Magyar-angol szótár

0-9   A-Á   B   C-Cs   D   E-É   F   G   H   I-Í   J   K   L-Ly
M   N   O-Ö   P  R   S-Sz   T-Ty   U-Ü   V   W   X   Y   Z-Zs


ha -» and
ha -» gin
ha a helyzet úgy adódnék -» if there is occasion
ha a helyzet úgy adódnék -» should the occasion arise
ha a széljárás és az időjárás megengedi -» wind and weather permitting
ha a széljárás és az időjárás lehetővé teszi -» wind and weather permitting
ha a szükség úgy adja -» on occasion
ha a szükség úgy adódnék -» should the necessity arise
ha a szükség úgy hozná magával -» if there is occasion
ha a szükség úgy hozná magával -» should the occasion arise
ha a szükség úgy hozza magával -» on occasion
ha akarja -» if you like
ha alkalom adódik -» if an opportunity arises
ha alkalom adódik -» if an opportunity presents itself
ha arra kerül a sor -» if it comes to that
ha az ember csak látja, nem hinné el, hogy -» to look at her one would never imagine that
ha az időjárás engedi -» weather permitting
ha az időjárás lehetővé teszi -» weather permitting
ha az időjárás megengedi -» weather permitting
ha az időjárás megváltozik -» if there is a break in the weather
ha az ítélkezést nem enyhítené a könyörület -» if justice be unleavened with mercy
ha baj van -» in the dry tree
ha csak egyet is moccansz, a halál fia vagy -» stir and you are a dead man
ha ebből következtetni lehet vmire -» if that's anything to go by
ha ebből következtetni lehet valamire -» if that's anything to go by
ha egyáltalán bármi -» if any
ha egyáltalán vmi -» if any
ha el tudnál menni ötszáz fontig -» if you could spring to five hundred pounds
ha én volnék a helyedben -» if I were you
ha esetleg bemész -» if you happen to go in
ha esik, ha süt -» in fair weather or in foul
ha ez így megy tovább -» at this rate
ha ez így megy tovább -» if things go on like this
ha ez így megy tovább -» that rate
ha ez így megy tovább -» this rate
ha ez így megy tovább, még ebédet sem kapunk -» at that rate we shan't get any dinner today
ha ez így megy tovább még ebédet sem kapunk ma -» at that rate we shan't get any dinner today
ha ez megtörténnék -» if it comes to that
ha ez nem lett volna -» but for that
ha fej, nyerek, ha írás, veszítesz -» heads I win tails you lose
ha figyelmen kívül hagyjuk hogy -» except for
ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy -» except for
ha hajlandó vagy -» if you feel inclined
ha hinni lehet neki -» by one's own account
ha hitelt adunk ennek az állításnak -» if this statement is assumed to be true
ha igaz az, hogy -» if it be true that
ha így áll a dolog -» if it is so
ha így áll a dolog -» if so
ha így áll a dolog -» if such is the case
ha így áll a dolog -» if that is the case
ha isten is úgy akarja -» god willing
ha jól emlékszem -» if I right remember
ha kedve van -» at one's leisure
ha kedve van hozzá -» if you feel so disposed
ha kedved van hozzá -» if you feel inclined
ha kell -» if necessary
ha kell -» in case of necessity
ha keservesen is, de -» it will go hard but
ha legalább tudtam volna -» had I but known
ha lesz rá időm -» if I get the time
ha már másért nem is -» of for none other
ha meg van adva két tetszés szerinti pont -» given any two points
ha megengedik -» pace
ha megérjük -» if we are spared
ha megvannak a kellő feltételek -» given the proper conditions
ha minden kötél szakad -» at a pinch
ha minden kötél szakad -» failing all else
ha minden kötél szakad -» in a pinch
ha minden kötél szakad -» in the last resort
ha nagy nehezen is, de -» it will go hard but
ha nem -» except
ha nem -» unless
ha nem esett volna -» but for the rain
ha nem jön válasz -» failing an answer
ha nem tévedek -» unless I am mistaken
ha nincs kifogása ellene -» if you don't mind
ha olyan hangulata van -» if you feel so disposed
ha ő ezt megtudja -» if it should come to his ears
ha ő nem lett volna -» but for him
ha szabad így kifejeznem magam -» if I may put it that way
ha szükséges -» if necessary
ha tetszik, ha nem -» willing or not
ha tetszik ha nem -» willy-nilly
ha törik, ha szakad -» blow high, blow low
ha törik ha szakad -» by any means
ha törik ha szakad -» by fair means or foul
ha tudok rá időt szakítani -» if I get the time
ha tudtam volna -» had I known
ha úgy adódnék -» if by any chance
ha úgy adódnék -» if by any possibility
ha úgy adódnék -» should it so happen
ha úgy adódnék -» should it happen
ha úgy adódnék -» should it occur that
ha úgy adódnék -» should it so occur that
ha úgy óhajtja -» if you are so minded
ha úgy tetszik -» if you like
ha úgy veszzük -» come to that
ha ugyan -» if indeed
ha vmi nem volna -» were if not for sg
hab -» foam
hab -» froth
hab -» scum
hab -» skimmings
hab -» spume
hab -» surf
hab -» yeast
hab (étel) -» mousse
habár -» albeit
habár -» although
habarccsal kiken -» to grout
habarccsal megköt -» to mortar
habarcs -» mortar
habarcsba ágyaz -» to bed
habarcsba fektet -» to bed
habarcsba rak -» to bed
habarcshordó -» hod
habarcslövellés -» guniting
habarcsot lövell -» to gunite
habarcsréteg -» bed of mortar
habarcssimító deszka -» hawk
habarcsterítő szerkezet -» spreader
habcsók -» kiss
habcsók -» meringue
habfürdő -» bubble bath
habgumi -» foam rubber
habitus -» habit
habját leszedi -» to scum
habkiszedő-kanál -» skimmer
habkő -» pounce
habkő -» pumice
habkönnyű -» gauzy
hableány -» mermaid
hableány -» mermaiden
hableány -» siren
habok -» waves
haboltó -» foam extinguisher
haboltó készülék -» foam extinguisher
háborgás -» churning
háborgás -» welter
háborgat -» to bother
háborgat -» to incommode
háborgat -» to perturb
háborgat -» to pester
háborgat -» to queer
háborgatás -» disturbance
háborgatás -» importunity
háborgatás -» molestation
háborgatás -» nuisance
háborgatás -» violation
háborgó -» disgruntled
háborgó -» distracted
háborgó -» surging
háborgó -» tempestuous
háborítatlan -» unmolested
háborítatlan -» unperturbed
háborítatlan -» untroubled
háborodott -» demented
háborog -» to churn
háborog -» to heave, hove
háborog -» to heave
háborog -» to run high
háborog -» to seethe
háborog a gyomra -» to feel queasy
háború -» war
háború -» warfare
háború borzalmai -» horrors of war
háború elkerülhetetlen mivolta -» inevitability of wars
háború elkerülhetetlensége -» inevitability of wars
háború előtti -» ante-bellum
háború előtti évek -» pre-war years
háború következménye -» aftermath of war
háború pusztításai -» dogs of war
háború rablásai -» dogs of war
háború rombolásai -» dogs of war
háború utáni -» post-war
háború utóhatása -» aftermath of war
háború veszélyei -» hazards of war
háborúba sodor -» to plunge into war
háborúban -» in the field
háborúellenes -» antiwar
háborús -» warlike
háborús -» wartime
háborús bűn -» war crime
háborús bűnös -» war criminal
háborús cselekmények -» hostilities
háborús emlékmű -» war memorial
háborús hisztéria -» war psychosis
háborús hősök emléknapja -» memorial day
háborús kinövés -» growth attribute to the war
háborús vagyonváltság -» conscription of wealth
háborús veszteséglista -» casualty list
háborúskodik vkivel -» to wage war on sy
háborút indít -» to levy war on
háborút indít vki ellen -» to go to war against sy
háborút indít vki ellen -» to make war on sy
háborút kezd -» to unsheathe the sword
háborúzik -» to war
habos -» frothy
habos -» intershot
habos -» scummy
habos lesz -» to lather
habos minta -» wave
habosítás -» expansion
habosra felkavar -» to churn
habosra ver -» to mill
habot ver -» to churn
habot ver -» to churn up the foam
habozás -» demur
habozás -» hesitancy
habozás -» indecision
habozás -» irresolution
habozás -» oscillation
habozás -» staggering
habozás -» wabble
habozás -» wobble
habozás nélkül -» nothing loath
habozás nélkül megtesz vmit -» to make no bones about sg
habozás nélküli -» unfaltering
habozásra kényszerít vkit -» to give pause to sy
habozik -» to boggle
habozik -» to demur
habozik -» to draw back
habozik -» to falter
habozik -» to hang back
habozik -» to hesitate
habozik -» to hold back
habozik -» to hover
habozik -» to jib
habozik -» to linger
habozik -» to oscillate
habozik -» to scruple
habozik -» to stagger
habozik -» to straddle
habozik -» to vacillate
habozik -» to wabble
habozik -» to waver
habozik -» to wobble
habozik kiadásba verni magát -» to balk at an expense
habozik vmit megtenni -» to be chary in doing sg
habozik vmit megtenni -» to be chary of doing sg
habozó -» to blow hot a cold
habozó -» dubious
habozó -» faltering
habozó -» hesitant
habozó -» indecisive
habozó -» infirm
habozó -» lingering
habozó -» uncertain
habozva -» doubtfully
habozva -» hesitantly
Habsburg-dinasztia -» house of Habsburg
Habsburgok -» house of Habsburg
habsütemény -» meringue
habsütemény módra készített -» meringued
habszedő -» skimmer
habszedő kanál -» skimmer
habszerű -» scummy
habverő -» beater
habverő -» egg whisk
habverő -» eggbeater
habverő -» whisk
habvető -» bends
habzás -» churning
habzik -» to churn
habzik -» to cream
habzik -» to feather
habzik -» to foam
habzik -» to froth
habzik -» to lather
habzik -» to mantle
habzik -» to scum
habzik -» to yeast
habzik a szája -» to foam at the mouth
habzó -» churning
habzó -» frothing
habzó -» frothy
habzó -» gassy
habzó -» lathery
habzó -» scummy
habzó -» sparkling
habzó serleg -» sparkling cup
habzsol -» to bolt down
habzsol -» to wolf one's food
hacsak -» but that
hacsak -» unless
hacsak nem -» except
hacsak nem -» unless
hacsak nem tévedek -» unless I am mistaken
had sereg bal szárnya -» left wing of the army
hadakozik -» to battle
hadakozik -» to combat
hadakozik vki ellen -» to do battle against sy
hadakozik vkiért -» to do battle for sy
hadapród -» cadet
hadar -» to gab
hadar -» to gabble
hadar -» to jabber
hadar -» to splutter
hadar -» to sputter
hadarás -» jabber
hadarás -» slur
hadarás -» sputter
hadaró beszéd -» sputter
hadarva beszél -» to slur
hadarva beszél -» to sputter
hadat üzen -» to proclaim war
hadat üzen -» to unsheathe the sword
hadat üzen vkinek -» to declare war on sy
hadat visel -» to wage war on
hadat visel -» to war
hadat visel vki ellen -» to bear arms against sy
hadat visel vki ellen -» to go to war against sy
hadat visel vki ellen -» to make war on sy
hadat visel vki ellen -» to wage war against
hadat visel vki ellen -» to wage war on
hadat visel vki ellen -» to wage war against sy
hadat visel vki ellen -» to wage war on sy
hadat visel vmi ellen -» to wage war against
hadat visel vmi ellen -» to wage war on
hadat visel vmi ellen -» to wage war against sg
hadat visel vmi ellen -» to wage war on sg
hadba száll vki ellen -» to go to war against sy
hadba száll vki ellen -» to make war on sy
hadba száll vki ellen -» to wage war on sy
hadbíróság -» courtmartial
hadbíróság -» court-martial
hadbíróság elé állít -» to court-martial
hadbíróság elé állítják -» to be court-martialled
hadbíróság elé állítják -» to be court-martialed
hadbíróság elé állítják -» to be tried by court-martial
hadbiztos -» paymaster
hadbiztos -» quartermaster officer
hadbiztosság -» quartermaster corps
hadd lássam! -» let me see!
haddal megtámad vkit -» to wage war on sy
haderő tagja -» serviceman, servicemen
hadfelszerelési minisztérium -» ministry of munition
hadgyakorlat -» manoeuvre
hadgyakorlat -» mimic warfare
hadi -» martial
hadi -» military
hadi -» warlike
hadi -» wartime
hadi felszerelés -» armament
hadi kereszt -» military cross
hadi készenlét -» military preparedness
hadi lobogó -» white ensign
hadi ösvény -» warpath
hadiadó -» conscription
hadiállapotban van vkivel -» to be at war with sy
hadianyag -» munition of war
hadianyag -» munitions of war
hadianyag -» war material
hadianyag -» war outfit
hadianyaggal ellát -» to munition
hadianyaggal való ellátás -» munitionment
hadianyaggyár -» munition-factory
hadianyaggyár -» ordnance factory
hadianyaggyárban dolgozik -» to munition
hadianyaggyári munkás -» munitioner
hadianyagraktár -» ordnance stores
hadianyag-utánpótlás -» ordnance supplies
hadianyagügyi osztály -» ordnance department
hadicsel -» stratagem
hadiékítmény -» bar of a medal
hadifogoly -» prisoner of war
hadifogolycsere -» exchange of war prisoners
hadifogolytábor -» cage
hadifogolytábor -» laager
hadifogolytábor -» lager
hadigépezet -» war machine
hadihajó -» man-of-war, men-of-war
hadihajó -» naval vessel
hadihajó -» warship
hadihajó ágyúi -» metal
hadihajó megfigyelő tornya -» conning tower
hadihajó parancsnoki tornya -» conning tower
hadihajó-építő és felszerelő gyártelep parancsnoka -» admiral superintendent
hadihajót felszerel és személyzetét kiegészíti -» to put in commission
hadiipar -» armaments industry
hadijelentésben kiemelve -» mentioned in dispatches
hadijog -» martial law
hadikölcsön -» war loan
hadilábon áll vkivel -» to at odds with sy
hadilétszámon -» on a war footing
hadirokkant -» man crippled in the war
hadirokkantak -» war cripples
hadisarc -» indemnity
hadiszállás -» command post
hadiszolgálatban -» in the field
haditanács -» council of war
haditanács -» courtmartial
haditanács -» court-martial
haditengerész -» handyman, handymen
haditengerészet -» navy
haditengerészet -» sea forces
haditengerészet -» senior service
haditengerészet költségvetési előirányzata -» naval estimates
haditengerészet költségvetési előirányzata -» navy estimates
haditengerészeti hajójavító műhely -» naval dockyard
haditengerészeti miniszter -» first lord of the admiralty
haditengerészeti repülésügy -» naval air service
haditengerészeti repülőszolgálat -» naval air service
haditengerészeti vezérkari főnök -» first sea lord
haditörvényszék elé állítják -» to be court-martialled
haditörvényszék elé állítják -» to be court-martialed
haditörvényszék elé állítják -» to be tried by court-martial
haditörvényszék elé állít -» to court-martial
haditudósító -» war correspondent
hadiüzem -» defense plant
hadizsákmány -» loot
hadizsákmány -» prize
hadizsákmány -» trophy
hadjárat -» campaign
hadjárat -» drive
hadjárat -» expedition
hadjáratban részt vesz -» to campaign
hadjáratban részt vett katona -» campaigner
hadjáratban résztvevő katona -» campaigner
hadkiegészítő parancsnokság -» cadre
hadkiegészítő parancsnokság -» draft agency
hadköteles korú -» of military age
hadmérnök -» artificer officer
hadmérnökség -» engineering
hadmozdulat -» manoeuvre
hadművelet -» action
hadműveleti -» operational
hadműveleti térkép -» ordnance map
hadműveleti térkép -» ordnance survey map
hadműveleti tiszt -» action officer
hadnagy -» lieutenant
hadnagy -» second lieutenant
hadnagy -» shavetail
hadnagyi rang -» lieutenancy
hadnagyi rangjelzés -» silver bar
hadnagyi rendfokozat -» lieutenancy
hadonászás -» flourish
hadonászik -» to flail
hadonászik -» to fling, flung
hadonászik -» to flourish
hadosztály -» division
hadosztály -» divvy
hadosztályjelvény -» flash
hadosztályparancsnok -» divisional commander
hadova -» crap
hadra kelve -» on a war footing
hadsereg -» army
hadsereg -» cohort
hadsereg -» junior service
hadsereg -» military
hadsereg derékrésze -» gross of an army
hadsereg szárnya -» flank
hadsereg zöme -» gross of an army
hadsereg zöme -» main body of the army
hadsereg-ellenesség -» antimilitarism
hadseregparancsnok -» constable
hadszíntér -» seat of war
hadszíntér központi repülőtere -» airhead
hadszíntér repülőtere -» airhead
hadtáp- -» logistical
hadtáp -» logistics
hadtápos őrmester -» mess sergeant
hadtáposzlop -» supply column
hadtápszolgálat -» logistics
hadtápterület -» line of communications area
hadtápterület -» line of communications zone
hadtest -» legion
hadtest parancsnok -» commanding officer
hadügyminiszter -» secretary of war
hadügyminisztérium -» ministry of war
hadügyminisztérium -» war department
hadügyminisztérium -» war office
hadüzenet -» proclamation of war
hadvezér -» captain
hadvezéri rátermettség -» captainship
hadvezetőség -» high command
hadvezetőség -» higher command
hadviselő -» belligerent
hadviselő felek -» powers at war
hágcsó -» round
hágó -» ghat
hágó -» ghaut
hágó -» pass
hagy -» to allow of
hagy -» to leave, left
hagy -» to let, let
hagy vmit beleivódni vmibe -» to let sg sink in sg
hagy vmit beleivódni vmibe -» to let sg sink into sg
hagy vmit tönkremenni -» to waste
hagyaték -» bequest
hagyaték -» legacy
hagyatéki vagyon -» assets
hagyatkozik vkire -» to recline upon sy
hagyd a fenébe! -» hang it all!
hagyd abba! -» chuck it!
hagyd abba! -» come off it!
hagyd abba! -» come off!
hagyd abba! -» cut it out!
hagyd abba! -» give me a break!
hagyd abba! -» have done with it!
hagyd abba! -» you'll get yourself disliked!
hagyd már abba! -» be done!
hagyd már abba! -» cheese it!
hagyd már abba! -» get off it!
hagyd már abba! -» have done!
hagyd! -» avast!
hagyd! -» tush!
hagyj békén! -» be quiet!
hagyj békén! -» get out of my hair!
hagyja elmenni a füle mellett -» to pass unmarked
hagyja, hogy a lovak kifújják magukat -» to let the horses blow
hagyja, hogy kifújja magát -» to wind
hagyjuk a szakmát! -» let's sink shop!
hagyjuk ezt! -» let it pass!
hagymaágy -» strip of onions
hagymahéj -» onion-skin
hagymatető -» bell
hagymáz -» delirium, deliria
hagyni kell a bolondot saját vesztébe rohanni -» give a fool rope enough and he will hang himself
hagyományok akadályai -» shackles of the convention
hagyományok béklyói -» shackles of the convention
hagyományos -» academic
hagyományos -» conventional
hagyományos -» legatee
hagyományos -» orthodox
hagyományos -» time-honored
hagyományos -» time-honoured
hagyományos -» traditional
hagyományos tréfa -» standing joke
hagyományos vietnami női ruha -» ao dai
hagyományosan -» according to precedent
hagyományoz -» to bequeath
hagyományoz -» to demise
hahota -» laughter
hahotázás -» guffaw
hahotázás -» rollicking laughter
hahotázás -» screams of laughter
hahotázik -» to guffaw
hahotázik -» to howl
hahotázik -» to scream like a jackass
hahotázik -» to scream with laughter
hahotázik -» to scream
háj -» fat
haj -» hair
haj- -» hairy
haj -» head of hair
haj berakásánál használt fixatőr -» setting lotion
haja szabadon hullott a vállára -» her hair fell loose over her shoulder
haja ziláltan lógott -» her hair was at a loose end
hajadon -» fille
hajadon -» to lead a single life
hajadon -» maid
hajadon -» maiden
hajadon -» out of wedlock
hajadon -» single woman
hajadon -» spinster
hajadon -» virgin
hajadonfőtt -» with bared head
hajadonfővel -» with bared head
hajápolás -» grooming of hair
hájas -» fat
hájas -» fatty
hájas -» gross
hajas -» hairy
hájas -» obese
hajas fejbőr -» scalp
hájasság -» obesity
haját kibontja -» to take one's hair down
hajat mos -» to shampoo one's hair
haját rendbe hozza -» to do one's hair
haját tépi -» to tear one's hair
hajba kap -» to row
hajbalzsam -» balsam
hajbetét -» cushion
hajbóbitával rendelkező -» topped
hajbókol -» to make a leg
hajbókoló -» slimy
hajcsár -» overlander
hajcsár -» whacker
hajcsavaró -» curler
hajcsavaró -» roller
hajcsavaró papír -» crackers
hajcsipesz -» hairclip
hajcsipesz -» hairgrip
hajcsomó -» mop of hair
hajcsomó -» plume
hajcsomó -» toupee
hajcsomó -» tuft
hajcsomó -» tussock
hajdan -» at one time
hajdan -» erstwhile
hajdan -» in former times
hajdan -» in the days of long-ago
hajdan -» of old
hajdanában -» erstwhile
hajdanában -» in former times
hajdanában -» in the days of long-ago
hajdanában -» in the horse and buggy days
hajdanán -» in days of old
hajdani -» long-ago
hajdani -» of old
hajdani -» olden
hajdani -» pristine
hajdani -» quondam
hajdani -» sometime
hájfej -» lardass
hájfej -» meatball
hajfesték -» hair colour
hajfesték -» hair dye
hajfesték -» haircolor
hajfodor -» ripple
hajfonat -» braid
hajfonat -» cue
hajfonat -» plait
hajfonat -» rope of hair
hajfonat -» tress
hajfonat -» twist of hair
hajformáló hab -» mousse
hajfürt -» lock
hajfürt -» tress
hajfürt -» wisp of hair
hajgumi -» rubber ring
hajhász vmit -» to seek after sg
hajhullámosítás -» wave
hajít -» to bowl
hajít -» to bung
hajít -» to cast, cast
hajít -» to dart
hajít -» to fling, flung
hajít -» to heave, hove
hajít -» to heave
hajít -» to hurl
hajít -» to launch
hajít -» to pitch
hajít -» to project
hajít -» to send, sent
hajít -» to shy
hajít -» to sling, slung
hajít -» to throw, threw, thrown
hajít -» to toss
hajítás -» cast
hajítás -» fling
hajítás -» jet
hajítás -» pitch
hajítás -» pitching
hajítás -» projection
hajítás -» shot
hajítás -» shy
hajítás -» throw
hajítás -» toss
hajító -» projectile
hajítódárda -» shaft
hajítódárda -» spear
hajítórúd -» caber
hajított -» cast
hajkefe -» hair brush
hajkondicionáló -» hair conditioner
hajkoszorú -» rope of hair
hajladozik -» to feather
hajladozó -» feathery
hajlakk -» hair spray
hajlam -» aptitude
hajlam -» bent
hajlam -» bias
hajlam -» brains
hajlam -» calling
hajlam -» disposition
hajlam -» drift
hajlam -» gift
hajlam -» inclination
hajlam -» instinct
hajlam -» leaning
hajlam -» liability
hajlam -» penchant
hajlam -» predisposition
hajlam -» proclivity
hajlam -» proneness
hajlam -» propensity
hajlam -» stomach
hajlam -» strain
hajlam -» talent
hajlam -» taste
hajlam -» tendency
hajlam -» turn
hajlam -» twist
hajlam -» vein
hajlam betegségre -» taint
hajlam ízületi bajokra -» arthritism
hajlam rosszra -» taint
hajlam vmihez -» flair for sg
hajlam vminek a megtételére -» tendency to do sg
hajlama van -» to lean, leant
hajlama van -» to lean
hajlama van vmire -» have a taste for sg
hajlama van vmire -» have an inclination for sg
hajlamos -» disposed
hajlamos -» given
hajlamos -» liable
hajlamos -» susceptible
hajlamos a hízásra -» he is disposed to obesity
hajlamos az elhízásra -» he is disposed to obesity
hajlamos megtenni valamit -» to tend to do sg
hajlamos megtenni vmit -» have a tendency to do sg
hajlamos megtenni vmit -» to tend to do sg
hajlamos valamire -» to tend to do sg
hajlamos vmi megtételére -» to tend to do sg
hajlamos vmire -» to be disposed to sg
hajlamos vmire -» to be prone to sg
hajlamos vmire -» liable to sg
hajlamos vmire -» like
hajlamos vmire -» to prone to
hajlamos vmire -» to tend to be sg
hajlamos vmire -» to tend to do sg
hajlamos vmit megtenni -» to be apt to do sg
hajlamosság -» inclination
hajlamosság -» proneness
hajlamú -» minded
hajlandó -» to be game
hajlandó -» content
hajlandó -» disposed
hajlandó -» minded
hajlandó -» ready
hajlandó -» willing
hajlandó megtenni valamit -» to be willing to do sg
hajlandó megtenni vmit -» to be content to do sg
hajlandó megtenni vmit -» to be prepared to do sg
hajlandó vagyok azt hinni hogy -» I am disposed to believe that
hajlandó vagyok megpróbálni -» I'm willing to give it a whirl
hajlandó vmi megtételére -» to tend to do sg
hajlandó vmire -» to be disposed to sg
hajlandó vmire -» to be willing to do sg
hajlandó vmire -» inclined to sg
hajlandó vmire -» inclined to do sg
hajlandó vmire -» like
hajlandó vmire -» to tend to be sg
hajlandó vmit megtenni -» to care
hajlandó vmit megtenni -» to feel inclined to do sg
hajlandó volna vmire -» have half a mind to
hajlandóság -» inclination
hajlandóság -» notion
hajlandóság -» propensity
hajlandóság -» stomach
hajlandóság -» tendency
hajlandóság -» willingness
hajlandóvá tesz vmire -» to predispose
hajlás -» bend
hajlás -» hang
hajlás -» lean
hajlás -» ply
hajlás -» rise
hajlás -» splay
hajlás -» tilt
hajlásszög -» angle of weather
hajlásszög -» pitch
hajlat -» bend
hajlat -» camber
hajlat -» curve
hajlat -» elbow
hajlat -» run
hajlat -» shoulder
hajlat -» sinus, sinus
hajlék -» bivvy
hajlék -» house
hajlék -» housing
hajlékonnyá tesz -» to limber
hajlékonnyá tesz -» to supple
hajlékonnyá teszi izmait -» to make one's muscles lithe
hajlékonnyá válik -» to supple
hajlékony -» elastic
hajlékony -» flexible
hajlékony -» limber
hajlékony -» limp
hajlékony -» lithe
hajlékony -» nimble
hajlékony -» pliable
hajlékony -» pliant
hajlékony -» supple
hajlékony -» tractable
hajlékony -» yielding
hajlékony ág -» switch
hajlékony burkolat -» flexible housing
hajlékony kötés -» limp boards
hajlékony tengelytömlő -» sleeve of flexible shaft
hajlékonyan -» pliantly
hajlékonyan -» supply
hajlékonyság -» flexibility
hajlékonyság -» pliableness
hajlékonyság -» pliancy
hajlékonyság -» suppleness
hajlékonyság -» tractability
hajlékonyság -» tractableness
hajlekötő -» slide
hajlekötő pánt -» fillet
hajlekötő szalag -» fillet
hajléktalan -» to be without a roof to one's head
hajléktalan -» dosser
hajléktalan -» homeless
hajléktalan -» unhoused
hajléktalan ember -» waif
hajléktalanok menhelye -» casual ward
hajléktalanság -» homelessness
hajlik -» to bend, bent
hajlik -» to cant
hajlik -» to curve
hajlik -» to flare
hajlik -» to give, gave, given
hajlik -» to lean, leant
hajlik -» to lean
hajlik -» to rake
hajlik -» to tend
hajlik -» to tilt
hajlik az okos szóra -» to yield to reason
hajlik vmit megtenni -» to be apt to do sg
hajlik vmit megtenni -» to feel inclined to do sg
hajlít -» to bend, bent
hajlít -» to bow
hajlít -» to crook
hajlít -» to curl
hajlít -» to curve
hajlít -» to flex
hajlít -» to spring, sprang, sprung
hajlít -» to sway
hajlítás -» chasing
hajlítás -» inflection
hajlíthatatlan -» cast-iron
hajlíthatatlan -» relentless
hajlíthatatlan -» unbendable
hajlíthatatlan -» unbending
hajlíthatatlanság -» relentlessness
hajlítható -» elastic
hajlítható -» flexible
hajlítható -» pliable
hajlíthatóság -» flexibility
hajlító kifáradási határ -» fatigue limit
hajlító munkás -» bender
hajlító nyomaték -» bending moment
hajlítóberendezés -» bender
hajlítógép -» bender
hajlítóprés -» bender
hajlított -» cambered
hajlított -» curved
hajlított kartámla -» elbow
hajlított szárú -» goosenecked
hajlított tengely -» cambered axle
hajlított tengelyű kulcs -» offset key
hajlítottfa- -» bentwood
hajlítottság -» thwarting
hajló -» bent
hajló -» leaning
hajlong -» to bow
hajlongás -» bowing and scraping
hajlongás -» cringe
hajlongó -» obsequious
hajlongva bevezet vkit -» to bow sy in
hajlott -» bent
hajlott -» crooked
hajlott -» curved
hajlott -» hooked
hajlott háta van -» have round shoulders
hajmeresztő -» gruesome
hajmeresztő -» hair-raising
hajmeresztő -» it's enough to make your hair stand on end
hajmeresztő butaság -» crass stupidity
hajmeresztő ostobaság -» crass stupidity
hajmeresztő öltözet -» startling get-up
hajmeresztő sebességgel hajt -» to drive at a dangerous rate
hajmeresztő tudatlanság -» monumental ignorance
hajnal -» dawn
hajnal -» dawning
hajnal -» day-break
hajnal -» daybreak
hajnal -» orient
hajnal -» prime
hajnal -» rise of day
hajnal előtti -» pre-dawn
hajnal első sugara -» first streak of dawn
hajnalban -» at dawn
hajnalban -» at peep of dawn
hajnalban -» at peep of day
hajnalcsillag -» morning star
hajnalhasadás -» break of day
hajnalhasadás -» day-break
hajnalhasadás -» daybreak
hajnalhasadás -» prime
hajnalka -» convolvulus
hajnalka -» morning-glory
hajnalodik -» to dawn
hajnalpír -» blush
hajnyíró gép -» clips
hajó -» craft
hajó -» man, men
hajó -» ship
hajó -» surface ship
hajó -» vessel
hajó -» water house
hajó (templomé) -» body
hajó (varrógépen) -» shuttle
hajó által vert hullám -» backwash
hajó bal oldala -» port
hajó baloldali előrészén -» on the port bow
hajó bejáratása -» shakedown cruise
hajó biztosítási kategóriája -» class of a ship
hajó biztosítási osztálya -» class of a ship
hajó dőlése -» heel
hajó eleje -» bow
hajó elején -» on the bow
hajó előrésze -» bow
hajó előrésze -» head
hajó elsüllyedése -» loss of a ship
hajó eltérése irányától -» sheer
hajó fara felé -» abaft
hajó fara víz alá kerül -» to be pooped
hajó farán -» astern
hajó farán -» astern of a ship
hajó farán átcsap a hullám -» to be pooped
hajó fedélzetén -» on shipboard
hajó felelőse -» ship's husband
hajó haladása -» seaway
hajó haladását ellenőrzi -» to deaden a ship's way
hajó hátsó részén -» astern of a ship
hajó hátulsó részén -» astern of a ship
hajó helye a tengeren -» seaway
hajó helye a tengeri úton -» seaway
hajó helyének megállapítása -» reckoning
hajó hosszában -» fore and aft
hajó jobb oldala -» starboard
hajó körmozgása horgony körül -» swing
hajó közepe -» mid-ship
hajó közepén -» amidships
hajó közepén -» midships
hajó külhéjazata a vízvonal felett -» side of a ship
hajó labilis egyensúlya -» heel
hajó legnagyobb szélessége -» breadth of beam
hajó legnagyobb szélessége -» breadth of beam of a ship
hajó legszélesebb része -» bilge
hajó léket üt -» to hole a ship
hajó nyoma -» furrow
hajó oldala -» broadside
hajó oldalán át -» overboard
hajó oldalánál -» on the broadside
hajó oldalára merőlegesen -» abeam
hajó oldalra döntése javításkor -» heaving down
hajó orra -» bow
hajó orra -» fore
hajó orra -» head
hajó orrán -» on the bow
hajó orrától faráig -» from stem to stern
hajó szélbe fordulása -» luffing
hajó tatja víz alá kerül -» to be pooped
hajó tatján átcsap a hullám -» to be pooped
hajó útját ellenőrzi -» to deaden a ship's way
hajó vége felé -» aft
hajóablak -» port
hajóablak -» porthole
hajóablak -» scuttle
hajóablak felcsapható táblája -» porthole flap
hajóágyú -» chaser
hajóágyú (hajó közepén) -» long tom
hajóalj -» bilge
hajóállás -» quay berth
hajóba rak -» to ship
hajóba rakás -» shipment
hajóbérlet -» charter
hajóbérleti szerződés -» affreightment
hajóbiztosítás -» marine insurance
hajóbiztosítást vállal -» to underwrite
hajóbiztosító -» underwriter
hajóból hajóba átrakás -» overside delivery
hajóból ki -» overboard
hajóból kirak -» to land
hajóbordák felső része -» head
hajóbordázatot hajótőkének megfelelő szögbe állít -» to horn the frame
hajóbörtön -» hulk
hajócsavar -» screw
hajócsavartengely -» screw shaft
hajóderék -» hull
hajóélelemre vonatkozó vámbejelentés -» victualling-bill
hajóépítő állvány -» stocks
hajóépítő műhely -» ship-building yard
hajóépítő telep -» boatyard
hajóépítő telep -» ship-building yard
hajófar -» poop
hajófar -» stern
hajófaron átcsap -» to poop
hajófaron átcsap -» to poop a ship
hajófedélzet -» board
hajófedélzet -» deck
hajófedélzet -» shipboard
hajófedélzet hosszirányú felhajlása -» sheer
hajófelszerelési cikkek -» marine stores
hajófenék -» bilge
hajófenék -» bottom
hajófenék -» floor
hajófenékrész -» bilge
hajógazda -» ship's husband
hajógépész -» engine-room artificer
hajógerendázat -» timber
hajógerinc -» keel
hajógyár -» dockyard
hajógyár -» shipyard
hajóhad -» armada
hajóhad -» fleet
hajóhely-meghatározás -» fix
hajóhíd -» floating pier
hajóhíd -» gang-plank
hajóhíd -» gangway
hajóhíd -» pontoon-bridge
hajóhíd -» raft
hajóhidat ver -» to pontoon
hajóhídon átmegy -» to pontoon
hajóhoz kötve húz -» to trawl
hajójárat -» run
hajójavító műhely -» dockyard
hajójavító műhely -» shipyard
hajók rendes útvonala -» fairway
hajók sora -» tier
hajók törzskönyvezésére jogosult kikötő -» port of documentation
hajókár -» average
hajókár-biztosítás -» marine insurance
hajókerék -» paddle
hajókerék -» paddle-wheel
hajókirándulás -» pleasure trip
hajókirándulást tesz -» to go on the water
hajókonyha -» galley
hajókórház -» sick-bay
hajókötél -» hawser
hajókötél -» junk
hajókötél -» rope
hajókötél kikötéshez -» moorings
hajókötélzet -» rope
hajókötélzet -» tackle
hajókötélzettel szorgoskodik -» to tally on a rope
hajóközép -» waist
hajóközép bordája -» mid-ship frame
hajóközépről kiadott keresztkötél -» waist breast
hajókukta -» cook's-mate
hajol -» to bend, bent
hajol -» to lean, leant
hajol -» to lean
hajol vmire -» to lean on sg
hajólánc kikötéshez -» moorings
hajólegénység -» company
hajólépcső -» gangway ladder
hajólocsolófej -» jet
hajóműhely -» yard
hajón -» aboard
hajón -» afloat
hajón -» by sea
hajón -» on shipboard
hajón küld -» to ship
hajón megy -» to sail
hajón szállít -» to ship
hajón szállítás -» shipping
hajón szállított posta -» surface mail
hajón szolgál -» to ship
hajón utazik -» to sail
hajón van -» to be on board
hajónak egy nekifutással megtett útja -» reach
hajónak jól kitér -» to give a ship a wide berth
hajónapló -» log
hajónapló -» log book
hajónaplóba beír -» to log
hajóoldal -» board
hajóoldal víz fölötti része -» topside
hajóoldal víz fölötti része -» topsides
hajóoldalfal -» board
hajóoldal-magasság -» freeboard
hajóóra -» deck-hack watch
hajóóra -» job watch
hajóorr -» bows
hajóorr -» prow
hajóorr -» rostrum, rostra
hajóorr -» stem
hajóorvos -» surgeon
hajópadló -» strip floor
hajópalánk -» strake
hajópalánk, melybe a horgonylánc nyílása van vágva -» hawse-piece
hajópalánkolás -» battening
hajópalánkot meglazít -» to spring a butt
hajópalló -» gangway
hajóparancsnok -» captain
hajóperem -» bends
hajóra kap beosztást -» to be posted to a ship
hajóra rak -» to take on board
hajóra száll -» to board
hajóra száll -» to come on deck
hajóra száll -» to come on board
hajóra száll -» to embark
hajóra száll -» to go aboard
hajóra száll -» to go on deck
hajóra száll -» to go on board
hajóra száll -» to put to sea
hajóra száll -» to ship
hajóra szállás -» embarkation
hajórács -» grating
hajóraj -» fleet
hajóraj -» squadron
hajórakomány -» affreightment
hajórakomány -» shipment
hajóraszállás -» boarding
hajórészvényes -» joint owner
hajórészvényes -» joint proprietor
hajóról a vízbe dob -» to heave sg overboard
hajóról kidob -» to throw overboard
hajóról látható tárgyak irányát meghatározza -» to bear round of ship
hajóroncs úszó darabjai -» jetsam
hajóroncs úszó darabjai -» jettison
hajóroncs-fosztogató -» hoveller
hajóroncsok fosztogatója -» beach-comber
hajóroncsrabló -» wrecker
hajós -» boatman, boatmen
hajós -» navigator
hajós -» sailor
hajós -» seafaring
hajós -» seaman, seamen
hajósfütyülő -» boatswain's call
hajósinas -» cabin boy
hajósinas -» grummet
hajósíppal összehív -» to pipe
hajóskapitány -» skip
hajóskapitány -» skipper
hajóslegény -» hand
hajósmadár -» frigate
hajósmadár -» frigate bird
hajósmadár -» frigate petrel
hajósnemzet -» seafaring nation
hajósodor -» furrow
hajósodor -» wake
hajósodor -» wash
hajósodor okozta áramlat -» wake current
hajóstárs -» shipmate
hajósúly mértékegysége -» last
hajószakács -» cook
hajószakács -» slushy
hajót elfog -» to make prize of a ship
hajót elfog -» to make a prize of a ship
hajót elfoglal -» to make prize of a ship
hajót elfoglal -» to make a prize of a ship
hajót ellenkező irányba fordít -» to wind the ship
hajót építeni kezd -» to lay down a ship
hajót farával hátra húz -» to heave a ship astern
hajót farával hátra vontat -» to heave a ship astern
hajót kezd építeni -» to lay down a keel
hajót kiköt -» to berth a ship
hajót lehorgonyoz -» to berth a ship
hajót megszálló különítmény tagja -» boarder
hajót nagy ívben elkerül -» to sheer off from a ship
hajót oldalára fordít -» to careen
hajót oldalról megközelít -» to come up to broadside
hajót orrával felvontat -» to heave the ship ahead
hajót orrával húz -» to heave the ship ahead
hajót part felé hajt -» to blow a ship ashore
hajót sólyagerendára fektet -» to put a ship on the stocks
hajót sólyára rak -» to lay down a ship
hajót sorsára bíz -» to turn a vessel adrift
hajót szélnek ereszt -» to broach a ship to
hajót ütközetre előkészít -» to clear the decks for sg
hajót viharra előkészít -» to snug a ship down
hajót vontatókötélről lekapcsol -» to warp off a ship
hajót zsákmányul ejt -» to make prize of a ship
hajót zsákmányul ejt -» to make a prize of a ship
hajótárs -» shipmate
hajótársaság -» shipping office
hajótat -» poop
hajótaton átcsap -» to poop a ship
hajótér -» cargo hold
hajótér -» hold
hajótest -» body of a ship
hajótest -» hulk
hajótest -» hull
hajótest vonala -» sheer
hajótestnek a víz vonalán levő első része -» entrance
hajótőkét kefével tisztogat -» to scrub
hajótörés -» shipwreck
hajótörés -» wreck
hajótörést szenved -» to be shipwrecked
hajótörést szenved -» to be wrecked
hajótörést szenved -» to wreck
hajótörött -» castaway
hajótörött -» stranded
hajótörött -» wrecked
hajótüzér -» gunner
hajóút -» sailing
hajóút -» voyage
hajóút -» voyaging
hajóutas -» voyager
hajóüdvözlés zászlóval -» dip
hajóval -» by sea
hajóvezető -» captain
hajóvontatás -» towage
hajóvontatás (partról) -» trackage
hajóvontató -» tracker
hajózár -» embargo
hajózás -» sailing
hajózás -» shipping
hajózási -» nautical
hajózási hírek -» shipping intelligence
hajózási iroda -» shipping office
hajózási jelzésekért járó díj -» beaconage
hajózási jelzésekért járó illeték -» beaconage
hajózási jelzőberendezések szolgálata -» beaconage
hajózási kartell -» conference
hajózási táblázatok -» nautical tables
hajózási tilalom -» embargo
hajózásra alkalmas -» seaworthy
hajózásra alkalmas szél -» commanding breeze
hajózásra alkalmas szellő -» commanding breeze
hajózható -» navigable
hajózható átjáró -» fairway
hajózható csatorna -» fairway
hajózható tengerszoros -» cove
hajózható vízi út -» seaway
hajózik -» to boat
hajózik -» to navigate
hajózik -» to sail
hajózik -» to voyage
hajózó állomány jelvénye -» pilot's wings
hajózó csatorna -» fairway
hajózó tiszt -» navigating officer
hajózsilip -» lock
hajpánt -» slide
hajrá -» finish
hajrá -» spurt
hajrázik -» to spurt
hajsütés -» wave
hajsütővas -» curler
hajsütővas -» curling tongs
hajsütővas -» curling-irons
hajsza -» press
hajsza -» shag
hajszál- -» capillary
hajszál -» hair
hajszalag -» band
hajszálat hasogat -» to split hairs
hajszálcsík -» pin-stripe
hajszálcsík -» pinstripe
hajszálcső -» capillary
hajszálcsöves -» capillary
hajszálcsövesség -» capillarity
hajszáldrót -» hair
hajszálér -» capillary
hajszálér -» capillary vessel
hajszálfinom -» capillary
hajszálkereszt -» reticule
hajszálkereszt -» reticle
hajszálnyi -» subtle
hajszálnyi vmi -» shade
hajszálnyira -» as near as could be
hajszálnyira -» at an inch
hajszálnyira -» by a hair's breadth
hajszálnyira -» to the turn of a hair
hajszálnyira -» to a hair
hajszálnyira pontos -» to be exact to a hair
hajszálon múlik, hogy -» to be within an ace of sg
hajszálon múló -» near
hajszálon múlt -» it came very near to
hajszálon múlt, hogy megmenekült -» it was a near thing
hajszálon múlt, hogy megmenekült -» it was a near escape
hajszálon múlt találat -» near miss
hajszálpontos -» to be exact to a hair
hajszálpontos -» pinpoint
hajszálpontosan -» on the dot
hajszálpontosan -» on the tick
hajszálpontosan eltalál -» to pinpoint
hajszálpontosan megállapít -» to pinpoint
hajszálpontosan rögzít -» to pinpoint
hajszálpontosság -» exactitude
hajszálra -» to the turn of a hair
hajszálra -» to a hair
hajszálra kiszámítva tesz meg -» to cut it fine
hajszálra kiszámítva tesz meg vmit -» to cut sg fine
hajszálra kiszámítva tesz meg -» to run it fine
hajszálra pontos -» to be exact to a hair
hajszálrepedés -» check
hajszálrepedés -» craze
hajszálrugó -» hair
hajszálvékony -» capillary
hajszálvonal -» hairline
hajszálvonal-hálózatos lemez -» reticle
hajszárító -» blow dryer
hajszárító -» hair drier
hajszárító -» hair dryer
hajszol -» to chase
hajszol -» to gun for
hajszol -» to lash
hajszol -» to rush
hajszol -» to shag
hajszolás -» chase
hajszolja a lovát -» to ride hard
hajszolt iramban ide-oda száguld -» to race about
hajszolt iramban ide-oda utazgat -» to race about
hajt -» to actuate
hajt -» to book
hajt -» to chase
hajt -» to cook
hajt -» to drift
hajt -» to drive, drove, driven
hajt -» to floor
hajt -» to fold
hajt -» to gun for
hajt -» to impel
hajt -» to propel
hajt -» to punch
hajt -» to push
hajt -» to push on
hajt -» to rattle
hajt -» to ride, rode, ridden
hajt -» to rush
hajt -» to send, sent
hajt -» to spank
hajt -» to tear ass
hajt -» to tool along
hajt -» to tool down
hajt (bimbót) -» to shoot, shot
hajt (kocsit) -» to handle the ribbons
hajt (kocsit) -» to hold the ribbons
hajt (levelet) -» to send forth
hajtás -» beating
hajtás -» burgeon
hajtás -» drift
hajtás -» drift work
hajtás -» drive
hajtás -» driving
hajtás -» growth
hajtás -» hunting
hajtás -» offset
hajtás -» offshoot
hajtás -» ply
hajtás -» propulsion
hajtás -» spear
hajtás -» sprig
hajtás -» sprout
hajtás -» sucker
hajtás -» tooling
hajtás (növényen) -» shoot
hajtás vadászkutyával -» quartering
hajtást hoz -» to give off shoots
hajtat -» to forward
hajtatás -» forwarding
hajtépázás -» set-to
hajthatatlan -» adamant
hajthatatlan -» cast-iron
hajthatatlan -» grim
hajthatatlan -» he's as hard as a flint
hajthatatlan -» indomitable
hajthatatlan -» inexorable
hajthatatlan -» inflexible
hajthatatlan -» intractable
hajthatatlan -» relentless
hajthatatlan -» rigid
hajthatatlan -» steely
hajthatatlan -» stiff in the back
hajthatatlan -» uncompromising
hajthatatlan -» unrelenting
hajthatatlan személy -» stuffed shirt
hajthatatlanná tesz -» to harden
hajthatatlanság -» indomitability
hajthatatlanság -» relentlessness
hajthatatlanság -» rigidity
hajthatatlanság -» rigidness
hajthatatlanság -» rigor
hajthatatlanság -» rigour
hajthatatlanul -» adamantly
hajthatatlanul -» inexorably
hajthatatlanul -» intractably
hajthatatlanul -» rigidly
hajtincs -» mop of hair
hajtincs (indián harcosé) -» scalplock
hajtja a tempót -» to press the pace
hajtó -» actuating
hajtó -» beater
hajtó -» driving
hajtó -» hunting
hajtó- -» propellant
hajtó -» propulsive
hajtóanyag -» propellant
hajtóerő -» drift
hajtóerő -» driving force
hajtóerő -» impulsive force
hajtóerő -» mainspring
hajtóerő -» momentum
hajtóerő -» motive power
hajtóerő -» propellant power
hajtófa -» shooting-stick
hajtogat -» to fold
hajtogat -» to iterate
hajtogat -» to pucker
hajtogat -» to reiterate
hajtogatás -» iteration
hajtóka -» cuff
hajtóka -» flap
hajtóka -» lapel
hajtóka -» turn-up
hajtókar -» winch
hajtóló -» hackney
hajtómű -» drive
hajtómű -» engines
hajtóműleállás -» flameout
hajtóművel ellát -» to gear
hajtószíj -» band
hajtószíj -» belt
hajtószíjak -» strapping
hajtott -» driven
hajtóvadászat -» chase
hajtóvadászat -» manhunt
hajtóvadászati terep -» beat
hajvágás -» crop
hajvágás -» hair-do
hajvágó gép -» clips
hajviselet -» hair-do
hajviselet -» headdress
hajvíz -» wash
hajzat -» hair
hajzat -» head of hair
hajzat -» tresses
hál -» to bed
hal -» fish
hal- -» fishy
hal krumplival -» fish and chips
hála -» gratitude
hála -» indebtedness
hála -» thankfulness
hála -» thanks
hála isten! -» thank goodness!
hála istennek! -» praise be to god!
hála istennek! -» thank goodness!
hála vminek -» thanks to
hála vminek -» thanks to sg
hálaadás -» thanksgiving
hálaadó istentisztelet -» praise
hálából -» in gratitude
halad -» to advance
halad -» to come along
halad -» to come on
halad -» to drift
halad -» to fare
halad -» to get on
halad -» to go on
halad -» to go, went, gone
halad -» to head
halad -» to make an advance
halad -» to make head
halad -» to make out
halad -» to make way
halad -» to move on
halad -» to pass
halad -» to proceed
halad -» to progress
halad -» to run, ran, run
halad -» to speed, sped
halad -» to speed
halad -» to tend
halad a korral -» to get with it
halad a munkájával -» to get on with one's work
halad az útján -» to stand on
halad vmerre -» to keep, kept
halad vmi felé -» to march on swhere
halad vmi mentén -» to edge along
halad vmi mentén -» to run along
halad vmilyen sebességgel -» to log
halad vmilyen úton -» to steer a course
halad vmivel -» to get on with sg
halad vmivel -» to push on with sg
haladás -» advance
haladás -» advancement
haladás -» getting on
haladás -» head
haladás -» march
haladás -» progress
haladás élharcosa -» to be in the van of progress
haladás előharcosa -» to be in the van of progress
haladás gondolatának élharcosa -» to be in the van of progress
haladás teljes sebességgel -» dash
haladásellenes -» retrograde
haladási irány -» heading
háládatlan munka -» work against the collar
haladék -» moratorium, moratoria
haladék -» reprieve
haladék -» respite
haladék nélküli -» respiteless
haladékot ad -» to give grace
haladékot ad -» to respite
haladékot nyújt -» to give grace
haladéktalan -» direct
haladéktalan -» prompt
haladéktalanul -» forthwith
haladéktalanul -» speedily
haladéktalanul -» without fail
haladéktalanul megtesz vmit -» to lose no time in doing sg
haladó -» advanced
haladó -» farout
haladó -» progressive
haladó párt -» advance party
haladó szellemű -» forward
hálaének -» paean
halak -» fish
halak természetrajza -» ichthyology
halál -» death
halál -» debt of nature
halál -» decease
halál -» ending
halál -» fate
halál- -» mortal
halál -» passing
halál árnyéka -» shadow of death
halál igaza van -» to be dead on
halál küszöbén -» at death's door
halál órája -» inevitable hour
halál után nőtt ki a szakáll -» the beard had grown post-mortem
halál utáni -» posthumous
halál utáni -» post-mortem
halála nagy veszteség számunkra -» he is a great loss
halálát leli -» to come by one's death
halálát leli vhol -» to meet one's doom at
halálbüntetés -» capital punishment
halálbüntetés -» death penalty
halálbüntetés -» extreme penalty
halálbüntetés felfüggesztése -» reprieve
halálbüntetés terhe alatt -» on pain of death
halálbüntetését felfüggeszti -» to reprieve
haláleset -» bereavement
haláleset -» casualty
haláleset -» death
haláleset -» demise
haláleset -» fatality
haláleset -» to salty
halálesetek -» deaths
halálfej -» skull and cross-bones
halálfélelem -» mortal fear
haláli -» shit hot
haláli -» spanking
haláli -» way-out
haláli -» wayout
halálkomolyan -» dead soberly
halállal kapcsolatos -» mortal
halálnál is rosszabb élet -» living death
halálos -» deadly
halálos -» deathly
halálos -» fatal
halálos -» fatalities
halálos -» killing
halálos -» lethal
halálos -» mortal
halálos ágy -» deathbed
halálos ájulás -» dead faint
halálos áldozatok -» casualties
halálos áramütés -» electrocution
halálos áramütést szenved -» to be electrocuted
halálos baleset -» casualty
halálos ellenség -» mortal enemy
halálos ellenségeskedés -» blood feud
halálos ellenségeskedés -» deadly feud
halálos ellenségeskedés -» death feud
halálos fáradtság -» dead-beatness
halálos ítélet -» capital sentence
halálos komolyan -» in all sincerity
halálos mivolta vminek -» mortality
halálos seb -» desperate wound
halálos sebet ejt -» to wing
halálos sebet kap -» to catch a packet
halálos sebet kap -» to fall mortally wounded
halálos sebet kap -» to get a packet
halálos sebet kap -» to stop a packet
halálos szerencsétlenség áldozata lesz -» to get killed
halálos végű szerencsétlenség -» fatality
halálos veszélyben -» within an ace of death
halálosan -» deadly
halálosan -» to death
halálosan -» deathly
halálosan -» fatally
halálosan -» mortally
halálosan kimerült -» to be worn out
halálosan komoly -» in dead earnest
halálosan komolyan gondolja -» in dead earnest
halálosan megsebesül -» to fall mortally wounded
halálosan mulatságos -» killing
halálosan nevetséges -» killing
halálosan pontos -» dead true
halálosan szerelmes -» to be desperately in love
halálosan szerelmes vkibe -» to be desperate fond of sy
halálosan unalmas -» mortal
halálosan unalmas alak -» dreadful bore
halálosan unalmas dolog -» dreadful bore
halálosan unatkozik -» to be bored to death
halálozás -» mortality
halálozási arány -» mortality rate
halálpontosan -» dead on
halálra bosszant vkit -» to drive sy round the bend
halálra fáradt -» to be washed out
halálra fáradt -» deadbeat
halálra fáradt -» to feel washed out
halálra fáradt -» to look washed out
halálra fáraszt vkit -» to take it out of sy
halálra fáraszt vkit -» to take it out on sy
halálra fárasztja magát -» to flog oneself
halálra fázol -» you'll catch your death
halálra gyötör -» to martyr
halálra hajszol -» to emboss
halálra ítél -» to doom
halálra ítél -» to sentence to death
halálra ítél vkit -» to sentence sy to death
halálra ítélt -» doomed
halálra ítélték -» to be condemned to death
halálra ítélték -» to be sentenced to death
halálra kínoz -» to martyr
halálra kövez vkit -» to stone sy to death
halálra neveti magát -» to be tickled to death
halálra neveti magát -» to laugh one's head off
halálra neveti magát -» to shake one's side
halálra neveti magát -» to split one's side
halálra rémít vkit -» to frighten sy out of his wits
halálra rémít vkit -» to scare daylight out of sy
halálra rémít vkit -» to scare hell out of sy
halálra rémít vkit -» to terrify sy out of his wits
halálra rémül -» to jump out of the skin
halálra szán -» to doom
halálra szánt -» fey
halálra untat -» to bore stiff
halálra vált -» petrified
halálra vált a félelemtől -» white with fear
halálra váltan a félelemtől -» white with fear
halálraítélt -» condemned
halálsápadt -» as pale as death
halálsápadt -» cadaverous
halálsápadt -» deadly pale
halálsápadt -» ghastly pale
halálsápadt -» pale as death
halálsápadtan -» cadaverously
halált okozó -» fatal
halált váró -» fey
haláltábor -» extermination camp
haláltusa -» agony
haláltusa -» mortal agony
halálugrás -» somersault
halálugrást végez -» to somersault
halálugrást végez -» to throw a somersault
halálugrást végez -» to turn a somersault
halandó -» mortal
halandóság -» mortality
halandzsa -» baloney
halandzsa -» beans
halandzsa -» boloney
halandzsa -» claptrap
halandzsa -» double Dutch
halandzsa -» double talk
halandzsa -» flummery
halandzsa -» gas
halandzsa -» guff
halandzsa -» hokum
halandzsa -» lingo
halandzsa -» malarkey
halandzsa -» patter
halandzsa -» pitch
halandzsa -» shit
halandzsa -» shit for the birds
halandzsázik -» to fudge
halandzsázik -» to fudge on sg
halandzsázik -» to gas
halandzsázik -» to talk through one's hat
halandzsázó -» claptrap
halandzsázó -» opiate-monger
halánték -» temple
halánték -» temporal
halántékcsont -» temporal
halántékfürt -» meat-hook
hálás -» grateful
hálás -» indebted
hálás -» thankful
hálás köszönet -» warm thanks
hálás közönség -» appreciative audience
hálásan -» gratefully
hálásan köszönöm -» thank you very much
halaskofa -» fishwife
halaskosár -» kit
halász -» fisher
halász -» fisherman, fishermen
halászat -» fishery
halászat -» fishing
halászati jog -» fishery
halászbárka -» cog
halászbárka -» smack
halászhajó -» fishing boat
halászháló -» fishnet
halászhálókat összekötő kötél -» balk
halászhorog és vessző -» rod and line
halászik -» to fish
halászik -» to net
halászkampó -» gaff
halászkosár -» coop
halászsas -» osprey
halászszigony -» fish-fork
halaszt -» to adjourn
halaszt -» to hold over
halaszt -» to intermit
halaszt -» to protract
halasztás -» deferment
halasztás -» postponement
halasztás -» respite
halasztás -» suspense
halasztási indítvány -» previous question
halasztást ad -» to refer
halasztást nem tűrő -» pressing
halászterület -» fishery
hálát ad -» to thank
halat kifáraszt -» to play a fish
halat kifog -» to land a fish
hálátlan -» barren
hálátlan -» ingrate
hálátlan -» ingrateful
hálátlan -» irksome
hálátlan -» thankless
hálátlan -» ungrateful
hálátlan feladat -» hard work
hálátlan föld -» ungrateful soil
hálátlan módon -» ungratefully
hálátlan munka -» hard work
hálátlan talaj -» ungrateful soil
hálátlanság -» ingratitude
hálátlanság -» ungratefulness
hálátlansággal fizet vissza -» to requite with ingratitude
hálátlansággal viszonoz -» to requite with ingratitude
hálátlanságot mutat vkivel szemben -» to show oneself ungrateful to sy
hálátlanságot tanúsít vkivel szemben -» to show oneself ungrateful to sy
hálátlanul -» ungratefully
hálátlanul viselkedik vkivel szemben -» to show oneself ungrateful to sy
hálátlanul viselkedő -» unfilial
hálával tartozik vkinek -» to be in hock to sy
halból rákból és kagylóból készült étel -» bouillabaisse
halcsont -» bone
haldoklik -» to be on one's last legs
haldoklik -» to near one's end
haldokló -» fey
haldokló -» moribund
halevők -» ichthyophagi
halfajták -» fishes
halfarkas -» dirty Allan
halfarok -» fish-tail
halfogás (kézzel) -» tickling
halfüstölő hely -» bucan
halfüstölő hely -» buccan
halgazdaság -» water farm
halhatatlan -» belong to the ages
halhatatlan -» immortal
halhatatlan -» undying
halhatatlanná tesz -» to immortalize
halhatatlanság -» immortality
halikra -» hard roe
halikra -» roe
halivadék -» fry
halivadék -» young fish
halk -» faint
halk -» inaudible
halk -» low
halk -» quiet
halk -» soft
halk -» still
halk -» subdued
halk beszéd -» whisper
halk hang -» dim sound
halk hang -» undertone
halk hang -» whisper
halk hangon -» in undertones
halk lépés -» pat
halk léptekkel halad -» to pad
halk léptekkel halad -» to pad along
halk moraj -» ripple
halk moraj -» whisper
halkan -» below one's breath
halkan -» in undertones
halkan -» inaudibly
halkan -» low
halkan -» piano
halkan -» soft
halkan -» sotto-voce
halkan -» stilly
halkan -» under one's breath
halkan -» with bated breath
halkan beszél -» to speak in a whisper
halkan beszél -» to speak in whispers
halkan beszél -» to whisper
halkan dúdol -» to croon
halkan éneklő sanzonénekes -» crooner
halkan mond -» to whisper
halkeltető -» hatchery
halkeltető hely -» hatchery
halkít -» to soften
halkonzerv -» canned fish
halkra fogott -» low-key
hall -» foyer
hall -» hall
hall -» hallway
hall -» to hear, heard
hall -» lounge
hall -» main lounge
hall -» vestibule
hallal táplálkozók -» ichthyophagi
hallal való táplálkozás -» ichthyophagy
hallani sem akar róla -» he won't hear of it
hallás -» audition
hallás- -» auditory
hallás -» hearing
hallás után -» by ear
hallás után eljátszik -» to pick out
hallás után játszik -» to play by ear
hallás utáni vétel -» reading by sound
hallás útján -» aurally
hallási -» acoustic
hallási -» acoustical
hallási -» auditive
hallási -» auditory
hallási -» aural
hallási -» to refit
hallásjavító szer -» acoustic
hallásterjedelem -» range of audibility
hallat -» to give forth
hallatlan -» egregious
hallatlan! -» the idea!
hallatszik -» to sound
hallatszik vmilyennek -» to sound
hallgasd csak miket mond! -» hark at him!
hallgasd csak miket mond! -» hark to him!
hallgasd csak! -» just listen!
hallgass már! -» just you shut up!
hallgass, mint a sír! -» mum's the word!
hallgass! -» keep quiet!
hallgass! -» pipe down!
hallgasson meg! -» give me a hearing!
hallgat -» to attend
hallgat -» to clam up
hallgat -» to hark
hallgat -» to hear, heard
hallgat -» to hearken
hallgat -» to hold one's peace
hallgat -» to hold one's tongue
hallgat -» to hush
hallgat -» to keep quiet
hallgat -» to keep a still tongue in one's head
hallgat -» to listen
hallgat -» to observe silence
hallgat -» to play dead
hallgat -» to play possum
hallgat -» to shut the mouth
hallgat (vallatásnál) -» to ace
hallgat a nevére -» to answer to the name of
hallgat az okos szóra -» to yield to reason
hallgat vkit -» to attend to sy
hallgat vmiről -» to keep sg quiet
hallgat vmiről -» to pass over sg in silence
hallgatag -» close
hallgatag -» dry
hallgatag -» dumb
hallgatag -» incommunicable
hallgatag -» reticent
hallgatag -» silent
hallgatag -» taciturn
hallgatag -» tight-lipped
hallgatag -» tongued-tied
hallgatag -» uncommunicative
hallgatag ember -» clam
hallgatag ember -» man of silence
hallgatagság -» reticence
hallgatagság -» taciturnity
hallgatás -» hush
hallgatás -» silence
hallgatásba merül -» to subside into silence
hallgatásra kényszerít -» to silence
hallgatni arany -» silence is golden
hallgató -» attendee
hallgató -» hearer
hallgató -» listener
hallgató -» student
hallgatódzik -» to eavesdrop
hallgatódzik -» to hark
hallgatódzik -» to hearken
hallgatódzó -» eavesdropper
hallgatólagos -» implicit
hallgatólagos -» tacit
hallgatólagos beleegyezés -» acquiescence
hallgatólagos beleegyezés -» connivance
hallgatólagos hozzájárulás -» connivance
hallgatólagos támogatás -» connivance
hallgatólagosan -» by implication
hallgatólagosan -» tacitly
hallgatólagosan elnéz vmit -» to connive at sg
hallgatólagosan eltűr vmit -» to connive at sg
hallgatólagosan támogat vmit -» to connive at sg
hallgatónő -» girl student
hallgatónő -» woman student
hallgatóság -» attendance
hallgatóság -» audience
hallgatóság -» college population
hallgatóság -» fellowship
hallgatóság -» house
hallgatóság -» student body
hallgatóság -» university population
hallgatózás -» eavesdropping
hallgatózás -» sounding
hallgatózással meghall -» to overhear, overheard
hallgatózik -» to eavesdrop
hallgatózik -» to hearken
hallgatózó -» eavesdropper
hallgatózó -» listener
hallható -» acoustic
hallható -» acoustical
hallható -» audible
hallhatóan -» audibly
hallhatóság alatti -» subaudible
halljuk! halljuk! -» hear! hear!
halló- -» acoustic
halló- -» acoustical
halló- -» auditory
halló -» aural
halló! -» hey!
hallócső -» acoustic
hallócső -» acoustic instrument
hallócső -» trumpet
hallóideg -» acoustic nerve
hallóideg -» auditory nerve
hallójárat -» auditory duct
hallóképesség -» audition
hallókészülék -» acoustic
hallókészülék -» acoustic instrument
hallókészülék -» hearing aid
hallomás -» hearsay
hallomásból tud vmit -» have sg from hearsay
hallomásból tud vmit -» to know sg from hearsay
hallótávolság -» earshot
hallótávolság -» hearing
hallótávolság -» range
hallótávolság -» range of audibility
hallótávolságon belül -» within hearing
hallótávolságon belül -» within range
hallott -» heard
hallottál valaha ennél erősebbet? -» did you ever hear the beat of that?
hallottam, hogy -» I have heard it said
hallottam, hogy -» I have heard tell
hallottam mikor elhaladt -» I heard him come by
hallottam viselt dolgaidról -» I heard of your goings-on
hallucináció -» fantasy
hallucináció -» hallucination
hallucinációs -» hallucinatory
hallucinációs mámort élvez -» to trip out
hallucinál -» to hallucinate
hallucinogén -» hallucinogenic
halmaz -» agglomeration
halmaz -» aggregation
halmaz -» set
halmazállapot -» aggregate
halmocska -» hillock
halmoz -» to hive
halmoz -» to mass
halmoz -» to pile
halmoz -» to pile up
halmoz -» to stack
halmozás -» stack
halmozó -» grabber
halmozódás -» aggregation
halmozódó -» cumulative
halmozott -» agglomerate
halmozza a fájó részleteket -» to pile on the agony
halnemű -» ichthyoid
háló -» mesh
háló -» net
háló -» nett
háló -» netting
háló -» reticule
háló -» snare
háló -» springe
háló -» tunnel
háló -» web
háló elhelyezése -» netting
háló felállítása -» netting
háló felinja -» balk
háló kifeszítése -» netting
hálóba dob -» to net
hálóba kerít -» to net
hálóba küld -» to net
hálóba rúg -» to net
hálóba üt -» to net
hálóból készít -» to net
hálócsomózás -» netting
hálófülke -» cubicle
halogat -» to defer
halogat -» to postpone
halogat -» to procrastinate
halogat -» to put off
halogat -» to stall
halogatás -» delay
halogatás -» procrastination
halogató -» dilatory
halogató -» holding
halogató -» procrastionator
halogén -» halogen
halogénezett szénhidrogének -» halo-hydrocarbons
halogenid -» halide
hálóhely -» berth
hálóhely -» bunk
hálóhely -» roost
hálóhely -» sack
hálóhelyet biztosít -» to berth
hálóhelyet készít -» to berth
hálóhelyiségek -» sleeping-quarters
hálóholmi -» slumber wear
hálóing -» night-clothes
hálóing -» nightdress
hálóing -» nightgown
hálóing -» nightie
hálóing -» nightshift
hálóing -» nightshirt
hálóing -» sark
hálóing alsó része -» shirttail
hálókészítés -» netting
hálókocsi -» sleeper
hálókocsi -» sleeping car
hálókocsi -» sleeping-car
hálókocsi-fülke -» section
hálókocsifülke -» section
hálókocsijegyet előjegyeztet -» to book a berth
hálókocsijegyet rendel -» to book a berth
hálókocsijegyet vált -» to book a sleeper
hálókocsi-kalauz -» porter
hálóköntös -» banian
hálóköntös -» negligee
hálókötő tű -» netting-needle
halom -» batch
halom -» clamp
halom -» clump
halom -» conglomerate
halom -» cop
halom -» crowd
halom -» dump
halom -» heap
halom -» junk
halom -» mass
halom -» mound
halom -» pack
halom -» peck
halom -» pile
halom -» sheaf
halom -» stack
halomba hány vmit -» to huddle sg up
halomba hány vmit -» to huddle together sg
halomba hord -» to heap
halomba hord -» to heap up
halomba rak -» to heap
halomba rak -» to heap up
halomba rak -» to stack
halomba rak -» to stack up
halomra dönt -» to thwart
halomra dönt (érveket) -» to knock into a cocked hat
halomra öl -» to massacre
hálóöltöny -» slumber wear
hálópizsama -» night-clothes
hálóruha -» slumber wear
hálós -» reticulated
hálósapka -» slumber cap
hálószatyor -» string-bag
hálószem -» mesh
hálószerű -» reticulated
hálószerűen bevon -» to reticulate
hálószoba -» bedchamber
hálószoba -» bedroom
hálószobában történő dolgok -» privacies of the bedchamber
hálószövet -» reticulation
hálószövet -» tulle
hálót csomóz -» to net
hálót feszít ki -» to net
hálót készít -» to net
hálót köt -» to net
hálót köt -» to nett
hálóterem -» dorm
hálóterem -» dormitory
halotrichit -» alum feather
halotrichit -» feather alum
halotrichit -» iron alum
halott -» casualty
halott -» dead
halott -» dead man
halott -» dead woman
halott -» gone
halott -» goner
halott dolog ez -» it's a dud
halott ember -» goner
halott mellett virraszt -» to wake
halott mellett virraszt -» to wake, woke, woken
halottaiból feltámad -» to rise from the dead
halottaiból feltámaszt -» to raise from the dead
halottak névsora -» dead list
halottas -» funereal
halottasház -» mortuary
halottaskocsi -» hearse
halottégető -» crematory
halottgyalázás -» necromania
halottgyalázás -» necrophilia, necrophily
halotthalovány -» as white as a ghost
halotthalovány -» as white as a sheet
halotthalvány -» deadly pale
halotthalvány -» ghastly pale
halotthalvány -» pale as death
halotthamvasztás -» cremation
halotthamvasztás híve -» cremationist
halotthamvasztási -» crematory
halotthamvasztó -» cremator
halotthamvasztó -» crematorium, crematoria
halotthamvasztó -» crematory
halotthamvasztó kemence -» cremator
halotthamvasztó kemence -» crematorium, crematoria
halotthamvasztó kemence -» crematory
halotti csend -» blank unbroken silence
halotti csend -» dead silence
halotti csend -» dead unbroken silence
halotti lepel -» shroud
halotti máglya -» pyre
halotti takaró -» shroud
halottkém -» coroner
halottkémlés -» post-mortem
halottkémlés nyomozással -» coroner's quest
halottkémlés nyomozással -» crowner's quest
halottnak tetteti magát -» to feign death
halottnak tetteti magát -» to play possum
halottnak tetteti magát -» to play dead
halottsápadt -» as white as a ghost
halottsápadt -» as white as a sheet
halottsápadt -» lurid
halottsápadt arc -» ashen face
halottsápadttá válik -» to go ashy pale
halottszemle -» coroner's inquest
halottszemle -» post-mortem
halottszemlét tart -» to hold a post-mortem
halottszemlét tart -» to hold a post-mortem examination
halottszemlét tart -» to hold an inquest on a body
halottvirrasztás -» wake
halottvivők -» bearers
hálóval befed -» to net
hálóval borít -» to net
hálóval fog -» to net
hálóval fog -» to springe
hálóval fog -» to tunnel
hálóval fog (halat) -» to mesh
hálóval való halászás -» netting
halovány -» faint
halovány -» pale
halovány -» wan
hálózat -» criss-cross
hálózat -» grid
hálózat -» meshes
hálózat -» netting
hálózat -» network
hálózat -» reticulation
hálózati feszültség -» household power
hálózati feszültség -» line power
hálózatot képez -» to reticulate
hálózatot készít -» to reticulate
hálózsák -» sleeping bag
hálózsák -» sleeping-bag
hálózsák -» sleeping-suit
halpénz -» scale
halpénzbetegség -» ichthyosis
halraj -» school
halraj -» shoal
halszerű -» fishy
halszerű -» ichthyoid
hal-tartály -» crawl
haltartó medence -» stew
haltenyészet -» water farm
halva szülés -» still-birth
halva születés -» still-birth
halva született -» still-born
halva született magzat -» still-birth
halvány -» dim
halvány -» distant
halvány -» faint
halvány -» light
halvány -» pale
halvány -» sickly
halvány -» vague
halvány -» wan
halvány -» white
halvány (mosoly) -» bleak
halvány árnyalat -» tinge
halvány esélye sincs -» not to have a dog's chance
halvány esélye sincs -» not to have an earthly chance
halvány esélye sincs -» not to have the ghost of a chance
halvány esélye sincs -» not to have the least chance
halvány eshetőség -» slim chance
halvány fogalma van vmiről -» have a smattering of sg
halvány fogalmak -» sketchy notions
halvány fogalmam sincs -» I haven't the faintest idea
halvány fogalmam sincs róla -» I haven't the faintest idea
halvány gőzöd sincs róla -» you're all in the blue
halvány gőzöm sincs róla -» I haven't the ghost of a notion
halvány ismeret -» smattering
halvány mosoly -» bleak smile
halvány remény -» white hope
halvány reménysugár -» glimmer of hope
halvány rózsaszín -» delicate pink
halvány sejtelmem sincs -» I haven't the foggiest idea
halvány sejtelmem sincs -» I haven't the remotest idea
halvány tudás -» smattering
halványan -» palely
halványan -» wanly
halványan fénylik -» to glimmer
halványít -» to pale
halványkék -» pale blue
halványkék velinpapír -» yellow wove
halványság -» paleness
halványsárga -» pale yellow
halvaszületett állat bőre -» slink
halvaszületett állat bőre -» slink skin
halvilla -» fish-fork
hályog -» cataract
hályog -» scale
hályoggal borított -» filmy
hályogos -» filmy
hályogos -» scaly
hám -» halter
hám -» harness
hám -» sling
hám -» trace
hamar -» soon
hamar alkalmazkodó -» elastic
hamar belejön a nyelvbe -» to pick up a language easily
hamar belejössz -» you soon get into it
hamar feledésbe merülő -» written in water
hamar feledésbe merülő -» written on water
hamar feledésbe merült -» written in water
hamar feledésbe merült -» written on water
hamar végezz! -» don't be long!
hamari munkát végez -» to slubber over a job
hamarjában bekapja az ételt -» to snatch a meal
hamarosan -» before long
hamarosan -» ere long
hamarosan -» in a little while
hamarosan -» in a short time
hamarosan -» in the short run
hamarosan -» shortly
hamarosan -» soon
hamarosan elérkező -» upcoming
hamarosan esedékes -» to be at hand
hamburger -» burger
hamburger -» hamburger
hámiga -» line leather
hamis -» base
hamis -» bastard
hamis -» bogus
hamis -» bum
hamis -» counterfeit
hamis -» deceitful
hamis -» disingenuous
hamis -» double
hamis -» dud
hamis -» false
hamis -» hollow
hamis -» insincere
hamis -» loaded
hamis -» make-believe
hamis -» mendacious
hamis -» mock
hamis -» off-key
hamis -» phoney
hamis -» phony
hamis -» pseud-
hamis -» pseudo-
hamis -» sham
hamis -» simulated
hamis -» spurious
hamis -» surreptitious
hamis -» truthless
hamis -» unjust
hamis -» unmusical
hamis -» untrue
hamis -» wrong
hamis bankjegy -» dud note
hamis beállítás -» misrepresentation
hamis benyomást kelt -» to give a false impression
hamis beszéd -» blarney
hamis betű -» wrong font
hamis betű -» wrong letter
hamis érték -» tinhorn
hamis érveléssel félrevezet -» to sophisticate
hamis eskü -» false swearing
hamis eskü -» forswearing
hamis eskü -» perjury
hamis esküvel halálba juttat -» to swear away sy's life
hamis esküvel halálba juttat -» to swear out sy's life
hamis gyémánt -» rhinestone
hamis hang -» false note
hamis hang -» goose-note
hamis hang -» wrong note
hamis hír -» false news
hamis kocka -» gourd
hamis kockák -» dispatches
hamis látszat -» mockery
hamis nyomot jelez -» to bark at fault
hamis okirat -» forgery
hamis pénz -» bad money
hamis pénz -» base money
hamis pénz -» counterfeit coin
hamis pénz -» counterfeit money
hamis pénz -» queer
hamis pénz -» queer money
hamis pénzt továbbad -» to shove the queer
hamis ráncot ad -» to pucker
hamis reklám -» hype
hamis súly -» false weight
hamis színebn tüntet fel -» to misrepresent
hamis színképvonal -» ghost
hamis tanítás -» false doctrine
hamis tanú -» false witness
hamis tanúvallomásra bír -» to suborn
hamis tanúvallomásra bírás -» subornation
hamis teknősbékaleves -» mock-turtle soup
hamis vád -» false accusation
hamis váddal bebörtönöztet -» to railroad
hamis vallomást tesz -» to bear false witness
hamisan -» off key
hamisan -» sharp
hamisan énekel -» to be out of tune
hamisan énekel -» to turn the milk
hamisan érvel -» to sophisticate
hamisan érvelő -» sophistic
hamisan érvelő -» sophistical
hamisan esküszik -» to forswear oneself
hamisan esküszik -» to perjure oneself
hamisan esküvő -» forswearer
hamisan esküvő -» forsworn
hamisan esküvő -» perjurer
hamisan hangzó -» jarring
hamisan hangzó -» unmusical
hamisan ír le -» to misrepresent
hamisan játszik -» to be out of tune
hamisan játszik -» to nap
hamisan játszik -» to sharp
hamisan meggyanúsít -» to frame
hamisan meggyanúsít -» to frame up
hamisan megvádol -» to frame
hamisan megvádol -» to frame up
hamisan tanúskodik -» to bear false witness
hamisgyöngy -» simulated pearl
hamisít -» to adulterate
hamisít -» to cog
hamisít -» to cook
hamisít -» to counterfeit
hamisít -» to deprave
hamisít -» to doctor
hamisít -» to fake
hamisít -» to falsify
hamisít -» to forge
hamisít -» to sophisticate
hamisít -» to tamper with sg
hamisítás -» adulteration
hamisítás -» counterfeit
hamisítás -» falsification
hamisítás -» forgery
hamisítás -» sophistication
hamisítatlan -» of the first water
hamisítatlan -» proper
hamisítatlan -» sheer
hamisítatlan -» unadulterated
hamisítatlan -» unmitigated
hamisító -» counterfeiter
hamisító -» faker
hamisított -» base
hamisított -» bum
hamisított -» counterfeit
hamisított -» false
hamisított -» falsified
hamisított -» loaded
hamisított -» sophisticated
hamisítvány -» bastard
hamisítvány -» counterfeit
hamisítvány -» fake
hamisítvány -» forgery
hamisítvány -» imitation
hamisjátékos -» skin
hamiskártyás -» sharper
hamisság -» falsity
hamisság -» insincerity
hamisság -» mendacity
hámlás -» pitting
Hamletet alakítja -» to play hamlet
Hamletet játssza -» to play hamlet
hámlik -» to exfoliate
hámlik -» to flake
hámlik -» to flake away
hámlik -» to flake off
hámlik -» to grow bare
hámlik -» to peel
hámlik -» to peel off
hámlik -» to slough
hámlik -» to spal
hámló bőr -» slough
hámló bőrfelület -» exfoliation
hámló felület -» exfoliation
hámoz -» to hull
hámoz -» to peel
hámozás -» paring
hámozott -» peeled
hámtalanított -» boiled-off
hamu -» ash
hamu- -» ashen
hamu- -» ashy
hamu -» cinder
hamuból valló -» ashy
hamukivonás -» de-ashing
hamulúg -» lye-ashes
hamulúg-oldat -» lye-water
hamuszerű -» ashen
hamuszerű -» cindery
hamuszerű -» cindrous
hamuszínű -» livid
hamuszürke -» ashen
hamuszürke -» ashen grey
hamuszürke -» ashy
hamuszürke -» pale as ashes
hamuszürke arc -» ashen face
hamuszürkévé válik -» to go ashy pale
hamutálca -» spitkid
hamutartó -» ashtray
hamutartó -» spitkid
hamutlanítás -» de-ashing
hamuval borított -» ashy
hamuval fedett -» ashy
hamuzik -» to knock the ash off the cigar
hamuzsír -» potash
hamvad -» to smolder
hamvad -» to smoulder
hamvadozó -» smouldering
hamvas -» cindery
hamvas -» cindrous
hamvas -» peachy
hamvas égerfa -» white alder
hamvas varjú -» greyback crow
hamvas varjú -» hooded crow
hamvas varjú -» Royston crow
hamvasság -» bloom
hamvát levágja (gyertyának) -» to snuff
háncs -» bass
háncs -» shuck
háncsfonat -» bass
háncsfonat -» bass-mat
háncskosár -» bass
háncsrost -» bass
háncsszőnyeg -» bass
háncsszőnyeg -» bass-mat
hancúrozás -» romp
hancúrozik -» to wanton
handabandázás -» blustering
handabandázás -» bravado
handabandázás -» claptrap
handzsár -» scimitar
hanem -» but
hang- -» acoustic
hang- -» acoustical
hang -» note
hang- -» sonic
hang -» sound
hang -» speech
hang -» strain
hang -» tenor
hang -» tune
hang- -» vocal
hang -» voice
hang -» vox, voces
hang elcsuklása -» break in the voice
hang elcsuklása -» break of the voice
hang elváltozása -» break in the voice
hang elváltozása -» break of the voice
hang leengedése -» cadence of voice
hang leeresztése -» cadence of voice
hanga -» briar
hanga -» brier
hanga -» heath
hanga -» heather
hangadó -» opinion leader
hangafa -» brier
hangafüves puszta -» moorland
hangagyökér -» briar
hangagyökér -» brier
hangapipa -» briar
hangapipa -» brier
hangár -» hangar
hangás vidék -» heather country
hangbarázda -» soundtrack
hangbarázda -» track
hangbicsaklás -» goose-note
hangcsúsztatás -» slide
hangeffektusokkal kísér -» to dub
hangelnyelő -» sound-proof
hangeltolódás -» consonant shift
hangerő -» volume
hangfal -» loudspeaker
hangfelvétel -» transcription
hangfelvételt készít -» to record
hangfelvevő -» sound pick-up
hangfogó -» damper
hangfogó -» mute
hangfogó edény -» muffler
hangfogós -» muted
hangfogót tesz vmire -» to mute
hanggal bíró -» vocal
hanggátlás -» sound-proofing
hanggátló -» sound-proof
hanghatár -» sonic barrier
hanghatáson alapuló -» sonic
hanghatásra robbanó akna -» acoustic mine
hanghordozás -» cadence
hanghordozás -» inflexion
hanghordozás -» tone
hanghullám -» sonic wave
hanghullám -» sound beam
hanghullámokkal felrobbantható akna -» sonic mine
hanghűség -» fidelity
hangja magasan szárnyalt -» his voice rose high
hangjegy -» musical note
hangjegy -» note
hangjel -» sound signal
hangjelzés -» sound signal
hangképzés -» utterance
hangköz -» interval
hanglejátszó -» sound pick-up
hanglejtés -» cadence
hanglejtés -» intonation
hanglejtés -» tone
hanglemez -» platter
hanglemez -» record
hanglemez lejátszása -» acoustic reproduction
hanglemezborító -» sleeve
hanglemeztányér -» platter
hangleszedő -» sound pick-up
hanglokátor -» sonar
hangmagasság -» pitch
hangmennyiség -» quantity
hangmérés -» sounding
hangnem -» key
hangnem -» keynote
hangnem -» mode
hangnem -» mood
hangnem -» note
hangnem -» strain
hangnem -» tenor
hangnem -» tone
hangnem -» tune
hangnem nélküli -» atonal
hangnemnélküliség -» atonality
hangnemváltozás -» modulation
hangnyaláb -» sound beam
hangocskáját hallatja -» to chirp up
hangol -» to attune
hangol -» to key
hangol -» to key up
hangol -» to tune
hangol -» to tune up
hangoló -» tuner
hangolókulcs -» wrest
hangolvasás -» reading by sound
hangos -» clamorous
hangos -» loud
hangos -» noisy
hangos -» robustic
hangos -» robustious
hangos -» vociferous
hangos éljenzések -» vociferous cheers
hangos helyeslés -» loud cheers
hangos jelenetet rendez -» to kick up a row
hangos jelenetet rendez -» to make a row
hangos nevetés -» rollicking laughter
hangos ostoba beszéd -» bray
hangos reklám -» ballyho
hangos reklámozás -» pushing
hangos súgás -» stage-whisper
hangos suttogás -» stage-whisper
hangos tiltakozás -» bray
hangosan -» aloud
hangosan -» loud
hangosan -» loudly
hangosan beszél -» to mouth
hangosan beszél -» to talk up
hangosan beszél -» to yawp
hangosan énekel -» to troll
hangosan helyesel -» to acclaim
hangosan jókedvű -» hilarious
hangosan kiabál -» to crow, crew
hangosan kiabál -» to crow
hangosan panaszkodik -» to squawk
hangosan röhög -» to scream like a jackass
hangosan sír -» to blub
hangosan sír -» to blubber
hangosan sír -» to sob
hangosan szidalmaz -» to row
hangosan üdvözöl -» to acclaim
hangosfilm -» talkies
hangoskocsi -» talkie van
hangoskodás -» blat
hangoskodás -» bluster
hangoskodás -» rowdiness
hangoskodó -» blustering
hangoskodó -» bumptious
hangoskodó -» clamorous
hangoskodó -» loud-mouth
hangoskodó -» loud-mouthed
hangoskodó alak -» roister-doister
hangoskodó alak -» roisterer
hangosság -» loudness
hangot ad -» to set up
hangot ad -» to sound
hangot ad -» to toot
hangot ad vminek -» to give utterance to sg
hangot ad vminek -» to give voice to sg
hangot emel -» to set up
hangot sodor a légen át -» to waft a sound through the air
hangot vmihez mér -» to pitch
hangoztat -» to sound
hangoztat -» to stress
hangradar -» asdic
hangregiszter -» range of the voice
hangrendi illeszkedés -» vowel harmony
hangrés- -» glottal
hangrés -» glottis
hangrés -» hiatus
hangrezegtetés -» wabble
hangrezegtetés -» wobble
hangrezgés -» quaver
hangrobbanás -» sonic bang
hangrobbanás -» sonic boom
hangsáv -» soundtrack
hangsáv -» sound track
hangsebesség -» sonic speed
hangsebességi -» sonic
hangsiklás -» scoop
hangsor -» scale
hangsúly -» accent
hangsúly -» emphasis
hangsúly -» stress
hangsúly -» tone
hangsúlyjel -» accent
hangsúlyos -» emphatic
hangsúlyos -» stressful
hangsúlyos szótag -» accentuated syllable
hangsúlyos ütem -» strong beat
hangsúlyoz -» to accent
hangsúlyoz -» to accentuate
hangsúlyoz -» to angle
hangsúlyoz -» to emphasise
hangsúlyoz -» to emphasize
hangsúlyoz -» to stress
hangsúlyozás -» accentuation
hangsúlyozott -» pronounced
hangsúlyozottan -» studiously
hangsúlyt ad vminek -» to tone
hangsúlyt kap -» to tone
hangsúlytalan ritmusrész -» upbeat
hangsúlytalan szótag -» slack
hangsúlytalan ütem -» weak beat
hangszál -» chord
hangszalag -» tape
hangszalag-zárhang -» glottal stop
hangszálak -» vocal cords
hangszedő -» pickup
hangszer -» instrument
hangszer -» musical instrument
hangszer újra belépése -» re-entry of an instrument
hangszerel -» to harmonize
hangszerel -» to orchestrate
hangszerel -» to score
hangszerelés -» instrumentation
hangszerelés -» orchestration
hangszerelés -» scoring
hangszerelő -» orchestrator
hangszeren játszik -» to play
hangszeren kalimpál -» to thrum
hangszeren pöcögtet -» to thrum
hangszeres -» instrumental
hangszerhangoló -» tuner
hangszerre szerelt kottatartó -» lire
hangszerszekrény -» body
hangszigetelés -» sound-proofing
hangszigetelő -» sound-proof
hangszigetelő anyag -» plugging
hangszigetelő habarcs -» pug
hangszigetelt -» sound-proof
hangszín -» timbre
hangszín -» tone
hangszínezet -» tone
hangszínt ad vminek -» to tone
hangszínt kap -» to tone
hangszóró -» horn
hangszóró -» loud-speaker
hangszóró -» speaker
hangszóró hatósugara -» beam
hangszórómembrán -» diaphragm
hangszórós gépkocsi -» propaganda unit
hangtalan -» silent
hangtalan -» soundless
hangtalan -» speechless
hangtalan -» toneless
hangtalan -» voiceless
hangtalanul -» voicelessly
hangtan -» acoustics
hangtani -» acoustic
hangtani -» acoustical
hangtartomány -» range of voice
hangtartomány -» range of the voice
hangterjedelem -» range of voice
hangterjedelem -» range of the voice
hangterjedelem -» register
hangtompító -» damper
hangtompító -» muffler
hangtompító -» silencer
hangtompító boltozat -» acoustic vault
hangtompító nemezlap -» silence cloth
hangtompítós -» silenced
hangtompítós pisztoly -» silenced pistol
hangtompítót levesz -» to unmuffle
hangtölcsér -» acoustic funnel
hangtörés -» diffraction
hangú -» voiced
hangugratás -» syncopation
hangugratás -» syncope
hangulat -» cheer
hangulat -» cue
hangulat -» feel
hangulat -» feeling
hangulat -» frame of mind
hangulat -» humor
hangulat -» humour
hangulat -» mood
hangulat -» moral
hangulat -» morale
hangulat -» spirit
hangulat -» strain
hangulat -» the way you feel
hangulat -» tone
hangulat -» way you feel
hangulat embere -» man of moods
hangulata van vmihez -» like
hangulathullámzás -» mood swing
hangulatvilágítás -» moodlighting
hangulatvilágítás -» subdued light
hangutánzó szó -» imitative word
hangűr -» hiatus
hangváltás -» consonant shift
hangváltozás -» break in the voice
hangváltozás -» inflexion
hangverseny -» concert
hangversenymester -» leading violin
hangversenyterem -» concert hall
hangversenyzongora -» grand
hangvétel -» intonation
hangvétel -» placement
hangya -» ant
hangyaboly -» anthill
hangyaboly -» hive
hangyás -» bonkers
hangyás -» dorky
hangyás alak -» weirdo
hangyás fazon -» weirdo
hangyás hapsi -» dork
hangyasav -» formic acid
hangyasavamid -» formamide
hangyasavas -» formic
hangyász -» anteater
hangyász -» lion ant
hangzás -» sonority
hangzás -» sounding
hangzatos -» rotund
hangzatos -» sonorous
hangzatos -» sounding
hangzatos nagy szavakkal illeti a dolgokat -» to call things by fine names
hangzatosság -» rotundity
hangzatosság -» sonority
hangzavar -» babel
hangzavar -» cacophony
hangzavar -» discord
hangzavar -» discordance
hangzavar -» jangle
hangzik -» to read, read
hangzik -» to ring, rang, rung
hangzik -» to ring out
hangzik -» to sound
hangzik vmilyennek -» to sound
hangzó -» acoustic
hangzó -» acoustical
hangzó -» sounding
hangzó -» vocal
hangzókihagyás -» elision
hánt -» to hull
hant -» mound
hánt -» to peel
hanta -» balderdash
hanta -» crap
hanta -» rant
hanta -» rigmarole
hanta -» spiel
hantázik -» to fudge
hantázik -» to fudge on sg
hantázik -» to talk at large
hantázik -» to talk large
hantázik -» to talk through one's hat
hántol -» to hull
hántol -» to pare
hántol -» to scour
hántol -» to shave
hántol -» to shave off
hántolás -» shaving
hántolás -» shelling
hántolás -» stripping
hántolatlan rizs -» paddy
hántolókés -» raker
hántolókés -» shave
hántolt rizs -» husked rice
hántolt rizs -» shelling
hántolt zab -» shelling
hány -» to barf
hány -» to be sick
hány -» to cat
hány -» to dump one's load
hány -» to dump
hány -» to perk up
hány -» to puke
hány -» to throw, threw, thrown
hány -» to vomit
hány -» what
hány az undortól -» to cast the gorge
hány az undortól -» to cast up the gorge
hány éves vagy? -» how old are you?
hány óra van? -» how goes the enemy?
hány óra van? -» how goes the time?
hány óra van? -» what is the time?
hány óra van? -» what time is it?
hány? -» how many?
hányad -» fraction
hányad -» proportion
hányad -» quota
hányadék -» barf city
hányadék -» barf-out
hányadék -» glop
hányadék -» icky
hányadika van? -» what day of the month is it?
hányados -» quotient
hanyag -» derelict
hanyag -» forgetful
hanyag -» inattentive
hanyag -» indolent
hanyag -» insouciant
hanyag -» lax
hanyag -» neglectful
hanyag -» negligent
hanyag -» nonchalant
hanyag -» oblivious
hanyag -» perfunctory
hanyag -» reckless
hanyag -» slack
hanyag -» slipshod
hanyag -» sloppy
hanyag -» slothful
hanyag -» slow
hanyag -» slubberer
hanyag -» unheeding
hanyag -» unmindful
hanyag felületességgel dolgozik -» to skimp one's work
hanyag lesz -» to slack
hanyag lesz -» to slacken
hanyag tartású ember -» man of loose build
hanyagság -» dereliction
hanyagság -» forgetfulness
hanyagság -» inattention
hanyagság -» indolence
hanyagság -» insouciance
hanyagság -» laxaty
hanyagság -» neglect
hanyagság -» negligence
hanyagság -» nonchalance
hanyagság -» recklessness
hanyagság -» slothfulness
hanyagságból -» out of neglect
hanyagul -» insouciantly
hanyagul -» perfunctorily
hanyagul -» sloppily
hanyagul csinál -» to slubber
hanyagul mozog -» to lollop
hanyagul végez -» to slubber
hanyagul végzi a dolgát -» to be slack at one's work
hanyagul végzi a munkáját -» to be slack at one's work
hanyagul végzi munkáját -» to be negligent in one's work
hányan is vannak tulajdonképpen? -» just how many are they?
hányás -» pitching
hányás -» puke
hanyatlás -» decadence
hanyatlás -» decay
hanyatlás -» declension
hanyatlás -» decline
hanyatlás -» depression
hanyatlás -» deterioration
hanyatlás -» droop
hanyatlás -» drop
hanyatlás -» ebb
hanyatlás -» fall-off
hanyatlás -» retrogression
hanyatlás -» set-back
hanyatlás -» setback
hanyatlás -» wane
hanyatlás -» waning
hanyatlik -» to decay
hanyatlik -» to decline
hanyatlik -» to ebb
hanyatlik -» to fall away
hanyatlik -» to fall off
hanyatlik -» to relapse
hanyatlik -» to retrograde
hanyatlik -» to sink, sank, sunk
hanyatlik -» to sink in
hanyatlik -» to slip
hanyatlik -» to wane
hanyatló -» decadent
hanyatló -» decaying
hanyatló -» failing
hanyatló -» retrogressive
hanyatló hatalom -» waning power
hanyatlóban van -» to be at a low ebb
hanyatlóban van -» to be in eclipse
hanyatlóban van -» to be on the wane
hányatott -» rugged
hanyatt -» over
hanyatt esik -» to bump down
hanyatt esik -» to fall back
hanyatt esik -» to fall over
hanyatt vágódik -» to go head over heels
hanyatt vágódik -» to turn head over heels
hányattatás -» adversity
hanyattfekvés -» lying on one's back
hanyatt-homlok -» head over heels
hanyatt-homlok -» headlong
hanyatt-homlok menekül -» to fly in a panic
hanyatt-homlok menekülve -» on the lam
hányaveti -» stuck-up
hányavetin viselkedik -» to chuck one's weight about
hányinger -» feeling of sickness
hányinger -» nausea
hányinger -» retch
hányinger -» retching
hányingere van -» to feel sick
hányingere van -» to feel queasy
hányingere van -» to heave
hányingere van -» to heave, hove
hányingere van -» to heave one's gorge
hányingere van -» to keck
hányingere van -» to nauseate
hányingere van -» to retch
hányingere van -» to turn sick
hányingerrel küzdő -» queasy
hányja-veti a sors -» to be thrown about
hánykolódás -» flounce
hánykolódik -» to flounce
hánykolódik -» to toss
hánykolódik -» to tumble
hánykolódik az ágyban -» to toss about in bed
hánykolódó -» tumbling
hányó -» dump
hányó -» stockpile
hányó -» vomiting
hányódás -» pitch
hányódás -» pitching
hányódás -» tossing
hányódik -» to be adrift
hányódik -» to go adrift
hányódik -» to toss
hányódik-vetődik -» to be adrift
hányódni kezd -» to go adrift
hányódva -» adrift
hányóeke -» spreader
hányófelújítás -» reclamation
hányózacskó -» sanitary bag
hányózacskó -» sick bag
hányózacskó -» waste bag
hányszor de hányszor -» often and often
hányszor megmondtam már neked! -» how often have I told you!
hányszor? -» how often?
hánytató -» emetic
hánytató -» puke
hánytató borkő -» tartar emetic
hánytató borkő -» tartrated antimony
hánytatószer -» emetic
hánytatószer -» puke
hány-vet -» to buffet
hapci! -» tish-ho!
hápog -» to gaggle
hápog -» to quack
hápogás -» quack
happol -» to scrounge
hapsi -» bastard
hapsi -» bloke
hapsi -» cat
hapsi -» chappie
hapsi -» chappy
hapsi -» cove
hapsi -» guy
hapsi -» jock
hapsi -» sod
hapsija vkinek -» jock
hapták! -» shun!
hapták! -» tenshun!
harácsol -» to scrounge
harácsoló -» scrounge
harácsoló -» scrounger
harácsoló -» scrounging
harag -» anger
harag -» dudgeon
harag -» grudge
harag -» resentment
harag -» scot
harag -» spite
harag -» stomach
harag -» wrath
harag van vkik között -» to be bad blood between
harag van vkik között -» to be ill blood between
haragban van -» to tiff
haragban van vkivel -» to be cross with sy
haragos -» cross
haragos -» envious
haragos -» indignant
haragos -» irate
haragos -» nettled
haragos -» rough
haragos -» testy
haragos -» wrathful
haragos beszéd -» hard words
haragos beszéd -» high words
haragos tekintet -» scowl
haragos viszonyban álló -» hostile
haragosan -» displeasedly
haragosan -» testily
haragosan kijelent -» to snort
haragosan néz -» to glower
haragosan néz -» to look black
haragosan néz -» to look black as thunder
haragot keltő -» displeasing
haragot táplál vkivel szemben -» to bear sy a grudge
haragot táplál vkivel szemben -» to owe sy a grudge
haragra gerjed vmi ellen -» to miff at sg
haragra lobban -» to give vent to one's anger
haragra lobban -» to see red
haragszik -» to be in passion
haragszik -» to be miffed
haragszik rá vki -» to be in sy's black book
haragszik vkire -» to be cross with sy
haragszik vmi miatt -» to be indignant at sg
haragszik vmi miatt -» to feel indignant at sg
haragszik vmire -» to be displeased at
haragszik vmire -» to be indignant at sg
haragszik vmire -» to feel indignant at sg
haragtartó -» resentful
haragtartó -» vindictive
haragtól fűtve -» actuated by anger
haragtól hajtva -» actuated by anger
haragtól lángolva -» in a blaze of anger
haragvó -» furious
haragvó -» ratty
harakiri -» happy dispatch
harakiri -» harakiri
haramia -» ruffian
haramia -» toughie
haramia -» toughy
haramiafészek -» gangland
háramlás alá eső -» reversionary
háramlik -» to devolve
harang -» bell
harang -» clapper bell
harang alakot vesz fel -» to bell
harang alakú virág -» bell
harang alakú virágokat hoz -» to bell
harang alakú virágokat terem -» to bell
harang alakúvá válik -» to bell
haranggal ellát -» to bell
harangjáték -» carillon
harangjáték -» chime
harangjáték -» chime of bells
harangjáték -» chiming
harangjáték kezelője -» carillonneur
harangjáték kezelője -» carillon-player
harangjátékkal ellátott -» chiming
harangjátékmű billentyűsorral -» carillon
harangláb -» belfry
harangnyelv -» clapper
harangot húz -» to ring, rang, rung
harangot meghúz -» to peal
harangoz -» to chime the bells
harangoz -» to ring, rang, rung
harangoz -» to toll
harangozás -» bell
harangozás -» chime of bells
harangozás -» tolling
harangozik -» to ring the bell
harangozó -» chiming
harangozó -» ringer
harangozódik -» to bell
harangöntő -» bell founder
harangrugó -» gong
harangszék helye -» belfry
harangszék tere -» belfry
harangszigetelő -» cup
harangszó -» chime
harangszó -» chime of bells
harangszó -» chiming
harangszó -» ding-dong
harangszó -» peal
harangszó -» ringing
harangszó -» toll
harangszó -» tolling
harangtartó állvány -» belfry
harangtartó gerenda -» belfry
harangtorony -» belfry
harangvirág -» blue-bell
harangvirág -» bluebell
harangvirág -» hareball
harangzúgás -» peal
harangzúgással búcsúztat -» to ring out
haránt -» athwart
haránt -» cross
haránt -» thwart
haránt -» thwart-ship
haránt fűrész -» cross-cut saw
haránt irányú -» thwart
harántcsapású redő -» transverse fault
harántcsíkolt izom -» muscle of animal life
harántcsíkolt izom -» striated muscle
harántcsíkolt izom -» striped muscle
harántcsíkos izom -» voluntary muscles
harántdomborulat -» camber
harántgát -» traverse
harántmerevítő -» thwart-carling
harántos fűrész -» cross-cut saw
harántpólya -» bend
harántterhelés -» lateral load
harap -» to bite, bit, bitten
harap -» to snap
harap a hal -» the fish bites
harap vmi kis ennivalót -» have a bit of sg
harapás -» bite
harapás -» nibble
harapás -» snack
harapásnyi étel -» morsel
harapdál -» to nibble
harapdál vmit -» to nibble at sg
harapdálja az ajkát -» to bite one's lips
harapdálja zabláját -» to champ
harapófogó -» pincers
harapófogó -» pinchers
harapófogó -» pliers
harapós -» acrimonious
harapós -» biter
harapós -» cantankerous
harapós -» criss-cross
harapós -» snappish
harapós -» snappy
harapós -» snapping
harapós -» vicious
harapós ember -» snapper
harapós ember -» snappy person
harapós kedvében van -» to be as cross as two sticks
harapós kedvében van -» to be as cross as a bear with a sore head
harapós kedvében van -» to be cross as a bear
harapós kutya -» snapper
harapós nő -» catamaran
harapós természetű -» ornery
harasztos -» moorland
harasztos vidék -» heather country
harc -» battle
harc -» bout
harc -» combat
harc -» contention
harc -» fight
harc -» fray
harc -» set-to
harc -» strife
harc -» struggle
harc figyelése -» battle rading
harc sűrűjében -» in the thick of the fray
harcállás -» battle position
harcálláspont -» action station
harcálláspont -» command post
harcász -» tactician
harcászat -» tactics
harcászati -» tactical
harcba hív -» to offer battle
harcba száll -» to be on the warpath
harcba száll -» to go on the warpath
harcba száll -» to take the field
harcban álló -» engaged
harcban vkivel -» at feud with sy
harc-előőrs -» combat outpost
harcérintkezés vonala -» line of battle
harcfeladat -» battle task
harcfelderítés -» battle reconnaissance
harci -» martial
harci játékok -» combats
harci kedvet mutat -» to be at bay
harci kedvet mutat -» to show fight
harci készültség -» military preparedness
harci kiáltás -» whoop
harci kiáltást hallat -» to whoop
harci mezben -» accoutred
harci riadó -» general quarters
harci szekér -» chariot
harcias -» to be game
harcias -» bellicose
harcias -» combative
harcias -» manful
harcias -» martial
harcias -» pugnacious
harcias -» warlike
harcias nő -» brimstone
harciasan -» pugnaciously
harciasan közeledik vkihez -» to shape up to sy
harciasság -» combativeness
harciasság -» militancy
harciasság -» pugnaciousness
harciasság -» pugnacity
harciasságból -» out of bravado
harcképes -» operational
harcképesség -» fight
harcképtelen -» out of action
harcképtelenné tesz -» to lay out
harckiképzés -» battle drill
harckocsi -» combat car
harckocsi -» cruiser-tank
harckocsi -» tank
harckocsiárok -» antitank ditch
harckocsivezető figyelőnyílása -» driving loophole
harclépcső -» echelon
harcol -» to battle
harcol -» to combat
harcol -» to contend
harcol -» to contest
harcol -» to dispute
harcol -» to fight, fought
harcol -» to fray
harcol -» to struggle
harcol -» to war
harcol a döntésig -» to fight it to a finish
harcol egy betegség ellen -» to combat a disease
harcol vkivel -» to battle
harcoló -» militant
harcos -» combatant
harcos -» fighter
harcos -» militant
harcos -» warrior
harcos utász ezred -» pioneer infantry regiment
harcra kel -» to offer battle
harcra kényszerít -» to bring to bay
harcra készen -» at bay
harcra készen -» in arms
harcra készen -» on the warpath
harcra készen -» ready for action
harcra készülve -» on the warpath
harcra kifestés -» warpaint
harcra kihív vkit -» to take on sy
harcrend -» formation
harcrendet kialakít -» to draw up in battle array
harcsa -» catfish
harcsa -» great cat-fish
harcsa -» sheatfish
harctéren -» in the field
harctéri idegsokk -» shell-shock
harctéri idegsokk -» shell shock
harctéri neurózis -» combat fatigue
harctevékenység -» action
harcvonal -» fighting line
harcvonal -» front
hárem -» harem
hárem -» purdah
háremrendszer -» purdah
hárfa -» harp
hárfajátékos -» harpist
hárfás -» harpist
hárfázik -» to harp
hárfázik -» to touch the strings
hárijánoskodik -» to draw the long bow
haris -» corncrake
harisnya -» moggan
harisnya -» stockings
harisnya fejét stoppolja -» to toe a sock
harisnyában -» in one's stocking feet
harisnyakötő -» garter
harisnyakötő -» sock suspender
harisnyakötő gép -» stocking frame
harisnyakötő gép -» stocking loom
harisnya-kötöttáru -» hosiery
harisnyán leszaladó szem -» runner
harisnyanadrág -» nylons
harisnyanadrág -» panty hose
harisnyanadrág -» tights
harisnyaszár -» leg
harisnyaszegély -» flare
harisnyát megfejel -» to toe a sock
harisnyatartó -» corset belt
harisnyatartó -» garter belt
harisnyatartó -» suspender belt
hárít -» to counter
hárít -» to shuffle off
hárítás -» counter
hárítás -» parry
harkály -» pecker
harkály -» woodpecker
harlekin -» harlequin
Harlekin fakardja -» harlequin's bat
harmadéves középiskolai tanuló -» junior
harmadfokú -» tertiary
harmadfokú egyenlet -» cubic
harmadfokú egyenlet -» cubic equation
harmadfokú görbe -» cubic curve
harmadik évfolyambeli főiskolai hallgató -» junior
harmadik hatvány -» cube
harmadik rend -» commons
harmadik sebesség -» high
harmadik sebességre kapcsol -» to go up on high
harmadkézből -» at third hand
harmadnap -» next day but one
harmadpéldány -» triplet
harmadpéldány -» triplicate
harmadrangú -» dinkey
hármas -» trio
hármas -» triple
hármas -» triplet
hármas -» troika
hármas ablak -» triplet
hármas bridzs -» cutthroat bridge
hármas iker -» triplet
hármas kormány tagja -» triumvir, triumviri
hármas lencse -» triplet
hármas lencse -» triplet lens
hármas rétegezésű -» three-ply
hármas ütem -» triple time
hármashangzat -» common chord
hármasszabály -» rule of three
hármasugrás -» hop skip and jump
hármasugrás -» hop step and jump
harmat -» dew
harmat -» dewfall
harmathullás -» dewfall
harmatos -» dewy
harmatossá tesz -» to dew
harmatozik -» to dew
harmatpont -» dew point
harmatsúly -» bantamweight
harminc -» thirty
harmincon innen van -» to be on the right side of thirty
harmónia -» chime
harmónia -» concord
harmónia -» consonance
harmónia -» consonancy
harmónia -» rapport
harmónia -» synch
harmónia -» unison
harmónia hiánya -» disharmony
harmonika -» accordion
harmonika -» concertina
harmonika berakás -» accordion pleats
harmonikaművész -» accordionist
harmonikaművész -» accordion-player
harmonikás -» accordionist
harmonikás -» accordion-player
harmonikaszerűen csukódik -» to concertina
harmonikus -» harmonious
harmonikus felhangot fúj -» to overblow, -blew,- blown
harmonikus felhangot fúj -» to overblow, overblew, overblown
harmonikus felsőhang -» overtone
harmónium -» harmonium
harmonizál -» to harmonize
harmonizál -» to match
harmonizál -» to tone
harmonizál -» to tone in with
harmonizáló -» consonant
harmonizáló színek -» colours to match
három -» three
három ajtóval odébb -» three doors away
három ajtóval odébb -» three doors off
három dimenziós -» stereo
három dolog -» triplet
három egységből álló együttes -» triplet
három évvel fiatalabb nálam -» he is three years my junior
három évvel fiatalabb nálam -» he is three years junior to me
három évvel fiatalabb nálam -» he is my junior by three years
három fontom bánja -» I'm shy three quid
három galvánelemes battéria -» three-cell battery
három grácia -» three graces
három házzal odébb -» three doors away
három házzal odébb -» three doors off
három hónapos lélegzetvételnyi idő -» three months' respite
három hüvelykkel hosszabb -» longer by three inches
három mérföldes körzeten belül -» within a radius of three miles
három mérföldes parti sávon túl eső tengerrész -» high seas
három napon belül -» inside of three days
három óra alatt -» in three hours
három óra múlva -» in three hours
három órán belül -» in three hours
három példányban -» in triplicate
három példányban készült -» triplicate
három pont -» three dots
három részből álló -» tripartite
három számjegyű -» triple-digit
három személy -» trinity
három személy -» triplet
három tárgy -» trinity
három, tíz-tíz emberből álló csoport -» three groups of ten men each
háromágú láncos billentő -» triplet
háromágú láncos buktató -» triplet
háromágú láncos kirakodó -» triplet
háromágú szigony -» trident
háromajtós kiskocsi -» hatchback
hárombázisú -» trihydric
háromcolos szeg -» tenpenny nail
háromdimenziójú -» solid
háromélű véső -» scooper
háromfejű izom -» triceps
háromfejű izom -» triceps muscle
háromfokozatú rakéta -» three-stage rocket
háromhónapi haladék -» three months' respite
háromkirályok napja -» epiphany
háromköves gyűrű -» ring set with three stones
háromláb -» spider
háromlábú -» tripod
háromlábú állvány -» spider
háromlábú állvány -» trivet
háromlábú serpenyő -» spider
háromlépcsős rakéta -» three-stage rocket
háromnapos szakáll -» stubble
háromnapos szakáll -» stubbly beard
háromnegyed szél -» broad reach
háromnegyed szél -» quartering wind
háromnegyed van -» it's a quarter to
három-null -» three goals to nil
háromoldalú -» tripartite
háromosztású ablak -» venetian window
hárompárevezős csónak -» boat that rows six oars
hárompontos gól (rögbiben) -» try
háromrészes teleszkópos bot -» three-joint fishing rod
háromrétegű -» three-ply
háromrétegű furnérlemez -» three-ply wood
háromrétű -» three-ply
háromság -» trinity
háromsoros rím -» triplet
háromsoros versszak -» triplet
háromszálú -» three-ply
háromszázöt -» three hundred and five
háromszor -» three times
háromszor két láb -» three feet by two
háromszoros -» treble
háromszoros -» triple
háromszoros -» triplex
háromszoros -» triplicate
háromszoros éljen a királyért -» three hurrahs for the king
háromszoros éljen! -» give three cheers!
háromszoros hurrá! -» give three cheers!
háromszoros rím -» triplet
háromszorosa vminek -» treble
háromszorosan -» triply
háromszoroz -» to treble
háromszoroz -» to triple
háromszoroz -» to triplicate
háromszorozódik -» to treble
háromszorozódik -» to triple
háromszög -» triangle
háromszögelés -» triangulation
háromszögletű kalap -» cocked hat
háromszögletű vitorlavászon -» shoulder of mutton sail
háromszögnadrág -» slips
háromszögtan -» trigonometry
háromszögű -» triangular
háromszögű oromfal -» tympan
háromszögű oromfal -» tympanum, tympana
háromszögű orommező -» tympan
háromszögű orommező -» tympanum, tympana
háromszögű oromzat -» tympanum, tympana
háromszögű orrvitorla -» jib
háromszögű vitorla felső csúcsa -» head of a sail
háromszögű vonalzó -» setsquare
háromszögű vonalzó -» triangle
háromüléses autó -» cloverleaf car
háromüléses kanapé -» couch
háromüléses kanapé -» sofa
háromüléses kocsi -» cloverleaf car
háromvegyértékű -» trivalent
hárpia -» brimstone
hárpia -» catamaran
hárpia -» shrew
hárs -» lime
hárs -» linden
harsány -» ringing
harsány -» rousing
harsány -» uproarious
harsány hang -» toot
harsány nevetés -» screams of laughter
harsányan nevet -» to scream with laughter
harsányan nevet -» to scream
hársfa -» lime
hársfa -» lime tree
hársfaháncs -» bass
hársfatea -» infusion of lime-blossoms
harsog -» to blare
harsog -» to blast
harsog -» to bray
harsog -» to crash
harsog -» to flourish
harsogás -» blare
harsogás -» ringing
harsogás -» toot
harsogó -» clangorous
harsogó -» clashing
harsogó -» resounding
harsogó -» ringing
harsogó hangú -» stentorian
harsogó nevetés -» roar of laughter
harsogó nevetésben tör ki -» to burst into laughter
harsogott a mennydörgés -» the thunder crashed
harsogva nevet -» to howl
harsona -» trombone
harsona -» trump
harsonaművész -» trombonist
harsonás -» trombone player
harsonaszó -» fanfare
harsonaszó -» flourish
harsonaszó -» flourish of trumpets
harsonaszóval -» with a flourish of trumpets
hártya -» film
hártya -» membrane
hártya -» scale
hártya -» skin
hártya -» tarnish
hártyapapír -» onion-skin
hártyás -» filmy
hártyás -» membranaceous
hártyás -» membranous
hártyás -» skinny
hártyásodik -» to film
hártyásszárnyú rovar -» digger
hártyával borított -» filmy
hárul vkire -» to be incumbent on sy
háruló -» incumbent
háryjános -» hyperbolist
háryjánoskodás -» bluster
háryjánoskodás -» braggadocio
háryjánoskodó történet -» sailor's yarn
has -» abdomen
has -» belly
has -» guts
has -» insides
has -» riff
has -» stomach
has- -» ventral
has irányába -» ventrally
has irányában -» ventrally
hasáb -» prism
hasáb alakú -» prismatic
hasábburgonya -» chipped potatoes
hasábburgonya -» chips
hasábburgonya -» crisps
hasábburgonya -» French fries
hasábfa -» log
hasábkorrektúra -» slip proof
hasáblevonat -» slip
hasáblevonat -» slip proof
hasábos kén -» prismatic sulphur
hasad -» to break, broke, broken
hasad -» to cleave, cleft, cleft
hasad -» to cleave, clove, cloven
hasad -» to cleave
hasad -» to flaw
hasad -» to lint
hasad -» to rip
hasad -» to slit, slit
hasad -» to slit
hasad -» to spal
hasad -» to split, split
hasad -» to split
hasad -» to tear, tore, torn
hasadás -» breach
hasadás -» break
hasadás -» chink
hasadás -» cleavage
hasadás -» crack
hasadás -» fissure
hasadás -» flaw
hasadás -» rent
hasadás -» rift
hasadás -» rive
hasadás -» shake
hasadás -» spalling
hasadás -» splintering
hasadás -» split
hasadás -» tear
hasadásos -» cracked
hasadék -» breach
hasadék -» chop
hasadék -» cleft
hasadék -» crack
hasadék -» cranny
hasadék -» crevice
hasadék -» fissure
hasadék -» flaw
hasadék -» gorge
hasadék -» hiatus
hasadék -» joint
hasadék -» leak
hasadék -» rip
hasadék -» rive
hasadék -» split
hasadótárcsa -» blowout panel
hasadozik -» to spal
hasadt körmű -» cloven-footed
hasadt körmű -» cloven-hoofed
hasadt lábú -» cloven-footed
hasadt lábú -» cloven-hoofed
hasadt patájú -» cloven-footed
hasadt patájú -» cloven-hoofed
hasal -» to extemporize
hasal -» to talk through one's hat
hasalás -» extemporization
hasalj -» underbelly
hasas -» bellyflop
hasas -» pregnant
hasas -» tubby
hasasodik -» to belly out
hasát fogja nevettében -» to shake one's side
hasát fogja nevettében -» to split one's side
hasba lövik -» to get a bullet through the stomach
hasbeszéd -» ventriloquism
hasbeszélés -» ventriloquism
hasbeszélő -» ventriloquist
hasbeszélő hangon -» ventriloquially
hascsikarás -» gripes
hascsikarás -» griping pains
hascsikarása van -» have a pain in one's inside
hasé -» hash
hasé -» mince
hasejtőernyő -» auxiliary parachute
hasfájás -» pain in the stomach
hashajtó -» black draught
hashajtó -» cathartic
hashajtó -» laxative
hashajtó -» physic
hashajtó -» purge
hashajtó sók -» salts
hashajtót ad -» to scour
hashártyagyulladás -» peritonitis
hasi -» abdominal
hasi -» ventral
hasi állat bőre -» slink
hasi állat bőre -» slink skin
hasi sérv -» ventral hernia
hasis -» hash
hasis -» hashish
hasít -» to cleave, cleft, cleft
hasít -» to cleave, clove, cloven
hasít -» to cleave
hasít -» to fissure
hasít -» to rend, rent
hasít -» to rip
hasít -» to slash
hasít -» to slice
hasít -» to slit, slit
hasít -» to slit
hasít -» to spal
hasít -» to split, split
hasít -» to split
hasítás -» cleavage
hasítás -» rip
hasítás -» ripping
hasítás -» slash
hasítás -» spalling
hasíték -» crack
hasíték -» cut
hasíték -» cut
hasíték -» fly
hasíték -» slash
hasíték -» slit
hasíték -» slot
hasíték -» vent
hasító -» rending
hasító -» ripping
hasító fájdalom -» twinge
hasító munkás -» river
hasító véső -» ripping chisel
hasítókés -» skiver
hasított -» riven
hasított -» split
hasított tűzifa -» billet
hasított vessző -» splint
haskó -» tummy
haskötő -» corset belt
haslábú -» gastropod, gastropoda
hasló -» belly-band
hasló -» sling
hasmánt -» ventrally
hasmenés -» diarrhea
hasmenés -» diarrhoea
hasmenés -» runs
hasmenéses -» diarrheal
hasmenéses -» diarrheic
hasmenéses -» diarrhoeal
hasmenéses -» diarrhoeic
hasmenést csinál -» to relax the bowels
hasnyálmirigy -» pancreas
hasogat -» to crackle
hasogat -» to din
hasogat -» to pierce
hasogat -» to spal
hasogat -» to split, split
hasogat -» to split
hasogat a fejem -» my head is splitting
hasogatás -» smart
hasogatás -» spalling
hasogatja a fülét -» to grate on the ear
hasogatja a fület -» to jar the ear
hasogató -» smart
hasogató fájdalom -» shooting
hasogató munkás -» river
hasogató oldalfájás -» smart pain in the side
hasogatott -» riven
hason -» arse upwards
hason csúszik -» to grovel
hason csúszó -» prostrate
hason fekszik -» to lie prone
hason fekve -» arse upwards
hasonélű táncfordulat -» mohawk
hasonfekvés -» prone position
hasonfekvő -» prone
hasonlat -» image
hasonlat -» metaphor
hasonlat -» semblance
hasonlat -» simile
hasonlatok -» imagery
hasonlatosság -» resemblance
hasonlít -» to be near
hasonlít -» to bear a resemblance
hasonlít -» to bear resemblance
hasonlít -» to come near
hasonlít -» to resemble
hasonlít vkihez -» to bear a likeness to sy
hasonlít vkinek a stílusára -» to flavor of sg
hasonlít vkire -» to favor
hasonlít vkire -» to favour
hasonlít vmire -» to suggest
hasonlít vmit vmihez -» to liken sg unto sg
hasonlíthatatlan -» matchless
hasonlíthatatlan -» unequaled
hasonlíthatatlan -» unequalled
hasonlíthatatlanul -» beyond compare
hasonlíthatatlanul legjobb -» beyond compare
hasonlító -» corresponding
hasonlító -» resembling
hasonló -» akin
hasonló -» alike
hasonló -» analogous
hasonló -» cousin
hasonló -» like
hasonló -» parallel
hasonló -» similar
hasonló beállítottságú -» congenial
hasonló dolog -» analog
hasonló dolog -» analogue
hasonló dolog -» ditto
hasonló dolog -» ditto, dittoes
hasonló értelmű távirat -» wire to the same effect
hasonló eset -» analog
hasonló eset -» analogue
hasonló körülmények között -» other things being equal
hasonló módon -» along the same lines with
hasonló módon -» in a similar manner
hasonló módon -» on the same lines with
hasonló szövegű távirat -» wire to the same effect
hasonló tartalmú távirat -» wire to the same effect
hasonlóan -» alike
hasonlóan -» correspondingly
hasonlóan -» likewise
hasonlóan -» similarly
hasonlóan cselekszik -» to follow suit
hasonlóan vmihez -» like
hasonlóképpen -» along the same lines with
hasonlóképpen -» equally
hasonlóképpen -» in the same way
hasonlóképpen -» item
hasonlóképpen -» on the same lines with
hasonlóképpen -» similarly
hasonlóképpen! -» the same to you!
hasonlóság -» analogy
hasonlóság -» conformity
hasonlóság -» correspondence
hasonlóság -» kindred
hasonlóság -» likeness
hasonlóság -» parallel
hasonlóság -» parallelism
hasonlóság -» resemblance
hasonlóság -» semblance
hasonlóság -» similarity
hasonlóság alapján -» analogously
hasonlóvá lesz -» to conform
hasonlóvá tesz -» to assimilate
hasonlóvá tevés -» assimilation
hasonlóvá válás -» assimilation
hasonlóvá válás -» convergence
hasonlóvá válik -» to assimilate
hasonlóval fizet -» to requite
hasonlóval kiegészít -» to match
hasonmás -» alter ego
hasonmás -» counterpart
hasonmás -» double
hasonmás -» facsimile
hasonmás -» image
hasonmás -» like
hasonszenvi -» homeopathic
hasonszenvi gyógymód -» homeopathy
hasonszőrű -» of that ilk
hasonul -» to assimilate
hasonulás -» assimilation
haspárti -» guzzle-guts
haspárti -» guzzler
haspók -» chow hound
haspuffadás -» tympanites
haspuffadás -» tympanitis
haspuffadás -» tympany
hasra esik -» to fall on one's face
hasraesés -» bellyflop
hasraesés -» pratfall
hastáj -» underbelly
hastífusz -» typhoid
hastífusz -» typhoid fever
hastífusz -» typhus
hasuszony -» abdominal fin
hasuszony -» belly fin
hasuszony -» ventral
hasüregi -» abdominal
haszna van -» to profit
haszna vminek -» utility
használ -» to apply
használ -» to avail
használ -» to employ
használ -» to exert
használ -» to ply
használ -» to use
használ (gyógyszer) -» to take effect
használás -» use
használat -» common right
használat -» right of common
használat -» tenure
használat -» usage
használat -» use
használat -» wear
használat időtartama -» tenure
használat joga -» use
használatba vesz -» to put in practice
használatban van -» to be in use
használati jog -» common right
használati jog -» right of common
használati utasítás -» directions for use
használatlan -» unused
használatlan -» waste
használatlanul hever -» to lie by
használaton kívüli -» disused
használatos -» to be in use
használatos -» in use
használhatatlan -» inefficient
használhatatlan -» non-usable
használhatatlan -» out of action
használhatatlan -» unavailable
használhatatlan -» useless
használhatatlan hapsi -» drip
használhatatlanná tesz vmit -» to put sg out of action
használható -» practicable
használható -» serviceable
használható -» subservient
használható -» usable
használható állapotba tesz -» to refit
használhatóság -» applicability
használhatóság -» aptitude
használhatóság -» availability
használhatóság -» conduciveness
használhatóság -» fitness
használhatóság -» practicability
használhatóság -» practicableness
használhatóság -» serviceableness
használhatóság -» usefulness
használhatóság -» utility
használni fog neked -» it will do you good
használt -» hand-me-down
használt -» used
használt autó -» clinker
használt ruha -» hand-me-down
használt sav -» spent acid
használt sav -» waste acid
használt tárgyak boltja -» jumble-sale
használt tárgyak vására -» jumble-sale
hasznára fordít -» to turn to profit
hasznára válik -» to profit
hasznára válik vkinek -» to stand one in good stead
hasznára van -» to avail
hasznára van -» to gain
hasznára van -» to make for
hasznára van -» to profit
hasznát látja vminek -» to benefit by sg
hasznát látja vminek -» to benefit from sg
hasznát látja vminek -» to put sg to account
hasznát látja vminek -» to put sg to good account
hasznát látja vminek -» to turn sg to account
hasznát látja vminek -» to turn sg to good account
hasznát veszi vminek -» to avail oneself of sg
hasznát veszi vminek -» to make sg of use
hasznát veszi vminek -» to put sg to use
hasznavehetetlen -» bum
hasznavehetetlen -» it's no use
hasznavehetetlen -» no good
hasznavehetetlen -» of no utility
hasznavehetetlen -» played out
hasznavehetetlen -» unavailable
hasznavehetetlen alak -» wash-out
hasznavehetetlen ember -» crock
hasznavehetetlen ember -» he is a wash-out
hasznavehetetlen ember -» piker
hasznavehető -» any good
hasznavehető -» any use
hasznavehetőség -» usefulness
hasznos -» beneficial
hasznos -» conducive
hasznos -» expedient
hasznos -» gainful
hasznos -» helpful
hasznos -» profitable
hasznos -» remunerative
hasznos -» salutary
hasznos -» serviceable
hasznos -» subservient
hasznos -» useful
hasznos élettartam -» useful life
hasznos melléktermék -» spin-off
hasznos súly -» payload
hasznos teher -» payload
hasznos vki számára -» to be of service to sy
hasznos vmire -» to be of use for sg
hasznos watt-áram -» watt current
hasznosít -» to capitalize
hasznosít -» to develop
hasznosít -» to harness
hasznosít -» to utilize
hasznosítás -» exploitation
hasznosítás -» utilization
hasznosítható hulladékanyag -» utility waste
hasznosíthatóság -» expedience
hasznosíthatóság -» expediency
hasznosított hulladék -» salvage
hasznosság -» avail
hasznosság -» conduciveness
hasznosság -» expedience
hasznosság -» expediency
hasznosság -» subservience
hasznosság -» subserviency
hasznosság -» use
hasznosság -» usefulness
hasznosság -» utility
hasznossági gráf -» utility tree
hasznot hajhászó -» eager for gain
hasznot hajt -» to fructify
hasznot hajt -» to yield profit
hasznot hajtó -» lucrative
hasznot hoz -» to return profit
hasznot húz -» to profit
hasznot húz -» to turn to profit
hasznot húz vmiből -» to benefit by sg
hasznot húz vmiből -» to benefit from sg
hasznot húz vmiből -» to gain
hasznot visszaforgat -» to plough back
haszon -» account
haszon -» avail
haszon -» balance in hand
haszon -» benefit
haszon -» boot
haszon -» earnings
haszon -» gain
haszon -» gains
haszon -» good
haszon -» increment
haszon -» proceeds
haszon -» profit
haszon -» return
haszon -» spoil
haszon -» stead
haszon -» use
haszon -» utility
haszonállatok -» livestock
haszonbérbe ad -» to lease out
haszonbérbe ad -» to let by lease
haszonbérbe adás -» lease
haszonbérbe adott földek -» lands out on lease
haszonbérbe vesz -» to lease
haszonbérbe vesz -» to take by lease
haszonbérbe vesz -» to take in lease
haszonbérbe vesz -» to take on lease
haszonbérbe vétel -» lease
haszonbérlet -» lease
haszonbérleti díj -» lease
haszonbérleti szerződés -» contract of lease
haszonbérleti szerződés -» lease
haszonbérlő által előidézett károk -» voluntary waste
haszonélvezet -» use
haszonélvezet időtartama -» tenure
haszonélvező -» beneficiary
haszonélvező -» lessee
haszonelvű -» utilitarian
haszonelvűség -» utilitarianism
haszonelvűség -» utility
haszonfa -» rig timber
haszonlesés -» profiteering
haszonlesés -» self-interest
haszonleső -» eager for gain
haszonleső -» utilitarian
haszonleső -» venal
haszonleső ember -» grabber
haszontalan -» barren
haszontalan -» fiddling
haszontalan -» futile
haszontalan -» helpless
haszontalan -» idle
haszontalan -» null
haszontalan -» of no utility
haszontalan -» otiose
haszontalan -» unavailable
haszontalan -» unavailing
haszontalan -» unhelpful
haszontalan -» wicked
haszontalan beszéd -» idle words
haszontalan ember -» ullage
haszontalan fickó -» wrong'un
haszontalan fráter -» bad egg
haszontalan fráter -» son of a gun
haszontalan fráter -» son-of-a-gun
haszontalan kölyök -» little scallywag
haszontalan munkát végez -» to plough the sands
haszontalan volta vminek -» frivolity
haszontalan volta vminek -» impertinence
haszontalanság -» idleness
haszontalanság -» inanity
haszontalanság -» tosh
haszontalanságokat művel -» to frivol
haszontalanságokkal bíbelődik -» to piffle
haszontalanságokkal tölti el az idejét -» to fiddle away one's time
haszontalanul -» helplessly
hasztalan -» frustrate
hasztalan -» of no avail
hasztalan -» unavailable
hasztalan -» unavailing
hasztalan -» useless
hasztalanul -» uselessly
hat -» to act
hat -» to actuate
hat -» to affect
hát -» back
hát- -» dorsal
hat -» to get home
hat -» to hit home
-hat -» may
hát -» now
hat -» to operate
hat -» six
hat -» to strike home
hat -» to take, took, taken
hat -» to take effect
hat -» to tell, told
hát -» why
hat -» to work
hat a becsületérzetére -» to nettle
hát általában úgy szokás -» the common or garden way of setting about it
hát aztán? -» so what?
hat darab szarvasmarha -» six head of cattle
hat egymást metsző vonalból alkotott síkidom -» hexagram
hát érdemes? -» is it worth it?
hát érdemes? -» is it worth while?
hát ez a helyzet! -» so there!
hát ezek után! -» now then!
hát ezt meg honnét veszed? -» what put that into your head?
hat harangütés -» six strikes
hat hónapnál rövidebb ideig -» less than six months
hát idáig jutottak a dolgok? -» have things come to that?
hát így vagyunk! -» so that's your little game!
hát innen fúj a szél? -» lies the wind in that quarter?
hát jó -» I don't mind if I do
hat láb magas fal -» wall six feet high
hat lábnál vmivel magasabb -» he is six foot and a bit over
hát legyen! -» so be it!
hát még mit nem! -» go and stuff it!
hát még mit nem! -» shucks!
hát még mit? -» what again?
hát nem egészen! -» not much!
hát nem éppen! -» not much!
hát nincs lelked? -» have you no feelings?
hát onnan fúj a szél? -» lies the wind in that quarter?
hat órára valószínűleg szabad leszek -» I ought to be free by six
hat palackos tartó -» six-pack
hat szarvasmarha -» six head of cattle
hat százalékos kamatra -» at the rate of six per cent
hát te mi járatban vagy itt? -» what wind blows you here?
hát te? -» and what about you?
hát te? -» and you?
hát téged mi lelt? -» what has come over you?
hát téged mi szél hozott ide? -» what wind blows you here?
hat vkire -» to exert an influence on sy
hat vmire -» to act on
hat vmire -» to act upon
hat vmire -» to work on
hat vmire -» to work upon
háta mögött vkinek -» over sy's head
hatágú csillag -» hexagram
hatalma teljében -» at the zenith of one's power
hatalma van felette -» have control over
hatalma van vki felett -» have a hold on sy
hatalma van vki felett -» have a hold over sy
hatalmába ejt -» to seize
hatalmába kerít -» to possess
hatalmába kerít -» to seize
hatalmába kerít -» to seize on
hatalmába kerít -» to take, took, taken
hatalmába kerít -» to transport
hatalmába kerít vmit -» to corral
hatalmába kerít vmit -» to get the mastery over sg
hatalmába kerít vmit -» to lay hands on sg
hatalmába keríti vmi -» to be overcome by sg
hatalmában áll megtenni vmit -» to lie in one's power to do sg
hatalmában tart -» to keep down
hatalmában tart vkit -» have a hold on sy
hatalmában tart vkit -» have a hold over sy
hatalmában tart vkit -» have power over sy
hatalmában tart vkit -» have sy on toast
hatalmában tartja vmi -» to be possessed by sg
hatalmas -» enormous
hatalmas -» far-flung
hatalmas -» gigantean
hatalmas -» gigantesque
hatalmas -» gigantic
hatalmas -» grandiose
hatalmas -» huge
hatalmas -» mighty
hatalmas -» monumental
hatalmas -» overpowering
hatalmas -» ponderous
hatalmas -» powerful
hatalmas -» smashing
hatalmas -» towering
hatalmas -» vast
hatalmas étvágy -» robust appetite
hatalmas győzelem -» smashing victory
hatalmas hadiflotta híve -» blue-water school
hatalmas kiterjedésű síkság -» sweeping plain
hatalmas összeget költ vmire -» to spend a mint on sg
hatalmas tölgy -» mighty oak
hatalmas tölgyfa -» mighty oak
hatalmas tudományos értékű mű -» monument of scholarship
hatalmas uralkodó -» potentate
hatalmas volta vminek -» hugeness
hatalmaskodás -» masterfulness
hatalmaskodik -» to tyrannize
hatalmaskodik vkivel -» to lord it over sy
hatalmaskodó -» bossy
hatalmaskodó -» masterful
hatalmaskodó -» overbearing
hatalmasság -» mightiness
hatalmasság -» potentate
hatalmat gyakorol -» to wield power
hatalmat nyer vmi felett -» to get a grip on sg
hatalmát vesztett politikus -» lame duck
hatalmi egyensúly -» balance of power
hatalmi rendszer -» power structure
hatalmon van -» to be in power
hatalom -» authority
hatalom -» force
hatalom -» grip
hatalom -» hold
hatalom -» lever
hatalom -» leverage
hatalom -» lordship
hatalom -» mastery
hatalom -» might
hatalom -» power
hatalom -» sway
hatalomittas -» giddy with power
hatalomra jut -» to come in
hatalomra jut -» to come into power
hatalomra jut -» to get power
hatalomra kerülés -» rise to power
hatalomra tesz szert -» to gain a firm hold over sy
hatalomvágy -» greed for power
hatalomvágy -» lust for power
hatály -» effect
hatály -» scope
hatályba lép -» to become operative
hatályba lép -» to come into effect
hatályba lép -» to come into force
hatályba lép -» to take effect
hatályba léptet -» to put into force
hatályba léptet vmit -» to give effect to sg
hatályba léptetés -» enforcement
hatálybalépés -» coming into effect
hatályban -» in effect
hatályban levő -» effective
hatályban van -» to be in force
hatályon kívül helyez -» to overrule
hatályon kívül helyezés -» repeal
hatályon kívül helyezhető -» repealable
hatályon kívül helyezik -» to fall into abeyance
hatályon kívül helyezve -» in abeyance
hatályos -» of legal force
hatályos -» to operate
hatályos -» operative
hatálytalan -» null
hatálytalan -» of no effect
hatálytalan -» unavailable
hatálytalanít -» to abate
hatálytalanít -» to frustrate
hatálytalanít -» to invalidate
hatálytalanít -» to null
hatálytalanít -» to nullify
hatálytalanít -» to quash
hatálytalanít -» to repeal
hatálytalanít -» to rescind
hatálytalanít -» to revoke
hatálytalanít -» to stultify
hatálytalanít -» to supersede
hatálytalanít -» to vacate
hatálytalanítás -» cancellation
hatálytalanítás -» invalidation
hatálytalanítás -» recission
hatálytalanítás -» repeal
hatálytalanító jeladás -» negative signal
hatálytalanított -» of no effect
hátamat hasogató reuma -» rheumatism that gets me in the back
hátán lovagoltat -» to horse
hátán visz vkit -» to horse
határ -» border
határ -» border-line
határ -» bound
határ- -» boundary
határ -» confine
határ -» end
határ -» frontier
határ -» limit
határ -» line
határ -» line of demarcation
határ -» march
határ -» margin
határ -» mere
határ -» pale
határ -» scope
határ- -» terminal
határ -» termination
határ -» verge
hátára fordul -» to turn over
hátára vesz vkit -» to horse
hátára vesz vmit -» to take sg on one's back
határait kijelöli vminek -» to stake off
határait kijelöli vminek -» to stake out
határállomás -» border station
határán fekszik vminek -» to fringe upon
határán jár vminek -» to fringe upon
határán vminek -» on the brink of sg
határátkelőhely -» border crossing point
határátkelőhely -» crossing point
határellenállás -» critical resistance
határérték -» extreme
határérték -» limit value
határérték -» limiting value
határérték -» limit
határérték -» threshold limit
határértékek -» end values
határeset -» border-line case
határeset -» extreme case
határfelület -» interface
határfelületi -» interfacial
határfelületi feszültség -» interfacial tension
határhaszon -» margin of profitableness
határhelyzet -» cut-off
határidő -» dead-line
határidő -» deadline
határidő -» term
határidő- -» terminal
határidő -» tickler
határidő meghosszabbítás -» respite
határidőnapló -» desk calendar
határidőnapló -» desk diary
határidőnapló -» tickler
határidős életbiztosítás -» endowment insurance
határidős életbiztosítás -» endowment policy
határidőügylet -» futures
határidőüzlet -» futures
határjelek -» metes and bounds
határkő -» landmark
határkő -» monument
határkövek -» metes and bounds
határmegállapítás -» demarcation
határmérték-idomszer -» end gauge
határmezsgye -» confine
határnap -» term
határok -» confines
határok -» metes and bounds
határok közé szorít -» to confine
határol -» to border
határol -» to bound
határol -» to fringe upon
határol -» to limit
határol -» to terminate
határolás -» limitation
határoló -» terminal
határon át -» transborder
határon keresztül -» transborder
határon túl -» beyond this country
határon túl -» over the border
határon túli -» transborder
határos -» to abut
határos -» adjacent
határos -» bordering
határos vmivel -» to border on sg
határos vmivel -» to confine with sg
határos vmivel -» to march on sg
határos vmivel -» to neighbor
határos vmivel -» to neighbour
határos vmivel -» to verge on sg
határos vmivel -» to verge upon sg
határosság -» juxtaposition
határoszlop -» boundary pole
határoz -» to decide
határoz -» to decree
határoz -» to destine
határoz -» to determine
határozat -» deliverance
határozat -» order
határozat -» regulation
határozat -» resolution
határozat -» resolve
határozat céljából a kongresszus elé terjesztett -» presented to the congress for action
határozatba megy -» to pass
határozati javaslat -» draft resolution
határozatképesség -» quorum
határozatképtelenség miatt értekezletet elnapol -» to count out the house
határozatlan -» to be on the hedge
határozatlan -» equivocal
határozatlan -» evasive
határozatlan -» indecisive
határozatlan -» indefinite
határozatlan -» indeterminate
határozatlan -» infirm
határozatlan -» transcendental
határozatlan -» unconfirmed
határozatlan -» undecided
határozatlan -» undetermined
határozatlan -» unsettled
határozatlan -» vague
határozatlan -» weak-kneed
határozatlan -» weak-minded
határozatlan -» wobbly
határozatlan ember -» wobbler
határozatlan névelő -» indefinite article
határozatlanság -» debility of purpose
határozatlanság -» hesitation
határozatlanság -» indecision
határozatlanság -» irresolution
határozatlanság -» obscureness
határozatlanság -» vagueness
határozatlanság -» wobbliness
határozatlanul -» doubtfully
határozatlanul -» unsteadily
határozatlanul -» vaguely
határozatot hoz -» to adjudicate
határozni nem tudó -» indecisive
határozói -» adverbial
határozók esete a névszók ragozásában -» ablative case
határozott -» categorical
határozott -» clean-cut
határozott -» crisp
határozott -» decided
határozott -» definite
határozott -» determinate
határozott -» determined
határozott -» distinct
határozott -» dogmatic
határozott -» earnest
határozott -» emphatic
határozott -» explicit
határozott -» express
határozott -» firm
határozott -» flat
határozott -» game
határozott -» manly
határozott -» plump
határozott -» positive
határozott -» resolute
határozott -» spirited
határozott -» stark
határozott -» strong-minded
határozott -» sturdy
határozott -» trenchant
határozott -» unambiguous
határozott -» unfaltering
határozott -» unmoved
határozott -» unswerving
határozott fellépés -» decided manner
határozott hang -» unfaltering voice
határozott integrál -» definite integral
határozott javulás -» decided alteration for the better
határozott javulás -» distinct improvement
határozott modor -» decided manner
határozott névelő -» definite article
határozott stílus -» robustious style
határozott szellemű ember -» esprit-fort
határozott tollvonás -» flourish
határozott válasz -» definite answer
határozott vélemény -» decided opinion
határozott visszautasítás -» decided refusal
határozottan -» authoritatively
határozottan -» crisply
határozottan -» decidedly
határozottan -» deliberately
határozottan -» distinctly
határozottan -» downright
határozottan -» emphatically
határozottan -» explicitly
határozottan -» expressly
határozottan -» firm
határozottan -» firmly
határozottan -» flat
határozottan -» flatly
határozottan -» in set terms
határozottan -» markedly
határozottan -» positively
határozottan -» resolutely
határozottan -» starkly
határozottan -» stoutly
határozottan -» strenuously
határozottan -» sturdily
határozottan állít vmit -» to assert sg boldly
határozottan ellenez vmit -» to sit down hard on sg
határozottan ezért -» for this express purpose
határozottan ő a legjobb -» he is decidedly the best
határozottan ugyanezért -» for this express purpose
határozottan visszautasít egy gyanúsítást -» to rebut an insinuation
határozottság -» definiteness
határozottság -» firmness
határozottság -» grit
határozottság -» positiveness
határozottság -» robustness
határozottság -» spiritedness
határozottság -» steadiness
határozottság -» stoutness
határozottság -» sturdiness
határozottságot mutat -» to put on a bold front
határozottságot mutat -» to take a strong line
határőr -» immigration officer
határpillér -» limit
határsáv -» border-land
határsávot újra betelepít -» to relocate
határszél -» periphery
határszéleket újra betelepít -» to relocate
határt szab -» to define
határt szab -» to delimit
határt szab -» to limit
határt szab vminek -» to set a limit to sg
határt von vmi előtt -» to draw the line at sg
határtalan -» boundless
határtalan -» excessive
határtalan -» extreme
határtalan -» huge
határtalan -» incomprehensible
határtalan -» limitless
határtalan -» unbounded
határtalan nagysága vminek -» depths
határtalanul -» ad infinitum
határtalanul -» hugely
határtalanul lelkesedik vmiért -» to rave about sg
határtalanul nagyra tart vkit -» to think no end of sy
határterület -» frontier
határtól távol eső -» upcountry
határvidék -» border-land
határvidék -» confine
határvidék -» march
határvidéki lakos -» borderer
határvidéki lakos -» marcher
határvonal -» border-line
határvonal -» borderline
határvonal -» boundary
határvonal -» demarcation
határvonal -» line
határvonal -» line of demarcation
határvonal -» periphery
határvonal -» scotch
határvonal -» terminator
határvonal (krikettpályán) -» crease
hatás -» action
hatás -» effect
hatás -» impact
hatás -» impression
hatás -» influence
hatás -» leading
hatás és ellenhatás -» action and reaction
hatás nélkül maradt -» unimpressed
hatása alá kerül vkinek -» to fall a victim to sy's charms
hatása van -» to pull
hatása van -» to take effect
hatása van -» to tell, told
hatása van (megjegyzésnek) -» to make a dent
hatása van vmire -» to work on
hatását elrontja vminek -» to take the shine out of sg
hatásfok -» efficacy
hatásfok -» efficiency
hatáskeresztmetszet -» cross section
hatáskör -» ambit
hatáskör -» cognizance
hatáskör -» competence
hatáskör -» competency
hatáskör -» jurisdiction
hatáskör -» orbit
hatáskör -» pale
hatáskör -» province
hatáskör -» purview
hatáskör -» range
hatáskör -» reach
hatáskör -» scope
hatáskör -» scope of authority
hatáskör -» sphere of action
hatáskör -» terms of reference
hatáskör -» tether
hatáskörébe tartozik -» to come under
hatáskörébe tartozik vkinek -» to fall within sy's cognizance
hatáskörén kívül -» beyond one's range
hatáskörzet -» sphere of action
hátasló -» hackney
hátasló -» mount
hatásos -» effective
hatásos -» effectual
hatásos -» imposing
hatásos -» impressive
hatásos -» operative
hatásos -» potent
hatásos -» telling
hatásos politikai húzás -» blitz
hatásos politikai lépés -» blitz
hatásos sorok -» fat
hatásos szerep -» fat
hatásosan -» effectively
hatásosan -» efficiently
hatásosság -» effectiveness
hatásra vadászik -» to attitudinize
hatásra vadászik -» to strain after effect
hatással van -» to actuate
hatással van -» to press
hatással van -» to react
hatással van rá -» to prepossess
hatással van vkire -» to bear on sy
hatással van vmire -» to act on
hatással van vmire -» to act upon
hatással van vmire -» to affect
hatással van vmire -» have an effect on sg
hatással van vmire -» to work upon
hatást gyakorol -» to impinge on
hatást gyakorol -» to take effect
hatást gyakorol vkire -» to appeal to sy
hatást gyakorol vkire -» to exert an influence on sy
hatást gyakorol vmire -» have an effect on sg
hatást kelt -» to cut a dash
hatástalan -» futile
hatástalan -» inconclusive
hatástalan -» ineffectual
hatástalan -» inefficient
hatástalan -» of no effect
hatástalan -» unimpressive
hatástalan -» weak
hatástalan marad -» to be of no effect
hatástalan marad -» have no effect
hatástalanít -» to deactivate
hatástalanít -» to defuse
hatástalanít -» to kill
hatástalanít -» to neutralize
hatástalanít -» to override, -rode, -ridden
hatástalanít -» to override, overrode, overridden
hatástalanít -» to stultify
hatástalanság -» inefficiency
hatástalanul -» futilely
hatástalanul -» ineffectually
hatástalanul -» to no effect
hatásterület -» range
hatásvadászat -» claptrap
hatásvadászó -» barnstorming
hatásvadászó -» calculated for effect
hatásvadászó -» claptrap
hatásvadászó -» meant for effect
hatásvadászó beszéd -» claptrap
hatásvadászó szavak -» words meant for effect
hatásvadászóan beszél -» to talk claptrap
hatásvilágító fényszóró -» effects projector
hátat ecettel dörgöl be -» to pickle
hátat fordít vkinek -» to turn one's back on sy
hátat sóval dörgöl be -» to pickle
hátba döf vkit -» to stab sy in the back
hátba kapja a szelet -» to bring the wind aft
hátba szúr vkit -» to stab sy in the back
hátba támad vkit -» to stab sy in the back
hátba ütöget vkit -» to slap sy on the back
hátba ütögetés -» pat on the back
hátba vág vkit -» to slap sy on the back
hátba ver vkit -» to slap sy on the back
hátba vereget vkit -» to slap sy on the back
hátbatámadás -» stab in the back
hátbaveregető -» back-slapping
hátborzongató -» creepy
hátborzongató -» eerie
hátborzongató -» eery
hátborzongató -» ghoulish
hátborzongató -» grim
hátborzongató -» grisly
hátborzongató -» gruesome
hátborzongató -» macabre
hátborzongató -» morbid
hátborzongató -» uncanny
hátborzongató -» weird
hátborzongatóan -» creepily
hátborzongatóan -» eerily
hátborzongatóan -» gruesomely
hátborzongatóan -» uncannily
hátborzongatóan -» weirdly
hátborzongatóság -» eeriness
hátcsigolya -» vertebra
hátegyenesítő -» shoulder brace
hatékonnyá tesz -» to activate
hatékony -» active
hatékony -» effective
hatékony -» efficacious
hatékony -» efficient
hatékony -» have a lot on the ball
hatékony -» wholesome
hatékony lőtávon -» at effective range
hatékony lőtávon belül -» at effective range
hatékonyan -» efficiently
hatékonyság -» effectiveness
hatékonyság -» effect
hatékonyság -» efficacy
hatékonyság -» efficiency
hátfélszél -» quartering wind
hátgerinc -» spine
hátgerinc kezelése -» chiropractic
hátgerincmasszázs -» chiropractic
hátgerincmasszázzsal gyógyító -» chiropractic
hátgerincmasszázzsal gyógyító -» chiropractor
hátgerincmasszőr -» osteopath
hátgörbesztő munka -» stoop work
hathatós -» cogent
hathatós -» drastic
hathatós -» effective
hathatós -» effectual
hathatós -» efficacious
hathatós -» efficient
hathatós -» forcible
hathatós -» potent
hathatós -» powerful
hathatós -» smart
hathatós -» virtuous
hathatós büntetés -» smart punishment
hathatóság -» efficacy
hathatóság -» potency
hathatósan -» ably
hathatósan -» effectively
hathatósan megindokol -» to show just cause for
hathatósság -» cogency
hathatósság -» efficiency
háti -» dorsal
hátirat -» endorsement
hátirat -» indorsement
hátirattal ellát -» to back
hátirattal ellát -» to endorse
hátirattal ellát -» to indorse
hátitáska -» backpack
hátitáska -» book bag
hátitáska -» satchel
hátizsák -» backpack
hátizsák -» knapsack
hátizsák -» rucksack
-hatlan -» proof
hátlap -» back
hátlap -» backing
hatlap -» cube
hátlap -» left-hand page
hátlap -» reverse
hatlapfejű -» hex head
hátlapon -» on the back
hátlapon -» overleaf
hátlapra ír -» to endorse
hatlapú anya -» hex nut
ható -» acting
ható -» active
ható -» influential
hatóanyag -» agent
hatodfél -» five and half
hatóerő -» agency
hatóerő -» effectiveness
hatóerő -» efficacy
hatóerő -» efficiency
hatóerőhatár -» end point of effectiveness
hatókörzet -» reach
hatol -» to push
hátoldal -» inside
hátoldal -» left-hand page
hatoldalú -» hexagonal
háton levő -» dorsal
háton úszó vízipoloska -» boat-fly
háton úszó vízipoloska -» boatman, boatmen
hátország -» hinterland
hatos -» sextet
hatos -» sextette
hatos ütés (krikettben) -» over
hatóság -» authorities
hatóság -» authority
hatóság elleni erőszak -» open defiance of lawful authority
hatóság hozzájárulása peres eljáráshoz -» concourse
hatósághoz fordul -» to refer to an authority
hatósági -» magisterial
hatósági -» of the authorities
hatósági -» official
hatósági ár -» established price
hatósági ár -» official price
hatósági ár -» price fixed by the authorities
hatósági áron történő eladás -» sale at an official price
hatósági bizonyítvány -» official certificate
hatósági bizonyítvány -» warrant
hatósági eljárás -» proceedings instituted by a public authority
hatósági eljárás -» public proceedings
hatósági ellenőr -» inspector
hatósági engedéllyel -» by leave of the authority
hatósági engedély -» licence
hatósági értesítés -» notice
hatósági értesítés -» summons
hatósági értesítés -» writ
hatósági felszólítás -» notice
hatósági felszólítás -» summons
hatósági felszólítás -» writ
hatosági igénybevétel -» indent
hatósági igénybevétel -» indent
hatósági igénybevétel -» official requisition
hatósági intézkedések -» measures taken by the authorities
hatósági intézkedések -» measures taken by the government
hatósági könyvtár -» government library
hatósági közeg -» officer of the law
hatósági közeg -» official
hatósági közeg -» public servant
hatósági közeg elleni erőszak -» assault on officers of the law
hatósági közeg elleni erőszak -» open defiance of lawful authority
hatósági közeg megsértése -» defiance of lawful authority
hatósági orvos -» medical officer
hatósági személy -» officer of the law
hatósági személy -» representative of the authorities
hatósági szervek -» public agencies
hatósági ténymegállapítás -» official statement of facts
hatósugár -» radius, radii
hatósugár -» radius of operation
hatósugár -» reach
hatótávolság -» effective range
hatótávolság -» radius of action
hatótávolság -» range
hatótávolság -» reach
hatott a figyelmeztetés -» my warning had the desired effect
hatökör -» unmitigated ass
hatpennys -» bender
hátra -» aback
hátra -» astern
hátra -» backwards
hátra -» over
hátra arc -» about-face
hátra arc! -» about face!
hátra arc! -» about turn!
hátra arcot csinál -» to about-face
hátra esik -» to fall over
hátra jön -» to come astern
hátra megy -» to go astern
hátraarc -» right-about face
hátraarc -» right-about turn
hátraarcot csinál -» to change about
hátrább áll -» to stand back
hátrább az agarakkal! -» pipe down!
hátrább levő fokozat -» lower echelon
hátradől -» to fall back
hátradől -» to lie back
hátradől -» to sit back
hátradőlő -» reclined
hátradőlt -» reclined
hátradönthető ülés -» tip-back seat
hátraesik -» to fall back
hátraesztergálás -» relief
hátrafelé -» aft
hátrafelé -» astern
hátrafelé -» back
hátrafelé -» back door
hátrafelé -» to get sy'
hátrafelé -» run of the
hátrafelé evez -» to back water
hátrafelé hajlik (homlok) -» to recede
hátrafelé haladó -» retrograde
hátrafelé irányuló -» backward
hátrafelé irányuló -» retrograde
hátrafelé irányuló mozgás -» astern running
hátrafelé jön -» to come astern
hátrafelé kirúg -» to fling out its heels
hátrafelé megy -» to back
hátrafelé megy -» to go astern
hátrafelé megy -» to retrograde
hátrafelé mozgás -» astern motion
hátrafelé mozgás -» motion astern
hátrafelé vált át -» to draw aft
hátrafésült haj -» swept-back hair
hátrafordul -» to round on one's heels
hátrafut -» to recoil
hátrafutás -» recoil
hátragurul -» to roll back
hátrahagy -» to leave, left
hátrahagy -» to leave behind
hátrahagyott -» posthumous
hátrahajítás -» back cast
hátrahajlított -» retroflexed
hátrahajlott -» retroflexed
hátrahanyatlik -» to fall back
hátraható -» regressive
hátrahőköl -» to recoil
hátrahőkölés -» recoil
hátrahúz -» to set back
hátrahúzás -» pulling back
hátrakötik a sarkadat -» you'll get your ears pinned back
hátrál -» to back
hátrál -» to beat a retreat
hátrál -» to come astern
hátrál -» to fall back
hátrál -» to flinch
hátrál -» to give ground
hátrál -» to give way
hátrál -» to go astern
hátrál -» to lose ground
hátrál -» to recede
hátrál -» to recess
hátrál -» to recoil
hátrál -» to retreat
hátrálás -» recess
hátrálás -» recoiling
hátrálás -» shrink
hátralék -» arrears
hátralék -» remainder
hátralékba jut -» to fall into arrears
hátralékba jut -» to get into arrears
hátralékba kerül -» to fall into arrears
hátralékba kerül -» to get into arrears
hátralékban van -» to be behind
hátralékban van -» to be behind-hand
hátralékban van -» to be behindhand
hátralékban van -» to fall into arrears
hátralékban van -» to get into arrears
hátralékban van vmivel -» to be behind with sg
hátralékos -» outstanding
hátralékos -» residuary
hátralékos kamatok -» arrears of interest
hátralékos tartozás -» arrears
hátralékot behoz -» to catch up arrears
hátralevő rész -» balance
hátráló -» goer back
hátráltat -» to balk
hátráltat -» to baulk
hátráltat -» to set back
hátráltat vkit terveinek keresztülvitelében -» to balk sy's plans
hátráltatás -» encumbrance
hátráltatás -» retardation
hátráltatás -» setback
hátramarad -» to drop astern
hátramarad -» to fall behind
hátramarad -» to fall astern
hátramarad -» to hang back
hátramarad -» to lag behind
hátramarad -» to remain behind
hátramarad -» to stand back
hátramaradott -» relict
hátramaradott -» survivor
hátramaradottak -» bereaved
hátramaradozik -» to drag behind
hátramaradozik -» to hang the arse
hátramaradt elektromosság -» electric residuum
hátramenet céljára szolgáló gépegység -» astern unit
hátramozdító -» clog
hátramunkálás -» relief
hátranéz -» have a look round
hátranéz -» to look round
hátrány -» detriment
hátrány -» disadvantage
hátrány -» discommodity
hátrány -» disservice
hátrány -» drawback
hátrány -» handicap
hátrány -» ill
hátrány -» inconvenience
hátrány -» injury
hátrány -» penalty
hátrány -» prejudice
hátrány -» snag
hátrány -» wrong
hátrányos -» derogatory
hátrányos -» detrimental
hátrányos -» disadvantageous
hátrányos -» disparaging
hátrányos -» hurtful
hátrányos -» prejudicial
hátrányos helyzet -» wrong
hátrányos helyzetbe hoz -» to handicap
hátrányos helyzetbe hoz -» to up-stage
hátrányos helyzetbe hoz vkit -» to put sy at a disadvantage
hátrányos helyzetben -» at a disadvantage
hátrányos helyzetben lévő -» underdog
hátrányos helyzetben lévő -» underprivileged
hátrányos megkülönböztetés -» bias
hátrányt behoz -» to make up leeway
hátrányt behozni igyekszik (labdajátékban) -» to play catch-up
hátrasiklás -» recoil
hátrasiklás közben öntöltő fegyver -» recoil loader
hátrasiklás nélküli -» recoilless
hátrasiklás-csökkentő -» recoil reducer
hátrasiklást szabályozó készülék -» recoil-check
hátrasiklik -» to recoil
hátratámaszt -» to recline
hátratesz -» to set back
hátra-turbina -» astern turbine
hátratűz -» to pin back
hátraugrik -» to spring back
hátravetés -» throwback
hátravonul -» to recoil
hátravonul -» to stand back
hátravonulás -» recoiling
hátrész -» butt
hátrész -» panel
hátrész -» saddle
hátság -» ridge
hátság -» table-land
hátsó -» after
hátsó -» back
hátsó -» hind
hátsó -» posterior
hátsó -» rear
hátsó -» thither
hátsó ajtó -» back door
hátsó ajtó -» tail-gate
hátsó bejárat -» back-stair entrance
hátsó emeletfedélzet -» poop
hátsó fedélzet -» aft deck
hátsó fedélzet -» after deck
hátsó fedélzet -» quarter-deck
hátsó fertály -» hindquarters
hátsó fertály -» quarter
hátsó fertály (állaté) -» hind quarters
hátsó földszinti ülések -» pit
hátsó gondolat -» back-door intent
hátsó gondolat -» lurking thought
hátsó gondolat -» ulterior motive
hátsó helyzetlámpa -» taillight
hátsó inasülés -» dickey
hátsó inasülés -» dicky
hátsó jelzőlámpa -» taillight
hátsó kapu -» tail-gate
hátsó kis kitámasztó rúd -» bumkin
hátsó kis kitámasztó rúd -» bumpkin
hátsó lábain álló -» rampant
hátsó lábára áll -» to sit up
hátsó lámpa -» rear lamp
hátsó lámpa -» rear lamps
hátsó lámpa -» rear light
hátsó lámpa -» tail light
hátsó lámpa -» taillight
hátsó lépcső -» back stairs
hátsó lökhárító -» rearguard
hátsó nadrágzseb -» hip-pocket
hátsó perem -» posterior end
hátsó pótülés és csomagtartó -» rumble-seat
hátsó rész -» aft end
hátsó rész -» breech
hátsó rész -» haunch
hátsó rész -» hind quarters
hátsó rész -» quarter
hátsó rész -» rear
hátsó rész -» rear-end
hátsó rész -» rump
hátsó szoba -» backroom
hátsó támasztóbak -» back-rest
hátsó tartó -» back-rest
hátsó ülés -» backseat
hátsó ülést foglal el -» to ride back
hátsó vég -» rear-end
hátsó vonalak -» back lines
hátsóárboc-felsősudárvitorla -» mizen royal
hátsóárboc-sudárvitorla -» mizen topgallant
hátsóárboc-sudárvitorla -» mizzen topgallant
hátsó-felsősudárvitorla -» mizen royal
hátsófogás -» grip round the waist
hátsókert -» back garden
hátsókert -» back yard
hátsórész -» behind
hátsórész -» rear end
hátsórész -» tail
hatsoros árpa -» winter barley
hátszalonna -» fat-back
hátszél -» back-wind
hátszél -» downwind
hátszél -» leading wind
hátszéllel -» before the wind
hátszéllel fut -» to run before the sea
hátszéllel vitorlázik -» to sail before the wind
hátszéllel vitorlázik -» to sail large
hátszín -» sirloin
hátszínszelet -» rump-steak
hátszínszelet -» wing-rib
hatszor egymás után -» six times over
hatszoros -» sextuple
hatszoroz -» to sextuple
hátszög -» angle of relief
hátszög -» relief
hátszög -» relief angle
hatszög alakú kúp -» hexagonal pyramid
hatszögekkel mintáz -» to honeycomb
hatszögletű -» hexagonal
hatszögű -» hexagonal
háttámasz -» back-rest
háttér -» background
háttér -» field
háttér amely szépségét még jobban kiemeli -» to serve as offset to sy's beauty
háttérbe beolvadó arckép -» vignette
háttérbe szorít -» to adumbrate
háttérbe szorít -» to efface
háttérbe szorít -» to overshadow
háttérbe szorít -» to play down
háttérbe szorít -» to put into the shade
háttérbe szorít -» to throw into the shade
háttérbe szorít -» to underplay
háttérbe szorít -» to up-stage
háttérben -» up-stage
háttérben marad -» to efface oneself
háttérben marad -» to keep back
háttérben marad -» to keep in the shade
háttérből irányít -» to mastermind
háttérből irányító személy -» backseat driver
háttérfüggöny -» backdrop
hattyú -» swan
hattyúnyak -» gooseneck
hattyúnyak alakú -» goosenecked
hattyúnyak alakú szellőzőcső -» gooseneck
hattyúraj -» game
hátul -» aft
hátul -» astern
hátul -» back
hátul -» up-stage
hátul képzett magánhangzó -» back vowel
hátulja -» back
hátulja -» hind quarters
hátulja -» quarter
hátuljával egymásnak -» end to end
hátuljával vmi felé -» end on
hátulról -» posteriorly
hátulról felszáll -» to poop
hátulról kap -» to poop
hátulról ledöf vkit -» to stab sy in the back
hátulról lök -» to poop
hátulsó -» after
hátulsó -» back
hátulsó -» hind
hátulsó -» posterior
hátulsó fedélzet -» after-deck
hátulütő -» kickback
hátúszás -» backstroke
hátúszás -» the backstroke
hatvan -» sixty
hatvan éves -» sexagenary
hatvan éves és hatvan éven felüli nők -» women of sixty and over
hatvan éves és hatvanon felüli nők -» women of sixty and over
hatvan részből álló -» sexagenary
hatvanas -» sexagenarian
hatvanas -» sexagenary
hatvanas számrendszer -» sexagenary arithmetic
hatvanéves -» sexagenarian
hatvanéves személy -» sexagenarian
hatvány -» power
hatványkitevő -» exhibitor
hatványkitevő -» index
hatványoz -» to involve
hatványozás -» raising to a power
hatványsor -» power series
hátvéd -» back
hátvéd -» quarterback
hátvéd -» rear
hátvéd -» rearguard
hátvédek -» defenders
hátvédet alkot -» to bring up the rear
hátvédsor -» backs
havária -» average
havária -» damage to ship
havária -» injury to ship
havas -» snowy
havas eső -» sleet
havas eső esik -» it sleets
havas esős -» sleety
havas esőt hozó -» sleety
havas latyaktól felázott -» slushy
havas patájú ló -» horse balled up
havasi -» alpine
havasi csóka -» red-legged crow
havasi gyopár -» edelweiss
havazik -» it is snowing
havazik -» to snow
haver -» bucko
haver -» chum
haver -» crony
haver -» dude
haver -» pal
haverkodik vkivel -» to be chummy with sy
haverkodó -» matey
haverkodó -» pally
havi mérleg -» monthly statement
havibaj -» courses
havibaj -» term
havibaj -» turns
havibaj megszűnése -» menopause
Hawaii -» Hawaii
hawaii -» Hawaiian
hawaii ünnepség -» luau
Hawaii-szigetek -» Hawaiian islands
ház -» home
ház -» house
ház -» housing
ház -» place
ház barátja -» friend of the family
ház befogadóképessége -» houseful
ház északi oldala -» north side of the house
ház hozzáépített garázzsal -» house with garage attached
ház hozzátartozó garázzsal -» house with garage attached
ház hozzátartozó telekkel -» premises
haza -» home
haza- -» home
haza -» mother country
haza kell mennem -» I must be home
hazaárulás -» capital treason
hazaárulás -» high treason
hazaáruló -» treasonable
hazaáruló -» treasonous
házadó -» habitation tax
hazaér -» to get home
hazaérkezett -» to be home
hazaérkezik -» to come home
hazafelé -» homewards
hazafelé igyekvő -» homeward bent
hazafelé indul -» to set one's face for home
hazafelé menet -» on one's way home
hazafelé menő -» homeward
hazafelé tart -» to set one's face for home
hazafelé veszi az útját -» to bend one's steps homeward
hazafelé veszi útját -» to backtrack home
hazafelé veszi útját -» to set one's face for home
hazafelé vezető -» homeward
hazafi -» patriot
hazafias -» patriotic
hazafiasság -» patriotism
hazafiúi -» patriotic
hazafutás (baseballban) -» home run
hazai -» domestic
hazai -» home
hazai -» home-made
hazai -» inland
hazai csapat -» home side
hazai csapat -» home team
hazai csapat -» local side
hazai gyártmány -» home product
hazai hajóhad -» home fleet
hazai ipar -» home industry
hazai pálya -» home ground
hazai pályán -» at home
hazai termék -» home product
hazai termék -» inland produce
házaik -» their houses
hazairányít -» to home
hazait kap -» to get a hamper from home
hazájából kiűz -» to expatriate
hazájából száműz -» to expatriate
hazajár (kísértet) -» to walk
hazajáró lélek -» ghost
hazajáró lélek -» spook
hazajön -» to come home
hazakísér -» to beau
hazakísér -» to take home
hazakísér vkit -» to see sy home
hazakísér vkit -» to take sy home
hazaküld -» to home
hazaküld -» to lay off
hazaküldés után fizet vmiért -» to pay for sg at the door
házal -» to canvass
házal -» to hawk
házal -» to peddle
házalás tilos -» no hawkers
házaló -» peddler
házaló -» pedlar
házaló ügynök -» canvasser
házamban -» at my house
házamban -» in my house
házamban -» to my house
hazamegy -» to backtrack home
hazamegy -» to go home
hazamenet -» on one's way home
hazardíroz -» to gamble
hazardíroz -» to plunge
hazardírozó -» plunging
hazárdjáték -» gamble
hazárdjáték -» gambling
hazárdjátékos -» plunger
hazárdjátékot játszik -» to gamble
hazardőr -» leg
hazardőr -» plunger
hazardőr -» punter
hazárdul játszik -» to play for high stakes
hazárdul játszik -» to play high
hazárdul játszik -» to stake high
hazarepül -» to home
házas -» married
házas- -» wedded
házas -» wedlock-bound
házasélet -» wedded life
házasélet -» wedlock
házasélet titkai -» privacies of the bedchamber
házasodik -» to marry
házasodik -» to wed
házaspár -» pair
házasság -» marriage
házasság -» married life
házasság -» match
házasság -» matrimony
házasság -» splice
házasság -» union
házasság -» wedlock
házasság előtti -» premarital
házasság előtti -» prenuptial
házasság igája -» matrimonial tether
házasság szentségében egyesítve -» joined in holy matrimony
házasságban egyesülnek -» to be made one flesh
házasságban egyesülnek -» to become one flesh
házasságban él -» to run in double harness
házasságból született gyermek -» born in wedlock
házasságból született gyermek -» legitimate
házassági -» conjugal
házassági -» marital
házassági -» matrimonial
házassági ajánlatot tesz -» to offer one's hand
házassági anyakönyvvezetés -» registration of marriage
házassági bontóítélet -» divorce
házassági ígéret meg nem tartása -» breach of promise
házassági ígéret megszegése miatt indított per -» action for breach
házassági ígéret megszegése -» breach of promise
házassági kötöttség -» matrimonial tether
házassági perek -» matrimonial causes
házassági tanácsadó -» marriage guidance counsellor
házasságképes -» nubile
házasságkötés -» marriage
házasságkötési szertartás -» nuptial ceremony
házasságközvetítő iroda -» matrimonial bureau
házasságközvetítő iroda -» matrimonial agency
házasságlevél -» marriage lines
házasságon kívül született -» bastard
házasságon kívül született -» born out of wedlock
házasságon kívül született -» illegitimate
házasságon kívül született -» misbegotten
házasságon kívül születik -» to be born on the wrong side of the blanket
házasságon kívüli gyerek -» natural child
házasságot köt -» to make a match
házasságra érett -» nubile
házasságra lép -» to nuptialize
házasságra lép -» to wed
házasságtörés -» adultery
házasságtörés -» criminal conversation
házasságtörő -» adulterous
házasságtörő férfi -» adulterer
házasságtörő nő -» adulteress
házastárs -» consort
házastárs -» spouse
házastárs -» yoke-fellow
házastársi -» conjugal
házastársi -» marital
házastársi -» matrimonial
házastársi kötelékek -» bounds of wedlock
házasulandó -» nubile
házasulási arányszám -» marriage rate
hazaszalad -» to run home
hazaszeretet -» patriotism
házat fellobogóz -» to deck a house with flags
házat gyorsan felhúz -» to rush up a house
házat hirtelen felhúz -» to rush up a house
hazatelepít -» to repatriate
hazatelepítés -» repatriation
hazatelepített személy -» repatriate
hazatér -» to go home
hazatérés -» getting back
hazatérés -» homecoming
hazatérő -» homecoming
házatlan csiga -» slug
hazaút -» homeward journey
hazautazás -» home journey
hazautazás -» homeward journey
hazavág -» to top
hazavág vkit -» to take sy out
hazavág vmit -» to shit sg up
hazavágyódó -» homesick
hazavezet -» to home
hazavisz vkit -» to get sy home
házba belép -» to make one's entrance into a house
házba bemegy -» to make one's entrance into a house
házbérleti szerződést megújít -» to renew the lease of a house
házbérleti szerződést meghosszabbít -» to renew the lease of a house
házbérleti szerződést megújít -» to take a new lease of a house
házbérleti szerződést meghosszabbít -» to take a new lease of a house
házfelügyelő -» caretaker
házfelügyelő -» hall porter
házfelügyelő -» janitor
házfelügyelő -» superintendent
házfőnök -» prior
házhely -» building plot
házhely -» building site
házhely -» site
házhoz közel eső cserjés -» home coverts
házhoz közel eső erdő -» home coverts
házhoz szállító mészáros -» family butcher
házi -» family
házi -» home
házi -» home-made
házi -» in-house
házi -» tame
házi dolgozat -» written homework
házi feladat -» home lesson
házi feladat -» home lessons
házi feladat -» homework
házi feladat -» prep
házi gyártmány -» to make, made
házi gyártmány -» our own make
házi korrektúra -» foul proof
házi koszt -» plain cooking
házi légy -» housefly
házi lisztbogár -» miller
házi őrizet -» house arrest
házi szennyvíz -» waste water
házi szerző -» house dramatist
házi szolga -» skip
házi szövésű -» homespun
házi telefon -» intercom
házi titokba beavat vkit -» to give sy the low-down
házi verseny -» intramural competition
háziállat -» domestic animal
háziállati életmód -» domesticity
házias -» domesticated
házias életmód -» domesticity
háziasít -» to domesticate
háziasított -» domesticated
háziasság -» domesticity
háziasszony -» hostess
háziasszony -» housewife
háziasszony -» mistress
házibál -» hop
házicipő -» lounger
házigalamb fajta -» baldhead
házigazda -» amphitryon
házigazda -» entertainer
házigazda -» host
házigazda -» master of the house
házigazda szerepét tölti be -» to do the honours of the house
háziipar -» home industry
házikabát -» dressing gown
házikó -» box
házikó -» lodge
házikó -» pillbox
házikó felhőkarcoló tetején -» penthouse
házilag font -» homespun
házilag font fonalból készült -» homespun
házilag készített likőr -» sweet
házilag készült -» home-made
házilag szőtt -» homespun
házilégy -» house-fly
házimunka -» fancy work
házimunka -» housework
házinéni -» landlady
házinyúl -» rabbit
háziorvos -» family doctor
házipatika -» medicine cabinet
házipatika -» medicine chest
háziruha -» banian
háziruha -» housedress
háziruha -» undress
házisapka -» skullcap
háziszolga -» boots
háziszőttes -» homespun
háziszőttesből készült -» homespun
háziúr -» host
háziúr -» landlord
házivászon -» crash
házkutatási engedély -» search warrant
házmester -» janitor
házmesternő -» janitress
háznép -» houseful
házon belül -» in doors
házon belül -» within doors
házon belül marad -» to keep within doors
házon belül tartózkodik -» to keep within doors
házon kívül -» out of doors
házon kívül -» outdoors
házon kívül -» without doors
házon kívül alszik -» to stay out all night
házon kívül étkezik -» to eat out
házon kívül étkezik -» to take one's meals out of doors
házon kívül van -» to be out
házon kívüli -» outdoor
házőrző kutya -» house dog
házőrző kutya -» watchdog
házról házra -» from door to door
házról házra -» from house to house
házsártos -» cantankerous
házsártos -» crabby
házsártos -» frumpish
házsártos -» gruff
házsártos -» pugnacious
házsártos -» quarrelsome
házsártos -» rambunctious
házsártos -» scold
házsártos -» shrewd
házsártos -» vixenish
házsártos -» vixenly
házsártos asszony -» shrew
házsártosság -» pugnaciousness
házsártosság -» pugnacity
házsor -» line of houses
házsor -» range of buildings
házsor -» row of houses
házszabályok -» standing orders
házszám -» number
házszám -» numero
háztáji -» market garden
háztáji telek -» croft
háztartás -» establishment
háztartás -» house
háztartás -» household
háztartásban használt víz -» water
háztartási -» home
háztartási alkalmazott -» help
háztartási dolgok -» domesticities
háztartási dolgokba beleavatkozik -» to betty about
háztartási dolgokba beledugja az orrát -» to betty about
háztartási kiadások -» household expenses
háztartási robotgép -» food mixer
háztartási szén -» house coal
háztartási szén -» household coal
háztartási ügyek -» domesticities
háztartást vezet -» to keep house
háztartástan -» home economics
háztól házig -» from door to door
háztól házig -» from house to house
háztömb -» block
háztömb -» square
háztulajdonos -» householder
hazudik -» to lie, lied
hazudik -» to tell a lie
hazudik vkinek -» to dump a lie on sy
hazudik vkinek -» to shit, shat
hazudni bűn -» it is wrong to tell lies
hazudozás -» mendacity
hazudozásra való hajlam -» mendacity
hazudozásra való hajlamosság -» mendacity
hazudozik -» to blow smoke
hazudozó -» liar
hazudozó -» mendacious
hazudozó -» opiate-monger
hazudozó -» storyteller
hazug -» mendacious
hazug -» untrue
hazug állítás -» mendacity
hazug ember -» liar
hazugság -» bung
hazugság -» crack
hazugság -» cracker
hazugság -» crap
hazugság -» lie
hazugság -» mendacity
hazugság -» romance
hazugság -» story
hazugság -» untruth
hazugságot rábizonyít vkire -» to bring a lie home to sy
hazugságra való hajlam -» mendacity
hazugságra való hajlamosság -» mendacity
hazugságvizsgáló készülék -» lie-detector
házuk -» their house
házunkba -» to our house
házunkhoz -» to our house
házvezetőnői -» matronly
házvezetőnői tisztség -» matronage
hé! -» hey!
hé! -» whoa!
hé! -» whoop!
hebeg -» to stammer
hebeg -» to stutter
hebegés -» stammer
hebegés -» stutter
hébe-hóba -» ever and again
hébe-hóba -» every now and again
hébe-hóba -» every now and then
hébe-hóba -» here and there
hébe-hóba -» now and again
hébe-hóba -» now and then
hébe-hóba -» on and off
hébe-hóba -» once in a blue moon
hébe-hóba -» once in a while
hebehurgya -» featherbrained
hebehurgya -» flighty
hebehurgya -» giddy
hebehurgya -» giddy-pated
hebehurgya -» inconsiderate
hebehurgyán csinál -» to slubber
hebehurgyán végez -» to slubber
hebehurgyaság -» giddiness
héber -» Hebrew
hébér -» plunging siphon
héber nyelv -» Hebrew
hecc -» bang
hecc -» jape
hecc kedvéért -» for the humour of it
heccből tesz vmit -» to do sg for kicks
heccel -» to banter
heccel -» to josh
heccel -» to kid
heccel -» to rally
heccel -» to rib
heccel vkit -» to pull sy's leg
heccelés -» josh
heccelés -» joshing
heccelő -» heckler
heccelő -» josher
heccelő -» joshing
heccelődő -» josher
hedonista -» hedonistic
hefti -» hooter
hefti -» horn
heg -» callus
heg -» cicatrice
heg- -» cicatricial
heg -» cicatrix, cicatrices
heg -» crust
heg -» scab
heg -» scar
hegedű -» fiddle
hegedű -» violin
hegedű nyekergetés -» fiddling
hegedűfejet díszítő csiga -» scroll
hegedűiskola -» violin school
hegedül -» to fiddle
hegedül -» to play the violin
hegedűláb -» bridge
hegedülgető -» fiddling
hegedülő -» fiddling
hegedűművész -» violinist
hegedűn játszó -» fiddling
hegedűs -» fiddler
hegedűs -» fiddle
hegedűs -» violin player
hegedűt nyekergető -» fiddling
heges -» callused
heges -» cicatricose
heges -» crusted
heges -» crusted over
heges -» scabby
hegesedés -» scar
hegeszt -» to weld
hegesztés -» joint
hegesztés -» weld
hegesztés helye -» weld
hegesztési varrat -» joint
hegeszthető -» weldable
hegeszthetőség -» weldability
hegesztő -» welder
hegesztőpisztoly -» burner
hegesztőpisztoly -» torch
hegszövet -» callus
hegszövet -» cicatricial tissue
hegy -» height
hegy -» hill
hegy -» mount
hegy -» mountain
hegy -» toe
hegycsúcs -» brow
hegycsúcs -» eminence
hegycsúcs -» hilltop
hegycsúcs -» mountain peak
hegycsúcs -» mountaintop
hegycsúcs -» pike
hegycsúcs -» piton
hegydomborulat -» nipple
hegye vminek -» peak
hegye vminek -» tip
hegyes -» acute
hegyes -» fine
hegyes -» keen
hegyes -» mountainous
hegyes -» peaked
hegyes -» peaky
hegyes -» picked
hegyes -» pointed
hegyes -» pointy
hegyes -» rangy
hegyes -» sharp
hegyes -» tapering
hegyes áll -» slipper chin
hegyes csúcsban végződő -» tapering
hegyes hűtő -» tapered bonnet
hegyes impulzuscsúcs -» spike
hegyes léc -» pale
hegyes szerszám -» prod
hegyes tetejű szalmakalap -» Zulu
hegyes toll -» fine nib
hegyes toll -» fine pen
hegyes vakolókanál -» pointing-trowel
hegyes végű -» picked
hegyes végű -» tapering
hegyes véső -» head punch
hegyesszög -» acute angle
hegyesszöget alkotó -» acute-angled
hegyesszögű -» acute-angled
hegyes-völgyes -» rangy
hegyetlen -» blunt-pointed
hegyez -» to point
hegyez -» to sharpen
hegyezés -» pointing
hegyezés -» setting
hegyezi a fülét -» to cock one's ears
hegyezi a fülét -» to perk up the ears
hegyezi a fülét -» to pin one's ears back
hegyezi a fülét -» to prick one's ears
hegyező -» sharpener
hegyezőgép -» pointing-machine
hegyfok -» bill
hegyfok -» bluff
hegyfok -» brow
hegyfok -» head
hegyfok -» headland
hegyfok -» ness
hegyfok -» promontory
hegyfok -» reach
hegygerinc -» apex, apices
hegygerinc -» ridge
hegyhát -» ridge
hegyi juhar -» sycamore
hegyi kecske -» mountain goat
hegyi kristály -» rhinestone
hegyi lakó -» hillbilly
hegyi patak -» gill
hegyi patak -» torrent
hegyi vízmosás száraz medre -» dry wash
hegyibetegség -» altitude sickness
hegyikék -» Armenian stone
hegyikristály -» Bristol stone
hegyikristály -» crystal
hegyikristály -» pebble
hegykoszorú -» belt of hills
hegylakó -» hillbilly
hegylakó -» mountaineer
hegylakó -» mountainer
hegylakó paraszt -» hillbilly
hegylánc -» ghat
hegylánc -» ghaut
hegylánc -» mountain chain
hegylánc -» mountain range
hegylánc -» range
hegylánc -» range of mountains
hegymagasságú -» mountainous
hegymászás -» climbing
hegymászás -» mountaineering
hegymászó -» alpine
hegymászó -» mountaineer
hegymászó -» mountainer
hegymászó csapat egy kötélhez erősítve -» party of mountaineers on the rope
hegymenet -» ascent
hegynek felfelé -» uphill
hegynyereg -» saddle
hegynyúlvány -» shoulder
hegyoldal -» flank
hegyoldal -» hillside
hegyoldal -» side
hegyorom -» brow
hegyszakadék -» defile
hegyszakadék -» gorge
hegyszoros -» cove
hegyszoros -» defile
hegyszoros -» glen
hegyszoros -» gorge
hegyszoros -» gullet
hegyszoros -» narrows
hegyszoros -» notch
hegyszoros -» pass
hegyszoros vízfolyással -» flume
hegytető -» hilltop
hegytető -» mountaintop
hegytorok -» cove
hegytorok -» gorge
hegyvidék -» highland
hegyvidéki -» highland
hegyvonulatos -» rangy
hehezet -» aspirate
hehezetes ejtés -» aspiration
hehezetesen ejt -» to aspirate
héj -» cod
héj -» hull
héj -» husk
héj -» peel
héj -» rind
héj -» scale
héj -» shell
héj -» shuck
héj -» skin
héja -» buzzard
héja -» hawk
héjában főtt burgonya -» potatoes boiled in their skin
héjas -» crusty
héjas -» husky
héjas állat -» crustacean
héjától megtisztít -» to hull
héjazat -» shell
héjazat -» skin
héjlemezelés -» skin
héjszerkezet -» shell
hektár -» hectare
hektográfiai levonat -» manifold
hekus -» busy
hekus -» cop
hekus -» copper
hekus -» flatfoot
hekus -» gumshoe
hekus -» tail
helikopter -» chopper
helikopter -» helicopter
helikopter -» windmill-plane
helikopter -» windmill
helikopter felszállás -» jump-off
helikopter-leszállóhely -» heliport
helikopter-repülőtér -» heliport
heliogravure -» photogravure
hellén -» Grecian
hellénista -» Grecian
hellénista tudós -» Grecian
hellyel-közzel -» sporadically
Helsingör -» Elsinore
hely -» berth
hely -» corner
hely -» dump
hely -» houseroom
hely -» locality
hely -» location
hely -» locus, loci
hely -» place
hely -» room
hely -» seat
hely -» shebang
hely -» site
hely -» space
hely -» spot
hely -» stance
hely -» stand
hely -» stead
helybeli -» home
helybeli -» local
helybeli -» resident
helybeli csapat -» home side
helybeli lakos -» resident
helybeli lakos -» residenter
helybeli lakosság -» resident population
helyben fogyasztandó ital -» drink to be consumed in the premises
helyben vagyunk -» we are there
helybenhagy -» to affirm
helybenhagy -» to approve
helybenhagy -» to belabor
helybenhagy -» to belabour
helybenhagy -» to O.K.
helybenhagy -» to OK
helybenjárás -» goose-step
helyből ugrás -» standing jump
helycsere -» changeover
helycsere baseballban -» inning
helycsere! -» over!
helycserés társasjáték -» general post
helyébe lép -» to supplant
helyében -» in the room of
helyén -» in the right place
helyén álló -» unmoved
helyén levő -» ship-shape
helyén levő -» unmoved
helyén marad -» to stick around
helyén van -» to be at the bat
helyén van a nyelve -» have a glib tongue
helyén van a szíve -» to be game
helyén van az esze -» have a good head on one's shoulders
helyén van az esze -» have a head on one's shoulders
helyén van az esze -» his head is screwed on the right way
helyén van az esze -» to keep one's wits about one
helyenkénti -» partial
helyénvaló -» apposite
helyénvaló -» appropriate
helyénvaló -» legitimate
helyénvaló -» pertinent
helyénvaló -» proper
helyénvaló -» right
helyénvaló megjegyzés -» just remark
helyénvaló szó -» proper word
helyénvaló tanács -» word in season
helyére -» home
helyére csavar vmit -» to screw a piece home
helyére csavaroz vmit -» to screw a piece home
helyére rak -» to tidy, tidied
helyére rak -» to tidy
helyére rak -» to tidy up
helyére tolja a reteszt -» to shoot the bolt home
helyes -» appropriate
helyes -» compt
helyes -» correct
helyes -» cute
helyes -» just
helyes -» legitimate
helyes -» nice
helyes -» nice-looking
helyes -» okay
helyes -» pertinent
helyes -» proper
helyes -» right
helyes -» seemly
helyes -» true
helyes angolság -» queen's English
helyes értesülés -» pukka gen
helyes és pártatlan ítélet -» just and lawful decision
helyes hangot üt meg -» to touch the right key
helyes irány -» beam
helyes irányban -» on the beam
helyes kiejtés -» received pronunciation
helyes kiejtésre tanítás -» speech correction
helyes kifejezés -» proper expression
helyes kifejezés -» right word
helyes kis nő -» she is not amiss
helyes megítélés -» appreciation
helyes nyomra vezet vkit -» to put sy on the right track
helyes nyomra vezet vkit -» to put sy in the right way
helyes szó -» right word
helyes úton halad -» to work on the right lines
helyes útra vezet -» to put right
helyes útra vezet -» to set right
helyes! -» all right!
helyes! -» okay!
helyes! -» quite so!
helyes! -» that's agreed!
helyes! -» that's right!
helyes! -» that's the cheese!
helyes! -» that's the staff!
helyes! -» that's the ticket!
helyes! -» that's the stuff!
helyesbít -» to amend
helyesbít -» to correct
helyesbít -» to rectify
helyesbítés -» amendment
helyesbítés -» correction
helyesbítés -» rectification
helyesbítés -» rectifying
helyesbített gőznyomás -» fugacity
helyesebben -» more truly
helyesebben szólva -» or rather
helyesel -» to approve
helyesel -» to approve of
helyesel -» to assent
helyesel -» to endorse
helyesel -» to favor
helyesel -» to favour
helyesel -» to hold with
helyesel -» to indorse
helyeselhető -» advised
helyesen -» aright
helyesen -» correctly
helyesen -» duly
helyesen -» fair
helyesen -» justly
helyesen -» on the beam
helyesen -» properly
helyesen -» right
helyesen -» rightly
helyesen -» true
helyesen -» well
helyesen alkalmazott -» felicitous
helyesen alkalmazott szó -» proper word
helyesen fogalmazott -» well worded
helyesen gondolkozik -» to think along the right lines
helyesen gondozott -» well-kept
helyesen ítél meg -» to appreciate
helyesen jár el -» to do the right thing
helyesen leír -» to spell, spelt
helyesen leír -» to spell
helyesen megfejt -» to nick
helyesen választott -» felicitous
helyesírás -» spelling
helyesírási hibák -» faults of spelling
helyeslés -» acclamation
helyeslés -» applause
helyeslés -» approval
helyeslő -» positive
helyeslően -» approvingly
helyeslőleg bólint -» to nod assent
helyesség -» advisedness
helyesség -» correctness
helyesség -» justness
helyesség -» propriety
helyesség -» seemliness
helyesség -» soundness
helyet ad -» to permit of
helyet átad vkinek -» to yield the place to sy
helyet átenged vkinek -» to yield the place to sy
helyet cserél vkivel -» to swap places with sy
helyet cserélnek -» to switch places
helyet csinál -» to make room for
helyet csinál -» to move to one side
helyet foglal -» to seat oneself
helyet foglal -» to take a seat
helyet foglal -» to take place
helyet kér -» to call for water
helyet lefoglal -» to take a seat
helyet megállapít -» to locate
helyet változtat -» to shift round
helyet vesz igénybe -» to take up space
helyet! -» gangway!
helyet! -» give place!
helyet! -» make place!
helyett -» in place of
helyett -» in the room of
helyettem -» in my stead
helyettes -» acting
helyettes -» alternate
helyettes- -» assistant
helyettes -» assistant
helyettes -» deputy
helyettes -» lieutenant
helyettes -» proxy
helyettes -» stand-in
helyettes -» sub
helyettes -» supply
helyettes -» surrogate
helyettes -» vicar
helyettes -» vicarious
helyettes igazgató -» acting manager
helyettes miniszterelnök -» acting prime minister
helyettes parancsnok -» second in command
helyettes színész -» stand-in
helyettes útján -» by deputy
helyettesi állás -» lieutenancy
helyettesi méltóság -» lieutenancy
helyettesi posztra pályázó jelölt -» running mate
helyettesít -» to deputize
helyettesít -» to replace
helyettesít -» to substitute
helyettesít -» to supersede
helyettesít -» to understudy
helyettesít vkit -» to act as deputy for sy
helyettesít vkit -» to act for sy
helyettesít vkit -» to do duty for sy
helyettesít vkit -» to stand in
helyettesít vkit -» to sub for sy
helyettesít vkit -» to substitute for sy
helyettesít vkit -» to supply for sy
helyettesít vkit -» to supply sy's place
helyettesít vkit -» to take over from sy
helyettesítés -» replacement
helyettesítésre szerepet betanul -» to understudy
helyettesítő -» substitute
helyettesítő -» vicarious
helyettesítő személy -» expletive
helyettesítő színész -» understudy
helyettesítő tárgy -» expletive
helyettesítteti magát -» to find a deputy
helyettesként -» vicariously
helyettest állít -» to arrange for a supply
helyez -» to place
helyez -» to put, put
helyez -» to repose
helyez -» to set, set
helyez -» to station
helyezd magad kényelembe! -» make yourself at home!
helyezés -» place
helyezés -» putting
helyezés -» setting
helyezetlenek -» also run
helyezetlenek -» also-run
helyezkedik -» to jockey
helyezkedik -» to jockey oneself
helyezkedő -» situated
helyezkedve csinál -» to jockey
helyfenntartás -» booking of seats
helyfoglalás -» advance booking
helyfoglalás -» booking of seats
helyhatósági rendelet -» bye-law
helyhatósági rendelet -» by-law
helyhatósági szabályrendelet -» bye-law
helyhatósági szabályrendelet -» by-law
helyhez köt -» to localize
helyhez kötés -» localization
helyhez kötött -» immovable
helyhez nem kötött -» unbound
helyi -» home
helyi -» local
helyi -» regional
helyi -» topical
helyi adó -» rate
helyi csapat -» home side
helyi érzéstelenítő -» local anaesthetic
helyi fiók -» local
helyi hír -» local
helyi járvány -» endemic
helyi jelleg -» localism
helyi jellegű -» communalistic
helyi jellegű -» endemic
helyi kiadványok gyűjteménye -» local collection
helyi megbetegedési arányszám -» morbidity
helyi szélváltozás -» slant of wind
helyi szervek útján történő kormányzás híve -» communalist
helyi szokás -» localism
helyi zéró vízszint -» datum water level
helyiérdekű vasút -» local railway
helyiérdekű vonat -» local railway
helyiérdekű vonat -» local train
helyiérdekű vonat -» short train
helyileg -» locally
helyiség -» accommodation
helyiség -» chamber
helyiség -» joint
helyiség -» premises
helyiségeket kiürít -» to vacate the premises
helyjegy váltása -» booking of seats
helyjegyet vált -» to book a seat
helyjegyet vált -» to make a reservation
helyjegyváltás -» reservation
helykén -» pertly
helyleírás -» topography
helyleíró -» topographer
helyleíró -» topographic
helyleíró -» topographical
helylemondás -» cancellation
helymeghatározás -» localization
helymeghatározás -» location
helyőrség -» garrison
helyőrség kiürítése -» depletion
helyőrséget helyez el -» to garrison
helyőrségi klub -» service club
helyőrségi üzlet -» post exchange
helyőrségi üzlet -» PX
helyrajz -» topography
helyrajzi -» topographic
helyrajzi -» topographical
helyrajzi térkép -» profile map
helyre juttat -» to get, got
helyre nem igazítható -» irreducible
helyre nem tett -» unset
helyre tesz -» to reinstate
helyreállít -» to accommodate
helyreállít -» to put in repair
helyreállít -» to put sg to rights
helyreállít -» to recondition
helyreállít -» to recruit
helyreállít -» to refit
helyreállít -» to renovate
helyreállít -» to resettle
helyreállít -» to restore
helyreállít -» to right
helyreállít -» to set sg to rights
helyreállítás -» doing-up
helyreállítás -» reconstruction
helyreállítás -» recovery
helyreállítás -» reparation
helyreállítás -» restoration
helyre állítja egészségét -» to reinstate
helyrehoz -» to piece up
helyrehoz -» to put aright
helyrehoz -» to put right
helyrehoz -» to recompense
helyrehoz -» to recondition
helyrehoz -» to rectify
helyrehoz -» to recuperate
helyrehoz -» to redeem
helyrehoz -» to redo, redid, redone
helyrehoz -» to redress
helyrehoz -» to remedy
helyrehoz -» to repair
helyrehoz -» to retrieve
helyrehoz -» to set aright
helyrehoz -» to set right
helyrehoz -» to set up
helyrehoz -» to straighten up
helyrehoz -» to straighten
helyrehoz -» to true
helyrehoz -» to true up
helyrehoz vmit -» to make amends for sg
helyrehozás -» redemption
helyrehozás -» redress
helyrehozhatatlan -» beyond repair
helyrehozhatatlan -» irreparable
helyrehozhatatlan -» unredeemable
helyrehozhatatlanul -» beyond repair
helyrehozható -» redeemable
helyrehozó -» rectifier
helyrehozó -» redeeming
helyreigazít -» to put right
helyreigazít -» to set right
helyreigazít -» to set to rights
helyrejön -» to get well
helyrepofoz -» to plaster up
helyrepofoz -» to tinker
helyrerakás -» setting
helyretesz -» to reset, reset
helység -» locality
helység -» place
helyszín -» locale
helyszín -» locality
helyszín -» location
helyszín -» spot
helyszínen -» in the field
helyszínen -» on the spot
helyszínen -» on the premise
helyszínen fogyasztandó ital -» drink to be consumed in the premises
helyszíni bírságolási cédula -» tag
helyszíni közvetítés -» outside broadcast
helyszíni közvetítés -» remote pick-up
helyszíni közvetítés -» running commentary
helyszíni rádióközvetítés -» remote pick-up
helyszíni szemlét tart -» to case the joint
helyszíni vétel és eladás -» spot purchase and sale
helyszínrajz-készítés -» plotting
helyszűke -» lack of space
helyszűke -» lack of floorspace
helyszűkében van -» to be confined for space
helyszűkében van -» to be cramped for rooms
helyt ad -» to give place
helyt ad -» to make place
helytáll -» to hold on
helytálló -» sound
helytálló -» watertight
helytállóság -» watertightness
helytartó -» lieutenant
helytartó -» resident
helytartói állás -» lieutenancy
helytartói méltóság -» lieutenancy
helytartóság -» lieutenancy
helytelen -» false
helytelen -» improper
helytelen -» inappropriate
helytelen -» incorrect
helytelen -» inexact
helytelen -» mistaken
helytelen -» not right
helytelen -» undue
helytelen -» unfair
helytelen -» unseemly
helytelen -» unsuitable
helytelen -» unwarrantable
helytelen -» vicious
helytelen -» wrong
helytelen alkalmazás -» abuse
helytelen bemutatás -» misrepresentation
helytelen cselekedet -» ill-advised action
helytelen elnevezés -» misnomer
helytelen elosztás -» maldistribution
helytelen előadás -» misrepresentation
helytelen használat -» abuse
helytelen kezelés -» malpractice
helytelen kiejtés -» mispronunciation
helytelen módszert alkalmaz -» to go on wrong lines
helytelen nézetek -» wrong ideas
helytelen nyelvhasználat -» barbarism
helytelenít -» to bar
helytelenít -» to deplore
helytelenít -» to deprecate
helytelenít -» to disapprove
helytelenít -» to disapprove of
helytelenít -» to frown
helytelenítés -» deprecation
helytelenítés -» disapproval
helytelenítés -» disapprobation
helytelenítés -» discouragement
helytelenítés -» disfavor
helytelenítés -» disfavour
helytelenítés -» reflection
helytelenítés tükröződik a szemeiben -» to look down one's nose
helytelenítő -» deprecating
helytelenítő -» disapproving
helytelenítő -» disapprobative
helytelenítően vitatkozik -» to expostulate
helytelenség -» impropriety
helytelenül -» amiss
helytelenül -» mistakenly
helytelenül -» off the beam
helytelenül -» unduly
helytelenül -» wrongly
helytelenül alkalmaz -» to abuse
helytelenül cselekedtél -» you have done it wrong
helytelenül cselekszik -» to go on wrong lines
helytelenül cselekvő -» wrong
helytelenül értelmez egy szót -» to take a word in the wrong sense
helytelenül használ -» to misuse
helytelenül használ fel -» to abuse
helytelenül ítél meg -» to judge amiss
helytelenül megállapító -» wrong
helytelenül mondó -» wrong
helytelenül mutat be -» to misrepresent
helytelenül válaszol -» to answer wrong
helyválasztás -» tossing for sides
helyváltoztatás -» locomotion
helyváltoztatás -» motion
helyzet -» attitude
helyzet -» bearing
helyzet -» footing
helyzet -» juncture
helyzet -» lay
helyzet -» lie
helyzet -» location
helyzet -» occasion
helyzet -» plight
helyzet -» position
helyzet -» setting
helyzet -» site
helyzet -» situation
helyzet -» stance
helyzet -» standing
helyzet -» state
helyzet -» state of affairs
helyzet -» status
helyzet közlése -» showdown
helyzet magaslatára emelkedik -» to rise to the occasion
helyzetbeállító rakéta -» thruster
helyzetértékelés -» reading
helyzethez illő -» suitable to the occasion
helyzeti -» potential
helyzeti előny -» coign of vantage
helyzeti előny -» place of vantage
helyzeti előny -» point of vantage
helyzeti előny -» vantage-ground
helyzeti előny -» vantage-point
helyzetjelentést ad -» to report progress
helyzet-megállapítás -» pointing
helyzetmegítélés -» estimate of situation
helyzetpont -» fix
helyzetpont-bemérés -» fix
helyzetpont-meghatározás -» fix
helyzetteremtés ütéselőny megszerzésére -» coup
helyzetvígjáték -» slapstick comedy
hematit -» hematite
hempereg -» to roll
hemzseg -» to mill
hemzseg -» to swarm
hemzseg -» to teem
hemzseg a férgektől -» to crawl with vermin
hemzseg vmitől -» abound with sg
hemzseg vmitől -» abound in sg
hemzseg vmitől -» to abound in sg
hemzseg vmitől -» to abound with sg
hemzseg vmitől -» to be overrun with sg
hemzseg vmitől -» to bristle
hemzsegnek benne a férgek -» to crawl with vermin
hemzsegő -» teeming
henceg -» to blow off
henceg -» to blow, blew, blown
henceg -» to brag
henceg -» to buck
henceg -» to hector
henceg -» to put it on
henceg -» to put on side
henceg -» to put on dog
henceg -» to put up a front
henceg -» to rant
henceg -» to show off
henceg -» to side
henceg -» to swagger
henceg -» to talk big
henceg -» to talk large
henceg -» to vainglory
henceg -» to vapor
henceg -» to vapour
hencegés -» bluster
hencegés -» boast
hencegés -» bounce
hencegés -» brag
hencegés -» braggart
hencegés -» crack
hencegés -» cracker
hencegés -» magniloquence
hencegés -» show-off
hencegés -» side
hencegés -» swagger
hencegés -» vaingloriousness
hencegés -» vainglory
hencegés -» vaunt
hencegő -» brag
hencegő -» braggart
hencegő -» bravado
hencegő -» fire-eater
hencegő -» flaunting
hencegő -» flaunty
hencegő -» gassy
hencegő -» hectoring
hencegő -» magniloquent
hencegő -» ostentatious
hencegő -» vainglorious
hencegő alak -» braggadocio
hencegő ember -» bilge artist
hencegő természet -» vaingloriousness
hendikep verseny -» give-and-take race
henger -» barrel
henger -» cylinder
henger -» reel
henger -» roll
henger -» roller
henger alakú puskagolyó -» slug
henger alakú revolvergolyó -» slug
hengerbetét -» sleeve of the cylinder
hengercsaprózsa -» wobbler
hengerel -» to draw, drew, drawn
hengerel -» to mill
hengerel -» to roll
hengerel -» to sheet
hengerelt félkész áru -» billet
hengeres -» cylindrical
hengeres futómű -» roller gear
hengeres kártoló -» roller card
hengeres magtalanító-gép -» roller gin
hengeres saru -» rocker bearing
hengerész -» roller
hengerfej -» cylinder head
hengerfejüreg -» dome
hengerfurat -» piston area
hengerít -» to roll
hengerjárat -» horizontal engine
hengerkerék -» crab
hengerlés -» rolling
hengerléssel tömörít -» to cog down
hengerlőgép -» roller
hengerlőmunkás -» roller
hengermalom -» roller mill
hengermű -» rolls
hengermű -» train of rolls
hengernyomás -» roller print
hengerpersely -» sleeve of the cylinder
hengersor -» rolls
hengersor -» train
hengersor -» train of rolls
hengersoron nagyol -» to cog down
hengerüreg -» pass
hengerűrtartalom -» capacity
hengerűrtartalom -» cubic capacity
hengerűrtartalom -» cubic content
hentereg -» to roll about
hentereg -» to wallow
hentereg -» to welter
hentes -» butcher
hentes -» sticker
hentes módra operál -» to hack
henteskés -» butcherknife
henteskés -» sticker
hentes-szakma -» butchery
hentesüzlet -» butcher's
henye -» expletive
henye -» idle
henye -» sedent
henye -» slothful
henye ember -» bum
henye szó -» expletive
henye szó -» padding
henye szó -» tag
henyél -» to bum
henyél -» to drone
henyél -» to idle
henyél -» to laze
henyél -» to loll
henyél -» to loll about
henyél -» to lollop
henyél -» to lounge
henyél -» to slug
henyélés -» sloth
henyélő -» lazy
henyélő -» leisured
henyélő -» lounger
henyeség -» sloth
henyeség -» slothfulness
hepaj -» blast
hepaj -» toot
hepciás -» blustering
hepciás -» presumptuous
hepciás ember -» rooster
hepciáskodás -» roistering
hepciáskodik -» to roister
hepciáskodik -» to swagger
hepciáskodó -» roister-doister
hepciáskodó -» roistering
hepehupa -» bump
hepehupák -» bumps in a road
hepehupák -» ups and downs
hepehupás -» bumpy
hepehupás terep -» rough
hepehupás út -» rough road
hepehupaság -» check
hepp -» bug
heppes -» lopsided
herbatea -» herb beer
herbatea -» infusion
herceg -» duke
herceg -» prince
hercegecske -» princeling
hercegi -» princely
hercegi cím -» dukedom
hercegi cím -» serenity
hercegi megszólítás -» serenity
hercegi rang -» dukedom
hercegné -» duchess
hercegné -» princess
hercegné őfőméltósága -» her grace
hercegné őkegyelmessége -» her grace
hercegnő -» duchess
hercegnő -» princess
hercegség -» duchy
hercegség -» dukedom
hercegség -» princedom
here -» lounger
here -» stone
here -» testicle
here (méh) -» drone
herék -» knockers
herél mén -» horse
herélt -» cut
herélt -» emasculate
herélt -» emasculated
herélt -» neuter
herélt állat -» neuter
herélt állat -» spade
herélt ló -» cut horse
heresó -» salt of lemon
heresó -» salts of lemon
herezacskó -» cod
herezacskó -» scrotum, scrota
hering -» herring
heringfüstölő -» kipperer
hermafrodita -» epicene
hermafrodita -» hermaphrodite
hermafrodita -» hermaphroditic
hermafrodita -» hermaphroditical
hermafroditaság -» hermaphrodism
hermafroditaság -» hermaphroditism
hermelin -» ermine
hermelin -» stoat
hermetikusan -» hermetically
hernyó -» caterpillar
hernyó -» grub
hernyó -» worm
hernyóbél -» silk gut
hernyóbél -» silkworm gut
hernyóselyem -» floss
hernyótalp -» track
heroin -» heroin
heroin -» junk
heroinos cigaretta -» hit
hervad -» to wilt
hervadás -» droop
hervadás -» wilt
hervadás -» withering
hervadási együttható -» wilting coefficient
hervadhatatlan -» imperishable
hervadhatatlan -» undying
hervadó -» mouldering
hervadó -» wilting
hervadó -» withering
hervadozik -» to languish
hervadozik -» to wilt
hervadozó szépség -» beauty on the wane
hervadt -» blighted
hervadt -» sear
hervadt -» sere
hervadt -» wilted
hervadt -» withered
hervadt vicc -» blue joke
hervasztó -» wilting
hervasztó -» withering
hervasztó dolog -» blighter
hervasztó dolog -» drag
hess! -» shoo!
hesseni -» hessian
hesszeni -» hessian
hesszeni légy -» hessian fly
-het -» may
hét -» seven
hét -» week
hét dereka -» inside of a week
hét közepe -» inside of a week
hét közepe -» midweek
hét szűk esztendő -» time of the lean kine
hét utolsó napja -» last of the week
hétalvó -» lie-in-bed
hétalvó -» sleepy-head
heted -» seventh
hetedhét országon túl -» behind the beyond
hetedik -» seventh
hetente ötszáz fontot forgalmaz -» to turn over five hundred pounds a week
heterodox -» unorthodox
hetes -» seven
hetet-havat összehord -» to haver
hetet-havat összehord -» he talks bilge
hetet-havat összehord -» to talk at large
hetet-havat összehord -» to talk nonsense
hetet-havat összehord -» to talk through one's hat
hétfő -» Monday
hétfőtől csütörtökig bezárólag -» Monday through Thursday
hétfőtől péntekig bezárólag -» Monday through Friday
heti -» weekly
heti ajánlat -» this week's draw
heti három fontos bér -» wages at the rate of three pounds per week
hétköznap -» weekday
hétköznapi -» casual
hétköznapi -» everyday
hétköznapi -» informal
hétköznapi -» ordinary
hétköznapi nyelven -» in common parlance
hétköznapi stílus -» bathos
hétköznapian -» prosaically
hétköznapias -» trivial
hétköznapiság -» ordinariness
hétköznapiság -» prose
hétköznapivá tesz -» to trivialise
hétmérföldes csizmák -» seven league boots
hétpecsétes titok -» dead secret
hétpecsétes titok -» top secret
hétpróbás -» out-and-out
hétpróbás gazember -» out-and-outer
hétpróbás gazember -» unmitigated blackguard
hétpróbás gazember -» unmitigated rascal
hétpróbás gazember -» unmitigated scoundrel
hetven -» seventy
hetvenes -» septuagenarian
hetvenéves -» septuagenarian
hetvenkedés -» bluster
hetvenkedés -» bounce
hetvenkedés -» cracker
hetvenkedés -» roistering
hetvenkedés -» swashbuckling
hetvenkedik -» to bluster
hetvenkedik -» to bounce
hetvenkedik -» to brag
hetvenkedik -» to put on side
hetvenkedik -» to roister
hetvenkedik -» to ruffle
hetvenkedő -» blusterer
hetvenkedő -» brag
hetvenkedő -» braggart
hetvenkedő -» roister-doister
hetvenkedő -» roisterer
hetvenkedő -» roistering
hetvenkedő -» swashbuckler
hetvenkedő -» swashbuckling
hetvenkedve beszél vkivel -» to crow over sy
hetyke -» assured of the future
hetyke -» brash
hetyke -» jaunty
hetyke -» perky
hetyke -» pert
hetyke kis kalap -» saucy little hat
hetykén -» brashly
hetykén -» jauntily
hetykén csinál -» to brazen out
hetykén szembeszáll -» to outface
hetykeség -» brashness
hetykeség -» perkiness
hetykeség -» pertness
hév -» ardor
hév -» ardour
hév -» élan
hév -» emotion
hév -» fever
hév -» fire
hév -» heat
hév -» pathos
hév -» vehemence
hév -» verve
hév -» warmth
hév -» zeal
heveder -» band
heveder -» belt
heveder -» chafing-mat
heveder -» girth
heveder -» sling
heveder -» strap
hevederes kötés -» strutting
hevederes lánc -» sprocket-chain
hevederes töltés -» belt feed
hevedergerenda -» architrave
hevedergerenda -» lintel
hevederpánt -» hasp
heveny -» acute
heveny -» eager
heveny -» sore
heveny -» virulent
hevenyében készít -» to extemporize
hevenyében végez el munkát -» to huddle over a piece of work
hevenyében végez el munkát -» to huddle through a piece of work
hevenyész -» to knock together
hevenyészett -» ad-lib
hevenyészett -» extemporal
hevenyészett -» extemporaneous
hevenyészett -» extemporary
hevenyészett -» extempore
hevenyészett -» makeshift
hevenyészett -» quickie
hevenyészett -» quicky
hevenyészett -» rough
hevenyészett -» sketchy
hevenyészett ágy -» shakedown
hevenyészett alvóhely -» shakedown
hevenyészett építkezés -» jerry-building
hevenyészett fekvőhely -» shake-down
hevenyészett felszállóhely -» airstrip
hevenyészett hálóhely -» shakedown
hevenyészett vázlat -» rough sketch
hevenyészve -» extemporarily
hevenyészve ír vmit -» to crank sg out
hevenyészve összeüt -» to huddle over a piece of work
hevenyészve összeüt -» to huddle through a piece of work
hevenyészve összeüt -» to improvise
hever -» to lie, lay, lain
hevertetés -» ageing
heves -» acute
heves -» ardent
heves -» boisterous
heves -» bull-headed
heves -» explosive
heves -» fervent
heves -» fervid
heves -» feverish
heves -» fierce
heves -» fiery
heves -» flagrant
heves -» flaming
heves -» headlong
heves -» heady
heves -» heated
heves -» heavy
heves -» hot
heves -» hot-headed
heves -» hot-tempered
heves -» impetuous
heves -» intense
heves -» keen
heves -» quick on the trigger
heves -» quick on the draw
heves -» rampageous
heves -» sanguine
heves -» smart
heves -» snoring
heves -» temperamental
heves -» towering
heves -» vehement
heves -» violent
heves -» virulent
heves -» warm
heves ágyútűz -» galling fire
heves ágyútűz alá vesz -» to strafe
heves bírálatnak teszi ki magát -» to run the gauntlet of adverse criticism
heves harc -» battle royal
heves indulat -» dash
heves kifakadás -» fulmination
heves küzdelem -» ding-dong fight
heves küzdelem -» warm contest
heves lázroham -» bad go of fever
heves léglökés -» squall
heves mozdulat -» animated gesture
heves mozdulat -» sweeping gesture
heves összeütközés -» smash
heves szél -» high wind
heves szélroham -» snifter
heves szóváltásba keveredik -» to come to high words
heves szóváltásra került sor -» words ran high
heves természet -» warm temper
heves vágy -» keenness
heves vér -» hot blood
heves vérmérséklet -» temperament
heves vita -» animated discussion
heves vita -» heated debate
hevesen -» acutely
hevesen -» ardently
hevesen -» fervently
hevesen -» feverishly
hevesen -» heatedly
hevesen -» hot
hevesen -» intensely
hevesen -» keenly
hevesen -» mightily
hevesen -» rampageously
hevesen -» scone-hot
hevesen -» severely
hevesen -» sharp
hevesen -» violently
hevesen bírál -» to flay
hevesen dobog -» to pant
hevesen ellenez vmit -» to be dead set against sg
hevesen fúj -» to blow high
hevesen gesztikulál -» to fling one's arms about
hevesen kifakad -» to get at
hevesen kikel -» to fulminate
hevesen kritizál -» to flay
hevesen megtámad -» to lash
hevesen ver -» to pant
hevesség -» acuity
hevesség -» acuteness
hevesség -» bluster
hevesség -» dash
hevesség -» fierceness
hevesség -» impetuosity
hevesség -» keenness
hevesség -» metal
hevesség -» poignancy
hevesség -» rampageousness
hevesség -» rampancy
hevesség -» severity
hevesség -» vehemence
hevesség -» warmth
hevít -» to fire
hevít -» to flush
hevít -» to heat
hevít -» to warm up
hevít (érzés) -» to imbue
hevítés -» ignition
hévíz -» thermal spring
hévíz -» thermal waters
hevül -» to fire
hevül -» to flush
hévvel -» animatedly
hévvel dolgozik -» to be on the job
hexensussz -» lumbago
-hez -» on
-hez -» to
-hez -» unto
hézag -» airspace
hézag -» backlash
hézag -» clearance
hézag -» flaw
hézag -» gap
hézag -» interstice
hézag -» joint
hézag -» leak
hézag -» slack
hézagkikenés -» pointing
hézagkiöntés -» grout
hézagkiöntő anyag -» filler
hézagmentes -» tight
hézagmérés -» probing
hézagmérő -» probe
hézagol -» to joint
hézagol -» to slush
hézagolás -» pointing
hézagoló -» pointing-trowel
hézagoló szerszám -» pointer
hézagolóhabarcs -» pointing
hézagos -» gappy
hézagos -» imperfect
hézagos ismeret -» sketchy knowledge
hézagtakaró deszka -» batten
hézagtakaró léc -» batten
hézagzáróléc -» weather-strip
hezitál -» to hesitate
h-hang -» aspirate
hiába -» for nothing
hiába -» in vain
hiába -» to no avail
hiába -» to no effect
hiába -» to no end
hiába -» vainly
hiába -» without avail
hiába beszél -» to waste one's words
hiába beszél -» to waste one's breath
hiába beszél -» to waste words
hiába dolgozik -» to waste one's labour
hiába fáradozik -» to waste one's labour
hiába fenyegetőzik -» to bay at the moon
hiába kiabál -» to bay at the moon
hiába minden! -» no go!
hiába pazarolja az erejét -» to waste one's shot
hiábavaló -» fiddling
hiábavaló -» frustrate
hiábavaló -» futile
hiábavaló -» of no avail
hiábavaló -» purposeless
hiábavaló -» unavailable
hiábavaló -» unavailing
hiábavaló -» useless
hiábavaló -» vain
hiábavaló beszéd -» piffle
hiábavaló erőfeszítés -» rope of sand
hiábavaló erőfeszítést tesz -» to flog a dead horse
hiábavaló erőlködés -» rope of sand
hiábavaló munkát végez -» to plough the sands
hiábavaló út -» fool's errand
hiábavaló volta vminek -» impertinence
hiábavalóan -» futilely
hiábavalóan -» unavailingly
hiábavalóan -» uselessly
hiábavalóan -» vainly
hiábavalóan dolgozik -» to waste one's labour
hiábavalóan fáradozik -» to waste one's labour
hiábavalóan feláldoz vmit -» to make a waste of sg
hiábavalóság -» fillip
hiábavalóság -» futility
hiábavalóság -» idleness
hiábavalóság -» piffle
hiábavalóság -» vainness
hiábavalóság -» vanity
hiány -» absence
hiány -» blank
hiány -» dearth
hiány -» defect
hiány -» deficiency
hiány -» deficit
hiány -» desideratum, desiderata
hiány -» failure
hiány -» imperfection
hiány -» lack
hiány -» miss
hiány -» scarcity
hiány -» shortage
hiány -» shortfall
hiány -» ullage
hiány -» want
hiány és többlet -» shorts and overs
hiányában -» failing
hiányában -» in absence of
hiányában -» wanting
hiánycikk -» in short supply
hiányjel -» blank
hiányjelző kartonnyelv -» flag
hiányol -» to miss
hiányos -» bare
hiányos -» defective
hiányos -» deficient
hiányos -» gappy
hiányos -» imperfect
hiányos -» incomplete
hiányos -» scant
hiányos -» scanty
hiányos -» scrimp
hiányos -» scrimpy
hiányos -» short
hiányos -» skimpy
hiányos -» wanting
hiányos fejlettség -» moderate development
hiányos ívek -» waste sheets
hiányos jelleg -» wantingness
hiányos lapok -» waste sheets
hiányos szállítás -» short delivery
hiányos személyzetű -» under-staffed
hiányos táplálkozás -» malnutrition
hiányos volta vminek -» incompleteness
hiányos volta vminek -» incompletion
hiányosan -» barely
hiányosan -» scantily
hiányosan -» scantly
hiányosan bútorozott szoba -» room bare of furniture
hiányosan címzett levél -» blind letter
hiányosan öltözve -» thinly clad
hiányosan táplál -» to underfeed, underfed
hiányosan táplált -» underfed
hiányosan táplált -» undernourished
hiányosnak minősít -» to fault
hiányosnak talál -» to fault
hiányosság -» defect
hiányosság -» deficiency
hiányosság -» fault
hiányosság -» flaw
hiányosság -» imperfection
hiányosság -» incompleteness
hiányosság -» incompletion
hiányosság -» scantiness
hiányosság -» wantingness
hiányt kiszámít -» to ullage
hiányt megállapít -» to ullage
hiánytalan -» full
hiánytalan -» full-blood
hiánytalan -» unfailing
hiányzik -» to be absent
hiányzik -» to be missing
hiányzik -» to be unaccounted for
hiányzik -» to be wanting
hiányzik -» to fail
hiányzik -» to fault
hiányzik -» to lack
hiányzik -» to want
hiányzik egy kereke -» have a screw loose
hiányzik egy lap -» one sheet is wanting
hiányzik egy lap -» there is one sheet wanting
hiányzik neki a verés -» to ask for a thrashing
hiányzik vmije -» to be out of sg
hiányzó -» absent
hiányzó -» unaccounted
hiányzó -» wanting
hiányzó jelleg -» wantingness
hiátus -» hiatus
hiba -» amiss
hiba -» blemish
hiba -» bloomer
hiba -» blooper
hiba -» blue
hiba -» blunder
hiba -» bobble
hiba -» break
hiba -» clinker
hiba -» default
hiba -» demerit
hiba -» error
hiba -» failing
hiba -» failure
hiba -» fault
hiba -» flaw
hiba -» flub-up
hiba -» glitch
hiba -» incongruence
hiba -» incongruity
hiba -» lapse
hiba -» malformation
hiba -» miss
hiba -» mistake
hiba -» shortcoming
hiba -» slip
hiba -» trip
hiba -» trouble
hiba -» wrong
hiba csúszott a számításba -» the figures don't add up
hibahatár -» margin of error
hibájául ró fel vkinek vmit -» to lay sg to sy's charge
hibajavító festék -» correcting fluid
hibajavító festék -» correction fluid
hibajegyzék -» errata
hibák ellenére -» warts and hell
hibakereső -» fault-finder
hibakereső -» trouble-shooter
hibákkal együtt -» warts and hell
hibamentes -» fail-safe
hibán ér vkit -» to put sy in the wrong
hibán kap vkit -» to put sy in the wrong
hibapont -» penalty
hibás -» bad
hibás -» to be at fault
hibás -» to be in fault
hibás -» to bear the blame
hibás -» culpable
hibás -» defective
hibás -» erroneous
hibás -» false
hibás -» faulty
hibás -» flawed
hibás -» flawful
hibás -» flawy
hibás -» impolitic
hibás -» malfunctioning
hibás -» peccant
hibás -» unjust
hibás -» unsound
hibás -» vicious
hibás -» wrong
hibás beállítás -» maladjustment
hibás bemutatás -» misrepresentation
hibás címzés -» misdirection
hibás darab -» waster
hibás egyeztetés -» false concord
hibás együtthangzó orgonasíp -» cipher
hibás előadás -» misrepresentation
hibás gyújtás -» misfire
hibás gyújtás -» misfiring
hibás gyümölcs -» bruised fruit
hibás hang -» wrong note
hibás ismétlés -» double
hibás ívek -» waste sheets
hibás módszert alkalmaz -» to go on wrong lines
hibás nézetek -» wrong ideas
hibás rajt -» false start
hibásan -» erroneously
hibásan -» impoliticly
hibásan alkalmaz -» to misapply
hibásan beállított -» maladjusted
hibásan beszél -» to slur
hibásan beszél -» to slur one's words
hibásan idéz -» to misquote
hibásan poroszkál -» to rack
hibásan számít -» to miscalculate
hibásan számol -» to miscount
hibásan számol meg -» to miscount
hibásan teljesít -» to default
hibásan válaszol -» to answer wrong
hibásnak talál -» to find fault with
hibásnak tart vkit -» to hold sy culpable
hibásnak tüntet fel vkit vmiben -» to put sy in the wrong
hibássá válni hagy -» to fault
hibát ejt -» to make a slip
hibát elkövető -» wrong
hibát keres vmiben -» to pick holes in sg
hibát követ el -» to bobble
hibát követ el -» to commit a fault
hibát követ el -» to commit an error
hibát követ el -» to go wrong
hibát követ el -» to make a mistake
hibát követ el -» to make an error
hibát követ el -» to trip
hibát talál vmiben -» to pick holes in sg
hibátlan -» clear
hibátlan -» correct
hibátlan -» entire
hibátlan -» flawless
hibátlan -» immaculate
hibátlan -» infallible
hibátlan -» irreproachable
hibátlan -» perfect
hibátlan fa -» clear timber
hibátlanul -» flawlessly
hibátlanul -» immaculately
hibázik -» to be at fault
hibázik -» to bobble
hibázik -» to commit a fault
hibázik -» to commit an error
hibázik -» to crap out
hibázik -» to err
hibázik -» to fault
hibázik -» to flub
hibázik -» to flub up
hibázik -» to go wrong
hibázik -» to lapse
hibázik -» to make an error
hibázik -» to pull a boner
hibáztat -» to blame
hibáztat -» to fault
hibáztat -» to incriminate
hibáztat vkit -» to lay the blame on sy
hibáztat vkit vmiért -» to blame sy for sg
hibáztat vkit vmiért -» to lay sg at sy's door
hibáztatható -» culpable
hibbant -» crazed
hibbant -» queer
hibbant -» queer in the head
hibernáló rovarok téli szállása -» cache
hibiszkusz -» hibiscus
hibrid -» hybrid
hibrid -» mule
hibrid alakot hoz létre -» to hybridize
hibridizál -» to hybridize
híd -» bridge
híd -» brig
híd alatt -» below the bridge
híd útteste -» road of a bridge
hidászalakulat -» pontoon-corps
hidászosztag -» pontoon train
hidat épít -» to bridge
hidat ver -» to bridge
hidd el nekem -» you may take my word for it
híddaru -» overhead crane
hideg -» bleak
hideg -» chilling
hideg -» chill
hideg -» chilly
hideg -» clammy
hideg -» cold
hideg -» coldness
hideg -» cool
hideg- -» cryo-
hideg -» frigid
hideg -» frosty
hideg -» icy
hideg -» metallic
hideg -» sexless
hideg -» steely
hideg -» stony
hideg -» unimpassioned
hideg -» unloving
hideg alakíthatóság -» ductility
hideg borogatás -» cold pack
hideg edzés -» chilling
hideg és meleg folyóvíz a szobákban -» hot and cold water in the rooms
hideg és nedves idő -» raw weather
hideg felvágott -» cold buffet
hideg is meleg is -» it's like curate's egg
hideg izzadsággal lepett -» clammy
hideg levegő -» eager air
hideg spanyol zöldségleves -» gazpacho
hideg személy -» cold turkey
hideg vacsora -» buffet supper
hideg van? nincs. -» is it cold? no it isn't.
hideg víz -» cold water
hidegen -» coldly
hidegen -» coolly
hidegen -» frigidly
hidegen -» icily
hidegen -» stonily
hidegen hagyja vmi -» to be untouched by sg
hidegérzet -» feeling of cold
hidegháború -» cold war
hidegrázás -» cold shivers
hidegrázás -» creeps
hidegrázás -» horror
hidegrázás -» shake
hidegrázás -» shivering-fit
hidegre tesz -» to deep-six
hidegre tesz -» to ice
hidegre tesz vkit -» to make cold meat of sy
hidegre tesz vkit -» to make meat of sy
hidegség -» chill
hidegség -» coldness
hidegség -» frigidity
hidegség -» stoniness
hidegtál -» cold cuts
hidegtől elzsibbadt végtagok -» limbs cramped by the cold
hidegtől megdermedt végtagok -» limbs cramped by the cold
hidegtől meggémberedett -» benumbed with cold
hidegtől meggémberedett kezek -» hands numb with cold
hidegtől meggémberedett kezet -» hands insensible from cold
hidegtől meggémberedve -» stiff with cold
hidegtől megmeredve -» stiff with cold
hidegtől való elhomályosodás -» chill
hidegtől való fakulás -» chill
hidegvacsora -» cold collation
hidegvágó -» flat jumper
hidegvér -» aplomb
hidegvér -» imperturbability
hidegvér -» phlegm
hidegvér -» sang-froid
hidegvér -» self-control
hidegvér! -» come! come!
hidegvér! -» keep cool!
hidegvér! -» keep your hair on!
hidegvérét megőrzi -» to keep one's wits about one
hidegvérrel -» imperturbably
hidegvérrel -» in cold blood
hidegvérű -» calm
hidegvérű -» ectothermal
hidegvérű -» imperturbable
hidegvérű -» nonchalant
hidegvérű -» unemotional
hidegvérű állat -» ectotherm
hidegvérűen -» coolly
hídív -» bay
hídív magassága -» depth of a bridge arch
hídképződés -» bridging
hídlábköz -» bay
hídlás -» beams and joints
hídmérleg -» platform balance
hídmérleg -» platform scale
hídmérleg -» weight-bridge
hídnyílás -» bay
hídnyílás -» break
hídon alul -» below the bridge
hídoszlop -» pier
hídpadlózat -» platform
hídpálya -» deck
hídpillér -» pier
hidra -» hydra
hidra-féle -» hydra
hidrál -» to hydrate
hidrálás -» hydration
hidráns -» hydrant
hidrargillit -» hydrargilite
hidrát -» hydrate
hidratáció -» hydration
hidratál -» to hydrate
hidratálás -» hydration
hidratáló krém -» moisturising cream
hidratáló krém -» moisturizer
hidratáló krém -» moisturizing cream
hidraulika -» hydraulics
hidraulikus -» hydraulic
hidraulikus -» hydraulician
hidraulikus cement -» hydraulic cement
hidraulikus emelőjű szerelőgépkocsi -» hydraulic platform lorry
hidraulikus emelőjű szerelőgépkocsi -» hydraulic platform truck
hidraulikus fék -» hydraulic brake
hidraulikus felvonó -» hydraulic elevator
hidraulikus felvonó -» hydraulic lift
hidraulikus kos -» hydraulic ram
hidraulikus mérnök -» hydraulic engineer
hidraulikus mérnök -» hydraulician
hidraulikus osztályozó -» siphon separator
hidraulikus regulátor szelep -» regulation siphon
hidraulikus sajtó -» hydraulic press
hidraulikus szabályozó szelep -» regulation siphon
hidraulikusan -» hydraulically
hidrodinamikai -» hydrodynamic
hidrofon -» hydrophone
hidrogénbomba -» fusion bomb
hidrogénez -» to hydrate
hidrogénezés -» hydration
hidrogénion -» proton
hidrogénszulfát -» bisulfate
hidrometrálás -» elutriation
hídvám -» toll
hídverés -» bridging
hiéna -» hyena
hierarchia -» hierarchy
hierarchikus -» hierarchical
hierarchikus -» hierarchal
hierarchikus -» hierarchic
hieratikus -» hieratic
hifi torony -» hi-fi equipment
híg -» dilute
híg -» extenuate
híg -» liquid
híg -» tenuous
híg -» thin
híg -» watery
híg -» weak
híg cementhabarcs -» neat cement
híg habarccsal kiönt -» to grout
híg mészhabarcs -» grout
híg sár -» paddle
híg sár -» sludge
híg sav -» sour
higany- -» mercurial
higany -» mercury
higany -» quicksilver
higany tartalmú -» mercurial
higanyos -» mercurial
hígfolyósság -» castability
hígfolyósság -» fluidity
higgadt -» collected
higgadt -» composed
higgadt -» demure
higgadt -» equal
higgadt -» imperturbable
higgadt -» level-headed
higgadt -» philosophical
higgadt -» placid
higgadt -» quiescent
higgadt -» sedate
higgadt -» self-possessed
higgadt -» serene
higgadt -» sober
higgadt -» staid
higgadt -» unperturbed
higgadt -» unruffled
higgadt ember -» man of poise
higgadt kedély -» even temper
higgadtan -» coolly
higgadtan -» demurely
higgadtan -» imperturbably
higgadtan -» moderately
higgadtan -» philosophically
higgadtan -» placidly
higgadtan -» sedately
higgadtan -» serenely
higgadtan -» soberly
higgadtság -» balance
higgadtság -» composure
higgadtság -» evenness
higgadtság -» imperturbation
higgadtság -» poise
higgadtság -» sang-froid
higgadtság -» self-possession
higgadtság -» serenity
higgadtság -» staidness
higgadtság -» stoicism
higiénia -» hygiene
higiénia -» sanitation
higiénikus -» hygienic
higiénikus -» sanitary
higiénikussá tesz -» sanitize
higiénikussá tesz -» to sanitize
hígít -» to attenuate
hígít -» to dilute
hígít -» to extenuate
hígít -» to slack
hígít -» to thin
hígít -» to water
hígít -» to weaken
hígít (meszet) -» to slacken
hígítás -» extenuation
higító -» attenuative
hígító -» diluent
hígító -» paint thinner
higított -» attenuated
higított sósav -» spirit of salts
higított sósav -» spirits of salts
hígját leönti -» to decant
higroszkópos -» hygroscopic
hígság -» tenuity
hígság -» tenuousness
hígtrágya -» liquid manure
hígul -» to attenuate
hígulás -» attenuation
hígvelejű -» hare-brained
hihetetlen -» beyond belief
hihetetlen -» inconceivable
hihetetlen -» incredible
hihetetlen -» marvellous
hihetetlen -» marvelous
hihetetlen -» steep
hihetetlen -» unbelievable
hihetetlen -» unthinkable
hihetetlen -» wondrous
hihetetlen magyarázat -» cock and bull story
hihetetlen módon -» unbelievably
hihetetlen történet -» cock and bull story
hihetetlen történet -» cock-and-bull story
hihetetlen! -» that beats the Dutch!
hihetetlenkedve -» incredulously
hihetetlenül -» incredibly
hihetetlenül -» unbelievably
hihetetlenül ritka -» blue dahila
hihető -» believable
hihető -» credible
hihető -» easy of belief
hihetőség -» credence
hihetőség -» credibility
híján -» wanting
híján van vminek -» to be hard up for sg
híján van vminek -» to be short of sg
híján van vminek -» to lack
hím -» buck
hím -» dog
hím -» male
hím állat -» jack
hím állat -» tom
hím bálna -» bull whale
hím madár -» cock
hím szamár -» jackass
himalájai fácán -» cheer
himalájai majomember -» abominable snowman
himalájai óriás majomember -» abominable snowman
himba -» beam
himba -» fly
himba -» rocker
himbacsapágy -» rocker bearing
himbál -» to rock
himbál -» to slew
himbál -» to slue
himbál -» to sway
himbál -» to swing, swung
himbálás -» slew
himbálás -» slue
himbálódzás -» roll
himbálódzás -» slew
himbálódzás -» slue
himbálódzás -» swing
himbálódzik -» to blow to and fro
himbálódzik -» to jiggle
himbálódzik -» to roll
himbálódzik -» to slew
himbálódzik -» to slue
himbálódzik -» to swag
himbálódzik -» to swing, swung
himbálódzó -» rolling
himbálózás -» swag
himbálózás -» sway
himbálózik -» to rock
hímez -» to embroider
hímez -» to work
hímezés-hámozás -» shuffle
hímezés-hámozás -» tergiversation
hímez-hámoz -» to ham and haw
hímez-hámoz -» to tergiversate
hímez-hámoz -» to wiggle
hímez-hámoz -» to wriggle
himlő -» pock
himlő -» pox
himlő -» smallpox
himlőhely -» pit
himlőhely -» pitting
himlőhely -» pock-mark
himlőhelyes -» pitted
himlőhelyes -» pocked
himlőhelyes -» pock-marked
himlőhelyes -» pockmarked
himlőhelyessé tesz -» to pit
himlőhólyag -» pock
hímnemű (névszó) -» masculine
hímnős -» hermaphrodite
himnusz -» anthem
himpellér -» bad egg
himpellér -» rotter
himpellér -» scallywag
hímpor -» pollen
hímrím -» masculine rhyme
hímvessző -» dickey
hímvessző -» dicky
hímvessző -» dong
hímvessző -» dork
hímvessző -» john thomas
hímvessző -» shaft
hímvessző -» thingy
hímvessző -» weenie
hímvessző -» willy
hímvessző -» yard
hímzés -» embroidery
hímzés -» fancy work
hímzőcérna -» silk thread
hínár -» seaweed
hínár -» tang
hínár -» tangle
hindu -» Hindoo
hindu -» Hindu
hindu dada -» ayah
hindu dajka -» ayah
hindu himnusz -» mantra
hindu isten Visnu egyik alakja -» juggernaut
hindu komorna -» ayah
hindu női tóga -» saree
hindu női tóga -» sari
hindu szöveg -» mantra
hindu tudós -» pundit
hindu úr -» baboo
hindu úr -» swami
hindu vallásoktató -» swami
hindu zenei motívum -» raga
hinni nem tudás -» disbelief
hint -» to scatter
hint -» to sprinkle
hint -» to strew, strewed, strewn
hint -» to strew
hinta -» swing
hintaló -» hobbyhorse
hintaló -» rocking horse
hintapolitika -» shuttlecock policy
hintaszék -» rocker
hintaszék -» rocking chair
hintázás -» sway
hintázás -» swing
hintázik -» to swing, swung
hintázó járás -» lilt
hintázó járás -» lilting gait
hintázó járásmód -» lilting gait
hintáztat -» to rock
hintáztat -» to swing, swung
hintáztatás -» sway
hintó -» chaise
hintó -» rig
hintó felfüggesztő szíjazata -» brace
hintó párnázott könyöklője -» side quarter
hintón jár -» to coach
hintón megy -» to coach
hintón való utazás -» coaching
hintőpor -» talc-powder
hintőpor -» talcum powder
hiperbola -» hyperbola
hiperbola -» hyperbolic curve
hiperbolaszerűen -» hyperbolically
hiperbolikus -» hyperbolic
hiperbolikusan -» hyperbolically
hiperboloid -» hyperboloid
hipermodern -» new-fangled
hipermodern -» newfangled
hipertrófia -» hypertrophy
hipnotikus -» hypnotic
hipnotikus -» mesmeric
hipnotikus állapot -» hypnosis
hipnotizál -» to hypnotise
hipnotizál -» to hypnotize
hipnotizál -» to magnetize
hipnotizál -» to mesmerize
hipnotizálás -» hypnotism
hipnotizáló -» mesmeric
hipnotizmus -» hypnotism
hipnotizőr -» hypnotist
hipnózis -» hypnosis
hipoallergén -» hypoallergenic
hipochondria -» hypo
hipofízis -» pituitary gland
hipokrita -» hypocrite
hipokrita -» hypocritical
hipokrízis -» hypocrisy
hipotetikus -» hypothetical
hippi -» hippy
hír -» buzz
hír -» distinction
hír -» fame
hír -» information
hír -» item
hír -» oil
hír -» report
hír -» rumor
hír -» rumour
hír -» tidings
hír -» word
híradás -» message
híradó -» topical
híradó -» topicalities
híradó csapatok -» signal troops
híradó harcászat -» signal tactics
híradó tiszt -» wireless officer
híradós -» signalman, signalmen
híradós alakulat -» corps of signals
híradós alakulat -» signal corps
híradós alakulat -» signal unit
híradós fegyvernem -» corps of signals
híradós fegyvernem -» signal corps
híradósok -» corps of signals
híradósok -» signal corps
híranyag -» dispatch
híranyagközlés -» dispatch
hírcsatorna -» signal channel
hirdet -» to advertise
hirdet -» to plug
hirdet -» to promulgate
hirdet -» to propagate
hirdet -» to sound
hirdetés -» ad
hirdetés -» advert
hirdetés -» advertisement
hirdetés -» advertising
hirdetés -» insertion
hirdetés -» publicity
hirdetés útján -» through an advertisement
hirdetésekkel teleaggat -» to plaster with advertisements
hirdetésekkel teleragaszt -» to plaster with advertisements
hirdetési díj -» advertising rate
hirdetési eszköz -» advertising medium
hirdetési iroda tulajdonosa -» advertising agent
hirdetési iroda vezetője -» advertising agent
hirdetési rovat -» advertising space
hirdetési ügynök -» adman, admen
hirdetési ügynök -» advertising agent
hirdetési ügynökség -» advertising agency
hirdetésszöveg -» plug
hirdetést betesz az újságba -» to put an advertisement in the paper
hirdetést tesz közzé -» to advertise
hirdetést tesz közzé vmiben -» to put an advertisement in sg
hirdeti az evangéliumot -» to evangelize
hirdeti az igét -» to evangelize
hirdetmény -» announcement
hirdetmény -» bill
hirdetmény -» proclamation
hirdetmény -» public summons
hirdető -» advertiser
hirdető -» advertising
hirdető -» propagator
hirdetőoszlop -» advertising pillar
hirdetőtábla -» billboard
hirdetőtábla -» board
hirdetőtábla -» bulletin board
hirdetőtábla -» hoarding
hirdetőtábla -» notice board
hirdetőtábla -» notice-board
hirdopulper -» hydropulper
hirdopulperezés -» hydropulping
híre jár -» to get around
híre jár -» to get round
híre jött, hogy -» word came that
híre örökké élni fog -» his fame will endure for ever
híred nagyon elszomorít -» your news distresses me greatly
híred nagyon lesújt -» your news distresses me greatly
híred nagyon lever -» your news distresses me greatly
hírek -» advices
hírek -» news
hírek -» news bulletin
hírek szerint -» according to the scuttlebutt
hírek szerint -» from what I hear
hírértékű -» newsworthy
híres -» to be renowned
híres -» celebrated
híres -» famed
híres -» famous
híres -» hot
híres -» illustrious
híres -» memorable
híres -» noted
híres -» renowned
híres -» reputed
híres ember -» celebrity
híres ember -» name
híres ember -» notability
híres művek nyilvános felolvasása -» penny readings
híres személy -» notoriety
híres szépség -» toast
híres vmiről -» to be noted for sg
híres vmiről -» have a name for sg
híressé lesz -» to win fame
híressé tesz -» to put on the map
híressé válik -» to get a name
híressé válik -» to get fame
híressé válik -» to get oneself a name
híresség -» celebrity
híresség -» lion
híresség -» notoriety
hírességek -» talent
híresztel -» to rumor
híresztel -» to rumour
híresztel -» to set afloat
híresztel -» to trumpet
híresztelés -» rumor
híresztelés -» rumour
hírhedt -» flagrant
hírhedt -» notorious
hírhedtség -» evil repute
hírig -» beating
hirig -» mill
hirig -» punch-up
hirig -» roughhouse
hirig -» scuffle
hírközlemény -» news bulletin
hírközlési statisztika -» telecommunication statistics
hírközlő szerv -» organ
hírközpont -» message centre
hírközpont -» signal office
hírlap -» sheet
hírlapi beszámolót ír -» to cover
hírlapi kacsa -» mare's nest
hírlik -» to be in the air
hírlik -» it's in the air
hírmagyarázó -» commentator
hírnév -» bays
hírnév -» boast
hírnév -» celebrity
hírnév -» distinction
hírnév -» fame
hírnév -» kudos
hírnév -» luster
hírnév -» lustre
hírnév -» name
hírnév -» renown
hírnév -» report
hírnév -» reputation
hírnév -» repute
hírneves -» reputed
hírnévre tesz szert -» to get a name
hírnévre tesz szert -» to get fame
hírnévre tesz szert -» to get oneself a name
hírnévre tesz szert -» to make a name for oneself
hírnévre tesz szert -» to win renown
hírnök -» forerunner
hírnök -» guard
hírnök -» herald
hírnök -» messenger
hírnök -» postilion
hírnök -» postillion
hírolvasó -» newsreader
hírszerző -» secret agent
hírszerzőket szállító pilóta -» pick-up pilot
hírszolgálati iroda -» syndicate
hírt ad -» to report
hírt ad vkinek vmiről -» to send sy word of sg
hírt elmond -» to retail
hírt hoz vkinek vmiről -» to bring word of sg to sy
hírt kap vkiről -» have news from sy
hírt kap vkitől -» to hear from sy
hírt kíméletlenül közöl -» to announce news bluntly
hírt tapintatosan közöl -» to break the news gently
hirtelen -» abrupt
hirtelen -» abruptly
hirtelen -» all at once
hirtelen -» all of a sudden
hirtelen -» dead
hirtelen -» hasty
hirtelen -» headfirst
hirtelen -» headlong
hirtelen -» momentarily
hirtelen -» momentary
hirtelen -» on a sudden
hirtelen -» out of the blue
hirtelen -» overnight
hirtelen -» plump
hirtelen -» pop
hirtelen -» precocious
hirtelen -» quick on the trigger
hirtelen -» quick on the draw
hirtelen -» rapid
hirtelen -» rash
hirtelen -» rashly
hirtelen -» sharp
hirtelen -» short
hirtelen -» slap
hirtelen -» smack
hirtelen -» snap
hirtelen -» snoring
hirtelen -» spasmodic
hirtelen -» speedily
hirtelen -» sudden
hirtelen -» suddenly
hirtelen -» warm
hirtelen agyába villant egy ötlet -» an idea rushed into his mind
hirtelen agyába villant egy gondolat -» an idea rushed into his mind
hirtelen alámerít -» to crash-dive
hirtelen alámerül -» to crash-dive
hirtelen alámerülés -» crash-dive
hirtelen befékez -» to jam on the brakes
hirtelen befordul -» to whip round
hirtelen behabzsol -» to wolf down one's food
hirtelen behatolás -» incursion
hirtelen beindítás -» lightning pick-up
hirtelen bekacsol -» to snap on
hirtelen bekap -» to wolf down one's food
hirtelen búcsút mond -» to skip
hirtelen elfordít -» to yaw
hirtelen elfordul -» to flounce
hirtelen elfordul -» to yaw
hirtelen elindul -» to strike out
hirtelen elkap -» to snatch
hirtelen elmezavar -» brain-storm
hirtelen elragad -» to snatch
hirtelen eltér -» to yaw
hirtelen eltérít -» to yaw
hirtelen eltörés -» snapping
hirtelen elvetődik -» to yaw
hirtelen ember -» hothead
hirtelen érkezik -» to nick in
hirtelen esésű -» precipitous
hirtelen eszébe villant egy ötlet -» an idea rushed into his mind
hirtelen eszébe villant egy gondolat -» an idea rushed into his mind
hirtelen fékezés -» snub
hirtelen felemeli az árakat -» to rush up the prices
hirtelen felkap -» to snatch up
hirtelen fellépő elmezavar -» brainstorm
hirtelen felszöktet -» to sky-rocket
hirtelen felugrat -» to sky-rocket
hirtelen felugrik vackáról és eliramodik -» to bolt from cover
hirtelen felveri az árakat -» to rush up the prices
hirtelen fordulat -» quirk
hirtelen fordulat -» revulsion
hirtelen gondolata támadt -» an idea rushed into his mind
hirtelen gyors mozdulat -» flounce
hirtelen harag -» huff
hirtelen harag -» pet
hirtelen haragú -» hot-tempered
hirtelen haragú -» quick to anger
hirtelen haragú -» quick-tempered
hirtelen haragú -» sudden
hirtelen haragú ember -» scot
hirtelen hátrafordul -» to wheel about
hirtelen hátrafordul -» to wheel round
hirtelen hátszélből felfut -» to broach to
hirtelen hátszélből felluvol -» to broach to
hirtelen heves mozdulat -» fling
hirtelen hóvihar -» scurry
hirtelen hűtés -» quenching
hirtelen időváltozás -» snap
hirtelen irányváltoztatás -» yaw
hirtelen irányváltoztatás -» yawing
hirtelen jó ötlet -» brain-storm
hirtelen jó ötlet -» brain-wave
hirtelen jött nagyszerű gondolat -» flash of wit
hirtelen kérdést tesz fel -» to fire a question at sy
hirtelen kezd vmibe -» to break into
hirtelen kisüt -» to sauté
hirtelen kiszalad -» to pop out
hirtelen kitár -» to fling open
hirtelen kitérít -» to yaw
hirtelen kitérő testfordulat -» volt
hirtelen kitörés -» gust
hirtelen kitörés -» spurt
hirtelen leereszt -» to dip
hirtelen lefékez -» to pull up
hirtelen lefékez -» to pull up short
hirtelen lefékez -» to snub
hirtelen lejt (út) -» to plunge
hirtelen lejtő -» plunging
hirtelen lelassulás -» fall-off
hirtelen lelök -» to plonk
hirtelen lelök -» to plunk
hirtelen létrejön -» to spring into existence
hirtelen más tárgyra tér -» to fly off at a tangent
hirtelen más tárgyra tér -» to go off at a tangent
hirtelen megakaszt -» to check
hirtelen megáll -» to bring up
hirtelen megáll -» to pull up short
hirtelen megáll -» to stop dead
hirtelen megáll -» to stop short
hirtelen megáll -» to stop in one's tracks
hirtelen megállás -» check
hirtelen megállás -» dead stop
hirtelen megállás -» hitch
hirtelen megállít -» to bring up short
hirtelen megállít -» to bring up
hirtelen megállítás -» check
hirtelen megemel -» to sky-rocket
hirtelen megfordul -» to flounce
hirtelen megfordul -» to turn short
hirtelen megfordul -» to whip round
hirtelen megfordul (szél) -» to chop about
hirtelen megfordul (szél) -» to chop round
hirtelen megkap -» to snatch
hirtelen megkötött házasság -» speedily concluded marriage
hirtelen meglógás -» skedaddle
hirtelen meglök -» to jolt
hirtelen megrohan vmit -» to make a swoop upon sg
hirtelen megrohan vmit -» to swoop down upon sg
hirtelen megrohanás -» swoop
hirtelen megtorpanás -» check
hirtelen megy -» to pop
hirtelen mozdulat -» animated gesture
hirtelen mozdulat -» flounce
hirtelen nőtt -» overgrown
hirtelen növekedés -» quick growth
hirtelen otthagy -» to skip
hirtelen ömlés -» onrush
hirtelen összeállított csapat -» scratch team
hirtelen összeomlik -» to crash down
hirtelen összezavar -» to throw, threw, thrown
hirtelen ötlete támadt -» an idea rushed into his mind
hirtelen rántás -» twitch
hirtelen sült -» sauté
hirtelen sült -» sautée
hirtelen széllökés -» sudden squall
hirtelen szélroham -» sudden squall
hirtelen szert tesz vmire -» to strike, struck
hirtelen szétszóródás -» skedaddle
hirtelen színvonalsüllyedés -» bathos
hirtelen szúr -» to lunge
hirtelen szúrás -» lunge
hirtelen támad -» to spring, sprang, sprung
hirtelen támadás -» coup de main
hirtelen támadás -» dash
hirtelen támadás -» raid
hirtelen támadt nagyszerű gondolat -» flash of wit
hirtelen természet -» quick temper
hirtelen természet -» warm temper
hirtelen tesz -» to pop
hirtelen tevékenységre serkent -» to galvanize into action
hirtelen utánakap vminek -» to snatch at sg
hirtelen utánanyúl vminek -» to snatch at sg
hirtelen ütés -» sucker punch
hirtelen válasz -» pat answer
hirtelen változás -» break
hirtelen változás -» revulsion
hirtelen változások -» chops and charges
hirtelenkedés -» impetuosity
hirtelenkedő -» impetuous
hirtelenség -» dispatch
hirtelenség -» suddenness
hirtelenszőke -» tow-headed
hirtelenszőke hajú -» tow-headed
hírügynökség -» syndicate
hírül ad -» to report
hírül ad vkinek vmit -» to send sy word of sg
hírül hoz vkinek vmit -» to bring word of sg to sy
hírverés -» promotion
hírverés -» propaganda
hírverés -» publicity
hírverő -» booster
hírzárlat -» black-out
hírzárlat -» news black-out
Hispánia -» Hispania
Hispániai -» Hispanic
hispanicismus -» hispanicism
história -» story
hisz -» to believe
hisz -» to calculate
hisz -» to expect
hisz -» to fancy
hisz -» to guess
hisz -» to trust
hisz vminek -» to take for
hiszekegy -» credo
hiszekegy -» creed
hiszékeny -» credulous
hiszékeny -» green
hiszékeny -» gullible
hiszékeny -» quick of belief
hiszékeny ember -» angel
hiszékeny ember -» bumpkin
hiszékeny ember -» sap
hiszékeny ember -» sucker
hiszékenyen -» fondly
hiszékenység -» credulity
hiszékenység -» gullibility
hiszi a piszi! -» get on with you!
hiszterézis -» hysteresis
hiszterézishurok -» hysteresis loop
hisztéria -» hysteria
hisztériás kitörés -» hysterics
hisztériás roham -» hysterics
hisztérikus -» hysteric
hisztérikus -» hysterical
hisztérikus roham -» conniption fit
hiszti -» fireworks
hisztizés -» fireworks
hisztizik -» to be in a tantrum
hisztizik -» to create
hit -» belief
hit -» conviction
hit -» faith
hit -» persuasion
hitbizomány -» entail
hitbizományt létesít -» to found an entail
hitbizományul hagy vkire -» to entail an estate on sy
hitbuzgalmi -» devotional
hitehagyás -» apostasy
hitehagyott -» apostate
hitehagyott -» pervert
hitehagyott -» renegade
hitel -» credence
hitel -» credit
hitel -» supplies
hitel -» tick
hitel -» trust
hitelbe adott -» on trust
hitelbe iszik a kocsmában -» to run a score at a public house
hitelbe iszik az italboltban -» to run a score at a public house
hitelbe kap pénzt -» to get money on the cuffs
hitelbe vesz -» to buy on tick
hitelben szállít vmit -» to supply sg on trust
hiteles -» authentic
hiteles -» authoritative
hiteles -» genuine
hiteles -» pukka
hiteles -» true
hiteles -» trustworthy
hiteles értesülés -» pukka gen
hiteles feljegyzések -» records
hiteles forrásból -» from a trustworthy source
hiteles irat -» legal document
hiteles kiadmány -» estreat
hiteles másolat -» certified copy
hiteles másolat -» estreat
hiteles másolat -» true copy
hiteles mérték -» standard
hiteles okmány -» legal document
hiteles tanú -» trustworthy witness
hitelesen -» genuinely
hitelesít -» to attest
hitelesít -» to authenticate
hitelesít -» to calibrate
hitelesít -» to certify
hitelesít -» to corroborate
hitelesít -» to notarize
hitelesít -» to seal
hitelesít -» to test
hitelesít -» to true
hitelesít -» to true up
hitelesítés -» authentication
hitelesítés -» calibration
hitelesítés -» corroboration
hitelesítés -» legitimation
hitelesítés -» sealing
hitelesítés -» sizing
hitelesítés -» standardization
hitelesített -» normalized
hitelesített másolat -» exemplified copy
hitelesítő -» corroborant
hitelesség -» accuracy
hitelesség -» authenticity
hitelesség -» genuineness
hitelesség -» trustworthiness
hitelesség -» truthfulness
hitelességét megállapítja -» to authenticate
hitelét veszti -» to fall into discredit
hitelétől megfoszt -» to discredit
hitelező -» creditor
hitelező -» demander
hitelező -» obligee
hitelezők -» holders of debt of claims
hitelkártya -» credit card
hitelképes -» creditable
hitelképes -» of good standing
hitelképes -» solvent
hitelképesség -» credit standing
hitelképesség -» financial standing
hitelképesség -» rating
hitelkeret -» appropriation
hitellevelünk bemutatója -» holder of our letter of credit
hitellevelünk birtokosa -» holder of our letter of credit
hitelre talál -» to gain credence
hitelszámla -» charge account
hitelszövetkezet -» credit union
hitelt ad -» to credit
hitelt ad -» to trust
hitelt ad vminek -» to attach credence to sg
hitelt ad vminek -» to give credence to sg
hitelt ad vminek -» to give credit to sg
hitelt érdemlő -» authentic
hitelt érdemlő -» credible
hitelt érdemlő -» trustworthy
hitelt érdemlően -» dependably
hitelt nyit -» to lodge credit
hitelt nyújt -» to accord credit
hitelt nyújt -» to credit
hitelt nyújt -» to grant credit
hiteltelen -» disbelieving
hiteltúllépést követ el -» to overdraw one's account
hitemre -» as I am an honest man
hitemre! -» by my troth!
hites feleségem -» my wedded wife
hites könyvvizsgáló -» certified public accountant
hitet tesz vmi mellett -» to confess to a thing
hitetlen -» incredulous
hitetlen -» infidel
hitetlen -» irreligious
hitetlen -» miscreant
hitetlen -» unbeliever
hitetlen -» unbelieving
hitetlen tamás -» doubting Thomas
hitetlenkedik -» to miscredit
hitetlenség -» disbelief
hitetlenség -» incredulity
hitetlenség -» infidelity
hitetlenség -» irreligion
hitetlenség -» irreligiosity
hitetlenség -» irreligiousness
hitetlenség -» unbelief
hitoktatás -» catechism
hitoktatás -» cateshesis, catecheses
hitoktatás -» divinity
hitrege -» myth
hitsorsos -» to be of the same communion
hitsorsos -» to belong to the same communion
hitszakadás -» schism
hitszegés -» breach of trust
hitszegés -» perfidy
hitszegés -» treason
hitszegő -» traitor
hitszegő -» traitorous
hitszegő -» treasonable
hitszegő -» treasonous
hitszegő -» truce-breaker
hitszónok -» preacher
hitszónoklat -» pulpit
hitszónokok -» pulpit
hittan -» divinity
hittanóra -» bible class
hittérítő -» missionary
hitterjesztési kongregáció papneveldéjének papja -» propagandist
hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja -» propaganda
hitterjesztési ügyek bíborosi minisztériuma -» propaganda
hittestvér -» to be of the same communion
hittestvér -» to belong to the same communion
hittestvérek -» brethren
hittétel -» dogma
hittitok -» mystery
hittudomány -» divinity
hittudomány -» theology
hittudományi -» theological
hittudományok doktora -» doctor of divinity
hittudós -» divine
hittudós -» theologian
hitújítás -» neology
hitújítás -» reformation
hitújító -» neologist
hitvallás -» confession
hitvallás -» credo
hitvallás -» creed
hitvallás -» faith
hitvallás -» profession
hitvallás -» profession of faith
hitvalló -» confessor
hitvalló -» professor
hitvány -» abject
hitvány -» base
hitvány -» bum
hitvány -» contemptible
hitvány -» despicable
hitvány -» dirty
hitvány -» groveling
hitvány -» grovelling
hitvány -» low-down
hitvány -» mean
hitvány -» pitiable
hitvány -» raffish
hitvány -» rascally
hitvány -» rinky-dink
hitvány -» rubbishy
hitvány -» scummy
hitvány -» scurvied
hitvány -» scurvy
hitvány -» shoddy
hitvány -» slim
hitvány -» sordid
hitvány -» sorry
hitvány -» squalid
hitvány -» tin-pot
hitvány -» trashy
hitvány -» unworthy
hitvány -» vile
hitvány -» villainous
hitvány -» worthless
hitvány -» wretch
hitvány -» yellow
hitvány alak -» low fellow
hitvány ember -» hound
hitvány ember -» polecat
hitvány ember -» rascal
hitvány féreg -» worm
hitvány féreg -» worm of a man
hitvány fickó -» bugger
hitvány fráter -» cuss
hitvány fráter -» rotter
hitvány fráter -» skunk
hitvány fráter -» twerp
hitvány módra -» vilely
hitványság -» contemptibility
hitványság -» despicability
hitványság -» meanness
hitványság -» perfidy
hitványság -» rascality
hitványság -» vileness
hitványság -» worthlessness
hitványul -» meanly
hitvédelem -» apologetics
hitvédő -» apologist
hitves -» consort
hitves -» wife, wives
hitvesi -» matrimonial
hitvesi- -» wedded
hitvesi ágy -» marriage bed
hitvestárs -» helpmate
hitvestárs -» helpmeet
hiú -» frustrate
hiú -» illusory
hiú -» vain
hiú ábránd -» unreality
hiú ábrándokkal áltatja magát -» to indulge in chimera
hiú majom -» dandified young man
hiú reményekbe ringatja magát -» to kid oneself
hiú személy -» prima donna
hiún -» vainly
hiúság -» pretence
hiúság -» self-respect
hiúság -» vainness
hiúság -» vanity
hiúz -» lynx
hiúz szemek -» ferret eyes
hív -» to call
hív -» to clepe
hív -» to clepe, clept
hív -» to clepe, ycleped
hív -» to clepe, yclept
hív -» to get in
hív (kártyában) -» to lead, led
hivalkodás -» ostentation
hivalkodás -» pretence
hivalkodik -» to flaunt
hivalkodik -» to show off
hivalkodik vmivel -» to make a parade of sg
hivalkodó -» ostentatious
hivalkodóan -» ostentatiously
hivalkodóan nagylábon él -» to be hogging it
hívás -» call
hívás -» calling
hívás joga (kártyában) -» lead
hívat -» have up
hívat -» to send for
hívat vkit -» have sy in
hivatal -» bureau, bureaux
hivatal -» charge
hivatal -» office
hivatal -» shop
hivatal -» station
hivatal betöltője -» incumbent
hivatal betöltője -» office-bearer
hivatal betöltője -» office-holder
hivatal időtartama -» innings
hivataláról leköszön -» to quit office
hivatalba lépés -» accession to office
hivatalból portómentes -» on her majesty's service
hivatalból portómentes -» on his majesty's service
hivatali -» clerkly
hivatali -» hierarchic
hivatali -» hierarchical
hivatali -» magisterial
hivatali állásba beiktat vkit -» to invest sy with an office
hivatali díszruha -» robes of state
hivatali dolgokról beszél -» to talk shop
hivatali engedély -» chop
hivatali hatalommal való visszaélés -» abuse of administrative authority
hivatali helyiség -» bureau, bureaux
hivatali ideje alatt -» during his tenure of office
hivatali kötelességszegés -» breach of duty
hivatali pecsét -» chop
hivatali szobáról szobára küldözgetés -» runaround
hivatali utasítás -» precept
hivatali úton -» hierarchically
hivatalnok -» civil servant
hivatalnok -» clerk
hivatalnok -» desk
hivatalnok -» official
hivatalnok -» state official
hivatalnoknő -» clerkess
hivatalnokoskodik -» to clerk
hivatalnokoskodik vkinél -» to clerk for sy
hivatalnokszellem -» red tape
hivatalos -» academic
hivatalos -» businesslike
hivatalos -» formal
hivatalos -» functional
hivatalos -» hierarchic
hivatalos -» hierarchical
hivatalos -» official
hivatalos eskü -» iron-clad oath
hivatalos felszólítás -» blue
hivatalos hatalmát érvényesíti -» to pull one's rank
hivatalos hatalom átruházása -» acting-order
hivatalos hatalommal való visszaélés -» breach of trust
hivatalos helyről sugalmazott -» inspired
hivatalos jelentés -» bulletin
hivatalos kormánykiadvány -» white paper
hivatalos kötelességét végzi -» to discharge one's functions
hivatalos közlemény -» bulletin
hivatalos közlemény -» communiqué
hivatalos közlemény -» official statement
hivatalos megállapítás -» official statement
hivatalos miniszteri táska -» red box
hivatalos munkaszüneti nap -» legal holiday
hivatalos nyelvezet -» gobbledygook
hivatalos nyilatkozat -» official statement
hivatalos okirat -» writ
hivatalos órák -» hours of attendance
hivatalos pártprogram -» straight ticket
hivatalos személy -» functionary
hivatalos ügyei után jár -» to go about one's lawful occasions
hivatalos vizsgálat -» quest
hivatalosan -» formally
hivatalosan elfogadott -» academic
hivatalosan értesít vkit vmi felől -» to certify sy of sg
hivatalt cserél vkivel -» to exchange posts with sy
hivatás -» call
hivatás -» calling
hivatás -» career
hivatás -» function
hivatás -» métier
hivatás -» profession
hivatás -» vocation
hivatásérzet -» call
hivatásos -» common
hivatásos -» pro
hivatásos -» professed
hivatásos -» professional
hivatásos állami alkalmazott -» career man
hivatásos diplomata -» career diplomat
hivatásos katona -» lifer
hivatásos katona -» regular
hivatásos kéjnő -» common prostitute
hivatásos kéjnő -» common woman
hivatásos ökölvívó -» bruiser
hivatásos tiszt -» commissioned officier
hivatásos tiszt -» commissioned officer
hivatásos tiszt -» regular officer
hivatásszerűen foglalkozik -» to take up
hivatkozás -» allusion
hivatkozás -» reference
hivatkozási szám -» reference number
hivatkozási szám -» requisition number
hivatkozással levelére -» with reference to your letter
hivatkozással levelükre -» referring to your letter
hivatkozással vmire -» referring to sg
hivatkozhatsz rám -» you may use my name
hivatkozik -» to adduce
hivatkozik -» to advert
hivatkozik -» to instance
hivatkozik -» to plead, pled
hivatkozik -» to plead
hivatkozik -» to quote
hivatkozik -» to refer
hivatkozik egy könyvre -» to make reference to a book
hivatkozik vmire -» to allude to sg
hivatkozom az idézett részletre -» I refer to the passage quoted
hívatlan -» unasked
hívatlan -» unbidden
hívatlan -» uninvited
hívatlan vendég -» unasked guest
hivatott -» inspired
hivatottság -» calling
hívd az orvost! -» go and get the doctor!
híve vkinek -» henchman, henchmen
híve vminek -» devotee
híve vminek -» to stand for
híve vminek -» upholder
hívek -» following
hívek -» sequelae
hívek kis csoportja -» little body of disciples
hívéül szegődik -» to enlist
hívják vhogy -» to be referred to as
hívják vminek -» to be called
hívó -» calling
hívó fél -» caller
hívó lap -» leading card
hívó szó -» call
hívócsengő -» electric bell
hívogató -» beckoning
hívogató -» inviting
hívogatóan -» invitingly
hívójel -» call
hívójel -» call signal
hívójel -» calling signal
hívójel -» line signal
hívójelzés -» calling signal
hívótávolságon belül -» within call
hívott -» ycleped
hívott -» yclept
hívő -» believer
hívő -» trusting
hívságos -» carnal
hívságos hírnév -» bubble reputation
hízás -» fattening
hízeleg -» to coax
hízeleg -» to cozy up to sy
hízeleg -» to fawn upon
hízeleg -» to flatter
hízeleg -» to lay it on thick
hízeleg -» to make fair weather
hízeleg -» to smarm
hízeleg -» to stroke down
hízeleg -» to stroke
hízeleg -» to suck up to sy
hízeleg -» to sugar
hízeleg -» to toady
hízeleg -» to wheedle
hízeleg vkinek -» to butter sy up
hízeleg vkinek -» to fawn on sy
hízeleg vkinek -» to fawn upon sy
hízeleg vkinek -» to lick sy's boots
hízeleg vkinek -» to make up to sy
hízeleg vkinek -» to make much of sy
hízeleg vkinek -» to play up to sy
hízelegve -» coaxingly
hízelegve -» fawningly
hízelegve beszél -» to oil one's tongue
hízelgés -» blandishment
hízelgés -» blarney
hízelgés -» butter
hízelgés -» cajolery
hízelgés -» coaxing
hízelgés -» flattery
hízelgés -» soft soap
hízelgés -» soft solder
hízelgés -» sycophancy
hízelgés -» toadyism
hízelgéssel kicsal -» to coax sg out of sy
hízelgéssel kicsikar -» to coax sg out of sy
hízelgéssel lebeszél vkit vmi megtételéről -» to coax sy out of doing sg
hízelgéssel lebeszél vkit vmiről -» to coax sy out of doing sg
hízelgéssel megközelíthetetlen -» proof against flattery
hízelgéssel rábeszél vkit vmi megtételére -» to coax sy into doing sg
hízelgéssel rábír vmire -» to wheedle into sg
hízelgéssel rávesz vkit vmi megtételére -» to coax sy into doing sg
hízelgéssel szórakoztat vkit -» to jolly sy along
hízelgéssel vidít vkit -» to jolly sy along
hízelgő -» buttery
hízelgő -» coaxing
hízelgő -» complimentary
hízelgő -» encomiast
hízelgő -» fawning
hízelgő -» flatterer
hízelgő -» flattering
hízelgő -» pip-squeak
hízelgő -» pipsqueak
hízelgő -» smarmy
hízelgő -» smooth
hízelgő -» spaniel
hízelgő -» sycophantic
hízelgő -» sycophant
hízelgő -» tame spaniel
hízelgő -» toady
hízelgő beszéd -» blarney
hízelgő ember -» cocksucker
hízelgően -» coaxingly
hízelkedés -» blarney
hízelkedés -» coaxing
hízelkedik -» to coax
hízelkedő -» coaxing
hízelkedőn farkát csóválja -» to fawn on sy
hízelkedőn farkát csóválja -» to fawn upon sy
hízik -» to batten
hízik -» to fat
hízik -» to fatten
hízik -» to flesh
hízik -» to gain
hízik -» to gather flesh
hízik -» to make flesh
hízik -» to pick up weight
hízik -» to put on beef
hízik -» to put on fat
hízik -» to put on flesh
hízik -» to put on weight
hízik -» to thrive, throve, thriven
hízik a mája -» pleased as punch
hizlal -» to fat
hízlal -» to fat
hizlal -» to fatten
hizlal -» to fatten up
hízlal -» to fatten
hízlal -» to fatten up
hizlal -» to feed up
hízlal -» to feed up
hízlal -» to flesh
hízlal -» to plump
hízlalás -» fattening
hízlalja a halakat -» to feed the fishes
hizlaló -» fattening
hízlaló -» fattening
hizlalóketrec-sorozat -» battery
hízlalt -» fat
hizlalt -» fatted
hízlalt -» fatted
hízó -» porker
hízott -» fat
hízott -» fatted
hízott disznó -» porker
hízott marha -» fats
hm! -» hem!
hó -» snow
hó végi elszámolás -» account
hó! -» whoa!
hó! -» whoop!
hobbi -» hobby
hobó -» bum
hóborította -» snow-capped
hóbort -» craze
hóbort -» fad
hóbort -» vagary
hóbort -» whim
hóbort -» whimsy
hóbortos -» to be cracked
hóbortos -» cracked
hóbortos -» eccentric
hóbortos -» fanciful
hóbortos -» fantastic
hóbortos -» have bats in the belfry
hóbortos -» off one's crumpet
hóbortos -» pixilated
hóbortos -» queer
hóbortos -» queer in the head
hóbortos -» wacky
hóbortos -» whacky
hóbortos -» whimsical
hoci-nesze -» case of give and take
hócipő -» overshoe
hócsizma -» gum-boots
hócsizma -» gums
hód -» beaver
hód -» castor
hódbőr -» castor
hódítás -» conquest
hódító -» conqueror
hódító -» conquistador
hódító -» vanquisher
hódol a divatnak -» to follow the fashion
hódol az új zseninek -» to worship the rising sun
hódol vki előtt -» to venerate
hódolás -» obeisance
hódolat -» homage
hódolat -» obeisance
hódolat -» reverence
hódolat -» veneration
hódolattal -» adoringly
hódolatteljes -» deferential
hódolatteljesen -» deferentially
hódoló -» admirer
hódoltság -» subjection
hódoltság -» thraldom
hódpézsma -» castorin
hódprém -» beaver
hódprém -» castor
hódprém kesztyű -» castor gloves
hódprém sapka -» castor
hódszőr -» castor
hódzsír -» castor
hódzsír -» castoreum
hóeke -» gouger
hóember -» snowman
hóesés -» snowfall
hófajd -» ptarmigan
hófehér -» snowy
hófehér -» white as driven snow
hófúvás -» drift of snow
hófúvás -» snowdrift
hófuvat -» snowdrift
hógolyó -» snowball
hogy -» as
hogy -» that
hogy áll a dolog? -» how blows the wind?
hogy áll a dolog? -» what's the score?
hogy áll a játék? -» what's the score?
hogy állnak a dolgaid? -» how do things stand with you?
hogy el ne felejtsem -» by the by
hogy elérjék célkitűzésüket -» in order to attain their objectives
hogy éppen te csinálj ilyesmit! -» that you of all men should do such a thing!
hogy függ ez össze azzal? -» what's that got to do with it?
hogy igazságosak legyünk -» in justice to sy
hogy is hívják? -» what is his name again?
hogy kerül a csizma az asztalra? -» what's that got to do with it?
hogy kerülsz ide? -» where did you spring from?
hogy közelebb fekvő példát vegyünk -» to take an example nearer home
hogy lehet az hogy -» how is it that
hogy lehetséges az hogy -» how is it that
hogy lehetséges? -» how come!
hogy megy a dolgod? -» how goes it?
hogy megy a dolgod? -» how goes the world with you?
hogy megy a sorod? -» how are you getting on?
hogy megy? -» how goes it?
hogy méltányosak legyünk vele -» in all fairness to him
hogy mennek a dolgok? -» how are things making out?
hogy merészel? -» how dare you?
hogy merészeled? -» how dare you?
hogy mi minden nem történik! -» how things happen!
hogy ne cifrázzuk a dolgot -» not to put too fine an edge upon it
hogy néz ki? -» what is he like?
hogy néz ki? -» what is it like?
hogy növelje kétségbeesésemet -» to add to my distress
hogy összejönnek a dolgok! -» how things happen!
hogy rövid legyek -» to cut a long story short
hogy szavamat rövidre fogjam -» to make a long story short
hogy tetszik? -» how do you like it?
hogy történt ez? -» how did it come about?
hogy történt? -» how did it come about?
hogy úgy mondjam -» as it were
hogy vagy? -» how are you?
hogy vagy? -» how are you getting on?
hogy van az a híres lábad? -» how is that leg of yours?
hogy van az hogy -» how is it that
hogy van ő? -» how is it with him?
hogy van? -» how are you?
hogy van? -» howdy!
hogy van? -» what cheer?
hogy viselkedsz? -» where is your manners?
hogy volt! -» encore!
hogyan jutok oda? -» how am I to get there?
hogyan jutok oda? -» how can I get there?
hogyan jutottál erre a gondolatra? -» what put that into your head?
hogyan juttassam el hozzád? -» how am I to got it to you?
hogyan lehetséges hogy -» how does it happen that
hogyan történhet hogy -» how does it happen that
hogyan? -» whereby?
hogyishívják -» whatchmacallit
hogyishívják -» what-d'ya-call-it
hogyishívják -» whatsit
hogyishívják -» whatyamacallit
hogyishívják -» whoosis
hogyne -» certainly
hogyne -» definitely
hogyne! -» certainly!
hogyne! -» rather!
hogyne! -» sure enough!
hogyne! -» sure thing!
hogyne! -» sure!
hogyne! -» yes indeed!
hóhér -» axeman
hóhér -» butcher
hóhér -» executioner
hóhér -» garrotter
hóhér -» hangman
hóhérkötél -» halter
hóka ló -» bald horse
hokedli -» stool
hokiütő -» bandy
hokiütő -» stick
hókuszpókusz -» hanky-panky
hókuszpókusz -» hocus pocus
hókuszpókusz megvan! -» hey presto!
hol -» where
hol -» whereabouts
hol jártál iskolába? -» what school were you at?
hol meleg, hol hideg -» now hot now cold
hol szívélyes hol hűvös -» sometimes coming sometimes coy
hol szívélyes hol tartózkodó -» sometimes coming sometimes coy
hol tartasz a munkádban? -» where have you got with your work?
hol tartasz? -» where have you got up to?
hol van a folyószámlád? -» where do you bank?
hol van a szűkebb hazája? -» what is your line of country?
hol van a szűkebb pátriája? -» what is your line of country?
hol van ennek a párja? -» where is the pair of this?
hol? -» whereabout?
hol? -» whereabouts?
hólapát -» snow shovel
hold- -» lunar
hold -» moon
hold -» parish lantern
hold -» satellite
hold első negyede -» prime of the moon
hold föld -» acre
hold körüli pálya holdhoz legközelebbi pontja -» pericynthion
hold körüli pálya holdtól legtávolabbi pontja -» apocynthion
holdas táj -» moonscape
holdas tájkép -» moonscape
holdciklus -» lunar cycle
holdfény -» moonbeam
holdfény -» moonlight
holdfényes -» moonlit
holdfényhatás -» moonlight effect
holdfogyatkozás -» lunar eclipse
holdfölkelte -» rise of the moon
holdhal -» kingfish
holdhónap -» lunar month
holding-társaság -» holding company
holdjármű -» mooncraft
holdkocsi -» mooncraft
holdkóros -» sleep-walker
holdkóros -» somnambulist
holdkóros -» to walk in one's sleep
holdkóros járás -» moonwalking
holdkő -» moonstone
holdnap -» lunar day
holdnegyed -» quarter
holdraszállás -» moon-landing
holdrepülés -» lunar flight
holdsarló -» crescent
holdsarló -» crescent moon
holdsarló -» meniscus
holdséta -» moonwalk
holdsugár -» moonbeam
holdsütötte -» moonlit
holdtalan -» moonless
holdtölte -» full moon
holdudvar -» bur
holdudvar -» burr
holdudvar -» halo
holdutazás -» moon flight
holdvilág -» moonlight
holdvilágos -» moonlit
hólé -» slush
hólétől latyakos -» slushy
holi (bridzsben) -» goulash
holisztikus -» holistic
holland -» Dutch
holland forint -» guilder
holland nyelv -» Dutch
hollandi -» Dutch
hollandi -» nipple
hollandi kisebb fajta vitorlás hajó -» hooker
hollandusok -» Dutch
hollét -» whereabouts
holló -» raven
holló a hollónak nem vájja ki a szemét -» dog doesn't eat dog
hollófekete -» black as a crow
hollófekete -» raven black
hollófélék -» crows
holmi -» doings
holmi -» effects
holmi -» gear
holmi -» paraphernalia
holmi -» personal effects
holmi -» thing
holmi -» whatnot
holmijait elárverezik -» to sell up
holmik -» household stuff
holnap -» morrow
holnap -» tomorrow
holnapra átveszem a történelmet -» I shall get up history for tomorrow
holnapután -» day after tomorrow
holnapután -» the day after tomorrow
holt -» breathless
holt -» dead
holt (tér) -» idle
holt ág -» backwater
holt anyag -» dead matter
holt biztos -» sure as eggs is eggs
holt felület -» dead square
holt idény -» dead season
holt idény -» dead slack
holt labda -» dead ball
holt nyelv -» dead language
holt szög -» dead angle
holt tőke -» dead money
holta után vkinek -» posthumously
holtág -» billabong
holtág -» dead channel
holtan -» dead
holtan elterül -» to drop down dead
holtan esik össze -» to fall dead in one's tracks
holtan összeesik -» to drop down dead
holtan összerogy -» to drop down dead
holtbiztos -» as sure as rates
holtbiztos -» as sure as fate
holtbiztos -» cock-sure
holtbiztos -» sure-fire
holtbiztos dolog -» dead cert
holtbiztos vmi felől -» to be cock-sure of sg
holtbiztos vmi felől -» to be cock-sure about sg
holtbiztos! -» sure thing!
holtcsalán -» blind nettle
holtcsalán -» dead nettle
holtfáradt -» dead tired
holtfáradt -» dead beat
holtfáradt -» dead-beat
holtfáradt -» deadbeat
holtfáradt -» dog-tired
holtfáradt -» jaded
holtfáradt -» ready to drop
holtfáradtan -» dead tired
holtfej -» head
holtfej -» jet
holtfuvar -» dead freight
holtjáték -» backlash
holtjáték -» give
holtjáték -» slack
holtjátékot kiküszöböl -» to take up the slack
holtjátékot megszüntet -» to take up the slack
holtkéz -» dead hand
holtpont -» dead point
holtpont -» deadlock
holtpont -» impasse
holtpont -» logjam
holtpont -» stalemate
holtpont -» stand-off
holtpontra jut -» to be dead-locked
holtpontra jut -» to dead-lock
holtpontra juttat -» to dead-lock
holtra fáraszt -» to haze
holtrészeg -» speechless
holtrészegen -» dead drunk
holtsápadt -» as white as a ghost
holtsápadt -» as white as a sheet
holtsápadt vagy -» you look as if you'd seen a ghost
holtsúly -» ballast
holtsúly -» dead load
holtsúlytartály -» tank
holtszámla -» dead account
holtszezon -» dead season
holtszezon -» dull season
holtszezon -» slack season
holttá nyilvánították -» legally dead
holtteher -» dead load
holttengely -» dead axle
holt-tenger -» dead sea
holttér -» dead angle
holttér -» dead ground
holttér -» dead space
holttest -» body
holttest -» dead body
holttestet halotti lepelbe burkol -» to wrap a corpse in a shroud
holttestet szemfedővel letakar -» to wrap a corpse in a shroud
holtvágány -» dead ended siding
holtvágány -» stand-off
holtverseny -» dead heat
holtverseny -» draw
holtverseny -» it is pull devil pull baker
holtverseny -» tie
holtversenyben harmadik -» to tie for the third place
holtversenyt fut -» to run a dead heat
holtvíz -» slack water
holtzóna -» skip zone
hólyag -» bell
hólyag -» bladder
hólyag -» blister
hólyag -» bubble
hólyag -» goop
hólyag -» meatball
hólyag -» nitwit
hólyagossá tesz -» to blister
hólyagot húz -» to blister
holyva -» cocktail
homály -» blur
homály -» cloud
homály -» dimness
homály -» dimwit
homály -» gloom
homály -» gloominess
homály -» haze
homály -» murk
homály -» obscureness
homály -» obscurity
homály -» shade
homály -» shades
homály -» shadow
homály -» twilight
homályba borít -» to efface
homályos -» abstruse
homályos -» ambiguous
homályos -» blurred
homályos -» cloudy
homályos -» dim
homályos -» dusky
homályos -» equivocal
homályos -» foggy
homályos -» fuzzy
homályos -» gloomy
homályos -» hazy
homályos -» indistinct
homályos -» lack-lustre
homályos -» misty
homályos -» muddy
homályos -» murky
homályos -» nebulous
homályos -» neutral
homályos -» oblique
homályos -» obscure
homályos -» recondite
homályos -» shady
homályos -» tarnished
homályos -» transcendental
homályos -» turbid
homályos -» twilit
homályos -» unclear
homályos -» vague
homályos alak -» shape
homályos célzások -» oblique words
homályos látású -» blear-eyed
homályos másolat -» muddy print
homályos üveg -» ground glass
homályosan -» darkly
homályosan -» dimly
homályosan -» indistinctly
homályosan -» mistily
homályosan láthatóvá válik -» to loom
homályosít -» to adumbrate
homályosít -» to dim
homályosító -» adumbrative
homályosság -» blur
homályosság -» dullness
homályosság -» haziness
homályosság -» murkiness
homályosság -» nebulosity
homályosság -» obscurity
homályosság -» tarnish
homályosság -» turbidity
homályosság -» turbidness
homályosság s -» fuzziness
homályosul -» to dim
homár -» lobster
homár -» sea crayfish
hombár -» garner
hombár -» granary
hombár hosszpántok -» cargo battens
hombár oldalsó része -» wing
hombre (kártyajáték) -» hombre
hombre (kártyajáték) -» ombre
hómentes -» green
homeopata -» homeopath
homeopata -» homeopathist
homéroszi -» Homeric
homéroszi dalnok -» homerid
homéroszi kacaj -» Homeric laughter
homlok -» brow
homlok -» brows
homlok -» forehead
homlok -» front
homlok- és orr-melléküregek -» frontal sinuses
homlokán verejték gyöngyözött -» perspiration sprang from his brow
homlokára csap -» to slap one's forehead
homlokát kiverte a verejték -» perspiration sprang from his brow
homlokát ráncolja -» to bend one's brows
homlokát ráncolja -» to frown
homlokát ráncolja -» to knit one's brows
homlokát ráncolja -» to pucker one's brows
homlokba fésült haj -» Greacian fringe
homlokba fésült haj -» Grecian fringe
homlokegyenest ellenkező -» polar
homlokfal -» spandrel
homlokív feletti felfalazás -» spandrel
homlokív feletti kitöltés -» spandrel
homlokkötő -» frontlet
homloklebeny-metszés -» lobotomy
homlokmoréna -» terminal moraine
homlokrajz -» elevation
homlokszalag -» frontlet
homlokszíj -» frontlet
homloküreg -» frontal sinus
homlokzat -» facade
homlokzat -» face
homlokzat -» front
homlokzatot kiképez -» to front
homlokzatrészlet -» partial elevation
homogén -» homogeneous
homogén -» solid
homogenitás -» homogeneity
homogenizálás -» homogenization
homok -» sand
homokbucka -» dune
homokdomb -» dune
homokfogó -» button table
homokfogó -» button trap
homokfogó -» riffler
homokfogó -» sand box
homokfogó -» sand catcher
homokfogó -» sand collector
homokfogó -» sand table
homokfogó -» sand trap
homokfogó -» sediment rap
homokfutó -» buggy
homokfúvó -» sand-blast
homokgödör (golfpályán) -» sandtrap
homokkal beszór -» to grit
homokkő -» grit
homokóra -» hour-glass
homokos -» buggered
homokos -» cream-puff
homokos -» creampuff
homokos -» fag
homokos -» faggot
homokos -» flit
homokos -» gay
homokos -» gravelly
homokos -» poof
homokos -» poofdah
homokos -» poofter
homokos -» poovey
homokos -» poovy
homokos -» sandy
homokos mészkő -» arenaceous limestone
homokos út -» topsoil road
homokot szór a padlóra -» to strew sand over the floor
homokozik -» to play in the sand
homokozó -» sand box
homokozó -» sand pit
homokpad -» bank
homokpad -» bar
homokpad -» shelf, shelves
homokpad -» shoal
homokréteggel való elborítás -» blinding
homoksütemény -» mud-pie
homokszínű -» tawny
homokszóró láda -» sandbox
homoktorta -» mud-pie
homokvár -» sandcastle
homokverés -» sand-blast
homokzátony -» bank
homokzátony -» flat
homokzsák -» punchbag
homokzsák -» punching-bag
homokzsák -» sandbag
homokzsákkal eltorlaszol -» to sandbag
homokzsákkal körülvesz -» to sandbag
homokzsákkal leüt -» to sandbag
homokzsákkal tömít -» to sandbag
homokzsákokból emelt barikád -» revetment
homorít -» to chase
homorít -» to gouge
homorítás -» chasing
homorító fűrész -» jigsaw
homorító véső -» gouge
homorú -» concave
homorú -» convexo-concave
homorú -» hollow
homorú csontvéső -» gouge
homorú hajlattal kapcsolódó -» coved
homorú véső -» gouge
homorú véső -» scooper
homorú vésővel megmunkál -» to gouge
homorú vésővel megmunkál -» to scoop
homorulat -» gouge
homoszexuális -» camp
homoszexuális -» campy
homoszexuális -» gay
homoszexuális -» homosexual
homoszexuális -» invert
homoszexuális -» pederast
homoszexuális -» poovey
homoszexuális -» poovy
homoszexuális -» queer
homoszexuális ember -» poove
homoszexuális ember -» queer
homoszexuális férfi -» cream-puff
homoszexuális férfi -» creampuff
homoszexuális férfi -» fag
homoszexuális férfi -» faggot
homoszexuális férfi -» flit
homoszexuális férfi -» pansy boy
homoszexuális férfi -» pansy
homoszexuális férfi -» pederast
homoszexuális férfi -» poof
homoszexuális férfi -» poofdah
homoszexuális férfi -» poofter
homoszexuális férfi -» queen
homoszexuális módon viselkedik -» to camp it up
homoszexuális nő -» lesbian
homoszexualitás -» homosexuality
homoszexualitás -» pederasty
hon -» home
hóna alá nyúl vkinek -» to give sy a leg up
hóna alá nyúl vkinek -» to help a lame dog over a stile
hóna alatt visz vmit -» to carry sg under one's arms
hónalj -» armpit
hónaljban bő -» ease in the arm-holes
hónaljszárny -» breast fin
honállomás -» home station
honállomás -» home terminal
hónap -» month
hónap -» moon
hónap utolsó napja -» last of the month
hónapokon keresztül -» for months together
Honduras -» Honduras
hondurasi -» Honduran
hondurasi -» Honduranean
honfitárs -» compatriot
honfitárs -» fellow countryman
honi flotta -» home fleet
honi légierő -» home airforces
honnan cseppentél ide? -» where did you spring from?
honnan fúj a szél? -» how sits the wind?
honnan fúj a szél? -» which way is the wind?
honnan jössz? -» where do you come from?
honnan pottyantál ide? -» where did you spring from?
honorál -» to remunerate
honorárium -» fee
honorárium -» royalty
honosít -» to nationalize
honosít -» to naturalize
honosítás -» naturalization
honosított külföldi -» denizen
hontalan -» fugitive
hontalan -» homeless
honvágy -» homesickness
honvágya van -» to be homesick
honvágya van -» to long for home
honvédelem -» national defence
honvédelem -» national defense
honvédelmi minisztérium -» war department
honvédelmi minisztérium -» war office
honvédő -» patriotic
honvédő háború -» defensive war
hópárduc -» ounce
hópehely -» flake
hópehely -» snowflake
hópelyhekkel beborít -» to flake
hópihe -» flake
hópihe -» snowflake
hoppá! -» zap!
hord -» to bear, bore, borne
hord -» to carry
hord -» to cart
hord -» to convey
hord -» to hold, held
hord -» to port
hord -» to tote
hord -» to wear, wore, worn
hord vmit -» have sg on
horda -» horde
hordágy -» litter
hordágy -» stretcher
hordágyvivő -» stretcher-bearer
hordágyvivő párok -» bearer parties
hordalék -» alluvion
hordalék -» drift
hordalék -» silt
hordalék -» wash
hordalékföld -» alluvium, alluvia
hordalékot hozó víz -» drift water
hordalékpad -» bar
hordalékterület -» warp
hordár -» porter
hordár -» redcap
hordd el magad! -» be gone!
hordd el magad! -» get thee gone!
horderő -» effective range
horderő -» import
horderő -» pregnancy
horderő -» purport
hordfelület -» bearing surface
hordfelület -» deck
hordfelület -» plane
hordfelület -» wing
hordfelület -» working surface
hordható -» wearable
hordképesség -» bearing capacity
hordképesség -» capacity
hordképesség -» carrying capacity
hordó -» barrel
hordó -» butt
hordó -» cask
hordó -» keg
hordó legszélesebb része -» bilge
hordó szádja -» bung
hordóakasztó -» sling
hordóakona -» bung
hordóállvány -» gantry
hordóba önt -» to barrel
hordóba tölt -» to barrel
hordóban maradó ital -» ullage
hordóban maradó ital -» wet ullage
hordóban ványol -» to paddle
hordócsap -» bib cock
hordócsap -» spigot
hordócsap -» spile
hordócska -» keg
hordódonga -» stave
hordó-dugasz -» bung
hordók sora -» tier of casks
hordónyi -» barrelful
hordós áru -» goods in barrels
hordószónok -» stump orator
hordót csapra ver -» to broach the admiral
hordót csapra ver -» to tap the admiral
hordót felállít -» to set a barrel on end
hordót felbont -» to give vent to a cask
hordóz -» to barrel
hordoz -» to bear
hordoz -» to carry
hordozható -» moving
hordozható lyukasztógép -» bear punch
hordozható mennyezet -» canopy
hordozó -» bearer
hordozó -» bearing
hordozó -» carrier
hordozó közeg -» vehicle
hordozórakéta -» booster rocket
hordozza vminek a súlyát -» to bear the weight of sg
hordszék -» litter
hordtávolság -» carry
hordtávolság -» reach
hordtávolság -» rifle-range
hordtávolság -» rifle-shot
hordtávolság -» scope
hordtávolság -» sweep
hordtengely -» bearing axle
horgany -» zinc
horganycink -» flowers of zinc
horganycink -» zinc oxide
horganyfehér -» white zinc
horganylemezzel fed -» to zinc, zincked
horganylemezzel fed -» to zinc
horganyoz -» to zinc, zincked
horganyoz -» to zinc
horganyozás -» coating with zinc
horganyozás -» corsing with zinc
horgas -» crooked
horgas vég -» barb
horgász -» angler
horgászbot -» pole
horgászbot -» rod
horgászbot -» trolling-rod
horgászik -» to angle
horgászik -» to fish
horgászik vmire -» to angle for sg
horgászkészség nagy kerek faúszóval -» trimmer
horgászzsinór -» fishing-line
horgászzsinór -» fishline
horgol -» to crochet
horgolás -» crochet
horgolótű -» barbed needle
horgolótű -» crochet hook
horgolótű -» needle
horgony -» anchor
horgony -» grab
horgony -» grapnel
horgony -» grappling-iron
horgony -» grapple
horgony és hajó közötti tér -» hawse
horgony körül mozog -» to cant
horgony tartását figyeli -» to tend the ship
horgony tartását figyeli -» to tend the ship at anchor
horgonybója -» moorings
horgonyemelő-gerenda fékkötele -» cat-head stopper
horgonyfedélzet -» anchor deck
horgonyfedélzet -» monkey forecastle
horgonyhegy -» fluke
horgonyköröm -» palm
horgonykötél -» hawser
horgonykötél -» warp
horgonylánc -» hawser
horgonyláncnyílás -» hawse
horgonyláncnyílás -» hawse-hole
horgonyláncnyílás fedőlapja -» hawse-block
horgonyláncnyílás fedőlapja -» hawse-plug
horgonyláncnyílás záró táblája -» hawse-flap
horgonyláncnyílás zárólapja -» hawse-block
horgonyláncnyílás zárólapja -» hawse-plug
horgonyláncvezető cső -» hawse-pipe
horgonyoz -» to lie, lay, lain
horgonyt vet -» to anchor
horgonyt vet -» to bring up
horgonyt vet más hajó horgonyzó terében -» to anchor in a ship's hawse
horgonyzás -» anchorage
horgonyzás -» mooring
horgonyzási díj -» anchorage
horgonyzásra alkalmas fenéktalaj -» holding ground
horgonyzó hajó -» ship at the moorings
horgonyzó hely -» roads
horgonyzóbér -» anchorage
horgonyzóhely -» anchoring berth
horgonyzóhely -» anchorage
horgonyzóhely -» berth
horgonyzóhely -» lay-by
horgonyzóhely rakpart mellett -» quay berth
horgonyzóhelyet jelöl ki -» to berth a ship
horgonyzóhely-változtatás -» shifting
horgos -» hooked
hórihorgas -» lanky
horizont -» horizon
horizontális -» horizontal
horizontális fúrógép -» horizontal drill
horkan -» to snort
horkant -» to snort
horkantás -» snort
horkol -» to rout
horkol -» to saw gourds
horkol -» to saw wood
horkol -» to snore
horkolás -» snore
horkolás -» snoring
horkoló -» grampus
horkoló -» snoring
hornblende -» hornblende
Horn-fok -» Horn
Horn-fok -» the horn
hornyol -» to channel
hornyol -» to chase
hornyol -» to feather
hornyol -» to furrow
hornyol -» to groove
hornyol -» to gutter
hornyol -» to mortice
hornyol -» to mortise
hornyol -» to notch
hornyol -» to rout out
hornyol -» to slot
hornyol -» to striate
hornyolás -» furrow
hornyolás -» scallop
hornyolat -» chase
hornyolat -» gorge
hornyolat -» gouge
hornyolat -» score
hornyoló véső -» ripping chisel
hornyológyalu -» grooving plane
hornyológyalu -» tongue plane
hornyolt -» notched
hornyolt -» scalloped
hornyolt -» striate
hornyolt -» striated
hornyolt kötés -» notched joint
hornyos -» groovy
hornyos -» notched
hornyosan egymásba illeszt -» to match
hornyosan illeszt -» to feather
hornyozás zsilip fenekén -» riffle
horog -» clench
horog -» crotchet
horog -» grapple
horog -» hitch
horog -» hook
horog alakú -» hooked
horoggal ellátott -» hooked
horoggal megfog -» to hook
horogkarom -» fluke
horogkereszt -» fylfot
horogkereszt -» swastika
horognyelv terelő -» deflector
horognyelv-terelő -» deflector
horogról levesz -» to unhook
horogzsinór toldaléka -» cast
horony -» chase
horony -» cut
horony -» groove
horony -» gutter
horony -» mortice
horony -» mortise
horony -» nick
horony -» notch
horony -» recess
horony -» sector
horony -» slot
horony -» stria, striae
horonyba illeszt -» to splice
horonyba illesztés -» housing
horonygyalu -» rabbet plane
horonygyalu -» rabbeting plane
horonyvágó fűrész -» grooving saw
horonyvágó gép -» mortising machine
horonyvágó körfűrész -» grooving saw
horoszkóp -» horoscope
horoszkópkészítő -» caster of horoscopes
horoszkópot készít -» to cast the horoscope
horpadás -» bash
horpadás -» bruise
horpadás -» buckle
horpadás -» dent
horpadás -» depression
horpadás -» dint
horpadás -» dip
horpadás -» indenture
horpadás -» pan
horpadást kiegyenget -» to remove a dent
horpadást kisimít -» to remove a dent
horpasz -» flank
horpaszt -» to bruise
horpaszt -» to dent
hortyog -» to saw gourds
hortyog -» to saw wood
hortyog -» to snore
hortyogás -» snoring
hortyogó -» snoring
hórukk! -» heave-ho!
hó-rukk! -» heave!
horvát -» Croat
horzsol -» to bruise
horzsol -» to chafe
horzsol -» to fray
horzsol -» to graze
horzsolás -» bruise
horzsolás -» chafe
horzsolás -» chafing
horzsolás -» excoriation
horzsolás -» frayed skin
horzsolás -» gall
horzsolás -» graze
horzsolás -» lesion
horzsolás -» score
horzsolás -» scratch
horzsolódás -» excoriation
horzsolt seb -» excoriation
hósapkás -» snow-capped
hossz -» length
hossz -» long
hossza vminek -» long
hosszában -» all along
hosszában -» along
hosszában -» alongside
hosszabb időre számítva -» over the long pull
hosszabb távra számítva -» over the long pull
hosszabbít -» to elongate
hosszabbít -» to lengthen
hosszabbítás -» augmentation
hosszabbítás -» elongation
hosszabbító zsinór -» extension cord
hosszabbító zsinór -» extension lead
hosszabbodás -» elongation
hosszabbodik -» to lengthen
hosszadalmas -» circuitous
hosszadalmas -» circumstantial
hosszadalmas -» diffuse
hosszadalmas -» lengthy
hosszadalmas -» lingering
hosszadalmas -» livelong
hosszadalmas -» long-winded
hosszadalmas -» roundabout
hosszadalmas -» trying
hosszadalmas -» wearisome
hosszadalmas érvelés -» roundabout reasoning
hosszadalmas jelleg -» wearisomeness
hosszadalmas utazás -» trying journey
hosszadalmas vita -» roundabout reasoning
hosszadalmasan -» at large
hosszadalmasan -» circuitously
hosszadalmasság -» wearisomeness
hosszaljzat -» stringer
hosszan fejteget vmit -» to dwell long upon sg
hosszan időzik vminél -» to dwell long upon sg
hosszan játszó hangszalag -» long playing tape
hosszan játszó hangszalag -» long tape
hosszan tartó -» extended
hosszan tartó -» long
hosszan tartó hideg idő -» long spell of cold weather
hosszant -» lengthwise
hosszanti -» fore-and-aft
hosszanti feszítő szerkezet -» spreader
hosszanti gleccserszakadék -» crack
hosszanti irányban -» lengthwise
hosszanti kiterjedés -» linear dimension
hosszas betegeskedés -» invalidism
hosszas megfontolás után -» after much thought
hosszasan -» at large
hosszasan -» long
hosszasan csinál vmit -» to loiter over sg
hosszasan elbeszélget -» to chew the fat
hosszasan elbeszélget -» to chew the rag
hosszasan elidőzik vmivel -» to idle over sg
hosszasan eltársalog -» to chew the fat
hosszasan eltársalog -» to chew the rag
hosszasan kezet ráz -» to pump hands
hosszasan megül -» to hang up one's hat in sy's home
hosszasan néz -» to gaze
hosszasan piszmogva csinál vmit -» to loiter over sg
hosszesztergályozás -» traversing
hosszgerenda -» longitudinal beam
hosszhajó -» nave
hosszirányban -» lengthwise
hosszirányban dolgozik -» to traverse
hosszirányban mozog -» to traverse
hosszirányra merőlegesen -» on the beam
hosszirányú -» fore-and-aft
hosszirányú -» lengthwise
hosszirányú -» linear
hosszirányú dőlés -» pitching
hosszirányú holtjáték -» end play
hosszirányú kés -» traversing tool
hosszirányú mozgást végez -» to traverse
hosszított derekú ruha -» dress with a long waist
hosszméret -» linear dimension
hosszmérték -» long measure
hosszmértékek -» linear measures
hosszmetszet -» longitudinal section
hosszmetszet-szelvény -» body plan
hosszra játszik -» to speculate on the rise
hosszra spekulál -» to speculate on the rise
hossz-szelvény -» section
hossztartó -» longitudinal beam
hosszú -» lank
hosszú -» long
hosszú -» prolonged
hosszú csónak -» longboat
hosszú csőrű fogó -» long nose pliers
hosszú darab -» strip
hosszú ebédlőasztal -» refectory table
hosszú egyenes és szűk ruha -» sheath gown
hosszú élet -» longevity
hosszú előke -» slide
hosszú és fárasztó gyaloglás -» trudge
hosszú eszkimó csónak -» umiak
hosszú fehéres durva szőrszál -» kemp
hosszú fehéres kemény szőrszál -» kemp
hosszú gatya -» longjohn
hosszú haj rövid ész -» long on hair short on brain
hosszú harisnya -» hose
hosszú harisnya -» stocking
hosszú háromszögvitorla -» spinnaker
hosszú hivatalviselés -» long run of office
hosszú hullám -» roller
hosszú ideig -» for a long time
hosszú ideig -» for long
hosszú ideig -» long
hosszú ideig adják -» have a long run
hosszú ideig fut -» have a long run
hosszú ideig nehéz munkát végez -» to be in for a long spell of hard work
hosszú ideig tart -» have a long run
hosszú ideig tart -» have a long run
hosszú ideig van hatalmon -» have a long run
hosszú ideje -» long
hosszú ideje fut -» have a long run
hosszú ideje játsszák -» have a long run
hosszú ideje megy -» have a long run
hosszú ideje megy -» ordinary rg run
hosszú ideje tart -» have a long run
hosszú idő -» long
hosszú időköz -» long
hosszú időn át -» long
hosszú karú majom -» gibbon
hosszú képet vág -» to pull a long face
hosszú képet vág -» to wear a long face
hosszú lábú -» leggy
hosszú lapos tészta -» linguine
hosszú lejáratú -» long-term
hosszú lejáratú bérleti szerződés -» long lease
hosszú lépés -» stride
hosszú léptekkel halad -» to take long strides
hosszú lére ereszt -» to spin out
hosszú lére ereszt vmit -» to dilate upon sg
hosszú lére eresztés -» padding
hosszú lére eresztett beszéd -» speech on the long side
hosszú lövés -» over
hosszú nadrág -» pantaloon
hosszú nyelű lovagi lándzsa -» bourdonasee
hosszú nyelű merítőkanál -» scoop
hosszú nyelű nyesőkés -» scimitar
hosszú orrot mutat -» to thumb one's fingers at
hosszú orrot mutat -» to thumb one's nose at
hosszú orrot mutat vkinek -» to make a long nose at sy
hosszú orrot mutat vkinek -» to pull bacon at sy
hosszú sora van annak -» it's a long story
hosszú szálú fésűsgyapjúfonál -» worsted
hosszú szárú kesztyű -» gauntlet
hosszú szín -» long suit
hosszú szolgálat -» long run of office
hosszú szőrű kutya -» shaggy dog
hosszú szőrű skót juhászkutya -» collie
hosszú szőrű skót juhászkutya -» collie-dog
hosszú távon -» in the long run
hosszú távra -» in the long run
hosszú tonna -» gross ton
hosszú ujj -» moggan
hosszú utat tesz meg -» to come a long way
hosszú vonalban elszórt lőpor -» train
hosszú vonallal elszórt lőporral robbant -» to fire a train
hosszúhullám -» long wave
hosszúkás -» lengthwise
hosszúkás -» longish
hosszúkás -» oblong
hosszúkás ruta -» fusil
hosszúlángú szén -» bituminous coal
hosszúlélegzetű -» monumental
hosszúnadrág -» bags
hosszúnadrág -» slacks
hosszúnyelű serpenyő -» spider
hosszúra nyúlik -» to trail
hosszúság -» footage
hosszúság -» length
hosszúsági kör -» line of longitude
hosszúsági méret -» linear dimension
hosszúszálú jutafonal -» jute-line
hosszúszőrű angol vizsla farka -» flag
hosszúszőrű vizsla -» setter
hosszútávú -» long-term
hószállingózás -» spit
hótakaró -» sheet
hótakaró -» shroud of snow
hótalp -» snowshoe
hótaposó -» snow boots
hotel -» hotel
hótiszta -» spotless
hótiszta jellem -» character without spot or stain
hótorlasz -» bank of snow
hótorlasz -» snowdrift
hova -» whither
hova akar kilyukadni? -» what's his game?
hová akarsz kilyukadni? -» what are you driving at?
hova akarsz kilyukadni? -» what are you getting at?
hova akarsz kilyukadni? -» what are you aiming at?
hová lett az a könyv? -» where has that book got to?
hová valósi vagy? -» where do you come from?
hova valósi vagy? -» where do you hail from?
hova valósi? -» what is your line of country?
hova vezetnek majd ezek az események? -» what will spring from these events?
hóvihar -» blizzard
hóvihar -» snowstorm
hóvirág -» snowdrop
hoz -» to bear, bore, born
hoz -» to bear, bore, borne
hoz -» to bring, brought
hoz -» to bring in
hoz -» to convey
hoz -» to get, got
hoz -» to land
-hoz -» on
hoz -» to return
-hoz -» to
-hoz -» unto
hoz -» to yield
hoz (ítéletet) -» to deliver
hoz (kamatot) -» to produce
hoz (tanút) -» to put in
hozadék -» get
hozadék -» increment
hozadék -» proceeds
hozam -» output
hozam -» purchase
hozam -» yield
hozat -» to get in
hozat -» to send for
hozat vmit -» to call for
hozó -» bearer
hozó -» bearing
hozománnyal gazdagon ellátott -» well-endowed
hozomány -» dot
hozomány -» dowry
hozomány -» settlement
hozz egy csésze teát! -» get me a cup of tea!
hozzá alkalmaz -» to adapt
hozzá illeszt -» to adapt
hozzá nem értés -» incompetence
hozzá nem értés -» incompetency
hozzá nem értő módon -» inexpertly
hozzá van szokva vmihez -» to be accustomed to sg
hozzá van szokva vmihez -» to be hooked on sg
hozzáad -» to add
hozzáad -» to add up
hozzáad -» to put on
hozzáad -» to wed
hozzáadás -» admixture
hozzáadott érték adó -» value added tax
hozzáadva -» added to
hozzáadva -» plus
hozzáakaszt -» to tag
hozzáalkalmaz -» to accommodate
hozzáalkalmaz -» to square
hozzáalkalmaz -» to suit
hozzáalkalmazás -» accommodation
hozzáalkalmazás -» adaptation
hozzáállás -» approach
hozzáállás -» stance
hozzábújik -» to nestle to
hozzácsatol -» to affix
hozzácsatol -» to annex
hozzácsatol -» to attach
hozzácsatol -» to hitch
hozzácsatol a végén -» to tail on
hozzácsatolás -» annexation
hozzácsatolás -» coupling
hozzádörgölődzik vkihez -» to rub shoulders with sy
hozzádörgölőzik vkihez -» to nuzzle close to sy
hozzádörgölőzik vkihez -» to nuzzle up to sy
hozzádörzsöli a fejét egy fához -» to fray its head against a tree
hozzáedz -» to inure
hozzáedz -» to season
hozzáedződik -» to season
hozzáedződött -» inured
hozzáépít -» to add to a building
hozzáépít -» to annex
hozzáépítés -» extension
hozzáerősít -» to affix
hozzáerősít -» to attach
hozzáerősít -» to pin on
hozzáerősít -» to stick, stuck
hozzáerősít a végén -» to tail on
hozzáerősítés -» attachment
hozzáért -» to understand, understood
hozzáértés -» savvy
hozzáértéssel -» workmanlike
hozzáértéssel csinált -» workmanlike
hozzáértéssel végzett -» workmanlike
hozzáértő -» adept
hozzáértő -» businesslike
hozzáértő -» capable
hozzáértő -» dab
hozzáértő -» have a lot on the ball
hozzáértő -» workmanlike
hozzáértően -» adeptly
hozzáfér -» to get at
hozzáfér vmihez -» to come at
hozzáférés -» admittance
hozzáférhetetlen -» beyond one's reach
hozzáférhetetlen -» inaccessible
hozzáférhetetlen -» unavailable
hozzáférhető -» accessible
hozzáférhető -» approachable
hozzáférhető -» come-at-table
hozzáférhető -» ready
hozzáférhető vki számára -» within sy's reach
hozzáférhetően vki számára -» near at hand
hozzáférhetőség -» access
hozzáférhetőség -» accessibility
hozzáférhetőség -» availability
hozzáférhetővé tesz -» to open up
hozzáférhetővé válik -» to open up
hozzáfog -» to begin, began, begun
hozzáfog -» to get cracking
hozzáfog -» to get, got
hozzáfog -» to grasp the nettle
hozzáfog -» to make a dent
hozzáfog -» to set about
hozzáfog -» to set upon
hozzáfog -» to start on
hozzáfog -» to take up
hozzáfog -» to take in hand
hozzáfog vmihez -» to get around to sg
hozzáfog vmihez -» to get doing sg
hozzáfog vmihez -» to get, got
hozzáfog vmihez -» to go about
hozzáfog vmihez -» to proceed to
hozzáfog vmihez -» to set oneself to sg
hozzáfog vminek -» to knuckle down to sg
hozzáfog vminek -» to knuckle to sg
hozzáfüggeszt -» to append
hozzáfűz -» to affix
hozzáfűz -» to annex
hozzáfűz -» to append
hozzáfűz -» to tag
hozzáfűz vmit vmihez -» to tag sg onto sg
hozzáfűzés -» affixing
hozzáfűzés -» affixture
hozzágondol -» to understand, understood
hozzáidomít -» to fit
hozzáidomít -» to modulate
hozzáidomulni nem hajlandó -» nonconformist
hozzáigazít -» to adjust
hozzáigazít -» to modulate
hozzáigazít -» to true
hozzáigazít -» to true up
hozzáilleszt -» to accommodate
hozzáilleszt -» to dub
hozzáilleszt -» to suit
hozzáilleszt -» to true
hozzáilleszt -» to true up
hozzáillesztés -» adaptation
hozzáilleszthető -» adaptable
hozzáillik -» to fit
hozzáillik -» to fit together
hozzáillő -» conformable
hozzáillő -» corresponsive
hozzáillő -» suitable
hozzáír -» to add sg in
hozzájárul -» to accede
hozzájárul -» to add
hozzájárul -» to add to sg
hozzájárul -» to approve of
hozzájárul -» to assent
hozzájárul -» to assist
hozzájárul -» to consent
hozzájárul vmihez -» to consent to sg
hozzájárul -» to contribute
hozzájárul -» to contribute to sg
hozzájárul -» to co-operate
hozzájárul -» to endorse
hozzájárul -» to give one's OK
hozzájárul -» to give one's O.K.
hozzájárul -» to indorse
hozzájárul -» to participate
hozzájárul -» to say ditto to sy
hozzájárul -» to throw in
hozzájárul a vállalkozás sikeréhez -» to tend to the success of the enterprise
hozzájárul vmihez -» to be conducive to sg
hozzájárul vmihez -» to conduce to sg
hozzájárul vmihez -» conducive to sg
hozzájárul vmihez -» to make for
hozzájárul vminek a romlásához -» to conspire
hozzájárul vmivel -» to chip in with
hozzájárulás -» admittance
hozzájárulás -» consent
hozzájárulás -» contribution
hozzájárulás -» endorsement
hozzájárulás -» imprimatur
hozzájárulás -» indorsement
hozzájárulás -» permission
hozzájárulás -» subscription
hozzájárulását adja -» to indorse
hozzájáruló -» contributory
hozzájáruló -» instrumental
hozzájön -» to add
hozzájut -» to come by
hozzájut -» to obtain
hozzájut -» to take out
hozzájutás -» admittance
hozzájutás -» getting
hozzájuttat vmihez -» to help to sg
hozzákapcsol -» to attach
hozzákapcsol -» to hitch
hozzákapcsolás -» attachment
hozzákapcsolt -» subjunctive
hozzákever -» to admix
hozzákever -» to dash
hozzákeverés -» admixture
hozzákezd -» to take in hand
hozzákezd -» to wade in
hozzáköt -» to attach
hozzákötött -» subjunctive
hozzálát -» to get busy
hozzálát -» to pitch in
hozzálát -» to pitch into
hozzálát -» to set on
hozzálát -» to set to
hozzálát a munkához -» to get busy
hozzálát vmihez -» have a go at sg
hozzálát vmihez -» to start in on doing sg
hozzálát vmihez -» to start in to do sg
hozzálát vminek -» to buckle down to sg
hozzámegy -» to wed
hozzámér -» to fit
hozzánk -» to our house
hozzányúl -» to finger
hozzányúl -» to handle
hozzányúl -» to touch
hozzányúl (pénzhez) -» to draw on
hozzányúl a megtakarított pénzéhez -» to draw on one's savings
hozzányúl a tartalék pénzhez -» to draw on one's savings
hozzányúl bankbetétjéhez -» to draw on one's savings
hozzáragad -» to stick to
hozzáragadó -» adhesive
hozzáragaszt -» to stick to
hozzárendezés -» adaptation
hozzásimul -» to nestle to
hozzásimul vkihez -» to nuzzle close to sy
hozzásimul vkihez -» to nuzzle together with sy
hozzásimul vkihez -» to nuzzle up to sy
hozzásimul vkihez -» to nuzzle with sy
hozzászámít -» to reckon in
hozzászokik -» to harden
hozzászokik -» to season
hozzászokik vmihez -» to accustom oneself to sg
hozzászokik vmihez -» to get the hang of it
hozzászokik vmihez -» to get used to sg
hozzászokik vmihez -» to settle down to sg
hozzászokott -» used
hozzászokott vmihez -» to be accustomed to sg
hozzászokott vmihez -» to be used to sg
hozzászoktat -» to accustom
hozzászoktat -» to harden
hozzászoktat -» to season
hozzászoktatás -» familiarization
hozzászól -» have the floor
hozzászól -» to put a word in
hozzászól -» to take the floor
hozzátapad -» to stick on
hozzátapad -» to stick to
hozzátapad vkihez mint egy pióca -» to stick like a leech
hozzátartozik vmihez -» to belong to sg
hozzátartozó -» one's own flesh and blood
hozzátartozóim -» my people
hozzátartozók -» folks
hozzátesz -» to add
hozzátesz -» to affix
hozzátesz -» to put on
hozzátette, hogy -» he added that
hozzátold -» to add
hozzátold -» to annex
hozzátold -» to append
hozzátold -» to piece
hozzátold vmit vmihez -» to tag sg on to sg
hozzátold vmit vmihez -» to tag sg onto sg
hozzávág -» to fling at
hozzávaló -» accessories
hozzávaló -» appurtenance
hozzávaló -» fixture
hozzávaló -» ingredient
hozzávaló -» makings
hozzávaló -» tackle
hozzávalók -» findings
hozzávalók -» fixings
hozzávalók -» materials
hozzávetőleg -» approximately
hozzávetőleges -» approximate
hozzávetőleges -» rough
hozzávetőleges becslés -» rough estimate
hozzávetőleges becslés szerint -» at a rough estimate
hozzávetőleges becslés szerint -» on a rough estimate
hozzávetőleges becsléssel -» at a rough guess
hozzávetőleges becsléssel -» at a rough estimate
hozzávetőleges becsléssel -» on a rough estimate
hozzávetőleges költségvetés -» preliminary estimate
hozzávetőleges költségvetés -» rough estimate
hozzávetőleges számítás -» rule of thumb
hozzávetőleges számítás szerint -» at a rough estimate
hozzávetőleges számítás szerint -» on a rough estimate
hozzávetőlegesen -» approximately
hő- -» calorofic
hő -» earnest
hő -» flagrant
hő -» heat
hő -» pectoral
hő- -» thermic
hő- -» thermo-
hő -» warmth
hő (vágy) -» devout
hő! -» whoa!
hőálló -» refractory
hőáram -» heat flux
hőátadás -» heat transfer
hőátszármaztatás -» transmission of heat
hőbörödött -» potty
hőcserementes -» adiabatic
hőelnyelő -» endothermal
hőelnyelő -» endothermic
hőemelkedés -» fever
hőemelkedés -» low fever
hőerőmű -» thermal power station
hőfejlesztéssel kísért -» exothermal
hőfejlesztéssel kísért -» exothermic
hőfokszabályzó -» thermostat
hőguta -» heat stroke
hőhatásfok -» thermal efficiency
hőkapacitás -» water equivalent
hőközpont -» caloric centre
hőleadó -» exothermal
hőleadó -» exothermic
hőlégsugár -» jet
hölgy -» dame
hölgy -» lady
hölgyeké az elsőbbség -» ladies first
hölgyeké az elsőbbség -» ladies take precedence
hölgyeké az elsőség -» ladies before gentlemen
hölgymenyét -» stoat
hölgyválasz -» bingo
hőmennyiség-mérés -» calorimetry
hőmennyiségmérő -» calorimeter
hőmennyiség-mérő -» calorimeter
hőmérő -» thermometer
hőmérséklet -» temperature
hőmérsékletugrás -» thermocline
hömpölygés -» swell
hömpölygés -» welter
hömpölyget -» to roll along
hömpölygő -» rolling
hömpölyög -» to flow
hömpölyög -» to roll
hömpölyög -» to roll on
hőn szeretett -» dearly loved
hőn szeretett -» much-loved
hőn szeretett hittestvéreim -» dearly loved brethren
hőn szeretett testvéreim -» dearly loved brethren
hőnek a fémekre gyakorolt hatása -» effect of heat upon metals
hőnfut -» to overheat
hőnfut -» to run hot
hőnfutás -» overheating
hőnfutás (szíjé) -» chafing
hőnfuttatott -» overheated
hőpalack -» vacuum bottle
hőpalack -» vacuum flask
hőpalack betétje -» refill
hőpalack üvegbetétje -» refill
hörcsög -» hamster
hörg- -» bronchial
hörgés -» rattle
hörghurut -» bronchitis
hörghurut -» whoop
hörghurutos -» bronchitic
hörgő- -» bronchial
hörgők -» bronchia
hörög -» to rattle
hörpent -» to tiff
hörpint -» to nip
hörpint -» to sip
hörpint -» to swig
hörpint -» to tiff
hörpintés -» sip
hős -» hero
hőség -» fealty
hősi -» heroic
hősi -» heroical
hősi eposz -» heroic poem
hősi halált hal -» to be killed in action
hősi halált halt -» killed in action
hősi halottak névsora -» roll of honour
hősi versek -» heroics
hősies -» epic
hősies -» gallant
hősies -» heroic
hősies -» heroical
hősiesen -» gallantly
hősiesen -» heroically
hősiesen kiáll -» to outbrave
hősiesség -» gallantry
hősiesség -» valor
hősiesség -» valour
hősködés -» bravado
hősködő viselkedés és beszéd -» heroics
hősnő -» heroine
hősnő -» leading lady
hősszerelmes -» leading man
hőstett -» deed of valour
hőstett -» exploit
hőstett -» feat
hőstettek -» deeds of derring-do
hősugárzás -» heat emission
hősugárzás -» heat radiation
hősugárzás -» thermal emission
hősugárzás -» thermal radiation
hősugárzó -» radiator
hősugárzó -» reverberator
hőszabályozó -» damper
hőszabályzó -» thermostat
hőszabályzó -» thermostatic
hőszállítás -» convection
hőtágulás -» expansion
hőteljesítmény -» heat output
hőtermelő -» calorofic
hővel kapcsolatos -» thermo-
hővezetés -» heat conduction
hővezetés -» thermal conduction
hővezetési tényező -» thermal conductivity
hővezető -» heat carrier
hővezető -» heat conductor
hővisszanyerés -» heat recovery
-höz -» on
-höz -» to
-höz -» unto
huanakó-kéreg -» lima bark
húg -» sister
húgy -» piss
húgy -» stale
húgy -» urine
húgyagyú -» lamebrain
húgyagyú -» shit-brained
húgycső -» urethra
húgycső- -» urethral
húgyhólyag -» bladder
hugyozás -» micturation
hugyozik -» to micturate
hugyozik -» to piss
huhog -» to croak
huhog -» to hoot
huhog -» to ululate
huhogás -» hoot
huhogás -» ululation
huj! -» whoop!
huj-hujozással biztat -» to whoop
huj-hujozással biztatták a kutyákat -» they whooped the dogs on
hujjogatás -» whoop
huligán -» hooligan
huligán -» rough
huligán -» rowdy
huligán -» tough
huligán -» yob
huligán -» yobbo
huligánság -» rowdyism
hull -» to stream
hulla -» body
hulla -» cadaver
hulla -» carcase
hulla -» carcass
hulla -» carrion
hulla -» corpse
hulla -» dead body
hulla -» stiff
hulla (boncoláson) -» stiff
hullaboncolás -» autopsy
hullaboncolást végez -» to autopsy
hulladék -» abject
hulladék -» cut-offs
hulladék -» cuttings
hulladék -» debris
hulladék -» discard
hulladék -» dross
hulladék -» end
hulladék -» garbage
hulladék -» junk
hulladék -» litter
hulladék -» paring
hulladék -» pickings
hulladék -» refuse
hulladék- -» refuse
hulladék -» scrap
hulladék -» scrapings
hulladék -» spoilage
hulladék -» trash
hulladék -» trim
hulladék -» wastage
hulladék -» waste
hulladék -» waste matter
hulladék anyag -» dead
hulladék anyag -» waste material
hulladék eltávolítása -» refuse disposal
hulladék fa -» waste wood
hulladék hasznosítása -» salvage
hulladék hő -» waste heat
hulladék vas -» waste iron
hulladékanyag -» the dead
hulladékégető kazán -» refuse burner
hulladékok -» garblings
hulladékos -» rubbishy
hulladékpapír -» spoilage
hulladéksav -» spent acid
hulladékszén -» shorts
hulladékszén -» slack
hulladékszén -» small coal
hulladékudvar -» junkyard
hullafáradt -» to be dead on one's feet
hullafáradt -» dog-tired
hullaház -» morgue
hullakamra -» mortuary
hullám- -» undulatory
hullám -» wave
hullám tetejére emelkedik -» to top the sea
hullámbádog barakk -» nissen hut
hullámbádog épület -» nissen hut
hullámcsat -» bobby pin
hullámcsat -» hairgrip
hullámcsúcs -» ventral segment
hullámelmélet -» wave theory
hullamerevség -» cadaveric rigidness
hullamerevség -» moor
hullamerevség -» rigor mortis
hullámjel -» swung dash
hullámkrepp -» seersucker
hullámléc -» washboard
hullámlemez -» corrugated cardboard
hullámlovagol -» to surf
hullámmechanika -» wave mechanics
hullámminta -» wave
hullámmozgás -» undulation
hullámmozgások összetevődése -» interference
hullámmozgások összetevődése -» interfering
hullámocska -» wavelet
hullámok -» sea
hullámok játékának kitéve -» adrift
hullámokat ver -» to ripple
hullámokkal szembe hajózik -» to be head to the sea
hullámokkal szembe vitorlázik -» to be head to the sea
hullámoktól nyaldosott -» awash
hullámos -» crisp
hullámos -» crispy
hullámos -» lumpy
hullámos -» undulate
hullámos -» undulatory
hullámos -» wavy
hullámos minta -» vandykes
hullámos mosólap -» washboard
hullámos papírszalag -» streamer
hullámos pengéjű maláji tőr -» crease
hullámos pengéjű maláji tőr -» creese
hullámosít -» to corrugate
hullámosít -» to crimp
hullámosítás -» wave
hullámosító elem -» sinker
hullámosító platina -» sinker
hullamosó kád -» lavatory
hullámossá tesz -» to undulate
hullámosság -» crimp
hullámosság -» undulation
hullámosság -» wave
hullámpapír -» corrugated cardboard
hullámrajzoló -» oscillograph
hullámsáv -» band
hullámsáv -» wave zone
hullámsáv -» waveband
hullámsávot felvesz -» to pick up a wave
hullámsor -» train of waves
hullámszám -» wave number
hullámszűrő -» by-pass
hullámtaréj -» yeast
hullámtér -» floodplain
hullámtörés -» breach
hullámtörés parton -» breaker
hullámtörő -» mole
hullámtörő gát -» breakwater
hullámtörőgát -» pier
hullámváltó -» waveband switch
hullámvaslemez -» corrugated iron
hullámvasút -» roller coaster
hullámverés -» heaving billows
hullámverés -» swell
hullámverés -» wash
hullámvölgy -» trough of a wave
hullámvölgy -» trough of the sea
hullámzás -» chop
hullámzás -» fluctuation
hullámzás -» sea
hullámzás -» undulation
hullámzás -» wash
hullámzik -» to billow
hullámzik -» to chop
hullámzik -» to feather
hullámzik -» to fluctuate
hullámzik -» to heave
hullámzik -» to heave, hove
hullámzik -» to ripple
hullámzik -» to surge
hullámzik -» to undulate
hullámzik -» to wave
hullámzik -» to welter
hullámzó -» surging
hullámzó -» undulating
hullámzó -» undulatory
hullámzó -» wavering
hullanak mint a legyek -» to drop off like flies
hullarabló szellem -» ghoul
hullarészeg -» to be stoned
hullarészeg -» to be stoned out
hullarészeg -» to be way-out
hullás -» coming out
hullás -» fall
hullaszemle -» autopsy
hullaszerű -» cadaverous
hullaszerűen -» cadaverously
hullat -» to shed, shed
hullat -» to shed
hullat -» to throw, threw, thrown
hullát boncol -» to autopsy
hullát boncol -» to hold a post-mortem examination
hullát kidob (hajóból) -» to deep-six
hullatolvaj -» body snatcher
hulló -» cadent
hulló -» falling
hulló csillag -» shooting star
hullócsillag -» falling star
hullórostély -» portcullis
hullott gyümölcs -» windfall
humán -» humane
humán tárgyak -» humanities
humanizálás -» humanization
humanizálódás -» humanization
humanizált tej -» humanized milk
humanizmus -» new learning
humánus -» humane
humánusan -» humanely
humbug -» humbug
humor -» humor
humor -» humour
humorista -» humorist
humoros -» facetious
humoros -» humorous
humoros rajz -» cartoon
humortalan -» humourless
humortalanság -» humorlessness
humortalanság -» humourlessness
humusz -» black mould
humusz -» mold
humusz -» mould
humuszos -» humic
humuszos -» humous
humuszos -» mouldy
humuszréteg -» topsoil
huncut -» arch
huncut -» elfin
huncut -» elfish
huncut -» impish
huncut -» perky
huncut -» roguish
huncut -» waggish
huncut aki rosszra gondol -» evil be to him who evil thinks
huncut arccal -» impishly
huncut fickó -» rogue
huncut gyerek -» elf, elves
huncut gyerek -» elfin
huncut hangon -» impishly
huncut kölyök -» imp
huncutka -» lovelock
huncutka -» meat-hook
huncutka -» ringlet
huncutkodás -» devilry
huncutkodás -» deviltry
huncutkodó -» impish
huncutság -» archness
huncutság -» jig
huncutság -» ploy
huncutul -» archly
huncutul -» roguishly
hungarocell -» polystyrene
hunyni megy -» to sack out
hunyó -» to be `it`
hunyó -» to be it
hunyó -» it
hunyorgás -» twinkle
hunyorít -» to blink
hunyorít -» to wink
hunyorít -» to wink one's eye
hunyorítás -» cock of the eye
hunyorítás -» wink
hunyorítással jelez vkinek -» to tip sy the wink
hunyorog -» to twinkle
huppan -» to plop
huppan -» to thud
huppanás -» dump
huppanás -» plump
huppanók -» road shocks
huppanva -» plop
húr -» chord
húr -» string
hurcol -» to haul
hurcol -» to lug
hurcolkodik -» to move house
húrfeszítő csavar -» peg
hurkabél -» skin
hurkagyuri -» lardass
hurkol -» to loop
hurkolás -» netting
hurkolt -» knitted
hurkolt -» terry
hurkolt anyag -» knitted fabric
hurkolt áru -» knitted goods
hurkolt áru -» knitted wear
hurkolt bársony -» terry
hurkolt bársony -» terry velvet
hurkolt csipke -» knitted lace
hurkolt szövetek -» looped fabrics
hurkos -» loopy
hurkot készít -» to noose
hurok -» bow
hurok -» halter
hurok -» hitch
hurok -» kink
hurok -» knot
hurok -» loop
hurok -» noose
hurok -» sling
hurok -» snare
hurok -» snarl
hurok -» springe
hurokcsomó -» bow knot
hurokkal fog -» to lasso
hurokkal fog -» to noose
hurokkal fog -» to springe
húros hangszer -» stringed instrument
húros hangszeren játszik -» to finger
húroz -» to string, strung
húrozó -» stringer
hurrá -» cheer
hurrá! -» hooray!
hurrá! -» hurrah!
hurrá! -» zap!
hurrát kiáltoz -» to hurrah
hurráz -» to give a cheer
hurráz -» to hurrah
hurrázás -» cheer
hurrikán -» hurricane
húrt levesz -» to unstring, unstrung
hurukkol -» to gobble
hurukkolás -» gobble
hurut -» catarrh
hurut -» rheum
hús -» flesh
hús -» meat
hús a húsából, vér a véréből -» one's own flesh and blood
hús bűnei -» sins of the flesh
hús soványa -» lean
husáng -» spear
húsáru -» butcher's meat
húsbárd -» chopper
húsbárd -» meat cleaver
húsból és vérből való -» of the flesh
húsbolt -» butcher's
húsburjánzás -» proud flesh
húsdaráló -» meat grinder
húsdaráló -» mincer
húsdarálógép -» masticator
húsétel -» flesh
húsevő -» carnivore
húsevő -» carnivorous
húsfeldolgozó -» meat-packing
húsgombóc -» meatball
húshagyó kedd -» pancake day
húshorog -» meat-hook
húsklopfoló -» meat tenderizer
húsklopfoló -» steak hammer
húsklopfoló -» tenderizing mallet
húskonzerv -» canned meat
húslé -» gravy
húslégy -» blow-fly
húsleves -» bouillon
húsleves -» clear soup
húsleves -» consommé
húslevesfazék -» stock-pot
húsleveskocka -» bouillon cube
húsliszt fajta -» tankage
húsol -» to scour
húsoldal -» flesh
húsoldal -» flesh of hide
húsoldali hasíték -» junior split
húson élő -» carnal
húsos -» beefy
húsos -» fleshy
húsos -» meaty
húsos étrend -» flesh diet
húsos fogás -» entree
húsos levél -» succulent leaf
húsos pite -» pâté
húsos pofa -» chuff
húsosodik -» to flesh
húspástétom -» pâté
húspástétom -» patty
húspogácsa -» cake
húspogácsa -» steak
hússzelet -» chop
hússzelet -» steak
húst apróra vág -» to chop meat fine
húst apróra vagdal -» to chop meat fine
húst sütésre előkészít -» to trim meat
hústalan nap -» banian-day
hústalanít -» to scour
húsvágó bárd -» chopper
húsvágó deszka -» chopping board
húsvágó tőke -» chopping block
húsvásár -» pickup joint
húsvásár -» pickup place
húsverő -» steak hammer
húsvét -» feast of unleavened bread
húsvét utáni első vasárnap -» renewal Sunday
húsvéthétfő -» Heaving Monday
húsvéthétfő utáni kedd -» Heaving Tuesday
húsvéthétfőt követő hétfő -» hock Monday
húsz -» score
húsz -» twenty
húsz darab -» score
húsz forintom hiányzik -» I am twenty forints short
húsz forinttal kevesebbet kaptam -» I am twenty forints short
húsz perccel tizenkét óra előtt -» twenty minutes before twelve
húsz vitorlásból álló flotta -» fleet of twenty sail
huszadik -» twentieth
húszan voltunk -» our company numbered twenty
huszár -» cavalryman
huszita -» bohemian
huszonegy éves lányoknak megadott szavazati jog -» flapper vote
huszonegyedik -» twenty-first
huszonegyes -» pontoon
huszonegyezik -» to play pontoon
huszonkét karát finomságú arany -» gold twenty-two carats fine
huszonnégy -» four and twenty
húz -» to banter
húz -» to censor
húz -» to cut out
húz -» to drag
húz -» to draw, drew, drawn
húz -» to hale
húz -» to haul
húz -» to heave, hove
húz -» to heave
húz -» to hitch
húz -» to josh
húz -» to kid
húz -» to lug
húz -» to pluck
húz -» to pucker
húz -» to pull
húz -» to pull at
húz -» to run, ran, run
húz -» to tug
húz (barázdát) -» to plough
húz (időt) -» to spin out
húz (lemezt) -» to sheet
húz (szamárköhögős) -» to hoop
húz (szamárköhögős) -» to whoop
húz vkit -» to pull sy's leg
huzag -» chase
huzagol -» to rifle
huzagolás -» chase
huzagolás -» furrow
huzagolás -» rifling
huzagolás -» score
huzagolás -» twist
huzagolt -» rifled
huzagolt csövű kézi lőfegyver -» riffle
huzagolt fegyvercső -» riffle barrel
huzakodás -» tug of war
huzal -» wire
huzalcsíptető -» toggle
huzalkapocs -» terminal
huzalszorító -» terminal
huzalszövet -» wire gauze
huzalvég -» tag
huzalvég-szigetelő -» terminal insulator
huzalvégződés -» terminal
húzás -» cut
húzás -» dash
húzás -» drag
húzás -» draught
húzás -» draw
húzás -» gambit
húzás -» haul
húzás -» haulage
húzás -» hitch
húzás -» obliteration
húzás -» ploy
húzás -» pull
húzás -» pulling
húzás -» traction
húzás -» tug
húzás (szamárköhögésben) -» hoop
húzás (szamárköhögésben) -» whoop
húzás-halasztás -» protraction
huzat -» air
huzat -» cover
huzat -» draught
huzata van -» to draw, drew, drawn
huzatfogó vászonajtó -» inner door
huzatos -» blowy
huzatos -» drafty
huzatos -» draughty
huzatszabályozó -» baffle
húzgál -» to tug
húzható -» to pull
húzható -» tensile
húzó -» drawer
húzó -» pulling
húzócsont (szárnyasé) -» merrythought
húzódás -» strain
húzódást csinál a nyújtón -» to pull up to the bars
húzódik -» to draw, drew, drawn
húzódik -» to run, ran, run
húzódik vmi mentén -» to run along
húzódozik -» to squib
húzódozik kiadásba verni magát -» to balk at an expense
húzódozik vminek a megtételétől -» to be unwilling to do sg
húzódozik vminek a megtételétől -» to begrudge doing sg
húzódozik vmit megtenni -» to make two bites at a cherry
húzódozik vmitől -» to boggle at sg
húzódozik vmitől -» to fight shy of sg
húzódozik vmitől -» to sugar
húzódozó -» unwilling
húzódozó ember -» quitter
húzódozva -» begrudgingly
húzódozva -» unwillingly
húzóerő -» pull
húzóerő -» pulling power
húzóerő -» tension
húzóeszköz -» drawer
húzófeszültség -» tensile stress
húzófogantyú -» pull
húzófogantyú -» pull handle
húzógyalu -» took plane
húzógyalu -» tooking plane
húzóháló -» dragnet
húzóháló -» trawl
húzóháló -» trawl-net
húzóhorog -» radius-arm
húzókút -» draw well
húzólánc -» pull chain
húzólánc -» pulling chain
húzómágnes -» pulling magnet
húzópad -» bench
húzós kézi mérleg -» spring balance
húzós kézimérleg -» tangent balance
húzószilárdság -» tensile strength
húzóteljesítmény -» pulling power
húzott -» drawn
húzott -» puckered
húzott -» puckery
húzott -» shirred
húzózár -» pull fastener
húzózár -» zip fastener
húzózár -» zip fastening
húzz a francba! -» bug off!
húzz a picsába! -» fuck off!
húzz el a francba! -» bug off!
húzz el mint a vadludak! -» buzz off!
húzz el! -» buzz off!
húzza a lóbőrt -» to be sacked out
húzza a lóbőrt -» to saw gourds
húzza az időt -» to play for time
húzza az időt -» to stall for time
húzza az időt -» to temporize
hű -» close
hű -» committed
hű -» devoted
hű -» faithful
hű -» loyal
hű -» near
hű -» true
hű az elveihez -» true to one's principles
hű barát -» true friend
hű embere vkinek -» follower
hű fordítás -» near translation
hű ígéretéhez -» true to one's promise
hű kép -» express image
hű kép -» just picture
hű képmás -» express image
hűbelebalázs -» giddy pate
hűbelebalázs -» giddy-head
hűbér -» fee
hűbér -» feudal tenure
hűbér -» tribute
hűbéradó alól mentes -» freehold
hűbérbirtok -» fee
hűbérbirtok -» feud
hűbérbirtok -» fief
hűbérbirtok -» fiefdom
hűbéres -» man, men
hűbéres -» sergeant
hűbéres -» tributary
hűbéreskü -» fealty
hűbéri -» feudal
hűbéri birtok -» feudal tenure
hűbéri birtok -» tenure
hűbéri eskü -» homage
hűbéri szolgálat -» tenure
hűbérúr -» liege lord
hűbérúr -» overlord
hűbérúrnak fizetendő kárpótlás -» fine
hűdés -» paralysis
hűen -» trustworthily
hűhó -» ado
hűhó -» fuss
hűhó -» hullabaloo
hűhó -» ruckus
hűhó -» shindig
hűhó -» shindy
hűhó -» shine
hűhó -» splash
hűhó -» whoop-de-doo
hűl -» to cool
hüledezés -» abashment
hüledező -» dumbfounded
hüllő -» ectotherm
hüllő -» reptile
hüllő -» reptilian
hülye -» to be nuts
hülye -» blithering
hülye -» bozo
hülye -» clot
hülye -» cretin
hülye -» dead above the ears
hülye -» dumbo
hülye -» gaga
hülye -» goofy
hülye -» goon
hülye -» idiot
hülye -» idiotic
hülye -» imbecile
hülye -» imbecilic
hülye -» moonstruck
hülye -» moron
hülye -» moronic
hülye -» mug
hülye -» mutt
hülye -» mutton-head
hülye -» muttonhead
hülye -» natural
hülye -» nerd
hülye -» nitwit
hülye -» nurd
hülye -» nut
hülye -» nutter
hülye -» psycho
hülye -» schmo
hülye -» shmo
hülye -» simp
hülye -» soft-headed
hülye -» stupid
hülye -» tomfool
hülye -» twit
hülye -» vacuous
hülye -» wacko
hülye -» wacky
hülye -» wart
hülye -» whacko
hülye -» whacky
hülye alak -» dope
hülye alak -» dumbbell
hülye alak -» soft
hülye duma -» bilge
hülye duma -» hoo-ha
hülye duma -» shit for the birds
hülye fráter -» coot
hülye hapsi -» get
hülye hapsi -» git
hülye majom -» bimbo
hülye pacák -» dope
hülye pali -» goop
hülyegyerek -» jerk
hülyéknek való játék -» mug's game
hülyéknek való szórakozás -» mug's game
hülyén -» idiotically
hülyén néz -» to gawk
hülyének áll a szerencse -» fortune favours fools
hülyének nézel? -» do you see any green in my eye?
hülyének nézel? -» is there any green in my eye?
hülyének teteti magát -» to play the ape
hülyeség -» bullshit
hülyeség -» crap
hülyeség -» guff
hülyeség -» idiocy
hülyeség -» imbecility
hülyeség -» rot
hülyeség -» stupidity
hülyeség -» tommy-rot
hülyeség -» tommyrot
hülyeség! -» stuff!
hülyeségek -» havers
hülyeségeket beszél -» to haver
hülyeséget csinál -» to flub
hülyeséget csinál -» to flub up
hülyeséget mond -» to flub
hülyeséget mond -» to flub up
hülyéskedés -» tomfoolery
hülyéskedik -» to ass about
hülyéskedik -» to fool about
hülyéskedik -» to fool around
hülyéskedik -» to screw around
hülyéskedik -» to tomfool
hülyéskedik vkivel -» to screw around with sy
hülyít -» have sy on
hülyít vkit -» to bugger sy about
hülyít vkit -» to bugger sy around
hülyül -» to bugger about
hülyül -» to bugger around
hülyül -» to gas
hülyül -» to horse around
hülyül -» to screw around
hülyül vkivel -» to screw around with sy
hümmög -» to ham and haw
hümmög -» to hem
hümmögés -» hemming
hűség -» adherence
hűség -» faith
hűség -» fidelity
hűség -» loyalty
hűség -» trustworthiness
hűség (leírásban) -» exactitude
hűséges -» blue
hűséges -» faithful
hűséges -» sincere
hűséges -» stanch
hűséges -» staunch
hűséges -» true
hűséges -» unfailing
hűséges -» yeomanly
hűséges barát -» true friend
hűséges ember -» white man
hűséges támasz -» standby
hűségesen -» faithfully
hűségesen -» truly
hűségesen kitartó vmi mellett -» wedded to sg
hűségesen szolgálja kenyéradóit -» to be true to one's salt
hűsít -» to cool
hűt -» to chill
hűt -» to cool
hűt -» to refrigerate
hűtés -» chilling
hűtés -» refrigeration
hűtésre szoruló -» cryogenic
hűtlen -» disaffected
hűtlen -» disloyal
hűtlen -» faithless
hűtlen -» false
hűtlen -» treacherous
hűtlen -» unfaithful
hűtlen -» untrue
hűtlen az urához -» to be false to one's husband
hűtlen elhagyás -» wilful desertion
hűtlen kezelés -» malpractice
hűtlen kezelés -» misappropriation
hűtlen sáfár -» unjust steward
hűtlenség -» breach of faith
hűtlenség -» disaffection
hűtlenség -» disloyalty
hűtlenség -» faithlessness
hűtlenség -» infidelity
hűtlenség -» perfidy
hűtlenség -» treachery
hűtlenül elhagy -» to betray
hűtlenül elhagy -» to scuttle away
hűtlenül elhagy -» to scuttle off
hűtlenül kezel -» to misapply
hűtlenül kezel -» to misappropriate
hűtő- -» cryo-
hűtő -» cryogenic
hűtő -» fridge
hűtő -» refrigerant
hűtő (autóban) -» radiator
hűtőanyag -» cryogen
hűtőborda -» gill
hűtőgép -» refrigerator
hűtőhajó -» reefer
hűtőház -» cold store
hűtőházi raktározás -» cold storage
hűtőkészülék -» refrigerator
hűtőkeverék -» cryogen
hűtőkeverék -» freezing mixture
hűtőkocsi -» insulated waggon
hűtőkocsi -» reefer
hűtőkocsi -» refrigerator van
hűtőkocsi -» refrigerator waggon
hűtőközeg -» refrigerant
hűtőrács (autón) -» grill
hűtőrács (autón) -» radiator
hűtőraktár-helyiség -» holding room
hűtőszekrény -» fridge
hűtőszekrény -» icebox
hűtőszekrény -» refrigerator
hűtőszer -» refrigerant
hűtőtáska -» cooler
hűtőtáska -» cooler box
hűtőtorony -» cooling tower
hűtött -» cryogenic
hűtővíz -» cooling water
hüvely -» barrel
hüvely -» cod
hüvely -» hull
hüvely -» husk
hüvely -» pod
hüvely -» scabbard
hüvely -» sheath
hüvely -» shuck
hüvely -» sleeve
hüvely -» vagina, vaginae
hüvely -» vagina
hüvely (női) -» fanny
hüvely (növényi termés) -» kid
hüvely alakú -» vaginal
hüvely nélküli -» unsheathed
hüvelyébe tesz -» to sheathe
hüvelyébe visszatesz -» to sheathe
hüvelyéből kihúzott -» to sheathe
hüvelyéből kihúzott -» strip
hüvelyéből kihúzott -» terry
hüvelyéből kihúzott -» unsheathed
hüvelyes -» husky
hüvelyes (növény) -» leguminous
hüvelyes növény -» dal
hüvelyes növény -» legume
hüvelyes növényből készült étel -» dal
hüvelyesek -» pulse
hüvelyesek -» pulses
hüvelyez -» to hull
hüvelyez -» to husk
hüvelyez -» to shuck
hüvelyi -» vaginal
hüvelyk -» inch
hüvelyként környező -» vaginal
hüvelykszorító -» thumbscrew
hüvelykujj -» thumb
hüvelykujj inai közötti kis árok -» anatomists' snuffbox
hüvelykujj körme -» thumb-nail
hüvelykujj körme -» thumbnail
hüvelykujjpárna -» thenar eminence
hüvelylabdacs -» vaginal capsule
hüvelyöblítés -» vaginal douche
hüvelytelen -» unsheathed
hüvelytől megtisztít -» to hull
hüvelytükör -» vaginal speculum
hűvös -» chill
hűvös -» chilly
hűvös -» cold
hűvös -» cool
hűvös -» frosty
hűvös -» nick
hűvös -» parky
hűvös -» stiff
hűvös -» unresponsive
hűvösen -» coldly
hűvösen -» coolly
hűvösen -» startling
hűvösen -» stiffly
hűvösen kezel vkit -» to give sy the cold shoulder
hűvösön -» inside
hűvösön van -» to be inside
hűvösre tesz -» to quad
hűvösre tesz -» to shop
hűvösség -» chill
hűvösség -» cool