Magyar-angol szótár

0-9   A-Á   B   C-Cs   D   E-É   F   G   H   I-Í   J   K   L-Ly
M   N   O-Ö   P  R   S-Sz   T-Ty   U-Ü   V   W   X   Y   Z-Zs


cactaceae-család -» medusa's head
Caesar híve -» caesarist
Caesar párti -» caesarist
cafat -» tatter
cafatos -» tattered
cafatos gyapjúfürt -» tags
cafka -» floosie
cafka -» floosy
cafka -» floozie
cafka -» floozy
cafka -» slag
cáfol -» to confute
cáfol -» to traverse
cáfolat -» denial
cáfolat -» disclaimer
cáfolat -» rebuttal
cáfolat -» refutation
cáfolhatatlan -» undeniable
cáfolhatatlan tények -» facts that cannot be gainsaid
cáfolhatatlanul -» undeniably
cáfoló bizonyítékot szolgáltat -» to produce proof to the contrary
cájg -» old metal
cajgvászon -» denim
cakk -» scallop
cakk -» tooth, teeth
cakkos -» scalloped
cakkoz -» to gimp
cakkoz -» to scallop
cakkoz -» to tooth
cakkozás -» scallop
cakkozott -» scalloped
cakumpakk -» lop and crop
cakumpakk -» lop and top
cambridge-henger -» Cambridge roller
cambridge-i egyetem csapata -» light blues
cambridge-i válogatott tagja -» Cambridge blue
cammog -» to mog
cammog -» to plod
cammog -» to plod along
cammog -» to shamble
cammog -» to trail
cammog -» to trudge
cammogás -» plod
cammogás -» shamble
cammogó -» shambling
candra -» bimbo
cápa -» shark
capistráng -» last post
cár -» tsar
cech -» scot
cécó -» do
cécó -» fireworks
cedál -» to cede
cédrusfa -» cedar
cédrusfenyő -» redwood
cédula -» scrip
cédula -» slip of paper
cédula -» tag
cédula -» ticket
cédulagyűjtemény -» card file
cédulakatalógus -» card catalogue
cédulakatalógus -» card index
cédulát tűz mintára -» to pin a label to a sample
céduláz -» to calendar
cefetül van -» to be crummy
cefetül van -» to feel crummy
cég -» business
cég -» business house
cég -» commercial house
cég -» establishment
cég -» firm
cég -» house
cég állandó vásárlója -» custom
cég eszmei értéke -» goodwill value of a business
cégbíróság -» registry court
cegél -» ostracism
cégen belüli -» in-house
cégér -» sign
céget jegyez -» to sign in the firm's name
cégjegyzék -» trade register
cégjegyzéki kivonat -» certificate of incorporation
cégjegyzés -» procuration
cégjelzés -» imprint
cégjelzés -» letterhead
cégkártya -» business-card
cégkártya -» trade card
cégnév -» style
cégszerű aláírás -» proper signature
cégtábla -» brass
cégtábla -» sign
céh -» guild
ceibafa -» bombax
cejgruha -» dungarees
cékla -» beet
cékla -» beetroot
cékla -» red beet
cél -» aim
cél -» consummation
cél -» drift
cél -» end
cél -» goal
cél -» home
cél -» intent
cél -» intention
cél -» object
cél -» objective
cél -» purport
cél -» purpose
cél -» target
cél -» whereabouts
cél (dobókorong játékban) -» tee
cél nélkül csatangol -» to air one's heel
cél nélkül sétál -» to air one's heel
célállomás -» destination
célállomási kezelési költségek -» terminals
célba talál -» to get home
célba talál -» to hit home
célba talál -» to hit the mark
célba talál -» to hit the target
célba talál -» to strike home
célba vesz -» to aim
célba vesz -» to draw a bead on
célba vesz -» to peg at
célba vesz vkit -» to take aim at sy
célbavétel -» sighting
celebrálás -» celebration
célegyenes -» home straight
célegyenes -» home stretch
célegyenes -» line for home
célfekete -» bull's-eye
célfelderítés -» target spotting
célgömb -» bead
célgömb -» foresight
célkitűzés -» aim
célkitűzés -» end
célkitűzés -» intention
célkitűzés -» objective
célkitűzés -» programme
célkitűzés -» setting of objective
célkitűzés -» setting of objectives
célkitűzés -» target
cella -» cell
cella -» slot
cellonlakk -» dope
céllövészet -» shooting
céllövészet -» target shooting
céllövő verseny -» shooting competition
cellulóz -» cellulose
cellulóz -» chemical wood pulp
cellulóz -» woodfibre
cellux -» cello tape
cellux -» cellophane tape
cellux -» scotch tape
cellux -» sellotape
célnak megfelelően átalakít -» to tailor
celofán -» cellophane
célon innen esik le -» to fall short of the mark
célon túl menő lövés -» over
céloz -» to aim
céloz -» to refer
céloz -» to take aim
céloz vkire -» to aim at sy
céloz vmire -» to allude to sg
céloz vmire -» to drive at
céloz vmire -» to mean, meant
célozgat -» to insinuate
célozgat -» to intimate
célozgat vmire -» to hint at sg
célozgatás -» innuendo
célpont -» blank
célpont -» butt
célpont -» mark
célpont -» objective
célpont -» target
célponton túl becsapódó lövedék -» over
célpontot célba vesz -» to shoot at rovers
célpontra belövi magát -» to straddle
célpontra irányít -» to aim
célra repül -» to home
célravezető -» effective
célravezető -» proper
célrepülés előtti próbarepülés -» dry run
célszalag -» tape
célszerű -» expedient
célszerű -» practical
célszerűen használ fel vmit -» to put sg to its proper use
célszerűen használ vmit -» to put sg to its proper use
célszerűnek tartja, hogy -» to deem it proper to
célszerűnek tartja, hogy -» to think it proper to
célszerűség -» expedience
célszerűség -» expediency
célszerűség -» subservience
célszerűség -» subserviency
célszerűség okából -» on grounds of expedience
célszerűség okáért -» on grounds of expedience
célszerűtlen -» unfeasible
célszerűtlen -» unsuitable
célszerűtlenül -» wrong
célt kijelöl -» to set a target
célt téveszt -» to miss aim
célt tévesztett -» impolitic
céltábla -» butt
céltábla -» butts
céltábla -» target
céltábla közepe -» blank
céltábla közepe -» bull's-eye
céltábla szélső köre -» white
céltalan -» aimless
céltalan -» beside the purpose
céltalan -» it's no use
céltalan -» meaningless
céltalan -» misguided
céltalan -» motiveless
céltalan -» objectless
céltalan -» otiose
céltalan -» pointless
céltalan -» purposeless
céltalanság -» aimlessness
céltalanság -» meaninglessness
céltalanul -» aimlessly
céltalanul -» pointlessly
céltalanul csatangol -» to idle
céltalanul lézeng -» to idle
céltalanul ődöng -» to idle
céltalanul ténfereg -» to idle
céltudatos -» purposeful
céltudatos -» purposive
céltudatos kitartás -» steadfastness of purpose
céltudatosan -» advisedly
céltudatosság -» purposefulness
céltudatosság -» sense of purpose
céltűz -» simulated fire
célvagyon kezelője -» trustee
célvagyonrendelés -» trust
célvázlat -» range-card
célzás -» aim
célzás -» allusion
célzás -» cue
célzás -» hint
célzás -» inkling
célzás -» intimation
célzás -» pointing
célzás -» reference
célzás -» sighting
célzást tesz vmire -» to drop a hint
célzást tesz vmire -» to give a hint
célzatos -» insinuating
célzatos kérdés -» leading question
célzatosság -» tendency
célzó -» allusive
célzott bombavetés -» selective bombing
célzott tűz -» aimed fire
célzsák -» drogue
célzsák -» sleeve
célzsák -» sleeve target
cement -» cement
cementabroncs -» wad
cementál -» to grout
cementálás -» cementation
cementáló közeg -» matrix, matrices
cement-befecskendezés -» cementation
cementez -» to cement
cementhabarcs -» grout
cementkarika -» wad
cementlé -» neat cement
cementlé -» slurry
cementtel összeragaszt -» to cement
cent -» cent
centenárium -» centenary
centenárium -» centennial
centenáriumi -» centenary
centenáriumi -» centennial
centilis -» centile
centíroz -» to true
centíroz -» to true up
centralizáció -» centralization
centralizál -» to centralize
centrifuga -» centrifuge
centrifuga -» spin drier
centrifuga -» spin dryer
centrifuga -» tumble drier
centrifuga -» tumble dryer
centrifugál -» to centrifuge
centrifugálás -» centrifuging
centrifugális -» centrifugal
centrifugális erő -» centrifugal force
centrista -» centrist
centrum -» center
centrum -» centre
cenzor -» censor
cenzori -» censorial
cenzori hivatal -» censorship
cenzori hivatás -» censorship
cenzori tisztség -» censorship
cenzúra -» censorship
cenzúra által jóváhagyott filmkópia -» censor print
cenzúrát megszüntet -» to unmuzzle
cenzúráz -» to blue-pencil
cenzúráz -» to censor
cenzúrázás -» censoring
cenzúrázás -» censorship
cenzúrázzák -» to be censored
cerberus -» janitor
ceremónia -» formality
cérna -» cotton yarn
cérna -» double yarn
cérna -» thread
cérna -» twisted yarn
cérna -» twist
cérnahang -» high voice
cérnahang -» tenuous voice
cérnahangocska -» high voice
cérnázott -» twisted
cerusszit -» white lead
ceruza -» pencil
ceruzabél -» lead
ceruzabél -» refill
ceruzahegy -» point
ceruzahegyező -» pencil sharpener
ceruzalámpa -» penlight
ceruzarajz -» black and white
ceruzarajz -» crayon drawing
ceruzarajzot készít -» to work in black and white
ceruzatartó -» pencil holder
ceruzatoldó -» crayon-holder
ceruzával ír -» to pencil
ceruzával jelöl -» to pencil
ceruzával rajzol -» to pencil
ceruzavég -» stub
cet -» whale
cethalász -» whaler
cethalászhajó -» whaler
cetli -» slip of paper
cetvadász -» whaler
cetvelő -» junk
cetvelő -» sperm
cézár -» caesar
cézári -» caesarean
cezúra -» break
C-hang -» do
Chile -» Chile
chilei -» Chilean
chiliasta -» millenarian
chiliaszta -» millenarian
chiropraxis -» chiropractic
cianid -» cyanide
cianózissal született gyermek -» blue baby
cibál -» to pull
cibál -» to tousle
cibet -» musk-cat
cibet macska -» musk-cat
cibethiéna -» aardwolf, aardwolves
cica -» kit
cica -» kitten
cica -» pussy
cica -» pussycat
cicababa -» flossy
cicababa -» sex-kitten
cicamica -» pussycat
cicamosdás -» a lick and a promise
cicamosdás -» lick and a promise
cicamosdást csinál -» to give oneself a lick and a promise
cici -» boobs
cici -» tits
cici -» titty
cicik -» apples
cicik -» tits
cickány -» shrew-mouse
cicoma -» accoutrement
cicoma -» accoutrements
cicoma -» finery
cicomás -» stilted
cicomás -» tricksy
cicomátlan -» unvarnished
cicomázza magát -» to preen oneself
cicus -» pussy
cicus -» pussycat
cidrizés -» jitters
cifra -» fine
cifra -» gaudy
cifra -» tawdry
cifra káromkodás -» round oath
cifrán -» flashily
cifrán -» gaudily
cifraság -» gaiety
cifraság -» gaudiness
cifraság -» tawdriness
cifrázás -» twirl
cifrázat -» flourish
cigány -» bohemian
cigány -» gippo
cigány -» gypsy
cigány -» tinker
cigány -» tinkler
cigányélet -» roving life
cigányhal -» tench, tench
cigánykereket hány -» to cartwheel
cigánykereket hány -» to do cartwheels
cigánykereket hány -» to turn cartwheels
cigánykereket hány -» to turn pin-wheels
cigánykereket hány -» to turn cart-wheels
cigánypetrezselyem -» coriander
cigányútra megy -» to go down the wrong way
cigányútra megy -» to go the wrong way
cigányútra téved -» to go down the wrong way
cigaretta -» burn
cigaretta -» butt
cigaretta -» cigarette
cigaretta -» fag
cigaretta -» pill
cigaretta -» smoke
cigarettacsutka -» cigarette-end
cigarettanyomó -» extinguisher
cigarettaszünetet tart -» to knock off for a smoke
cigarettavég -» cigarette-end
cigarettavég-szedegető -» picker up
cigarettázás -» burn
cigarettázás -» smoke
cigi -» cig
cigi -» fag
ciha -» tick
cikcakk -» criss-cross
cikcakk -» zigzag
cikcakk vonal -» zigzag
cikcakkban mozog -» to squiggle
cikcakkos -» criss-cross
cikcakkos út -» traverse
ciki -» crummy
ciki -» hairy
ciki -» naff
ciki -» shit
cikis -» sticky
cikis dolog -» hot potato
cikis ügy -» hot potato
cikk -» article
cikk -» contribution
cikk -» item
cikk -» story
cikk értékesítése -» marketing of a product
cikk vége másik oldalon -» turnover
cikkcakk -» crisscross
cikkcakkban halad -» to traverse
cikkely -» clause
cikkely -» item
cikkely -» par
cikket cenzúráz -» to blue-pencil an article
cikket kiszed -» to set up
cikket meghúz -» to blue-pencil an article
cikket meghúz -» to make cuts in an article
ciklikus -» cyclic
ciklikus -» cyclical
ciklon -» cyclonic storm
ciklopropán -» cyclopropane
ciklopsz -» Cyclops
ciklus -» circle
ciklus -» cycle
ciklus -» period
ciklus -» turnover
ciklusos -» cyclic
ciklusos -» cyclical
ciklust bevégez a fronton -» to turn over the face
cikornya -» flourish
cikornya -» quirk
cikornya -» scroll
cikornya -» twirl
cikornyás -» arabesque
cikornyás -» fussy
cikornyás -» redundant
cikornyásan -» redundantly
cikornyáz -» to scroll
cilinder -» high hat
cilinder -» silk hat
cilinder -» stovepipe
cilinder -» stovepipe hat
cilinder -» top hat
cilinder -» top-hat
cilinder -» topper
cím -» address
cím -» head
cím -» title
cím nélküli -» undirected
cimbalom -» dulcimer
cimbora -» chum
cimbora -» jack
cimbora -» pal
cimborák! -» my hearties!
cimborákkal való estebéd -» convivial evening
cimborákkal való mulatozás -» convivial evening
cimborálnak -» to pack
címer -» bearings
címer -» blazon
címer -» coat of arms
címer -» cognizance
címer -» crest
címer -» hatchment
címernegyed -» quarter
címerpajzs -» armoral bearings
címerpajzs -» armorial bearings
címerpajzs -» blazon
címerpajzs -» coat of arms
címerpajzs -» crest
címerpajzs -» hatchment
címerpajzs felosztása -» quarter
címerpajzs gyászházon -» hatchment
címerpajzs osztása -» quarter
címerpólya -» fess
címerpólya -» fesse
címerrel ékesít -» to emblazon
címet ad -» to entitle
címez -» to address
címez -» to entitle
címez -» to style
címfej -» headline
címirat -» direction
címke -» docket
címke -» label
címke -» sticker
címke -» tab
címke -» tag
címke -» tally
címke -» ticket
címke -» tie-on label
címke -» vignette
címkekészítő -» vignette-engraver
címkekészítő -» vignetter
címkekészítő -» vignettist
címkét felragaszt -» to ticket
címkével ellát -» to label
címkével ellát -» to tally
címkével ellát -» to ticket
címkéz -» to label
címkéz -» to tag
címkézés -» docketing
címlap -» front page
címlap -» front board
címlet -» denomination
címoldal -» front page
címoldal -» front side
cimpa -» lap
címrajz -» vignette
címsor -» heading
címsor író -» headliner
címszerep -» name-part
címszöveg -» head
címtábla -» sign
címtár -» directory
címzés -» address
címzés -» direction
címzés -» form of address
címzetes -» honorary
címzetes dandártábornok -» brevet brigadier
címzetes őrnagy -» brevet major
címzetes őrvezető -» lance-corporal
címzetes tiszti rang -» brevet
címzetlen -» undirected
címzett -» addressee
címzett -» consignee
címzett -» recipient
Cincinnati városa -» queen of the west
cincog -» to peep
cincog -» to saw, sawed, sawn
cincog -» to squeak
cincog -» to strum
cincog -» to thrum
cincogás -» peep
cincogás -» squeak
cinege -» tit
cingár -» slab-sided
cingár -» spare
cingár -» spindly
cingár -» weedy
cingár alkatú -» to be spare of build
cingár ember -» weed
cinikus -» cynical
cinikus -» sardonic
cinikus megjegyzés -» cynicism
cinikus megjegyzés -» cynism
cinikusan -» sardonically
cinizmus -» cynicism
cinizmus -» cynism
cink -» zinc
cink klisé -» zinc
cink klisé -» zinc block
cink nyomólemez -» zinc
cink nyomólemez -» zinc block
cinke -» tit
cinkel -» to fake
cinkel -» to rig
cinkelt játékkocka -» loaded dice
cinkes -» to be hot
cinkez -» to zinc, zincked
cinkez -» to zinc
cinkezés -» coating with zinc
cinkezés -» corsing with zinc
cinkfehér -» white zinc
cinkfehér -» zinc white
cinkit -» red zinc ore
cinkkel galvanizál -» to zinc, zincked
cinkkel galvanizál -» to zinc
cinkkenőcs -» zinc ointment
cinkklisé -» zinc etching
cinkmaratás -» zinc etching
cinkográfia -» zinc etching
cinkográfiai klisé -» zinc
cinkográfiai klisé -» zinc block
cinkos -» accomplice
cinkos -» pander
cinkos -» privy
cinkos vmiben -» to be privy to sg
cinkosa vkinek -» to pander to sy
cinkosként segít -» to pander
cinkostárs -» accessory
cinkostárs -» to connive at a crime
cinkostárs -» pander
cinkoxid -» flowers of zinc
cinkoxid -» zinc oxide
cinkpor -» zinc dust
cinkpor -» zinc powder
cinkvirág -» flowers of zinc
cinkvirág -» zinc oxide
cintányér -» cymbal
cintárgy -» pewter
cionista -» Zionist
cionizmus -» Zionism
cipel -» to bear, bore, borne
cipel -» to carry
cipel -» to lug
cipel -» to tote
cipész -» shoemaker
cipó -» loaf
cipő -» foot-gear
cipő -» footwear
cipő -» shoe
cipőfelsőrész -» upper leather
cipőfelsőrész -» uppers
cipőfényesítés -» shine
cipőfénymáz -» shoe polish
cipőfűző -» lace
cipőfüző -» shoe laces
cipőfűző -» shoelace
cipőfűző -» shoestring
cipőfűzőt fémvéggel ellát -» to tag a shoe-lace
cipőgyáros -» boot and shoe manufacturer
cipőhúzó fül -» tag
cipőkanál -» shoehorn
cipőkenőcs -» shoe polish
cipőkrém -» shoe polish
cipős -» shod
cipőszár -» leg
cipőt húz -» to boot
cipőt húz -» to put on one's boots
cipőt megfejel -» to toe a shoe
cipőtalp -» tread
cipőtisztító -» boots
cipővarró-fonal -» welt thread
cipővas -» shod
cipővel ellát -» to shoe, shod
ciprusfa -» cypress
ciprusliget -» cypress-grove
ciprusültetvény -» cypress-plantation
cipzár -» flies
cipzár -» zip
cipzár -» zipper
cipzárat felhúz -» to zip
circulus vitiosus -» circularity
circulus vitiosus -» vicious circle
ciripel -» to chirp
ciripelés -» chirp
ciripelés -» chirping
cirka -» circa
cirkál -» to cruise
cirkál -» to patrol
cirkálás -» cruising
cirkalmas -» curlicued
cirkalmas írás -» curlicue
cirkalmaz -» to squiggle
cirkáló -» cruiser
cirkáló -» cruising
cirkalom -» curlicue
cirkalom -» squiggle
cirkasszia -» circassia
cirkon -» hyacinth
cirkusz -» circus
cirkusz -» fireworks
cirkuszolás -» fireworks
cirmos cica -» tabby
cirmos cica -» tabby cat
cirógat -» to cajole
cirógat -» to caress
cirógat -» to fondle
cirógat -» to pet
cirógat -» to stroke
cirógat vmit -» to paddle about sg
cirógat vmit -» to paddle on sg
cirógat vmit -» to paddle with sg
cirógatás -» billing and cooing
cirógatás -» caress
cirógatás -» stroke
cirógató -» cajoling
cirpel -» to chirp
cirpelő -» chirping
cisz -» c sharp
ciszterna -» tank
ciszterna -» water tank
ciszternavagon -» tank car
citerázás -» jitter
citoplazma -» cytoplasm
citoplazma- -» cytoplasmic
citrom -» lemon
citromfű -» balm
citromlé -» lime juice
citromnyomó -» juicer
citromnyomó -» lemon squeezer
citromnyomó -» reamer
citromos gyömbérsör -» horse's neck
citrusfa -» lime
citrusfélék betegsége -» maori
civakodás -» altercation
civakodás -» bickering
civakodás -» breeze
civakodás -» jangle
civakodás -» jar
civakodás -» jarring
civakodás -» miff
civakodás -» spat
civakodás -» squabble
civakodik -» to altercate
civakodik -» to brawl
civakodik -» to jangle
civakodik -» to miff
civakodik -» to pull caps
civakodik -» to pull wigs
civakodik -» to spat
civakodó -» bickering
civakodó -» cantankerous
civakodó -» crabby
civakodó -» fractious
civakodó -» frumpish
civakodó -» nagging
civakodó -» pugnacious
civakodó -» quarrelsome
civakodó -» rambunctious
civakodó -» squabbling
civakodó -» vixenish
civakodó -» vixenly
civakodva -» pugnaciously
civil -» civies
civil -» civil
civil -» civilian
civil -» civvies
civil élet -» civvy street
civil ruha -» civies
civil ruha -» civvies
civil ruhás detektív -» plain-clothes detective
civil ruhás detektív -» plain-clothes policeman
civil ruhás nyomozó -» plain-clothes detective
civil ruhás nyomozó -» plain-clothes policeman
civilizáció -» civilisation
civilizáció -» civilization
civilizál -» to civilize
civilizálatlan -» savage
civilizálatlanság -» barbarism
civilizálatlanság -» rudeness
civilizált -» civil
civilizált -» civilised
civilizált -» civilized
civillista -» civil list
civillista -» privy purse
civódás -» bickering
civódás -» jangle
civódás -» spat
civódás -» squabble
civódás -» unpleasantness
civódik -» to bicker
civódik -» to contend
civódik -» to jar
civódik -» to squabble
civódó -» cantankerous
civódó -» squabbling
civódós -» nagging
cizellál -» to chase
cizellál -» to chisel
cizellál -» to emboss
cizellálás -» chasing
cizellálás -» metal chasing
cizellált -» chiseled
cizellált -» chiselled
cizellált -» polished
clipper hajóorrtípus -» clipper bow
cocotte -» scallop
cocotte-ban süt -» to scallop
cókmók -» clobber
cókmók -» crap
cókmók -» doings
cókmók -» duds
cókmók -» kit
cókmók -» paraphernalia
collage-készítő -» collagist
colstok -» folding rule
colstok -» folding ruler
comb -» ham
comb -» haunch
comb -» leg
comb -» thigh
comb (rovaroknál) -» tibia, tibiae
combcsont -» femur
combcsont -» thigh bone
combcsonti -» femoral
combcsontmélyedés -» pan
combközépig érő nadrág -» trunks
combtövi rész -» twist
compó -» tench, tench
Connecticut -» blue law state
copf -» braid
copf -» cue
copf -» pigtail
copf -» plait
copf -» tail of hair
copfba fon -» to braid
cornwalli -» Cornish
cornwalli és lancasteri hercegségek -» duchies
cornwalli nyelvjárás -» Cornish
corpus juris -» body of civil law
corti-szerv -» acoustic organ
coulé -» slide
covenant által nem aláírt -» uncovenanted
covenant által nem jóváhagyott -» uncovenanted
cölöp -» bollard
cölöp -» pale
cölöp -» peg
cölöp -» pile
cölöp -» post
cölöp -» spile
cölöp -» stake
cölöp -» stilt
cölöpépítmény -» pier
cölöpfej-toldás -» punch
cölöpgát -» breakwater
cölöpgát -» pier
cölöpkerítés -» stockade
cölöpmű -» pier
cölöpöz -» to pile
cölöpözés -» poling
cölöpverő -» ram
cölöpverő gép -» ringing-engine
cölöpverő kos -» monkey
cölöpverő sulyok -» rammer
cölöpverőgép -» piledriver
cölöpverőkos -» piledriver
cönk -» chock
cövek -» pale
cövek -» peg
cövek -» picket
cövek -» pin
cövek -» spike
cövek -» stake
cövek -» stock
cövekbeverés -» poling
cövekel -» to spike
csáb -» lure
csábászfürt -» lovelock
csábfürt -» lovelock
csábít -» to allure
csábít -» to beguile
csábít -» to coax
csábít -» to entice
csábít -» to gouge
csábít -» to lure
csábít -» to solicit
csábít -» to tempt
csábít -» to wile
csábítás -» allurement
csábítás -» coaxing
csábítás -» debauchery
csábítás -» enticement
csábítás -» lure
csábítás -» seduction
csábítás -» temptation
csábító -» alluring
csábító -» debaucher
csábító -» enticing
csábító -» luring
csábító -» seducer
csábító -» seductive
csábító -» siren
csábító -» tempter
csábító -» tempting
csábító ajánlat -» seductive offer
csábító nő -» temptress
csábító volta vminek -» seductiveness
csábítóan -» luringly
csábítóan -» temptingly
csábos idomú -» curvaceous
csacsi -» ass
csacsi -» ass's foal
csacsi -» ass's colt
csacsi -» dickey
csacsi -» dicky
csacsi -» goose, geese
csacsi személy -» simp
csacska -» peevish
csacskamadár -» crested starling
csacskamadár -» rose starling
csacsog -» to burble
csacsog -» to chirp
csacsog -» to jabber
csacsog -» to prattle
csacsogás -» chaffering
csacsogás -» jabber
csacsogás -» prattle
csahol -» to bay
csahol -» to cry
csahol -» to yap
csahol -» to yelp
csahol -» to yip
csahol -» to yowl
csaholás -» bay
csaholás -» yap
csaholás -» yelp
csaholás -» yip
csaholás -» yowl
csaholva hajt -» to quest
csaj -» chippy
csaj -» dame
csaj -» drag
csaj -» girly
csaj -» moll
csaj -» nookie
csaj -» tail
csaj -» twist
csajka -» canteen
csak -» alone
csak -» but
csak -» just
csak -» nothing but
csak -» nothing short of
csak -» only
csak -» simply
csak a testemen keresztül! -» over my dead body!
csak alkalomadtán -» on occasion only
csak annyit mondtam neki -» I just told him
csak árnyéka önmagának -» to be a mere shadow of one's former self
csak arra szorítkozhatunk hogy -» we must be content with
csak az a dolgod, hogy -» all you have to do is
csak azért beszél hogy jártassa a száját -» to talk for talking's sake
csak azt mondtam neki -» I just told him
csak beszél tovább -» to run on
csak beugrom -» I will just pop in
csak dumál -» he's only stuffing
csak egy csepp whisky -» just a spot of whisky
csak egy egész keveset -» just a bit
csak egy egész keveset -» just a little
csak egy egész keveset -» just a little bit
csak egy hajításnyira van vmitől -» it is but one remove from sg
csak egy hajításra van vmitől -» it is but one remove from sg
csak egy hajszálon múlt -» by the skin of one's teeth
csak egy hajszálon múlt -» with the skin of one's teeth
csak egy icipicit -» just a bit
csak egy icipicit -» just a little
csak egy icipicit -» just a little bit
csak egy jelöltre szavaz -» to plump for a candidate
csak egy kőhajításnyira van innen -» it's only a stone's throw away
csak egy láncszem a gépezetben -» to be only a cog in the machinery
csak egy lépésnyire van vmitől -» it is but one remove from sg
csak egy lépésre van vmitől -» it is but one remove from sg
csak egy orrhosszal győz -» to win by a short head
csak egy szóra kérem! -» just a line to tell you!
csak egy szóra! -» just a line to tell you!
csak egy ugrásnyira van vmitől -» it is but one remove from sg
csak egy ugrásra van vmitől -» it is but one remove from sg
csak egyetlen egy -» just one
csak egyetlen egyszer -» just once
csak egymásnak élnek -» to be wrapped up in each other
csak éppen -» only
csak erre gondolni is -» only to think of it
csak erről van szó -» that's all
csak finoman! -» gently does it!
csak gyorsan! -» sharp's the word!
csak ha alkalom adódik -» on occasion only
csak hírből ismer vmit -» to know sg by mere report
csak így tovább! -» keep it up!
csak kérned kellett volna -» you only needed to ask
csak kerüljön a kezem közé! -» let me get at him!
csak keveset tudok franciául -» I have little French
csak külsőleg! -» not to be taken!
csak lassan! -» soft!
csak lassan! -» take it easy!
csak látszatra -» pro forma
csak magára vessen hogy -» it is your own fault that
csak ne lenne -» only that
csak ne olyan hevesen! -» easy does it!
csak ne olyan hevesen! -» pipe down!
csak ne volnál olyan vaksi! -» if you had half an eye!
csak nyugalom! -» keep your hair on!
csak odahaza van nagy szája -» a lion at home a mouse abroad
csak óvatosan! -» gently does it!
csak ő -» none but he
csak ő egyedül -» no one other than he
csak ön után! -» after you!
csak révkalauzzal járható vízszakasz -» pilot fairway
csak saját magára támaszkodik -» to paddle one's own canoe
csak semmi de! -» but me no buts!
csak semmi izgalom! -» take it easy!
csak számolásban használt pénzegység -» money of account
csak találgatni lehet -» you can only guess
csak találgatni tudsz -» you can only guess
csak te tudod kitalálni -» you only can guess
csak tíz shilling -» just ten shilling
csak tréfa volt -» I did it just for a joke
csak tréfa volt -» it was only for a cod
csak türelem! -» wait and see!
csak úgy -» la-la
csak úgy heccből -» for the hell of it
csak úgy mulatságból -» for the hell of it
csak úgy nyeli a mérföldeket -» to eat up the miles
csak úgy zuhogott -» it was raining heavily
csak ultramikroszkóppal látható részecske -» submicron
csak vmi előérzet -» just a hunch
csak vmi megérzés -» just a hunch
csak vmi sejtelem -» just a hunch
csákánnyal feltör -» to pick up
csákány -» hack
csákány -» hacker
csákány -» pecker
csákány -» pick
csákány -» pickax
csákány -» pickaxe
csákány -» picker
csákány -» pike
csákányos -» hacker
csákányozással elbont vmit -» to hack sg away
csákányozással elbont vmit -» to hack sg down
csákányozással lebont vmit -» to hack sg away
csákányozással lebont vmit -» to hack sg down
csákányozással lerombol vmit -» to hack sg away
csákányozással lerombol vmit -» to hack sg down
csákányozó -» hacker
csákányozó -» picker
csákányozó munkás -» picker
csakhamar -» in a short time
Csáki szalmája lett az ország -» the country has gone to the dogs
csakis -» alone
csakis -» none but
csáklya -» grapnel
csáklya -» grappling-iron
csáklya -» setting pole
csáklyázó hajó -» boarder
csaknem -» all but
csaknem -» just
csaknem -» near
csaknem -» nearly
csaknem halálra rémültek -» near frightened out of their wits
csaknem két hónapja, hogy -» it's getting on for two months since
csaknem mind -» all but
csaknem tíz -» near upon ten
csakugyan -» forsooth
csakugyan -» indeed
csakugyan? -» is that so?
csal -» to cheat
csal -» to finagle
csal -» to fudge
csal -» to jockey
csal -» to nap
csal -» to sham
csal -» to sharp
csal -» to swindle
csal -» to trick
család -» family
család- -» family
család -» folks
család -» house
család -» parentage
család -» people
család szégyene -» black sheep
család titkolt szégyene -» family skeleton
családanya -» matron
családapa -» family man
családapa -» paterfamilias
családfa -» descent
családfa -» family tree
családfa -» genealogical tree
családfa -» lineage
családfa -» pedigree
családfő -» head
családfő -» paterfamilias
családi -» family
családi -» home
családi állapot -» marital status
családi batár -» family coach
családi bútor -» heirloom
családi büszkeség -» family pride
családi dolgok -» domesticities
családi ékszer -» heirloom
családi ékszerek -» family jewels
családi élet -» family life
családi ház -» villa
családi kísértet -» banshee
családi kötelezettségek nélküli férfi -» man without family encumbrance
családi kötelezettségekkel nem terhelt férfi -» man without family encumbrance
családi nevelés -» home training
családi otthon -» boarding house
családi penzió -» boarding house
családi pótlék -» family allowance
családi tűzhely -» hearth
családi ügyek -» domesticities
családi vendégotthon -» boarding house
családi vérbosszú -» family blood feud
családi viszály -» feud
családi vonás -» family likeness
családi vonás -» it runs in the family
családias -» familiar
családias -» homely
családias -» shirttail
családias -» shirt-sleeve
családias életmód -» domesticity
családiasan -» in a family way
családom -» my folks
családom -» my people
családos ember ön? -» are you a parent?
családot alapít -» to found a family
családot alapít -» to settle down for life
családot alapít -» to start a family
családregény -» river novel
családregény -» saga
családregény -» saga novel
családtag -» to be one of the family
családtagnak számít -» to be one of the family
csalafinta -» astute
csalafinta -» foxy
csalafintaság -» hanky-panky
csalán -» nettle
csalánba nem üt a ménkű -» weeds don't spoil
csalánkiütés -» hives
csalánnal bedörzsöl -» to nettle
csalánnal ver -» to nettle
csalánszövet -» muslin
csalánszövet -» nettle cloth
csalánszövet -» nettle-cloth
csalárd -» disingenuous
csalárd -» false
csalárd fondorlat -» false pretences
csalárd fondorlattal -» on false pretences
csalárd fondorlattal -» under false pretence
csalárd fondorlattal szerez meg vmit -» to obtain sg by false pretences
csalárd fondorlattal szerez meg vmit -» to obtain sg on false pretences
csalárd fondorlattal szerez meg vmit -» to obtain sg under false pretences
csalárd módon -» on the cross
csalárdság -» crookedness
csalárdság -» deceit
csalárdság -» falsity
csalárdság -» perfidy
csalárdul -» crookedly
csalás -» bounce
csalás -» bubble
csalás -» burn
csalás -» cheat
csalás -» cheating
csalás -» confidence game
csalás -» confidence trick
csalás -» cross
csalás -» deceit
csalás -» deception
csalás -» delusion
csalás -» do
csalás -» fake
csalás -» foul play
csalás -» fraud
csalás -» gouge
csalás -» hocus pocus
csalás -» humbug
csalás -» imposition
csalás -» napping
csalás -» racket
csalás -» ramp
csalás -» roguery
csalás -» scam
csalás -» sell
csalás -» sham
csalás -» sharp practice
csalás -» swindle
csalás -» trickery
csalási szándékkal -» with intent to defraud
csalatkozhatatlan -» infallible
csalatkozhatatlanság -» infallibility
csalétek -» bait
csalétek -» decoy
csalétek -» lure
csalétek -» trains
csalétkül használt haldarabka -» sliver
csalfa -» deceptive
csalfa -» delusive
csalfa -» false
csalfaság -» gin
csalhatatlan -» infallible
csalhatatlan -» sure-fire
csalhatatlan -» unerring
csalhatatlan -» unfailing
csalhatatlan ösztöne van -» his instinct is never at fault
csalhatatlan szimatja van -» his instinct is never at fault
csalhatatlanság -» infallibility
csalhatatlanul -» infallibly
csalhatatlanul -» unfailingly
csali -» bait
csalimadár -» stool
csalinger -» chowslinger
csalit -» brush
csalit -» coppice
csalit -» copse
csalit -» spinney
csalitos -» brush
csalitos -» shrubbery
csalitos -» spinney
csaló -» abuser
csaló -» cheat
csaló -» chiseler
csaló -» confidence crook
csaló -» confidence man
csaló -» crook
csaló -» deceitful
csaló -» fake
csaló -» faker
csaló -» fox
csaló -» fraud
csaló -» gouge
csaló -» hawk
csaló -» humbug
csaló -» hustler
csaló -» impostor
csaló -» jockey
csaló -» leg
csaló -» masquerader
csaló -» piker
csaló -» pointer
csaló -» rook
csaló -» rooky
csaló -» sharp
csaló -» sharper
csaló -» skinner
csaló -» swindler
csaló -» trickster
csaló kereskedő -» jockey
csalódás -» balk
csalódás -» deception
csalódás -» delusion
csalódás -» disappointment
csalódás -» disillusion
csalódás -» disillusionment
csalódás -» hang-up
csalódás -» letdown
csalódás -» setback
csalódás -» suck
csalódás érzése -» hang-up
csalódás okozta szomorúság -» chagrin
csalódást okoz -» to balk
csalódást okoz -» to disappoint
csalódást okoz vkinek -» to frustrate sy
csalódik -» to be disappointed
csalódik elképzelésében -» to be balked of one's desires
csalódik vágyaiban -» to be balked of one's desires
csalódott -» to be disappointed in sg
csalódott -» to be hung up
csalódott -» frustrated
csalódottság -» frustration
csalogat -» to allure
csalogat -» to bait
csalogat -» to coax
csalogat -» to decoy
csalogat -» to draw on
csalogat -» to lure
csalogat -» to solicit
csalogat vkit vmivel -» to dangle sg before sy
csalogató -» luring
csalóka -» fallacious
csalóka -» illusory
csalóka -» phantasmagoric
csalóka -» vain
csalóka biztosíték -» rope of sand
csalóka látszat -» simulacrum, simulacra
csalóka támasz -» rope of sand
csámcsogás -» munching
csámcsogó -» munching
csámcsogva rág -» to munch
csánk -» hock
csánkpók -» splint
csaó! -» chow!
csáp -» antenna
csap -» beer pump
csap -» cog
csap -» drift
csap -» faucet
csáp -» feeler
csap -» fish
csap -» to flop
csáp -» horn
csap -» key
csap -» to lash
csap -» peg
csap -» spile
csap -» to strike, struck
csap -» stud
csap -» tang
csap -» tap
csapa -» slot
csapa -» spoor
csapa -» track
csapadék -» fall
csapadék -» moisture
csapadék -» precipitate
csapadék -» precipitation
csapadék -» residue
csapadék -» residuum, residua
csapadék -» wet
csapadék mennyisége -» fall
csapágy -» bearing
csapágy -» bearings
csapágy -» pillow
csapágy -» pivot bearing
csapágyállvány -» stand
csapágyba helyez -» to bed in
csapágybélés -» pillow
csapágycsésze -» busing
csapágycsésze -» cup
csapágycsésze -» pillow
csapágyfém -» white alloy
csapágyfém -» white metal
csapágyfészek -» bearing housing
csapágyház -» bearing housing
csapágypajzs -» bearing housing
csapágypersely -» brasses
csapágypersely -» bush
csapágytest -» bearing housing
csapás -» adversity
csapás -» affliction
csapás -» bane
csapás -» beat
csapás -» blow
csapás -» buffet
csapás -» calamity
csapás -» chop
csapás -» clashing
csapás -» clash
csapás -» crusher
csapás -» cut
csapás -» cutting
csapás -» dent
csapás -» disaster
csapás -» hit
csapás -» ills
csapás -» leg
csapás -» misfortune
csapás -» runway
csapás -» sorrow
csapás -» strike
csapás -» stroke
csapás -» trace
csapás -» track
csapás -» trail
csapás -» tribulation
csapásirány -» drift
csapásirány -» line of bearing
csapást mér -» to smite, smote, smitten
csapásvonal -» line of bearing
csapat -» band
csapat -» bevy
csapat -» cohort
csapat -» company
csapat -» crew
csapat -» crowd
csapat -» flock
csapat -» gang
csapat -» legion
csapat -» outfit
csapat -» party
csapat -» posse
csapat -» side
csapat -» team
csapat -» troop
csapat körmérkőzés -» pool
csapatba verődik -» to jug
csapatgyülekezés -» trooping
csapatkapitány -» captain
csapatkapitány -» skip
csapatkapitány -» skipper
csapatmunka -» groupwork
csapatok -» command
csapatok -» troops
csapatokat bekvártélyoz vkinél -» to billet troops on sy
csapatokat beszállásol vkinél -» to billet troops on sy
csapatot biztat -» to pull for a team
csapatot összeállít -» to field
csapatot összeállít -» to field a team
csapatszállító hajó -» troopship
csapatszállító hajó -» trooper
csapatszállító hajó -» troop-ship
csapatszellem -» team spirit
csapattest -» body of troops
csapattest parancsnok -» commanding officer
csapattiszt -» company officer
csapattiszt -» line officer
csapattiszt -» regimental officer
csapáz -» to spoor
csapáz -» to trail
csapda -» ambuscade
csapda -» catch
csapda -» gin
csapda -» net
csapda -» nett
csapda -» pit
csapda -» pitfall
csapda -» snare
csapda -» trap
csapdába ejt -» to trap
csapdába ejti az ellenséget -» to ambush the enemy
csapdába esik -» to be ambushed
csapdába esik -» to be bushwhacked
csapdát lecsappant -» to spring a trap
csapdával fog -» to snare
csapdával fog -» to trap
csapdos -» to hack
csapdos -» to slat
csapfészek -» gain
csapfúró -» auger
csapfűrész -» tenon saw
csaphajlat -» shoulder
csapj bele! -» give us your fin!
csapj bele! -» tip us your fin!
csapja a szelet -» to philander
csapja a szelet -» to spark
csapkod -» to flail
csapkod -» to flap
csapkod -» to fling, flung
csapkod -» to flirt
csapkod -» to flutter
csapkod -» to hack
csapkod -» to lash
csapkod -» to peck
csapkod -» to slat
csapkod -» to squirm
csapkod -» to switch
csapkod -» to thrash about
csapkod -» to whip
csapkod maga körül -» to throw oneself about
csapkodás -» beating
csapkodás -» chop
csapkodás -» flap
csapkodás -» flounce
csapkodás -» thrash
csapkodás -» thrashing
csapkodó -» flappy
csapkodó szárny -» flapper wings
csapkoszorús kerék -» lantern
csapkoszorús kerék -» lantern-pinion
csapkoszorús kerék -» lantern-wheel
csapkötés -» mortise
csaplyuk -» gain
csaplyuk -» mortice
csaplyuk -» mortise
csaplyuk -» socket
csaplyukat vág -» to slot
csaplyukat vés -» to mortice
csaplyukat vés -» to mortise
csaplyukfúró -» gimlet
csaplyukvéső gép -» mortising machine
csapmélyedés -» mortice
csapmélyedés -» mortise
csapnivaló -» atrocious
csapnivaló -» it's an atrocity
csapnivaló orvos -» to be no end of a quack
csapnivalóan -» atrociously
csapó -» cracker
csapóajtó -» drop
csapóajtó -» scuttle
csapóajtó -» trap
csapóajtó -» trapdoor
csapóajtós kútszerű várbörtön -» oubliette
csapóasztal -» gate-legged table
csapodár -» flighty
csapódás -» slam
csapódeszka -» flap
csapódik -» to lash
csapódik -» to swing, swung
csapódó -» plangent
csapódó gyújtó -» concussion fuse
csapófedél -» snap lid
csapolás -» draught
csapolás -» tapping
csapolással összeilleszt -» to dovetail
csapoló -» drawer
csapolóvályú -» jet
csapolt ital -» tap
csapolt sör -» draft bear
csapolt sör -» draft beer
csapolt sör -» draught beer
csapolva -» on tap
csapong -» to wanton
csapongás -» discursiveness
csapongó -» discursive
csapongó -» disjointed
csapongó képzelet -» fantasy
csapongva -» discursively
csapórács (várkapun) -» portcullis
csapos -» barman
csapos -» bartender
csapos -» drawer
csapos egybeeresztés -» mortising
csapos fog -» cog
csapos kötés -» mortising
csaposlegény -» tapster
csaposnő -» tapstress
csapósudár -» snapper
csapot vág -» to mortice
csapot vág -» to mortise
csapott gallér -» widespread collar
csapott váll -» drooping shoulders
csapott váll -» round shoulders
csapott vállak -» drooping shoulders
csapott vállak -» round shoulders
csapóülés -» jumpseat
csapozó fűrész -» dovetail saw
csappal megerősít -» to pin
csappal odaerősít -» to pin
csappal összefog -» to pin
csappal összeköt -» to mortice
csappal összeköt -» to mortise
csappan -» to wane
csappantyú -» catch
csappantyú -» flap
csappantyú -» piston
csapra ver -» to broach
csapra ver -» to tap
csapra verve -» on tap
csapszáj -» mortice
csapszáj -» mortise
csapszeg -» bolt
csapszeg -» mortise bolt
csapszegek beverése -» bolting
csapszeggel fog össze -» to bolt
csapszeggel megerősít -» to bolt
csapszék -» bodega
csapszék -» jerry
csapszék -» jerry-shop
csapszék -» juice joint
csapszék -» shanty
csapváll -» shoulder
csapvíz -» tap water
csapvíz -» water
csarab -» common heather
csarab -» heath
csarab -» heather
csarab -» ling heather
csarabos -» heath community
csárda -» jerry
csárda -» jerry-shop
csarnak -» shroud
csarnak -» standing ropes
csarnakolás nélkül -» all standing
csarnakzat -» rig
csarnok -» coliseum
csarnok -» covered market
csarnok -» hall
csarnok -» market-hall
csarnok -» portico
csarnokrész -» bay
császár -» emperor
császár -» imperator
császár -» kaiser
császári -» caesarean
császári -» imperatorial
császári önkény -» kaiserism
császárkörte -» white butter pear
császármetszés -» caesarean operation
császármetszés -» caesarean section
császárné -» empress
császárszakáll -» pansy
császárzsemle -» kaiser roll
csaszi -» hot shot
császkál -» to saunter along
császkál -» to saunter
csat -» buckle
csat -» clasp
csat -» fastener
csat -» hasp
csat -» Morse
csat -» snap
csat bíborosi köpenyen -» morse
csat püspöki köpenyen -» morse
csata -» action
csata -» battle
csata -» combat
csata -» fray
csata -» set-to
csatában elesik -» to be killed in action
csatahajó -» battleship
csatahajó -» capital ship
csatahajó -» line of battleship
csatakiáltás -» whoop
csatakiáltást hallat -» to whoop
csatakos -» sloppy
csatangol -» to fool about
csatangol -» to fool around
csatangol -» to go for a roam
csatangol -» to maroon
csatangol -» to saunter along
csatangol -» to saunter
csatangol -» to straggle
csatangol -» to trapes
csatangolás -» hike
csatangolás -» saunter
csatár -» forward
csatár -» hooker
csatár -» striker
csatarend -» battle array
csatarend -» battle formation
csatarend -» battle order
csatarend -» order of battle
csatarendbe áll -» to deploy
csatárok -» forwards
csatárok -» strikers
csatározás -» fray
csatározás -» skirmish
csatározik -» to skirmish
csatársor -» forwards
csatasor -» line
csatasor -» line of battle
csatát megvív -» to fight a battle
csatát vív -» to fight a battle
csatatér -» battlefield
csatatér -» battleground
csatatér -» field
csatatér -» field of battle
csatavonal -» line of battle
csatlakozás -» affiliation
csatlakozás -» connection
csatlakozás -» joining
csatlakozás -» splice
csatlakozás -» terminal
csatlakozásnál ívet húz -» to spark across the terminals
csatlakozik -» to abut
csatlakozik -» to affiliate
csatlakozik -» to fall into line with
csatlakozik -» to join
csatlakozik vki véleményéhez -» to come across
csatlakozik vkihez -» to hook on sy
csatlakozik vkihez -» to stand in with sy
csatlakozik vkihez -» to take sides with sy
csatlakozik vmihez -» to join in
csatlakozik vmihez -» to latch on to sg
csatlakozó forgalom -» joint traffic
csatlakozó lemez -» fish
csatlakozó végű -» end-to-end
csatlakozó vonat -» corresponding train
csatlakozócsavar -» terminal screw
csatlakozódugasz -» plug
csatlakozókábel -» interface cable
csatlakozópont -» terminal
csatlakozóvég -» clip
csatlakozóvég -» terminal
csatló -» check
csatlós -» henchman, henchmen
csatlós -» retainer
csatol -» to affix
csatol -» to annex
csatol -» to append
csatol -» to buckle
csatol -» to enclose
csatolás -» coupling
csatolás megszüntetése -» decoupling
csatolásmentesítés -» decoupling
csatolóhorog -» pull
csatolószerkezet -» coupling
csatolt jegyzék -» affixed statement
csatolt kivonat -» affixed statement
csatorna -» canal
csatorna -» channel
csatorna -» ditch
csatorna -» drain
csatorna -» duct
csatorna -» flume
csatorna -» furrow
csatorna -» gutter
csatorna -» water-course
csatorna -» watercourse
csatorna -» water gang
csatornafedő -» man-hole cover
csatornahálózat -» arterial drainage
csatornahálózat -» drainage
csatornaiszap -» sludge
csatornán elvezet -» to channel
csatornaszem -» deflector
csatornatisztító -» sewage worker
csatornaválasztó -» waveband switch
csatornáz -» to channel
csatornáz -» to drain
csatornáz -» to gutter
csatornázás -» channelling
csatornázás -» conduit
csatornázás -» drainage
csatornázás -» guttering
csatornázás -» sewerage
csattan -» to bang
csattan -» to clack
csattan -» to click
csattan -» to crack
csattan -» to go smack
csattan -» to lash
csattan -» to smack
csattan -» to snap
csattanás -» bang
csattanás -» clap
csattanás -» clash
csattanás -» clashing
csattanás -» click
csattanás -» crack
csattanás -» crash
csattanás -» dash
csattanás -» smack
csattanás -» snap
csattanás -» spat
csattanó -» clashing
csattanó -» nub
csattanó -» point
csattanó -» punch line
csattanó -» snappish
csattanó hang -» snappy sound
csattanó nélküli történet -» blind story
csattanó ostor -» smack
csattanó pofon -» smack
csattanós csók -» smack
csattanós csókot nyomott a leány ajkára -» he gave the girl a good smack on the lips
csattant -» to click
csattant -» to crack
csattant -» to smack
csattant -» to snap
csattant az ostor -» smack went the whip
csattintás -» crack
csattog -» to clack
csattog -» to clap
csattog -» to click
csattog -» to crash
csattog -» to slat
csattog (fülemüle) -» to jug
csattog (pacsirta) -» to carol
csattogás -» clashing
csattogás -» clatter
csattogás -» flutter
csattogás -» snapping
csattogó -» clashing
csattogott a mennydörgés -» the thunder crashed
csattogtat -» to clap
csattogtatás -» snapping
csattogtató -» flapper
csau (kutyafajta) -» chow
csáva -» vat
csávába tesz -» to vat
csávában -» in a fix
csávában van -» to be in a hole
csávában van -» to be up the pole
csavar -» bolt
csavar -» clam
csavar -» clamp
csavar -» to curl
csavar -» male screw
csavar -» screw
csavar -» to screw
csavar -» to slice
csavar -» to twist
csavar -» twist
csavar -» to wind, wound
csavar vmi köré -» to twine about sg
csavar vmi köré -» to twine round sg
csavaralátét -» washer
csavarás -» screw
csavarás -» twist
csavarás -» wrenching
csavarás nélkül szárad -» to drip-dry
csavarás nélkül száradó -» drip-dry
csavarás nélkül szárít -» to drip-dry
csavarás okozta rezgés -» thrash
csavargás -» hoboism
csavargás -» prowling
csavargás -» vagabondage
csavargat -» to wiggle
csavargat -» to wriggle
csavargó -» beat
csavargó -» bum
csavargó -» deadbeat
csavargó -» gadabout
csavargó -» to go for a tramp
csavargó -» hobo
csavargó -» jockey
csavargó -» layabout
csavargó -» lowlife
csavargó -» outcast
csavargó -» prowler
csavargó -» rogue
csavargó -» rover
csavargó -» tramp
csavargó -» vagabond
csavargó -» vagrant
csavargó batyuja -» blue
csavargó batyuja -» swag
csavargó cucca -» blue
csavargó cucca -» swag
csavargó élet -» roving life
csavargó életmód -» roving life
csavargó módjára él -» to hobo
csavargótábor -» jungle
csavargótanya -» jungle
csavargóúton -» on the drift
csavargőzös -» screw streamer
csavarhajtó -» rammer
csavarhajtó -» starter
csavarhúzó -» screwdriver
csavarkulcs -» spanner
csavarkulcs -» wrench
csavarmenet -» spiral
csavarmenet -» thread
csavarmenet -» twist
csavarmenet -» worm
csavarmenetes rúd -» worm
csavarmenetet fúr -» to tap
csavarmenetet kifúr -» to tap
csavarmenetet vág -» to screw
csavarmenetet vág -» to thread
csavarmenetet vés -» to chase
csavarmenetvágó -» die
csavarmenetvágó -» die, dies
csavarmenetvágó gép -» turning-tool
csavarmetszés -» chasing
csavaró erő -» twist
csavaró feszültség -» twist
csavaró nyomaték -» torque
csavaró nyomaték -» twist
csavarodás -» convolution
csavarodás -» curl
csavarodás -» earrl
csavarodás -» slew
csavarodás -» slue
csavarodás -» thwarting
csavarodás -» twirl
csavarodás -» twist
csavarodás -» wrenching
csavarodik -» to curl
csavarodik -» to screw
csavarodik -» to slew
csavarodik -» to slue
csavarodik -» to twine
csavarodó -» twisty
csavarófa -» garotte
csavarófa -» garrotte
csavarog -» to be on the loose
csavarog -» to be on the tramp
csavarog -» to bum
csavarog -» to gad
csavarog -» to hobo
csavarog -» to knock about
csavarog -» to loaf
csavarog -» to loaf about
csavarog -» to mooch about
csavarog -» to muck about
csavarog -» to prowl
csavarog -» to stroll
csavarog -» to tramp
csavarog -» to trapes
csavarog -» to trollop about
csavarogva -» on the bum
csavarogva -» on the track
csavarorsó -» screw shaft
csavaros -» devious
csavaros -» screwy
csavaros -» twisty
csavaros dugó -» screw stopper
csavaros érvelés -» crooked reasoning
csavaros észjárás -» crookedness
csavaros okoskodás -» crooked reasoning
csavaros szorító -» cramp
csavarosan -» crookedly
csavarral megszorít -» to screw
csavarral odaerősít -» to screw
csavarral összenyom -» to screw
csavarral rögzít -» to screw
csavarszeg -» clinch-nail
csavarszeg -» clinker
csavarszorító szerszámkészlet -» bolting equipment
csavart -» twisted
csavart adogatás -» twist serve
csavart adogatás -» twist service
csavart labda -» curveball
csavarugrás -» twist
csavarvágás -» chasing
csavarvonal -» helix
csavarvonalas -» helical
csavarvonalban emelkedik -» to spiral
csavarvonalban mozog -» to spiral
csavarvonalban száll fel -» to spiral up
csáváz -» to curry
csáváz -» to dip
csáváz -» to pickle
csávó -» cat
csávó -» dude
csecs -» breast
csecs -» nipple
csecsebecse -» bauble
csecsebecse -» bric-a-brac
csecsebecse -» doodad
csecsebecse -» gimcrack ornaments
csecsebecse -» knick-knack, knick-knackery
csecsebecse -» nick-nack, nick-nackery
csecsebecse -» trinket
csecsemő -» baby
csecsemő -» infant
csecsemő -» nurseling
csecsemő -» nursling
csecsemő -» sucker
csecsemő -» suckling
csecsemő módjára sír-rí -» to slobber
csecsemőgondozó -» child health clinic
csecsemőhalandóság -» neonatal mortality
csecsemőkor -» early age
csecsemőkor -» infancy
csecsemőmirigy -» thymus
csegely -» spandrel
cseh -» bohemian
cseh személy -» bohemian
csehó -» jook-juke joint
csehország -» bohemia
csehországi -» bohemian
csehországi személy -» bohemian
csehszlovák -» Czecho-Slovak
csehszlovák -» Czecho-Slovakian
csehszlovák -» Czechoslovak
csehszlovák -» Czechoslovakian
Csehszlovák Köztársaság -» Czecho-Slovakian Republik
Csehszlovák Köztársaság -» Czechoslovakian Republic
Csehszlovákia -» Czecho-Slovakia
Csehszlovákia -» Czechoslovakia
csekély -» low
csekély -» meager
csekély -» meagre
csekély -» narrow
csekély -» nice
csekély -» nominal
csekély -» scant
csekély -» slight
csekély -» slim
csekély -» trifling
csekély ember -» smatterer
csekély érték -» tinhorn
csekély értékű -» tinhorn
csekély esély -» long chance
csekély eshetőség -» slim chance
csekély fontosságú -» trivial
csekély haszon -» narrow margin of profit
csekély illetmény -» pittance
csekély ismeretét fitogtatja -» to smatter
csekély jelentőségű -» marginal
csekély jövedelműek -» lower income brackets
csekély létszámú -» few in number
csekély létszámú -» small in numbers
csekély többség -» bare majority
csekély tudását fitogtatja -» to smatter
csekély valószínűség -» off chance
csekély valószínűség -» off-chance
csekély volta vminek -» paucity
csekélyebb -» less
csekélyebb -» lesser
csekélyebb -» minor
csekélység -» jot
csekélység -» trifle
csekélységem -» my humble self
csekk -» check
csekk -» cheque
csekk bemutatója -» bearer of a cheque
csekk beváltását megtagadja -» to refer a cheque to drawer
csekkel fizetett -» check tendered
csekket kiállít -» to draw a cheque
csekkfüzet -» checkbook
csekk-könyv -» check book
csekk-könyv -» cheque book
csekkszámla -» banking account
csekkszámla -» checking account
csekkszámla -» drawing account
csekkszámla-követelés -» money of account
csel -» art
csel -» artifice
csel -» catch
csel -» cod
csel -» dodge
csel -» fake
csel -» feint
csel -» fetch
csel -» gimmick
csel -» ruse
csel -» tweak
cselből veszít -» to play booty
csélcsap -» flirtatious
cseléd -» menial
cselédlány -» maid
cselédség -» dependants
cselédszobában -» below the stairs
cselekedet -» act
cselekedet -» action
cselekedet -» deed
cselekedj belátásod szerint -» do as you like
cselekmény -» act
cselekmény -» action
cselekmény -» plot
cselekmény egysége -» unity of action
cselekmény színhelye -» scene of action
cselekszik -» to act
cselekszik -» to do, did, done
cselekszik -» to take action
cselekvés -» act
cselekvés -» action
cselekvés -» verb
cselekvés terére lép -» to take action
cselekvési szabadság -» freedom of action
cselekvésképtelenség -» paralysis
cselekvő -» active
cselekvő alak -» active voice
cselekvő igealak -» active voice
cselekvő vagyon -» assets
cselekvőképesség hiánya -» incapacitation
cselekvőképesség hiánya -» incapacity
cselekvőképtelen -» incapable
cselekvőképtelenség -» legal incapacity
cselez -» to dodge
cselez -» to dribble
cselez -» to feint
cselezés -» dribble
cselezve vezet -» to dribble
cselfogás -» feint
cselgáncs -» jiu-jitsu
cselgáncs -» judo
cselgáncs -» ju-jitsu
cselhez folyamodik -» have recourse to fraud
cselle -» minnow
csellel legyőz -» to best
cselleng -» to dawdle
cselleng -» to hang about
cselleng -» to hang around
cselleng -» to laze
cselleng -» to loaf
cselleng -» to loaf about
cselleng -» to lop about
cselleng -» to sheer
cselleng -» to slope about
cselleng -» to stick around
cselleng -» to trapes
csellengés -» sheer
csellengés balra -» swing to port
csellista -» cellist
cselló -» cello
cselszövény -» plotting
cselszövény -» scheme
cselszövés -» intrigue
cselszövés -» plot
cselszövés -» plotting
cselszövés -» scheme
cselszövés -» scheming
cselszövésen töri a fejét -» to play politics
cselszövő -» schemer
cselszövő -» shifter
cselszövő -» villain
cselt sző -» to put up a job
cselt sző vkivel -» to intrigue with sy
csembaló -» harpsichord
csemege -» confection
csemege -» dainty
csemege -» delicacy
csemege -» sweet
csemege -» sweet morsel
csemege -» tidbit
csemege -» titbit
csemegeáru -» delicatessen
csemegebolt -» deli
csemegekukorica -» corn
csemegekukorica -» sweet corn
csemegeüzlet -» delicatessen
csemete -» sapling
csemete -» spear
csempe -» glazed tile
csempeborítás -» tiles
csempész -» interloper
csempész -» run
csempész -» runner
csempész -» smuggler
csempészáru -» contraband
csempészáru -» hot goods
csempészés -» running
csempészés -» smuggling
csempészet -» contraband
csempészett -» run
csempészhajó -» smuggler
csempészik -» to smuggle
csempészkereskedelmet folytat -» to run contraband
csempéz -» to lay tile
csempéző -» tiler
csen -» to filch
csen -» to pilfer
csen -» to pinch
csen -» to snoop
csencsel -» to swap
csencsel -» to swap sg for sg
csend -» calm
csend -» hush
csend -» quiet
csend -» quietude
csend -» silence
csend -» still
csend -» stillness
csend -» whist
csend állt be -» silence ensued
csend borul a tájra -» silence broods over the scene
csend legyen! -» silence!
csend! -» silence!
csendben marad -» to hold one's peace
csendben marad -» to hold one's tongue
csendben marad -» to keep quiet
csendben marad -» to keep still
csendben marad -» to whist
csendben van -» to hush
csendben van -» to keep quiet
csendben van és figyel -» to stand silent and intent
csendes -» calm
csendes -» low
csendes -» pacific
csendes -» peaceful
csendes -» quiet
csendes -» restful
csendes -» sequestered
csendes -» serene
csendes -» silent
csendes -» smooth
csendes -» soft
csendes -» still
csendes -» stilly
csendes -» tranquil
csendes -» uneventful
csendes -» unimpassioned
csendes -» unruffled
csendes -» untroubled
csendes -» whist
csendes ember -» man of silence
csendes mély víz (folyóban) -» pool
csendes, mint a sír -» as still as death
csendes, mint a sír -» as still as the grave
csendes mise -» low mass
csendes mormolás -» whisper
csendes napok -» retreat
csendes piac -» dead market
csendes pihenőhely -» retreat
csendes tőzsde -» dead market
csendesen -» quietly
csendesen -» stilly
csendesen -» uneventfully
csendesít -» to ease
csendeskamra -» silence cabinet
csendes-óceán -» pacific
csendes-óceán -» pacific ocean
csendes-óceáni lazacfajta -» candlefish
csendes-óceáni szigetvilág -» Polynesia
csendesség -» quietness
csendesség -» silence
csendesség -» tranquillity
csendestárs -» angel
csendestárs -» backer
csendestárs -» moneylender
csendestárs -» sleeping partner
csendet háborít -» to break the peace
csendet kér -» to call for silence
csendet parancsol -» to silence
csendháborítás -» breach of peace
csendháborítás -» riot
csendít -» to tang
csendre int -» to call for silence
csendre utasít -» to call for silence
csendül -» to ring, rang, rung
csenés -» pilferage
csenevésszé tesz -» to stunt
csenevész -» scraggy
csenevész -» scrubby
csenevész -» scrub
csenevész -» scruffy
csenevész állat -» scrag
csenevész bokor -» scrog
cseng -» to clang
cseng -» to clank
cseng -» to ring, rang, rung
cseng -» to ring out
cseng -» to tang
cseng -» to tinkle
cseng (fül) -» to tingle
cseng a füle -» his ears are buzzing
cseng a fülem -» my ears are ringing
cseng-bong -» to chime
csengés -» chink
csengés -» clang
csengés -» clink
csengés -» ring
csengés -» ringing
csengés -» tingle
csengés -» tinkle
csengés -» tinkling
csengés-bongás -» ding-dong
csengess! -» ring the bell!
csenget -» to clang
csenget -» to ring, rang, rung
csenget -» to ring the bell
csenget vkinek -» to ring for sy
csengetés -» bell
csengetés -» ring
csengetés -» ringing
csengetés -» tingle
csengetést jelző hang -» ringing tone
csengetnek -» there's the bell
csengető -» ringing
csengető áram -» ringing current
csengető készülék -» ringer
csengettyű -» bell
csengettyű -» globular bell
csengettyű -» sleight bell
csengettyű -» tinkler
csengettyűszó -» tinkle
csengő -» bell
csengő -» clanging
csengő -» clangorous
csengő -» clanking
csengő -» clapper bell
csengő -» metallic
csengő -» ringer
csengő -» ringing
csengő -» sheep bell
csengő -» tingling
csengő -» tinkler
csengő -» tinkling
csengő hang -» sonority
csengő hangú -» sonorous
csengően -» clankingly
csengőhúzó -» bell-pull
csengőkő -» clinker
csengőszalag -» tape
csengőzsinór -» bell-rope
csép -» flail
csepeg -» to drop
csepeg -» to ooze
csepeg -» to run, ran, run
csepeg -» to trickle
csepeg -» to weep, wept
csepeg (eső) -» to spot
csepeg az orra -» one's nose is running
csepegés -» dribble
csepegés -» drip
csepegés -» dropping
csepegés -» ooze
csepegés -» oozing
csepegés -» running
csepegő -» dripping
csepegő -» oozing
csepegő orr -» discharging nose
csepegő takony -» snivel
csepegtet -» to drip
csepegtet -» to trickle
csepegtet -» to weep, wept
csepegtető kenés -» drip lubrication
csepegtetős kávéfőző -» drip coffee-pot
csépel -» to flail
csépel -» to thrash
csépel -» to thresh
csépelés -» thrash
cséphadaró -» flail
cséphadaró -» flapper
cséplés -» thrashing
cséplő -» thresher
cséplőgép -» thresher
cséplőhely -» thrashing floor
csepp -» diminutive
csepp -» drip
csepp -» drop
csepp -» globule
csepp -» gout
csepp -» speck
csepp -» spot
csepp -» tear
csepp a tengerben -» drop in the bucket
csepp vmi -» dash of sg
cseppecske -» droplet
cseppecske -» globule
cseppenként -» drop by drop
cseppenként -» in dribs and drabs
cseppent -» to dribble
cseppent -» to drip
cseppent -» to drop
cseppet sem -» not by a long way
cseppfolyós -» fluid
cseppfolyós -» liquid
cseppfolyós állapotban lévő -» liquid
cseppfolyós közeg -» fluid
cseppfolyós levegő -» liquid air
cseppfolyós test -» fluid body
cseppfolyós test -» liquid body
cseppfolyósít -» to condense
cseppfolyósít -» to dissolve
cseppfolyósít -» to flux
cseppfolyósít -» to liquefy
cseppfolyósítás -» condensation
cseppfolyósítás -» liquefaction
cseppfolyósító -» liquefactive
cseppfolyósodás -» liquefaction
cseppfolyósodik -» to condense
cseppfolyóssá válik -» to dissolve
cseppfolyóssá válik -» to liquefy
cseppláng -» by-pass
cseppnyi néger vér is van az ereiben -» have a lick of the tar-brush
cseppnyi vmi -» dash of sg
csépszalag -» lease band
csepű -» tow
csepűrágás -» barnstorming
csepűt rág -» to chew oakum
cserben hagy -» to disappoint
cserbenhagy -» to betray
cserbenhagy -» to desert
cserbenhagy -» to fail
cserbenhagy -» to fall off
cserbenhagy -» to forsake, forsook, forsaken
cserbenhagy -» to let down
cserbenhagy -» to let sy down
cserbenhagy -» to throw over
cserbenhagy vkit -» to leave sy high and dry
cserbenhagy vkit -» to play sy false
cserbenhagy vkit -» to squib it
cserbenhagy vkit -» to squib on sy
cserbenhagy vkit -» to turn one's back on sy
cserbenhagyás -» letdown
cserbenhagyásos baleset -» hit-and-run accident
cserbenhagyott -» forsaken
csere -» barter
csere -» change
csere -» exchange
csere -» swap
csere -» swapping
cserébe -» in exchange
cserébe ad -» to barter
cserébe vmiért -» in exchange for sg
cserében -» in exchange
cserebere -» swap
cserebere -» swapping
csereberél -» to swap
csereberél -» to swap sg for sg
csereberél -» to traffic, trafficked
csereberélget -» to dicker
cserebogár -» miller
cserebomlás -» double decomposition
cserediák -» exchange student
csereérték -» value in exchange
csereeszköz -» means of exchange
csereforgalom -» exchange
cserekereskedelem -» barter
cserekereskedelem -» exchange and barter
cserekereskedelmet folytat -» to barter
cserekereskedelmet folytat -» to exchange
cserekereskedés -» exchange and barter
cserekereskedik -» to exchange
cserél -» to change
cserél -» to exchange
cserél vmit vmire -» to exchange sg for sg
cserélés -» swapping
cserélhető -» commutable
cserélhető lapokból álló -» loose-leaf
cserélődik -» to alternate
cserény -» corral
cserény -» hurdle
cserény -» wattle enclosure
cserénybe zár -» to corral
cserép -» tile
cserépáru -» earthenware
cserépáru -» pots
cserépbe ültet -» to pot
cserépbe ültetés -» potting
cserépbödön -» jar
cserépbura -» bell
cserépdarab -» crock
cserépdarab -» shard
cserépedény -» crock
cserépedény -» crockery
cserepes növény -» houseplant
cserepes növény -» pot plant
cserepes növény -» potted plant
cserépkályha -» tile stove
cserépszavazás -» ostracism
cserépszavazással száműz -» to ostracize
cseréptető -» tiled roof
cseresznye -» cherry
cseresznyefa -» cherry
cseresznyefa -» cherry-tree
cseresznyelégy -» cherry fruitfly
cseresznyepiros -» cherry
cseresznyepiros -» cherry red
cseresznyepiros -» cherry-red
cserét csinál -» to do a swap
cseretárgy -» swap
csereüzlet -» chop
csereüzlet -» exchange
cserez -» to curry
cserfa -» turkey oak
cserfőzet -» ooze
cserje -» bush
cserje -» scrog
cserje -» scrub
cserje -» shrub
cserjékkel beültetett föld -» shrubbery
cserjés -» bushy
cserjés -» scrub
cserjés -» scrubland
cserjés -» shrubbery
cserjés -» tuft
cserjés terület -» scrogs
cserjés vidék -» scrogs
cserkesz -» circassian
cserkész -» scout
cserkész őrsvezető -» scoutmaster
cserkészés -» stalk
cserkészfiú -» boy scout
cserkeszföld -» circassia
cserkészik -» to stalk
cserkészparancsnok -» scoutmaster
cserkésztiszt -» scoutmaster
csermely -» brook
csermely -» brooklet
csermely -» run
csert -» chert
cserzés -» tanning
cserzett arcbőrű -» weatherbeaten
cserzett bőr -» crop
cserzőműhely -» tannery
cserzővarga -» skinner
cserzővarga -» tanner
csésze -» boat
csésze -» cup
csészealakú oszlopfő -» bowl capital
csészealj -» saucer
cseszeget -» to bug
cseszeget -» to fuck with sy
csészényi -» cupful
csészét kicsorbít -» to chip off a piece from a cup
csetepaté -» affray
csetepaté -» brush
csetepaté -» encounter
csetepaté -» fray
csetepaté -» medley
csetepaté -» melee
csetepaté -» rumpus
csetepaté -» scrimmage
csetepaté -» scrum
csetepaté -» skirmish
csetepatézik -» to skirmish
csettentés a nyelvvel -» chirrup
csettint -» to smack
csettint a nyelvével -» to taste one's tongue
csettintés -» click
csettintés -» crack
csettintés -» flick
csettintés -» smack
csettintés -» snapping
csettintés nyelvvel -» tut
cséve -» cop
cséve -» quill
cséve -» reel
cséve -» spool
csévefonal -» cop yarn
cseveg -» to chat
cseveg -» to chirp
cseveg vkivel -» have a crack with sy
csevegés -» chat
csevegés -» chit-chat
csevegés -» crack
csevegés -» gossip
csevegés -» gossiping
csevegés -» small-talk
csevegés -» talk
csevegés közben -» chattily
csevegő -» gossiping
csevegő -» gossipy
csevegő -» talker
csevegve -» chattily
csévehüvely -» cop
csévélő tölcsér -» cup
csévélődik -» to wind, wound
cséza -» chaise
csibe -» chick
csibe -» chicken
csibész -» badmash
csibész -» bratty
csibész -» knave
csibész -» rascally
csibész -» scoundrel
csibész -» scoundrelly
csibész -» urchin
csibész -» wide boy
csibésznyelv -» cant
csibészség -» scoundrelism
csicsás -» fussy
csicsás -» tawdry
csicsereg -» to chatter
csicsereg -» to chirp
csicsereg -» to chirrup
csicsereg -» to twitter
csicsereg -» to warble
csicsergés -» chatter
csicsergés -» chirp
csicsergés -» chirping
csicsergés -» chirrup
csicsergés -» twitter
csicsergő -» twittery
csicseriborsó -» chick-pea
csicskás -» bat
csicskás -» batboy
csiga -» auger
csiga -» pulley
csiga -» snail
csiga -» tangent screw
csigába fésült haj -» bun
csigaevő -» froggie
csigaevő -» froggy
csigafordulat -» whorl
csigafúró -» auger
csigafúró -» twist drill
csigafúró -» worm
csigaház -» shell
csigakerék -» tangent wheel
csigakerék -» wormgear
csigakerékhajtás -» wormgear
csigalassúsággal -» at a snail's pace
csigalépcső -» spiral staircase
csigalépcső -» winding staircase
csigamenet -» worm
csigás préselés -» extrusion
csigasor -» block
csigasor -» compound pulley
csigasor -» tackle
csigasor-felszerelés -» tackle gear
csigát irt -» to slug
csigatárcsa -» tackle pulley
csigavérű -» cool as a cucumber
csigavonal -» helix
csigavonal -» scroll
csigavonal -» spiral
csigavonalakkal ékít -» to scroll
csigavonalat alkot -» to spiral
csigavonalban emelkedik -» to spiral
csigavonalban halad -» to corkscrew
csigavonalban mozog -» to spiral
csigavonalban mozog -» to wind, wound
csigavonalban száll -» to get into a spin
csigavonalban száll -» to go into a spin
csigavonalban zuhan -» to get into a spin
csigavonalban zuhan -» to go into a spin
csigavonalú -» spiral
csigavonalú -» whorled
csigolya -» vertebra
csihipuhi -» thrashing
csík -» band
csík -» ribbon
csík -» streak
csík -» stria, striae
csík -» strip
csík -» stripe
csík -» stripping
csík -» welt
csík (egyenruhán) -» bar
csiki-csuki -» double mill
csikk -» butt
csikk -» cigarette stub
csikk -» fag end
csikk -» fag-end
csikk -» snipe, snipe
csikk -» stub
csikk -» stump
csikkszedő -» picker up
csiklandik -» to tickle
csiklandik -» to tingle
csiklandó -» prickly
csiklandó -» tingling
csiklandó -» tingly
csiklandós -» ticklish
csiklandós dolog -» tickler
csiklandoz -» to tickle
csiklandoz -» to titillate
csiklandozás -» tickle
csiklandozás -» tickling
csiklandozás -» titillation
csiklandozó személy -» tickler
csiklandozza vki kíváncsiságát -» to goad sy's curiosity
csikló -» clitoris
csikó -» colt
csikó -» foal
csikó (sakkban) -» horse
csikófrizurára vágat -» to bang
csikóhal -» seahorse
csíkolt -» striate
csíkolt -» striated
csikordul -» to squeak
csikorgás -» creak
csikorgás -» crunch
csikorgás -» grating
csikorgás -» grind
csikorgás -» grinding
csikorgás -» jar
csikorgás -» jarring
csikorgás -» rasp
csikorgás -» rasping
csikorgás -» screech
csikorgat -» to crunch
csikorgat -» to grit
csikorgat -» to scrunch
csikorgatás -» grinding
csikorgatja a fogát -» to grit the teeth
csikorgó -» creaking
csikorgó -» crunchy
csikorgó -» grating
csikorgó -» jarring
csikorgó -» rasping
csikorgó -» squeaky
csikorgó -» strident
csikorgó hang -» grinding sound
csikorgó hangot ad ki -» to bray
csikorgó hangot ad ki -» to bray out a sound
csikorgó hó -» crisp snow
csikorgós -» creaky
csikorgósan -» raspingly
csikorgósság -» stridency
csikorog -» to bur
csikorog -» to burr
csikorog -» to crackle
csikorog -» to crank
csikorog -» to creak
csikorog -» to crunch
csikorog -» to grate
csikorog -» to grit
csikorog -» to jar
csikorog -» to rasp
csikorog -» to screech
csikorog -» to scrunch
csikorogva -» creakingly
csíkos -» brindled
csíkos -» laced
csíkos -» striate
csíkos -» striated
csíkos -» striped
csíkos -» stripy
csikós -» wrangler
csíkos fonal -» streak yarn
csíkos függönyanyag -» purdah
csikósként működik -» to wrangle
csíkosra ver -» to weal
csíkoz -» to streak
csíkoz -» to striate
csíkoz -» to stripe
csíkozott achát -» ribbon agate
csilingel -» to jingle
csilingel -» to tinkle
csilingelés -» jingle
csilingelés -» tingle
csilingelés -» tinkle
csilingelés -» tinkling
csilingelő -» tinkling
csilipaprika -» chili
csilipaprika -» chilli
csillag -» asterisk
csillag- -» astral
csillag -» star
csillag- -» stellar
csillag (ló homlokán) -» blaze
csillag (vállapon) -» pip
csillag alakú -» starry
csillag alakú repedés -» radial crack
csillag alakú törés -» radial crack
csillaga lehanyatlóban van -» his star is on the wane
csillagász -» astronomer
csillagász -» star-gazer
csillagászat -» astronomy
csillagászat -» star-gazing
csillagászattal foglalkozik -» to star-gaze
csillagfényes -» starlit
csillagfürt -» lupin
csillagfürt -» white lupine
csillaggá tesz -» to instar
csillaggá változtat -» to instar
csillaggal megjelöl -» to star
csillagjós -» astrologer
csillagjós -» star-gazer
csillagkép -» configuration
csillagkép -» constellation
csillagkerék -» sprocket
csillagkerék -» sprocket-wheel
csillagköd -» nebula, nebulae
csillagközi -» interstellar
csillagocska -» asterisk
csillagok közötti -» interstellar
csillagokkal díszít -» to instar
csillagokkal díszít -» to star
csillagokkal tarkázott -» starry
csillagokkal tarkít -» to star
csillagokkal telehintett -» starry
csillagos -» starry
csillagos -» stellar
csillagos égbolt -» starry sky
csillagos-sávos lobogó -» stars and stripes
csillagpor -» astrodust
csillagszemű -» starry-eyed
csillagszerű -» stellar
csillagszóró -» sparkler
csillagvizsgálás -» star-gazing
csillagvizsgáló -» observatory
csillagvizsgáló -» star-gazer
csillagvizsgáló intézet -» observatory
csillagzat -» star
csillám -» mica
csillám -» talc
csillámlás -» shimmer
csillámlik -» to shimmer
csillámló -» shimmery
csillámló -» spangly
csillámpala -» mica
csillan -» to blink
csillan -» to glint
csillanás -» blink
csillanás -» gleam
csillanás -» glint
csillapít -» to allay
csillapít -» to alleviate
csillapít -» to appease
csillapít -» to assuage
csillapít -» to attenuate
csillapít -» to deaden
csillapít -» to ease
csillapít -» to lay, laid
csillapít -» to mitigate
csillapít -» to mollify
csillapít -» to quench
csillapít -» to salve
csillapít -» to soothe
csillapítás -» alleviation
csillapítás -» sedation
csillapító -» attenuative
csillapító -» balmy
csillapító -» bland
csillapító -» depressant
csillapító -» mitigative
csillapító -» soothing
csillapító szer -» depressant
csillapítólag -» tranquillizingly
csillapítótekercs -» damper
csillapítótekercs -» damper winding
csillapodik -» to calm down
csillapodik -» to ease
csillapodik -» to fall, fell, fallen
csillapodik -» to remit
csillapodik -» to slack
csillapodik -» to smooth
csillapodj! -» calm down!
csillapul -» to slacken
csillapul -» to soften
csillár -» chandelier
csillár -» luster
csillár -» lustre
csille -» bogie
csille -» skip
csilleadagoló -» retarder
csillealváz -» carriage
csillebuktató -» rocker
csillebuktató szerkezet -» dump
csillefék -» jock
csillefogó -» retarder
csillejárat -» skip road
csilléket felborító szerkezet -» rocker
csillekísérő -» harrier
csillepálya -» flying fox
csillés -» drawer
csillesor -» train of tubs
csilletávköz -» interval
csilletoló -» pusher
csillog -» to flash
csillog -» to glint
csillog -» to glisten
csillog -» to glitter
csillog -» to laugh
csillog -» to shine, shone
csillog -» to spark
csillog -» to sparkle
csillog -» to twinkle
csillogás -» flare
csillogás -» glint
csillogás -» glisten
csillogás -» glitter
csillogás -» sparkle
csillogás -» twinkle
csillogó -» glistening
csillogó -» glittering
csillogó -» lambent
csillogó -» light
csillogó -» lustrous
csillogó -» orient
csillogó -» resplendent
csillogó -» shining
csillogó -» shiny
csillogó -» spangly
csillogó -» starry
csillogó apróság -» spangle
csillogó dáma -» sparkler
csillogó díszekkel díszít -» to spangle
csillogó díszítés -» diamanté
csillogó dolgokkal díszít -» to tinsel
csillogó drágakő -» sparkler
csillogó fény -» glint
csillogó fény -» glitter
csillogó látszat -» tinsel
csillogó pontok -» high lights
csillogó szemek -» liquid eyes
csillogó szemek -» starry eyes
csillogó úr -» sparkler
csillogóan díszített -» diamanté
csimpánz -» chimp
csimpánz -» chimpanzee
csín -» lease
csín hiánya -» inelegance
csín hiánya -» inelegancy
csinál -» to come up
csinál -» to do, did, done
csinál -» to make, made
csinál -» to make at
csinál -» to put in
csinál vmit -» to crank
csináld ahogy tetszik -» do as you like
csináltat vmit -» have sg done
csináltat vmit vkivel -» to cause sy to do sg
csini -» foxy
csinibaba -» dolly
csínja-bínja vminek -» hang of sg
csínja-bínja vminek -» ins and outs of sg
csínján -» gingerly
csinnadratta -» ballyho
csinnadratta -» hype
csinos -» comely
csinos -» compt
csinos -» crackerjack
csinos -» crackajack
csinos -» crummy
csinos -» cunning
csinos -» cute
csinos -» dinky
csinos -» easy to look at
csinos -» easy on the eye
csinos -» foxy
csinos -» good-looking
csinos -» handsome
csinos -» lovely
csinos -» natty
csinos -» neat
csinos -» nice
csinos -» nice-looking
csinos -» personable
csinos -» pretty
csinos -» prim
csinos -» proper
csinos -» seemly
csinos -» she is not amiss
csinos -» she's got it
csinos -» smart
csinos -» snug
csinos -» spruce
csinos -» tidy
csinos -» tricksy
csinos -» trim
csinos arc -» good looks
csinos fruska -» flossy
csinos, jó alakú lány -» pinup girl
csinos kis -» snug
csinos külső -» good looks
csinos lány -» dolly
csinos lány -» number
csinos nő -» dolly
csinos nő -» lovely
csinos nő -» lulu
csinos nő -» number
csinos ruha -» neat costume
csinos ruha -» neat dress
csinos talpraesett lány -» cutey
csinos talpraesett lány -» cutie
csinosan -» nattily
csinosan -» prettily
csinosan -» trimly
csinosítja magát -» to preen oneself
csinosság -» neatness
csinosság -» prettiness
csinosság -» tidiness
csintalan -» mischievous
csintalan -» naughty
csintalan -» perky
csintalan -» shrewd
csintalan -» wicked
csintalankodás -» frolicking
csintalankodik -» to frolic, frolicked
csintalanság -» sally
csintalanság -» wickedness
csinvat -» drill
csinvat -» duck
csinvat -» ticking
csíny -» caper
csíny -» escapade
csíny -» freak
csíny -» jig
csíny -» mischief
csíny -» monkeyshine
csíny -» prank
csíny -» rig
csínyt sikerrel véghezvisz -» to bring off a coup
csínyt sikerrel végrehajt -» to bring off a coup
csínytevései vkinek -» doings
csíp -» to bite, bit, bitten
csíp -» to burn, burnt
csíp -» to burn
csíp -» to nip
csíp -» to peck
csíp -» to pinch
csíp -» to smart
csíp -» to sting, stung
csíp egyet vkin -» have a dig at sy
csíp egyet vkin -» to take a dig at sy
csíp és csavar -» to tweak
csíp vkit -» to go for sy
csipa -» gum
csipa -» rheum
csipás -» bleared
csipás -» bleary
csipás -» gummy
csipás szemű -» blear-eyed
csipásan -» blearily
csip-csup -» petty
csip-csup ügyekkel vesződik -» to piddle
csipeget -» to peck
csipeget -» to pick
csipeget az ételből -» to pick at one's food
csipeget az ételéből -» to peck at one's food
csipeget vmiből -» to taste
csipeget vmit -» to peck at sg
csipegető hal -» bullhead
csípés -» bite
csípés -» dig
csípés -» peck
csípés -» sting
csípés -» tingle
csípés -» tweak
csípéstől származó bőrhiba -» pinch
csipesz -» clip
csipesz -» forceps
csipesz -» grapple
csipesz -» nippers
csipesz -» pincers
csipesz -» pinchers
csipesz -» pliers
csipesz -» tongs
csipesz -» tweezers
csipeszes írótábla -» clipboard
csipet -» pinch
csipet vmi -» dash of sg
csipetke -» noodle
csipetnyi -» pinch
csipetnyi -» pinhead
csipetnyi vmi -» dash of sg
csipetnyi vmi -» shade
csipisz -» fig
csipke -» lace
csipke- -» lacy
csipke-alapkitöltés -» mode
csipkebetét -» lace insertion
csipkebogyó -» hip
csipkebokor -» thorn
csipked -» to chaff
csipked -» to peck
csipked -» to pick
csipked vkit -» to peck at sy
csipkedi magát -» to pull one's finger out
csipkefinom -» lacy
csipkefüggöny -» lace curtain
csipkefüggöny -» net curtain
csipkefüggöny -» see through curtain
csipkefüggöny -» sheer curtain
csipkegallér -» lace collar
csipkelődés -» jape
csipkelődés -» raillery
csipkelődés -» sally
csipkelődik -» to chaff
csipkelődik -» to jape
csipkelődik vkivel -» to peck at sy
csipkelődő megjegyzés -» fling
csipkelődő megjegyzések -» remarks fraught with malice
csipkelődve -» tauntingly
csipkeminta-részeket összetartó fonal -» bar
csipkemintázat -» gimp
csipkerózsika -» sleeping beauty
csipkés -» laced
csipkés -» lacy
csipkés -» notched
csipkés -» scalloped
csipkés -» serrulate
csipkés -» serrulated
csipkés kötés -» lace
csipkés oromzat -» battlements
csipkeszalag -» lace
csipkeszerű -» lacy
csipkével díszített -» laced
csipkével szegélyez -» to lace
csipkeverő mintafonál -» gimp
csipkeverőpárna -» pillow
csipkéz -» to lace
csipkéz -» to tooth
csipkéz -» to vandyke
csipkézés -» scallop
csipkézet -» jag
csipkézet -» serration
csipkézett -» crenelated
csipkézett -» crenellated
csipkézett -» notched
csipkézett -» scalloped
csipkézett -» serrated
csipog -» to chirp
csipog -» to peep
csipog -» to tweet
csipogás -» chip
csipogás -» chirp
csipogás -» chirping
csipogás -» peep
csipogás -» tweet
csipogó -» kisser
csipogó -» tweeter
csípő -» haunch
csípő -» hip
csípő -» nipping
csípő- -» sciatic
csípő -» tingling
csípő -» tingly
csípőbőség -» hip measurement
csípőbőség -» hip size
csípőcsont -» hip bone
csípőficam -» dislocated hip
csípőfogó -» nippers
csípőfogó -» pinchers
csípőfogó -» pliers
csípőre szorított kézzel -» with arms akembo
csípőre szorított kézzel -» with arms a-kimbo
csípőre tett kézzel -» with arms akembo
csípőre tett kézzel -» with arms a-kimbo
csípős -» acerbic
csípős -» acrid
csípős -» acrimonious
csípős -» barbed
csípős -» biting
csípős -» caustic
csípős -» crispy
csípős -» eager
csípős -» high
csípős -» hot
csípős -» keen
csípős -» mordant
csípős -» nettled
csípős -» nippy
csípős -» parky
csípős -» poignant
csípős -» prickly
csípős -» salt
csípős -» sarky
csípős -» scathing
csípős -» sharp
csípős -» shrewd
csípős -» smart
csípős -» snappish
csípős -» snappy
csípős -» stinging
csípős -» tart
csípős -» waspish
csípős -» waspy
csípős (íz) -» pungent
csípős (levegő) -» crisp
csípős állat -» stinger
csípős dolog -» pepper
csípős elmésség -» salt wit
csípős fájdalmat érez -» to tingle
csípős fájdalom -» smart
csípős íz -» tang
csípős levegő -» eager air
csípős megjegyzés -» cutting remark
csípős megjegyzés -» dig
csípős megjegyzés -» fling
csípős megjegyzés -» kicker
csípős megjegyzés -» quip
csípős megjegyzés -» quirk
csípős megjegyzés -» stinger
csípős megjegyzéseket tevő -» quipper
csípős megjegyzéseket tevő ember -» snappy person
csípős megjegyzésekkel fűszerez -» to pepper
csípős megjegyzést tesz -» to zing
csípős nyelv -» evil tongue
csípős szag -» tang
csípős szavak -» words with an edge
csípős szellem -» salt wit
csípős zöldséges mártás -» salsa
csípősen -» pointedly
csípősen -» shrewdly
csípősen -» snappily
csípősen -» stingily
csípősen -» tartly
csípőssé tesz -» to sharpen
csípőssé teszi a stílusát -» to give an edge to one's style
csípősség -» acerbity
csípősség -» acridity
csípősség -» acrimony
csípősség -» acrimoniousness
csípősség -» poignancy
csípősség -» pointedness
csípősség -» pungency
csípősség -» salt
csípőszorító -» corset belt
csípőszorító -» girdle
csípővas -» barnacle
csíptet -» to clip
csíptető -» clam
csíptető -» clamp
csíptető -» clip
csíptető -» grip
csíptető -» nose glasses
csíptetős szemüveg -» pince-nez
csíra -» embryo
csíra -» germ
csíra- -» germinal
csíra -» rudiment
csíra -» seed
csíra -» sprout
csírában -» in embryo
csírafolt -» cicatrice
csírafolt -» cicatricle
csírafolt -» cicatricule
csírafolt -» cicatrix, cicatrices
csirág -» sparrow-grass
csírájában -» in embryo
csírájában elfojt vmit -» to nip sg in the bud
csírájában elfojtja a tervet -» to kill a plot in the egg
csírájában levő -» embryonary
csírájában levő -» embryonic
csírájában levő -» germinal
csíramentesítés -» sterilization
csíraölő -» biocide
csírasejt -» egg cell
csíraszem -» eye
csírátlanít -» to sterilize
csírátlanítás -» autoclaving
csírátlanítás -» autoklaving
csírátlanítás -» sterilization
csírázás -» germination
csírázik -» to bud
csírázik -» to germinate
csírázik -» to sprout
csíráztat -» to germinate
csíráztató -» propagator
csiricsáré -» flash
csiricsáré -» flashy
csiricsáré -» gimcrack
csiricsáré -» gingerbread
csiricsáré -» showy
csiricsáré -» tacky
csiricsáré -» tawdry
csiricsáré holmi -» brummagem ware
csiripel -» to chatter
csiripel -» to chirp
csiripel -» to tweet
csiripel -» to twitter
csiripelés -» chatter
csiripelés -» chip
csiripelés -» chirp
csiripelés -» chirping
csiripelés -» twitter
csiripelő -» chirping
csiripelő -» twittery
csiriz -» adhesive
csiriz -» paste
csirizel -» to paste
csirizes -» soggy
csirizes kenyér -» slack bread
csirke -» chicken
csirke oktatja a tyúkot -» teach your grandmother to suck eggs
csirkecomb -» leg of chicken
csirkefogó -» badmash
csirkefogó -» gouge
csirkefogó -» rascal
csirkefogó -» rowdy
csirkefogó -» scoundrel
csiröge -» grackle
csiszát készít -» to thrum
csiszol -» to buff
csiszol -» to chisel
csiszol -» to furbish
csiszol -» to polish
csiszol -» to refine
csiszol -» to refit
csiszol -» to smooth
csiszol -» to surface
csiszolás -» grinding
csiszolatlan -» inelegant
csiszolatlan -» rough
csiszolatlan -» rugged
csiszolatlan (ékkő) -» uncut
csiszolatlan kőkorszak -» Palaeolithic age
csiszolatlan kőkorszak -» Palaeolithic period
csiszolatlan kőkorszakbeli -» Palaeolithic
csiszolatlan szél (öntvényé) -» burr
csiszolatlanság -» inelegancies of the style
csiszoló -» abrasive
csiszoló -» buffer
csiszoló korong -» buffer
csiszoló műhely -» grinding shop
csiszolóanyag -» abrader
csiszolóanyag -» abrasive
csiszológép -» grinding machine
csiszolópapír -» abrasive paper
csiszolt -» chaste
csiszolt -» polished
csiszolt -» refined
csiszolt -» smooth
csiszolt -» sophisticated
csiszolt -» suave
csiszolt él -» facet
csiszolt felület -» facet
csiszolt lap -» facet
csiszolt modorú -» courtly
csiszolt üveg -» cut glass
csiszoltság -» accomplishment
csiszoltság -» polish
csitri -» flapper
csitri -» little slip of a thing
csitri -» slip of a girl
csitt! -» mum's the word!
csitt! -» whist!
csitt-csatt! -» crack!
csíz -» siskin
csizma -» boot
csizma -» boots
csizma -» high boots
csizmás kandúr -» puss in boots
csizmát húz -» to put on one's boots
csobog -» to babble
csobog -» to bicker
csobog -» to gurgle
csobog -» to ripple
csobogás -» babble
csobogás -» gurgle
csoda -» marvel
csoda -» miracle
csoda -» prodigy
csoda -» wonder
csoda- -» wonder
csodabogár -» caution
csodabogár -» freak
csodabogár -» libertine
csodabogár -» odd fish
csodabogár -» oddball
csodabogár -» queer cove
csodabogár -» queer fish
csodabogár -» specimen
csodagyerek -» infant prodigy
csodagyerek -» wunderkind
csodajel -» portent
csodák -» mighty works
csodál -» to admire
csodálat -» admiration
csodálat -» marvel
csodálat -» wonder
csodálatos -» admirable
csodálatos -» amazing
csodálatos -» fine
csodálatos -» marvellous
csodálatos -» marvelous
csodálatos -» miraculous
csodálatos -» noble
csodálatos -» portentous
csodálatos -» prodigious
csodálatos -» wonderful
csodálatos -» wondrous
csodálatos dolog -» marvel
csodálatos dolog -» portent
csodálatos esemény -» prodigy
csodálatos fantáziája van -» he has a wonderful reach of imagination
csodálatos képzelőtehetsége van -» he has a wonderful reach of imagination
csodálatos módon -» miraculously
csodálatos tehetség -» prodigy
csodálatos tettek -» mighty works
csodálatos volta vminek -» miraculousness
csodálatosan -» prodigiously
csodálatosan -» wonderfully
csodálatosan -» wondrous
csodálatosan -» wondrously
csodálatosképpen -» for a wonder
csodálatot keltő -» awe-inspiring
csodálatra méltó -» admirable
csodálattal -» admiringly
csodálkozás -» amazement
csodálkozás -» astonishment
csodálkozás -» marvel
csodálkozás -» wonder
csodálkozás -» wondering
csodálkozás -» wonderment
csodálkozástól sóbálvánnyá váló -» dumbfounded
csodálkozik -» to marvel
csodálkozik -» to mire
csodálkozik -» to wonder
csodálkozó -» marvelling
csodálkozó -» surprised
csodálkozó -» wondering
csodálkozva -» marvellingly
csodálkozva -» suprisedly
csodálkozva -» wonderingly
csodáló -» admirer
csodáló -» admiring
csodaország -» cloud-cuckoo-land
csodaország -» fool's paradise
csodaország -» wonderland
csodás -» divvy
csodás -» heavenly
csodás -» unimaginably
csodás -» wonderful
csodás -» wondrous
csodás dolog -» cat's meow
csodás dolog -» cat's pajamas
csodás dolog -» cat's whiskers
csodás illatú -» ambrosial
csodásan -» wonderfully
csodaszer -» panacea
csodaszer -» plaster for all sores
csodaszer -» wonder substance
csodát tesz -» to work wonder
csodatévő -» wonder-worker
csók -» kiss
csók -» osculation
csók- -» osculatory
csók cuppanása -» smack of a kiss
csóka -» grackle
csóka -» jackdaw
csókálló -» kissproof
csokifagyi -» choc-ice
csókol -» to kiss
csókol -» to osculate
csókol -» to snog
csókolás -» caress
csókolás -» osculation
csókolgat -» to pet
csókolódzás -» snog
csókolódzik -» to neck
csókolózás -» oscular demonstrations
csókolózás -» osculation
csókolózik -» to kiss
csókolózik -» to osculate
csókolózik -» to snog
csokor -» bouquet
csokor -» bow
csokor -» bunch
csokor -» favor
csokor -» favour
csokornyakkendő -» bow tie
csokornyakkendő -» butterfly bow
csókot dob -» to waft a kiss
csókot dob vkinek -» to blow sy a kiss
csókot dob vkinek -» to send sy a kiss
csókot int vkinek -» to blow sy a kiss
csókot int vkinek -» to kiss one's hand to sy
csókot rabol -» to snatch a kiss
csomag -» bundle
csomag -» deck
csomag -» luggage
csomag -» pack
csomag -» package
csomag -» packet
csomag -» parcel
csomag -» swathe
csomagháló -» luggage-rack
csomagkötöző szalag -» tape
csomagmegőrző automata -» left luggage lockers
csomagmegőrző automata -» lockers
csomagol -» to pack
csomagol -» to package
csomagol -» to put up
csomagol -» to wrap
csomagolás -» getting up
csomagolás -» packing
csomagolás -» wrapper
csomagolás -» wrapping
csomagolás bérmentve -» packing included
csomagoló -» packer
csomagolóanyag -» wrapper
csomagológép -» packer
csomagolópapír -» brown paper
csomagolópapír -» packing
csomagolópapír -» packing paper
csomagolópapír -» wrapping paper
csomagolóvászon -» burlap
csomagot papirosba csomagol -» to wrap a parcel in paper
csomagot papirosba csomagol -» to wrap up a parcel in paper
csomagot papirosba göngyöl -» to wrap a parcel in paper
csomagot papirosba göngyöl -» to wrap up a parcel in paper
csomagposta -» parcel post
csomagszállító kocsi -» express car
csomagszállító vállalat -» express agency
csomagszállító vállalat -» express company
csomagtartó -» boot
csomagtartó -» carrier rack
csomagtartó -» dickey
csomagtartó -» dicky
csomagtartó -» luggage-rack
csomagtartó -» luggage rack
csomagtartó -» trunk
csombord -» savory
csomó -» batch
csomó -» bed
csomó -» bend
csomó -» bunch
csomó -» bundle
csomó -» clot
csomó -» clump
csomó -» cluster
csomó -» crowd
csomó -» gnarl
csomó -» joint
csomó -» kink
csomó -» knob
csomó -» knot
csomó -» loop
csomó -» mass
csomó -» nap
csomó -» node
csomó -» nodule
csomó -» nugget
csomó -» pack
csomó -» parcel
csomó -» peck
csomó -» sheaf
csomó -» snag
csomó -» snarl
csomó -» snick
csomó -» swad
csomó -» tie
csomó -» truss
csomó -» wad
csomó -» wart
csomó (amerikai futballban) -» scrimmage
csomóba áll -» to ball
csomóba köt -» to bunch
csomóba köt -» to bundle
csomóba köt -» to truss
csomócska -» nodule
csomómentes fa -» clear timber
csomópont -» intersection
csomópont -» junction
csomópont -» node
csomóponti -» nodal
csomor -» wart
csomóra köt -» to tie
csomós -» gnarled
csomós -» kinky
csomós -» knotty
csomós -» lumpy
csomós -» scraggy
csomós fonálból készült sportszövet -» duffel
csomós gyapjúszövet -» frieze
csomós lesz -» to lump
csomós paszományáru -» looped braid
csomós posztó -» frieze
csomósít -» to flocculate
csomósítás -» flocculation
csomósodás -» agglomeration
csomósodik -» to clot
csomót kibont -» to unravel a knot
csomót kiold -» to unravel a knot
csomóz -» to knot
csónak -» boat
csónakázás -» boating
csónakázás -» row
csónakázik -» to boat
csónakázik -» to row
csónakázni megy -» to go boating
csónakázó -» punter
csónakbérbeadó -» boatman, boatmen
csónakcsáklya -» boat-hook
csónakdaru -» bow
csónaképítő telep -» boatyard
csónakfelügyelő -» boatman, boatmen
csónakon átvisz vkit a folyón -» to row sy over the river
csónakon szállít -» to row
csónakon visz -» to row
csónakot húzva maga után -» with a boat trailing behind
csónakot javításhoz felfordít -» to cant a boat for repairs
csónakőr -» boatman, boatmen
csónaktartó horog -» boat-hook
csonk -» end
csonk -» stub
csonk -» stud
csonk -» stump
csonka -» game
csonka -» gammy
csonka -» incomplete
csonka -» lame
csonka -» maimed
csonka -» stumpy
csonka lábú -» legless
csonkakötél -» vang
csonkakötél-húzószál -» vang-fall
csonkakúp -» truncated cone
csonkít -» to excise
csonkítás -» concision
csonkítás -» mayhem
csonkítás -» mutilation
csonkítatlan -» unabridged
csonkol -» to amputate
csonkol -» to stump
csonkolás -» amp
csont -» bone
csont és bőr -» to be mere skin and bone
csont nélküli -» boneless
csontenyv -» gelatin
csontenyv -» gelatine
csontenyv -» lime glue
csontfekete -» char
csontfekete -» ivory black
csonthártyaletoló -» scalper
csontheg -» callus
csonthéjas mag -» pit
csonthéjas mag -» stone
csontja velejéig brit -» British to the quick
csontjaiban érez vmit -» to feel sg in one's bones
csontkamra -» charnel-house
csontkaparó -» scalper
csontkemény -» hard as a bone
csontkeménységű -» hard as a bone
csontkollekció -» barebones
csontliszt -» meal
csontok tárolására szolgáló hely -» bone bank
csontos -» boned
csontos -» bony
csontos -» skinny
csontos kinövés -» bony growth
csontosan -» bonily
csontot helyre rak -» to set a bone
csontot helyretesz -» to set a bone
csontot lerág -» to pick a bone
csontot tárol -» to bank
csontrák -» bone cancer
csontrakó -» chiropractic
csontrakó -» chiropractor
csontrakó -» osteopath
csontrendszer -» bony system
csontrészeg -» to be zonked out
csontrészegre issza magát -» to get out of one's skull
csontszáraz -» as dry as a bone
csontszáraz -» as dry as a chip
csontszén -» bone black
csontszövet -» bony tissue
csonttá-bőrré fogy -» to waste away to skin and bone
csonttollú madár -» bohemian chatterer
csonttollú madár -» bohemian waxwing
csonttörés -» broken bone
csonttörés -» fracture
csonttürkiz -» occidental turquoise
csontüszök -» necrosis
csontváz -» anatomy
csontváz -» bony system
csontváz- -» skeletal
csontváz -» skeleton
csontvázas -» skeletalized
csontvelő -» bone marrow
csontvelő -» bony marrow
csoport -» band
csoport -» bank
csoport -» battery
csoport -» bevy
csoport -» bunch
csoport -» clump
csoport -» cluster
csoport -» colony
csoport -» company
csoport -» gang
csoport -» group
csoport -» knot
csoport -» number
csoport -» party
csoport -» platoon
csoport -» posse
csoport -» rating
csoport -» section
csoport -» set
csoport -» team
csoport -» troop
csoport -» wing
csoportba beoszt -» to bring under
csoportba gyűjt -» to cluster
csoportkép -» tableau
csoportkép -» tableau, tableaux
csoportmunka -» teamwork
csoportnyelv -» cant
csoportokba rendezett -» grouped
csoportokba sorol -» to compartmentalize
csoportokra oszt -» to compartmentalize
csoportonként -» in groups
csoportos -» grouped
csoportos kiképzés -» drill in a body
csoportos utazás -» guided tour
csoportosan kivándorol -» to hive off
csoportosan ültet -» to clump
csoportosít -» to aggregate
csoportosít -» to group
csoportosít -» to pigeonhole
csoportosít -» to sort
csoportosítás -» alignment
csoportosítás -» grouping
csoportosítatlan -» ungrouped
csoportosított -» grouped
csoportosított -» lumped
csoportosul -» to aggregate
csoportosul -» to band
csoportosul -» to band together
csoportosul -» to bunch
csoportosul -» to cluster
csoportosul -» to flock
csoportosul -» to gather
csoportosul -» to group
csoportosul -» to hang about
csoportosul -» to hang around
csoportosul -» to jug
csoportosul -» to rout
csoportosul -» to troop
csoportosulás -» alignment
csoportosulás -» concourse
csoportosulás elleni törvény -» riot act
csoportozat -» grouping
csoportterápia -» group therapy
csoportvezető -» foreman
csoportvezető -» gang boss
csór -» to pull
csór -» to snoop
csórás -» nick
csorba -» barb
csorba -» chip
csorba -» chipped
csorba -» dent
csorba -» jagged
csorba -» nick
csorba -» nicked
csorba -» notch
csorba a becsületén -» blame on one's honour
csorbát lereszel -» to barb
csorbátlan -» unhurt
csorbít -» to bruise
csorbít -» to derogate
csorbítja a vagyonát -» to make a dent in one's fortune
csorbító -» derogatory
csorbulás -» chip
csorda -» bunch
csorda -» drove
csorda -» gang
csorda -» herd
csorda -» horde
csordás -» herd
csordás -» stockman, stockmen
csordás -» wrangler
csordultig -» full to the brim
csordultig megtölt -» to brim
csordultig tele -» full to the brim
csordultig tele van -» to brim
csordultig teli -» as full as an egg
csordultig telik -» to brim
csordultig telt -» flush
csordultig tölt -» to brim
csordultig van -» to overflow
csorgás -» running
csorgó -» drip
csorgó nyál -» slobber
csorgott a könnye -» her tears guttered down
csóró -» blighter
csóró -» cod
csóró -» cove
csorog a nyála -» to slobber
csorog tőle a nyálam -» it brings the water to my mouth
csoszog -» to dodder
csoszog -» to lop about
csoszog -» to scuff
csoszog -» to scuffle
csoszog -» to shamble
csoszog -» to shuffle
csoszog -» to shuffle one's feet
csoszogás -» shamble
csoszogás -» shuffle
csoszogás -» shuffling
csoszogó -» shambling
csoszogó -» shuffling
csoszogó járás -» shuffle
csoszogó járás -» shuffling
csoszogó járás -» shuffling along
csoszogó járás -» slouch
csoszogó léptek -» shuffle
csoszogó léptekkel kimegy -» to shuffle out
csoszogó menés -» shuffling
csoszogó menés -» shuffling along
csoszogó mozgás -» shuffle
csoszogva bejön -» to shuffle in
csoszogva bemegy -» to shuffle in
csoszogva elmegy -» to shuffle off
csoszogva eltávozik -» to shuffle off
csoszogva jár -» to shuffle one's feet
csoszogva jár -» to walk with a shuffle
csoszogva kimegy -» to shuffle out
csótány -» cockroach
csótány -» roach
csóvál -» to wag
csóvál -» to waggle
csóvál (farkat) -» to frisk
csóválás -» wag
cső -» barrel
cső -» conduit
cső -» duct
cső -» passage
cső -» pipe
cső -» tube
csőág -» leg pipe
csőbarométer -» siphon barometer
csőbe húz -» to euchre
csőbe húz -» to jink
csőbe húz vkit -» to sell sy down the river
csőbe húz vkit -» to trade sy down the river
csőbevezetés -» leading-in tube
csőbilincs -» buckle
csőbilincs -» clam
csőbilincs -» clamp
csőbilincs -» clip
csőbilincs -» collar
csöbör -» bucket
csőburkolat -» tubular housing
csöcs -» dug
csöcs -» teat
csőcselék -» mob
csőcselék -» rabble
csőcselék -» ragtag
csőcselék -» ragtag and bobtail
csőcselék -» riff-raff
csőcselék -» riffraff
csőcselék -» rout
csőcselék- -» scummy
csőcselék -» vermin
csőcsonk -» manifold
csőd -» bankruptcy
csőd -» break-down
csőd -» breakdown
csőd -» bust
csőd -» failure
csőd -» insolvency
csőd -» liquidation
csőd -» squib
csőd szélén van -» to be on one's last legs
csődbe jut -» to become bankrupt
csődbe jut -» to go into liquidation
csődbe jut -» to go smash
csődbe jutott -» bankrupt
csődbe juttat -» to bankrupt
csődbe megy -» to go bust
csődbe megy -» to turn out crabs
csődbe visz -» to bankrupt
csődbejelentés -» deed of inspectorship
csődindítvány -» petition in bankruptcy
csődjük engem is tönkretenne -» their failure would swamp me
csődkérelem -» petition in bankruptcy
csődnyitás -» adjudication order
csődnyitási kérelem -» petition in bankruptcy
csődör -» horse
csődör -» stallion
csődöt mond -» to fuck up
csődöt mond -» to turn out crabs
csődtömeggondnok -» receiver
csődtömeggondnok -» trustee in bankruptcy
csődtömeggondnokság -» trusteeship in bankruptcy
csődül -» to crowd
csődül -» to throng
csődület -» concourse
csődület -» crowd
csődület -» press
csődület -» rout
csődület -» throng
csődület -» tumult
csőfejelő gép -» header
csőfektető munkás -» layer
csőfektető munkás -» rotor
csőhálózat -» run of pipes
csőillesztés -» nipple
csőkapcsoló karmantyú -» nipple
csökevény -» rudiment
csökevény -» survival
csökevény -» vestige
csőkígyó -» worm
csökken -» to abate
csökken -» to attenuate
csökken -» to buck
csökken -» to deaden
csökken -» to decrease
csökken -» to diminish
csökken -» to drop
csökken -» to dwindle
csökken -» to dwindle away
csökken -» to ease down
csökken -» to ease up
csökken -» to ease
csökken -» to extenuate
csökken -» to fall, fell, fallen
csökken -» to fall off
csökken -» to lessen
csökken -» to let up
csökken -» to lighten
csökken -» to lower
csökken -» to recede
csökken -» to reduce
csökken -» to remit
csökken -» to sag
csökken -» to sink, sank, sunk
csökken -» to slack
csökken -» to slack off
csökken -» to slacken
csökken -» to taper
csökken -» to tone down
csökken -» to wane
csökken -» to waste
csökken a fagy -» the frost is yielding
csökkenés -» abatement
csökkenés -» decline
csökkenés -» diminution
csökkenés -» droop
csökkenés -» fall
csökkenés -» fall-off
csökkenés -» letdown
csökkenés -» let-up
csökkenés -» loss
csökkenés -» setback
csökkenés -» shrinkage
csökkenés -» subsidence
csökkenés -» wane
csökkenés -» waning
csökkenés -» waste
csökkennek az árak -» prices are getting easier
csökkenő -» descending
csökkenő -» regressive
csökkenő -» waning
csökkenő tarifa -» tapering system of rates
csökkenő tendencia -» downside
csökkenőben van -» to be on the wane
csökkent -» to abate
csökkent -» attenuate
csökkent -» to attenuate
csökkent -» to ax
csökkent -» to axe
csökkent -» to bate
csökkent -» to curtail
csökkent -» to cut back
csökkent -» to cut, cut
csökkent -» to cut down
csökkent -» to deflate
csökkent -» to depress
csökkent -» to derogate
csökkent -» to detract
csökkent -» to diminish
csökkent -» to draw in
csökkent -» to ease down
csökkent -» to ease
csökkent -» to gear down
csökkent -» to lessen
csökkent -» to lower
csökkent -» to narrow
csökkent -» to pare down
csökkent -» to pull in
csökkent -» to put down
csökkent -» to reduce
csökkent -» to release
csökkent -» to send down
csökkent -» to sink, sank, sunk
csökkent -» to slack
csökkent -» to slacken
csökkent -» to step down
csökkent -» to subdue
csökkent -» to taper
csökkent -» to temper
csökkent -» to tone down
csökkent (pénzforgalmat) -» to deflate
csökkent forgalmú órák -» slack hours
csökkent vmit -» to put the lid on sg
csökkentés -» abatement
csökkentés -» allowance
csökkentés -» curtailment
csökkentés -» cut
csökkentés -» cutback
csökkentés -» cutting
csökkentés -» derogation
csökkentés -» diminution
csökkentés -» extenuation
csökkentés -» mitigation
csökkentés -» reduction
csökkentett -» subdued
csökkentett fejadag -» short rations
csökkentett fejadagokra fog -» to put on ration
csökkentett fejadagokra fog -» to put on short ration
csökkentett létszámú csapatok közötti mérkőzés -» scrub
csökkenti a feszültséget -» to ease the tension
csökkenti a terhelését -» to lighten
csökkenti a terhét -» to lighten
csökkenti a termelést -» to put a check on production
csökkenti erőfeszítéseit -» to relax in one's efforts
csökkenti kiadásait -» to pare down one's expenses
csökkenti költségeit -» to pare down one's expenses
csökkenti sebességét -» to slacken the pace
csökkentő -» ablative
csökkentő -» derogatory
csökkentő -» disincentive
csökkentő -» extenuative
csökkentő -» extenuatory
csökkentő áttételt alkalmaz -» to gear down
csökönyös -» balky
csökönyös -» bull-headed
csökönyös -» fractious
csökönyös -» obstinate
csökönyös -» ornery
csökönyös -» perverse
csökönyös -» pigheaded
csökönyös -» restive
csökönyös -» rusty
csökönyös -» stubborn
csökönyös -» wayward
csökönyös ember -» mule
csökönyös, mint egy szamár -» as stubborn as a donkey
csökönyös, mint egy szamár -» as stubborn as a mule
csökönyös, mint egy szamár -» obstinate as a mule
csökönyös, mint egy szamár -» stubborn as a mule
csökönyös ostoba ember -» bonehead
csökönyösen -» balkily
csökönyösen -» obstinately
csökönyösen ragaszkodó -» wrong-headed
csökönyösködik -» to jib
csökönyösség -» balkiness
csökönyösség -» fractiousness
csökönyösség -» stubbornness
csőkötés -» nipple
csőkötés -» union
csőkötő átmeneti hüvely -» busing
csőköz -» annulus
csőkulcs -» socket-wrench
csőkút -» driven well
csőlíra -» expansion bend
csőlíra -» gooseneck
csömör -» cloying
csömör -» heaving
csömör -» nausea
csömör -» surfeit
csömöszöl -» to tamp
csömöszölő -» rammer
csöndesség -» tranquillity
csöndesség -» tranquilness
csöngés -» tingle
csöngettek -» there was a ring at the door
csöngettek neki -» to be washed up
csöngő -» door bell
csőpánt -» clam
csőpánt -» clamp
csőposta -» pneumatic dispatch
csőposta -» pneumatic mail
csőposta -» pneumatic post
csőposta -» pneumatic tube
csöpög -» to distil
csöpög -» to distill
csöpög -» to dribble
csöpög -» to drip
csöpög -» to drop
csöpög -» to ooze
csöpög -» to spatter
csöpög -» to splatter
csöpögés -» drip
csöpögés -» dropping
csöpögés -» spatter
csöpögés -» splatter
csöpögés -» weeping
csöpögő -» weeping
csöpögő érzelgősség -» slobber
csöpögős -» gooey
csöpögős -» twee
csöpögtet -» to distil
csöpögtet -» to distill
csöpögve ég (gyertya) -» to gutter
csöpp -» blob
csöpp -» drip
csöpp -» drop
csöppnyi vmi -» dab
csöppség -» tiny tot
csöppszámláló -» dripping-tube
csőpréselés -» extrusion
csőr -» beak
csőr -» bill
csőr -» kisser
csőr -» lip
csőr -» nose
csőr -» rostrum, rostra
csőr -» toe
csörfös -» vixenish
csörfös -» vixenly
csörgedezés -» wimple
csörgedezik -» to gurgle
csörgedezik -» to trickle
csörgedezik -» to wimple
csörgedeztető öntözés -» surface irrigation
csörgés -» bop
csörgés -» buzz
csörgés -» clank
csörgés -» clink
csörgés -» flutter
csörgés -» jingle
csörgés -» rattle
csörget -» to chink
csörget -» to clank
csörget -» to clink
csörget -» to jangle
csörget -» to jingle
csörget -» to rattle
csörgő -» clanking
csörgő -» clanky
csörgő -» globular bell
csörgő -» rattle
csörgő -» rattling
csörgő -» sleight bell
csörgődob -» tambourine
csörgőkígyó -» rattle snake
csörgőkígyó -» rattlesnake
csörgős baszk dob -» tambourine
csörgősipka -» cap and bells
csörgősipka -» cap with bells
csörgősipka -» fool's cap
csörgősipka -» foolscap
csörgővadkacsa -» widgeon
csőrkáva -» mandible
csörlő -» capstan
csörlő -» crab
csörlő -» gin
csörlő -» recoiler
csörlő -» winch
csörlő -» windlass
csörlődob -» barrel
csörlődob -» crab
csörlődob -» drum-head
csörlős bányamozdony -» crab locomotive
csörlővel felemel -» to winch
csörlővel felhúz -» to wind, wound
csörög -» to clank
csörög -» to clink
csörög -» to jangle
csörög -» to jingle
csörög -» to rattle
csörögve nekiütődik -» to jar against
csörögve nekiütődik -» to jar on
csörömpöl -» to clatter
csörömpöl -» to jangle
csörömpöl -» to jar against
csörömpöl -» to jar on
csörömpölés -» clashing
csörömpölés -» clash
csörömpölés -» clink
csörömpölés -» jangle
csörömpölő -» clanky
csörömpölő -» rattling
csörömpöltet -» to jangle
csörömpölve tovaszáguld -» to hurtle along
csőrös emlős -» duck-bill
csőrös emlős -» platypus
csőrös főzőüveg -» beaker-flask
csőröspohár -» beaker
csörren -» to click
csörrent -» to click
csörte -» bout
csörtet -» to clomp
csősajtó -» extruding machine
csősajtó -» extruding press
csősatu -» ball
csőszorító -» clam
csőszorító -» clamp
csőszorító -» cramp
csőtok -» flare
csőtoldat -» connector
csőtorkolat -» muzzle
csővég -» spigot
csövek -» piping
csöves -» bum
csöves -» lowlife
csöves -» tubular
csöves gatyó -» drainpipes
csöves kukorica -» corncob
csöves nadrág -» stovepipe
csöves nadrág -» tapered slacks
csövesedik -» to ear
csövezés -» piping
csővezeték -» duct
csővezeték -» pipeline
csővezeték -» piping
csővezető szán -» recoil-slide
csövezik -» to bum
csövön át továbbít -» to pipe
csúccsal ellát -» to tip
csúcs -» aces
csúcs -» apex, apices
csúcs -» to be all aces
csúcs -» crest
csúcs -» crown
csúcs -» culmination
csúcs -» head
csúcs -» max
csúcs -» peak
csúcs -» pinnacle
csúcs -» pitch
csúcs -» summit
csúcs -» tiptop
csúcs -» top
csúcs -» topgallant
csúcs -» vertex
csúcs -» vertex, vertices
csúcsa vminek -» capper
csúcsa vminek -» tip
csúcsárboc felső vitorlái -» flying kites
csúcsárboc felső vitorlái -» kites
csúcsát levágja -» to top
csúcsban végződik -» to taper
csúcsdivat -» haute couture
csúcsérték -» maximum, maxima
csúcsérték -» peak
csúcsesztergapad -» centre lathe
csúcsesztergapad -» pivot lathe
csúcsfény -» high lights
csúcsfény lámpa -» spot
csúcsfények -» high lights
csúcsforgalmi órák -» peak hours
csúcsforgalom -» peak hours
csúcsforgalom -» rush hours
csúcshajtás -» leading shoot
csúcsig felhúz -» to top
csúcsív -» acute arch
csúcsív -» pointed arch
csúcsíves -» gothic
csúcsíves építészet -» gothic architecture
csúcsos -» peaked
csúcsos -» peaky
csúcsos -» picked
csúcsos -» pointed
csúcsos domb -» kip
csúcsot dönt -» to break a record
csúcsot javít -» to break a record
csúcsot megdönt -» to smash a record
csúcspont -» apex, apices
csúcspont -» head
csúcspont -» height
csúcspont -» heyday
csúcspont -» pitch
csúcspont -» summit
csúcspont -» vertex, vertices
csúcspont -» zenith
csúcsrügy -» leading shoot
csúcsrügy -» terminal bud
csúcsszög -» vertex angle
csúcstalálkozó -» summit
csúcstalálkozó -» summit meeting
csúcstalálkozó -» summit talks
csúcsteljesítmény -» high
csúcsteljesítmény -» highest efficiency
csúcsterhelés -» peak-load
csúcsvállalat -» holding company
csúcsvitorla fölé húzható kis vitorla -» star-gazer
csuda dolog -» scream
csuda jól mulattunk -» we had a whale of a time
csuda jól szórakoztunk -» we had a whale of a time
csuda klassz -» terrific
csúf -» disfigured
csúf -» ugly
csúf beszéd -» filth
csúf kiskacsa -» ugly duckling
csúffá tesz -» to flout
csúffá tesz vkit -» to affix ridicule to a person
csúfnév -» nickname
csúfnév -» smear-word
csúfnév -» sobriquet
csúfol -» to flout
csúfolás -» mockery
csúfolódás -» flout
csúfolódás -» jeer
csúfolódás -» mockery
csúfolódás -» taunting
csúfolódik -» to flout
csúfolódik -» to mock
csúfolódik -» to scoff
csúfolódik vkivel -» to gird at sy
csúfolódó -» flouter
csúfolódó -» taunter
csúfolódó -» taunting
csúfolódó megjegyzés -» fling
csúfos -» disgraceful
csúfosan megbukik -» to be a dud
csúfot tesz vkivel -» to disfigure
csúfsága kissé csökkenti vonzerejét -» her ugliness detracts something of her charm
csuhás -» crow
csuhás -» shaveling
csuk -» to close
csuka -» pike
csukából készített étel -» pickerel
csuklás -» hiccough
csuklás -» hiccup
csuklik -» to hiccough
csuklik -» to hiccup
csukló -» joint
csukló -» juncture
csukló -» knuckle
csukló -» knuckle-joint
csukló -» link
csukló -» pivot
csukló -» wrist
csuklócsap -» joint bolt
csuklócsap -» pivot pin
csuklógyakorlat -» calisthenics
csuklógyakorlat -» callisthenics
csuklókötő -» wristlet
csuklópántos kötés -» swivel joint
csuklórudazatos fék -» toggle brake
csuklós (jármű) -» articulated
csuklós ajtó -» foldaway door
csuklós csatlakozás -» joint
csuklós kapcsolás -» knuckle-joint
csuklós kapcsolat -» swivel connection
csuklós kötés -» swivel joint
csuklós vég -» joint end
csuklóspánt -» hinge
csuklóspánt lyuka -» knuckle
csuklya -» cowl
csuklya -» hood
csuklyás -» cowled
csuklyás -» hooded
csukódik -» to fasten
csukódik -» to lock
csukódik -» to shut, shut
csukott -» close
csukott -» closed
csukott -» shut
csukott hintó -» coupe
csukott kocsi -» coupe
csukott sportautó -» sports coupe
csukott sportkocsi -» sports coupe
csukott szemmel megcsinálom -» I could do it on my head
csúnya -» black
csúnya -» dirty
csúnya -» hideous
csúnya -» inelegant
csúnya -» nasty
csúnya -» ugly
csúnya -» unlovely
csúnya -» unsightly
csúnya baklövés -» bad break
csúnya nő -» bat
csúnyácska -» homely
csúnyán -» hideously
csúnyán -» nastily
csúnyán aprít fel -» to hack
csúnyán becsap vkit -» to play sy a dirty trick
csúnyán belógat vkit -» to play sy a dirty trick
csúnyán beugrat vkit -» to play sy a dirty trick
csúnyán elagyabugyál vkit -» to give sy a little strap oil
csúnyán elagyabugyál vkit -» to give sy a little stirrup oil
csúnyán elnáspángol vkit -» to give sy a little strap oil
csúnyán elnáspángol vkit -» to give sy a little stirrup oil
csúnyán elver vkit -» to give sy a little strap oil
csúnyán elver vkit -» to give sy a little stirrup oil
csúnyán kibabrál vkivel -» to play it low on sy
csúnyán kibabrál vkivel -» to play it low down on sy
csúnyán kitol vkivel -» to do the dirty on sy
csúnyán kitol vkivel -» to play the dirty on sy
csúnyán kitol vkivel -» to play it low on sy
csúnyán kitol vkivel -» to play it low down on sy
csúnyán lehord -» to row
csúnyán néz vkire -» to give sy a dirty look
csúnyán odamondogat vkinek -» to say hard things to sy
csúnyán rászed vkit -» to play sy a dirty trick
csúnyán vág fel -» to hack
csúnyán végzi -» to come to a bad end
csúnyaság -» deformity
csúnyaság -» ugliness
csupa -» all
csupa aduja van -» have a handful of trumps
csupa csont és bőr -» all horn and hide
csupa csont és bőr ember -» barebones
csupa frisseség -» to be full of go
csupa frisseség -» have plenty of go
csupa fül -» to be all ears
csupa fül -» to listen with all one's ears
csupa fül -» to listen with both ears
csupa fül -» she is all ears
csupa fül vagyok -» I am all ears
csupa ideg -» to be all nerves
csupa ideg -» wired
csupa izom -» to be all thews and sinews
csupa lendület -» to be full of go
csupa lendület -» have plenty of go
csupa mocsok -» to be all in a muck
csupa mosoly -» to be all smiles
csupa nagybetű használata -» capitalization
csupa piros lap -» run on the red
csupa por -» to be all over dust
csupa tetterő -» full of go
csupa tűz -» full of go
csupán -» but
csupán -» merely
csupán -» only
csupán -» simply
csupán tegnap -» only yesterday
csupasszá tesz -» to lay bare
csupasz -» bald
csupasz -» bare
csupasz -» naked
csupasz -» nude
csupasz -» smooth
csupasz árboccal és sudárzattal -» under bare yards
csupasz falak -» bare walls
csupasz galambfióka -» squealer
csupasz térddel -» with bare knees
csupaszárny repülőgép -» flying wing
csupaszított vezeték -» bare wire
csupaszoló -» skinner
csurgó -» drip
csurgó -» eaves
csurgó -» gutter
csurgókő -» drip
csurgóval ellát -» to gutter
csurog -» to gutter
csurog róla a verejték -» to be in a muck of a sweat
csurog róla a verejték -» to be in a swelter
csuromvíz -» completely drenched
csuromvizes -» to be completely drenched
csuromvizes -» dripping wet
csuromvizesen -» soaking wet
csusszanás -» slip
csuszamlás -» creep
csuszamlás -» slide
csuszamlás -» throw
csúszás -» crawl
csúszás -» creep
csúszás -» glide
csúszás -» gliding
csúszás -» lapse
csúszás -» skid
csúszás -» slide
csúszás -» slip
csúszda -» chute
csúszda -» pull hole
csúszda -» shoot
csúszda -» slide
csúszik -» to crawl
csúszik -» to creep, crept
csúszik -» to slide, slid
csúszik -» to slip
csúszik -» to slither
csúszik-mászik -» to crawl
csúszik-mászik -» to wiggle
csúszik-mászik -» to wriggle
csúszik-mászik vki előtt -» to crawl before sy
csúszik-mászik vki előtt -» to crawl to sy
csúszik-mászik vki előtt -» to sneak to sy
csúszka -» cursor
csúszka -» helter-skelter
csúszka -» slide
csúszka -» slider
csúszkál -» to slide, slid
csúszkál -» to slither
csúszkáló -» slider
csúszó alkatrész -» slide
csúszó áramszedő -» slider
csúszó érintkező -» slider
csúszó határszög -» angle of repose
csúszó lépés -» glide
csúszógyűrű -» sliding collar
csúszómászó -» abject
csúszómászó -» crawler
csúszó-mászó -» groveling
csúszó-mászó -» grovelling
csúszómászó -» reptile
csúszómászó -» reptilian
csúszó-mászó -» slimy
csúszó-mászó -» sneaky
csúszómászó -» spaniel
csúszómászó -» sycophantic
csúszómászó -» tame spaniel
csúszómászó-szerű -» reptiloid
csúszópálya -» runner
csúszópálya -» slide
csúszópénz -» soap
csúszórész -» slider
csúszós -» glib
csúszós -» greasy
csúszós -» slippery
csúszós -» sloppy
csúszós úttest -» slippery road
csúszósín -» runner
csúszósín -» slide
csúszószán -» carriage
csúszótalp -» skate
csúszótalp -» skid
csúszótalp -» slide
csúsztat -» to slide, slid
csúsztat -» to slip
csúsztat (munkaidőt) -» to echelon
csúsztató -» chute
csúsztató -» slide
csúsztató sín -» shear
csúsztatógyűrű -» slider
csutak -» wad
csutak -» wisp
csutakolás -» grooming
csutka -» butt
csutora -» mouthpiece
csúz -» joint gout
csúz -» rheumatism
csúz -» rheumatics
csúzban szenvedő -» rheumaticky
csúzban szenvedő beteg -» rheumatic
csúzli -» crotch
csúzli -» sling-shot
csúzli -» slingshot
csúzos -» rheumatic
csúzos beteg -» rheumatic
csúzos köszvény -» rheumatic gout
csücskös zászló -» streamer
csücsül -» to squat
csüdízület -» fetlock joint
csüdszőrzet -» fetlock
csügged -» to quail
csüggedés -» despondency
csüggedetlen -» unsubdued
csüggedt -» crestfallen
csüggedt -» despondent
csüggedt -» disheartened
csüggedt -» dispirited
csüggedt -» distressed
csüggedten -» despondently
csüggedten -» dispiritedly
csüggedten -» pusillanimously
csüggedtnek látszik -» to look blue
csüggedtség -» dejection
csüggeszt -» to distress
csüggesztő -» daunting
csüggesztő -» dismaying
csüggesztő -» dispiriting
csüggesztően -» discouragingly
csüggesztően -» dismayingly
csüggeteg -» pusillanimous
csülök -» trotters
csüngő amarant -» love-lies-bleeding
csűr -» garner
csűr -» granary
csűr -» lathe
csűr (szárnyakat) -» to warp
csűrbe hordás -» housing
csűr-csavar -» to pervert
csűrés-csavarás -» crooked reasoning
csűrés-csavarás -» quibble
csűrés-csavarás -» quip
csűrés-csavarás -» shuffle
csürhe -» dirty lot
csűri-csavarja a dolgot -» to quibble
csűri-csavarja a törvényt -» to stretch the law
csűrőlap -» wing-flap
csütörtök a fogadónapja -» to be at home on Thursdays
csütörtökönként fogad -» to be at home on Thursdays
csütörtököt mond -» to boss
csütörtököt mond -» to fold
csütörtököt mond -» to misfire
csütörtököt mond -» to snap
csütörtököt mond (puska) -» to hang fire
cucc -» clobber
cucc -» doings
cucc -» duds
cucc -» number
cucli -» pacifier
cuclisüveg -» feeder
cuclisüveg -» feeding-bottle
cudar -» rascally
cudar élete van -» to lead a dog's life
cúgos cipő -» elastic-sided boots
cúgos cipő gumis része -» elastic gores
cukkol -» to banter
cukor -» sugar
cukorba mártott alma -» toffee-apple
cukorban eltesz -» to candy
cukorbevonat -» icing
cukorgyári mésziszap -» beet potash
cukorgyári mésziszap -» defecation mud
cukorjuhar szirup -» maple syrup
cukorka -» candy
cukorka -» drop
cukorka -» goodies
cukorka -» sucks
cukorka -» sweet
cukorka -» sweetie
cukorka -» sweetmeat
cukorkabolt -» sweet-shop
cukorkák -» goodies
cukormáz -» icing
cukormázzal bevon -» to frost
cukormázzal bevon -» to ice
cukormázzal bevont sütemény -» white cookies
cukornád -» sugarcane
cukorral behint -» to frost
cukorral bevon -» to candy
cukorral meghint -» to sugar
cukorral telehint -» to sugar
cukorrépa -» beet
cukorrépa -» sugar beet
cukorszóró -» caster
cukorszóró -» castor
cukortalanít -» to desugarize
cukortartó -» sugar bowl
cukrász -» confectioner
cukrászat -» confectionery
cukrászda -» confectionery
cukrászda -» sweet-shop
cukrászkülönlegesség -» fancy cake
cukrászsütemény -» confectionery
cukros -» gooey
cukrozd meg ízlés szerint -» add sugar to taste
cukrozott gyümölcs -» crystallized fruit
cukrozott mandula -» crisp almond
cumi -» comforter
cumi -» dummy
cumi -» nipple
cumi -» pacifier
cumi -» teat
cuppan -» to smack
cuppanás -» smack
cuppanós csók -» smack
cuppanós csókot nyomott a leány ajkára -» he gave the girl a good smack on the lips
cuppant -» to smack
cuppantás -» smack
cuppog -» to squelch
cuppogás -» squelch
cuppogó -» squelchy
curry -» curry
currys étel -» curry
currys mártás -» curry
curryvel fűszerez -» to curry
cvikker -» nippers
cvikker -» nose glasses
cvikker -» pince-nez
cvikli -» gore