -» gázt kiűz
to outgas -» gáztalanít
to outgas -» kigázosodik
outgassing -» gáztalanítás
outgassing -» kigázosodás
outgoing -» kifelé tartó
outgoing -» kimenő
outgoing -» társaságot kedvelő
outgoing -» távozó
outgoings -» kiadások
outgoings -» költségek
outgoings -» ráfordítások
to outgrow, outgrew, outgrown -» gyorsabban nő
to outgrow, outgrew, outgrown -» kinő
to outgrow, outgrew, outgrown -» nagyobbra nő
outgrowth -» eredmény
outgrowth -» folyomány
outgrowth -» kinövés
outgrowth -» következmény
to outguess -» előrelátásban felülmúl
outhaul -» vitorla-feszítőkötél
outhouse -» árnyékszék
outhouse -» budi
outhouse -» külső épület
outhouse -» melléképület
outing -» kirándulás
outing -» séta
outlander -» idegen
outlander -» külföldi
outlander -» nem búr
outlandish -» eldugott
outlandish -» furcsa
outlandish -» idegenszerű
outlandish -» idegen hangzású
outlandish -» idegen
outlandish -» isten háta mögötti
outlandish -» külföldies
outlandish -» külföldi
outlandish -» különös
outlandish -» szokatlan
outlandish -» távol eső
to outlast -» tovább tart
to outlast -» túlél
outlaw -» földönfutó
outlaw -» számkivetett
outlaw -» törvényen kívüli
to outlaw -» törvényen kívül helyez
outlay -» kiadás
outlay -» kiadások
outlay -» költség
outlay -» költségek
outlet -» fogyasztási terület
outlet -» kifolyó
outlet -» kijárat
outlet -» kivezetés
outlet -» kivezető nyílás
outlet -» konnektor
outlet -» megnyilvánulási alkalom
outlet for one's energy -» fölös energia levezetője
outline -» áttekintés
outline -» kontúr
outline -» körvonal
outline -» vázlat
to outline -» körvonalaz
to outline -» vázol
to outlive -» túlél
outlook -» kilátás
outlook -» remény
outlook -» szemléletmód
outlook on life -» életszemlélet
outlying -» félreeső
outlying -» kívül fekvő
outlying -» központtól távol eső
outlying -» távoli
to outmanoeuvre -» keresztülhúzza vki számításait
to outmanoeuvre -» túljár az eszén
to outmanoeuvre -» ügyesebben manőverez
outmoded -» divatjamúlt
outmoded -» elavult
to outnumber -» létszámban felülmúl
to outnumber -» számbelileg felülmúl
to outpace -» elhagy
to outpace -» lehagy
to outpace -» megelőz
out-patient -» járóbeteg
to outpoint sy -» pontozással győz
outpost -» előőrs
outpost -» előretolt állás
output -» hozam
output -» kimenet
output -» kimenő teljesítmény
output -» teljesítmény
output -» termelés
output -» termelési eredmény
outrage -» bántalmazás
outrage -» bűn
outrage -» erőszak
outrage -» erőszakoskodás
outrage -» felháborító tett
outrage -» felháborító dolog
outrage -» gaztett
outrage -» gyalázat
outrage -» gyalázatos tett
outrage -» gyalázatos dolog
outrage -» megbecstelenítés
outrage -» meggyalázás
outrage -» merénylet
outrage -» súlyos sértés
to outrage -» bánt
to outrage -» bemocskol
to outrage -» durván megsért
to outrage -» gyaláz
to outrage -» meggyaláz
to outrage -» megsért
to outrage -» mocskol
outrage against humanity -» emberiség elleni gaztett
outrageous -» borzalmas
outrageous -» botrányos
outrageous -» durva
outrageous -» égbekiáltó
outrageous -» erőszakos
outrageous -» felháborító
outrageous -» gyalázatos
outrageous -» gyötrő
outrageous -» kínzó
outrageous -» lehetetlen
outrageous -» mértéktelen
outrageous -» sértő
outrageous -» szörnyű
outrageous -» tikkasztó
outrageous -» túlzott
outrageous -» vérlázító
outrageously -» botrányosan
outrageously -» durván
outrageously -» erőszakosan
outrageously -» felháborítóan
outrageously -» gyalázatosan
outrageousness -» gyalázatosság
outrageousness -» szörnyűség
to outrank -» rangban megelőz vkit
outright -» azonnal
outright -» egészen
outright -» egyenes
outright -» egyenesen
outright -» készpénzért
outright -» nyílt
outright -» nyíltan
outright -» őszinte
outright -» őszintén
outright -» teljesen
outroad -» portya
to outrun, outran, outrun -» elhagy
to outrun, outran, outrun -» gyorsabban halad
to outrun, outran, outrun -» lehagy
to outrun, outran, outrun -» megelőz
outset -» kezdet
to outshine, outshone -» elhomályosít
to outshine, outshone -» felülmúl
to outshine, outshone -» fényesebb vminél
to outshine, outshone -» ragyogóbb vminél
to outshine, outshone -» túlragyog
to outshine, outshone -» túlszárnyal
to outshine, outshone -» túltesz
outside -» kedvesem!
outside -» kinn
outside -» kívül
outside -» külseje vminek
outside -» külső
outside -» külső felület
outside -» külső oldal
outside -» külső rész
outside -» külszín
outside -» látszat
outside -» legnagyobb
outside -» végső
outside -» vminek a külseje
outside broadcast -» helyszíni közvetítés
outside chance -» egész csekély valószínűség
outside left -» balszélső
outside measure -» külső méret
outside measurements -» külméretek
outside of sg -» vmin kívül
outside price -» maximális ár
outside right -» jobbszélső
outside w -» kedvesem!
outside worker -» bedolgozó
outside worker -» bedolgozó munkás
outside world -» külvilág
outsider -» kívülálló
outsider -» nem bennfentes
outsider -» nem esélyes
outsider -» nem szakmabeli
outskirts -» környéke vminek
outskirts -» külváros
outskirts -» vminek a környéke
to outsmart -» túljár az eszén
outspoken -» egyenes
outspoken -» nyílt
outspoken -» őszinte
outspoken -» szókimondó
outstanding -» elintézetlen
outstanding -» elintézésre váró
outstanding -» elsőrendű
outstanding -» esedékes
outstanding -» fennálló
outstanding -» hátralékos
outstanding -» jelentős
outstanding -» jeles
outstanding -» kiemelkedő
outstanding -» kifizetetlen
outstanding -» kimagasló
outstanding -» kitűnő
outstanding -» kiváló
outstanding -» nagy
outstanding -» nevezetes
outstanding -» rendezetlen
outstanding -» rendkívüli
outstanding -» szembetűnő
outstanding account -» kinnlevőség
outstanding balance -» kinnlevőség
outstanding debts -» kifizetetlen tartozások
outstanding debts -» kinnlevőségek
outstanding work -» elmaradt tennivaló
outstanding work -» restancia
outstation -» távoli állomás
outstation -» törzsmajortól messze eső fiókmajor
outstretched -» kinyújtott
outstretched -» kitárt
outstretched -» kiterített
outstretched -» kiterjesztett
to outstrip -» elhagy
to outstrip -» felülmúl
to outstrip -» lehagy
to outstrip -» maga mögött hagy
to outstrip -» megelőz
to outstrip -» túlszárnyal
to outthink, outthought -» gyorsabb észjárású vkinél
to outthink, outthought -» gyorsabban kapcsol vkinél
to outthink, outthought -» túljár vkinek az eszén
outward -» felületi
outward -» kifelé tartó
outward -» külső
outwardly -» kívülről
outwardly -» külsőleg
outwardly -» látszólag
outwards -» kifelé
to outwear, outwore, outworn -» elhord
to outwear, outwore, outworn -» elkoptat
to outwear, outwore, outworn -» tovább tart vminél
to outweigh -» befolyásosabb másnál
to outweigh -» ellensúlyoz
to outweigh -» súlyosabb másnál
to outweigh -» többet nyom
to outweigh -» túlsúlyban van
to outwit -» túljár vki eszén
outworn -» elavult
outworn -» idejétmúlt
outworn -» túlhaladott
oval -» ovális
ovaritis -» petefészek-gyulladás
ovary -» magház
ovary -» petefészek
ovation -» ováció
oven -» kemence
oven -» sütő
oven gloves -» edényfogó
oven mitts -» edényfogó
oven pan -» sütőtepsi
oven pan -» tepsi
ovenproof dish -» tűzálló edény
over -» át
over -» befejeződött
over -» borító
over -» célon túl menő lövés
over -» célponton túl becsapódó lövedék
over -» egész felületén
over -» egész felszínén
over -» egészen
over -» elmúlt
over -» fel
over -» felesleges
over -» felett
over -» felső
over -» felül
over -» felüli
over -» hanyatt
over -» hatos ütés (krikettben)
over -» hátra
over -» hosszú lövés
over -» ismételten
over -» keresztül
over -» mindenütt
over -» minden pontján
over -» szaporítás (kötésben)
over -» széltében
over -» szerte
over -» szerteszéjjel
over -» több, mint
over -» többlet-
over -» túl
over -» vége
over -» végig
to over -» átjut vmin
to over -» átugrik vmin
to over -» legyűr
to over -» leküzd
over again -» még egyszer
over again -» újból
over against sg -» szembe vmivel
over against sg -» szemben vmivel
over and above -» azonfelül
over and above -» még ezenfelül
over and above -» nem is szólva arról, hogy
over and above -» ráadásul
over and above -» továbbá
over and over -» ezerszer
over and over -» ismételten
over and over -» ki tudja hányszor
over and over -» számtalanszor
over and over -» újra meg újra
over and over -» unalomig
over and over again -» ezerszer
over and over again -» ismételten
over and over again -» ki tudja hányszor
over and over again -» számtalanszor
over and over again -» újra meg újra
over and over again -» unalomig
over arm -» folyó felső ága
over arm -» folyó felső szakasza
over arm of the river -» folyó felső ága
over arm of the river -» folyó felső szakasza
over copy -» tartalékpéldány
over ears -» fülig
over head -» nyakig
over head and ears -» fülig
over head and ears -» nyakig
over head and ears in sg -» fülig vmiben
over head and ears in sg -» nyakig vmiben
over hedge and ditch -» árkon-bokron át
over here -» a mi tájunkon
over here -» erre
over here -» erre mifelénk
over here -» itt
over here -» itt nálunk
over here -» minálunk
over in England -» Angliában
over in England -» odaát Angliában
over in the cash -» készpénztöbblet
over my dead body! -» csak a testemen keresztül!
over one's ankles in water -» bokáján felül érő vízben
over our heads -» fejünk fölött
over our heads -» fejünk fölé
over sg -» vmi fölött
over sg -» vmi fölé
over sg -» vmin felül
over sg -» vmire
over something -» valamire
over sy's head -» háta mögött vkinek
over sy's head -» vki megkérdezése nélkül
over sy's head -» vki tudta nélkül
over sy's head -» vkinek tudomása nélkül
over ten -» tíz elmúlt
over ten years of age -» tíz éves elmúlt
over the border -» át a határon
over the border -» határon túl
over the last ten years -» utóbbi tíz évben
over the long pull -» hosszabb időre számítva
over the long pull -» hosszabb távra számítva
over the sea -» tengeren túl
over the top of sg -» vmi fölött
over the top of sg -» vmi fölé
over the top of sg -» vmin felül
over the top of sg -» vmire
over the top of something -» valamire
over there -» odaát
over there -» ott
over yonder -» amott túl
over yonder -» odaát
over yonder -» ott
over yonder -» ott túl
over! -» fordíts!
over! -» helycsere!
to overact -» túljátszik
to overact -» túloz
overactive -» túl agilis
overactive -» túlzottan tevékeny
overage -» túlkoros
overall -» általában
overall -» általános
overall -» átfogó
overall -» iskolaköpeny
overall -» mindenütt
overall -» munkaköpeny
overall -» otthonka
overall -» teljes
to overarch -» átível
overarm blow -» keresztütés
overarm service -» magasról való szerválás
overarm service -» magasról való adogatás
overarm side-stroke -» angol úszás
overarm side-stroke -» matrózúszás
overarm stroke -» pillangóúszás
overarm stroke -» víz feletti kartempó
to overawe -» lenyűgöz
to overawe -» megfélemlít
overbar -» felülvonás
to overbear, -bore, -borne -» basáskodik
to overbear, -bore, -borne -» legyőz
to overbear, -bore, -borne -» lenyom
to overbear, -bore, -borne -» letör
to overbear, overbore, overborne -» basáskodik
to overbear, overbore, overborne -» legyőz
to overbear, overbore, overborne -» lenyom
to overbear, overbore, overborne -» letör
overbearing -» basáskodó
overbearing -» erőszakos
overbearing -» hatalmaskodó
overbid -» mentés
to overbid sy -» többet ígér vkinél
to overblow, -blew,- blown -» befú
to overblow, -blew,- blown -» elül
to overblow, -blew,- blown -» harmonikus felhangot fúj
to overblow, overblew, overblown -» befú
to overblow, overblew, overblown -» elül
to overblow, overblew, overblown -» harmonikus felhangot fúj
overblown -» elvirágzott
overblown -» teljesen kinyílt
overboard -» hajó oldalán át
overboard -» hajóból ki
overburden -» fedőréteg
overburden -» takaró
overburden -» túlterhelés
to overburden -» túlterhel
overcast -» borult
overcast -» felhős
overcast -» felhős égbolt
overcast -» lehangolt
to overcast, overcast -» beborít
to overcast, overcast -» beszeg
to overcast, overcast -» elhomályosít
to overcast, overcast -» elsötétít
overcharge -» túlságosan nagy ár
overcharge -» túlterhelés
overcharge -» túltöltés
to overcharge -» túl sokat kér
to overcharge -» túlfizettet
to overcharge -» túlterhel
to overcharge -» túltöm
to overcharge -» túltölt
overcoat -» felöltő
overcoat -» nagykabát
to overcome, -came, -come -» erőt vesz
to overcome, -came, -come -» legyőz
to overcome, -came, -come -» úrrá lesz
to overcome, overcame, overcome -» erőt vesz
to overcome, overcame, overcome -» legyőz
to overcome, overcame, overcome -» úrrá lesz
to overcompensate -» túlkompenzál
overcompensation -» túlkompenzálás
overcomplicated -» túlbonyolított
to overcrowd -» túlzsúfol
overcrowded -» túlnépesedett
overcrowded -» túlzsúfolt
overcrowding -» túlnépesedés
overcrowding -» túlzsúfoltság
to overdesign -» túlméretez
to over-develop -» túlhív
to over-develop -» túlságosan kifejleszt
over-development -» túlfejlesztés
over-development -» túlfejlettség
over-development -» túlhívás
over-development -» túlságos kifejlesztés
to overdo sg -» túlzásba visz vmit
overdose -» túladagolás
to overdraw, -drew, -drawn -» eltúloz
to overdraw, -drew, -drawn -» túloz
to overdraw one's account -» hiteltúllépést követ el
to overdraw, overdrew, overdrawn -» eltúloz
to overdraw, overdrew, overdrawn -» túloz
to overdress -» túlságosan kiöltöztet
to overdress oneself -» túlságosan kiöltözik
to overdrive, overdrove, overdriven -» túlságosan kihasznál
overdue -» lejárt
overdue -» megkésett
overdue -» rég esedékes
over-eager -» túl mohó
to overeat oneself -» agyonzabálja magát
to overeat oneself -» túl sokat eszik
to overestimate -» túlbecsül
to over-excite -» túlságosan felizgat
over-excitement -» beteges élénkség
over-excitement -» erős idegizgalom
over-excitement -» izgalmi állapot
over-excitement -» szertelen izgalom
over-excitement -» szertelen felizgulás
over-excitement -» túlzott izgalom
over-excitement -» túlzott felindulás
over-excitement -» túlzott felizgulás
overexposed -» túlexponált
overexposure -» túlexponálás
overfed -» túltáplált
to overfeed, overfed -» túltáplál
overflow -» elárasztás
overflow -» felesleg
overflow -» kiáradás
overflow -» kicsorduló folyadék
overflow -» kiömlés
overflow -» rostán visszamaradó anyag
overflow -» szitán visszamaradó anyag
overflow -» többletterhelés
overflow -» túlfolyás
to overflow -» bővelkedik
to overflow -» csordultig van
to overflow -» eláraszt
to overflow -» kiárad
to overflow -» túlcsordul
to overflow -» túlfolyik
over-generous -» túlságosan nagylelkű
overgrazing -» túllegeltetés
overgrown -» benőtt
overgrown -» elburjánzott
overgrown -» felnyúlt
overgrown -» hirtelen nőtt
overgrown -» nyurga
overgrown with grass -» begyepesedett
to overguess -» túlbecsül
overhand -» alulról felfelé irányuló
overhand stoping -» főtepásztafejtés
overhang -» kiálló rész
overhang -» túlnyúlás
to overhang, overhung -» fenyeget
to overhang, overhung -» kiáll
to overhang, overhung -» kinyúlik
to overhang, overhung -» kiugrik
to overhang, overhung -» túlnyúlik
overhaul -» generáljavítás
overhaul -» nagyjavítás
to overhaul -» alaposan átvizsgál
to overhaul -» alaposan kijavít
to overhaul -» generáloz
to overhaul -» nagyjavítást végez
to overhaul -» utolér
overhead -» állandó költség
overhead -» általános
overhead -» átalány
overhead -» fej fölötti
overhead -» fej fölött
overhead -» felfüggesztett
overhead -» felső
overhead -» felső helyzetű
overhead -» felül
overhead -» felülvezérelt
overhead -» fenti
overhead -» fixköltség
overhead -» föld feletti
overhead -» külszíni
overhead -» magasban
overhead -» rezsi
overhead -» rezsiköltség
overhead -» üzemi rezsi
overhead -» üzemi rezsiköltség
overhead aerial -» magasantenna
overhead bridge -» felüljáró
overhead cable -» felsővezeték
overhead cable -» légkábel
overhead costs -» improduktív költségek
overhead costs -» üzemi rezsi
overhead costs -» üzemi rezsiköltségek
overhead crane -» felsőpályás daru
overhead crane -» futódaru
overhead crane -» híddaru
overhead crossing -» felüljáró keresztezés
overhead crossing -» felüljáró útkeresztezés
overhead drive -» felső meghajtás
overhead expenses -» improduktív költségek
overhead expenses -» üzemi rezsi
overhead expenses -» üzemi rezsiköltség
overhead fire -» saját csapatok felett ellőtt tűz
overhead irrigation -» emelőműves öntözés
overhead lighting -» felső világítás
overhead personnel -» nyilvántartó személyzet
overhead price -» átalányár
overhead railway -» magasvasút
overhead stoping -» főtepászta-fejtés
overhead valve -» felülvezérelt szelep
overhead wire -» felső vezeték
overhead wire -» légvezeték
overhead wire -» szabadvezeték
to overhear, overheard -» hallgatózással meghall
to overhear, overheard -» kihallgat
to overhear, overheard -» meghall
to overhear, overheard -» véletlenül meghall
to overheat -» hőnfut
to overheat -» túlfűt
to overheat -» túlhevít
to overheat -» túlmelegszik
to overheat oneself -» kihevül
overheated -» hőnfuttatott
overheating -» hőnfutás
overheating -» túlfűtés
overheating -» túlhevítés
overheating -» túlmelegedés
to overjoy -» elragadtat
to overjoy -» nagy örömmel tölt el
overjoyed -» elragadtatott
overjoyed -» végtelenül boldog
overland -» isten háta mögötti terület
overland -» kontinensen át
overland -» szárazföldi
overland -» szárazföldön át
overland -» szárazföldi úton
overland -» terepjáró
to overland -» nagy távolságokra hajt
to overland -» nagy távolságra utazik
overland bus -» távolsági autóbusz
overland man -» birkaterelő juhász
overland man -» távolsági marhahajcsár
overland route -» szárazföldi út
overlander -» hajcsár
overlander -» más államból való ember
overlander -» utazó
overlap -» átfedés
to overlap -» átfed
to overlap -» egybeesik
to overlap -» egybevág
to overlap -» részben fed
overlap fault -» rátolódás
overlap fault -» takaró redő
to overlap one another -» átfedik egymást
overlapping -» átfedő
overlapping -» egymást részben fedő
overlay -» ágytakaró
overlay -» borítás
overlay -» burkolat
overlay -» felső lap
overlay -» kis terítő
overlay -» rátét
to overlay, overlaid -» beborít
to overlay, overlaid -» befed
to overlay, overlaid -» betakar
to overlay, overlaid -» ráborít
to overlay, overlaid -» takar
overlaying -» takarás
overleaf -» hátlapon
overleaf -» túloldalon
overload -» súlytöbblet
overload -» túlterhelés
to overload -» túlterhel
to overlook -» elkerüli a figyelmét
to overlook -» elnéz vmit
to overlook -» néz vmire
to overlook -» nyílik vmire
to overlook -» szemet huny vmi felett
to overlook -» vmire néz
to overlook -» vmire nyílik
overlord -» feljebbvaló
overlord -» hűbérúr
overlord -» legfőbb úr
overly -» nagyon is
overly -» túlságosan
overmuch -» nagyon is
overmuch -» nagyon is sokat
overmuch -» szerfölött
overmuch -» túl sok
overnight -» egész éjjel
overnight -» éjszakai
overnight -» éjszaka folyamán történő
overnight -» éjszaka folyamán
overnight -» előző éjjel
overnight -» előző este
overnight -» hirtelen
overnight -» máról holnapra
overnight -» reggelig
overpaid -» túlfizetett
overpass -» felüljáró
overpopulation -» túlnépesedés
over-potential -» túlfeszültség
to overpower -» lebír
to overpower -» legyőz
overpowering -» ellenállhatatlan
overpowering -» erős
overpowering -» hatalmas
overpriced -» túl drága
over-production -» túltermelés
overproduction -» túltermelés
to overrate -» túladóztat
to overrate -» túlbecsül
to overrate -» túlértékel
to overreact -» túlreagál vmit
overreaction -» túlreagálás
to override, overrode, overridden -» agyonhajszol
to override, overrode, overridden -» átgázol
to override, overrode, overridden -» hatástalanít
to override, overrode, overridden -» legázol
to override, overrode, overridden -» megsemmisít
to override, overrode, overridden -» semmibe vesz
to override, -rode, -ridden -» agyonhajszol
to override, -rode, -ridden -» átgázol
to override, -rode, -ridden -» hatástalanít
to override, -rode, -ridden -» legázol
to override, -rode, -ridden -» megsemmisít
to override, -rode, -ridden -» semmibe vesz
to overrule -» elutasít
to overrule -» érvénytelenít
to overrule -» hatályon kívül helyez
to overrule -» megmásít
to overrun, overran, overrun -» áthág
to overrun, overran, overrun -» befed
to overrun, overran, overrun -» belep
to overrun, overran, overrun -» benő
to overrun, overran, overrun -» eláraszt
to overrun, overran, overrun -» elborít
to overrun, overran, overrun -» elözönöl
to overrun, overran, overrun -» eltapos
to overrun, overran, overrun -» futásban lehagy
to overrun, overran, overrun -» legázol
to overrun, overran, overrun -» lerohan
to overrun, overran, overrun -» túlfut vmin
to overrun, overran, overrun -» túllép
overs -» ráadás-ív
overs -» rostán visszamaradó anyag
overs -» szitán visszamaradó anyag
overs -» többletív
to oversaturate -» túltelít
oversea -» külföldi
oversea -» külföldön
oversea -» tengeren túli
oversea -» tengeren túl
overseas -» külföldi
overseas -» külföldön
overseas -» tengeren túli
overseas -» tengeren túl
to oversee, oversaw, overseen -» ellenőriz
to oversee, oversaw, overseen -» felügyel
to oversee, oversaw, overseen -» irányít
overseeing -» felügyelő
overseer -» felügyelő
overseer -» gondnok
overseer -» munkavezető
overseer -» művezető
over-sensitive -» túlérzékeny
oversexed -» fokozott szexualitású
oversexed -» nemileg túlfűtött
to overshadow -» árnyékba borít
to overshadow -» beárnyékol
to overshadow -» elhomályosít
to overshadow -» felülmúl
to overshadow -» háttérbe szorít
overshoe -» hócipő
overshoe -» sárcipő
to overshoot oneself -» saját csapdájába esik bele
to overshoot, overshot -» megritkít (vadállományt)
to overshoot, overshot -» túl sok vadat lő ki
to overshoot, overshot -» túlfut
to overshoot, overshot -» túlhalad
to overshoot, overshot -» túllő
to overshoot the mark -» túllő a célon
overshot -» alsónál hosszabb felső állkapcsú (vadászkutya)
overshot -» beszeszelt
overshot -» eltúlzott
overshot -» felső töltésű
overshot -» pityókás
overshot -» túlzott
overshot pick -» felsővetülék
overshot wheel -» felülcsapó vízikerék
overside delivery -» hajóból hajóba átrakás
oversight -» elnézés
oversight -» felügyelet
oversight -» tévedés
oversize -» előírtnál nagyobb méretű dolog
oversize -» rendkívüli méret
oversize -» rostán visszamaradó anyag
oversize -» szitán visszamaradó anyag
oversize -» túlméret
to oversize -» túlméretez
oversize tyre -» túlméretezett gumiabroncs
oversized -» különleges méretű
oversized -» rendkívüli méretű
oversized -» túlméretezett
to oversleep, overslept -» elalussza az időt
to oversleep, overslept -» későn ébred
to oversleep, overslept -» túl későn ébred
overstaffed -» fölös személyzettel rendelkező
to overstate -» túloz
overstatement -» túlzás
overstatement -» túlzott állítás
to overstay -» tovább marad
to overstay -» túl hosszúra nyújtja időzését
to overstay -» túl sokáig marad
to overstep -» túllép vmit
to overstep -» túllép vmin
to overstep the line -» túllépi a megengedett határt
to overstep the line -» túlmegy a megengedett határon
overstimulation -» túlingerlés
overstimulation -» túlingereltség
overstrung -» kereszthúros (zongora)
overstrung -» túlfeszített
to oversubscribe -» túljegyez
overt -» nyílt
overt -» nyilvánvaló
to overtake, overtook, overtaken -» előz
to overtake, overtook, overtaken -» legyőz
to overtake, overtook, overtaken -» megelőz
to overtake, overtook, overtaken -» meglep
to overtake, overtook, overtaken -» ráront
to overtake, overtook, overtaken -» utolér
to overtake, -took, -taken -» előz
to overtake, -took, -taken -» legyőz
to overtake, -took, -taken -» megelőz
to overtake, -took, -taken -» meglep
to overtake, -took, -taken -» ráront
to overtake, -took, -taken -» utolér
overtaking -» elhagyás
to overtax -» túlzottan igénybe vesz
overthrow -» bukás
overthrow -» megbuktatás
overthrow -» megdöntés
overthrow -» vereség
to overthrow, overthrew, overthrown -» felfordít
to overthrow, overthrew, overthrown -» ledönt
to overthrow, overthrew, overthrown -» legyőz
to overthrow, overthrew, overthrown -» megbuktat
to overthrow, overthrew, overthrown -» megdönt
to overthrow, -threw, -thrown -» felfordít
to overthrow, -threw, -thrown -» ledönt
to overthrow, -threw, -thrown -» legyőz
to overthrow, -threw, -thrown -» megbuktat
to overthrow, -threw, -thrown -» megdönt
overtime -» túlóra
overtime -» túlórázás
overtone -» felhang
overtone -» harmonikus felsőhang
to overtone -» túlszínez
overture -» ajánlat
overture -» barátságos közeledés
overture -» nyitány
overtures -» ajánlat
overtures -» barátságos közeledés
to overturn -» felfordít
to overturn -» felfordul
overuse -» agyonhasználás
overuse -» túlzásba vitt használat
overuse -» túlzott mértékű használat
to overuse -» agyonhasznál
to overuse -» lestrapál
to overuse -» végsőkig használ
overused -» agyonhasznált
overused -» lestrapált
overweening -» beképzelt
overweening -» elbizakodott
overweening -» fennhéjazó
overweening -» gőgös
overweeningly -» beképzelten
overweeningly -» elbizakodottan
overweeningly -» gőgösen
overweight -» kövér
overweight -» túlsúlyos
to overwhelm -» eláraszt
to overwhelm -» elborít
to overwhelm -» elnyom
to overwhelm -» eltipor
to overwhelm -» erőt vesz rajta
to overwhelm -» legyőz
to overwhelm -» megsemmisít
overwhelming -» ellenállhatatlan
overwhelming -» elsöprő
overwhelming -» lesújtó
overwhelming -» megsemmisítő
overwhelming -» nyomasztó
overwhelming -» rettenetes
overwhelmingly -» ellenállhatatlanul
overwhelmingly -» nyomasztóan
overwork -» túlfeszített munka
overwork -» túlmunka
overwork -» túlterhelés
to overwork -» agyondolgoztat
to overwork -» agyonhajszol
to overwork -» agyoncsigáz
to overwork -» agyondolgozza magát
to overwork -» agyonhajszolja magát
to overwork -» elcsépel
to overwork -» túl sokat dolgozik
to overwork -» túldolgoztat
to overwork a literary device -» visszaél egy stiláris fordulat használatával
to overwork oneself -» agyondolgozza magát
to overwork oneself -» agyonhajszolja magát
overworked -» agyonhajszolt
overworked -» elcsépelt
overwrought -» agyondolgozott
overwrought -» erőltetett
overwrought -» igen izgatott
overwrought -» kimerült
overwrought -» túlfeszített
overzealous -» túlbuzgó
ovine -» birka-
ovine -» juh-
ovinia -» juhhimlő
oviparous -» petéről szaporodó
oviparous -» tojásról szaporodó
oviparous -» tojásrakó
ovipositing -» tojásrakó
ovoid -» tojás alakú
ovoid -» tojásalak
ovoid -» tojásdad
ovoidal -» tojás alakú
ovoidal -» tojásdad
ovoids -» tojásbrikett
ovum -» pete
to owe -» tartozik
to owe sy a grudge -» haragot táplál vkivel szemben
to owe sy a grudge -» neheztel vkire
owing to sg -» vminek következtében
owl -» bagoly
own -» saját
own -» tulajdon
to own -» beismer
to own -» bevall
to own -» elismer
to own -» tulajdonul bír
own brother -» édes fivér
own brother -» édes testvér
to own up to sg -» beismer vmit
to own up to sg -» bevall vmit
owner -» tulajdonos
ownership -» tulajdon
ownership -» tulajdonjog
ox -» ökör
ox, oxen -» ökör
oxalate -» oxalát
oxalic acid -» oxálsav
oxalic acid -» sóskasav
oxalite -» oxalit
oxford blue -» oxfordi válogatott tagja
oxford blue -» sötétkék
oxidant -» oxidálószer
oxidisable -» oxidálható
oxidizable -» oxidálható
oxyacid -» oxigénsav
oxygen -» oxigén
oxygen acid -» oxigénsav
to oxygenate -» oxidál
to oxygenate -» oxigénez
oxygenation -» oxidáció
oxygenation -» oxidálás
oyster -» osztriga
oz -» uncia
ozone -» ózon