Magyar-angol szótár

0-9   A-Á   B   C-Cs   D   E-É   F   G   H   I-Í   J   K   L-Ly
M   N   O-Ö   P  R   S-Sz   T-Ty   U-Ü   V   W   X   Y   Z-Zs


-m -» my
m. -» co.
ma -» period
ma -» today
ma délelőtt -» this morning
ma egy hete -» this day last week
ma egy kissé jobban érzem magam -» I feel rather better today
ma éjjel -» tonight
ma este -» tonight
ma reggel -» this morning
ma valamivel jobban érzem magam -» I feel rather better today
macerál -» to needle
machináció -» engineering
machináció -» machination
mackó -» teddy bear
macska -» cat
macska- -» feline
macskaajtó -» catflap
macska-egér játék -» cat-and-mouse game
macskaeledel -» catfood
macskaevő -» wop
macskafejes feszítőkötél -» lanyard
macskaféle -» feline
macskajaj -» hangover
macskajajos érzés -» morning after the night before
macskák családja -» cat family
macskakaparás -» cramped handwriting
macskakaparás -» niggling handwriting
macskakaparás -» squiggle
macskakő -» cobble
macskakő -» flag
macskakölyök -» kit
macskaköröm -» ditto marks
macskakővel burkol -» to cobble
macskamosdást csinál -» to give oneself a lick and a promise
macskaszem -» cat's eyes
macskaszem -» pavement reflector
macskaszem -» reflector
macskaszerű -» feline
macskatermészetű -» feline
macskazene -» caterwauling
macskazene -» caterwauls
macskazene -» Dutch concert
macskazene -» mock serenade
macskazenét rendező -» mock serenader
madagaszkári -» Malagasy
madár- -» avian
madár -» bird
madár -» sucker
madarászik -» to chase
madárdal -» singing
madárének -» piping
madárenyv -» lime
madárétkű ember -» poor trencherman
madárfészket kiszed -» to nest
madárfióka -» nestling
madárfióka -» squealer
madárfürdő -» birdbath
madárfütty -» call
madárfütty -» singing
madárház -» aviary
madárhoz hasonló -» avian
madárijesztő -» bogey
madárijesztő -» bogy
madárijesztő -» scarecrow
madárijesztő (nő) -» fright
madárijesztő (nő) -» frump
madárjós -» augur
madárka -» dickey
madárka -» dickey-bird
madárka -» dicky
madárkalitka -» bird-cage
madárlép -» lime
madárra közelről rálő -» to take a pot at a bird
madárra vadászik -» to chase
madárszerű -» avian
madárszerű -» bird-like
madártan -» ornithology
madártani -» ornithological
madártojás -» egg
madártoll -» feather
madártoll -» pen
madártudós -» ornithologist
madárvágta gyümölcs -» fruit that has been pecked
madrasz -» madras
madrasz -» madras muslin
madrigál -» madrigal
madzag -» string
maffia -» mafia
mafla -» boob
mafla -» booby
mafla -» doltish
mafla -» muff
mafla -» sheepish
mafla alak -» mug
mafla ember -» angel
mafla pasas -» lummox
maflácska -» simp
maflán -» sheepishly
maflás -» clinker
maflaság -» doltishness
mag -» core
mag -» heart
mag- -» nuclear
mag -» nucleus, nuclei
mag -» pip
mag -» seed
mag- -» seminal
mag -» stone
mag köldöke -» cicatrice
mag köldöke -» cicatricle
mag köldöke -» cicatricule
mag köldöke -» cicatrix, cicatrices
mag nélküli -» seedless
maga -» oneself
maga -» self, selves
maga -» selves
maga a -» very
maga a jóság -» she is kindness itself
maga a megtestesült ördög -» very devil
maga a puszta tény -» the mere fact
maga a tökély -» prime of perfection
maga alá szarik -» to shit blue
maga alá szarik -» to shit green
maga alá szarik -» to shit oneself
maga alatt vágja a fát -» to put a halter round one's own neck
maga beszél -» to monologize
maga csirkefogó! -» you dog!
maga erejéből -» unaided
maga erejéből -» unassisted
maga és felesége részére -» for self and wife
maga felé húz -» to pull on
maga gazember! -» you dog!
maga gazfickó! -» you dog!
maga hazabeszél! -» nothing like leather!
maga helyén -» in the right place
maga intézi dolgát -» to paddle one's own canoe
maga jószántából -» out of one's own head
maga jószántából való -» unasked for
maga jószántából való -» unbidden
maga kezére dolgozik -» to fight for one's own hand
maga kutyaházi! -» you dog!
maga magát -» oneself
maga mögött hagy -» to outstrip
maga nemében páratlan -» untouched
maga oldalára hódít -» to win over
maga portáján -» in one's own house
maga portáján -» in one's own home
maga portáján -» in one's own household
maga rendelkezik vele -» to monopolize
maga szakállára -» on one's pat
maga szakállára dolgozó bányász -» hatter
maga ura -» to be one's own master
maga uraként -» on one's pat
maga után hurcol vmit -» to trail sg
maga után húz vmit -» to trail sg
maga után húz vmit -» to trail sg along
maga után von -» to bring in its train
maga után von -» to entail
maga után von -» to involve
maga után von vmit -» to trail sg along
maga után vonszol vmit -» to trail sg
maga után vonszol vmit -» to trail sg along
maga után vontat -» to trawl
maga után vontat vmit -» to trail sg
maga után vontat vmit -» to trail sg along
maga útján jár -» to play a lone hand
maga útján jár -» to pull a lone oar
maga útját járja -» to go one's own way
maga útját járja -» to play a lone hand
maga útját járja -» to take one's own course
maga útját járó -» nonconformist
magába foglal -» to comprehend
magába foglal -» to comprise
magába foglal -» to contain
magába foglal -» to cover
magába foglal -» to embody
magába foglal -» to imply
magába foglal -» to incorporate
magába foglal -» to involve
magába foglal -» to take in
magába foglal -» to unite
magába fojt -» to bottle up
magába fojtja bánatát -» to groan inwardly
magába mélyed -» to sink in oneself
magába merül -» to sink in oneself
magába olvaszt -» to assimilate
magába roskad -» to sink in oneself
magába szív -» to imbibe
magába szív -» to incept
magába szív -» to soak
magába szív -» to suck
magába töm -» to engorge
magába vonulás a világtól -» detachment from the world
magában álló -» single
magában beszél -» to soliloquize
magában beszél -» to talk to oneself
magában dühöng -» to simmer
magában egyesít -» to unite
magában élő -» single
magában élő -» solitary
magában evez -» to pull a lone oar
magában foglal -» to comprehend
magában foglal -» to include
magában foglal -» to purport
magában füstölög -» to smolder
magában füstölögve -» fumingly
magában méltatlankodik -» to simmer
magában nem bízó -» diffident
magában nevet -» to laugh to oneself
magabízás -» self-confidence
magabízás -» self-reliance
magabízó -» self-confident
magabízó -» self-reliant
magabiztos -» assertive
magabiztos -» assured of the future
magabiztos -» to be sure of oneself
magabiztos -» cock-sure
magabiztos -» confident
magabiztos -» self-assured
magabiztos -» self-assertive
magabiztos -» self-confident
magabiztos fellépés -» air of assurance
magabiztosan -» assertively
magabiztosan -» confidently
magabiztosan csinál -» to brazen out
magabiztosság -» assurance
magabiztosság -» cock-sureness
magabiztosság -» confidence
magabiztosság -» nerve
magabiztosság -» panache
magabiztosság -» self-assertion
magabiztosság -» self-assurance
magabiztosság -» self-confidence
magadnak köszönheted! -» you asked for it!
magáénak el nem ismert -» unacknowledged
magáénak követel -» to vindicate
magáénak mond -» to be in the clear
magáévá tesz -» to adopt
magáévá tesz -» to embrace
magáévá tesz -» to espouse
magafajta ember -» man of his cast
magához ölel -» to cuddle
magához ölel -» to snuggle
magához ölel -» to strain
magához ragadja a kezdeményezést -» to take the initiative
magához rendel -» have up
magához szorít -» to strain
magához tér -» to be brought
magához tér -» to come round
magához tér -» to come to
magához tér -» to come to one's senses
magához tér -» to come back
magához tér -» to come to oneself again
magához tér -» to come to oneself
magához tér -» to perk up
magához tér -» to rally
magához tér -» to recover oneself
magához tér -» to wake up
magához tér meglepetéséből -» to get over one's surprise
magához térít -» to bring round
magához térít -» to bring to
magához térít -» to rally
magához térít -» to revive
magához térít vkit -» to get sy round
magához tért -» she came to
magához vesz -» to get, got
magához vesz -» to ingest
magához vesz -» to take in
magáhoztérés -» come-back
magáhoztérés -» comeback
magam adtam ki -» published at my expense
magam és feleségem részére -» for self and wife
magam részéről -» as to myself
magamfajta embernek -» for the likes of me
magammal fogom vinni -» I will take it with me
magamutogatás -» exhibitionism
magamutogató -» exhibitionist
magán- -» personal
magán- -» private
magán -» privy
magán- -» unofficial
magán -» unprofessional
magán tart -» to keep on
magán uralkodni tudó -» self-possessed
magának -» oneself
magának élés -» withdrawnness
magának élő -» withdrawn
magának követel -» to assert
magának követel -» to assume
magának tulajdonít -» to assume
magának való ember -» loner
magánakvaló -» reserved
magánbeszéd -» monolog
magánbeszéd -» monologue
magánbeszéd -» soliloquy
magánbeteg -» private patient
magándetektív -» spotter
magánélet -» privacy
magánéletben -» in private
magánéletben -» in private life
magánértesülés -» inside dope
magánértesülés -» inside information
magánhangzó -» vocal
magánhangzó -» vowel
magánhangzói -» vocal
magánhangzós rím -» assonance
magániskola -» voluntary school
magánjáró -» automotive
magánjellegű -» unprofessional
magánjog -» civil law
magánjog -» common law
magánjogi vétkes cselekmény -» tort
magánkezdeményezés -» private initiative
magánkívül -» beside oneself
magánkívül van az örömtől -» to be overjoyed
magánkívül van örömében -» to be all over oneself
magánkórház -» voluntary hospital
magánlakosztály -» stateroom
magánlaksértés -» breach of domicile
magánlevél -» personal letter
magánórák -» private tuition
magánórák adása -» coaching
magánórákat ad -» to coach
magánórákat ad -» to take pupils
magánórákat vesz vkitől -» to coach with sy
magánszemély -» private individual
magánszemély -» private person
magántermészetű -» private
magántermészetű -» privy
magánterület -» private
magántitkár -» confidential secretary
magántulajdonban levő -» privately owned
magánutat közhasználatra átenged -» to dedicate a way
magánutat közhasználatra átad -» to dedicate a way
magánúton előkészít vkit -» to give private coaching
magánügyben tilos a bemenetel -» no admittance except on business
magánügyek -» self-affairs
magánvagyon -» private means
magány -» privacy
magány -» seclusion
magány -» sequestration
magány -» solitude
magány -» solitariness
magányos -» lone
magányos -» lonely
magányos -» lonesome
magányos -» recluse
magányos -» remote
magányos -» secluded
magányos -» sequestered
magányos -» single
magányos -» sole
magányos -» solitary
magányos élet -» recluse life
magányos életet él -» to lead a single life
magányos ember -» loner
magányos ember -» odd man out
magányos öreg vadkan -» old boar
magányos őserdőlakó -» hatter
magányos volta vminek -» seclusion
magányosan -» singly
magányosan álló -» single
magányosan él -» to plough a lonely furrow
magányosan élő ember -» recluse
magányosság -» loneliness
magányosság -» private
magányosság -» retreat
magányosság -» seclusion
magányosság -» solitariness
magánzálogolás állatkár miatt -» distress damage pheasant
magánzárka -» black hole
magánzárka -» cell
magánzárka -» cells
magánzók -» people of leisure
magára bőszít vkit -» to draw sy's anger on oneself
magára hagyatott -» to be high and dry
magára hagyatott -» to be on one's lonesome
magára hány -» to throw on
magára kap -» to slip on
magára kap -» to throw on
magára kapkodja ruháit -» to fling on one's clothes
magára maradt -» to be left alone
magára maradt -» solitary
magára ölt -» to put on
magára ölt -» to take on
magára ránt (ruhát) -» to roll on
magára talál -» to feel one's legs
magára talál -» to find one's legs
magára talál -» to find oneself
magára vállal -» to assume
magára vállal -» to take upon oneself
magára vállal -» to take over
magára vállal -» to undertake, undertook, undertaken
magára vállal -» to undertake, -took, -taken
magára vállal vmit -» to take sg upon oneself
magára vállalja a dolog veszélyes részét -» to bell the cat
magára van utalva -» to shift for oneself
magára vessen -» his guilt be on his own head
magára vesz -» to assume
magára vesz -» to slip over
magára vesz -» to take on
magára vesz -» to take upon oneself
magára vesz vmit -» to take sg upon oneself
magára veszi a felelősséget -» to stand into the breach
magára veszi a munkát -» to stand into the breach
magára von -» to incur
magára vonja a figyelmet -» to catch the eye
magára vonja a figyelmet -» to make an exhibition of oneself
magára vonja a figyelmet -» to strike the eye
magára vonja vki haragját -» to draw sy's anger on oneself
magára vonja vki jóindulatú figyelmét -» to gain sy's ear
magas -» eminent
magas -» high
magas -» high-pitched
magas -» lofty
magas -» piping
magas -» tall
magas -» taunt
magas (hang) -» high-pitched
magas állás -» eminence
magas állásba jut -» to rise to eminence
magas állásba kerül -» to rise to eminence
magas állásban van -» to be in high office
magas állású -» high-ranking
magas állású -» of high standing
magas állású ember -» man of high standing
magas állású személy -» big pot
magas állású személy -» higher-up
magas árbocokkal felszerelt -» taunt-masted
magas árbocú -» taunt-masted
magas áron vásárol vmit -» to buy at high rate
magas áron vesz vmit -» to buy at high rate
magas bariton -» high barytone
magas bariton -» high baritone
magas beosztásban van -» to hold high post
magas célokat tűz ki maga elé -» to hitch one's wagon to a star
magas dombormű -» high relief
magas életszínvonal -» high standard of living
magas ember -» drain-pipe
magas erős képhullám -» white wave
magas és izmos -» strapping
magas és izmos termetű -» strapping
magas fekvésű hang -» high voice
magas fémtartalmú érc -» fines
magas fiókos fehérnemű-szekrény -» chiffonier
magas fiókos szekrény -» chiffonier
magas fokú intelligencia -» high plane of intelligence
magas fokú radioaktív szennyeződést tartalmazó -» dirty
magas főkötő -» commode
magas földrajzi szélesség -» high latitude
magas hang -» high voice
magas helyre tesz -» to perch
magas iskolát lovagol -» to ride the high horse
magas kamatra kölcsönvett pénz -» high money
magas kátránytartalmú szén -» fat coal
magas keményítő tartalmú élelmiszerek -» starchy foods
magas képhullám -» white wave
magas képzettségű -» erudite
magas labda -» lob
magas lóról -» on a high horse
magas lóról beszél -» to get on one's high horse
magas lóról beszél -» to ride one's high horse
magas lóról beszél -» to ride the high horse
magas lovon -» on a high horse
magas lovon ül -» to be a high hat
magas lovon ül -» to get on one's high horse
magas lovon ül -» to ride one's high horse
magas lovon ül -» to ride the high horse
magas magányos szikla -» stack
magas méltóság -» dignitary
magas méltóság -» eminence
magas méltóságot ér el -» to rise to eminence
magas nyakú -» high
magas nyomású terület -» high area
magas nyomású terület -» high
magas osztalék -» plum
magas parancsnokság -» brasses
Magas Porta (a török szultán udvara) -» Sublime Porte
magas pozíció -» perch
magas pozícióban van -» to be on the top of the ladder
magas prémium -» plum
magas pulóvernyak -» tunnel loop neck
magas rang -» honor
magas rang -» honour
magas rangra emel -» to exalt
magas rangra emelkedik -» to rise to eminence
magas rangra emelkedik -» to rise to high rank
magas rangú -» exalted
magas rangú -» high-ranking
magas rangú -» of high standing
magas rangú ember -» man of high standing
magas rangú személy -» higher-up
magas rangú személy -» person of standing
magas rangú személy -» person of rank
magas rangú személy -» person of high rank
magas rangú személyiség -» person of rank
magas rangú személyiség -» person of high rank
magas rangú tiszt -» officer of high rank
magas röptű -» winged
magas sarkú cipő -» high heel shoes
magas sarkú cipő -» high heels
magas sarkú cipő -» high-heeled shoes
magas szárú cipő -» boot
magas szárú cipő -» water boot
magas szárú csizma -» water boot
magas tétekben játszik -» to play high
magas tétekben játszik -» to stake high
magas tető -» pitched roof
magas vákuummal bíró kisülési cső -» hard valve
magas vércukortartalom -» hyperglycaemia
magas volta vminek -» loftiness
magasabb -» superior
magasabb -» topping
magasabb értékű kártyalapok -» high cards
magasabb matematika -» higher mathematics
magasabb rang -» seniority
magasabb rangban van -» to rank
magasabb rangban van vkinél -» to rank above sy
magasabb rangjára hivatkozik -» to pull one's rank
magasabb rangot tölt be vkinél -» to rank above sy
magasabb rangú nőket elkülönítő rendszer -» purdah
magasabb rangú volta vkinek -» seniority
magasabb színvonalra emel -» to level up
magasabb társadalmi osztályok -» higher classes
magasabb vkinél -» to top sy in height
magasabb vminél -» to tower above sg
magasabbra jutás -» rise
magasabbrendű állatok -» higher animals
magasan -» high
magasan -» loftily
magasan a fák felett -» far above the trees
magasan énekel -» to sing high
magasan fekvő -» commanding
magasan fekvő -» loftily
magasan felülmúl vkit -» to knock sy's head off
magasan hordja a fejét -» to hold one's head high
magasan hordja az orrát -» to carry it high
magasan hordja az orrát -» to cock one's nose
magasan hordja az orrát -» to walk with one's head high in the air
magasan hordja az orrát -» to walk with one's head in the air
magasan kiálló meredek kőszirt -» crag
magasan repül -» to fly high
magasantenna -» overhead aerial
magasba üt -» to sky
magasban -» overhead
magasföldszint -» mezzanine
magasföldszint -» mezzanine-floor
magasiskola -» haute école
magasít -» to bring up
magasított -» stilted
magasított ív -» stilted arch
magaslat -» elevation
magaslat -» eminence
magaslat -» height
magaslat -» pitch
magaslat -» rise
magaslatra épített ház -» house built on high ground
magasnyakú pulóver -» polo neck jumper
magasnyakú pulóver -» polo neck sweater
magasnyakú pulóver -» roll neck jumper
magasnyakú pulóver -» roll neck sweater
magasnyakú pulóver -» turtleneck sweater
magasnyomás -» relief printing
magasnyomó -» typo
magasnyomó -» typographer
magasra akaszt -» to sky
magasra céloz -» to aim high
magasra csaptak az érzelmek -» feeling began to run high
magasra emel -» to heighten
magasra emel -» to raise
magasra emeli a zászlót -» to keep the flag flying
magasra emelt lábakkal való járás -» high action
magasra rak -» to set up
magasra szálló rakéta -» sky-rocket
magasra tartja a zászlót -» to keep the flag flying
magasra tör -» to fly high
magasra üti a labdát -» to play the ball too high
magasról való adogatás -» overarm service
magasról való szerválás -» overarm service
magasröptű -» highbrow
magasröptű -» lofty
magasröptűség -» loftiness
magasság -» altitude
magasság -» height
magasság -» loftiness
magasság -» tallness
magasság szerinti változás -» vertical gradient
magasságból -» from on high
magassági -» altitudinal
magassági kormány kiegyenlítő lapja -» trim tab
magassági kör -» vertical
magassági pont -» benchmark
magassági szög -» vertical angle
magasságmeghatározás -» altimetry
magasságmérés -» altimetry
magasságmérő -» altimeter
magasugrás -» high jump
magasvasút -» overhead railway
magasztal -» to bless, blest
magasztal -» to bless
magasztal -» to emblazon
magasztal -» to eulogize
magasztal -» to extol
magasztal -» to jolly
magasztal -» to jolly up
magasztal -» to laud
magasztal -» to praise
magasztal -» to set up
magasztal -» to talk up
magasztal -» to vaunt
magasztalás -» apotheosis
magasztalás -» exaltation
magasztalás -» laud
magasztalás -» laudation
magasztaló -» encomiast
magasztaló -» laudative
magasztaló -» laudatory
magasztaló beszéd -» encomium, encomia
magasztaló beszéd -» laudatory
magasztaló ének -» encomium, encomia
magasztaló szónok -» laudator
magasztaló szónoklat -» laudatory
magasztos -» august
magasztos -» high
magasztos -» lofty
magasztos -» majestic
magasztos -» majestical
magasztos -» sublime
magasztos volta vminek -» loftiness
magasztosan -» loftily
magasztosan -» majestically
magasztosan -» sublimely
magasztossá tesz -» to uprear
magasztosság -» dignity
magasztosság -» elevation
magasztosság -» majesty
magasztosság -» sublimeness
magát -» oneself
magát csalhatatlannak képzelő -» oracular
magát jól bíró -» hale
magát jól feltaláló -» ingenious
magát kelletve -» with airs and graces
magát kéretve -» with airs and graces
magát könnyen feltaláló -» ingenious
magát le nem kötő -» uncommitted
magát megjátszva -» with airs and graces
magát szenteli vminek -» to give oneself up to sg
magát vkinek kikiáltó -» self-styled
magát vmiből kihúzó ember -» quitter
magát vminek kiadó -» self-styled
magatartás -» attitude
magatartás -» attitude to life
magatartás -» bearing
magatartás -» behavior
magatartás -» behaviour
magatartás -» comportment
magatartás -» conduct
magatartás -» deportment
magatartás -» front
magatartás -» habit
magatartás -» manner
magatartás megváltoztatása -» about-face
magatehetetlen beteg -» inert patient
magától -» of oneself
magától -» on one's own account
magától -» spontaneously
magától értetődik -» it goes without saying
magától értetődik -» that goes without saying
magától értetődő -» axiomatic
magától értetődő -» axiomatical
magától értetődő -» evident
magától értetődő -» implicit
magától értetődő -» self-evident
magától értetődő számára -» it comes natural to him
magától értetődően -» evidently
magától értetődően -» necessarily
magától megtesz vmit -» to do sg unasked
magától tesz meg vmit -» to do sg unbidden
magával hoz -» to bring along
magával hoz -» to bring round
magával hoz -» to bring in its train
magával hoz -» to involve
magával hozott -» natural
magával hurcol -» to drag along
magával húzás -» entrainment
magával ragad -» to enchant
magával ragad -» to grip
magával ragad -» to whirl
magával ragad vkit -» to carry sy with oneself
magával ragadja a hallgatóságot -» have a grip on the audience
magával ragadó -» fascinating
magával ragadó hatás -» grip
magával sodor -» to whirl
magával visz -» to make away with
magával visz -» to take along
magával visz -» to take away
magával von -» to infer
magaviselet -» behavior
magaviselet -» behaviour
magaviselet -» conduct
magaviselet és általános előmenetel -» class standing
magazin -» book
magazin -» magazine
magba megy -» to bolt
magba szökik -» to run to seed
magbuga -» receptacle
magburok -» test
magenergia -» nuclear energy
magfizika -» nuclear physics
magfúzió -» fusion
maghasadás -» atomic fission
maghasadás -» nuclear fission
maghasítás -» atomic fission
magház -» core
magház -» ovary
mágia -» magic
mágiával életre keltett hulla -» zombie
mágiával elvarázsol -» to voodoo
mágiával megbabonáz -» to voodoo
mágiával megront -» to voodoo
mágikus -» magic
mágikus -» magical
magisztrális -» magisterial
magja vminek -» core
magja vminek -» gist
magkutatás -» nuclear research
máglya -» bonfire
máglya -» pile
máglya -» stack
máglya -» stake
máglyahalál -» auto-da-fé
máglyahalál -» stake
mágnás -» lord
mágnás -» magnate
mágnes -» loadstone
mágnes -» magnet
mágnes vonzása -» pull of a magnet
mágneses -» magnetic
mágneses egyenlítő -» magnetic equator
mágneses erő -» magnetism
mágneses hangfelvevő -» tape recorder
mágneses hangrögzítő -» tape-recorder
mágneses hiszterézis -» magnetic hysteresis
mágneses jelszalag -» tape
mágneses mező -» magnetic field
mágneses sark -» magnetic pole
mágnesesség -» magnetism
mágnesez -» to magnetize
mágneskapcsoló -» contactor
mágnestű -» magnetic needle
mágnesvasérc -» loadstone
mágnesvasérc -» lodestone
mágnesvasút- -» maglev
mágnesvasúttal kapcsolatos -» maglev
magnetofon -» tape recorder
magnetofon -» tape-recorder
magnetofon felvétel -» tape recording
magnetofon szalag -» tape
magnetofonszalagról átír -» to dub
magnezit -» terra alba
magnézium-aluminát -» spinel
magnólia -» bay tree
magnóliafa -» bay tree
magnóra felvesz -» to tape
magnószalag -» magnetic tape
magnószalag -» tape
magol -» to bone up
magol -» to book
magol -» to dig, dug
magol -» to grub
magol -» to mug
magol egy tárgyat -» to mug a subject
magol egy tárgyat -» to mug at a subject
magol egy tárgyat -» to mug up a subject
magolás -» conning
magoló -» dig
magoló -» mug
magoló -» plodder
magoló diák -» dud
magoló diák -» reading man
magonc -» seedling
magostól kiirt -» to extirpate
magot hoz -» to seed
magot hullat -» to seed
magot ömleszt -» to cod out
magömlés -» seminal emission
magról nőtt csemete -» seedling
magról nőtt növény -» seedling
magrögzítő keret -» spider
magspin -» nuclear spin
magtalan -» seedless
magtár -» granary
magtár -» lathe
magtárba hordás -» housing
magtári zsizsik -» corn weevil
magtári zsizsik -» grain weevil
magtechnika -» nucleonics
magtok -» core
maguk a -» very
maguk mit gondolnak emberek? -» what do you people think?
magva vminek -» juice of sg
magva vminek -» kernel of sg
magva vminek -» pith
magva vminek -» purport
magvas -» seedy
magyar kártya színei -» German suits
magyar szappangyökér -» white soaproot
magyar történelem dicsőséges lapja -» glorious page in Hungarian history
magyarán -» bluntly
magyarán -» without equivocal phrases
magyarán megmondva -» not to put too fine an edge upon it
magyarán mondva -» not to put too fine a point on it
magyaráz -» to comment on
magyaráz -» to construe
magyaráz -» to explain
magyaráz -» to expound
magyaráz -» to gloss
magyaráz -» to interpret
magyaráz -» to read, read
magyaráz vhogyan -» to make of
magyaráz vmit -» to account for sg
magyarázás -» exposition
magyarázat -» comment
magyarázat -» explanation
magyarázat -» exposition
magyarázat -» gloss
magyarázat -» note
magyarázat -» reading
magyarázatul szolgál vmire -» to account for sg
magyarázható -» to construe
magyarázható -» explicable
magyarázkodik -» to apologize
magyarázkodik -» to explain oneself
magyarázó -» explanatory
magyarázó felirat -» legend
magyarázó jegyzet -» annotation
magyarázó jegyzetekkel ellát -» to gloss
magyarázó jegyzetekkel lát el -» to comment on
magyarázó jogszabály -» declaratory statute
magyarázó körülírás -» paraphrase
magyarázó mondat -» circumstantial clause
magyarázó szöveg -» commentary
magyarázza vki viselkedését -» to extenuate sy's conduct
Magyarország folyói -» rivers of Hungary
magyarország rövid története -» short history of Hungary
Magyarország vízhálózata -» rivers of Hungary
magzat -» embryo
magzat -» fetus
magzat -» foetus
magzatdarabolás -» embryotomy
magzati -» fetal
magzati -» foetal
magzati állapotban -» in embryo
magzati póz -» foetal ball
mahagóni -» mahogany
maharadzsa -» maharaja
maharadzsa -» maharajah
maharadzsa felesége -» maharanee
mához egy évre -» this day next year
mához három napra -» in three days from now
mai -» modern
mai -» present-day
mai felfogás -» modernism
mai fogalom -» modernism
mai irányzat -» modernism
mai ízlésnek megfelelő -» streamlined
mai kifejezés -» modernism
mai lány -» girl of the period
mai napig -» as yet
mai napig -» to this day
mai napig -» unto this day
mai napig -» up to this day
mai napon hatályba lépő törvény -» law that takes effect from today
mai napon hatályba lépő törvény -» law that comes into effect from today
mai nézet -» modernism
mai szokás -» modernism
máig -» ere now
maiság elve -» actuality
máj -» liver
májas hurka -» liverwurst
majd -» then
majd adok én neked! -» I'll give it to you!
majd adok én neked! -» I'll give you what for!
majd csak adódik valami -» something will turn up
majd csak adódik valami -» something is sure to turn up
majd csak adódik vmi -» sg is sure to turn up
majd csak adódik vmi -» sg will turn up
majd csak jó lesz valamire -» I'll make a shaft or a bolt of it
majd egyszer -» some day
majd egyszer -» some day or other
majd egyszer -» someday
majd elintézem -» I'll see about it
majd ellátom a baját -» I'll fix him
majd ellátom a bajodat! -» I'll fix you!
majd elokádja magát -» to be grossed out
majd elválik -» time will show
majd elválik! -» wait and see!
majd én befűtök neked! -» I'll make things warm for you!
majd én megtáncoltatlak! -» I'll make things warm for you!
majd érted megyek -» I'll pick you up at your house
majd értesítelek -» you will hear from me
majd ez a barátom megmondja -» my friend here will tell you
majd felhívlak -» I'll give you a ring
majd felrobban dühében -» to go straight up in the air
majd felrobban mérgében -» to blow one's top
majd felveti a gőg -» to be eaten up with pride
majd gondom lesz rá -» I'll see to it
majd ha fagy -» tomorrow never come
majd ha fagy -» wait till the cows come home
majd ha megütöm a főnyereményt -» when my boat comes in
majd írok neked -» you will hear from me
majd kibújik a bőréből örömében -» to be all over oneself
majd kicsattan az egészségtől -» to brim over with health
majd kiesik a szeme -» to goggle
majd kihányja a belét -» to be grossed out
majd kirúgja a ház oldalát -» have high jinks
majd kirúgja a ház oldalát -» to hold high jinks
majd kiugrik a bőréből -» to jump out of one's skin
majd kiugrik a bőréből örömében -» to be overjoyed
majd leragad a szeme -» have lids as heavy as lead
majd lesz neki, ha -» it will go hard with him if
majd lesz nemulass! -» look out for squalls!
majd magától rendbe jön -» it will right itself
majd meggondolom -» I'll see about it
majd meghal az éhségtől -» to be ravenously hungry
majd meghaltam a kíváncsiságtól -» I was dying of curiosity
majd meglátjuk -» time will show
majd meglátjuk! -» wait and see!
majd meglátod, hogy milyen fából faragták -» you'll see what stuff he is made of
majd meglátod! -» just wait and see!
majd meglátod! -» wait and see!
majd meglátom -» I'll see
majd meglátom -» I'll see about it
majd megpukkad a nevetéstől -» to burst one's side
majd megpukkad a nevetéstől -» to shake one's side
majd megpukkad a nevetéstől -» to split one's side
majd megpukkad dühében -» to go straight up in the air
majd megpukkad mérgében -» to be in an awful bate
majd megsül -» to sizzle
majd rendbe jön -» it will right itself
majd vmikor -» someday
majdhogy -» as near as could be
majdnem -» all but
majdnem -» almost
majdnem -» just
majdnem -» little short of it
majdnem -» much
majdnem -» narrowly
majdnem -» near
majdnem -» nearly
majdnem -» next door to
majdnem -» not far short of it
majdnem -» pretty near
majdnem -» well-nigh
majdnem -» wellnigh
majdnem az egész -» almost all
majdnem derékszögű -» squarish
majdnem halálra rémültek -» near frightened out of their wits
majdnem hatvan éves -» near sixty years of age
majdnem kész -» it as good as done
majdnem meghaltam -» I was very near dead
majdnem megtesz vmit -» to come near to doing sg
majdnem megtesz vmit -» to come near to
majdnem mind -» almost all
majdnem négyszögletes -» squarish
majdnem összecsapnak feje fölött a hullámok -» to be scarcely able to keep one's head above water
majdnem öt óra -» near upon five o'clock
majdnem semmi -» next to nothing
majdnem tíz -» near upon ten
majdnem új -» as good as new
majdnem valamennyien -» almost all
májfolt -» mole
májgombóc -» liver dumplings
májmételykór -» rot
majmol -» to ape
majmol -» to imitate
majmol -» to mimic
majmol -» to monkey
majmol vkit -» to play the ape
majmol vkit -» to play the sedulous ape to sy
majmolás -» mockery
majom -» ape
majom -» monkey
majom -» nerd
majom -» nurd
majom -» simian
majomember -» apeman
majomkenyérfa -» baobab
majomszeretet -» dotage
majomszeretettel csüng vkin -» to dote upon sy
majomszerű -» simian
majonéz -» mayonnaise
major -» croft
major -» farm
majoránna -» marjoram
majoranna -» marjoram
majorsági birtok -» demesne lands
majré -» jitters
majré -» rabbit fever
majrés -» candyassed
majszol -» to mumble
majszol -» to nibble
majszolás -» nibble
május -» may
májvértolulás -» engorged liver
májzsugorodás -» cirrhosis of the liver
mák -» poppy
mák -» poppy seeds
makacs -» bull-headed
makacs -» contrary
makacs -» crabby
makacs -» desperate
makacs -» dogged
makacs -» dour
makacs -» hardcore
makacs -» headstrong
makacs -» inflexible
makacs -» intractable
makacs -» keep it to yourself!
makacs -» obdurate
makacs -» obstinate
makacs -» ornery
makacs -» pertinacious
makacs -» perverse
makacs -» pigheaded
makacs -» recalcitrant
makacs -» refractory
makacs -» stiff
makacs -» stiff-necked
makacs -» stubborn
makacs -» tenacious
makacs -» tough
makacs -» unbending
makacs -» untoward
makacs -» unyielding
makacs -» wilful
makacs -» willful
makacs ember -» mule
makacs láz -» stubborn fever
makacs száraz köhögés -» feline cough
makacs száraz köhögés -» ferine cough
makacs személy -» stuffed shirt
makacsság -» fractiousness
makacsság -» obduracy
makacsság -» obstinacy
makacsság -» pertinacity
makacsság -» perverseness
makacsság -» perversity
makacsság -» setness
makacsság -» stubbornness
makacsság -» sullenness
makacsság -» tenacity
makacsság -» toughness
makacssági ítélet -» judgement in default
makacssági ítéletet hoz -» to default
makacsul -» doggedly
makacsul -» intractably
makacsul -» obstinately
makacsul -» stoutly
makacsul -» stubbornly
makacsul -» sullenly
makacsul -» wilfully
makacsul -» willfully
makacsul a nyomában marad vkinek -» to hound sy down
makacsul ellenáll -» to put up a stiff resistance
makacsul ellenáll -» to put up a stout resistance
makacsul ellenez vmit -» to be dead set against sg
makacsul ragaszkodik véleményéhez -» to be wedded to his opinion
makadámút -» metalled road
makadámút -» metal road
makákus -» pygmy ape
makaróni -» macaroni
makaróni -» worms
makaron-puszedli -» macaroon
makett -» dummy
makett -» mock-up
mákfej -» head
mákfej -» seed box
maki -» lemur
makimajom -» lemur
mákja van -» to be hot
makk -» acorn
makk (kártyában) -» acorns
makk (kártyában) -» club
makkegészséges -» as fit as a fiddle
makkegészséges -» as sound as a bell
makkegészséges -» to be as fit as a fiddle
makkegészséges -» fit as a fiddle
makkegészséges -» hale
makkegészséges -» untouched
makrahal -» mackerel
makrahalfogásra használt halászhajó -» mackerel-boat
makrahalfogásra használt halászhajó -» mackerel-smack
makramé -» macramé
makrancos -» rusty
makrapipa -» cutty
makrapipa -» cutty pipe
makréla -» mackerel
makrorészecske -» particulate
makroszkopikus -» gross
mákszemek -» poppy seeds
máktok -» seed box
makulátlan -» clear
makulátlan -» flawless
makulátlan -» immaculate
makulátlan -» spotless
makulátlan -» unspotted
makulátlan -» unstained
makulátlan -» untouched
makulátlan jellem -» character without spot or stain
makulátlanság -» flawlessness
makulátlanság -» spotlessness
makulátlanul -» flawlessly
makulátlanul -» spotlessly
makulátlanul tiszta -» spotless
makulatúra -» waste sheets
malabár-kardamóm -» cardamom
malabár-kardamomum -» cardamom
malabár-kardamomum -» cardamum
malac -» squealer
malac vicc -» blue joke
malac vicc -» dirty story
malaca van -» to be hot
malackodás -» piggery
malackodóan mókás -» facetious
malackodóan vicces -» facetious
malacozó -» piggery
malacságokat ír -» to write nasty stuff
malacságokat mond -» to talk blue
malacságokat mond -» to tell blue stories
maláj ember -» Malay
maláj kés -» parang
maláj nyelv -» Malay
Maláj szigetvilág -» Malay archipelago
maláj szoknya -» sarong
Malaja -» Malaya
Maláj-félsziget -» Malay peninsula
Malájföld -» Malaya
maláji tőr -» crease
maláji tőr -» creese
maláji vitorláshajó -» prau
malária -» African fever
malária -» ague
malária -» fever and agues
malária -» intermittent fever
malária -» malaria
maláriás -» malarial
maláriazónák -» fever zones
malaszt -» grace
maláta -» malt
malátával kevert tej -» malted milk
malátáz -» to malt
Malaysia -» Malaysia
malaysiai -» Malaysian
málé -» cornflour pudding
málé -» drip
málé -» spoon
maleinsav -» maleic acid
málészájú -» sheep
málha -» impedimenta
málha -» pack
málhakocsi -» luggage van
málhazsák -» kit
málhazsák -» kit-bag
malícia -» gall
maligánfok -» proof
mállás -» weathering
mállási termék -» debris
malljáték -» mall
malljátszótér -» mall
mállott -» weathered
malmozik -» to twiddle one's thumbs
málna -» raspberry
málnabokor új hajtása -» raspberry-cane
málnaecet -» raspberry vinegar
málnaszörp -» raspberry shrub
malom -» mill
malomárok -» flume
malomárok -» mill-race
malomjáték -» nine men's Morris
malomjáték -» nine men's morris
malomkő -» millstone
malomkőlyukat eltorlaszol -» to wreathe
malomkőnek való kő -» bur
malomkőnek való kő -» burr
malomkő-rovátkoló -» dresser
malomrosta -» bolting-machine
malomrosta -» bolting-mill
malomszita -» bolting-machine
malomszita -» bolting-mill
malonsav -» malonic acid
mált kedden -» last Tuesday
máltai láz -» Mediterranean fever
máltai lovag -» knight of St. John
malter -» mortar
malterral megköt -» to mortar
malterréteg -» bed of mortar
mályva -» mauve
mályvacukor -» marshmallow
mályvarózsa -» hollyhock
mama -» mama
mama -» mamma
mama -» mater
mama -» mommy
mama -» mother
máma hopp, holnap kopp -» wilful waste makes woeful want
mami -» mummy
mamlasz -» featherbrain
mamlasz -» fumbler
mamlasz -» goose, geese
mamlasz -» muff
mamlasz -» numb-skull
mamlasz -» numskull
mamlasz -» oaf
mamlasz -» simple Sammy
mamlasz -» simpleton
mamlasz -» softie
mamlasz -» softy
mamlasz -» spoon
mamlasz -» tomfool
mamlasz -» wimpy
mammut -» mammoth
mammut- -» mammoth
mámor -» groove
mámor -» intoxication
mámorító -» heady
mámoros -» elated
mámoros az örömtől -» elated with joy
mámorossá tesz -» to intoxicate
mamusz -» mule
manakin -» manakin
manakin -» manikin
manapság -» in our days
manapság -» in these days
manapság -» nowadays
mancs -» duke
mancs -» flapper
mancs -» leg
mancs -» mauler
mancs -» pad
mancs -» paw
mandarin -» tangerine
mandátum -» mandate
mandátum -» seat
mandátum alá helyez -» to mandate
mandátum alapján kormányzott államok -» mandatory states
mandátumi megbízás -» mandatory
mandátumi meghatalmazás -» mandatory
mandiner -» cushion
mandinerről -» off the cushion
mandragóra -» mandragora
mandragóra -» mandrake
mandrill -» drill
mandula -» almond
mandula (testrész) -» tonsils
mandulakacs -» guillotine
mandulás csók -» macaroon
mandulaszemű -» slit-eyed
mandzsetta -» cuff
mandzsettagomb -» cuff link
mandzsettagomb -» cuff-links
mandzsettagombok -» cuff-links
maneken -» manikin
maneken -» model
mangán -» manganese
mangánérc -» manganese ore
mangános réz -» manganese copper
mangó -» mango
mangófa -» mango
mángorlás -» pressing
mángorló -» mangle
mángorló -» roller
mángorlófa -» roller
mángorol -» to mangle
mángorol -» to plate
mangosztán -» mangosteen
mangrove -» mangrove
mánia -» bug
mánia -» craze
mánia -» mania
mánia -» obsession
mánia -» rage
mániákus -» maniacal
mániákus -» manic
mániákus -» obsessive
-mániás -» groupie
mániás -» maniac
-mániás -» nut
mániás elmezavar -» mania
mániás-depressziós -» maniacal depressive
manifesztálódás -» manifestation
manikűr -» grooming of nails
manikűr -» manicure
manikűrolló -» cuticle shears
manikűrös -» manicurist
manikűröz -» to manicure
manikűrözés -» manicure
Manila -» Manila
manila -» manilla
manila szivar -» manila
manilai -» manila
manilai -» manilla
manilai kender -» manilla hemp
manillaszivar -» cheroot
manillaszivar -» manilla
manióka -» cassava
maniókalepény -» cassava
maniókaliszt -» cassava
manipuláció -» manipulation
manipulációs -» manipulative
manipulál -» to juggle
manipulál -» to manipulate
manipulálás -» manipulation
manipulátor -» manipulator
maníros -» mannered
mankó -» crutch
mankó -» gooseneck
mankón jár -» to cripple along
mankós emelő -» crutch handle
mankós emelő -» crutch type handle
mankós fogantyú -» crutch handle
mankós fogantyú -» crutch type handle
manna -» manna
manó -» boggle
manó -» bogle
manó -» bogy
manó -» brownie
manó -» elf
manó -» elf, elves
manó -» elfin
manó -» gnome
manó -» goblin
manó -» hobgoblin
manó -» imp
manó -» pigmy
manó -» pixie
manó -» pixy
manó -» poker
manó -» pygmy
manó -» sprite
manó -» troll
manó -» urchin
manométer -» air gauge
manószerű -» elfin
manószerű -» elfish
manöken -» mannequin
manőver -» manoeuvre
manőverez -» to jockey
manőverez -» to manoeuvre
manőverező rakéta -» thruster
manövríroz -» to jockey
mans -» game
mans -» invulnerable
manserő -» game
manus -» bleeder
manus -» cat
manus -» fella
manus -» feller
manzárd -» attic
manzárd -» garrett
manzárdablak -» dormer-window
manzárdtető függőleges válaszfala -» ashlaring
maori -» Maori
maori bennszülött -» Maori
maori nyelv -» Maori
mappa -» blotter
mappa -» portfolio
már -» already
már -» before
mar -» to bite, bit, bitten
mar -» to burn, burnt
mar -» to burn
mar -» to mill
már -» yet
már 1900-ban -» as far back as 1900
már amennyire -» in so far as
már amennyire -» so far as
már amennyire tudom -» for all I know
már amennyit érdekel -» for all I care
már amennyit törődöm vele -» for all I care
már az ókorban is ismert -» known to the ancients
már befejeződött -» it's all over
már csak az van hátra, hogy köszönetet mondjak -» there remains no more but to thank you
már csak ez hiányzott! -» that puts the lid on it!
már csaknem egy ezrest takarított meg -» his savings are getting on to a thousand
már egy ideje -» for some time past
már éppen azon volt, hogy -» to be on the very edge of
már éppen készült -» to be on the very edge of
már értem -» I have it straight now
már értem! -» I see!
már felkelt -» to be up
már fenn van -» to be up and about
már későre járt -» the day was far spent
már későre járt az idő -» the day was far spent
már kijár (beteg) -» to be up and about
már láttam őt -» I have seen him before
már legfőbb ideje -» it is high time
már letűnőben -» hull down
már maga a gondolat -» the mere thought
már majdnem -» near
már más a helyzet -» this is no longer the case
már megint a régi -» he is quite his old self again
már megyek -» I'm off
már mennem kellene -» I ought to be going
már nem -» no more
már nem -» not now
már nem ez a helyzet -» this is no longer the case
már nem fiatal -» to be long in the tooth
már nem fiatal -» the black ox has trod on his foot
már nem hozamképes -» past bearing
már nem kapható (könyv) -» o.p.
már nem mai csirke -» to be getting on
már nem mai csirke -» to be getting on in years
már nem mai csirke -» she is no chicken
már nem mai csirke -» she is of a respectable age
már nem mai gyerek -» to be getting on
már nem mai gyerek -» to be getting on in years
már nem mai gyerek -» well on in years
már nem reméltem hogy eljössz! -» I had given you up!
már nem sok van neki hátra -» it's all over with him
már nem termő -» past bearing
már nem vagyok messze a céltól -» the goal is within my reach
már nem vártalak! -» I had given you up!
már nincs az ágyában -» to be up and about
már pechesen indult a dolog -» the cards were stacked against me
már régen -» long before
már találkoztam vele -» I have seen him before
már találkoztunk -» we are acquainted
már tízre jár -» it is getting on for ten
már világos nappal van -» it is high day
már volt dolgom vele -» I have been there before
már voltam ott -» I have been there before
mára elég -» let's call it a day
marad -» to abide, abode
marad -» to abide
marad -» to dwell, dwelt
marad -» to linger
marad -» to make a stay
marad -» to remain
marad -» to remain behind
marad -» to rest
marad -» to stay
marad -» to stick, stuck
marad vminél -» to keep at
maradandó -» abiding
maradandó -» dateless
maradandó -» enduring
maradandó -» everlasting
maradandó -» imperishable
maradandó -» to last
maradandó -» permanent
maradandó -» standing
maradandó -» undying
maradandó gáz -» persistent gas
maradandó változások -» irrevocable changes
maradandóan -» permanently
maradandóság -» endurance
maradék -» balance
maradék -» end
maradék -» leftover
maradék -» pickings
maradék -» remainder
maradék -» remains
maradék -» remnant
maradék -» residual
maradék- -» residual
maradék- -» residuary
maradék -» residue
maradék -» residuum, residua
maradék -» rest
maradék -» rump
maradék -» stub
maradék elektromosság -» electric residuum
maradék készletet egyben elad -» to remainder
maradék könyvek árusítása -» remainder sale
maradék könyvek kiárusítása -» remainder sale
maradék nélküli osztás -» division with no remainder
maradék nitrogén -» non-protein nitrogen
maradékok -» garblings
maradékok -» oddments
maradéktalan -» exquisite
maradéktalanul -» entirely
maradéktalanul -» fully
maradhat -» stet
maradi -» to be behind the times
maradi -» hide-bound
maradi -» hidebound
maradi -» philistine
maradi -» retrograde
maradi ember -» back number
maradi ember -» fossil
maradi ember -» old fogy
maradi ember -» old fogey
maradi eszmék -» old fogydom
maradi személy -» throwback
maradiság -» old fogydom
maradj csöndben! -» be quiet!
maradj csöndben! -» keep quiet!
maradj nyugodtan! -» keep yourself easy!
maradó -» permanent
maradt egy kis pénze -» have some spare cash
maradt még valami? -» is there any more?
maradvány -» balance
maradvány -» balance in hand
maradvány -» remainder
maradvány -» remains
maradvány -» remnant
maradvány -» residue
maradvány -» residuum, residua
maradvány -» surplus
maradvány -» survival
maradvány -» trace
maradvány -» vestige
maradványok -» remains
marás -» bite
marás -» cut
marás -» cutting
marás -» milling cut
marás -» milling
marasztal -» to detain
marasztaló bizonyíték -» damning evidence
marat -» to veer
maratás -» etchwork
maratás -» milling
maratással megmunkál -» to mill
marató szer -» mordant
maratófürdő -» dipping liquid
maratoni futás -» marathon
maratoni futás -» marathon race
maratoni táncverseny -» dancing marathon
maratószer -» etchant
maratott -» pickled
maratott klisé -» engraving
maratott lemez -» pickled sheet
marcangol -» to butch
marcangol -» to hack
marcangol -» to maul
marcipán -» marchpane
marcipán -» marzipan
március -» march
marcona -» grim
marconaság -» grimness
mardosó lelkiismeret -» worm of conscience
mardossa a bűntudat -» to be seized with compunction
maréknyi -» handful
mareográf -» tide-pole
márga -» marl
margarin -» margarine
márgával javít -» to marl
márgáz -» to marl
margó -» edge
margó -» margin
margón -» in the margin
margón -» on the margin
margón túlmenő sor -» out of alignment
marha -» cattle
marha -» meatball
marha jól érzi magát -» have a ball
marhaállás -» stock-yard
marhabőr -» cowhide
marhadoktor -» vet
marhafaggyú -» suet
marhafartő -» rump
marhafartő -» rump-steak
marhahús -» beef
marhahús -» red meat
marhahúskivonat -» elixir of beef
marhahúskonzerv -» bully
marhahúskonzerv -» bully beef
marha keresztfartő -» leg of beef
marhakorlát -» stock-yard
marhapecsenye -» steak
marhaság -» imbecility
marhaság -» rot
marhaság -» tosh
marhaság! -» nuts!
marhaság! -» rot!
marháskodik -» to screw around
marháskodik vkivel -» to screw around with sy
marhasült -» fillet steak
marhasült -» roast beef
marhát terel -» to punch
marhát terel -» to ring cattle
marhatarja -» chuck
marhatenyésztő -» stockman, stockmen
marhatolvaj -» rustler
marhazsírból készült -» suety
marhazsírt tartalmazó -» suety
marhul -» to bugger about
marhul -» to bugger around
marhul -» to horse around
máriaüveg -» mica
marihuána -» marijuana
marihuána -» mother
marihuána -» pot
marihuána -» shit
marihuána -» weed
marihuánás cigaretta -» number
marihuánás cigaretta -» reefer
marimba -» marimba
mariníroz -» to marinade
mariníroz -» to marinate
marinírozott -» marinate
marinírozott -» pickled
marionett -» marionett
marionett -» marionette
máris -» right away
máris -» right off
marják egymást -» to crab each other
márka -» brand
márka -» make
márka -» mark
markába nevet -» to laugh up to one's sleeve
markába nevet -» to laugh up one's sleeve
markában tart vkit -» have a hold on sy
markában tart vkit -» have a hold over sy
markában tart vkit -» have a stranglehold of sy
markában tart vkit -» have sy by the leg
markában tart vkit -» have a grip on sy
markában tart vkit -» have sy in the hollow of one's hand
markáns -» craggy
markazit -» white iron
markecol -» to roll
markolás -» clench
markolás -» grab
markolás -» grip
markolat -» grip
markolat -» haft
markolatkosár -» guard
markolatszíj -» frog
markolattüske -» tang
markoló -» clamshell
markoló -» crampon
markoló -» crampoon
markoló -» grab
markológép -» backhoe
markológép -» excavator
markológép -» grab
markológép -» hydraulic shovel
markos -» robust
markos -» robustful
markos -» robustic
markos -» robustious
markotányos -» victualler
markőr -» marker
már-már -» near
már-már a célhoz ér -» to be near the end
már-már a célhoz ér -» to be near the goal
már-már a célnál van -» to be near the end
már-már a célnál van -» to be near the goal
már-már aludt -» very near asleep
marmonkanna -» jerry-can
maró -» acrimonious
maró -» caustic
maró -» corrosive
maró -» lashing
maró -» mordant
maró -» nipping
maró -» scathing
maró -» shrewd
maró -» stinging
maró -» tart
maró -» virulent
maró -» vitriolic
maró dolog -» pepper
maró gúny -» acrimoniousness
maró gúny -» nip
maró gúny -» sarcasm
maró megjegyzés -» cutting remark
maró megjegyzésekkel fűszerez -» to pepper
maró sav -» mordant
maróan -» stingily
maróan -» tartly
maróanyag -» corrosive
marófúró -» bur
marófúró -» burr
marófúró -» cherry
marógép -» miller
marógép -» milling machine
marok (gabonáé) -» gavel
marok (lómérték) -» hand
marókáli -» caustic potash
maroken -» morocco
maroken -» morocco leather
Marokkó -» Morocco
marokkói -» Moroccan
marokkói ember -» Moroccan
marokkörző -» bows
maroknyi -» handful
marokszám -» by the handful
marokszám -» in the handfuls
marokszámra -» by the handful
marokszámra -» in the handfuls
marokszedő -» picker
máról holnapra -» from hand to mouth
máról holnapra -» overnight
máról holnapra él -» to live from hand to mouth
máról-holnapra él -» to live by one's wits
marós -» miller
maróvá teszi a stílusát -» to give an edge to one's style
mars- -» Martian
mars innen! -» away with you!
mars innen! -» be off!
mars ki! -» get out!
mars! -» shoo!
marsall -» marshal
marsbeli -» Martian
marsi -» Martian
marslakó -» Martian
márt -» to dip
martalék -» booty
martalóc -» marauder
mártás -» dipping
mártás -» gippo
mártás -» gravy
mártás -» sauce
mártásos csésze -» boat
mártásoscsésze -» gravy-boat
mártássá kever ki -» to cream
martini -» martini
mártír -» martyr
mártíromság -» martyrdom
mártírt csinál magából -» to make a martyr of oneself
mártófolyadék -» dipping
mártogat -» to dunk
mártogat -» to sop
mártogató evezőlapát -» paddle
mártogató lapáttal hajt -» to paddle
mártott gyertya -» dip
márvány -» marble
márványborítású szoba -» wainscoted room
márványos -» mottled
márványozott -» grained
márványozott -» mottled
más -» else
más -» other
más alkalommal -» anon
más alkalommal -» another time
más államból való ember -» overlander
más álláspontot foglal el -» to change sides
más álláspontra helyezkedik -» to change sides
más cégnél kezd vásárolni -» to withdraw one's custom
más dolga is van -» have other fish to fry
más dolgába beavatkozó személy -» backseat driver
más dolgom van -» I have other fish to fry
más dolgom van -» I have something else to do
más hangnembe áttesz -» to transpose
más házba költözik -» to move house
más helyébe lépő -» supplanter
más helyett ír -» to ghost
más helyett tűrt -» vicarious
más helyett végzett -» vicarious
más húrokat kezd pengetni -» to take in sail
más idők más emberek -» other days other ways
más idők más erkölcsök -» other days other ways
más idők más szokások -» other days other ways
más képet ad a dolognak -» to put a new face on the matter
más körülmények között -» in other circumstances
más körülmények között -» on another occasion
más kutatási jogát bitorolja -» to jump the claim
más miatt lakol ártatlanul -» to take the rap
más, mint vmi -» to be unlike sg
más néven -» alias
más néven ír -» to ghost
más öröméből vkinek jutó rész -» vicarious pleasure
más szavakkal elmond -» to paraphrase
más színezetet ad a dolognak -» to put a new face on the matter
más színnel átszőtt -» shot
más szóval -» in other words
más vágányra terel -» to switch
más vagyonát kívánja -» to be covetous of another's property
más vászonra felhúz -» to prime
más véleményen levő -» dissentient
más véleményen van -» to dissent
más véleményű -» dissident
más vércsoporthoz tartozó vér -» incompatible blood
más világban élő -» otherworldly
más volta vminek -» otherness
másállapot -» childbearing
másállapotban van -» to be bearing a child
másállapotban van -» to be in the family way
másé -» other people's property
másfél óra -» an hour and a half
másféle -» another sort of
másféle -» other
másfelé néz -» to look away
másfelé néz -» to look the other way
másfelé terel -» to bias
másféleség -» otherness
másfelől -» then again
másfelől viszont -» then again
másfélszer annyi -» half as much again
másformán -» other
máshitű -» dissenter
máshogyan -» other
máshol -» elsewhere
máshol járt az esze -» his thoughts were elsewhere
máshollét -» alibi
máshová -» elsewhere
máshova költözik -» to change one's quarters
másik -» other
másik -» other one
másik kettő -» other two
másik nem ruháinak viselése -» transvestitism
másik nem ruhájába öltözik -» to transvest
másik oldal -» far side
másik oldalra átmenő cikk -» turnover
másik öltözet -» spare suit of clothes
másik ruha -» spare suit of clothes
másikat -» other
masinéria -» gimmick
masírozik -» to march
masíroztat -» to march
maskara -» masquerade
maskara -» masquerader
másként -» alias
másként -» contrariwise
másként -» other
másként határoz meg -» to redefine
másképp -» other
másképp -» otherwise
másképp öltözködik -» to re-dress
másképp öltöztet -» to re-dress
másképpen -» alias
másképpen -» other
másképpen -» otherwise
máskor -» anon
máskor -» another time
máskor -» on another occasion
máskor ne forduljon elő! -» don't let it occur again!
máskülönben -» failing which
máskülönben -» or else
máskülönben -» otherwise
másmilyen -» other
másnap -» next day
másnap -» on the following day
másnap -» the following day
másnap -» the follow-up day
másnap reggel -» morning after
másnap reggel -» the morning after
másnaponként -» on alternate days
másnapos -» to be hung over
másnapos -» have hot coppers
másnapos -» have a bad head
másnapos -» have a head
másnaposság -» hangover
másnaposság -» morning after the night before
másnapra halaszt vmit -» to adjourn sg to the next day
másod (zenében) -» second
másodállás -» part-time job
másodcsónak -» barge
másodéves hallgató -» sophomore
másodfokú -» of the second degree
másodfokú égés -» burn of second degree
másodfokú egyenlet -» equation of the second degree
másodfokú egyenlet -» quadratic equation
másodfokú görbe -» curve of the second degree
másodfokú ítélet -» judgement of the appeal court
másodfokú kvintszext akkord -» added sixth
másodfokú unokatestvér -» second cousin
második -» follow-up
második -» number two
második -» sec.
második -» second
második agancságú szarvas -» deer of the second head
második agancsú szarvas -» deer of the second head
második és harmadik alappont közötti játékos -» short-stop
második fogzás -» permanent teeth
második fogzás -» second teeth
második ház -» first house but one
második házasságból származó gyermek -» child of the second bed
második helyezett -» runner-up
második korrektúra -» revised proof
második kozmikus sebesség -» escape velocity
második legjobb dolog -» next best thing
második otthon -» home from home
második prospektus -» follow-up
második váltó -» second of exchange
másodiknak fut be -» to run up to sy
másodiknak futott be -» he came in second
másodiknak jött be -» he came in second
másodkapitány -» mate
másodkézből -» vicariously
másodkézből való értesülés, mint tanúvallomás -» hearsay evidence
másodkézből való értesülés, mint bizonyíték -» hearsay evidence
másodlagos -» by
másodlagos -» circumstantial
másodlagos -» collateral
másodlagos -» secondary
másodlagos -» subsidiary
másodlagos fontosságú -» to play second fiddle
másodlat -» true copy
másodnaponként -» every other day
másodnyersanyag -» secondary raw material
másodosztályon utazik -» to travel second-class
másodosztályú -» second-rate
másodosztályú -» second-class
másodosztályú csapat -» scrub
másodosztályú minőségű játékfilm -» class b picture
másodparancsnok -» second in command
másodpéldány -» carbon copy
másodpéldány -» double
másodpéldány -» swap
másodpéldány -» tally
másodperc -» sec.
másodperc -» second
másodperc ezredrésze alatt -» in a second split
másodpercmutató -» second hand
másodpercre pontos -» to be dead on time
másodpilóta -» co-pilot
másodpilóta -» relief pilot
másodrangú -» second
másodrangú hegedűs -» second-rank violinist
másodrangú hegedűs -» violinist of second rank
másodrendű -» second-rate
másodrendű -» second
másodrendű -» second-class
másodrendű -» side
másodrendű -» small-time
másodrendű -» utility
másodrendű áru -» seconds
másodrendű átvitel -» secondary average
másodrendű evezőtoll -» flag
másodrendű kérdés -» side issue
másodszor -» for the second time
másodszor -» in the second place
másodszorra sajtolt almabor -» ciderkin
másodtengely -» driven shaft
másodtiszt -» exec
másodtiszt -» executive officer
másodvirágzás -» second growth
másod-vitorlamester -» boatswain's mate
másod-vitorlamester -» boatswain's mate first class
mások -» other people
mások -» others
mások elől megszerez -» to preempt
mások költségén él -» to live at the expense of others
mások nyakán él -» to live on others
mások terhére él -» to live at the expense of others
másokat -» others
másokat gyötrő ember -» worrier
másokat terrorizáló egyén -» bulldozer
másokat terrorizáló ember -» bully
másokat zaklató ember -» worrier
másokhoz dörgölődzik -» to rub shoulders with others
másoknak terhére van -» to make a nuisance of oneself
másol -» to copy
másol -» to counterfeit
másol -» to imitate
másol -» to reproduce
másol -» to trace
másolat -» carbon
másolat -» counterpart
másolat -» ditto
másolat -» ditto, dittoes
másolat -» doublet
másolat -» duplicate
másolat -» duplication
másolat -» engrossment
másolat -» replica
másolat -» reproduction
másolat -» tally
másolat -» transcript
másolat hiteléül -» I certify this a true copy
másolatot készít -» to ditto
másolatot készít -» to exemplify
másoló -» reproductive
másoló -» tracer
másoló gép -» profile machine
másológép -» copier
másológép -» copy machine
másológép -» copying machine
másológép -» photocopier
másolókeret -» sheath
másolókeretbe tesz -» to sheathe
másolópapír -» carbon
másolópapír -» flimsy
másolópapír -» onion-skin
másolóüveglap -» tracer
máson jár az esze -» have other fish to fry
másra hárít -» to shift off
másra hárítja a felelősséget -» to pass the buck
másra hárítja a felelősséget -» to shift the responsibility on sy's shoulders
másra hárítja a felelősséget -» to take the responsibility on sy's shoulders
másra keni a hibát -» to lay the blame on sy's shoulders
másra nem gondol, mint -» his one thought is
másra tolja a felelősséget -» to pass the buck
másrészt -» on the other hand
Massachusetts állam -» bay state
mással beszél (hívott személy) -» line engaged
mással beszél! -» line's busy!
mással meg nem osztott -» unshared
mássalhangzó -» consonant
mássalhangzói -» consonantal
mássalhangzó-rendszer -» consonantism
mássalhangzó-változás -» consonant shift
massza -» body of earthenware
masszázs -» massage
masszíroz -» to knead
masszíroz -» to massage
masszírozás -» massage
masszív -» massive
masszív -» massy
masszív -» monolithic
masszív -» ponderous
masszívan -» massively
masszívság -» massiveness
masszívság -» solidity
masszőr -» masseur
masszőz -» masseuse
mást -» other
mást kiszorító -» supplanter
mástól megkülönböztethetetlen -» featureless
másutt -» elsewhere
másvilág -» beyond
másvilág -» other world
másvilággal foglalkozó -» otherworldly
másvilágra küld -» to check sy out
másvilágra küld -» to despatch
másvilágra küld -» to dispatch
mászás -» climb
mászás -» climbing
mászás -» crawl
mászás -» creep
mászás -» scramble
maszat -» black
maszat -» smear
maszat -» smut
maszat -» splodge
maszat -» splotch
maszatos -» begrimed
maszatos -» dirty
maszatos -» grimy
maszatos -» smeary
mászik -» to clamber
mászik -» to climb
mászik -» to crawl
mászik -» to creep, crept
mászik -» to go at a crawl
mászik -» to scramble
maszk -» mask
maszka -» mask
mászkál -» to crawl
maszkíroz -» to mask
maszkírozás -» masking
maszkol -» to mask
maszlag -» bunk
maszlagoló -» opiate-monger
mászó -» climber
mászó -» climbing
mászóka -» jungle gym
mászóka -» monkey bars
mászórúd -» climbing pole
maszturbáció -» masturbation
maszturbál -» to jack off
maszturbál -» to masturbate
mászva -» hand over hand
matador -» matador
matek -» math
matek -» maths
matematika -» mathematics
Máté-passió -» Saint Matthew passion
materiális -» corporeal
mátka -» betrothed
mátkapár -» betrothed
mátkaság -» betrothal
mától fogva -» from now on
mától fogva -» henceforth
mától fogva -» henceforward
matrac -» mattress
matriarcha -» matriarch
matriarchális -» matriarchal
matriarchátus -» matriarchy
matrica -» decal
matrica -» jig
matrica -» matrix, matrices
matrica -» negative
mátrix -» matrix, matrices
matróna -» matron
matrónához illő -» matronal
matrónához illő -» matronly
matrónához méltó -» matronal
matrónához méltó -» matronly
matrónák -» matronage
matrónák összessége -» matronage
matrónaság -» matronage
matróz -» boatman, boatmen
matróz -» hand
matróz -» lascar
matróz -» matelot
matróz -» ordinary seaman
matróz -» sailor
matróz -» seaman, seamen
matróz -» tar
matrózblúz -» jumper
matrózcsajka -» kid
matrózdal -» chanty
matrózdal -» shanty
matrózgallér -» sailor collar
matrózként szolgál -» to serve at sea
matrózok -» lower-deck ratings
matrózok -» ratings
matrózruha -» sailor suit
matrózsapka -» sailor hat
matrózúszás -» overarm side-stroke
matrózúszással úszik -» to swim hand over hand
matrózzsák -» kit
matrózzsák -» sea bag
matrózzubbony -» roundabout
matt -» dull
matt -» mat
matt -» mate
matt -» matt
matt -» matte
matt -» unglazed
matt -» unvarnished
matt fehér -» dead white
mattot ad -» to mate
mauzóleum -» mausoleum, mausolea
maximális -» greatest possible
maximális -» highest possible
maximális -» maximum
maximális -» top
maximális -» utmost
maximális ár -» ceiling price
maximális ár -» maximum price
maximális ár -» outside price
maximális árszint -» price ceiling
maximális felkészültséggel -» in depth
maximális kockázatot vállal -» to cut it fine
maximális kockázatot vállalja -» to cut sg fine
maximális kockázatot vállal -» to run it fine
maximális megterhelés -» maximum load
maximális megterhelés -» maximum tonnage
maximális megterhelés -» peak load
maximális profit -» maximum profit
maximális sebességgel -» at full speed
maximális sebességgel -» at top speed
maximális teljesítmény -» maximum output
maximális teljesítmény -» peak output
maximális teljesítőképességgel -» for all it is worth
maximálisan kihasznál -» to maximize
maximálisan lehetséges -» admissible
maximalista -» perfectionist
maximalizál -» to maximize
maximalizálás -» maximization
maximalizálás -» maximizing
maximalizáló -» maximizing
maximum -» max
maximum -» maximum, maxima
maximum -» peak
máz -» enamel
máz -» glaze
máz -» gloss
máz -» veneer
mázas -» enamelled
mázas -» glazed
mázas kőedény -» glazed earthenware
mázatlan porcelán -» white
mázli -» bit of luck
mázli -» bit of fat
mázli -» fluke
mázlija van -» to click
mázlis -» lucky
mázlista -» he has a charmed life
mazochista -» masochist
mazochista -» masochistic
mazochizmus -» masochism
mázol -» to wash
mázolás -» daub
mázolás -» paintwork
mázoló henger -» spreader
mázológép -» coater
mázsál -» to weigh
mazsola -» cherry
mazsola -» dried currant
mazsola -» plum
mazsola -» raisin
mazsolás kalács -» tommy
mazsolás mandulás torta -» genoa cake
mazsolás puding -» plump-pudding
mazsolás sütemény -» Eccles cake
mázzal bevon -» to glaze
mázzal bevont -» glazed
meccs -» match
mechanika -» action
mechanikai biztosítószerkezet -» interlocking gear
mechanikus -» artificer
mechanizmus -» action
mechanizmus -» machinery
mechanizmus -» mechanism
mechanizmus -» train
mécsbél -» wick
mecset -» mosque
méd föveg -» tiara
medál -» pendant
medál -» pendent
meddig mentek? -» how far did you go?
meddig tart a szabadságod? -» how long does your leave last?
meddő -» abortive
meddő -» barren
meddő -» dead
meddő -» dry
meddő -» effete
meddő -» reactive
meddő -» refuse
meddő -» sireless
meddő -» spoil
meddő -» waste
meddő áram -» reactive current
meddő érc -» refuse ore
meddő fúrólyuk -» dry hole
meddő házasság -» childless marriage
meddő kísérlet volt -» the attempt was barren of results
meddő kőzet -» dead ground
meddő kőzet -» the dead
meddő teljesítmény -» reactive power
meddő törmelék -» dead
meddő törmelék -» the dead
meddőhányó -» refuse
meddőhányó -» spoil
meddőhányó -» spoil-bank
meddőhányó -» waste stockpile
meddőkőzet-zárvány -» horse
meddőlapátoló -» caster
meddőség -» barrenness
meddőség -» sterility
meddőtörmelék -» gob
medence -» basin
medence -» bed
medence -» bowl
medence -» cove
medence -» hearth
medence -» hollow
medence -» pelvis
medence -» pool
medence -» recess
medence -» vat
medence- (csont) -» pelvic
medencényi víz -» pool
meder -» bed
meder -» channel
meder -» water-course
meder -» watercourse
mederfelvétel -» river surveys
mederpillér -» river pier
medián -» median
mediáns -» median
mediatizált uralkodó herceg -» mediate lord
medikus -» medic
medikus -» medical
meditál -» to meditate
mediterrán -» Mediterranean
mediterrán népek -» Mediterraneans
médium -» psychic
médiumból kiáradó plazma -» ectoplasm
medúza -» jellyfish
medúza -» medusa
medúza- -» medusan
medúza- -» medusoid
medúza -» slobber
medúzákhoz tartozó -» medusan
medúzákhoz tartozó -» medusoid
medúzaszerű -» medusan
medúzaszerű -» medusoid
medve -» bear
medve -» salamander
medvecukor -» licorice
medvecukor -» liquorice
meg -» added to
meg -» and
meg- -» be-
még -» more
meg -» more
meg -» plus
még -» so far
még -» some more
még -» yet
még 20 forintot kapok -» I have still 20 forints to get
még a gondolatától is borsózik a hátam -» I dread to think of it
még a jó szót is sajnálja az embertől -» he hasn't a word to throw at a dog
még a kövek is feljajdulnak -» stones will cry out
még a köveket is megindítja -» stones will cry out
még a tizenhetedik században is -» as late as the seventeenth century
meg akar magának kaparintani vmit -» to scrounge around for sg
még akkor is ha -» even if
még akkor sem -» not even
még az év vége előtt -» before the year was out
még az útiköltségem sincs meg -» I haven't so much as my fare
még az útiköltségemet sem tudom kifizetni -» I haven't so much as my fare
meg bír emészteni -» to stomach
meg bír enni -» to stomach
még csak ez hiányzott! -» here's a pretty how-de-do!
még csak ez hiányzott! -» that puts the lid on it!
még csak ez kellett! -» that puts the lid on it!
még csak gyerek -» he's a mere boy
még csak nem is -» he doesn't so much as
még csak rá sem akart nézni -» he would not so much as look at it
még csak tíz perc múlva lesz -» it is only ten to
még eddig -» as yet
még egy -» one more
még egy emeletet húz egy házra -» to add a story to a house
még egy kevés -» a little more
még egy keveset -» a little more
még egy kicsit -» some more
még egy kis -» some more
még egy kis bort? -» have some more wine?
még egy kör pálinkát! -» one more go of brandy!
még egy öltözet -» spare suit of clothes
még egy ruha -» spare suit of clothes
még egy rund pálinkát! -» one more go of brandy!
még egyet csavar rajta -» to give it another screw
még egyet húz rajta -» to give it another screw
még egynéhány -» some more
még egyszer -» once again
még egyszer -» once more
még egyszer -» over again
még egyszer annyi -» as much again
még egyszer annyi -» double
még egyszer annyi -» double the number
még egyszer átgondolja -» have another think
még egyszer átolvas -» to reperuse
még egyszer átolvas -» to reread, reread
még egyszer nem -» any more
még egyszer olyan idős vagyok, mint te -» I am double your age
még egyszer összehajt -» to redouble
még egyszer vesz (ételből) -» to cut and come again
még elcsípjük őket -» we'll get them yet
még elő nem fordult -» unprecedented
még érvényes -» unexpired
még ezenfelül -» over and above
még ha az életemről is van szó -» save my life
még három hónapig -» for three months to come
még hátralevő -» unexpired
még ilyet! -» upon my word!
még ingyen sem kellene -» I wouldn't give it houseroom
még inkább -» even more
még inkább -» still more
még jár nekem 20 forint -» I have still 20 forints to get
még jobban nekigyürkőzik -» to buck up
meg kell említeni -» mention must be made
meg kell tenned -» you've got to do it
meg kell tőle pukkadni -» perfect scream
meg kell vmit tennie -» have to do sg
meg kellene már nyiratkoznod -» your hair wants cutting
meg kéne nyiratkoznod -» you need a haircut
még kevésbé -» even less
még kevésbé -» still less
még kevésbé mehetnék én -» much less could I go
még kevesebb -» even less
még kevesebb -» still less
még ki nem feslett levél -» unturned leaf
még Londonban sem -» not even in London
még meg nem kötött cement -» cement still unset
még mi -» what else
még mindig -» still
még mindig alszik -» he is still asleep
még mit -» what else
még mit nem! -» pooh!
még most is -» even now
még most sem -» even now
még nagyon fiatalok -» they are still in the green
még nem -» not so far
meg nem alkuvás -» intransigence
meg nem alkuvó -» uncompromising
meg nem állított előretörés -» unchecked advance
meg nem bánt -» unregretted
meg nem bérmált -» unconfirmed
meg nem bocsátó -» unforgiving
meg nem bocsátott -» unforgiven
meg nem csapolt -» untapped
meg nem csinált -» unmade
még nem ébredt fel -» he's not stirring yet
meg nem egyezés -» nonconformity
meg nem említett -» unnamed
meg nem engedett -» clandestine
meg nem engedett -» illicit
meg nem engedett -» surreptitious
meg nem engedett -» unadmitted
meg nem engedhető -» inadmissible
meg nem érdemelt -» undeserved
meg nem érdemelt -» unmerited
meg nem érdemelt isteni irgalom -» free uncovenanted mercy of god
meg nem érdemelt isteni könyörület -» free uncovenanted mercy of god
meg nem erősített -» unattached
meg nem erősített -» unconfirmed
meg nem erősített -» unofficial
meg nem erősített vége vminek -» loose end
meg nem fakult -» untarnished
meg nem feszített -» slack
meg nem fontolt -» unintended
meg nem fordítható -» irreversible
meg nem fordított -» unturned
meg nem forgatott -» unturned
meg nem gyászolva hal meg -» to die unregretted
meg nem gyújtott -» unlighted
meg nem hálált -» unacknowledged
meg nem hallgatott -» unheard
meg nem határozott -» undetermined
meg nem hatott -» unmoved
meg nem hozott (ítélet) -» undelivered
meg nem ingott -» unabashed
meg nem ismételt -» one-shot
meg nem játszható -» unplayable
meg nem jelenés bíróság előtt -» contempt of court
még nem jött le -» he is not down yet
még nem kell elmenned -» you haven't got to go yet
még nem kelt fel -» he's not stirring yet
még nem készült el -» not ready just yet
meg nem kísérthető -» proof against temptation
meg nem magyarázott -» unaccounted
meg nem mozgatott -» unmoved
meg nem munkált -» unfinished
meg nem osztott -» unshared
meg nem rendült -» unabashed
meg nem rendült egészségű -» untouched
meg nem siratva hal meg -» to die unregretted
meg nem sötétedett -» untarnished
meg nem szabadult -» undelivered
még nem tárgyalt -» untried
meg nem tartás -» non-compliance
meg nem tartása vminek -» default on sg
meg nem tartott -» unredeemed
meg nem terhelt -» unencumbered
meg nem torolt -» unrequited
meg nem történt -» undone
meg nem történtté nyilvánított -» of no effect
meg nem unható örömök -» delights that never cloy
meg nem valósuló -» unfulfilled
még nincs egészen készen -» not ready just yet
még nincs egészen negyven éves -» she is something under forty
még nincs elvégezve -» it is yet undone
még nincs harminc éves -» to be on the right side of thirty
még nincs itt, ugye? -» he isn't here yet, is he?
még nincs készen -» not ready just yet
még nincs megcsinálva -» it is yet undone
még nincs negyven éves -» she is something under forty
meg nyer vkit -» to get sy over
meg se mer mukkanni -» can't say bo to a goose
meg sem rebbent a szeme -» he never batted an eyelash
meg sem rebbent a szeme -» he never batted an eyelid
még soha -» never yet
még szülés előtt álló (asszony) -» undelivered
még tartogat egy ütőkártyát -» have an ace up one's sleeve
még tartogat egy ütőkártyát -» have sg up one's sleeve
még tartogat vmit -» have sg up one's sleeve
még távolabb -» still
még tegnap -» as late as yesterday
még tegnap -» no later than yesterday
még több -» any more
még több bajt csinál -» he only does the more harm
meg tud emészteni -» to stomach
meg tud enni -» to stomach
meg vagyok róla győződve -» I am positive
meg van áldva vmivel -» to be blessed with sg
meg van áldva vmivel -» to be blest with sg
meg van bízva vmivel -» to be in charge of sg
meg van bízva vmivel -» have charge of sg
meg van elégedve vmivel -» to be pleased with sg
meg van fosztva vmitől -» to be shorn of sg
meg van győződve -» to be convinced
meg van győződve -» to be persuaded
meg van győződve -» to trust
meg van győződve a sikerről -» have great confidence of success
meg van gyújtva a lámpa -» the light is on
meg van hűlve -» have a cold
meg van ijedve -» to be frightened
meg van ijedve -» to be in a fright
meg van ijedve -» to feel frightened
meg van írva hogy -» it is written that
meg van kavarva -» to be gimped up
meg van lepve -» to be amused
meg van lepve -» to be taken aback
meg van rémülve -» to be frightened
meg van rémülve -» to feel frightened
meg van rogyva -» to be dead on one's feet
meg vannak számlálva napjai -» his days are numbered
meg volt kötve a keze -» his hands were forced
megacéloz -» to steel
megacélozza akaratát -» to steel one's heart
megacélozza akaratát -» to steel oneself
megad -» to accord
megad -» to come across with
megad -» to concede
megad -» to surrender
megad vkinek egy lehetőséget -» to give sy a chance
megadás -» capitulation
megadás -» grant
megadás -» meekness
megadás -» surrender
megadással tűr -» to endure
megadással visel -» to endure
megadást jelentő fehér zászló -» white flag
megadja a császárnak, ami a császáré -» to render unto Caesar the things that are Caesar's
megadja a hangot -» to intone
megadja a részleteket -» to give details
megadja az okát vminek -» to assign a reason to sg
megadja magát -» to bow
megadja magát -» to capitulate
megadja magát -» to cave in
megadja magát -» to give in
megadja magát -» to knock under
megadja magát -» to knuckle down
megadja magát -» to knuckle under
megadja magát -» to lay down arms
megadja magát -» to lower one's flag
megadja magát -» to strike, struck
megadja magát -» to strike one's flag
megadja magát -» to succumb
megadja magát -» to surrender
megadja magát -» to throw in one's hand
megadja magát -» to throw in the towel
megadja magát -» to yield
megadja magát -» to yield oneself
megadja magát a kényszernek -» to bow to necessity
megadja magát az erőszaknak -» to bow to necessity
megadja magát kegyelemre -» to ask for quarter
megadja magát kegyelemre -» to cry quarter
megadja magát vminek -» to bow to sg
megadja neki ami őt illeti -» to give him his due
megadó -» philosophical
megadott -» given
megadott időn belül -» in a given time
megadott időpontban -» at the appointed time
megadóztat -» to rate
megadóztat -» to tax
megadóztat vmit -» to lay a tax on sg
megadóztat vmit -» to levy a tax on sg
megágyaz -» to make the beds
megajándékoz -» to gift
megajándékoz -» to send, sent
megajándékoz vkit vmivel -» to make sy a present of sg
megajándékoz vkit vmivel -» to present sy with sg
megajándékozott -» beneficiary
megakad -» to catch, caught
megakad -» to clog
megakad -» to lodge
megakad -» to seize
megakad -» to stick, stuck
megakadályoz -» to arrest
megakadályoz -» to avert
megakadályoz -» to balk
megakadályoz -» to bar
megakadályoz -» to baulk
megakadályoz -» to debar
megakadályoz -» to encumber
megakadályoz -» to forbid, forbade, forbidden
megakadályoz -» to hinder
megakadályoz -» to impede
megakadályoz -» to inhibit
megakadályoz -» to interfere
megakadályoz -» to keep from
megakadályoz -» to preclude
megakadályoz -» to prohibit
megakadályoz -» to put off
megakadályoz -» to set back
megakadályoz -» to snub
megakadályoz -» to thwart
megakadályoz -» to vacate
megakadályoz -» to withhold, withheld
megakadályoz bármely vitát -» to close the door upon any discussion
megakadályoz mindenféle vitát -» to close the door upon any discussion
megakadályoz vkit -» to frustrate sy
megakadályoz vkit terveinek keresztülvitelében -» to balk sy's plans
megakadályozás -» arrest
megakadályozás -» hindrance
megakadályozás -» prevention
megakadályozható -» avertable
megakadályozható -» avertible
megakadályozó -» preventive
megakadályozza az áringadozást -» to peg the market
megakadályozza bírósági végrehajtó tevékenységét -» to obstruct process
megakadt -» stuck
megakaszt -» to arrest
megakaszt -» to block
megakaszt -» to check
megakaszt -» to collar
megakaszt -» to jam
megakaszt -» to lodge
megakaszt -» to stem
megakaszt -» to trip
megakasztás -» check
megakasztó kilincs -» pawl
megakasztó szerkezet -» arrester
megakasztó szerkezet -» arrestor
megalakítás -» formation
megalakítás -» institution
megalakul -» to be constituted
megalakul -» to be established
megalakul -» to be formed
megalakul -» to be framed
megalakul -» to be instituted
megalakul -» to be set up
megalapoz -» to adduce argument
megalapoz -» to adduce proof
megalapoz -» to bed
megalapoz -» to bottom
megalapoz -» to establish
megalapoz -» to lay the foundation
megalapoz -» to substantiate
megalapoz -» to support
megalapozatlan -» to be in the air
megalapozott -» established
megalapozott -» grounded
megalapozott -» valid
megalapozott állami tartozások -» consolidated public dents
megalapozott állami tartozások -» funded public debts
megalapozott gyanú -» reasonable suspicion
megalapozott határozat -» solid consideration
megalapozott védelem -» solid defence
megalapozottnak tekintett vád -» true bill
megalapozottság -» grounding
megaláz -» to abase
megaláz -» to abject
megaláz -» to humble
megaláz -» to humiliate
megaláz -» to lower
megaláz vkit -» to bring sy low
megaláz vkit -» to take sy down a peg
megalázás -» abasement
megalázás -» humiliation
megalázás -» indignity
megalázás -» slight
megalázatlan -» unabashed
megalázkodás -» prostration
megalázkodás -» self-abasement
megalázkodás -» subservience
megalázkodás -» subserviency
megalázkodik -» to abase oneself
megalázkodik -» to bow
megalázkodik -» to crawl
megalázkodik -» to creep, crept
megalázkodik -» to cringe
megalázkodik -» to eat humble pie
megalázkodik -» to grovel
megalázkodik -» to humble oneself
megalázkodik -» to kotow
megalázkodik -» to kowtow
megalázkodik vki előtt -» to bow before sy
megalázkodik vki előtt -» to crawl before sy
megalázkodik vki előtt -» to crawl to sy
megalázkodik vki előtt -» to lick sy's boots
megalázkodni kénytelen -» to eat crow
megalázkodó -» prostrate
megalázkodó -» subservient
megalázó -» humiliating
megalázó -» ignominious
megalázóan -» ignominiously
megalázott -» humiliated
megalázottság -» abjection
megaláztatás -» indignity
megalázza magát -» to kiss the dust
megalázza magát -» to lick the dust
megáld -» to bless, blest
megáld -» to bless
megáld vmivel -» to gift
megáldozik -» to take communion
megáldozik -» to take holy communion
megalkot -» to frame
megalkuszik -» to bargain
megalkuszik a helyzettel -» to settle for less
megalkuszik vmire -» to bargain for sg
megalkuvás -» doctrine of expedience
megalkuvás -» expedience
megalkuvás -» expediency
megalkuvás -» opportunism
megalkuvás politikája -» policy of appeasement
megalkuvó -» opportunist
megalkuvó -» opportunistic
megáll -» to bring to
megáll -» to bring up
megáll -» to check
megáll -» to come to a halt
megáll -» to come to a stand
megáll -» to draw up
megáll -» to pause
megáll -» to pull up
megáll -» to stand, stood
megáll -» to stand still
megáll -» to stay
megáll -» to stop
megáll a lábán -» to feel one's legs
megáll a lábán -» to find one's legs
megáll a saját lábán -» to pay one's way
megáll az esze -» to be at one's wits end
megáll az eszem -» I am at my wit's end
megáll vmi közelében -» to take one's stand near sg
megáll vmi mellett -» to take one's stand near sg
megállapít -» to allocate
megállapít -» to appoint
megállapít -» to ascertain
megállapít -» to assess
megállapít -» to determine
megállapít -» to diagnose
megállapít -» to establish
megállapít -» to find, found
megállapít -» to find out
megállapít -» to fix
megállapít -» to lay down
megállapít -» to name
megállapít -» to quote
megállapít -» to set out
megállapít -» to set, set
megállapít -» to state
megállapít -» to tax
megállapít vmit -» to take cognizance of sg
megállapítás -» ascertainment
megállapítás -» assignation
megállapítás -» conclusion
megállapítás -» establishment
megállapítás -» establishing
megállapítás -» estimate
megállapítás -» fixation
megállapítás -» fixing
megállapítás -» inference
megállapítás -» registering
megállapítás -» setting
megállapítás -» statement
megállapítás -» stipulation
megállapítás -» verification
megállapítás (betegségé) -» diagnosis
megállapítás (előre) -» estimate
megállapítás (előre) -» fixing in advance
megállapítás (előre) -» predestination
megállapítások -» findings
megállapítások -» finds
megállapítások -» observations
megállapítást nyert, hogy -» it was found that
megállapítást nyert, hogy -» it was proved that
megállapítást nyert, hogy -» it was ascertained that
megállapítatlan -» undefined
megállapíthatatlan -» undefinable
megállapítja a határt -» to draw a line
megállapítja egy cikk önköltségi árát -» to cost an article
megállapított -» set
megállapodás -» agreement
megállapodás -» arrangement
megállapodás -» compact
megállapodás -» compromise
megállapodás -» covenant
megállapodás -» pact
megállapodás -» settlement
megállapodás -» stand-in
megállapodás -» stand
megállapodás -» treaty
megállapodás -» understanding
megállapodás szerint -» as agreed
megállapodás szerint -» as agreed upon
megállapodás szerint -» by appointment
megállapodás szerint -» by arrangement
megállapodásra jut vkivel -» to close with
megállapodásszerű -» conventional
megállapodást köt -» to contract
megállapodástól eltérő -» wrong
megállapodik -» to agree
megállapodik -» to arrange
megállapodik -» to concert
megállapodik -» to set, set
megállapodik -» to settle down
megállapodik -» to stipulate
megállapodik vkivel -» to come to an understanding
megállapodik vminél -» to fix on
megállapodott -» concerted
megállapodott -» steady
megállás -» break in a journey
megállás -» cease
megállás -» check
megállás -» halt
megállás -» let-up
megállás -» pause
megállás -» stand
megállás -» standstill
megállás -» stoppage
megállás nélkül -» express
megállás nélkül -» without intermission
megállás nélkül beszél -» to speak without a break
megállás nélkül csinál -» to keep at it
megállás nélkül keresztülhaladó forgalom -» through traffic
megállás nélkül üldözi az ellenséget -» to keep the enemy on the run
megállásnyi ideje sincs -» to be always on the go
megállásra felszólít -» to challenge
megállásra kényszerít -» to bay
megállásra kényszerít vkit -» to give pause to sy
megállít -» to arrest
megállít -» to bring to
megállít -» to bring up
megállít -» to hold up
megállít -» to pull up
megállít -» to rein in
megállít -» to rein up
megállít -» to stay
megállít vkit -» to clap sy by the heels
megállít vkit -» to cut sy short
megállít vkit -» to lay sy by the heels
megállítás -» check
megállítás -» stoppage
megállítás -» tackle
megállíthatatlan -» incontrollable
megállíthatatlan -» unstoppable
megállító szerkezet -» arrester
megállító szerkezet -» arrestor
megállj! -» hold on!
megállja a helyét -» to come through
megállja a helyét -» to pull through
megállja a helyét -» to stand one's ground
megállja a helyét vki mellett -» to cope
megállja a helyét vkivel szemben -» to cope
megállja a helyét vmiben -» to be equal to sg
megállja a helyét vmilyen helyzetben -» to cope with a situation
megállja a sarat -» to hold one's own
megállja a sarat -» to stand the proof
megállni tilos -» no stopping
megálló -» station
megállóhely -» stage
megállóhely -» station
megállt az eszem! -» my mind went blank!
megalszik -» to curd
megalszik -» to fix
megalszik -» to turn to curds
megalszik -» to turn sour
megaltat -» to curd
megalvad -» to cake
megalvad -» to clot
megalvad -» to congeal
megalvad -» to curdle
megalvad -» to fix
megalvad -» to jell
megalvad -» to set, set
megalvad -» to sheet
megalvadás -» agglomeration
megalvadás -» congealment
megalvadás -» congelation
megalvadt vércsomó -» buff of clotted blood
megalvaszt -» to congeal
megalvaszt -» to curdle
megalvaszt -» to set, set
megalvasztás -» congelation
megáporodik -» to stale
megárt -» to upset, upset
megárt neki a bor -» wine upsets him
megás -» to dig, dug
megaszal -» to shrivel
megaszalódás -» shrivelling
megaszalódik -» to shrivel up
megaszalódik -» to shrivel
megátalkodott -» cussed
megátalkodott -» handful
megátalkodott -» peevish
megátalkodott -» perverse
megátalkodottság -» cussedness
megátkoz -» to curse
megátkoz vkit -» to call down curses to sy
megátkoz vkit -» to imprecate curses on sy
megátkoz vkit -» to imprecate curses upon sy
megátkozás -» imprecation
megátkozott -» curst
megbabonáz -» to bewitch
megbabonáz -» to charm
megbabonáz -» to enchant
megbabonáz -» to hex
megbabonáz vkit -» to cast a spell over sy
megbabonáz vkit -» to lay sy under a spell
megbabonáz vkit -» to put a spell over sy
megbabonázó szem -» evil eye
megbabonázott -» deuced
megbabonázott -» enchanted
megbabonázott -» fey
megbabonázva -» under a spell
megbámul vmit -» to peer at sg
megbán -» to regret
megbán -» to rue
megbánás -» compunction
megbánás -» penance
megbánás -» regret
megbánás -» repentance
megbánás -» rue
megbánás -» ruefulness
megbánja bűneit -» to repent
megbánt -» to offend
megbánt -» to slight
megbánt -» to wrong
megbántás -» slight
megbántja vki büszkeségét -» to pique
megbántja vki hiúságát -» to pique
megbántódás -» resentment
megbántva -» resentfully
megbántva érzi magát -» to be aggrieved
megbántva érzi magát -» to feel aggrieved
megbarátkozik vmivel -» to become acquainted with sg
megbarátkozik vmivel -» to pal
megbarnul -» to bronze
megbasz -» to fuck
megbasz -» to screw
megbecstelenít -» to abuse
megbecstelenít -» to defile
megbecstelenít -» to disgrace
megbecstelenít -» to violate
megbecstelenítés -» abuse
megbecstelenítés -» outrage
megbecstelenítés -» violation
megbecstelenítő -» abuser
megbecstelenítő -» ignominious
megbecsül -» to appraise
megbecsül -» to appreciate
megbecsül -» to esteem
megbecsül -» to evaluate
megbecsül -» to honor
megbecsül -» to honour
megbecsül -» to prize
megbecsül -» to value
megbecsülés -» appreciation
megbecsülés -» honor
megbecsülés -» honour
megbecsülés -» regard
megbecsülés -» standing
megbecsülő -» appreciative
megbecsült -» honoured
megbékélés -» atonement
megbékélés -» reconciliation
megbékélve vmivel -» at peace with sg
megbékít -» to appease
megbékít -» to propitiate
megbékítés -» appeasement
megbékítés -» appeasing
megbékítés -» propitiation
megbékítés politikája -» policy of appeasement
megbékített -» propitiate
megbékítő -» propitiative
megbéklyóz -» to clog
megbéklyóz -» to hobble
megbéklyóz -» to shackle
megbékülés -» appeasement
megbékülés -» appeasing
megbélyegez -» to brand
megbélyegez -» to condemn
megbélyegez -» to stigmatize
megbélyegzés -» brand
megbélyegzés -» condemnation
megbélyegzett -» stigmatic
megbélyegző -» ignominious
megbénít -» to benumb
megbénít -» to cripple
megbénít -» to disable
megbénít -» to hock
megbénít -» to lame
megbénít -» to maim
megbénít -» to palsy
megbénít -» to paralyse
megbénít -» to tie up
megbénítás -» disablement
megbénítás -» paralysis
megbénulás -» paralysis
megbeszél -» to concert
megbeszél -» to discuss
megbeszél -» to negotiate
megbeszél -» to talk over
megbeszél egy időpontot vkivel -» to fix an appointment with sy
megbeszél egy időpontot vkivel -» to make an appointment with sy
megbeszél egy találkozót vkivel -» to fix an appointment with sy
megbeszél egy találkozót vkivel -» to make an appointment with sy
megbeszélés -» appointment
megbeszélés -» conference
megbeszélés -» discussion
megbeszélés -» engagement
megbeszélés -» pow-wow
megbeszélés szerint -» by appointment
megbeszélést tart -» to pow-wow
megbeszélt -» agreed
megbeszélt -» concerted
megbeszélt -» conventional
megbeszélt időben -» at the appointed time
megbeszélt időpont -» appointment
megbeszélt találkozás helye -» place of rendezvous
megbeszélt találkozó -» appointment
megbeszélt találkozó -» engagement
megbeszélt találkozó -» rendezvous, rendezvous
megbeszélt találkozóhely -» rendezvous, rendezvous
megbetegedés -» attach
megbetegedések száma -» morbidity
megbetegedik -» to be taken ill
megbetegedik -» to fall ill
megbetegedik -» to get ill
megbetegszik -» to be taken ill
megbetegszik -» to break down
megbetegszik -» to fall ill
megbetegszik -» to fall sick
megbetegszik -» to get ill
megbetegszik -» to sicken
megbilincsel -» to fetter
megbilincsel -» to handcuff
megbilincsel -» to manacle
megbilincsel -» to shackle
megbillen -» to lurch
megbillent -» to cant
megbillent -» to tilt
megbillent -» to tip
megbillent vmit -» to give sg a cant
megbillenti a mérleget -» to turn the balance
megbírál -» to pass strictures on
megbírál -» to pass strictures upon
megbírál -» to trounce
megbirkózás -» tackle
megbirkózik -» to manage
megbirkózik -» to tackle
megbirkózik egy feladattal -» to scuffle through a task
megbirkózik egy helyzettel -» to cope with a situation
megbirkózik vkivel -» to cope
megbirkózik vkivel -» to cope with sy
megbirkózik vmivel -» to be equal to sg
megbirkózik vmivel -» to cope with sg
megbirkózik vmivel -» to tackle with sg
megbírságol -» to fine
megbírságol vkit -» to impose a fine on sy
megbírságolja a rendőr -» have an endorsement
megbíz -» to charge
megbíz -» to commission
megbíz -» to delegate
megbíz -» to entrust
megbíz -» to mandate
megbíz -» to trust
megbíz vkit vmivel -» to entrust sy with sg
megbízás -» assignment
megbízás -» charge
megbízás -» commission
megbízás -» errand
megbízás -» mandate
megbízás -» order
megbízás lejárta -» date of completion of mandate
megbízásból -» by proxy
megbízásokat bonyolít -» to run messages
megbízásokat bonyolít le -» to go on an errand
megbízásokat bonyolít le -» to run errands
megbízásokat elintéz -» to run messages
megbízásokat intéz -» to run messages
megbízásokat lebonyolít -» to run messages
megbízásokat teljesít -» to run messages
megbízást ad vkinek -» to lay a charge on sy
megbízást kap vmire -» to be charged with sg
megbízást teljesít -» to effect an order
megbízatás -» charge
megbízatást elintéz -» to go on a message
megbízatást teljesít -» to go on a message
megbízhatatlan -» equivocal
megbízhatatlan -» insecure
megbízhatatlan -» irresponsible
megbízhatatlan -» skittish
megbízhatatlan -» slippery
megbízhatatlan -» trustless
megbízhatatlan -» twisty
megbízhatatlan -» unreliable
megbízhatatlan -» unsteady
megbízhatatlan -» untrustworthy
megbízhatatlan ember -» fink
megbízhatatlanul viselkedik vkivel szemben -» to play fast and loose with sy
megbízhatatlanul viselkedik vkivel szemben -» to play fast and loose sy
megbízható -» as good as one's word
megbízható -» authoritative
megbízható -» to be as good as one's word
megbízható -» calculable
megbízható -» creditable
megbízható -» dependable
megbízható -» fast
megbízható -» of proof
megbízható -» reliable
megbízható -» responsible
megbízható -» solid
megbízható -» sound
megbízható -» stanch
megbízható -» staunch
megbízható -» straight
megbízható -» true
megbízható -» true
megbízható -» trusted
megbízható -» trustworthy
megbízható -» trusty
megbízható (emlékezőtehetség) -» tenacious
megbízható cég -» trustworthy firm
megbízható ember -» he's all right
megbízható értesülés -» pukka gen
megbízható forrás -» good source
megbízható forrásból -» from a trustworthy source
megbízható forrásból -» straight from horse's mouth
megbízható, mint az acél -» true as steel
megbízható segítség -» standby
megbízhatóan -» dependably
megbízhatóan -» trustworthily
megbízhatóság -» solidity
megbízhatóság -» soundness
megbízhatóság -» staunchness
megbízhatóság -» sureness
megbízhatóság -» trustiness
megbízhatóság -» trustworthiness
megbízhatóság (emlékezeté) -» tenacity
megbízhatósági verseny -» endurance test
megbízik -» to rely
megbízik vkiben -» to confide in sy
megbízik vkiben -» to trust in sy
megbízik vmiben -» to rely on sg
megbízó -» principal
megbízólevél -» credentials
megbízólevél -» letter of commission
megbízólevéllel ellát -» to accredit
megbizonyosodik vmiről -» to make sure of sg
megbízott -» assign
megbízott -» commissioned
megbízott -» commissioner
megbízott -» deputy
megbízott -» emissary
megbízott -» mandatory
megbízott -» proxy
megbízott -» trustee
megbízott személy -» trustee
megbízzák vmivel -» to be charged with sg
megbocsát -» to excuse
megbocsát -» to forgive, forgave, forgiven
megbocsát -» to let off
megbocsát -» to pardon
megbocsát -» to remit
megbocsát vmit -» to condone
megbocsátás -» forgiveness
megbocsátás -» grace
megbocsáthatatlan -» inexcusable
megbocsáthatatlan -» unforgivable
megbocsáthatatlan -» unpardonable
megbocsátható -» excusable
megbocsátható -» forgivable
megbocsátható -» pardonable
megbocsátható -» venial
megbocsátható jelleg -» veniality
megbocsáthatóan -» venially
megbocsáthatóság -» veniality
megbocsátó -» forgiving
megbokrosodás -» shy
megbokrosodik -» to balk
megbokrosodik -» to bolt
megbokrosodik -» to plunge
megbokrosodik -» to shy
megbolondít -» to dement
megbolondít vkit -» to turn sy's brain
megbolondul -» to get crazy
megbolondul -» to go off one's head
megbolondul -» have lost one's wits
megbolydulás -» trepidancy
megbolydulás -» trepidity
megbolydulás -» trepidation
megbolygat vmit -» to tamper with sg
megbombáz -» to plaster with bombs
megbomlik az egység -» to split, split
megbomlik az egység -» to split
megbont -» to strip
megbont -» to undo, undid, undone
megbontás -» stripping
megbontja a sort -» to break rank
megborotvál -» to razor
megborotvál -» to shave
megborotválkozik -» to get shaved
megborotválkozik -» to shave
megborotvált -» shaveling
megborsoz -» to pepper
megborzadva -» horrified
megborzaszt vkit -» to make one's flesh crawl
megborzaszt vkit -» to make one's flesh creep
megborzong -» to set one's teeth on edge
megborzong -» to thrill
megborzongat -» to thrill
megborzongott -» a shudder passed over him
megborzongtam -» a chill came over me
megborzongtat -» to chill
megbosszul -» to avenge
megbosszul -» to requite
megbosszul -» to revenge
megbosszul -» to wreak
megbosszulja magát -» to pay off
megbotlás -» stumbling
megbotlás -» trip
megbotlik -» to bump
megbotlik -» to stumble
megbotlik -» to trip
megbotlik -» to trip up
megbotlik siettében -» to fall over oneself
megbotlik vmiben -» to trip over sg
megbotló -» stumbling
megbotoz -» to cudgel
megbotoz -» to strafe
megbotránkozás -» indignation
megbotránkozik vkin -» to cry shame on sy
megbotránkozik vmi miatt -» to be shocked at sg
megbotránkozik vmin -» to be scandalized at sg
megbotránkozik vmin -» to be scandalized by sg
megbotránkozik vmin -» to be shocked by sg
megbotránkoztat -» to scandalize
megbotránkoztat -» to shock
megbotránkoztató -» shocking
megbotránkoztató dolog -» shocker
megbotránkoztató látvány -» shocker
megbök -» to jog
megbuggyan -» to blow, blew, blown
megbuggyant -» bonkers
megbújik -» to lurk
megbújó ember -» lurker
megbukás -» failure
megbukik -» to be plucked
megbukik -» to become bankrupt
megbukik -» to bust
megbukik -» to fail
megbukik -» to fail in an examination
megbukik -» to fall flat
megbukik -» to flop
megbukik -» to flunk
megbukik -» to go phut
megbukik -» to skew
megbukik -» to slip up
megbukik -» to turn out crabs
megbukott a választáson -» to be out
megbuktat -» to blackball
megbuktat -» to fail
megbuktat -» to floor
megbuktat -» to flunk
megbuktat -» to foil
megbuktat -» to frustrate
megbuktat -» to kill
megbuktat -» to overthrow, -threw, -thrown
megbuktat -» to overthrow, overthrew, overthrown
megbuktat -» to plough
megbuktat -» to pluck
megbuktat -» to upset, upset
megbuktatás -» overthrow
megbuliz -» to stroke
megbundáz -» to rig
megbundáz -» to stroke
megbunyóz -» to whop
megbúvik -» to bed
megbúvik -» to lurk
megbúvó vad -» squatter
megbűnhődés -» expiation
megbűnhődik -» to expiate
megbűnhődik -» to smart
megbüntet -» to chastise
megbüntet -» to correct
megbüntet -» to penalize
megbüntet -» to punish
megbüntet -» to recompense
megbüntet vkit álnokságáért -» to requite sy for his perfidy
megbüntet vkit gaztettéért -» to requite sy for his perfidy
megbüntetés -» correction
megbüntetés -» strafe
megbüntetik -» to be booked
megbűvöl -» to fascinate
megbűvöl -» to hex
megbűvöl -» to magnetize
megbűvölés -» fascination
megcáfol -» to belie
megcáfol -» to confute
megcáfol -» to disprove
megcáfol -» to gainsay, gainsaid
megcáfol -» to negative
megcáfol -» to rebut
megcáfol -» to refute
megcáfolás -» refutation
megcáfolhatatlan -» incontestable
megcáfolhatatlan -» incontrovertible
megcáfolhatatlan tanú -» trustworthy witness
megcéloz -» to aim
megcéloz -» to aim at
megcéloz -» to draw a bead on
megcéloz -» to peg at
megcéloz -» to play
megcéloz -» to sight
megcéloz vkit -» to take aim at sy
megcenzúráz -» to blue-pencil
megcibálja a fülét vkinek -» to pull sy's ears
megcibálja vki füleit -» to tweak sy's ears
megcímkéz -» to docket
megcímzetlen -» undirected
megcirógat -» to pat
megcsal -» to abuse
megcsal -» to balk
megcsal -» to beguile
megcsal -» to bubble
megcsal -» to cheat
megcsal -» to circumvent
megcsal -» to cuckold
megcsal -» to deceive
megcsal -» to delude
megcsal -» to fiddle
megcsal -» to finagle
megcsal -» to green
megcsal -» to jockey
megcsal -» to put on
megcsal -» to stick, stuck
megcsal -» to swindle
megcsal -» to take in
megcsal vkit -» to fob sy
megcsal vkit -» to fob sy off
megcsal vkit -» to yard on sy
megcsalja a férjét -» to be false to one's husband
megcsalt -» beat
megcsalt -» deluded
megcsalt férj -» cuckold
megcsap -» to flap
megcsap -» to flick
megcsap -» to nab
megcsap -» to slap
megcsap -» to strike, struck
megcsap -» to swish
megcsap -» to switch
megcsapol -» to bleed, bled
megcsapol -» to hack
megcsapol -» to tap
megcsapolás -» bleed
megcsapolás -» tapping
megcsappan -» to dwindle
megcsappan -» to dwindle away
megcsappan -» to wane
megcsavar -» to tweak
megcsavar vmit -» to give sg a twist
megcsavarás -» tweak
megcsavarja vki orrát -» to tweak sy's nose
megcsendesedett vihar -» spent storm
megcsendít -» to chink
megcsendül -» to peal
megcsendül -» to tinkle
megcserél -» to reverse
megcsiklandoz -» to tickle
megcsiklandozás -» titillation
megcsinál -» to do, did, done
megcsinál -» to fix
megcsinál -» to fix up
megcsinál -» to hack it
megcsinál -» to put in
megcsinál -» to tool
megcsinálja a frizuráját -» to do one's hair
megcsinálja a munkáját -» to do one's work
megcsinálja a szerencséjét -» to push one's fortune
megcsináljam-e vagy sem? -» am I to do it or not?
megcsináltat vmit -» to get sg done
megcsináltat vmit -» have sg done
megcsináltat vmit vkivel -» to get sy to do sg
megcsíp -» to bite, bit, bitten
megcsíp -» to nip
megcsíp -» to peck
megcsíp -» to tweak
megcsíp vkit -» have a dig at sy
megcsíp vkit -» to take a dig at sy
megcsíp vmit -» to peck at sg
megcsípés -» nip
megcsípés -» pinch
megcsípi a csalán -» to nettle oneself
megcsípi vki orrát -» to tweak sy's nose
megcsípik -» to get bitten
megcsipked vkit -» to peck at sy
megcsókol -» to kiss
megcsókol -» to osculate
megcsókol vkit -» to give sy a kiss
megcsonkít -» to dismember
megcsonkít -» to garble
megcsonkít -» to maim
megcsonkít -» to mangle
megcsonkít -» to mutilate
megcsonkít -» to stump
megcsonkít -» to truncate
megcsonkítás -» dismemberment
megcsonkítás -» emasculation
megcsonkítás -» mayhem
megcsonkítás -» mutilation
megcsonkító -» garbler
megcsonkított -» maimed
megcsonkított -» mutilated
megcsonkított -» truncated
megcsonkított műsor -» quickie
megcsonkított műsor -» quicky
megcsonkítva idéz -» to garble
megcsorbítás -» derogation
megcsömörlés -» nausea
megcsömörlésig jóllakott -» sated to nausea
megcsömörlésig telt -» sated to nausea
megcsömörlik -» to get cheesed off
megcsömörlik -» to surfeit
megcsömörlik vmitől -» to be cloyed with sg
megcsömörlik vmitől -» to be satiated with sg
megcsömörlik vmitől -» have a surfeit of sg
megcsömörlött -» blasé
megcsömörlött -» jaded
megcsúfol vkit -» to make a game of sy
megcsúnyul -» to go off
megcsúszás -» skid
megcsúszás -» slip
megcsúszás -» slither
megcsúszik -» have a slide
megcsúszik -» to lose one's foothold
megcsúszik -» to skid
megcsúszik -» to slide, slid
megcsúszik -» to slither
megcsutakol -» to curry
megcukroz -» to sugar
megcukroz -» to sweeten
megdagad -» to bell out
megdagad -» to bloat
megdagad -» to heave
megdagad -» to heave, hove
megdagad -» to rise, rose, risen
megdagad -» to swell, swelled, swollen
megdagadás -» bulging
megdagadás -» swelling
megdagadt -» swollen
megdagaszt -» to bloat
megdagaszt -» to work
megdarál -» to masticate
megdarálás -» mastication
megdermed -» to chill
megdermed -» to congeal
megdermed -» to freeze, froze, frozen
megdermed -» to run chill
megdermedés -» chilling
megdermedés -» congelation
megdermedés -» gelation
megdermedés -» solidification
megdermedt -» petrified
megdermedt anyag -» congealment
megdermeszt -» to benumb
megdermeszt -» to chill
megdermeszt -» to congeal
megdermeszt -» to curdle
megdermeszt -» to numb
megdermeszt -» to petrify
megdermeszt -» to stupefy
megdézsmál -» to pilfer
megdézsmál -» to tamper with sg
megdézsmál -» to tap
megdézsmálás -» pilferage
megdicsőülés -» apotheosis
megdicsőülés -» transfiguration
megdob -» to bung
megdob -» to throw at
megdobál -» to bombard
megdobál -» to peg at
megdobál -» to pelt
megdobás -» pelt
megdolgoz -» to tool
megdolgoz vkit -» to tamper with sy
megdolgoz vkit -» to work
megdolgozik a pénzéért -» have a run for one's money
megdolgoztat vkit -» to keep sy on his toes
megdolgoztat vkit -» to work
megdorgál -» to admonish
megdorgál -» to check
megdorgál -» to haze
megdorgál -» to pull up
megdorgál -» to rate
megdorgál -» to rebuke
megdorgál -» to reprimand
megdorgál -» to reprove
megdorgál -» to strafe
megdorgál vkit -» to haul sy over the coals
megdöbben -» to be appalled
megdöbben -» to be taken aback
megdöbben -» to recoil
megdöbben -» to shit blue
megdöbben -» to shit green
megdöbben -» to shit oneself
megdöbbenés -» confusion
megdöbbenés -» consternation
megdöbbenés -» recoiling
megdöbbenés -» recoil
megdöbbenés -» stupor
megdöbbenés -» surprise
megdöbbenéssel hallja hogy -» to be shocked to hear that
megdöbbent -» aghast
megdöbbent -» to appal
megdöbbent -» to appall
megdöbbent -» to astonish
megdöbbent -» to dismay
megdöbbent -» to dumbfound
megdöbbent -» dumbfounded
megdöbbent -» to dumfound
megdöbbent -» to flabbergast
megdöbbent -» to floor
megdöbbent -» to flummox
megdöbbent -» to flurry
megdöbbent -» to petrify
megdöbbent -» to psych sy out
megdöbbent -» to shock
megdöbbent -» to stun
megdöbbent -» to take aback
megdöbbent -» to throw, threw, thrown
megdöbbent -» thunderstruck
megdöbbent engem -» this throws me
megdöbbenti vmi -» to be surprised at sg
megdöbbentő -» appalling
megdöbbentő -» astonishing
megdöbbentő -» flabbergasting
megdöbbentő -» shocking
megdöbbentő -» staggering
megdöbbentő -» startling
megdöbbentő dolog -» shocker
megdöbbentő dolog -» stunner
megdöbbentő hasonlatosság -» startling resemblance
megdöbbentő hír -» startling news
megdöbbentő látvány -» shocker
megdöbbentően -» appallingly
megdöbbentően -» astonishingly
megdöbbentően -» shockingly
megdöbbentően -» staggeringly
megdöf -» to horn
megdöf -» to push
megdögönyöz -» to punch
megdől -» to cant
megdől -» to crash
megdőlés -» lurch
megdönt -» to beat down
megdönt -» to cant
megdönt -» to defeat
megdönt -» to demolish
megdönt -» to disprove
megdönt -» to explode
megdönt -» to overthrow, -threw, -thrown
megdönt -» to overthrow, overthrew, overthrown
megdönt -» to slant
megdönt -» to stoop
megdönt -» to take away
megdönt -» to trip
megdönt -» to upset, upset
megdönt vmit -» to give sg a cant
megdöntés -» overthrow
megdöntés -» pulling down
megdönthetetlen -» clinching
megdönthetetlen -» decided
megdönthetetlen -» incontestable
megdönthetetlen -» incontrovertible
megdönthetetlen érv -» clincher
megdönthetetlen érv -» clinker
megdönthetetlen érvelés -» clincher
megdönthetetlen érvelés -» clinker
megdönti a csúcsot -» to beat the record
megdönti a csúcsot -» to break the record
megdug -» to diddle
megdug -» to roger
megdug -» to shaft
megdupláz -» to double
megduplázás -» duplication
megduzzad -» to bell out
megduzzad -» to bloat
megduzzad -» to heave
megduzzad -» to heave
megduzzad -» to heave, hove
megduzzad -» to heave, hove
megduzzad -» to knuckle over
megduzzad -» to rise, rose, risen
megduzzad -» to swell, swelled, swollen
megduzzadás -» swelling
megduzzadt -» swollen
megdühödik -» to see red
megebédel -» to eat one's dinner
megebédeltet -» to dine
megecetesedik -» to turn sour
megédesít -» to sugar
megédesít -» to sweeten
megédesíti a keserű pirulát -» to gild the pill
megédesíti a keserű pirulát -» to sugar the pill
megedz -» to endure
megedz -» to harden
megedz -» to inure
megedz -» to steel
megedz (fémet) -» to quench
megedz vkit -» to brace sy up
megedződik -» to harden
megég -» to burn, burnt
megég -» to burn
megégés -» burn
megégés -» scorch
megéget -» to burn, burnt
megéget -» to burn
megégett -» burnt
megegyezés -» accord
megegyezés -» accordance
megegyezés -» agreement
megegyezés -» arrangement
megegyezés -» coincidence
megegyezés -» conformity
megegyezés -» consensus
megegyezés -» consonance
megegyezés -» consonancy
megegyezés -» contract
megegyezés -» covenant
megegyezés -» go
megegyezés -» stand-in
megegyezés -» understanding
megegyezés hiánya -» disharmony
megegyezés szerint -» by arrangement
megegyezés szerinti -» agreed
megegyezési kompromisszum -» case of give and take
megegyezési kompromisszum -» give and take
megegyezéstől eltérő -» wrong
megegyezik -» to accord
megegyezik -» to agree
megegyezik -» to arrange
megegyezik -» to compound
megegyezik -» to covenant
megegyezik -» to equal
megegyezik -» to square
megegyezik -» to tally
megegyezik -» to unite
megegyezik a terveimmel -» it fits in well with my plans
megegyezik vkivel -» to come to an understanding
megegyezik vkivel -» to fall in with sy
megegyezik vmivel -» to correspond with sg
megegyezik vmivel -» to parallel
megegyező -» concordant
megegyező -» concurrent
megegyező -» conformable
megegyező -» consistent
megegyező -» consonant
megegyező -» corresponsive
megegyező -» identical
megegyeztünk! -» done!
megéhezett -» have a twist
megéhezik -» to be hungry
megéhezik -» to feel hungry
megéhezik -» to get hungry
megékel -» to chock
megél -» to contrive
megél -» to do on
megél -» to get by
megél -» to make a living by sg
megél -» to subsist
megél kenyéren és vízen -» to get by on bread and water
megél vmiből -» to coast
megél vmiből -» to live off of sg
megél vmiből -» to live on sg
megél vmiből -» to make do on sg
megél vmit -» to live
megelégedés -» content
megelégedés sugárzása -» beam of satisfaction
megelégedett -» contented
megelégedett -» pleased
megelégedett -» satisfied
megelégedetten -» contentedly
megelégedettség -» complacence
megelégedettség -» complacency
megelégedettség -» satisfaction
megelégszik -» to settle for
megelégszik mivel -» to make do with sg
megelégszik vmivel -» to content oneself with sg
megélénkül -» to pick up
megélénkül -» to quicken
megélénkül -» to warm
megélénkült tevékenység -» renewed activity
megélesít -» to reset, reset
megélesít -» to sharpen
megelevenedik -» to warm
megelevenít -» to animate
megélhetés -» livelihood
megélhetés -» living
megélhetés -» subsistence
megélhetéshez jut -» to pick up a living
megélhetési gondjai vannak -» he doesn't know how to keep body and soul together
megélhetési gondok miatt alkot -» to keep the pot boiling
megélhetést szerez -» to pick up a living
megélhetést teremt -» to pick up a living
megéljenez -» to cheer
megéljenez -» to hurrah
megellik -» to kid
megelőz -» to antedate
megelőz -» to anticipate
megelőz -» to avert
megelőz -» to come before
megelőz -» to forego, forewent, foregone
megelőz -» to forerun, foreran, forerun
megelőz -» to forestall
megelőz -» to go on before
megelőz -» to outdistance
megelőz -» to outpace
megelőz -» to outrun, outran, outrun
megelőz -» to outstrip
megelőz -» to overtake, -took, -taken
megelőz -» to overtake, overtook, overtaken
megelőz -» to pass
megelőz -» to pass by
megelőz -» to precede
megelőz -» to stave off
megelőz -» to top
megelőz vkit -» to get the start of sy
megelőz vkit -» to steal sy's thunder
megelőzés -» anticipation
megelőzés -» forestalling
megelőzés -» precedence
megelőzés -» prevention
megelőzés -» prophylaxis
megelőzhető -» avertable
megelőzhető -» avertible
megelőzi a korát -» to be before one's time
megelőzi korát -» to be ahead of one's time
megelőző -» antecedent
megelőző -» anticipatory
megelőző -» foregoing
megelőző -» preceding
megelőző -» preventive
megelőző -» previous
megelőző -» prior
megelőző -» prophylactic
megelőző évben -» the year before
megelőzően -» before
megelőzően -» prior to
megelőzőleg -» before
megelőztelek -» I got here before you
megelőztünk a korunkat -» we are before our time
megélünk belőle -» we make a living out of it
megembereli magát -» to man oneself
megemel -» to jack up
megemel -» to raise
megemeléssel súlyt becsül -» to heft
megemelt hátsó fedélzet -» quarter-deck
megemészt -» to digest
megemészt -» to stomach
megemésztés -» digestion
megemlékezik -» to commemorate
megemlékező -» commemorative
megemlékező ima -» commemorative prayer
megemlít -» to mention
megemlít -» to notice
megemlítés -» mention
megénekel -» to chant
megenged -» to admit
megenged -» to admit of
megenged -» to allow
megenged -» to allow of
megenged -» to concede
megenged -» to grant
megenged -» have, had
megenged -» to have, had
megenged -» to let, let
megenged -» to permit
megenged -» to permit of
megenged -» to tolerate
megenged -» to vouchsafe
megenged -» to yield
megenged magának vmit -» to indulge in sg
megenged magának vmit -» to indulge oneself
megenged magának vmit -» to make bold to do sg
megenged magának vmit -» to take liberties with sy
megengedés -» admittance
megengedett -» admissible
megengedett -» legal
megengedett avulás -» admissible wear
megengedett igénybevétel -» admissible stress
megengedett kopás -» admissible wear
megengedett sebesség -» regulation speed
megengedett teher -» admissible load
megengedett terhelés -» admissible load
megengedett területen kívüli -» off limits
megengedett területen kívül -» out of bounds
megengedett vad -» fair game
megengedettnél kevésbé terhelt -» understressed
megengedhetetlen -» inadmissible
megengedhetetlen -» unadmittable
megengedhetetlenség -» inadmissibility
megengedhető -» admissible
megengedhető -» permissible
megengedhetős -» admissible
megengedhetőség -» admissibility
megengedné kérem, hogy -» do you mind
megengedő -» permissive
megengedve -» concededly
megenyhül -» to ease
megenyhül -» to relent
megenyhül -» to thaw
megenyhülve -» softened
megépítő -» builder
megér vmit -» to be worth sg
megér vmit -» to live
megérdeklődik -» to find out
megérdemel -» to deserve
megérdemel -» to merit
megérdemelt büntetés -» deserts
megérdemelt jutalom -» deserts
megérdemelten -» deservedly
megered (oltás) -» to take effect
megérés -» maturation
megereszkedés -» relaxation
megereszkedés -» sag
megereszkedés -» slack
megereszkedés -» subsidence
megereszkedés -» yield
megereszkedett -» loose
megereszkedett -» slack
megereszkedett rész -» slack
megereszkedik -» to sag
megereszkedik -» to warp
megereszkedik -» to yield
megereszt -» to anneal
megereszt -» to ease off
megereszt -» to ease
megereszt -» to let fly
megereszt -» to relax
megereszt -» to turn on
megereszt -» to unstring, unstrung
megereszt -» to veer away
megereszt -» to veer out
megereszt egy telefont -» to give sy a tinkle
megereszt egy viccet -» to crack a joke
megeresztés -» relaxation
megereszti a gyeplőt -» to give a horse its head
megereszti a kantárszárat -» to give a horse its head
megereszti a nadrágszíjat -» to let out the reef
megérez -» to anticipate
megérez -» to feel, felt
megérez -» to presage
megérez vmit -» to sense
megéri a fáradságot -» to worth while
megéri a pénzt -» to be worth the money
megéri az árát -» to be worth the money
megéri? -» is it worth it?
megéri? -» is it worth while?
megérik -» to attain full growth
megérik -» to come in
megérik -» to come to a head
megérik -» to gather to a head
megérik -» to mature
megérik -» to mellow
megérik -» to season
megérik -» to seed
megérint -» to dab
megérint -» to tap
megérint -» to touch
megérintés -» dab
megerjed -» to blow, blew, blown
megerjed -» to ferment
megerjeszt -» to ferment
megérkezés -» advent
megérkezés -» arrival
megérkezéséig -» pending his arrival
megérkezéskor -» on arrival
megérkezéskor kézbesítendő -» for arrival
megérkezett -» to be in
megérkezik -» to arrive
megérkezik -» to come, came, come
megérkezik -» to come to hand
megérkezik -» to drop in
megérkezik -» to fetch
megérkezik -» to rive
megérkezik -» to roll up
megérkezik vhova -» to gain
megérkeztünk -» we are there
megérlel -» to mature
megérlel -» to mellow
megérlel -» to ripen
megérlelés -» maturation
megérlelés -» setting
megerőltet -» to strain
megerőltet -» to try
megerőltetés -» exertion
megerőltetés -» strain
megerőltetés -» straining
megerőltetés nélkül -» at an easy pace
megerőltetés nélkül -» effortlessly
megerőltetés nélkül győz -» to win hands down
megerőltetés nélkül megnyer egy versenyt -» to win a race with a nice balance in hand
megerőltetés nélküli -» effortless
megerőlteti magát -» to exert oneself
megerőltető -» against the collar
megerőltető -» exacting
megerőltető -» stiff
megerőltető -» trying
megerősít -» to affirm
megerősít -» to bear out
megerősít -» to belay
megerősít -» to brace
megerősít -» to cement
megerősít -» to confirm
megerősít -» to consolidate
megerősít -» to corroborate
megerősít -» to cramp down
megerősít -» to fasten
megerősít -» to firm
megerősít -» to fix
megerősít -» to fortify
megerősít -» to lash
megerősít -» to man
megerősít -» to man up
megerősít -» to ratify
megerősít -» to recruit
megerősít -» to reinforce
megerősít -» to sanction
megerősít -» to seal
megerősít -» to seize
megerősít -» to set, set
megerősít -» to steady
megerősít -» to strengthen
megerősít -» to tackle
megerősít -» to underpin
megerősít -» to uphold, upheld
megerősít -» to validate
megerősít -» to verify
megerősít vkit -» to brace sy up
megerősítés -» affirmation
megerősítés -» corroboration
megerősítés -» establishment
megerősítés -» ratification
megerősítés -» reinforcement
megerősítés -» succour
megerősítés -» validation
megerősítés -» verification
megerősítés csappal -» strutting
megerősítés hevederfával -» strutting
megerősítés horogvassal -» strutting
megerősítés támasztólappal -» strutting
megerősítések -» succours
megerősítését várja vminek -» to await proof of sg
megerősítetlen -» loose
megerősítetlen -» unconfirmed
megerősített állás -» post
megerősített katonai állás -» post
megerősíti magát -» to strengthen
megerősítő -» affirmative
megerősítő -» confirmatory
megerősítő -» corroborant
megerősítő -» corroborative
megerősítő -» corroboratory
megerősödés -» recruitment
megerősödik -» to firm
megerősödik -» to gain strength
megerősödik -» to recruit
megerősödik -» to strengthen
megerőszakol -» to force
megerőszakol -» to rape
megerőszakol -» to violate
megerőszakolás -» rape
megért -» to apprehend
megért -» to catch, caught
megért -» to catch up
megért -» to comprehend
megért -» to conceive of
megért -» to conceit
megért -» to dig, dug
megért -» to get, got
megért -» to get the message
megért -» to get the picture
megért -» to grasp
megért -» to make out
megért -» to perceive
megért -» to realize
megért -» to savvy
megért -» to see, saw, seen
megért -» to seize
megért -» to take, took, taken
megért -» to take in
megért -» to tumble to
megért -» to understand, understood
megért vki vmit -» to come home to sy
megért vki vmit -» to go home to sy
megért vmit -» to dope sg out
megért vmit -» to make sense of sg
megért vmit -» to pick up on sg
megértés -» appreciation
megértés -» comprehension
megértés -» understanding
megértet vmit vkivel -» to bring sg home to sy
megértet vmit vkivel -» to drive sg home to sy
megértet vmit vkivel -» to get sg across to sy
megértetted? -» got it?
megértetted? -» got me?
megérthető -» apprehensible
megérti a célzást -» to take the hint
megérti a megállapítás fontosságát -» to seize the importance of the statement
megérti a megállapítás jelentőségét -» to seize the importance of the statement
megérti az idők szavát -» to read the signs of the times
megérti vkinek az álláspontját -» to sympathize with sy's point of view
megérti vkinek az álláspontját -» to sympathize with sy in sy's point of view
megértő -» appreciative
megértő -» broad-minded
megértő -» broadminded
megértő -» liberal
megértő -» sympathetic
megértően -» liberally
megértően -» sympathetically
megérzés -» anticipation
megérzés -» vibes
megérzi a betegség következményeit -» to feel the effect of one's illness
megesik -» to hap
megesik -» to happen
megesik -» to occur
megesik -» to transpire
megesik az ilyesmi -» such things will happen
megeskedtet -» to swear, swore, sworn
megesket -» to splice
megesket -» to swear, sware, sworn
megesket -» to swear, swore, sworn
megesküszik -» to nuptialize
megesküszik -» to swear, sware, sworn
megesküszik -» to swear, swore, sworn
megesküszik -» to vow
megesküszik -» to wed
megesküszik, hogy megtesz vmit -» to make a vow to do sg
megesküszik, hogy megtesz vmit -» to take a vow to do sg
megesküszik vmire -» to swear to
megesküvés vmire -» swearing
megesz vmit -» to finish off
megeszem a kalapomat, ha -» I'll eat my hat if
megeszem a sapkámat, ha -» I'll eat my hat if
megeszi amit főzött -» to fry in one's own grease
megeszik -» to finish off
megetet vkit vmivel -» to stuff sy with sg
megetet vkivel vmit -» to dump a lie on sy
megette a fene -» gone to blazes
megfagy -» to chill
megfagy -» to congeal
megfagy -» to curdle
megfagy -» to freeze, froze, frozen
megfagy -» to perish by cold
megfagy ereiben a vér -» his blood runs cold
megfagyás -» congealment
megfagyás -» congelation
megfagyás -» gelation
megfagyaszt -» to chill
megfagyaszt -» to congeal
megfagyaszt -» to curdle
megfagyaszt -» to set, set
megfagyott -» glacial
megfagyott anyag -» congealment
megfagyott ereiben a vér -» his blood was congealed
megfagyott ónos eső -» glaze
megfakít -» to pale
megfakul -» to dim
megfakul -» to fade
megfakul -» to grow dim
megfakul -» to pale
megfarol -» to swerve
megfázás -» chill
megfázás -» colds
megfázás -» common cold
megfázással fekszik -» to be down with a cold
megfázik -» to catch a chill
megfázik -» to catch a cold
megfázik -» to catch cold
megfedd -» to censure
megfedd -» to haze
megfedd -» to pull up
megfedd -» to reprehend
megfedd -» to reprimand
megfedd -» to scold
megfedd vkit -» to haul sy over the coals
megfeddés -» talking-to
megfehéredik -» to white
megfej -» to milk
megfejt -» to decipher
megfejt -» to puzzle out
megfejt -» to read, read
megfejt -» to resolve
megfejt -» to solve
megfejt -» to tell, told
megfejt -» to unravel
megfejt -» to work out
megfejtés -» explanation
megfejtés -» reading
megfejtés -» solution
megfejthetetlen -» fathomless
megfejthetetlen -» inextricable
megfejthető -» decipherable
megfejthető -» soluble
megfejthető -» solvable
megfejthetőség -» solubility
megfejthetőség -» solvability
megfejtő -» solver
megfeketedés -» darkening
megfeketedik -» to black
megfeketedik -» to blacken
megfékez -» to bridle
megfékez -» to control
megfékez -» to cow
megfékez -» to curb
megfékez -» to keep under
megfékez -» to master
megfékez -» to rein
megfékez -» to rein up
megfékez -» to restrain
megfékez -» to subdue
megfékez -» to tame
megfékez vmit -» to act as a check on sg
megfékez vmit -» to put a check on sg
megfékezés -» restraint
megfékezés -» taming
megfékezi az általános bomlást -» to stop the rot
megfékezi magát -» to pull up
megfékezik -» to get under control
megfekszi (étel gyomrot) -» to sit on
megfekszi (étel gyomrot) -» to sit upon
megfeledkezik az illemről -» to forget one's manners
megfeledkező -» oblivious
megfeledkező -» unmindful
megfelel -» to agree
megfelel -» to do, did, done
megfelel -» to fit
megfelel -» to match
megfelel -» to stand the proof
megfelel -» to suit
megfelel -» to tally
megfelel a célnak -» to answer the purpose
megfelel a célnak -» to suffice for a purpose
megfelel a követelményeknek -» to meet the requirements
megfelel a követelményeknek -» to suit the requirements
megfelel feladatának -» to be up to one's task
megfelel várakozásának -» it comes up to his expectations
megfelel vki helyett -» to do for
megfelel vkinek -» to fit sy
megfelel vmi helyett -» to do for
megfelel vmilyen célnak -» to be adapted for sg
megfelel vmilyen célnak -» to be adapted to sg
megfelel vminek -» to answer
megfelel vminek -» to be in accordance with sg
megfelel vminek -» to correspond to sg
megfelel vminek -» to live up
megfelel vminek -» to measure up to sg
megfelel vminek -» to parallel
megfelel! -» that's the ticket!
megfelelés -» adequacy
megfelelés -» analogy
megfelelés -» convenience
megfelelés -» correspondence
megfelelés -» fitness
megfelelés -» parallelism
megfelelés -» parity
megfelelő -» adequate
megfelelő -» analogous
megfelelő -» apposite
megfelelő -» appropriate
megfelelő -» apt
megfelelő -» convenient
megfelelő -» correct
megfelelő -» corresponding
megfelelő -» corresponsive
megfelelő -» decent
megfelelő -» due
megfelelő -» eligible
megfelelő -» equivalent
megfelelő -» fit
megfelelő -» fitting
megfelelő -» good
megfelelő -» likely
megfelelő -» parallel
megfelelő -» proper
megfelelő -» proportional
megfelelő -» proportionate
megfelelő -» respective
megfelelő -» right
megfelelő -» sufficient
megfelelő -» suitable
megfelelő alakra vág -» to cut to shape
megfelelő alakra vágott -» cut to shape
megfelelő alkalom -» expedience
megfelelő alkalom -» expediency
megfelelő állapotok tétele -» principle of corresponding states
megfelelő bőség (ruháé) -» ease
megfelelő bőségű -» easy
megfelelő embert a megfelelő helyre -» every man to his job
megfelelő embert a megfelelő helyre -» the proper man to the proper place
megfelelő helyen -» in the right place
megfelelő szó -» proper word
megfelelő szögek -» corresponding angles
megfelelő volta vminek -» adequacy
megfelelően -» accordingly
megfelelően -» aptly
megfelelően -» duly
megfelelően -» fitly
megfelelően -» fittingly
megfelelően -» on the beam
megfelelően -» right
megfelelően -» suitably
megfelelője vminek -» tally
megfélemlít -» to awe
megfélemlít -» to browbeat, -beat, -beaten
megfélemlít -» to browbeat, browbeat, browbeaten
megfélemlít -» to buffalo
megfélemlít -» to bully
megfélemlít -» to concuss
megfélemlít -» to cow
megfélemlít -» to daunt
megfélemlít -» to hector
megfélemlít -» to intimidate
megfélemlít -» to outface
megfélemlít -» to overawe
megfélemlít -» to terrify
megfélemlítés -» browbeating
megfélemlítés -» intimidation
megfélemlítési módszer -» system of intimidation
megfélemlítést célzó -» intimidating
megfélemlített -» awe-struck
megfélemlíthetetlen -» insensible to fear
megfélemlítő -» hectoring
megfélemlítő -» intimidating
megfelez -» to cut in half
megfelez -» to cut in two
megfelez -» to middle
megfelez -» to split
megfellebezhetetlen -» irrevocable
megfellebezhetetlen -» unappealable
megfenekeltet -» to ground
megfeneklés -» grounding
megfeneklett -» to be bunkered
megfeneklett -» high and dry
megfeneklett -» stranded
megfeneklik -» to be snagged
megfeneklik -» to bog
megfeneklik -» to bog down
megfeneklik -» to founder
megfeneklik -» to get bogged
megfeneklik -» to get bogged down
megfeneklik -» to ground
megfeneklik -» to pile up
megfeneklik -» to strand
megfeneklik -» to strike, struck
megfenyít -» to chastise
megfenyít -» to correct
megfenyítés -» visitation
megfenyítő -» flogger
megfér vkivel -» to get on with sy
megfér vkivel -» to get on well with sy
megférfiatlanít -» to emasculate
megfertőz -» to contaminate
megfertőz -» to infect
megfertőz -» to taint
megfertőz -» to venenate
megfertőződik -» to taint
megfertőzött -» venenate
megfest -» to dye
megfest -» to portray
megfésülködik -» to do one's hair
megfésült -» compt
megfeszít -» to bend, bent
megfeszít -» to strain
megfeszít -» to tally
megfeszít -» to tauten
megfeszít -» to tense
megfeszít -» to wind, wound
megfeszítés -» straining
megfeszített -» intent
megfeszített -» strained
megfeszített -» tense
megfeszített erővel dolgozik -» to hammer away at
megfeszített erővel dolgozik -» to work hard
megfeszített figyelemmel -» absorbedly
megfeszített gondolkodás -» hard thinking
megfeszített munka -» work against the collar
megfeszítetten -» intently
megfeszítetten gondolkozik -» to think hard
megfeszítettség -» intentness
megfeszíti minden erejét -» to pull out sg big
megfeszül -» to strain
megfeszül -» to stretch
megfeszül -» to tauten
megfeszül -» to tense
megfeszül -» to tighten
megfigyel -» to gumshoe
megfigyel -» to mark
megfigyel -» to monitor
megfigyel -» to note
megfigyel -» to notice
megfigyel -» to observe
megfigyel -» to scout
megfigyel vkit -» to tail
megfigyelés -» monitoring
megfigyelés -» observation
megfigyelés -» sighting
megfigyelés -» watch
megfigyelési lista -» watch list
megfigyelést végez -» to reconnoitre
megfigyelhető -» noticeable
megfigyelhető -» observable
megfigyelhető -» perceptible
megfigyelhetőség -» perceptibility
megfigyelő -» lookout
megfigyelő -» monitoring
megfigyelő -» observant
megfigyelő -» observer
megfigyelő -» observing
megfigyelőállás -» observation post
megfigyelőállás -» spotting post
megfigyelőként részt vesz -» to sit in on sg
megfigyelőképesség -» perceptibility
megfigyelőléggömb -» observation balloon
megfigyelt hajóhelyzet -» fix
megfigyeltet vkit -» to set a watch on sy
megfilmesít -» to screen
megfizet -» to come across with
megfizet vkinek -» to pay sy out
megfizet vkinek -» to put paid to
megfizet vmiért -» to pay for
megfizet vmit -» to pay for
megfizethetetlen -» priceless
megfizethetetlen ár -» prohibitive price
megfizethetetlenül -» pricelessly
megfizeti a belépti díjat -» to pay one's entrance
megfizeti minden tartozását -» to pay scot and lot
megfizeti minden tartozását -» to pay sy off scot and lot
megfizettet vmit vkivel -» to take it out on sy
megfog -» to clutch
megfog -» to corral
megfog -» to entrap
megfog -» to get, got
megfog -» to grasp
megfog -» to grip
megfog -» to hold, held
megfog -» to pin
megfog -» to seize
megfog -» to seize on
megfog -» to snap
megfog -» to take, took, taken
megfog (férfit férjnek) -» to hook
megfog (fogócskában) -» to tag
megfog és visszadob -» to field
megfog vkit -» to catch hold of sy
megfog vkit -» to lay hold of sy
megfog vkit -» to take hold of sy
megfog vminél -» to take by
megfog vmit -» to catch hold of sg
megfog vmit -» to get hold of sg
megfog vmit -» to lay hands on sg
megfog vmit -» to lay hold of sg
megfog vmit -» to take hold of sg
megfogad -» to resolve
megfogad -» to take, took, taken
megfogad -» to vow
megfogad vmit -» to make a resolution
megfogadja, hogy megtesz vmit -» to make a vow to do sg
megfogadja, hogy megtesz vmit -» to take a vow to do sg
megfogadja vki tanácsát -» to take sy's advice
megfogadta, hogy -» to make it a rule
megfogadtat -» to pledge
megfogalmaz -» to draft
megfogalmaz -» to draw, drew, drawn
megfogalmaz -» to draw up
megfogalmaz -» to engross
megfogalmaz -» to formulate
megfogalmaz -» to get into shape
megfogalmaz -» to put into shape
megfogalmaz -» to put, put
megfogalmaz -» to word
megfogalmazás -» composition
megfogalmazás -» drafting
megfogalmazás -» framing
megfogalmazás -» phrasing
megfogamzik -» to take effect
megfogan -» to conceive
megfogás -» grip
megfogás -» holding
megfoghatatlan -» incomprehensible
megfoghatatlanság -» incomprehensibility
megfoghatatlanság -» incomprehensibleness
megfogható -» tangible
megfogható -» touchable
megfogja a derekát vkinek -» to take sy round the waist
megfogja az isten lábát -» to make it big
megfogja az isten lábát -» to strike pay dirt
megfogódzik -» to hang on
megfogyatkozik -» to ebb away
megfojt -» to asphyxiate
megfojt -» to choke
megfojt -» to drown
megfojt -» to scrag
megfojt -» to smother
megfojt -» to stifle
megfojt -» to strangle
megfojt -» to strangulate
megfojt -» to suffocate
megfojt -» to throttle
megfojtás -» choke
megfojtás -» choking
megfojtás -» garotte
megfojtás -» garrotte
megfojtás -» strangulation
megfojtás -» strangling
megfoltosodik -» to fox
megfoltoz -» to mend
megfoltoz -» to patch
megfoltoz -» to piece
megfoltoz -» to solder up
megfoltoz -» to tap
megfoltoz -» to tinker
megfoltozás -» tapping
megfolyósodás -» fluidizing
megfolyósodik -» to fluidize
megfolyósodik -» to run, ran, run
megfolyt -» to asphyxiate
megfon -» to throw, threw, thrown
megfonnyad -» to wilt
megfonnyad -» to wizen
megfonnyadás -» shrivelling
megfonnyaszt -» to blast
megfonnyaszt -» to wilt
megfontol -» to cogitate
megfontol -» to consider
megfontol -» to contemplate
megfontol -» to deliberate
megfontol -» to think of
megfontol -» to weigh
megfontol egy kérdést -» to turn an idea over in one's mind
megfontol egy kérdést -» to turn a question over in one's mind
megfontolandó -» it is worth considering
megfontolás -» cogitation
megfontolás -» consideration
megfontolás -» deliberation
megfontolás -» think
megfontolás nélkül -» impulsively
megfontolás nélkül cselekszik -» to be impulsive in one's actions
megfontolás nélküli -» impulsive
megfontolatlan -» misguided
megfontolatlan -» unthoughtful
megfontolja -» to advise with one's pillow
megfontolja -» to consult with one's pillow
megfontolja, mit cselekszik -» to mind one's p's and q's
megfontolja mit cselekszik -» to mind one's p's and q's
megfontolja, mit mond -» to mind one's p's and q's
megfontolja mit mond -» to mind one's p's and q's
megfontolja szavait -» to weigh one's words
megfontolt -» advised
megfontolt -» chary
megfontolt -» deliberate
megfontolt -» discreet
megfontolt -» earnest
megfontolt -» grave
megfontolt -» guarded
megfontolt -» judicious
megfontolt -» leisurely
megfontolt -» level-headed
megfontolt -» mature
megfontolt -» measured
megfontolt -» moderate
megfontolt -» prudent
megfontolt -» reflective
megfontolt -» slow
megfontolt -» sober-minded
megfontolt -» staid
megfontolt -» studious
megfontolt -» uncompanionable
megfontolt -» unhurried
megfontolt vélemény -» considered opinion
megfontoltan -» coolly
megfontoltan -» judiciously
megfontoltan -» leisurely
megfontoltan -» prudentially
megfontoltan -» prudently
megfontoltan -» reflectively
megfontoltan -» sagely
megfontoltság -» advisedness
megfontoltság -» balance
megfontoltság -» deliberation
megfontoltság -» discretion
megfontoltság -» gravity
megfontoltság -» judiciousness
megfontoltság -» premeditation
megfontoltság -» staidness
megfordít -» to brace
megfordít -» to invert
megfordít -» to reverse
megfordít -» to slew round
megfordít -» to slue round
megfordít -» to turn about
megfordít -» to turn round
megfordít -» to turn for end
megfordít -» to wheel
megfordítás -» inversion
megfordítás -» reversal
megfordítás -» turn
megfordítás -» turning
megfordítás -» turning back
megfordítható -» reversible
megfordítható galvánelem -» reversible cell
megfordítja a hajót horgonyán -» to cant a ship
megfordított -» converse
megfordított -» inverse
megfordított -» turned
megfordítottság -» inversion
megfordul -» to about-face
megfordul -» to come about
megfordul -» to roll over
megfordul -» to round
megfordul -» to spin, span, spun
megfordul -» to spin, spun
megfordul -» to turn about
megfordul -» to turn over
megfordul -» to turn round
megfordul -» to turn for end
megfordul -» to veer
megfordul -» to veer round
megfordul -» to veer about
megfordul -» to wheel about
megfordul -» to wheel round
megfordul (hajó) -» to go about
megfordul (szél) -» to shift round
megfordul a levegőben -» to go head over heels
megfordul a levegőben -» to turn head over heels
megfordulás -» turn
megfordulás -» turning
megfordulás -» turning back
megfordulás -» turning over
megfordulási terület -» turnaround
megforgat -» to plough up
megforgat -» to spin, span, spun
megforgat -» to spin, spun
megforgat -» to upturn
megforgat (földet) -» to plough
megforgatás -» brandish
megformál -» to fashion
megformál -» to get into shape
megformál -» to mold
megformál -» to mould
megformál -» to put into shape
megformál vmit -» to body sg
megformál vmit -» to body sg forth
megforraszt -» to solder
megfoszt -» to bereave, bereft
megfoszt -» to bereave
megfoszt -» to curtail
megfoszt -» to deprive
megfoszt -» to despoil
megfoszt -» to dispossess
megfoszt -» to divest
megfoszt cselekvőképességtől -» to incapacitate
megfoszt erőtől -» to incapacitate
megfoszt jogképességtől -» to incapacitate
megfoszt képességtől -» to incapacitate
megfoszt vkit vmilyen jogától -» to debar sy a right
megfoszt vkit vmitől -» to debar sy from sg
megfoszt vkit vmitől -» to deprive sy of sg
megfoszt vkit vmitől -» to divest sy of sg
megfoszt vmitől -» to curtail of sg
megfosztás -» despoliation
megfosztás -» dispossession
megfosztás -» privation
megfosztás -» stripping
megfosztott -» bare
megfosztott -» peeled
megfőtt -» boiled
megfőz -» to cook
megfricskáz -» to flip
megfricskáz -» to rap
megfúj -» to heist
megfúj -» to nick
megfúj -» to snag
megfúj -» to wind, wound
megfújás -» nick
megfújja a sípot -» to wind a call
megfullad -» to choke
megfullad -» to drown
megfullad -» to smother
megfullad -» to suffocate
megfulladás -» choke
megfulladás -» choking
megfulladás -» drowning
megfullaszt -» to asphyxiate
megfúr -» to scupper
megfúr -» to scuttle
megfúr -» to torpedo
megfúr vkit -» to dump all over sy
megfúr vkit -» to dump on sy
megfúr vkit -» to edge sy out of a job
megfúr vkit -» to knife
megfutamít -» to put sy to rout
megfutamít -» to put to rout
megfutamít -» to rout
megfutamodás -» cop-out
megfutamodás -» flight
megfutamodás -» rout
megfutamodik -» to beat a retreat
megfutamodik -» to cop out
megfutamodik -» to flee, fled
megfutamodik -» to run for
megfuttat -» to trot
megfürdet -» to bathe
megfüröszt -» to bathe
megfüstöl -» to fumigate
megfüstöl -» to smoke
megfűz vkit -» to sucker sy
megfűz vkit vmire -» to sucker sy into sg
meggátlás -» hindrance
meggátlás -» stoppage
meggátló -» preventive
meggátol -» to balk
meggátol -» to encumber
meggátol -» to hinder
meggátol -» to impede
meggátol -» to incapacitate
meggátol -» to inhibit
meggátol -» to preclude
meggátol -» to stem
meggátol vkit terveinek keresztülvitelében -» to balk sy's plans
meggátolás -» prevention
meggazdagodás -» enrichment
meggazdagodik -» to get wealth
meggazdagodik -» to grow rich
meggazdagodik -» to make money
meggazdagszik -» to grow rich
meggazdagszik -» to mint money
meggazdagszik -» to rise to affluence
meggazdagszik -» to strike pay dirt
meggémberedett -» numb
meggémberedett -» numbed
meggereblyéz -» to rake over
meggondol -» to deliberate
meggondol -» to think of
meggondolandó -» it is worth considering
meggondolás -» thought
meggondolatlan -» blindfold
meggondolatlan -» blithe
meggondolatlan -» giddy
meggondolatlan -» hasty
meggondolatlan -» headlong
meggondolatlan -» heedless
meggondolatlan -» ill-considered
meggondolatlan -» impetuous
meggondolatlan -» impolitic
meggondolatlan -» imprudent
meggondolatlan -» incautious
meggondolatlan -» inconsiderate
meggondolatlan -» precipitate
meggondolatlan -» rash
meggondolatlan -» reckless
meggondolatlan -» thoughtless
meggondolatlan -» unthinking
meggondolatlan -» unthoughtful
meggondolatlan ember -» giddy pate
meggondolatlan ember -» hothead
meggondolatlan költekezés -» prodigalism
meggondolatlanság -» impetuosity
meggondolatlanság -» irresponsibility
meggondolatlanság -» precipitation
meggondolatlanság -» rashness
meggondolatlanság -» recklessness
meggondolatlanság -» thoughtlessness
meggondolatlanul -» hand over head
meggondolatlanul -» hastily
meggondolatlanul -» headfirst
meggondolatlanul -» heedlessly
meggondolatlanul -» impoliticly
meggondolatlanul -» incautiously
meggondolatlanul -» precipitately
meggondolatlanul -» rashly
meggondolatlanul fog kényes ügy elintézésébe -» to rush in where angels fear to tread
meggondolatlanul költekezik -» to prodigalize
meggondolja -» to advise with one's pillow
meggondolja -» to consult with one's pillow
meggondolt -» advised
meggondolt -» mature
meggondolt -» prudent
meggondolt -» reflective
meggondolt -» thoughtful
meggondolt lépésekkel megy -» to pace
meggondoltan -» coolly
meggondoltan -» prudentially
meggondoltan -» prudently
meggondoltan -» thoughtfully
meggondoltság -» balance
meggörbedve jár -» to walk with a stoop
meggörbít -» to bend, bent
meggörbít -» to buckle
meggörbít -» to hunch
meggörbül -» to fold
meggörbül -» to get out of true
meggörbül -» to hook
meggörbül -» to spring, sprang, sprung
meggörbül -» to warp
meggörbülés -» warpage
meggörbülés -» yield
meggörbült -» twisted
meggörnyed -» to double over
meggörnyed -» to stoop
meggörnyedés -» stoop
meggörnyeszt -» to hunch
meggy -» sour cherry
meggyaláz -» to affront
meggyaláz -» to defile
meggyaláz -» to deflower
meggyaláz -» to desecrate
meggyaláz -» to dishonor
meggyaláz -» to dishonour
meggyaláz -» to outrage
meggyaláz -» to profane
meggyaláz -» to soil
meggyaláz -» to stain
meggyaláz -» to violate
meggyalázás -» defloration
meggyalázás -» desecration
meggyalázás -» outrage
meggyalázó -» abuser
meggyalázó -» desecrator
meggyalázó -» ignominious
meggyanúsítás -» incrimination
meggyászol -» to bewail
meggyászol -» to mourn
meggyengít -» to craze
meggyengít -» to debilitate
meggyfa -» sour cherry
meggyilkol -» to kill
meggyilkol -» to murder
meggyilkol vkit -» to put sy on the spot
meggyilkolás -» dispatch
meggyógyít -» to cure
meggyógyít -» to heal
meggyógyít -» to pull round
meggyógyít -» to pull through
meggyógyít -» to recuperate
meggyógyít -» to reinstate
meggyógyít -» to restore
meggyógyul -» to get well
meggyógyul -» to heal
meggyógyul -» to pull round
meggyógyul -» to pull through
meggyógyul -» to recover
meggyógyul -» to recuperate
meggyón -» to confess
meggyorsít -» to precipitate
meggyorsít -» to quicken
meggyorsítás -» speed-up
meggyorsítja lépteit -» to hasten the pace
meggyorsítja lépteit -» to mend the pace
meggyorsítja lépteit -» to put on the pace
meggyorsítja lépteit -» to quicken the pace
meggyorsul -» to gather pace
meggyorsul -» to pick up
meggyorsul -» to pick up speed
meggyorsul -» to quicken
meggyökeresedett -» ingrained
meggyökereztet -» to root
meggyötört -» anguished
meggyötörtség -» distress
meggyőz -» to assure
meggyőz -» to bring over
meggyőz -» to confute
meggyőz -» to convince
meggyőz -» to persuade
meggyőz -» to talk over
meggyőz -» to talk round
meggyőz vkit -» to gain sy over
meggyőz vkit -» to prevail over sy
meggyőz vmiről -» to convince of sg
meggyőz vmiről vkit -» to bring sg home to sy
meggyőz vmiről vkit -» to drive sg home to sy
meggyőzés -» conviction
meggyőzés -» persuasion
meggyőzhetetlen -» perverse
meggyőző -» cogent
meggyőző -» conclusive
meggyőző -» convincing
meggyőző -» demonstrative
meggyőző -» persuasive
meggyőző -» seductive
meggyőző ékesszólás -» seductive eloquence
meggyőző erő -» cogency
meggyőződés -» confidence
meggyőződés -» conviction
meggyőződés -» persuasion
meggyőződése ellenére -» against the grain with sy
meggyőződéses -» professed
meggyőződéses keresztény -» earnest Christian
meggyőződéssel -» wholeheartedly
meggyőződik -» to check
meggyőződik vmiről -» to make sure of sg
meggyőzően -» convincingly
meggypiros -» cherry red
meggyújt -» to fire
meggyújt -» to ignite
meggyújt -» to inflame
meggyújt -» to kindle
meggyújt -» to light, lit
meggyújt -» to light
meggyújt -» to prime
meggyújt vmit -» to set light to sg
meggyújt vmit -» to set sg on fire
meggyújt vmit -» to set sg to fire
meggyújtás -» kindling
meggyújtás -» lighting
meggyújtja a gázt -» to put the gas on
meggyújtja a gázt -» to turn on the gas
meggyújtja a lámpát -» to put on the light
meggyújtja a villanyt -» to turn the lights on
meggyullad -» to catch fire
meggyullad -» to fire
meggyullad -» to flame up
meggyullad -» to ignite
meggyullad -» to inflame
meggyullad -» to kindle
meggyullad -» to light
meggyullad -» to take fire
meggyulladás -» ignition
meggyulladás -» kindling
meggyűlés -» ulceration
meggyűlik -» to come to a head
meggyűlik -» to fester
meggyűlik -» to gather to a head
meggyűlik -» to ulcerate
meggyűrűz -» to ring
meggyvörös -» cherry red
megháborodott -» to be deranged
meghág -» to horse
meghág -» to mount
meghágás -» leap
meghagy -» to bid, bid
meghagy -» to ordain
meghagy -» to stet
meghagy -» to will
meghagyás -» mandate
meghagyás -» mandatory writ
meghagyják -» to be left standing
meghagyják a helyén -» to be left standing
meghagyó -» mandatory
meghajigál -» to pelt
meghajít -» to bung
meghajlás -» bow
meghajlás -» bowing
meghajlás -» courtesy
meghajlás -» crouch
meghajlás -» curtsey
meghajlás -» curtsy
meghajlás -» inclination of the head
meghajlás és elcsavarodás -» tortuousity
meghajlással -» with a bow
meghajlással elbocsát vkit -» to bow sy out
meghajlik -» to bend, bent
meghajlik -» to bend, bent
meghajlik -» to bow
meghajlik -» to buckle
meghajlik -» to camber
meghajlik -» to fold
meghajlik -» to pant
meghajlik -» to sag
meghajlik -» to spring, sprang, sprung
meghajlik -» to warp
meghajlik a túlerő előtt -» to yield to superior numbers
meghajlik vki előtt -» to bob to sy
meghajlít -» to angle
meghajlít -» to bend double
meghajlít -» to bend, bent
meghajlít -» to bow
meghajlít -» to buckle
meghajlít -» to offset
meghajlít -» to turn
meghajlít -» to warp
meghajlít vmit -» to bend sg over
meghajlít vmit -» to get sg bent
meghajlítás -» inflection
meghajlítás -» inflexion
meghajol -» to bend, bent
meghajol -» to bow
meghajol -» to crouch
meghajol -» to curtsey
meghajol -» to curtsy
meghajol -» to make a leg
meghajol -» to yield
meghajolt -» wrung
meghajt -» to actuate
meghajt -» to bend, bent
meghajt -» to bow
meghajt -» to relax the bowels
meghajt -» to scour
meghajt (hasat) -» to loosen
meghajtás -» actuation
meghajtás -» drive
meghajtás -» driving
meghajtás -» inclination
meghajtás -» obeisance
meghajtás nélküli görgő -» idle roller
meghajtott henger -» live roller
meghajtott tengely -» driven shaft
meghal -» to be no more
meghal -» to bung
meghal -» to buy the farm
meghal -» to check out
meghal -» to cross the river
meghal -» to cross the river of death
meghal -» to decease
meghal -» to depart
meghal -» to depart this life
meghal -» to die
meghal -» to exit
meghal -» to get killed
meghal -» to give up the ghost
meghal -» to go bung
meghal -» to go home
meghal -» to go pop
meghal -» to go the way of all flesh
meghal -» to go to one's account
meghal -» to go to one's long home
meghal -» to join the majority
meghal -» to lay down one's knife and fork
meghal -» to pass
meghal -» to pass away
meghal -» to pass on
meghal -» to pass out
meghal -» to peg out
meghal -» to shuffle off
meghal -» to shuffle off one's mortal coil
meghal -» to yield one's soul
meghal -» to yield the ghost
meghal -» to yield up one's soul
meghal -» to yield up the ghost
meghal (villamosszékben) -» to cook
meghalad -» to exceed
meghalad -» to pass
meghalad -» to top
meghalad -» to transcend
meghaladja a hallgatóság értelmi színvonalát -» to be over the heads of the audience
meghaladja anyagi erőmet -» beyond me
meghaladja anyagi erőmet -» beyond my means
meghaladja erejét -» to be beyond one's power
meghaladja képességeimet -» it's above me
meghaladja számban -» to exceed in number
meghall -» to hear, heard
meghall -» to overhear, overheard
meghallgat -» to audition
meghallgat -» to grant
meghallgat -» to hear, heard
meghallgat -» to lend an ear
meghallgat vkit -» to attend to sy
meghallgat vkit -» to give one's ear to sy
meghallgat vmit -» to hearken unto sg
meghallgatás -» audition
meghallgatás -» hearing
meghallgatás nélkül elítél -» to condemn sy unheard
meghallgatásra talál vkinél -» have sy's ears
meghallgatást nyer -» to gain a hearing
meghallgatást nyer vkinél -» to gain sy's ear
meghallgatja vki kérését -» to turn a ready ear to sy's request
meghallgatja vki kérését -» to turn a sympathetic ear to sy's request
meghalt -» to be gone
meghalt -» dead and gone
meghalt -» dead as a dodo
meghalt -» dead as a mutton
meghalt -» he's dead
meghalt a világ számára -» dead to the world
meghalt és eltemették -» dead and buried
meghamisít -» to adulterate
meghamisít -» to dope
meghamisít -» to fake
meghamisít -» to garble
meghamisít -» to load
meghamisít -» to maim
meghamisít -» to rig
meghamisít -» to salt
meghamisít -» to sophisticate
meghamisít -» to tamper with sg
meghamisítás -» adulteration
meghamisítás -» fake
meghamisítás -» sophistication
meghamisító -» garbler
meghamisított -» sophisticated
meghamisított számadás -» garbled account
meghámoz -» to pare
meghámoz -» to peel
meghánt -» to shuck
meghánytuk-vetettük a dolgot -» we laid our heads together
meghánytuk-vetettük a dolgot -» we put our heads together
meghány-vet -» to canvass
meghány-vet vmit -» to chew over sg
meghány-vet vmit -» to chew upon sg
megharagít -» to displease
megharagít vkit -» to get sy up on his ears
megharagszik -» to get sore
megharagszik -» to lose one's goat
megharap -» to bite, bit, bitten
megharapják -» to get bitten
megharcol vmivel -» to battle
megháromszoroz -» to treble
megháromszoroz -» to triple
megháromszoroz -» to triplicate
megháromszorozódik -» to treble
megháromszorozódik -» to triple
meghasad -» to break, broke, broken
meghasad -» to shatter
meghasonlás -» breach
meghasonlottság -» maladjustment
meghat -» to move
meghat -» to pierce
meghat -» to touch
meghatalmaz -» to authorise
meghatalmaz -» to authorize
meghatalmaz -» to empower
meghatalmazás -» authorisation
meghatalmazás -» authority
meghatalmazás -» authorization
meghatalmazás -» commission
meghatalmazás -» mandate
meghatalmazás -» procuration
meghatalmazás -» proxy
meghatalmazás -» warrant
meghatalmazott -» accredited
meghatalmazott -» commissioner
meghatalmazott -» delegate
meghatalmazott -» mandatory
meghatalmazott -» proxy
meghatalmazott -» trustee
meghatalmazott működés -» trusteeship
meghatalmazott tisztség -» trusteeship
meghatároz -» to allocate
meghatároz -» to appoint
meghatároz -» to assign
meghatároz -» to define
meghatároz -» to determine
meghatároz -» to lay down
meghatároz -» to peg down
meghatároz -» to pitch
meghatároz -» to stipulate
meghatározás -» assay
meghatározás -» definition
meghatározás -» determination
meghatározatlan -» undefined
meghatározatlan -» undetermined
meghatározhatatlan -» elusive
meghatározhatatlan -» neutral
meghatározhatatlan -» undefinable
meghatározhatatlan -» unidentifiable
meghatározható -» definable
meghatározható -» determinable
meghatározó -» decisive
meghatározó -» determinative
meghatározó -» determining
meghatározott -» allotted
meghatározott -» determinate
meghatározott -» limited
meghatározott -» stipulated
meghatározott időpontban -» at a definite hour
meghatározott rendben -» in a fixed order
meghatározottság -» definiteness
meghatározza a hajó helyzetét -» to take an observation
meghatározza a hajó helyzetét -» to take the ship's bearings
meghatározza a helyzetét -» to take the bearings
meghatározza a köbtartalmát -» to take out quantities
megható -» melting
megható -» moving
megható -» touching
meghatóan -» touchingly
meghatott -» touched
meghatottság -» emotion
meghátrál -» to back down
meghátrál -» to beat a retreat
meghátrál -» to buckle up
meghátrál -» to eat crow
meghátrál -» to fall back
meghátrál -» to flinch
meghátrál -» to get cold feet
meghátrál -» to give in
meghátrál -» to lower one's flag
meghátrál -» to recoil
meghátrál -» to shrink, shrank, shrunk
meghátrál -» to stick at
meghátrál -» to strike one's flag
meghátrál -» to take the back track
meghátrál vmi elől -» to boggle at sg
meghátrálásra kényszerít -» to outface
meghatszoroz -» to sextuple
megházasít -» to wed
megházasít -» to wedlock
megházasodik -» to get a wife
megházasodik -» to get married
megházasodik -» to get spliced
megházasodik -» to nuptialize
megházasodik -» to settle down for life
meghazudtol -» to belie
meghazudtol -» to confute
meghazudtol vkit -» to give the lie to sy
meghegeszt -» to weld
meghemperget -» to roll about
meghibásodás -» failure
meghibásodás -» foul-up
meghibásodik -» to fail
meghibásodott -» disabled
meghibban -» to go queer
meghibban -» have lost one's wits
meghibbant -» crazed
meghibbant -» warped
meghint -» to perfuse
meghint -» to sprinkle
meghint vmit vmivel -» to scatter sg with sg
meghirdet -» to announce
meghiszem azt! -» I dare say!
meghiszem azt! -» I should rather think so!
meghitt -» confidential
meghitt -» cosy
meghitt -» cozy
meghitt -» familiar
meghitt -» homely
meghitt -» intimate
meghitt -» near
meghitt -» thick
meghitt kis szoba -» snug
meghitt kis szoba -» snuggery
meghitt otthon -» nest
meghitten -» cozily
meghittség -» cosiness
meghittség -» coziness
meghittség -» familiarity
meghittség -» intimacy
meghiúsít -» to baffle
meghiúsít -» to balk
meghiúsít -» to blight
meghiúsít -» to bring to naught
meghiúsít -» to confute
meghiúsít -» to dash
meghiúsít -» to defeat
meghiúsít -» to disappoint
meghiúsít -» to disconcert
meghiúsít -» to foil
meghiúsít -» to frustrate
meghiúsít -» to maim
meghiúsít -» to mock
meghiúsít -» to shatter
meghiúsít -» to stultify
meghiúsít -» to thwart
meghiúsít -» to trip
meghiúsít -» to upset, upset
meghiúsít egy tervet -» to throw cold water on a scheme
meghiúsítja vki terveit -» to cook sy's goose
meghiúsítja vki terveit -» to spike sy's guns
meghiúsítja vkinek a terveit -» to balk sy's plans
meghiúsul -» to be frustrated
meghiúsul -» to come to nothing
meghiúsul -» to fail
meghiúsul -» to fall through
meghiúsul -» to fall to the ground
meghiúsul -» to miscarry
meghiúsul -» to misfire
meghiúsul -» to shatter
meghiúsul -» to turn out crabs
meghiúsulás -» wrecking
meghiúsult -» baffled
meghiúsult -» blighted
meghiúsult -» frustrate
meghiúsult -» shattered
meghiúsult -» withered
meghív -» to bid, bade, bidden
meghív -» to bid, bid
meghív -» to invite
meghív -» to lathe
meghív vkit -» have sy in
meghív vkit ebédre -» to ask sy to dinner
meghívás -» bid
meghívás -» bidding
meghívatlan -» uninvited
meghízik -» to fatten
meghízik -» to fill out
meghízik -» to flesh
meghízik -» to gather flesh
meghízik -» to get fat
meghízik -» to grow fat
meghízik -» to make flesh
meghízik -» to plump
meghízik -» to plump out
meghízik -» to plump up
meghízik -» to put on fat
meghízik -» to put on flesh
meghízik -» to put on weight
meghízik vmin -» to fatten on sg
meghizlal -» to fatten
meghizlal -» to fatten up
meghódít -» to captivate
meghódít -» to conquer
meghódítás -» conquest
meghódol -» to strike one's flag
meghódol -» to submit
meghódol -» to yield
meghódolás -» submission
meghonosít -» to acclimatize
meghonosít -» to establish
meghonosít -» to naturalize
meghonosítás -» acclimatization
meghonosodás -» acclimatization
meghonosodik -» to be naturalized
meghonosodik -» to get acclimatized
meghonosodik -» to take over
meghonosodott állat -» denizen
meghonosodott növény -» denizen
meghonosodott szó -» denizen
meghosszabbít -» to elongate
meghosszabbít -» to extend
meghosszabbít -» to lengthen
meghosszabbít -» to prolong
meghosszabbítás -» alignment
meghosszabbítás -» continuance
meghosszabbítás -» elongation
meghosszabbítás -» extension
meghosszabbított -» elongate
meghosszabbított -» elongated
meghosszabbított -» extended
meghosszabbodás -» elongation
meghosszabbodik -» to elongate
meghosszabbodott -» elongate
meghosszabbodott -» elongated
meghoz -» to bring, brought
meghozott ítéletek nyilvántartó jegyzéke -» docket
meghozza gyümölcsét -» to fructify
meghökkenés -» abashment
meghökkenés -» amazement
meghökkent -» to abash
meghökkent -» abashed
meghökkent -» to amaze
meghökkent -» amazed
meghökkent -» to appal
meghökkent -» to appall
meghökkent -» to astound
meghökkent -» to bewilder
meghökkent -» to daze
meghökkent -» to dumbfound
meghökkent -» dumbfounded
meghökkent -» to flabbergast
meghökkent -» flabbergasted
meghökkent -» to flummox
meghökkent -» to nonplus
meghökkent -» nonplussed
meghökkent -» to perplex
meghökkent -» perplexed
meghökkent -» to sensationalize
meghökkent -» to stagger
meghökkent -» to surprise
meghökkent -» thunderstruck
meghökkent vkit -» to take away sy's breath
meghökkent vkit -» to throw sy off sy's balance
meghökkenten -» perplexedly
meghökkentés -» dazzle
meghökkenti vmi -» to be abashed at sg
meghökkentő -» astounding
meghökkentő -» dumbfounding
meghökkentő -» dumfounding
meghökkentő -» flabbergasting
meghökkentő dolog -» staggerer
meghökkentő helyzet -» staggerer
meghökkentően -» astoundingly
meghökkentően -» dumbfoundingly
meghőmérőz -» to check the oil
meghunyászkodik -» to come to heel
meghunyászkodik -» to come to heels
meghunyászkodik -» to lower one's flag
meghunyászkodik -» to quail
meghunyászkodik -» to strike one's flag
meghunyászkodik vki előtt -» to sneak to sy
meghunyászkodó -» sneaky
meghunyászkodó ember -» milksop
meghunyászkodóvá tesz -» to cow
meghurcol -» to mire
meghurcol vkit -» to drag sy through the mire
meghúz -» to cut, cut
meghúz -» to give a pull
meghúz -» to pull
meghúz -» to pull in
meghúz -» to run, ran, run
meghúz -» to screw
meghúz -» to strain
meghúz -» to tally
meghúz -» to top
meghúz -» to wind, wound
meghúz (cikket) -» to cut down
meghúzás -» alignment
meghúzás -» driving
meghúzás -» pull
meghúzás -» tug
meghúzódott -» strained
meghúzza a csengőt -» to give a pull at the bell
meghúzza a csengőt -» to pull the bell
meghúzza a féket -» to pull the brake
meghúzza a fülét vkinek -» to pull sy's ears
meghúzza a ravaszt -» to pull the trigger
meghúzza magát -» to pull up
meghűl -» to catch a chill
meghűl -» to catch a cold
meghűl -» to catch cold
meghűl benne a vér vmi láttára -» to be appalled at the sight of sg
meghűlés -» chill
meghűlés -» cold
meghűlés -» cold in the head
meghűlés esetén együnk sokat, láz esetén keveset -» stuff a cold and starve a fever
meghűlt -» have a cold
meghülyül -» to go off one's head
megidéz -» to cite
megidéz -» to conjure up
megidéz -» to convene
megidéz -» to evoke
megidéz -» to summon
megidéz -» to summons
megidéz vkit -» to subpoena sy to appear
megidézés -» conjuration
megidézés -» subpoena
megidézés -» summons
megifjít -» to regenerate
megifjul -» to take a new lease of life
megifjul -» to take on a new lease of life
megigazít -» to put right
megigazít -» to put sg straight
megigazít -» to set right
megigazít -» to set, set
megigazít -» to true
megigazít -» to true up
megigazít vmit -» to make sg true
megigazul -» to take a pull
megígér -» to plight
megígértet -» to pledge
megigéz -» to fascinate
megigéz -» to hex
megigéz -» to hypnotise
megigéz -» to hypnotize
megigéz -» to mesmerize
megigéz vkit -» to cast a spell over sy
megigéz vkit -» to lay sy under a spell
megigéz vkit -» to put a spell over sy
megigézés -» fascination
megigézett -» enchanted
megigézett -» enthralled
megigézi vmi -» to be smitten with sg
megihlet -» to inspire
megijed -» to get frightened
megijed -» to shit oneself
megijed -» to shy
megijed -» to sit up
megijed -» to start
megijeszt -» to afear
megijeszt -» to aghast
megijeszt -» to alarm
megijeszt -» to cow
megijeszt -» to daunt
megijeszt -» to dread
megijeszt -» to fray
megijeszt -» to fright
megijeszt -» to frighten
megijeszt -» to haze
megijeszt -» to scare
megijeszt -» to shit-scare
megijeszt -» to start
megijeszt -» to startle
megijeszt -» to terrify
megijeszt vkit -» to give sy a start
megillet -» to behove
megilleti vmi -» to be entitled to sg
megillető -» rightful
megillető hely -» place
megillető rész -» thwack
megillető rész -» whack
megilletődve -» awfully
megindít -» to actuate
megindít -» to bring into play
megindít -» to institute
megindít -» to put in action
megindít -» to start
megindít -» to touch
megindít -» to unclog
megindít vmit -» to bring sg into action
megindít vmit -» to call sg into action
megindít vmit -» to put sg in action
megindít vmit -» to set sg in action
megindítás -» actuation
megindítás -» institution
megindíthatatlan -» immovable
megindítja a gramofont -» to put on the gramophone
megindítja a motort -» to make the engine start
megindító -» lord mayor
megindító -» mating season
megindító -» movie
megindító -» moving
megindító -» pitiful
megindító -» primacy
megindító -» starter
megindító -» touching
megindítóan fenséges -» awe-inspiring
megindokol -» to motivate
megindokol -» to reason
megindokolt -» reasoned
megindul -» to come into action
megindul -» to get going
megindul -» to get underway
megindul -» to start up
megindulás -» offset
megindulás -» recovery
megindult -» touched
megindultság -» emotion
megindultságtól remegő hang -» voice touched with emotion
megingás -» lurch
megingat -» to stagger
megingathatatlan -» immovable
megingathatatlan -» unflinching
megingathatatlan -» unshakeable
megingathatatlan -» unwavering
megingathatatlan bátorság -» unfaltering courage
meginog -» to teeter
meginog -» to waver
megint -» to admonish
megint -» again
megint csak itt volnánk! -» here we are again!
megint előjön -» to reassert oneself
megint vkit -» to haul sy over the coals
meginterjúvolt -» interviewee
meginterjúvolt személy -» interviewee
megintés -» admonition
megintés -» warning
meginvitál -» to lathe
megír -» to draft
megír -» to pen
megír -» to write, wrote, written
megír -» to write out
megír -» to write up
megír és elküld -» to write off
megirigyeltet vkivel vmit -» to make sy envious of sg
mégis -» after all
mégis -» all the same
mégis -» casement
mégis -» to eat one's words
mégis -» even so
mégis -» however
mégis -» jurist
mégis -» notwithstanding
mégis -» still
mégis -» yet
mégis csak derék fiú -» he is a good boy after all
mégis csak derék gyerek -» he is a good boy after all
mégis csak jó fiú -» he is a good boy after all
mégis csak jó gyerek -» he is a good boy after all
mégis el fogok menni -» still I shall go
mégiscsak -» after all
megismer -» to come to know
megismer vkit -» to get to know sy
megismer vmit -» to get acquainted with sg
megismerés -» cognition
megismerés -» cognizance
megismerhetetlen -» unknowable
megismeri a jövendőbelijét -» to meet one's fate
megismerkedik vkivel -» to get to know sy
megismerkedik vkivel -» to make sy's acquaintance
megismerkedik vkivel -» to make the acquaintance
megismerkedik vmivel -» to become acquainted with sg
megismerkedik vmivel -» to get acquainted with sg
megismerő -» cognitive
megismertet -» to acquaint
megismertet -» to foreshow, foreshowed, foreshown
megismertetés -» familiarization
megismétel -» to reassert
megismétel -» to renew
megismétel -» to repeat
megismételt elfogatóparancs -» alias writ
megismételt jelzés -» repeated signal
megismételtet -» to encore
megismétlés -» encore
megismétlés -» repeat
megismétlés -» repetition
megismétlődés -» repetition
megismétlődés -» return
megismétlődik -» to happen again
megismétlődik -» to repeat
megismétlődik -» to return
megismétlődő bombavetés -» shuttle-bombing
megissza a levét -» to hold the sack
megissza a levét vkinek -» to bear the brunt of sg
megiszik egy üveg italt vkivel -» to crack a bottle with sy
megitat -» to water
megítél -» to adjudge
megítél -» to adjudicate
megítél -» to award
megítélés -» adjudication
megítélés -» awarding
megítélés -» judgement
megítélés -» judgment
megítélés -» summing up
megítélése szerint helyes, hogy -» to deem it proper to
megítélése szerint helyes, hogy -» to think it proper to
megítélésem szerint -» in my judgement
megítélésem szerint -» in my opinion
megítélésem szerint -» in my view
megítélésére bízom hogy -» I leave it to you whether
megittasult -» elated
megízesít -» to flavor
megízesít -» to flavour
megízlel -» to gust
megízlel -» to palate
megízlel -» to taste
megízlelés -» sense of taste
megízlelés -» taste
megizzaszt -» to sweat
megjárja -» to be passably good
megjátssza a hülyét -» to play the idiot
megjátssza a mártírt -» to make a victim of oneself
megjátssza a nagyurat -» to lord it
megjátssza az aranyifjút -» to spark it
megjátssza az ostobát -» to play the ass
megjátssza, hogy -» to go through the motions of sg
megjátssza magát -» to be putting on show
megjátssza magát -» to give oneself airs
megjátssza magát -» to put on airs
megjátssza magát -» to put on side
megjátssza magát -» to take airs
megjátszás -» simulation
megjátszik -» to act
megjátszik -» to counterfeit
megjátszik -» to personate
megjátszik -» to play
megjátszik -» to simulate
megjátszik vmit -» to go through the motions of sg
megjátszott -» mimic
megjavít -» to ameliorate
megjavít -» to amend
megjavít -» to fix
megjavít -» to fix up
megjavít -» to improve
megjavít -» to mend
megjavít -» to put in repair
megjavít -» to put right
megjavít -» to refit
megjavít -» to reform
megjavít -» to repair
megjavít -» to set right
megjavítás -» amelioration
megjavítás -» betterment
megjavítás -» mend
megjavítás -» reformation
megjavítás -» repair
megjavítja a csúcsot -» to beat the record
megjavítja a csúcsot -» to break the record
megjavul -» to ameliorate
megjavul -» to amend
megjavul -» to amend one's way of life
megjavul -» to improve
megjavul -» to mend
megjavul -» to reform
megjavul -» to settle down
megjavul -» to take up
megjavul -» to take a pull
megjavulás -» reformation
megjegyez -» to mark
megjegyez -» to note
megjegyez -» to notice
megjegyez -» to observe
megjegyez -» to remark
megjegyez -» to score
megjegyez vmit -» to take note of sg
megjegyzés -» comment
megjegyzés -» note
megjegyzés -» observation
megjegyzés -» reflection
megjegyzés -» remark
megjegyzés nélkül hagy -» to let go unchallenged
megjegyzés nélkül hagy -» to let pass unchallenged
megjegyzéseivel vkire céloz -» to aim one's remarks at sy
megjegyzéseket tesz -» to comment on
megjegyzéseket tesz -» to find fault with sy
megjegyzéseket tesz vkire -» to pass remarks on sy
megjegyzést tesz -» to interpose
megjegyzést tesz -» to interpose a remark
megjegyzést tesz -» to observe
megjegyzést tesz -» to offer a remark
megjegyzést tesz -» to remark
megjegyzéstevés -» observing
megjelenés -» advent
megjelenés -» attendance
megjelenés -» coming out
megjelenés -» figure
megjelenés -» guise
megjelenés -» issue
megjelenés -» look
megjelenés -» turnout
megjelenését kamatoztatja -» to run one's face
megjelenésre kötelez vkit -» to subpoena sy to appear
megjelenik -» to appear
megjelenik -» to come up
megjelenik -» to put in an appearance
megjelenik -» to roll up
megjelenik -» to show one's face
megjelenik -» to show oneself
megjelenik -» to show up
megjelenik -» to turn up
megjelenik a bíró előtt -» to appear before the judge
megjelenik a bíróság előtt -» to come up before the court
megjelenít -» to portray
megjelenít -» to visualise
megjelenít -» to visualize
megjelenítő egység -» indicator
megjelentet -» to bring out
megjelentet -» to issue
megjelentet -» to publish
megjelöl -» to appoint
megjelöl -» to assign
megjelöl -» to check
megjelöl -» to earmark
megjelöl -» to label
megjelöl -» to mark
megjelöl -» to name
megjelöl -» to sign
megjelöl -» to tick
megjelöl -» to tick off
megjelöl -» to trace
megjelöl -» to up
megjelöl egy időpontot -» to assign an hour
megjelölés -» appellation
megjelölés -» denotation
megjelölés -» designation
megjelölés -» label
megjelölés -» labelling
megjelölés -» marking
megjelölés -» punch-mark
megjelölés -» stamping
megjelölés -» tally
megjelölés -» ticking
megjelöli a feladatát vkinek -» to assign a duty to sy
megjelöli a feladatát vkinek -» to assign a task to sy
megjósol -» to augur
megjósol -» to divine
megjósol -» to forebode
megjósol -» to forecast
megjósol -» to foresee, foresaw, foreseen
megjósol -» to foretoken
megjósol -» to omen
megjósol -» to predict
megjósol -» to presage
megjósol -» to prognosticate
megjósol -» to prophesy
megjósolhatatlan -» unpredictable
megjósolható -» foreseeable
megjósolható -» predictable
megjött -» to be in
megjött az egyetemről -» to be down
megjövendöl -» to augur
megjövendöl -» to foredoom
megjövendöl -» to portend
megjövendöl -» to prognosticate
megjövendöl -» to prophesy
megjövendölés -» prognostication
megjutalmaz -» to gift
megjutalmaz -» to gratify
megjutalmaz -» to recompense
megjutalmaz -» to remunerate
megjutalmaz -» to requite
megjutalmaz -» to reward
megjutalmaz vkit vmivel -» to gift sy with sg
megkajáltat vkit -» to sucker sy
megkamatyol -» to diddle
megkap -» to catch, caught
megkap -» to contract
megkap -» to obtain
megkap -» to receive
megkap (betegséget) -» to develop
megkaparint -» to seize
megkaparint -» to snatch
megkaparint vmit -» to catch hold of sg
megkaparint vmit -» to corral
megkaparint vmit -» to get hold of sg
megkaparint vmit -» to get on to sg
megkaparint vmit -» to lay hold of sg
megkaparint vmit -» to lay hands on sg
megkaparint vmit -» to take hold of sg
megkapja a magáét -» to get in the neck
megkapja a magáét -» to get more than sy bargained for
megkapja a magáét -» to get one's gruel
megkapja a magáét -» have one's gruel
megkapja a segédlevelet -» to be out of one's indentures
megkapja a segédlevelet -» to take up one's indentures
megkapja jogos tulajdonát -» to come into one's own
megkapja méltó büntetését -» to get one's deserts
megkapó -» awe-inspiring
megkapó -» gripping
megkaptad a magadét! -» you've had it!
megkaptad a pénzed ellenértékét -» you have had your money's worth
megkarcol -» to nick
megkarcol -» to scarify
megkarcol -» to scrape
megkarmol -» to claw
megkarmol -» to scratch
megkárosít -» to damage
megkárosít -» to wrong
megkárosít vkit -» to get the windward of sy
megkárosít vkit vmivel -» to wrong sy of sg
megkárosítás -» lesion
megkárosítás -» wrong
megkárosítja magát -» to make a dent in one's fortune
megkárosított -» injured
megkártyáz -» to stroke
megkavar -» to stir
megkedvel vkit -» to take a fancy to sy
megkedvel vkit -» to take a liking for sy
megkedvel vkit -» to take a liking to sy
megkedvel vmit -» to pal
megkedveltet -» to endear
megkedvelteti magát vkivel -» to endear oneself to sy
megkedvelteti magát vkivel -» to gain the good graces of sy
megkedvelteti magát vkivel -» to ingratiate oneself with sy
megkedvelteti magát vkivel -» to ingratiate with sy
megkefél -» to diddle
megkefél -» to screw
megkefél -» to shaft
megkegyelmez -» to give quarter
megkegyelmez -» to pardon
megkegyelmezés -» grace
megkel -» to rise, rose, risen
megkeleszti a tésztát -» to raise the dough
megkeményedett agyag -» metal
megkeményedett pala -» metal
megkeményedik -» to become solid
megkeményedik -» to become hard
megkeményedik -» to cake
megkeményedik -» to consolidate
megkeményedik -» to get hard
megkeményedik -» to grow hard
megkeményedik -» to harden
megkeményedik -» to set, set
megkeményedik -» to stiffen
megkeményedik -» to toughen
megkeményedik (vakolat) -» to bind, bound
megkeményít -» to harden
megkeményít -» to sear
megkeményít -» to sere
megkeményít -» to stiffen
megkeményít -» to toughen
megkeményszik -» to congeal
megken -» to dub
megken -» to glaze
megken -» to grease
megken -» to palm
megken -» to plaster
megken -» to square
megken vkit -» to grease sy's palm
megken vkit -» to oil sy's palm
megkenés -» anointing
megkér -» to request
megkér vkit vmire -» to ask sy to do sg
megkérdez -» to ask
megkérdez -» to query
megkérdez vkitől vmit -» to ask sy sg
megkérdőjelez -» to query
megkeres -» to earn
megkeresi a bíróságot vmiért -» to petition the court for sg
megkeresi a kenyerét -» to get one's living
megkeresi a szükségeset -» to earn one's keep
megkeresztel -» to baptise
megkeresztel -» to baptize
megkeresztel -» to christen
megkereszteli a bort -» to dilute wine with water
megkérgesedett -» crusted
megkérgesedett -» crusted over
megkerget vkit -» to give a chase to sy
megkéri a kezét -» to offer one's hand
megkéri a kezét -» to pop the question
megkéri a kezét -» to sue for sy's hand
megkéri a kezét -» to woo
megkéri vkinek a kezét -» to ask for sy's hand
megkerít vkit -» to lay hands on sy
megkerül -» to by-pass
megkerül -» to circle
megkerül -» to circumvent
megkerül -» to come round
megkerül -» to compass
megkerül -» to get around
megkerül -» to get round
megkerül -» to go round
megkerül -» to pass round
megkerül -» to round
megkerülés -» encompassment
megkerülés -» evasion
megkerülő eljárás -» roundabout process
megkerülő folyamat -» roundabout process
megkerülő vágat -» runaround
megkerülő vezeték -» by-pass
megkésel -» to knife
megkeserít -» to embitter
megkeserít -» to sour
megkeserül vmit -» to cost sy dearly
megkésett -» overdue
megkettőz -» to double
megkettőz -» to redouble
megkettőzés -» duplication
megkettőződik -» to redouble
megkettőzött -» duplex
megkettyint -» to diddle
megkever -» to shuffle
megkever -» to stir
megkeveri a kártyát -» to give the cards a shuffle
megkeveri a kártyát -» to shuffle
megkezd -» to begin, began, begun
megkezd -» to enter on
megkezd -» to incept
megkezd -» to inchoate
megkezd -» to set up
megkezd -» to start
megkezd -» to start on
megkezd vmit -» to lead off
megkezdés -» inchoation
megkezdett -» inchoate
megkezdett bűncselekmények -» inchoate crimes
megkezdi a harcot -» to go into action
megkezdi egyetemi tanulmányait -» to come up to the university
megkezdődik -» to begin, began, begun
megkímél -» to save
megkímél -» to spare
megkíméli az életét -» to give quarter
megkínoz -» to torture
megkínzott -» agonized
megkísérel -» to attempt
megkísérel -» to essay
megkísérel -» to offer
megkísérel -» to seek, sought
megkísérel -» to try
megkísérel -» to venture
megkísérel megtenni vmit -» to hazard doing sg
megkísérel minden tőle telhetőt -» to try one's hardest
megkísérel vmit -» have a stab at sg
megkísérel vmit -» have a try at sg
megkísérel vmit -» have a dash at sg
megkísérel vmit -» have a fling at sg
megkísérel vmit -» have a go at sg
megkísérel vmit -» to take a fling at sg
megkísérel vmit -» to venture upon sg
megkísérlése vminek -» trying
megkísért -» to tempt
megkíván -» to covet
megkíván -» to exact
megkíván -» to necessitate
megkíván -» to need
megkíván -» to require
megkíván -» to suppose
megkívánja a másét -» to be covetous of another's property
megkívánt dolog -» desideratum, desiderata
megkockáztat -» to chance
megkockáztat -» to hazard
megkockáztat -» to risk
megkockáztat -» to run the hazard
megkockáztat -» to stake
megkockáztat -» to take one's chance
megkockáztat -» to venture
megkockáztat vmit -» to chance one's arm
megkockáztat vmit -» to run the risk of
megkockáztat vmit -» to take the risk of
megkocsonyásít -» to jelly
megkocsonyásodás -» setting
megkocsonyásodik -» to gel
megkocsonyásodik -» to jelly
megkomolyodik -» to settle down
megkondítja a lélekharangot -» to toll the knell
megkondul -» to peal
megkondul -» to toll
megkopaszodik -» to lose one's hair
megkopaszt -» to excise
megkopaszt -» to pluck
megkopaszt -» to skin
megkopaszt -» to strip
megkopaszt vkit -» to lamb down sy
megkopasztott -» bald
megkopogtat -» to knock
megkopogtat -» to tap
megkopott -» dingy
megkoppint -» to tap
megkorbácsol -» to cowhide
megkorbácsol -» to flog
megkorbácsol -» to horse
megkorbácsol -» to lash
megkorbácsol -» to leather
megkorbácsol -» to thrash
megkorbácsol -» to trounce
megkorbácsol vkit -» to give sy a trouncing
megkorbácsolás -» flogging
megkorbácsolás -» lash
megkorbácsolás -» trouncing
megkoronáz -» to crown
megkoronáz -» to enthrone
megkoronáz -» to top
megkoronáz -» to top off
megkoronázás -» enthronement
megkoronázás -» enthronization
megkóstol -» to taste
megkoszorúz -» to garland
megkoszorúz -» to wreathe
megkotlik -» to go broody
megkölykedzik -» to pup
megkölykezik -» to pup
megkölykezik -» to whelp
megkönnyebbít -» to ease
megkönnyebbül -» to ease the belly
megkönnyebbül -» to lighten
megkönnyebbülés -» ease
megkönnyebbülés -» relief
megkönnyebbülés -» unburdening
megkönnyebbülést nyújt -» to bring relief
megkönnyebbült -» easy
megkönnyebbült -» relieved
megkönnyebbülten felsóhajt -» to heave a sigh of relief
megkönnyebbülve -» relieved
megkönnyeztet vkit -» to bring the water on one's eyes
megkönnyít -» to ease
megkönnyít -» to ease
megkönnyít -» to facilitate
megkönnyít -» to frank
megkönnyít -» to unburden
megkönnyítés -» facilitation
megkönnyített fizetési feltételekkel -» by easy payment
megkönnyített fizetési feltételekkel -» on easy terms
megkönnyíti a helyzetet -» to ease the situation
megkönnyül -» to lighten
megkönyörül -» to relent
megkönyörül vkin -» have mercy on sy
megkönyörül vkin -» have pity on sy
megkönyörül vkin -» to take pity on sy
megköszön -» to thank
megköszön vmit -» to return thanks for sg
megköszörül -» to whet
megköt -» to become hard
megköt -» to belay
megköt -» to bind, bound
megköt -» to clench
megköt -» to clinch
megköt -» to conclude
megköt -» to consolidate
megköt -» to fasten
megköt -» to get hard
megköt -» to harden
megköt -» to knit up
megköt -» to lace
megköt -» to lash
megköt -» to lodge
megköt -» to seize
megköt -» to set, set
megköt -» to string, strung
megköt -» to tie
megkötés -» restriction
megkötés -» transaction
megkötő -» tier
megkötött -» bound
megkötött alku -» whiz
megkötött alku -» whizz
megkötött benne a gitt -» to be bunged up
megkötöttségek nélküli -» free from all encumbrances
megkötöttségektől mentes -» frank
megkötöz -» to truss up
megkövesedés -» petrifaction
megkövesedett -» fossilized
megkövesedett -» petrified
megkövesedik -» to harden into stone
megkövesedik -» to petrify
megkövesít -» to petrify
megkövetel -» to demand
megkövetel -» to exact
megkövetel -» to necessitate
megkövetel -» to need
megkövetel -» to require
megkövetel -» to take for
megkövetelt pontos mérettűrések -» exacting limits
megkövez -» to stone
megkövez vkit -» to cast stones at sy
megkövez vkit -» to throw stones at sy
megkövül -» to harden into stone
megkövül -» to petrify
megkövült -» petrified
megkövült -» thunderstruck
megközelít -» to approach
megközelít -» to approximate
megközelít -» to be near
megközelít -» to come near
megközelít -» to draw on
megközelít -» to near
megközelít -» to near to
megközelít vkit -» to run sy close
megközelít vkit -» to run sy hard
megközelítés -» approach
megközelítés -» approximation
megközelíthetetlen -» inaccessible
megközelíthetetlen számomra -» it is beyond my reach
megközelíthetetlen számomra -» it is out of my reach
megközelíthető -» accessible
megközelíthető -» amenable
megközelíthető -» approachable
megközelíthető vki számára -» within sy's reach
megközelíthetőség -» reach
megközelítő -» approximate
megközelítő -» proximate
megközelítő -» rough
megközelítő becslés -» rough estimate
megközelítő pontossággal -» to the nearest place
megközelítőleg -» about
megközelítőleg -» at a rough estimate
megközelítőleg -» on a rough estimate
megközelítőleg -» something like
megközelítőleg egyidősek -» they are much the same age
megközelítőleg sem olyan jó, mint -» not a quarter as good as
megközelítőleg sem olyan jó, mint -» not a quarter so good as
megkritizálás -» excoriation
megkukkol -» to eyeball
megkurtít -» to bob
megkurtít -» to curtail
megkurtít -» to dock
megkurtított -» cutty
megkuruzsol -» to pow-wow
megkülönböztet -» to differentiate
megkülönböztet -» to discern
megkülönböztet -» to discriminate
megkülönböztet -» to distinguish
megkülönböztet -» to make out
megkülönböztet -» to pick out
megkülönböztet -» to tell, told
megkülönböztet -» to tell apart
megkülönböztet -» to tell from
megkülönböztetés -» discrimination
megkülönböztetés -» distinction
megkülönböztetés nélkül -» without distinction
megkülönböztetett -» marked
megkülönböztetett bánásmód -» discrimination
megkülönböztetett gépjármű -» emergency vehicle
megkülönböztetett udvariasságú -» courtly
megkülönböztethetetlen -» indistinguishable
megkülönböztethető -» perceptible
megkülönböztető -» differential
megkülönböztető -» discriminating
megkülönböztető -» discriminative
megkülönböztető -» discriminatory
megkülönböztető -» distinctive
megkülönböztető jelzés -» cognizance
megküzd -» to buffet
megküzd -» to tackle
megküzd vkivel -» to join battle with sy
megküzd vkivel vmiért -» to play sy for sg
megküzd vmivel -» to battle
megküzd vmivel -» to breast
megküzdés -» tackle
meglágyít -» to mellow
meglágyít -» to mollify
meglágyít -» to soften
meglágyítás -» mollification
meglágyítja vki szívét -» to get round sy
meglágyul -» to mellow
meglágyul -» to relent
meglágyul -» to soften
meglangyosít -» to chill
meglangyosít vmit -» to take the chill off sg
meglapul -» to couch
meglapul -» to cower
meglapul -» to crouch
meglapul -» to fly low
meglapul -» to lay low
meglapul -» to lurk
meglapuló ember -» lurker
meglapuló vad -» squatter
meglassítja a termelést -» to put a check on production
meglassítja lépteit -» to slacken the pace
meglasszóz -» to lasso
meglát -» to behold, beheld
meglát -» to come across
meglát -» to discern
meglát -» to espy
meglát -» to glimpse
meglát -» to perceive
meglát -» to see, saw, seen
meglát -» to sight
meglát -» to spot
meglát -» to spy
meglátod, hogy mennyire hasznodra válik -» it'll do you no end of good
meglátod, milyen jót tesz majd neked -» it'll do you no end of good
meglátogat -» to call
meglátogat -» to call at
meglátogat -» to call on
meglátogat -» to look up
meglátogat -» to see, saw, seen
meglátogat -» to visit
meglátogat vkit -» to drop by
meglátogat vkit -» to make a call on sy
meglátogat vkit -» to pay a call on sy
meglátszanak a nyomai vkin -» to tell upon sy
meglátszanak a nyomai vkin -» to tell on sy
meglazít -» to ease off
meglazít -» to ease
meglazít -» to loosen
meglazít -» to relax
meglazít -» to slack
meglazít -» to slacken
meglazít -» to undo, undid, undone
meglazít -» to unstring, unstrung
meglazítás -» relaxation
meglazul -» to come loose
meglazul -» to crank
meglazul -» to get loose
meglazul -» to loose
meglazul -» to loosen
meglazul -» to work loose
meglazulás -» stripping
meglazult -» loose
meglazult -» unstrung
meglazult fog -» loose tooth
megleckéztet vkit -» to coach sy up
megleckéztet vkit -» to preach to sy
megleckéztet vkit -» to pull sy's nose
megleckéztet vkit -» to read sy a lesson
megleckéztet vkit -» to talk to
megleckéztet vkit -» to tweak sy's nose
megleckéztet vkit vmiért -» to take sy to task for sg
megleckéztetés -» crackdown
meglegyint -» to dab
meglegyint -» to spat
meglegyint -» to tap
meglegyint -» to tip
meglegyint -» to top
meglegyintés -» flap
meglegyintés -» flick
meglegyintés -» tip
meglehetős -» fair
meglehetős -» it isn't half so bad
meglehetős -» not bad
meglehetős -» not so bad
meglehetős -» pretty
meglehetős -» sizable
meglehetős -» sizeable
meglehetős gyakran -» as often as not
meglehetős gyakran -» more often than not
meglehetős nagy -» respectable
meglehetős sok -» fair number
meglehetős sok -» respectable
meglehetős sokan -» fair number
meglehetősen -» considerably
meglehetősen -» fairly
meglehetősen -» moderately
meglehetősen -» more or less
meglehetősen -» pretty
meglehetősen -» pretty much
meglehetősen -» rather
meglehetősen -» some
meglehetősen -» something
meglehetősen hideg van -» the weather is on the cold side
meglehetősen hízik -» he is getting something stout
meglehetősen hosszú -» longish
meglehetősen kemény -» toughish
meglehetősen merev -» stiffish
meglehetősen nagy -» on the large side
meglehetősen nehéz -» hefty
meglehetősen nehéz (feladat) -» toughish
meglehetősen rövid -» shortish
meglehetősen szívós -» toughish
meglehetősen testesedik -» he is getting something stout
meglékel -» to bilge
meglékel -» to scuttle
meglékel -» to tap
meglel -» to find, found
meglép -» to absquatulate
meglep -» to astonish
meglep -» to astound
meglép -» to beat the air
meglép -» to bundle off
meglép -» to bundle out
meglép -» to bunk off
meglép -» to bust out
meglép -» to clear out
meglép -» to cut one's stick
meglép -» to decamp
meglép -» to do a bunk
meglép -» to do a get
meglep -» to dumbfound
meglep -» to floor
meglép -» to hop it
meglép -» to hop off
meglép -» to hop the stick
meglép -» to hop the twig
meglép -» to jink
meglép -» to make away with
meglép -» to make off
meglép -» to make one's getaway
meglép -» to make tracks
meglép -» to mog
meglép -» to nip off
meglep -» to overtake, -took, -taken
meglep -» to overtake, overtook, overtaken
meglep -» to psych sy out
meglép -» to skedaddle
meglép -» to skip it
meglép -» to slip away
meglép -» to slip by
meglep -» to surprise
meglep -» to take by surprise
meglép -» to take the back track
meglep -» to throw, threw, thrown
meglép -» to tommy
meglep vkit -» to give sy a surprise
meglep vkit -» to spring a surprise on sy
meglep vkit -» to take unawares sy
meglep vkit -» to take sy by surprise
meglép vkivel -» to go off with sy
meglép vkivel -» to run off with sg
meglepetés -» amazement
meglepetés -» astonishment
meglepetés -» jolt
meglepetés -» kick in the eye
meglepetés -» kick in the pants
meglepetés -» kick in the teeth
meglepetés -» revelation
meglepetés -» surprise
meglepetésemben megálltam -» I paused in surprise
meglepetésszerű -» snap
meglepetésszerű csoportos látogatás -» surprise party
meglepetésszerű látogatás -» surprise visit
meglepetésszerű támadás -» surprise attack
meglepetésszerűen éri vmi -» to be taken short
meglepetést elront -» to spill the beans
meglepetést tartogat -» have a surprise up one's sleeve
meglepett -» dumbfounded
meglepett -» stricken
meglepetten -» wonderingly
meglepi -» to take sy's breath away
meglepi vmi -» to be surprised at sg
meglepő -» amazing
meglepő -» astonishing
meglepő -» astounding
meglepő -» dumbfounding
meglepő -» dumfounding
meglepő -» singular
meglepő -» startling
meglepő -» strange
meglepő -» striking
meglepő -» stunning
meglepő -» surprising
meglepő -» wondrous
meglepő átalakítás -» transmogrification
meglepő dolog -» startler
meglepő ember -» stunner
meglepő fordulat -» coup de théátre
meglepő hasonlatosság -» startling resemblance
meglepő hír -» startling news
meglepő hír -» startler
meglepő mutatvány -» stunt
meglepődés -» surprise
meglepődik -» to be amused
meglepődik -» to drop one's teeth
meglepődik -» to shit blue
meglepődik -» to shit green
meglepődik -» to shit oneself
meglepődik -» to wonder
meglepődött -» surprised
meglepődve -» in surprise
meglepődve -» suprisedly
meglepően -» astonishingly
meglepően -» astoundingly
meglepően -» dumbfoundingly
meglepően -» strikingly
meglepően -» surprisingly
meglepően -» wondrous
meglepően -» wondrously
meglepően átalakít -» to transmogrify
meglepve -» in surprise
meglepve -» suprisedly
megles és orvul megtámad -» to waylay
megles vkit -» to be on the watch for sy
meglévő -» extant
meglevő készletek -» supplies on hand
meglibabőröztet vkit -» to make one's flesh crawl
meglibabőröztet vkit -» to make one's flesh creep
meglincsel -» to lynch
meglóbál -» to brandish
meglóbálás -» brandish
meglocsol -» to dabble
meglocsol -» to perfuse
meglocsol -» to water
meglocsolás -» aspersion
meglóg -» to absquatulate
meglóg -» to beat the air
meglóg -» to bunk off
meglóg -» to clear off
meglóg -» to clear out
meglóg -» to cut one's stick
meglóg -» to do a bunk
meglóg -» to do a get
meglóg -» to give legs
meglóg -» to hop it
meglóg -» to hop off
meglóg -» to hop the stick
meglóg -» to hop the twig
meglóg -» to lam
meglóg -» to make tracks
meglóg -» to scour off
meglóg -» to scram
meglóg -» to skedaddle
meglóg -» to skip off
meglóg -» to slope off
meglóg -» to tommy
meglóg -» to vamoose
meglóg -» to vamose
meglóg -» to walk one's chalk
meglóg a zsákmánnyal -» to collar the swag
meglóg vki elől -» to get the windward of sy
meglóg vmi elől -» to fink out of sg
meglógva -» on the lam
meglop -» to rob
meglovasít -» to collar
meglovasít -» to snag
meglő -» to shoot, shot
meglök -» to bump
meglök -» to cant
meglök -» to hustle
meglök -» to jar
meglök -» to jerk
meglök -» to jog
meglök -» to knock
meglök -» to push
meglövés -» shooting
megmagyaráz -» to elucidate
megmagyaráz -» to explain
megmagyaráz -» to explicate
megmagyaráz -» to expound
megmagyaráz -» to illuminate
megmagyaráz -» to illumine
megmagyaráz -» to read, read
megmagyaráz -» to unfold
megmagyaráz vmit -» to make sg clear
megmagyarázás -» exposition
megmagyarázatlan -» unaccounted
megmagyarázatlan -» unexplained
megmagyarázhatatlan -» inexplicable
megmagyarázhatatlan -» irreducible
megmagyarázhatatlan -» unaccountable
megmagyarázhatatlan módon -» inexplicably
megmagyarázható -» explainable
megmagyarázható -» explicable
megmagyarázó -» explanatory
megmakacsolja magát -» to balk
megmakacsolja magát -» to bristle up
megmakacsolja magát -» to cut up rusty
megmakacsolja magát -» to jib
megmakacsolja magát -» to set up one's bristles
megmakacsolja magát -» to turn rusty
megmámorosodott -» elated
megmar -» to bite, bit, bitten
megmarad -» to abide, abode
megmarad -» to abide
megmarad -» to endure
megmarad -» to last
megmarad -» to remain
megmaradó -» remaining
megmaradó -» residual
megmaradó -» residuary
megmaradt könyveket árusító könyvkereskedés -» remainder shop
megmaradt példányok -» remainder
megmaradt példányok -» remainder line
megmaradt példányok -» remainders
megmarják -» to get bitten
megmarkol -» to clench
megmarkol -» to grab
megmarkol -» to grip
megmarkol -» to seize
megmarkol vmit -» to catch hold of sg
megmarkol vmit -» to grab at sg
megmarkol vmit -» to grab for sg
megmarkol vmit -» to lay hold of sg
megmarkol vmit -» to take hold of sg
megmarkolás -» grip
megmártás -» dipping
megmártja magát -» to dip
megmártózás -» dip
megmásít -» to overrule
megmásít -» to reverse
megmásít vmit -» to tamper with sg
megmásíthatatlan -» irrevocable
megmásíthatatlan -» irreversible
megmásíthatatlan -» undoable
megmásíthatatlan elhatározás -» grim determination
megmásíthatatlan tény -» fait accompli
megmásíthatatlanság -» irrevocability
megmásíthatatlanul -» irrevocably
megmássza a bástyát -» to hop the bags
megmássza a falakat -» to hop the bags
megmássza a sáncot -» to hop the bags
megmászás -» ascent
megmászik -» to climb
megmászik -» to scale
megmattol -» to mate
megmázsál -» to weigh
megmázsálás -» scaling
meg-megszakít -» to punctuate
meg-megszakítva -» in spots
megmelegít -» to heat
megmelegít -» to warm up
megmelleszt (libát) -» to quill
megmenekül -» to elude
megmenekül -» to escape
megmenekül -» to make one's escape
megmenekül -» to scape
megmenekülés -» escape
megment -» to bring off
megment -» to bring through
megment -» to get off
megment -» to rescue
megment -» to salvage
megment -» to save
megmentés -» rescue
megmentés -» salvage
megmentés -» salvation
megmentés -» wrecking
megmentett holmi -» salvage
megmenti a bőrét -» to save one's neck
megmenti a veszett fejsze nyelét -» to cut one's losses
megmenti az irháját -» to save one's bacon
megmentő -» rescuer
megmentő -» salvation
megmentő -» saver
megmentő -» savior
megmentő -» saviour
megmentő -» savor
megmentő -» savour
megmér -» to gage
megmér -» to gauge
megmér -» to measure
megmér -» to mete
megmér -» to tape
megmér -» to weigh
megmérés -» scaling
megméretett és könnyűnek találtatott -» he was weighed in the balance and found wanting
megméretlen -» unfathomed
megmerevedés -» congelation
megmerevedett -» set
megmerevedett -» stereotyped
megmerevedett ízület -» stiff joint
megmerevedettség -» congelation
megmerevedik -» to chill
megmerevedik -» to congeal
megmerevedik -» to stiffen
megmerevít -» to stiffen
megmérgez -» to poison
megmérgez -» to venenate
megmérhetetlen -» bottomless
megmerít -» to dip
megmérkőzik -» to come to grips
megmérkőzik vkivel vmiben -» to play sy at sg
megmérkőzik vkivel vmiért -» to play sy for sg
megmért -» measured
megmételyez -» to infect
megmetsz -» to prune
megmintáz -» to model
megmintáz -» to mold
megmintáz -» to mould
megmintázás -» modeling
megmintázás -» modelling
megmond -» to give, gave, given
megmond -» to quote
megmond -» to tell, told
megmondja a magáét -» to tick off
megmondja a magáét vkinek -» to put sy in his place
megmondja a magáét vkinek -» to send sy away with a flea in his ear
megmondja a magáét vkinek -» to tell sy where to get off
megmondja a véleményét vkinek -» to tell sy where to get off
megmondja vkinek a magáét -» to give sy a bit of one's mind
megmondja vkinek a magáét -» to give the edge of one's tongue to sy
megmondja vkinek, hogy hol kell leszállnia -» to tell sy where to get off
megmos -» to clean
megmos -» to sluice
megmos -» to wash
megmosakodik -» have a wash
megmosakszik -» have a wash
megmosakszik -» to wash
megmosdik -» have a wash
megmosolyog -» to smile at
megmosolyogtat -» to raise a smile
megmossa a fejét -» to wig
megmossa a fejét vkinek -» to comb sy's hair for sy
megmossa vki fejét -» to give the edge of one's tongue to sy
megmossa vkinek a fejét -» to give sy a doing
megmossa vkinek a fejét -» to haul sy over the coals
megmotoz -» to frisk
megmotoz -» to search
megmotoz vkit -» to go through sy's pockets
megmozdít -» to move
megmozdít -» to stir
megmozdíthatatlan -» immobile
megmozdíthatatlan -» immovable
megmozdul -» to make a motion
megmozdul -» to quicken
megmozdul -» to stir
megmozgat -» to agitate
megmozgat -» to motivate
megmozgat -» to quicken
megmozgat -» to slosh
megmozgat -» to stir
megmozgató -» motivational
megmunkál -» to fashion
megmunkál -» to labor
megmunkál -» to labour
megmunkál -» to process
megmunkál -» to tool
megmunkál -» to work
megmunkálás -» dressing
megmunkálás -» elaboration
megmunkálás -» facing
megmunkálás -» fashioning
megmunkálás -» finish
megmunkálás -» finishing
megmunkálás -» finishing off
megmunkálás -» forming
megmunkálás -» machining
megmunkálás -» milling
megmunkálás -» moulding
megmunkálás -» processing
megmunkálás -» refining
megmunkálás -» roughing
megmunkálás -» shaping
megmunkálás -» surface-planning
megmunkálás -» turning
megmunkálás -» working
megmunkálás -» workmanship
megmunkálási érték -» labour content
megmunkálatlan -» crude
megmunkálatlan -» raw
megmunkálatlan -» rough
megmunkálatlan -» unworked
megmunkálatlan szél -» wane
megmunkálhatatlan -» unworkable
megmunkálható -» machinable
megmunkálható legnagyobb darabméret -» capacity
megmunkáló -» dresser
megmunkált -» elaborate
megmutat -» to point
megmutat -» to reveal
megmutat -» to show, showed, shown
megmutatja a ház minden helyiségét vkinek -» to take sy over a house
megmutatja az utat vkinek -» to put sy in the right way
megmutatja egy hely látványosságait -» to show the lions of a place
megmutatja egy hely nevezetességeit -» to show the lions of a place
megmutatja, mit tud -» to do one's stuff
megmutató -» argumentative
megművel -» to crop
megművel -» to farm
megművel -» to till
megművel -» to work
megművelés -» cultivation
megműveletlen föld -» waste ground
megműveletlen föld -» waste land
megműveletlen földsáv -» balk
megműveletlen terület -» waste
megművelhetetlen föld -» waste ground
megművelhetetlen föld -» waste land
megművelhetetlen terület -» waste ground
megművelhetetlen terület -» waste land
megművelhető -» cultivatable
megművelhető talaj -» infield
megművelt -» cultivated
megművelt talaj -» infield
megnagyobbít -» to enlarge
megnagyobbít -» to extend
megnagyobbodik -» to swell, swelled, swollen
megnedvesedik -» to moisten
megnedvesít -» to dabble
megnedvesít -» to damp
megnedvesít -» to dampen
megnedvesít -» to dew
megnedvesít -» to moisten
megnedvesít -» to wet
megnégyszereződik -» to quadruple
megnehezít -» to aggravate
megnehezít -» to encumber
megnehezít -» to increase the weight
megnehezít -» to make difficulties
megnehezít -» to make heavier
megnehezít -» to make heavy
megnehezít -» to make more difficult
megnehezít -» to raise difficulties
megnehezít -» to render more difficult
megnehezít vmit -» to make sg more difficult
megnehezíti a dolgokat vki számára -» to make it warm for sy
megnehezíti a dolgokat vki számára -» to make things warm for sy
megnehezíti vki életét -» to make it warm for sy
megnehezíti vki életét -» to make things warm for sy
megnehezíti vkinek az életét -» to make it lively for sy
megnehezíti vkinek az életét -» to make it warm for sy
megnehezíti vkinek az életét -» to make things lively for sy
megnehezíti vkinek az életét -» to make things warm for sy
megnehezítő -» aggravating
megneheztel -» to be in a huff
megneheztel vkire -» to take a pique against sy
megneheztel vkire -» to take a dislike to sy
megnemesít -» to ennoble
megnémul -» to lose the faculty of speech
megnémul -» to lose the power of speech
megnémult -» speechless
megneszel vmit -» to get wind of sg
megnevettet -» to crack sy up
megnevettet -» to raise a laugh
megnevettet -» to tickle
megnevettet vkit -» to make sy laugh
megnevez -» to denominate
megnevez -» to name
megnevezés -» appellation
megnevezés -» denomination
megnevezés -» designation
megnéz -» to attend
megnéz -» to eye
megnéz -» to eyeball
megnéz -» to look
megnéz -» to look at
megnéz -» to see, saw, seen
megnéz -» to take in
megnéz vmit -» have a look at sg
megnézi a látnivalókat -» to sight-see
megnézi az óráját -» to look at the time
megnézi egy hely látványosságait -» to see the lions of a place
megnézi egy hely nevezetességeit -» to see the lions of a place
megnősít -» to wedlock
megnősül -» to get a wife
megnősül -» to get married
megnősül -» to take a wife
megnőtt -» grown
megnövekedett -» extended
megnövekedett -» grown
megnövel -» to gear up
megnövel -» to push
megnövel -» to raise
megnyal -» to lick
megnyal vkit -» to give sy lick
megnyalás -» lick
megnyalja a szája szélét -» to lick one's chops
megnyer -» to bring over
megnyer -» to bring round
megnyer -» to captivate
megnyer -» to carry
megnyer -» to pull off
megnyer -» to win, won
megnyer (híveket) -» to enlist
megnyer magának -» to win over
megnyer vkit -» to carry over
megnyer vkit -» to gain sy over
megnyer vmit -» to get on to sg
megnyerés -» winning
megnyergel -» to saddle
megnyerhető -» propitiable
megnyeri a játszmát -» to be a game
megnyeri vki jóindulatú figyelmét -» to gain sy's ear
megnyeri vki szívét -» to win sy's heart
megnyerni igyekszik -» to woo
megnyerő -» affable
megnyerő -» appealing
megnyerő -» captivating
megnyerő -» endearing
megnyerő -» engaging
megnyerő -» ingratiating
megnyerő -» pleasing
megnyerő -» prepossessing
megnyerő -» seductive
megnyerő -» taking
megnyerő -» winning
megnyerő -» winsome
megnyerő modor -» ingratiating manner
megnyerően -» affably
megnyerően -» endearingly
megnyes -» to hack
megnyes -» to lop
megnyes -» to pare
megnyesés -» paring
megnyilatkozás -» display
megnyilatkozás -» manifestation
megnyilatkozás -» utterance
megnyilatkozik -» to evidence
megnyílik -» to bust
megnyílik -» to open up
megnyilvánulási alkalom -» outlet
megnyír -» to clip
megnyír -» to fleece
megnyír -» to pare
megnyírás -» paring
megnyiratkozik -» have one's hair cut
megnyirbál -» to clip
megnyirbál -» to curtail
megnyirbál -» to dock
megnyirbálás -» curtailment
megnyirbálja vki szárnyait -» to clip sy's claws
megnyirbálja vki szárnyait -» to clip sy's wings
megnyit -» to call to order
megnyit -» to open up
megnyit vmit -» to lead off
megnyitás -» inauguration
megnyitás -» tapping
megnyitó beszéd -» inaugural
megnyitó nap -» varnishing-day
megnyitó ténykedés -» initiative
megnyom -» to depress
megnyom -» to press
megnyom -» to push
megnyomja a csengőt -» to pull the bell
megnyomja a fenekét -» to rear end
megnyomja a gombot -» to push the button
megnyomorít -» to cripple
megnyomorít -» to lame
megnyomorít -» to maim
megnyugszik -» to assuage
megnyugszik -» to ease
megnyugszik -» to grow quiet
megnyugszik -» to quieten down
megnyugszik -» to quiet down
megnyugszik -» to set one's heart at rest
megnyugszik -» to steady
megnyugszik -» to steady down
megnyugszik -» to still
megnyugszik -» to whist
megnyugtat -» to appease
megnyugtat -» to assuage
megnyugtat -» to becalm
megnyugtat -» to calm sy down
megnyugtat -» to ease
megnyugtat -» to gentle
megnyugtat -» to hush
megnyugtat -» to lull
megnyugtat -» to moderate
megnyugtat -» to quell
megnyugtat -» to quieten
megnyugtat -» to quiet
megnyugtat -» to quiet down
megnyugtat -» to reassure
megnyugtat -» to salve
megnyugtat -» to sedate
megnyugtat -» to set at ease
megnyugtat -» to sleek
megnyugtat -» to solace
megnyugtat -» to soothe
megnyugtat -» to still
megnyugtat -» to stroke sy down
megnyugtat -» to stroke down
megnyugtat -» to tranquillize
megnyugtat -» to whist
megnyugtat vkit -» to set sy at ease
megnyugtat vkit -» to set sy's mind at ease
megnyugtatás -» reassurance
megnyugtatás -» settling
megnyugtatás -» tranquillization
megnyugtatásra szolgáló eszköz -» salvo
megnyugtatja az aggódót -» to ease sy's anxiety
megnyugtatja az idegeit -» to calm one's nerves
megnyugtató -» reassuring
megnyugtató -» soothing
megnyugtatóan -» reassuringly
megnyugtatóan -» tranquillizingly
megnyugvás -» relief
megnyugvás -» resignation
megnyugvás -» sedation
megnyugvás -» settling
megnyugvás -» solace
megnyugvást keres a könyvekben -» to seek relaxation in books
megnyújtás -» elongation
megnyújtja a lépést -» to lengthen the stride
megnyújtott -» elongate
megnyújtott -» elongated
megnyúlás -» extension
megnyúlik -» to elongate
megnyúlik az ábrázata -» to pull a long face
megnyúlik az ábrázata -» to wear a long face
megnyúlósodott -» clammy
megnyúlt -» drawn
megnyúlt -» elongate
megnyúlt -» elongated
megnyúlt a képe -» have a face as long as a fiddle
megnyúlt az ábrázata -» have a face as long as a fiddle
megnyurgult -» elongate
megnyurgult -» elongated
megnyúz -» to excise
megnyúz -» to excoriate
megnyúz -» to flay
megnyúz -» to flench
megnyúz -» to flense
megnyúz -» to scarf
megnyúz -» to skin
megokol -» to justify
megokol -» to motivate
megokol -» to substantiate
megokolás -» justification
megokolás -» motivation
megolajoz -» to oil
megolajoz -» to oil up
megold -» to clear up
megold -» to decipher
megold -» to ease
megold -» to loose
megold -» to resolve
megold -» to settle
megold -» to solve
megold -» to sort out
megold -» to tackle
megold -» to unravel
megold -» to work out
megold (számtanpéldát) -» to work
megold vmit -» to wrap sg up
megoldás -» accomplishment
megoldás -» answer
megoldás -» clearing up
megoldás -» expedient
megoldás -» key
megoldás -» resolving
megoldás -» resort
megoldás -» settling
megoldás -» solution
megoldás -» solving
megoldás -» tackling
megoldás -» unravelling
megoldás (csomóé) -» loosening
megoldás (csomóé) -» unbinding
megoldás (csomóé) -» undoing
megoldás (csomóé) -» unfastening
megoldás (csomóé) -» untying
megoldás (feladaté) -» answer
megoldások -» key
megoldást követelő -» insistent
megoldást talál vmire -» to get a solution to sg
megoldhatatlan -» inextricable
megoldhatatlan -» insolvable
megoldhatatlan helyzet -» deadlock
megoldhatatlan helyzet -» impasse
megoldhatatlan helyzet -» logjam
megoldhatatlan nehézségek -» inextricable difficulties
megoldható -» soluble
megoldható -» solvable
megoldhatóság -» solubility
megoldhatóság -» solvability
megoldódik -» to unravel
megoldódik -» to work out
megoldott -» unbound
megoldoz -» to unknot
megoldozott -» unbound
megolvad -» to dissolve
megolvad -» to fuse
megolvad -» to fuze
megolvad -» to thaw
megolvasás -» telling
megolvasás -» telling over
megolvaszt -» to found
megolvaszt -» to smelt
megolvasztott üveg -» metal
megoperálható -» operable
megostorozás -» flogging
megoszlás -» distribution
megoszlási hányados -» partition coefficient
megoszlik -» to split, split
megoszlik -» to split
megoszt -» to apportion
megoszt -» to divide
megoszt -» to share
megoszt -» to split, split
megoszt -» to split
megoszt vkivel -» to double up with sy
megosztás (tekercselésé) -» tapping
megoszthatatlan -» incommunicable
megosztja a kenyerét vkivel -» to eat salt with sy
megosztó -» divisive
megosztott expanziójú gép -» compound
megosztott irányzású üteg -» indirect-fire battery
megosztozik vkivel vmin -» to go snack with sy in sg
megóv -» to conserve
megóv -» to defend
megóv -» to embalm
megóv -» to protect
megóv -» to save
megóv -» to secure
megóvás -» safekeeping
megöl -» to check sy out
megöl -» to coldcock
megöl -» to cold-cock
megöl -» to deep-six
megöl -» to do for
megöl -» to do in
megöl -» to dump
megöl -» to ice
megöl -» to kill
megöl -» to martyr
megöl -» to murder
megöl -» to slay, slew, slain
megöl -» to top
megöl vkit -» to do sy to death
megöl vkit -» to knock sy off his pins
megöl vkit -» to put sy to death
megöl vkit -» to take sy out
megölel -» to cuddle
megölel -» to embrace
megölel -» to hug
megölelés -» hug
megölés -» dispatch
megöli a labdát -» to smash the ball
megöli magát -» to die by one's own hand
megöli magát -» to suicide
megöli magát -» to suicide oneself
megömleszt -» to smelt
megömlesztés -» smelt
megöntöz -» to hose
megöntöz -» to hose down
megöntöz -» to perfuse
megöntöz -» to water
megöntözi a torkát -» to wet one's whistle
megöregedés -» aging
megöregszik -» to get old
megöregszik -» to grow old
megőriz -» to preserve
megőriz -» to retain
megőriz -» to safeguard
megőriz (emlékezetben) -» to treasure
megőriz a feledéstől -» to embalm
megőrjít -» to craze
megőrjít -» to dement
megőrjít -» to distract
megőrjít -» to drive sy crazy
megőrjít -» to drive to distraction
megőrjít -» to madden
megőrjít -» to send sy crazy
megőrjít vkit -» to drive sy distracted
megőrjít vkit -» to drive sy round the bend
megőrli vki idegeit -» to jar one's nerves
megörökít -» to immortalize
megörökít -» to perpetuate
megörökít -» to record
megörökítés -» perpetuation
megőröl -» to pulp
megőrül -» to become demented
megőrül -» to crack up
megőrül -» to freak out
megőrül -» to go ape
megőrül -» to go blonkers
megőrül -» to go black
megőrül -» to go crazy
megőrül -» to go nuts
megőrül -» to go off one's head
megőrül -» to lose one's mind
megőrül -» to lose the mind
megőrül vkiért -» to be dead nuts on
megőrül vkiért -» to be dead on
megőrül vmiért -» to be dead nuts on
megőrül vmiért -» to be dead on
megőrül vmiért -» have a rage for sg
megőrült -» to be out of one's head
megörvendeztet -» to gladden
megörvendeztet -» to rejoice
megőrzés -» conservation
megőrzés -» custody
megőrzés -» preservation
megőrzés -» safekeeping
megőrzés -» trust
megőrzésre átad -» to bail
megőrzésre átad -» to trust
megőrzésre átadott -» on trust
megőrzésre átvett -» on trust
megőrzi a békét -» to wage the peace
megőrzi a hidegvérét -» to keep one's hair on
megőrzi a hidegvérét -» to save face
megőrzi a hidegvérét -» to save one's face
megőrzi a lélekjelenlétét -» to save face
megőrzi a lélekjelenlétét -» to save one's face
megőrzi a méltóság látszatát -» to save face
megőrzi a méltóság látszatát -» to save one's face
megőrzi a nyugalmát -» to keep one's hair on
megőrzi a tekintély látszatát -» to save face
megőrzi a tekintély látszatát -» to save one's face
megőrzi formáját -» to keep in shape
megőrzi hidegvérét -» to keep one's balance
megőrzi hidegvérét -» to keep one's head
megőrzi higgadtságát -» to keep one's head
megőrzi kedélyét -» to keep up one's spirits
megőrzi komolyságát -» to keep a straight face
megőrzi nyugalmát -» to keep one's balance
megőrző -» conservator
megőrző -» retentive
megőrző képesség -» retentiveness
megőrzőhely -» depository
megőszít -» to grey
megőszül -» to get grey
megőszül -» to go grey
megőszül -» to grey
megőszül -» to turn grey
megőszül -» to white
megötszöröz -» to quintuple
megötszöröződik -» to quintuple
megözvegyült -» widowed
megpányváz -» to lasso
megparancsol -» to bid, bid
megparancsol -» to command
megparancsol -» to order
megpatinásodott -» weathered
megpatkol -» to shoe, shod
megpattan -» to bust out
megpattan -» to spring, sprang, sprung
megpattanás -» bursting
megpecsételi vki sorsát -» to decide sy's fate
megpecsételi vki sorsát -» to fix sy's fate
megpecsételi vki sorsát -» to seal sy's fate
mégpedig -» namely
mégpedig -» viz.
megpenderül -» to wheel about
megpenderül -» to wheel round
megpendít -» to twang
megpenészedés -» mouldering
megpenészedik -» to mildew
megpenészít -» to mildew
megperdít -» to spin, span, spun
megperdít -» to spin, spun
megperdítés -» whirl
megperdül -» to spin, span, spun
megperdül -» to spin, spun
megperdülés -» whirl
megperzsel -» to excoriate
megperzsel -» to scorch
megperzsel -» to singe
megperzselés -» excoriation
megperzselés -» scorch
megperzselés -» singe
megperzselődés -» scorch
megperzselődik -» to scorch
megperzselt -» scorched
megperzselt fű -» burnt-out grass
megpihen -» to take some relaxation
megpihentet -» to wind
megpillant -» to behold, beheld
megpillant -» to clap one's eyes on
megpillant -» to glimpse
megpillant -» to set one's eyes on
megpillant -» to sight
megpillant -» to spy
megpillantja a szárazföldet -» to raise land
megpipál -» to check
megpipál -» to tally
megpipázás -» tally
megpipázás -» ticking
megpirongat -» to sit on
megpirongat -» to sit upon
megpirosodik -» to ruddy
megpirul -» to toast
megpiszkálja a tüzet -» to give the fire a stir
megpiszkálja vkinek a memóriáját -» to jog sy's memory
megpofoz vkit -» to beat sy's ear down
megpofoz vkit -» to box sy's ear
megposhad -» to stale
megpöccint -» to flick
megpörget -» to whirl
megpörköl -» to singe
megpörkölés -» scorch
megpörkölődés -» scorch
megpörkölődik -» to scorch
megpróbál -» to attempt
megpróbál -» to essay
megpróbál -» to offer
megpróbál -» to try
megpróbál megtenni vmit -» to hazard doing sg
megpróbál vmit -» have a bash at sg
megpróbál vmit -» have a fling at sg
megpróbál vmit -» have a go at sg
megpróbál vmit -» have a pop at sg
megpróbál vmit -» have a shot at sg
megpróbál vmit -» have a try at sg
megpróbál vmit -» to make a shot at sg
megpróbál vmit -» to take a pop at sg
megpróbál vmit -» to take a fling at sg
megpróbálás -» trying
megpróbálkozik vmivel -» have a crack at sg
megpróbálkozik vmivel -» have a smack at sg
megpróbálkozik vmivel -» have a thwack at sg
megpróbálkozik vmivel -» have a whack at sg
megpróbálkozik vmivel -» have a fling at sg
megpróbálkozik vmivel -» to take a fling at sg
megpróbálkozik vmivel -» to try one's hand at sg
megpróbálom -» I'm willing to give it a whirl
megpróbálta kiszabadítani a kezét -» he tried to get his hand loose
megpróbáltam szóhoz jutni -» I tried to get in a word
megpróbáltam szóhoz jutni -» I tried to put in a word
megpróbáltatás -» cross
megpróbáltatás -» ordeal
megpróbáltatás -» racket
megpróbáltatás -» scourge
megpróbáltatás -» stress
megpróbáltatás -» trial
megpróbáltatás -» tribulation
megpuhít -» to soften
megpuhul -» to soften
megpukkad (nevetéstől) -» to rive, rived, riven
megpumpol -» to rush
megpumpol vkit -» to tap sy for money
megpuszil -» to peck
megrabol -» to pirate
megrág -» to chew
megrág -» to masticate
megragad -» to apprehend
megragad -» to bite, bit, bitten
megragad -» to catch, caught
megragad -» to catch a hold of
megragad -» to catch a-hold of
megragad -» to clasp
megragad -» to claw
megragad -» to clench
megragad -» to clutch
megragad -» to embrace
megragad -» to fasten on
megragad -» to fasten upon
megragad -» to grab
megragad -» to grip
megragad -» to pounce
megragad -» to seize
megragad -» to seize on
megragad -» to snatch
megragad -» to tackle
megragad -» to take, took, taken
megragad (figyelmet) -» to capture
megragad vkit -» to catch hold of sy
megragad vkit -» to lay hold of sy
megragad vkit -» to take hold of sy
megragad vmit -» to catch hold of sg
megragad vmit -» to get hold of sg
megragad vmit -» to grab at sg
megragad vmit -» to grab for sg
megragad vmit -» to lay hands on sg
megragad vmit -» to lay hold of sg
megragad vmit -» to pounce on sg
megragad vmit -» to prey on sg
megragad vmit -» to prey upon sg
megragad vmit -» to seize hold of sg
megragad vmit -» to take hold of sg
megragadás -» clutch
megragadás -» grab
megragadás -» grasp
megragadás -» grip
megragadás -» seizure
megragadás -» tackle
megragadja a képzeletet -» to seize the imagination
megragadja a lehetőséget -» to snatch at the chance
megragadja az alkalmat -» to catch on
megragadja az alkalmat -» to seize the opportunity
megragadja az alkalmat -» to seize the occasion
megragadja az alkalmat -» to snatch the opportunity
megragadja az alkalmat -» to snatch at the chance
megragadja az alkalmat -» to take an opportunity
megragadja az alkalmat -» to take the opportunity
megragadja az alkalmat vmi megtételére -» to seize occasion to do sg
megragadja az alkalmat vmi megtételére -» to take the occasion to do sg
megragadja vminek az értelmét -» to get the hang of it
megragadó -» fascinating
megragadt -» stuck
megrágalmaz -» to libel
megrágalmaz -» to malign
megrágalmaz -» to slander
megrágalmaz -» to spatter
megrágalmaz -» to splatter
megragaszt -» to gum
megrajzol -» to design
megrajzol -» to sketch
megrak -» to burden
megrak -» to heap
megrak -» to load
megrak -» to load up
megrak -» to pile
megrak -» to pile on
megrak -» to pile up
megrak -» to spank
megrak -» to stow
megrakás -» charging
megrakja a bendőjét -» to coal up
megrakott -» fraught
megrakott -» heavy-laden
megrakott -» laden
megrakott -» loaded
megrakott asztal -» groaning boards
megrakott asztalok -» groaning boards
megráncosít -» to shrivel
megráncosodás -» shrivelling
megráncosodik -» to become lined
megráncosodik -» to shrivel up
megráncosodik -» to shrivel
megrándít -» to crick
megrándít -» to sprain
megrándít -» to strain
megrándul -» to flinch
megrándul az arca -» to wince
megrándulás -» jerk
megrándult -» strained
megránt -» to flip
megránt -» to give a pull
megránt -» to jerk
megránt -» to pluck at
megránt -» to pull
megránt -» to twitch
megránt -» to yank
megrántás -» hitch
megrántás -» pull
megrántás -» tug
megrántja a csengőt -» to give a pull at the bell
megráz -» to convulse
megráz -» to jig
megráz -» to jolt
megráz -» to shake, shook, shaken
megráz -» to shock
megrázás -» shake
megrázkódás -» concussion
megrázkódás -» shake
megrázkódik -» to shatter
megrázkódtat -» to concuss
megrázkódtat -» to convulse
megrázkódtat -» to judder
megrázkódtat -» to rock
megrázkódtat -» to shake, shook, shaken
megrázkódtat -» to shatter
megrázkódtat -» to shock
megrázkódtatás -» concussion
megrázkódtatás -» convulsion
megrázkódtatás -» jar
megrázkódtatás -» jolt
megrázkódtató -» concussive
megrázkódtató -» jarring
megrázó -» staggering
megrázó -» tragic
megrázóan -» staggeringly
megrázza a csengőt -» to ring the bell
megrázza az áram -» to get an electric shock
megrebben -» to quitter
megrebben -» to quiver
megrebben a szeme -» to bat the eyes
megreformál -» to reform
megreformál -» to shape up
megreformálás -» reformation
megreformált hitelveket hirdető mozgalom -» neologism
megreformált vallási felfogást hirdető mozgalom -» neologism
megregényesít -» to novelize
megreked -» to bog
megreked -» to bog down
megreked -» to get bogged
megreked -» to get bogged down
megreked -» to get lodged
megreked -» to stagnate
megreked -» to stall
megreked -» to stick, stuck
megreked -» to stick in
megreked -» to stop in mid career
megreked a sárban -» to founder in the mire
megrekedés -» choking
megrekontráz -» to redouble
megremeg -» to judder
megremeg -» to quitter
megremeg -» to quiver
megremeg -» to thrill
megremegtet -» to shake, shook, shaken
megrémít -» to aghast
megrémít -» to alarm
megrémít -» to appal
megrémít -» to appall
megrémít -» to bewilder
megrémít -» to dismay
megrémít -» to fright
megrémít -» to frighten
megrémít -» to scare
megrémít -» to shock
megrémül -» to be appalled
megrémül -» to boggle
megrémül -» to get frightened
megrémül -» to take a fright
megrémül vmi láttára -» to be appalled at the sight of sg
megrémül vmi miatt -» to be alarmed at sg
megrémül vmi miatt -» to be alarmed at
megrémül vmitől -» to take alarm at sg
megrémült -» afeard
megrémült -» aghast
megrémült -» dumbfounded
megrémült -» panic-stricken
megrémült -» panic-struck
megrendel -» to bespeak, bespoke, bespoken
megrendel -» to book
megrendel -» to commission
megrendel -» to order
megrendel -» to place an order
megrendel egy helyet -» to book a seat
megrendelés -» order
megrendelés -» purchase order
megrendelést ad -» to commission
megrendelői utasítás -» specific terms of reference
megrendelőlap -» order sheet
megrendez -» to stage
megrendezett -» stagey
megrendezett -» stagy
megrendít -» to concuss
megrendít -» to shake, shook, shaken
megrendít -» to shock
megrendíthetetlenül ragaszkodik az álláspontjához -» to stick unabashed to one's opinion
megrendíthetetlenül ragaszkodik a nézetéhez -» to stick unabashed to one's opinion
megrendíti a bizalmát vmiben -» to shake one's faith in sg
megrendítő -» jarring
megrendítő -» poignant
megrendítő -» shocking
megrendítően -» shockingly
megrendülés -» hunting
megrendülés -» jar
megrendült -» aghast
megrendülten hallja hogy -» to be shocked to hear that
megrenget -» to rock
megreped -» to flaw
megreped -» to spring, sprang, sprung
megrepedés -» bursting
megrepedt -» cracked
megrepedt -» wrung
megrepeszt -» to flaw
megrepeszt -» to spring, sprang, sprung
megrepesztett -» riven
megrészegít -» to befuddle
megrészegít -» to fuddle
megrészegít -» to inebriate
megrészegít -» to intoxicate
megreszkíroz vmit -» to chance one's arm
megreszkíroz vmit -» have a bash at sg
megrettent -» to dread
megrezzen -» to quitter
megrezzen -» to quiver
megrezzen -» to wince
megrezzenés -» wince
megriad -» to start
megriadás -» jump
megriadás -» start
megriadás -» starting
megriaszt -» to scare
megriaszt -» to shock
megritkít -» to attenuate
megritkít (vadállományt) -» to overshoot, overshot
megritkul -» to become scarce
megritkul -» to rarefy
megró -» to censure
megró -» to pull up
megró -» to reprehend
megró -» to reprove
megró vkit -» to haul sy over the coals
megroggyant szék -» lopsided chair
megrohamoz -» to assail
megrohamoz -» to charge
megrohamoz -» to rush
megrohamoz -» to storm
megrohan -» to infest
megrohan -» to jump upon
megrohan -» to make a dash at
megrohan -» to mob
megrohan -» to raid
megrohan -» to rush
megrohan vkit -» to descend on sy
megrohanás -» raid
megrohanás -» run
megrohanás -» storm
megrohanja az aranymezőket -» to rush for gold
megrohanták a bankot -» there was a run on the bank
megrohaszt -» to addle
megrohaszt -» to fester
megrokkan a lába -» to founder
megromlani hagy -» to fault
megromlás -» corruption
megromlás -» depravation
megromlás -» deterioration
megromlás -» impairment
megromlás -» mouldering
megromlik -» to addle
megromlik -» to blow, blew, blown
megromlik -» to corrupt
megromlik -» to deteriorate
megromlik -» to go bad
megromlik -» to go off
megromlik -» to go pot
megromlik -» to perish
megromlik -» to spoil, spoilt
megromlik -» to taint
megromlott -» depraved
megrongál -» to blemish
megrongál -» to damage
megrongál -» to impair
megrongál -» to injure
megrongál -» to mar
megrongál -» to mutilate
megrongál -» to waste
megrongálás -» impairment
megrongálódás -» waste
megrongálódott -» injured
megrongáltság -» disrepair
megront -» to debauch
megront -» to deprave
megront -» to deteriorate
megront -» to hex
megront -» to pervert
megront -» to stain
megront -» to taint
megront -» to violate
megront -» to warp
megrontás -» corruption
megrontás -» depravation
megrontás -» impairment
megrontható -» debauchable
megrontó -» corruptive
megrontó -» debaucher
megrontott -» depraved
megrontotta -» he did her wrong
megrostál -» to bolt
megrostál -» to riddle
megrothad -» to fester
megrothad -» to go bad
megrothad -» to putrefy
megrothad -» to rot
megrothaszt -» to putrefy
megrothaszt -» to rot
megrovás -» black mark
megrovás -» censure
megrovás -» rating
megrovás -» reprehension
megrovás -» ticking
megrovást érdemlő -» reprehensible
megrozsdásít -» to rust
megrozsdásodik -» to get rusty
megrozsdásodik -» to rust
megrögzít -» to engrain
megrögzít -» to ingrain
megrögzít -» to stereotype
megrögzött -» compulsive
megrögzött -» confirmed
megrögzött -» habitual
megrögzött -» hardcore
megrögzött -» incorrigible
megrögzött -» ingrained
megrögzött -» out-and-out
megrögzött -» rooted
megrögzött agglegényből lett fiatal férj -» benedick
megrögzött agglegényből lett fiatal férj -» benedict
megrögzött bűn -» besetting sin
megrögzött gazember -» unmitigated blackguard
megrögzött gazember -» unmitigated rascal
megrögzött gazember -» unmitigated scoundrel
megrögzött hiba -» besetting sin
megrögzött tudatlanság -» crusted ignorance
megrögzöttség -» compulsiveness
megrökönyödés -» bewilderment
megrökönyödés -» consternation
megrökönyödött -» dumbfounded
megrökönyödöttség -» perplexity
megrövidít -» to abridge
megrövidít -» to cut down
megrövidít -» to garble
megrövidít -» to wrong
megrövidít vkit vmivel -» to wrong sy of sg
megrövidített műsor -» quickie
megrövidített műsor -» quicky
megrövidíti a lépést -» to shorten the stride
megrövidülés -» tort
megrúg -» to hoof
megrúg -» to kick
megrúg -» to toe
megrúg vkit -» to give sy a kick
megrugdal -» to boot
megruház -» to lather
megruház vkit -» to give sy a thrashing
megsajnál -» to commiserate
megsajnál -» to pity
megsárgít -» to yellow
megsárgul -» to go yellow
megsárgul -» to turn yellow
megsárgul -» to yellow
megsárgul (papír) -» to fox
megsarkal -» to tap
megsarkal (cipőt) -» to heel
megsarkalás -» reheeling
megsarkantyúz -» to spur
megsavanyít -» to acetify
megsavanyít -» to sour
megsavanyít vmit -» to turn sg sour
megsavanyodik -» to go sour
megsavanyodik -» to sour
megsavanyodik -» to turn foxy
megsavanyodik -» to turn sour
megsavanyodva -» sourly
megsebesít -» to gore
megsebesít -» to hurt, hurt
megsebesít -» to injure
megsebesít -» to traumatize
megsebesít -» to wound
megsebesített -» winged
megsebesül -» to be wounded
megsebez -» to bruise
megsebez vkit -» to inflict a wound upon sy
megsebzett -» stricken
megsebzi vki büszkeségét -» to pique
megsegít -» to aid
megsegít -» to set up
megsegít -» to succour
megsegít vkit -» to give sy a leg up
megsegítés -» furtherance
megsegítésére megy vkinek -» to go to sy's relief
megsejt -» to divine
megsejt -» to foresee, foresaw, foreseen
megsejt -» to smoke
megsejtés -» forecast
megsejtés -» prescience
megsemmisít -» to annul
megsemmisít -» to cancel
megsemmisít -» to destroy
megsemmisít -» to disfigure
megsemmisít -» to eliminate
megsemmisít -» to eradicate
megsemmisít -» to exterminate
megsemmisít -» to nip
megsemmisít -» to null
megsemmisít -» to nullify
megsemmisít -» to override, -rode, -ridden
megsemmisít -» to override, overrode, overridden
megsemmisít -» to overwhelm
megsemmisít -» to put to rout
megsemmisít -» to repeal
megsemmisít -» to reverse
megsemmisít -» to rout
megsemmisít -» to set aside
megsemmisít -» to undo, undid, undone
megsemmisít vkit -» to give sy a trouncing
megsemmisít vkit -» to knock sy off his perch
megsemmisítés -» annulment
megsemmisítés -» destruction
megsemmisítés -» dissolution
megsemmisítés -» eradication
megsemmisítés -» extermination
megsemmisítés -» liquidation
megsemmisítés -» obliteration
megsemmisítés -» repeal
megsemmisítés -» wrecking
megsemmisített -» prostrate
megsemmisítő -» crushing
megsemmisítő -» overwhelming
megsemmisítő -» smashing
megsemmisítő -» wrecking
megsemmisítő csapás -» body blow
megsemmisítő győzelem -» smashing victory
megsemmisítő győzelmet arat vki felett -» to clobber
megsemmisítő pillantást vet vkire -» to cast a withering glance at sy
megsemmisítő tekintet -» withering look
megsemmisítő tűz -» band of fire
megsemmisítő ütés -» piledriver
megsemmisülés -» consummation
megsemmisülés -» destruction
megsemmisülés -» doom
megsemmisülés -» wrecking
megsért -» to affront
megsért -» to break, broke, broken
megsért -» to contravene
megsért -» to gall
megsért -» to harm
megsért -» to hurt, hurt
megsért -» to injure
megsért -» to insult
megsért -» to mortify
megsért -» to offend
megsért -» to offend against
megsért -» to outrage
megsért -» to violate
megsért -» to wound
megsért -» to wrong
megsért vkit -» to give offence to sy
megsért vkit -» to give offense to sy
megsértés -» breach
megsértés -» contravention
megsértés -» violation
megsértett -» affronted
megsérti vki büszkeségét -» to pique
megsérti vki hiúságát -» to pique
megsértődik -» to be aggrieved
megsértődik -» to be in a huff
megsértődik -» to cut up rough
megsértődik -» to cut up rusty
megsértődik -» to feel aggrieved
megsértődik -» to get peeved
megsértődik -» to get shirty
megsértődik -» to get sore
megsértődik -» to turn rusty
megsértődik vmi miatt -» to be offended at sg
megsértődik vmi miatt -» to take sg amiss
megsértődik vmin -» to be miffed at sg
megsértődik vmin -» to miff at sg
megsértődik vmin -» to take offence at sg
megsértődik vmin -» to take offense at sg
megsértődik vmin -» to take sg ill
megsértődött -» huffy
megsértődött -» peeved
megsérül -» to be injured
megsérül -» to bruise
megsérül -» to get injured
megsimogat -» to fondle
megsirat -» to bemoan
megsirat -» to bewail
megsirat -» to mourn
megskalpol -» to scalp
megsóderol vkit vmire -» to sucker sy into sg
megsokszoroz -» to multiply
megsokszorozódik -» to multiply
megsóz -» to salt
megsörétez -» to pepper
megsötétedett és kihűlt tea -» husband's tea
megsötétedik -» to darken
megspékel -» to bard
megspékel -» to lard
megspórol -» to save
megstíröl -» to eyeball
megstoppol -» to close a hole
megsuhint -» to swish
megsuhint -» to whisk
megsuhogtat -» to brandish
megsuhogtatás -» brandish
megsúrol -» to scrub
megsüketít -» to deafen
megsüketít -» to din
megsüketülés (kristályé) -» burnout
megsüketült kristálydetektor -» dead crystal
megsürgönyöz -» to telegraph
megsürgönyöz -» to wire
megsűrűsödik -» to densify
megsüt -» to cook
megszab -» to condition
megszab -» to dictate
megszab -» to fix
megszab -» to set, set
megszabadít -» to deliver
megszabadít -» to disentangle
megszabadít -» to ease
megszabadít -» to exonerate
megszabadít -» to free
megszabadít -» to liberate
megszabadít -» to quit, quit
megszabadít -» to quit
megszabadít -» to rescue
megszabadít -» to rid
megszabadít -» to rid, rid
megszabadít -» to weed out
megszabadít vkit a pénztárcájától -» to ease sy of sy's purse
megszabadít vkit vkitől -» to take sy off sy's hands
megszabadít vkit vmitől -» to ease sy of sg
megszabadít vkit vmitől -» to ease sy from sg
megszabadít vkit vmitől -» to relieve sy of sg
megszabadít vmitől -» to ease from sg
megszabadít vmitől -» to ease of sg
megszabadítás -» deliverance
megszabadítás -» liberation
megszabadítás -» rescue
megszabadító -» saver
megszabadul -» to be quit of
megszabadul -» to dispose
megszabadul -» to make a clear sweep of sg
megszabadul -» to shake off
megszabadul -» to throw off
megszabadul -» to unload
megszabadul vkitől -» to see the back of sy
megszabadul vkitől -» to see the last of sy
megszabadul vmitől -» to be rid of sg
megszabadul vmitől -» to deep-six
megszabadul vmitől -» to get rid of sg
megszabadul vmitől -» to get sg off one's hand
megszabadul vmitől -» have off one's hands
megszabadul vmitől -» to jettison
megszabadul vmitől -» to shuffle off
megszabadulás -» acquittance
megszabadulás -» getting off
megszabadulás (vmitől) -» disposal
megszabadulás vmitől -» riddance
megszabadult vmitől -» to be clear of sg
megszaggat -» to jag
megszaggat -» to tear, tore, torn
megszagol -» to nose
megszagol -» to smell, smelt
megszagol -» to smell
megszagol vmit -» to take a smell at sg
megszakad -» to break, broke, broken
megszakad -» to discontinue
megszakad (rádióadás) -» to go off the air
megszakad (szív) -» to rive, rived, riven
megszakad a szíve -» to die of a broken heart
megszakadás -» break
megszakadás -» wrecking
megszakadt -» wrung
megszakít -» to break, broke, broken
megszakít -» to break off
megszakít -» to cut off
megszakít -» to intermit
megszakítás -» adjournment
megszakítás -» breach
megszakítás -» break
megszakítás -» hiatus
megszakítás -» intermission
megszakítás -» intermittence
megszakítás -» making and breaking
megszakítás -» pause
megszakítás -» suspense
megszakítás -» suspension
megszakítás nélkül -» at a stretch
megszakítás nélkül -» right on end
megszakítás nélkül -» straight on end
megszakítás nélkül -» together
megszakítás nélkül -» without break
megszakítás nélküli -» perpetual
megszakítás nélküli -» uninterrupted
megszakításokkal -» in spots
megszakításokkal -» intermittently
megszakításokkal működő -» intermittent
megszakításokkal utazik -» to travel by easy stages
megszakításos -» intermittent
megszakítatlan -» uninterrupted
megszakítja az áramkört -» to break the circuit
megszakítja az áramkört -» to open the circuit
megszakító -» interceptor
megszakító -» interruptory
megszakító -» interrupter
megszakított -» intermittent
megszakított gyűrődés -» distributive fault
megszakított rétegződés -» distributive fault
megszakítva -» intermittently
megszalad -» to retreat
megszalad -» to run for
megszalad vkinek -» to make it
megszalad vkinek -» to make it big
megszalaszt vkit -» to get sy on the run
megszáll -» to lodge
megszáll -» to obsess
megszáll -» to possess
megszáll vhol -» to put up
megszálló -» invader
megszállók csizmája alatt nyög -» to be under the heels of the invader
megszállott -» cacodaemon
megszállott -» cacodemon
megszállott -» compulsive
megszállott -» obsessed
megszállott -» obsessive
megszállott -» possessed
megszállottan -» obsessively
megszállottja vminek -» fiend
megszállottja vminek -» have a subject on the brain
megszállottja vminek -» have sg on the brain
megszállottság -» compulsiveness
megszállottság -» obsession
megszállottság -» possession
megszámlál -» to count
megszámlál -» to number
megszámlálás -» count
megszámlálatlan -» uncounted
megszámlálhatatlan -» no end of
megszámlálhatatlan -» numberless
megszámlálhatatlan -» uncountable
megszámlálhatatlan -» uncounted
megszámlálhatatlan -» without number
megszámol -» to add up
megszámol -» to count
megszámol -» to number
megszámol -» to tally
megszámol vmit -» to keep count of sg
megszámolás -» telling
megszámolás -» telling over
megszámolatlan -» uncounted
megszámolhatatlan -» uncountable
megszámolhatatlan -» uncounted
megszámolja híveit -» to count noses
megszámolja híveit -» to tell noses
megszámolja követőit -» to count noses
megszámolja követőit -» to tell noses
megszámoz -» to number
megszán -» to commiserate
megszán -» to pity
megszán vkit -» to commiserate sy
megszaporázza lépteit -» to put on the pace
megszárad -» to dry
megszárnyaz (madarat) -» to wing
megszárnyazott -» winged
megszavaz -» to pass
megszavaz -» to vote
megszedi magát -» to feather one's nest
megszedi magát -» to line one's pocket
megszédít -» to giddy
megszédít -» to panic
megszedte magát -» he struck it rich
megszédült -» giddy
megszédült a hatalomtól -» giddy with power
megszeg -» to breach
megszeg -» to break, broke, broken
megszeg -» to contravene
megszeg -» to disobey
megszeg -» to infringe
megszeg -» to offend against
megszeg -» to transgress
megszeg -» to violate
megszegel -» to clench
megszegel -» to clinch
megszegel -» to peg
megszegés -» breach
megszegés -» contravention
megszegés -» infraction
megszegés -» transgression
megszegés -» violation
megszegés (kenyéré) -» first cut
megszegés vminek -» default on sg
megszegez -» to peg
megszegez -» to pin
megszegez -» to spike
megszegi a szavát -» to break one's word
megszegi a szavát -» to renege
megszegi a szavát -» to renegue
megszegi esküjét -» to break a vow
megszegi fogadalmát -» to break a vow
megszégyenít -» to abash
megszégyenít -» to affront
megszégyenít -» to disgrace
megszégyenít -» to dishonor
megszégyenít -» to dishonour
megszégyenít -» to humble
megszégyenít -» to shame
megszégyenít vkit -» to disfigure
megszégyenít vkit -» to put sy to shame
megszégyenítés nélkül -» unabashed
megszégyenítő -» ignominious
megszégyenítően -» ignominiously
megszégyenítve -» ashamed
megszégyenül -» to lose face
megszégyenülve -» ashamed
megszelídít -» to cow
megszelídít -» to domesticate
megszelídít -» to tame
megszelídít -» to tame down
megszelídítetlen -» tameless
megszelídített -» tame
megszelídített állapot -» domesticity
megszelídíthetetlen -» tameless
megszelídíthetetlen -» untameable
megszelídíthető -» tameable
megszelídül -» to pipe down
megszelídül -» to tame down
megszemélyesít -» to personalize
megszemélyesít -» to personate
megszemélyesít -» to personify
megszemélyesít vkit -» to bear the person of sy
megszemélyesít vkit -» to impersonate
megszemélyesítés -» impersonation
megszemélyesítés -» personalization
megszemélyesítés -» personation
megszemélyesítés -» personification
megszemélyesített tőke -» personified capital
megszemélyesítő -» impersonator
megszemlél -» to inspect
megszemlél -» to look at
megszemlél -» to muster
megszemlél -» to reconnoitre
megszentel -» to bless, blest
megszentel -» to bless
megszentel -» to consecrate
megszentel -» to hallow
megszentel -» to sanctificate
megszentel -» to sanctify
megszentelés -» consecration
megszentelés -» sanctification
megszentelő -» sanctifier
megszentelő kegyelemállapotban való megmaradás -» perseverance
megszentelt -» consecrate
megszentelt -» consecrated
megszentelt -» hallowed
megszentelt -» holy
megszentelt -» sacred
megszentelt -» sainted
megszentelt -» sanctified
megszentelt föld -» hallowed ground
megszentesülés -» sanctification
megszentségtelenít -» to desecrate
megszentségtelenít -» to profane
megszentségtelenít -» to violate
megszentségtelenítés -» desecration
megszentségtelenített -» desecreted
megszentségtelenítő -» desecrator
megszépít -» to glorify
megszeplősödik -» to freckle
megszeret -» to take to
megszeret vkit -» to become attached to sy
megszeret vkit -» to take a liking for sy
megszeret vkit -» to take a liking to sy
megszerettem -» I came to like him
megszerettet -» to endear
megszerez -» to acquire
megszerez -» to attain
megszerez -» to corral
megszerez -» to evict
megszerez -» to gain
megszerez -» to get, got
megszerez -» to procure
megszerez -» to purchase
megszerez -» to secure
megszerez -» to seize
megszerez -» to take, took, taken
megszerez -» to take out
megszerez vmit -» to enter into possession of sg
megszerez vmit -» to get hold of sg
megszerez vmit -» to get on to sg
megszerez vmit -» to take possession of sg
megszerezhetetlen -» unobtainable
megszerezhetetlen számomra -» it is beyond my reach
megszerezhetetlen számomra -» it is out of my reach
megszerezhető -» available
megszerezhető -» obtainable
megszerkeszt -» to design
megszerkeszt -» to devise
megszerkeszt -» to draft
megszerkeszt -» to engross
megszerkeszt -» to frame
megszerkesztés -» design
megszerkesztés -» engrossment
megszerkesztés -» phrasing
megszerkesztő -» drafter
megszerkesztő -» engrosser
megszervez -» to fix up
megszerzés -» acquisition
megszerzés -» attainment
megszerzés -» getting
megszerzés -» procuration
megszerzés -» procurement
megszerzi a jogi személyiség jellegét -» to acquire legal status
megszid -» to rebuke
megszid -» to row
megszid -» to scold
megszid -» to strafe
megszid -» to tick off
megszid vkit -» to coach sy up
megszid vkit -» to haul sy over the coals
megszigonyoz -» to harpoon
megszigonyoz -» to spear
megszigorít -» to clamp down on sg
megszilárdít -» to cement
megszilárdít -» to confirm
megszilárdít -» to congeal
megszilárdít -» to consolidate
megszilárdít -» to firm
megszilárdít -» to set, set
megszilárdít -» to solidify
megszilárdít -» to steady
megszilárdítás -» congelation
megszilárdítás -» solidification
megszilárdul -» to become solid
megszilárdul -» to congeal
megszilárdul -» to consolidate
megszilárdul -» to firm
megszilárdul -» to set, set
megszilárdul -» to solidify
megszilárdul -» to stiffen
megszilárdul (védelmi vonal) -» to settle down
megszilárdulás -» congelation
megszilárdulás -» setting
megszilárdulás -» solidification
megszilárdult anyag -» congelation
megszilenciumoz -» to silence
megszimatol -» to smell, smelt
megszimatol -» to smell
megszimatol -» to sniff
megszimatol -» to wind
megszimatol vmit -» to get wind of sg
megszitál -» to sift
megszívat -» to suck sy in
megszívat vkit -» to shit on sy
megszívlel vmit -» to give heed to sg
megszívlel vmit -» to pay heed to sg
megszokás -» shakedown
megszokik -» to get acclimatized
megszokik vagy megszökik -» sink or swim
megszokik vmit -» to fall into a habit
megszokik vmit -» to get into the habit of sg
megszokik vmit -» to get used to sg
megszokja a sablont -» to settle into a rut
megszokja a sablont -» to sink into a rut
megszokott -» accustomed
megszokott -» common
megszokott -» common or garden
megszokott -» conventional
megszokott -» everyday
megszokott -» familiar
megszokott -» general
megszokott -» groovy
megszokott -» habitual
megszokott -» recognized
megszokott -» regular
megszokott -» routine
megszokott -» stock
megszokott -» wont
megszokott -» wonted
megszokott dolog! -» it's all in the day's work!
megszokott kerékvágás -» rut
megszokott kerékvágásban halad -» to move in a rut
megszokott munka -» routine
megszokott útvonal -» track
megszokottá válik -» to wear off
megszoktam -» it's a habit with me
megszoktat -» to acclimatize
megszól -» to scandalize
megszólalásig hasonlít vkire -» to be a dead ringer for sy
megszólalásig hasonló -» express image
megszólalásig hasonló arckép -» near portrait
megszólaltat -» to bring out
megszólaltat -» to sound
megszólaltat -» to wind, wound
megszólaltatja a harangokat -» to chime the bells
megszólaltatja a szirénát -» to sound a blast
megszólaltatja a vészcsengőt -» to ring the alarm
megszólít -» to accost
megszólít -» to address
megszólítás -» form of address
megszólítás -» invocation
megszólítás -» salutation
megszólítás -» style
megszólító eset -» vocative
megszólító eset -» vocative case
megszomorít -» to distress
megszoptat -» to give a suck
megszoptat -» to suckle
megszór vmit vmivel -» to scatter sg with sg
megszórás -» perfusion
megszorít -» to confine
megszorít -» to limit
megszorít -» to pinch
megszorít -» to press
megszorít -» to put on
megszorít -» to restrict
megszorít -» to screw
megszorít -» to stint
megszorít -» to tighten
megszorít vkit -» to be hard upon sy
megszorít vkit -» to run sy hard
megszorítás -» restraint
megszorítás -» restriction
megszorítás -» squeeze
megszorítás -» stipulation
megszorítás -» stringency
megszorítások -» austerity
megszorult -» stringent
megszorultság -» stringency
megsző -» to drape
megszökés -» escape
megszökés -» getting away
megszökik -» to bolt
megszökik -» to bust out
megszökik -» to defect
megszökik -» to desert
megszökik -» to escape
megszökik -» to flee, fled
megszökik -» to fly, flew, flown
megszökik -» to get away
megszökik -» to make one's escape
megszökik -» to make tracks
megszökik -» to run away
megszökik -» to skedaddle
megszökik -» to skip off
megszökik -» to slip
megszökik üldözői elől -» to escape pursuit
megszökik vkivel -» to go off with sy
megszökik vkivel -» to run away with sy
megszökik vkivel -» to run off with sy
megszökött -» runaway
megszöktet -» to let out
megszöktet vkit -» to run away with sy
megszöktet vkit -» to run off with sy
megszövegez -» to formulate
megszövegez -» to word
megszövegezés -» formulation
megszúr -» to prick
megszületik -» to be born
megszületik -» to come into existence
megszületik -» to spring into existence
megszűnés -» cessation
megszűnés -» lapse
megszűnés -» let-up
megszűnés -» termination
megszűnik -» to be no more
megszűnik -» to break off
megszűnik -» to cease
megszűnik -» to end
megszűnik -» to fold
megszűnik -» to give up
megszűnik -» to leave off
megszűnik -» to peter out
megszüntet -» to abolish
megszüntet -» to cease
megszüntet -» to dissolve
megszüntet -» to do away with
megszüntet -» to end
megszüntet -» to extinguish
megszüntet -» to lift
megszüntet -» to raise
megszüntet -» to terminate
megszüntet -» to unmake, unmade
megszüntet vmit -» to make an end of sg
megszüntet vmit -» to put an end to sg
megszüntetés -» abolition
megszüntetés -» annulment
megszüntetés -» cessation
megszüntetés -» doing-away
megszüntetés -» liquidation
megszüntetés -» stoppage
megszüntetése vminek -» doing-away with sg
megszünteti a bércsökkentést -» to restore the cuts
megszünteti a járadékot -» to cut off supplies
megszünteti a kapcsolatot -» to sever connection
megszünteti a zsebpénzt -» to cut off supplies
megszűr -» to defecate
megszűr -» to strain
megszürkül -» to grey
megtagad -» to deny
megtagad -» to disavow
megtagad -» to disown
megtagad -» to put back
megtagad -» to recant
megtagad -» to refuse
megtagad -» to renounce
megtagad -» to repudiate
megtagad -» to withhold, withheld
megtagad magától vmit -» to deny oneself sg
megtagad magától vmit -» to grudge oneself sg
megtagad vmit vkitől -» to stint sy of sg
megtagadás -» abnegation
megtagadás -» denial
megtagadás -» disavowal
megtagadás -» forswearing
megtagadás -» negative
megtagadás -» non-compliance
megtagadás -» recantation
megtagadás -» renouncement
megtagadás -» renunciation
megtagadás -» repudiation
megtagadja álláspontját -» to recant
megtagadja elméletét -» to recant
megtagadja esküjét -» to recant one's vows
megtagadja véleményét -» to recant
megtagadja vki bebocsátását -» to refuse sy's admittance
megtakarít -» to lay aside
megtakarít -» to lay by
megtakarít -» to save
megtakarít -» to spare
megtakarítás -» balance in hand
megtakarítás -» economy
megtakarítás -» saving
megtakarítás -» savings
megtakarító -» saver
megtakarított összeg -» lay-by
megtakarított pénz -» lay-by
megtakarított pénzecske -» scraping
megtalál -» to find, found
megtalál -» to seek out
megtalálás -» finding
megtalálás -» recovery
megtalálja a baj okát -» to get at the roof of the trouble
megtalálja a helyes hangot -» to strike the right note
megtalálja a kivezető utat -» to find one's bearings
megtalálja a kivezető utat -» to get one's bearings
megtalálja a megoldást -» to find one's bearings
megtalálja a megoldást -» to get one's bearings
megtalálja a nyomait -» to trace back
megtalálja a számítását vmiben -» to find one's account in sg
megtalálja egyensúlyát -» to recover one's balance
megtalálja lelki egyensúlyát -» to recover one's balance
megtalálja nyomait -» to trace
megtalálja vkinek a gyenge pontját -» to find sy's weak spot
megtalálja vminek a nyitját -» to find the clue to sg
megtalálja vminek a nyitját -» to get the clue to sg
megtaláló -» finder
megtalpal -» to tap
megtámad -» to advance against
megtámad -» to assail
megtámad -» to assault
megtámad -» to attack
megtámad -» to charge
megtámad -» to combat
megtámad -» to contest
megtámad -» to go for
megtámad -» to impugn
megtámad -» to raid
megtámad -» to seize
megtámad -» to set about
megtámad -» to top off
megtámad -» to wade in
megtámad vkit -» to charge at sy
megtámad vkit -» to wade into sy
megtámadás -» impugnment
megtámadás -» offence
megtámadás -» offense
megtámadhatatlan -» impugnable
megtámadhatatlan -» invulnerable
megtámadhatatlan -» unimpeachable
megtámadhatóvá válás -» infection
megtámadja az ellenséget -» to engage the enemy
megtámaszt -» to prop
megtámaszt -» to prop up
megtámaszt -» to stanchion
megtámaszt -» to stay
megtámasztás -» backup
megtámasztás -» underpinning
megtámasztott -» reclined
megtáncoltat vkit -» to make it warm for sy
megtáncoltat vkit -» to make things warm for sy
megtanít kesztyűbe dudálni -» to put the fear of god into sy
megtanít vminek az alapjaira -» to ground sy in sg
megtántorít -» to stagger
megtántorodás -» lurch
megtanul -» to con
megtanul -» to learn, learnt
megtanul -» to learn
megtanul -» to memorise
megtanul vmit -» to acquire a command of sg
megtanulás -» learning
megtanulja a fogást -» to learn the twist of the wrist
megtanulja vminek a csínját-bínját -» to get one's hand in sg
megtapint -» to feel, felt
megtapint -» to finger
megtapint -» to touch
megtapintás -» touch
megtapintható -» tangible
megtapinthatóság -» tangibility
megtapogat -» to finger
megtapogat -» to palpate
megtapos -» to savage
megtapsol -» to applaud
megtapsol -» to cheer
megtapsol -» to clap
megtapsol vkit -» to give sy a hand
megtapsol vkit -» to whoop for sy
megtárgyal -» to negotiate
megtárgyal vmit -» to pow-wow about sg
megtart -» to conserve
megtart -» to keep, kept
megtart -» to keep on
megtart -» to observe
megtart -» to retain
megtart -» to support
megtart -» to vindicate
megtart magának -» to pocket
megtartás -» holding
megtartás -» observance
megtartás -» observing
megtartás -» retention
megtartja a szavát -» to be so good as one's word
megtartja a szavát -» to keep one's word
megtartja a szavát -» to suit the action to the word
megtartja a szombatot -» to sabbatize
megtartja a vasárnapot -» to sabbatize
megtartja az aprót -» to keep the odd money
megtartja az ígéretét -» to keep up a resolution
megtartja ígéretét -» to be true to one's promise
megtartja ígéretét -» to keep faith with sy
megtartja szavát -» to stand to one's word
megtartó -» observer
megtartó -» observing
megtaszít -» to bump
megtaszít -» to hustle
megtaszít -» to jar
megtaszít -» to jog
megtaszít -» to push
megtáviratoz -» to telegraph
megtáviratoz -» to wire
megtébolyodik -» to become demented
megtébolyodott -» demented
megtekint -» to survey
megtekint -» to take in
megtekintés -» inspection
megtelepedés -» sedentation
megtelepszik -» to settle down
megtelik -» to be being filled
megtelik -» to become full
megtelik -» to fill
megtelik -» to fill up
megtelik -» to reach capacity
megtép -» to whomp
megtép -» to whump
megtép -» to womp
megtér -» to be converted
megteremt -» to make, made
megtérés -» conversion
megterhel -» to burden
megterhel -» to charge
megterhel -» to clog
megterhel -» to cloy
megterhel -» to encumber
megterhel -» to load
megterhel -» to saddle
megterhel -» to task
megterhelés -» charging
megterhelés -» encumbrance
megterhelés -» handicap
megterhelés -» imposition
megterhelés -» loading
megterhelés -» strain
megterheli magát -» to assume
megterhelt -» fraught
megterhelt -» heavy-laden
megterhelt -» laden
megterhelt -» loaded
megtérít -» to convert
megtérít -» to evangelize
megterít -» to lay a table
megtérít -» to pay
megtérít -» to recompense
megtérít -» to refund
megtérít -» to reimburse
megterít -» to set a table
megterít -» to set out the table
megtérít más nézetre -» to bring round
megtérítés -» conversion
megtérítés -» reimbursement
megtérítés -» remuneration
megteríti az asztalt -» to set out the table
megtermékenyít -» to fecundate
megtermékenyít -» to fertilize
megtermékenyít -» to fructify
megtermékenyít -» to impregnate
megtermékenyít -» to inseminate
megtermékenyítés -» fecundation
megtermékenyítés -» fructification
megtermékenyítés -» insemination
megtermékenyítő szerv -» fructification
megtermékenyül -» to impregnate
megtermékenyülés -» fructification
megtermett -» large
megtért személy -» convert
megtervez -» to lay out
megtervez -» to plan
megtestesít -» to embody
megtestesít -» to incarnate
megtestesít -» to incorporate
megtestesít -» to personalize
megtestesít -» to personify
megtestesítés -» embodiment
megtestesítés -» incorporation
megtestesítés -» personalization
megtestesülés -» embodiment
megtestesülés -» impersonation
megtestesülés -» incarnation
megtestesülés -» personification
megtestesült -» incarnate
megtestesült egészség -» picture of health
megtestesült ördög -» very devil
megtestesült vki -» impersonator of sy
megtesz -» to cover
megtesz -» to do, did, done
megtesz -» to make, made
megtesz -» to perform
megtesz -» to put in
megtesz -» to travel
megtesz (utat) -» to come, came, come
megtesz minden tőle telhetőt -» to bend every effort
megtesz minden tőle telhetőt -» to do one's best
megtesz minden tőle telhetőt -» to do one's level best
megtesz minden tőle telhetőt -» to put one's best leg foremost
megtesz minden tőle telhetőt -» to try one's hardest
megtesz vminek -» to commission
megtesz vminek -» to constitute
megteszi a maga dolgát -» to do one's stuff
megteszi a magáét -» to do one's bit
megteszi a magáét -» to do one's share
megteszi a magáét -» to do one's stuff
megteszi a magáét -» to keep one's end up
megteszi a törvényes lépéseket vki ellen -» to take action against sy
megteszi, amit várnak tőle -» to do one's stuff
megteszi kötelességét -» to do one's duty
megtetszik neki -» to catch the fancy of
megtetszik neki -» to take the fancy of
megtéved -» to trip
megtévedt -» errant
megtevése vminek -» doing of sg
megtéveszt -» to abuse
megtéveszt -» to bewilder
megtéveszt -» to deceive
megtéveszt -» to green
megtéveszt -» to hocus
megtéveszt -» to hocus-pocus
megtéveszt -» to humbug
megtéveszt -» to mystify
megtéveszt -» to sandbag
megtéveszt -» to take in
megtéveszt vkit -» to fob sy
megtéveszt vkit -» to fob sy off
megtéveszt vkit -» to get a rise out of sy
megtéveszt vkit -» to pull wool over sy's eyes
megtéveszt vkit -» to take a rise out of sy
megtévesztés -» deceit
megtévesztés -» delusion
megtévesztés -» fallacy
megtévesztés -» hoax
megtévesztés -» hocus pocus
megtévesztés -» misrepresentation
megtévesztés -» mockery
megtévesztés -» mystification
megtévesztik -» to be taken in
megtévesztő -» abuser
megtévesztő -» bewildering
megtévesztő -» deceptive
megtévesztő -» delusive
megtévesztő -» fallacious
megtévesztő -» false
megtévesztő -» seductive
megtévesztő -» specious
megtévesztő érvelés -» special pleading
megtévesztő hír -» false news
megtévesztő külső -» facade
megtévesztő támadás -» feint
megtévesztő volta vminek -» seductiveness
megtévesztően -» bewilderingly
megtilt -» to ban
megtilt -» to debar
megtilt -» to forbid, forbade, forbidden
megtilt -» to interdict
megtilt -» to prohibit
megtilt -» to veto
megtilt vkinek vmit -» to debar sy from sg
megtilt vkinek vmit -» to defy sy to do sg
megtiltás -» ban
megtiltás -» forbidding
megtiltja vkinek, hogy -» to debar sy from doing sg
megtiltom, hogy -» don't you dare
megtiltom, hogy ezt megtedd -» I defy you to do so
megtisztel -» to dignify
megtisztel -» to favour
megtisztel -» to grace
megtisztel vkit -» to do sy proud
megtisztelő -» honorific
megtisztelő -» honourable
megtisztelő kötelesség -» honourable duty
megtiszteltetés -» honor
megtiszteltetés -» honour
megtisztít -» to clean up
megtisztít -» to mop
megtisztít -» to mop up
megtisztít -» to prune away
megtisztít -» to prune down
megtisztít -» to sanctificate
megtisztít -» to sanctify
megtisztít -» to scrub
megtisztít -» to spiritualize
megtisztít -» to sublimate
megtisztít -» to sublime
megtisztít -» to top and tail
megtisztít (zöldbabot) -» to string, strung
megtisztítás -» clearance
megtisztul -» to clear
megtisztul -» to defecate
megtizedel -» to decimate
megtizedelés -» decimation
megtold -» to piece
megtollasodik -» to feather one's nest
megtorlás -» offset
megtorlás -» punishment
megtorlás -» recompense
megtorlás -» reprisal
megtorlás -» retaliation
megtorlás -» retribution
megtorlás -» revenge
megtorlás -» sanction
megtorlás -» strafe
megtorlást alkalmaz -» to take sanctions
megtorlást gyakorol -» to victimize
megtorló -» retaliatory
megtorló -» retributive
megtorló intézkedés -» counter-move
megtorló intézkedés -» counter-measure
megtorló rendszabály -» counter-measure
megtorol -» to acquit
megtorol -» to recompense
megtorol -» to requite
megtorol -» to retaliate
megtorpan -» to check
megtorpan -» to make a balk
megtorpan -» to pull up
megtorpan -» to recoil
megtorpan -» to stick at
megtorpan -» to stop in one's tracks
megtorpan vminél -» to crane at sg
megtorpanás -» break
megtorpanás -» hang
megtorpanás -» recoiling
megtorpanás -» recoil
megtorpedóz -» to torpedo
megtölt -» to charge
megtölt -» to fill
megtölt -» to fill up
megtölt -» to line
megtölt -» to load
megtölt -» to prime
megtölt -» to refill
megtölt -» to shot
megtölt (a tömeg egy helyet) -» to throng
megtöltés -» loading
megtöltés -» refilling
megtöltés -» stuffing
megtölti a gyomrát -» to coal up
megtölti a gyomrát -» to line one's stomach
megtöm -» to line
megtöm -» to pack
megtöm -» to roger
megtöm -» to stuff
megtömött -» gorged
megtömött -» stuffed
megtör -» to bring to heels
megtör -» to bruise
megtör -» to craze
megtör -» to deflect
megtör -» to fault
megtör -» to refract
megtör -» to wake
megtör (akaratot) -» to supple
megtör (bort) -» to deaden
megtör (fényt) -» to bend, bent
megtörhető -» refractable
megtörhető -» refractible
megtöri a csendet -» to break silence
megtöri a csendet -» to break the silence
megtöri a jeget -» to break the ice
megtöri a varázslatot -» to break the spell
megtöri a varázst -» to break the spell
megtörik -» to fault
megtörik -» to suffer refraction
megtörik (bor) -» to deaden
megtörik a csapás súlya alatt -» to sink under the weight of adversity
megtörli a szemét -» to dry one's eyes
megtöröl -» to dab
megtöröl -» to wipe
megtöröl (szemet) -» to dab
megtört -» broken
megtört -» lack-lustre
megtört -» refracted
megtört -» shattered
megtört fénysugár -» refracted light
megtört hullám -» refracted wave
megtört sugár -» refracted light
megtört szívű -» heart-broken
megtörte az öregkor -» the black ox has trod on his foot
megtörten -» brokenly
megtörténés -» occurrence
megtörténik -» to befall, befell, befallen
megtörténik -» to come about
megtörténik -» to come off
megtörténik -» to come to pass
megtörténik -» to eventuate
megtörténik -» to fall out
megtörténik -» to happen
megtörténik -» to occur
megtörténik -» to pass
megtörténik -» to take place
megtörténik -» to transpire
megtörtént minden előkészület -» the stage was all set
megtrágyáz -» to dung
megtrágyáz -» to muck
megtrágyáz -» to soil
megtréfál -» to chaff
megtréfál -» to haze
megtréfál -» to hoax
megtréfál -» to jolly
megtréfál -» to josh
megtréfál -» to perpetrate a joke
megtréfál -» to quiz
megtréfál vkit -» to make a game of sy
megtréfál vkit -» to play a joke on sy
megtréfál vkit -» to play a trick on sy
megtréfál vkit -» to poke fun at sy
megtud -» to ascertain
megtud -» to come to know
megtud -» to find out
megtud -» to hear, heard
megtud -» to learn, learnt
megtud -» to learn
megtud vmit -» to become aware of sg
megtudakol -» to find out
megtudja vki álláspontját egy témával kapcsolatban -» to get sy's slant on a question
megtűrés -» toleration
megtűz -» to pin
megtűz -» to pin on
megtűz -» to preen
megtűzdel -» to interlard
megtűzdel -» to lard
megugat -» to bay
megugat vkit -» to bay at sy
megugrás -» scamper
megugraszt -» to start
megugrik -» to bolt
megugrik -» to scamper
megugrik -» to scamper away
megugrik -» to slip
megugrik -» to start
megújhodás -» rebirth
megújhodás -» regeneration
megújhodik -» to take a new lease of life
megújhodik -» to take on a new lease of life
megújhodott -» reformed
megújhodott jellem -» reformed character
megújít -» to reform
megújít -» to regenerate
megújít -» to renew
megújít -» to renovate
megújítás -» reformation
megújítás -» renewal
megújítható -» renewable
megújító -» reformatory
megújító -» regenerating
megújító -» regenerative
megújított -» renewed
megújított váltó -» renewed bill
megújráztat -» to encore
megújul -» to reform
megújul -» to renew
megújulás -» reform
megújulás -» reformation
megújult -» renewed
megújult önbizalom -» reassurance
megun vmit -» to get fed up with
megun vmit -» to lose interest in sg
megun vmit -» to tire of sg
megússza a büntetést -» to beat the rap
megússza a dolgot -» to carry sg off
megússza a dolgot -» to get by sg
megússza az ügyet -» to cheat the gallows
megúszik -» to come through
megúszik vmit -» to get off
megutál vkit -» to conceive a distaste for sy
megutál vkit -» to take a dislike to sy
megül -» to sit, sat
megül -» to straddle
megül -» to stride, strode, stridden
megül (ünnepet) -» to hold, held
megülése vminek -» celebration
megüli az úr napját -» to sabbatize the lord's day
megüli az úr ünnepét -» to sabbatize the lord's day
megünnepel -» to commemorate
megünnepel -» to observe
megünneplés -» sanctification
megünneplése vminek -» celebration
megüresedés -» vacancy
megüresedett állás -» opening
megüresedik -» to empty
megüresedik -» to fall vacant
megüt -» to beat, beat
megüt -» to beat, beat, beaten
megüt -» to bop
megüt -» to bump
megüt -» to clout
megüt -» to hit
megüt -» to hit, hit
megüt -» to knock
megüt -» to punch
megüt -» to rap
megüt -» to slap
megüt -» to smite, smote, smitten
megüt -» to spike
megüt -» to strike, struck
megüt -» to wham
megüt vkit -» to give sy beans
megüt vkit -» to inflict a blow on sy
megüt vkit -» to inflict a blow upon sy
megüti a főnyereményt -» to strike it rich
megüti a guta -» to be seized with apoplexy
megüti a kívánt mértéket -» to cut the mustard
megüti a mértékét -» to be on a par with
megüti a mértéket -» to come up to scratch
megüti a mértéket -» to make the grade
megüti magát -» to bump
megüti magát -» to hurt oneself
megütközés -» passage of arms
megütközik -» to give battle
megütközik -» to offer battle
megütközik vkivel -» to join battle with sy
megütődik vmin -» to be scandalized at sg
megütődik vmin -» to be scandalized by sg
megüvegesedik -» to glaze
megüvegesedik -» to glaze over
megüzen vkinek vmit -» to send sy word of sg
megvacsoráztat -» to dine
megvádol -» to accuse
megvádol -» to charge
megvádol vkit -» to cast stones at sy
megvádol vkit -» to throw stones at sy
megvádol vkit vmivel -» to accuse sy of sg
megvádol vkit vmivel -» to lay sg to sy's charge
megvádol vkit vmivel -» to tax sy with sg
megvádolás -» arraignment
megvádolás -» incrimination
megvadul -» to bolt
megvadul -» to go berserk
megvadul -» to grow savage
megvadul -» to run riot
megvadult -» berserk
megvadult -» runaway
megvág -» to bleed, bled
megvág -» to cut, cut
megvág -» to flay
megvág -» to fleece
megvág -» to gash
megvág -» to nick sy for sg
megvág -» to peck
megvág -» to ponce
megvág -» to rush
megvág (korbáccsal) -» to slash
megvág (kölcsönre) -» to tig
megvág vkit -» to peck at sy
megvág vkit -» to tap sy for money
megvág vmit -» to peck at sg
megvágás -» cutting
megvágás -» shakedown
megvágás lefelé -» downcomer
megvágott gyümölcs -» fruit that has been pecked
megvagy! -» gotcha!
megvajaz -» to butter
megvakar -» to scratch
megvakít -» to blind
megvakítás -» blinding
megvakul -» to go blind
megvakulás -» loss of sight
megválaszol -» to answer
megválaszolatlan -» unacknowledged
megválaszolatlan -» unanswered
megválaszolhatatlan -» unanswerable
megválaszt -» to elect
megválaszt -» to put in
megválaszt -» to vote
megválaszt (képviselőt) -» to return
megválasztás (képviselőé) -» return
megválasztják -» to be in
megválasztják -» to get in
megválik vmitől -» to give up
megvall -» to confess
megválogatás -» picking
megválogatja a szavait -» to mince one's words
megvalósít -» to achieve
megvalósít -» to attain
megvalósít -» to bring into effect
megvalósít -» to bring to effect
megvalósít -» to bring to fruition
megvalósít -» to effect
megvalósít -» to effectuate
megvalósít -» to execute
megvalósít -» to flesh out
megvalósít -» to materialize
megvalósít -» to put through
megvalósít -» to realise
megvalósít -» to realize
megvalósít -» to work out
megvalósít vmit -» to carry sg into execution
megvalósít vmit -» to follow out
megvalósít vmit -» to follow through
megvalósítás -» carrying into effect
megvalósítás -» execution
megvalósítás -» realization
megvalósítható -» achievable
megvalósítható -» attainable
megvalósítható -» feasible
megvalósítható -» manageable
megvalósítható -» practicable
megvalósítható -» practical
megvalósítható -» realizable
megvalósítható -» workable
megvalósíthatóság -» feasibility
megvalósíthatóság -» manageability
megvalósíthatóság -» manageableness
megvalósíthatóság -» practicability
megvalósíthatóság -» viability
megvalósul -» to come to fruition
megvalósul -» to come true
megvalósul -» to materialize
megvalósulás -» effect
megvalósulás -» fruition
megvalósulás -» fulfilment
megvált -» to redeem
megvált -» to save
megváltás -» propitiation
megváltás -» redemption
megváltható -» redeemable
megváltja adókötelezettségeit -» to compound for a tax
megváltó -» redeemer
megváltó -» redeeming
megváltozás -» alteration
megváltozás -» altering
megváltozhatatlan -» immutable
megváltozhatatlanság -» immutability
megváltozik -» to alter
megváltozik -» to break, broke, broken
megváltozik -» to change
megváltozik -» to shift
megváltozik -» to vary
megváltoztat -» to alter
megváltoztat -» to amend
megváltoztat -» to change
megváltoztat -» to reverse
megváltoztat -» to revise
megváltoztat vmit -» to tamper with sg
megváltoztatás -» alteration
megváltoztatás -» altering
megváltoztathatatlan -» immovable
megváltoztathatatlan -» unalterable
megváltoztathatatlan szabály -» standing rule
megváltoztathatatlanul -» unalterably
megváltoztatható -» reversible
megváltoztatja a horgászás helyét -» to change one's cast
megváltoztatja a véleményét -» to veer round
megvan a határozatképességhez szükséges létszám -» to make a house
megvan a maga baja -» to bear one's cross
megvan az jó öt mérföld -» it must be all of five miles
megvan vhogy -» to make shift with sg
megvan vki nélkül -» to do without
megvan vki nélkül -» to get on without sy
megvan vmi nélkül -» to do without
megvan vmi nélkül -» to get on without sg
megvan! -» bingo!
megvárakoztat vkit -» to keep sy waiting
megvárakoztat vkit -» to let sy kick his heels
megvárakoztatnak vkit -» to cool one's heels
megvárakoztatnak vkit -» to kick one's heels
megvárja honnan fúj a szél -» to see how the wind blows
megvasal -» to iron
megvasal -» to tip
megvasal -» to tire
megvasal -» to tyre
megvásárol -» to buy, bought
megvásárol -» to purchase
megvásárolható -» venal
megvásárolható ember -» hessian
megvásárolhatóság -» venality
megvéd -» to defend
megvéd -» to hold, held
megvéd -» to justify
megvéd -» to protect
megvéd -» to save
megvéd -» to secure
megvéd -» to shield
megvéd -» to stand by
megvéd -» to vindicate
megvédelmezés -» vindication
megvédés -» protection
megvédhető -» tenable
megvendégel -» to dine
megvendégel -» to feast
megvendégel -» to regale
megvendégelés -» entertainment
megvénül -» to grow old
megver -» to beat, beat
megver -» to beat, beat, beaten
megver -» to belabor
megver -» to belabour
megver -» to cudgel
megver -» to defeat
megver -» to discomfit
megver -» to hit
megver -» to lay it on sy
megver -» to strike, struck
megver -» to trounce
megver -» to whop
megver vkit -» to give sy a trouncing
megvereget -» to pat
megvereget -» to tap
megveregeti a vállát -» to slap on the back
megveregeti vkinek a vállát -» to slap sy on the back
megverekedik vkivel -» to take on sy
megverés -» strafe
megverés -» thrashing
megverés -» trouncing
megverhetetlen -» unbeatable
megversel -» to versify
megversesít -» to versify
megvert -» beat
megvert -» beaten
megvertél -» you have me beat
megvesszőz -» to birch
megvesszőz -» to flog
megvesszőzés -» flogging
megvesz -» to buy, bought
megvesz -» to purchase
megveszi a váza párját -» to match a vase
megveszik vmiért -» to be a sucker on sg
megveszteget -» to bribe
megveszteget -» to corrupt
megveszteget -» to grease
megveszteget -» to square
megveszteget -» to suborn
megveszteget -» to tamper with sg
megveszteget vkit -» to tamper with sy
megvesztegetés -» bribe
megvesztegetés -» corruption
megvesztegetés -» dash
megvesztegetés -» subornation
megvesztegetési pénz -» fix
megvesztegetett -» waged
megvesztegethetetlen -» proof against corruption
megvesztegethető -» accommodating
megvesztegethető -» corruptive
megvesztegethető -» venal
megvesztegethető ember -» hessian
megvesztegethetőség -» corruptness
megvesztegethetőség -» venality
megvesztegető -» corruptive
megvesztegető -» suborner
megvet -» to contemn
megvet -» to despise
megvet -» to detest
megvet -» to disdain
megvet -» to scorn
megvet -» to spurn
megvetemedés -» deflection
megvetemedés -» deflexion
megvetemedés -» distortion
megvetemedés -» spring
megvetemedés -» warpage
megvetemedett -» out of true
megvetemedett -» warped
megvetemedett -» wrung
megvetemedik -» to bend, bent
megvetemedik -» to buckle
megvetemedik -» to get out of true
megvetemedik -» to give, gave, given
megvetemedik -» to spring, sprang, sprung
megvetemedik -» to warp
megvetemedik -» to wind, wound
megvetemít -» to spring, sprang, sprung
megvetemít vmit -» to put sg out of true
megvetendő -» contemptible
megvetendő -» despicable
megvetendő -» pitiable
megvetendő -» pitiful
megvetendően -» pitifully
megvetés -» contempt
megvetés -» disdain
megvetés -» flout
megvetés -» loathing
megvetés -» scorn
megvetés -» spurn
megvetésre méltó -» despicable
megvetésre méltó -» opprobrious
megvetett -» despised
megveti a lábát -» to gain a foothold
megveti a lábát -» to gain a footing
megveti a lábát -» to get a foothold
megveti a lábát -» to get a footing
megvétóz -» to veto
megvető -» contemptuous
megvető -» disdainful
megvető fejmozdulat -» toss
megvető fejmozdulat -» toss of the head
megvető fejmozdulat -» tossing
megvető mozdulat -» raspberry
megvető nemtörődömséggel kezel -» to flout
megvetően -» contemptuously
megvetően -» disdainfully
megvetően -» scornfully
megvetően beszél vkiről -» to speak disparagingly of sy
megvetően sziszeg -» to hiss disdain
megviccel vkit -» to play a trick on sy
megvigasztal -» to solace
megvilágít -» to beacon
megvilágít -» to expose
megvilágít -» to flash
megvilágít -» to illuminate
megvilágít -» to illumine
megvilágít -» to irradiate
megvilágít -» to light, lit
megvilágít -» to light
megvilágít -» to lighten
megvilágítás -» aspect
megvilágítás -» exposition
megvilágítás -» irradiation
megvilágítás -» light
megvilágítás -» lighting
megvilágítási idő -» exposure
megvilágítási időt automatikusan megállapító -» self-timing
megvilágosít -» to lighten
megvilágosodás -» irradiation
megviselt -» shattered
megvitat -» to argue
megvitat -» to canvass
megvitat -» to debate
megvitat -» to discuss
megvitat -» to dispute
megvitat -» to moot
megvitat -» to talk over
megvitatás -» disputation
megvitatásra kerül -» to come up for discussion
megvizsgál -» to analyse
megvizsgál -» to analyze
megvizsgál -» to assay
megvizsgál -» to audit
megvizsgál -» to bolt
megvizsgál -» to examine
megvizsgál -» to explore
megvizsgál -» to inspect
megvizsgál -» to investigate
megvizsgál -» to look at
megvizsgál -» to look into
megvizsgál -» to probe
megvizsgál -» to scan
megvizsgál -» to search
megvizsgál -» to see into
megvizsgál -» to sift
megvizsgál -» to test
megvizsgál -» to try
megvizsgál -» to vet
megvizsgál vmit -» to check on sg
megvizsgál vmit -» have a look at sg
megvizsgál vmit -» to sit on
megvizsgál vmit -» to sit upon
megvizsgálhatatlan -» untestable
megvizsgálja vkinek a képességeit -» to feel sy's bumps
megvon -» to revoke
megvon -» to run, ran, run
megvon magától vmit -» to pinch oneself
megvon vkit vkitől -» to stint sy of sg
megvon vmilyen jogot vkitől -» to debar sy a right
megvonalaz -» to bar
megvonalaz -» to line
megvonalaz -» to rule
megvonja a határt -» to draw a line
megvonja a határt vhol -» to draw the line at sg
megvonja kegyeit vkitől -» to disgrace
megy -» to drive, drove, driven
megy -» to gang
megy -» to go, went, gone
megy -» to head
megy -» to hop
megy -» to make way
megy -» to march
megy -» to pass
megy -» to run, ran, run
megy -» to sashay
megy -» to tend
megy -» to tool along
megy -» to travel
megy -» to tread, trod, trodden
megy -» to walk
megy (film) -» to be on
megy a kitaposott ösvényen -» to jog along
megy amíg lehet -» to go while the going is good
megy amíg nem késő -» to go while the going is good
megy, mint a karikacsapás -» to get on like a house on fire
megy mint a karikacsapás -» to go like clockwork
megy vhova -» to be, was/were, been
megy vhova -» to make towards a place
megy vhova -» to repair
megy vhova -» to take to
megy vki koporsója mellett -» to be sy's pallbearer
megy vmi előtt -» to forego, forewent, foregone
megy vmihez -» to match
megy vmilyen sebességgel -» to log
megye -» co.
megye -» shire
megyei rendőrfőnök -» super
megyék, ahol rendszeresen tartanak vadászatokat -» hunting counties
megyéspüspök -» diocesan
megyeszékhely -» chief town of a county
megzabál -» to glut
megzabál -» to scoff
megzaboláz -» to bridle
megzaboláz -» to chasten
megzaboláz -» to curb
megzaboláz -» to rein
megzaboláz -» to rein in
megzabolázás -» taming
megzápít -» to addle
megzápul -» to addle
megzápult -» addle
megzavar -» to addle
megzavar -» to amaze
megzavar -» to baffle
megzavar -» to bemuse
megzavar -» to bewilder
megzavar -» to clog
megzavar -» to confound
megzavar -» to darken
megzavar -» to derange
megzavar -» to disconcert
megzavar -» to disorient
megzavar -» to disorientate
megzavar -» to distract
megzavar -» to fluster
megzavar -» to muddy
megzavar -» to perplex
megzavar -» to perturb
megzavar -» to put off
megzavar -» to queer
megzavar -» to stick, stuck
megzavar -» to stultify
megzavar -» to throw out
megzavar -» to unsettle
megzavar -» to upset, upset
megzavar -» to wake
megzavar -» to wake, woke, woken
megzavar a tájékozódásban -» to disorient
megzavar a tájékozódásban -» to disorientate
megzavar vkit -» to frustrate sy
megzavar vkit -» to throw sy off sy's balance
megzavarás -» distraction
megzavarhatatlan -» imperturbable
megzavarhatatlanság -» imperturbability
megzavarhatatlanul -» imperturbably
megzavarja a lelki egyensúlyát -» to upset, upset
megzavarja a lelki nyugalmát -» to upset, upset
megzavarja vki fejét -» to bewilder
megzavarodás -» bewilderment
megzavarodás -» boggle
megzavarodás -» disorientation
megzavarodik -» to addle
megzavarodik -» to boggle
megzavarodik -» to fluster
megzavarodik -» to get flurried
megzavarodik -» to go queer
megzavarodik -» to lose face
megzavarodik -» to lose one's bearings
megzavarodott -» baffled
megzavarodott -» befuddled
megzavarodott -» confused
megzavarodott -» distraught
megzavarodott -» mixed
megzavarodott -» perplexed
megzavarodott -» pixy-led
megzavarodott -» unbalanced
megzavarodott -» unhinged
megzavarodott agy -» mind off it's balance
megzavarodott elme -» inhinged mind
megzavarodott elme -» mind off it's balance
megzavarodott elme -» unhinged mind
megzavarodottnak látszik -» to look blue
megzavart -» disconcerted
megzavart -» out of joint
megzenésítés -» setting to music
megzöldít -» to green
megzörget -» to knock
megzsarol -» to blackmail
megzsarol -» to shake down
megzsarolás -» racketeering
megzsíroz -» to dub
megzsíroz -» to lard
méh -» bee
méh -» honey-bee
méh -» uterus
méh -» womb
méhfű -» balm
méhhurok -» loop
méhkas -» beehive
méhkas -» hive
méhmagzat fejlődése -» embryogenesis
méhmagzat fejlődése -» embryogeny
méhmagzattal kapcsolatos -» embryonary
méhmagzattal kapcsolatos -» embryonic
méhpempő -» royal jelly
méhraj -» hive
méhrajt befog -» to hive
méhsejt -» cell
méhsejt -» honeycomb
méhsejthűtő -» honeycomb radiator
méhtetű -» beehive louse
méhviasz -» beeswax
mekeg -» to blat
mekeg -» to bleat
mekeg -» to wabble
mekeg -» to wobble
mekegés -» bleat
mekegő -» wobbly
mekegő hang -» wobbly voice
mekkora a hajó vízkiszorítása? -» what water does the ship draw?
mekkora bűz! -» what a stench!
mekkora vagyona van? -» how much is he worth?
mélabú -» gloom
mélabús -» to be down in the dumps
mélabús -» to be of heavy cheer
mélabús -» gloomy
melák -» hulk
melák -» slouch
melankólia -» melancholy
melankóliás rohama van -» have the horrors
melasszal bevon -» to treacle
melasszal fog -» to treacle
melasz -» molasses
melasz -» treacle
melaszos -» treacly
mélázó -» musing
mélázva -» musingly
meleg -» to be warm
meleg -» camp
meleg -» campy
meleg -» cream-puff
meleg -» creampuff
meleg -» fag
meleg -» faggot
meleg -» mellow
meleg -» poovey
meleg -» poovy
meleg -» rich
meleg -» warm
meleg -» warmth
meleg árnyalat -» warm tint
meleg az idő -» it is warm
meleg borogatás -» fomentation
meleg fehérítés -» warm bleach
meleg fészek -» snug
meleg fogadtatás -» cordiality
meleg fogadtatásban részesít -» to give sy warm welcome
meleg fogadtatásra talál -» have gained a warm place
meleg helyen tartandó -» to be kept in a warm place
meleg kendőt levesz -» to unmuffle
meleg olvasztott sajtos pirítós -» Welsh rabbit
meleg otthon -» nest
meleg sálat levesz -» to unmuffle
meleg szín -» rich colour
meleg szín -» warm tint
meleg szív -» warm heart
meleg takaró -» warm blanket
meleg takarót levesz -» to unmuffle
meleg van -» it is warm
meleg víz -» hot water
melegágy -» hotbed
melegágy -» propagator
melegágy -» warm bed
melege van -» to be warm
melegedés -» warm
melegedik -» to warm
melegedik a tűznél -» to warm oneself at the fire
melegen érző -» warm
melegen öltözködik -» to keep oneself warm
melegen tartja magát -» to keep oneself warm
meleggé teszi vki helyzetét -» to make it hot for sy
melegháború -» shooting war
melegház -» greenery
melegház -» greenhouse
melegház -» potting shed
melegít -» to foment
melegít -» to heat
melegít -» to warm
melegítő -» calorofic
melegítő -» sweat-suit
melegítő -» sweat suit
melegítő -» track suit
melegítő -» track-suit
melegítő -» tracksuit
melegítőfelső -» sweatshirt
melegítőfelső -» sweat shirt
melegítőnadrág -» sweat-pants
melegítőnadrág -» sweat pants
melegség -» cosiness
melegség -» coziness
melegség -» heartiness
melegség -» silkiness
melegség -» warm
melegség -» warmth
melegség (színé) -» depth
melegszik -» to heat
melegszik -» to warm
melegszik a tűznél -» to warm oneself at the fire
melegszívű -» warm-hearted
melegvérű -» warm-blooded
melegvérű állatok -» animals that have warm blood
mell -» apples
mell -» boobs
mell -» bosom
mell -» breast
mell -» bust
mell -» can
mell- -» pectoral
mellbaj -» pectoral disease
mellbántalmak elleni orvosság -» pectoral
mellbetegség -» pectoral disease
mellbevágó ital -» stiff drink
mellbimbó -» nipple
mellbimbó -» tit
mellbőség -» bust
mellbőség -» bust measurement
mellbőség -» bust size
mellcsont -» merrythought
mellcsont -» sternum, sterna
melldísz -» pectoral
mellé -» aside
mellé -» beside
mellé áll -» to side with
mellé áll -» to take sides with sy
mellé talál (tréfa) -» to misfire
mellébeszél -» to blow smoke
mellébeszél -» to fudge
mellébeszél -» to fudge on sg
mellébeszél -» to shuffle
mellébeszélés -» circumlocution
mellébeszélés -» crap
mellébeszélés -» shit
mellébeszélés -» shit for the birds
mellébeszélés nélkül -» without equivocal phrases
melléfog -» to blunder
melléfog -» to miss the cushion
melléfog -» to muff
melléfog -» to nod
melléfog -» to pull a boner
melléfogás -» blunder
melléfogás -» blundering
melléfogás -» boner
melléfogás -» muff
melléfogás -» trip
mellehúsa -» breast
melléje áll -» to take sides with sy
mellék- -» accessory
mellék -» accidental
mellék- -» ancillary
mellék- -» by
mellék- -» collateral
mellék- -» episodic
mellék- -» extra
mellék -» extra-curricular
mellék- -» lateral
mellék- -» side
mellék- -» supplementary
mellék bejárat -» side entrance
mellékág -» offset
mellékág -» subfamily
mellékajtó -» side door
mellékállomás -» extension
mellékáram -» side current
mellékáramkör -» by-pass
mellékáramkör -» shunt
mellékbolygó -» satellite
mellékcselekmény -» side-show
mellékcselekmény -» subplot
mellékel -» to annex
mellékel -» to append
mellékel -» to enclose
mellékelt -» subjunctive
mellékelten -» enclosed herein
mellékelve -» attached hereto
melléképület -» annex
melléképület -» hovel
melléképület -» outbuilding
melléképület -» outhouse
mellékes -» accidental
mellékes -» ancillary
mellékes -» beside the mark
mellékes -» beside the point
mellékes -» beside the question
mellékes -» by
mellékes -» incidental
mellékes -» marginal
mellékes -» no object
mellékes -» odd
mellékes -» perk
mellékes -» perquisite
mellékes -» side
mellékes -» subsidiary
mellékes haszon -» spin-off
mellékes kérdés -» side issue
mellékes költség -» incidental expenses
mellékesemény -» by-play
mellékesemény -» byplay
mellékesemény -» side-show
mellékesen -» episodically
mellékesen -» incidentally
mellékesen megjegyezve -» incidentally
mellékesen odavetett -» throwaway
mellékfoglalkozás -» part-time job
mellékfoglalkozás -» side line
mellékfolyó -» affluent
mellékfolyó -» feeder
mellékfolyó -» tributary
mellékfolyó -» tributary stream
mellékfolyók -» side stream tributaries
mellékgondolat -» back-door intent
mellékíz -» smack
mellékíz -» tincture
mellékíz -» tinge
mellékjövedelem -» perks
mellékjövedelem -» perquisite
mellékjövedelem -» side money
mellékjuttatás -» fringe benefit
mellékkereset -» perks
mellékkereset -» perquisite
mellékkereset -» pickings
mellékkiállítás -» side-show
mellékköltségeket beleértve -» terms inclusive
mellékkörülmény -» collateral
mellékkörülmények -» collateral facts
melléklet -» annex
melléklet -» appendix, appendices
melléklet -» enclosure
melléklet -» insert
melléklet -» section
mellékletek gyűjteménye -» atlas
mellékmegfejtés -» cook
mellékmegfejtést talál -» to cook a problem
mellékmondat -» clause
melléknap -» mock-sun
melléknév -» adjective
melléknévi -» adjectival
melléknévi állítmány -» predicative adjective
melléknévi igenév -» participle
mellékszerepekben játszik -» to play utility
mellékszerződés -» sub-contract
mellékszoba -» backroom
melléktantárgy -» extra
melléktantárgy -» minor
melléktermék -» byproduct
melléktermék -» secondary product
mellékút -» by-pass
mellékút -» by-pass road
mellékút -» byway
mellékút -» off road
mellékutca -» side street
mellékútvonal -» minor road
mellék-üzemág -» side line
melléküzemek -» auxiliary shops
mellékvágány -» sidetrack
mellékvágány -» side-track
mellékvágány -» siding
mellékvágányra juttat -» to sidetrack
mellékvágányra juttat -» to side-track
mellékvágányra kitol -» to side-track
mellékvágányra terel -» to sidetrack
mellékvágányra terel -» to side-track
mellékvágányra tol -» to side-track
mellékvágányra tolat -» to side-track
mellékvese -» adrenal glands
mellékvonal -» leg
mellékvonal -» side line
mellékzörejek (rádióban) -» howl
mellélépés -» trip
mellélő -» to shoot in the air
mellémegy -» to miss
mellének szegeztem a kérdést -» I asked him point-blank
mellény -» vest
mellény -» waistcoat
mellérendelt mondatok -» co-ordinate clauses
mellérendelt összetett mondat -» compound sentence
mellérúgás -» muff
melles kötény -» bib
mellesleg -» in the margin
mellesleg -» on the margin
mellétalálat -» white
mellett -» beside
mellett -» by
mellett -» near
mellett -» past
mellette -» pro
mellette el -» past
mellette elmegy -» to step by
mellette és ellene -» pro and contra
mellette és ellene -» pro and con
mellette és ellene szóló érvek -» pros and cons
mellette és ellene szóló lehetőségek -» pros and cons
mellette és ellene szóló szempontok -» pros and cons
mellette fekvő -» adjacent
mellette marad -» to stop by
mellette szólal fel -» to second
mellettem ült -» she sat next to me
melléütés -» muff
mellfátyol -» wimple
mellfurdancs -» drill
mellizmok -» pecs
mellizom -» pectoral
mellizom -» pectoral muscle
mellkas -» chest
mellkas -» thorax
mellkasgyulladás -» founder
mellkendő -» stomacher
mellkép -» half-length portrait
mellkép -» head and shoulders portrait
mellképet fényképez -» to vignette
mellkereszt -» pectoral
mellkő -» tymp
mell-lap (fúrón) -» breastplate
mellőz -» to balk
mellőz -» to brush aside
mellőz -» to bump
mellőz -» to by-pass
mellőz -» to cut, cut
mellőz -» to ignore
mellőz -» to omit
mellőz -» to pass by
mellőz -» to put on the shelf
mellőz -» to put sg on one side
mellőz -» to put sg to one side
mellőz -» to set aside
mellőz -» to shelve
mellőz -» to skip
mellőz -» to slight
mellőz -» to spurn
mellőz vmit -» to dispense with sg
mellőz vmit -» to pass over
mellőz vmit -» to put sg on one side
mellőzés -» slight
mellőzik -» to be left out in the cold
mellőzött -» unheeded
mellőzött -» unnoticed
mellrész -» bib
mellső -» front
mellső fekvőtámasz -» front support
mellszobor -» bust
mellszobor -» half-length portrait
melltartó -» bra
melltartó -» brassiere
melltartó -» bust-bodice
melltartó -» halter
melltartós gumifűző -» sheath corset
melltű -» brooch
melltű -» clip
mellúszás -» breaststroke
mellúszás -» the breaststroke
melluszony -» breast fin
melluszony -» pectoral
melluszony -» pectoral fin
mellvéd -» balustrade
mellvéd -» breastwork
mellvéd -» parapet
mellvédfal -» spandrel
mellvédő -» pad
mellvért -» breastplate
meló -» gig
meló -» swelter
melodikus -» melodic
melodikus -» melodious
melodikus -» tuneful
melodráma -» melodrama
melodrámai -» melodramatic
melózik -» to be on the job
melózik -» to grind, ground
melózik -» to grub
méltán -» rightly
méltán mondhatja hogy -» to be entitled to say that
méltánylás -» appreciation
méltányló -» appreciative
méltányol -» to acknowledge
méltányol -» to appreciate
méltányol -» to respect
méltányos -» equitable
méltányos -» even-handed
méltányos -» evenhanded
méltányos -» reasonable
méltányos alku -» even bargain
méltányos ár -» reasonable price
méltányos és igazságos -» fair and square
méltányos jutalom -» just reward
méltányosan -» evenly
méltányosan -» fairly
méltányosan és igazságosan -» fair and square
méltányosság -» equity
méltányosság -» fairness
méltányosság -» justice
méltányosság -» reasonableness
méltányosság -» right
méltánytalan -» inequitable
méltánytalan -» unfair
méltánytalan -» unjust
méltánytalan -» wrongous
méltánytalanság -» unfairness
méltánytalanság -» wrongdoing
méltánytalanul -» unfairly
méltatás -» appreciation
méltatlan -» derogatory
méltatlan -» undeserving
méltatlan -» unworthy
méltatlankodás hulláma -» wave of indignation
méltatlankodik vmi miatt -» to be indignant at sg
méltatlankodik vmi miatt -» to feel indignant at sg
méltatlankodó -» indignant
méltatlankodva tiltakozik -» to be up in arms
méltatlanság -» indignity
méltatlanság -» wrong
méltatlanul bánik -» to wrong
méltatlanul bánik vkivel -» to do sy wrong
méltatlanul bánik vkivel -» to do wrong to sy
méltó -» worthy
méltó ellenfele vkinek -» to be a match for sy
méltó ellenfelek -» they are well matched
méltó ellenfélnek bizonyul -» to match
méltó vkihez -» to come up to sy
méltó vmire -» to live up
méltóság -» dignitary
méltóság -» dignity
méltóság -» honor
méltóság -» honour
méltóság -» state
méltóság -» worship
méltóságához nem illő -» undignified
méltóságán aluli -» beneath one's dignity
méltóságán alulinak tartja, hogy válaszoljon -» it would below him to answer
méltóságának megfelelő szerep -» part consonant with your dignity
méltósággal -» with decorum
méltóságod -» your lord
méltóságos -» right honourable
méltóságos asszonyom -» your ladyship
méltóságteljes -» commanding
méltóságteljes -» dignified
méltóságteljes -» graceful
méltóságteljes -» lordly
méltóságteljes -» majestic
méltóságteljes -» majestical
méltóságteljes -» pontifical
méltóságteljes -» portly
méltóságteljes -» stately
méltóságteljes járás -» stalk
méltóságteljes viselkedés -» decorum
méltóságteljesen -» majestically
méltóságteljesen -» pontifically
méltóságteljesen -» with decorum
méltóságteljesen jár -» to stalk
méltóságteljesen mozog -» to swan
méltóságteljesen vonul -» to sweep
méltóságteljesség -» portliness
méltóságteljesség -» stateliness
méltóztatik -» to vouchsafe
méltóztatik megtenni vmit -» to be graciously to do sg
méltóztatik vmit megtenni -» to deign to do sg
mély -» absorbed
mély -» deep
mély -» low
mély -» lowly
mély -» low-pitched
mély -» profound
mély -» recondite
mély -» rich
mely -» which
mély ájulás -» dead faint
mély ájultság -» dead faint
mély álom -» treacle sleep
mély álomban -» dead asleep
mély basszus -» deep bass
mély bók -» sweeping curtsy
mély csend -» blank unbroken silence
mély csend -» dead unbroken silence
mély dekoltázs -» plunging neckline
mély élráncú nadrág -» deep-pleated trousers
mély gyászban -» in deep mourning
mély hang -» deep voice
mély hangon -» low
mély hangon szól -» to bass
mély hangú -» gruff
mély kapcsolat -» communion
mély kivágás -» low neck
mély meghajlás -» sweeping curtsy
mély redőt von -» to plough
mély régiói vminek -» depths
mély tisztelet -» high respect
mély tisztelet -» homage
mély tisztelettel -» in all submissiveness
mély tisztelettel elköszön -» to bow oneself out
mély titok -» dead secret
mély vágás -» gash
mély vízbe merészkedik -» to get beyond one's depth
mély vízbe merészkedik -» to get out of one's depth
mély vízbe merészkedik -» to go beyond one's depth
mély vízbe merészkedik -» to go out of one's depth
mély vízben -» in deep water
mély vízben van -» to get beyond one's depth
mély vízben van -» to get out of one's depth
mély vízben van -» to go beyond one's depth
mély vízben van -» to go out of one's depth
mély vörös -» deep red
mélye vminek -» depth
mélyebb lesz (szín) -» to darken
mélyebbé válik -» to deepen
mélyebbre hangolt -» low-pitched
mélyedés -» cove
mélyedés -» cup
mélyedés -» delve
mélyedés -» dent
mélyedés -» pit
mélyedés -» recess
mélyedés -» recess
mélyedés -» scoop
mélyedésben elhelyez -» to recess
mélyedésképződés -» pitting
melyek? -» which ones?
melyeket? -» which ones?
mélyen -» deep
mélyen -» deeply
mélyen -» low
mélyen -» sore
mélyen -» soundly
mélyen -» thoughtfully
mélyen (alszik) -» sound
mélyen a földbe verve -» driven far into the ground
mélyen alszik -» to be fast asleep
mélyen aludva -» dead asleep
mélyen átérzett -» soulful
mélyen behatol -» to dive into
mélyen benyúl -» to dive into
mélyen bevág -» to indent
mélyen elgondolkodva -» deep in thought
mélyen érint -» to get under one's skin
mélyen érző -» soulful
mélyen fekvő -» lowly
mélyen gyökerező -» deeply rooted
mélyen gyökerező -» deep-rooted
mélyen gyökerező -» deep-seated
mélyen járó -» philosophical
mélyen kivágott ruha -» low cut dress
mélyen kivágott ruha -» low dress
mélyen meghajol -» to kotow
mélyen meghajol -» to kowtow
mélyen meghajol vki előtt -» to make a deep bow to sy
mélyen meghajol vki előtt -» to make a low bow to sy
mélyen szántó -» philosophical
mélyen ülő -» deep-set
mélyépítés -» civil engineering
mélyére hatol -» to fathom
mélyére hatol vminek -» to delve into sg
mélyére hatol vminek -» to get to the bottom of sg
mélyére lát -» to plumb
melyet -» which
mélyfúrás -» sink
mélyhangszóró -» woofer
mélyhegedű -» viola
mélyhűt -» to refrigerate
mélyhűtés -» cold storage
mélyhűtő -» freezer
mélyhűtőbe tesz -» to freeze, froze, frozen
melyik -» which
melyik bank intézi a pénzügyeidet? -» where do you bank?
melyik bankban tartod a pénzedet? -» where do you bank?
melyik másik? -» which is which?
melyik? -» which one?
melyiket -» which
melyiket? -» which one?
mélyít -» to deepen
mélyít -» to lower
mélyít -» to recess
mélyít -» to scoop
mélyít -» to sink, sank, sunk
mélyít (színt) -» to darken
mélyítés -» to go up
mélyítés -» sinking
mélyített -» sunk
mélyített kerítés -» sunk fence
mélyített melegágy -» forcing pit
mélyített négyzet -» recess square
mélylélektan -» depth psychology
mélyművelés (bánya) -» deep working
mélyművelés (mezőgazdaság) -» deep cultivation
mélyművelés (mezőgazdaság) -» deep tillage
mélynövésű -» pint-sized
mélynyomás -» photogravure
mélynyomóforma-készítő -» photogravurist
mélypont -» nadir
mélypontot ér el -» to touch bottom
mélyre süllyed -» to sink, sank, sunk
mélyre süllyedt -» he is in low water
mélyreható -» perspicacious
mélyreható -» radical
mélyreható -» thorough
mélyreható változások -» sweeping changes
mélység -» deep
mélység -» deepness
mélység -» depth
mélység -» depths
mélység -» profoundness
mélység tekintetében -» in depth
mélységben -» in depth
mélységélesség -» depth of focus
mélységes -» abysmal
mélységes -» profound
mélységes tisztelet -» veneration
mélységesen -» dearly
mélységesen -» deeply
mélységesen -» profoundly
mélységesen megveti -» to hold in supreme contempt
mélységet mér -» to fathom
mélységet mér -» to plumb
mélységet mér -» to take the soundings
mélységet mér -» to try the depths
mélységjelző -» depth recorder
mélységmérés -» sounding
mélységmérő -» depth gauge
mélységmérő -» depth recorder
mélységmérő -» depth-finder
mélységmérő -» sounding line
mélységmérő ón -» lead
mélységmérő ón -» plumb
mélységmérő ón -» plummet
mélységmérő vízbevetése -» cast of the lead
mélytányér -» bowl
mélytányér -» deep plate
mélytányér -» soup bowl
mélyút -» banked in road
mélyút -» defile
mélyül -» to deepen
mélyül (szín) -» to darken
mélyütés -» blow below the belt
mélyvízi bomba -» depth-bomb
mélyvízi bomba -» depth-charge
mélyvízi bomba -» diving torpedo
mélyvízi bombázás -» depth-charging
membrán -» diaphragm
membrán -» membrane
membrán -» skin
membránlemez -» diaphragm
membránszivattyú -» pulsating pump
mementó -» memento
memorandum -» minute
memória -» memory
memorizál -» to memorise
mén -» horse
mén -» stallion
mén -» stud
menazséria -» menagerie
mendegél -» to amble
mendegél -» to amble along
mendegél -» to hop along
mendemonda -» chit-chat
mendemonda -» gossiping
mendemonda -» hearsay
mendemonda -» scuttlebutt
mendemondák szerint -» according to the scuttlebutt
menedék -» cover
menedék -» covert
menedék -» franchise
menedék -» harbor
menedék -» harborage
menedék -» harbour
menedék -» harbourage
menedék -» haven
menedék -» home
menedék -» housing
menedék -» protection
menedék -» recourse
menedék -» refuge
menedék -» rendezvous, rendezvous
menedék -» resort
menedék -» resource
menedék -» shadow
menedék -» shelter
menedéket ad -» to harbor
menedéket ad -» to harbour
menedéket keres -» to take cover
menedéket keres -» to take shelter
menedéket lel -» to take refuge
menedéket talál -» to take refuge
menedékfülke -» cove
menedékház -» rest-house
menedékhely -» asylum
menedékhely -» franchise
menedékhely -» place of succour
menedékhely -» rendezvous, rendezvous
menedékhely -» resort
menedékhely -» retreat
menedékhely -» sanctuary
menedékhely -» subterfuge
menedékjogot kér -» to ask for asylum
menedékkikötő -» port of refuge
menedéklevél -» safeguard
menekül -» to be on the run
menekül -» to flee, fled
menekül -» to run for
menekül -» to shun
menekül a megalázó helyzetből -» to save face
menekül a megalázó helyzetből -» to save one's face
menekül vhova -» to repair
menekül vmihez -» to take to sg
menekülés -» escape
menekülés -» flight
menekülés -» flying
menekülés -» getaway
menekülés -» scuttle
menekülési lehetőség -» loophole
menekülő -» flying
menekülő -» fugitive
menekült -» exile
menekült -» fugitive
menekült -» refugee
menekült előlünk -» he fled before us
menekültet befogad -» to take in a refugee
menekültnek menedéket nyújt -» to take in a refugee
menekülve -» on the lam
menés -» go
menés -» going
ménes -» stud
menesztés -» entrainment
menesztik -» to get a run
menesztő -» dog
menesztős hajtás -» dog movement
menesztős mechanizmus -» dog movement
menet -» bout
menet -» course
menet -» drift
menet -» march
menet -» procession
menet -» round
menet -» travel
menet élén -» at the head of a procession
menet közben -» underway
menet legelején halad -» to be in the van of the procession
menetel -» to file
menetel -» to march
menetel -» to troop
menetel vmi felé -» to march on swhere
menetelés -» march
menetelés -» marching
menetelő -» marcher
meneteltet -» to march
menetet vág -» to screw
menetfúrás -» tapping
menetfúró -» tap
menethorony -» slot
menetidő -» flying time
menetirányítás -» dispatch
menetirányító -» train dispatcher
menetjegy -» passage
menetjegyet kiad -» to book
menetjegyet vált -» to book
menetjegyvizsgáló -» snapper
menetlevél -» travelling warrant
menetmángorló alakozó -» roller dies
menetmángorló matrica -» roller dies
menetmélység -» depth of thread
menetnapló -» log book
menetokmány -» train ticket
menetparancs -» route
menetrend -» schedule
menetrend -» timetable
menetrend -» train indicator
menetrendszerű hajójáratok -» list of sailings
menetsebesség -» pace
menetsebesség -» rate of march
menetszabályozó kapcsoló -» controller
menetvágás -» tapping
menetvonal -» track
menhaden hal -» fat-back
menhaden hal -» menhaden
menhely -» asylum
menhely -» home
menhir -» standing-stone
meniszkusz -» meniscus
meniszkusz -» meniscus
menj a búsba! -» bug off!
menj a fenébe! -» bad scran to you!
menj a fenébe! -» blast you!
menj a fenébe! -» go to hell!
menj a fenébe! -» go to pot!
menj a francba! -» up yours!
menj a pokolba! -» blast you!
menj a pokolba! -» go to hell!
menj anyádba! -» eff off!
menj az anyádba! -» fuck off!
menj el orvosért! -» go and get the doctor!
menj elsőnek -» you go first
menj és csinosítsd ki magad! -» go and make yourself smart!
menj és csípd ki magad! -» go and make yourself smart!
menj és győződj meg róla! -» go and see!
menj és keresd meg! -» go and look for it!
menj és nézz utána! -» go and see!
menj innen! -» skedaddle!
menj ki! -» get out of here!
menj le a fűről! -» get off the grass!
menj már! -» stuff!
menj már! -» tut!
menjen egyenesen előre! -» keep straight on!
menjen egyenesen tovább! -» keep straight on!
menjenek az útjukra! -» pass along!
menjenek tovább! -» keep moving!
menjo -» grackle
menjünk -» let us go
menjünk -» let's get going
menjünk -» let's go
menjünk a hajóinkhoz -» let us unto our ships
menlevél -» protection
mennek fel a papírjai -» his stock is going up
mennem kell -» I am to go
mennem kell -» I must go
mennem kell -» I've got to go
mennem kell -» I've to go
menni -» to go
mennünk kell -» we must be jogging along
mennünk kell -» we must be jogging on
menny -» heaven
mennybemenetel -» ascension
mennybolt -» canopy of heaven
mennydörgés -» clap
mennydörgés -» fulmination
mennydörgés -» thunder
mennydörgés és villámlás -» fulmination
mennydörgő -» thundering
mennydörgő -» thunderous
mennydörög -» to fulminate
mennydörög -» to thunder
mennyei -» celestial
mennyei -» divvy
mennyei -» heavenly
mennyei -» unearthly
mennyei illatú -» ambrosial
mennyei Jeruzsálem -» Zion
mennyei város -» Zion
mennyei város -» zion
mennyezet -» canopy
mennyezet -» ceiling
mennyezet -» loft
mennyezetburkolat -» wainscot
mennyezetburkolat -» wainscoting
mennyezeti futómacska -» ceiling crab
mennyezeti gerenda -» bar
mennyezetsimító vas -» ripping chisel
mennyezetvilágítás -» roof-light
mennyi -» what
mennyi a cech? -» what's the score?
mennyi a hajó vízkiszorítása? -» what water does the ship draw?
mennyi a heti fizetése? -» how much do you get a week?
mennyi a vagyona? -» how much is he worth?
mennyi az ára? -» how much is it?
mennyi ideig fog tartani? -» how long will you be over it?
mennyi idő alatt készülsz el vele? -» how long will you be over it?
mennyi idős vagy? -» how old are you?
mennyi lesz? -» what's the figure?
mennyi? -» how many?
mennyi? -» how much?
mennyibe kerül? -» how much does it come to?
mennyibe kerül? -» how much?
mennyibe kerül? -» how much is it?
mennyiben? -» wherein?
mennyiség -» amount
mennyiség -» deal
mennyiség -» quantum
mennyiség -» quantity
mennyiségi -» quantitative
mennyiségi termelés -» quantity production
mennyit ér a vagyona? -» how much is he worth?
mennyit kap egy hétre? -» how much do you get a week?
mennyit kér érte? -» what will you take for it?
mennykő -» thunderbolt
mennykőcsapás -» thunderbolt
mennykőcsapás -» thunder-clap
mennyország -» paradise
mennyország -» Zion
mennyország -» zion
menő -» ace
menő -» goer
menő -» going
menő -» hip
menő -» hot
menő -» posh
menő -» pro
menő -» slick
menő -» spiffy
menő -» trendy
menő -» whiz
menő manó -» winner
menő vmiben -» to be shit hot at sg
menstruáció -» periods
menstruáció -» term
menstruáció -» turns
ment vmitől -» to free from sg
ment vmitől -» to free of sg
menta -» mint
mentacukorka -» peppermint
mentálisan felkészít vkit vmire -» to psych sy up
mentalitás -» mentality
mentás -» minty
mentében -» along
menteget -» to salve
mentegetés -» extenuation
mentegeti vki bűnét -» to extenuate an offence
mentegeti vki bűnét -» to extenuate the guilt of sy
mentegeti vki vétkét -» to extenuate an offence
mentegeti vki vétkét -» to extenuate the guilt of sy
mentegeti vki viselkedését -» to extenuate sy's conduct
mentegető -» apologist
mentegetődzik -» to extenuate
mentegetőzés -» apology
mentegetőzik -» to apologize
mentegetőzik -» to offer an apology
méntelep -» breeding stud
méntelep -» stud
mentén -» along
mentes -» clear
mentes -» devoid
mentes -» exempt
mentés -» flag-flaying
mentes -» free
mentes -» immune
mentés -» life-saving
mentés -» overbid
-mentes -» proof
mentes -» quit
mentés -» recovery
mentés -» rescue
mentés -» sacrifice
mentés -» salvage
mentes -» void
mentés -» wrecking
mentes vmitől -» untinged
mentési -» rescue-
mentési -» salvage-
mentési -» salving-
mentési jutalom -» salvage
mentési kísérlet -» attempt at rescue
mentési munkálat -» rescue operation
mentési munkálat -» rescue work
mentési munkálat -» salvage
mentési út -» relief road
mentesít -» to exempt
mentesít -» to exonerate
mentesít -» to frank
mentesít -» to free
mentesít vkit vmi alól -» to acquit sy of sg
mentesítés -» exemption
mentesítés -» immunization
mentesítés -» release
mentesítő szerelvény -» relief train
mentesítő vonat -» relief train
mentesség -» discharge
mentesség -» exemption
mentesség -» franchise
mentesség -» freedom
mentesség -» immunity
mentesülés -» acquittance
mentezsinór -» frog
menthetetlen -» to be past help
menthetetlen -» beyond recovery
menthetetlen -» can't be helped
menthetetlen dolog -» dead duck
menthetetlen ügy -» dead duck
menthetetlenül elveszett -» beyond recovery
menthető -» excusable
menthető -» pardonable
menti az irháját -» to run for dear life
menti az irháját -» to save one's hide
mentol -» menthol
mentolos -» mentholated
mentolos hideg puncs -» mint julep
mentor -» mentor
mentő -» justificatory
mentő -» rescuer
mentő -» stretcher-bearer
mentő gondolata támad -» to pull out of the fire
mentő körülmény -» extenuative
mentőautó -» ambulance
mentőautóval száguld egy baleset színhelyére -» to rush an ambulance to the scene of an accident
mentőcsapat -» relief crew
mentőcsónak -» lifeboat
mentőkabin -» lifeboat
mentőkocsi -» ambulance
mentőkötél -» life-line
mentőláda -» medicine chest
mentőlánc -» auxiliary chain
mentőlétra -» escape
mentőlétra -» ladder escape
mentőmellény -» life jacket
mentőmellény -» life preserver
mentőmellény -» life saver
mentőmellény -» lifejacket
mentőmunka -» relief work
mentőöv -» life buoy
mentőöv -» life-belt
mentőöv -» lifebelt
mentőrév -» port of refuge
mentős -» ambulance driver
mentős -» ambulance man
mentőszolgálat -» ambulance
mentség -» excuse
mentség -» justification
mentség -» subterfuge
mentséget keres vmire -» to extenuate
mentségül -» by way of excuse
mentségül felhoz -» to plead, pled
mentségül felhoz -» to plead
mentsvár -» refuge
mentsvár -» resource
menü -» ordinary
meny -» daughter-in-law
menyasszony -» bride
menyasszony -» fiancée
menyasszony tanúja -» bridesmaid
menyasszony tanúja -» maid of honor
menyasszonyi ruha -» wedding dress
menyasszonyi ruha -» wedding gown
menyegző -» nuptials
menyegzői -» bridal
menyegzői -» nuptial
menyét -» weasel
menyéttel vadászik -» to ferret
mer -» to dare, durst
mer -» to dare
mér -» to gauge
mér -» to inflict
mér -» to measure
mér -» to mete
mér -» to meter
mer -» to spoon
mer -» to venture
mér -» to weigh
mér -» to weight
mérce -» gage
mérce -» gauge
mercerizál -» to luster
mercerizál -» to lustre
mercerizált pamutvászon -» near silk
mered -» to spear up
meredek -» arduous
meredek -» bluff
meredek -» hairy
meredek -» high-pitched
meredek -» precipitous
meredek -» prone
meredek -» sheer
meredek -» steep
meredek -» sticky
meredek dőlésű telep -» steeply dipping lode
meredek dőlésű telep -» steeply dipping seam
meredek hegyoldal -» ascent
meredek kőszirt -» crag
meredek lejtő -» escarpment
meredek lejtő -» rapid slope
meredek lesz -» to steepen
meredek pályájú vasút -» inclined railway
meredek part -» brink
meredek rézsűzés -» escarpment
meredek sáncfalat épít -» to escarp
meredeken -» sheer
meredeken emelkedik -» to rise boldly
meredeken emelkedik -» to sheer
meredeken emelkedik -» to zoom
meredeken lejt -» to sheer
meredekség -» escarpment
meredekség -» gradient
meredekség -» precipitousness
meredély -» steep
meredély széle -» brow
meredt -» stark
meredt szemű -» staring
meredtség -» catatony
méreg -» anger
méreg -» bane
méreg -» bate
méreg -» bother
méreg -» poison
méreg -» toxin
méreg -» venom
méreg eltávolítása -» detoxication
méreg hatástalanná tétele -» detoxication
méreg hatástalanná válása -» detoxication
méregbe hoz -» to infuriate
méregbe hoz vkit -» to get sy's goat
méregbe hoz vkit -» to put sy into a passion
méregbe jön -» to get hairy
méregdrága -» to cost an arm and a leg
méregelvonás -» detoxication
méreget -» to weigh
méregfog -» fang
méregtelenít -» to detoxify
méregtelenítés -» detoxication
méregtelenítés -» detoxification
méregzsák -» ratbag
méregzsák -» spitfire
mereng -» to brood
merengés -» star-gazing
merengő ember -» star-gazer
merénylet -» assassination
merénylet -» attempt
merénylet -» outrage
merényletet követ el vki ellen -» to assassinate sy
merénylő -» assassin
mérés -» measurement
mérés -» measuring
mérés -» weigh
mérések feltételezett pontossága -» exactitude of measurements agreed to
mérésnél becsap -» to give short weight
merész -» audacious
merész -» bold
merész -» brave
merész -» daring
merész -» foolhardy
merész -» hardy
merész -» hazardous
merész -» intrepid
merész -» plucky
merész -» presumptuous
merész -» risky
merész -» venturesome
merész akció -» coup
merész általánosítás -» sweeping generalization
merész csíny -» coup
merész sakkhúzás -» coup
merész szóban és tettben -» bold in word and deed
merész támadás -» coup de main
merész tett -» coup
merész tollvonás -» flourish
merész vállalkozás -» adventure
merészel -» to dare, durst
merészel -» to dare
merészel -» to offer
merészel -» to venture
merészel megtenni vmit -» to hazard
merészel vmit megtenni -» to presume to do sg
merészen -» blindfold
merészen -» boldly
merészen -» daringly
merészen állít vmit -» to assert sg boldly
merészkedik -» to venture
merészkedik vmit megtenni -» to take it upon oneself to
merészség -» boldness
merészség -» brass
merészség -» cockiness
merészség -» daring
merészség -» intrepidity
mereszti a csipáját -» to gawk at
mereszti a csipáját -» to gawp at
mereszti a picsáját -» to fuck off
mereszti a seggét -» to fuck about
mereszti a seggét -» to fuck around
mereszti a seggét -» to fuck off
méret -» extent
méret -» gage
méret -» gauge
méret -» measure
méret -» size
méret szerinti osztályozás -» sizing
méretadat -» datum, data
méretcsoportosítás -» scaling
méretcsökkentés -» to downsize
méretek -» proportions
méreteket ellenőriz -» to gauge
méretellenőrzés -» sizing
méreten aluli -» undersize
méretet egyeztet -» to match
méretez -» to proportion
méretezés -» sizing
mérethitelesítés -» sizing
méretkimutatás -» bill of quantities
méretkimutatást készít -» to take out quantities
méretkimutatást készít -» to take out the quantities
méretre farag -» to gauge
méretre hasít -» to spal
méretre készítés -» sizing
merev -» angular
merev -» austere
merev -» cast-iron
merev -» ceremonious
merev -» hard and fast
merev -» rigid
merev -» starchy
merev -» stark
merev -» stiff
merev -» stubborn
merev -» tense
merev -» unbending
merev -» unyielding
merev -» wooden
merev keret -» rigid frame
merev magatartású -» as stiff as a poker
merev magatartású -» to be as stiff as a poker
merev modor -» buckram
merev pillantás -» staring
merev pillantás -» staring eyes
merev tekintet -» stare
merev tekintet -» staring
merev váz -» rigid frame
merev vázú kormányozható léghajó -» rigid airship
merev zárótűz -» standing barrage
mereven -» rigidly
mereven -» starkly
mereven -» stiffly
mereven bámul -» to glare at sy
mereven bámul vkire -» to gaze hard at sy
mereven bámul vkire -» to stare hard at sy
mereven bámul vkit -» to look hard at sy
mereven elutasít egy kérést -» to give a cold ear to a request
mereven név vkit -» to stare hard at sy
mereven néz -» to gaze
mereven néz -» to peer
mereven néz -» to stare
mereven néz vkit -» to gaze hard at sy
mereven néz vkit -» to look hard at sy
mereven ragaszkodik a nézetéhez -» to stick unabashed to one's opinion
mereven ragaszkodik az álláspontjához -» to stick unabashed to one's opinion
merevgörcs -» tetanus
merevgörcs -» tetany
merevít -» to brace
merevít -» to stiffen
merevít -» to strut
merevít -» to truss
merevítés -» bracing
merevítés -» buttressing
merevítő -» stiffener
merevítő izom -» erector
merevítő lemez -» brace
merevítő rúd -» brace
merevítő szalagvas -» brace
merevkór -» catalepsy
merevrészeg -» to be way-out
merevség -» rigidity
merevség -» rigidness
merevség -» rigor
merevség -» rigour
merevség -» setness
merevség -» starch
merevség -» stiffness
merevség -» tenseness
mérföld -» mile
mérgelődik -» to be in a fret
mérgelődik -» to cut up ugly
mérgelődő -» vexed
mérges -» angry
mérges -» to be choked
mérges -» to be miffed
mérges -» fretful
mérges -» furious
mérges -» ratty
mérges -» savage
mérges -» stroppy
mérges -» stuffy
mérges -» surly
mérges -» venenate
mérges -» venenous
mérges -» venomous
mérges -» viperish
mérges -» viperous
mérges gomba -» toadstool
mérges természetű -» ornery
mérges vita -» catfight
mérges vkire -» to be cross with sy
mérges vkire -» to be vexed with sy
mérgesen -» fretfully
mérgesen -» furiously
mérgesen -» hot
mérgesít -» to anger
mérgesít -» to displease
mérgesít -» to nettle
mérget képző -» venenific
mérgét kitölti vkin -» to vent one's gall on sy
mérget kiválasztó -» venenific
mérgezés -» poisoning
mérgezés -» venenation
mérgezett -» venenate
mérgező -» pestilential
mérgező -» toxic
mérhetetlen -» fathomless
mérhetetlen -» huge
mérhetetlen -» immense
mérhetetlen -» unbounded
mérhetetlen volta vminek -» hugeness
mérhetetlenség -» hugeness
mérhetetlenség -» vastness
mérhetetlenül -» excessively
mérhetetlenül -» hugely
mérhetetlenül -» immensely
mérhetetlenül mély -» unfathomable
mérhető -» commensurable
meridiánon áthalad -» to south
merisztéma -» meristem
merít -» to dip
merít -» to draw, drew, drawn
merít -» to draw on
merít vmit vhonnan -» to take sg out of sg
merít vmit vmiből -» to take sg out of sg
merítés -» bailing
merítés -» scoop
merítő kerék -» scoop-wheel
merítőháló -» scoop-net
merítőkanál -» bailer
merítőkanál -» scoop
merítőkanál -» skimmer
merítőkerék -» tympanum, tympana
merítővödör -» scoop
merkaptán -» mercaptan
mérkőzés -» contest
mérkőzés -» encounter
mérkőzés -» fixture
mérkőzés -» match
mérkőzés hazai pályán -» home match
mérkőzés kezdete -» kick-off
mérkőzés vége -» no side
mérkőzést vezet -» to umpire
Merkúr kígyós botja -» caduceus, caducei
Merkúrral kapcsolatos -» mercurial
mérleg -» account of liabilities and assets
mérleg -» balance
mérleg -» scale
mérleg -» scales
mérlegállás -» arabesque
mérlegcsésze -» pan
mérlegel -» to balance
mérlegel -» to ponder
mérlegelés -» deliberation
mérlegelés -» discretion
mérlegelés -» pondering
mérlegelés -» scaling
mérlegelés -» weigh
mérleget felállít -» to strike a balance
mérleget készít -» to strike a balance
mérleghinta -» seesaw
mérleghinta -» teeter-totter
mérleghintázik -» to seesaw
mérlegkar -» beam
mérlegkimutatás -» account of liabilities and assets
mérlegnyelv -» pointer
mérlegpálca -» index
mérlegrúd -» beam
mérlegszámla -» balance
mérlegszámla -» balance account
mérmű -» tracery
mérnök -» engineer
mérnöki munka -» engineering
mérnöki tudomány -» engineering
mérnökök uralma -» technocracy
mérnökség -» engineering
mérnökszakértő -» consulting engineer
merő -» mere
merő -» plumb
merő -» scoop
merő -» sheer
merő gúny -» vitriol
merő kitalálás -» idle story
merő ostobaság -» mere nonsense
merő tréfából tettem -» I did it just for a joke
merő véletlen folytán -» by the merest chance
merőben -» sheer
merőedény -» bail
merőedény -» bailer
merőedény -» baler
mérőedény -» measure
mérőelektróda -» probe
mérőeszköz -» gage
mérőeszköz -» gauge
mérőeszköz -» meter
mérőeszközök -» mathematical instruments
mérőhenger -» graduated cylinder
mérőhenger -» measuring cylinder
merőkanál -» dipper
merőkanál -» ladle
mérőkészülék -» meter
mérőláda -» weigh box
mérőléc -» metric gauge
mérőléc -» sector
mérőléc -» staff
merőleges -» normal
merőleges -» perpendicular
merőleges -» sheer
merőleges láncú kárpitszövés -» high-warp tapestry
merőleges vonal -» normal
merőlegesen -» at right angles
merőlegesen -» sheer
merőlegesen áll -» to square
merőlegesen emelkedik -» to sheer
merőlegesen lejt -» to sheer
mérőlombik -» volumetric flask
mérőműszer -» indicator
mérőműszer -» meter
mérőón -» lead
mérőón -» plumb
mérőón -» plummet
mérőón -» sinker
mérőón vízbevetése -» cast of the lead
mérőónnal mér -» to plumb
mérőóra -» meter
mérőpad -» bench
mérőrúd -» measure
mérőrúd -» pole
mérőszalag -» band
mérőszalag -» measure
mérőszalag -» surveyor's tape
mérőszalag -» tape
mérőszalag -» tape measure
mérőszalag -» tape-measure
mérőszám -» index, indices
mérőszám -» index-number
mérőszonda -» probe
mérőzsinór -» string
merre -» whereabouts
merre -» whither
merre menjek? -» how am I to get there?
merre menjek? -» how can I get there?
merre vagyunk? -» how is her head?
merre? -» whereabout?
merre? -» whereabouts?
merre? -» which way?
merrefelé? -» whereabout?
merrefelé? -» whereabouts?
merrefelé? -» which way?
mérsékel -» to abate
mérsékel -» to bate
mérsékel -» to chastise
mérsékel -» to check
mérsékel -» to cool
mérsékel -» to hold in
mérsékel -» to lessen
mérsékel -» to mitigate
mérsékel -» to moderate
mérsékel -» to remit
mérsékel -» to soften
mérsékel -» to temper
mérsékel -» to tone down
mérsékel vkit -» to put restraint on sy
mérsékeletlen -» unchecked
mérsékelt -» mild
mérsékelt -» moderate
mérsékelt -» modest
mérsékelt -» philosophical
mérsékelt -» reasonable
mérsékelt -» restrained
mérsékelt -» temperate
mérsékelt ár -» moderate price
mérsékelt ár -» reasonable price
mérsékelt fejlettség -» moderate development
mérsékelt irányzat -» moderate
mérsékelt irányzatú politika -» moderate
mérsékelt irányzatú politikus -» moderate
mérsékelten -» moderately
mérséklés -» chastisement
mérséklés -» mitigation
mérséklet -» moderation
mérséklet -» modesty
mérséklet -» restraint
mérsékletes -» austere
mérsékletesen -» austerely
mérsékletesség -» austerity
mérsékletesség -» frugality
mérsékli magát -» to pull one's punches
mérséklő -» mitigative
mérséklődik -» to ease
mérséklődik -» to lessen
mérséklődik -» to moderate
mérséklődik -» to remit
mérséklődik -» to tone down
mersz -» dash
mersz -» guts
mersz -» spunk
mersz -» stomach
mértan -» geometry
mértani -» geometric
mértani -» geometrical
mértani eszközök -» mathematical instruments
mértani haladvány -» geometric progression
mértani hely -» locus, loci
mértani pálya -» locus, loci
mértani sor -» geometric progression
mérték -» cadence
mérték -» degree
mérték -» extent
mérték -» gage
mérték -» gauge
mérték -» mark
mérték -» measure
mérték -» rate
mérték -» scale
mérték -» standard
mérték -» test
mérték nélkül -» in the extreme
mérték nélkül -» inordinately
mérték nélkül dohányzik -» to be an excessive smoker
mérték nélkül iszik -» to drink to excess
mérték után készített -» bespoke
mértékadó -» standard
mértékegység -» measure
mértékegység -» unit
mértéken aluli -» undersize
mértéken felül -» beyond measure
mértékes -» cadenced
mértéket vesz -» to measure
mértéket vesz vkiről -» to take sy's measure
mértékletes -» abstemious
mértékletes -» frugal
mértékletes -» moderate
mértékletes -» sober
mértékletes életmód -» moderate life
mértékletesen -» frugally
mértékletesen -» soberly
mértéknélküliség -» excessiveness
mértékre dolgozó -» custom
mértékre készített -» custom
mértékszabóság -» bespoke tailor
mértékszabóság -» custom tailors
mértéktartó -» moderate
mértéktelen -» beyond measure
mértéktelen -» excessive
mértéktelen -» inordinate
mértéktelen -» intemperate
mértéktelen -» loose
mértéktelen -» outrageous
mértéktelen becsvágy -» towering ambition
mértéktelen étvágy -» inordinate appetites
mértéktelen ivástól kifejezéstelen arc -» sodden face
mértéktelen ivástól püffedt arc -» sodden face
mértéktelenség -» excess
mértéktelenség -» excessiveness
mértéktelenség -» exorbitance
mértéktelenség -» inordinateness
mértéktelenség -» insobriety
mértéktelenség -» intemperance
mértéktelenül -» beyond measure
mértéktelenül -» excessively
mértéktelenül -» inordinately
mértéktelenül viselkedik -» to commit excesses
merül -» to dip
merül -» to sink, sank, sunk
merülési szintvonaljelzés -» load-line
merülési vonal -» plimsoll line
merüléskülönbözet -» trim
merülő -» dipping
merülőfal -» baffle
merülőforraló -» immersion heater
mérv -» rate
mérvadó -» authoritative
mérvadó rezgésmód -» mode
mese -» fable
mese -» romance
mese -» story
mese -» tale
mese -» yarn
mese az egész! -» that's all bunkum!
mese habbal -» malarkey
mesebeli -» fabled
mesebeli -» legendary
mesebeszéd -» fable
mesebeszéd -» fiddle
mesebeszéd -» fudge
mesebeszéd -» that's all smoke
mesél -» to pitch a yarn
mesél -» to spin a yarn
mesél -» to tell a story
mesél -» to yarn
mesemondó -» narrator
mesemondó -» storyteller
mesés -» fabulous
mesésen -» fabulously
meseszövés -» intrigue
mesét mond -» to tell a story
mesevilág -» fable
meskál -» peyote
mesothelium -» mesothelium
messiás -» messiah
messiási -» messianic
messze -» afar off
messze -» distant
messze -» far
messze -» far away
messze -» far off
messze -» off
messze -» way
messze -» wide
messze a fák felett -» far above the trees
messze a legjobb -» by far the best
messze a legjobb -» far and away the best
messze a legjobb -» far the best
messze elkerül vkit -» to give sy a wide berth
messze elnyúló síkság -» sweeping plain
messze felülmúl vkit -» to be taller by head and shoulders than sy
messze felülmúl vkit -» to head and shoulders above sy
messze kinn -» far afield
messze lehagyja a többieket -» to leave the field standing
messze széleszt -» to dissipate
messze szétágazó -» far-flung
messze szétterjedő -» far-flung
messzebb -» still
messzebb eső -» far
messzebb fekvő -» far
messzebbi -» far
messzehangzó siker -» resounding success
messzeható -» far-reaching
mésszel trágyáz -» to chalk
messzelátó -» telescope
messzelátós -» telescopic
messzemenő -» far-reaching
messzemenő -» large
messzemenő szabadság -» large liberty
messzemenően -» eminently
messzenyúló -» far-flung
messzeség -» distance
messzi -» distant
messzi -» far
messzi -» faraway
messzi -» off
messzi háttér -» faraway
messzire -» away
messzire -» far
messzire -» wide
messzire elér a keze -» have a long arm
messzire elgurít -» to roll away
messzire elkalandozik -» to go far afield
messzire látó -» farseeing
messzire látó -» farsighted
messzire űz -» to dissipate
messzire visszanyúlik a múltba -» to go back high in the past
messziről -» from afar
messziről jön? -» do you come from far?
messziről megérzi vmi szagát -» to wind
messziről megismeri vmi szagát -» to wind
mester -» maestro
mester -» master
mester -» virtuoso, virtuosi
mestere vminek -» to be adept at doing sg
mestere vminek -» to be adept in sg
mestere vminek -» to master
mesterember -» artificer
mesteremberek -» tradespeople
mestergerenda -» balk
mestergerenda -» baulk
mestergerenda -» binder
mestergerenda -» girder
mestergerenda -» principal
mesterhármas -» hat trick
mesteri -» magisterial
mesteri -» masterful
mesterkedés -» art
mesterkedés -» engineering
mesterkedése vkinek -» doings
mesterkedései vkinek -» doings
mesterkedik -» to dodge
mesterkedik -» to engineer
mesterkedik -» to jockey
mesterkedik -» to manipulate
mesterkedik -» to manoeuvre
mesterkedik -» to scheme
mesterkedik vki ellen -» to intrigue against sy
mesterkedik vmi megszerzésén -» to jockey for sg
mesterkedik vmiben -» to be up to sg
mesterkedve csinál -» to jockey
mesterkéletlen -» artless
mesterkéletlen -» genial
mesterkéletlen -» homely
mesterkéletlen -» homespun
mesterkéletlen -» ingenuous
mesterkéletlen -» naive
mesterkéletlen -» simple
mesterkéletlen -» unadorned
mesterkéletlen -» unconventional
mesterkéletlen -» untutored
mesterkéletlen leány -» ingenue
mesterkéletlenség -» bonhomie
mesterkéletlenség -» naiveté
mesterkéletlenség -» naivety
mesterkéletlenül -» artlessly
mesterkéletlenül -» unconventionally
mesterkéletlenül -» with great ease of manners
mesterkélt -» compt
mesterkélt -» dandified
mesterkélt -» mannered
mesterkélt -» mimic
mesterkélt -» namby-pamby
mesterkélt -» precious
mesterkélt -» prim
mesterkélt -» sophisticated
mesterkélt -» starchy
mesterkélt -» stilted
mesterkélt -» tense
mesterkélt -» theatrical
mesterkélt mosollyal -» simperingly
mesterkélt mosoly -» simper
mesterkélt stílus -» sophisticated style
mesterkélten -» stiltedly
mesterkélten kislányos -» skittish
mesterkélten mosolyog -» to simper
mesterkéltség -» artificiality
mesterkéltség -» mannerism
mesterkéltség -» stiltedness
mesterkéltség -» theatricality
mesterkéltté tesz -» to sophisticate
mesterlövész -» crack shot
mesterlövész -» marksman, marksmen
mesterlövész -» sharpshooter
mestermű -» masterpiece
mestermű -» masterwork
mesterpilóta -» ace
mesterség -» craft
mesterség -» profession
mesterség -» trade
mesterségbeli szakértelem -» craft
mesterségbeli tudás -» craftsmanship
mesterséges -» artificial
mesterséges -» imitation
mesterséges domb -» mound
mesterséges dombocska -» mound
mesterséges fény -» accidental light
mesterséges fényhatás -» accidentals
mesterséges fényhatások -» accidental light
mesterséges folyómeder -» lead
mesterséges hold -» earth satellite
mesterséges hold -» satellite
mesterséges kis tó -» tank
mesterséges köd -» smoke-screen
mesterséges légáramlás -» blast
mesterséges megtermékenyítés -» artificial insemination
mesterséges pióca -» artificial leech
mesterséges szövettenyésztés -» ectogenesis
mesterséges űrbolygó -» orbiter
mesterségesen -» artificially
mesterségesen előállított -» made
mesterségesen táplál -» to bring up by hand
mesterségesen táplált -» bottle-fed
mesterségesség -» artificiality
mesterséget űz -» to exercise a skill
mesüge -» dim-witted
mész -» lime
mész -» white heat
mész -» whitewash
mészárlás -» carnage
mészárlás -» massacre
mészárlás -» slaughter
mészárol -» to butch
mészárol -» to butcher
mészárol -» to massacre
mészáros -» butcher
mészároshorog -» meat-hook
mészáros-szakma -» butchery
mészárszék -» shambles
mészégető kemence -» calcar
mészégető szén -» lime coal
meszel -» to white
meszel -» to whiten
meszelés -» lime coating
meszelés -» lime whiting
meszelés -» wash
meszelés -» whitewash
meszelt -» whitewashed
meszes -» calcareous
meszes -» calcariferous
meszes -» chalky
meszes -» lime
meszes víz -» hard water
meszesbe tesz -» to lime
meszesgödör -» lime-stacking pen
meszez -» to lime
mészfesték -» whitewash
mészhéj -» test
mészhéjú állatok -» shellfish
mészhidrát -» lime hydrate
mészkő -» bath stone
mészkő -» chalk
mészkő -» freestone
mészkő -» limestone
mészkő -» portland stone
mészkő -» ragstone
mészoltó gödör -» lime-stacking pen
mészszerű -» calcar
mésztartalmú -» calcareous
mésztartalmú -» calcariferous
mésztej -» lime cream
mésztej -» lime milk
mésztej -» slack lime
mésztej -» slacked lime
mésztej -» slaked lime
mésztej -» white lime
mésztufa -» sinter
mészvízzel öntöz -» to lime
metafora -» metaphor
metalimnion -» thermocline
metallokerámia -» sintering
metamorfózis -» metamorphosis, metamorphoses
metán -» fire damp
metán -» methane
metán -» pit gas
metánosítás -» methanation
metapszichika -» metaphysics
metastabilis -» metastable
meta-ügylet -» joint business
metélőhagyma -» chives
metélt -» noodle
métely -» blight
métely -» fluke
meténg -» periwinkle
meteor -» falling star
meteor -» meteor
meteor- -» meteoric
meteor -» thunderbolt
meteorikus -» meteoric
meteorkő -» meteoric stone
meteorkő -» meteorite
meteorkő -» thunderbolt
meteorológiai -» weather
meteorológiai intézet -» weather bureau
meteorológiai radarállomás -» thunderhead
méter -» meter
méter- -» metric
méter- -» metrical
méteráru -» dry goods
métermázsa -» metric centner
métermérték -» metric gauge
méterrendszer -» metric system
méterrendszerű -» metric
méterrendszerű -» metrical
metilbenzol -» toluene
metodista -» swaddler
metodizmus körébe tartozó vallási szekta -» bible-christians
metopé -» metope
metrikai forma -» scansion
metrikus -» metric
metrikus -» metrical
metrikus tonna -» metric ton
metró-megálló -» subway station
metró-megálló -» tube station
metró-megálló -» underground station
metronóm -» metronome
metronóm -» time-keeper
metropolita -» metropolitan
metropolita -» metropolite
metrum -» scansion
metsz -» to carve
metsz -» to cut, cut
metsz -» to gouge
metsz -» to section
metsz -» to slit, slit
metsz -» to slit
metszék -» intercept
metszés -» cut
metszés -» edge
metszés -» engraving
metszés -» incision
metszés -» score
metszés -» section
metszés -» snip
metszéspont -» break-even point
metszet -» cut
metszet- -» cutaway
metszet -» cutting
metszet -» engraving
metszet -» gravure
metszet -» section
metszet -» segment
metszet síkja -» section plane
metszetben ábrázol -» to profile
metszetben látható -» cutaway
metszetes ábrázolás -» cutaway view
metszetet készít -» to gouge
metszetet készít -» to section
metszetrajz -» cutaway view
metszetrajz -» section plan
metszett -» cut
metszett -» cutaway
metszett üveg -» cut glass
metsző -» barbed
metsző -» bitter
metsző -» clangorous
metsző -» crisp
metsző -» cross
metsző -» cutting
metsző -» incisive
metsző -» keen
metsző -» mordant
metsző -» piercing
metsző -» piping
metsző -» sharp
metsző -» shrewd
metsző -» shrill
metsző -» strident
metsző -» trenchant
metsző (gúny) -» pungent
metsző él -» cutting edge
metsző él (gúnyé) -» pungency
metsző fájdalom -» mordant pain
metsző fájdalom -» shrewd pain
metsző hangon -» shrilly
metsző hideg -» snapping cold
metszően -» keenly
metszően -» shrewdly
metszőfog -» incisor
metszőfog -» nipper
metszőolló -» clippers
metszőolló -» pruning shears
metszőpont -» intersection
metszősík -» section plane
Mexikó -» Mexico
mexikói -» Mexican
mexikói kártyajáték-fajta -» coon-can
mexikói paraszt -» paisano
mexikói töltött lepény -» taco
mez -» accoutrement
mez -» accoutrements
méz -» honey
mez -» jersey
mez -» shirt
mez -» strip
mezbe öltöztet -» to accoutre
mézédes -» as sweet as honey
mézédes -» luscious
mézédes -» mellifluous
mézédesség -» lusciousness
mezei -» agrarian
mezei -» garden-variety
mezei egér -» field mouse
mezei egér -» fieldmouse, fieldmice
mezei egér -» vole
mezei futók klubja -» beagles
mezei futók klubja -» harriers
mezei menta -» wild mint
mezei nyúl -» hare
mézes -» honeyed
mézes -» mellifluous
mézes lép -» honeycomb
mézes szavú -» smooth
mézesmázos -» bland
mézes-mázos -» fulsome
mézesmázos -» honeyed
mézesmázos -» mealy-mouthed
mézesmázos -» silky
mézesmázos -» smarmy
mézesmázos -» smooth
mézesmázos -» treacly
mézesmázos beszéd -» blarney
mézesmázos ember -» oiler
mézesmázos modor -» suave manners
mézesmázos rábeszélés -» wheedling
mézesmázosság -» silkiness
mézfű -» balm
mézga -» gum
mézgagolyó -» gum-drop
mézgalabdacs -» gum-drop
mézgás -» gummy
mézharmat -» honeydew
mezítelenség -» nudity
mezítláb -» barefoot
mezítlábas ember -» ragamuffin
mezozoikum -» reptilian age
mező -» field
mező -» land
mező -» meadow
mező -» pane
mezőgazdaság -» agriculture
mezőgazdaság -» husbandry
mezőgazdasági -» agrarian
mezőgazdasági -» rural
mezőgazdasági munkás -» agricultural labourer
mezőgazdasági munkás -» farmhand
mezőgazdasági munkaszolgálat -» land army
mezőgazdasági munkát végez -» to follow the plough
mezőgazdasági proletár -» poor white
mezőgazdasági statisztika -» agricultural statistics
mezőgazdasági szakember -» agrarian
mezőgazdasági termények -» farm produce
mezőkre felosztás -» panelling
mezőkre oszt -» to panel
mezőkre osztás -» panelling
mezőn -» afield
mezőny -» field
mezőny -» side
mezőnyben játszik -» to field
mezőnyhatárjel -» strip marker
mezőnyt választ -» to pick up
mezőnyt választ -» to pick up for sides
mezővédő erdősáv -» forest belt
mezővédő erdősáv -» shelter belt
mezsgye -» balk
mezsgye -» confine
mezsgye -» mere
mezsgyekaró -» boundary pole
meztelen -» bare
meztelen -» have nothing on
meztelen -» naked
meztelen -» nude
meztelen -» scuddy
meztelen (kard) -» unsheathed
meztelen alak -» nude
meztelen alak -» nudity
meztelen csiga -» slug
meztelen igazság -» score
meztelen kisgyerek -» scuddy
meztelen női lábakat ábrázoló kép -» cheese-cake
meztelen női testet ábrázoló kép -» cheese-cake
meztelen térddel -» with bare knees
meztelen testén -» next one's skin
meztelen testén -» next to one's skin
meztelenre vetkőzik -» to strip to the buff
meztelenség -» nude
meztelenség -» nudity
meztelenül -» in a state of nature
meztelenül áll modellt -» to pose for the all together
mézzel borított -» honeyed
mgmerevít -» to stereotype
mi -» what
mi a baja? -» what's got him?
mi a baja? -» what's up with him?
mi a baja? -» what's wrong with him?
mi a célja? -» what's his game?
mi a célod? -» what are you aiming at?
mi a csoda? -» what next?
mi a fene -» what the blazes
mi a fenét csinálsz? -» what the hell are you doing?
mi a foglalkozása? -» what is his line?
mi a foglalkozása? -» what's your line?
mi a hasznom ebből? -» where do I come in?
mi a játék állása? -» what's the score?
mi a manó! -» by the holy poker!
mi a manó! -» cor blimey!
mi a ménkű! -» cor blimey!
mi a mestersége? -» what is his line?
mi a szakmája? -» what is his line?
mi a szakmája? -» what's your line?
mi a szárazföld iránylata? -» how does the land bear?
mi a teendő? -» what is to be done?
mi a teendő? -» what to do?
mi adta neked ezt az ötletet? -» what put that into your head?
mi által? -» whereby?
mi az ára? -» how much is it?
mi az én szerepem? -» where do I come in?
mi az hogy! -» not half!
mi az hogy! -» rather!
mi az neked? -» what is it to you?
mi az ott nálad? -» what have you got there?
mi az ördög -» what the blazes
mi az ördög! -» by the holy poker!
mi az? -» hey?
mi az? -» what is it?
mi az? -» what's on?
mi baj van? -» what's up?
mi baj? -» what is it?
mi baja van? -» what's got him?
mi bajod van? -» what ails you?
mi bajod van? -» what's amiss with you?
mi bajod? -» what's worrying you?
mi célból? -» what for?
mi értelme van ennek? -» what good is it?
mi értelme van, ha -» what boots it to
mi értelme? -» what's the use of?
mi fáj? -» what ails you?
mi folyik itt? -» what is going on here?
mi haszna van, ha -» what boots it to
mi haszna? -» what's the use of?
mi is a neve? -» what is his name again?
mi jogon? -» by what right?
mi jut eszedbe? -» what's the big idea?
mi készteti őt erre? -» what makes him do it?
mi ketten -» you and I
mi köze ehhez? -» so what?
mi köze van annak ehhez? -» what's that got to do with it?
mi közöd hozzá? -» what is that to you?
mi lelte? -» what's got him?
mi lelte? -» what's bitten him?
mi lett vele? -» what has happened to him?
mi majd fedezzük a költségeket -» we shall provide the necessary
mi más -» what else
mi mást -» what else
mi mást tehettem volna, mint -» I could do no other than
mi mást tehettem volna, mint -» I could not do other than
mi mást tehettem volna mint -» I could do no other than
mi mást tehettem volna mint -» I could not do other than
mi megy? (moziban) -» what's on?
mi minden fordul elő! -» how things happen!
mi minden történik! -» how things happen!
mi okból -» why
mi okból? -» on what score?
mi okból? -» on what account?
mi sem egyszerűbb -» nothing could be simpler
mi sem könnyebb ennél -» I could do it on my head
mi származik majd ezekből az eseményekből? -» what will spring from these events?
mi szél hozott erre? -» where did you spring from?
mi tagadás ez így van -» there is no gainsaying it
mi tagadás, ez így van -» there is no gainsaying it
mi tartott olyan sokáig? -» what took you so long?
mi több -» what is more
mi történik itt? -» what's up?
mi történik? -» what's going down?
mi történik? -» what's on?
mi történt vele? -» what has happened to him?
mi történt vele? -» what's up with him?
mi történt vele? -» what's wrong with him?
mi újság? -» what news?
mi újság? -» what's up?
mi ütött bele? -» what's got him?
mi ütött beléd? -» what's amiss with you?
mi ütött beléje? -» what has taken him?
mi ütött beléje? -» what's bitten him?
mi vagyunk -» we are
mi van itt? -» what's up?
mi van rajta? -» what has she got on?
mi van vele? -» what's got him?
mi van vele? -» what's up with him?
mi van? -» what is it?
mi van? -» what's up?
mi volt látogatásának célja? -» what was the purport of his visit?
mi voltunk -» we were
miákol -» to mew
mialatt -» in
mialatt -» while
mialatt -» whilst
mianeve -» whoosis
miatt -» on account of
miatt -» through
miatt -» with
miattad tettem -» I did it on your account
miattam késte le a vonatot -» it is through me that he lost his train
miatyánk -» lord's prayer
miazma -» miasma, miasmata
miazmás -» miasmal
miazmás -» miasmatic
mibe kerül? -» how much is it?
mibe kerül? -» what does it cost?
mibe kerül? -» what's to pay?
mibe van öltözve? -» what has she got on?
miben? -» wherein?
miből -» whereof
miből él? -» what do you do for a living?
miből élsz? -» what do you do for a living?
miből éltek? -» what do you do for a living?
miből? -» whereby?
micsoda -» what
micsoda alávaló gazember! -» what an awful scoundrel!
micsoda hülyeség! -» what rot!
micsoda illetlen flörtölés! -» such carryings on!
micsoda illetlen viselkedés! -» such carryings on!
micsoda kötnivaló gazember! -» what an awful scoundrel!
micsoda marhaság! -» what rot!
micsoda ostobaság! -» what rot!
micsoda ötlet! -» what an idea!
micsoda szamárság! -» what stuff!
micsoda szemtelenség! -» what sauce!
micsoda szörnyű gazember! -» what an awful scoundrel!
micsoda szörnyűség -» what a horror!
mielőbb -» at your earliest convenience
mielőtt -» ere
mielőtt elfelejteném -» before I forget
mielőtt észbe kapnál, már tönkrementél -» you'll be ruined before you know where you are
mielőtt észbekaphatnál -» before you know where you are
mielőtt hogy -» before
miért -» wherefore
miért -» why
miért csinálja ezt? -» what makes him do it?
miért hozod fel ezt a régi históriát? -» why do you drag up this old story
miért is -» wherefore
miért megy el ilyen hamar? -» what takes you away so soon?
miért megy el ilyen korán? -» what takes you away so soon?
miért van kivonva kardotok? -» why are you drawn?
miért? -» what for?
miféle -» what kind of
miféle? -» what sort of?
míg -» as long as
míg -» so long as
míg -» till
míg -» while
míg -» whilst
míg az ellenkezője be nem bizonyosodott -» failing proof to the contrary
mignon -» white cookies
migrén -» blinding headache
migrén -» migraine
migrénes -» migrainous
migrénszerű -» migrainous
mihaszna -» piffling
mihaszna -» rotter
mihaszna -» scalawag
mihaszna -» scallywag
mihaszna alak -» bad egg
mihaszna alak -» blighter
mihaszna alak -» dead beat
mihaszna alak -» lame duck
mihaszna dolog -» clunker
mihaszna ember -» clunker
mihaszna fráter -» bad penny
mihelyt -» immediately
mihelyt alkalom adódik -» as occasion offers
mihelyt csak megteheti -» at your earliest convenience
miként láthatod, öreg vagyok -» I am old as you can see
mikor az ember már ennyi idős -» at my time of day
mikor az ember már ennyi idős -» at my time of life
mikor döntésre kerül -» when the chips are down
mikor felébredt, a lámpa még mindig égett -» he woke to find the lamp still burning
mikor meglátogattam nem fogadott -» when I called she was invisible
mikor meglátogattam nem mutatkozott -» when I called she was invisible
mikor utoljára láttam -» when I saw him last
miközben -» in
mikrofilm -» microfilm
mikrofilmes felvételt készít -» to microfilm
mikrofilmes felvevőkészülék -» microfilm
mikrofilmes felvevőkészülék -» microfilm recorder
mikrofilmet készít -» to microfilm
mikrofilmez -» to microfilm
mikrofilm-lemez -» microfiche
mikrofilm-leolvasó -» microfilm reader
mikrofilmtartó doboz -» pillbox
mikrofon -» mike
mikrofon -» sound pick-up
mikrofondugattyú -» plunger
mikrofonképesség -» transmitting quality
mikrofonszerűség -» transmitting quality
mikrográf -» micrograph
mikrogravírozó szerszám -» micrograph
mikrohullámú sütő -» microwave oven
mikrokamera -» micrograph
mikrométercsavar -» tangent screw
mikroszkóp -» microscope
mikroszkopikus -» microscopic
mikroszkopikus -» microscopical
mikroszkopikus metszet -» microscopic section
mikroszkopikus redőzöttség -» puckering
mikroszkopikusan -» microscopically
milícia -» home reserve
milicista -» militiaman, militiamen
miliő -» milieu
militarista -» militarist
militarizál -» to militarize
militarizálás -» militarization
militarizmus -» militarism
millennárius -» millenarian
millennista -» millenarian
millennium -» millennium, millennia
millenniumra vonatkozó -» millenarian
milliméter pontosságú -» accurate to a millimeter
milliméterpapír -» co-ordinate paper
milliméterpapír -» graph paper
milliméterpapír -» plotting paper
milliméterpapír -» profile paper
milliméterpapír -» section paper
milliomos -» he is worth a million
milliomos -» millionaire
milpoen -» pepper-and-salt
milpoen -» pepper-and-salt cloth
milyen -» what
milyen -» what kind of
milyen alakú? -» what shape is it?
milyen alapon? -» on what score?
milyen alapon? -» upon what grounds?
milyen címen? -» on what account?
milyen édes kis gyerek! -» what a duck of a child!
milyen ember ő? -» what is he like?
milyen érzés? -» how does it feel like?
milyen érzés? -» what does it feel like?
milyen formájú? -» what shape is it?
milyen hideg a kezed -» how cold your hands feel
milyen irányba? -» which way?
milyen irányban van a hajó orra? -» how is her head?
milyen irányban? -» which way?
milyen jogcímen? -» upon what grounds?
milyen messze mentek? -» how far did you go?
milyen okból? -» on what account?
milyen sűrűn? -» how often?
milyen szerencsétlen vagyok! -» ah me!
milyen színű? -» what colour is it?
milyen tájról való? -» what is your line of country?
milyen vidékről való? -» what is your line of country?
milyen? -» what is it like?
milyen? -» what sort of?
mímel -» to mime
mímes -» mime
mimika -» mimicry
mimikri -» mimicry
mimóza -» sensitive plant
mimóza -» wattle
min -» whereat
minálunk -» over here
minap -» newly
minap -» the other day
minaret -» minaret
mind -» all
mind -» each
mind -» en masse
mind -» every
mind -» every one
mind a mai napig -» unto this day
mind a mai napig -» up to this day
mind az ő kivételével -» all but he
mind együtt -» all in one
mind együtt -» bodily
mind jobban és jobban -» better and better
mind kivétel nélkül -» one and all
mind ott voltak rajtam kívül -» they were all there except me
mind rosszabb -» worse and worse
mind rosszabbul -» worse and worse
mindaddig, amíg -» as long as
mindaddig, amíg -» so long as
mindahányan vagyunk -» each and all of us
mindamellett -» however
mindamellett -» just the same
mindamellett -» nevertheless
mindamellett -» notwithstanding
mindannyian az ő kivételével -» all but he
mindannyiunk kötelessége hogy segítsünk rajtuk -» it behoves us all to help them
mindaz -» all
mindaz -» all that
mindaz -» all those
mindaz amit -» all that
mindazok akik -» all those who
mindazonáltal -» nevertheless
mindazonáltal -» none the less
mindazonáltal -» nonetheless
mindazonáltal -» still
mindeddig -» as yet
mindeddig -» so far
mindeddig -» up to now
mindegy -» it's all one
mindegy -» it's all the same
mindegy -» it's just the same
mindegy -» just the same
mindegyik -» each
mindegyik -» every one
mindegyikünk -» each and all of us
mindegyikünk -» each of us
mindegyikünk -» each one of us
mindegyikünk egy fontot keres -» we each earn one pound
mindegyikünk egy fontot keres -» we earn one pound each
minden -» all
minden -» each
minden -» every
minden -» everything
minden -» max
minden a feje tetején áll -» everything is on the bum
minden adó közvetíti -» nation-wide hook-up
minden áldozatra képes volnék érte -» I would give my ears for it
minden aljassága ellenére -» wicked and all as he was
minden alkalommal -» at every turn
minden alkalommal -» every time
minden anyagi és szellemi erőt mozgósító -» all-out
minden apró részlet összevágott -» every little detail dovetailed
minden áron -» at all hazards
minden áron való feltűnéskeltés -» sensationalism
minden áron való feltűnéskeltés -» sensationism
minden árura kötelező vámrendszer -» horizontal tariff
minden az eset eltúlzására irányul -» everything tends to exaggerate the incident
minden babért learat -» to steal the show
minden bizonnyal -» definitely
minden bizonnyal -» sure
minden bizonnyal -» without fail
minden célra alkalmas -» all-purpose
minden célra megfelelő -» all-purpose
minden célzatosság nélkül -» with no ill intent
minden célzatosság nélkül -» without evil intent
minden csak nem boldog -» he is far from being happy
minden csontja fáj -» to be quite stiff
minden dologgal kapcsolata van -» to be in on everything
minden egyebet megelőzve -» before everything else
minden egyes -» each
minden egyes -» every single
minden egyes ember -» each man
minden egyes férfi -» each man
minden egyes nap -» every single day
minden egyes napon -» every single day
minden egymás hegyén-hátán áll -» everything is cluttered up
minden együtt -» lop and crop
minden együtt -» lop and top
minden együtt -» totality
minden éjjel -» nightly
minden ellenállás ellenére -» in the teeth of all opposition
minden ellenállást megtör -» to bear down all resistance
minden ellenkezés ellenére -» in the teeth of all opposition
minden elveszett -» all is lost
minden ember -» all men
minden ember -» each man
minden ember a beosztási helyére! -» all hands to quarters!
minden emberfia -» every mother's son
minden erejét a játékba veti -» to play up
minden erejét latba veti -» to make desperate efforts
minden erejét megfeszíti -» to strain every nerve
minden erejét összeszedve -» for all one is worth
minden erejét összeszedve próbál vmit -» to try hard
minden erejét vminek szenteli -» to go all-out for sg
minden erejét vminek szenteli -» to go all-out in sg
minden erőlködés nélkül érkezett be elsőnek -» he was an easy first
minden erővel -» with might and main
minden értelmes ember elismeri ezt -» any reasonable person will admit this
minden esetre -» whatever happens
minden eszét összeszedi -» to keep one's wits about one
minden eszközt felhasznál -» to use every means
minden évben -» yearly
minden félév végén -» terminally
minden félresikerült -» all went amiss
minden feltevést kimerítő -» exhaustive
minden férfi -» all men
minden férfi -» each man
minden formalitástól mentes -» shirttail
minden formalitástól mentes -» shirt-sleeve
minden gonoszsága ellenére -» wicked and all as he was
minden hájjal megkent -» acute
minden hájjal megkent -» ikey
minden hájjal megkent -» slippery
minden hájjal megkent -» wily
minden hájjal megkent ember -» he's a smart one
minden helyzetben feltalálja magát -» nothing comes amiss to him
minden hibája ellenére -» in spite of all his faults
minden hibája ellenére -» with all his faults
minden idegszálát megfeszíti -» to strain every nerve
minden időjárásban használható -» all-weather
minden ingósága -» his goods and chattels
minden irányban -» around
minden irányban -» in every direction
minden irányból -» at close quarters
minden irányból -» from every quarter
minden irányból -» from every side
minden irányból -» on all sides
minden istenáldotta napon -» every single day
minden ízében -» every bit
minden ízében -» every inch
minden ízében angol -» he is English all over
minden ízében brit -» British to the quick
minden ízében remeg -» to shake all over
minden ízében reszket -» to shake all over
minden jegy elkelt -» all seats are booked
minden jel arra vall, hogy -» according to all indications
minden jel szerint -» by every indication
minden jó állapotban -» all standing
minden jó, ha a vége jó -» all well that ends well
minden jó, ha a vége jó -» all's well that ends well
minden jó ha jó a vége -» all is well that ends well
minden jó neki -» all is fish that comes to his net
minden jog fenntartva -» all rights reserved
minden jót kívánok hozzá! -» I give you joy of it!
minden jót kívánok! -» may your shadow never grow less!
minden jót kívánunk -» our best wishes attend you
minden képzeletet felülmúl -» beyond belief
minden képzeletet felülmúlóan -» beyond belief
minden képzeletet felülmúló -» egregious
minden kérdést kimerítő -» exhaustive
minden kész! -» gung-ho!
minden kitelik tőle -» to be up to anything
minden kívánalomnak megfelel -» to fill every requirement
minden klímát kibír -» to defy every climate
minden korban -» through all ages
minden költségét viselik -» have all expenses paid
minden körülmények között -» whether or no
minden körülményre kiterjedő -» circumstantial
minden körülményre kiterjedően -» circumstantially
minden kötelezettség nélkül -» without committing oneself
minden követ megmozgat -» to leave no stone unturned
minden követelménynek megfelel -» to stand all demands
minden különösebb ok nélkül -» without special reason
minden látszat szerint -» to all appearances
minden lében kanál -» betty
minden lében kanál -» busybody
minden lében kanál -» have a finger in every pie
minden lében kanál -» meddler
minden lében kanál -» Nosy Parker
minden lében kanál személy -» nosey parker
minden lehetőséget számításba vesz -» to leave nothing to chance
minden lehetőt megtesz, ami segíthet -» to leave nothing undone that might help
minden lehetőt megtesz, ami segíthetne -» to leave nothing undone that might help
minden lehetőt megtesz ami segíthetne -» to leave nothing undone that might help
minden lehetőt megtesz ami segíthet -» to leave nothing undone that might help
minden lehetőt megteszek -» I will do my all
minden lehetséges -» nip and tuck
minden lépését követi vkinek -» to dog sy's footsteps
minden másnap -» every other day
minden második -» alternate
minden második -» every other
minden második -» every second
minden második nap -» every other day
minden második nap -» on alternate days
minden második napon -» every second day
minden mást megelőzve -» before everything else
minden mellette szól -» has everything in his favour
minden mellette szól -» have everything in his favour
minden méretben -» in a wide range of sizes
minden modern kényelemmel felszerelt szobák -» rooms fitted with all modern conveniences
minden modern kényelemmel ellátott szobák -» rooms fitted with all modern conveniences
minden módon próbálkozik -» to try hard
minden nap -» each day
minden negyedév végén -» terminally
minden negyedórában ütő óra -» clock that strikes the quarters
minden oldaláról megvizsgál egy kérdést -» to examine a question in all its bearings
minden oldalon -» around
minden oldalról -» from all sides
minden oldalról megnéz vmit -» to turn sg over and over
minden oldalról megvizsgál -» to hear both sides
minden oldalról megvizsgál egy kérdést -» to hear both sides of a question
minden oldalról megvizsgál -» to look at both sides
minden oldalról megvizsgál egy kérdést -» to look at both sides of a question
minden oldalról tanulmányoz egy kérdést -» to study a question from every side
minden órában -» hourly
minden órakor -» on the hours
minden összefolyt a szemem előtt -» everything swam before my eyes
minden összesküdött ellenem -» the cards were stacked against me
minden percben megérkezhet -» I expect him any minute
minden pontján -» over
minden porcikájában brit -» British to the quick
minden problémának két oldala van -» there are two sides to every question
minden problémának két része van -» there are two sides to every question
minden reményét vkibe veti -» to pin one's faith on sy
minden rendben -» all clear
minden rendben -» all is well
minden rendben van -» all is well
minden rendben van! -» all right!
minden rendben! -» gung-ho!
minden rendű és rangú ember -» all orders and degrees of men
minden rendű és rangú ember -» people of all ranks
minden részletében -» in every detail
minden részletre kiterjedő -» blow-by-blow
minden részletre kiterjedő -» comprehensive
minden részletre kiterjedően -» in every detail
minden rossz szándék nélkül -» with no ill intent
minden rossz szándék nélkül -» without evil intent
minden rosszban van valami jó is -» 'tis an ill wind that blows nobody good
minden segítség nélkül -» all by one's very self
minden szem rászegeződött -» all eyes were focused on him
minden tehetséget igénybe vesz -» to call in the best brains
minden teketória nélkül -» without much ado
minden tekintetben -» all round
minden tekintetben -» at all points
minden tekintetben -» on every account
minden tekintetben -» to all intents and purposes
minden tételt megold -» to floor a paper
minden tétet besöprő -» every time a winner
minden tétet elnyerő -» every time a winner
minden tizedik -» one in ten
minden tőlem telhetőt megteszek -» I will do my all
minden út bezárult előtte -» every door closed in his face
minden úton-módon -» in all manner of ways
minden üggyel kapcsolata van -» to be in on everything
minden ütőkártya a kezében van -» to hold a nap hand
minden vagyona ellenére -» for all his wealth
minden vonatkozásban -» on every account
minden vonatkozásban megvizsgál egy kérdést -» to examine a question in all its bearings
minden zug -» nooks and corners
minden zugát ismerem ennek a városnak -» I know this town inside out
mindenáron -» at all hazards
mindenáron -» by any means
mindenáron -» by fair means or foul
mindenáron meg akar tenni vmit -» to be intent on doing sg
mindenbe belekötő -» nagging
mindenbe beleüti az orrát -» to be interfering
mindenbe beleüti az orrát -» have a finger in every pie
mindenben a maga hasznát lesi -» have an eye to the main chance
mindenben benne vagyok -» I am game for anything
mindenben eltérnek egymástól -» they have nothing in common
mindenben érdekelt -» to be in on everything
mindenből hasznot hajt -» he can turn everything to account
mindenből hasznot húz -» all is fish that comes to his net
mindenből pénzt csinál -» all is fish that comes to his net
mindenek előtt -» first and foremost
mindenek előtt -» first thing
mindenek felett -» above all
mindenekelőtt -» above all
mindenekelőtt -» before everything else
mindenekelőtt -» chief
mindenekelőtt -» first of all
mindenekelőtt -» pre-eminently
mindenem, amim csak van -» my all
mindenért meg kell szenvedni -» no gains without pain
mindenes -» factotum
mindenes -» maid of all work
mindenes -» utility man
mindenes ember -» roustabout
mindenesetre -» anyhow
mindenesetre -» anyway
mindenesetre -» at all events
mindenesetre -» at any rate
mindenesetre -» by all means
mindenesetre -» in any case
mindenesetre -» leastways
mindenesetre -» leastwise
mindenestől kiirt -» to extirpate
mindenestül -» neck and crop
mindenestül -» root and branch
mindenfelé -» about
mindenféle -» all kinds of
mindenféle -» all sorts of
mindenfelé -» around
mindenfelé -» eachwhere
mindenfelé -» near and far
mindenféle -» of all kinds
mindenféle -» of all sorts
mindenfelé -» on all hands
mindenfelé -» on either hand
mindenfelé -» on every hand
mindenfelé -» right and left
mindenféle beállítottságú újság -» newspapers of every shade
mindenféle bogara van -» he has his head full of wasps
mindenféle időjárás mellett -» in all weathers
mindenféle politikai színezetű újság -» newspapers of every shade
mindenfélét beképzel magának -» to get ideas into one's head
mindenfelől -» from all around
mindenfelől -» from all quarters
mindenfelől -» from all sides
mindenható -» all-powerful
mindenható -» almighty
mindenható -» most high
mindenható -» most highest
mindenható -» omnipotent
mindenható név -» name to conjure with
mindenhez ért -» he can turn his hand to anything
mindenhol -» everywhere
mindenhol -» far and near
mindenhol -» from every side
mindenhol -» near and far
mindenhol -» on all sides
mindenhonnan -» from every quarter
mindenhova -» eachwhere
mindenhova beleüti az orrát -» to snoop
mindenhova beleüti az orrát -» to snoop around
mindenhová követ vkit -» to follow about sy
mindenhová követ vkit -» to follow sy about
mindenirányú -» omnidirectional
mindenképp -» on every account
mindenképpen -» anyhow
mindenképpen -» anyway
mindenképpen -» at all events
mindenképpen -» to be sure
mindenképpen -» by all means
mindenképpen -» doubtless
mindenképpen -» in any case
mindenképpen -» whatever happens
mindenki -» all ranks
mindenki -» each
mindenki -» each and every
mindenki -» every one
mindenki -» everybody
mindenki -» everyone
mindenki -» high and low
mindenki a fedélzet alá! -» all hands below!
mindenki a fedélzetre! -» all hands on deck!
mindenki a fedélzetre! -» below there!
mindenki a helyére! -» all hands to quarters!
mindenki a nyakán lóg -» have everyone about one's ears
mindenki, akit csak láttam -» all whom I saw
mindenki, akit láttam -» all whom I saw
mindenki ellenem van -» everybody's hand is against me
mindenki előtt -» in the face of all men
mindenki felett áll -» to be second to none
mindenki kivétel nélkül -» all ranks
mindenki kivétel nélkül -» each and every
mindenki maradjon a maga szakmájában -» every man to his job
mindenki más -» everybody else
mindenki meg fog utálni -» you'll get yourself disliked
mindenki sorjában -» turn and turn about
mindenki számára elérhető -» within reach of everyone
mindenki szeme láttára -» in the face of all men
mindenki távozik a színpadról -» exeunt omnes
mindenkihez sorban odamegy -» to get round to everybody
mindenkihez van egy jó szava -» have a good word for everyone
mindenkihez van egy jó szava -» have a kind word for everyone
mindenkihez van egy nyájas szava -» have a good word for everyone
mindenkihez van egy nyájas szava -» have a kind word for everyone
mindenkinek egyenlő arányban -» across the board
mindenkinek felragyog egyszer a napja -» every dog has his day
mindenkinek kedvében akar járni -» to be intent on pleasing everyone
mindenkinél jobban szeret vkit -» to prefer sy to all others
mindenkinél jobban tudja, hogy -» to be aware none better that
mindenkinél szebb -» beautiful beyond all others
mindenkire egyformán vonatkozó -» across the board
mindenkire rámosolyog a szerencse előbb-utóbb -» every dog has his day
mindenkiről jóindulatúan beszél -» have a good word for everyone
mindenkiről jóindulatúan beszél -» have a kind word for everyone
mindenkiről szépen beszél -» have a good word for everyone
mindenkiről szépen beszél -» have a kind word for everyone
mindenkiről szépen emlékezik meg -» have a good word for everyone
mindenkiről szépen emlékezik meg -» have a kind word for everyone
mindenkit befog a munkába -» to set them all working
mindenkit lehengerel -» to carry all before one
mindenkit lehengerel -» to carry everything before one
mindenkit magadra fogsz haragítani -» you'll get yourself disliked
mindenkit sorra kerít -» to get round to everybody
mindenkor -» at all times
mindenkor -» through all ages
mindenkori győztes -» every time a winner
mindennap -» every day
mindennapi -» common
mindennapi -» day to day
mindennapi -» everyday
mindennapi -» quotidian
mindennapi cselekvés -» everyday action
mindennapi házimunka -» chore
mindennapi kerékvágás -» daily round
mindennapi olvasmány -» pillow book
mindennapi robot -» daily grind
mindennapos -» common
mindennapos -» diurnal
mindennapos -» of common occurrence
mindennapos -» quotidian
mindennapos dolog -» commonplace
mindennapos dolog -» it happens every other day
mindennapos dolog! -» it's all in the day's work!
mindennapos esemény -» everyday occurrence
mindennapos eset -» everyday occurrence
mindennapos váltóláz -» quotidian
mindennapos váltóláz -» quotidian fever
mindennek ellenére -» after all
mindennek megvan a maga oka -» no effect without a cause
mindennek megvan az árnyoldala -» there is no fire without smoke
mindennek tetejébe -» to cap it all
mindennek tetejében -» on top of it all
mindennek van határa! -» that's a large order!
mindennek van határa! -» that's a tall order!
mindennél fontosabb -» all-important
mindennél többet ér -» there is nothing like sg
mindenórás -» she is near her time
mindenre elszánt -» desperate
mindenre elszánt -» once-resolute
mindenre elszánt fickó -» desperate fellow
mindenre használható -» universal
mindenre használható dolog -» utility
mindenre használható ember -» utility
mindenre használható ember -» utility man
mindenre kapható vagyok -» I am game for anything
mindenre képes -» to be up to anything
mindenre kiterjedő -» all-out
mindenre kiterjedő -» blanket
mindenre kiterjedő biztosítás -» all-in insurance policy
mindenre talál választ -» never to be at a loss for an answer
mindenszentek -» Hallowmas
mindenszentek előestéje -» Hallowe'en
mindenszentek napja -» all hallows
mindenszentek napja -» all saint's day
mindenszentek napja -» Hallowmas
mindent a helyén találtak -» they found everything unmoved
mindent a maga idejében -» all in due time
mindent a maga idejében -» all in good time
mindent a maga idejében -» first things first
mindent átfogó -» all-out
mindent átfogó pillantás -» sweeping glance
mindent átható -» all-pervading
mindent beborító sötétség -» brooding darkness
mindent bekap -» to eat up
mindent besöpör -» to make a clear sweep of sg
mindent bevall -» to make full admission
mindent csak azt nem -» anything but that
mindent egy lapra tesz fel -» to stake one's all upon a single cast
mindent egybevetve -» all in all
mindent egybevetve -» first and last
mindent egybevetve -» taking everything into account
mindent elad -» to sell out
mindent elbír -» his shoulders are broad enough
mindent elfogyaszt -» to eat up
mindent elintézetlenül hagy -» to leave everything at loose ends
mindent elkövet -» to do one's best
mindent elkövet, amit csak tud -» to try one's hardest
mindent elkövet, hogy -» to go out of one's way to
mindent elnyel -» to eat up
mindent elnyer -» to clean the board
mindent felfal -» to eat up
mindent felölelő -» all-in
mindent felölelő -» encyclopaedic
mindent feltesz vmire -» to go nap on sg
mindent figyelembe véve -» consideringly
mindent figyelembe véve -» on the whole
mindent figyelembe véve -» when all is said and done
mindent gyógyító ír -» plaster for all sores
mindent gyógyító ital -» elixir
mindent hasznára tud fordítani -» nothing comes amiss to him
mindent ismer -» to be in on everything
mindent jobban tudó -» smarty
mindent ki tud használni -» everything is grist that comes to his mill
mindent kifizet -» to pay scot and lot
mindent kiforgat az értelméből -» to turn everything inside out
mindent kirak az asztalra -» to set out the table
mindent magában foglaló leltár -» inventory that takes in everything
mindent megadnék érte -» I would give my ears for it
mindent megeszik -» to eat up
mindent önmagára vonatkoztató -» egotistic
mindent önmagára vonatkoztat -» to egotize
mindent önmagával hoz kapcsolatba -» to egotize
mindent összegezve -» first and last
mindent összevásárol a verseny kizárására -» to corner the market
mindent összevetve -» in the long run
mindent összevéve -» all things considered
mindent összevéve -» on balance
mindent összevéve -» taken all round
mindent összevéve -» taking it all round
mindent összevéve -» upon the balance
mindent rendbe hoz -» to snug everything down
mindent rendbe hoz -» to snug everything up
mindent rendbe tesz -» to snug everything down
mindent rendbe tesz -» to snug everything up
mindent számba véve -» taking everything into account
mindent számba véve -» when all comes to all
mindent szanaszéjjel hagy -» to leave everything at loose ends
mindent szó szerint értő ember -» literalist
mindent tűvé tesz vmiért -» to hunt high and low for sg
mindentől idegenkedő -» perverse
mindentudó -» omniscient
mindenünnen -» from all quarters
mindenünnen -» right and left
mindenütt -» all over the place
mindenütt -» all over
mindenütt -» eachwhere
mindenütt -» everywhere
mindenütt -» far and near
mindenütt -» far and wide
mindenütt -» from every side
mindenütt -» near and far
mindenütt -» on all hands
mindenütt -» on all sides
mindenütt -» on either hand
mindenütt -» on every hand
mindenütt -» over
mindenütt -» overall
mindenütt -» throughout
mindenütt jelenlevő -» omnipresent
mindenütt jelenlevő -» ubiquitous
mindenütt jelenvalóság -» ubiquity
mindenütt jó, de legjobb otthon -» east west home's best
mindenütt jó, de legjobb otthon -» there's no place like home
mindenütt jó de legjobb otthon -» no place like home
mindezek kellős közepén -» in the middle of it all
mindezeken túl -» above all
mindezt jól tudom -» I know it all
mindezt szem előtt tartva -» with this end in view
mindezzel tökéletesen tisztában vagyok -» I know it all
mindig -» always
mindig -» at all times
mindig -» ever
mindig -» invariably
mindig a hasznon jár az esze -» to be on the make
mindig a nyomában jár vkinek -» to be always on one's tracks
mindig az erősebbnek van igaza -» the losers are always in the wrong
mindig az erősnek van igaza -» might is right
mindig az üzleten jár az esze -» to be on the make
mindig azt mondja és azt teszi, amit nem kell -» he always says and does the wrong thing
mindig bevált -» never-falling
mindig dolgozik -» to be always hard at it
mindig feketében jár -» she always wears black
mindig fogunk hallani róla -» we shall never hear the last of it
mindig helytelenül beszél és cselekszik -» he always says and does the wrong thing
mindig kész a küzdelemre -» always ready for the fray
mindig lót-fut -» to be always on the run
mindig mosolyogj -» keep smiling
mindig nyomában van vkinek -» to tag at sy's heels
mindig olyan iramot diktált, amit nem bírtam -» he used to race me off my feet
mindig önmagát adja -» there is no pretence about him
mindig sok a dolga -» he always has a good deal on his shoulders
mindig ugyanaz marad -» to remain for ever one
mindinkább -» increasingly
mindinkább -» more and more
mindjárt -» anon
mindjárt -» presently
mindjárt -» right
mindjárt az elején -» right at the start
mindjárt hányok tőle -» it makes my stomach rise
mindjárt kezdetben -» at the very start
mindjárt öt óra -» near upon five o'clock
mindjárt tíz óra -» it is getting on for ten
mindjárt tíz óra lesz -» it is getting on for ten
mindkét -» either
mindkét gyeplőt utánaengedi -» to ease both reins
mindkét kézzel egyformán ügyes -» ambidextrous
mindkét oldalon -» on either side
mindkettő -» both
mindkettő -» either
mindnyájan egy szálig -» each and all of us
mindörökké -» forevermore
mindörökre -» for ever
mindössze egy pennyért -» for a mere penny
minduntalan -» at every turn
minduntalan -» ever and anon
mindvégig -» all along
mindvégig -» all the time
mindvégig -» all the while
mindvégig -» all through
minek nézel? -» what do you take me for?
minél inkább... annál inkább... -» the more... the more...
minél korábban -» at your earliest convenience
minél többje van az embernek, annál többre vágyik -» the more one has the more one wants
mineralizál -» to mineralize
miniatúra -» miniature
miniaturista -» miniaturist
miniatűr -» miniature
miniatűrfestő -» miniaturist
miniatürizál -» to miniaturize
minimális -» minimal
minimálisra csökkent vmit -» to cut sg down to a minimum
minimalista -» minimalist
minimalizál -» to minimize
miniszoknya -» miniskirt
miniszter -» minister
miniszter rezidens -» minister resident
miniszter rezidens -» resident
miniszter rezidens -» resident minister
miniszterelnök -» premier
miniszterelnök -» prime minister
miniszterelnöki -» prime ministerial
miniszterelnökség -» prime ministership
miniszterhelyettes -» under-secretary
miniszteri tárca -» portfolio
minisztérium -» bureau, bureaux
minisztérium -» department
miniszterpapír -» royal
miniszterpapír -» royal paper
mínium -» red lead
míniumfesték -» red lead
minor -» minor
minőség -» chop
minőség -» grade
minőség -» nature
minőség -» quality
minőség -» standard
minősége csökken -» to detract
minőséget nyer -» to win the exchange
minőséget veszt -» to lose the exchange
minőségi -» prime
minőségi -» qualitative
minőségi bor -» vin ordinaire
minősít -» to grade
minősít -» to label
minősít -» to qualify
minősít -» to rank
minősítés -» class
minősítés -» labelling
minősítés -» qualification
minősítés -» record
minősített jelentés -» qualified report
minősített lopás -» aggravated larceny
minősített lopás -» compound larceny
minősíthetetlen viselkedés -» atrocious manners
minősíthetetlen viselkedés -» atrocious behaviour
minősül vminek -» to be qualified as sg
mint -» as
mint -» like
mint a villám -» like a shot
mint a villám -» like a streak of lightning
mint aki meg van ihletve -» like one inspired
mint áldozatára lecsapó sas -» with a hawk-like swoop
mint amikor a disznót ölik -» like a stuck pig
mint amilyen -» as
mint aminő -» as
mint az őrült -» dementedly
mint bikának a vörös posztó -» it's like a red rag to a bull
mint egy megszállott -» like one inspired
mint egy megszállott -» like one possessed
mint egy őrült -» dementedly
mint egyszerű megfigyelő -» as a mere spectator
mint egyszerű néző -» as a mere spectator
mint érdekesség -» as a matter of curiosity
mint falra hányt borsó -» like water off a duck's back
mint fentebb említettük -» as aforesaid
mint már említettük -» as stated above
mint olyan -» as such
mint rendesen -» as usual
mint tengerészközlegény -» before the mast
minta -» cast
minta -» design
minta -» formula, formulae
minta -» model
minta -» motif
minta -» muster
minta -» paragon
minta -» pattern
minta -» prill
minta -» probe
minta -» sample
minta -» shape
minta -» standard
mintadarab -» mock-up
mintadarab -» specimen
mintadeszka -» profile board
mintahímzés -» sampler
mintakép -» model
mintakép -» paragon
mintaképnek állít oda vkit -» to set up sy as a model
mintaképül szolgáló -» typical
mintaképül vesz vkit -» to model oneself on sy
mintakészítés -» modeling
mintakészítés -» modelling
mintakészítő -» modeler
mintakészítő -» modeller
mintapéldány -» exemplar
mintapréselés -» embossing
mintás -» patterned
mintás oldal -» face
mintásan sző -» to shadow
mintaszalag -» sampler
mintaszerű -» exemplary
mintaszerű -» true to type
mintaszerű férj -» exemplary husband
mintaszerű rendben -» in apple-pie order
mintaszerűen -» exemplarily
mintaszerűség -» exemplariness
mintát homorúan kivés -» to sink a die
mintát vesz -» to sample
mintát vesz -» to take a sample of
mintatáska -» skip
mintaterem -» showroom
mintával egyező -» true to specimen
mintavétel -» sampling
mintavételi hely -» test hole
mintavevő eszköz -» spit
mintáz -» to figure
mintáz -» to model
mintáz -» to mould
mintáz -» to shape
mintázás -» modeling
mintázás -» modelling
mintázás -» molding
mintázás -» moulding
mintázat -» markings
mintázó -» caster
mintázó -» modeler
mintázó -» modeller
mintázó kalander -» embossing calender
mintázóvas -» embossing iron
mintegy -» as it were
mintegy -» some
mintegy -» something like
mintha -» and
mintha -» as
mintha azt akarná mondani, hogy -» as much as to say
mintha fülemüle lenne -» and 'twere any nightingale
mintha megéreztem volna -» I kind of expected it
mintha nyársat nyelt volna -» as stiff as a ramrod
mintha nyársat nyelt volna -» as stiff as a poker
mintha nyársat nyelt volna -» to be as stiff as a poker
mintha rá öntötték volna -» to fit sy like a glove
mintha rá öntötték volna -» to fit to a nicety
mintha rá szabták volna -» to fit sy like a glove
mintha rá szabták volna -» to fit to a nicety
mintha tegnap lett volna -» yesterday as it were
minthogy -» as
minthogy -» inasmuch as
minuciózus -» blow-by-blow
minuciózusan végez vmit -» to do sg with minute detail
mínusz -» less
mínusz előjel -» negative sign
mínuszjel -» dash
mínuszjel -» minus sign
mínuszjel -» negative sign
mínuszjel -» negative
mirabolan szilva -» cherry plum
mire -» whereof
mire határozza magát? -» what line is he going to take?
mire irányulnak ezek a tervek? -» where do these plans tend?
mire jó ez? -» what good is it?
mire körülnéztem, már a földön is voltam -» and over I went
mire körülnéztem, már el is estem -» and over I went
mire leszáll az éj, megtudom -» before night comes I shall know
mire megérkezett -» by the time he arrived
mire szánja el magát? -» what line is he going to take?
mire törekszel? -» what are you aiming at?
mire való -» what boots it to
mirigy -» glandula, glandulae
mirigy- -» glandular
mirigy -» gland
mirigybántalom -» adenopathy
mirigydaganat -» adenofibroma
mirigydaganat -» adenoma
mirigydaganat -» glandular enlargement
mirigyduzzanat -» glandular enlargement
mirigyeltávolítás -» adenectomy
mirigyes -» glandular
mirigyes húsdaganat -» adenosarcoma
mirigyes szerkezetű -» adenoid
mirigyfájdalom -» adenalgia
mirigygyomor -» glandular stomach
mirigygyulladás -» adenitis
mirigyrák -» malignant adenoma
mirigyszerű -» glandular
mirigyszövet -» glandular tissue
mirigytan -» adenology
mirigytúltengés -» adenoids
miről -» whereof
mirtusz -» myrtle
mise -» mass
misekönyv tartó -» desk
misemondás -» celebration
misemondó pap -» celebrant
misére megy -» to go to hear mass
misére megy -» to go to mass
misét hallgat -» to attend mass
misét hallgat -» to hear mass
misét mond -» to say mass
misetilalom -» interdict
misézés -» celebration
misézéstől eltilt -» to lay under an interdict
miséző pap -» celebrant
mismás -» mingle-mangle
Mississippi -» big muddy
Missouri -» big muddy
missouri -» big muddy
misszionárius -» missionary
mísz -» dumps
mísze van -» to be down in the dumps
mísze van -» to be in the blues
mísze van -» to be in the dumps
mísze van -» to get cheesed off
mísze van -» have a fit of blues
mísze van -» have the blues
misztérium -» mystery
misztikus -» arcane
misztikus -» mysterious
misztikus -» unearthly
mit -» what
mit adnak a moziban? -» what's playing at the cinema?
mit adnak? -» what is on?
mit adnak? -» what's on?
mit akar velem? -» what does he want with me?
mit akar? -» what's his game?
mit akarsz ezzel mondani? -» what are you getting at?
mit akarsz még? -» what more do you want?
mit akarsz? -» what is it?
mit bánom a költségeket! -» expense be blowed!
mit csinál a gyerek? -» what is junior doing?
mit csinál a kicsi? -» what is junior doing?
mit csináljunk? -» what is to be done?
mit határoz? -» what line is he going to take?
mit hozol fel mentségedre? -» what have you got to say?
mit játszanak a moziban? -» what's playing at the cinema?
mit játszanak? -» what's on?
mit jelentsen ez? -» what's the big idea?
mit kell tenni? -» what is to be done?
mit lehet tenni? -» what is to be done?
mit mesél! -» what stuff!
mit mondott? -» what did you say?
mit mondtál? -» what did you say?
mit óhajtasz hogy csináljak? -» what would you have me do?
mit óhajtasz még? -» what more do you want?
mit parancsol? -» what will have you?
mit rejteget a jövő -» what the future has in store
mit számít az neked? -» what is it to you?
mit szólt a javaslatomhoz? -» what did he say to my suggestion?
mit tudja ő! -» much he knows about it!
mit tudom én -» ask me another
mit tudsz felhozni mentségedre? -» what have you got to say?
mit vettél a fejedbe? -» what's the big idea?
mit? -» hey?
mitesszer -» blackhead
mitesszer -» pimple
mitikus -» mythical
mitológia -» mythology
mítosz -» fable
mítosz -» myth
mitra -» mitre
mitugrász -» jumper
mitugrász -» pip-squeak
mitugrász -» pipsqueak
mitugrász -» tich
mitugrász -» titch
mitugrász -» titchy
mitugrász fickó -» snipe, snipe
miután -» after
miután ez a helyzet -» that being the case
mivel -» as
mivel -» inasmuch as
mivel ez a helyzet -» as it is
mivel foglalkozik? -» what is his line?
mivel foglalkozik? -» what's your line?
mivel így áll az ügy -» as it is
mivel nem vagy kész, nem indulhatunk -» as you are not ready we cannot start
mivel vevő nem jelentkezett -» failing a buyer
mivel? -» wherewith?
mnemonika -» mnemonics
mnemonikusan -» mnemonically
moaré -» intershot
moaré -» moire
moaré -» moiré
moaréselyem -» moire
moaréselyem -» moiré
moarészövet -» moire
moarészövet -» moiré
moarírozás -» wave
mobilitás -» mobility
moccan -» to budge
moccan -» to stir
mocsár -» bog
mocsár -» fen
mocsár -» marsh
mocsár -» marshland
mocsár -» moor
mocsár -» moore
mocsár -» moorland
mocsár -» morass
mocsár -» moss
mocsár -» muskeg
mocsár -» slough
mocsár -» sump
mocsár -» swamp
mocsár -» swampland
mocsár -» tarn
mocsár -» wash
mocsaras -» boggy
mocsaras -» swampy
mocsaras síkság -» muskeg
mocsaras talaj -» moorland
mocsaras terep -» moorland
mocsaras terület -» marshland
mocsárba süllyed -» to bog
mocsárba süllyed -» to bog down
mocsárba süllyed -» to get bogged
mocsárba süllyed -» to get bogged down
mocsári ciprus -» white cypress
mocsári gólyahír -» cowslip
mocsári gólyahír -» marigold
mocsárlakó -» swamp angel
mocsárlakó ember -» swamp angel
mocsárláz -» ague
mocsárláz -» swamp fever
mocsárláz -» swamp-fever
mocsárláz zónák -» fever zones
mocsárlázzónák -» fever zones
mocsárvidék -» marshland
mocskol -» to abuse
mocskol -» to bad-mouth
mocskol -» to outrage
mocskoló -» messy
mocskolódás -» abuse
mocskolódik -» to dirty
mocskos -» begrimed
mocskos -» black
mocskos -» damn
mocskos -» damned
mocskos -» dirty
mocskos -» drossy
mocskos -» filthy
mocskos -» messy
mocskos -» scurrilous
mocskos -» scuzzy
mocskos -» sleazo
mocskos -» sleazy
mocskos -» snuffy
mocskos -» soiled
mocskos -» sordid
mocskos -» spotty
mocskos -» squalid
mocskos -» stinky
mocskos beszéd -» gross language
mocskos képzelet -» dirty mind
mocskos lesz -» to dirty
mocskos nő -» trollop
mocskos szája van -» to be a retailer of filth
mocskos szája van -» have a mouth
mocskos szájú -» foul-mouthed
mocskos szájú -» foulmouthed
mocskosság -» messiness
mocskosság -» muckiness
mocsok -» creep
mocsok -» defilement
mocsok -» grime
mocsok -» muck
mocsok -» scuz
mocsok -» scuzz
mocsok -» scuzzbag
mocsok -» sleaze
mocsok -» sleazebag
mocsok -» sodding
mocsok -» squalor
mocsok -» stain
mocsokfészek -» piggery
mocsoktalan -» unsoiled
mocsoktalan -» unstained
mocsoktalan -» untarnished
mód -» fashion
mód -» manner
mód -» method
mód -» mode
mód -» modus, modi
mód -» sort
mód -» style
mód -» way
mód felett -» exceptionally
mód nélkül -» in the extreme
modális érték -» mode
módbeli -» modal
módbeliség -» modality
modell -» mock-up
modell -» model
modell -» sitter
modell -» style
modellál -» to model
modellként ülés -» sitting
modellt áll -» to pose
modellt ül -» to sit for a portrait
modern -» modern
modern -» new
modern -» recent
modern -» sophisticated
modern -» streamlined
modern -» trendy
modern -» up-to-date
modern felfogás -» modernism
modern fogalom -» modernism
modern irányzat -» modernism
modern kifejezés -» modernism
modern kor -» modern era
modern kor -» modern times
modern külső -» new look
modern nézet -» modernism
modern nyelv -» living language
modern nyelv -» modern language
modern szokás -» modernism
modernizáció -» modernization
modernizál -» to bring up to date
modernizál -» to modernize
modernizál -» to streamline
modernizál -» to update
modernség -» modernity
modernség -» up-to-dateness
módfelett -» beyond measure
módfelett -» in the extreme
módfelett kicsi -» much too small
módi -» trendy
módjában áll megtenni vmit -» to lie in one's power to do sg
módjában van megtenni vmit -» to afford
módját ejti, hogy -» to find a means to
módját ejti vminek -» to contrive to sg
módját ejti vminek -» to contrive to
módon -» in
-módon -» -wise
modor -» address
modor -» manners
modor -» style
modora hűvösebb lesz -» to stiffen
modorában -» after
modoros -» dandified
modoros -» mannered
modoros -» namby-pamby
modoros -» stilted
modoros ember -» namby-pamby
modorosan -» frilly
modorosan -» stiltedly
modorosság -» frills
modorosság -» mannerism
modortalan -» bounder
modortalan -» unmannerly
modortalanság -» bad grace
modortalanság -» boorishness
modortalanság -» ill breeding
módosít -» to alter
módosít -» to amend
módosít -» to change
módosít -» to modify
módosít -» to qualify
módosít -» to revise
módosít -» to vary
módosítás -» alteration
módosítás -» altering
módosítás -» amendment
módosítás -» modification
módosítás -» qualification
módosítható -» commutable
módosítható -» variable
módosító -» corrective
módosító -» qualifying
módosító jel -» accidental
módosított -» qualified
módosul -» to alter
módosul -» to change
módosulás -» alteration
módosulás -» altering
módosulás -» shift
módosuló -» altering
módot talál vmire -» to make shift with sg
módozat -» method
módozat -» modus, modi
módszer -» manner
módszer -» method
módszer -» modus, modi
módszer -» way
módszeres -» methodical
módszeres -» systematic
módszeresen -» methodically
módszertelen -» random
moduláció -» modulation
modulál -» to modulate
modulálatlan -» unmodulated
modulálatlan hangsáv -» unmodulated track
modulusos -» modular
modulusz -» module
modulusz -» modulus, moduli
módus -» mode
modus vivendi -» modus vivendi
mogorva -» crabby
mogorva -» criss-cross
mogorva -» cross
mogorva -» crusty
mogorva -» disgruntled
mogorva -» grim
mogorva -» grouchy
mogorva -» gruff
mogorva -» have the sullens
mogorva -» morose
mogorva -» pouty
mogorva -» snapping
mogorva -» snuffy
mogorva -» somber
mogorva -» sombre
mogorva -» sour
mogorva -» sulky
mogorva -» sullen
mogorva -» surly
mogorva -» testy
mogorva -» ugly
mogorva ember -» clam
mogorva ember -» crab
mogorva ember -» grouch
mogorva ember -» john blunt
mogorva ember -» snapper
mogorva kedvében van -» have the sullens
mogorván -» crossly
mogorván -» grimly
mogorván -» gruffly
mogorván -» gruffy
mogorván -» morosely
mogorván -» sombrely
mogorván -» sulkily
mogorván -» sullenly
mogorván -» surlily
mogorván -» testily
mogorván mond -» to snarl
mogorvaság -» crossness
mogorvaság -» grouch
mogorvaság -» gruffness
mogorvaság -» moroseness
mogorvaság -» sombreness
mogorvaság -» sulkiness
mogorvaság -» sullens
mogorvaság -» sullenness
mogorvaság -» surliness
mogorvaság -» testiness
mogyoró -» hazel
mogyoró -» hazelnut
mogyoróbarna -» hazel
mogyoróbokor -» hazel
mogyoróhagyma -» shallot
mogyorók -» knockers
mogyorós csók -» macaroon
mogyoróvaj -» peanut butter
moha -» moss
mohair -» mohair
mohalepte sziklák -» rocks pathed with moss
mohamedán -» Islamic
mohamedán -» Islamite
mohamedán -» Islamitic
mohamedán -» Mohammedan
mohamedán hitre térít -» to mohammedanize
mohamedán időszámítás -» Mohammedan era
mohamedán nép -» Islam
mohamedán vallás -» Islam
mohamedán vallás -» Mohammedanism
mohamedánizmus -» Mohammedanism
moher -» mohair
mohikán (indián) -» Mohawk
mohó -» avid
mohó -» concupisible
mohó -» covetous
mohó -» eager
mohó -» esurient
mohó -» greedy
mohó -» piggy
mohó -» ravenous
mohó -» voracious
mohó ember -» coveter
mohó ember -» greedy-gut
mohó ember -» greedy-guts
mohó pillantás -» covetous glance
mohó pillantás -» eager glance
mohó pillantás -» eager look
mohó tekintet -» covetous glance
mohó tekintet -» gloat
mohó tekintettel bámul -» to gloat over
mohó tekintettel bámul -» to gloat upon
mohón -» avidly
mohón -» covetously
mohón -» eagerly
mohón -» voraciously
mohón eszik -» to be hogging it
mohón eszik -» to bolt sg down
mohón eszik -» to scarf sg down
mohón eszik -» to tuck sg away
mohón fal -» to stuff
mohón fal -» to wolf one's food
mohón nagyokat nyel -» to bolt
mohón vágyakozó -» covetous
mohón vágyó -» covetous
mohón vágyódó -» hungry
mohóság -» avidity
mohóság -» covetousness
mohóság -» eagerness
mohóság -» greed
mohóság -» greediness
mohóság -» voraciousness
mohóság -» voracity
mohóság -» zeal
móka -» crap
móka -» fun
móka -» game
móka -» jest
móka -» joke
móka -» pantaloonery
móka -» pleasantry
móka -» shit
móka -» skylarking
móka -» waggery
móka -» waggishness
mókához hozzátartozik -» part of the fun consists of
mokány -» spunky
mókás -» dorky
mókás -» frolicsome
mókás -» rollicking
mókás -» sportive
mókás ember -» joker
mokasszin -» moccasin
mókázás -» frolic
mókázás -» high jinks
mókázás -» pantaloonery
mókázás -» rollicking
mókázás -» waggery
mókázás -» waggishness
mókázik -» to frolic, frolicked
mókázik -» to jest
mókázik -» to joke
mókázik -» to lark
mókázik -» to play the giddy goat
mókázik -» to rollick
mókázik -» to run a rig
mókázik -» to skylark
mókázó ember -» cracker of jokes
mókuci -» honeybunch
mókus -» bun
mókus -» chappie
mókus -» chappy
mókus -» chipmunk
mókus -» squirrel
mókuskerék -» treadwheel
mókusom -» ducky
mókusom -» my ducky
mól -» mole
molalitás -» molality
molaritás -» molarity
molekula atomszáma -» valence
molekula atomszáma -» valency
molekuláris vonzás -» adhesive attraction
molekuláris vonzás -» cohesive attraction
molekulaszerkezet -» molecular configuration
molesztál -» to bother
molesztál -» to harass
molesztál -» to molest
molesztál vkit vmiért -» to keep after sy for sg
molesztálás -» molestation
molett -» crummy
molett -» fleshy
molett -» plump
moll -» minor
moll akkord -» minor chord
moll hangnem -» minor
molla -» mullah
moll-hangsor -» minor
molluszkák -» molluscs
molnár -» miller
molnárevező -» scull
molnármesterség -» milling
molnárság -» milling
molnárszínű -» ashen
molnárszínű -» ashen grey
molnárszínű -» ashy
móló -» breakwater
móló -» jetty
móló -» landing stage
móló -» mole
móló -» pier
molochgyík -» moloch
mólófej -» head of a jetty
mólófej -» head of a pier
molton -» bunting
molton -» duffel
moly -» moth
molyálló -» mothproof
molyirtó -» mothball
molylepke -» moth
mond -» to give, gave, given
mond -» have, had
mond -» to have, had
mond -» to pronounce
mond -» to tell, told
mond -» to term
mond (beszédet) -» to deliver
mond vmilyennek -» to designate
monda -» legend
monda -» saga
mondabeli -» legendary
mondai -» legendary
mondakör -» cycle
mondanivaló -» message
mondanivalóját találóan kifejező író -» writer felicitous in his choice of words
mondanom sem kell -» I need hardly say
mondanom sem kell -» it goes without saying
mondás -» maxim
mondás -» phrase
mondás -» saying
mondat -» period
mondat -» phrase
mondat -» sentence
mondat elemzése -» construe
mondat elemzése -» construing
mondat elrendezése -» cast of a sentence
mondat felépítése -» cast of a sentence
mondat formája -» cast of a sentence
mondat szerkezete -» cast of a sentence
mondattan -» syntax
mondd csak meg nekem -» just tell me
mondd ki, ami a bögyödben van! -» fire away!
mondd ki! -» fire away!
mondd már meg nekem -» just tell me
mondd meg az igazat! -» speak true!
mondd meg mi van! -» hand us the dope!
mondd meg őszintén! -» tell me true!
mondén -» carnal
mondén társaság -» smart set
mondén társaság -» smart society
mondhatni -» as it were
mondj igazat, betörik a fejed -» all truth will not bear telling
mondj valamit! -» say something!
mondja a rózsafüzért -» to tell one's beads
mondok neked vmit -» I'll tell you what
mondok vmit öreg fiú -» I say old egg
mondókájában megakad -» to bust
mondotta -» quoth
mongol kecske prémje -» goat
mongúz -» mongoose
moníliás gyümölcsrothadás -» brown rot
monitor -» hydraulic excavator
monitor -» monitor
monitor -» river gunboat
monitoros vizsgálat -» monitoring
monitor-programrendszer -» monitor
monitorrendszer -» monitor
monográfia -» monograph
monográfia -» monography
monográfia jellegű -» monographic
monográfia szerzője -» monographer
monográfia szerzője -» monographist
monográfiaíró -» monographer
monográfiaíró -» monographist
monogram -» cipher
monogram -» monogram
monogramra vonatkozó -» monographic
monohidrát -» monohydrate
monokli -» black eye
monokli -» eye-glass
monokli -» mouse, mice
monokli -» shiner
monokli -» single eyeglass
monoklinális -» monoclinic
monoklit ad vkinek -» to bung up sy's eye
monokróm -» monochromatic
monolit -» monolithic
monológ -» monolog
monológ -» monologue
monológ -» soliloquy
monologizál -» to monologize
monologizál -» to soliloquize
monománia -» obsession
monomániákus -» obsessional
monomániákus -» obsessionist
monomániás -» obsessional
monomániás -» obsessionist
monopolista -» monopolist
monopólium -» monopoly
monopóliumot megszüntet -» to demonopolize
monopolizál -» to engross
monopolizál -» to monopolize
monotip gépszedő -» caster attendant
monoton -» monotonic
monoton -» monotonous
monoton -» sing-song
monoton -» singsong
monoton dallam -» chant
monoton hang -» thrum
monoton hangon elmond -» to drone
monoton hangon elmond -» to sing-song
monoton hangon elmond vmit -» to singsong
monoton kántálás -» sing-song
monszinyor -» monsignor, monsignori
monszinyore -» monsignor, monsignori
monszun -» monsoon
montíroz -» to mount
montírozás -» fitment
montírozás -» mounting
monumentális -» monumental
moped -» moped
mopszli -» pug
mór -» Moor
mór ízlésű -» arabesque
mór stílusú -» arabesque
moraj -» boom
moraj -» clamor
moraj -» clamour
moraj -» hum
moraj -» rumble
moraj -» rumbling
moraj -» rut
morajlás -» boom
morajlás -» rut
morajlik -» to boom
morajlik -» to murmur
morajlik -» to mutter
morajlik -» to peal
morajlik -» to rumble
morál -» morals
morális -» moral
moralitás -» morality
moralitás -» morality play
moralizál -» to moralize
morbiditás -» morbidity
morbiditás -» morbidness
morc -» sullen
morcos -» to be in a pet
morcos -» crabby
morcos -» criss-cross
morcos -» dour
morcos -» fractious
morcos -» frumpish
morcos -» shirty
morcos -» sullen
morcos ember -» crab
morcos képet vág -» to look glum
morcos képet vág -» to look black
morcos képet vág -» to look black as thunder
morcosan -» dourly
morcosan -» grimly
morcosan -» sullenly
morcosság -» crossness
morcosság -» fractiousness
morcosság -» sullens
mord -» grim
mord -» sullen
mordály -» blunderbuss
moréna -» glacial drift
moréna -» moraine
móresre tanít vkit -» to put sy in his place
móresre tanít vkit -» to teach sy a lesson
morféma -» morpheme
morfin -» morphine
morfin -» morphia
morfium -» morphine
morfium -» morphia
morfondíroz vmin -» to chew over sg
morfondíroz vmin -» to chew upon sg
morgás -» bitch
morgás -» crabbing
morgás -» grouch
morgás -» growl
morgás -» grumble
morgás -» grumbling
morgás -» grunt
morgás -» hum
morgás -» snarl
morgást hallat -» to give a grunt
morgó -» crabby
morgó -» grouchy
morgó -» growly
morgó -» grumbling
morgolódás -» bitching
morgolódás -» griping
morgolódás -» moan
mormog -» to burble
mormog -» to mutter
mormogó -» mumbler
mormol -» to murmur
mormol -» to ripple
mormolás -» burble
morog -» to bitch
morog -» to bur
morog -» to burble
morog -» to burr
morog -» to give a grunt
morog -» to grouch
morog -» to growl
morog -» to grumble
morog -» to grunt
morog -» to moan
morog -» to mumble
morog -» to murmur
morog -» to mutter
morog vmit -» to grunt out sg
morózus -» to be down in the dumps
morózus -» morose
morózus -» sullen
morózusan -» morosely
morrantás -» grunt
morze -» Morse
morzeábécé -» Morse alphabet
morzeábécé -» Morse code
morzejelek -» dots and dashes
morzejelek -» Morse alphabet
morzejelek -» Morse code
morzsa -» crumb
morzsa -» morsel
morzsaképződés -» aggregation
morzsál -» to crumb
morzsoló betörés -» burnout
morzsoló betörő robbantás -» burnout
morzsolódás -» abrasion
morzsolódik -» to crumble
morzsolódó -» crumbling
morzsolódó -» friable
morzsológép -» shredder
mos -» to bathe
mos -» to clean
mos -» to degrease
mos -» to jig
mos -» to launder
mos -» to lave
mos -» to pan
mos -» to scour
mos -» to scrub
mos -» to wash
mos (aranyat) -» to pan off
mos (aranyat) -» to pan out
mos (aranyat) -» to sluice
mos vkire -» to laundress
mosakodás -» wash
mosakszik -» have a wash
mosakszik -» to wash
mosás -» degreasing
mosás -» lavage
mosás -» wash
mosás -» washing
mosási -» lavatory
mosási nap -» wash-day
mosást vállal a lakásán -» to take in washing
mosatlan -» crude
mosatlan -» unwashed
mosdás -» ablution
mosdás -» bogie
mosdatlan -» frowzy
mosdatlan -» grubby
mosdatlan szájú -» foulmouthed
mosdó -» lavatory
mosdó -» toilet
mosdóállvány -» washstand
mosdócsésze -» lavatory
mosdófülke -» lavatory
mosdófülkés kocsi -» lavatory carriage
mosdófülkés vasúti kocsi -» lavatory carriage
mosdóhelyiség -» lavatory
mosdóhelyiség -» washroom
mosdókagyló -» basin
mosdókagyló -» sink
mosdókagyló -» wash-basin
mosdókagyló -» washbasin
mosdókagyló -» wash-bowl
mosdókagyló -» washstand
mosdókesztyű -» facecloth
mosdókesztyű -» flannel
mosdókesztyű -» washcloth
mosdóruha -» washrag
mosdótál -» basin
mosdótál -» wash-bowl
moslék -» dishwater
moslék -» glop
moslék -» hogwash
moslék -» muck
moslék -» slop
moslék -» swill
moslék -» wash
mosó- -» lavatory
mosoda -» laundromat
mosoda -» lavatory
mosodai munkát végez -» to launder
mosódik -» to wash
mosogat -» to lave
mosogat -» to wash up
mosogat -» to wash up the dishes
mosogatás -» washing-up
mosogató -» scullery
mosogató -» sink
mosogatógép -» dishwasher
mosogatóhelyiség -» scullery
mosogatólány -» scullery-maid
mosogatólé -» dishwater
mosogatólé -» slop
mosogatórongy -» dish mop
mosogatórongy -» mop
mosogatóvíz -» dishwater
mosógép -» clothes washer
mosógép -» washing machine
mosókonyha -» laundry
mosókonyha -» wash-house
mosólapicka -» dolly
mosólúg -» buck
mosoly -» smile
mosoly árnyéka -» ghost of a smile
mosoly játszadozott az ajkai körül -» a smile hovered over her lips
mosoly ül az arcán -» to wear a smile
mosolygó -» smiling
mosolygó arc -» face wreathed in smiles
mosolygós -» smiling
mosolyog -» to smile
mosolyog -» to smile at
mosolyog -» to wear a smile
mosolyogva üdvözöl -» to smile welcome
mosolyt erőltet arcára -» to screw one's face into a smile
mosolyt kelt -» to evoke a smile
mosolytalan -» unsmiling
mosolytalanul -» unsmiling
mosom kezeimet -» I wash my hands of it
mosómedve -» coon
mosómedve -» racoon
mosómedveprém -» coonskin
mosónő -» laundress
mosónő -» washerwoman, washerwomen
mosópad -» rocker
mosópor -» detergent
mosópor -» washing powder
mosószer -» detergent
mosószer -» detergent agent
mosószér -» rocker
mosott arany -» stream-gold
mossa kezeit -» to wash one's hands of sg
most -» at present
most -» newly
most -» now
most -» on the present occasion
most -» on this particular occasion
most -» presently
most -» this time
most az utolsó héten -» for the last week
most aztán fussunk! -» now we must run for it!
most aztán nekünk áll a világ -» now we can take it easy
most aztán uccu neki! -» now we must run for it!
most fizetik a gázsit -» the ghost walks
most hogy -» now
most hogy -» now that
most jelent meg -» just off press
most jelent meg (könyv) -» just out
most jól élhetünk -» now we can take it easy
most jól kifogott rajtad -» he got you this time
most jött el a te időd! -» now's your chance!
most könnyen élhetünk -» now we can take it easy
most már -» by now
most már -» by this time
most már egyedül kell boldogulnod -» now you must cope with things alone
most más tárgyra térek át -» I shall now advert to another matter
most matematikát tanul -» he is getting mathematics now
most megfogott -» he got you this time
most megfogtál! -» you have me there!
most mindenki ezért bolondul -» it's all the craze now
most nem -» not now
most rögtön -» right now
most vagy soha -» no time like the present
most vagy soha -» now if ever is the time
most vagy soha -» now or never
most van itt az ideje annak -» now is the time to
most végzi el a munkát -» to be on the job
mostanában -» lately
mostanában -» of late
mostanában -» recently
mostanában -» these days
mostanáig -» as yet
mostanáig -» by now
mostanáig -» by this time
mostanáig -» so far
mostanáig -» up to now
mostanára -» by now
mostani -» present
mostani helyzet -» actualities
mostani körülmények -» actualities
mostani viszonyok -» actualities
mostanra -» by now
mostanra -» by this time
mostantól kezdve -» from now on
mostohaanya -» stepmother
mostohaapa -» stepfather
mostohafiú -» stepson
mostohalány -» stepdaughter
mostohatestvér -» halfbrother
mostohatestvér -» halfsister
mostohatestvér -» stepbrother
mostohatestvér -» stepsister
moszat -» alga, algae
mószerol -» to bad-mouth
moszkitó -» mosquito
moszkító -» mosquito
moszkitóháló -» bar
motel -» motel
motiváció -» motivation
motivációs -» motivational
motivál -» to motivate
motívum -» motif
motívum -» motion
motívum -» motive
motívum -» pattern
motívum -» theme
motokerékpár-pótülés -» flapper-bracket-seat
motolla -» paddle
motolla -» reel
motolla -» swift
motollában ványol -» to paddle
motollál -» to wind, wound
motor -» engine
motor -» motor
motor felgyorsulási képessége -» pick-up of engine
motorbenzin -» gasoline
motorburkolat -» cowling
motorcsónak -» motorboat
motorcsónak -» speed boat
motor-gyorsulás -» pick-up
motorháztető -» bonnet
motorháztető -» hood
motorhiba hevenyészett kijavítása -» roadside repairs
motorizál -» to mechanize
motorizált és légi erők együttes támadása -» vertical envelopment
motorja vminek -» prime mover
motorkerékpár -» motorbike
motorkerékpár -» motorcycle
motorkerékpár-versenypálya -» motor-racing track
motorkocsi -» railcar
motorokban nagy a választék -» there is a large range of motors
motoros fűnyíró -» motor mower
motoros fűnyíró -» power mower
motoros hajó -» cabin cruiser
motoros hajó -» launch
motoros járművekhez tartozó -» automotive
motoros küldönc -» express messenger
motoros rendőr -» trooper
motoros szemüveg -» goggles
motorozik -» to motor
motort bemelegít -» to warm up the engine
motort forgattyúval beindít -» to crank up the engine
motorüzemanyag -» juice
motorvédő kapcsoló -» contactor
motoszkál -» to fumble
motoszkál a fejében vmi -» have a subject on the brain
motoszkál vmi a fejében -» have sg on the brain
motoz -» to delve
motoz -» to search
motozás -» search
motozó -» searcher
motring -» hasp
motring -» skein
mottó -» motto
motyó -» crap
motyog -» to mumble
motyog -» to mutter
motyogás -» mumble
motyogó -» mumbler
mozaik -» mosaic
mozaikjáték -» jigsaw puzzle
mozaikkép -» identikit
mozaikos fehérgyümölcsűség -» white pickle
mozaikrejtvény -» jigsaw puzzle
mozaikszerűen parkettáz -» to inlay
mozarab -» gothic
mozdít -» to budge
mozdít -» to stir
mozdítható -» movable
mozdítható -» moveable
mozdony -» engine
mozdony -» iron horse
mozdony menet közbeni vízmerítő csöve -» syphon
mozdony menetközbeni vízmerítő csöve -» siphon
mozdonyhóeke -» pilot plough
mozdonyvezető -» engine driver
mozdonyvezető -» engineer
mozdonyvezető -» locomotive engineer
mozdonyvezető -» motorman
mozdul -» to stir
mozdulat -» action
mozdulat -» motion
mozdulat -» move
mozdulat -» movement
mozdulatlan -» fixed
mozdulatlan -» immobile
mozdulatlan -» immovable
mozdulatlan -» inert
mozdulatlan -» motionless
mozdulatlan -» moveless
mozdulatlan -» not to move a muscle
mozdulatlan -» stagnant
mozdulatlan -» stationary
mozdulatlan -» still
mozdulatlan -» stock-still
mozdulatlan -» unmoved
mozdulatlan gleccser -» dead glacier
mozdulatlan tenger -» slack
mozdulatlan tenger -» slack sea
mozdulatlanság -» movelessness
mozdulatlanság -» standstill
mozdulatlanul áll -» to stand stock-still
mozdulatlanul ül -» to sit still
mozdulatművészet -» eurhythmics
Mózes negyedik könyve -» book of numbers
Mózes negyedik könyve -» numbers
Mózes negyedik könyve -» the book of numbers
mózesi -» mosaic
mózesi törvény szerinti -» legal
mózesi törvénytáblák -» table of the law
mózeskosár -» baby carrier
mózeskosár -» bassinet
mózeskosár -» carrycot
mozgalmas -» hectic
mozgalmas -» stirring
mozgalmas nap -» heavy day
mozgalmasság -» movement
mozgalom -» campaign
mozgalom -» drive
mozgalom -» front
mozgalom -» movement
mozgalom élharcosa -» vanguard of the movement
mozgás -» action
mozgás -» cast
mozgás -» drift
mozgás -» go
mozgás -» motion
mozgás -» move
mozgás -» movement
mozgás iránya -» drift
mozgás! -» be quick!
mozgás! -» buck up!
mozgás! -» get a move on!
mozgás! -» get moving!
mozgás! -» get on with you!
mozgás! -» keep moving!
mozgás! -» look smart about it!
mozgás! -» make it snappy!
mozgás! -» sharp's the word!
mozgása van -» to play
mozgásba hoz -» to activate
mozgásba hoz -» to active
mozgásba hoz -» to actuate
mozgásba hoz -» to put in motion
mozgásba hoz -» to set in motion
mozgásba hoz vmit -» to set sg going
mozgásba hozás -» actuation
mozgásba hozó -» moving
mozgásba jön -» to get going
mozgásba jön -» to get under way
mozgásba jön -» to start up
mozgásban -» afoot
mozgásban lévő -» moving
mozgásban tart vmit -» to keep sg going
mozgásban van -» to be on the move
mozgásdiagramm -» locus, loci
mozgáshiány -» lack of exercise
mozgási -» kinetic
mozgási energia -» kinetic energy
mozgási lehetőség -» elbowroom
mozgási szabadság -» mobility
mozgási szabadságfok -» degree of freedom
mozgási tér -» swing
mozgásképesség -» motility
mozgásképtelenné tett hajó -» crippled ship
mozgásmennyiség -» momentum
mozgástan -» kinetics
mozgástér -» give
mozgástér -» latitude
mozgástér -» margin
mozgat -» to actuate
mozgat -» to budge
mozgat -» to manoeuvre
mozgat -» to move
mozgat -» to stir
mozgat -» to swing, swung
mozgatás -» actuation
mozgatható -» loose
mozgatható -» mobile
mozgatható -» movable
mozgatható -» moveable
mozgatható -» moving
mozgatja az ügyet -» to keep the log rolling
mozgató -» actuating
mozgató -» motive
mozgató -» mover
mozgató -» moving
mozgató -» propulsive
mozgató erő -» inducement
mozgató ideg -» motor
mozgató idegvég -» end plate
mozgató izom -» motor
mozgató szerkezet -» movement
mozgatója vminek -» prime mover
mozgékony -» to be full of beans
mozgékony -» beany
mozgékony -» brisk
mozgékony -» chipper
mozgékony -» corky
mozgékony -» dapper
mozgékony -» go-ahead
mozgékony -» kinetic
mozgékony -» mercurial
mozgékony -» mobile
mozgékony -» motile
mozgékony -» nimble
mozgékony -» nippy
mozgékony -» snappy
mozgékony ember -» stirrer
mozgékonyság -» briskness
mozgékonyság -» fluidity
mozgékonyság -» mobility
mozgó -» ambulatory
mozgó -» loose
mozgó -» mobile
mozgó -» moving
mozgó -» running
mozgó átlagok módszere -» method of moving averages
mozgó csiga -» runner
mozgó csiga -» running block
mozgó csónakról horgászik -» to troll
mozgó embertömeg -» milling crowds
mozgó falka -» drove
mozgó fog -» loose tooth
mozgó harc -» running fight
mozgó légicél -» airborne moving target
mozgó ostromló torony -» belfry
mozgó rajt -» flying start
mozgó start -» flying start
mozgó szár -» leading part of a rope
mozgó test -» body in motion
mozgódaru -» derrick
mozgókép -» animated picture
mozgókép -» motion picture
mozgókép -» moving pictures
mozgóképességétől megfoszt -» to cripple
mozgókonyha -» rolling kitchen
mozgókötélzet -» running ropes
mozgólépcső -» escalator
mozgólépcső -» moving staircase
mozgolódik -» to move about
mozgósít -» to mobilize
mozgósítás -» mobilization
mozi -» cinema
mozi -» movie house
mozi -» movies
mozi -» moving pictures
mozi -» pictures
mozi -» screen
moziba jár -» to go to the pix
mozibérlő -» exhibitor
mozifilm -» movie
mozifilm -» pix
mozigép -» movie camera
mozigépész -» projectionist
mozigépház -» projection booth
mozigépház -» projection room
moziplakát -» cinema advertisement
moziplakát -» film poster
moziplakát -» movie poster
mozis -» exhibitor
mozitulajdonos -» exhibitor
mozivászon -» screen
mozog -» to exercise
mozog -» to move
mozog -» to stir
mozog -» to waggle
mozogj! -» look alive!
mozogj! -» look snappy!
mozogj! -» make it snappy!
mozsár -» mortar
mozsárágyú -» howitzer
mozsárágyú -» mortar
mozsárban tör -» to bray
mozsártörő -» pestle
mozzanat -» circumstantiality
mozzanat -» momentum
mozzanat -» phase
mögött -» after
mögött -» behind
mögötte állás -» postposition
mögötte állás -» postpositive
mögöttem -» behind me
mögöttes terület -» hinterland
mucikám -» ducky
mucikám -» my ducky
mucsa -» boonies
mucsa -» hick town
mucsai -» bushwhacker
mucsai -» hayseed
mucsai -» hick
mucsai -» hillbilly
mucsai -» jerkwater
mucsai -» shit-kicker
muff -» muff
muff -» wool
muksó -» cat
múlandó -» caducous
mulandó -» evanescent
múlandó -» fleeting
mulandó -» fragile
múlandó -» temporal
mulandó -» transient
mulandó -» transitory
mulandó -» unhelpful
múlandó -» written in water
múlandó -» written on water
mulandó örömök -» transient joys
múlandó szépség -» transient beauty
múlandóan -» fleetingly
múlandóság -» caducity
mulandóság -» evanescence
múlás -» flying
múlás -» lapse
múlás -» passing
mulaszt -» to bolt
mulaszt -» to play wag
mulaszt -» to play the wag
mulaszt -» to play truant
mulasztás -» default
mulasztás -» failure
mulasztás -» fault
mulasztás -» malpractice
mulasztás -» omission
mulasztási ítélet -» judgement in default
mulasztási ítéletet hoz -» to default
mulasztási vétek -» sin of omission
mulasztást bepótol -» to make up leeway
mulasztást követ el -» to default
mulasztást követ el -» to fail
mulat -» to be on the toot
mulat -» to carouse
mulat -» to disport
mulat -» to dissipate
mulat -» to go on the bust
mulat -» to go on the toot
mulat -» have a ball
mulat -» to junket
mulat -» to make marry
mulat -» to racket
mulat -» to racket about
mulat -» to revel
mulat -» to rollick
mulat -» to sport
mulat -» to spree
mulat vkin -» to make a game of sy
mulat vmin -» to be amused at sg
mulat vmin -» to be amused by sg
mulatás -» bend
mulatás -» buster
mulatás -» carousal
mulatás -» frolicking
mulatás -» high jinks
mulatás -» marry-making
mulató -» hall
mulatós -» rollicking
mulatós életet él -» to lead a rollicking life
mulatós életet folytat -» to lead a rollicking life
mulatós ember -» rakehell
mulatozás -» fling
mulatozás -» gaieties
mulatozás -» gaiety
mulatozás -» high jinks
mulatozás -» revel
mulatozás -» revelry
mulatozik -» to dissipate
mulatozik -» to racket
mulatozik -» to racket about
mulatozó -» raffish
mulatozó -» reveler
mulatozó -» reveller
mulatozó -» rollicker
mulatozó ember -» roister-doister
mulatozó ember -» roisterer
mulatság -» amusement
mulatság -» bean-feast
mulatság -» beano
mulatság -» convivial evening
mulatság -» entertainment
mulatság -» gaiety
mulatság -» game
mulatság -» marry-making
mulatság -» merriment
mulatság -» rejoicings
mulatság -» rollick
mulatság -» sport
mulatság -» treat
mulatság nélküli -» unamused
mulatságos -» comic
mulatságos -» comical
mulatságos -» entertaining
mulatságos -» funny
mulatságos -» humorous
mulatságos -» rich
mulatságos -» side-splitting
mulatságos dolog -» scream
mulatságos ember -» humorist
mulatságosan pikáns -» facetious
mulatságosság -» funniness
mulatt -» mulatto
mulatt -» yellow
mulatt -» yellow man
mulatt ember -» mulatto
mulatt nő -» mulatress
mulattat -» to amuse
mulattat -» to beguile
mulattat -» to divert
mulattat -» to tickle
mulattatás -» amusement
mulattatás -» diverting
mulattató -» amusing
mulattató -» diverting
múlékony -» caducous
múlékony -» deciduous
múlékony -» evanescent
múlékony -» fugacious
múlékony -» fugitive
múlékony szépség -» transient beauty
múlékonyság -» caducity
múlékonyság -» evanescence
múlékonyság -» transience
múlékonyság -» transiency
múlhatatlan -» imperishable
múlhatatlan -» undying
múlhatatlanul -» necessarily
múlik -» to elapse
múlik -» to go by
múlik -» to go, went, gone
múlik -» to hinge
múlik -» to pass
múlik -» to progress
múlik -» to roll by
múlik -» to roll on
múlik -» to waste
múlik az idő -» time is getting on
mullah -» mullah
mullpólya -» lint
múló -» caducous
múló -» ephemeral
múló -» evanescent
múló -» fleeting
múló -» fugacious
múló -» fugitive
múló -» impermanent
múló -» transient
múló jellege vminek -» impermanence
múló örömök -» transient joys
múló volta vminek -» impermanence
múlóban van -» to be on the wane
múlt -» bygone
múlt -» last
múlt -» past
múlt éjjel -» last night
múlt éjszaka -» last night
múlt esztendő -» yesteryear
múlt év -» last year
múlt év -» yesteryear
múlt évben -» last year
múlt évben -» the year before
múlt hét -» last week
múlt héten -» last week
múlt héten -» past week
múlt idejű melléknévi igenév -» past participle
múlt idő -» past
múlt idő -» past tense
múltat idézgető -» reminiscent
múltat idéző -» reminiscent
multimilliomos -» multi-millionaire
mulya ember -» noddy
múmia -» anatomy
múmia -» mummy
múmiává válik -» to mummify
mumifikálódik -» to mummify
mumpsz -» mumps
mumus -» black bogy
mumus -» bogey
mumus -» bogey-man, bogey-men
mumus -» bogeyman, bogeymen
mumus -» bogy man
mumus -» boogey
mumus -» boogey man
mumus -» cow
mumus -» hobgoblin
muníció -» ammunition
muníció -» munition of war
muníció -» munitions of war
munka -» job
munka -» labor
munka -» labour
munka -» task
munka -» work
munka -» workmanship
munka elvégzésére kijelölt ember -» fatigue man
munka elvégzésére kijelölt különítmény -» fatigue party
munka közben hal meg -» to die in the shafts
munka nélkül jól élő -» leisured
munka nélkül van -» to be on the road
munka nélkül van -» to be out of work
munka nélkül van -» to be out of job
munka nélkül van -» to be short of work
munka nélküli -» idle
munkaállás -» stage
munkaállomás -» workstation
munkaállvány -» stage
munkaasztal -» bank
munkaasztal -» bench
munkába állít -» to bring into action
munkába állít -» to put on
munkába érkezéskor bélyegez -» to sign in
munkába vesz -» to take in hand
munkába vétel -» putting
munkában -» in hand
munkában megőszül -» to grow grey in harness
munkában van -» to be at work
munkában van -» to be in making
munkában van -» to be in the making
munkában van -» to be on the stocks
munkabefejezés -» cut
munkabér -» wage
munkabér -» wages
munkabeszüntetés -» walk-out
munkabeszüntetés -» walkout
munkából távozáskor bélyegez -» to sign out
munkabuzi -» workaholic
munkaciklus -» run
munkacsoport -» group of workers
munkadarab -» piece
munkadarabot hosszában esztergályoz -» to traverse a piece on the lathe
munkadarabot munkába vesz -» to take a piece of work in hand
munkadíj -» wage
munkaerő -» labor
munkaerő -» labour
munkaerő -» manpower
munkaerő-áramlás a városokba -» drift of labour into the towns
munkaerő-felvétel -» recruitment
munkaerő-összeírás -» labour conscription
munkaerő-özönlés a városokba -» drift of labour into the towns
munkaerő-toborzás -» labour conscription
munkaeszközök -» capital equipment
munkafeladat -» job
munkafelfüggesztés -» work in abeyance
munkafeltételek -» specification
munkafelügyelő -» task-master
munkafelügyelő -» time-keeper
munkafüzet -» workbook
munkahely -» forebreast
munkahely -» shop
munkahely -» workplace
munkahely (bányában) -» face
munkahely elhagyására csábítás -» debauchery
munkahely elvesztése -» loss of service
munkahelyet áthelyez -» to turn over the face
munkához alkalmas anyagok -» materials fit for the job
munkához fog -» to get to work
munkához fog -» to settle down
munkához jut -» to land a job
munkához lát -» to get down to one's work
munkához lát -» to get down to work
munkához lát -» to put one's best leg foremost
munkához lát -» to set to work
munkához lát -» to set upon a task
munkához lát -» to settle down
munkaidő -» game time
munkaidő után -» after hours
munkaidő-ellenőr -» time-keeper
munkaidő-ellenőr -» timer
munkaigényes -» labor-intensive
munkaíró -» indicator
munkája teljesen leköti -» to be engrossed in one's work
munkaképes csavargó koldus -» sturdy beggar
munkaképesség -» capacity
munkaképtelen -» disabled
munkaképtelen -» invalid
munkaképtelenné tesz -» to disable
munkaképtelenné tesz -» to incapacitate
munkaképtelenné tevés -» incapacitation
munkaképtelenné válás -» incapacitation
munkaképtelenség -» disablement
munkaképtelenség -» incapacity
munkakerék -» impeller
munkakerék -» impellor
munkakerülés -» sloth
munkakerülő -» bum
munkakerülő -» rotter
munkakerülő -» shirker
munkakerülő -» skiver
munkakerülő -» slothful
munkaköpeny -» frock
munkaköpeny -» overall
munkaköpeny -» smock
munkaköpeny -» smock-frock
munkakör -» scope of activities
munkaközösség -» panel
munkaközösség -» team
munkaközvetítő -» registry
munkaközvetítő -» registry office
munkaközvetítő hivatal -» registry
munkaközvetítő hivatal -» registry office
munkalap -» worksheet
munkaléc -» boss
munkalehetőség -» chance
munkalehetőség -» job
munkalehetőség -» opening
munkalehetőség -» possibility of employment
munkalehetőség -» possibility of work
munkálkodik -» to labor
munkálkodik -» to labour
munkamegosztás -» division of labour
munkán van -» to fatigue
munkának nekifog -» to get to work
munkanélküli -» to be out of job
munkanélküli -» to be out of the collar
munkanélküli -» jobless
munkanélküli -» unemployed
munkanélküli segély -» dole
munkanélküli segélyen él -» to be on the dole
munkanélküliség -» layoff
munkanélküliség -» unemployment
munkaokmány -» work paper
munkaőrült -» workaholic
munkapad -» bank
munkapad -» bench
munkapad -» tree
munkapad -» workbench
munkára fog -» to put on
munkára jelenkezik -» to report for work
munkára késztet -» to put on
munkára vár -» to ply
munkaruha -» dungarees
munkaruha -» smock
munkaruha -» smock-frock
munkás -» hand
munkás -» operative
munkás -» worker
munkásanyag -» manpower
munkásbakancs -» stogy
munkásbrigád -» gang
munkáscsapat -» gang
munkáselbocsátás -» layoff
munkásellenőrző bárca -» tally
munkásfelvétel -» signing on of workers
munkáslaktanya -» section house
munkáslétszám -» manpower
munkásnyúzó üzem -» sweat-shop
munkások -» labor
munkások -» labour
munkások -» people
munkások közé beépített besúgó -» inside
munkásokat felveszünk -» hands wanted
munkásokat szerződtet -» to take on hands
munkásokat vesz fel -» to take on hands
munkásosztály -» labor
munkásosztály -» labour
munkásosztály -» working class
munkásüdülő -» rest-house
munkásvonat -» commuter's train
munkásvonat -» workmen's train
munkaszakasz -» spell
munkaszervezési -» logistic
munkaszint -» horizon
munkaszintek közötti magasság -» lift
munkaszünet -» layoff
munkaszüneteltetés -» work in abeyance
munkaszüneti nap -» holiday
munkaszüneti nap -» legal holiday
munkát abbahagy -» to lay off
munkát abbahagy -» to lie off
munkát abbahagy -» to quit, quit
munkát abbahagy -» to quit
munkát hevenyészve összeüt -» to shuffle through a task
munkát kerül -» to screw around
munkát kerül -» to screw off
munkát megszüntet -» to lay off
munkát sebtében elvégez -» to shuffle through a task
munkát szerez vkinek -» to fix sy up with a job
munkatárs -» associate
munkatárs -» collaborator
munkatárs -» contributor
munkatárs -» co-worker
munkatárs -» joint labourer
munkatárs -» yoke-fellow
munkatársak -» staff
munkateljesítő képesség -» capacity
munkaterhelés -» workload
munkaterület -» billet
munkaterület -» scope of activities
munkaügyi miniszter -» first commissioner of works
munkaütem -» firing stroke
munkával keresi kenyerét -» to work for one's living
munkával nem járó hivatal -» sinecure
munkával tartja fent magát -» to work for one's living
munkavállaló -» employee
munkavégzés után -» after hours
munkaverseny -» emulation
munkavezető -» clerk of works
munkavezető -» gaffer
munkavezető -» gang boss
munkavezető -» headman, headmen
munkavezető -» overseer
munkazubbony -» fatigue-jacket
muri -» bean-feast
muri -» beano
muri -» bender
muri -» bingo
muri -» do
muri -» spree
murit rendez -» to throw a shebang
murok -» Queen Anne's lace
murva -» rubble
murvás -» shingly
musical -» musical
musical -» musical comedy
muskátli -» geranium
muskéta -» musket
muskétás -» musketeer
muskétások -» musketry
must -» must
mustár -» mustard
mustárfű -» mustard
mustárliszt -» flour of mustard
mustárrepcsény -» wild mustard
mustra -» muster
mustrál -» to muster
muszáj -» got to
muszáj -» have got to
muszáj -» must
muszáj -» ought
muszáj megcsinálnod -» you've got to do it
muszáj vmit tennie -» have to do sg
muszlin -» muslin
muszlinüveg -» muslin glass
mutáció -» break
mutáció -» mutation
mutagén -» mutagenic
mutál -» to break, broke, broken
mutál -» to crack
mutál -» to mutate
mutálás -» break in the voice
mutálás -» break of the voice
mutálás -» change of voice
mutáns -» mutant
mutasd meg, mit tudsz! -» do your stuff!
mutat -» to denote
mutat -» to indicate
mutat -» to point
mutat -» to pretend
mutat -» to read, read
mutat -» to record
mutat -» to register
mutat -» to represent
mutat -» to show, showed, shown
mutat -» to simulate
mutat vmire -» to aim at sg
mutat vmire -» to betoken
mutat vmire -» to point to sg
mutatás -» pointing
mutatás -» simulation
mutatkozik -» to appear
mutatkozik -» to begin to spring
mutatkozik -» to develop
mutatkozik -» to put in an appearance
mutatkozik -» to show one's face
mutatkozik -» to show, showed, shown
mutatkozik -» to show itself
mutatkozik -» to show oneself
mutatkozik -» to show up
mutatkozik vmilyennek -» to prove oneself to be sg
mutató -» argumentative
mutató -» cursor
mutató -» hand
mutató -» index
mutató -» indicator
mutató -» needle
mutató -» pointer
mutató -» sample
mutató -» table
mutató (névmás) -» demonstrative
mutató kéz -» hand
mutató nélküli -» handless
mutatóműszer -» indicator
mutatópálca -» pointer
mutatós -» brave
mutatós -» doggish
mutatós -» dressy
mutatós -» flash
mutatós -» flashly
mutatós -» flashy
mutatós -» have a good effect
mutatós -» showy
mutatós darab -» showpiece
mutatós értéktelen holmi -» tawdriness
mutatószám -» index number
mutatószám -» index, indices
mutatószám -» index-number
mutatóujj -» first finger
mutatóujj -» forefinger
mutatóujj -» index
mutatóujj -» index finger
mutatóujj -» index-finger
mutatóujjával megfenyeget vkit -» to wag one's finger at sy
mutatvány -» exhibition
mutatvány -» feat
mutatvány -» specimen
mutatványos bódé -» side-show
mutogat -» to display
mutogat -» to expose
mutogat -» to ostentate
mutogat -» to show off
mutogatás -» ostentation
mutogatás -» pointing
mutogatás -» show-off
mutogatása vminek -» ostentation
mutogatja a fogait -» to show one's teeth
mutter -» mater
mutyizik vkivel -» to go halves with sy
mutyizik vkivel -» to go shares with sy
muzeális darab -» museum piece
muzeális tárgy -» museum piece
múzeum -» museum
múzeumi őr -» conservator
múzeumi példány -» fud
múzeumi példány -» fuddy-duddy
múzeumvezető -» curator
múzeumvezető -» custodian
muzikális zenekedvelő -» musical
múzsa -» muse
mű- -» art
mű -» creation
mű- -» false
mű- -» imitation
mű- -» mock
mű- -» near
mű- -» prosthetic
mű -» work
mű -» writing
mű (opus) -» op.
műalkotás -» artwork
műalkotás -» work of art
műanya -» artificial foster-mother
műanya -» brooder stove
műanya -» foster-mother
műanyag -» compound
műanyag -» plastic
műanyagdugó -» plastic cork
műanyaggal borított huzal -» lurex
műanyagzacskó -» plastic bag
műarany -» near gold
műasztalos satu -» joiner's cramp
műbíráló -» art critic
műbőr -» leatherette
műbútorasztalos -» cabinetmaker
műcsarnok -» art gallery
műcsarnok -» gallery
műemlék -» art relic
műemlék -» monument
műemléki törvény -» ancient monuments act
műértés -» virtuosity
műértő -» adept
műértő -» connoisseur
műértő -» virtuoso, virtuosi
műfog -» dental prosthesis
műfog -» false tooth
műfogak -» artificial teeth
műfogak -» false teeth
műfogás -» knack
műfogsor -» dental prosthesis
műfogsor -» denture
műfogsor -» false teeth
műfogsor -» set of teeth
műfogsor -» set of false teeth
műfogsor tartólemeze -» plate
műhely -» shop
műhely -» workshop
műhely -» yard
műhelyi szerelés -» shop assembly
műhelykocsi -» maintenance vehicle
műhelyrajz -» shop drawing
műhold -» earth satellite
műhold -» satellite
műjég -» skating-rink
műjégpálya -» ice-rink
műjégpálya -» icerink
műjégpálya -» skating-rink
műkedvelő -» dilettante, dilettanti
műkedvelő opera -» operatics
műkedvelő operaelőadás -» operatics
műkertész -» horticulturist
műkertészet -» nursery garden
műkifejezés -» technical term
műkifejezés -» technicality
műkincs -» art treasure
műkő -» artificial stone
műkő -» cast stone
működés -» action
működés -» agency
működés -» function
működés -» functioning
működés -» gear
működés -» movement
működés -» play
működés -» pursuit
működés -» reach
működés -» run
működés -» working
működésbe hoz -» to activate
működésbe hoz -» to active
működésbe hoz -» to actuate
működésbe hoz -» to bring into action
működésbe hoz -» to put into operation
működésbe hoz -» to put in action
működésbe hoz -» to put on
működésbe hoz vmit -» to bring sg into action
működésbe hoz vmit -» to call sg into action
működésbe hoz vmit -» to put sg in action
működésbe hoz vmit -» to set sg going
működésbe hoz vmit -» to set sg in action
működésbe hozás -» actuation
működésbe lép -» to come into action
működésbe lép -» to come into play
működésben -» under power
működésben nem levő -» standing
működését tekintve -» functionally
működéshez tartozó -» functional
működési -» functional
működési -» operational
működési bizonyítvány -» testimonial
működési felület -» face
működési kör -» field of activity
működési kör -» province
működési kör -» purview
működési kör -» sphere of action
működési körén kívülre merészkedik -» to go outside one's range
működési lehetőség -» scope
működési sugár -» radius of operation
működési tér -» elbowroom
működési terület -» field of activity
működési terület -» orbit
működési terület -» range of action
működési zavar -» derangement
működési zavar (szervezetben) -» dysfunction
működészavar -» functional disorder
működik -» to act
működik -» to be at work
működik -» to be in blast
működik -» to be in action
működik -» to function
működik -» to go, went, gone
működik -» to operate
működik -» to pan
működik -» to play
működik -» to run, ran, run
működik -» to work
működik vki érdekében -» to play sy's game
működik vmilyen minőségben -» to act the part of sg
működik vmilyen pályán -» to follow a trade
működik vmilyen szakmában -» to follow a trade
működni kezd -» to become operative
működni kezd -» to come into action
működő -» acting
működő -» live
működő felület -» face
működő tag -» acting partner
működő tőke -» functioning capital
működő tőke -» working capital
működőképes -» operable
működőképesség -» operability
működtet -» to actuate
működtet -» to manoeuvre
működtet -» to operate
működtet -» to run, ran, run
működtet -» to work
működtetés -» actuation
működtető rendszer -» actuator
működtető szerkezet -» actuator
műláb -» artificial leg
műláb -» cork leg
műlégy -» may-fly
műlegyet szúr -» to dub a fly
műlesiklás -» slalom
műlovaglási mutatványok -» equestrian performances
műlovagló -» equestrian
műlovaglónő -» equestrianne
műlovar -» equestrian
műlovar -» vaulter
műlovarnő -» equestrienne
műlovarnő -» equestrianne
műmárvány -» stucco
műmellékletek gyűjteménye -» atlas
műnyelven -» technically
műnyomópapír -» enamelled paper
műremek -» artwork
műremek -» work of art
műrepülés -» stunt flying
műrepülés -» trick flying
műrepülést végez -» to perform stunts
műrepülést végez -» to stunt
műselyem -» near silk
műselyem -» rayon
műselyemanyag -» sheer
műselyemszál -» filament
műsor -» line-up
műsor -» repertoire
műsorközlés -» diffusion
műsoron van -» to be up for
műsorra tűz -» to bill
műsorszám -» number
műsorszórás -» diffusion
műsorvezető -» anchor
műsorvezető -» anchorman
műsorvezető -» presenter
műstoppolás -» invisible darn
műstoppolás -» invisible darning
műszabadgyakorlat -» free standing exercise
műszak -» shift
műszak -» spell
műszakbeosztás -» shifting
műszaki -» technician
műszaki -» technologic
műszaki -» technological
műszaki -» technical
műszaki -» techno-
műszaki csapatok -» engineering corps
műszaki egyetem -» polytechnic
műszaki eljárás -» technical process
műszaki katona -» engineer
műszaki oktatás -» technical education
műszaki rajzoló -» draftsman, draftsmen
műszaki rajzoló -» draughtsman
műszaki segélyhely -» aid station
műszaki segélykocsi -» wrecking lorry
műszaki szempontból -» technically
műszaki tudományok -» engineering
műszaki tudományok -» technology
műszakilag -» technically
műszer -» instrument
műszer -» tackle
műszer az iránytű elhajlásának kiigazítására -» rectifier
műszerállás -» reading
műszerasztal -» desk
műszerek -» instruments
műszereket leolvas -» to take readings
műszerekkel való ellátás -» instrumentation
műszeres -» instrumental
műszeres leszállás -» blind landing
műszeres repülés -» blind flying
műszerész -» artificer
műszerész -» mechanician
műszerész -» operator
műszerész esztergapad -» bench lathe
műszerészeszterga -» toolmaker's lathe
műszerezés -» instrumentation
műszerfal -» control panel
műszerfal -» dash panel
műszerfal -» dashboard
műszerfal -» instrument board
műszerfal -» instrument panel
műszerfal -» panel
műszerhasználat -» instrumentation
műszerkészlet -» tackle
műszert nullára visszaigazít -» to reset an instrument to zero
műszert zéróra visszaigazít -» to reset an instrument to zero
műszertábla -» board
műszerv -» prosthesis
műszív -» artificial heart
műszív -» mechanical heart
műszó -» technical term
műszó -» technicality
műtag -» prosthesis
műtani -» technical
műtárgy -» piece
műtárgyak -» works
műtárgyak kedvelője -» virtuoso, virtuosi
műterem -» studio
műteremlakás -» studio apartment
műteremlakás -» studio flat
műtermék -» artefact
műtermék -» artifact
műtét -» op
műtét -» operation
műtét -» surgery
műtét előkészítéséül csinál -» to premise
műtét előkészítéséül végez -» to premise
műtéti -» operative
műtéti -» surgical
műtéti beavatkozás -» surgical intervention
műtéti beavatkozás -» surgical action
műtéti úton -» surgically
műtétileg -» surgically
műtő -» operating room
műtő -» operating theatre
műtőasztal -» operating table
műtőlámpa -» operating lamp
műtős -» dresser
műtős -» surgeon's mate
műtősnő -» scrub nurse
műtősruha -» scrub suit
műtősruha -» scrubs
műtőszolga -» hospital orderly
műtrágya -» chemical fertilizer
mütyürke -» charm
mütyürke -» gimcrack ornaments
mütyürke -» knick-knack, knick-knackery
mütyürke -» nick-nack, nick-nackery
műugrás -» acrobatic diving
műugrás -» dive
műugrás -» diving
műugró -» diver
műugróbajnokság -» diving championship
művaj -» oleomargarine
műve vkinek -» doings
műve vkinek -» workmanship
művégtag -» prosthetic device
művégtag -» prosthetic limb
-művek -» -works
-művek -» works
művek -» writings
művel -» to act
művel -» to cultivate
művel -» to ear
művel -» to farm
művel -» to husband
művel -» to strip
művel -» to trench
művel -» to work
művelés -» cultivation
művelésfejlesztés -» expansion
művelési -» cultural
művelésre alkalmassá tesz -» to reclaim
művelet -» action
művelet -» operation
művelet -» pass
művelet -» procedure
művelet időtartamát önműködően szabályozó készülék -» timer
műveletelem -» pass
műveleti -» operational
műveleti hatókör -» scope
műveleti szerv -» processor
műveletlen -» barbaric
műveletlen -» barbarous
műveletlen -» bounder
műveletlen -» illiterate
műveletlen -» savage
műveletlen -» unframed
műveletlen ember -» cocktail
műveletlen ember -» illiterate
műveletlen föld -» wasteland
műveletlen föld -» waste land
művelhető -» arable
művelhető -» cultivatable
művelődés -» civilization
művelődési -» cultural
művelt -» accomplished
művelt -» cultivated
művelt -» erudite
művelt -» learned
művelt föld -» tillage
műveltető -» causative
műveltség -» civilization
műveltség -» cultivation
műveltség -» erudition
műveltség -» learning
-műves -» -wright
művész -» artist
művész -» virtuoso, virtuosi
művészet -» art
művészet mint öncél -» art for art's sake
művészetben járatlan -» inartistic
művészetek kedvelője -» virtuoso, virtuosi
művészetek szeretete -» virtuosity
művészeti -» art
művészeti kiadvány -» art-publication
művészeti öncélúság -» art for art's sake
művészeti szabályoktól eltérő -» unconventional
művészi -» art
művészi -» artistic
művészi -» inspired
művészi arányosság -» eurhythmy
művészieskedő -» arty
művésziesnek látszani igyekvő -» arty
művészietlen -» inartistic
művészkedő -» arty
művésznév -» alias
művésznév -» stage-name
művészvilág -» bohemia
művezető -» boss
művezető -» foreman
művezető -» overseer
művi beavatkozás -» surgical action
művi vetélés -» procured abortion
müzli -» muesli
müzli -» musli
müzli -» muzli
műzsír -» oleomargarine