Angol-magyar szótár

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L
M   N   O   P   Q  R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


vacancy -» állás
vacancy -» megüresedés
vacancy -» semmi
vacancy -» űr
vacancy -» üresség
vacant -» gondolat nélküli
vacant -» kifejezéstelen
vacant -» szabad
vacant -» tunya
vacant -» üres
to vacate -» elhagy
to vacate -» elutazik
to vacate -» érvénytelenít
to vacate -» hatálytalanít
to vacate -» kiköltözik
to vacate -» kiürít
to vacate -» lemond
to vacate -» megakadályoz
to vacate -» semmisnek nyilvánít
to vacate -» szabaddá tesz
to vacate -» szabadságra megy
to vacate office -» önként lemond állásáról
to vacate office -» önként lemond tisztségéről
to vacate one's residence -» elhurcolkodik
to vacate one's residence -» elköltözködik
to vacate one's residence -» kiköltözködik
to vacate the premises -» helyiségeket kiürít
vacation -» szünidő
vacation house -» nyaraló
vacation house -» víkendház
vacationer -» nyaraló
vacationer -» szabadságon levő
vaccination -» oltás
to vacillate -» habozik
to vacillate -» ingadozik
to vacillate -» oszcillál
to vacillate -» reszket
to vacillate -» rezeg
to vacillate -» tétovázik
vacuous -» bárgyú
vacuous -» dologtalan
vacuous -» gondolatszegény
vacuous -» hülye
vacuous -» kifejezéstelen
vacuous -» léha
vacuous -» ostoba
vacuous -» tétlen
vacuous -» üres
vacuous -» üresfejű
vacuousness -» bárgyúság
vacuousness -» gondolatszegénység
vacuousness -» kifejezéstelenség
vacuousness -» léhaság
vacuousness -» ostobaság
vacuousness -» tétlenség
vacuousness -» üresfejűség
vacuousness -» üresség
to vacuum -» kiporszívóz
to vacuum -» porszívóz
vacuum bottle -» hőpalack
vacuum bottle -» termosz
vacuum brake -» légfék
vacuum cleaner -» porszívó
vacuum flask -» hőpalack
vacuum flask -» termosz
vacuum pump -» légszivattyú
vacuum tube -» elektroncső
vacuum tube -» vákuumcső
vacuum, vacua -» légűr
vacuum, vacua -» légüres tér
vacuum, vacua -» vákuum
vacuum valve -» elektroncső
vacuum valve -» vákuumcső
to vacuum-clean -» kiporszívóz
to vacuum-clean -» porszívóz
vadose -» vadózus
vadose-zone -» vadózus réteg
vadose-zone -» vízzel telítetlen talajréteg
vagabond -» csavargó
vagabondage -» csavargás
vagabondage -» kóborlás
vagary -» hóbort
vagary -» szeszély
vagina -» hüvely
vagina -» vagina
vagina, vaginae -» burok
vagina, vaginae -» hüvely
vagina, vaginae -» levélburok
vagina, vaginae -» vagina
vaginal -» hüvely alakú
vaginal -» hüvelyi
vaginal -» hüvelyként környező
vaginal -» tok alakú
vaginal capsule -» hüvelylabdacs
vaginal douche -» hüvelyöblítés
vaginal douche -» irrigálás
vaginal speculum -» hüvelytükör
vagrant -» csavargó
vagrant -» kóborló
vague -» bizonytalan
vague -» halvány
vague -» határozatlan
vague -» homályos
vague -» tétova
vaguely -» bizonytalanul
vaguely -» határozatlanul
vaguely -» tétován
vagueness -» bizonytalanság
vagueness -» határozatlanság
vain -» csalóka
vain -» hiábavaló
vain -» hiú
vainglorious -» beképzelt
vainglorious -» dicsekvő
vainglorious -» hencegő
vainglorious -» kérkedő
vainglorious -» öntelt
vaingloriousness -» dicsekvés
vaingloriousness -» dicsekvő természet
vaingloriousness -» hencegés
vaingloriousness -» hencegő természet
vaingloriousness -» kérkedés
vaingloriousness -» kérkedő természet
vainglory -» beképzeltség
vainglory -» elbizakodott gőg
vainglory -» hencegés
vainglory -» kérkedés
vainglory -» kicsinyes hiúság
to vainglory -» henceg
to vainglory -» kérkedik
vainly -» hiába
vainly -» hiábavalóan
vainly -» hiún
vainness -» hiábavalóság
vainness -» hiúság
valance -» ágyfüggöny
valance -» ágykárpit
valance -» függönytartó
valance -» karnis
valance -» kárpitszövet
valance -» rojtos fodor
valance -» sárhányókötény
valance -» selyemdamaszt
to valance -» keskeny kárpittal díszít
to valance -» szakállal díszít
vale -» völgy
vale! -» isten veled!
valence -» ágyfüggöny
valence -» ágykárpit
valence -» kárpitszövet
valence -» molekula atomszáma
valence -» rojtos fodor
valence -» selyemdamaszt
valence -» vegyérték
valence -» vegyértékűség
valency -» molekula atomszáma
valency -» vegyérték
valency -» vegyértékűség
valency electrons -» valencia-elektronok
valency electrons -» vegyérték-elektronok
valet -» inas
valet -» komornyik
to valet -» kiszolgál
valet bag -» ruhatartó zsák
valiant -» bátor
valiant -» derék
valiant -» vitéz
valiant trencherman -» nagyevő
valiant trencherman -» nagyétkű ember
valiantly -» bátran
valiantly -» vitézül
valid -» alapos
valid -» érvényes
valid -» indokolt
valid -» megalapozott
valid until recalled -» visszavonásig érvényes
to validate -» érvényesít
to validate -» jóváhagy
to validate -» megerősít
validation -» érvényesítés
validation -» jóváhagyás
validation -» megerősítés
validity -» érvényesség
valise -» katonai poggyászzsák
valise -» kézitáska
valise -» poggyászzsák
valise -» útitáska
valley -» völgy
valor -» bátorság
valor -» hősiesség
valor -» vitézség
to valorize -» árat megállapít
to valorize -» felértékel
to valorize -» valorizál
valour -» bátorság
valour -» hősiesség
valour -» vitézség
valuable -» értékes
valuation -» értékelés
value -» érték
to value -» becsül
to value -» értékel
to value -» megbecsül
to value -» tisztel
value added tax -» értéknövekedési adó
value added tax -» hozzáadott érték adó
value in exchange -» csereérték
to value sg at a low rate -» kevésre becsül vmit
valued -» becses
valued -» értékes
valueless -» értéktelen
valuer -» becsüs
values -» erkölcsi értékrend
values -» értékrend
values -» szellemi értékrend
valve -» elektroncső
valve -» kagylóhéj
valve -» rádiócső
valve -» szelep
valve -» tolózár
valve flap -» szelepcsappantyú
valve piston -» dugattyús tolattyú
to vamoose -» elillan
to vamoose -» elkotródik
to vamoose -» elszelel
to vamoose -» kereket old
to vamoose -» lelép
to vamoose -» meglóg
to vamose -» elillan
to vamose -» elkotródik
to vamose -» elszelel
to vamose -» kereket old
to vamose -» lelép
to vamose -» meglóg
vampire -» kalandornő
vampire -» süllyesztő
vampire -» szipolyozó ember
vampire -» vámpír
vampire -» vérszopó kísértet
vampire-bat -» vámpír
vampire-trap -» süllyesztő
vampiric -» szipolyozó
vampiric -» vámpírszerű
vampiric -» vérszopó
vampirism -» gyötrésre való hajlam
vampirism -» kínzásra való hajlam
vampirism -» vámpírokban való hit
vampirism -» vámpírok vérszívása
vampirism -» vámpírok kegyetlenkedése
van -» arcvonal
van -» élcsapat
van -» előcsapat
van -» előhad
van -» előőrs
van -» élvonal
van -» fedett teherszállító kocsi
van -» fedett teherkocsi
van -» fedett tehervagon
van -» front
van -» furgon
van -» szárny
van -» szárnyépület
van -» szelelőrosta
van -» szelelőlapát
van -» szélmalomkar
van -» teherszállító kocsi
van -» teherautó
van -» zárt teherszállító kocsi
to van -» rostál
to van -» szelel
to van -» teherautón szállít
to van -» teherkocsin szállít
to van -» vezet
van in -» előny adogatónál
van out -» előny fogadónál
vanadium -» vanádium
vandal -» barbár
vandal -» romboló
vandal -» vandál
vandalism -» vandalizmus
to vandalize -» lerombol
to vandalize -» tönkretesz
to vandyke -» csipkéz
to vandyke -» díszít
to vandyke -» fodroz
to vandyke -» van Dyke gallérral díszít
vandyke cape -» van Dyke gallér
vandyke collar -» van Dyke gallér
vandykes -» hullámos minta
vandykes -» tarajos minta
vane -» szárny
vane -» szélkakas
vang -» csonkakötél
vang-fall -» csonkakötél-húzószál
van-guard -» árukihordó segéd
vanguard -» első csatasor
van-guard -» kocsikísérő
vanguard artist -» avantgardista művész
vanguard artist -» leghaladóbb művész
vanguard artist -» legmodernebb művész
vanguard artist -» újító művész
vanguard detachment -» élcsapat
vanguard detachment -» élgárda
vanguard detachment -» előcsapat
vanguard detachment -» előhad
vanguard detachment -» előőrs
vanguard fighter -» élenjáró harcos
vanguard of the movement -» mozgalom élharcosa
vanilla -» vanília
vanilla custard -» vaníliakrém
to vanish -» elenyészik
to vanish -» eltűnik
to vanish -» elveszik
vanishing -» elenyésző
vanishing -» elenyészés
vanishing -» eltűnő
vanishing -» eltűnés
vanishing cream -» nappali arckrém
vanishing point -» távlatpont
vanishing point -» távlati pont
vanity -» hiábavalóság
vanity -» hiúság
vanity -» öltözőasztal
vanity bag -» piperetáska
vanity case -» piperetáska
vanquish -» juhok tbc-je
to vanquish -» győz
to vanquish -» győzedelmeskedik
to vanquish -» győzelmet arat
to vanquish -» legyőz
to vanquish -» leigáz
to vanquish -» leküzd
vanquishable -» legyőzhető
vanquishable -» leigázható
vanquishable -» leküzdhető
vanquished -» legyőzött
vanquisher -» győző
vanquisher -» győztes
vanquisher -» hódító
vantage -» előny
vantage -» fölény
vantage -» kedvező alkalom
vantage in -» előny itt
vantage in -» előny adogatónál
vantage out -» előny ott
vantage out -» előny fogadónál
vantage-ground -» előnyös helyzet
vantage-ground -» helyzeti előny
vantage-ground -» jó kilátást nyújtó pont
vantage-point -» előnyös helyzet
vantage-point -» helyzeti előny
vantage-point -» jó kilátást nyújtó pont
vapid -» ízetlen
vapid -» lapos
vapid -» sületlen
vapid -» unalmas
vapor -» gőz
vapor -» kigőzölgés
vapor -» pára
to vapor -» dumál
to vapor -» fecseg
to vapor -» gőzölög
to vapor -» henceg
to vapor -» párolog
vaporization -» elgőzölögtetés
vaporization -» párologtatás
vaporization -» permetszerű szórás
vaporization -» porlasztás
to vaporize -» elgőzölög
to vaporize -» elgőzölögtet
to vaporize -» elpárolog
to vaporize -» elpárologtat
to vaporize -» elporlik
to vaporize -» elporlaszt
to vaporize -» párolog
to vaporize -» párologtat
vaporizer -» elgőzölögtető
vaporizer -» párologtató
vaporizer -» permetező
vaporizer -» porlasztó
vapour -» gőz
vapour -» kigőzölgés
vapour -» pára
to vapour -» dumál
to vapour -» fecseg
to vapour -» gőzölög
to vapour -» henceg
to vapour -» párolog
vapour trail -» kondenzcsík
vapours -» deprimáltság
vapours -» idegesség
vapours -» szeszély
variable -» állhatatlan
variable -» függvényváltozó
variable -» ingatag
variable -» módosítható
variable -» változó
variable -» változékony
variable -» változtatható
variable -» variálható
variable part of capital -» változó tőkerész
variance -» diszharmónia
variance -» ellentét
variance -» ellentmondás
variance -» eltérés
variance -» viszály
variant -» eltérő
variant -» eltérő olvasat
variant -» különböző
variant -» változat
variant -» variáns
variant spelling -» írásváltozat
variate -» sztochasztikus változó
variate -» valószínűségi változó
variate -» véletlen változó
variation -» ingadozás
variation -» váltakozás
variation -» változat
variation -» változás
variation -» variáció
varied -» sokféle
varied -» sokszínű
varied -» változatos
variegated -» tarka
variegated -» változatos
variegation -» sokszínűség
variegation -» tarkázás
variegation -» tarkaság
variety -» változatosság
various -» különböző
various -» különféle
varnish -» fényezés
varnish -» fénymáz
varnish -» külső máz
varnish -» lakk
varnish -» politúr
varnish -» politúrozás
to varnish -» fényez
to varnish -» lakkoz
to varnish -» politúroz
to varnish -» szépítget
varnish remover -» lakklemosó
varnished -» fényezett
varnished -» lakkozott
varnished -» politúrozott
varnishing -» belakkozás
varnishing -» fényezés
varnishing -» kencézés
varnishing -» lakkozás
varnishing -» politúrozás
varnishing -» szépítgetés
varnishing-day -» megnyitó nap
varnishing-day -» verniszázs
to vary -» megváltozik
to vary -» módosít
to vary -» tarkít
to vary -» váltakozik
to vary -» váltogat
to vary -» változatossá tesz
to vary -» változik
to vary -» változtat
to vary from sg -» eltér vmitől
to vary from sg -» elüt vmitől
to vary from sg -» különbözik vmitől
to vary in sg -» különbözik vmiben
vascular -» ér-
vascular -» véredény-
vascular lesion -» keringési zavar
vascular plant -» edényes növény
vase -» váza
vasectomy -» ondóvezeték elkötése
vasectomy -» vasektómia
vasodilation -» értágulás
vasodilator -» értágító
vast -» hatalmas
vast -» óriási
vast -» rengeteg
vastness -» mérhetetlenség
vastness -» óriási nagyság
vat -» csáva
vat -» dézsa
vat -» kád
vat -» medence
vat -» tartály
to vat -» csávába tesz
to vat -» dézsába tesz
to vat -» erjesztőkádba tesz
to vat -» kádba tesz
to vat -» kádban erjeszt
to vat -» tartályba tesz
vat-dyed -» kádfestékkel festett
vatful -» dézsányi
vatful -» kádnyi
vaticide -» próféta gyilkosa
vaticide -» próféta megölése
vaticinal -» jövendölő
vaticinal -» jövőbe látó
vaticinal -» prófétai
to vaticinate -» jósol
to vaticinate -» jövendőt mond
to vaticinate -» jövendöl
vaticinator -» jós
vaticinator -» jövendőmondó
vaticinator -» próféta
vaticinatress -» jósnő
vaudeville -» énekes-zenés vígjáték
vaudeville -» kabaré
vaudeville -» revü
vaudeville -» varieté
vaudeville -» vidám operett
vault -» bolthajtás
vault -» boltív
vault -» boltozat
vault -» boltozatos pince
vault -» égbolt
vault -» kripta
vault -» páncélterem
vault -» pince
vault -» rúdugrás
vault -» ugrás
to vault -» átugrik vmit
to vault -» beboltoz
to vault -» ugrik
vaulted -» boltozatos
vaulter -» akrobata
vaulter -» műlovar
vaulter -» ugró
vaulter -» ugróakrobata
vaulting -» boltozat
vaulting -» szökellő
vaulting -» szökellés
vaulting -» ugrás
vaulting -» ugró
vaulting ambition -» nagyra törő vágy
vaulting buck -» bak (tornaszer)
vaulting horse -» ló (tornaszer)
vaulting-horse -» ló (tornaszer)
vaunt -» hencegés
vaunt -» kérkedés
to vaunt -» dicsekszik
to vaunt -» feldicsér
to vaunt -» magasztal
v-belt -» ékszíj
v-belting -» ékszíj
VC -» vietkong
veal -» borjúhús
veal -» borjú
veal cutlet -» borjúszelet
veal-cutlet -» borjúszelet
veals -» borjúbőrök
vealy -» borjúhoz hasonló
vealy -» éretlen
vealy -» fiatal
vector -» betegséghordozó
vector -» vektor
vector -» vírushordozó
vectorial -» vektoriális
vee -» v alakú
vee -» v alakú tárgy
vee -» v betű
veep -» alelnök
veer -» irányváltozás
to veer -» bárdol
to veer -» irányt változtat
to veer -» kienged
to veer -» lazít
to veer -» marat
to veer -» megfordul
to veer -» napirányba fordít
to veer -» pácol
to veer about -» irányt változtat
to veer about -» megfordul
to veer away -» lazít
to veer away -» megereszt
to veer out -» kiereszt (kötelet)
to veer out -» kiereszt
to veer out -» lazít
to veer out -» megereszt
to veer round -» ellenkező végletbe csap
to veer round -» megfordul
to veer round -» megváltoztatja a véleményét
veg -» buta ember
veg -» fafej
veg -» tejbetök
veg -» tökfej
veg -» vízfej
veg -» zöldség
vegetable -» főzelék
vegetable -» főzelékféle
vegetable -» növényi
vegetable -» növényi eredetű
vegetable -» zöldség
vegetable -» zöldségféle
vegetable butter -» növényi zsiradék
vegetable fat -» növényi zsiradék
vegetable garden -» konyhakert
vegetable garden -» veteményes kert
vegetable kingdom -» növényvilág
vegetable marrow -» tök
vegetable matter -» növényi anyag
vegetable oil -» növényi olaj
vegetable-dish -» főzelék
vegetal -» növényi
vegetarian -» növényvő
vegetarian -» vegetáriánus
to vegetate -» tengődik
to vegetate -» tenyészik
to vegetate -» tesped
to vegetate -» vegetál
vegetative -» nem akaratlagos
vegetative -» vegetatív
vehemence -» hév
vehemence -» hevesség
vehement -» erős
vehement -» heves
vehement -» robbanékony
vehement -» szilaj
vehement -» vehemens
vehemently -» indulatosan
vehemently -» szenvedélyesen
vehicle -» eszköz
vehicle -» hordozó közeg
vehicle -» jármű
vehicle -» közvetítő közeg
vehicle -» vivőanyag
vehicular -» járművel kapcsolatos
vehicular -» közlekedési
vehicular -» közúti
vehicular traffic -» járműforgalom
vehicular traffic -» közúti forgalom
veil -» fátyol
veil -» függöny
veil -» lepel
to veil -» lefátyoloz
to veil -» leplez
veil of the palate -» ínyvitorla
veiled -» burkolt
veiled -» elfátyolozott
veiled -» fátyolos
veiled -» fátyollal borított
veiled -» fátyollal letakart
veiled -» lepellel borított
veiled -» lepellel letakart
veiled -» leplezett
veiled -» palástolt
veiled hostility -» burkolt ellenségeskedés
veiled voice -» fátyolos hang
vein -» ér
vein -» erezet
vein -» hajlam
vein -» kedv
vein -» tehetség
vein -» véna
vein -» véredény
to vein -» erez
Velcro -» tépőzár
vellum -» pergamen
vellum paper -» velin papír
velocity -» sebesség
velocity head -» sebesség-magasság
velour -» bársony
velour -» gyapjúvelúrszövet
velour -» pamutvelúrszövet
velour -» velúr
velours -» bársony
velours -» gyapjúvelúrszövet
velours -» pamutvelúrszövet
velours -» velúr
velvet -» bársony
velvet pad -» bársony párnácska
velvet pad -» fényesítő párnácska
velveteen -» pamutbársony
venal -» haszonleső
venal -» megvásárolható
venal -» megvesztegethető
venality -» megvásárolhatóság
venality -» megvesztegethetőség
to vend -» árul
to vend -» árusít
to vend -» elad
to vend -» kereskedik
vendetta -» vendetta
vendetta -» vérbosszú
vendibility -» eladhatóság
vendibility -» keresettség
vendible -» árusítható
vendible -» eladható
vendible -» kapható
vendibles -» eladó áruk
vending machine -» árusító automata
vending machine -» automata büfé
vendition -» eladás
vendor -» árus
vendor -» eladó
vendor -» eladó fél
vendor -» elárusító
vendor -» kereskedő
vendor -» lapterjesztő
vendor -» utcai árus
veneer -» borítás
veneer -» borítólemez
veneer -» burkolat
veneer -» felszín
veneer -» furnér
veneer -» furnérlemez
veneer -» látszat
veneer -» máz
to veneer -» burkol
to veneer -» furnéroz
to veneer -» lemezel
to veneer -» leplez
to veneer -» takargat
venenate -» megfertőzött
venenate -» mérges
venenate -» mérgezett
to venenate -» megfertőz
to venenate -» megmérgez
venenation -» mérgezés
venenific -» mérget kiválasztó
venenific -» mérget képző
venenous -» mérges
venepuncture -» érbeszúrás
venerable -» nagytiszteletű
venerable -» tiszteletre méltó
to venerate -» hódol vki előtt
to venerate -» tisztel
veneration -» hódolat
veneration -» mélységes tisztelet
veneration -» tisztelet
veneration -» tisztelés
venereal -» nemi
venereal disease -» nemi baj
venereal disease -» nemi betegség
venetian -» velencei
venetian blind -» lécroletta
venetian blind -» reluxa
venetian blinds -» redőny
venetian blinds -» reluxa
venetian red -» angolvörös
venetian red -» kolkotar
venetian red -» vörös vasoxid
venetian red -» vörösokker
venetian window -» háromosztású ablak
vengeance -» bosszú
vengeful -» bosszúálló
vengeful -» bosszúvágyó
vengeful -» bosszúszomjas
venial -» bocsánatos
venial -» elnézhető
venial -» jelentéktelen
venial -» megbocsátható
veniality -» bocsánatosság
veniality -» elnézhető jelleg
veniality -» megbocsátható jelleg
veniality -» megbocsáthatóság
venially -» megbocsáthatóan
venison -» őz húsa
venison -» őzhús
venison -» szarvas húsa
venison -» szarvashús
venison -» vadkan húsa
venom -» méreg
venomous -» dühös
venomous -» epés
venomous -» mérges
venous -» eres
venous -» vénás
vent -» bátorság
vent -» eladás
vent -» erély
vent -» értékesítés
vent -» felmerülés a víz felszínére
vent -» furulyalyuk
vent -» gyújtólyuk
vent -» gyújtónyílás
vent -» hasíték
vent -» kémény
vent -» kibúvó
vent -» kifolyó
vent -» kiömlési nyílás
vent -» kivezető út
vent -» kürtő
vent -» lőrés
vent -» lyuk
vent -» nyílás
vent -» piac
vent -» rés
vent -» robbantólyuk
vent -» slicc
vent -» szabad menet
vent -» szabad pálya
vent -» szabad folyás
vent -» szaglás
vent -» szelelőlyuk
vent -» szimat
vent -» tűzhányókürtő
vent -» végbélnyílás
vent -» ventillátor
vent -» vulkántorok
vent -» vulkáncsatorna
to vent -» kiereszt
to vent -» szellőztet
vent of words -» szóáradat
to vent on sy -» kitölti a haragját vkin
to vent one's gall on sy -» mérgét kitölti vkin
ventil -» szelep
ventil -» ventil
ventil -» zárószelep
ventilable -» szellőztethető
to ventilate -» kitereget
to ventilate -» levegőztet
to ventilate -» nagy nyilvánosság előtt tárgyal
to ventilate -» oxigénnel telít
to ventilate -» oxigenál
to ventilate -» rostál
to ventilate -» szelel
to ventilate -» szellőztet
to ventilate -» szellőzéssel ellát
to ventilate -» szellőztető berendezéssel ellát
ventilating -» szellőző
ventilating -» szellőztető
ventilating fan -» szellőzőkerék
ventilating fan -» ventillátor
ventilating road -» légvágat
ventilating shaft -» légakna
ventilating shaft -» szellőzőakna
ventilating-cowl -» szélfogó
ventilating-engine -» szellőztető berendezés
ventilating-pipe -» szélfogó
ventilation -» félelmek feltárása
ventilation -» félelmek levezetése
ventilation -» kényszerképzetek feltárása
ventilation -» kényszerképzetek levezetése
ventilation -» kiteregetés
ventilation -» légcsere
ventilation -» lelki konfliktusok feltárása
ventilation -» lelki konfliktusok levezetése
ventilation -» nyilvánosság előtti tárgyalás
ventilation -» oxigénnel ellátás
ventilation -» szellőzés
ventilation -» szellőztetés
ventilation -» szellőztető berendezés
ventilation-shaft -» légakna
ventilative -» szellőztető
ventilator -» szellőztetőkészülék
ventilator -» szellőzőnyílás
ventilator -» szellőztetőablak
ventilator -» ventillátor
ventilator -» zsalu
venting -» kitöltés
venting of one's anger -» düh kitöltése
ventless -» kifolyó nélküli
ventless -» szellőzőlyuk nélküli
ventral -» has-
ventral -» hasi
ventral -» hasuszony
ventral hernia -» hasi sérv
ventral segment -» hullámcsúcs
ventrally -» has irányába
ventrally -» has irányában
ventrally -» hasmánt
ventricle -» gyomrocs
ventricle -» kamra
ventricle -» testüreg
ventriloquially -» hasbeszélő hangon
ventriloquism -» hasbeszélés
ventriloquism -» hasbeszéd
ventriloquist -» hasbeszélő
venture -» kockázat
venture -» vakmerőség
venture -» vállalkozás
to venture -» kísérel
to venture -» kockáztat
to venture -» megkísérel
to venture -» megkockáztat
to venture -» mer
to venture -» merészel
to venture -» merészkedik
to venture upon sg -» megkísérel vmit
venturesome -» kockázatos
venturesome -» merész
venturesome -» vállalkozó szellemű
venue -» illetékes bíróság
venue -» találkozóhely
Venus's looking-glass -» Vénusz tükre
veraciousness -» igaz volta vminek
veraciousness -» igazmondás
veraciousness -» igazság
veracity -» igaz volta vminek
veracity -» igazmondás
veracity -» igazság
veranda -» tornác
veranda -» veranda
verandah -» tornác
verandah -» veranda
verb -» cselekvés
verb -» ige
verb drill -» igeragozási gyakorlat
verbal -» betű szerinti
verbal -» igei
verbal -» igenév
verbal -» szó szerinti
verbal -» szóbeli
verbatim -» betű szerinti
verbatim -» betű szerint
verbatim -» szó szerinti
verbatim -» szó szerint
verbiage -» bőbeszédűség
verbiage -» locsogás
verbiage -» szóáradat
verbiage -» szószaporítás
verbiage -» szószátyárkodás
verbiage -» üres fecsegés
verdancy -» tapasztalatlanság
verdancy -» zöld szín
verdancy -» zöldfülűség
verdant -» éretlen
verdant -» kezdő
verdant -» naiv
verdant -» tapasztalatlan
verdant -» zöld
verdant -» zöldellő
verdant -» zöldfülű
verdict -» döntés
verdict -» ítélet
verdict -» vélemény
verdict -» verdikt
verdigris -» kukoricaüszög
verdigris -» patina
verdigris -» rézrozsda
verge -» határ
verge -» perem
verge -» szegély
verge -» széle vminek
to verge on sg -» határos vmivel
to verge upon sg -» határos vmivel
verger -» pálcavivő
verger -» templomszolga
veriest fool -» kötözni való bolond
verifiable -» ellenőrizhető
verifiable -» igazolható
verification -» bebizonyítás
verification -» bebizonyosodás
verification -» beigazolás
verification -» beigazolódás
verification -» bizonyítás
verification -» egyeztetés
verification -» felülvizsgálat
verification -» igaznak bizonyulás
verification -» igazolás
verification -» megállapítás
verification -» megerősítés
verification -» okirati bizonyítás
verification -» okirati igazolás
verification of claims -» követelések igazolása
verifier -» vizsgáló
to verify -» átvizsgál
to verify -» ellenőriz
to verify -» igazol
to verify -» megerősít
verily -» bizony
verily -» valóban
verisimilar -» valószínű
verisimilar -» valószerű
veritable -» igazi
veritable -» valóságos
verity -» igazság
verity -» való dolog
vermiculate -» barázdált
vermiculate -» féregmintás
vermiculite -» vermikulit
vermin -» csőcselék
vermin -» élősdiek
vermin -» férgek
vermin -» kis kártékony állatok
verminous -» bélférges
verminous -» férgektől hemzsegő
verminous -» férges
verminous -» gilisztás
verminous disease -» élősdik által terjesztett betegség
vernacular -» anyanyelv
vernacular -» nemzeti
vernacular -» nemzeti nyelv
vernacular -» népi
vernacular -» népnyelvi
versatile -» sokoldalú
versatility -» ingatagság
versatility -» sokoldalúság
versatility -» változékonyság
verse -» költemény
verse -» strófa
verse -» vers
verse -» verssor
verse -» versszak
to verse -» versbe szed
to verse -» versel
versed -» jártas
versed -» tapasztalt
versed -» verzátus
versefier -» versíró
versification -» verselés
versification -» verselési technika
versification -» versmérték
to versify -» költ
to versify -» megversel
to versify -» megversesít
to versify -» versel
to versify -» verset farag
to versify -» verset ír
version -» változat
version -» verzió
versus -» ellen
vertebra -» csigolya
vertebra -» hátcsigolya
vertebral -» gerinc-
vertebral column -» gerincoszlop
vertebrate -» gerinces
vertex -» csúcs
vertex -» koponyatető
vertex -» orom
vertex -» tetőpont
vertex angle -» csúcsszög
vertex, vertices -» csúcs
vertex, vertices -» csúcspont
vertex, vertices -» fejbúb
vertex, vertices -» fejtető
vertex, vertices -» koponyatető
vertex, vertices -» orom
vertex, vertices -» tetőpont
vertex, vertices -» zenit
vertical -» fejbúbi
vertical -» fejtetői
vertical -» függőleges
vertical -» függőleges vonal
vertical -» legmagasabb ponton levő
vertical -» magassági kör
vertical -» tetőponthoz tartozó
vertical -» zeniten levő
vertical angle -» derékszög
vertical angle -» magassági szög
vertical dissection -» vertikális képletapogatás
vertical engine -» állóhengeres motor
vertical envelopment -» motorizált és légi erők együttes támadása
vertical gradient -» függőleges gradiens
vertical gradient -» magasság szerinti változás
vertical keel -» középső fenékhossz-merevítő gerinclemeze
vertical mill -» karusszel-eszterga
vertical union -» szakmai szakszervezet
verticalism -» függőlegesség
verticality -» függőlegesség
vertically -» függőlegesen
vertiginous -» kavargó
vertiginous -» körbe mozgó
vertiginous -» örvénylő
vertiginous -» szédítő
vertiginous -» szédüléssel járó
vertiginous -» szédülő
vertiginously -» kanyargóan
vertiginously -» kavarogva
vertiginously -» örvénylően
vertiginously -» szédelegve
vertiginously -» szédítően
vertiginously -» szédülve
vertigo -» szédülés
vervain -» verbéna
verve -» hév
verve -» lelkesedés
verve -» lendület
very -» éppen az a
very -» igazi
very -» igen
very -» maga a
very -» maguk a
very -» nagyon
very -» valóságos
very apropos remark -» kapóra jött megjegyzés
very apropos remark -» nagyon találó megjegyzés
very apropos remark -» nagyon helyénvaló megjegyzés
very best -» legeslegjobb
very centre -» kellős közepe
very decent old body -» igen rendes öreg ember
very decent old body -» igen rendes öreg személy
very devil -» maga a megtestesült ördög
very devil -» megtestesült ördög
very first -» legelső
very good -» igen jó
very good -» igenis
very good -» jól van
very interesting -» nagyon érdekes
very just so -» nagyon korrekt
very kind of you -» igen kedves öntől
very kind of you -» igen kedves tőled
very light -» világítórakéta
very much -» igen sok
very much -» igen sokat
very much -» nagyon
very much alive -» életerős
very much alive -» tevékeny
very near asleep -» már-már aludt
very picture of kindness -» testet öltött jóság
very proper old lady -» finomkodó öreg hölgy
very proper old lady -» igazi dáma módjára viselkedő öreg hölgy
very respectable woman -» abszolút tisztességes nő
very same -» pontosan ugyanaz
very same -» teljesen ugyanaz
very spit his father -» kiköpött apja
very well! -» jó!
very well! -» nagyon helyes!
very well! -» nagyszerű!
very well! -» rendben van!
vessel -» edény
vessel -» hajó
vest -» alsóing
vest -» kising
vest -» mellény
vest -» trikó
to vest -» felöltöztet
to vest -» felruház
to vest -» rábíz
to vest -» ráruház
to vest in sy -» átszáll vkire
vestibular -» fültornáchoz tartozó
vestibule -» előcsarnok
vestibule -» előszoba
vestibule -» hall
vestibule -» tornác
vestibule -» zárt peron
vestibule of the ear -» dobüreg
vestibule-car -» átjárókocsi
vestige -» csökevény
vestige -» maradvány
vestige -» nyom
vestige -» nyomdok
vestry -» egyházközségi tanács
vestry -» sekrestye
vet -» állatorvos
vet -» leszerelt katona
vet -» lódoktor
vet -» marhadoktor
vet -» obsitos
vet -» veterán
to vet -» ellenőriz
to vet -» felülvizsgál
to vet -» kezel
to vet -» lekáderez
to vet -» lektorál
to vet -» megvizsgál
vetch -» bükköny
vetchling -» parlagi lednek
veteran -» gyakorlott
veteran -» öreg
veteran -» tapasztalt
veteran -» veterán katona
veterinarian -» állatorvos
veterinary -» állatorvosi
veterinary -» állatorvos
veterinary medicine -» állatorvostan
veterinary surgeon -» állatorvos
veto -» tiltakozás
veto -» vétó
veto -» vétójog
to veto -» megtilt
to veto -» megvétóz
to veto -» vétót mond
to vex -» bosszant
to vex -» felkavar
to vex -» felzavar
to vex -» ingerel
to vex -» nyaggat
to vex -» zaklat
vexation -» aggodalom
vexation -» bosszantás
vexation -» bosszúság
vexation -» nyugtalanítás
vexation -» zaklatás
vexatious -» bosszantó
vexatious -» kellemetlen
vexatious -» terhes
vexatious -» zaklató
vexed -» bosszankodó
vexed -» ideges
vexed -» kérdéses
vexed -» mérgelődő
vexed -» vitás
vexed -» vitatott
vexing -» bosszantó
vexing -» nyugtalanító
via -» át
via -» keresztül
viability -» életképesség
viability -» járhatóság
viability -» megvalósíthatóság
viable -» életképes
viable -» járható
vial -» ampulla
vial -» fiola
vial -» üvegcse
vibes -» megérzés
vibrancy -» rezgés
vibrancy -» vibrálás
vibrant -» remegő
vibrant -» reszkető
vibrant -» rezgő
vibrant -» rezonáló
vibrant -» vibráló
vibrating -» remegő
vibrating -» rezgő
vibrating -» vibráló
vibrating arm -» lengőkar
vibrating conveyor -» lengőcsúszda
vibrating conveyor -» rázócsúszda
vibrating drier -» vibrátoros szárító
vibrating roller -» nyalóhenger
vibrating screen -» rázórosta
vibration -» járás
vibration -» lengés
vibration -» rázkódás
vibration -» rázkódtatás
vibration -» remegés
vibration -» rengés
vibration -» rezgés
vibration -» vibráció
vibration -» vibrálás
vibration damper -» rezgéscsillapító
vibrational -» rezgési
vibrational -» rezgő
vibrational -» vibrációs
vibration-free -» rezgésmentes
vibration-proof -» rázásálló
vibration-proof -» rázkódásmentes
vibration-proof -» rengésálló
vic -» ék alakú repülőraj
vic -» V-alakban repülő gépraj
vic -» v-alakban repülő gépraj
vicar -» anglikán lelkész
vicar -» anglikán plébános
vicar -» helyettes
vicar of Bray -» köpönyegforgató
vicar of Bray -» opportunista
vicarage -» egyházközség
vicarage -» lelkészlakás
vicarage -» paplak
vicarage -» parókia
vicarage -» plébánia
vicarious -» helyettes
vicarious -» helyettesítő
vicarious -» más helyett végzett
vicarious -» más helyett tűrt
vicarious pleasure -» más öröméből vkinek jutó rész
vicariously -» helyettesként
vicariously -» másodkézből
vice -» kicsapongás
vice -» satu
vice -» vétek
vice admiral -» altengernagy
vice versa -» és viszont
vice versa -» fordítva
vice versa -» kölcsönösen
vice-dean -» dékánhelyettes
vice-president -» alelnök
vicinity -» környék
vicinity -» közelség
vicinity -» szomszédság
vicious -» bűnös
vicious -» erkölcstelen
vicious -» gonosz
vicious -» harapós
vicious -» helytelen
vicious -» hibás
vicious -» romlott
vicious -» rossz
vicious -» rosszindulatú
vicious circle -» circulus vitiosus
vicious circle -» körben forgó okoskodás
viciously -» erősen
viciously -» gonoszul
viciously -» rosszindulatúan
viciousness -» gonoszság
viciousness -» rosszakarat
viciousness -» rosszakaratúság
viciousness -» rosszindulat
viciousness -» rossz természet
victim -» áldozat
victimization -» becsapás
victimization -» elnyomás
victimization -» rászedés
to victimize -» becsap
to victimize -» elnyom
to victimize -» feláldoz
to victimize -» megtorlást gyakorol
to victimize -» rászed
victor -» győztes
Victoria cross -» Viktória-kereszt
victorious -» diadalmas
victorious -» győzedelmes
victorious -» győzelmes
victorious -» győzelmi
victorious -» győztes
victorious day -» győzelem napja
victoriously -» diadalmasan
victoriously -» győzedelmesen
victoriously -» győzelmesen
victoriously -» győztesen
victoriousness -» diadalmaskodás
victoriousness -» győzedelmeskedés
victoriousness -» győztesség
victory -» diadal
victory -» győzelem
to victual -» élelemmel ellát
to victual -» élelemmel felszerel
to victual -» élelmez
to victual -» élelmiszert raktároz be
to victual -» ellátja magát élelemmel
to victual -» eszik
to victual -» etet
to victual -» felszereli magát élelemmel
to victual -» táplál
to victual -» táplálkozik
victualage -» élelem
victualage -» élelmiszer
victualage -» eleség
victualage -» ennivaló
victualage -» étel
victualler -» anyagellátó hajó
victualler -» élelmiszerszállító
victualler -» markotányos
victualling -» élelmiszerellátás
victualling-bill -» hajóélelemre vonatkozó vámbejelentés
victualling-book -» ellátmányi jegyzék
victualling-house -» étterem
victualling-office -» élelmezési iroda
victualling-office -» gyomor
victualling-ship -» élelmiszer-raktárhajó
victuals -» élelem
victuals -» élelmiszer
victuals -» eleség
victuals -» ennivaló
victuals -» étel
victuals -» fogyasztási cikkek
video game -» játékautomata
to vie -» verseng
to vie -» versenyez
Vienna -» Bécs
Vienna bread -» zsemle
Vienna lake -» karminpiros
Vienna sausage -» virsli
viennese -» bécsi
viennese -» bécsiek
view -» kilátás
view -» nézet
viewed in the large -» egészében véve
viewed in the large -» nagyjából
viewer -» néző
viewfinder -» kereső
viewing area -» lelátó
viewpoint -» nézőpont
viewpoint -» szempont
vigil -» ünnep előestje
vigil -» virrasztás
vigilance -» éberség
vigilance -» vigyázat
vigilant -» éber
vigilant -» őrködő
vigilant -» szemfüles
vigilant -» vigyázó
vignette -» címke
vignette -» címrajz
vignette -» ékítmény
vignette -» fejléc
vignette -» háttérbe beolvadó arckép
vignette -» komikus jelenet
vignette -» rövid irodalmi karcolat
vignette -» szőlőlevéldísz
vignette -» vignetta
vignette -» záródísz
to vignette -» árnyal
to vignette -» lefokoz
to vignette -» mellképet fényképez
to vignette -» tompít
vignette-engraver -» címkekészítő
vignette-engraver -» fejlécrajzoló
vignette-engraver -» záródíszrajzoló
vignetter -» címkekészítő
vignetter -» fejlécrajzoló
vignetter -» kapumaszk
vignetter -» záródíszrajzoló
vignettist -» címkekészítő
vignettist -» fejlécrajzoló
vignettist -» záródíszrajzoló
vigor -» életerő
vigor -» energia
vigor -» erély
vigor -» erő
vigor -» nyomaték
vigorous -» élénk
vigorous -» életerős
vigorous -» erőteljes
vigorous -» nyomatékos
vigorously -» erőteljesen
vigorously -» nyomatékosan
vigour -» életerő
vigour -» energia
vigour -» erély
vigour -» erő
vigour -» nyomaték
vile -» aljas
vile -» értéktelen
vile -» gonosz
vile -» gyarló
vile -» hitvány
vile -» ócska
vile -» vacak
vilely -» aljasul
vilely -» hitvány módra
vileness -» aljasság
vileness -» hitványság
vilification -» becsmérlés
vilification -» rágalmazás
vilifier -» becsmérlő
vilifier -» rágalmazó
to vilify -» becsmérel
to vilify -» rágalmaz
villa -» családi ház
villa -» rezidencia
villa -» villa
village -» falu
village -» község
villager -» falusi
villain -» cselszövő
villain -» gazember
villainous -» aljas
villainous -» hitvány
villainous -» komisz
villainous -» ócska
villainy -» alávalóság
villainy -» gazság
villainy -» gaztett
vim -» életerő
vim -» életkedv
vim -» energia
vim -» rámenősség
vim -» tetterő
vin ordinaire -» minőségi bor
vinaigrette -» kétkerekű gyaloghintó
vinaigrette -» szagoltató üvegcse
to vindicate -» érvényesít
to vindicate -» fenntart
to vindicate -» igazol
to vindicate -» igényt tart vmire
to vindicate -» magáénak követel
to vindicate -» megtart
to vindicate -» megvéd
to vindicate -» tisztáz (személyt)
to vindicate -» vindikál
to vindicate one's rights -» érvényesíti jogait
vindication -» érvényesítés
vindication -» fenntartás
vindication -» követelés
vindication -» megvédelmezés
vindication -» összefüggéstelen beszéd
vindication -» visszakövetelés
vindicative -» bosszúálló
vindicative -» bosszúszomjas
vindicative -» igazoló
vindicative -» védelmező
vindicator -» védelmező
vindictive -» bosszúálló
vindictive -» bosszúszomjas
vindictive -» gyűlölködő
vindictive -» haragtartó
vindictiveness -» bosszúállás
vindictiveness -» bosszúszomj
vine -» kúszónövény
vine -» szőlő
vine -» szőlőtő
vine -» szőlőtőke
vine that warms the heart -» vérpezsdítő bor
vinegar -» ecet
vineyard -» szőlőskert
vinous -» borgőzös
vinous -» borízű
vinous -» boros
vinous -» borral átitatott
vinous -» borszínű
vinous -» ittas
vinous -» részeg
vintage -» évi bortermés
vintage -» szüret
vinyl -» vinil
vinyl -» vinilgyök
vinyl floor covering -» linóleum
viola -» brácsa
viola -» mélyhegedű
to violate -» áthág
to violate -» erőszakot követ el (nőn)
to violate -» megbecstelenít
to violate -» megerőszakol
to violate -» meggyaláz
to violate -» megront
to violate -» megsért
to violate -» megszeg
to violate -» megszentségtelenít
violation -» áthágás
violation -» erőszak
violation -» háborgatás
violation -» megbecstelenítés
violation -» megsértés
violation -» megszegés
violation -» nemi erőszak
violator -» sértő
violator -» szabálysértő
violator -» törvénysértő
violator -» zavaró
violence -» durvaság
violence -» erőszak
violent -» erőszakos
violent -» heves
violent -» robbanékony
violently -» erőszakosan
violently -» hevesen
violet -» ibolya
violin -» hegedű
violin clef -» violinkulcs
violin player -» hegedűs
violin school -» hegedűiskola
violinist -» hegedűművész
violinist of second rank -» másodrangú hegedűs
viper -» gonosz személy
viper -» rosszindulatú személy
viper -» vipera
viper's grass -» artifiola
viperidae -» viperafélék
viperiform -» vipera alakú
viperiform -» viperaszerű
viperine -» álnok
viperine -» gonosz
viperine -» viperaszerű
viperine -» vipera-
viperine snake -» viperasikló
viperish -» álnok
viperish -» gonosz
viperish -» mérges
viperish -» vipera-
viperish -» viperaszerű
viperish tongue -» gonosz nyelv
viperous -» álnok
viperous -» gonosz
viperous -» mérges
viperous -» vipera-
viperousness -» álnokság
viperousness -» gonoszság
viperousness -» viperatermészet
virgin -» érintetlen
virgin -» hajadon
virgin -» szűz
virgin forest -» őserdő
virginal -» szűz-
virginal -» szűzi
virginal membrane -» szűzhártya
virginals -» virginál
virginia -» virzsínia
virginia -» virzsíniadohány
Virginia creeper -» vadszőlő
virginity -» szüzesség
virile -» férfias
virility -» férfiasság
virtual -» benne rejlő
virtual -» látszólagos
virtual -» lényegbeni
virtual -» tényleges
virtual -» tulajdonképpeni
virtually -» látszólag
virtue -» előny
virtue -» erény
virtue -» erkölcsi tisztaság
virtue -» érték
virtuosity -» műértés
virtuosity -» művészetek szeretete
virtuosity -» virtuozitás
virtuoso, virtuosi -» különlegességek kedvelője
virtuoso, virtuosi -» mester
virtuoso, virtuosi -» műértő
virtuoso, virtuosi -» műtárgyak kedvelője
virtuoso, virtuosi -» művészetek kedvelője
virtuoso, virtuosi -» művész
virtuoso, virtuosi -» természettudományos kísérletező
virtuoso, virtuosi -» természetbölcselő
virtuoso, virtuosi -» virtuóz
virtuous -» érdemes
virtuous -» erényes
virtuous -» erkölcsös
virtuous -» gyógyhatású
virtuous -» hathatós
virtuous plant -» gyógynövény
virulent -» epés
virulent -» fertőző
virulent -» heveny
virulent -» heves
virulent -» maró
virulent -» rosszindulatú
virulent -» virulens
virus -» vírus
visa -» vízum
to visa, visa'd -» útlevelet láttamoz
to visa, visa'd -» vízummal ellát
to visa, visa'd -» vízumot ad
to visa, visad -» útlevelet láttamoz
to visa, visad -» vízummal ellát
to visa, visad -» vízumot ad
visage -» ábrázat
visage -» arc
visage -» tekintet
visaged -» vmilyen arcú
visaged -» vmilyen arccal rendelkező
vis-#0224;-vis -» átellenben
vis-#0224;-vis -» szemben
vis-#0224;-vis -» szemben álló
vis-#0224;-vis -» szemközti
vis-#0224;-vis -» szemközt táncoló személy
vis-#0224;-vis -» szemközt
viscera -» belek
viscera -» belső részek
viscera -» zsigerek
visceral -» belső részi
visceral -» belső részekre vonatkozó
visceral -» zsigeri
visceral muscle -» zsigerizom
viscid -» nyúlós
viscid -» ragadós
viscid -» viszkózus
viscidity -» nyúlósság
viscidity -» ragadósság
viscidity -» viszkozitás
viscosity -» belső súrlódás
viscosity -» nyúlósság
viscosity -» viszkozitás
viscount -» vicomte
viscount -» vikomt
viscountcy -» vicomte-i cím
viscountcy -» vicomte-i rang
viscountess -» vicomte felesége
viscountess -» vikomtessz
viscountship -» vicomte-i cím
viscountship -» vicomte-i rang
viscounty -» vicomte-i cím
viscounty -» vicomte-i rang
viscounty -» vicomte uralma alatt álló terület
viscous -» nyúlós
viscous -» ragadós
viscous -» viszkózus
vise -» satu
visibility -» látási viszonyok
visibility -» láthatóság
visible -» látható
vision -» éleslátás
vision -» előrelátás
vision -» látás
vision -» látóképesség
vision -» látomás
vision -» látvány
vision -» vízió
visionary -» képzeletbeli
visionary -» képzelt
visionary -» képzelgő
visionary -» látnok
visioned -» ihletett
visionless -» vak
visionless -» világtalan
to visit -» látogat
to visit -» meglátogat
visitation -» ítélet
visitation -» látogatás
visitation -» megfenyítés
visitation -» szemle
visitation of god -» isten csapása
visiting professor -» egyetemi tanár
visitor -» látogató
visitor -» vendég
visitor's tax -» gyógydíj
visitor's tax -» kúrtaksa
visitor's tax -» üdülőhelyi illeték
vista -» allé
vista -» fasor
vista -» kilátás
vista -» látkép
vista -» távlat
visual -» látási
visual -» látó-
visual -» vizuális
visual aid -» szemléltető eszköz
to visualise -» elképzel
to visualise -» képet felidéz
to visualise -» láthatóvá tesz
to visualise -» megjelenít
visualization -» elképzelés
visualization -» felidézés
visualization -» láthatóvá tevés
to visualize -» elképzel
to visualize -» képet felidéz
to visualize -» láthatóvá tesz
to visualize -» megjelenít
visually -» vizuálisan
vital -» alapvető
vital -» életbevágó
vital -» élethez szükséges
vital -» élettel teli
vital spark -» éltető szikra
vital statistics -» népmozgalmi statisztika
vitality -» életerő
vitality -» vitalitás
vitally -» alapvetően
vitally -» életbevágóan
vitamin -» vitamin
vitreous -» üvegszerű
vitriol -» kénsav
vitriol -» merő gúny
vitriol -» vitriol
vitriolic -» maró
vitriolic -» vitriolos
vittler -» élelmiszerszállító
to vituperate -» lehord
to vituperate -» összeszid
vituperation -» pirongatás
vituperation -» sértegetés
vituperation -» szidalom
vituperation -» szidás
vituperative -» gáncsoló
vituperative -» gáncsoskodó
vituperative -» gyalázó
vituperative -» gyalázkodó
vituperative -» rágalmazó
vituperative -» sértegető
vituperative -» sértő
vituperative -» szidalmazó
vituperative speech -» rágalmazó beszéd
vituperator -» gáncsoskodó személy
vituperator -» gyalázkodó személy
vituperator -» rágalmazó személy
vituperator -» sértegető személy
vituperator -» szidalmazó személy
vivacious -» élénk
vivacious -» eleven
vivacious -» vidám
vivaciousness -» élénkség
vivaciousness -» elevenség
vivaciousness -» jókedv
vivaciousness -» vidámság
vivacity -» élénkség
vivacity -» elevenség
vivacity -» jókedv
vivacity -» vidámság
vivid -» élénk
vivid -» eleven
vivid -» színes
vividly -» élénken
vividly -» elevenen
vividly -» színesen
vividly descriptive -» szemléletes
vividness -» élénkség
vividness -» elevenség
vividness -» frisseség
to vivify -» élénkít
to vivify -» életre kelt
to vivify -» feléleszt
viviparous -» elevenszülő
to vivisect -» élveboncol
vivisection -» élveboncolás
vivisection -» viviszekció
vixen -» boszorkány
vixen -» gonosz asszony
vixen -» komisz asszony
vixen -» női sárkány
vixen -» nőstény róka
vixen -» sárkány
vixenish -» boszorkányszerű
vixenish -» civakodó
vixenish -» csörfös
vixenish -» házsártos
vixenish -» veszekedő
vixenish -» zsémbes
vixenly -» boszorkányszerű
vixenly -» civakodó
vixenly -» csörfös
vixenly -» gonoszul
vixenly -» gonoszan
vixenly -» házsártos
vixenly -» komiszan
vixenly -» veszekedő
vixenly -» zsémbes
viz. -» azaz
viz. -» mégpedig
viz. -» ti.
viz. -» tudniillik
viz. -» ugyanis
viz. -» úgymint
viz. -» úm.
viz. -» vi.
v-neck pullover -» v-nyakú pulóver
v-neck sweater -» v-nyakú pulóver
vocabulary -» szókincs
vocal -» énekelt
vocal -» hang-
vocal -» hanggal bíró
vocal -» hangzó
vocal -» lármás
vocal -» magánhangzói
vocal -» magánhangzó
vocal -» vokális
vocal -» zajos
vocal -» zengő
vocal cords -» hangszálak
vocation -» elhivatottság
vocation -» hivatás
vocation -» tehetség
vocative -» megszólító eset
vocative case -» megszólító eset
vociferous -» hangos
vociferous -» kiabáló
vociferous -» kiáltozó
vociferous -» lármázó
vociferous -» lármás
vociferous -» ordító
vociferous -» rikácsoló
vociferous -» üvöltő
vociferous -» zajos
vociferous cheers -» hangos éljenzések
vociferous cheers -» zajos éljenzések
voice -» hang
voice -» igealak
voice -» szavazat
voice -» vélemény
voice -» zönge
to voice -» kifejez
to voice -» kimond
to voice -» zöngésen ejt
to voice -» zöngésít
voice touched with emotion -» megindultságtól remegő hang
voiced -» hangú
voiced -» szavú
voiced -» zöngés
voiceless -» hangtalan
voiceless -» zöngétlen
voicelessly -» hangtalanul
void -» érvénytelen
void -» mentes
void -» üres
void -» üresség
to void -» érvénytelenít
volatile -» illékony
volatility -» illékonyság
volatilization -» elgőzölögtetés
volatilization -» elillanás
volatilization -» elillósítás
volatilization -» gőzzé válás
volatilization -» illósítás
to volatilize -» elgőzölögtet
to volatilize -» elillan
to volatilize -» elpárolog
to volatilize -» elpárologtat
to volatilize -» feloldódik
to volatilize -» gőzzé válik
volcanic -» vulkanikus
volcanic -» vulkáni
volcano -» vulkán
vole -» mezei egér
vole -» összes ütések (kártyában)
volition -» akarat
volition -» akarás
volitional -» akarati
volley -» levegőből ütés
volley -» röpte
volley -» sortűz
volley -» szóáradat
volley -» szóözön
volley -» zápor (ütéseké)
to volley -» kapásból lő
to volley -» levegőből öt
to volley -» levegőből üt
to volley -» röptét üt
to volley -» röptézik
to volley -» sortüzet ad le
to volley -» zúdít (ütéseket vkire)
volley-ball -» röplabda
volleyball -» röplabda
volley-firing -» sortűz
volt -» fordulás
volt -» hirtelen kitérő testfordulat
volt -» kanyarulat
volt -» körfordulat
volt -» volt
volt rise -» feszültségemelkedés
voltaic arc -» ívfény
volubility -» pergő beszéd
volubility -» szóbőség
voluble -» beszédes
voluble -» bőbeszédű
voluble -» pergő
voluble -» szapora
voluble -» szóbő
volume -» hangerő
volume -» könyv
volume -» kötet
volume -» nagy mennyiség
volume -» térfogat
volume -» tömeg
volume -» űrtartalom
volumetric -» térfogatos
volumetric -» térfogati
volumetric -» térfogat-
volumetric -» térfogat-elemzési
volumetric -» térfogatmérési
volumetric analysis -» térfogatos elemzés
volumetric analysis -» titrimetria
volumetric apparatus -» térfogatmérő
volumetric apparatus -» volumetrikus készülék
volumetric capacity -» befogadóképesség
volumetric capacity -» űrtartalom
volumetric flask -» mérőlombik
volumetrical -» térfogat-elemzési
volumetrical -» térfogatmérési
volumetrical -» térfogatos
volumetrical -» térfogati
volumetrical -» térfogat-
voluminous -» sokkötetes
voluminous -» terjedelmes
voluntarily -» akaratlagosan
voluntarily -» önként
voluntary -» akaratlagos
voluntary -» akarati
voluntary -» alapítványi
voluntary -» fakultatív tárgy
voluntary -» ingyenes
voluntary -» közadakozásból fenntartott
voluntary -» nem kényszerített
voluntary -» orgonaszóló
voluntary -» önkéntes
voluntary -» önkéntes adományokból fenntartott
voluntary -» önként jelentkező
voluntary -» önként vállalkozó
voluntary -» önként vállalt munka
voluntary -» önként vállalt feladat
voluntary -» önként végrehajtott munka
voluntary -» önként végrehajtott feladat
voluntary -» szándékos
voluntary -» választott tárgy
voluntary army -» önkéntes hadsereg
voluntary conveyance -» önkéntes átruházás
voluntary exile -» kibujdosás
voluntary exile -» önkéntes száműzetés
voluntary homicide -» szándékos emberölés
voluntary hospital -» magánkórház
voluntary muscles -» harántcsíkos izom
voluntary school -» alapítványi iskola
voluntary school -» közadakozásból fenntartott iskola
voluntary school -» magániskola
voluntary waste -» haszonbérlő által előidézett károk
volunteer -» gyakornok
volunteer -» önkéntes
volunteer -» önként jelentkező
to volunteer -» önként felajánl
to volunteer -» önként jelentkezik
to volunteer -» önként ajánlkozik
to volunteer -» önkéntesnek jelentkezik
to volunteer -» szolgálatait felajánlja
to volunteer one's help -» önként felajánlja segítségét
voluptuary -» élvhajhászó
voluptuary -» kéjenc
voluptuous -» érzéki
voluptuous -» kéjes
voluptuous -» kéjsóvár
to vomit -» hány
to vomit -» kihány
to vomit -» rókázik
vomiting -» hányó
voodoo -» fekete varázsló
voodoo -» fekete mágus
voodoo -» néger varázslat
voodoo -» néger mágia
voodoo -» néger boszorkányság
to voodoo -» mágiával megbabonáz
to voodoo -» mágiával megront
to voodoo -» mágiával elvarázsol
to voodoo -» varázslattal megbabonáz
to voodoo -» varázslattal megront
voodoo doctor -» fekete varázsló
voodoo doctor -» fekete mágus
voodoo priest -» fekete varázsló
voodoo priest -» fekete mágus
voodooism -» néger varázslat alkalmazása
voodooism -» néger mágia alkalmazása
voodooism -» néger varázslatban való hit
voodooism -» néger mágiában való hit
voodooist -» néger varázslat alkalmazója
voodooist -» néger varázslat híve
voodooist -» néger mágia alkalmazója
voodooist -» néger mágia híve
voracious -» falánk
voracious -» mohó
voracious -» telhetetlen
voraciously -» mohón
voraciously -» telhetetlenül
voraciousness -» falánkság
voraciousness -» mohóság
voracity -» falánkság
voracity -» mohóság
vortex -» forgatag
vortex -» örvény
vortex -» örvénylés
vortical -» örvényszerű
vortical -» örvénylő
vortiginous -» örvénylő
vote -» szavazati jog
vote -» szavazás
to vote -» megszavaz
to vote -» megválaszt
to vote -» szavaz
vote of censure -» bizalmatlanság szavazása
vote of confidence -» bizalmi szavazat
vote of confidence -» bizalmi szavazás
voter -» szavazó
voters -» szavazó
to vouch -» állít
to vouch -» tanúskodik
to vouch -» tanúsít
to vouch for -» jótáll
to vouch for -» kezeskedik
voucher -» bizonylat
voucher -» bizonyíték
voucher -» elismervény
voucher -» igazolás
voucher -» jótálló
voucher -» nyugta
voucher -» utalvány
to vouchsafe -» kegyeskedik
to vouchsafe -» megenged
to vouchsafe -» méltóztatik
to vouchsafe -» teljesít
vow -» eskü
vow -» fogadalom
vow -» ünnepélyes ígéret
to vow -» állít
to vow -» bizonygat
to vow -» esküszik
to vow -» esküt tesz
to vow -» fogadalmat tesz
to vow -» fogadkozik
to vow -» kijelent
to vow -» megesküszik
to vow -» megfogad
to vow -» szentül ígér
to vow -» ünnepélyesen megfogad
to vow -» ünnepélyesen kijelent
to vow -» ünnepélyes ígéretet tesz
to vow and declare -» szentül megfogadja
to vow and protest -» esküszik az egekre
to vow obedience -» engedelmességet fogad
vow of celibacy -» nőtlenségi fogadalom
to vow vengeance against sy -» bosszút esküszik vki ellen
vowel -» magánhangzó
vowel harmony -» hangrendi illeszkedés
vox humana -» emberi hang
vox populi -» közvélemény
vox, voces -» hang
voyage -» hajóút
voyage -» utazás
to voyage -» hajózik
to voyage -» utazik
voyager -» hajóutas
voyaging -» hajóút
voyaging -» tengeri utazás
voyeur -» kukkoló
v-shaped belt -» ékszíj
vulcanization -» vulkanizálás
vulcanization -» vulkánozás
vulcanization -» vulkanizáció
vulcanization of rubber -» gumivulkanizálás
to vulcanize -» vulkanizál
to vulcanize -» vulkánoz
to vulcanize -» vulkanizálódik
to vulcanize -» vulkanizálható
vulcanized -» vulkanizált
vulcanized rubber -» vulkanizált kaucsuk
vulcanizer -» vulkanizáló-készülék
vulgar -» általánosan használt
vulgar -» durva
vulgar -» közkeletű
vulgar -» közönséges
vulgar -» közönségesen használt
vulgar -» otromba
vulgar -» útszéli
vulgar -» vulgáris
vulgar errors -» elterjedt tévhit
vulgar fraction -» közönséges tört
vulgar tongue -» köznyelv
vulgarian -» felkapaszkodott ember
vulgarian -» újgazdag
vulgarism -» durva kifejezés
vulgarism -» közönséges kifejezés
vulgarism -» közönségesség
vulgarism -» vulgarizmus
vulgarity -» durva kifejezés
vulgarity -» közönségesség
vulgarity -» otromba viselkedés
vulgarity -» útszéli megjegyzés
vulgarization -» eldurvítás
vulgarization -» vulgarizálás
to vulgarize -» eldurvít
to vulgarize -» népszerűsít
to vulgarize -» vulgarizál
vulnerability -» gyengeség
vulnerability -» sebezhetőség
vulnerable -» gyenge
vulnerable -» sebezhető
vulnerable -» támadható
vulpine -» agyafúrt
vulpine -» fortélyos
vulpine -» furfangos
vulpine -» ravasz
vulpine -» rókákkal kapcsolatos
vulpine -» rókákra vonatkozó
vulpine -» rókaszerű
vulpinism -» agyafúrtság
vulpinism -» fortélyosság
vulpinism -» furfangosság
vulpinism -» ravaszság
vulture -» keselyű