Magyar-angol szótár

0-9   A-Á   B   C-Cs   D   E-É   F   G   H   I-Í   J   K   L-Ly
M   N   O-Ö   P  R   S-Sz   T-Ty   U-Ü   V   W   X   Y   Z-Zs


ó -» old
ó, én szerencsétlen! -» wretch that I am!
óarany -» dead gold
óarany -» old gold
oázis -» oasis
óbégat -» to moan
óbégat -» to yammer
óbégatás -» yammering
obeliszk -» needle
obeliszk -» obelisk
objektív -» detached
objektív -» objective
objektivál -» to objectify
objektíven -» detachedly
objektivitás -» detachment
objektívtartó lap -» stirrup lens-panel
obligát -» inevitable
obsitos -» vet
obstruál -» to filibuster
obstruál -» to obstruct
obstruáló -» obstructionist
obstrukció -» filibuster
obstrukció -» obstruction
obstrukció -» stonewalling
obstrukcionista -» filibuster
obstruktív -» obstructive
obstruktívan -» obstructively
obszcén -» obscene
obszcén -» scurrilous
obszervatórium -» observatory
obturátor -» obturator
óceán -» brine
óceán -» deep
óceán -» ocean
óceán -» sea
óceánjáró -» liner
óceánjáró -» ocean liner
óceánjárók előírt útvonala -» sea lane
óceánjárók útvonala -» sea lane
oceanográfia -» oceanography
oceanográfiai -» oceanographic
oceanográfiai -» oceanographical
oceanográfus -» oceanographer
óceánon innen -» on this side of the water
óceánrepülés -» transatlantic flight
óceántan -» oceanography
ocelot -» ocelot
ócsárlás -» abuse
ócsárlás -» disparagement
ócsárló -» abuser
ócsárló -» carping
ócsárló -» disparager
ócsárló -» disparaging
ócsárló -» nagging
ócsárló arckifejezéssel -» disparagingly
ócsárló hangon -» disparagingly
ócsárló nyelv -» nagging tongue
ócsárlóan -» disparagingly
ócsárol -» to abuse
ócsárol -» to carp
ócsárol -» to crab
ócsárol -» to cry down
ócsárol -» to detract
ócsárol -» to disparage
ócsárol -» to knock
ócsárol -» to revile
ócsárol vkit -» to speak evil of sy
ócsárolja saját munkáját -» to cry stinking fish
ócsárolja saját portékáját -» to cry stinking fish
ócska -» hand-me-down
ócska -» junk
ócska -» mangy
ócska -» measly
ócska -» raunchy
ócska -» scrubby
ócska -» scummy
ócska -» shabby
ócska -» suck
ócska -» time-worn
ócska -» vile
ócska -» villainous
ócska autó -» an old tin can
ócska autó -» old tin can
ócska autó -» shebang
ócska autó -» shitbox
ócska bárka -» old hooker
ócska bútor -» duds
ócska bútor -» lumber
ócska holmi -» clobber
ócska holmi -» duds
ócska ruha -» duds
ócska ruha -» hand-me-down
ócska tragacs -» crock
ócska tragacs -» rattletrap
ócskaság -» bric-a-brac
ócskaság -» junk
ócskaság -» schlock
ócskaság -» shocker
ócskavas -» waste iron
ócskavas-halom -» junk pile
ocsmány -» dirty
ocsmány -» foul
ocsmány -» frumpy
ocsmány -» groaty
ocsmány -» grotty
ocsmány -» hideous
ocsmány -» squalid
ocsmány beszéd -» filth
ocsmány képzelet -» dirty mind
ocsmány történet -» dirty story
ocsmányság -» filth
ocsmányság -» foulness
ocsmányság -» obscenity
óda -» ode
oda -» there
oda -» thither
oda -» up
oda kívánkozó szó -» proper word
oda nem illő -» incongruous
oda nem illően -» incongruously
oda van -» to groan inwardly
oda van kozmálva vkihez -» to be hooked on sy
odaad -» to give, gave, given
odaad -» to give away
odaad -» to hand
odaad vmit vkinek -» to give sg to sy
odaadás -» adherence
odaadás -» devotion
odaadás -» wholeheartedness
odaadással -» wholeheartedly
odaadja az életét -» to lay down one's life
odaadja magát vminek -» to be intent on sg
odaadó -» committed
odaadó -» devoted
odaadóan szolgálja kenyéradóit -» to be true to one's salt
odaajándékoz -» to give away
odaajándékoz vmit vkinek -» to present sg to sy
odaáll -» to pull up
odaállít -» to post
odaállít -» to station
odaát -» across
odaát -» over there
odaát -» over yonder
odaát Angliában -» over in England
odabiccent vkinek -» to give sy a nod
odabiggyeszt -» to tag
odabújik -» to nestle to
odabújik -» to snuggle up to
odabújik vkihez -» to cuddle up to sy
odacsal -» to lure
odacsal vhova vkit -» to lure sy to a place
odacsap -» to plump down
odacsönget -» to give sy a tinkle
odacsörög -» to buzz
odacsörög -» to give sy a tinkle
odadől -» to recline against
odaég -» to catch in the pan
odaéget -» to smoke
odaér -» to get, got
odaér -» to get there
odaér -» to hit
odaér -» to hit, hit
odaér -» to run on to
odaerősít -» to bend, bent
odaerősít -» to hitch
odaerősít -» to nail
odaerősít -» to tie on
odaerősít vmi fölé -» to surmount
odaerősítés -» fastening
odaérünk időben? -» shall we get there in time?
odafenn -» up there
odafent -» up yonder
odafentről -» from on high
odafönt -» on high
odafut -» to double up
odahajt -» to ride up
odahív -» to beckon
odahív -» to call
odahúz -» to bring up
odahúz -» to draw up
odahúzódik -» to snuggle up to
odahúzódik vmihez -» to press close to sg
odáig nem terjed a barátsága, hogy pénzt adjon -» his friendship stops short of his purse
odáig van az örömtől -» to be beside oneself with joy
odáig van az örömtől -» to be beside oneself
odaillik -» to fit
odaillik -» to fit together
odaítél -» to adjudge
odaítél -» to adjudicate
odaítél -» to award
odaítél -» to knock down
odaítélés -» adjudication
odajön -» to come to
odakap -» to snap
odakap -» to snap at
odakap vmihez -» to make a grab at sg
odakapás -» snatch
odakerül vhova -» to wind up
odakiált -» to hail
odakiált vkinek -» to call out to sy
odaköszön vkinek -» to bow to sy
odaköt -» to bend, bent
odaköt -» to fasten
odaköt -» to make fast
odaköt -» to rope
odaköt -» to tie
odaköt -» to tie on
odaköt vmihez -» to hitch
odakötő -» tier
odakötött -» attached
odakötöz -» to rope
odakukkant vmire -» have a peep at sg
odakukkant vmire -» to take a peep at sg
odakuporodik -» to nuzzle up
odakuporodik vki mellé -» to nuzzle close to sy
odakuporodik vki mellé -» to nuzzle up to sy
odakúszik -» to creep on
odaküld -» to bung sy sg
odalent -» down yonder
odalép vkihez -» to step up to sy
odales -» to peep at
odalovagol -» to ride up
odalök -» to bung sy sg
odamegy vkihez -» to come up to sy
odamegy vkihez -» to go up to sy
odamond -» to zing
odamondogat vkinek -» have a hit at sy
odamondogat vkinek -» have a fling at sy
odamondogató -» snapping
odamondogatós ember -» snapper
odanézz! -» just look!
odapasszol -» to bung sy sg
odaragaszt -» to attach
odaragaszt -» to lodge
odaragaszt -» to plaster
odarohan -» to dash over
odarohan -» to rush up
odarohan az ablakhoz -» to rush to the window
odarögzít -» to hitch
odasiet az ablakhoz -» to rush to the window
odasimul -» to nestle to
odasimul -» to nuzzle up
odasimul -» to snuggle up to
odasimul vkihez -» to cuddle up to sy
odaszalad -» to run on to
odaszalad -» to run to
odaszalad vkihez -» to run up to sy
odaszegez -» to pin
odaszegez -» to spike
odaszögez -» to tack
odatapad -» to stick at
odatapadó -» adhesive
odatapaszt -» to plaster
odatárcsáz -» to give sy a tinkle
odatesz -» to put, put
odatesz -» to stand, stood
odatódul -» to throng
odatolakodik -» to barge up
odatűz -» to pin
odatűz -» to pin on
odatűz -» to stick on
odaugrik -» to spring to
odaugrik az ablakhoz -» to rush to the window
odaüt -» to drive at
odavág -» to plump down
odavág -» to strike, struck
odavág vkinek -» have a fling at sy
odavág vmihez -» to peck at sg
odavan vkiért -» to be hooked on sy
odavan vkiért -» to be nuts about
odavan vmiért -» to be hooked on sg
odavan vmiért -» to be nuts about
odavet -» to throw out
odavetett szó -» by-the-way
odavetődik -» to happen along
odavezetés -» leading
odavezető út -» approach
oda-vissza -» back and forth
oda-vissza -» double
oda-vissza -» there and back
oda-vissza értelmes -» palindromic
oda-vissza értelmes mondat -» palindrome
oda-vissza értelmes szó -» palindrome
oda-vissza jár -» to shuttle
oda-vissza út -» round trip
oda-vissza út -» turnaround
oda-vissza út időtartama -» turnaround
oda-vissza utazás -» round trip
oda-vissza utazás -» roundabout
odébb áll -» to absquatulate
odébb áll -» to show a clean pair of heels
odébb áll -» to skedaddle
odébb áll -» to take one's heels
odébb lök -» to cant
odébb taszít -» to cant
odébbáll -» to absquatulate
odébbáll -» to move on
ódium -» odium
ódivatú -» to be out of fashion
ódivatú -» old-fashioned
ódon -» antique
ódon -» archaic
ódonság -» antique
odontolit -» occidental turquoise
odú -» cavity
odú -» den
odú -» earth
odú -» hangout
odú -» haunt
odú -» hold
odú -» hole
odú -» hovel
odú -» lair
odú -» rot
odú -» shithole
odüsszea -» odyssey
odvas -» dry-rotten
odvas -» scooped
odvas -» scooped out
odvasodás -» dry-rot
odvasodás -» rot
odvasodó -» decaying
offenzíva -» offensive
offertórium -» offertory
offset-eljárás -» offset printing process
offset-eljárás -» offset process
offset-gumikendő -» offset blanket
offset-lap -» offset blanket
offset-nyomókendő -» offset blanket
offset-nyomtatás -» offset printing process
offset-nyomtatás -» offset process
offset-nyomtatógép -» offset press
ógyapjú -» shoddy
óhaj -» desire
óhaj -» pleasure
óhaj -» wish
óhajt -» to desire
óhajt -» to like
óhajt -» to want
óhajt -» to will
óhajt -» to wish
óhajt vmit -» to wish for sg
óhaza -» old country
Ohio -» buckeye state
óhitű -» orthodox
óhitűség -» orthodoxy
ohmos -» ohmic
ohmos -» resistive
ohmos feszültségesés -» ohmic drop
ojt -» to bud
ojt -» to slip
ok- -» causal
ok -» cause
ok -» ground
ok -» motive
ok -» occasion
ok -» parent
ok -» reason
ok -» score
-ok -» their
ok -» wherefore
ok és okozat -» cause and effect
ok nélkül -» for nothing
ok nélkül -» gratuitously
ok nélkül mérgelődik -» to quarrel with one's own shadow
okád -» to puke
okád (füstöt) -» to belch
okádás -» puke
okadatol -» to motivate
okadatolás -» motivation
okádék -» barf city
okádik -» to barf
okbeli -» causal
okbeliség -» causality
okcidentális türkiz -» occidental turquoise
oké! -» roger!
okfejtés -» reasoning
okfejtő -» pragmatic
okhatározói kötőszó -» causal conjunction
oki -» causal
okirat -» charter
okirat -» deed
okirat -» document in proof
okirat -» instrument
okirat -» record
okirat -» warrant
okirat bemutatása -» exhibition of documents
okirat felmutatása -» exhibition of documents
okirat felmutatására kötelező végzés -» diligence
okirat feltárása -» exhibition of documents
okirat tárgya -» purport of a document
okirat tartalma -» purport of a document
okirati bizonyítás -» verification
okirati igazolás -» verification
okiratra hivatkozik -» to refer to a document
okirattal átír -» to deed
okirattal átruház -» to deed
okirattartó doboz -» deed-box
okirattartó ládika -» deed-box
okker -» ochre
okkult -» cryptic
okkult -» occult
okkultizmus -» occultism
oklevél -» award
oklevél -» charter
oklevél -» college certificate
oklevél -» degree
oklevél -» diploma
oklevél -» diploma in sg
oklevél -» warrant
okleveles -» licensed
okleveles ápolónő -» trained nurse
okleveles könyvvizsgáló -» chartered accountant
okmány -» record
okmányokkal igazol -» to authenticate
okmányt aláír -» to set one's hand on a deed
okmányt aláír -» to set one's hand to a deed
oknyomozó -» pragmatic
oknyomozó módszer -» pragmatism
okol -» to blame
okol -» to incriminate
okol vkit -» to lay the blame on sy
okol vkit vmiért -» to blame sy for sg
okolás -» incrimination
ókor -» ancient times
ókor -» antiquity
ókori -» antique
ókori faragott féldrágakövek tudománya -» glyptography
ókori római hadisten -» quirinus
ókoriak -» antiquity
okos -» advised
okos -» astute
okos -» brainy
okos -» bright
okos -» canny
okos -» nimble
okos -» nimble-minded
okos -» nimble-witted
okos -» politic
okos -» prudent
okos -» sharp
okos -» shrewd
okos -» smart
okos -» sophisticated
okos -» wise
okos ember -» man of brains
okos ember -» man of understanding
okos ember -» man of insight
okos ember -» whiz
okos embernek tartják -» he goes for a clever man
okos és még csinos is -» she is clever and pretty to boot
okosabb -» wiser
okosan -» astutely
okosan -» prudentially
okosan -» prudently
okosan -» shrewdly
okosan beszél -» to talk sense
okosjános -» wiseguy
okoskodás -» argument
okoskodik -» to reason
okoskodó -» argumentative
okoskodó -» discursive
okoskodó -» smarty
okoskodó ember -» pedant
okoskodó ember -» smartarse
okoskodó ember -» smart aleck
okoskodó ember -» smart arse
okoskodó ember -» smart ass
okoskodó ember -» smart boots
okoskodó ember -» smart guy
okoskodó hajlam -» argumentativeness
okoskodó kedv -» argumentativeness
okosnak feltűnni akaró ember -» smarty
okosnak látszani akaró ember -» smarty
okosság -» astuteness
okosság -» brightness
okosság -» discrimination
okosság -» prudence
okosság -» shrewdness
okostóni -» smartarse
okostóni -» smartass
okostóni -» smart aleck
okostóni -» smart arse
okostóni -» smart ass
okostóni -» smart boots
okostóni -» smart guy
okostóni -» wiseguy
okot ad vkinek vmi megtételére -» to give sy occasion to do sg
okot ad vmire -» to give a handle to sg
okot ad vmire -» to give a handle for sg
okot kiváltó alkalom -» occasion
okoz -» to beget, begat, begotten
okoz -» to beget, begot, begotten
okoz -» to breed, bred
okoz -» to bring forth
okoz -» to bring on
okoz -» to cause
okoz -» to effect
okoz -» to engender
okoz -» to generate
okoz -» to give, gave, given
okoz -» to inchoate
okoz -» to induce
okoz -» to inflict
okoz -» to make, made
okoz -» to motivate
okoz -» to occasion
okoz -» to operate
okoz -» to produce
okoz -» to provoke
okoz -» to set up
okoz vmit -» to give rise to sg
okozás -» inchoation
okozat -» effect
okozati -» causal
okozati viszony -» causality
okozó -» agent
okozó -» artificer
okozó -» author
okozó -» being the cause of
okozó -» causing
okozó -» maker
okozó -» medium
okozó -» occasioning
okozó -» originator
okozó -» prime mover
okozó -» producing
okozó személy -» prime mover
okozója vminek -» artificer of sg
okság -» causality
oktalan -» causeless
oktalan -» impolitic
oktalan -» insensate
oktalan -» preposterous
oktalan -» unwise
oktalan volta vminek -» imbecility
oktalanul -» preposterously
oktalanul -» unwisely
oktat -» to coach
oktat -» to edify
oktat -» to educate
oktat -» to instruct
oktat -» to school
oktat -» to teach, taught
oktatás -» coaching
oktatás -» education
oktatás -» instruction
oktatás -» training
oktatás -» tuition
oktatáselmélet -» didacticism
oktatási módszer -» didacticism
oktatástan -» didactics
oktatásügyi minisztérium -» board of education
oktató -» coach
oktató -» didactic
oktató -» educational
oktató -» instructive
oktató -» instructor
oktató -» magisterial
oktató -» teacher
oktató -» trainer
oktató -» tutor
oktató jelleg -» didacticism
oktató modor -» didacticism
oktató stílus -» big bow-wow style
oktató stílus -» bow-wow style
oktett -» octet
oktett -» octette
október 25-től kezdve -» as of October 25
október 25-től számítva -» as of October 25
oktogon -» octagon
oktondi ember -» goosey
okul -» to be edified
okulárfedő -» eye-glass shade
okulás -» edification
okvetetlenkedés -» niggling
okvetetlenkedik -» to fuss
okvetetlenkedő -» importunate
okvetlenül -» perforce
okvetlenül írj! -» be sure to write!
okvetlenül! -» certainly!
okviszony -» causality
ól -» hutch
ól -» pen
ól -» pound
ó-lábú -» bandy-legged
olaj -» oil
olajadagoló szelep -» pilot valve
olajár-robbanás -» oil price explosion
olajat önt a tűzre -» to add fuel to the fire
olajat önt a tűzre -» to add oil to the fire
olajat önt a tűzre -» to take oil to extinguish a fire
olajat talál -» to strike oil
olajbarna -» olive drab
olajbogyó -» olive
olajelzáró gyűrű -» obturating ring
olajelzáró gyűrű -» obturator ring
olajfestés -» painting in oil
olajfestés -» painting in oils
olajfestmény -» canvas
olajfestmény -» painting in oil
olajfestmény -» painting in oils
olajfinomító -» oil refinery
olajfinomító -» petroleum refinery
olajfogó -» oil interceptor
olajfoltos -» greasy
olajfúró sziget -» oil rig
olajjal fest -» to paint in oil
olajjal fűt -» to burn oil
olajjal tüzel -» to burn oil
olajkamra -» chamber
olajkence -» boiled oil
olajkútfúrás tengerparti vízen -» offshore oil drill
olajleválasztó -» oil expeller
olajleválasztó -» oil-intercepting device
olajmargarin -» oleomargarine
olajos -» unctuous
olajos csillogás -» sleekness
olajos simaság -» sleekness
olajosan csillogó -» sleek
olajosság -» unctuosity
olajosság -» unctuousity
olajosvászon esőkabát -» oiler
olajoz -» to grease
olajoz -» to oil
olajozatlan -» unoiled
olajozó -» oiler
olajozó kanna -» oiler
olajozó kanóc -» wick
olajozó készülék -» oiler
olajozó szelence -» oiler
olajpréselő zsák -» hair
olajra bukkan -» to strike oil
olajra lép -» to go south
olajra lép -» to lam
olajra lép -» to skedaddle
olajra lép -» to walk one's chalk
olajréteg -» oil slick
olajréteg -» slick
olajszállító hajó -» oiler
olajtartály -» font
olajtartály -» oil tank
olajtartály -» storage tank
olajtartó kőzetek -» reservoir
olajteknő -» sump
olajtól megtisztít -» to unoil
olajtüzelésű hajó -» oil fuelled ship
olajtüzelésű hajó -» oiler
olajtüzelésű hajó -» ship burning oil
olajüledék -» crude oil
olajüledék -» fuel oil
olajüledék -» sludge
olajvállalati részvények -» oil shares
olajvállalati részvények -» oils
olajvisszatartó gyűrű -» obturating ring
ólak -» batteries
ólálkodás -» slink
ólálkodik -» to be on the lurk
ólálkodik -» to hang about
ólálkodik -» to hang around
ólálkodik -» to loiter
ólálkodik -» to lurk
ólálkodik -» to skulk
ólálkodik -» to slink, slunk
ólálkodik -» to slink, slank, slunk
ólálkodik a ház körül -» to sneak about the house
ólálkodó -» skulk
ólálkodó -» slink
olasz -» Italian
olasz bevándorló -» wop
olasz bevándorolt -» dago
olasz csizma sarka -» heel of Italy
olasz ember -» eyetie
olasz fagylaltféle -» cassata
olasz jelleget ad -» to italianize
olasz kormány -» quirinal
olasz n -» Italian language
olasz nyelv -» Italian
olasz nyelv -» Italian language
olasz ürmös -» it
olasz vermut -» it
olaszország -» Italy
olaszos -» italianate
olaszos fordulat -» italianism
olaszosít -» to italianize
olaszosság -» italianism
ólba zár -» to pen
ólba zár -» to pen in
ólba zár -» to pen up
olcsó -» budget-priced
olcsó -» cheap
olcsó -» inexpensive
olcsó -» rinky-dink
olcsó áron -» at a dead bargain
olcsó cigarettafajta -» woodbine
olcsó erős szivar -» stogy
olcsó étterem -» chop-house
olcsó győzelem -» easy victory
olcsó hatásra pályázó színész -» barn-stormer
olcsó kiadás -» paperback edition
olcsó kiadás (könyvé) -» popular edition
olcsó kifogás -» lame excuse
olcsó könyvvásár -» remainder sale
olcsó rémregény -» dreadful
olcsó rémregény -» penny dreadful
olcsó rémregény -» shilling dreadful
olcsó rémregény -» shilling shocker
olcsó rémregény -» shocker
olcsó ugyan de nincs mindenkinek szüksége rá -» it is cheap but not everybody's money
olcsóbb lett a kenyér -» bread is down
olcsóbbá tesz -» to cheapen
olcsójános -» cheap-jack
olcsójános -» spoil-trade
olcsón -» at a small expense
olcsón -» at a low price
olcsón -» for a song
olcsón -» on the cheap
olcsón elveszteget -» to barter away
olcsón és rosszul épít -» to jerry-build, jerry-built
olcsón jut vmihez -» to pick up sg cheap
olcsón megússza -» to get off cheap
olcsón vásárol -» to buy low
olcsón vásárol vmit -» to buy sg cheap
olcsón vesz vmit -» to buy sg cheap
olcsón vesz vmit -» to get sg cheap
olcsóság -» cheapness
oldal -» facet
oldal -» flank
oldal- -» lateral
oldal -» page
oldal -» side
oldal- -» side
oldal- -» sideward
oldal -» wing
oldal- és hátgyapjú -» neat
oldal felőli -» sideward
oldala mellé -» alongside
oldala mellett -» alongside
oldalági -» collateral
oldalági leszármazott -» collateral
oldalági rokon -» collateral relative
oldalági rokon -» collateral
oldalajtó -» side door
oldalára dől -» to cant
oldalára dől (hajó) -» to heel over
oldalára dönt (hajót) -» to heel
oldalára fektet (hajót) -» to keel
oldalára fordít (hajót) -» to keel
oldalára szerelt -» side-mounted
oldalát fogja nevettében -» to shake one's side
oldalát fogja nevettében -» to split one's side
oldalazó tárcsás borona -» offset disc harrow
oldalazó tűz -» slant fire
oldalazva megy -» to sidle
oldalba bök -» to nudge
oldalba kap -» to sideswipe
oldalba lök -» to dub
oldalba lökés (könyökkel) -» nudge
oldalba talál -» to sideswipe
oldalba támad -» to flank
oldalba támadás -» flanker
oldalba támadja az ellenséget -» to take the enemy in flank
oldalba üt -» to sideswipe
oldalbástya -» flanker
oldalbavágás -» dub
oldalbejárat -» side entrance
oldalbejárat -» side entry
oldalborda -» rib
oldaleltérés -» lateral deflection
oldalépület -» wing
oldalfal -» lateral wall
oldalfal -» quarter
oldalfal -» side
oldalfegyver -» sidearms
oldalfegyverek -» sidearms
oldalfék -» side brake
oldalfekvés -» lateral position
oldalfelező -» median
oldalfeszíték -» spreader
oldalfolyosó -» aisle
oldalgás -» derivation
oldalgás -» drift
oldalgás -» lateral deflection
oldalgás -» traverse
oldalhajó -» aisle
oldalhajós -» aisled
oldalhajóval rendelkező -» aisled
oldalhelyzet -» lateral position
oldalhomlokzat -» side elevation
oldalhozzáfolyások -» side stream tributaries
oldalhullám -» beam sea
oldalhullámverés -» beam sea
oldalirányban -» right abeam
oldalirányít -» to traverse
oldalirányú -» sideward
oldalirányú célzás -» training
oldalirányú erők -» lateral forces
oldalirányú kitérés -» yaw
oldalirányú kitérés -» yawing
oldalirányú lengés -» yaw
oldalirányú lengés -» yawing
oldalirányzás -» traverse
oldalirányzás -» traversing
oldalirányzással beirányít -» to traverse
oldaljárda -» side path
oldalkocsi -» lateral car
oldalkocsi -» sidecar
oldalkocsis motorkerékpár -» motor sidecar
oldalkocsis motorkerékpár -» sidecar
oldallap -» face
oldallap -» side
oldalléc -» stile
oldallégcsavar -» side airscrew
oldallengés (elsőkerék) -» shimmy
oldallépés -» sidestep
oldalmenet -» flank march
oldalmenet -» flanking march
oldalmozgás -» oblique motion
oldalmozgás -» traverse
oldalmozgás -» traversing
oldalnézet -» profile
oldalnézet -» side elevation
oldalnézet egy részlete -» partial elevation
oldalnézetben -» in profile
oldalnézetben ábrázol -» to profile
oldalnyilallás -» stitch in the side
oldalnyílás-fedél -» port
oldalog -» to sidle
oldaloz -» to flank
oldaloz -» to traverse
oldalozás -» flanker
oldalozás -» traverse
oldalozó erődítés -» flanker
oldalozó támadás -» flanker
oldalozó tűz -» flanking fire
oldalozó tűz alá vesz -» to flank
oldalozó tüzet leadó támadás -» flanker
oldalösvény -» side path
oldalra -» sidelong
oldalra billenő kocsi -» side tipper
oldalra billenthető csille -» side dump car
oldalra dől -» to list
oldalra dőlés -» list
oldalra dőlés -» listing
oldalra dőlve -» on the heel
oldalra irányuló -» sidelong
oldalrés -» side cut
oldalrész -» flanker
oldalrész -» lateral
oldalról -» laterally
oldalról -» sidewards
oldalról -» sideways
oldalról -» sideward
oldalról jövő -» sidelong
oldalról megkerül -» to flank
oldalrügy -» lateral bud
oldalrügy -» lateral
oldalsánc -» flank
oldalsánc -» traverse
oldalsó -» lateral
oldalsó -» side
oldalsó -» sidelong
oldalsortűz -» broadside fire
oldalsortüzet ad -» to fire a broadside
oldalszakáll -» sideboards
oldalszakáll -» sideburns
oldalszalonna -» side of bacon
oldalszárny -» flank
oldalszárny -» lateral
oldalszárny -» side wing
oldalszárny -» wing
oldalszél -» beam wind
oldalszél -» collateral wind
oldalszéllel -» with the wind abeam
oldalszóródás -» spread
oldalt -» aside
oldalt -» laterally
oldalt -» sidelong
oldalt -» sidewards
oldalt -» sideways
oldalt -» sideward
oldalt buktató csille -» rocker car
oldalt csapódó -» slanting
oldalt csúszás -» traversing
oldalt dönt -» to cant
oldalt fekvő -» lateral
oldalt fiókos íróasztal -» pedestal desk
oldalt kicsúszik -» to swerve
oldalt kileng (elsőkerék) -» to shimmy
oldalt lép -» to sidestep
oldalt választ -» to pick up
oldalt választ -» to pick up for sides
oldaltámadás -» flank attack
oldaltámasz (biciklin) -» kickstand
oldaltér -» wing
oldaltető feletti ablaksor -» clerestory
oldaltűz -» flanking fire
oldaltűz -» oblique fire
oldalütés -» side blow
oldalvágás -» hit
oldalvágás -» twist and thrust
oldalvágat -» side cut
oldalvágat -» side drift
oldalvást -» aside
oldalvást -» edgeways
oldalvást -» edgewise
oldalvást -» on the slant
oldalvást -» sidewards
oldalvást -» sideways
oldalvást -» sideward
oldalvást tol -» to heave
oldalvást tol -» to heave, hove
oldalvéd -» flanker
oldalvezetékág -» side line
oldalvilágítás -» side lighting
oldalvonal -» side line
oldalvonal -» sideline
oldalzsák -» haversack
oldás -» solution
oldat -» liquor
oldat -» solution
oldat -» tincture
oldatállandósító szer -» stabilizer
oldhatatlan gél -» irreversible gel
oldható -» soluble
oldható -» solvable
oldható -» solvent
oldható gél -» reversible gel
oldhatóság -» solubility
oldhatóság -» solvability
oldhatóvá tesz -» to solubilize
oldhatóvá tétel -» solubilization
oldj kereket! -» cheese it!
oldja a hurutot -» to ease the chest
oldja a slejmet -» to ease the chest
oldó -» solvent
oldó -» solver
oldódik -» to dissolve
oldódik -» to resolve
oldódik a köhögésem -» my cough is getting easier
oldódó -» soluble
oldódó -» solvable
oldóképes -» solvent
oldószer -» solvent
oldószerrel finomított olaj -» selective solvent process oil
oldott anyag -» solute
olein- és margarinkeverék -» oleomargarine
oleomargarin -» oleomargarine
olló -» scissors
olló -» shears
olló -» trimmer
olló (kártyában) -» whip-saw
olló (ráké) -» claw
olló (ráké) -» nipper
ollócsőrű madár -» skimmer
ollópenge -» shear
ólmos eső -» sleet
ólmos végű bot -» loaded cane
ólmosbot -» loaded stick
ólmoz -» to lead
ólmozás -» leading
ólom -» lead
ólom- -» leaden
ólom -» plummet
ólomból való -» leaden
ólomcsík -» lead
ólomfehér -» white lead
ólomfehérgyártás -» Dutch process
ólomkatona -» lead soldier
ólomkatona -» tin soldier
ólomkristályüveg -» crystal
ólomlemezeket összeolvaszt -» to welt lead sheets
ólommal fed -» to lead
ólommal kitöltés -» leading
ólommal tölt -» to lead
ólommal zár -» to lead
ólommérgezés -» lead poisoning
ólomszínű -» leaden
ólomszínű -» livid
ólomüveg tetővilágító -» roof-light
ólomvezető léc -» came
ólomzár -» lead
ólomzár -» seal
ólomzárolás -» sealing
olt -» to assuage
olt -» to graft
olt -» to slake
olt (meszet) -» to slack
olt (meszet) -» to slacken
olt (meszet) -» to slake
olt (szomjat) -» to appease
oltalmába vesz -» to take charge
oltalmaz -» to protect
oltalmaz -» to safeguard
oltalmaz -» to screen
oltalmaz -» to shelter
oltalmaz -» to shield
oltalmaz -» to ward
oltalmazás -» screening
oltalmazó -» protecting
oltalom -» protection
oltalom -» shadow
oltalom -» shelter
oltalom -» shielding
oltár -» altar
oltár -» communion table
oltár -» shrine
oltári -» hunky-dory
oltári -» mind-blowing
oltári hazugság -» whacker
oltárterítő -» communion cloth
oltárterítő -» frontlet
oltás -» graft
oltás -» inoculation
oltás -» quenching
oltás -» vaccination
oltatlan -» unquenched
oltatlan mész -» quick lime
olthatatlan -» unquenchable
olthatatlan gyűlölet -» undying hatred
oltóág -» graft
oltóág -» slip
oltógyomor -» fourth stomach
oltókupak -» extinguisher
oltószem -» slip
oltott mész -» lime hydrate
oltott mész -» slack lime
oltott mész -» slacked lime
oltott mész -» slaked lime
oltott mész -» white lime
oltvány -» graft
olvad -» to melt
olvad -» to run, ran, run
olvadás -» thaw
olvadáspont -» fusion point
olvadáspont -» fusion temperature
olvadáspont -» melting point
olvadáspont -» melting temperature
olvadáspont -» thaw point
olvadékony -» fusible
olvadó -» melting
olvadóbiztosító -» fuse
olvadóbiztosító -» fuze
olvadt -» molten
olvadt üveg -» metal
olvas -» to read, read
olvasás -» read
olvasás -» reading
olvasás zavara -» dyslexia
olvasásmód -» reading
olvasásra szánt darab -» closet play
olvasásra szánt színdarab -» closet play
olvasással eltöltött idő -» read
olvasással töltött idő -» read
olvasást, írást és számolást tanít -» to teach reading, writing, and arithmetic
olvasat -» reading
olvasgat -» to browse
olvashatatlan -» illegible
olvashatatlan kézírás -» cramped handwriting
olvashatatlanná tesz -» to censor
olvashatatlanná tesz -» to efface
olvashatatlanná tett szövegrész -» censored passage
olvashatatlanná tevés -» obliteration
olvashatatlanság -» illegibility
olvashatatlanul -» illegibly
olvashatatlanul ír -» to squiggle
olvasható -» decipherable
olvasható -» legible
olvasható -» readable
olvashatóan -» legibly
olvashatóság -» legibility
olvasmány -» reading
olvasmányon gyorsan átfutó -» skimmer
olvasmányos -» it reads well
olvasmányos -» readable
olvasnivaló -» reading
olvasnivaló -» reading matter
olvasó -» beads
olvasó -» reader
olvasó -» readership
olvasó -» reading
olvasó -» rosary
olvasó szemüveg -» reading spectacles
olvasóállvány -» reading-desk
olvasóállvány -» reading desk
olvasójel -» book-mark
olvasójel -» bookmark
olvasójel -» marker
olvasók -» readership
olvasókönyv -» reader
olvasókör -» reading circle
olvasóközönség -» readership
olvasóközönség -» reading public
olvasólámpa -» reading lamp
olvasólámpa -» reading-lamp
olvasópolc -» lectern
olvasópróba -» reading of a play
olvasószoba -» dayroom
olvasótávolság -» reading distance
olvasóterem -» reading-room
olvasott -» read
olvasott ember -» he is widely read
olvasottság -» reading
olvasottsága nagyon széleskörű -» his reading is of very wide range
olvastasd el vele -» get him to read it
olvaszt -» to flux
olvaszt -» to found
olvaszt -» to fuse
olvaszt -» to fuze
olvaszt -» to melt
olvaszt -» to thaw
olvasztár -» founder
olvasztár -» smelter
olvasztás -» liquefaction
olvasztás -» smelt
olvasztható -» fusible
olvasztó -» smelter
olvasztókemence -» smelter
olvasztómáz -» smelter
olvasztómunkás -» founder
olvasztómunkás -» smelter
olvasztóműhely -» smelter
olvasztóöv -» pot
olvasztótégely -» crucible
olvasztótégely -» melting pot
olvasztótégely -» pot
olvasztott -» cast
olvasztott -» molten
olvasztott -» run
olvasztott fém -» smelt
olvasztott vaj -» clarified butter
olvasztott vaj -» run butter
oly naiv, hogy azt képzeli, hogy -» to be so green as to imagine that
olyan -» as
olyan -» so
olyan -» such
olyan a szeme mint a sasnak -» have eyes like a hawk
olyan amilyen -» mediocre
olyan amilyen -» such as it is
olyan az élete, akár egy kutyáé -» to lead a dog's life
olyan biztos mint kétszer kettő négy -» sure as eggs is eggs
olyan boldog vagyok! -» I am so happy!
olyan dolgot vállaltam, ami -» I've taken sg on myself which
olyan dologba fogtam, ami -» I've taken sg on myself which
olyan egészséges mint a makk -» as sound as a bell
olyan ember mint ő -» a man like him
olyan ez, mint a falra hányt borsó -» it glances off him like water off a duck's back
olyan gyorsan jöttem le, ahogy csak tudtam -» I came down as fast as I could
olyan jó, hogy nem is lehet igaz -» too good to be true
olyan mértékben, hogy -» to such a pitch that
olyan mint -» just like
olyan mint -» such as
olyan, mint a hal szárazon -» to be like a fish out of water
olyan, mint a kerge birka -» to play the giddy goat
olyan mint a kullancs -» he sticks like a limpet
olyan mint a pióca -» he sticks like a limpet
olyan, mint a sötét éjszaka -» as black as my hat
olyan, mint a szárazra vetett hal -» to be like a fish out of water
olyan mint egy eleven ördög -» to be full of devilry
olyan, mint egy mosogatórongy -» to feel like a boiled rag
olyan mint egy pióca -» to stick like a leech
olyan, mint otthon -» home from home
olyan mint vmi -» to look like sg
olyan nagy mint -» as big as that
olyan nincs! -» no go!
olyan nincs! -» nothing of the kind!
olyan nincs! -» quite out of the question!
olyan porosan ahogy volt -» covered with dust as he was
olyan szép, hogy el se lehet hinni -» too good to be true
olyan szép, hogy nem is lehet igaz -» too good to be true
olyan területen mozog, mely nem sajátja -» to go outside one's range
olyan ütést kapott, hogy a füle is csengett bele -» he got struck so hard that his ears rang again
olyan ütést kapott, hogy a füle is zúgott bele -» he got struck so hard that his ears rang again
olyannyira, hogy -» so much so that
olyanokat kérdez hogy -» he asks me such questions as
olyanokat tesz, mint ébrenlétben -» to do the effects of watching
olyant dobbant a szíve -» his heart gave such a jump
olyasvalahogy -» kind of
olykor -» at times
olykor -» now and again
olykor -» now and then
olykor-olykor -» now and then
ómen -» omen
ómen -» portent
ómen -» presage
ómen -» prognostication
ominózus -» ominous
omladék -» ruin
omladék -» scree
omladékkupola -» cove
omladozó -» crumbling
omladozó -» dilapidated
omladozó -» mouldering
omladozó -» tumble-down
omlás -» ripping
omlás -» slide
omlasztás -» break
omlasztás -» ripping
omlett -» omelet
omlett -» omelette
omlik -» to come down
omlik -» to pour
omlós -» crisp
omlós -» crispy
omlós -» friable
omlós -» short
omlós sütemény -» short pastry
omlós tészta -» short pastry
omlós torta -» short-cake
omnibusz -» horse bus
-on -» in
-on -» on
ón -» tin
onanizál -» to masturbate
ondó -» jisom
ondó -» jissom
ondó -» seed
ondó -» sperm
óndobozba tesz -» to tin
ondolál -» to crimp
ondolálás -» wave
ondoláltatja a haját -» have a wave
ondóvezeték elkötése -» vasectomy
ónedény -» pewter
ónedény -» tin-pot
ónfazék -» tin-pot
ónfürdő -» tin-pot
ónix sávok -» bands in onyx
ónízű -» tinny
ónlábas -» tin-pot
ónmáz -» tin glaze
onnan már nem várok több bajt -» I expect no more trouble from that quarter
onnét -» thence
onnét -» therefrom
ónos eső -» sleet
ónos eső esik -» it sleets
ónos esős -» sleety
ónos esőt hozó -» sleety
ónos esőtől vert -» sleety
ónos jász -» orf
ónos jász -» orfe
ónoz -» to tin
ónötvözet -» pewter
ont -» to effuse
ont -» to shed, shed
ont -» to shed
ont -» to throw, threw, thrown
óntartalmú -» tinny
ontás -» effusion
op művészet -» op art
opál -» opal
opálfényű -» opalescent
opalizáló -» opalescent
opálos -» opalescent
opálüveg -» white glass
opció -» option
opera -» opera
opera- -» operatic
opera buffa -» opera bouffe
opera-buffa -» comic opera
operáció -» op
operáció -» operation
operáció -» surgery
operáció előtti -» preoperative
operációs -» operational
operaénekes -» operatic singer
operaénekesnő -» operatic singer
operaház akusztikája -» acoustics of the opera house
operai -» operatic
operál -» to operate
operálható -» operable
operálhatóság -» operability
operatív -» operational
operátor -» operator
operett -» light opera
ópium -» opium
ópium tartalmú szer -» opiate
ópiumbarlang -» opium-smoking dive
ópiummal kever -» to opiate
ópiumos -» opiate
ópiumos -» opiated
ópiumszármazékok -» opiates
ópiumszívó -» opium-eater
oposszum -» opossum
oposszum -» possum
opportunista -» opportunist
opportunista -» opportunistic
opportunista -» trimmer
opportunista -» vicar of Bray
opportunizmus -» doctrine of expedience
opportunizmus -» expedience
opportunizmus -» expediency
opportunizmus -» opportunism
optika -» optics
optikai -» op
optikai -» optical
optikai csalódás -» optical illusion
optikai jelző -» indicator
optikai művészet -» op art
optikai távolságmérő -» range-finder
optikus -» optician
optimálás -» optimization
optimális -» optimal
optimális -» optimum
optimalitás -» optimality
optimalizál -» to optimize
optimalizálás -» optimization
optimalizálás -» trade-off
optimista -» sanguine
optimum meghatározása -» optimization
optimum megválasztása -» optimization
optimumot meghatároz -» to optimize
óra -» class
óra -» clock
óra -» hour
óra -» period
óra -» ticker
óra -» time-keeper
óra -» timepiece
óra ingája -» balance
óra ütése -» stroke on the gong
órabér alapján fizetik -» to be paid by the hour
órabillegő -» balance
órák hosszáig -» for hours on end
órák hosszat -» for hours together
órák hosszat -» hours on end
órakészítés -» horology
óraketyegés -» ticking of a watch
órákig -» for hours and hours
órákon át -» for hours and hours
óraközi szünet -» break
orákulum -» oracle
óralánc rudacskája -» toggle
óralap -» dial
orális szex -» suck
óramulasztás -» cut
óramutató -» clock hand
óramutató -» finger
óramutató -» hour hand
óramű -» action
óramű -» clockwork
óraművel hajtott -» clockwork driven
óraműves -» clockwork driven
órán van -» to be in class
óranegyed -» quarter
orángután -» orang-utan
orangután -» orang-utan
óránként -» by the hours
óránként -» hourly
óránként 80 kilométeres sebességgel haladt -» he went an 80 kilometres clip
óránként ötven mérföldes sebességgel -» at a rate of fifty miles an hour
óránkénti -» hourly
órarend -» class schedule
órarend -» timetable
órarugó -» spiral
órás -» horologist
óraszerkezet -» clockwork
óraszíj -» watch band
óraszíj -» watch strap
óraszíj -» wrist band
órát beállít -» to reset a watch
órát beállít -» to set the clock
órát felhúz -» to wind the clock
órát tart -» to be in class
órát utánaigazít -» to reset a watch
órát vesz -» to get a lesson
óraüveg -» crystal
órazseb -» fob
orbitális -» orbital
orca -» cheek
orca -» cheeks
orca -» jowl
orcája verejtékével -» by the sweat of one's brow
orcátlan -» barefaced
orchidea -» orchid
ordenáré -» common
ordenáré -» gross
ordenáréság -» grossness
ordináré -» raffish
ordináta -» offset
ordinátatengely-metszet -» intercept
ordít -» to bawl
ordít -» to bell
ordít -» to bellow
ordít -» to bray
ordít -» to cry
ordít -» to howl
ordít -» to roar
ordít -» to squall
ordít -» to yawp
ordít -» to yell
ordít a fájdalomtól -» to shout with pain
ordít róla, hogy -» it is written all over him
ordít róla, hogy -» it is written large all over him
ordítás -» bellow
ordítás -» howl
ordítás -» squall
ordítás -» yawp
ordító -» flagrant
ordító -» howling
ordító -» vociferous
ordítozik -» to holler
ordítozó -» clamorous
ordítva énekel -» to scream
organizmus -» organism
organtin -» crinoline
organtin -» organdie
organtin -» organdy
orgánum -» organ
organzin -» organzine
organzint sodor -» to organzine
orgazda -» accessory after the fact
orgazda -» receiver
orgazda -» resetter
orgazdának ad át -» to reset
orgazdánál értékesít -» to reset
orgazdaság -» receiving
orgazdaság -» reset
orgazdaságot űz -» to fiddle
orgazmus -» climax
orgazmus- -» orgasmic
orgazmus -» orgasm
orgazmussal kapcsolatos -» orgasmic
orgazmussal kapcsolatos -» orgastic
orgia -» orgy
orgia -» pow-wow
orgia -» riot
orgiában vesz részt -» to pow-wow
orgián vesz részt -» to pow-wow
orgiát csap -» have a debauch
orgona -» lilac
orgona -» organ
orgonaépítő -» builder
orgonaszóló -» voluntary
orgonát fújtat -» to blow the organ
orgonista -» organist
orgyilkos -» cutthroat
orgyilkos -» thug
óriás -» giant
óriás -» jumbo
óriás- -» mammoth
óriás -» monstrosity
óriás -» troll
óriás alak -» monstrosity
óriás műlesiklás -» grand slalom
óriás tartályhajó -» supertanker
óriás vörös vérsejt -» gigantoblast
óriásfenyő -» white fir
óriásgép -» jumbo jet
óriási -» colossal
óriási -» elephantine
óriási -» enormous
óriási -» gargantuan
óriási -» giant
óriási -» gigantean
óriási -» gigantesque
óriási -» gigantic
óriási -» grandiose
óriási -» helluva
óriási -» huge
óriási -» immense
óriási -» jumbo
óriási -» mammoth
óriási -» monstrous
óriási -» mountainous
óriási -» prodigious
óriási -» smashing
óriási -» stupendous
óriási -» super
óriási -» terrific
óriási -» thumping
óriási -» thundering
óriási -» titanic
óriási -» top notch
óriási -» tremendous
óriási -» vast
óriási -» way-out
óriási -» wayout
óriási -» whacking
óriási -» whacking-great
óriási -» whopping
óriási ár -» soak
óriási dolog -» buster
óriási dolog -» thumper
óriási győzelem -» smashing victory
óriási gyümölcsevő denevér -» flying fox
óriási haláli -» mind-blowing
óriási izgalom -» furor
óriási izgalom -» furore
óriási különbség -» whale of a difference
óriási laposhal -» halibut
óriási méretű -» jumbo
óriási módon -» hugely
óriási módon -» monstrously
óriási nagyság -» vastness
óriási volta vminek -» immensity
óriási! -» capital!
óriásian -» monstrous
óriásivá növekedett túlzsúfolt város -» wen
óriáskagyló -» giant clam
óriáskígyó -» constrictor
óriáskígyó -» python
óriásnövés -» gigantism
óriások harca -» gigantomachia
orientáció -» orientation
orientalista -» orientalist
orientalisztika -» orientalism
orientálódik -» to orientate oneself
orientálódik -» to take one's bearings
origami -» origami
origó -» pole
orkán -» high wind
orkán -» hurricane
orkán -» snifter
orkándzseki -» anorak
orkándzseki -» parka
ormány -» proboscis
ormány -» proboscis, proboscides
ormány -» snozzle
ormány -» trunk
ormányával túr -» to nuzzle
ormányos bogár -» weevil
ormányrúd -» jib-boom
ormánytarcs -» jackstay
ormótlan -» cumbersome
ormótlan -» elephantine
ormótlan -» stogy
ormótlan -» unwieldy
ornitológia -» ornithology
ornitológiai -» ornithological
ornitológus -» ornithologist
orom -» gable
orom -» head
orom -» peak
orom -» pinnacle
orom -» ridge
orom -» spire
orom -» summit
orom -» top
orom -» vertex
orom -» vertex, vertices
oromfal -» gable
oromzat -» gable
orosz -» Russian
orosz hermelinnyúl -» albino rabbit
oroszlán -» lion
oroszlán pajzs -» lion
oroszlán szájába dugja a fejét -» to put one's head into the lion's mouth
oroszlánbőrbe bújtatott szamár -» it's the ass in the lion's skin
oroszlánfejű kecsketestű kígyófarkú szörnyeteg -» chimaera
oroszlánfejű kecsketestű kígyófarkú szörnyeteg -» chimera
oroszlánként -» like a lion
oroszlános címer -» lion
oroszlános pajzs -» lion
oroszlánrész -» brunt
oroszlánrész -» lion's share
oroszlánrészét vállalja vminek -» to bear the brunt of sg
oroszlánrészét végzi vminek -» to bear the brunt of sg
oroz -» to poach
orr -» conk
orr -» handle of the face
orr -» hooter
orr -» horn
orr -» muzzle
orr- -» nasal
orr -» nose
orr -» pecker
orr -» proboscis, proboscides
orr -» snitch
orr -» snozzle
orr -» toe
orr (marháé) -» muffle
orr irányában való erős himbálás -» send
orr van az orrod előtt -» it's under your very nose
orra alá dörgöl -» to rub in
orra előtt vkinek -» under one's nose
orra után megy -» to follow one's nose
orral kapcsolatos -» nasal
orrán át beszél -» to speak through one's nose
orrán keresztül beszél -» to nose
orránál fogva vezet -» to lead by the nose
orránál fogva vezet vkit -» to lead sy by the nose
orrárboc-zászló -» jack
orrát beleüti -» to nuzzle
orrát piszkálja -» to pick one's nose
orrával dörzsöl -» to nose
orrával érint -» to nose
orrával érint -» to nuzzle
orrával feltúr -» to nuzzle up
orrával másik hajónak ütközik -» to collide with a ship head on
orrával meghúzó hajó -» ship down by the head
orrával mélyen vízbe merülő hajó -» ship down by the head
orrával nyom -» to nose
orrával vkinek a vállához dörgölőzik -» to nuzzle against sy's shoulder
orrba koppint -» to bop
orrba-szájba dicsér -» to hype
orrcimpa -» nostrils
orrcsíptető -» nippers
orrcsont -» nasal
orrcsont -» nasal bone
orrdugulás -» snuffles
orrevezős -» bow
orrfa -» bumkin
orrfa -» bumpkin
orrfacsaró -» putrid
orrfacsaró -» rank
orrhang -» nasal
orrhang -» nasal sound
orrhang -» nasal twang
orrhang -» snuffle
orrhang -» twang
orrhangon -» nasally
orrhangon beszél -» to snuffle
orrhangon beszél -» to speak through one's nose
orrhangon beszél -» to twang
orrhangon beszélő -» snuffler
orrhangon ejt ki -» to nasalize
orrhangú beszéd -» nasal twang
orrhangú beszéd -» twang
orrhangú kiejtés -» nasality
orrhegy -» tip of the nose
orrhossz -» short head
orrhosszal győz -» to win by a short head
orrkabin -» forecastle
orrkarika betevése -» ringing
orrlevágás -» nose slitting
orrlövész -» nose-gunner
orrnehéz hajó -» ship down by the head
orrnyereg -» bridge
orron vágás -» snitch
orrot fúj -» to blow one's nose
orrpolip -» adenoids
orr-résszárny -» slat
orr-segédszárny -» slat
orrsövény -» nasal septum
orrszarvú -» rhino
orrszarvú -» rhinoceros
orrszobor -» figurehead
orrtőke -» bow
orrtükör -» septum speculum
orrvédő -» nasal
orrvérzést okoz ellenfelének -» to draw a cork
orrvitorla -» boom jib
orrvitorla -» jib
orrvitorla -» standing jib
orrvitorla-feszítőkötél -» jib outhaul
orrvitorlarúd -» jib-boom
orrvitorlarudat behúz -» to rig in
orrvitorlarudat bevon -» to rig in
orrvitorlarudat kihúz -» to rig out
orrvitorlarudat kitol -» to rig out
orrvitorlát be! -» jib in!
orsó -» arbor
orsó -» bobbin
orsó -» coil
orsó -» reel
orsó -» rotor
orsó -» spindle
orsó -» spool
orsó (horgászboton) -» winch
orsócsont -» radius, radii
orsóhal -» lamprey
orsópillér -» newel
orsópillér -» newel post
orsószán -» carriage
orsószár -» haft
orsózás (repülőé) -» roll
orsózó -» shuttle-winder
ország -» country
ország -» land
ország belseje -» inland
ország belseje felé -» upcountry
ország belsejébe -» inland
ország belsejében levő -» upcountry
ország belső része -» interior
ország címere -» arms of the country
ország határain túl -» beyond this country
ország közepén levő -» upcountry
ország vezetői -» first men in the country
országalma -» mound
országalma -» orb
országgyűlés -» diet
országgyűlés -» parliament
országgyűléshez intézett üzenet -» message to parliament
országgyűléshez intézett legfelső kézirat -» message to parliament
országgyűlési -» parliamentary
országgyűlési képviselő -» commoner
országgyűlési képviselő -» member of parliament
országgyűlési képviselő -» parliamentarian
országgyűlési képviselői hely -» seat
országgyűlésnek küldött üzenet -» message to parliament
országhatár -» frontier
országház -» house of parliament
országok közötti -» transfrontier
országon kívül -» beyond this country
országos -» all-Hungarian
országos -» countrywide
országos -» nationwide
országos -» national
országos -» public
országos -» statewide
országos -» territorial
országos áramhálózat -» grid
országos járvány -» pandemic
országos képviselőválasztás -» general election
országos szokásjog -» common law
országosan -» nationwide
országút -» carriageway
országút -» high road
országút -» highway
országút -» main road
országút -» road
országút menti telepítés -» ribbon building
országút menti telepítés -» ribbon development
országutat szegélyező parkos rész -» ribbon park
országúti fogadó -» roadside inn
országúti járőrkocsi -» flying squad
országúti útonálló -» road agent
országútmenti település -» linear city
ország-világjáró -» rover
ortodox -» orthodox
ortofoszforossav -» phosphorous acid
ortopéd -» orthopaedic
ortopéd orvos -» orthopaedist
ortopéd sebész -» orthopaedist
ortopédia -» orthopaedics
ortopédia -» orthopaedy
ortopédiai -» orthopaedic
orvhalász -» poacher
orvhalászás -» netting
orvhalászat -» poaching
orvhalászik -» to poach
orvlövész -» sniper
orvlövészkedik -» to snipe
orvlövész-lövés -» snipe, snipe
orvos -» doctor
orvos -» leech
orvos -» medico
orvos -» medical man
orvos -» physician
orvoshoz fordul -» to take medical advice
orvoshoz megy -» to see the doctor
orvosi -» medical
orvosi egyetem -» medical school
orvosi ellátás -» medical attendance
orvosi fakultás -» medical school
orvosi gyakorlatot folytat -» to doctor
orvosi hullaszemle -» autopsy
orvosi kar -» medical school
orvosi karton -» medical card
orvosi karton -» medical record
orvosi kezelés -» medical attendance
orvosi konzílium -» consultation
orvosi műszerek -» surgical instruments
orvosi recept -» prescription
orvosi rendelő -» doctor's office
orvosi rendelő -» surgery
orvosi szonda -» blow-pipe
orvosi tanácsot két -» to take professional advice on
orvosi tüdőfű -» lungs of oak
orvosi tüdőfű -» lungwort
orvosi vizsgálat -» medical examination
orvosi ziliz -» marshmallow
orvoslás -» redress
orvoslás -» remedy
orvoslásra szoruló -» physical
orvosnövendék -» dresser
orvosol -» to doctor
orvosol -» to help
orvosol -» to make good
orvosol -» to physic, physicked
orvosol -» to rectify
orvosol -» to redress
orvosol -» to remedy
orvosol -» to repair
orvosolható -» redressable
orvosság -» doctor's stuff
orvosság -» fix
orvosság -» medicament
orvosság -» medicine
orvosság -» physic
orvosság -» remedy
orvosságos tabletta -» tabloid
orvosságot készít -» to compound a medicine
orvosságot kever vmibe -» to hocus
orvosszeres láda -» medicine chest
orvost hív -» to call a doctor
orvostan -» medicine
orvostanhallgató -» medico
orvostanhallgató -» medic
orvostanhallgató -» medical
orvostanhallgató -» medical student
orvostudomány -» medicine
orvostudományi -» medical
orvvadász -» poacher
orvvadászat -» poaching
orvvadászik -» to poach
osculatorium -» osculatory
ósdi -» antiquated
ósdi -» crippled with age
ósdi -» obsolete
ósdi -» old hat
ósdi ember -» old fogy
ósdi ember -» old fogey
ósdi eszmék -» old fogydom
ósdiság -» old fogydom
oson -» to slip
oson -» to sneak
oson -» to stalk
oson -» to steal, stole, stolen
osonás! -» beat it!
ostábla -» backgammon
ostábla -» backgammon board
ostábla -» checkerboard
ostábla változat -» acey-deucey
ostáblajáték -» checkers
ostoba -» asinine
ostoba -» blockish
ostoba -» daffy
ostoba -» doltish
ostoba -» dry
ostoba -» dumbshit
ostoba -» dunce
ostoba -» featherbrained
ostoba -» goofy
ostoba -» idiot
ostoba -» idiotic
ostoba -» imbecile
ostoba -» inane
ostoba -» inept
ostoba -» numb-skull
ostoba -» numskull
ostoba -» peevish
ostoba -» preposterous
ostoba -» silly
ostoba -» simpleton
ostoba -» slow
ostoba -» stupid
ostoba -» thick
ostoba -» vacuous
ostoba -» wacky
ostoba -» weak in the head
ostoba -» witless
ostoba -» woody
ostoba alak -» clunk
ostoba alak -» goon
ostoba alak -» soft
ostoba alak -» sot
ostoba beszéd -» bilge
ostoba beszéd -» rot
ostoba beszéd -» tosh
ostoba beszéd -» trash
ostoba cselekedet -» imbecility
ostoba ember -» ass
ostoba ember -» asshole
ostoba ember -» cluck
ostoba ember -» dry brain
ostoba ember -» fuckhead
ostoba ember -» goosey-gander
ostoba érzelgés -» slushy sentimentality
ostoba érzelgősség -» slushy sentimentality
ostoba fajankó -» goop
ostoba fecsegés -» blather
ostoba fecsegés -» blether
ostoba fecsegés -» drivel
ostoba fecsegés -» drool
ostoba fiatalember -» pup
ostoba fiatalember -» puppy
ostoba személy -» dunce
ostoba tökfilkó -» perfect ass
ostoba tréfákat űz -» to play the fool
ostoba volta vminek -» imbecility
ostobák szellemi tápláléka -» muck for mugs
ostobán -» blockishly
ostobán -» crassly
ostobán -» idiotically
ostobán -» inanely
ostobán -» preposterously
ostobán -» stupidly
ostobán beszél -» to blat
ostobán beszél -» to bleat
ostobán elszólja magát -» to drop a brick
ostobán önelégült -» fatuous
ostobaság -» bunk
ostobaság -» bunkum
ostobaság -» bushwa
ostobaság -» crassitude
ostobaság -» crassness
ostobaság -» doltishness
ostobaság -» fatuity
ostobaság -» fiddle
ostobaság -» folly
ostobaság -» fudge
ostobaság -» imbecility
ostobaság -» inanity
ostobaság -» ineptitude
ostobaság -» monkey business
ostobaság -» nonsense
ostobaság -» piffle
ostobaság -» rot
ostobaság -» silliness
ostobaság -» tomfoolery
ostobaság -» tosh
ostobaság -» vacuousness
ostobaság! -» that's all bunkum!
ostobasággal határos -» it is little short of folly
ostobaságok -» havers
ostobaságokat beszél -» to drivel
ostobaságokat beszél -» to drool
ostobaságokat beszél -» to haver
ostobaságokat beszél -» he talks bilge
ostobaságokat beszél -» to piffle
ostobaságokat követ el -» to ass about
ostobaságokkal tölti az idejét -» to fool about
ostobaságokkal tölti az idejét -» to footle about
ostobaságot követ el -» to make an ass of oneself
ostor -» lash
ostor -» scourge
ostor -» whip
ostorcsapás -» clip
ostorcsapás -» lash
ostorcsapás -» swish
ostorcsapás nyoma -» weal
ostorcsapás nyoma -» welt
ostorcsattanás -» smack of the whip
ostorhegy -» cracker
ostorhegy -» snapper
ostorhegyesen ülő hajtó -» postilion
ostorhegyesen ülő hajtó -» postillion
ostorkalapács -» picker
ostornyél -» crop
ostoros -» whipper
ostoroz -» to flay
ostoroz -» to flog
ostoroz -» to scourge
ostoroz -» to whip
ostorozás -» lashing
ostorozás nélkül menő -» frank to the road
ostorozó -» lashing
ostorral ver -» to flog
ostorszíj -» whip-lash
ostort alkalmaz -» to lay it on the lash
ostort használ -» to lay it on the lash
ostorvég -» cracker
ostorzsinór -» whip-lash
ostrom -» obsession
ostrom -» siege
ostromlás -» assault
ostromlétra -» scaling ladder
ostromló -» beleaguerer
ostromló torony -» belfry
ostromol -» to assault
ostromol -» to beleaguer
ostromol -» to besiege
ostromol -» to bombard
ostromol -» to obsess
ostromtüzérség -» battering-train
ostromzár -» blockade
ostromzár alá vesz -» to blockade
ostromzárat megszüntet -» to raise the blockade
ostromzáron keresztülhatol -» to run the blockade
ostya -» gofer
ostya -» wafer
oszcillál -» to oscillate
oszcillál -» to vacillate
oszcillálás -» oscillation
oszcilláló -» oscillating
oszcillátor -» oscillator
oszcillográf -» oscillograph
oszcilloszkóp -» scope
oszd meg és uralkodj -» divide and conquer
oszkuláció -» osculation
oszkulációs -» oscular
oszkulálás -» osculation
oszkuláló -» oscular
oszkuláló -» osculatory
oszkuláló fajták -» osculant species
oszkulatorium -» osculatory
oszlás -» festering
oszlásnak indul -» to putrefy
oszlat -» to dissipate
oszlik -» to dissolve
oszlik -» to fester
oszló -» festering
oszlop -» column
oszlop -» file
oszlop -» leg
oszlop -» mainstay
oszlop -» pillar
oszlop -» post
oszlop -» prop
oszlop -» stanchion
oszlop -» standard
oszlop -» support
oszlop élén -» at the head of a column
oszlop nélküli mennyezetes ágy -» angel bed
oszlopborda -» facet
oszlopborda -» stria, striae
oszlopcsarnok -» portico
oszlopfa -» stud
oszlopfej levélkoszorúja -» basket of a capital
oszlopfő -» capital
oszlopfő -» head
oszlopkaloda -» stirrup
oszlopköpeny -» column shell
oszlopköz -» bay
oszlopnyak beszűkülő része -» gorge
oszlopok közös oszlopfeje -» double capital
oszlopok közti fülke -» bay
oszlopos -» columnar
oszloptalapzat alsó része -» entablement
oszloptalplemez -» plinth
oszloptámasztó rúd -» strutting
oszloptartó konzol -» ear
oszloptörzs -» trunk
oszolj! -» break away!
oszolj! -» dismiss!
oszolj! -» fall out!
oszoljanak! -» keep moving!
ószövetség -» old testament
oszt -» to divide
oszt -» to tally
oszt (kártyát) -» to deal, dealt
oszt (ütést) -» to land
osztag -» detachment
osztag -» detail
osztag alacsony emberekből -» bantams
osztagot kirendel -» to detail
osztalék -» cut
osztalék -» dividend
osztalék -» divident
osztalék -» divvy
osztalékadó -» capital return tax
osztalékon kívüli juttatás -» capital bonus
osztalékon kívüli különtérítés -» capital bonus
osztály -» category
osztály -» class
osztály -» department
osztály -» form
osztály -» grade
osztály -» order
osztály -» rank
osztály -» rate
osztály -» rating
osztály -» remove
osztály -» school
osztály -» section
osztály -» side
osztályba sorol -» to categorize
osztályellenség -» class enemy
osztályellentét -» class conflict
osztályelőítélet -» class prejudice
osztályelső -» to top a class
osztályérdek -» class interest
osztálygőg -» class prejudice
osztályharc -» class struggle
osztályharc -» class war
osztályháttér -» class background
osztályhelyzet -» class background
osztályhelyzet -» class standing
osztályjelentés -» class meaning
osztálykönyv -» grade book
osztálykönyv -» register
osztálymérnök -» section engineer
osztályon felüli -» high-class
osztályon felüli -» plush
osztályon felüli -» premium
osztályos nővér -» ward sister
osztályoz -» to assort
osztályoz -» to calendar
osztályoz -» to categorise
osztályoz -» to class
osztályoz -» to classify
osztályoz -» to distribute
osztályoz -» to docket
osztályoz -» to grade
osztályoz -» to itemize
osztályoz -» to label
osztályoz -» to mark
osztályoz -» to pigeonhole
osztályoz -» to range
osztályoz -» to rank
osztályoz -» to refer
osztályoz -» to staple
osztályozás -» assortment
osztályozás -» classification
osztályozás -» distribution
osztályozás -» docketing
osztályozás -» grading
osztályozás -» labelling
osztályozás -» rating
osztályozás -» sizing
osztályozás -» sorting
osztályozás -» taxonomy
osztályozási -» predicamental
osztályozástan -» taxonomy
osztályozástani -» taxonomic
osztályozástani -» taxonomical
osztályozatlan -» ungraded
osztályozható -» classifiable
osztályozó -» classifier
osztályozó -» picker
osztályozó -» purifier
osztályozó -» sorter
osztályozó gép -» sizing gauge
osztályozó munkás -» picker
osztályozó rakodás -» selective loading
osztályozó rosta -» sizing screen
osztályozó szita -» sizing screen
osztályozó vályú -» trough-classifier
osztályozógép -» picker
osztályozott -» assorted
osztályrész -» cast
osztályrész -» cup
osztályrész -» cut
osztályrész -» lot
osztályrész -» moiety
osztályrész -» portion
osztályrész -» share
osztályrész -» snack
osztályrészül jut -» to fall to one's share
osztályrészül jut vkinek -» to fall to sy's lot
osztálytárs -» classmate
osztálytartalom -» class content
osztályterem -» classroom
osztályvezető -» head of department
osztályvezető -» manager
osztályvizsga -» promotional examination
osztályzat -» grade
osztályzat -» mark
osztályzat -» rate
osztandó -» dividend
osztandó -» divident
osztás -» dividing
osztás -» division
osztásjel -» division sign
osztásmező -» pane
osztásos ablak -» transom-window
osztatlan iskola -» ungraded school
osztatlan jószág -» joint ownership
oszthatatlan -» indivisible
osztható -» divisible
osztó -» dealer
osztó -» divisor
osztó -» measure
osztó -» tally
osztó barázda -» boundary furrow
osztó barázda -» water furrow
osztó tárcsa -» baffle
osztódás útján való szaporodás -» proliferation
osztódással szaporodik -» to proliferate
osztódik -» to proliferate
osztódik -» to segment
osztóérték -» quantile
osztófa -» transom
osztójel -» division mark
osztójel -» division sign
osztókörlap -» dial
osztóköz -» pitch
osztóléc -» bar
osztópárkány -» shoulder
osztót jelző zseton -» buck
osztott vegyérték -» partial valence
osztozás -» sharing
osztozik -» to enter into
osztozik -» to share
osztozik az emberiség közös sorsában -» to go the way of all flesh
osztozik minden ember sorsában -» to go the way of all flesh
osztozik vki sorsában -» to cast in one's lot with sy
osztozik vkinek a bánatában -» to mingle one's tears with sy's
osztozkodás -» sharing
osztozzunk! -» snacks!
osztrák -» Austrian
osztrák-magyar -» Austro-Hungarian
Osztrák-Magyar Birodalom -» Austro-Hungarian Empire
Osztrák-Magyar Monarchia -» Austro-Hungary
osztriga -» oyster
osztrigaikra -» spat
osztrigát tenyészt -» to bed
osztrigatelep -» bed of oysters
óta -» downwards
ótestamentum -» old testament
otromba -» blatant
otromba -» bumpkin
otromba -» gross
otromba -» vulgar
otromba járás -» clamp
otromba tréfa -» booby-trap
otromba tréfa -» boobytrap
otromba viselkedés -» vulgarity
otrombán -» blatantly
otrombán hízeleg -» to lay it on thick
otrombán hízeleg -» to lay it on with a trowel
otrombán hízeleg -» to put it on thick
ott -» over there
ott -» over yonder
ott -» there
ott azok a tölgyek -» yonder oaks
ott fenn -» up there
ott fent -» up yonder
ott helyben -» on the spot
ott kellett volna lenned -» you ought to have been there
ott kinn -» out there
ott lent -» down yonder
ott lent -» down below
ott marad, ahova teszik -» to stay put
ott marad ahova teszik -» to stay put
ott marad éjszakára -» to stay overnight
ott túl -» over yonder
ott van az esze a dolgon -» to be all there
ott van megfürödve -» to be high and dry
ottani -» yon
ottani -» yonder
ottfelejt -» to leave behind
otthagy -» to chuck
otthagy -» to leave, left
otthagy -» to leave behind
otthagy -» to quit, quit
otthagy -» to quit
otthagy vmit -» to chuck sg
otthagyja a fogát -» to leave one's boots there
otthagyja állását -» to quit one's job
otthagyja állását -» to snatch one's time
otthagyja az állását -» to fling up one's job
otthagyja hivatalát -» to quit office
otthagyták a slamasztikában -» to be ditched
otthon -» at home
otthon -» hearth
otthon -» home
otthon -» in doors
otthon -» place
otthon -» within doors
otthon kell lennem -» I must be home
otthon készült -» home-made
otthon kuksol -» to stick indoors
otthon marad -» to keep within doors
otthon marad -» to keep the house
otthon marad -» to keep to the house
otthon marad -» to stay home
otthon ő fogja a gyeplőt -» he bosses everything at home
otthon tartózkodik -» to keep within doors
otthon tartózkodik -» to keep the house
otthon tartózkodik -» to keep to the house
otthon tartózkodik -» to stay home
otthon van -» to be in
otthon van -» to know the ropes
otthonába fogad vkit -» to make a home for sy
otthonából elkerget vkit -» to turn sy adrift
otthoni -» home
otthoni dolgok -» domesticities
otthoni munka -» home industry
otthoni ügyek -» domesticities
otthonias -» homely
otthonka -» housecoat
otthonka -» overall
otthonomban -» at my house
otthonomban -» in my house
otthonomban -» to my house
otthonos -» snug
otthonos vmiben -» to be at home in sg
otthonos vmiben -» to be at home on sg
otthonos vmiben -» to be at home with sg
otthonos vmiben -» to be familiar with sg
otthonos vmiben -» to feel at home in sg
otthonosan érzi magát -» to feel at home
otthonosan érzi magát vkivel -» to feel at home with sy
otthonosan viselkedik -» to feel oneself at home
otthonosan viselkedik -» to make oneself at home
otthont alapít -» to set up house
otthont nyújt vkinek -» to home
otthont nyújt vkinek -» to make a home for sy
otthontalan -» homeless
otthontalan gyerek -» wastrel
otthontalanság -» homelessness
otthonülő élet -» domesticity
otthonülő életmód -» domesticity
otthonülő ember -» family man
ottmarad -» to remain behind
ottreked -» to be kept marooned
ottreked -» to be marooned
ótvar -» scab
óva int -» to caution
óva int -» to forewarn
óva int -» to warn
ováció -» ovation
óvadék -» bail
óvadék -» bond
óvadék -» caution
óvadék -» margin
óvadék ellenében szabadon enged -» to bail out
óvakodik -» to beware
óvakodik -» to look out
óvakodik vmitől -» to beware of sg
óvakodik vmitől -» to keep clear of sg
óvakodik vmitől -» to stand clear of sg
óvakodik vmitől -» to stay clear of sg
óvakodik vmitől -» to steer clear of sg
ovális -» oval
ovális mély nyakkivágás -» scoop neckline
óvás -» protestation
óvást emel -» to challenge
óvást emel -» to except against
óvást emel -» to object
óvást emel -» to object to sg
óvást emel -» to remonstrate
óvatlan -» unguarded
óvatolt váltót megelőző forgatóhoz visszaküld -» to contra
óvatos -» alert
óvatos -» aware
óvatos -» cagey
óvatos -» cautious
óvatos -» chary
óvatos -» circumspect
óvatos -» conservative
óvatos -» discreet
óvatos -» guarded
óvatos -» heedful
óvatos -» stealthy
óvatos -» wary
óvatos -» watchful
óvatos beszédű -» guarded
óvatos duhaj -» to play dead
óvatos duhaj -» to play possum
óvatos duhaj -» to play safe
óvatosabban jár el -» to take in a reef
óvatosan -» circumspectly
óvatosan -» gently
óvatosan -» gingerly
óvatosan -» guardedly
óvatosan -» warily
óvatosan -» watchfully
óvatosan bánik vmivel -» to easy with sg
óvatosan bánik vmivel -» to go slow
óvatosan helyére illeszt -» to ease
óvatosan jár el -» to feel one's way
óvatosan jár el -» to fly low
óvatosan játszik -» to play a sure game
óvatosan játszik -» to sit on the splice
óvatosan játszó tőzsdéző -» scalper
óvatosan lépked -» to pick one's step
óvatosan lépked -» to pick one's way
óvatosan mozgat -» to ease
óvatosan mozog -» to ease
óvatosan! -» easy!
óvatosság -» caution
óvatosság -» circumspection
óvatosság -» conservatism
óvatosság -» heed
óvatosság -» precaution
óvatosság -» providence
óvatosság -» prudence
óvatosság -» reserve
óvatosság -» wakefulness
óvatosság -» wariness
óvatossággal nem törődik -» to throw caution to the wind
óvatossági -» precautionary
óvatosságra int vkit -» to put sy on guard
óvatosságra int vkit -» to put sy on sy's guard
overall -» dungarees
óvó -» protecting
óvoda -» day care center
óvoda -» day nursery
óvoda -» kindergarten
óvoda -» nursery school
óvoda -» petty school
óvóhely -» air-raid shelter
óvóhely -» cove
óvóhely -» refuge
óvókerítés -» guard
óvszer -» condom
óvszer -» contraceptive
óvszer -» contraceptive sheath
óvszer -» durex
óvszer -» rubber
óvszer -» skin
ovum -» egg cell
oxalát -» oxalate
oxalit -» oxalite
oxálsav -» oxalic acid
oxfordi egyetem csapata -» dark blues
oxfordi válogatott tagja -» oxford blue
oxidáció -» oxygenation
oxidál -» to oxygenate
oxidálás -» oxygenation
oxidálható -» oxidisable
oxidálható -» oxidizable
oxidálószer -» oxidant
oxidált mangán -» wad
oxidréteg -» skin
oxigén -» oxygen
oxigenál -» to ventilate
oxigénez -» to oxygenate
oxigénnel ellátás -» ventilation
oxigénnel telít -» to ventilate
oxigénsav -» oxyacid
oxigénsav -» oxygen acid
ózon -» ozone
ő a csapat lelke -» he is the pivot of the team
ő a csapat motorja -» he is the pivot of the team
ő a csapat oszlopa -» he is the pivot of the team
ő a fölöttesem -» he is my chief
ő a főnököm -» he is my chief
ő a hibás -» the blame lies with him
ő a jövő embere -» he is a coming man
ő a jövő embere -» he is getting up
ő a legjobb az egész bandában -» he's the best of the bunch
ő a legjobb az egész társaságban -» he's the best of the bunch
ő akar a fejes lenni -» he wants to boss the show
ő az -» he is the one
ő az igazi ember -» he is the very man
ő az oka az egésznek -» it all happened through him
ő az úr a házban -» he is the boss
ő az úr a házban -» he is the boss of the shanty
ő az úr a háznál -» to role the roost
ő bőrében -» in his shoes
ő egy lecsúszott ember -» he's a dud
ő egyedül -» none but he
ő előre ment -» he has gone on before
ő eminenciája -» his eminence
ő érkezett utolsónak -» he was the last to come
ő és senki más -» he and not other
ő felségeik -» their majesties
ő fiatalabb, mint én -» she is younger than me
ő helyében -» in his shoes
ő helyében -» in his place
ő ilyen beállítottságú -» he is inclined that way
ő ilyen magas? -» is he as tall as that?
ő is csak olyan lord, mint én -» he is no more a lord than I am
ő is csak úgy lord, mint én -» he is no more a lord than I am
ő is elég magas, de a bátyja még magasabb -» he is tall enough but his brother is still taller
ő jött utoljára -» he came last
ő kezeli a kasszát -» have one's hand in the till
ő királyi felsége -» her royal highness
ő királyi felsége -» his royal highness
ő királyi fensége -» her royal highness
ő királyi fensége -» his royal highness
ő leszerepelt -» he is a wash-out
ő maga -» he and not other
ő már egyenesben van -» his goose is cooked
ő már ilyen -» he is given that way
ő még csak gyerek -» he's a mere boy
ő mondta nekem -» I got it from him
ő nem olyan gazdag, mint te vagy -» he is not so rich as you
ő ott -» yon
ő örökölte a birtokot -» the estate devolved upon him
ő parancsol -» he is the boss
ő parancsol -» he is the boss of the shanty
ő parancsol mindenkinek -» he bosses everybody
ő személyesen -» he and not other
ő ül a húsos fazék mellett -» have one's hand in the till
ő van -» he/she is
ő van előnyben -» the balance of advantage lies with him
ő van vmi mögött -» to be at the bottom of sg
ő volt -» he/she was
öblít -» to flush
öblít -» to rinse
öblítés -» flush
öblítés -» lavage
öblítés -» leaching
öblítés -» rinse
öblítés -» swill
öblítés -» wash-out
öblítő nyílás -» wash-out hole
öblítőkar -» flushing lever
öblítővíz -» rinsewater
öblöget -» to rinse
öblöget -» to swill
öblögetés -» rinse
öblögetés -» swill
öblös -» rotund
öblös -» tubby
öblös hang -» rich voice
öblös lapát -» scoop
öblös torkú puska -» grenade sleeve
öblösödés -» cup
öblösödik -» to flare
öböl -» bay
öböl -» gulf
öböl -» sinus, sinus
öböl -» trough
öccse születik -» have one's nose broke
öcs -» brother
öcsi -» buster
öcsi -» junior
öcskös -» buster
öcskös! -» buddy!
ődöng -» to maroon
ődöng -» to saunter along
ődöng -» to saunter
ődöngés -» saunter
ődöngő -» saunterer
őfőméltósága -» his grace
őgyeleg -» to loaf
őgyeleg -» to loaf about
őgyeleg -» to loiter
őgyeleg -» to loll
őgyeleg -» to lollop
őgyeleg -» to lounge
őgyeleg -» to moon
őgyeleg -» to saunter along
őgyeleg -» to saunter
őgyeleg -» to stand about
őgyeleg -» to stick around
őgyelegve -» at a saunter
őgyelgés -» loafing
őgyelgés -» saunter
őgyelgő -» loafer
őgyelgő -» saunterer
-ök -» their
ők ketten egy test egy lélek -» they are completely attuned to one another
ők mind -» all together
ők mindannyian -» all together
ők mindnyájan -» all together
ők valamennyien -» all together
ők vannak -» they are
őkegyelmessége -» his grace
öklel -» to butt
öklelés -» butt
öklendezés -» retch
öklendezik -» to heave, hove
öklendezik -» to heave
öklendezik -» to retch
öklével törli a szemét -» to knuckle one's eyes
öklével üt -» to knuckle
öklöz -» to buffet
öklöz -» to cuff
öklöz -» to pummel
öklöz -» to spar
öklözés -» pugilism
öklözés -» sparring
öklözési -» pugilistic
öklöző -» pug
öklöző -» pugilist
öklözve -» pugilistically
ökológiai -» ecological
ökoszisztéma -» ecosystem
ököl -» bunch of fives
ököl -» duke
ököl -» fist
ökölbe szorítja a kezét -» to clench one's fists
ökölbe szorítja a kezét -» to knuckle
ökölcsapás -» bash
ökölcsapás -» blow
ökölcsapás -» buffet
ökölcsapás -» cuff
ökölcsapás -» milling
ökölcsapás -» punch
ökölcsapást mér vkire -» to punch
ökölharc -» set-to
ököljog -» club-law
ököllel -» pugilistically
ököllel üt vkinek az arcába -» to give sy a punch
ököllel ver -» to pommel
ököllel ver -» to pound
ökölre megy -» to come to grips
ökölvívás -» boxing
ökölvívás -» noble art
ökölvívás -» pugilism
ökölvívás -» ring
ökölvívási -» pugilistic
ökölvívó -» boxer
ökölvívó -» bruiser
ökölvívó -» pugilist
ökölvívó -» pugilistic
ökölvívó edzőtársa -» sparring-partner
ökör- -» bovine
ökör -» goop
ökör -» ox
ökör -» ox, oxen
ökör -» simp
ökörhajcsár -» goadsman, goadsmen
ökörjárom -» bow
ökörködik -» to arse about
ökörködik -» to arse around
ökörködik -» to bugger about
ökörködik -» to bugger around
ökörködik -» to fart about
ökörködik -» to fart around
ökörködik -» to horse around
ökörnyál -» gossamer
ökörség -» bilge
ökörség -» crap
ökörszemablak -» scuttle
ökrösszekér -» bullock cart
ökröt befog -» to harness
ökröt befog -» to yoke
ökröt befog -» to yoke oxen
ökumenikus -» ecumenical
öl -» to butch
öl -» fathom
öl -» to kill
öl (testrész) -» lap
ölbe tett kezekkel ül -» to sit back
ölbe tett kézzel vár -» to twiddle one's thumbs
ölbe tett kézzel vár -» to twirl the fingers
öldöklés -» massacre
öldöklés -» slaughter
öldöklő -» cutthroat
öldöklő -» homicidal
öldöklő csata -» red battle
öldöklő harc -» red battle
öleb -» pet dog
ölel -» to cuddle
ölel -» to press
ölelés -» clasp
ölelés -» cole
ölelés -» cuddle
ölelés -» embrace
ölelésből kienged -» to unclasp
ölelget -» to hug
ölelgetés -» huggery
ölelkezés -» cuddle
ölelkezés -» snog
ölelkezik -» to snog
ölelnivaló -» cuddly
ölés -» killing
ölméretre rak -» to stack
őlordsága -» his lord
ölő -» killing
ölre megy vkivel -» to come to grips with sy
ölt -» to assume
ölt -» to stitch
öltés -» pin
öltés -» stitch
öltöny -» rig
öltöny -» suit of dittos
öltöny -» suit
öltözék -» accoutrements
öltözék -» clothes
öltözék -» toilet
öltözés -» clothing
öltözet -» clothing
öltözet -» garb
öltözet -» garment
öltözet -» investiture
öltözet -» rig
öltözet -» suit
öltözet -» trim
öltözetlen -» undressed
öltözetlenség -» nude
öltözik -» to garb oneself
öltözködés -» clothing
öltözködés -» rig
öltözködés -» toilet
öltözködik -» to dress
öltöző -» clubhouse
öltöző -» cubicle
öltöző -» dressing-room
öltözőasztal -» dressing table
öltözőasztal -» vanity
öltözőszekrény -» locker
öltöztet -» to apparel
öltöztet -» to attire
öltöztet -» to clothe, clad
öltöztet -» to clothe
öltöztet -» to garb
öltöztető -» dresser
öltöztetőnő -» dresser
ölyv -» buzzard
ölyv -» hawk
őméltósága -» her ladyship
ömledék -» all-weld-metal test specimen
ömledék -» melt
ömleng -» to gush
ömleng -» to pour out
ömleng -» to rave about sg
ömleng -» to slobber
ömleng -» to slop
ömlengés -» effusion
ömlengés -» gush
ömlengés -» raving
ömlengő -» effusive
ömlengő -» expansive
ömlengő -» mawkish
ömlengő -» sloppy
ömlengő személy -» gusher
ömlengős -» gushy
ömlengősség -» effusiveness
ömlengve -» effusively
ömlés -» flow
ömlés -» stream
ömleszt -» to pour
ömleszt -» to smelt
ömlesztés -» smelt
ömlesztett -» loose
ömlesztett állapotú -» loose
ömlesztett rakomány -» loose cargo
ömlik -» to discharge
ömlik -» to disgorge
ömlik -» to emanate
ömlik -» to empty
ömlik -» to fall into
ömlik -» to flow
ömlik -» to gush
ömlik -» to pour
ömlik -» to rush
ömlik -» to stream
ömlik -» to teem
ömlik -» to well
ömlik szeméből a könny -» one's eyes are running
ömlő -» torrential
ön- -» automatic
-ön -» in
-ön -» on
ön iránti tiszteletből -» out of respect for you
ön van -» you are
önálló -» self-sufficient
önálló -» self-sufficing
önálló -» self-supporting
önálló -» separate
önálló -» several
önálló -» substantive
önálló elszámolás -» cost accounting
önálló elszámolás -» economic accounting
önálló fiatal hajadon -» bachelor girl
önálló fiatal lány -» bachelor girl
önálló gazdasági elszámolás -» cost accounting
önálló gazdasági elszámolás -» economic accounting
önálló hölgy -» unattached lady
önálló üzletet nyit -» to set up as
önálló üzletet nyit -» to set up for oneself
önálló üzletet nyit -» to set up in business
önálló zászlóalj -» detached battalion
önállóság -» separateness
önállósítja magát -» to set up for oneself
önállósítja magát -» to set up in business
önállósítja magát -» to strike out on one's own
önarckép -» self-portrait
önbálványozás -» narcissism
önbeálló -» self-righting
önbecsülés -» self-esteem
önbecsülés -» self-respect
önbecsülő -» self-respecting
önbizalmat merít -» to gather confidence
önbizalom -» assurance
önbizalom -» confidence
önbizalom -» self-confidence
önbizalom -» self-reliance
önbizalom hiánya -» lack of self-confidence
önborítékoló légipostai levél -» air letter
önborotva -» safety razor
öncél -» an end in itself
öncél -» end in itself
öncélú művészet -» art for art's sake
öndicséret -» boast
öndicséret -» self-praise
önegyengető -» self-righting
önelégült -» complacent
önelégült -» self-righteous
önelégült -» self-sufficient
önelégült -» smug
önelégült mosoly -» smirk
önelégülten -» smugly
önelégülten mosolyog -» to smirk
önelégültség -» complacence
önelégültség -» complacency
önelégültség -» self-righteousness
önelégültség -» self-sufficiency
önelégültség -» smugness
önelemzés -» introspection
önelemző -» introspective
önéletrajz -» autobiography
önéletrajz -» curriculum vitae
önéletrajzi -» autobiographic
önéletrajzi -» autobiographical
önelkényeztetés -» self-indulgence
önelkényeztető -» self-indulgent
önellátás -» self-sufficiency
önellátásra törekvés -» self-sufficiency
önellátó -» self-sufficient
önelszámoló egység -» self accounting unit
önérdek -» self-interest
önérzet -» pride
önérzet -» self-esteem
önérzet -» self-respect
önérzetes -» self-respecting
önészlelés -» autopsy
önészlelési -» autopsic
önészlelési -» autopsical
önészleleti -» autopsic
önészleleti -» autopsical
önfegyelem -» self-discipline
önfejű -» capricious
önfejű -» headstrong
önfejű -» obstinate
önfejű -» pertinacious
önfejű -» perverse
önfejű -» pigheaded
önfejű -» recalcitrant
önfejű -» stubborn
önfejű -» untoward
önfejű -» wayward
önfejű -» wilful
önfejű -» willful
önfejű -» wrong-headed
önfejűen -» obstinately
önfejűen -» stubbornly
önfejűség -» capriciousness
önfejűség -» obstinacy
önfejűség -» pertinacity
önfejűség -» perverseness
önfejűség -» perversity
önfejűség -» stubbornness
önfejűség -» wrong-headedness
önfejűvé válik -» to get out of hand
önfeláldozás -» devotion
önfeláldozás -» self-sacrifice
önfeláldozó -» altruist
önfeláldozó -» self-sacrificing
önfelhúzó óra -» perpetual watch
önfenntartás -» self-preservation
öngyilkos- -» suicidal
öngyilkos -» suicide
öngyilkos lesz -» to commit suicide
öngyilkos lesz -» to do sg desperate
öngyilkos lesz -» to lay violent hands on oneself
öngyilkos módon -» suicidally
öngyilkos támadás -» kamikaze attack
öngyilkosság -» happy dispatch
öngyilkosság -» suicide
öngyilkossági -» suicidal
öngyilkossági kísérlet -» attempted suicide
öngyilkossági kísérlet -» suicide attempt
öngyilkossági kísérletet tesz -» to lay violent hands on oneself
öngyilkosságot követ el -» to commit suicide
öngyilkosságot követ el -» to suicide
öngyilkosságot követ el -» to suicide oneself
öngyújtó -» lighter
öngyulladás -» auto-ignition
öngyulladás -» self-ignition
önhatalmú -» arbitrary
önhitt -» cock-sure
önhitt -» conceited
önhitt -» confident
önhitt -» hubristic
önhitt -» perky
önhitt -» presumptuous
önhitt -» priggish
önhitt -» proud
önhitt -» self-important
önhitt -» supercilious
önhitt fiatalember -» pup
önhitt fiatalember -» puppy
önhitt majom -» dandified young man
önhitten -» confidently
önhittség -» bumptiousness
önhittség -» cock-sureness
önhittség -» conceit
önhittség -» confidence
önhittség -» false pride
önhittség -» hubris
önhittség -» pretension
önhittség -» priggishness
önhittség -» self-importance
önigazító -» self-righting
önimádat -» narcissism
önimádó -» narcissistic
önindítású -» self-starting
önindító -» automotive starter
önindító -» automatic starter
önindító -» self-starter
önindító -» self-starting
önindító -» starter
önindító -» starter motor
önindukció -» inductance
önindukciós tekercs -» choking-coil
önindukciós tekercs -» inductance coil
önjelölt -» self-styled
önként -» as a matter of courtesy
önként -» by courtesy
önként -» freely
önként -» nothing loath
önként -» of one's own free will
önként -» of oneself
önként -» voluntarily
önként ajánlkozik -» to volunteer
önként felajánl -» to volunteer
önként felajánlja segítségét -» to volunteer one's help
önként jelentkezik -» to give oneself up
önként jelentkezik -» to volunteer
önként jelentkező -» volunteer
önként jelentkező -» voluntary
önként lemond állásáról -» to vacate office
önként lemond tisztségéről -» to vacate office
önként vállalkozó -» voluntary
önként vállalt -» self-imposed
önként vállalt feladat -» voluntary
önként vállalt munka -» voluntary
önként végrehajtott feladat -» voluntary
önként végrehajtott munka -» voluntary
önkéntelen -» automatic
önkéntelen -» involuntary
önkéntelen -» unintended
önkéntelenül -» involuntarily
önkéntes -» unasked for
önkéntes -» unbidden
önkéntes -» voluntary
önkéntes -» volunteer
önkéntes -» willing
önkéntes adományokból fenntartott -» voluntary
önkéntes átruházás -» voluntary conveyance
önkéntes hadsereg -» voluntary army
önkéntes lovas katona -» yeoman, yeomen
önkéntes lovaskatona -» yeoman, yeomen
önkéntes lovasság -» yeomanry
önkéntes száműzetés -» voluntary exile
önkéntes tengerész szolgálattól húzódozó újonc -» zombie
önkéntesnek jelentkezik -» to volunteer
önkényes -» arbitrary
önkényes -» peremptory
önkényes -» wanton
önkényesen -» peremptorily
önkényesen -» wantonly
önkényesen -» with a high hand
önkényesen jár el -» to act with a high hand
önkényeskedik -» to play the tyrant
önkényeskedő -» bossy
önkényeskedő -» despotic
önkényuralom -» absolutism
önkényuralom -» autocracy
önkényuralom -» despotism
önkielégítést végez -» to rub off
önkifejezés -» self-expression
önkiszolgálás -» self-service
önkiszolgáló -» self-service
önkiszolgáló étterem -» cafeteria
önkiszolgáló vendéglő -» cafeteria
önkiürítő függőveder -» clamshell
önkívület -» delirium
önkívület -» delirium, deliria
önkormányzat -» autonomy
önkormányzat -» commune
önkormányzat -» home rule
önkormányzat -» local government
önkormányzati -» autonomous
önkormányzati közigazgatási rendszer -» communalism
önközéppontú -» self-centered
önlebecsülés -» self-depreciation
önmaga -» number one
önmaga -» oneself
önmaga -» self, selves
önmaga -» selves
önmaga dicséretét zengi -» to blow one's own trumpet
önmagában -» per se
önmagában bízó -» self-reliant
önmagának ellentmond -» to stultify oneself
önmagára adó -» self-respecting
önmagára támaszkodás -» self-reliance
önmagára támaszkodó -» self-reliant
önmagára valamit adó -» self-respecting
önmagát -» oneself
önmagát becsapó -» self-deluding
önmagát célra irányzó lövedék -» robot bat
önmagát ellátó -» self-supporting
önmagát fenntartó -» self-supporting
önmagát helyezi előtérbe -» to egotize
önmagát indokló -» self-explanatory
önmagát lealacsonyító -» self-abased
önmagát lealázó -» self-abased
önmagát magyarázó -» self-explanatory
önmagától -» of oneself
önmagától mozgó -» automotive
önmagával elfoglalt -» self-adsorbed
önmagával eltelt ember -» egotist
önmegalázás -» self-abasement
önmegtagadás -» abnegation
önmegtartóztató -» austere
önmegtartóztatóan -» austerely
önmegvalósításra törekvés -» search for identity
önmorzsolódás -» cascading
önmozgó -» automotive
önműködő -» automatic
önműködő -» automotive
önműködő -» self-service
önműködő ajtózáró súly -» door counterweight
önműködő árammegszakító -» electric bell
önműködő fegyver -» automatic
önműködő fék -» cow
önműködő forgalmi jelzőlámpák -» robot traffic lights
önműködő időrögzítő -» self-timer
önműködő közlekedési jelzőlámpák -» robot traffic lights
önműködő megszakító -» self-interruption
önműködő mosoda -» laundromat
önműködően -» automatically
önök -» your good selves
önök vannak -» you are
önöknél -» at your end
önös -» selfish
önre célzok -» I refer to you
önrendelkezés -» autonomy
önrendelkezésű -» autonomous
önrezgés frekvenciája -» eigenfrequency
önrezgés periódusa -» eigenperiod
önről beszélek -» I refer to you
önsajnálat -» self-pity
önsanyargatás -» mortification
önsanyargatás -» penance
önsebesség -» air speed
önsegítő érdekszövetkezet -» service club
önsegítő társaság -» service club
önsúly -» dead load
önszánalom -» self-pity
önszántából -» of one's own accord
önszántából -» of one's own free will
önszántából -» of one's own motion
önszántából -» on one's own account
önszemlélet -» autopsy
önt -» to dip
önt -» to flush
önt -» to found
önt -» to pour
önt -» to shed, shed
önt -» to shed
önt -» to stream
önt (fémet) -» to cast, cast
önt keresik -» you are wanted
önt kérik -» you are wanted
öntapadós címke -» sticker
öntapadós címke -» stick-on label
öntecs -» ingot
öntecslehúzás -» stripping
öntecstisztítás -» fix
öntelt -» arrogant
öntelt -» complacent
öntelt -» conceited
öntelt -» high and mighty
öntelt -» lofty
öntelt -» priggish
öntelt -» proud
öntelt -» self-confident
öntelt -» self-important
öntelt -» self-sufficient
öntelt -» stuck-up
öntelt -» swollen-headed
öntelt -» vainglorious
öntelt ember -» prig
öntelt fiatalember -» pup
öntelt fiatalember -» puppy
öntelten -» arrogantly
önteltség -» arrogance
önteltség -» cockiness
önteltség -» complacence
önteltség -» complacency
önteltség -» conceit
önteltség -» confidence
önteltség -» false pride
önteltség -» loftiness
önteltség -» presumption
önteltség -» self-confidence
önteltség -» self-importance
öntés -» cast
öntés -» font
öntés -» molding
öntés -» moulding
öntésforradás -» fin
öntési hiba -» blister
öntésvarrat -» fin
önthetőség -» castability
önthetőség -» fluidity
öntő -» caster
öntő- -» founder
öntöde -» foundry
öntőfej -» jet
öntőforma felső része -» cope
öntőgép -» caster
öntőgödör -» casting pit
öntőminta -» cast
öntőminta -» mold
öntőminta -» molding
öntőminta -» mould
öntőminta -» moulding
öntőmunkás -» founder
öntőmunkás -» smelter
öntött -» cast
öntött acél -» cast steel
öntött beton -» cast concrete
öntött fém -» metal
öntött lemezekről való nyomás -» stereotype
öntött nyomat -» stereotype
öntött párkánydísz -» billet moulding
öntöttvas -» cast iron
öntöttvas -» cast-iron
öntöttvas öntőforma -» chill-mould
öntöttvas öntőforma -» chill
öntöz -» to water
öntözés -» irrigation
öntözéssel portalanít -» to lay the dust
öntöző -» street orderly
öntözőcsatorna -» irrigation canal
öntözőcső -» hose
öntözőcső -» hose-pipe
öntözőcső -» hosepipe
öntözőfej -» spreader
öntözőfej -» sprinkler
öntözőkanna -» sprinkling can
öntözőkanna -» sprinkling-can
öntözőkanna -» watering can
öntudat -» consciousness
öntudat -» self-awareness
öntudatlan -» insensible
öntudatlan -» senseless
öntudatlan -» unwitting
öntudatlanul -» insensibly
öntudatlanul -» unwittingly
öntudatos -» assertive
öntudatos -» conscious
öntudatos -» self-conscious
öntudatos fellépés -» self-assertion
öntudatos határozottsággal fellépő -» self-assertive
öntudatos magatartás -» aplomb
öntudatosan -» assertively
öntudatosság -» self-awareness
öntudatosság -» self-consciousness
öntvény -» cast
öntvény -» font
öntvény -» metal
öntvény -» molding
öntvény -» moulding
öntvényhólyag -» flaw
öntvénykéreg -» skin
öntvénykibontás -» stripping
öntvénysorja -» jet
öntvényt lesorjáz -» to snag a casting
öntvényvarrat -» burr
önuralom -» command over oneself
önuralom -» restraint
önuralom -» self-control
önuralom -» self-possession
önutálat -» self-loathing
önvédelem -» self-defence
önvédelem -» self-defense
önvédelemből -» in self-defence
önvédelemből -» in self-defense
önvezérlés -» homing
önvezérléses -» homing
önvizsgálat -» soul-searching
önzés -» egoism
önzés -» egotism
önzés -» selfishness
önzetlen -» altruist
önzetlen -» altruistic
önzetlen -» disinterested
önzetlen -» magnanimous
önzetlen -» selfless
önzetlen -» uninterested
önzetlen -» unselfish
önzetlenség -» altruism
önzetlenség -» selflessness
önzetlenül -» magnanimously
önzetlenül jót cselekszik -» to cast one's bread upon the waters
önzetlenül viselkedik -» to forget oneself
önző -» assertive
önző -» egocentric
önző -» egotist
önző -» self-centered
önző -» selfish
önző célja van vmivel -» have an ax to grind
önző célja van vmivel -» have an axe to grind
önző ember -» egoist
önző ember -» hog
önző módon -» selfishly
önzően -» selfishly
önzően magának követel vmit -» to be hogging it
önzően magának tart meg vmit -» to be hogging it
őr -» custodian
őr -» guard
őr -» guardian
őr -» keeper
őr -» minder
őr -» sentinel
őr -» sentry
őr -» ward
őr -» watcher
őr -» watch
őrá tartozik hogy -» it behoves him to
őrbódé -» pulpit
ördög -» black bogy
ördög -» bogy
ördög -» bogy man
ördög -» devil
ördög -» dickens
ördög -» fiend
ördög -» poker
ördög -» Satan
ördög bibliája -» devil's books
ördög tudja, még mi minden -» what all
ördög tudja, mi minden -» what all
ördögbőr -» chamois, chamois
ördögi -» demonic
ördögi -» devilish
ördögi -» diabolic
ördögi -» diabolical
ördögi -» hellish
ördögi -» satanic
ördögi gonoszság -» Satanism
ördögien -» devilish
ördögien gonosz -» fiendish
ördögiesség -» Satanism
ördögimádás -» Satanism
ördögöt űz -» to conjure
ördögszem -» scabious
ördögűzés -» exorcism
ördögűző -» conjurer
ördögűző -» conjuror
ördögűző -» exorcist
ördöngös -» cacodaemon
ördöngös -» cacodemon
ördöngösség -» black magic
ördöngösség -» devilment
ördöngösség -» devilry
ördöngösség -» deviltry
ördöngösség -» witchcraft
öreg -» gaffer
öreg -» old
öreg -» old man
öreg -» veteran
öreg autó -» clinker
öreg ember -» greybeard
öreg fickó -» old bean
öreg fiú -» old boy
öreg harcos -» old campaigner
öreg hiba -» gross mistake
öreg juh -» crone
öreg ló jobban húz -» there is many a good tune played on an old fiddle
öreg mint az országút -» as old as the hills
öreg motoros -» fixture
öreg pletykafészek -» gossipy old woman
öreg rongyok -» old ends
öreg szivar -» geezer
öreg szivar -» old geezer
öregapó -» gaffer
öregcserkész -» rover
öregdiák -» alum
öregdiák -» alumnus, alumnae
öregdiák -» alumnus, alumni
öregdiák -» old boy
öregdiákok évi összejövetele -» gaudy
öregebb -» senior
öregedés -» ageing
öregedés -» aging
öregedés -» curing
öregedni kezd -» to be past one's prime
öregedő -» ageing
öregedő -» aging
öregedő -» elderly
öregek -» oldie
öregek uralma -» gerontocracy
öregem! -» my buck!
öregem! -» old buck!
öregem! -» old horse!
öregember -» buffer
öregember -» old buffer
öreges -» elderly
öregesen bandukol -» to dodder along
öregesen megy -» to dodder along
öregfa -» boom
öregít -» to age
öregítés -» ageing
öregítés -» aging
öregkor -» declining years
öregkor -» old age
öregkor küszöbe -» afternoon of life
öregkori biztosítás -» old-age pension
öregkori biztosítás -» old-age insurance
öregkori biztosítás -» retirement pension
öreglány -» tabby
öregség -» critical age
öregségi járadék -» retirement pension
öregségi járulék -» old-age pension
öregszemű sörét -» buck
öregszemű sörét -» buckshot
öregszik -» to advance in age
öregszik -» to age
öregszik -» to be getting on
öregszik -» to be getting on in years
öregszik -» to get old
őrfülke -» pulpit
őrgróf -» count of the Saxon shore
őrhajó -» sloop
őrhely -» lookout
őrhely -» post
őrhely -» stand
őrhely -» watchpost
őrhelyét elfoglaló őrszem -» relief man
őrhelyre felvonul -» to go on guard
őrhelyre felvonul -» to mount guard
őrhelyről levonul -» to come off guard
őriz -» to guard
őriz -» to herd
őriz -» to keep, kept
őriz -» to shepherd
őriz -» to tend
őriz legeltet -» to punch
őriz vkit -» to attend to sy
őriz vmit -» to stand sentinel
őrizd meg a nyugalmadat! -» keep your hair on!
őrizet -» custody
őrizet -» safekeeping
őrizet -» surveillance
őrizet -» trust
őrizetbe vesz -» to arrest
őrizetbe vesz -» to detain
őrizetbe vesz vkit -» to seize sy
őrizetbe vesz vkit -» to take sy in charge
őrizetbe vesz vkit -» to take sy into custody
őrizetbe vétel -» arrest
őrizetbe vétel -» custody
őrizetbe vetet vkit -» to give sy in charge
őrizetes cella -» pen
őrizetlen -» unguarded
őrizkedik -» to be on one's guard
őrizkedik -» to shun
őrizkedik -» to stand on one's guard
őrizkedik vmitől -» to take heed of sg
őriztet vmit -» to set a guard on sg
őrjárat -» beat
őrjárat -» patrol
őrjárat -» round
őrjárati körlet -» beat
őrjáraton van -» to be on one's beat
őrjáratot tart -» to patrol
őrjítő -» maddening
őrjöng -» to be feeling the mad
őrjöng -» to be on the rampage
őrjöng -» to ramp
őrjöng -» to rampage
őrjöng -» to rampage about
őrjöng -» to rave and storm
őrjöng -» to rave with fury
őrjöngés -» frenzy
őrjöngés -» fury
őrjöngés -» mania
őrjöngés -» rage
őrjöngés -» rampage
őrjöngő -» berserk
őrjöngő -» frantic
őrjöngő -» frenzied
őrjöngő -» maniac
őrjöngő -» maniacal
őrjöngő -» rampageous
őrjöngve -» furiously
őrjöngve -» rampageously
őrködés -» lookout
őrködés -» watch
őrködő -» vigilant
őrlés -» grind
őrlés -» grinding
őrlés -» milling
őrlési díj -» miller's fee
őrlési díj -» miller's toll
őrlő -» grinding
őrlő -» mill
őrlőfog -» grinder
őrlőgép -» crusher
őrlőgép -» disintegrator
őrlőgép -» miller
őrlőkészülék -» grinder
őrlőmalom -» grinding mill
őrlőmalom -» pulverizer
örmény -» Armenian
örmény ember -» Armenian
örménykatolikus ember -» Armenian
Örményország -» Armenia
örményországi -» Armenian
őrmester -» mess sergeant
őrmester -» sergeant
őrnagy -» major
őrnagyi rang -» majority
őrnagyi rang -» rank of major
örök -» dateless
örök -» eternal
örök -» perpetual
örök -» persistent
örök hó birodalma -» perpetual land of snows
örök időre szóló -» ageless
örök igazságok -» eternal verities
örök letét gyanánt -» on perpetual loan
örök siránkozó -» squealer
örök szabad tulajdonban levő -» freehold
örök tulajdonban levő földbirtok -» freehold
örök tulajdonban levő földbirtok tulajdonosa -» freeholder
örökbe -» for keeps
örökbe fogad -» to adopt
örökbe fogad -» to affiliate
örökbe fogad -» to father
örökbefogadás -» adoption
örökébe lép -» to succeed
örökébe lép vkinek -» to step into sy's shoes
örökhagyó -» legator
örökhűbér -» tenure in ancient demesne
örökifjú -» ageless
örökimádás -» perpetual adoration
örökjáradék-kötvénytartozás -» debenture-stock
örökké -» ad infinitum
örökké -» eternally
örökké -» ever
örökké -» in perpetuity
örökké tartó -» perennial
örökké tartó -» perpetual
örökkévaló -» ageless
örökkévaló -» eternal
örökkévaló -» everlasting
örökkévaló -» perpetual
örökkévalóság -» eternity
örökkévalóság -» everlasting
örökkévalóság -» perpetuity
öröklakás -» condo
öröklakás -» condominium
öröklakás -» floating freehold
öröklakás -» flying freehold
öröklakás -» freehold flat
öröklakás -» horizontal freehold
öröklés -» descent
öröklés -» succession
öröklés -» survivance
örökléshez való jog -» inheritableness
öröklésképesség -» inheritableness
öröklésre jogosult -» inheritable
öröklésre képes -» inheritable
örökletes -» hereditary
örökletes -» inheritable
örökletes a családban -» it runs in the family
öröklődik -» to come down
öröklődő -» inheritable
öröklött -» hereditary
öröklött baj -» taint
örökmozgás -» perpetual motion
örökmozgó -» perpetual-motion machine
öröknaptár -» perpetual calendar
örököl -» to come into a legacy
örököl -» to come into money
örököl -» to inherit
örököl vkitől -» to be heir to sy
örököl vmit -» to come into sg
örökölhető -» inheritable
örökölhető volta vminek -» inheritableness
örökölhetőség -» inheritableness
örökölt -» inheritable
örökös -» continual
örökös -» eternal
örökös -» everlasting
örökös -» heir
örökös -» hereditary
örökös -» inheritor
örökös -» perpetual
örökös -» posteriors
örökös -» successor
örökös -» unending
örökös erkölcsprédikáló -» sermonizer
örökös nélküli birtok -» estate in abeyance
örököse vkinek -» heir to sy
örökösen -» perpetually
örökösök -» succession
örökösök és jogutódok -» heirs and assigns
örökösök hiányában -» in default of heirs
örökösök nemlétében -» in default of heirs
örököstárs -» joint heir
örököstárs -» joint heiress
örökre -» for ever
örökre -» for good
örökre -» for good and all
örökre -» for keeps
örökre -» in perpetuity
örökre -» perpetually
örökség -» heredity
örökség -» heritage
örökség -» legacy
örökségből élő özvegy -» dowager
örökségből kizár -» to debar from inheriting
örökségből kizár -» to disinherit
örökséget birtokba vesz -» to enter on an inheritance
örökségre igényt támaszt -» to assume a succession
örökségre jogosult -» to be entitled to inherit
örökségre képes -» to be entitled to inherit
örökségrészre igényt támaszt -» to assume a succession
örökségül hagy -» to bequeath
örökül hagy -» to bequeath
örökül hagy -» to demise
örökül hagy -» to devise
örökül hagy -» to leave, left
örökül hagy vkire vmit -» to pass sg down to sy
örökzöld -» evergreen
örökzöld levelek -» persistent leaves
őröl -» to grind, ground
őröl -» to mill
őröl -» to stamp
őrölt -» ground
öröm -» delight
öröm -» felicity
öröm -» gladness
öröm -» gratification
öröm -» groove
öröm -» joy
öröm- -» jubilant
öröm -» pleasure
öröm -» rejoicing
örömének -» carol
örömest -» wholeheartedly
örömét leli vmiben -» to delight in sg
örömét leli vmiben -» to find pleasure in sg
örömét leli vmiben -» to take delight in sg
örömét leli vmiben -» to take pleasure in sg
örömét leli vmiben -» to take the pleasure in sg
örömet okoz -» to gratify
örömet okoz -» to please
örömet okoz vkinek -» to do one's heart good
örömet szerez -» to delight
örömet szerez -» to please
örömet szerez vkinek -» to please sy
örömittas -» delirious with joy
örömittas -» elated with joy
örömkiáltások -» whoops of joy
örömlány -» game
örömlány -» prostitute
örömmámor -» thrill of joy
örömmámorban -» flushed with joy
örömmámorban úszik -» to brim over with joy
örömmámorban úszó -» elate
örömmel -» gladly
örömmel fogad -» to welcome
örömmel üdvözöl vkit -» to bid sy welcome
örömtanya -» bawdy-house
örömtelen -» drab
örömtelen -» joyless
örömtelen -» mirthless
örömteli -» gladsome
örömteli -» gratifying
örömteli -» joyful
örömteli -» joyous
örömteli várakozásban -» agog
örömtől kitörő -» exultant
örömtől kitörő -» exulting
örömtűz -» beacon
örömujjongás -» triumph
örömujjongás -» whoops of joy
örömujjongásba kezd -» to carol forth
örömujjongásba kezd -» to carol out
őrparancsnok -» captain of the watch
őrparancsnok -» commanding officer of a gun
őrparancsnok -» officer of the guard
őrs -» patrol
őrség -» guard
őrség -» ward
őrség -» watchpost
őrség -» watch
őrség a fedélzetre! -» below there!
őrség parancsnoka -» captain of the watch
őrségben -» on guard
őrségben van -» to be on guard
őrségben van -» to be on guard duty
őrségen van -» to be on post
őrségen van -» to be on watch
őrséget állít -» to picket
őrséget állít vmi mellé -» to set a guard on sg
őrséget átad -» to come off guard
őrséget befejez -» to come off guard
őrségosztag -» watch
őrségparancsnok -» commanding officer of a gun
őrségre felvonul -» to go on guard
őrségre felvonul -» to mount guard
őrségre megy -» to take over the watch
őrségről levonul -» to come off guard
őrségváltás -» relief
őrszellem -» genious
őrszem -» picket
őrszem -» post
őrszem -» sentinel
őrszem -» sentry
őrszem -» watch
őrszemélyzet -» watch
őrszemet rendel ki vmi őrzésére -» to set a guard on sg
őrszó -» catchword
őrszó -» turnover word
őrszoba -» guardroom
őrszoba -» nick
őrszolgálat -» watch
őrszolgálatos tiszt -» watch officer
őrszolgálatot beoszt -» to set the watches
őrszolgálatot teljesít -» to keep watch
őrszolgálatra megy -» to take over the watch
őrt áll -» to be on guard
őrt áll -» to be on guard duty
őrt áll -» to keep guard
őrt áll -» to keep watch
őrt áll -» to stand guard
őrt áll -» to stand sentinel
őrt áll vmi mellett -» to mount guard over sg
őrtiszt -» officer of the guard
őrtorony -» lookout
őrtorony -» watchtower
örül -» to exult
örül az életnek -» to rollick
örül vminek -» to glory in sg
örül vminek -» to rejoice at sg
örül vminek -» to rejoice in sg
örül vminek -» to rejoice over sg
örül vminek -» to take delight in sg
őrület -» craze
őrület -» craziness
őrület -» dementia
őrület -» distraction
őrület -» insanity
őrületbe hoz -» to panic
őrületbe kerget -» to craze
őrületbe kerget -» to derange
őrületbe visz -» to craze
őrült -» to be nuts
őrült -» bedlamite
őrült -» bereft of reason
őrült -» bonkers
-őrült -» buff
-őrült -» bug
őrült -» crackpot
őrült -» crazed
őrült -» crazy
őrült -» dement
őrült -» demented
őrült -» distracted
őrült -» distraught
őrült -» frantic
-őrült -» freak
-őrült -» groupie
őrült -» insane
őrült -» insensate
őrült -» lunatic
őrült -» mad
őrült -» madman, madmen
őrült -» maniacal
őrült -» off one's head
őrült -» out of one's head
őrült -» wacky
őrült -» whacky
őrült düh -» insensate rage
őrült dühöngés -» insensate rage
őrült ember -» coot
őrült ember -» nut
őrült ember -» nutter
őrült ember -» psycho
őrült ember -» sicko
őrült ember -» wacko
őrült ember -» whacko
őrült felfordulást csinál -» to raise Cain
őrült felfordulást csinál -» to raise hell
őrült iram -» scorch
őrült kakadu -» mad as a coot
őrült ötletei vannak -» have a screw loose
őrült száguldás -» scorch
őrülten -» dementedly
őrülten -» insanely
őrülten -» maniacally
őrülten költekező ember -» waster
őrülten szeret vkit -» to love sy to distraction
őrültség -» delirium, deliria
őrültség -» insanity
őrültség -» lunacy
őrültséget színlel -» to simulate madness
őrültségi -» maniacal
örv -» whorl
örvend -» to exult
örvendetes -» glad
örvendetes -» good
örvendetes -» joyful
örvendetes -» rejoicing
örvendetes hír volt -» it was welcome news
örvendez -» to exult
örvendezés -» exultation
örvendezés -» exultancy
örvendezés -» jubilation
örvendezik -» to jubilate
örvendezik vminek -» to rejoice at sg
örvendezik vminek -» to rejoice in sg
örvendezik vminek -» to rejoice over sg
örvendező -» exultant
örvendező -» exulting
örvendező -» glad
örvendező -» jubilant
örvendezően -» exultantly
örvendezően -» exultingly
örvendezve -» exultantly
örvendezve -» jubilantly
örvendő -» exultant
örvendő -» exulting
örvendő -» rejoicing
örvény -» drift
örvény -» eddy
örvény -» gourd
örvény -» gulf
örvény -» maelstrom
örvény -» setback
örvény -» swirl
örvény -» vortex
örvény -» whirl
örvény -» whirligig
örvény -» whirlpool
örvényáram -» eddy current
örvényáram -» whirling current
örvénylés -» drift
örvénylés -» vortex
örvénylés -» whirl
örvénylés -» whirling
örvénylik -» to eddy
örvénylik -» to swirl
örvénylik -» to whirl
örvénylő -» vertiginous
örvénylő -» vortical
örvénylő -» vortiginous
örvénylő -» whirling
örvénylő keringés -» whirl
örvénylően -» vertiginously
örvényszerű -» vortical
örvényvonal -» tailspin
őrvezető -» lance-corporal
őrvezető -» private first class
örvös -» whorled
örvös állat -» armadillo, armadillos
őrzés -» custody
őrzés -» guarding
őrzés -» keeping
őrzés -» safe-keeping
őrzés -» watching
őrzi a házat -» to keep the house
őrzi a házat -» to keep to the house
őrzi az ágyat -» to be confined to bed
őrzi az ágyat -» to keep to sy's bed
őrzi vki emlékét -» to keep sy's memory green
őrző -» keeper
őrző -» minder
őrző -» watcher
ős -» ancestor
ős -» forbear
ős -» forebear
ős -» forefather
ős -» old man
ős- -» palaeo-
ős -» parent
ős- -» primal
ős- -» prime
ős -» pristine
ős -» progenitor
ős -» sire
ősállattan -» palaeozoology
ősapa -» forefather
ősembertan -» palaeoanthropology
őserdei faszállító kocsi -» jinker
őserdei lakos -» bushman, bushmen
őserdő -» backwoods
őserdő -» bush
őserdő -» primeval forest
őserdő -» rain forest
őserdő -» virgin forest
őserdőben élő gyarmatos -» backwoodsman, backwoodsmen
őserdőben élő telepes -» backwoodsman, backwoodsmen
őseredeti -» pristine
ősfejlődés -» abiogenesis
ősfejlődés -» abiogeny
ősfejlődés elvének megfelelő -» abiogenetic
ősfejlődés tanával kapcsolatos -» abiogenetic
ősfejlődés útján létrejött -» abiogenous
ősföldrajz -» palaeogeography
ősi -» aboriginal
ősi -» ancestral
ősi -» ancient
ősi -» primaeval
ősi -» primeval
ősi -» primordial
ősi -» pristine
ősi birtok -» demesne
ősi korszak -» prime
ősi költészet -» rune
ősiség -» entail
őskiadás -» first edition
őskor szakértője -» palaeologist
őskori -» Palaeolithic
őskori lelet -» fossil
őskori szárnyas gyík -» pterodactyl
őskőkor -» Palaeolithic age
őskőkor -» Palaeolithic period
őslakó -» aboriginal
őslakó -» native
őslakók -» aborigines
őslénytan -» palaeontology
őslénytani -» palaeonthological
ősnövénytan -» palaeobotany
ősök -» ancestry
ősök -» antecedents
ősök -» parentage
ősrégészet -» palaeoarcheology
ősrégi -» age-old
ősrégi -» hoar
ősrégi -» hoary
ősrégi -» of great antiquity
össze nem egyezés -» incongruence
össze nem egyezés -» incongruity
össze nem függő -» unrelated
össze nem hasonlítható -» incomparable
össze nem illés -» incongruence
össze nem illés -» incongruity
össze nem illő -» incongruous
össze nem illő -» incongruent
össze nem illő hasonlat -» mixed metaphor
össze nem illő színek -» clashing colours
össze nem sülő fekete szén -» cherry coal
össze nem tekert -» uncoiled
össze sem hasonlítható vmivel -» a far cry from sg
össze sem hasonlítható vmivel -» far cry from sg
összead -» to add
összead -» to add together
összead -» to add up
összead -» to ally
összead -» to cast up
összead -» to foot up
összead -» to pool
összead -» to splice
összead -» to sum
összead -» to tot up
összead -» to total
összead -» to totalize
összead -» to wed
összeadás -» adding
összeadás -» addition
összeadás -» cast
összeadási hiba -» miscount
összeadási jel -» positive sign
összeadásjel -» plus
összeadásjel -» plus sign
összeadást végző -» adder
összeadja magát vkivel -» to team up with sy
összeadó -» adder
összeadott -» wedded
összeakad -» to come upon
összeakad -» to encounter
összeakad -» to hitch
összeakad -» to seize
összeakad vkivel -» to bump into sy
összeakad vkivel -» to run up against sy
összeakadt horgonykötél -» foul hawse
összeakadt horgonylánc -» foul hawse
összeáll -» to aggregate
összeáll -» to clog together
összeáll -» to club together
összeáll -» to congeal
összeáll -» to conglomerate
összeáll -» to consolidate
összeáll -» to felt
összeáll -» to gang up
összeáll -» to pack
összeáll -» to set, set
összeáll vkivel -» to set up with sy
összeáll vkivel -» to shack up with sy
összeáll vkivel -» to team up with sy
összeállás -» agglomeration
összeállás -» body
összeállít -» to aggregate
összeállít -» to compile
összeállít -» to erect
összeállít -» to field
összeállít -» to frame
összeállít -» to get up
összeállít -» to make up
összeállít -» to patch
összeállít -» to piece together
összeállít -» to refit
összeállítás -» assemblage
összeállítás -» combination
összeállítás -» compilation
összeállítás -» composition
összeállítás -» makeup
összeállítás -» scheme
összeállítás -» set-up
összeállítás csapszegekkel -» bolting
összeállítás sorrendjének jele -» line-up mark
összeállító -» compiler
összeállító -» erector
összeállított gyűjtemény -» compilation
összeállított gyűjtemény -» to prohibit
összeállított könyv -» compilation
összeállt -» agglomerate
összeaszik -» to mummify
összeaszik -» to shrivel up
összeaszik -» to shrivel
összeaszik -» to wizen
összeaszott -» shrunken
összebarátkozás -» fraternization
összebarátkozik vkivel -» to chum up with sy
összebarátkozik vkivel -» to get matey with sy
összebarátkozik vkivel -» to make friends with sy
összebarátkozik vkivel -» to pal up with sy
összebarátkoznak -» to get friends
összébb húzza magát -» to pull in
összebékít vmit lelkiismeretével -» to square sg with one's conscience
összebeszél -» to gang up
összebogoz -» to kink
összebogoz -» to splice
összebonyolít -» to puzzle
összebonyolódás -» ravel
összebonyolódva -» afoul
összeborzol -» to ruffle
összeborzol -» to rumple
összeborzol -» to tousle
összeborzol vkit -» to muss up sy's hair
összebújik -» to cuddle
összebújik -» to huddle together
összecementeződés -» cementation
összecsap -» to bat out
összecsap -» to clash
összecsap -» to close with
összecsap -» to encounter
összecsap -» to huddle
összecsap -» to huddle over a piece of work
összecsap -» to huddle things
összecsap -» to huddle things together
összecsap -» to huddle things up
összecsap -» to huddle through a piece of work
összecsap -» to hurtle
összecsap -» to knock off
összecsap -» to knock up
összecsap -» to knock together
összecsap -» to patch up
összecsap -» to scrum
összecsap -» to shock
összecsap -» to slap
összecsap -» to slobber
összecsap -» to slubber
összecsap -» to toss off
összecsap (munkát) -» to polish off
összecsap (munkát) -» to whip up
összecsap egy munkát -» to shuffle through a task
összecsap egy munkát -» to slubber over a job
összecsap vmit -» to huddle sg up
összecsap vmit -» to huddle together sg
összecsapás -» clash
összecsapás -» cope
összecsapás -» encounter
összecsapás -» scrum
összecsapás -» set-to
összecsapás -» shock
összecsapja a munkáját -» to skimp one's work
összecsapódás -» hit
összecsapott -» lashed-together
összecsapott -» quickie
összecsapott -» quicky
összecsaptak feje fölött a hullámok -» he is in low water
összecsattan -» to crash
összecsavar -» to interwind, interwound
összecsavar -» to roll up
összecsavar -» to screw up
összecsavar -» to scroll
összecsavarodik -» to fold
összecsavarodik -» to scroll
összecsavarozás -» bolting
összecsengés -» jingle
összecsinálja magát -» to crap one's pants
összecsinálja magát -» to crap oneself
összecsókolózik -» to osculate
összecsomagol -» to do up
összecsomagol -» to make up
összecsomagolja a holmiját -» to pack up one's kit
összecsomósodik -» to ball
összecsomósodik -» to bunch
összecsomósodik -» to clog together
összecsomósodik -» to lump
összecsomósodik -» to mat
összecsomósodott fürtöket levág -» to tag
összecsomóz -» to kink
összecsomóz -» to knot
összecsomóz -» to snarl
összecsomózott -» ravelled
összecsomózott gyapjúfürt -» tags
összecsődül -» to mass
összecsődül -» to mob
összecsődül -» to rout
összecsődül -» to throng
összecsődülés -» concourse
összecsődülnek -» to pack
összecsuk -» to fold up
összecsuk -» to furl
összecsukható -» collapsible
összecsukható -» foldaway
összecsukható ágy -» folding bedstead
összecsukható antenna -» collapsible areal
összecsukható drótakadály -» concertina
összecsukó ágy -» folding bedstead
összecsukódik -» to fold
összecsukós ágy -» folding bedstead
összedob -» to pool
összedob vmit -» to whomp sg up
összedobál -» to huddle things
összedobál -» to huddle things together
összedobál -» to huddle things up
összedobál -» to lump
összedobál vmit -» to huddle sg up
összedobál vmit -» to huddle together sg
összedől -» to crash over
összedől -» to shatter
összedörzsöl -» to rub together
összedörzsöl vmit -» to rub sg together
összedrótoz -» to wire
összedugja a fejét vkivel -» to go into a huddle with sy
összedugják a fejüket -» to lay their heads together
összedugják a fejüket -» to put their heads together
összedugják fejüket -» to stick heads together
összedugtuk a fejünket -» we laid our heads together
összedugtuk a fejünket -» we put our heads together
összeegyezhetetlen -» incompatible
összeegyeztet -» to accommodate
összeegyeztet -» to conciliate
összeegyeztet -» to fit
összeegyeztet -» to fit in
összeegyeztet -» to reconcile
összeegyeztet -» to square
összeegyeztet -» to tone in with
összeegyeztet -» to unite
összeegyeztet vmit lelkiismeretével -» to square sg with one's conscience
összeegyeztetés -» reconciliation
összeegyeztethetetlen -» incompatible
összeegyeztethetetlen -» inconsistent
összeegyeztethetetlen -» irreconcilable
összeegyeztethető -» compatible
összeépített -» integral
összeér -» to abut
összeereszt -» to abut
összeereszt -» to interlock
összeereszt -» to seam
összeerősít -» to brace
összeerősít -» to clench
összeerősít -» to clinch
összeesik -» to drop
összeesik a fáradtságtól -» to drop with fatigue
összeesik a kimerültségtől -» to drop with fatigue
összeesket -» to wed
összeesketett -» wedded
összeesküszik -» to conspire
összeesküszik -» to plot
összeesküsznek -» to get spliced
összeesküvés -» confederacy
összeesküvés -» conspiracy
összeesküvés -» conspiring
összeesküvés -» plot
összeesküvés -» plotting
összeesküvést sző -» to conjure
összeesküvést sző -» to hatch a plot
összeesküvő -» combiner
összeeszkábál -» to botch up
összeeszkábál -» to patch
összeeszkábál -» to tinker
összefagyás -» congelation
összefér -» to hitch
összefér vkivel -» to get along with sy
összefér vkivel -» to get on with sy
összefér vkivel -» to get on well with sy
összefér vmivel -» to assort with
összefércel -» to baste
összefércel -» to tack
összeférhetetlen -» incompatible
összeférhetetlen -» pugnacious
összeférhetetlen természet -» ill temper
összeférhetetlen természet -» pugnaciousness
összeférhetetlen természet -» pugnacity
összeférhetetlenség -» incompatibility
összeférhető -» compatible
összeférő -» conformable
összefilcesedik -» to felt
összefog -» to clamp
összefog -» to cramp
összefog -» to join with
összefogdos -» to thumb
összefogdosás -» round-up
összefogdosott -» well-thumbed
összefoglal -» to conclude
összefoglal -» to epitomize
összefoglal -» to sum up
összefoglal -» to summarize
összefoglalás -» abstract
összefoglalás -» recapitulation
összefoglalás -» résumé
összefoglalás -» summary
összefoglalás -» syllabus, syllabi
összefoglaló -» résumé
összefoglalt -» summary
összefoglalva -» in short
összefognak -» to hitch horses
összefoltoz -» to cobble
összefoltoz -» to solder up
összefolyik -» to converge
összefolyik -» to slur
összefolyik -» to swim, swam, swum
összefolyó -» slurred
összefolyó beszéd -» slur
összefon -» to braid
összefon -» to interwind, interwound
összefon -» to interweave, -wove, -woven
összefon -» to plait
összefon -» to splice
összefon -» to twist
összefon -» to weave, wove, woven
összefon -» to wreathe
összefonnyad -» to shrink, shrank, shrunk
összefonnyad -» to shrivel up
összefonnyad -» to shrivel
összefonnyaszt -» to wizen
összefonódás -» interlocking
összefonódik -» to interlock
összefonódik -» to interweave, -wove, -woven
összefonódó -» interlocking
összeforr -» to join
összeforr -» to weld
összeforradás -» setting
összeforradás -» union
összefut -» to converge
összefut -» to focus
összefut -» to run against
összefut -» to run into
összefut tőle a nyál a számban -» it brings the water to my mouth
összefut tőle az ember nyála -» it makes the mouth water
összefutás -» concourse
összefutás -» convergence
összefutás -» scrum
összefutó -» convergent
összefutó -» converging
összefügg -» to cohere
összefügg -» to hang together
összefügg -» to relate
összefüggés -» coherence
összefüggés -» coherency
összefüggés -» concatenation
összefüggés -» connection
összefüggés -» context
összefüggés -» contiguity
összefüggés -» correspondence
összefüggés -» nexus
összefüggés -» rapport
összefüggés -» relationship
összefüggés hiánya -» inconsequence
összefüggés nélkül -» discursively
összefüggésbe hoz -» to correlate
összefüggésbe hoz -» to relate
összefüggésbe hoz vmivel -» to correlate with sg
összefüggésben van -» to be en rapport with
összefüggésben van -» to be in rapport with
összefüggésben van -» to correlate
összefüggésben van vmivel -» to bear a relation to sg
összefüggésben van vmivel -» to correlate to sg
összefüggésben van vmivel -» to correlate with sg
összefüggésben van vmivel -» have bearing on sg
összefüggéstelen -» abrupt
összefüggéstelen -» discursive
összefüggéstelen -» disjointed
összefüggéstelen -» incoherent
összefüggéstelen -» loose
összefüggéstelen beszéd -» maunderings
összefüggéstelen beszéd -» raving
összefüggéstelen beszéd -» vindication
összefüggéstelenség -» discursiveness
összefüggéstelenség -» incoherence
összefüggéstelenség -» incoherency
összefüggéstelenség -» interconnectedness
összefüggéstelenül -» incoherently
összefüggő -» coherent
összefüggő -» cohesive
összefüggő -» continuous
összefűz -» to interlace
összefűz -» to knit, knit
összefűz -» to knit
összefűz -» to link
összefűz -» to staple
összefűz -» to tack
összefűz -» to tie
összefűződik -» to interlace
összefűződik -» to knit, knit
összefűződik -» to knit
összefűződik -» to lace
összeg -» aggregate
összeg -» amount
összeg -» money
összeg -» sum
összeg -» summation
összeg -» tot
összeg -» total
összegabalyít -» to ensnarl
összegabalyít -» to mat
összegabalyít -» to perplex
összegabalyít -» to screw up
összegabalyít vmit -» to make a muddle of sg
összegabalyodik -» to foul
összegabalyodott -» ravelled
összegabalyodva -» afoul
összegek -» moneys
összegek -» monies
összegereblyéz -» to rake together
összegereblyéz -» to rake up
összegereblyézett gaz -» raking
összeget elér -» to amount
összeget feloszt több személy között -» to apportion a sum among several people
összeget feloszt több személy között -» to apportion out a sum among several people
összeget kiszámít -» to cipher a sum
összeget kiszámít -» to cipher out a sum
összeget kitesz -» to tot up
összeget szétoszt több személy között -» to apportion a sum among several people
összeget szétoszt több személy között -» to apportion out a sum among several people
összegez -» to foot up
összegez -» to sum
összegez -» to summarize
összegez -» to total
összegez vmit -» to sum up of sg
összegezés -» epitome
összegezés -» summing up
összegezés -» synopsis, synopses
összegömbölyödik -» to curl up
összegömbölyödik -» to roll up
összegöngyöl -» to furl
összegöngyöl -» to interwind, interwound
összegöngyöl -» to take up
összegöngyöletlen -» uncoiled
összegöngyölít -» to roll up
összegöngyölődik -» to furl up
összegörbül -» to fold
összegörnyedve ül -» to sit hunched up
összegubancol -» to foul
összegubancol -» to mat
összegubancol -» to ravel
összegubancol -» to snarl
összegubancol -» to tangle
összegubancolódig -» to kink
összegubancolódik -» to knot
összegubancolódik -» to mat
összegubancolódik -» to tangle
összegubancolódott -» tangled
összegubancolódott fonalhulladék -» hards
összegyúr -» to mush together
összegyűjt -» to aggregate
összegyűjt -» to assemble
összegyűjt -» to collect
összegyűjt -» to collect together
összegyűjt -» to congregate
összegyűjt -» to converge
összegyűjt -» to garner
összegyűjt -» to garner in
összegyűjt -» to garner up
összegyűjt -» to gather
összegyűjt -» to gather together
összegyűjt -» to hive
összegyűjt -» to mass
összegyűjt -» to muster
összegyűjt -» to muster up
összegyűjt -» to pack
összegyűjt -» to pile up
összegyűjt -» to pool
összegyűjt -» to raise
összegyűjt -» to rake up
összegyűjt -» to rally
összegyűjt -» to round up
összegyűjtés -» agglomeration
összegyűjtő -» agglomerative
összegyűjtő -» compiler
összegyűjtött -» collected
összegyűjtött adomány -» offertory
összegyűl -» to mass
összegyülekezik -» to congregate
összegyűlik -» to accumulate
összegyűlik -» to aggregate
összegyűlik -» to assemble
összegyűlik -» to assemble together
összegyűlik -» to cluster
összegyűlik -» to collect
összegyűlik -» to collect together
összegyűlik -» to come together
összegyűlik -» to flock together
összegyűlik -» to gather together
összegyűlik -» to pile up
összegyűlik -» to rally
összegyűr -» to crease
összegyűr -» to crinkle
összegyűr -» to crumple
összegyűr -» to pucker
összegyűr -» to rumple
összegyűr -» to shrivel
összegyűrés -» crumpling
összegyűrődés -» crumpling
összegyűrődik -» to crease
összegyűrődik -» to crinkle
összegyűrődik -» to crumple
összegyűrődik -» to crush
összegyűrődik -» to pucker
összegyűrődik -» to shrivel
összegyűrt -» creased
összegzés -» recapitulation
összegzés -» résumé
összegzés -» summation
összegzésül -» when all comes to all
összegződés -» additivity
összehajlás -» convergence
összehajlik -» to converge
összehajlik -» to fold
összehajlít -» to bend double
összehajló -» connivent
összehajló -» synclinal
összehajt -» to double
összehajt -» to double up
összehajt -» to fold
összehajt -» to furl
összehajt -» to roll up
összehajt -» to shut, shut
összehajt (esernyőt) -» to put down
összehajtható -» collapsible
összehajtogat -» to fold up
összehajtott palacsinta -» turnover
összehalmoz -» to agglomerate
összehalmoz -» to conglomerate
összehalmoz -» to huddle things
összehalmoz -» to huddle things together
összehalmoz -» to huddle things up
összehalmoz -» to lump
összehalmoz -» to mass
összehalmozó -» agglomerative
összehalmozódik -» to agglomerate
összehalmozódik -» to conglomerate
összehalmozódó -» agglomerative
összehalmozott -» conglomerate
összehangol -» to harmonize
összehangol -» to match
összehangol -» to unite
összehangolás -» phasing
összehangzás -» assonance
összehangzás -» tune
összehangzó -» harmonious
összehány -» to huddle things
összehány -» to huddle things together
összehány -» to huddle things up
összehány -» to lumber
összehasonlít -» to collate
összehasonlít -» to compare
összehasonlít -» to contrast
összehasonlít -» to liken
összehasonlít -» to match
összehasonlít vmit vmivel -» to set sg against sg
összehasonlítás -» comparison
összehasonlítás végett -» for comparison
összehasonlíthatatlan -» incomparable
összehasonlíthatatlan -» matchless
összehasonlíthatatlan -» unparalleled
összehasonlíthatatlanul -» out and away
összehasonlíthatatlanul a legjobb -» much the best
összehasonlíthatóság -» comparability
összehasonlító -» comparative
összehasonlító néprajz -» ethnology
összehasonlító vízszint -» datum level
összehasonlítva -» as compared to
összehasonlítva -» as compared with
összehasonlítva -» compared to
összehasonlítva -» compared with
összehasonlítva vmivel -» compared to sg
összehaverkodik vkivel -» to pal up with sy
összeházasít -» to match
összeházasít -» to mate
összeházasít -» to unite
összeházasít -» to wed
összeházasít -» to yoke
összeházasodik -» to be made one
összeházasodik -» to become one
összeházasodik -» to pair off
összeházasodik -» to wed
összehegedés -» union
összehív -» to congregate
összehív -» to convene
összehív -» to convoke
összehív -» to summon
összehívás -» calling
összehívás -» getting together
összehord -» to agglomerate
összehord -» to hoard
összehord -» to hoard up
összehord -» to huddle things
összehord -» to huddle things together
összehord -» to huddle things up
összehord -» to lump
összehord -» to mass
összehordó munkás -» collator
összehordott -» agglomerate
összehoz vkit vkivel -» to put sy in touch with sy
összehozás -» dovetailing
összehurkol -» to loop
összehúz -» to close up
összehúz -» to constrict
összehúz -» to contract
összehúz -» to draw across
összehúz -» to gather
összehúz -» to knit, knit
összehúz -» to knit
összehúz -» to pucker
összehúz -» to pull together
összehúz -» to purse
összehúzás -» constriction
összehúzás -» contraction
összehúzás -» puckering
összehúzás -» retraction
összehúzó -» constrictive
összehúzó -» constrictor
összehúzó izom -» constrictor
összehúzódás -» constriction
összehúzódás -» contraction
összehúzódás -» retraction
összehúzódás -» shrink
összehúzódás -» traction
összehúzódik -» to contract
összehúzódik -» to huddle oneself up
összehúzódik -» to huddle together
összehúzódik -» to huddle up
összehúzódik -» to knit, knit
összehúzódik -» to knit
összehúzódik -» to scrunch
összehúzódott -» contracted
összehúzott -» contracted
összehúzott -» drawn
összehúzott függönnyel -» with drawn curtains
összehúzza a függönyöket -» to draw the curtains
összehúzza a szemöldökét -» to bend one's brows
összehúzza a szemöldökét -» to knit one's brows
összehúzza magát -» to huddle oneself up
összehúzza magát -» to huddle up
összehúzza magát -» to hunch
összehúzza magát -» to pull up
összehúzza szemöldökét -» to pucker one's brows
összeilleszkedik -» to abut
összeilleszkedik -» to dovetail
összeilleszt -» to abut
összeilleszt -» to fit
összeilleszt -» to fit in
összeilleszt -» to join
összeilleszt -» to join up
összeilleszt -» to joint
összeilleszt -» to match
összeilleszt -» to mortice
összeilleszt -» to mortise
összeilleszt -» to patch
összeilleszt -» to piece together
összeilleszt -» to seam
összeilleszt -» to splice
összeilleszt (gerendát) -» to notch
összeillesztés -» articulation
összeillesztés -» joint
összeillesztés -» junction
összeillesztés -» nesting
összeillesztés -» setting
összeillesztés -» splice
összeillesztés -» union
összeillesztés helyét jelző jel -» line-up mark
összeillesztési hely -» joint
összeilleszti a részeket -» to fit parts
összeilleszti a részeket -» to fit parts together
összeillik -» to consort with
összeillik -» to dovetail
összeillik -» to fit
összeillik -» to fit together
összeillik -» to match
összeillik -» to tally
összeillik -» to tone in with
összeillik vmivel -» to be all of a piece with sg
összeillő -» assorted
összeillő öltözék -» matched outfit
összeillő színek -» colours to match
összeírás -» census
összeírás -» draft
összeismerkedik vkivel -» to pick up
összeismerkedik vkivel -» to pick up with sy
összeismertet vkit vkivel -» to put sy in touch with sy
összejár -» to mix
összejár vkivel -» to socialize with sy
összejátszás -» conjunction
összejátszás -» connivance
összejátszik vkivel -» to be in cahoots with sy
összejátszik vkivel -» to connive
összejátszik vkivel -» to play booty
összejátszik vkivel -» to play up with sy
összejön -» to congregate
összejövés -» getting together
összejövetel -» assembly
összejövetel -» bash
összejövetel -» bee
összejövetel -» clubbing
összejövetel -» function
összejövetel -» gathering
összejövetel -» reunion
összejövetel -» rout
összejövetel -» salon
összejövetel -» sitting
összejövetel -» turnout
összejövetelen részt vesz -» to attend a meeting
összejövetelt tart -» to pow-wow
összekap -» to set to
összekap vkivel -» have a rumpus with sy
összekapar -» to scrape together
összekapar -» to scrape up
összekapar -» to scratch together
összekapar -» to scratch up
összekapás -» set-to
összekapcsol -» to abut
összekapcsol -» to associate
összekapcsol -» to bracket
összekapcsol -» to clamp
összekapcsol -» to clasp
összekapcsol -» to clip
összekapcsol -» to combine
összekapcsol -» to conjugate
összekapcsol -» to couple
összekapcsol -» to cramp
összekapcsol -» to interconnect
összekapcsol -» to interlock
összekapcsol -» to join
összekapcsol -» to joint
összekapcsol -» to link
összekapcsol -» to mediate
összekapcsol -» to refer
összekapcsol -» to relate
összekapcsol -» to splice
összekapcsol -» to staple
összekapcsol -» to unite
összekapcsol (űrhajókat) -» to dock
összekapcsol vkit vkivel -» to put sy through to sy
összekapcsolás -» copulative
összekapcsolás -» coupling
összekapcsolás -» dovetailing
összekapcsolás -» interlocking
összekapcsolás -» junction
összekapcsolás helyét jelző jel -» line-up mark
összekapcsolódás -» engagement
összekapcsolódás -» interconnection
összekapcsolódik -» to abut
összekapcsolódik -» to hitch
összekapcsolódik -» to interlock
összekapcsolódik -» to join
összekapcsolódik (űrhajók) -» to dock
összekapcsolódnak (fogaskerekek) -» to engage
összekapcsolódott -» engaged
összekapcsolt -» conjugate
összekapcsolt -» interconnected
összekapcsolt ellenőrző készülékek -» interconnected controls
összekapcsolt két párhuzamos állású csónak -» catamaran
összekapja magát -» to pull one's finger out
összekapkodott -» scratchy
összekavar vmit -» to make a hash of sg
összeken -» to smudge
összeken -» to splotch
összekent -» splodgy
összekever -» to addle
összekever -» to admix
összekever -» to ball up
összekever -» to compound
összekever -» to confound
összekever -» to confuse
összekever -» to incorporate
összekever -» to jumble
összekever -» to jumble up
összekever -» to medley
összekever -» to mingle
összekever -» to mingle-mangle
összekever -» to mix
összekever -» to mix up
összekever -» to muddle up
összekever -» to muss
összekever -» to shuffle
összekever (korpát vízzel) -» to mash
összekeveredett -» medley
összekeveredik -» to commingle
összekeveredik -» to get confused
összekeveredik -» to jumble
összekeveredik -» to mingle
összekeverés -» fumbling
összekeverés -» incorporation
összekeverés -» mingle
összekeverés -» shuffling
összekevert -» jumbled
összekeverve spontán gyulladó -» hypergolic
összekoccan -» to miff
összekoccanás -» clashing
összekoccanás -» clash
összekoccanás -» miff
összekócol -» to elf
összekócol -» to rumple
összekócol -» to tousle
összeköltözik vkivel -» to shack up with sy
összeköltöznek -» to set up house together
összeköt -» to add
összeköt -» to aggregate
összeköt -» to ally
összeköt -» to articulate
összeköt -» to band
összeköt -» to bend, bent
összeköt -» to bind, bound
összeköt -» to brace
összeköt -» to combine
összeköt -» to conjugate
összeköt -» to frap
összeköt -» to interconnect
összeköt -» to join up
összeköt -» to joint
összeköt -» to knot
összeköt -» to link
összeköt -» to rack
összeköt -» to shackle
összeköt -» to yoke
összekötés -» interlock
összekötés -» splice
összekötés -» trussing
összekötő -» combiner
összekötő -» copulative
összekötő árok -» approach trench
összekötő árok -» communication trench
összekötő cső -» connector
összekötő heveder -» band
összekötő pánt -» band
összekötő rúd -» brace
összekötő szalagvas -» brace
összekötő szöveget mondó személy -» narrator
összekötő tiszt -» liaison officer
összekötő tiszt -» officer-courier
összekötő út -» by-pass
összekötő út -» through road
összekötő vonal -» tie line
összekötőkapocsként szolgál -» to mediate
összekötőszőnyeg -» throw rug
összekötött -» bound
összekötött -» copulate
összekötő-vonalkábel -» trunk cable
összekötöz -» to bundle
összekötöz -» to bundle up
összekötöz -» to rope
összekötöz -» to tie
összekötöz -» to tie up
összekötöz -» to truss
összekötöz -» to truss up
összeköttetés -» connection
összeköttetés -» hook-up
összeköttetés -» liaison
összeköttetés létesítése -» hook-up
összeköttetés megszakítása -» interception
összeköttetés megszűnése -» black-out
összeköttetésbe hoz vkit vkivel -» to put sy through to sy
összeköttetésben nem álló -» uncommunicating
összeköttetésben van -» to affiliate
összeköttetésben van vkivel -» to be in touch with sy
összeköttetése van vkinél -» have a pull with sy
összeköttetéseket vesz igénybe -» to pull strings
összeköttetést kap vkivel -» to get through to sy
összeköttetést létesít -» to put through a call
összeköttetést létrehoz -» to get sy through
összekulcsolja a kezét -» to clasp one's hands
összekuporgat -» to scrape together
összekuporgat -» to scrape up
összekuporgat -» to scratch together
összekuporgat -» to scratch up
összekuporodik -» to cuddle
összekuporodik -» to curl up
összekuporodik -» to double
összekuporodik -» to double up
összekuporodik -» to huddle oneself up
összekuporodik -» to huddle up
összekuporodva ül -» to sit hunched up
összekuszál -» to ensnarl
összekuszál -» to entangle
összekuszál -» to mess
összekuszál -» to muss
összekuszál -» to ravel
összekuszál -» to ruffle
összekuszál -» to shuffle
összekuszál -» to snarl
összekuszál -» to tangle
összekuszálás -» shuffling
összekuszálódik -» to become ensnarled
összekuszálódik -» to become ensnared
összekuszálódik -» to jumble
összekuszált -» jumbled
összekuszált -» ravelled
összeláncol -» to link
összeláncolás -» concatenation
összelapátol -» to scoop up
összelopkod -» to be on the scrounge
összemarkol -» to pick up
összemaszatol -» to make a mess of sg
összemaszatol -» to mess
összemaszatol -» to slubber
összemázol -» to splodge
összemegy -» to crush
összemegy -» to shrink, shrank, shrunk
összemelegszik -» to warm up
összemelegszik vkivel -» to get off with sy
összemelegszik vkivel -» to warm to sy
összemenés -» shrink
összemenés -» shrinkage
összement -» shrunken
összemér -» to match
összemérhető -» commensurable
összemérhető -» commensurate
összemérhető vmivel -» commensurable to sg
összemérhető vmivel -» commensurable with sg
összemérhető vmivel -» commensurate with sg
összeméri az eszét vki máséval -» have the battle of wits
összeméri erejét vkivel -» to try a fall with sy
összemocskol -» to muck
összemorzsol -» to crush
összemorzsolás -» crush
összemosódik -» to merge into one another
összemosódik -» to run into one another
összeműködnek -» to register
összenő -» to accrete
összenő -» to coalesce
összenyálaz -» to slobber
összenyom -» to batter
összenyom -» to compress
összenyom -» to crush
összenyom -» to crush up
összenyom -» to press
összenyom -» to squash
összenyom -» to squeeze
összenyomás -» compression
összenyomás -» crush
összenyomás -» squeeze
összenyomható -» compressible
összenyomhatóság -» compressibility
összenyomódik -» to crush
összenyomott -» reduced
összeolvad -» to fuse
összeolvad -» to fuze
összeolvad -» to incorporate
összeolvadás -» fusion
összeolvasás -» collation
összeolvaszt -» to flux
összeolvaszt -» to fuse
összeolvaszt -» to fuze
összeomlás -» bankruptcy
összeomlás -» cataclysm
összeomlás -» collapse
összeomlás -» crash
összeomlás -» débâcle
összeomlás -» debacle
összeomlás -» mouldering
összeomlás -» rot
összeomlás -» ruin
összeomlás -» smash
összeomlás -» wreckage
összeomlik -» to break down
összeomlik -» to collapse
összeomlik -» to crack up
összeomlik -» to crash
összeomlik -» to crash down
összeomlik -» to fall to the ground
összeomlik -» to fold up
összeölt -» to baste
összepacáz -» to splodge
összepacáz -» to splotch
összepakol -» to pack
összepakol -» to pack up
összepaktálás -» cross
összepárosítás -» coupling
összepasszít -» to match
összepasszol -» to click
összepasszol -» to match
összepiszkít -» to slubber
összepofoz -» to throw together
összeprésel -» to agglomerate
összeprésel -» to ball
összeprésel -» to compress
összeprésel -» to crush
összeprésel -» to extrude
összeprésel -» to huddle together
összeprésel -» to squash
összepréselődik -» to agglomerate
összepréselődik -» to ball
összepréselődik -» to close up
összepréselődik -» to huddle together
összepréselődik -» to squash
összepréselve -» chock-a-block
összepréselve -» chockablock
összeragad -» to ball
összeragad -» to stick together
összeragadás -» agglomeration
összeragaszt -» to cement
összeragaszt -» to glue together
összeragaszt -» to splice
összeragaszt -» to stick together
összeragasztás -» splice
összeragasztott -» agglomerate
összerágott papírgalacsin -» spitball
összerak -» to agglomerate
összerak -» to assemble
összerak -» to join together
összerak -» to patch
összerak -» to piece out
összerak -» to piece together
összerak -» to refit
összerakható csónak -» collapsible
összerakható gumicsónak -» collapsible
összerakja vminek a darabjait -» to patch the fragments of sg
összerakja vminek a töredékeit -» to patch the fragments of sg
összeráncol -» to pucker
összeráncol -» to purse
összeráncol -» to rumple
összeráncolja szemöldökét -» to lour
összeráncolja szemöldökét -» to pucker one's brows
összeráncolódik -» to pucker
összeráncolt -» puckered
összeráncosodás -» shrivelling
összeráncosodik -» to shrivel up
összeráz -» to jog
összeráz -» to rack
összeráz -» to shake down
összeráz -» to shake together
összerázás -» jigging
összerázódás -» shakedown
összerázódik -» to shake together
összerázódik -» to shake up
összerezzen -» to give a start
összerezzen -» to start
összerezzenés -» start
összerezzenés -» starting
összerogy -» to come down
összeroncsol -» to wreck
összeroppan -» to crack up
összeroppan -» to crash
összeroppanás -» implosion
összeroppant -» to crack sy up
összeroppant -» to crunch
összeroskad -» to buckle up
összeroskad -» to founder
összeroskad -» to sink in
összeroskad -» to succumb
összeröffennek -» to stick heads together
összérték -» total value
összerúg vkivel -» have a rumpus with sy
összerúgja a patkót vkivel -» have a rumpus with sy
összes -» aggregate
összes -» all
összes -» complete
összes -» total
összes bomba egyidejű kioldása -» salvo bombing
összes költségek levonása után -» all charges borne
összes közvetlen költség -» total direct cost
összes ütések (kártyában) -» vole
összesarkal -» to mitre
összesen -» all
összesen -» all in all
összesen -» in the aggregate
összesen -» together
összesen egy -» single
összesen harminc fő -» thirty men in all
összesen kitesz -» to foot up
összesepert hulladék -» sweepings
összesepert szemét -» sweepings
összesereglés -» trooping
összesereglik -» to congregate
összesereglik -» to flock
összesereglik -» to flock together
összesereglik -» to rout
összesik -» to curl up
összesít -» to totalize
összesítő -» cumulative
összesítve -» all in one
összesküvő -» conspirator
összesküvő módon -» conspiratorially
összesodor -» to furl
összesodor -» to interwind, interwound
összesodor -» to splice
összesodor -» to twine
összesöpört hulladék -» sweep
összesöpört hulladék -» sweepings
összesöpört szemét -» sweepings
összesség -» complex
összesség -» totality
összességében -» on the whole
összesül -» to sinter
összesül -» to stick together
összesülés -» agglomeration
összesülés -» clinkering
összesülő szén -» caking coal
összesült -» agglomerate
összesült anyag -» clinker
összesűrít -» to condense
összesűrít -» to densify
összesűrűsödik -» to condense
összesüt -» to sinter
összeszabdal -» to gash
összeszalad vkivel -» to bump into sy
összeszalad vkivel -» to run across sy
összeszárad -» to shrivel up
összeszárad -» to shrivel
összeszáradás -» shrivelling
összeszarja magát -» to crap one's pants
összeszarja magát -» to crap oneself
összeszarja magát -» to shit blue
összeszarja magát -» to shit green
összeszarja magát -» to shit one's pants
összeszarja magát -» to shit one's trousers
összeszarja magát -» to shit oneself
összeszarja magát igyekezetében -» to shit oneself to do sg
összeszarja magát igyekezetében -» to shit oneself trying to do sg
összeszed -» to collect
összeszed -» to gather
összeszed -» to muster
összeszed -» to muster up
összeszed -» to pack
összeszed -» to pick up
összeszed -» to rake up
összeszed -» to rally
összeszed -» to summon
összeszed vmit -» to gather up sg
összeszedés -» getting together
összeszedés -» pick-up
összeszedett -» collected
összeszedi a bátorságát -» to gather confidence
összeszedi a bátorságát -» to muster one's courage
összeszedi a bátorságát -» to muster up one's courage
összeszedi a gondolatait -» to compose one's thoughts
összeszedi az eszét -» to collect one's wits
összeszedi bátorságát -» to man oneself
összeszedi erejét -» to man oneself
összeszedi magát -» to brace oneself up
összeszedi magát -» to buck up
összeszedi magát -» to collect oneself
összeszedi magát -» to compose oneself
összeszedi magát -» to gather oneself together
összeszedi magát -» to get well
összeszedi magát -» to gird up one's loins
összeszedi magát -» to nerve oneself
összeszedi magát -» to pick oneself up
összeszedi magát -» to pick up
összeszedi magát -» to play the man
összeszedi magát -» to pull oneself together
összeszedi magát -» to pull up one's socks
összeszedi magát -» to recover oneself
összeszedi magát -» to recuperate
összeszedi magát -» to rouse oneself
összeszedi magát -» to steel one's heart
összeszedi magát -» to steel oneself
összeszedi magát vmi megtételére -» to brace oneself up to do sg
összeszedi magát vmi megtételére -» to brace up to do sg
összeszedi minden erejét -» to pull out sg big
összeszedi minden erejét -» to pull up one's socks
összeszegel -» to clench
összeszegel -» to clinch
összeszerel -» to erect
összeszerel -» to rig
összeszerel -» to rig up
összeszerelés -» assemblage
összeszerelés -» assembly
összeszerelés -» erection
összeszereli a részeket -» to fit parts
összeszereli a részeket -» to fit parts together
összeszid -» to carpet
összeszid -» to scold
összeszid -» to take up
összeszid -» to tick off
összeszid -» to vituperate
összeszid vkit -» to give sy beans
összeszid vkit -» to take a piece out of sy
összeszíjaz -» to strap
összeszokás -» shakedown
összeszokik -» to shake down
összeszokik -» to shake together
összeszólalkozás -» rumpus
összeszólalkozik -» to row
összeszólalkoztak -» words passed between them
összeszorít -» to clamp
összeszorít -» to clench
összeszorít -» to constrict
összeszorít -» to cramp
összeszorít -» to crowd
összeszorítás -» compression
összeszorítás -» confinement
összeszorítás -» constriction
összeszorítás -» containment
összeszorítás érzete -» sensation of constriction
összeszorítja a fogát -» to set one's teeth
összeszorító -» constrictive
összeszorító érzés -» sensation of constriction
összeszorított ajkú -» tight-lipped
összeszorított fogakkal -» with set teeth
összeszorul -» to close up
összeszorul -» to crush up
összeszorul a szíve -» to feel a tug at one's heart-strings
összeszorulás -» constriction
összeszorulás -» strangulation
összeszövődik -» to interlace
összeszűkítés -» constriction
összeszűkül -» to grow narrow
összeszűkül -» to narrow
összeszűkülés -» constriction
összeszűkülés -» shrink
összeszűkülő középrész -» waist
összetákol -» to botch up
összetákol -» to cobble
összetákol -» to fabricate
összetákol -» to knock up
összetákol -» to knock together
összetákol -» to patch up
összetákol -» to slobber
összetákol -» to tinker up
összetákolt -» lashed-together
összetákolt -» makeshift
összetákolt -» quickie
összetákolt -» quicky
összetalálkozás -» conjunction
összetalálkozás -» encounter
összetalálkozás -» interference
összetalálkozás -» interfering
összetalálkozás -» juncture
összetalálkozik -» to encounter
összetalálkozik -» to knock against
összetalálkozik -» to run against
összetapad -» to ball
összetapad -» to cohere
összetapad -» to felt
összetapad -» to seize
összetapadás -» cohesion
összetapadó -» cohesive
összetapadt hajcsomó -» mat
összetart -» to converge
összetart -» to hold together
összetart -» to stay together
összetart -» to stick together
összetart vmit -» to keep sg together
összetartás -» cohesion
összetartás -» convergence
összetartás -» esprit de corps
összetartás -» solidarity
összetartás -» togetherness
összetartás szellemében cselekszik -» to show esprit
összetartási szög -» convergent angle
összetartó -» convergent
összetartó -» converging
összetartó kapocs -» linchpin
összetartó sor -» convergent series
összetartó sorozat -» convergent series
összetartozás -» togetherness
összetartozik -» to cohere
összetartozó -» coherent
összetartozó -» cohesive
összeteker -» to interwind, interwound
összeteker -» to twine
összetekercsel -» to scroll
összetekeredik -» to scroll
összetekergőzik -» to furl up
összetép -» to tear up
összeterel -» to corral
összeterel -» to drift
összeterel -» to herd
összeterel -» to pen
összeterel -» to round up
összeterelés -» round-up
összetesz -» to compound
összetétel -» composition
összetétel -» compound
összetétel -» consistence
összetétel -» consistency
összetétel -» constitution
összetétel -» content
összetétel -» synthesis
összetett -» complex
összetett -» composite
összetett -» compound
összetett -» multiple
összetett alany -» compound subject
összetett áramkör -» compound circuit
összetett címszó -» compound catchword
összetett felvétel -» composite shot
összetett lábbal ugrás -» standing jump
összetett levél -» compound leaf
összetett mondat -» complex sentence
összetett szám -» composite number
összetett szelvény -» compound
összetett szem -» compound eye
összetett szó -» compound
összetett szó -» compound word
összetett tört -» compound fractions
összetett volta vminek -» complexity
összetett vulkáni kúp -» composite cone
összetéveszt -» to confound
összetéveszt -» to confuse
összetéveszt -» to mistake, mistook, mistaken
összetéveszt -» to mix up
összetéveszt vmit vmivel -» to mistake sg for sg
összetéveszt vmivel -» to take for
összetévesztés -» confusion
összetold -» to piece together
összetoldoz -» to piece together
összetolható -» collapsible
összetolható -» telescopic
összetolódik -» to telescope
összetorkollás -» infall
összetömörít -» to aggregate
összetömörít -» to ball
összetömörül -» to ball
összetömörült -» conglomerate
összetöpörödés -» shrivelling
összetöpörödik -» to shrivel up
összetöpörödik -» to shrivel
összetöpörödik -» to wizen
összetör -» to break, broke, broken
összetör -» to break into shivers
összetör -» to crash
összetör -» to crush up
összetör -» to dash
összetör -» to hack
összetör -» to jog
összetör -» to shatter
összetör -» to shiver
összetör -» to smash
összetör -» to smash up
összetör vkit -» to break sy
összetörés -» smash
összetörés -» wrack
összetörés -» wreck
összetöri vki szívét -» to break sy's heart
összetörik -» to break into shivers
összetörik -» to crack up
összetörik -» to crash
összetörik -» to fracture
összetörik -» to shatter
összetörik -» to shiver
összetörik -» to smash
összetörik (jármű) -» to be wrecked
összetört -» shattered
összetörtség -» dead-beatness
összetűz -» to pin
összetűz -» to pin together
összetűz -» to staple
összetűz -» to tack
összetűz vkivel -» have a tiff with sy
összetűz vkivel -» to take on sy
összetűzés -» affray
összetűzés -» conflict
összetűzés -» fray
összetűzés -» smack-up
összetűzés -» tiff
összeugrott -» shrunken
összeül vkivel -» to go into a huddle with sy
összeülés -» getting together
összeüt -» to clash
összeüt -» to extemporize
összeüt -» to knock up
összeüt -» to knock together
összeüt -» to patch up
összeüt két tárgyat -» to strike two things together
összeüt vmit -» to crank sg out
összeüti a bokáját -» to click one's heel
összeüti a sarkantyúit -» to click one's heel
összeütközés -» bump
összeütközés -» clash
összeütközés -» clashing
összeütközés -» collision
összeütközés -» concourse
összeütközés -» conflict
összeütközés -» cope
összeütközés -» dash
összeütközés -» encounter
összeütközés -» hurtling
összeütközés -» interference
összeütközés -» interfering
összeütközésbe kerül -» to come to grips
összeütközésbe kerül vkivel -» to come up against sy
összeütközést okozó hajó -» boarder
összeütközik -» to bump
összeütközik -» to cannon
összeütközik -» to clash
összeütközik -» to collide
összeütközik -» to conflict
összeütközik -» to crash
összeütközik -» to crash into sg
összeütközik -» to foul
összeütközik -» to hurtle
összeütközik -» to impinge on
összeütközik -» to jostle
összeütközik -» to shock
összeütközik -» to smash
összeütközik vkivel -» to carom into sg
összeütközik vmivel -» to collide with sg
összeütközik vmivel -» to hurtle into sg
összeütődés -» clash
összeütődés -» clashing
összeütődés -» hit
összeütődés -» hurtling
összeütődik -» to knock together
összevág -» to hack
összevág -» to hitch
összevág (filmet) -» to edit
összevágás -» concision
összevagdal -» to hash up
összevágó -» continuity
összeválogat -» to match
összeválogat -» to pack
összevarr -» to stitch
összevarr -» to whip
összevásárló -» engrosser
összevásárol -» to engross
összevegyít -» to commingle
összevegyít -» to mingle
összevegyül -» to commingle
összevegyül -» to mingle
összever -» to knock about
összever vkit -» to bash sy about
összever vkit -» to beat up
összever vkit -» to beat sy all ends up
összever vkit -» to commit a mayhem on sy
összever vkit -» to knock sy's head off
összeverekedik -» to set to
összeverekszik -» to come to grips
összeverekszik -» have a set-to
összeveri a bokáját -» to click one's heel
összeverődik -» to band
összeverődik -» to band together
összeverődik -» to bunch
összeverődik -» to knock together
összeverődnek -» to pack
összevész -» to fall foul of
összevész vkivel -» have a tiff with sy
összevész vkivel -» to pick a quarrel with sy
összeveszés -» breach
összeveszés -» row
összeveszés -» set-to
összeveszés két barát között -» break between two friends
összeveszik vkivel -» to fall out with sy
összeveszik vkivel -» to get across sy
összeveszít két embert -» to set two people at variance
összeveszíti az embereket -» to set people by the ears
összevet -» to confront
összevet -» to contrast
összevetés -» collation
összevetés -» comparison
összevetés -» cross-checks
összevetés -» cross-checks on information
össze-vissza -» at large
összevissza -» criss-cross
összevissza -» helter-skelter
összevissza -» higgledy-piggledy
összevissza -» hugger-mugger
össze-vissza -» indiscriminate
összevissza -» pell-mell
összevissza -» promiscuous
összevissza -» topsy-turvy
összevissza beszéd -» gibberish
összevissza beszéd -» havers
összevissza beszél -» to gibber
összevissza beszél -» to haver
összevissza beszél -» he talks bilge
összevissza beszél -» to piffle
összevissza beszél -» to splutter
összevissza beszél -» to talk through one's hat
összevissza beszélő -» rambler
összevissza dobál -» to toss about
összevissza dobál -» to tumble
összevissza dobálva -» all over the shop
összevissza dumál -» to talk through one's hat
összevissza elmotyog -» to mumble-jumble
összevissza fecseg -» to blather
összevissza fecseg -» to blether
összevissza fecseg -» to maunder
összevissza forgat vmit -» to turn sg over and over
összevissza fürkész -» to scour about
összevissza hányva -» all over the shop
összevissza hosszúság -» random lengths
összevissza kutat -» to scour about
összevissza kutat vmi után -» to scrounge around for sg
összevissza nő -» to straggle
összevissza rohangál -» to tear about
összevissza szurkál vkit -» to run sy through
összevissza turkál -» to fumble
összevisszaság -» clutter
összevisszaság -» confusion
összevisszaság -» criss-cross
összevisszaság -» disarray
összevisszaság -» hodge-podge
összevisszaság -» hodgepodge
összevisszaság -» hotchpotch
összevisszaság -» huddle
összevisszaság -» jumble
összevisszaság -» mess
összevisszaság -» muss
összevisszaság -» pell-mell
összevisszaság -» promiscuity
összevisszaság -» shambles
összevisszaság -» tangle
összevisszaság -» upturn
összevon -» to close up
összevon -» to contract
összevon -» to rally
összevonás -» contraction
összevonja a szemöldökét -» to knit the brows
összevonja szemöldökét -» to lour
összevonja szemöldökét -» to scowl
összevont -» contracted
összevont szemöldök -» knitted eyebrows
összezabál -» to gorge
összezagyvál -» to huddle things
összezagyvál -» to huddle things together
összezagyvál -» to huddle things up
összezagyvál -» to jumble
összezagyvál -» to jumble up
összezagyvál -» to mingle-mangle
összezagyvál -» to muddle up
összezagyvál -» to muss
összezagyvált -» jumbled
összezár -» to corral
összezár -» to furl
összezavar -» to addle
összezavar -» to baffle
összezavar -» to ball up
összezavar -» to befuddle
összezavar -» to confound
összezavar -» to confuse
összezavar -» to darken
összezavar -» to disarray
összezavar -» to disorder
összezavar -» to elf
összezavar -» to embroil
összezavar -» to ensnarl
összezavar -» to entangle
összezavar -» to mess up
összezavar -» to mix up
összezavar -» to muck
összezavar -» to muddle up
összezavar -» to mull
összezavar -» to muss
összezavar -» to obfuscate
összezavar -» to perturb
összezavar -» to scramble
összezavar -» to shuffle
összezavar -» to snarl
összezavar -» to tangle
összezavar -» to unsettle
összezavar vmit -» to make a muddle of sg
összezavarás -» obfuscation
összezavarás -» shuffling
összezavarodik -» to get balled up
összezavarodik -» to get confused
összezavarodik -» to get flurried
összezavarodik -» to get muddled up
összezavarodik -» to go haywire
összezavarodott -» to be gimped up
összezavart -» baffled
összezavart -» mixed
összezavart -» perplexing
összezilált -» deranged
összezördül -» to jar
összezördül -» to miff
összezördül -» to squabble
összezördül vkivel -» have a tiff with sy
összezördülés -» jar
összezördülés -» miff
összezördülés -» tiff
összezörrenés -» jar
összezötyköl -» to jog
összezsúfol -» to box up
összezsúfol -» to crowd
összezsúfol -» to huddle things
összezsúfol -» to huddle things together
összezsúfol -» to huddle things up
összezsúfol -» to huddle together
összezsúfol vmit -» to huddle sg up
összezsúfol vmit -» to huddle together sg
összezsúfolódik -» to close up
összezsúfolódik -» to huddle together
összezsúfolt -» serried
összezsugorít -» to shrink, shrank, shrunk
összezsugorít -» to shrivel
összezsugorít -» to wizen
összezsugorodás -» crumpling
összezsugorodás -» shrink
összezsugorodás -» shrinkage
összezsugorodás -» shrivelling
összezsugorodik -» to frizzle up
összezsugorodik -» to shrink, shrank, shrunk
összezsugorodik -» to shrivel up
összezsugorodik -» to shrivel
összezsugorodik -» to wizen
összezsugorodott -» contracted
összezsugorodott -» shrunken
összezsugorodott -» weazened
összezsugorodott -» wizen
összezsugorodott -» wizened
összezúz -» to batter
összezúz -» to bray
összezúz -» to bruise
összezúz -» to contuse
összezúz -» to crash
összezúz -» to crush
összezúz -» to crush up
összezúz -» to jam
összezúz -» to mash
összezúz -» to shatter
összezúz -» to smash
összezúzás -» stamping
összezúzódás -» smash
összezúzódik -» to bruise
összezúzódik -» to crack up
összezúzódik -» to smash
összezúzott -» shattered
összfegyvernemi -» interservice
összhang -» accord
összhang -» amicability
összhang -» chime
összhang -» concert
összhang -» concord
összhang -» concordance
összhang -» conformity
összhang -» consonance
összhang -» consonancy
összhang -» correspondence
összhang -» rapport
összhang -» union
összhang -» unison
összhang hiánya -» incongruence
összhang hiánya -» incongruity
összhangba hoz -» to co-ordinate
összhangba hoz -» to square
összhangba hoz -» to tune
összhangban -» tunefully
összhangban áll -» to agree
összhangban álló -» concordant
összhangban levő -» consonant
összhangban nem álló -» incongruous
összhangban van -» to accord
összhangban van -» to chime in with
összhangban van -» to chime together
összhangban van -» to hang together
összhangban van -» to harmonize
összhangban van -» to square
összhangban van vmivel -» to be all of a piece with sg
összhangban van vmivel -» to be in keeping with sg
összhangban van vmivel -» to be in tune with sg
összhangban van vmivel -» to correspond with sg
összhangban van vmivel -» to fit in with sg
összhangban vmivel -» in accord with sg
összhangban vmivel -» in consonance with sg
összhangban vmivel -» in line with sg
összhangtalanság -» maladjustment
összhangzatos -» consonant
összhangzó -» harmonious
összhatás -» effect
összhatás -» general effect
összhatás -» general impression
összhatás -» total effect
összjáték -» interplay
összjáték -» teamwork
összkép -» image
összkomfortos -» with all modern conveniences
ősszláv -» palaeoslavonic
összmázolt -» splodgy
összmunka -» teamwork
összpontosít -» to center
összpontosít -» to centre
összpontosít -» to focus
összpontosítás -» concentration
összpontosított -» lumped
összpontosított támadás -» converging attack
összpontosított terhelés -» single load
összpontosul -» to come down
összpontosul -» to focus
összpontosul vmire -» to be centred upon sg
összsúly -» gross, gross
összteher -» gross load
össztermelés -» gross output
össztét -» pool
össztőke -» total capital
össztűz -» class firing
ősszüleink -» our first parents
őstalajtan -» palaeopedology
őstehetség-kutató -» talent scout
ősteknőc -» glyptodon
őstípus -» archetype
őstípusi -» archetypal
ősvadonban jól tájékozódni tudó ember -» bushman, bushmen
ösvény -» byway
ösvény -» footpath
ösvény -» pad
ösvény -» path
ösvény -» pathway
ösvény -» track
ösvény -» trail
ősz -» autumn
ősz -» fall
ősz -» grizzled
ősz -» hoar
ősz -» hoary
ősz -» white
őszbe csavarodik -» he is going white
őszentsége -» his holiness
őszes -» grizzled
őszi kikerics -» upstart
őszibarack -» peach
őszinte -» aboveboard
őszinte -» candid
őszinte -» devout
őszinte -» disarming
őszinte -» downright
őszinte -» expansive
őszinte -» forthright
őszinte -» frank
őszinte -» free-spoken
őszinte -» genuine
őszinte -» heartfelt
őszinte -» hearty
őszinte -» honest
őszinte -» ingenuous
őszinte -» liberal
őszinte -» outright
őszinte -» outspoken
őszinte -» plain
őszinte -» point-blank
őszinte -» round
őszinte -» simple-hearted
őszinte -» sincere
őszinte -» single
őszinte -» solid
őszinte -» straight
őszinte -» straightforward
őszinte -» transparent
őszinte -» true
őszinte -» truthful
őszinte -» undisguised
őszinte -» up front
őszinte -» upfront
őszinte -» wholehearted
őszinte buzgalom -» wholeheartedness
őszinte buzgalommal -» wholeheartedly
őszinte buzgalomról tanúskodó -» wholehearted
őszinte híve -» yours sincerely
őszinte lélek -» single heart
őszinte lelkesedés -» wholehearted enthusiasm
őszinte lesz -» to become expansive
őszinte megbánás -» true repentance
őszinte sajnálat -» sincere regret
őszinte sajnálkozás -» sincere regret
őszinte szív -» single heart
őszinte szívélyesség -» wholeheartedness
őszinte természet -» expansiveness
őszinte tisztelettel -» yours sincerely
őszinte vidámság -» conviviality
őszintén -» aboveboard
őszintén -» candidly
őszintén -» downright
őszintén -» forthright
őszintén -» forthrightly
őszintén -» genuinely
őszintén -» liberally
őszintén -» outright
őszintén -» plainly
őszintén -» sincerely
őszintén -» straight
őszintén -» true
őszintén -» truly
őszintén -» truthfully
őszintén beszél -» to speak bluntly
őszintén beszél -» to talk broadly
őszintén beszél vkivel -» to talk with sy heart to heart
őszintén bevall -» to make a clean breast of sg
őszintén bevallja bűnét -» to make a frank confession of one's guilt
őszintén gondol vmit -» to talk turkey
őszintén nyilatkozik -» to take one's hair down
őszintén szólva -» to be quite frank
őszintén szólva -» to put in bluntly
őszintén szólva -» to put it bluntly
őszinteség -» bluntness
őszinteség -» candor
őszinteség -» candour
őszinteség -» forthrightness
őszinteség -» frankness
őszinteség -» genuineness
őszinteség -» naiveté
őszinteség -» naivety
őszinteség -» sincerity
őszinteség -» sincereness
őszinteség -» straightness
őszinteség -» straightforwardness
őszinteség hiánya -» disingenuousness
őszintétlen -» disingenuous
őszintétlenség -» disingenuousness
ösztöke -» goad
ösztöke -» prick
ösztöke -» prod
ösztökél -» to bustle
ösztökél -» to edge on
ösztökél -» to egg on
ösztökél -» to foment
ösztökél -» to goad
ösztökél -» to impel
ösztökél -» to jack up
ösztökél -» to prod
ösztökél -» to punch
ösztökél -» to spur
ösztökél -» to stimulate
ösztökél vkit -» to give sy a prod
ösztökél vkit vmire -» to egg sy on to do sg
ösztökél vkit vmire -» to egg sy to do sg
ösztökél vmire -» to goad on sg
ösztökélés -» prompting
ösztökélés -» spur
ösztökélés -» stimulation
ösztökélő -» impulsive
ösztön -» hunch
ösztön -» instinct
ösztöndíj -» fellowship
ösztöndíj -» fellowship prize
ösztöndíj -» scholarship
ösztöndíj -» scholarship prize
ösztöndíjas -» scholar
ösztönember -» caveman, cavemen
ösztönember -» caveman
ösztönös -» instinctive
ösztönös cselekvés -» naturalism
ösztönös megérzés -» insight
ösztönös megérzés -» intuition
ösztönösen -» impulsively
ösztönösen -» instinctively
ösztönösen -» intuitively
ösztönösen cselekszik -» to be impulsive in one's actions
ösztönösen megérez -» to intuit
ösztönösen megért -» to intuit
ösztönöz -» to actuate
ösztönöz -» to drive, drove, driven
ösztönöz -» to goad
ösztönöz -» to incite
ösztönöz -» to inspire
ösztönöz -» to nettle
ösztönöz -» to prod
ösztönöz -» to put on
ösztönöz -» to touch up
ösztönöz -» to urge
ösztönöz vkit vmire -» to egg sy on to do sg
ösztönöz vkit vmire -» to egg sy to do sg
ösztönözhető -» impulsive
ösztönzés -» fillip
ösztönzés -» fomentation
ösztönzés -» impetus
ösztönzés -» impulse
ösztönzés -» incentive
ösztönzés -» incitement
ösztönzés -» spur
ösztönzés -» stimulation
ösztönzés -» stimulus, stimuli
ösztönző -» actuating
ösztönző -» impulsive
ösztönző -» incentive
ösztönző -» inciting
ösztönző -» stimulating
ösztönző -» stimulus, stimuli
ösztövér -» gaunt
ösztövér -» haggard
ösztövér -» lean
ösztövér -» skinny
őszül -» to get grey
őszül -» he is going white
őszülni kezd -» he is going white
őszülő -» grizzled
őszülő fekete haj -» pepper-and-salt hair
öszvér -» mule
öszvéren -» on a mule
öszvérhajcsár -» skinner
öszvérháton -» on a mule
öt -» five
őt -» it
öt a másodikon -» five to the power two
öt a négyzeten -» five to the power two
öt dollár a veszteségem -» I am five dollars to the bad
öt dollárba kerül -» it costs five dollars
öt dollárral vagyok adós -» I am five dollars to the bad
öt egymás utáni nap -» five days running
öt egymás utáni napon -» five days running
öt érzékszerv -» five wits
öt és fél -» five and half
öt évet kap -» to get five years
öt fontot tesz egy lóra -» to lay five pounds on a horse
öt fonttal megfogad egy lovat -» to lay five pounds on a horse
öt fonttal több a kelleténél -» five pounds too much
öt hüvelyk átmérőjű cserép -» pot measuring five inches over
öt hüvelyk átmérőjű edény -» pot measuring five inches over
öt hüvelyk átmérőjű fazék -» pot measuring five inches over
öt kiadás jelent meg -» the book ran into five edition
őt kivéve mind -» all but he
őt mindig milady-nek szólítják -» she always gets milady
öt nap egyfolytában -» five days running
öt nap egymás után -» five days running
ötágú csillag -» pentangle
ötágú csillag -» pentagram
ötcentes -» nickel
ötdolláros -» fiver
ötfontos -» five-pounder
ötfontos -» fiver
ötkor ment el onnan -» he left there at five
ötlábas jambus -» heroic verse
ötlábú vers -» pentameter
ötlet -» brainchild
ötlet -» conceit
ötlet -» gimmick
ötlet -» idea
ötlet -» slant
ötlet -» wrinkle
ötletek rohama -» brainstorming
ötletekben gazdag ember -» man of ideas
ötleteket forgat az agyában -» to brainstorm
ötletes -» ingenious
ötletes -» nimble
ötletes -» shifty
ötletes -» smart
ötletes bemondás -» a flash of wit
ötletes bemondás -» flash of wit
ötletes ember -» man of ideas
ötletet ad -» to put on
ötletroham -» brainstorm
ötletroham -» brainstorming
ötletszerű -» desultory
ötletszerűen -» desultorily
ötletszerűen olvas -» to be a desultory reader
ötödik -» fifth
ötödikén -» on fifth
ötödikén vagy akörül -» on or about fifth
ötös -» quintet
ötös -» quintette
ötös bankjegy -» fiver
ötös csoport -» quintuplet
ötös ikrek -» quintuplets
ötös osztályzat -» first
ötös vonal -» goal area
ötöst kap -» to get a first
öt-öt -» five all
öt-ötre állunk -» we are five all
ötszáz font a heti forgalma -» to turn over five hundred pounds a week
ötszögű -» pentangular
ötszörös -» quintuplicate
ötszörös -» quintuple
ötszöröse vminek -» quintuplicate
ötszöröse vminek -» quintuple
ötszöröz -» to quintuple
ötszörözés -» quintuplication
ötszörte nagyobb mennyiség -» quintuple
ötüléses kerékpár -» quintuplet
ötven -» fifty
ötven felé jár -» to be rising fifty
ötvenedik -» fiftieth
ötvenen túl -» on the thither side of fifty
ötvözet -» alloy
ötvözet alapanyaga -» base metal
ötvözet fő alkatrésze -» base metal
ötvözött acél -» compound steel
öv -» belt
öv -» girdle
öv -» zone
övcsat -» beltbuckle
övcsat -» buckle
övé a pálma -» to take the cake
övé az utolsó szó -» have the last word
övé az utolsó szó -» he has the last word
övéik -» theirs
övék -» theirs
övéké -» theirs
övez -» to belt
övez -» to circle
övez -» to encompass
övez -» to environ
övez -» to gird, girt
övez -» to gird
övez -» to girdle
övez -» to girdle about
övez -» to girdle around
övez -» to girth
övez vmivel -» to girdle with
övezet -» belt
övezet -» girdle
övezet -» zone
övezetenként -» in sections
övezeti rendszer -» zoning
övgerenda -» girth
övkendő -» cummerbund
övön alul üt -» to hit below the belt
övön aluli ütés -» foul blow
övön aluli ütés -» low blow
övpáncél -» armour belt
övpáncél -» belt
övpárkány -» string-course
övsál -» cummerbund
övsömör -» shingles
övvel felköt -» to belt
őz -» deer
őz -» roe
őz húsa -» venison
őzbarna -» fawn
őzborjú -» fawn
őzborjú -» roe
őzbőr -» deerskin
őzhús -» venison
özön -» flux
özön -» rain
özön -» stream
özön -» torrent
özöne vminek -» plethora of sg
özönlés -» stream
özönlik -» to crowd
özönlik -» to stream
özönvíz -» cataclysm
özönvíz -» deluge
özönvíz -» splurge
őzsörét -» buck
őzsörét -» buckshot
őztehén -» roe
özvegy -» relict
özvegy férj haszonélvezeti joga -» courtesy of England
özvegy királyné -» dowager queen
özvegy királyné -» queen dowager
özvegyasszony -» widow
özvegye vkinek -» widowed of sy
özvegyember -» widower
özvegyi állapot -» widowhood
özvegyi gyász -» widow's weeds
özvegyi gyászruha -» widow's weeds
özvegyi juss -» widowhood
özvegyi sor -» widowhood
özvegyi sorba jutott -» widowed
özvegyi tulajdon -» widowhood
özvegység -» widowhood
özvegységre jutott -» widowed