Magyar-angol szótár

0-9   A-Á   B   C-Cs   D   E-É   F   G   H   I-Í   J   K   L-Ly
M   N   O-Ö   P  R   S-Sz   T-Ty   U-Ü   V   W   X   Y   Z-Zs


r beszélgetés -» collect call
r betű -» dog's letter
-ra -» by
-ra -» on
-ra -» onto
-ra -» to
-ra -» unto
rá hárulnak a költségek -» to bear the brunt of the expense
rá se hederít -» to flout
rá tartozik -» to behoove
rá tartozik -» to behove
rá tudod erősíteni a tetejét? -» can you fit the lid on?
rá tudod szerelni a tetejét? -» can you fit the lid on?
rá van szokva vmire -» to be hooked on sg
rá van utalva -» to be dependent on
rá van utalva vkire -» to eat sy's salt
rá van utalva vmire -» to be thrown back on sg
ráadás -» admixture
ráadás -» encore
ráadás -» extra
ráadás -» giveaway
ráadás -» long pull
ráadás -» make-weight
ráadás-ív -» overs
ráadásul -» added to which
ráadásul -» additionally
ráadásul -» to boot
ráadásul -» for good measure
ráadásul -» furthermore
ráadásul -» moreover
ráadásul -» on the side
ráadásul -» over and above
ráadásul ad -» to throw in
ráakad -» to chance upon
ráakad -» to come across
ráakad -» to come upon
ráakad -» to hit
ráakad -» to hit, hit
ráakad -» to strike, struck
ráakad egy részre -» to come across a passage
ráakad vmire -» to alight on sg
ráakad vmire -» to light on sg
ráakaszt -» to append
ráakaszt -» to hitch
ráakaszt -» to hook
ráakaszt -» to hook up
ráakasztás -» coupling
rááll vmire -» to bring oneself to do sg
rab -» captive
rab -» lag
rab -» prisoner
rábámul vkire -» to leer at sy
rábámulás -» staring
rabbi -» rabbi
rábélyegez vmit vmire -» to impress sg upon sg
rábeszél -» to bring round
rábeszél -» to coax
rábeszél -» to exhort
rábeszél -» to persuade
rábeszél -» to talk over
rábeszél -» to talk round
rábeszél vkit vmire -» to persuade sy to do sg
rábeszél vkit vmire -» to prevail on sy to do sg
rábeszél vkit vmire -» to put up to sg
rábeszél vkit vmire -» to sucker sy into sg
rábeszél vkit vmire -» to talk sy into sg
rábeszélés -» persuasion
rábeszéléssel kicsal -» to coax sg out of sy
rábeszéléssel kicsikar -» to coax sg out of sy
rábeszélő -» seductive
rabiga -» yoke
rabigába döntés -» enslavement
rábír -» to get, got
rábír -» to induce
rábír -» to influence
rábír -» to inveigle
rábír -» to lead, led
rábír -» to make, made
rábír -» to move
rábír -» to tempt
rábír vkit vmi megtételére -» to occasion sy to do sy
rábír vkit vmire -» to get sy to do sg
rábír vkit vmire -» to put up to sg
rábíz -» to commend
rábíz -» to commit
rábíz -» to confide
rábíz -» to consign
rábíz -» to entrust
rábíz -» to leave, left
rábíz -» to place
rábíz -» to remit
rábíz -» to trust
rábíz -» to vest
rábíz vmit vkire -» to entrust sg to sy
rábizonyít -» to confute
rábizonyítás -» conviction
rábízza magát -» to commit oneself
rábízza magát vkire -» to lean on sy
rabja az italnak -» given to drink
rabja vminek -» addict
rabja vminek -» to be addicted
rabja vminek -» fiend
rabja vminek -» thrall
rabjává tesz -» to enthral
rabjává tesz -» to enthrall
rablás -» heist
rablás -» hit
rablás -» rip off
rablás -» robbery
rablás -» sack
rabló -» conquistador
rabló -» harrier
rabló -» mugger
rabló -» predacious
rabló -» predatory
rabló -» raider
rabló -» robber
rablók kezébe kerül -» to fall among thieves
rablókirály -» dirty Allan
rabló-pandúrt játszik -» to play cops and robbers
rablótámadás -» hit
rablótámadást vezet -» to raid
rablott holmi -» sack
rabnő -» prisoner
rabol -» to pill
rabol -» to pillage
rabol -» to rifle
rabol -» to rob
rabomobil -» black maria
rabomobil -» paddy
rabomobil -» paddy wagon
rabomobil -» paddy-waggon
ráborít -» to overlay, overlaid
rabruha -» prisoner's clothes
rabruha -» prisoner's uniform
rabság -» captivity
rabság -» durance
rabszállító autó -» Black Maria
rabszállító kocsi -» patrol wagon
rabszállító kocsi -» police wagon
rabszolga -» serf
rabszolga -» slave
rabszolga -» slavish
rabszolga -» thrall
rabszolgahajó -» slave ship
rabszolgai -» slavish
rabszolgakereskedő -» slaver
rabszolgamunka -» drudgery
rabszolgamunka -» slavery
rabszolgaság -» bondage
rabszolgaság -» servility
rabszolgaság -» servitude
rabszolgaság -» slavery
rabszolgaság -» thraldom
rabszolgaság -» yoke
rabszolgaság eltörlése -» abolition
rabszolgaságban tart -» to hold in thrall
rabszolgaszállító hajó -» slaver
rabszolgatartó -» slave-owning
rabszolgatartó államok -» Negro states
rabszolgává tesz -» to enslave
rábukik vmire -» to pick up on sg
rábukkan -» to pitch up
rábukkan -» to pitch upon
rábukkan -» to strike, struck
rábukkan -» to stumble
rábukkan egy részre -» to come across a passage
rábukkan vmire -» to light on sg
rábukkan vmire -» to stumble upon sg
rábukkan vmire -» to tumble on
rabul ejt -» to enslave
rabul ejtett -» captive
rabul esik vminek -» to become addicted
rácáfol -» to falsify
ráccsal elkerít -» to trellis
raccsol -» to bur
raccsol -» to burr one's R's
raccsol -» to burr
raccsol -» to burr one's r's
raccsol -» to speak with a burr
raccsoló R -» bur
rácéloz vmire -» to let drive at sg
racionálás -» shakeout
racionális -» rational
racionális szám -» rational number
racionalizáció -» rationalisation
racionalizáció -» rationalization
racionalizál -» to rationalize
racionalizálás -» rationalisation
racionalizálás -» rationalization
racionalizálás -» shakeout
racionalizmus -» rationalism
rács -» bars
rács -» grate
rács -» grating
rács -» grid
rács -» grill
rács -» lattice
rács -» rail
rács -» screen
rács mögé dug -» to bolt sy up
rács mögött ül -» to be behind bars
rács mögött van -» to be behind bars
rács mögött van -» to be bolted down
rácsajtó -» wicket
rácsap -» to chop at
rácsap -» to raid
rácsap -» to smack
rácsap az ellenségre (repülő) -» to dive down on the enemy
rácsap vkire -» have a smack at sy
rácsapás -» raid
rácsavar -» to screw down
rácsavar -» to screw on
rácskerítés -» grating
rácskerítés -» grid
rácskör -» grid circuit
rács-mélynyomás -» photogravure
rácsos szerkezet -» truss
rácsos szerkezetű híd -» truss-bridge
rácsos tartó -» truss
rácsos tartó -» truss-girder
rácsos tartószerkezet -» trussing
rácsoz -» to brace
rácsoz -» to truss
rácsozat -» grating
rácsozat -» grid
rácsozat -» rail
rácsozat -» trellis
rácsozat -» trellis-work
rácsra felfuttat -» to trellis
rácssűrűség -» grating
rácsszemétaprító -» comminutor
rácsszemétdaráló -» comminutor
radar -» radar
radar -» radiolocation
radarberendezés forgóantennája -» scanner
radarelhárítás -» radar counter-measures
radarernyő -» scope
radarjel -» blip
radarral ellátott célkövető bomba -» bat
radarzavaró eszköz -» rope
radiál (gumi) -» radial
radiális -» radial
radiátor -» radiator
radikális -» radical
radikálisan -» radically
radikalizálódás -» radicalization
radikalizálódik -» to radicalize
radikalizmus -» radicalism
radio- -» radio-
rádió- -» radio-
rádió -» radio
rádió -» radio set
rádió- -» wireless
rádió -» wireless
rádió effektív hatósugara -» beam
rádió hatósugara -» beam
rádió iránysugár által meghatározott irányban -» on the beam
rádióadás -» emission
rádióadók hálózata -» hook-up
radioaktív -» radio-
radioaktív -» radioactive
radioaktív atomokkal végzett vizsgálatok módszere -» tracer technique
radioaktív csapadék -» fall-out
radioaktív hamueső -» fall-out
radioaktív ital -» atomic cocktail
radioaktív izotóp -» radioisotope
radioaktív poreső -» fall-out
radioaktivitás -» radioactivity
radioaktívvá tesz -» to activate
radioaktívvá tesz -» to active
rádióállomás -» radio station
rádióállomás hajó irányítására -» radio bearing station
rádióállomás repülőgép irányítására -» radio bearing station
rádióamatőr -» ham
rádióban -» on the radio
rádióban bemond -» to put on the air
rádióban beszél -» to be on the air
rádióban beszél -» to go on the air
rádióban közöl -» to put on the air
rádióban közvetít -» to put on the air
rádióban nyilatkozik -» to be on the air
rádióban nyilatkozik -» to go on the air
rádióban szerepel -» to be on the air
rádióban szerepel -» to go on the air
rádiócső -» valve
rádiócsőbura -» envelope
rádiófrekvencia -» radio frequency
rádió-goniométer -» direction finder
rádiógram -» wireless message
rádiógram -» wireless telegram
rádiógramofon -» pick-up
rádióhíradás -» radio
rádióhullámok -» airwaves
rádióirányítás után repül -» to fly the beam
rádióirányítás után repül -» to ride the beam
rádióirányításos lövedék -» command missile
rádióirányítással repül -» to fly the beam
rádióirányítással repül -» to ride the beam
rádióirányítású -» radio-controlled
rádió-irányleadó -» radio beacon
rádió-irányleadó -» wireless beacon
rádiójáték -» radio play
rádió-kapcsolási ábra -» hook-up
rádiókészülék -» radio
rádiókészülék -» radio set
rádiókészülék -» tuner
rádiókészülék -» wireless
rádiókészülék -» wireless set
rádiókezelő -» radioman, radiomen
rádiókezelő -» wireless operator
rádióközvetítés hangfelvételről -» transcription
rádióközvetítés magnetofonról -» transcription
rádióleadó -» broadcaster
radiológia -» radiology
rádiólokáció -» radiolocation
rádiólokátor-zavarás -» radar counter-measures
rádión előadó -» broadcaster
rádión közöl -» to put on the air
rádión közvetít -» to radio
rádión lead -» to radio
rádión üzen -» to wireless
rádió-összeköttetés -» radio link
rádiós -» radioman, radiomen
rádiós -» sparks
rádiós -» wireless operator
rádiós irányleadó állomás -» radio beacon
rádiós irányleadó állomás -» wireless beacon
rádiós tiszt -» wireless operator
rádiós világítótornyokat helyez el -» to beacon
rádióstiszt -» sparks
radioszkópia -» radioscopy
rádiószögmérő -» direction finder
rádiótávbeszélés -» wireless telephony
rádiótávbeszélő -» wireless telephone
rádió-távirányítású -» radio-controlled
rádiótávírász -» radioman, radiomen
rádiótávírász -» wireless operator
rádiótávirat -» radiogram
rádiótávirat -» wireless telegram
rádiótáviratot küld -» to wireless
rádiótáviratot küld vkinek -» to wireless to sy
rádiótelefon -» wireless telephone
rádióteleszkóp -» radio telescope
radioterápia -» radiotherapy
rádióüzenet -» radio
rádióüzenetet küld -» to wireless
rádióüzenetet küld vkinek -» to wireless to sy
rádióval irányított célrepülőgép -» queen
rádióval repülőgépet irányít vhova -» to home
rádióvevő -» wireless receiver
rádióvevő készülék -» wireless receiver
rádióvezérelt -» radio-controlled
rádióvezérlés -» command guidance
radír -» eraser
radír -» rubber
radírgumi -» rubber
rádiusz -» radius, radii
rádiuszvektor -» radius-vector
rádli -» pricker
rádob -» to throw on
rádolgozott gallér -» attached collar
rádöbben az igazságra -» to wake up to the truth
rádumál vkit vmire -» to sucker sy into sg
rádupláz -» to redouble
rádupláz a nyúlra -» to give the hare both barrels
ráébred -» to awake to
ráébred -» to realize
ráébred az igazságra -» to wake up to the truth
ráébred vmire -» to come home to sy
ráébred vmire -» to go home to sy
ráenged -» to pay out
ráépítés -» heightening
ráépítmény -» rider
ráér -» to be at leisure
ráérő -» leisure
ráérő -» leisurely
ráérő idő -» ease
ráérő idő -» spare time
ráerőltet -» to press on
ráerőltet -» to press upon
ráerőltet vmit vkire -» to force sg on sy
ráerőlteti magát vkire -» to dump oneself on sy
ráerőlteti magát vkire -» to inflict oneself on sy
ráerőlteti magát vkire -» to inflict one's company on sy
ráérősen ír -» to write at ease
ráerősít -» to affix
ráerősít -» to apply
ráerősít -» to fix on
ráerősít -» to hitch
ráerősít -» to hitch up
ráerősít -» to press on
ráerősít -» to press upon
ráerősít -» to screw on
ráerősít -» to screw up
ráerősítés -» affixing
ráerősítés -» affixture
ráerősített -» mounted
ráerőszakol -» to intrude
ráerőszakol -» to obtrude
ráerőszakol vmit vkire -» to force sg down sy's throat
ráerőszakol vmit vkire -» to ram down
ráerőszakol vmit vkire -» to thrust sg down sy's throat
ráerőszakolás -» intrusion
ráerőszakolás -» obtrusion
ráerőszakolja magát vkire -» to inflict oneself on sy
ráerőszakolja magát vkire -» to inflict one's company on sy
ráesik -» to fall on
ráesik -» to fall over
ráesik -» to land
ráeső -» incident
ráeszmél vki vmire -» to go home to sy
ráeszmél vmire -» to come home to sy
ráeszmélés -» realization
ráfalazás -» spandrel
ráfanyalodik -» to fall back on
ráfanyalodik -» to fall back upon
ráfázol! -» you'll catch it!
raffináló készülék -» refiner
raffinátum -» raffinate
ráfilmezés -» superimposition
ráfilmezett felirat -» superimposed title
rafinált -» hip
rafinált ember -» fly customer
rafinált ember -» flyboy
rafinőr -» refiner
ráfizet vmire -» to be a loser by sg
ráfizet vmire -» to lose by sg
ráfizet vmire -» to lose money by sg
ráfizet vmire -» to lose on sg
ráfizetéses -» to be in the red
ráfizetéses -» uneconomic
ráfizetéses -» uneconomical
ráfog -» to affix
ráfog vmit vkire -» to lay sg at sy's door
ráfordít -» to expend
ráfordítás -» appropriation
ráfordítás -» expenditure
ráfordítás -» input
ráfordítások -» outgoings
ráförmed vkire -» to snap at
ráfröccsent -» to spatter
ráfröccsent -» to splatter
ráfröcsköl -» to splash
ráfúvó eszköz -» applicator
rág -» to chew
rag -» ending
rág -» to gnaw, gnawed, gnawn
rág -» to gnaw
rág -» to gnaw at
rag -» inflection
rag -» inflexion
rág -» to masticate
rag -» termination
rág (rozsda) -» to fret
ragacs -» crap
ragacs -» goo
ragacs -» putty
ragacsos -» clammy
ragacsos -» gluey
ragacsos -» grungy
ragacsos -» sammy
ragacsos -» sodden
ragacsos -» soggy
ragacsos anyag -» goo
ragacsos anyaggal fákat beken -» to sugar
ragacsos kenyér -» slack bread
ragacsos piszok -» gunge
ragad -» to adhere
ragad -» to be hard up
ragad -» to stick, stuck
ragadó -» adhesive
ragadós -» adhesive
ragadós -» clammy
ragadós -» contagious
ragadós -» glutinous
ragadós -» gummy
ragadós -» infectious
ragadós -» mucilaginous
ragadós -» sticky
ragadós -» tacky
ragadós -» viscid
ragadós -» viscous
ragadós csomó -» gob
ragadós vidámság -» cheeriness
ragadós volta vki izgalmának -» infection of one's excitement
ragadós volta vki izgatottságának -» infection of one's excitement
ragadóssá tesz -» to glutinize
ragadósság -» glutinosity
ragadósság -» tack
ragadósság -» viscidity
ragadozó -» lupine
ragadozó -» predacious
ragadozó -» predator
ragadozó -» predatory
ragadozó -» ravening
ragadozószerűen -» predatorily
rágalmakat szór vkire -» to cast aspersion upon sy
rágalmakkal nem törődik -» to brave it out
rágalmaz -» to defame
rágalmaz -» to deprave
rágalmaz -» to libel
rágalmaz -» to scandalize
rágalmaz -» to slander
rágalmaz -» to smear
rágalmaz -» to vilify
rágalmazás -» aspersion
rágalmazás -» defamation
rágalmazás -» libel
rágalmazás -» slander
rágalmazás -» vilification
rágalmazó -» disparager
rágalmazó -» maligner
rágalmazó -» vilifier
rágalmazó -» vituperative
rágalmazó beszéd -» vituperative speech
rágalmazó személy -» vituperator
rágalom -» aspersion
rágalom -» bat
rágalom -» smear-word
rágalomhadjárat -» broadside
ragály -» contagion
ragály -» infection
ragályos -» contagious
ragályos -» infectious
ragályos -» taking
ragályos volta vki izgalmának -» infection of one's excitement
ragályos volta vki izgatottságának -» infection of one's excitement
rágás -» chew
rágás -» chewing
rágás -» mastication
rágás nélkül nagyokat nyel -» to bolt
ragaszkodás -» adherence
ragaszkodás -» affection
ragaszkodás -» attach
ragaszkodás -» attachment
ragaszkodás vmihez -» insistence
ragaszkodik -» to adhere
ragaszkodik -» to cleave, clave, cleaved
ragaszkodik -» to cleave, clove, cleaved
ragaszkodik -» to cleave
ragaszkodik -» to cling, clung
ragaszkodik -» to hang on
ragaszkodik -» to hold, held
ragaszkodik -» to hold to
ragaszkodik -» to stick to
ragaszkodik a formaságokhoz -» to stand on ceremony
ragaszkodik a hagyományokhoz -» to maintain the respectabilities
ragaszkodik a társadalmi hagyományokhoz -» to maintain the respectabilities
ragaszkodik az álláspontjához -» he won't bate a yot
ragaszkodik jogaihoz -» to assert one's rights
ragaszkodik vkihez -» to cotton on to sy
ragaszkodik vkihez -» to cotton to sy
ragaszkodik vmi megtételéhez -» to be insistent that sg shall be done
ragaszkodik vmihez -» to hold by
ragaszkodik vmihez -» to hold on to sg
ragaszkodik vmihez -» to hug
ragaszkodik vmihez -» to insist
ragaszkodik vmihez -» to insist on sg
ragaszkodik vmihez -» to insist that
ragaszkodik vmihez -» to insist upon sg
ragaszkodik vmihez -» to keep to
ragaszkodik vmihez -» to persist
ragaszkodik vmihez -» to stand upon
ragaszkodó -» insistent
ragaszkodó személy -» insister
ragaszt -» to glue
ragaszt -» to gum
ragaszt -» to paste
ragaszt -» to stick, stuck
ragasztás -» cementation
ragasztékszó -» postposition
ragasztékszó -» postpositive
ragasztó -» adhesive
ragasztó -» glue
ragasztóanyag -» size
ragasztó-szalag -» adhesive patch
ragasztó-szalag -» adhesive tape
ragasztó-szalag -» adhesive plaster
ragasztószalag -» tape
ragasztószalaggal leragaszt -» to tape
ragasztószalaggal megerősít -» to tape
ragasztószer -» cement
ragasztószer -» glue
ragasztószer -» gum
ragasztószer -» mucilage
ragasztószerrel bevont -» gummed
ragasztott lencse -» cemented lens
rágcsál -» to chew
rágcsál -» to crunch
rágcsál -» to gnaw, gnawed, gnawn
rágcsál -» to gnaw
rágcsál -» to gnaw at
rágcsál -» to nibble
rágcsál vmit -» have a chew at sg
rágcsál vmit -» to nibble at sg
rágcsálás -» chewing
rágcsáló -» mumbler
rágcsáló -» murine
rágcsáló -» rodent
rágja a gyeplőt -» to saw a horse's mouth
rágja a körmét -» to bite one's nails
rágja a zablát (ló) -» to fret the bit
raglán -» raglan
rágnivaló -» biscuits
rágnivaló -» crackets
rágó orvosság -» chewing-gum
rágódik -» to fret
rágódik -» to fret oneself
rágódik -» to mull
rágódik -» to noodle
rágódik vmin -» to brood on sg
rágódik vmin -» to brood over sg
rágódik vmin -» to chew the cud
rágódik vmin -» to chew over sg
rágódik vmin -» to chew upon sg
rágódik vmin -» to noodle sg around
rágófelület -» face
rágófelület -» occlusal surface
rágógumi -» chewing gum
rágógumi -» chewing-gum
rágóizom -» masticatory muscle
rágóizomgörcs -» lockjaw
rágós -» leathery
rágós -» stringy
rágós -» tough
rágósság -» stringiness
rágósság -» toughness
ragoz -» to conjugate
ragoz -» to decline
ragozás -» inflection
ragozás -» inflexion
ragozás nélküli -» uninflected
ragozatlan -» uninflected
ragozott alak -» inflection
ragozott alak -» inflexion
ragtapasszal beragaszt -» to strap
ragtapasz -» adhesive patch
ragtapasz -» adhesive tape
ragtapasz -» adhesive bandage
ragtapasz -» adhesive plaster
ragtapasz -» medical tape
ragtapasz -» sticking plaster
ragtapasz -» strap
ragtime -» ragtime
ragu -» casserole
ragu -» stew
ragya -» pit
ragya -» pitting
ragyog -» to beacon
ragyog -» to beam
ragyog -» to blaze
ragyog -» to glare
ragyog -» to glisten
ragyog -» to glitter
ragyog -» to glow
ragyog -» to laugh
ragyog -» to scintillate
ragyog -» to shine, shone
ragyog -» to spark
ragyog -» to sparkle
ragyog -» to twinkle
ragyogás -» blaze
ragyogás -» brightness
ragyogás -» brilliance
ragyogás -» brilliancy
ragyogás -» flame
ragyogás -» glare
ragyogás -» glisten
ragyogás -» glitter
ragyogás -» glory
ragyogás -» grandeur
ragyogás -» irradiation
ragyogás -» magnificence
ragyogás -» polish
ragyogás -» radiance
ragyogás -» scintillation
ragyogás -» sheen
ragyogás -» shine
ragyogás -» sparkle
ragyogás -» splendor
ragyogás -» splendour
ragyogó -» beamy
ragyogó -» blazing
ragyogó -» bright
ragyogó -» brilliant
ragyogó -» dashing
ragyogó -» glistening
ragyogó -» glittering
ragyogó -» glorious
ragyogó -» gorgeous
ragyogó -» lambent
ragyogó -» light
ragyogó -» luminous
ragyogó -» lurid
ragyogó -» lustrous
ragyogó -» noble
ragyogó -» orient
ragyogó -» radiant
ragyogó -» resplendent
ragyogó -» royal
ragyogó -» sheeny
ragyogó -» shining
ragyogó -» shiny
ragyogó -» sparkling
ragyogó -» splendid
ragyogó -» starry
ragyogó -» top-hole
ragyogó időjárás -» queen's weather
ragyogó kilátásokkal hiteget vkit -» to lure sy with bright prospects
ragyogó nap alakú ékszer -» sunburst
ragyogó nő -» glamour girl
ragyogó ötlet -» flash of wit
ragyogó szemek -» starry eyes
ragyogó szépségének teljében -» in the full blaze of her beauty
ragyogó szín -» rich colour
ragyogó tisztaság -» spotlessness
ragyogó vmiben -» to do shine in sg
ragyogóan -» brightly
ragyogóan -» brilliantly
ragyogóan -» gorgeously
ragyogóan érzi magát -» have the time of one's life
ragyogóan tiszta -» spotless
ragyogóbb vminél -» to outshine, outshone
ragyogóvá tesz -» to glamorize
rágyújt -» to light up
ráhagy -» to leave, left
ráhagy (anyagmegmunkálásban) -» to allow for
ráhagy vkire vmit -» to bequeath
ráhagyás -» allowance
ráhajlik -» to cope over
ráhajt -» to pull one's finger out
ráhangol -» to psych sy up
ráhangzó -» resonant
ráharap -» to snap at
ráharap vmire -» to pick up on sg
rahát -» Turkish delight
rahát -» Turkish paste
ráhelyez -» to apply
ráhibázik -» to make a lucky hit
ráhibázik vmire -» to blunder up sg
ráhímez vmit -» to work on
ráhímez vmit -» to work upon
ráhozza a frászt -» to shit-scare
ráhozza a szívbajt -» to shit-scare
ráhull -» to fall over
ráhurkol -» to hitch
ráhúz -» to pull on
ráhúz vkire az ostorával -» to give sy a cut with one's whip
ráhúzás -» pulling over
ráígér vmire -» to make a bid for sg
ráígérés -» bid
ráígérő -» bidder
ráijesztéssel kiszedi az igazságot vkiből -» to shock sy into telling the truth
ráilleszt -» to apply
ráirányít -» to aim
ráirányít -» to level
ráirányít -» to play
ráirányítja a fecskendőt a tűzre -» to play a hose on the fire
ráismer -» to identify
raj -» cluster
raj -» squad
raj -» swarm
rája -» ray
rája -» skate
rájár a rúd -» to be under the harrow
rájár a rúd -» to hit a bad patch
rájár a rúd -» to strike a bad patch
Rajna -» Rhine
rajnai fehér bor -» hock
rajnai kavics -» rhinestone
Rajna-vidék -» Rhineland
rajon -» rayon
rajong -» to adore
rajong -» to enthuse
rajong vkiért -» to be all over sy
rajong vmiért -» to be keen on sg
rajong vmiért -» to be wired into sy
rajong vmiért -» to enthuse over sg
rajongás -» adoration
rajongás -» devotion
rajongás -» enthusiasm
rajongásig imád vkit -» to love sy this side idolatry
rajongásig imád vkit -» to love sy this side of idolatry
rajongásig szeret vkit -» to love sy this side idolatry
rajongásig szeret vkit -» to love sy this side of idolatry
rajongással beszél vmiről -» to rave about sg
rajongó -» aficionado, aficionada
rajongó -» buff
rajongó -» enthusiast
rajongó -» fan
rajongó -» fanatic
rajongó -» fanatical
rajongó -» freak
rajongó -» groupie
rajongó bámulat -» furor
rajongó bámulat -» furore
rajongója vminek -» bug
rajongója vminek -» devotee
rajongója vminek -» enthusiast
rajongója vminek -» nut
rajongók -» ardent spirits
rajongók -» fandom
rajongva -» adoringly
rajongva beszél -» to rave about
rajongva beszél vmiről -» to rave about sg
rájön -» to psych sy out
rájön -» to realize
rájön -» to strike out
rájön -» to tumble to
rájön a hasmenés -» to be taken short
rájön a nyitjára -» to get the knack of sg
rájön vki vmire -» to go home to sy
rájön vkinek a bűnére -» to catch sy tripping
rájön vkinek a hibájára -» to catch sy tripping
rájön vminek a nyitjára -» to get the hang of it
rájön vminek az ízére -» to take a liking for sg
rájön vminek az ízére -» to take a liking to sg
rájön vmire -» to come home to sy
rájön vmire -» to dope sg out
rájön vmire -» to get on to sg
rájöttem, hogy -» I came to realize that
rajt -» start
rajta -» atop
rajta -» on there
rajta áll vagy bukik a csapat -» he is the pivot of the team
rajta kap vkit vmin -» to surprise sy in the act
rajta kívül mind -» all but he
rajta kívül senki más -» no one other than he
rajta múlik -» it's up to him
rajta tartja a szemét vkin -» have one's eyes on sy
rajta tartja a szemét vkin -» to keep an eye on sy
rajta! -» come on!
rajtacsíp -» to nab
rajtacsíp vkit -» to catch sy on the hop
rajtad áll -» it devolves on you
rajtad múlik -» it rests with you
rajtakap -» to catch, caught
rajtakap -» to catch out
rajtakap -» to catch red-handed
rajtakap -» to cop
rajtakap -» to find out
rajtakap -» to nab
rajtakap -» to trip up
rajtakap vkit -» to catch sy at fault
rajtakap vkit -» to catch sy in fault
rajtakap vkit -» to catch sy on the hop
rajtakap vkit -» to find sy at fault
rajtakap vkit -» to find sy in fault
rajtakap vkit -» to trip
rajtakap vkit vmely hibán -» to catch sy tripping
rajtakapás -» surprise
rajtakapják -» to get copped
rajtakaptak! -» it's a fair cop!
rajtakapva -» flagrante delicto
rajtakapva bűncselekmény elkövetésében -» flagrante delicto
rajtam nevetnek -» they laugh at my expense
rajtatok kívül mások is -» other people beside yourselves
rajtaüt -» to pull
rajtaüt -» to raid
rajtaüt vkin -» to take sy by surprise
rajtaüt vmin -» to swoop down upon sg
rajtaütés -» descent
rajtaütés -» raid
rajtaütés -» surprise
rajtaütéssel elfog -» to take by surprise
rajtaütéssel elfoglal -» to take by surprise
rajtaütésszerű bombatámadás -» blitz
rajtaütésszerű bombatámadás -» blitzkrieg
rajtaütésszerű támadás -» hit raid
rajtaütésszerűen -» unawares
rajtaütést hajt végre -» to raid
rajtaütést végrehajtó csapat -» surprise party
rajtaütést végrehajtó katona -» raider
rajtaütést végrehajtó repülő -» raider
rajtgép -» starting-block
rajthely -» start
rajthoz álló -» starter
rajtpózna -» starting-post
rajtvonal -» mark
rajtvonal -» scratch
rajtvonal -» start
rajvezető gép -» ace
rajz -» drawing
rajzás ideje -» swarming time
rajzfilm -» animated cartoon
rajzfilm -» cartoon
rajzfilmkészítés -» animation
rajzik -» to hive off
rajzik -» to shoal
rajzik -» to swarm
rajzkréta -» crayon
rajzlap -» drawing paper
rajzlapot a táblára rajzszegezi -» to pin the paper to the board
rajzmásoló csúcs -» tracer
rajzó tömeg -» hive
rajzol -» to design
rajzol -» to draw, drew, drawn
rajzol -» to lay down
rajzol -» to limn
rajzolás -» drawing
rajzoló -» designer
rajzoló -» drawer
rajzoló körző -» bows
rajzolóként dolgozik -» to design
rajzolt -» drawn
rajzóra -» art
rajzóra -» arts
rajzpadlás -» drawing loft
rajzpadlás -» mould loft
rajzpadlás -» moulding loft
rajzpapír -» crayon paper
rajzszeg -» tack
rajzszeg -» thumbtack
rajzszegez -» to thumbtack
rajzszeggel rögzít -» to thumbtack
rajzszén -» charcoal
rajzszén -» crayon
rajzszén-tartó -» crayon-holder
rajzszög -» drawing pin
rajzszög -» thumbtack
rajztábla -» drawing board
rajztoll -» pen
rajzvázlat -» cartoon
rák -» cancer
rák -» crab
rák -» crawfish, crawfish
rák -» crayfish, crayfish
rak -» to shuffle
rak (aknát) -» to sink, sank, sunk
rak a tűzre -» to make up the fire
rák csillagkép -» crab
rák tenyésztő telep -» crawl
rákacsint vkire -» to bat an eye at sy
rákacsint vkire -» to cock one's eye at sy
rákacsint vkire -» to throw a glance at sy
rákacsint vkire -» to wink at sy
rákap vmire -» to take to
rákapcsol -» to force the pace
rákapcsol -» to get busy
rákapcsol -» to gun
rákapcsol -» to hitch
rákapcsol -» to open out the throttle
rákapcsol -» to pitch in
rákapcsol -» to pitch into
rákapcsol -» to pull one's finger out
rákapcsol -» to put on speed
rákapcsol -» to snap into it
rákapcsol -» to step on it
rákapcsol -» to step on the gas
rákapcsol -» to switch on
rakás -» batch
rakás -» charging
rakás -» clamp
rakás -» clump
rakás -» conglomerate
rakás -» dump
rakás -» heap
rakás -» junk
rakás -» lump
rakás -» mass
rakás -» mound
rakás -» pack
rakás -» parcel
rakás -» pile
rakás -» setting
rakás -» stack
rakat -» string
rákattint -» to snap down
ráken vmit vkire -» to blame sg on sy
ráken vmit vkire -» to lay sg at sy's door
rákenik a hibát vkire -» to fix the blame on sy
rákényszerít vkit vmi megtételére -» to make it necessary for sy to do sg
rákényszerít vmit vkire -» to force sg upon sy
rákerül a sor vmiben -» to take a spell at sg
rakéta -» cracker
rakéta -» missile
rakéta -» rocket
rakéta -» squib
rakétacukorka -» firecracker
rakétafej -» nosecone
rakétahajtómű -» rocket engine
rakétahajtómű -» rocket motor
rakétakilövő állomás -» launch pad
rakétákkal lő -» to rocket
rakétameghajtás -» rocket propulsion
rakétasiló -» silo
rakétasugár -» jet
rakétatechnika -» rocketry
rakétatudomány -» rocketry
rakétázás -» rocketry
rákezd -» to switch on
rákfélék -» shellfish
rakfelület -» platform
rákfogó kosár -» pot
rákháló -» pot
rákiabál vkire -» to shout at sy
rákiált -» to hail
rákiált vkire -» to shout at sy
rákja van -» ill with cancer
rákkeltő -» carcinogenic
rákkutatás úttörői -» pioneers in cancer research
raklap -» pallet
rakodás -» loading
rakodás -» stowage
rakodás fajták szerint -» selective loading
rakodási díj -» stowage
rakodik -» to load up
rakodó kikötőhely -» loading berth
rakodó munkás -» quayside worker
rakodó munkás -» roustabout
rakodó part -» quay
rakodócsillés -» filler
rakodógép -» putting-down machine
rakodóhajó -» lighter
rakodóhely -» staple
rakodóhíd -» bridging
rakodóhíd -» loading platform
rakodóképesség -» bearing capacity
rakodónyílás -» cargo door
rakodónyílás -» scuttle
rakodópart -» landing
rakodópart -» wharf
rakodótér -» bearing capacity
rakodótér -» stowage
rákolló -» pincers
rakomány -» bulk
rakomány -» burden
rakomány -» cargo
rakomány -» fraught
rakomány -» freight
rakomány -» load
rakomány elhelyezésénél használt keresztrúd -» beams
rakomány helyes rendezése -» trim of the hold
rakomány kidobása hajóról -» jetsam
rakomány kidobása hajóról -» jettison
rakomány közötti út -» gangway
rakomány szakszerű rendezése -» trim of the hold
rakomány trimmelése -» trim of the hold
rakományelrendező -» stower
rakomány-elrendező -» trimmer
rakományjegyzék -» manifest
rakonca -» stanchion
rakoncátlan -» naughty
rakoncátlan -» unruly
rákoppint -» to rap
rákos -» cancerous
rákos képződmény -» cancerous growth
rákot fog -» to catch a crab
rakott -» pleated
rakott rőzsemű -» wattle
ráköt -» to attach
ráköt -» to tie on
rákötöz -» to tie on
rakpart -» bund
rakpart -» landing
rakpart -» pier
rakpart -» quay
rakpart -» wharf
rakpart fala -» quay wall
rakparthasználat -» wharfage
rakparti -» quay-side
rakpartilleték -» wharfage
rakpartnál kiköt -» to berth
rakparton átvéve -» ex quay
rakparton kiköt -» to wharf
rakparton kirakodik -» to wharf
rakpartőr -» wharfinger
raksúly -» tonnage
raktár -» berth
raktár -» depository
raktár -» depot
raktár -» dump
raktár -» port
raktár -» repository
raktár -» stockpile
raktár -» storage
raktár -» store
raktár -» warehouse
raktár -» yard
raktár (hajón) -» locker
raktárállomány -» stock
raktárdíj -» stowage
raktárépület -» warehouse
raktárfelügyelő -» yeoman, yeomen
raktárhelyiség -» storage
raktári -» stock
raktári készlet -» stock in hand
raktári készlet -» stock on hand
raktári készlet -» stock-in-trade
raktári készletek -» supplies on hand
raktári pamut -» spot cotton
raktárkészlet -» stock
raktárkönyv -» stock-book
raktárnok -» yeoman, yeomen
raktárnyílás -» coaming
raktárnyílás -» port
raktárnyílás fedelét emelő csigasor -» port tackle
raktáron heverő áru -» slug
raktáron levő -» stock
raktáron tart -» to keep in stock
raktáron tart -» to stock
raktáron tartott áru -» stock in hand
raktáron van -» on hand
raktáros -» yeoman, yeomen
raktáros őrmester -» quartermaster sergeant
raktároz -» to bunker
raktározás -» storage
raktárt állít fel -» to dump
raktér -» cargo bay
raktér -» cargo hold
raktér -» hold
ráktérítő -» tropic of cancer
rálapolás -» notching
rálegyintés -» pat
rálel -» to hit on
rálel -» to hit up
rálel -» to hit upon
rálép -» to step on
rálép -» to tread on
ráles -» to peep at
rálicitál -» to raise the bid
rálő -» to fire at
rálő -» to fire on
rálő -» to fire upon
rálő -» to pop at
rálő -» to pot
rálő -» to rifle
rálő -» to shoot, shot
rálő -» to shoot at
rálő vkire -» to pull on sy
rálő vkire -» to rifle sy
rálő vmire -» to fire a gun at sg
rálő vmire -» to pop at sg
rálődöz vmire -» to pepper at sg
rám hárul -» it falls on me
rám mindig számíthatsz -» you can always fall back on me
rám ne számíts! -» you can count me out of that!
ráma -» chase
ráma -» frame
rámar vmire -» to pick up on sg
rámászik vkire -» to crack down on sy
rámászik vkire -» to dump all over sy
rámászik vkire -» to dump on sy
rámáz -» to welt
ramazúri -» hoo-ha
ramazúri -» hoopla
ramazúri -» whoop-de-doo
ramazúrit csap -» to hit the ceiling
ramazúrit csap -» to hit the roof
rámegy a gatyája -» to cost an arm
rámegy a vagyona -» to cost an arm
rámegy mindene -» to cost an arm
rámegy vmi vmire -» to go on
rámenős -» abrasive
rámenős -» assertive
rámenős -» bouncy
rámenős -» full of zip
rámenős -» go-ahead
rámenős -» have guts
rámenős -» impetuous
rámenős -» pushing
rámenős -» pushy
rámenős -» quick on the trigger
rámenős -» quick on the draw
rámenős -» snappy
rámenős -» zippy
rámenős ember -» goer
rámenős ember -» go-getter
rámenős ember -» hustler
rámenős ember -» man of push and go
rámenős ember -» rustler
rámenős magatartás -» toughness
rámenősen -» headfirst
rámenősség -» abrasiveness
rámenősség -» go-ahead
rámenősség -» guts
rámenősség -» hustle
rámenősség -» vim
rámordul vkire -» to snarl at sy
rámosolyog -» to smile at
rámosolyog -» to smile on
rámosolyog -» to smile upon
rámpa -» ramp
rámutat -» to point out
rámutat vkire -» to put the finger on sy
rámutatás -» indication
ránc -» crease
ránc -» crinkle
ránc -» crumpling
ránc -» fold
ránc -» furrow
ránc -» pleat
ránc -» pucker
ránc -» puckering
ránc -» wimple
ránc -» wrinkle
ránc nélküli -» unlined
ráncigál -» to drag
ráncigál -» to tousle
ráncol -» to corrugate
ráncol -» to crease
ráncol -» to crinkle
ráncol -» to drape
ráncol -» to pucker
ráncol -» to tuck
ráncol -» to wrinkle
ráncolás -» puckering
ráncolódás -» pucker
ráncolódás -» puckering
ráncolódik -» to crinkle
ráncolódik -» to pucker
ráncolódik -» to wrinkle
ráncolt homlokú -» puckered
ráncos -» creased
ráncos -» crinkled
ráncos -» crinkly
ráncos -» puckered
ráncos -» puckery
ráncos -» seamed
ráncos -» weazened
ráncos -» withered
ráncos -» wizen
ráncos -» wizened
ráncos -» wrinkled
ráncosodik -» to become lined
ráncosodik -» to crease
ráncossá válik -» to wizen
ráncot vet -» to pucker
ránctalan -» unlined
rand -» welt
randalírozó -» rambunctious
randevú -» appointment
randevú -» date
randevú -» rendezvous, rendezvous
randevú -» tryst
randevú helye -» place of rendezvous
randevú ismeretlennel -» blind date
randevúhely -» tryst
randevúzik -» to be on date
randevúzik -» to tryst
randevúzik vkivel -» to take sy out
randi -» date
randizik vkivel -» to take sy out
rándulás -» crick
rándulás -» jerk
rándulás -» sprain
rándulás -» strain
rándulás -» twitch
ránehezedik -» to oppress
ránehezedik vmire -» to lie heavy on sg
ránehezedik vmire -» to sit on
ránehezedik vmire -» to sit upon
ranettalma -» pippin
ránézésre -» on the face of it
rang -» estate
rang -» grade
rang -» order
rang -» place
rang -» rank
rang -» ranking
rang -» rate
rang -» standing
rang -» state
rang -» station
rángás -» jolt
rángás -» trepidancy
rángás -» trepidity
rángás -» trepidation
rángás -» twitch
rángat -» to drag
rángat -» to jolt
rángat -» to pluck at
rángat -» to pull
rángat -» to tousle
rángat -» to tug
rángat -» to twitch
rángat -» to yank
rángatás -» jolt
rángatás -» lug
rángatja a lábát -» to jig it
rángató mozgás -» recoiling motion
rángatódzás -» convulsion
rángatódzó -» convulsive
rángatózás -» jerk
rángatózás -» trepidancy
rángatózás -» trepidity
rángatózás -» trepidation
rángatózás -» twitch
rángatózás -» twithcing
rángatózik -» to jerk
rángatózik -» to twitch
rángatózva mozog -» to bobble
rangban előlép -» to advance
rangban előlép (hadseregben) -» to get one's stripes
rangban megelőz vkit -» to outrank
rangban megelőz vkit -» to rank
rangelső -» senior
rangidős szolgálatvezető tiszthelyettes -» first sergeant
rangidős tiszt -» ranking officer
rangidős tiszt -» senior officer
rangidősség -» seniority
rangjához illő méltósággal -» with dignity proper to one's rank
rangjához nem illő -» undignified
rangjelzés -» bands
rangjelző sáv -» bar
rángó -» jigging
rángógörcs -» cystic fibrosis
rangon aluli házasság -» disparagement
rangos -» prestigious
rangrejtett -» incognito
rangrejtve -» incognito
rangsor -» gradiation
rangsor -» hierarchy
rangsor szerint -» hierarchically
rangsor szerinti -» hierarchic
rangsor szerinti -» hierarchical
rangsorba oszt -» to hierarchize
rangsorba soroz -» to hierarchize
rangsorol -» to assign to a certain grade
rangsorol -» to classify
rangsorol -» to determine seniority
rangsorol -» to grade
rangsorol -» to rank
rangsorol -» to stack
rangsorol vkit -» to assign sy to a certain grade
rangsorol vkit -» to determine sy's seniority
rangsorolt teniszjátékos -» class tennis player
rangszervezet -» hierarchy
ránk telepedett egy teljes hétre -» she has landed on us for a whole week
ránt -» to hitch
ránt -» to jerk
ránt -» to pluck
ránt -» to pull
ránt -» to pull on
ránt -» to tug
rántani való csirke -» broiler
rántani való csirke -» spring chicken
rántás -» hitch
rántás -» jerk
rántás -» lug
rántás -» pluck
rántás -» pull
rántás -» tug
rántás -» twitch
rántás -» yank
rántotta -» omelet
rántotta -» omelette
rántotta -» scrambled eggs
rányit vkire -» to open the door on sy
rányitja az ajtót vkire -» to open the door on sy
rányom vmit vmire -» to impress sg upon sg
rányomás -» affixing
rányomás -» affixture
ráolvasás -» rune
ráolvasással gyógyít -» to pow-wow
ráordítanak -» to get the raspberry
ráönt -» to pour on
ráönt -» to throw on
ráönti a mártást -» to pour on the sauce
ráparancsol -» to charge
rápillant -» to glance at
rapityára tör -» to smash into smithereens
rapityára tör -» to total
rapityára ver vkit -» to beat sy all ends up
rapityára ver vkit -» to clobber
ráprésel -» to press on
ráprésel -» to press upon
rapszódia -» rhapsody
rapszodikus -» fitful
rapszodikus -» rhapsodical
rapszodikusan -» fitfully
ráragad -» to stick on
ráragad vkire -» to dog sy's footsteps
ráragad vkire -» to dump oneself on sy
ráragaszt -» to affix
ráragaszt -» to stick on
ráragaszt -» to stick onto
ráragaszt -» to stick to
ráragasztás -» affixing
ráragasztás -» affixture
rárak -» to impose
rárak -» to lay on
rárak -» to pile on
rárak -» to superimpose
rárak -» to superpose
rárak a kályhára -» to put a few coals on the fire
rárak a tűzre -» to put a few coals on the fire
rárakás -» superposition
rárakja a kezét vki vállára -» to lay one's hand on sy's shoulder
rárakódás -» superposition
ráránt -» to rub off
rárepül -» to home
ráripakodik -» to sit on
ráripakodik -» to sit upon
ráripakodik vkire -» to put sy in his place
raritások -» old curiosities
rárivall vkire -» to snap at
ráró -» to entail
rárohan -» to make a dash at
rárohan -» to rush at
rárohan vkire -» to rush at sy
rárohan vkire -» to rush on sy
rárohanás -» onrush
rárohanás -» surprise
ráront -» to overtake, -took, -taken
ráront -» to overtake, overtook, overtaken
ráront -» to raid
ráront -» to spring on
ráront -» to spring upon
ráront az ellenségre -» to bear down on the enemy
ráront vkire -» to break in on sy
ráront vkire -» to break in upon sy
ráront vkire -» to charge at sy
ráront vkire -» to rush at sy
ráront vkire -» to rush on sy
ráruház -» to delegate
ráruház -» to vest
rásóz -» to pass off
rásóz vkire vmit -» to palm sg off on sy
rásóz vkire vmit vmi gyanánt -» to pass sg upon sy as sg
rásóz vkire vmit vmi gyanánt -» to pass sg upon sy for sg
rásóz vmit vkire -» to dump sg on sy
rásóz vmit vkire -» to fob sg off on sy
rásóz vmit vkire -» to push sg on sy
ráspoly -» file
ráspoly -» rasp
ráspolyoz -» to file
ráspolyoz -» to grate
ráspolyoz -» to rasp
ráspolyozó -» rasping
rasszista -» racist
rasszizmus -» racism
rásújt -» to smite, smote, smitten
rásülés -» calcine
rászáll -» to devolve
rászáll -» to get into sy's hair
rászáll -» to light
rászáll (utókorra) -» to come down
rászáll vkire -» to dump all over sy
rászáll vkire -» to dump on sy
rászáll vkire -» to dump oneself on sy
rászáll vkire -» to needle
rászáll vmire -» to alight on sg
rászánja magát, hogy megmondja az igazságot -» to come across
rászánja magát vmire -» to bring oneself to do sg
rászánja magát vmire -» to take a leap
rászánja magát vmire -» to take the plunge
rászed -» to abuse
rászed -» to bamboozle
rászed -» to beguile
rászed -» to bluff
rászed -» to catch, caught
rászed -» to cheat
rászed -» to circumvent
rászed -» to cod
rászed -» to con
rászed -» to diddle
rászed -» to finagle
rászed -» to gouge
rászed -» to gull
rászed -» have sy on
rászed -» to hoax
rászed -» to hocus
rászed -» to hocus-pocus
rászed -» to hoodwink
rászed -» to humbug
rászed -» to jink
rászed -» to jockey
rászed -» to pole
rászed -» to put off
rászed -» to put on
rászed -» to put upon
rászed -» to shaft
rászed -» to stiff
rászed -» to string, strung
rászed -» to suck sy in
rászed -» to swindle
rászed -» to take in
rászed -» to tell sy wrong
rászed -» to tempt
rászed -» to trick
rászed -» to victimize
rászed vkit -» to get a rise out of sy
rászed vkit -» have sy on toast
rászed vkit -» to play hanky-panky with sy
rászed vkit -» to play sy false
rászed vkit -» to shit on sy
rászed vkit -» to sucker sy
rászed vkit -» to take a rise out of sy
rászedés -» cheat
rászedés -» fraud
rászedés -» victimization
rászedhető -» gullible
rászedhető ember -» sap
rászedhető ember -» sucker
rászedhetőség -» gullibility
rászedik -» to get bitten
rászegez -» to level
rászegez -» to nail
rászegez -» to pin on
rászegez (puskát) -» to range
rászerel -» to fit on
rászokik vmire -» to drop into the habit
rászokik vmire -» to get into the habit of sg
rászokik vmire -» to get into the way of doing sg
rászokik vmire -» to grow into a habit
rászokik vmire -» to make a practice of doing sg
rászokik vmire -» to take to
rászokik vmire -» to take to sg
rászoktat vkit vmire -» to get sy into a habit of doing sg
rászól vkire -» to put sy in his place
rászorít vkit -» to keep sy at it
rászorít vkit vmi megtételére -» to make it necessary for sy to do sg
rászorul -» to fall back on
rászorul -» to fall back upon
rászorul vmire -» to stand in need of sg
rászoruló -» indigent
rászoruló -» needy
rászoruló -» poor
raszter-mélynyomás -» photogravure
rátalál -» to hit
rátalál -» to hit, hit
rátalál -» to hit on
rátalál -» to hit up
rátalál -» to hit upon
rátalál -» to make a lucky hit
rátalál -» to pitch up
rátalál -» to pitch upon
rátalál a hibákra -» to pick up the mistakes
rátalál vmire -» to alight on sg
rátalál vmire -» to light on sg
rátámad -» to bad-mouth
rátámad -» to go for
rátámad -» to set on
rátámad -» to set upon
rátámad vkire -» to dump all over sy
rátámad vkire -» to dump on sy
rátámad vkire -» to lay into sy
rátámad vkire -» to put sy in his place
rátámad vkire -» to rush at sy
rátámad vkire -» to rush on sy
rátámadtak -» he has been set upon
rátapad -» to hitch
rátapad vmire -» to set upon sg
rátapint a baj gyökerére -» to touch the spot
rátapint a lényegre -» to touch the spot
rátapos -» to trample on
rátarti -» ikey
rátarti -» up-stage
rátartiság -» stand-offishness
rátartozik -» to behove
rátér -» to advert
rátér a tárgyra -» to come to the point
rátér vmilyen témára -» to get on a subject
rátér vmilyen témára -» to get on to a subject
ráterel -» to whip in
rátereli a beszélgetést vmilyen témára -» to get on a subject
rátereli a beszélgetést vmilyen témára -» to get on to a subject
rátermett -» able
rátermett vmire -» to be cut out for sg
rátermett vmire -» to be suited for sg
rátermett vmire -» to be suited to sg
rátermettség -» aptitude
rátermettség -» caliber
rátermettség -» calibre
rátermettség -» efficiency
rátermettség -» faculty
rátermettség -» gift
rátermettség -» suitability
rátesz -» to impose
rátesz -» to put on
rátesz -» to superimpose
rátesz -» to superpose
rátesz (kártyát) -» to play
rátesz (pecsétet) -» to append
rátesz a kályhára -» to put a few coals on the fire
rátesz a tűzre -» to put a few coals on the fire
rátesz egy lapáttal -» to crank up
ráteszi a kezét vmire -» to catch hold of sg
ráteszi a kezét vmire -» to corral
ráteszi a kezét vmire -» to lay hands on sg
ráteszi a kezét vmire -» to lay hold of sg
ráteszi a kezét vmire -» to take hold of sg
ráteszi a kutyát vki nyomára -» to hound a dog on sy
ráteszi a kutyát vki nyomára -» to hound a god at sy
rátét -» overlay
rátétel -» putting
rátétel -» superimposition
ratifikál -» to ratify
ratifikálás -» ratification
rátolódás -» overlap fault
rátör -» to come upon
rátör -» to raid
rátör -» to spring on
rátör -» to spring upon
rátör az ellenségre -» to set upon the enemy
rátör vkire -» to break in on sy
rátör vkire -» to break in upon sy
rátörés -» raid
rátukmál -» to obtrude
rátukmál vkire vmit -» to palm sg off on sy
rátukmál vmit vkire -» to fob sg off on sy
rátukmálja magát vkire -» to inflict oneself on sy
rátukmálja magát vkire -» to inflict one's company on sy
rátűz -» to pin on
rátűz -» to stick on
ráugrik -» to spring at
ráugrik -» to spring on
ráugrik -» to spring upon
ráugrik vkire -» to spring at sy
ráuszít -» to set on
ráuszít -» to set upon
ráuszítja a kutyát vkire -» to set the dog at sy
ráuszítja a kutyát vkire -» to set the dog on sy
ráül -» to get on
ráüt vkire -» to punch
ráüzen -» to message
rávág -» to chop at
rávág vkire -» to punch
rávág vkire az ostorával -» to give sy a cut with one's whip
rávarrt gallér -» attached collar
rávarrt zseb -» patch-pocket
ravasz -» acute
ravasz -» astute
ravasz -» cagey
ravasz -» calculating
ravasz -» canny
ravasz -» catchy
ravasz -» coony
ravasz -» crafted
ravasz -» crafty
ravasz -» cunning
ravasz -» cute
ravasz -» deep
ravasz -» drafty
ravasz -» draughty
ravasz -» foxy
ravasz -» ikey
ravasz -» to know how many beans make five
ravasz -» knowing
ravasz -» leery
ravasz -» shifty
ravasz -» shrewd
ravasz -» sleek
ravasz -» slick
ravasz -» slim
ravasz -» sly
ravasz -» tricksy
ravasz -» tricky
ravasz -» vulpine
ravasz -» wily
ravasz (lőfegyveré) -» trigger
ravasz bámulás -» leer
ravasz ember -» fly customer
ravasz ember -» flyboy
ravasz ember -» fox
ravasz ember -» he is all there
ravasz fickó -» coon
ravasz fickó -» old boots
ravasz fickó -» sly boots
ravasz fogás -» deep trick
ravasz fogás -» fiddle
ravasz kibúvó -» subterfuge
ravasz kis nőcske -» cutey
ravasz kis nőcske -» cutie
ravasz kópé -» sly dog
ravasz személy -» shifter
ravasz trükk -» gimmick
ravasz trükk -» gin
ravasz vén róka -» old coon
ravaszkás -» arch
ravaszkásan -» archly
ravaszkodik -» to dodge
ravaszkodik -» to finesse
ravaszkodik -» to fox
ravaszkodik -» to play foxy
ravaszság -» acuity
ravaszság -» acuteness
ravaszság -» artifice
ravaszság -» astuteness
ravaszság -» astuteness
ravaszság -» craft
ravaszság -» craftiness
ravaszság -» cunning
ravaszság -» cuteness
ravaszság -» disingenuousness
ravaszság -» finesse
ravaszság -» shrewdness
ravaszság -» vulpinism
ravaszság -» wile
ravaszság -» wiliness
ravaszul -» acutely
ravaszul -» astutely
ravaszul -» craftily
ravaszul -» disingenuously
ravaszul -» sleekly
ravaszul -» slyly
ravaszul -» wilily
ravaszul becsempész -» to shuffle
ravaszvédő kengyel -» trigger-guard
ráver -» to smack
ráver a melóra -» to pull one's finger out
ráveri a cinket vkire -» to get the goods on sy
ráverődő -» incident
rávesz -» to bring, brought
rávesz -» to bring round
rávesz -» to draw on
rávesz -» to get around
rávesz -» to get, got
rávesz -» to induce
rávesz -» to lead, led
rávesz -» to persuade
rávesz -» to tempt
rávesz vkit vmi megtételére -» to draw sy on to do sg
rávesz vkit vmi megtételére -» to occasion sy to do sy
rávesz vkit vmire -» to get sy to do sg
rávesz vkit vmire -» to induce sy to do sg
rávesz vkit vmire -» to persuade sy to do sg
ráveszi magát vmire -» to bring oneself to do sg
ráveti magát -» to go for
ráveti magát -» to make a dash at
ráveti magát az újonnan érkezettre -» to seize upon the newcomer
ráveti magát vkire -» to rush at sy
ráveti magát vkire -» to rush on sy
ráveti magát vkire -» to spring at sy
rávezet a jogesetek jegyzékére -» to docket
rávezet vkit vmilyen témára -» to get sy on to a subject
rávezetés -» induction
rávilágít -» to flash
rávisz -» to impel
ráz -» to jolt
ráz -» to shake, shook, shaken
rázás -» jig
rázás -» jog
rázás -» jolt
rázás -» shake
rázás -» shaking
rázás -» stroke
rázás -» thrash
rázásálló -» vibration-proof
rázással osztályoz -» to stagger
rázendít -» to pipe up
rázendít -» to tune up
rázkódás -» concussion
rázkódás -» jar
rázkódás -» jarring
rázkódás -» jerk
rázkódás -» jolt
rázkódás -» judder
rázkódás -» shake
rázkódás -» shaking
rázkódás -» shock
rázkódás -» trepidancy
rázkódás -» trepidity
rázkódás -» trepidation
rázkódás -» vibration
rázkódási -» concussional
rázkódásmentes -» vibration-proof
rázkódik -» to bump along
rázkódó -» jerky
rázkódtat -» to shake, shook, shaken
rázkódtatás -» vibration
rázó -» jigging
rázó -» shaker
rázóasztal -» jarring table
rázóasztal -» jigging table
rázócsúszda -» vibrating conveyor
rázogat -» to jiggle
rázógép -» jig
rázórosta -» vibrating screen
rázórostás dúsító -» jig
rázórostás ércdúsító -» jig
rázós -» dicey
rázós -» sticky
rázószekrény -» bolting-machine
rázószekrény -» bolting-mill
rázószita -» bolting-machine
rázószita -» bolting-mill
rázószita -» bolting-reel
rázza a fejét -» to shake the head
razzia -» clean-up
razzia -» cleanup
razzia -» police raid
razzia -» raid
razzia -» round-up
razzia -» shake-down
razzia -» shakedown
razziát tart -» to raid
razziázik -» to pull
razziázik -» to raid
R-ben végződő szavak -» words terminating in r
r-ben végződő szavak -» words terminating with r
-re -» by
-re -» on
-re -» onto
-re -» to
-re -» unto
reagál -» to react
reagál -» to respond
reagálás -» reaction
reagálás -» response
reagálásra késztető -» challenging
reagáló vmire -» to be reactive to sg
reagens -» reactant
reagens -» reactive
reagens -» test
reagens papír -» reactive paper
reakció -» backlash
reakció -» reaction
reakció -» response
reakció mértéke -» extent of reaction
reakcióhő -» reaction heat
reakcióképesség -» reactivity
reakciókerék -» reaction wheel
reakciós -» goer backward
reakciós -» reactionary
reakciós -» reactive
reaktív -» reactive
reaktív áramkör -» reactive circuit
reaktív terhelés -» reactive load
reaktivált ember -» zombie
reaktivált tiszt -» dug-out
reaktivitás -» reactivity
reális -» down-to-earth
reálisan -» realistically
realista -» realist
realista -» realistic
realista ember -» realist
realisztikus -» realistic
realitás -» actuality
realitás -» reality
realitás hiánya -» unreality
realizmus -» actuality
realizmus -» realism
rebarbara -» rhubarb
rebbenés -» flutter
rebbenés -» quiver
rebellis -» insurrectionist
reccs! -» crack!
reccsen -» to crackle
reccsen -» to scrunch
reccsenés -» crack
reccsenés -» crunch
reccsenés -» scrunch
reccsenés -» zip
réce -» duck
recehártya -» retina, retinae
recehártya -» retina
recehártya leválás -» detachment of retina
recehártyán mutatkozó utókép -» afterimage
recenzió -» review
recenziós példány -» review copy
recenziós példány -» reviewer's copy
recepció -» reception
recept -» formula, formulae
recept -» prescription
recept -» recipe
recept nélkül kapható -» non-prescription
receptje vminek -» recipe for sg
receptre készült -» extemporal
receptre készült -» extemporaneous
recés -» jagged
recés -» reticulated
recés -» serrated
recés csuka -» pickerel
recés gyomor -» second stomach
recés ostya -» gofer
recés szárrész -» welt
recés szél (érmén) -» milled edge
recésgyomor -» honeycomb bag
recésgyomor -» honeycomb stomach
recesszus -» recess
recéz -» to corrugate
recéz -» to mill
recéz -» to reticulate
reciprok -» reciprocal
reciprok ellenállás -» conductance
reciprok érték -» reciprocal
reciprok értéket meghatároz -» to reciprocate
reciprok impedancia -» admittance
recitáló -» narrator
recseg -» to blast
recseg -» to bray
recseg -» to bray out a sound
recseg -» to crackle
recseg -» to creak
recseg -» to crunch
recsegés -» crack
recsegés -» scrunch
recsegés (rádióban) -» strays
recsegés-ropogás -» clashing
recsegés-ropogás -» clash
recsegés-ropogás -» crackling
recsegés-ropogás -» crash
recsegő -» raspy
recsegő -» rattling
recsegő hang -» rasping voice
recsegő hangon mond -» to rasp
recsegő hangot ad ki -» to bray
recsegő hangot ad ki -» to bray out a sound
recsegő-ropogó -» clashing
recsegősség -» stridency
recseg-ropog -» to crack
recsegtet -» to bray
recsegtet -» to bray a sound
recsegve -» raspingly
redő -» corrugation
redő -» crease
redő -» crinkle
redő -» crumpling
redő -» fold
redő -» pleat
redő -» pucker
redő -» wimple
redő -» wrinkle
redő nélküli -» unlined
redőkbe hull -» to wimple
redőkbe húz -» to pucker
redőkbe rendez -» to wimple
redőkbe szed -» to wimple
redőny -» roll-top
redőny -» shade
redőny -» shutter
redőny -» venetian blinds
redőnyheveder -» blind belt
redőnyzár -» flap
redős -» crinkly
redős -» puckered
redős -» puckery
redőtlen -» smooth
redőz -» to corrugate
redőz -» to crease
redőz -» to drape
redőz -» to pleat
redőz -» to tuck
redőz -» to wimple
redőz -» to wrinkle
redőzés -» corrugation
redőzés -» ply
redőződik -» to drape
redőződik -» to wimple
redőződik -» to wrinkle
redukál -» to lessen
redukál -» to reduce
redukálás -» diminution
redukáló fürdő -» hypo bath
redukált -» reduced
redukált állapotegyenlet -» reduced equation of state
redukció -» cut-back
redut -» redoubt
refektórium -» refectory
refektóriumi asztal -» refectory table
referálás -» oral test
referencia -» reference
referens -» desk
reff -» reef
reffel -» to take in a reef
reffeli a vitorlát -» to reef a sail
reffelő -» reefer
reflektor -» broadside
reflektor -» dazzle lamps
reflektor -» dazzle lights
reflektor -» reverberator
reflektorfény -» floodlight
reflektorfény -» spotlight
reflektorsorozat -» broadside
reflex -» accidental light
reflexként -» reflexly
reform -» reform
reform- -» reformatory
reformáció -» reformation
reformál -» to reform
reformálás -» reforming
reformáló oszlop -» reformer
reformátor -» reformer
református -» reformed
református pap -» minister
refrakció -» refraction
refrén -» burden
refrén -» chorus
refrén -» refrain
refrén -» tag
rég esedékes -» overdue
rege -» legend
régebben -» formerly
régebben londoni lakos -» late of London
régebben nem csinált vmit -» he didn't used to do sg
régebben nem csinált vmit -» he used not to do sg
régebben nem csinált vmit -» he usedn't to do sg
régebben nem csinált vmit -» he usen't to do sg
régebbi -» prior
régebbi lappéldány -» back number
régebbi szám -» back number
régen -» a long time ago
régen -» back
régen -» in former times
régen -» in the days of long-ago
régen -» long ago
regeneráció -» recovery
regenerálás -» reclamation
regenerálás -» regeneration
regeneráló -» regenerating
regeneráló -» regenerative
regeneráló üzem -» regenerating plant
regenerálódás -» regeneration
regenerálódik -» to regenerate
regenerátor -» regenerating furnace
régensherceg -» prince regent
régenskirályné -» queen regent
régenskirályné -» queen regnant
régenstárs -» joint regent
régente -» in former times
regény- -» fictional
regény -» novel
regény jellegű -» fictional
regényes -» fictional
regényes -» romantic
regényes életrajz -» novelized biography
regényes hajlam -» love of romance
regényes kaland -» romance
regényes történet -» romance
regényíró -» novelist
regényirodalom -» fiction
regényirodalom -» works of fiction
regényműfaj -» fiction
regényműfaj -» works of fiction
regényt ír -» to novelize
réges-rég -» in the year one
régész -» archaeologist
régész -» archeologist
régészet -» archaeology
régészet -» archeology
régészeti -» archaeological
régészeti -» archeological
reggel -» morning
reggel -» morrow
reggeli -» breakfast
reggeli -» morning
reggeli előtti cigarettám -» my before-breakfast cigarette
reggeli lég -» morning air
reggeli levegő -» morning air
reggeli postakézbesítés -» general post
reggeli sorakozó -» morning quarters
reggeli szemle -» morning quarters
reggeli szíverősítő -» eye-opener
reggeli szürkület -» dawn
reggeli után -» after breakfast
reggelig -» overnight
reggelizik -» to breakfast
reggelizik -» have breakfast
reggeltől estig -» from morning to night
régi -» ancient
régi -» antique
régi -» back
régi -» hand-me-down
régi -» hoar
régi -» hoary
régi -» long-ago
régi -» of long standing
régi -» old
régi -» olden
régi -» old-established
régi -» past
régi -» pristine
régi -» stale
régi -» time-worn
régi ágyúfajta -» pelican
régi állapot -» status quo
régi autó betudása vételárba -» car taken in part exchange
régi bajokon rágódik -» to chew the fat
régi bajokon rágódik -» to chew the rag
régi barátság -» friendship of long standing
régi bútor a háznál -» family fixture
régi család -» family
régi, de jó -» oldie but goodie
régi fényében ragyogó -» untarnished
régi fényében tündöklő -» untarnished
régi festők -» old masters
régi filmek újrajátszása -» reissue
régi francia pénzérme -» sou
régi gárdából való ember -» one of the old guard
régi garnitúra -» old gang
régi história -» backwash
régi idők -» long-ago
régi időkben -» in days of old
régi írások szakértője -» palaeographer
régi jó barátom -» an old friend of mine
régi jó postakocsis világ -» old coaching days
régi keletű adósság -» debt of old standing
régi mázsa -» centner
régi mókák -» old ends
régi nóta -» backwash
régi olasz aranypénz -» sequin
régi panaszokon rágódik -» to chew the fat
régi panaszokon rágódik -» to chew the rag
régi pénzérme -» teston
régi pénzérme -» testoon
régi rendszer -» old order of things
régi sebet tép fel -» to reopen an old sore
régi skót társasjáték -» high jinks
régi szakállas adoma -» Joe Miller
régi szám -» back number
régi tánc -» dump
régi vágású -» old-line
régi vágású ember -» man of the good old stock
régi vágású ember -» one of the old guard
régi vágású ember -» one of the old school
régi világ -» old order of things
régi világban -» in the horse and buggy days
régi zsidó sátor -» tabernacle
régies -» antique
régies -» archaic
régies -» obsolete
régies -» quaint
régies kifejezés -» archaism
régies szó -» archaism
régimódi -» antiquated
régimódi -» antique
régimódi -» fogyish
régimódi -» fusty
régimódi -» old-fashioned
régimódi dolog -» back number
régimódi ember -» fud
régimódi ember -» fuddy-duddy
régimódi ember -» old fogy
régimódi ember -» old fogey
régimódi ember -» square
régimódi eszmék -» old fogydom
régimódi foghúzó szerszám -» pelican
régimódi magas női hajviselet -» pouf
régimódi magas női hajviselet -» pouffe
regionális -» regional
régiség -» antique
régiség -» antiquities
régiségek -» antiquities
régiségek -» old curiosities
regiszter -» blotter
regiszter -» register
regiszter -» slide
regiszterszelep -» piston
regisztert állít -» to register
regisztrál -» to record
regisztrál -» to register
régmúlt -» bygone
régmúlt -» past perfect
régóta -» for a long while
régóta érzett hiány -» long-felt want
régóta fennálló -» long-standing
régóta fennálló -» old-established
regressziós -» regression
regresszív -» regressive
regruta -» conscriptee
regruta -» recruit
regruta -» rookie
regruta -» rooky
regulázás -» regulation
rehabilitáció -» rehabilitation
rehabilitál -» to rehabilitate
reinkarnáció -» reincarnation
rejlik -» to reside in
rejszol -» to rub off
rejszol -» to toss off
rejt -» to hide, hid
rejt -» to hide, hid, hidden
rejteget -» to harbor
rejteget -» to harbour
rejteget -» to reset
rejteget vmit -» to make a cache of sg
rejtegetés -» secretion
rejtegetett holmi -» cache
rejtegetett készlet -» cache
rejtek -» ambuscade
rejtek -» ambush
rejtekhely -» ambush
rejtekhely -» cache
rejtekhely -» concealment
rejtekhely -» cover
rejtekhely -» hide-away
rejtekhely -» hideaway
rejtekhely -» hide-out
rejtekhely -» hideout
rejtekhely -» hiding place
rejtekhely -» lurking-place
rejtekhely -» nest
rejtekhely -» recess
rejtekhely -» subterfuge
rejtekhelyre tesz -» to recess
rejtelem -» mystery
rejtelem -» secret
rejtelmessé tesz -» to mystify
rejtély -» arcanum, arcana
rejtély -» conundrum
rejtély -» mystery
rejtély -» riddle
rejtély -» secret
rejtélyes -» cryptic
rejtélyes -» enigmatic
rejtélyes -» enigmatical
rejtélyes -» inscrutable
rejtélyes -» mysterious
rejtélyes -» puzzling
rejtélyes -» recondite
rejtélyes -» unaccountable
rejtélyes -» uncanny
rejtélyes homályba burkolva -» in a shroud of mystery
rejtélyes módon -» unaccountably
rejtélyes sötétségbe burkolva -» in a shroud of mystery
rejtélyesen -» enigmatically
rejtélyesen -» mysteriously
rejtélyességétől megfoszt vmit -» to debunk
rejtélyt kikutat -» to cipher out a mystery
rejtélyt leleplez -» to debunk
rejtélyt megfejt -» to cipher out a mystery
rejtet -» lurky
rejtett -» arcane
rejtett -» clandestine
rejtett -» concealed
rejtett -» covert
rejtett -» cryptic
rejtett -» dormant
rejtett -» esoteric
rejtett -» hooded
rejtett -» hugger-mugger
rejtett -» latent
rejtett -» lurking
rejtett -» occult
rejtett -» potential
rejtett -» privy
rejtett -» recondite
rejtett -» secret
rejtett -» stealthy
rejtett -» surreptitious
rejtett -» ulterior
rejtett -» undercover
rejtett akadály -» snag
rejtett áramlás -» undercurrent
rejtett áramlat -» undercurrent
rejtett energia -» latent energy
rejtett értelmű -» esoterical
rejtett értelmű -» oracular
rejtett hiányosság -» latent defect
rejtett hiba -» latent defect
rejtett hő -» latent heat
rejtett kép -» latent image
rejtett képesség -» potentiality
rejtett övbújtató -» tunnel belt loops
rejtett régiói vminek -» depths
rejtett szomorúság -» hint of sadness
rejtett tehetségek késői megnyilvánulása -» late exhibition of unsuspected talents
rejtett veszély -» shoal
rejtetten -» criptically
rejtetten -» cryptically
rejtetten -» occultly
rejtjel -» cipher
rejtjeles jelentés -» cipher
rejtjeles közlés -» message in cipher
rejtjeles levél -» cipher
rejtjeles távirat -» cipher
rejtjeles üzenet -» message in cipher
rejtjelez -» to cipher
rejtjelez -» to cypher
rejtjelezés -» cipher
rejtjelezés -» ciphering
rejtjelezés áttevése -» decoding
rejtjelkódex -» cipher
rejtjelkódex -» cipher key
rejtjelkulcs -» cipher
rejtjelkulcs -» cipher key
rejtjeltávirat -» cipher
rejtjelzés -» coding
rejtjelző -» cipherer
rejtjelző gép -» cipher device
rejtőzik -» to hide, hid
rejtőzik -» to hide, hid, hidden
rejtőzik -» to hole up
rejtőzik -» to lie low
rejtőzik -» to lurk
rejtőzködik -» to lie low
rejtőző -» latent
rejtőző csapat -» ambush
rejtőző csapatok -» troops in ambush
rejtőző személy -» ambush
rejtőztet -» to camouflage
rejtőztető füstfal -» smoke-screen
rejtőztető ködfal -» smoke-screen
rejtőzve elhelyezkedik -» to hide, hid
rejtőzve elhelyezkedik -» to hide, hid, hidden
rejtvény -» conundrum
rejtvény -» enigma
rejtvény -» puzzle
rejtvény -» rebus
rejtvény -» riddle
rejtvényt megfejt -» to guess a riddle
rekamié -» studio couch
rekedés -» retention
rekedt -» have a frog in the throat
rekedt -» hoarse
rekedt -» husky
rekedt -» muddy
rekedt -» raucous
rekedt -» rusty
rekedt -» throaty
rekedten -» hoarsely
rekedten -» raucously
rekedtes -» gruff
rekedtesen -» gruffly
rekedtre ordítja magát -» to scream oneself hoarse
rekedtség -» huskiness
rekesz -» aperture
rekesz -» bay
rekesz -» bin
rekesz -» box
rekesz -» bunker
rekesz -» cell
rekesz -» compartment
rekesz -» crate
rekesz -» obturator
rekesz -» partition
rekesz -» peak
rekesz -» pen
rekesz -» pigeonhole
rekesz -» section
rekesz -» stall
rekesz -» subdivision
rekeszbe csomagol -» to box
rekeszbe csomagol -» to crate
rekeszbe elhelyez -» to pigeonhole
rekeszbe elrak -» to pigeonhole
rekeszbe eltesz -» to pigeonhole
rekeszbe helyez -» to box
rekeszbe helyez -» to pigeonhole
rekeszbe rak -» to pigeonhole
rekeszbe tesz -» to pigeonhole
rekeszekkel felszerelt -» stalled
rekeszekre osztott -» stalled
rekeszes állvány -» bin
rekeszhártya -» obturator membrane
rekeszizom -» diaphragm
rekeszizom -» midriff
rekeszizom -» obturator muscle
rekesztőtábla -» shuttle
rekettye -» broom
rekettyés puszta -» moorland
rekkenő -» sultry
reklám -» advertisement
reklám -» advertising
reklám -» boost
reklám -» claptrap
reklám -» commercial
reklám -» hype
reklamáció -» complaint
reklámcédula -» advertising sheet
reklámcédula -» throwaway
reklámcikk -» leading line
reklámcikk -» leading article
reklámcsináló -» booster
reklámeszköz -» advertising medium
reklámfőnök -» advertising manager
reklámkocsi -» advertising van
reklámmelléklet -» advertising sheet
reklámmelléklet -» insert
reklámot csinál vminek -» to boost
reklámoz -» to advertise
reklámoz -» to ballyho
reklámoz -» to boom
reklámoz -» to hype
reklámoz -» to plug
reklámoz -» to puff
reklámoz -» to push
reklámozás -» draw
reklámozás -» promotion
reklámozás -» publicity
reklámozó -» booster
reklámröplap -» advertising sheet
reklámszakértő -» adman, admen
reklámszakma -» advertising
reklámszöveg bemondás rádióműsor megszakításával -» spot announcement
rekognoszkál -» to reconnoitre
rekonstruál -» to re-enact
rekonstruálás -» reconstruction
rekonstruálás -» re-enactment
rekonstrukció -» reconstruction
rekonszideráció -» reconsideration
rekontráz -» to redouble
rekonvaleszcens -» convalescent
rekord -» record
rekordot dönt -» to break a record
rekordot javít -» to break a record
rekordtermés -» bumper crops
rektifikáció -» rectification
rektifikáció -» rectifying
rektifikál -» to rectify
rektifikálás -» rectification
rektifikálás -» rectifying
rektifikáló lepárlás -» rectification
rektifikáló oszlop -» rectifier
rektifikáló torony -» rectifier
rektifikátor -» rectifier
rektor -» president
rektorhelyettes -» pro-rector
rekuperáció -» recovery
rekuperációval való fékezés -» regenerating braking
rekurzív -» recursive
rekvirál -» to commandeer
rekvirál -» to indent
rekvirál -» to requisition
rekvirálás -» levy
rekvirálás -» requisition
relatív -» relative
relatív szolmizáció -» tonic solfa
relativisztikus tömeg -» relativistic mass
relativitás -» relativity
relaxáció -» relaxation
relaxációs eljárás -» relaxation
relé -» relay
relief -» embossing
relief -» embossment
reluxa -» venetian blind
reluxa -» venetian blinds
rém -» bogy
rém- -» panicky
rém jópofa -» he is a scream
rémdráma -» melodrama
réme vkinek -» despair
remeg -» to flutter
remeg -» to judder
remeg -» to palpitate
remeg -» to quake
remeg -» to quitter
remeg -» to quiver
remeg -» to shake, shook, shaken
remeg -» to shudder
remeg -» to tremble
remeg -» to waver
remeg (hang) -» to quaver
remegés -» flutter
remegés -» judder
remegés -» palpitation
remegés -» quaking
remegés -» quiver
remegés -» shudder
remegés -» shuddering
remegés -» thrill
remegés -» tremble
remegés -» trembling
remegés -» tremor
remegés -» trepidancy
remegés -» trepidity
remegés -» trepidation
remegés -» vibration
remegés (hangé) -» quaver
remegő -» flickery
remegő -» quaking
remegő -» quaky
remegő -» quavering
remegő -» quavery
remegő -» shaking
remegő -» shaky
remegő -» shuddering
remegő -» trembling
remegő -» trepidant
remegő -» vibrant
remegő -» vibrating
remegő hangon -» quaveringly
remegő hangon beszél -» to bleat
remegős -» quavering
remegős -» quavery
remegtet -» to judder
remegtet -» to shake, shook, shaken
remegve -» quakingly
remegve -» shakily
remegve -» shudderingly
remek -» aces
remek -» to be all aces
remek -» bitching
remek -» bitching twitching
remek -» boss
remek -» bully
remek -» capital
remek -» cheese
remek -» crackajack
remek -» dandy
remek -» delicate
remek -» divvy
remek -» exquisite
remek -» fine
remek -» fucking
remek -» glorious
remek -» gorgeous
remek -» grand
remek -» helluva
remek -» lovely
remek -» masterful
remek -» mind-blowing
remek -» nifty
remek -» prime
remek -» proud
remek -» rattling
remek -» rattling good
remek -» ripping
remek -» scrummy
remek -» scrumptious
remek -» shit hot
remek -» slick
remek -» smashing
remek -» sniffy
remek -» spiffy
remek -» superb
remek -» swell
remek -» top notch
remek -» topping
remek -» way-out
remek -» wayout
remek alak! -» he's a knocker!
remek dolog -» cat's meow
remek dolog -» cat's pajamas
remek dolog -» cat's whiskers
remek dolog -» clinker
remek dolog -» corker
remek dolog -» lulu
remek dolog -» peach
remek dolog -» snitch
remek dolog -» spanker
remek dolog -» stem-winder
remek dolog -» stunner
remek dolog -» winner
remek dolog -» wow
remek ember -» clinker
remek ember -» crackajack
remek ember -» spanker
remek ember -» trump
remek fickó -» corker
remek fickó -» he's a fine fellow
remek fickó -» trump
remek fiú -» he's a fine fellow
remek munkás -» to be a whale for work
remek ötlet -» brainstorm
remek parti -» excellent match
remek személy -» winner
remek! -» capital!
remek! -» it's a wow!
remek! -» that's fine!
remek! -» wow!
remekbe készült -» tiptop
remekel -» to star
remekíró -» classic
remekmű -» classic
remekül -» fine
remekül -» superbly
remekül -» wonderfully
remekül csinál vmit -» to be a good hand at doing sg
remekül csinál vmit -» to be a good hand at sg
remekül csinál vmit -» to be a great hand at doing sg
remekül csinál vmit -» to be a great hand at sg
remekül érzi magát -» to feel prime
remekül érzi magát -» have a right royal time
remekül érzi magát -» have a royal time
remekül mulat -» have a right royal time
remekül mulat -» have a royal time
remekül mulattunk -» we had a boss time
remekül mulattunk -» we had a whale of a time
remekül szórakozik -» to enjoy oneself immensely
remekül szórakoztunk -» we had a whale of a time
remél -» to expect
remél -» to hope
remélem -» I hope so
remélem hogy igen -» I hope so
remélem, nem történt semmi baj -» I hope there is nothing wrong
remélő -» trusting
remélt -» anticipated
remélt -» expected
remélt haszon -» skin
reménnyel telve néz a jövőbe -» have confidence in the future
remény -» confidence
remény -» expectancy
remény -» expectation
remény -» expectations
remény -» hope
remény -» outlook
remény -» prospects
remény -» trist
remény -» trust
reménye van -» to be in the running
reményeket letör -» to blast hopes
reményeket meghiúsít -» to blast hopes
reménykedik vmiben -» to trust to sg
reménykedő -» buoyant
reménykedő -» hopeful
reménykedő -» trusting
reménykedve -» trustingly
reménység -» trist
reménység -» trust
reménysugár -» beam of hope
reményt ébreszt -» to raise hope
reményt vesztett -» unhopeful
reménytelen -» to be past recovery
reménytelen -» beyond hope
reménytelen -» beyond recovery
reménytelen -» despairing
reménytelen -» desperate
reménytelen -» gone
reménytelen -» hopeless
reménytelen a helyzete -» he is a gone coon
reménytelen alak -» stiff
reménytelen játszma -» losing game
reménytelen kísérlet -» attempt doomed to failure
reménytelen szerelem -» unrequited love
reménytelenség -» despondency
reménytelenül -» desperately
reménytelenül -» hopelessly
reménytelenül elveszett -» to be a gone goose
reménytelenül szerelmes -» lovelorn
reménytelenül tönkrement -» to be a gone goose
reményteljes -» hopeful
reményvesztett -» bereft of hope
reményvesztetten -» bereft of hope
reményvesztetten -» bereft of all hope
rémes -» awful
rémes -» grisly
rémes -» gruesome
rémes -» lurid
rémesen -» awful
rémesen -» awfully
rémesség -» luridity
remete -» hermit
remete -» recluse
remete -» solitary
remete tanyája -» anchorage
remetebarlang -» anchorage
remetelak -» anchorage
remetelak -» hermitage
remetenő -» recluse
rémhír -» alarmism
rémhírterjesztés -» scare-mongering
rémhírterjesztő -» panicky
rémhírterjesztő -» panic-monger
rémhírterjesztő sajtó -» panic press
remi -» draw
reminiszcencia -» reminiscence
reminiszkáló -» reminiscent
rémisztő -» frightening
rémisztő -» grim
rémisztő -» morbid
rémisztően -» gruesomely
rémisztően -» terrifyingly
rémítő -» awful
rémítő -» dreadful
rémítő -» frightening
rémítő -» gruesome
rémítő -» morbid
rémítő -» scary
rémítő -» startling
rémítő -» terrifying
rémítően -» appallingly
remittenda -» remainder
remittenda -» remainder line
remittenda -» remainders
remízbe beállítás -» housing
remízbe elhelyezés -» housing
rémkép -» bogey
rémkép -» boggle
rémkép -» bogle
rémkép -» bogy
rémkép -» chimaera
rémkép -» chimera
rémkép -» hobgoblin
rémkép -» nightmare
rémkép -» phantasm
rémkép -» phantom
rémlátomás -» chimaera
rémlátomás -» chimera
remonda -» remount
rémregény -» dreadful
rémregény -» gothic novel
rémregény -» penny dreadful
rémregény -» shilling dreadful
rémregény -» thriller
rémséges -» fearsome
rémtett -» atrocity
rémtett -» atrociousness
rémüldözik -» to panic
rémület -» bewilderment
rémület -» dismay
rémület -» dread
rémület -» fright
rémület -» funk
rémület -» horror
rémület -» scare
rémület -» terror
rémületben tart -» to scare
rémületes -» frightening
rémületes dolog -» dread
rémületes ember -» dread
rémületet kelt -» to scare
rémületet keltő -» terrific
rémülettől lesújtva -» in a stupor of dismay
rémülettől megdermedve -» in a stupor of dismay
rémülettől megdermedve -» paralysed with horror
rémült -» panicky
rémült -» scared
rend -» array
rend -» order
rend -» orderliness
rend -» orderly sate
rend- -» ordinal
rend -» rank
rend -» rate
rend -» swath
rend -» tidiness
rend -» trim
rend -» windrow
rend nagy méltósága -» high officer of an order
rend nagykeresztese -» high officer of an order
rend nagymestere -» high officer of an order
rendbe hoz -» to adjust
rendbe hoz -» to do up
rendbe hoz -» to fix
rendbe hoz -» to fix up
rendbe hoz -» to furbish
rendbe hoz -» to plaster up
rendbe hoz -» to put right
rendbe hoz -» to put sg straight
rendbe hoz -» to put sg to rights
rendbe hoz -» to readjust
rendbe hoz -» to recondition
rendbe hoz -» to redo, redid, redone
rendbe hoz -» to refit
rendbe hoz -» to regulate
rendbe hoz -» to set right
rendbe hoz -» to set sg to rights
rendbe hoz -» to set to rights
rendbe hoz -» to trim
rendbe hozás -» refit
rendbe hozza magát -» have a wash and brush up
rendbe hozza ruháját -» to put one's dress in order
rendbe jön -» to pick up
rendbe jön az egészsége -» to pick up
rendbe rak -» to make up
rendbe rak -» to place in order
rendbe rak -» to reinstate
rendbe rak -» to square away
rendbe rak -» to straighten
rendbe szed -» to marshal
rendbe szed -» to set in order
rendbe tesz -» to clean up
rendbe tesz -» to do, did, done
rendbe tesz -» to make up
rendbe tesz -» to place in order
rendbe tesz -» to police
rendbe tesz -» to put right
rendbe tesz -» to ready
rendbe tesz -» to refit
rendbe tesz -» to set right
rendbe tesz -» to square away
rendbe tesz -» to tidy, tidied
rendbe tesz -» to tidy
rendbe tesz -» to tidy up
rendbe tett -» to be spiffed out
rendbehoz -» to repair
rendbehoz -» to straighten up
rendbehozás -» doing-up
rendbehozás -» repair
rendbehozó -» rectifier
rendben -» ship-shape
rendben levő -» hunky-dory
rendben levő -» ship-shape
rendben levő -» straight
rendben tartott -» trim
rendben tartott volta vminek -» tidiness
rendben van -» to be in order
rendben van -» to be in good trim
rendben van -» nuff said
rendben van -» nuff sed
rendben van -» okay
rendben van! -» all right!
rendben van! -» all serene!
rendben van! -» it's a go!
rendben van! -» okay!
rendben van! -» roger!
rendben van! -» that's right!
rendben van! -» that's the cheese!
rendben van! -» very well!
rendben! -» all right!
rendben! -» done!
rendben! -» just so!
rendben! -» right on!
rendbentartás -» grooming
rendberakás -» arrangement
rendbontás -» affray
rendbontás -» breach of peace
rendbontó -» anarchic
rendbontó -» anarchical
rendbontó -» trouble-maker
rendbontók -» pickers of quarrels
rendek -» states
rendel -» to bespeak, bespoke, bespoken
rendel -» to destine
rendel -» to order
rendel -» to place an order
rendelés -» consulting hours
rendelés -» order
rendelés -» reservation
rendelési idő -» consulting hours
rendelésre dolgozó -» custom
rendelésre gyártott -» custom
rendelésre készített -» bespoke
rendelésre készített -» custom
rendelésre készült -» custom-made
rendelésre készült -» custom-tailored
rendelésre készült -» made to order
rendelést ad fel vkinek vmire -» to indent on sy for sg
rendelést teljesít -» to execute an order
rendelést teljesít -» to fill an order
rendelet -» decree
rendelet -» edict
rendelet -» enactment
rendelet -» order
rendelet -» ordinance
rendelet -» regulations
rendelet -» statute
rendeleti -» edictal
rendelkezés -» action
rendelkezés -» behest
rendelkezés -» command
rendelkezés -» commission
rendelkezés -» direction
rendelkezés -» dispensation
rendelkezés -» disposal
rendelkezés -» disposition
rendelkezés -» mandate
rendelkezés -» provision
rendelkezés -» ruling
rendelkezés -» will
rendelkezés vmivel -» command
rendelkezésedre áll -» you are welcome to it
rendelkezésedre állok! -» I am at you command!
rendelkezések -» regulations
rendelkezéseknek nem megfelelő -» against the regulations
rendelkezéseknek nem megfelelő -» contrary to the regulations
rendelkezésére áll vkinek -» to be at sy's service
rendelkezésére áll vkinek -» to wait on sy
rendelkezésére áll vkinek -» to wait upon sy
rendelkezési állományba helyez -» to second
rendelkezési állományban levő -» unattached
rendelkezésre -» at will
rendelkezésre álló -» available
rendelkezésre álló -» disposable
rendelkezésre álló -» forthcoming
rendelkezésre álló anyagi eszközök -» liquid assets
rendelkezésre álló anyagi eszközök -» ready assets
rendelkezésre álló részvénypakett -» spot parcels
rendelkezésre bocsát vmit -» to give free run of sg
rendelkezésre nem álló -» unavailable
rendelkezik -» to dispose
rendelkezik vele -» have in one's gift
rendelkezik vmivel -» to command
rendelkezik vmivel -» have, had
rendelkezik vmivel -» to have, had
rendelkezik vmivel -» to possess
rendelkező -» mandatory
rendelkező természetű -» bossy
rendellenes -» abnormal
rendellenes -» anomalous
rendellenes -» irregular
rendellenes -» perverse
rendellenes elhelyezkedés -» displacement
rendellenes fejlődés -» aberration
rendellenes fejlődés alakul ki -» to sport
rendellenesen fejlődött ember -» sport
rendellenesen fejlődött növény -» sport
rendellenesen fejlődött szerv -» sport
rendellenesség -» abnormality
rendellenesség -» anomaly
rendellenesség -» disease
rendellenesség -» disorder
rendellenesség -» irregularity
rendelő -» consulting room
rendelőintézet -» clinic
rendelőlap -» docket
rendelt -» fated
rendelt vmire -» fated to sg
rendeltetés -» designation
rendeltetés -» function
rendeltetési hely -» destination
rendeltetési helyén túlvisz -» to take on
rendelvényes -» purchaser
rendes -» clean-cut
rendes -» decent
rendes -» easy to look at
rendes -» easy on the eye
rendes -» jolly
rendes -» neat
rendes -» normal
rendes -» orderly
rendes -» ordinary
rendes -» ornery
rendes -» proper
rendes -» regular
rendes -» right
rendes -» set
rendes -» snug
rendes -» tidy
rendes -» trim
rendes állapot -» normalcy
rendes dolog -» good egg
rendes egyetemi hallgató Oxfordban -» commoner
rendes életet kezd -» to settle down
rendes ember -» good egg
rendes ember -» he's all right
rendes fickó -» regular guy
rendes fickó -» topper
rendes kézírás -» neat handwriting
rendes külső -» trimness
rendes magaviseletre figyelmeztet vkit -» to read the riot act to sy
rendes megélhetést biztosító -» snug
rendes útvonal -» track
rendes volta vminek -» neatness
rendesen -» regularly
rendesen -» tidily
rendesen -» trimly
rendesen viselkedő -» orderly
rendesnél alacsonyabb hőmérséklet -» temperature below normal
rendesnél kisebb -» undersize
rendesség -» cleanliness
rendesség -» tidiness
rendészeti szolgálat -» provost duty
rendet csinál -» to do the rooms
rendet csinál -» to police
rendet csinál -» to tidy, tidied
rendet csinál -» to tidy
rendet csinál -» to tidy up
rendetlen -» to be down at heels
rendetlen -» cluttered
rendetlen -» deranged
rendetlen -» dingy
rendetlen -» disorderly
rendetlen -» erratic
rendetlen -» higgledy-piggledy
rendetlen -» messy
rendetlen -» ragged
rendetlen -» rooky
rendetlen -» slipshod
rendetlen -» sloppy
rendetlen -» slovenly
rendetlen -» snuffy
rendetlen -» tumultuous
rendetlen -» unkempt
rendetlen -» untidy
rendetlen állapot -» tumultuousness
rendetlen írás -» niggling handwriting
rendetlen jelleg -» tumultuousness
rendetlen külsejű -» blowzy
rendetlen külső -» blowziness
rendetlen nő -» trollop
rendetlen természet -» tumultuousness
rendetlenség -» confusion
rendetlenség -» dinginess
rendetlenség -» disarray
rendetlenség -» disorder
rendetlenség -» hugger-mugger
rendetlenség -» litter
rendetlenség -» mess
rendetlenség -» messiness
rendetlenség -» mix-up
rendetlenség -» muck
rendetlenség -» muddle
rendetlenség -» mull
rendetlenség -» muss
rendetlenség -» shambles
rendetlenség -» tumble
rendetlenséget csinál -» to wake snakes
rendetlenséget teremt -» to clutter
rendetlenül -» helter-skelter
rendetlenül -» higgledy-piggledy
rendetlenül -» hugger-mugger
rendetlenül -» inordinately
rendetlenül -» tumultuously
rendez -» to acquit
rendez -» to adjust
rendez -» to arrange
rendez -» to calendar
rendez -» to compose
rendez -» to compound
rendez -» to docket
rendez -» to get up
rendez -» to hold, held
rendez -» to marshal
rendez -» to order
rendez -» to place
rendez -» to range
rendez -» to regularize
rendez -» to settle
rendez -» to square
rendezés -» acquittance
rendezés -» direction
rendezés -» docketing
rendezés -» getting up
rendezés -» marshalling
rendezés -» settlement
rendezés -» settling
rendezés művészete -» showmanship
rendezési nap -» settling day
rendezetlen -» anarchic
rendezetlen -» anarchical
rendezetlen -» inordinate
rendezetlen -» outstanding
rendezetlen -» unsettled
rendezetlen hadsereg -» ragtime army
rendezetlen módon -» inordinately
rendezetlenül -» inordinately
rendezetlenül hagy -» to leave about
rendezetlenül öltözött -» frumpish
rendezett életet kezd -» to range oneself
rendezi az ügyeket -» to square matters
rendező -» director
rendező -» getter
rendező -» stage-manager
rendező mozdony -» yard locomotive
rendező pályaudvar -» marshalling-yard
rendező pályaudvar -» transfer station
rendezői -» auteurial
rendezői -» cue
rendezői gyakorlat -» stagecraft
rendezői képesség -» showmanship
rendezői képesség -» stagecraft
rendezői példány -» acting play
rendezői utasítás -» stage direction
rendezői utasításokkal ellátott szereppéldány -» acting copy
rendezőként dolgozik -» to stage-manage
rendezőpályaudvar -» shunting yard
rendező-pályaudvar -» yard
rendezőség -» stage-managership
rendfelszedő szerkezet -» pick-up
rendfokozat -» rating
rendhagyó -» anomalous
rendhagyó -» irregular
rendhagyó viselkedésű -» nonconformist
rendház -» monastic quarters
rendház -» religious house
rendicsek! -» roger!
rendíthetetlen -» grim
rendíthetetlen -» immovable
rendíthetetlen -» imperturbable
rendíthetetlen -» insistent
rendíthetetlen -» stanch
rendíthetetlen -» staunch
rendíthetetlen -» steadfast
rendíthetetlen -» uncompromising
rendíthetetlen -» unflinching
rendíthetetlen bátorság -» grim courage
rendíthetetlen bátorság -» unfaltering courage
rendíthetetlen nyugalmú -» cool as a cucumber
rendíthetetlen nyugalmú -» unflappable
rendíthetetlen nyugalmú -» you can't get a rise out of sy
rendíthetetlenség -» imperturbability
rendíthetetlenül -» imperturbably
rendíthetetlenül -» steadfastly
rendíthetetlenül jó és libelárisan humánus emberek -» salt of the earth
rendjel -» order
rendjelszalag -» ribbon
rendkívül -» beyond measure
rendkívül -» eminently
rendkívül -» exceedingly
rendkívül -» exceptionally
rendkívül -» excessively
rendkívül -» extra
rendkívül -» extraordinarily
rendkívül -» extremely
rendkívül -» mightily
rendkívül -» mighty
rendkívül -» remarkably
rendkívül dühösen -» in high dudgeon
rendkívül erős -» towering
rendkívül fontos állás -» position of the highest importance
rendkívül fontos ügy -» matter of the last importance
rendkívül kicsi -» atomic
rendkívül magas -» excessive
rendkívül megráz vkit -» to give sy the shock of his lifetime
rendkívül mulatságos -» immensely amusing
rendkívül nagyra tart vkit -» to think no end of sy
rendkívül sajnálom -» I much regret it
rendkívül tiszteletre méltó -» most honourable
rendkívüli -» exceptional
rendkívüli -» extra
rendkívüli -» extraordinary
rendkívüli -» extreme
rendkívüli -» fantastic
rendkívüli -» inordinate
rendkívüli -» nothing if not
rendkívüli -» out of the ordinary
rendkívüli -» outstanding
rendkívüli -» phenomenal
rendkívüli -» portentous
rendkívüli -» singular
rendkívüli -» special
rendkívüli -» steep
rendkívüli -» tiptop
rendkívüli -» unusual
rendkívüli -» unwonted
rendkívüli -» wondrous
rendkívüli bíróság hatásköre -» jurisdiction of an exceptional court
rendkívüli dolog -» out-and-outer
rendkívüli elme -» mind of extraordinary range
rendkívüli eset -» extreme case
rendkívüli kiküldetés -» special embassy
rendkívüli küldetés -» special embassy
rendkívüli megbízatás -» special embassy
rendkívüli méret -» oversize
rendkívüli méretű -» oversized
rendkívüli mértékben -» beyond measure
rendkívüli mértékben -» in the highest degree
rendkívüli módon -» eminently
rendkívüli módon -» extraordinarily
rendkívüli módon -» extremely
rendkívüli módon -» thundering
rendkívüli módon -» thunderingly
rendkívüli osztalék -» bonus
rendkívülien -» extraordinarily
rendkívülien -» monstrous
rendkívülien -» monstrously
rendkívüliség -» inordinateness
rendkívüliség -» singularity
rendőr -» constable
rendőr -» flatfoot
rendőr -» police
rendőr -» police constable
rendőr -» policeman, policemen
rendőr -» police officer
rendőr -» sleuth
rendőrállam -» police state
rendőrautó -» police car
rendőrbíró -» marshal
rendőrbíró -» police judge
rendőrbíró -» police justice
rendőrbíró -» police magistrate
rendőrbíró -» resident magistrate
rendőrbíróság -» police court
rendőrfelügyelő -» police commissioner
rendőrfelügyelő -» police inspector
rendőrfőnök -» chief constable
rendőrfőnök -» super
rendőrhajsza -» round-up
rendőri hírek -» police intelligence
rendőri igazgatás alá helyezés -» proclamation
rendőri kém -» undercover man
rendőri megfigyelés alatt áll -» to be shadowed by the police
rendőri rádiókülönítmény -» flying squad
rendőri razzia -» pulling
rendőri rohamkészültség -» riot squad
rendőrileg megfigyel -» to trail
rendőrjárőrök -» patrols
rendőrkapitány -» commissioner of police
rendőrkapitány -» police superintendent
rendőrkém -» beagle
rendőrkopó -» beagle
rendőrkordon -» cordon of police
rendőrkutya -» police dog
rendőrkülönítmény -» posse
rendőrosztag -» platoon
rendőrőrmester -» sergeant of police
rendőrőrs -» guardroom
rendőrőrs -» police headquarters
rendőrőrs -» police station
rendőrőrszoba -» guardroom
rendőrőrszoba -» police headquarters
rendőrőrszoba -» police station
rendőrség -» constabulary
rendőrség -» police
rendőrség -» police force
rendőrségi bejelentőlap -» police form
rendőrségi besúgó -» beagle
rendőrségi gyorsjárőr -» flying squad
rendőrségi hangoskocsi -» police loud-speaker van
rendőrségi hangszórós kocsi -» police loud-speaker van
rendőrségi kijáró -» fixer
rendőrségi motoros brigád -» flying column
rendőrségi tisztviselő -» police official
rendőrspicli -» crab
rendőrspicli -» nose
rendrakó aratógép -» windrower
rendrakó gép -» windrower
rendrakó gereblye -» windrower
rendre -» after each other
rendre -» after one another
rendre -» by order of succession
rendre -» by turns
rendre -» consecutively
rendre -» in turns
rendre -» one after another
rendre -» one by one
rendre -» successively
rendre! rendre! -» chair! chair!
rendre! rendre! -» order! order!
rendreforgató gép -» windrower
rendreutasít -» to call to order
rendreutasít -» to correct
rendreutasít -» to pull up
rendreutasít -» to rap
rendreutasít -» to rebuke
rendreutasít -» to reprimand
rendreutasít -» to tick off
rendreutasít vkit -» to put sy in his place
rendreutasítás -» correction
rendreutasítás -» rebuke
rendreutasítják -» to be pulled up
rendsodrás -» windrow
rendszabály -» regulation
rendszabályok -» regulations
rendszabályoz -» to police
rendszalag -» cordon
rendszám -» license plate number
rendszám -» registered number
rendszám -» registration number
rendszámot vált autó részére -» to register a car
rendszámtábla -» license plate
rendszámtábla -» number plate
rendszámtábla -» registration plate
rendszer -» frame
rendszer -» method
rendszer -» order
rendszer -» regime
rendszer -» set-up
rendszer -» system
rendszer- -» systemic
rendszer szabadságfokát jellemző szám -» fugacity
rendszeres -» methodical
rendszeres -» orderly
rendszeres -» regular
rendszeres -» systematic
rendszeres -» systematical
rendszeres -» systemic
rendszeres hajójárat -» run
rendszeres jelenlét -» regular attendance
rendszeres koszt -» board
rendszeres látogató -» regular
rendszeres látogató -» regular visitor
rendszeres tájékoztatás -» coverage
rendszeres távolmaradás -» absenteeism
rendszeresen -» regularly
rendszeresen értesít vkit -» to keep sy posted
rendszeresen tájékoztat vkit -» to keep sy posted
rendszeresen távol maradó -» absentee
rendszeresen vásárol -» to patronize
rendszeresen vásárol -» to trade
rendszeresség -» method
rendszeresség -» regularity
rendszeretet -» orderliness
rendszerető -» orderly
rendszerez -» to set out
rendszerint -» as a rule
rendszerint -» commonly
rendszerint -» nine times out of ten
rendszerszerű -» systemic
rendszert csinál abból, hogy -» to make it a rule
rendszertan -» taxonomy
rendszertani -» taxonomic
rendszertani -» taxonomical
rendszertani osztály -» class
rendszertannal foglalkozó -» taxonomist
rendszertelen -» casual
rendszertelen -» desultory
rendszertelen -» inordinate
rendszertelen -» irregular
rendszertelen -» random
rendszertelenség -» desultoriness
rendszertelenül -» desultorily
rendszertelenül -» inordinately
rendszertelenül olvas -» to be a desultory reader
rendtag -» companion
rendtartás -» regulation
rendületlen -» imperturbable
rendületlen -» pertinacious
rendületlen -» stanch
rendületlen -» staunch
rendületlen -» steadfast
rendületlen -» steady
rendületlen -» true
rendületlen -» unwavering
rendületlen nyugalom -» imperturbability
rendületlenség -» imperturbation
rendületlenség -» steadfastness
rendületlenül -» away
rendületlenül -» imperturbably
rendületlenül -» steadfastly
rendületlenül -» unwaveringly
rendületlenül csinál vmit -» to persist in doing sg
rendzavarás -» disorderly conduct
rendzavaró -» disorderly
rendzavaró személy -» disorderly person
renegát -» ratter
renegát -» renegade
reneszánsz -» renaissance
reng -» to quake
reng -» to rock
reng -» to shake, shook, shaken
rengés -» jar
rengés -» jarring
rengés -» undulation
rengés -» vibration
rengésálló -» vibration-proof
rengéses terület -» seismic country
renget -» to rock
rengeteg -» a lot of
rengeteg -» a whale of
rengeteg -» lots of
rengeteg -» no end of
rengeteg -» scores
rengeteg -» slathers
rengeteg -» vast
rengeteg -» whacking
rengeteg -» whacking-great
rengeteg ember -» scores of people
rengeteg ideig -» a coon's age
rengeteg ideje -» a coon's age
rengeteg pénz -» mint of money
rengeteg pénze van -» to be rolling in money
rengeteg pénze van -» to be worth a mint of money
rengeteg pénze van -» he has a pot of money
rengeteg pénze van -» he has pots of money
rengeteg sok -» no end of
rengeteg vmi -» abundance of sg
rengeteg vmi -» an abundance of sg
rengeteg vmi -» lashing of sg
rengeteg vmiből -» whale of sg
rengeteg vmiből -» whale of a lot of sg
rengeteget mulattunk -» we had no end of fun
rengetegszer -» scores of time
renomé -» renown
renonsz -» renounce
renonszot csinál -» flavour
renonszot csinál -» to renounce
renonszot csinál -» to revoke
renovál -» to recondition
renovál -» to renovate
rénszarvas -» caribou
rénszarvas -» reindeer
rentábilis -» profitable
renyhe -» inert
renyhe -» sluggish
renyhe -» torpid
renyheség -» torpidity
renyheség -» torpidness
reológia -» rheology
répa -» beet
repatriál -» to repatriate
repatriálás -» repatriation
repce -» rape
reped -» to crack
reped -» to crackle
reped -» to flaw
reped -» to slit, slit
reped -» to slit
reped -» to split, split
reped -» to split
repedés -» burst
repedés -» chop
repedés -» crack
repedés -» cranny
repedés -» craze
repedés -» fire-crack
repedés -» fissure
repedés -» flake
repedés -» flaw
repedés -» joint
repedés -» rent
repedés -» rictus, rictus
repedés -» rift
repedés -» rive
repedés -» slit
repedés -» split
repedés -» spring
repedés -» tear
repedések betöltése -» infilling
repedéskitöltő anyag -» crack filler
repedésvizsgáló -» crack detector
repedezés -» crackle
repedezés -» fire-crack
repedezett -» cracked
repedezett -» crazed
repedezett -» flawed
repedezett -» rough
repedezett -» shaky
repedezik -» to crackle
repedezik -» to craze
repedt -» cracked
repedt -» flawed
repedt hang -» cracked voice
repedtté válik -» to honeycomb
repertoár -» repertoire
repertoár -» stock-in-trade
repertoár darab -» repertoire piece
repesz -» flaw
repesz -» splinter
repesz -» splintering
repeszbiztos -» splinter-proof
repeszbiztos fedélzet -» splinter-deck
repeszbiztos páncél -» splinter-plates
repeszbomba -» fragmentation bomb
repeszbomba -» scatter bomb
repeszdarab -» chip
repeszek -» splintering
repeszgránát -» fragmentation bomb
repeszgránát -» fragmentation grenade
repeszgránát -» high shell
repeszhatás -» fragmentation effect
repeszhatás -» splinter effect
repeszt -» to blast
repeszt -» to bust
repeszt -» to crack
repeszt -» to craze
repeszt -» to fissure
repeszt -» to flaw
repeszt -» to rattle
repeszt -» to rip
repeszt -» to rive, rived, riven
repeszt -» to rupture
repeszt -» to scorch
repeszt -» to slit, slit
repeszt -» to slit
repeszt -» to split, split
repeszt -» to split
repeszt -» to tear ass
repeszt (autóval) -» to rip
repesztés -» ripping
repesztés -» scorch
repesztett -» riven
repeta -» second helping
repetázik -» have a second helping
repít -» to send, sent
repkény -» creeping ivy
repkény -» ivy
reprezentációs alap -» expense account
reprezentációs helyiségek -» state apartments
reprezentációs költség -» entertainment allowance
reprezentációs költségtérítés -» entertainment allowance
reprodukál -» to reproduce
reprodukálás -» reproduction
reprodukció -» reproduction
reproduktív -» reproductive
reptér -» aerodrome
reptér -» airport
reptér -» flying field
reptéri hordár -» skycap
republikanizmus -» republicanism
republikánus -» republican
repül -» to be on the wing
repül -» to fly, flew, flown
repül -» to wing its flight
repül -» to wing its way
repül -» to wing the air
repülés -» aeronautics
repülés -» aviation
repülés -» flight
repülés -» flying
repülés -» wing
repülés alatt tett -» in-flight
repülés alatt történő -» in-flight
repülés az átesés határán -» stalled flight
repülés korszaka -» air age
repüléshez kedvező időjárás -» flying weather
repülési -» aeronautic
repülési -» aeronautical
repülési idő -» flying time
repülési időtartam -» flying time
repülési sebesség -» air speed
repülési útvonal -» flight path
repülésre alkalmas -» airworthy
repülésre való alkalmasság -» airworthiness
repüléstan -» aeronautics
repülésügyi -» aeronautic
repülésügyi -» aeronautical
repülni tudó -» fledged
repülő -» aerial
repülő -» air
repülő -» airborne
repülő -» aviator
repülő -» flying
repülő -» flying man
repülő asztal -» flying bedstead
repülő csészealj -» flying saucer
repülő hollandi osztály -» flying dutchman
repülő mókus -» flying squirrel
repülő orrvitorla -» flying jib
repülő támaszpont -» airbase
repülő vadkacsacsapat -» skein
repülőbaleset -» flying accident
repülőbenzin -» soup
repülőbomba -» egg
repülődandár-parancsnok -» air commodore
repülőezredes -» group captain
repülőezredes -» wing-commander
repülőfedélzet -» flying deck
repülőfelszerelés -» flying trim
repülőforgalommal kapcsolatos biztosítás -» aviation underwriting
repülőfőhadnagy -» flying officer
repülőgép -» aeroplane
repülőgép -» aircraft
repülőgép -» airplane
repülőgép -» can
repülőgép -» flying machine
repülőgép -» plane
repülőgép függőleges tengely körüli mozgása -» yaw
repülőgép függőleges tengely körüli mozgása -» yawing
repülőgép függőleges tengely körüli nyomatéka -» yawing moment
repülőgép legyező mozgása -» yawing motion
repülőgép lezuhanás -» crackup
repülőgép nyoma -» contrails
repülőgép pilótáját irányítja -» to coach
repülőgép-anyahajó -» aircraft carrier
repülőgép-anyahajó -» flattop
repülőgépanyahajó-cirkáló -» cruiser-carrier
repülőgépből kiszáll -» to deplane
repülőgépek kora -» air age
repülőgépek korszaka -» air age
repülőgépek köröztek a fejünk felett -» planes were circling overhead
repülőgép-eltérítés -» hijacking
repülőgépen -» by air
repülőgépen -» by plane
repülőgépen megy -» to go by air
repülőgépen megy -» to travel by air
repülőgépen szállít -» to fly, flew, flown
repülőgépen utazik -» to go by air
repülőgépen utazik -» to travel by air
repülőgépen visz -» to fly, flew, flown
repülőgépet eltérít -» to hijack
repülőgépet felfedez -» to pick up an aircraft
repülőgépet vezet -» to fly, flew, flown
repülőgéppel leszáll -» to land an aeroplane
repülőgépről leszáll -» to deplane
repülőgép-szerelő -» rigger
repülőgép-szerencsétlenség -» crash
repülőhal -» flying fish
repülő-irányfényeket helyez el -» to beacon
repülőiskola -» flying school
repülőjárat -» flight
repülőjáratok a kontinensre és a kontinensről -» air-lines to and from the continent
repülőjegy -» air ticket
repülőjegy -» flight ticket
repülőmarsall -» air marshal
repülőn -» aboard
repülőosztály -» wing
repülőőrnagy -» squadron-leader
repülőpróba -» test flight
repülőraj -» circus
repülőrajt -» flying start
repülősó -» smelling-salts
repülőszázad -» flying squadron
repülőszázad -» squadron
repülőszerencsétlenség -» air crash
repülőszerencsétlenség -» crackup
repülőszerencsétlenség -» plane crash
repülőszonda (utántöltéshez) -» refuelling boom
repülőtábornok -» air chief marshal
repülőtámadás -» air strike
repülőtányér -» frisbee
repülőtér -» airfield
repülőtér -» airport
repülőtér -» flying field
repülőtér -» flying ground
repülőtéri jelzésekért járó díj -» beaconage
repülőtéri jelzésekért járó illeték -» beaconage
repülőtéri jelzőberendezések szolgálata -» beaconage
repülőtéri jelzőreflektor -» direction beacon
repülőtiszt -» air officer
repülőtiszt-helyettes -» non-commissioned pilot
repülőtiszti rang -» air rank
repülőút öt leszállással -» journey in five hops
repülőút öt szakaszban -» journey in five hops
repülőutas -» air passenger
repülővel -» by air
repült óra -» flying hour
rés -» airspace
rés -» breach
rés -» break
rés -» chink
rés -» crack
rés -» cranny
rés -» crevice
rés -» fissure
rés -» gap
rés -» hiatus
rés -» interstice
rés -» leak
rés -» mortice
rés -» mortise
rés -» pool
rés -» recess
rés -» rive
rés -» slit
rés -» slot
rés -» split
rés -» vent
résel -» to mortice
résel -» to mortise
résel -» to slot
réselés -» cut
réselés -» cutting
réselőkar -» jib
réselőlap -» jib
résen áll -» to be at the bat
résen áll -» to be on guard
résen áll -» to be on one's guard
résen áll -» to stand on guard
résen áll -» to stand on one's guard
résen van -» to be on guard
résen van -» to be on the watch
résen van -» to be on one's guard
résen van -» to stand on guard
résen van -» to stand on one's guard
réshang -» hiss
réslövő üteg -» breaching battery
résnyire kinyitja az ablakot -» to open the window a crack
respektál -» to respect
rest -» languid
rest -» slothful
rest -» sluggard
rest gazda -» afternoon farmer
rést üt -» to bilge
rést üt -» to breach
rést üt az ellenség sorain -» to make a breach in the enemy's lines
rést vág -» to slot
restancia -» outstanding work
restaurál -» to renovate
restaurál -» to restore
restaurálás -» restoration
restség -» languidity
restség -» sloth
restség -» slothfulness
rész -» bay
rész -» detail
rész -» division
rész -» fraction
rész -» part
rész- -» partial
rész -» passage
rész -» peak
rész -» place
rész -» portion
rész -» proportion
rész -» section
rész -» segment
rész -» share
rész -» side
rész -» snack
részarányos -» symmetrical
részarányosság -» symmetry
részarányosság hiánya -» wryness
részbeli -» particular
részben -» partly
részben -» partway
részben aranyozott -» parcel-gilt
részben fed -» to overlap
részben üres orsók -» skinners
részbeni -» partial
része van -» to share
része van benne -» have a hand in sg
része van vmiben -» have a share in sg
része van vmiben -» have a hand in sg
részecske -» corpuscle
részecskegyorsító -» atomic accelerator
részecskékből álló -» particulate
részed -» to do, did, done
részed -» to dupe
részeg -» to be blitzed out
részeg -» to be bust
részeg -» to be busted
részeg -» to be hot
részeg -» to be in drink
részeg -» to be in liquor
részeg -» to be lit up
részeg -» to be shit-faced drunk
részeg -» to be stoned
részeg -» to be stoned out
részeg -» to be topped
részeg -» to be up the pole
részeg -» to be way-out
részeg -» to be zipped
részeg -» to be zonked out
részeg -» blind
részeg -» blind drunk
részeg -» blue
részeg -» boiled
részeg -» cooked
részeg -» cut
részeg -» drunk
részeg -» drunken
részeg -» groggy
részeg -» have been in the sun
részeg -» have the sun in one's eyes
részeg -» inebriate
részeg -» intoxicated
részeg -» laced
részeg -» loaded
részeg -» lushy
részeg -» to out cold
részeg -» pickled
részeg -» pie-eyed
részeg -» pissed
részeg -» plastered
részeg -» queer
részeg -» sloshed
részeg -» tiddly
részeg -» tipsy
részeg -» top-heavy
részeg -» vinous
részeg -» woozy
részeg muri -» bun
részeg szállítása kezénél-lábánál fogva -» frog march
részeg szállítása kezénél-lábánál fogva -» frog's march
részeges -» boozy
részeges -» intemperate
részeges -» sot
részeges ember -» drunkard
részeges ember -» soak
részegeskedés -» drinking
részegeskedik -» to drink, drank, drunk
részegeskedik -» to guzzle
részegeskedik -» to sot
részegesség -» insobriety
részegesség -» intemperance
részegesség -» St. Martin's evil
részegít -» to intoxicate
részegítő -» heady
részegítő növényi nedv -» soma
részegség -» drunkenness
részegség -» inebriety
részegség -» intoxication
részeire bont -» to break up
részekre bont -» to split into
részekre hasad -» to split up
részekre oszt -» to section
részekre oszt -» to split into
részekre osztott -» segmental
részekre tagol -» to compartmentalize
reszel -» to file
reszel -» to grate
reszel -» to rasp
reszelék -» filing
reszelék -» grating
reszelék -» gratings
reszelék -» paring
reszelék -» raspings
reszelés -» rasping
reszeli a torkát -» to hawk
reszelő -» file
reszelő -» grater
reszelő -» rasp
reszelő -» shredder
reszelő hangja -» rasp
reszelőkagyló -» lima
reszelős -» raspy
részemről -» as far as i'm concerned
részemről -» as far as I'm concerned
részemről -» personally
részemről szintén -» so am I
részeredő -» partial resultant
részes -» partner
részes arató -» sharecropper
részes bérlő -» sharecropper
részes üzlet -» joint business
részes vmiben -» to be privy to sg
részesedés -» cut
részesedés -» participation
részesedés -» share
részesedés -» sharing
részesedés -» snack
részesedést vállal vmiből -» to go shares in sg
részesedik -» to share
részesedik vmiből -» to share in
részeshatározó -» indirect object
részesít -» to impart
részesség -» participation
részesül -» to partake, partook, partaken
részesül vmiben -» to come in for sg
részesült vmiben -» to taste of sg
részfoglalkozás -» part-time job
részhalmaz -» subset
részhang -» partial tone
részidős -» part-time
reszket -» to flutter
reszket -» to judder
reszket -» to palpitate
reszket -» to quake
reszket -» to quitter
reszket -» to quiver
reszket -» to shake, shook, shaken
reszket -» to shiver
reszket -» to tremble
reszket -» to vacillate
reszket -» to wabble
reszket -» to wobble
reszket (hang) -» to quaver
reszketeg -» wobbly
reszketés -» palpitation
reszketés -» quaking
reszketés -» quiver
reszketés -» shaking
reszketés -» shudder
reszketés -» shuddering
reszketés -» tremble
reszketés -» trembling
reszketés -» trepidancy
reszketés -» trepidity
reszketés -» trepidation
reszketés -» twitter
reszketés (hangé) -» quaver
reszkető -» bickering
reszkető -» flickery
reszkető -» quaking
reszkető -» quaky
reszkető -» quavering
reszkető -» quavery
reszkető -» shaking
reszkető -» shaky
reszkető -» shuddering
reszkető -» trembling
reszkető -» tremulous
reszkető -» trepidant
reszkető -» vibrant
reszkető -» wobbly
reszkető hang -» wobbly voice
reszkető hangon -» quaveringly
reszkető hangon mond -» to quaver
reszketően -» quakingly
reszketős -» quavering
reszketős -» quavery
reszketős -» shivery
reszketve -» quakingly
reszketve -» shudderingly
reszketve beszélt -» she trembled as she spoke
reszketve csillog -» to shimmer
reszketve csillogó -» shimmery
reszkíroz -» to risk
részleg -» contingent
részleg -» detail
részleg -» division
részleg -» fraction
részleg -» section
részleg -» side
részleges -» partial
részleges -» particular
részleges -» token
részleges földelés -» partial earth
részleges munkaidő -» short time
részleges munkaidővel dolgozik -» to be on short time
részleges napfogyatkozás -» partial eclipse
részleges siker -» partial success
részleges túltermelés -» partial overproduction
részleges vegyérték -» partial valence
részlegesen elsötétít -» to dim out
részlegparancsnok -» section commander
részlet -» detail
részlet -» installment
részlet -» instalment
részlet -» item
részlet -» particular
részlet- -» partial
részlet -» point
részlet -» portion
részletekbe bocsátkozik -» to enter into details
részletekbe bocsátkozik -» to go into details
részletekbe menő -» large
részletekbe menő vizsgálat -» scrutiny
részletekben elvesző -» niggling
részletekben való elmélyülés -» elaboration
részleteket törölnek -» to be censored
részletekkel kiegészít -» to flesh out
részletes -» circumstantial
részletes -» detailed
részletes -» particular
részletes ellenőrzés -» check-up
részletes előkészítés -» elaboration
részletes kidolgozás -» elaboration
részletes leírás -» specification
részletes leírás -» specs
részletesen -» at large
részletesen -» circumstantially
részletesen -» fully
részletesen -» in detail
részletesen -» in so many words
részletesen kidolgozott -» niggling
részletesen kifejezve -» in so many words
részletesen kitárgyal -» to thrash out
részletesen kitárgyal -» to thresh out
részletesség -» elaboration
részletez -» to detail
részletez -» to itemize
részletez -» to paraphrase
részletez -» to specialize
részletez -» to specify
részletez vmit -» to give details
részletezés -» detail
részletezés -» item
részletezés -» itemization
részletezés -» specialization
részletezés -» specification
részletezett számla -» itemized account
részletező -» circumstantial
részletező -» exhaustive
részletezve felsorol -» to itemize
részletfizetés -» installment
részletfizetés -» instalment
részletfizetésre -» on easy terms
részletletagadásra -» on the never
részletrajz -» detail drawing
részletre -» on easy terms
részletüzlet -» tally trade
részösszeg -» sub-total
részpárlat -» fraction
részrehajlás -» favor
részrehajlás -» favoritism
részrehajlás -» favour
részrehajlás -» favouritism
részrehajlás -» partisanship
részrehajlás -» predilection
részrehajlás nélkül -» unbiasedly
részrehajlás nélkül -» unbiassedly
részrehajlás nélkül -» without fear or favour
részrehajlás nélküli -» impartial
részrehajlástól mentes -» unbiased
részrehajlástól mentes -» unbiassed
részrehajló -» to make fish of one and flesh of another
részrehajló -» partial
részrehajló bíró -» partial judge
részsorozat -» partial product
részszállítás -» short delivery
részt kap vmiből -» to come in for sg
részt vállal miből -» to go shares in sg
részt vállal vmiben -» to take a hand in sg
részt vesz -» to assist
részt vesz -» to attend
részt vesz -» to bear a hand
részt vesz -» to enter into
részt vesz -» to partake, partook, partaken
részt vesz -» to participate
részt vesz -» to play a part
részt vesz -» to wade in
részt vesz (beszélgetésben) -» to put a word in
részt vesz a gyászszertartáson -» to attend the obsequies
részt vesz a temetésen -» to attend the obsequies
részt vesz vmiben -» to bear a part in sg
részt vesz vmiben -» to join in
részt vesz vmiben -» to share in
részt vesz vmiben -» to stand in
részt vesz vmiben -» to take a share in sg
részt vesz vmiben -» to take a hand in sg
részt vevő -» attendant
résztulajdonos -» joint owner
résztulajdonos -» joint proprietor
résztvevő -» participant
résztvevő -» piteous
résztvevők -» attendance
részünkről -» personally
részvény -» action
részvény -» share
részvény -» stock
részvények tőzsdei bevezetői -» shop
részvényes -» share holder
részvényes -» shareholder
részvényes -» stakeholder
részvényes -» stockholder
részvényese egy vállalatnak -» to hold shares in a company
részvényjegyző -» subscriber
részvénykibocsátás -» capital issue
részvénytársaság -» incorporated company
részvénytársaság -» joint-stock company
részvénytársaság -» public company
részvénytársaság -» shareholder group
részvénytársaság alapító tagja -» incorporator
részvénytőke -» capital stock
részvénytőke -» stock
részvényügynök -» stock-broker
részvényügynök -» stockbroker
részvényügynök -» stock-jobber
részvét -» commiseration
részvét -» compassion
részvét -» condolence
részvét -» rue
részvét -» ruth
részvét nélküli -» unpitying
részvétel -» attendance
részvétel -» involvement
részvétel -» participation
részvétel -» sharing
részvételi -» participative
részvétéről biztosít vkit -» to commiserate with sy
részvétet érez vki iránt -» to sympathize with sy
részvétét fejezi ki -» to sympathize
részvétét fejezi ki vkinek -» to commiserate sy
részvétét fejezi ki vkinek -» to commiserate with sy
részvétét kifejezi vkinek -» to condole with sy on sg
részvétet nyilvánít -» to offer condolences
részvétét nyilvánítja vkinek -» to commiserate sy
részvétlátogatásra megy -» to call to sympathize
részvétlen -» unsympathetic
részvétnyilvánítás -» condolence
részvéttel van vki iránt -» to feel for sy
részvevő -» participant
részvevők -» attendance
rét -» green
rét -» meadow
réteg -» band
réteg -» bed
réteg -» coat
réteg -» coating
réteg -» deposit
réteg -» flake
réteg -» layer
réteg -» seam
réteg -» strata
réteg -» stratum, strata
réteg -» streak
réteg húzódása -» direction of strata
rétegdőlés -» slant
rétegekre válik -» to laminate
rétegelt -» laminated
rétegelt hőálló műanyag -» formica
rétegeltolódás -» leap
réteges -» flaky
réteges -» laminated
réteges fejtés -» drift slicing
réteges likőrkoktél -» pousse-café
rétegesen ereszkedik -» to sheet
rétegesen hasít -» to exfoliate
rétegesen lehasít -» to exfoliate
rétegesen lenyúz -» to exfoliate
rétegesen leválaszt -» to exfoliate
rétegesen leválaszt -» to flake
rétegesen leválik -» to come off in flakes
rétegesen leválik -» to flake
rétegesen leválik -» to spal
rétegesen terjed -» to sheet
rétegez -» to stratify
rétegezés -» ply
réteggel bevont -» crusted
réteggel bevont -» crusted over
réteghiány -» break
rétegképződés -» scaling
rétegkialakítás -» buildup
réteg-leválás -» scaling
rétegsor -» strata
rétegsüllyedés -» downcast fault
rétegszint -» horizon
rétegtan -» stratigraphy
rétegzetlen glaciális hordalék -» till
rétegződés -» stratification
rétegződés szerint hasít -» to exfoliate
rétegződik -» to stratify
retek -» radish
retesz -» bar of a door
retesz -» bolt
retesz -» bolting
retesz -» catch
retesz -» fastener
retesz -» fastening
retesz -» finger
retesz -» hasp
retesz -» latch
retesz -» slide
retesz -» slot
retesz -» tumbler
reteszel -» to interlock
reteszel -» to latch
reteszelés -» interlock
reteszelő mű -» ratchet
retesznyelv -» ear
reteszzár -» deadlock
réti héja -» harrier
retikül -» bag
retikül -» handbag
retikül -» reticule
retkes -» crappy
retorta -» retort
retortafedő -» dome
retortaszén -» gas carbon
retrográd -» retrograde
retteg -» to dread
retteg -» to dread oneself
retteg a haláltól -» to dread death
retteg vki életéért -» to fear for sy
retteg vmitől -» to be in dread of sg
retteg vmitől -» to cower
retteg vmitől -» to stand in dread of sg
rettegés -» dread
rettegés -» fear
rettegés -» horror
rettegés -» psychosis, psychoses
rettegés -» terror
rettegéstől bénultan -» paralysed with horror
rettegett -» dreaded
rettegett -» dread
rettegett -» dreadful
rettenetes -» awful
rettenetes -» dreadful
rettenetes -» grim
rettenetes -» hideous
rettenetes -» horrible
rettenetes -» monstrous
rettenetes -» morbid
rettenetes -» overwhelming
rettenetes -» scary
rettenetes -» terrific
rettenetes lárma -» hideous noise
rettenetes módon -» monstrously
rettenetes volta vminek -» horror
rettenetesen -» awful
rettenetesen -» awfully
rettenetesen -» bally
rettenetesen -» hideously
rettenetesen -» horribly
rettenetesen drága -» to cost no end of money
rettenetesen fél -» to be desperately afraid
rettenetesen meleg volt a szobában -» it has been awfully hot in the room
rettenthetetlen -» dauntless
rettenthetetlen -» dreadnought
rettenthetetlen -» fearless
rettenthetetlen -» indomitable
rettenthetetlen -» intrepid
rettenthetetlen -» redoubtable
rettenthetetlen -» undaunted
rettenthetetlen ember -» dreadnought
rettenthetetlen ember -» man of stomach
rettenthetetlenség -» audaciousness
rettenthetetlenség -» audacity
rettenthetetlenség -» indomitability
rettentő -» formidable
rettentő -» horrendous
rettentő -» redoubtable
rettentő -» scary
rettentő éhes vagyok -» I'm starving
rettentő nagy -» gargantuan
rettentő nagy -» huge
rettentően -» horrendously
retus -» retouch
retusál -» to retouch
retusál -» to touch up
retusálás -» retouch
retusfesték -» crayon sauce
retyi -» lav
retyi -» shithouse
retyi -» shitter
retyi -» shittus
reuma -» rheumatism
reuma -» rheumatics
reumában szenvedő -» rheumaticky
reumában szenvedő beteg -» rheumatic
reumás -» rheumatic
reumás -» rheumaticky
reumás beteg -» rheumatic
reumás köszvény -» rheumatic gout
reumaszerű -» rheumatoid
reumát előidéző éghajlat -» rheumatic climate
reumát elősegítő éghajlat -» rheumatic climate
reumát okozó éghajlat -» rheumatic climate
reumatikus -» rheumatic
reumától béna -» crippled with rheumatism
reumától bénult -» crippled with rheumatism
reumától szenved -» to be a martyr to gout
rév -» anchorage
rév -» ferry
rév -» haven
rév -» port
rév -» roads
révbe jut -» to find a berth
révben horgonyzó hajó -» roadster
reve -» hards
reve -» skin
révedező pillantás -» distant look
révedező tekintet -» faraway look
reveláció -» eye-opener
reveláció -» revelation
reverberáció -» reverberation
reverenda -» cassock
reveréteg -» clinker
reverzíbilis -» reversible
reverzibilis kolloid -» reversible colloid
reves fény -» fairy spark
revesedni kezdő -» foxy
révész -» ferryman, ferrymen
revideál -» to audit
revideál -» to reconsider
revideálás -» reconsideration
revízió -» audit
revízió -» revision
revizionista -» revisionist
revizionizmus -» revisionism
revizor -» accountant
revizor -» auditor
révkalauz -» licensed pilot
révkalauz -» pilot
révkalauz nélküli -» unpiloted
révkalauzhajó -» tug
révkalauzhajó -» tugboat
révkalauzolás -» pilotage
révkalauzt elbocsát -» to drop the pilot
révkapitány -» port captain
revolver -» automatic
revolver -» equalizer
revolver -» firecracker
revolver -» gun
revolver -» revolver
revolver -» roscoe
revolver -» shooting iron
revolverharc -» gun-fight
revolverharc résztvevője -» gunfighter
revolverlövések -» gunplay
revolverlövéssel megsebesít -» to gun
revolvermarkolat -» butt of revolver
revolvert ránt -» to pull
revolvert ránt elő -» to pull out a revolver
revolvert valakire rászegez -» to pull a pistol at sy
revü -» revue
revü -» vaudeville
revügörl -» showgirl
réz- -» brazen
réz -» copper
réz síremléklap -» brass
rézbánya-részvények -» coppers
rézből készült edény -» copper
rézből való -» brassy
rézből való -» brazen
rézből való -» copper
rézbőrű -» redskin
rézbőrű indián -» red Indian
rézbőrű indián -» red man
rézcent -» red cent
rézedény -» copper
rézedények -» brasses
rezeg -» to flicker
rezeg -» to jar
rezeg -» to oscillate
rezeg -» to quiver
rezeg -» to shake, shook, shaken
rezeg -» to vacillate
rezeg (hang) -» to quaver
rezegtet -» to wabble
rezegtet -» to wobble
rézérc -» copper ore
rezerváció -» salvo
rezervációs terület -» preserve
rezervált -» stand-off
rezervált -» stand-offish
rezerváltság -» stand-offishness
rezes -» brassy
rezes -» brazen
rezes -» copper
rezes arcszínt kap -» to turn the colour of copper
rezes hang -» blare
rezez -» to copper
rézfoszfid -» phosphorus copper
rézfúvós zenekar -» brass band
rézfúvósok -» brass
rézfúvósok -» brass winds
rézfúvósok -» brasses
rezgés -» jarring
rezgés -» jig
rezgés -» oscillation
rezgés -» vibrancy
rezgés -» vibration
rezgéscsillapító -» damper
rezgéscsillapító -» vibration damper
rezgési -» vibrational
rezgéskeltő -» oscillator
rezgésmentes -» vibration-free
rezgésszám -» frequency
rezgő -» jarring
rezgő -» oscillating
rezgő -» poiser
rezgő -» vibrant
rezgő -» vibrational
rezgő -» vibrating
rezgőfű -» quaking-grass
rezgőkör -» oscillating circuit
rezgőmozgás -» hunting
rezgőnyárfa -» quaking-ash
rezgőpázsit -» quaking-grass
rezidencia -» residence
rezidencia -» residency
rezidencia -» villa
rezidens -» minister resident
rezidens -» resident
rezidens -» resident minister
reziduum -» residuum, residua
rezignáció -» resignation
rezignált -» resigned
rezignáltan -» resignedly
rezisztív -» resistive
rézkarc -» copper engraving
rézkovács -» brazier
rézkovand -» yellow ore
rézlemezekkel ellát -» to copper
rézmetszés -» line engraving
rézmetszet -» copper engraving
rézmetszet -» line engraving
rézműáru kereskedés -» braziery
rézműves -» brazier
rézműves áru -» brazier's ware
rezonál -» to resonate
rezonál -» to reverberate
rezonál -» to twang
rezonáló -» vibrant
rezonancia -» resonance
rezonancia -» sonority
rezonáns -» resonant
rézpénzdarab -» copper
rézrozsda -» verdigris
rezsi -» overhead
rezsi -» production overhead
rezsiköltség -» overhead
rezsiköltségek -» standing expenses
rezsim -» regime
rézsút -» aslope
rézsút -» athwart
rézsút -» thwart
rézsútos -» beveled
rézsútos -» bevelled
rézsútos -» diagonal
rézsútos -» inclined
rézsútos -» oblique
rézsútos -» skew
rézsútos -» thwart
rézsútos irány -» slant
rézsútos lap -» cant
rézsútos sík -» cant
rézsútosan -» aslope
rézsútosan -» obliquely
rézsútosan -» on the skew
rézsútosan -» on the slant
rézsútosan -» slantwise
rézsútosan -» thwart
rézsútosan áll -» to cant
rézsútosság -» bias
rézsútosság -» cant
rézsútosság -» skew
rézsútosság -» slant
rézsű -» bank
rézsű -» batter
rézsű -» bevel
rézsű -» chamfer
rézsű -» escarp
rézsű -» escarpment
rézsű -» highwall
rézsű -» scarp
rézsű -» slope
rézsű -» splay
rézsű (töltésé) -» embankment
rézsű (töltésé) -» ramp
rézsüborítás -» pitching
rézsűmérőműszer -» inclinometer
rézsűpad -» bench
rézsűs -» splay
rézsűsödés -» gradient
rézsűt vág -» to bevel
rézsűt vág -» to chamfer
rézsűz -» to escarp
rézszerelvények -» brasses
rézszínű -» copper
rézszínű -» copper-coloured
rézszulfát -» blue vitriol
rézszulfát -» burnt brass
réztábla -» brass
rezümé -» résumé
rézüst -» copper
rézvésetet fazettál -» to mitre the fillets
rézvörös -» copper
rézvörös -» copper-coloured
rézzel bevon -» to copper
riadalmat kelt -» to scare
riadalom -» alarm
riadalom -» fright
riadalom -» panic
riadó -» alarm
riadócsengő -» signal alarm bell
riadókészültséget rendel -» to alert
riadót ver -» to beat to quarters
riadt -» startled
riaszt -» to alarm
riaszt -» to alert
riasztó -» alarming
riasztó -» startling
riasztó -» warning
riasztóan -» startlingly
riasztóberendezés -» alarm
riasztócsengő -» signal alarm bell
ribanc -» bimbo
ribanc -» drab
ribanc -» pickup
ribanc -» polecat
ribanc -» slag
ribi -» floosie
ribi -» floosy
ribi -» floozie
ribi -» floozy
ribiszke -» currant
ribiszkebokor -» currant-bush
ribizli -» currant
ribizli -» red currant
ribizlibokor -» currant-bush
ricinusbokor -» castor-oil plant
ricinusmag -» castor-oil bean
ricsaj -» hoo-ha
ricsaj -» hoopla
ricsaj -» riot
ricsaj -» row
ricsaj -» ruckus
ricsaj -» shindig
ricsaj -» shindy
ricsaj -» shine
ricsajjal felveri a várost -» to paint the town red
ricsajozás -» hoo-ha
ricsajozás -» hoopla
rideg -» austere
rideg -» brusque
rideg -» burly
rideg -» cold
rideg -» crabby
rideg -» frigid
rideg -» hard
rideg -» rigid
rideg -» rigorous
rideg -» severe
rideg -» short
rideg arc -» hard face
rideg józanság -» hard common sense
rideg tény -» hard fact
rideg valóság -» hard fact
rideg valóság -» sober fact
rideg valóság -» stubborn facts
ridegen -» brusquely
ridegen -» frigidly
ridegen -» rigidly
ridegen -» severely
ridegen -» sternly
ridegen beszél vkivel -» to be short with sy
rideggé tesz -» to harden
ridegség -» frigidity
ridegség -» rigidity
ridegség -» rigidness
rigli -» bolt
rigó -» thrush
rigolya -» whim
rigolya -» whimsy
rigolyás -» wacky
rigolyás -» whacky
rigolyás -» whimsical
rigyet -» to rut
rigyetés -» rutting
rikácsol -» to clang
rikácsol -» to scream
rikácsolás -» clang
rikácsoló -» harsh
rikácsoló -» vociferous
rikít -» to glare
rikít -» to scream
rikít -» to stare
rikító -» flamboyant
rikító -» flaming
rikító -» flash
rikító -» flashly
rikító -» flashy
rikító -» flaunting
rikító -» flaunty
rikító -» garish
rikító -» gaudy
rikító -» hot
rikító -» jazzy
rikító -» lurid
rikító -» noisy
rikító -» showy
rikító -» sporty
rikító szín -» high colour
rikító színek -» insistent colours
rikító színű -» loud
rikítóan -» flamboyantly
rikítóan -» flashily
rikítóság -» garishness
rikkancs -» newsboy
rikkancs -» newsman, newsmen
rikolt -» to bawl
rikolt -» to scream
rikolt -» to screech
rikolt -» to shriek
rikolt -» to squawk
rikolt -» to yammer
rikoltás -» screech
rikoltás -» squawk
rikoltozás -» squeal
riksa -» rickshaw
rím -» rhyme
rímeket gyárt -» to rhyme
rímel -» to jingle
rímel -» to rhyme
rímel vmivel -» to rhyme with sg
rímelés -» rhyming
rímelő -» rhyming
rímes -» rhymed
rímes verspár -» couplet
ring -» to feather
ring -» to rock
ring -» to roll
ring -» ropes
ring -» to slew
ring -» to slue
ringás -» roll
ringás -» slew
ringás -» slue
ringat -» to cradle
ringat -» to nestle
ringat -» to rock
ringat -» to slew
ringat -» to slue
ringatás -» slew
ringatás -» slue
ringlispíl -» marry-go-round
ringlispíl -» roundabout
ringlispíl -» whirligig
ringló -» greengage
ringó -» feathery
ringó -» rolling
ringó járás -» lilt
ringó járás -» lilting gait
ringó járás -» rolling gait
ringó járásmód -» lilting gait
ringó járással megy -» to walk with a roll
ringó léptekkel jár -» to lilt
ringó léptekkel jár -» to walk with a swing
ringókő -» logan
ringókő -» logan-stone
ringyó -» harlot
ringyó -» polecat
ringyó -» tart
ringyó -» trollop
ringy-rongy -» clobber
rinyál -» to rabbit
rinyál -» to rabbit on
ripacs -» barn-stormer
ripacs -» ham
ripacs -» pitting
ripacskodik -» to camp it up
ripacskodik -» to ham
ripacsos -» choppy
ripacsos -» pitted
ripityára ver -» to mop up
riport -» report
riportázs -» reportage
riporter -» newsman, newsmen
riporter -» reporter
riporteri -» reportorial
riporterstílus -» reportage
riportfénykép -» pix
riportot ír -» to report
riportstílus -» reportage
ripők -» boor
ripők -» bumpkin
ripők -» rep
ripsz -» rep
riszálja magát -» to camp it up
riszt -» cut
ritka -» extraordinary
ritka -» fine
ritka -» infrequent
ritka -» loose
ritka -» rare
ritka -» scarce
ritka -» singular
ritka -» sparse
ritka -» straggling
ritka -» tenuous
ritka -» thin
ritka -» unwonted
ritka élvezet -» treat
ritka látogatások -» angel's visit
ritka példány -» piece
ritka szövésű kelme -» loose fabric
ritka szűrő -» loose filter
ritka vendég -» white crow
ritkán -» by the skin of one's teeth
ritkán -» infrequently
ritkán -» on rare occasions
ritkán -» once in a blue moon
ritkán -» rarely
ritkán -» seldom
ritkán -» thin
ritkán -» thinly
ritkás -» diffuse
ritkaság -» curio
ritkaság -» curiosity
ritkaság -» rarity
ritkaság -» scarcity
ritkaság -» singularity
ritkaság -» sleaziness
ritkaság -» tenuity
ritkaság -» tenuousness
ritkásan -» sparsely
ritkít -» to attenuate
ritkít -» to rarefy
ritkít -» to set out
ritkít -» to space
ritkít -» to thin
ritkítás -» leading
ritkítás -» rarefaction
ritkítható -» rarefiable
ritkítja a szedést -» to space out the type
ritkító -» rarefactive
ritkító -» rarefier
ritkító anyag -» rarefier
ritkítva szed -» to lead
ritkul -» to attenuate
ritkul -» to rarefy
ritkul -» to taper
ritkulás -» rarefaction
ritmikus -» cadenced
ritmikus -» measured
ritmikus esés -» cadence
ritmikus lejtés -» cadence
ritmikus lejtés -» swing
ritmikus torna -» eurhythmics
ritmikusan eső -» cadenced
ritmikusan lejtő -» cadenced
ritmus -» beat
ritmus -» cadence
ritmus -» lilt
ritmus -» rhythm
ritmus -» swing
ritmusos -» cadent
rituálé -» ordinary
rituálé -» ritual
ritualizmus -» ritualism
rítus -» observance
rítus -» rite
rítus -» ritual
rivaldafény -» float
rivaldafény -» stage lights
rivalg -» to hoop
rivalg -» to whoop
rivális -» rival
rivall -» to bray
rivall -» to bray out a sound
rizalit -» bay
rizikó -» hazard
rizikó -» risk
rizikós -» dicey
rizikós -» risky
rizikós -» sticky
rizs -» rice
rizsa -» shit
rizsfelfújt -» rice shape
rizsföld -» paddy field
rizsföld -» paddy-field
rizsma -» ream
rizspálinka -» arak
rizspálinka -» arrack
rizspálinka -» rack
rizspálinka -» sake
rizspapír -» rice-paper
rizsszalma -» paddy straw
ró -» to entail
ró -» to notch
robaj -» bluster
robaj -» crash
robaj -» hurtle
robaj -» whoomp
robaj -» whoomph
robajjal alázúduló -» hurtling
robban -» to bust
robban -» to detonate
robban -» to fire
robban -» to fulminate
robbanás -» blast
robbanás -» blasting
robbanás -» blow-up
robbanás -» blowup
robbanás -» burst
robbanás -» bursting
robbanás -» detonation
robbanás -» explosion
robbanás -» fulmination
robbanásbiztos -» explosionproof
robbanásbiztos -» explosion-proof
robbanási ütem -» firing stroke
robbanásig feszült -» at fever pitch
robbanásig feszült -» to fever pitch
robbanásszerű összeroppanás -» implosion
robbanékony -» choleric
robbanékony -» detonable
robbanékony -» excitable
robbanékony -» explosive
robbanékony -» fiery
robbanékony -» irascible
robbanékony -» irritable
robbanékony -» peppery
robbanékony -» potentially explosive
robbanékony -» vehement
robbanékony -» violent
robbanékonyságot csökkentő adalék -» stabilizer
robbanó -» explosive
robbanó használati tárgy -» booby-trap
robbanó használati tárgy -» boobytrap
robbanó lövedék -» nicked bullet
robbanó töltés -» bursting charge
robbanó zselatin -» blasting gelatine
robbanó zselatin -» explosive gelatine
robbanóanyag -» blasting agent
robbanóanyag -» explosive
robbanófej -» torpedo head
robbanófej -» war head
robbanófej -» warhead
robbanószer -» explosive
robbanótöltet -» blast
robbanótöltet -» filler
robbanótöltet -» squib
robbant -» to blast
robbant -» to bust
robbant -» to detonate
robbantás -» blast
robbantás -» firing
robbantás -» flying
robbantja a bankot -» to break the bank
robbantó aknakamra -» chamber
robbantóanyag -» exploder
robbantógyújtó -» exploder
robbantógyutacs -» exploder
robbantólyuk -» vent
robbantótöltény -» exploder
robbantózsinór -» exploder
robber (bridzsben) -» rubber
robog -» to dash
robogó -» motor scooter
robogó -» scooter
roboráló -» corroborative
roboráns -» corroborant
robot -» plodding
robot -» swelter
robotautomata -» robot
robotgép -» automaton, automata
robotol -» to slave
robotol -» to sweat
robotolás -» drudgery
robotolás -» plodding
robotpilóta -» automatic pilot
robotpilóta -» autopilot
robusztus -» full-blood
robusztus -» full-blooded
robusztus -» robust
robusztus -» robustful
robusztus -» robustic
robusztus -» robustious
robusztus -» rugged
robusztus -» sturdy
robusztus módon -» robustfully
rockzene -» rock
rockzenekar -» rock band
rodázik -» to freeload
rodázik -» to ponce
Rodézia -» Rhodesia
rodéziai -» Rhodesian
ródium -» rhodium
ródlipálya -» toboggan-run
ródlipálya -» toboggan-shoot
ródolás -» cut
rogy -» to sink in
rogyadozik -» to feel wobbly
rogyadozik -» to sink in
rohadt -» blankety-blank
rohadt -» damn
rohadt -» damned
rohadt -» effing
rohadt -» flaming
rohadt -» freaking
rohadt -» rotten
rohadt -» stinky
rohadt dög -» dirty dog
roham -» access
roham -» assault
roham -» attack
roham -» charge
roham -» fit
roham -» go
roham -» onset
roham -» paroxysm
roham -» rush
roham -» shock
roham -» spasm
roham -» storm
roham -» stroke
roham -» surge
roham (betegségé) -» seizure
roham kezdete -» jump-off
rohambrigád -» flying squadron
rohamcsapat -» commando
rohamkés -» bayonet
rohamléptekkel -» apace
rohammal bevesz -» to rush
rohammal bevesz -» to storm
rohammentős -» paramedic
rohammunka -» crash program
rohammunkamódszer -» shock methods
rohamos léptekkel -» apace
rohamosan -» apace
rohamosan -» by leaps and bounds
rohamot kap -» to throw a fit
rohamoz -» to assault
rohamoz -» to charge
rohampáholy -» pit
rohampuska -» rifle
rohamra indul -» to go over the top
rohamsisak -» battle bowler
rohamsisak -» pot
rohamsisak -» tin hat
rohamszíj -» lanyard
rohan -» to dash
rohan -» to fly, flew, flown
rohan -» to go full tear
rohan -» to race
rohan -» to race along
rohan -» to run, ran, run
rohan -» to rush
rohan -» to scoot
rohan -» to scurry
rohan -» to shoot, shot
rohan -» to tear, tore, torn
rohan -» to tear along
rohan, ahogy csak tud -» to skedaddle
rohan aranyat ásni -» to rush for gold
rohan vhova -» to make a dash for sg
rohan vmi felé -» to dash over to sg
rohanás -» burst
rohanás -» career
rohanás -» run
rohanás -» running
rohanás -» rush
rohanás -» scurry
rohanás -» scuttle
rohangál -» to chase
rohanó -» cascade
rohanó -» flying
rohanó -» running
rohanó -» sweeping
rohanó iramú -» giddy-paced
rohanó patak -» tumbling stream
rohanva odamegy -» to rush up
rohanva visz -» to rush
rója az út porát -» to pad the road
rója az utcákat -» to run the streets
rojt -» bobble
rojt -» bunch
rojt -» fringe
rojt -» tassel
rojt -» thrum
rojt -» tuft
rojtos -» fuzzy
rojtos -» tufted
rojtos fodor -» valance
rojtos fodor -» valence
rojtos mandzsetták -» frayed cuffs
rojtos seprű -» dry mop
rojtosodás -» frazzle
rojtoz -» to fringe
rojtoz -» to thrum
rojtozás -» thrumming
rojtozott paszomány -» fringe
rojtozott szegély -» fringe
rojttal beszeg -» to fringe
róka -» fox
róka koma -» pug
rókafarkú fűrész -» whip-saw
rókákkal kapcsolatos -» vulpine
rókákra vonatkozó -» vulpine
rókalyuk -» burrow
rókalyuk -» foxhole
rókaszerű -» vulpine
rókatorok -» baffle
rókázik -» to barf
rókázik -» to cat
rókázik -» to dump one's load
rókázik -» to dump
rókázik -» to perk up
rókázik -» to vomit
rokkant -» cripple
rokkant -» crippled
rokkant -» decrepit
rokkant -» invalid
rokkantság -» disability
rokkantság -» disablement
rokkantság -» invalidism
rokkantság miatt leszerel vkit -» to invalid sy out
rokkantsági nyugdíj -» disability pension
rokkanttá tesz -» to cripple
rokkanttá tesz -» to lame
rokokó -» rococo
rokon -» akin
rokon -» analogous
rokon -» cousin
rokon -» kin
rokon -» kindred
rokon -» one's own flesh and blood
rokon -» propinquous
rokon -» relation
rokon -» relative
rokon értelmű -» synonymous
rokon jelleg -» kindred
rokon lelkű -» congenial
rokon szellemű -» congenial
rokoni -» cousinly
rokoni kapcsolat -» cousinhood
rokoni kapcsolat -» cousinship
rokoni kapcsolatot fedez fel vkivel -» to call cousin with sy
rokoni közelség -» nearness
rokoni szeretet -» cousinly affection
rokoni viszony -» affinity
rokoni viszony -» cousinhood
rokoni viszony -» cousinship
rokonlelkűség -» propinquity
rokonok -» people
rokonság -» affinity
rokonság -» cousinhood
rokonság -» kin
rokonság -» kindred
rokonság -» kinship
rokonság -» relationship
rokonsági ág -» side
rokonsági fok -» remove
rokonsági fokozatok -» degrees of propinquity
rokonságot fedez fel vkivel -» to call cousin with sy
rokonszenvek és ellenszenvek -» likes and dislikes
rokonszenves -» appealing
rokonszenves -» engaging
rokonszenves -» likable
rokonszenves -» likeable
rokonszenves -» prepossessing
rokonszenves -» taking
rokonszenvez vkivel -» to sympathize with sy
rokonszenvező -» sympathetic
rokonszenvezve -» sympathetically
rokonszenvvel kezd viseltetni vki iránt -» to warm to sy
-ról -» on
roletta -» shade
roller -» scooter
rollerozik -» to ride a scooter
roló -» blind
roló -» blinds
roló -» shade
rom -» ruin
Róma egyik dombja -» quirinal
római -» roman
római lovagrend -» equestrian order
római mérleg -» roman balance
római nap -» fixed sun
római pénzegység -» as, ases
római súlyegység -» as, ases
román nyelv -» romance
román nyelvek -» romance languages
románc -» romance
romanticizmus -» romanticism
romantika -» mush
romantika -» romanticism
romantika -» romance
romantikus -» romantic
romantikus dolog -» romance
romantikus kaland -» romance
romantikus lelkület -» love of romance
romantikus természetű -» she is romantically given
romantikus történet -» romance
romantikus udvarló -» swain
romantikusan boldog élet -» royal road to romance
romantikusan kalandos élet -» royal road to romance
romantikussá tesz -» to romanticize
romantizál -» to romanticize
romba dönt -» to blast
romba dönt -» to frustrate
romba dönt -» to ruin
romba döntés -» destruction
rombikus -» rhombic
romboéderes -» rhombohedral
romboedrikus -» rhombohedral
rombolás -» demolition
rombolás -» depredation
rombolás -» destruction
rombolás -» havoc
rombolás -» ravage
rombolás -» wrecking
romboló -» destroyer
romboló -» destructive
romboló -» subversive
romboló -» vandal
romboló -» wrecking
rombusz -» lozenge
romhalmaz -» debris
romhalmaz -» shambles
romlandó -» perishable
romlandó áru -» perishables
romlás -» bane
romlás -» corruption
romlás -» decadence
romlás -» decay
romlás -» declension
romlás -» destruction
romlás -» deterioration
romlás -» doom
romlás -» failure
romlás -» rack
romlás -» ruin
romlás -» ruination
romlás -» undoing
romlás -» wrecking
romlása vkinek -» sy's destruction
romlását okozza vkinek -» to be the ruin of sy
romlását okozza vkinek -» to prove the ruin of sy
romlásnak induló -» high
romlást okozó -» wrecking
romlatlan -» taintless
romlatlan -» untainted
romlik -» to decay
romlik -» to decline
romlik -» to deteriorate
romlik -» to fall off
romló -» decaying
romló -» deteriorative
romló -» failing
romlott -» blown
romlott -» corrupt
romlott -» debauched
romlott -» depraved
romlott -» dissolute
romlott -» injured
romlott -» perverse
romlott -» rank
romlott -» rotten
romlott -» tainted
romlott -» unsound
romlott -» vicious
romlott alak -» corruption
romlott kiejtés -» corruption
romlott levegő -» dead air
romlottság -» corruption
romlottság -» corruptness
romlottság -» depravity
romlottság -» depravation
romlottság -» iniquity
romlottság -» perverseness
romlottság -» perversity
romlottság -» taint
rommá lő -» to batter down
romok -» debris
romokban hever -» to be in ruins
romos -» ruined
romos -» ruinous
roncs -» debris
roncs -» shitbox
roncs -» wrack
roncs -» wreck
roncs -» wreckage
roncskocsi -» wreck
roncsol -» to fracture
roncsolás -» charring
roncsolás -» destruction
roncsolásos anyagvizsgálat -» destruction test
roncsszállító tehergépkocsi -» wrecking lorry
roncstelep -» junkyard
ronda -» frumpy
ronda -» ugly
ronda alak -» skate
ronda dolgokat ír -» to write nasty stuff
ronda fráter -» skunk
ronda fráter -» stinkard
ronda nő -» gorgon
ronda nő -» snag
rondaság -» muck
rondaság -» ugliness
rongál -» to abuse
rongál -» to batter
rongálás -» abuse
rongálás -» dilapidation
rongálás -» impairment
rongálás -» injury
rongálódás -» dilapidation
ronggyá ver -» to beat to a frazzle
ronggyá ver -» to zap
rongy -» clout
rongy -» linen rag
rongy -» piece of linen
rongy -» rag
rongy -» shred
rongy -» snotty
rongy -» tatter
rongy alak -» dirty dog
rongy alak -» heel
rongy alak -» snot
rongy ember -» rat
rongybaba -» ragdoll
rongycsomó -» wad
rongyember -» bad egg
rongyember -» heel
rongyember -» rotter
rongyfecni -» a strip of cloth
rongykorong -» mop
rongykoronggal políroz -» to mop
rongyos -» frazzled
rongyos -» paltry
rongyos -» pelting
rongyos -» ragged
rongyos -» scrubby
rongyos -» seedy
rongyos -» shabby
rongyos -» tattered
rongyos -» tatty
rongyos ember -» ragamuffin
rongyos ruha -» rags
rongyosodás -» frazzle
rongyosság -» raggedness
rongyszőnyeg -» strip carpet
rongyválogató és simító munkás -» shredder
ront -» to muddy
ront -» to worsen
rontás -» abuse
rontás -» hex
rontja vki hírnevét -» to detract from sy's reputation
rontja vki sikerének az esélyeit -» to cook sy's goose
ropi -» bread sticks
ropi -» salty sticks
ropog -» to blatter
ropog -» to burr
ropog -» to crackle
ropog -» to crash
ropog -» to crunch
ropog -» to rustle
ropog -» to scrunch
ropogás -» blatter
ropogás -» crackle
ropogás -» crack
ropogás -» rustling
ropogó -» rattling
ropogó -» rustling
ropogós -» cooked to a crisp
ropogós -» crisp
ropogós -» crispy
ropogós -» crunchy
ropogós -» short
ropogós bankjegy -» crisps
ropogós gyömbérsütemény -» snap
ropogósra -» to a crisp
ropogósra pirít -» to frizzle
ropogósra sül -» to frizzle
ropogósra sült -» cooked to a crisp
ropogósra sült malacbőr -» crackling
ropogósra süt -» to crisp
ropogósra süt -» to frizzle
ropogtat -» to champ
ropogtat -» to chomp
ropogtat -» to crunch
ropogtat -» to scrunch
ropogtatás -» crunch
ropogtatás -» scrunch
ropogtatott r hang -» burr
ropogtatva kiejtett r-hang -» dog's letter
roppan -» to snap
roppanás -» crack
roppanás -» crunch
roppanás -» snapping
roppant -» howling
roppant -» huge
roppant -» immense
roppant nagy -» enormous
roppant nagy -» huge
roppant nagy -» whacking
roppant nagy -» whacking-great
roppant nagyság -» hugeness
roppant sok -» huge
roppant terjedelem -» immensity
roppant volta vminek -» hugeness
roppantul -» high
roppantul -» hugely
roppantul -» immensely
roppantul -» wickedly
roppantul korrekt -» to be a whale on correctness
roppantul sajnálom -» I am dreadfully sorry
rósejbni -» chipped potatoes
rósejbni -» chips
rósejbni -» crisps
rósejbni -» French fries
roskad -» to sink in
roskadozik -» to sink in
roskadozó -» dilapidated
roskadozó -» rickety
roskadozó -» tumble-down
roskadozó asztal -» groaning boards
roskatag -» dicky
roskatag -» rickety
roskatag -» tumble-down
roskatag -» wobbly
roskatagság -» caducity
roskatagság -» craziness
rossz -» bad
rossz -» to be fucked up
rossz -» to be on the fritz
rossz -» to be out of kilter
rossz -» crappy
rossz -» crummy
rossz -» dipshit
rossz -» dirty
rossz -» dud
rossz -» dutch
rossz -» evil
rossz -» gimpy
rossz -» hard
rossz -» harm
rossz -» ill
rossz -» incorrect
rossz -» low
rossz -» maleficent
rossz -» muddy
rossz -» naff
rossz -» not good
rossz -» raunchy
rossz -» shitty
rossz -» sleazo
rossz -» sleazy
rossz -» stinky
rossz -» vicious
rossz -» wicked
rossz -» wrong
rossz a szája íze -» have a mouth
rossz a szíve -» have a dicky heart
rossz a tartása -» to carry oneself badly
rossz alakú -» unshapely
rossz alakú -» unshapen
rossz állapotban -» out of repair
rossz állapotban talál vkit -» to catch sy bending
rossz állapotban van -» to be out of kilter
rossz állapotban van -» to be out of order
rossz anyagi helyzetben van -» to be badly off
rossz átkelésünk volt a csatornán -» we got a tossing in the channel
rossz bánásmód -» mistreatment
rossz befektetés -» losing bargain
rossz befektetés -» losing proposition
rossz befolyás -» evil eye
rossz bőrben -» in a bad way
rossz bőrben van -» to be in bad shape
rossz bőrben van -» to be in poor shape
rossz bőrben van -» to be off colour
rossz bőrben van -» to be unfit
rossz célra fordít -» to abuse
rossz célra használ fel vmit -» to misuse
rossz célra való fordítás -» abuse
rossz címzés -» misdirection
rossz cselekedet -» ill dead
rossz cserét csinál -» to swap bad for worse
rossz csillag alatt született -» star-crossed
rossz dolog -» shitty junk
rossz drogélmény -» downer
rossz duma -» shit for the birds
rossz egészségben van -» to be unfit
rossz egészségi állapotban van -» to be in bad shape
rossz egészségi állapotban van -» to be in poor shape
rossz egyensúlyú -» top-heavy
rossz életű -» low-lived
rossz életű -» low-living
rossz előérzet -» apprehension
rossz előérzet -» foreboding
rossz előérzet -» misgivings
rossz előérzet -» misgiving
rossz előérzete van -» have evil forebodings
rossz előérzete van -» have misgivings
rossz előérzeteket támaszt -» to cause misgivings
rossz előérzetű -» misgiving
rossz előjel -» foreboding
rossz emésztésű -» dyspeptic
rossz emlékezetű -» of evil memory
rossz emlékezőtehetség -» short memory
rossz emlékű -» of evil memory
rossz erkölcsű -» gay
rossz fekhelye van -» to sleep in a doss-house
rossz felhasználás -» misuse
rossz fényt vet vkire -» to reflect on
rossz festő -» dauber
rossz fiú -» baddie
rossz formában van -» to be unfit
rossz formájú -» unshapely
rossz formájú -» unshapen
rossz gazdálkodás -» mismanagement
rossz gebe -» skate
rossz hallású -» tone-deaf
rossz hangulat -» blues
rossz hangulat -» fit of blues
rossz hangulat -» ill temper
rossz hangulatban van -» to feel blue
rossz hangulatban van -» have the mumps
rossz hangzás -» jangle
rossz hatás -» ill effect
rossz helyen kereskedik -» to bark up the wrong tree
rossz helyre tesz -» to mislay
rossz helyre tesz -» to misplace
rossz helyre tétel -» misplacement
rossz helyzetben talál vkit -» to catch sy bending
rossz hír -» job's news
rossz hírbe hoz -» to denigrate
rossz hírbe hozás -» denigration
rossz híre van -» to be in bad odour
rossz hírét kelti vkinek -» to speak evil of sy
rossz hírét költi -» to disparage
rossz hírét költi vkinek -» to speak ill of sy
rossz hírnév -» disrepute
rossz hírneve van -» have a bad record
rossz hírű -» disreputable
rossz hírű -» infamous
rossz hírű -» raffish
rossz hírű -» sluttish
rossz hírű ház -» house of evil repute
rossz hírű hely -» evilly reputed spot
rossz hírű környék -» evilly reputed spot
rossz hírű leányzó -» a bit of muslin
rossz hírű nő -» slut
rossz hírű nő -» trollop
rossz idegállapot -» shattered nerves
rossz idegek -» shattered nerves
rossz ideje van -» to make bad weather
rossz idő esetére szóló biztosítás -» weather insurance
rossz idő miatt arra kényszerül, hogy -» to be compelled by stress of weather to
rossz időben teszi meg az utat -» to make bad weather
rossz időkben -» in the dry tree
rossz információ -» misinformation
rossz irányban fejlődnek a dolgok -» things are going the wrong way
rossz irányban halad -» to be on the wrong track
rossz irányban haladnak a dolgok -» things are going the wrong way
rossz irányban kereskedik -» to be on the wrong track
rossz irányú erkölcsi hajlam -» proclivity
rossz írás -» niggling handwriting
rossz írása van -» his writing is bad
rossz íz -» foul taste
rossz íz -» ill taste
rossz ízű -» distasteful
rossz ízű -» unpalatable
rossz ízű -» unsavory
rossz ízű -» unsavoury
rossz járású -» bad goer
rossz karban -» out of repair
rossz kedv -» fractiousness
rossz kedv -» ill temper
rossz kedvre hangol vkit -» to cast a gloom over sy
rossz kezelés -» mismanagement
rossz kezelés -» mistreatment
rossz kiejtés -» mispronunciation
rossz kifogások -» disingenuous excuses
rossz kondícióban van -» to be unfit
rossz koszt -» hard food
rossz költő -» builder of rhymes
rossz kölyök -» limb
rossz közérzet -» disease
rossz közérzet -» malaise
rossz kuruzsló -» to be no end of a quack
rossz külső -» inelegance
rossz külső -» inelegancy
rossz lány -» pro
rossz látási viszonyok -» zero
rossz lelkiismeret -» guilty conscience
rossz levonat -» foul proof
rossz lövő -» he is no shot
rossz megjelenés -» inelegance
rossz megjelenés -» inelegancy
rossz megoldás -» maladjustment
rossz mentegetődzés -» disingenuous excuses
rossz minőség -» inferiority
rossz minőségű -» tin-pot
rossz minőségű -» utility
rossz minőségű áru -» schlock
rossz modor -» ill breeding
rossz modorú -» he's a bit hairy about the fetlocks
rossz modorú -» he's a bit hairy about the heels
rossz modorú -» ill-mannered
rossz modorú -» unmannerly
rossz munkás -» tinker
rossz napja van -» this is one of his off days
rossz néven vesz -» to resent
rossz néven vesz vmit -» to take sg amiss
rossz néven vesz vmit -» to take sg ill
rossz nyomon jár -» to be on the wrong track
rossz nyomon jár -» to be on the wrong scent
rossz nyomon van -» to be on the wrong track
rossz nyomon van -» to be on the wrong scent
rossz orvos -» castor-oil merchant
rossz párosítás -» mismatch
rossz pénz nem vész el -» ill weeds grow apace
rossz ráncot ad -» to pucker
rossz ráncvetés -» puckering
rossz sorba jut -» to fall on evil days
rossz szag -» stench
rossz szagú -» fetid
rossz szagú -» foul
rossz szagú -» malodorous
rossz szagú -» noisome
rossz szagú -» smelly
rossz szagú -» sniffy
rossz szagú -» whiffy
rossz számolás -» miscount
rossz szándék -» ill-will
rossz szándékkal félrevezet vkit -» to pull wool over sy's eyes
rossz szellem -» cacodaemon
rossz szellem -» cacodemon
rossz szellem -» cow
rossz személyt választ -» to misplace
rossz szemmel nézik -» to be under a cloud
rossz színben tüntet fel -» to play off
rossz színben van -» to look green about the gills
rossz színben van -» to look ill
rossz szokást levetkőz -» to get over a bad habit
rossz szokást vesz fel -» to get into a bad habit
rossz szolgálat -» disservice
rossz szolgálatot tesz vkinek -» to do sy an ill turn
rossz talaj -» stubborn soil
rossz tanácsok -» crooked counsels
rossz tanulók -» duds
rossz táplálkozás -» malnutrition
rossz társaság -» low company
rossz társaságba keveredik -» to get into bad company
rossz tekintet -» evil eye
rossz természet -» ill nature
rossz természet -» ill temper
rossz természet -» viciousness
rossz tervet forral -» to hatch a plot
rossz tömítés -» leak
rossz tréfa -» mischief
rossz tréfát csinál vkivel -» to pull sy's leg
rossz tréfát űz vkivel -» to play a joke on sy
rossz tréfát űz vkivel -» to pull sy's leg
rossz tréfát űz vkivel -» to put sy's nose out of joint
rossz útbaigazítást ad -» to tell sy wrong
rossz útja van -» to make bad weather
rossz útra lép -» to go wrong
rossz útra térít -» to disorient
rossz útra térít -» to disorientate
rossz útra téved -» to get into evil ways
rossz útra téved -» to go wrong
rossz üzlet -» lemon
rossz vásár -» hard bargain
rossz vége lesz -» to come to a bad end
rossz vége lesz -» it will go ill with him
rossz vége lesz -» you will come to harm
rossz véget ér -» to come to a bad end
rossz véleménnyel van vki felőle -» to be in sy's black book
rossz vér -» ill blood
rossz vezetés -» mismanagement
rossz viselkedés -» misdemeanor
rossz viselkedés -» misdemeanour
rossz viszonyulás -» maladjustment
rossz zenei hallású -» tone-deaf
rossz zenei hallású -» unmusical
rosszabb és rosszabb -» worse and worse
rosszabbít -» to worsen
rosszabbítás -» deterioration
rosszabbnál rosszabb -» worse and worse
rosszabbodás -» deterioration
rosszabbodás -» relapse
rosszabbodik -» to deteriorate
rosszabbodik -» to relapse
rosszabbodik -» to worsen
rosszabbodó -» deteriorative
rosszabbul és rosszabbul -» worse and worse
rosszakarat -» censoriousness
rosszakarat -» ill will
rosszakarat -» ill-will
rosszakarat -» malevolence
rosszakarat -» malice
rosszakarat -» malignancy
rosszakarat -» malignity
rosszakarat -» rancor
rosszakarat -» rancour
rosszakarat -» spite
rosszakarat -» spitefulness
rosszakarat -» viciousness
rosszakaratú -» hostile
rosszakaratú -» malevolent
rosszakaratú -» malignant
rosszakaratú -» rancorous
rosszakaratúság -» viciousness
rosszakarója vkinek -» to bear malice to sy
rosszakarója vkinek -» to bear sy malice
rosszalkodik -» to get up to mischief
rosszall -» to censure
rosszall -» to discourage
rosszall -» to dislike
rosszall -» to frown
rosszallás -» deprecation
rosszallás -» disapproval
rosszallás -» disapprobation
rosszallás -» disfavor
rosszallás -» disfavour
rosszallás -» reproof
rosszalló -» deprecating
rosszalló -» disapprobative
rosszalló -» pejorative
rosszalló -» reproving
rosszalló tekintet -» frown
rosszallóan -» disapprovingly
rosszallóan -» reprovingly
rosszallóan néz -» to pull a long face
rosszallóan néz -» to wear a long face
rosszallóan néz vkire -» to give sy a dirty look
rosszarcú ember -» man with an evil air
rosszat beszél vkiről -» to speak ill of sy
rosszat cselekszik -» to do ill
rosszat forral -» to brew mischief
rosszat gondol vkiről -» to think ill of sy
rosszat jelent -» to bode ill
rosszat mond vkiről -» to speak evil of sy
rosszat mond vkiről -» to speak ill of sy
rosszat sejtető -» of evil omen
rosszat sejtő -» ominous
rosszat tesz -» to do wrong
rosszat tesz -» to wrong
rosszat tesz vkinek -» to do sy an ill turn
rosszat tesz vkivel -» to do badly by sy
rosszban sántikál -» to be up to some hanky-panky
rosszban sántikál -» to scheme
rosszban töri a fejét -» to be bent on mischief
rosszban töri a fejét -» to be up to no good
rosszban töri a fejét -» to cogitate mischief
rosszhiszemű -» malicious
rosszhiszemű -» shrewd
rosszhiszeműen -» maliciously
rosszhiszeműség -» malice
rosszindulat -» bitchiness
rosszindulat -» censoriousness
rosszindulat -» gall
rosszindulat -» hostility
rosszindulat -» ill will
rosszindulat -» ill-will
rosszindulat -» malice
rosszindulat -» malignancy
rosszindulat -» malignity
rosszindulat -» spite
rosszindulat -» unkindness
rosszindulat -» viciousness
rosszindulattal viseltetik vkivel szemben -» to bear sy ill-will
rosszindulatú -» bitchy
rosszindulatú -» censorious
rosszindulatú -» envious
rosszindulatú -» ferine
rosszindulatú -» hostile
rosszindulatú -» ill-disposed
rosszindulatú -» malevolent
rosszindulatú -» malicious
rosszindulatú -» malign
rosszindulatú -» malignant
rosszindulatú -» spiteful
rosszindulatú -» unkind
rosszindulatú -» vicious
rosszindulatú -» virulent
rosszindulatú bámulás -» leer
rosszindulatú célozgatás -» innuendo
rosszindulatú daganat -» malignant growth
rosszindulatú daganat -» morbid growth
rosszindulatú kelés -» anthrax, anthraces
rosszindulatú makacsság -» cussedness
rosszindulatú nő -» cat
rosszindulatú személy -» viper
rosszindulatú személy -» wasp
rosszindulatúan -» contrariwise
rosszindulatúan -» contrariously
rosszindulatúan -» maliciously
rosszindulatúan -» sullenly
rosszindulatúan -» unkindly
rosszindulatúan -» viciously
rosszindulatúan bíráló nyelv -» nagging tongue
rosszindulatúság -» malignancy
rosszindulatúság -» malignity
rosszindulatúság -» sullenness
rosszkedv -» blues
rosszkedv -» crossness
rosszkedv -» dump
rosszkedv -» dumps
rosszkedv -» fit of blues
rosszkedv -» grouch
rosszkedv -» hip
rosszkedv -» miff
rosszkedv -» mood
rosszkedv -» mumps
rosszkedv -» pip
rosszkedv -» yellows
rosszkedve van -» to be in a miff
rosszkedve van -» to tiff
rosszkedvet emésztési zavarokra vezet vissza -» to refer ill temper to indigestion
rosszkedvű -» to be in low spirits
rosszkedvű -» to be in poor spirits
rosszkedvű -» to be in the blues
rosszkedvű -» to be off one's rocker
rosszkedvű -» to be out of spirits
rosszkedvű -» to be out of tune
rosszkedvű -» to be out of trim
rosszkedvű -» cross
rosszkedvű -» disgruntled
rosszkedvű -» dumpy
rosszkedvű -» to feel blue
rosszkedvű -» to feel out of sorts
rosszkedvű -» glum
rosszkedvű -» grumpy
rosszkedvű -» have the mumps
rosszkedvű -» have a fit of blues
rosszkedvű -» have the blues
rosszkedvű -» have the sullens
rosszkedvű -» huffy
rosszkedvű -» ill-humored
rosszkedvű -» ill-humoured
rosszkedvű -» low
rosszkedvű -» moody
rosszkedvű -» out of humour
rosszkedvű -» pettish
rosszkedvű -» pouting
rosszkedvű -» shirty
rosszkedvű -» sulky
rosszkedvűen -» glumly
rosszkedvűen -» grumpily
rosszkedvűen -» huffily
rosszkedvűen -» moodily
rosszkedvűen -» pettishly
rosszkedvűen -» sullenly
rosszkedvűnek látszik -» to look blue
rosszkedvűség -» sullens
rosszkor -» amiss
rosszkor -» at an awkward moment
rosszkor -» untimely
rosszkor adott tanács -» word out of season
rosszkor alkalmazott -» ill-timed
rosszkor jön -» to come at the wrong time
rosszkor nevet -» to laugh in the wrong place
rosszmájú -» acrimonious
rosszmájú -» censorious
rosszmájúság -» acrimoniousness
rosszmájúság -» censoriousness
rosszmodorú -» boorish
rosszra csábító -» persuasive
rosszra csábító -» seductive
rosszra készül -» to be up to no good
rosszul -» amiss
rosszul -» badly
rosszul -» crookedly
rosszul -» evil
rosszul -» evilly
rosszul -» ill
rosszul -» off the beam
rosszul -» poorly
rosszul -» wrong
rosszul ad elő -» to travesty
rosszul alkalmaz -» to abuse
rosszul alkalmaz -» to misplace
rosszul alkalmazkodó -» maladjusted
rosszul áll -» to be badly off
rosszul áll -» to be down on one's luck
rosszul áll anyagilag -» to be badly off
rosszul áll anyagilag -» to be hard pushed
rosszul áll anyagilag -» to be hard up for money
rosszul áll neked, hogy -» it ill becomes you to
rosszul áll pénzügyileg -» his finances are low
rosszul állnak a dolgok -» things are looking blue
rosszul álló ruha -» misfit
rosszul bánik -» to mishandle
rosszul bánik -» to mismanage
rosszul bánik -» to mistreat
rosszul bánik vkivel -» to maltreat
rosszul bánik vkivel -» to pull about
rosszul bánik vmivel -» to abuse
rosszul beszél angolul -» to smatter in English
rosszul céloz -» to misdirect
rosszul címez -» to misdirect
rosszul cselekszik -» to go on wrong lines
rosszul csinál -» to bitch
rosszul csinál -» to blunder
rosszul égetett tégla -» misfire
rosszul ejt ki -» to mispronounce
rosszul elköltött -» misspent
rosszul eltöltött -» misspent
rosszul épített ház -» jerry-built house
rosszul ért -» to misconceive
rosszul ért vkit -» to take sy in the wrong way
rosszul értelmez -» to misconceive
rosszul értelmez -» to misinterpret
rosszul értelmez egy szót -» to take a word in the wrong sense
rosszul értelmezett -» misconceived
rosszul értelmezett büszkeség -» false pride
rosszul értelmezi feladatát -» to misconceive one's duty
rosszul értelmezi kötelességeit -» to misconceive one's duty
rosszul értesült -» ill-advised
rosszul érzi magát -» to be ill
rosszul érzi magát -» to be indisposed
rosszul érzi magát -» to be uncomfortable
rosszul érzi magát -» to be under the weather
rosszul érzi magát -» to feel uncomfortable
rosszul érzi magát -» to feel indisposed
rosszul érzi magát -» to feel unfit
rosszul érzi magát -» to feel ill
rosszul felfogott -» misconceived
rosszul felszerelt -» bare
rosszul felszerelt -» ill-equipped
rosszul fizetett állása van -» he has an ill-paid billet
rosszul fog neki vminek -» to begin at the wrong end
rosszul fog neki vminek -» to start at the wrong end
rosszul gazdálkodik -» to mismanage
rosszul használ -» to misapply
rosszul használ fel -» to abuse
rosszul használ ki vmit -» to misemploy sg
rosszul idéz -» to misquote
rosszul időzített -» mistimed
rosszul irányít -» to misdirect
rosszul irányított -» mismanaged
rosszul ítél meg -» to judge amiss
rosszul jár -» to come off badly
rosszul jár -» to fare ill
rosszul jár -» to go wrong
rosszul jár az órám -» my watch is wrong
rosszul járt -» he came off badly
rosszul kezd vmit -» to begin at the wrong end
rosszul kezd vmit -» to start at the wrong end
rosszul kezel -» to mishandle
rosszul kezel -» to mismanage
rosszul kezel -» to mistreat
rosszul kezelt -» mismanaged
rosszul kitervelt -» ill-conceived
rosszul lát hozzá vmihez -» to begin at the wrong end
rosszul lát hozzá vmihez -» to start at the wrong end
rosszul magyaráz -» to misread, misread
rosszul megjutalmazott -» ill requited
rosszul megy -» to be doing badly
rosszul megy -» to flop
rosszul megy -» to go awry
rosszul megy neki -» to be doing badly
rosszul megy neki -» to be in the red
rosszul megy neki -» it goes hard with him
rosszul ment minden -» all went amiss
rosszul működik -» to go wrong
rosszul működő -» malfunctioning
rosszul nevel -» to spoil, spoilt
rosszul nyel -» to swallow the wrong way
rosszul olvas -» to misread, misread
rosszul ölötözött -» raunchy
rosszul öltözött -» dowdy
rosszul öltözött -» frumpish
rosszul öltözött -» raggedy-ass
rosszul öltözött -» scruffy
rosszul öltözött -» tacky
rosszul párosít -» to mismatch
rosszul sikerül -» to fare ill
rosszul sikerül -» to go wrong
rosszul sikerül -» to miss
rosszul sikerült spekuláció -» dud speculation
rosszul sül el -» to go to the dogs
rosszul számol -» to miscount
rosszul számol meg -» to miscount
rosszul táplált -» undernourished
rosszul táplált állat -» scalawag
rosszul tápláltság -» malnutrition
rosszul tárcsáz -» to dial the wrong number
rosszul tetted -» you have done it wrong
rosszul ütöttek ki a dolgok -» things fell out badly
rosszul választott -» unlucky
rosszul van -» to be airsick
rosszul van -» to be crummy
rosszul van -» to feel crummy
rosszul van -» to feel faint
rosszul van -» have airsickness
rosszul van megszerkesztve -» it does not construe
rosszul vezet -» to mismanage
rosszul vezetett -» mismanaged
rosszul viselkedik -» to carry oneself badly
rosszul záró -» untight
rost -» fiber
rost -» fibre
rost -» filament
rost -» string
rosta -» jig
rosta -» purifier
rosta -» screen
rosta -» sifter
rostaalja -» sifting
rostaalji -» undersize
rostál -» to bolt
rostál -» to fan
rostál -» to jig
rostál -» to riddle
rostál -» to screen
rostál -» to van
rostál -» to ventilate
rostál -» to winnow
rostálás -» bolting
rostálás -» jigging
rostálás -» screening
rostálás -» winnowing
rostálás dobbal -» trommeling
rostálási hulladék -» underflow
rostálási hulladék -» unders
rostálási hulladék -» undersize
rostálási maradék -» underflow
rostálási maradék -» unders
rostálási maradék -» undersize
rostáló -» sifter
rostált szén -» chews
rostán áthullott szén -» through coal
rostán áthullott szén -» through-and-through coal
rostán visszamaradó anyag -» overflow
rostán visszamaradó anyag -» overs
rostán visszamaradó anyag -» oversize
rostanyag -» fiber
rostanyag -» fibre
rostély -» ciphering grid
rostély -» ciphering square
rostély -» cipher-stencil
rostély -» grate
rostély -» grid
rostély -» grill
rostély -» grille
rostély -» lattice
rostélyos -» roast
rostélyos -» steak
rostokol -» to cool one's heels
roston sül -» to grill
roston sült étel -» grill
roston sült hús -» grill
roston süt -» to broil
roston süt -» to grill
rostonsült -» grill
rostos -» filamentary
rostos -» filamentous
rostos -» stringy
rostos gipsz -» striated gypsum
rostosodás -» fibrillation
rostossá válik -» to string, strung
rostosság -» stringiness
roszogó -» grating
rotációs gép -» rotary printing-press
rotációs henger -» web
rotációs kapa -» rototiller
rotál -» to rototill
rotángpálma -» ratan
rotángpálma -» rattan
rotángpálma -» rattan cane
rothad -» to putrefy
rothad -» to rot
rothadás -» corruption
rothadás -» decay
rothadás -» dry-rot
rothadás -» festering
rothadás -» putrefaction
rothadás -» rot
rothadó -» decaying
rothadó -» festering
rothadó -» mouldering
rothadó -» putrescent
rothadó -» rotting
rothadt -» to putrefy
rothadt -» putrid
rothadt -» rotten
rothadt -» septic
rothadtság -» rot
rothaszt -» to putrefy
rothaszt -» to rot
rothasztó -» putrefactive
rotunda -» rotunda
rotyog -» to wabble
rotyog -» to wobble
rovancs -» audit
rovancsol -» to audit
rovancsolás -» audit
rovancsolás -» check
rovar -» bug
rovar -» insect
rovar- -» insectile
rovar -» pest
rovarfertőzés -» infestation
rovarkártevő -» pest
rovarok feltűzésére szolgáló tábla -» spreading-board
rovarokat bekap -» to seize insects
rovarokból álló -» insectile
rovarriasztó -» repellent
rovarszerű -» insectile
rovás -» nick
rovás -» notch
rovás -» recess
rovás -» score
rovás -» scoring
rovás -» tally
rovásadó -» tax
rovásírás betűje -» rune
rovásírásos -» runic
rovásírással ellátott varázsvessző -» rune-staff
rovásírással ellátott varázsvessző -» runic staff
rovásos pálca -» tally
rováspálca -» tally
rovással bejegyez -» to tally
rovással feljegyez -» to notch down
rovással feljegyez -» to notch up
rovással feljegyez -» to tally
rovat -» head
rovat -» heading
rovátka -» chase
rovátka -» cut
rovátka -» dent
rovátka -» gouge
rovátka -» groove
rovátka -» indent
rovátka -» jag
rovátka -» nick
rovátka -» notch
rovátka -» notching
rovátka -» score
rovátka -» scotch
rovátka -» snick
rovátka -» stria, striae
rovátkált -» notched
rovátkás -» groovy
rovátkás -» striate
rovátkás -» striated
rovátkát metsz -» to snick
rovátkát vág -» to excise
rovátkát vág -» to slot
rovátkával jelöl -» to dub
rovátkáz -» to chase
rovátkáz -» to dent
rovátkáz -» to slot
rovátkáz -» to striate
rovátkol -» to channel
rovátkol -» to gimp
rovátkol -» to indenture
rovátkol -» to indent
rovátkol -» to jag
rovátkol -» to mortice
rovátkol -» to mortise
rovátkol -» to nick
rovátkol -» to notch
rovátkol -» to rifle
rovátkol -» to slot
rovátkolás -» channelling
rovátkoló díszítés -» glyph
rovátkolt -» nicked
rovátkolt -» striate
rovátkolt -» striated
rovátkolt fogú marószerszám -» nicked-tooth milling cutter
rovatvezető -» columnist
rovó pálca -» tally
rovott múltú ember bélyege -» mug
rovott múltú ember jelzése -» mug
rozettás szög -» stud
rozmár -» Morse
rozmaring -» rosemary
rozoga -» crazy
rozoga -» dicky
rozoga -» dilapidated
rozoga -» ramshackle
rozoga -» rickety
rozoga -» shaky
rozoga -» tumble-down
rozoga öreg kocsi -» rattletrap
rozoga viskó -» tumble-down cottage
rozogaság -» decrepitude
rozs -» rye
rózsa -» rose
rózsa agancs tövén -» bur
rózsa agancs tövén -» burr
rózsaágy -» bed of roses
rózsaágy -» rosary
rózsacsokor -» rosary
rózsafüzér -» beads
rózsafüzér -» rosary
rózsakeresztes -» rosecruciean
rózsakeresztes -» rosicrucian
rózsakert -» rosarium, rosaria
rózsakert -» rosary
rózsaláz -» rubella
rózsaláz -» rubeola
rózsaolaj -» attar of roses
rózsás -» rosy
rózsás arcú -» pink-cheeked
rózsásan -» rosily
rózsáskert -» rosarium, rosaria
rózsáskert -» rosary
rózsásság -» rosiness
rózsaszín -» pink
rózsaszínű -» pink
rózsaszínű -» rosy
rózsaujjú hajnal -» rosy-fingered
rózsavíz -» rose-water
rozsda -» mildew
rozsda -» rust
rozsdabarna -» rusty
rozsdafoltos -» pitted
rozsdagátló anyaggal kezel -» to coslettize
rozsdás -» foxy
rozsdás -» rusty
rozsdás lesz -» to rust
rozsdásodás -» rusting
rozsdásodik -» to corrode
rozsdásodik -» to develop rust
rozsdásodik -» to rust
rozsdaszínű -» rusty
rozsdát okoz -» to mildew
rozsdavörös -» rusty
rozsomák -» glutton
rozsomák -» wolverine
rozzant -» dicky
rozzant -» dilapidated
rozzant -» ramshackle
rozzant bárka -» old hooker
rozzant bérkaszárnya -» rookery
rozzant gebe -» weed
rozzant szék -» lopsided chair
röffen -» to grunt
röfög -» to grunt
röfögés -» grunt
röfögést hallat -» to give a grunt
rőfös -» haberdasher
rög -» clod
rög -» clot
rög -» lump
rög -» nugget
rög -» sod
rögbi -» rugby
rögbi -» rugger
rögbijátékost szerel -» to rabbit
rögbipálya -» gridiron
rögeszme -» craze
rögeszme -» crotchet
rögeszme -» kink
rögeszme -» obsession
rögeszme jellegű -» obsessive
rögeszméje van -» to be obsessed with an idea
rögeszmés -» crackpot
rögeszmés -» crotchety
rögeszmés -» obsessional
rögeszmés -» obsessionist
rögeszmével tölt el -» to obsess
rögösödik -» to ball
rögtön -» anon
rögtön -» in no time
rögtön -» instanter
rögtön -» off hand
rögtön -» presently
rögtön -» pronto
rögtön -» right away
rögtön -» right now
rögtön -» right off
rögtön -» right on end
rögtön -» straight away
rögtön -» straight off
rögtön -» straightaway
rögtön -» straight on end
rögtön az elején -» up front
rögtön azután, hogy -» on
rögtön jövök -» I'll be here presently
rögtön jövök! -» coming!
rögtön utána -» immediately after
rögtöni -» instantaneous
rögtönítélő bíráskodás -» martial law
rögtönöz -» to ad-lib
rögtönöz -» to extemporize
rögtönöz -» to fantasy
rögtönöz -» to improvise
rögtönöz -» to throw off
rögtönöz az orgonán -» to extemporize on the organ
rögtönözve -» extemporaneously
rögtönözve -» extemporarily
rögtönözve -» impromptu
rögtönözve -» off the cuffs
rögtönözve beszél -» to make an extempore speech
rögtönözve beszél -» to speak off the cuffs
rögtönözve készít -» to extemporize
rögtönzés -» ad-lib
rögtönzés -» extemporization
rögtönzés -» gag
rögtönzés -» impromptu
rögtönzés -» improvisation
rögtönző -» ad-libber
rögtönző -» extemporal
rögtönző -» extemporaneous
rögtönző -» extemporary
rögtönző -» extempore
rögtönző -» extemporizer
rögtönzött -» ad-lib
rögtönzött -» extemporaneous
rögtönzött -» extemporal
rögtönzött -» extemporary
rögtönzött -» extempore
rögtönzött -» impromptu
rögtönzött -» jury
rögtönzött -» makeshift
rögtönzött -» off-hand
rögtönzött -» scratch
rögtönzött árboc -» jury-mast
rögtönzött bemondásokkal toldja meg szerepét -» to gag one's part
rögtönzött beszéd -» extemporization
rögtönzött beszédet mond -» to make an extempore speech
rögtönzött hadbíróság -» drum-head court-martial
rögtönzött haditanács -» drum-head court-martial
rögtönzött haditörvényszék -» drum-head court-martial
rögtönzött műsorszám -» ad-lib
rögtönzött tréfákkal toldja meg szerepét -» to gag one's part
rögtönzötten -» extemporarily
rögtönzöttség -» extemporaneity
rögvest -» anon
rögzít -» to anchor
rögzít -» to clamp
rögzít -» to clog
rögzít -» to engrain
rögzít -» to fasten
rögzít -» to fix
rögzít -» to ingrain
rögzít -» to key
rögzít -» to lock
rögzít -» to make fast
rögzít -» to peg
rögzít -» to record
rögzít -» to secure
rögzít -» to seize
rögzít -» to tackle
rögzít -» to tie
rögzít -» to tighten
rögzít (árat) -» to freeze, froze, frozen
rögzít (árbocot) -» to stay
rögzítés -» anchorage
rögzítés -» crabbing
rögzítés -» fastening
rögzítés -» fixation
rögzítés -» fixing
rögzítés -» holding
rögzítés -» setting
rögzített -» attached
rögzített -» captive
rögzített -» fast
rögzített -» fixed
rögzített -» immobile
rögzített -» immovable
rögzített -» standing
rögzített -» upstanding
rögzített ár -» standing price
rögzített bérek -» pegged wages
rögzített fizetések -» pegged salaries
rögzítettség -» fastness
rögzítő -» fixing
rögzítő csapszeg -» crab bolt
rögzítő csavaranya -» hold-down nut
rögzítő illesztőszeg -» prisoner
rögzítő kötés -» splint
rögzítő pecek -» snug
rögzítő sasszeg -» hold-down cotter
rögzítő szerkezet -» arrester
rögzítő szerkezet -» arrestor
rögzítő szerkezet (csontokhoz) -» immovable apparatus
rögzítőbilincs -» shackle
rögzítőcsap -» hold-down bolt
rögzítőcsavar -» tangent screw
rögzítőék -» stretcher
rögzítőelem -» retainer
rögzítőgyűrű -» set collar
rögzítőhorog -» pawl
rögzítőkampó -» pawl
rögzítőkötél -» lanyard
rögzítőléc -» batten
rögzítőléc -» cleat
rögzítőpecek -» hold-down bolt
rögzítőszer -» fixative
rögzítőszer -» fixer
rögzítőtüske -» drift
röhög -» to guffaw
röhög -» to snicker
röhög -» to whinny
röhögés -» guffaw
röhögés -» snicker
röhögés -» whinnying
röhögve -» whinnyingly
-ről -» on
rönk -» block
rönk -» butt
rönk -» clear bole
rönk -» clog
rönk -» trunk
rönk (fa) -» unsquared
rönkfa -» log
rönkfűrészelési hulladék -» lop
rönkfűrészelő gép -» ripping machine
rönkökkel teli -» stumpy
rönköktől megtisztít -» to snag
rönköt negyedre vágva felfűrészel -» to cut timber on the quarter
röntgen -» sparks
röntgenezés -» sparks
röntgenfelvétel -» radiogram
röntgenfelvétel -» radiograph
röntgenfelvételt készít -» to radiograph
röntgengép -» x-ray machine
röntgenkapu -» security gate
röntgenkép -» x-ray
röntgenográfia -» radiography
röntgensugár -» x-ray
röntgenszoba -» sparks
röpcédulaszórás -» propaganda raid
röpdösés -» flutter
röpirat -» pamphlet
röpirat -» tract
röpirat -» tractate
röpiratíró -» pamphleteer
röpít -» to wing
röpítő -» centrifugal
röpke -» caducous
röpke -» ephemeral
röpke -» flighty
röpke -» flying
röpke csók -» flying kiss
röpke látogatás -» flying visit
röpképtelen -» flightless
röpköd -» to flit
röpködés -» flutter
röplabda -» volley-ball
röplabda -» volleyball
röplap -» handout
röppálya -» carry
röppálya -» trajectory
röppentyű -» rocket
röptáv -» carry
röptávolság -» carry
röpte -» volley
röptében lő le madarat -» to shoot a bird on the wing
röptét üt -» to volley
röptézik -» to volley
röpül -» to wing
rőt -» foxy
rőt -» red
rőt -» reddish
rőt -» rusty
rőt -» sorrel
rőtes -» rusty
rőtvad -» deer
rövid -» brief
rövid -» compendious
rövid -» concise
rövid -» curt
rövid -» flying
rövid -» short
rövid alkalmi ima -» collect
rövid alsónadrág -» men's short drawers
rövid alsónadrág -» shorts
rövid alsónadrág -» short drawers
rövid cirkalmas vonal -» squiggle
rövid de erős hullámzás -» short sea
rövid éles hang -» blip
rövid éles hangot ad ki -» to blip
rövid életrajz -» profile
rövid életű -» fugitive
rövid férfi alsónadrág -» trunks
rövid férfi felsőkabát -» roundabout
rövid gyeplőn tart vkit -» to keep a tight hold on sy
rövid hangzó -» short
rövid harisnya -» sock
rövid harisnya -» socks
rövid határidőre -» at a short notice
rövid határidőre -» at short notice
rövid határidőre -» at short date
rövid hír -» item
rövid hírek -» news in brief
rövid horgonyra áll -» to heave short
rövid horgonyra felhúz -» to heave short
rövid hullámverés -» short sea
rövid ideig -» awhile
rövid ideig -» for a short time
rövid ideig megpihen -» to rest for a short spell
rövid ideig pihen -» to rest for a short spell
rövid ideig tartó -» of short continuance
rövid idő -» spell
rövid idő -» while
rövid idő alatt -» at a short notice
rövid idő alatt -» at short date
rövid idő alatt -» in a short time
rövid idő alatt -» within a short time
rövid időközökben -» at short intervals
rövid időn belül -» in a short time
rövid időre -» for a while
rövid időre -» for a short time
rövid időszak -» spell
rövid időtartam -» transience
rövid időtartam -» transiency
rövid idővel ezelőtt -» a short time ago
rövid időzés -» flying visit
rövid irodalmi karcolat -» vignette
rövid ital -» hard drink
rövid ital -» hard liquor
rövid ital -» short drink
rövid katonaköpeny -» British warm
rövid kiáltás -» blam
rövid kivonat -» brief
rövid kivonat -» précis, précis
rövid kosztra fog vkit -» to ration sy in food
rövid kürtjelet ad -» to poop
rövid lánc -» choker
rövid lánc -» collar
rövid lánc -» neckband
rövid lejáratú -» short
rövid lejáratú hitel -» short term credit
rövid lejáratú váltó -» short exchange
rövid lejáratú váltók -» bills at a short date
rövid lejáratú váltók -» short bills
rövid levél -» note
rövid lőtávolság -» low range
rövid lövés -» short
rövid munkazubbony -» fatigue-coat
rövid napsütés -» sunburst
rövid női ing -» cutty sark
rövid nyelű női ernyő -» stumpy umbrella
rövid nyelű női esernyő -» dumpy
rövid nyelű női napernyő -» dumpy
rövid nyelű öblös lapát -» scoop
rövid oktáv -» short octave
rövid összefoglalás -» contraction
rövid összefoglalás -» précis, précis
rövid összefoglalás -» short
rövid pihenőt tart -» to put in
rövid pihenőt tart -» to rest for a short spell
rövid pórázra fog -» to tie up on a short leash
rövid rúd -» stud
rövid ruhás -» dressed short
rövid szárú evező -» scull
rövid szoknya -» ballet-skirt
rövid szótag -» short
rövid szőrű kefe -» scrub
rövid szünet -» break
rövid támfa -» billet
rövid tartalmú -» short
rövid tartalom -» epitome
rövid tartózkodás -» stopover
rövid távú -» short
rövid távú futás -» dash
rövid tüllszoknya -» tutu
rövid újságcikk -» notice
rövid úton elintéz vmit -» to make a short work of sg
rövid úton elintéz vmit -» to make short work of sg
rövid úton elvégez vmit -» to make short work of sg
rövid úton végez vkivel -» to put sy on the spot
rövid vastag gerenda -» billet
rövid zászlórúd -» jackstay
rövidáru -» dry goods
rövidáru -» haberdashery
rövidáru -» petty wares
rövidáru-kereskedő -» haberdasher
röviddel vmi előtt -» shortly before
röviddel vmi után -» soon after
rövidebb lesz (napok) -» to draw in
rövidebb út -» cut-off
rövidebb út -» short-cut
rövidebb út -» shortcut
rövidebb út -» short cut
rövidebb úton megy -» to short-cut
rövidebbet húzza -» to come off badly
rövidebbre vesz -» to take up
röviden -» briefly
röviden -» concisely
röviden -» curtly
röviden -» for short
röviden -» in a few words
röviden -» in brief
röviden -» in short
röviden -» short
röviden -» short for
röviden -» shortly
röviden -» summarily
röviden -» tersely
röviden és csak a lényeget! -» be short and to the point!
röviden és velősen! -» be short and to the point!
röviden kitért az eseményekre -» he adverted briefly to the events
röviden kivonatol -» to précis
röviden összefoglal -» to boil down
röviden összefoglal -» to précis
röviden összefoglal -» to recap
röviden összefoglal -» to recapitulate
röviden összefoglalva -» in a few words
röviden összegez -» to recap
röviden összegez -» to recapitulate
röviden utalt az eseményekre -» he adverted briefly to the events
rövidesen -» in a little while
rövidesen -» in a short time
rövidesen -» in the short run
rövidesen azután -» a short time after
rövidesen azután -» soon after
rövidesen szülni fog -» she is near her time
rövidfilm -» short
rövidhullám -» short wave
rövidhullámú néma zóna -» skip band
rövidít -» to abbreviate
rövidít -» to abridge
rövidít -» to take a short cut
rövidítés -» abbreviation
rövidítés -» abridgement
rövidítés -» abridgment
rövidítés -» contraction
rövidítés -» short
rövidített becenév -» short
rövidített kiadás -» abridged edition
rövidített munkaidővel dolgozik -» to be on short time
rövidített név -» short
rövidített szóalak -» clipped form
rövidíthetetlen -» unabridgeable
rövidítő út -» traverse
rövidítve -» short for
rövidlátás -» myopia
rövidlátás -» short sight
rövidlátó -» blear-eyed
rövidlátó -» myopic
rövidlátó -» near-sighted
rövidlátó -» nearsighted
rövidlátóan -» nearsightedly
rövidnadrág -» shorts
rövidre fog vkit -» to tether sy by a short rope
rövidre fogott -» summary
rövidre fogott -» terse
rövidre nyír -» to hog
rövidre vág -» to bob
rövidre vág -» to crop
rövidre vág -» to trim
rövidre vágat -» to bob
rövidre zár -» to by-pass a jet
rövidre zár -» to short
rövidre záródik -» to short
rövidség -» brevity
rövidség -» terseness
rövidszőrű angol vizsla -» pointer
rövidtávon -» in the short run
rövidtávú -» short-term
rövidülésben ábrázol -» to foreshorten
rövidülésben fest -» to foreshorten
rövidülésben rajzol -» to foreshorten
rövidülnek (nappalok) -» to close in
rövidülnek a napok -» days are getting shorter
rövidzárlat -» burnt-out coil
rövidzárlat -» short
rövidzárlat -» short circuit
rövidzárlat -» short-circuit
rövidzárlat-kereső -» short-circuit finder
rövidzárlatot okoz -» to short
rőzse -» dry sticks
rőzse -» faggot
rőzse -» small sticks
rőzse -» sticks
rőzsefonatból épít -» to wattle
rőzsefonatból készít -» to wattle
rőzsefonattal megerősít -» to wattle
rőzsekolbász -» wattle
rőzsenyaláb -» faggot
rőzsenyaláb -» kid
rubel -» rouble
rubel -» ruble
rubeóla -» German measles
rubeóla -» rubella
rubeóla -» rubeola
rubin -» ruby
rubinvörös -» ruby
rubrika -» head
ruca -» duck
ruci -» number
rúd -» bar
rúd -» handle
rúd -» pole
rúd -» rod
rúd -» slot
rúd -» spar
rúd -» staff
rúd -» stick
rúd gépek leállítására -» balk
rudacska -» finger
rudacska -» pencil
rudacskával dobott és elkapott karika -» grace hoops
rudak közé befogott ló -» shaft horse
rúdarany -» bullion
rudas (ló) -» wheeler
rudas (us) -» near horse
rúddal hajt -» to pole
rúddal hajt (ladikot) -» to punt
rúddal taszít -» to pole
rúdezüst -» bullion
rúdfa -» stud
rúdfúró -» auger
rúdhengersor-kezelő -» plunger
rúdhoz kiköt -» to stanchion
rúdmágnes -» bar magnet
rúdpár -» pair of shafts
rúdpár -» shafts
rúdsajtó -» extruding machine
rúdsajtó -» extruding press
rúdsajtolás -» extrusion
rúdugrás -» pole-vault
rúdugrás -» pole-vaulting
rúdugrás -» vault
rúdugró -» pole vaulter
rúdugró -» pole-vaulter
rúg -» to kick
rúg -» to recoil
rúg vmennyire -» to total up to
rugalmas -» adaptable
rugalmas -» corky
rugalmas -» elastic
rugalmas -» flexible
rugalmas -» limber
rugalmas -» pliable
rugalmas -» pliant
rugalmas -» resilient
rugalmas -» springy
rugalmas -» supple
rugalmas alakváltozás -» elastic deflection
rugalmas alakváltozás -» elastic deformation
rugalmas kapcsolókarmantyú -» flexible coupling
rugalmas pólya -» ace bandage
rugalmas pólya -» elastic bandage
rugalmas tengelykapcsoló -» flexible coupling
rugalmas utánengedés -» give
rugalmasan -» pliantly
rugalmasan elszakadó -» evasive
rugalmassá tesz -» to limber
rugalmassá teszi izmait -» to make one's muscles lithe
rugalmasság -» buoyancy
rugalmasság -» elasticity
rugalmasság -» give
rugalmasság -» pliableness
rugalmasság -» pliancy
rugalmasság -» resilience
rugalmasság -» resiliency
rugalmasság -» spring
rugalmasság -» stretch
rugalmassági -» elastic
rugalmassági határ -» elastic limit
rugalmassági határ -» elastic strength
rugalmassági modulusz -» modulus of elasticity
ruganyos -» elastic
ruganyos -» limber
ruganyos -» lithe
ruganyos -» springy
ruganyos -» supple
ruganyos ágy -» spring bed
ruganyos léptekkel jár -» to walk with a swing
ruganyosan -» supply
ruganyossá válik -» to limber up
ruganyosság -» adaptability
ruganyosság -» bounce
ruganyosság -» spring
rúgás -» kick
rúgás -» kicking
rúgás -» recoil
rúgás -» shot
rúgás oldalt előre -» cow kick
rugby -» rugger
rugdalódzik -» to fling about
rugdalódzik -» to kick
rugdalódzik vmi ellen -» to kick against
rugdalózó -» baby-grow
rugdalózó -» combinations
rugdalózó -» playsuit
rugdalózó -» rompers
rugdalózó -» sleeper
rúgkapál -» to fling, flung
rúgkapál -» to kick
rúgó -» kicking
rugó -» spiral
rugó -» spring
rugós ágy -» spring bed
rugós fedél -» snap lid
rúgós fogó -» gooseneck
rugós gomb -» spring stud
rugós kés -» switch-knife
rugós kézi mérleg -» spring balance
rugós kézimérleg -» tangent balance
rúgós ló -» kicker
rugós osztókörző -» bow divider
rugós retesz -» spring stud
rugós szerkezet -» clockwork
rugós zár -» spring stud
rugóshorog -» carabine-swivel
rugóshorog -» carbine
rugót kengyellel alátámaszt -» to shackle
rugótartó rúd -» splinter-bar
rugótok -» spring gaiter
rugóval ellát -» to spring, sprang, sprung
rugóval visszaállítás az eredeti helyzetbe -» snappy return
rugóz -» to spring, sprang, sprung
rugózás -» suspension
rugózat -» tumbler
ruha -» attire
ruha -» clothes
ruha -» costume
ruha -» dress
ruha -» duds
ruha -» garment
ruha -» habit
ruha -» number
ruha -» rig
ruha -» toilet
ruha -» weed
ruha, amely húz -» dress that pulls
ruha váltás céljára -» duffel
ruhaakasztó -» coathanger
ruhaakasztó -» shoulder
ruhaanyag -» cloth
ruhaanyag -» fabric
ruhaanyag -» material
ruhaanyag -» stuff
ruhacsipesz -» clothes-peg
ruhacsipesz -» clothespin
ruhaderék -» body
ruhaderék -» waist
ruhadísz -» chiffons
ruhadíszítő -» trimmer
ruhafestő -» dyer
ruhafogas -» coat-stand
ruhafogas -» peg
ruhafogas -» rack
ruhaipar -» rag-trade
ruhák -» clothing
ruhákkal ellát vkit -» to set sy up in clothings
ruhákkal ellát vkit -» to set sy up with clothings
ruhapróba -» fitting on
ruhásszekrény -» clothes closet
ruhásszekrény -» press
ruhaszárító kötél -» clothesline
ruhaszárító kötél -» washing line
ruhatár -» checkroom
ruhatár -» cloakroom
ruhatárba tesz -» to check
ruhatári jegy -» check
ruhatári jegy -» cloakroom check
ruhatári szám -» cloakroom check
ruhatáros -» checkroom attendant
ruhatáros -» cloakroom attendant
ruhatartó zsák -» garment bag
ruhatartó zsák -» valet bag
ruhatetű -» body louse
ruhátlan -» nude
ruhaujj -» arm
ruházat -» apparel
ruházat -» attire
ruházat -» clothes
ruházat -» clothing
ruházat -» trim
ruházat -» weed
ruházati cikkek -» clothes
rulett -» roulette
rulírozó alap -» revolving fund
rum -» hard stuff
rum -» rum
rumbatök -» maraca
rumli -» ruckus
rumli -» screw-up
rumos feketekávé -» laced coffee
rumos limonádé -» shrub
rumpli -» washboard
rúna -» rune
rúnákkal rótt -» runic
rúnákkal rótt naptár -» rune-staff
rúnákkal rótt naptár -» runic staff
runikus th betű jele -» wen
rúpia -» rupee
rúpia századrésze -» paisa, paise
rút -» disfigured
rút -» hideous
rút -» ugly
rút alak -» fright
rút hálátlanság -» black ingratitude
ruta -» herb grace
ruta -» herb of grace
ruta -» lozenge
ruta -» rue
rutin -» groovy
rutin -» routine
rutin- -» routine
rutinmunka -» routine duties
rutinmunka -» routine work
rutinos -» accomplished
rutinos -» groovy
rutinszerűvé válik számára -» to settle into a rut
rutinszerűvé válik számára -» to sink into a rut
rutinvizsgálat -» routine medical examination
rútság -» deformity
rútság -» ugliness
rútul becsap vkit -» to do the dirty on sy
rútul becsap vkit -» to play the dirty on sy
rútul rászed vkit -» to do the dirty on sy
rútul rászed vkit -» to play the dirty on sy
rúzs -» lipstick
rúzs -» rouge
rúzst ken fel -» to rouge
rúzst ken fel -» to rouge oneself
rücskös -» coarse
rügy -» bud
rügy -» burgeon
rügy -» eye
rügy -» offset
rügy -» sprout
rügyez -» to burgeon
rügyezik -» to be in bud
rügyezik -» to bud
rügyezik -» to burgeon
rügyezik -» to push out
rügyező -» budding
rügyező -» burgeoning
rüh -» mange
rüh -» scab
rüh -» scabies
rühes -» itchy
rühes -» mangy
rühes -» scabby
rühes -» scabious
rühesség -» scab
rühesség -» scabbiness
rühesség -» scabies
rühös -» itchy
rühösség -» itch
rüszt -» instep