Magyar-angol szótár

0-9   A-Á   B   C-Cs   D   E-É   F   G   H   I-Í   J   K   L-Ly
M   N   O-Ö   P  R   S-Sz   T-Ty   U-Ü   V   W   X   Y   Z-Zs


tábla -» blackboard
tábla -» board
tábla -» checkerboard
tábla -» land
tábla -» pane
tábla -» pane of glass
tábla -» panel
tábla -» plate
tábla -» slab
tábla -» table
tábla (csokoládé) -» bar
tábla alakú lap -» tympan
tábla dámajáték számára -» checkerboard
táblakép -» panel painting
táblákra felosztás -» panelling
táblákra oszt -» to panel
táblákra osztás -» panelling
táblalemezolló -» guillotine-shears
táblaprés -» arming press
táblás -» tabular
táblatörlő -» board rubber
táblatörlő -» eraser
táblatörlő rongy -» duster
táblaüveg -» pane
táblaüveg -» pane of glass
táblaüveg -» plate glass
táblavidék -» table
tábláz -» to wainscot
táblázat -» chart
táblázat -» schedule
táblázat -» scheme
táblázat -» table
táblázatba feljegyez -» to chart
táblázatba foglal -» to schedule
táblázatba foglal -» to tabulate
táblázatba foglalás -» tabulation
táblázatba nem foglalt -» unscheduled
táblázatos -» tabular
táblázatos kimutatás -» tabulation
táblázatot készít -» to chart
tabletta -» pellet
tabletta -» pill
tabletta -» tablet
tablettáz -» to pellet
tablettázó -» pelletiser
tábor -» camp
tábor -» encampment
tábor -» lager
tábor -» side
táborhely -» camp
táborhely -» campground
táborhely -» campsite
táborhely -» encampment
tábori ágy -» stretcher
tábori barakk -» bivvy
tábori barna -» khaki
tábori csendőr -» redcap
tábori csendőrség -» military police
tábori csendőrség felügyelője -» provost-marshal
tábori csendőrtiszt-helyettes -» provost-sergeant
tábori főző felszerelés -» canteen
tábori kulacs -» canteen
tábori lelkész -» padre
tábori telefonvonal -» field-wire line
tábornagy -» marshal
táboroz -» to be encamped
táboroz -» to camp out
táborozás -» camping
táborozás -» encampment
táborozás -» maroon
táborozik -» to camp
táborozik -» to maroon
táborozik -» to pitch
táborozó hely -» campground
táborrend -» police
tábort bont -» to break camp
tábort bont -» to break up a camp
tábort bont -» to decamp
tábort bont -» to strike a camp
tábort üt -» to encamp
tábort üt -» to pitch a camp
tábortűz -» campfire
táborütés -» pitching
tabu -» taboo
tabulátor -» tab
tabulátor -» tabulator
taccsvonal -» side line
tachion -» tachyon
tacskó -» cub
tacskó -» dachshund
tacskó -» stripling kid
tacskó -» stripling youth
taft -» taffeta
tag -» associate
tag- -» associate
tag -» bloke
tág -» broad
tág -» capacious
tag -» chappie
tag -» chappy
tág -» elastic
tag -» fellow
tag -» joint
tág -» large
tág -» loose
tag -» member
tág -» slack
tag -» term
tág -» wide
tág lelkiismeret -» elastic conscience
tág lelkiismeret -» large conscience
tág teret biztosít vkinek -» to give sy plenty of rope
tág teret biztosít vkinek -» to give sy rope
tágabb értelemben -» in a wider sense
tagad -» to deny
tagad -» to disavow
tagad -» to disclaim
tagad -» to gainsay, gainsaid
tagad -» to negate
tagad -» to negative
tagad -» to traverse
tagad vmit -» to disbelieve
tagadás -» denial
tagadás -» negation
tagadás -» negative
tagadás -» no, noes
tagadás -» traverse
tagadás -» traversing
tagadhatatlan -» decided
tagadhatatlan -» incontestable
tagadhatatlan -» incontrovertible
tagadhatatlan -» there is no getting around it
tagadhatatlan -» uncontrovertible
tagadhatatlan -» undeniable
tagadhatatlanul -» decidedly
tagadhatatlanul -» undeniably
tagadható -» deniable
tagadja az érvényességét -» to infirm
tagadó -» negative
tagadó -» negatory
tagadó állásponthoz ragaszkodik -» to maintain a negative attitude
tagadó válasz -» negative answer
tagadó válasz -» negative reply
tagadó választ ad -» to answer in the negative
tagadó választ ad -» to return a negative
tagadólag válaszol -» to answer in the negative
tagadólag válaszol -» to return a negative
tagadószó -» negative
tagállam parlamentje -» state legislature
tágan értelmez -» to stretch a point
tágas -» ample
tágas -» capacious
tágas -» large
tágas -» roomy
tágas -» spacious
tágasság -» capaciousness
tágasság -» roominess
tagbaszakadt -» beefy
tagbaszakadt -» chunky
tagbaszakadt -» hefty
tagbaszakadt -» husky
tagbaszakadt -» junk
tagbaszakadt -» mighty limb
tagbaszakadt -» square
tagdíj -» dues
taggá választ vkit -» to elect sy a member
tágít -» to broach
tágít -» to broaden
tágít -» to dilate
tágít -» to ease
tágít -» to slack
tágít -» to slacken
tágít -» to unstring, unstrung
tágítás -» expansion
tágító -» stretcher
tágító erő -» expansive force
tágító szerkezet -» stretcher
tagja az angol alsóháznak -» to sit in the commons
tagjelölt -» pledge
tagjelöltnek felvesz -» to pledge
tagként felvesz -» to affiliate
taglal -» to anatomize
taglal -» to construe
taglal -» to disjoint
taglalás -» dissection
taglalat -» anatomy
taglalat -» disquisition
taglejtés -» action
taglejtés -» gesticulation
taglejtésekkel beszél -» to gesticulate
tagok -» rank and file
tagok -» ranks
tagolás -» articulation
tagolás -» proportioning
tagolt -» articulate
tagolt (beszéd) -» articulated
tagolt beszéd -» articulation
tagoltan beszél -» to articulate
tagoltság -» arrangement
tagoltság -» articulation
tagoltság -» configuration
tagoltság -» distribution
tagoltság -» features
tagoltság -» geographic structure
tagoltság -» hidrography
tagoltság -» lay-out
tagoltság -» orography
tagoltság -» proportions
tagozat -» department
tagozat -» school
tagozat -» side
tágra nyílt -» wide open
tágra nyílt szemű -» round-eyed
tagság -» fellowship
tagság -» membership
tagsági igazolvány -» membership card
tágul -» to broaden
tágul -» to dilate
tágul -» to slack
tágul -» to slacken
tagul felfogad -» to affiliate
tagul felvesz -» to affiliate
tagul felvétet -» to affiliate
tágulás -» dilatation
tágulás -» dilation
tágulás -» expansion
tágulás -» expansiveness
tágulás -» extension
tágulás -» slackening
tágulásszabályozó retesz -» expansion damper
tágulásszabályozó szelep -» expansion damper
tágulat -» dilatation
tágulat -» dilation
tágulékony -» expansive
tágulékonyság -» expansiveness
táguló -» distended
táguló -» expansive
táguló palástú dugattyú -» expanding-skirt piston
tahó -» beast
tahó -» shit-kicker
tahó -» yob
tahó -» yobbo
táj -» clime
táj -» land
táj -» landscape
táj -» quarter
táj -» scene
táj -» scenery
táján -» about
táján -» around
tájba illeszt -» to landscape
tájban -» round
tájban -» round about
tájban -» toward
tájban -» towards
tájék -» tract
tájékozatlan -» blithe
tájékozatlan munkás -» new hand
tájékozódás -» bearing
tájékozódás -» orientation
tájékozódás megzavarása -» disorientation
tájékozódási érzék -» bumps for locality
tájékozódási képesség -» sense of locality
tájékozódik -» to find one's bearings
tájékozódik -» to get one's bearings
tájékozódik -» to orientate oneself
tájékozódik -» to take one's bearings
tájékozódik vmiről -» to get a line on sg
tájékozódó futás -» orienteering
tájékozódó képesség -» sense of direction
tájékozott -» knowing
tájékozott vmi felől -» aware
tájékozott vmiről -» to be apprised of sg
tájékozott vmiről -» to be aware of sg
tájékoztass bennünket! -» hand us the dope!
tájékoztat -» to advise
tájékoztat -» to inform sy
tájékoztat -» to inform sy of sg
tájékoztat -» to instruct
tájékoztat -» to prime
tájékoztat az ügy állásáról -» to report progress
tájékoztat vkit -» to put sy in the picture
tájékoztat vkit -» to put sy up to the ropes
tájékoztat vkit vmiről -» to give sy a line on sg
tájékoztat vkit vmiről -» to make sy aware of sg
tájékoztat vkit vmiről -» to put up to sg
tájékoztatás -» brief
tájékoztatás -» information
tájékoztatás -» line
tájékoztatás -» orientation
tájékoztatás -» reference
tájékoztatására -» for your guidance
tájékoztatást szerez vmiről -» to get a line on sg
tájékoztató -» handout
tájékoztató -» informant
tájékoztató -» informative
tájékoztató -» prospectus
tájékoztató iroda -» information bureau
tájékoztatva van vkinek a dolgairól -» to be informed of sy's doings
tájékoztatva van vkinek a viselt dolgairól -» to be informed of sy's doings
tájékoztatva van vkinek a csínytevéseiről -» to be informed of sy's doings
tájékoztatva van vkinek az üzelmeiről -» to be informed of sy's doings
tájfun -» typhoon
tájfutás -» orienteering
tájfutó -» orienteer
tajga -» taiga
tájjellegű betegségek -» diseases proper to certain regions
tájkép -» landscape
tájkép -» scenery
tájnyelvi -» dialectical
tájnyelvi -» idiomatic
tájnyelvi -» idiomatical
tájolat -» bearing
tájolat -» bearing from the ship
tájolatot térképen meghatároz -» to lay off a bearing
tájoló -» compass
tájszólás -» dialect
tájszólás -» lingo
tájszólási -» idiomatic
tájszólási -» idiomatical
tájt -» toward
tájt -» towards
tajték -» foam
tajték -» froth
tajték -» lather
tajték -» scum
tajték -» spume
tajték -» surf
tajték -» yeast
tajtékkal borít -» to emboss
tajtékkő -» pumice
tajtékkőpor -» pounce
tajtékos -» drossy
tajtékos -» scummy
tajtékot ver -» to churn up the foam
tajtékszerű -» scummy
tajtékzás -» churning
tajtékzik -» to churn
tajtékzik -» to feather
tajtékzik -» to foam
tajtékzik -» to froth
tajtékzik -» to lather
tajtékzik -» to scum
tajtékzik -» to spume
tajtékzik -» to storm
tajtékzik a dühtől -» to boil over with rage
tajtékzik a dühtől -» to foam with rage
tajtékzó -» frothing
tajtékzó -» lathery
tajtékzó -» scummy
tajtrészeg -» to be shit-faced drunk
takács -» weaver
takácsmácsonya -» teasel
takar -» to cover
takar -» to hide, hid
takar -» to hide, hid, hidden
takar -» to overlay, overlaid
takarás -» cloaking
takarás -» covering
takarás -» hiding
takarás -» lap
takarás -» overlaying
takarás -» surface
takarás -» wrapping
takarás -» wrapping up
takarékbetét -» savings
takarékbetétkönyv -» depositor's book
takarékláng -» peep
takarékos -» chary
takarékos -» close
takarékos -» frugal
takarékos -» parsimonious
takarékos -» sparing
takarékos -» thrifty
takarékos ember -» saver
takarékosan -» frugally
takarékosan -» thriftily
takarékosan bánik vmivel -» to economize
takarékoskodik -» to draw in
takarékoskodik -» to economize
takarékoskodik -» to practise economy
takarékoskodik -» to save
takarékoskodik -» to scratch
takarékoskodik -» to screw
takarékoskodik -» to spare
takarékoskodik erejével -» to husband one's resources
takarékosság -» economy
takarékosság -» frugality
takarékosság -» parsimony
takarékosság -» providence
takarékosság -» thrift
takarékpénztár -» savings bank
takaréktűzhely -» cooking-range
takaréktűzhely -» cooking-stove
takargat -» to veneer
takarít -» to char
takarít -» to clean
takarít -» to clean up
takarít -» to tidy, tidied
takarít -» to tidy
takarít -» to tidy up
takarítás -» dusting
takarítás és rendcsinálás -» police
takarító -» cleaner
takarító -» dirt wiper
takarítónő -» char
takarítónő -» charwoman, charwomen
takarítónő -» cleaner
takarítónő -» cleaning lady
takarítónő -» cleaning woman
takarítónő -» cleaning women
takarítónő -» daily help
takarítónő -» laundress
takarítónő -» maid
takarítóvas -» mortising axe
takarmánnyal ellát -» to forage
takarmány -» feed
takarmány -» fodder
takarmány -» forage
takarmányoz -» to feed, fed
takarmányoz -» to fodder
takarmányoz -» to forage
takarmányozás -» feeding
takarmányozás -» forage
takarmánypépesítés -» mastication
takarmánypogácsa -» cake
takarmányrépa -» mangel-wurzel
takarmánysiló -» silo
takarmányszállító kocsi -» hay-waggon
takarmányt gyűjt -» to forage
takaró -» blanket
takaró -» coat
takaró -» cover
takaró -» envelope
takaró -» mantle
takaró -» overburden
takaró -» pall
takaró -» shroud
takaró -» spread
takaró -» surface
takaró redő -» overlap fault
takaróanyag -» blanketing
takarodj ki! -» get out of here!
takarodj! -» clear off!
takarodj! -» get going!
takarodj! -» get thee gone!
takarodj! -» hop it!
takarodó -» curfew
takarodó -» last post
takarodó -» retreat
takarodó -» sack time
takarodó -» tattoo
takarodó kürtszava -» last post
takarodót dobol -» to beat the tattoo
takarodót dobol -» to sound the tattoo
takarodót dobol -» to tattoo
takarodót fúj -» to beat a retreat
takarodót fúj -» to sound the tattoo
takarodót jelző lövés -» gunfire
takarók -» blanketing
takaros -» dinky
takaros -» natty
takaros -» neat
takaros -» picked
takaros -» proper
takaros -» smart
takaros -» spruce
takaros -» tidy
takaros -» tricksy
takaros -» trim
takaros volta vminek -» neatness
takaros volta vminek -» tidiness
takarosan -» nattily
takarosan -» tidily
takarosan -» trimly
takarosság -» tidiness
takarosság -» trimness
takaróval befed -» to sheet
takart -» masked
taknyos -» to snivel
taknyos -» snotty
taknyos kölyök -» pup
taknyos kölyök -» puppy
tákolmány -» botch
tákolmány -» lash-up
tákolmány -» patchwork
tákolmány -» quickie
tákolmány -» quicky
takony -» drip
takony -» snot
takonykór -» strangles
taksál -» to prize
taktika -» tack
taktika -» tactics
taktikai -» tactical
taktikát változtat -» to shift one's ground
taktikát változtat -» to tack
taktikus -» tactician
taktus -» bar
taktus -» beat
taktus -» numbers
taktus -» time
tál -» basin
tál -» bowl
tál -» dish
tál -» platter
talaj -» dirt
talaj -» ground
talaj -» land
talaj -» soil
talaj -» standing-ground
talaj hirtelen emelkedése -» rise in the ground
talaj nélküli növénytermesztés -» tank farming
talajegyenetlenség -» check
talajegyenetlenség -» fold
talajegyengetés -» grading
talajegyengető eke -» spreader
talajfények -» strip lights
talajfúrás -» boring
talajfúró -» auger
talajgyalu -» bulldozer
talajgyalu -» grader
talajhorpadás -» pan
talajjavítás -» land reclamation
talajjavításért felégetett terület -» burn
talajkutató -» prospector
talajlazító gép -» disintegrator
talajlúgosság -» soil alkalinity
talajmegmunkáló gép -» cultivator
talajmélyedés -» pan
talajmenti látás -» surface visibility
talajmenti szél -» surface wind
talajporhanyító gép -» pulverizer
talajsüllyedés -» settlement
talajszint -» zero altitude
talajszint feletti -» aboveground
talajt fellazít -» to hack
talajt meszez -» to lime
talajt takar -» to mulch
talajtakarás -» mulch
talajtakarást végez -» to mulch
talajtakaró lehántolása -» stripping
talajtan -» pedology
talajtan -» soil research
talajtan -» soil science
talajtani intézet -» institute of soil research
talajtani kutatás -» soil research
talajtávolság -» surface distance
talajtorna -» free exercise
talajvíz -» groundwater
talajvízszivárgás -» underflow
T-alakú cső -» tee
T-alakú dolog -» tee
T-alakú idom -» tee
tálal -» to dish
talál -» to find, found
talál -» to get home
talál -» to hit
talál -» to hit, hit
talál -» to hit home
talál -» to pick up
tálal -» to serve
talál -» to strike home
tálalás -» presentation
találat -» hit
találati valószínűség -» hit probability
találatjelző -» marker
találatot ér el -» to nick
találatot ér el -» to score a hit
találékony -» ingenious
találékony -» inventive
találékony -» mercurial
találékony -» resourceful
találékonyság -» contrivance
találékonyság -» ingenuity
találékonyság -» inventiveness
találékonyság -» resource
találékonyság -» resourcefulness
találékonyságot nélkülöző -» uninventive
találgat -» to guess at sg
találgatás -» conjecture
találgatás -» guess
találgatás -» guessing
található -» to be found
található -» to range in
található vhol -» to be located swhere
találka -» date
találka -» rendezvous, rendezvous
találka -» tryst
találka helye -» trysting-place
találka napja -» trysting-day
találkahely -» house of call
találkahely -» tryst
találkát ad -» to tryst
találkozás -» encounter
találkozás helye -» place of rendezvous
találkozik -» to meet, met
találkozik -» to osculate
találkozik (ösvények) -» to join
találkozik vkivel -» to cope
találkozó -» appointment
találkozó -» meeting
találkozó -» rendezvous, rendezvous
találkozó -» tryst
találkozó helye -» place of rendezvous
találkozó napja -» trysting-day
találkozóharc -» chance battle
találkozóharc -» encounter battle
találkozóhely -» meeting point
találkozóhely -» rendezvous, rendezvous
találkozóhely -» tryst
találkozóhely -» trysting-place
találkozóhely -» venue
találmány -» contrivance
találó -» apposite
találó -» apt
tálaló -» buffet table
tálaló -» buffet
tálaló -» dresser
találó -» effective
találó -» felicitous
találó -» finder
találó -» home
találó -» neat
találó -» pertinent
tálaló -» sideboard
találó -» snappy
találó felelet -» neat retort
találó felelet -» retort
találó kifejezés -» felicity
találó kifejezés -» hit
találó kifejezés -» right word
találó szó -» felicity
találó válasz -» clincher
találó válasz -» clinker
találó volta vminek -» felicity
találóan -» aptly
találóan megfogalmazott gondolat -» thought happily expressed
tálalóasztal -» buffet
tálalóasztal -» credenza
tálalóasztal -» dresser
találok majd egy órát a számodra -» I'll fit in an hour for you
találompróba -» random sample
találomra -» at a guess
találomra -» at a venture
találomra -» at haphazard
találomra -» at large
találomra -» at random
találomra -» by guess
találomra -» by haphazard
találomra céloz -» to shoot at rovers
találomra rálő -» to take a pot-shot at
találomra tett -» random
találomra történő -» random
találós játék -» guessing game
találós kérdés -» conundrum
találós kérdés -» riddle
talált gyermek -» foundling
talált tárgy -» find
talált tárgy -» finding
talált tárgy -» waif
talán -» perchance
talán -» perhaps
talán -» probably
talán mégse! -» rather not!
talán mégsem! -» rather not!
talány -» conundrum
talány -» enigma
talány -» riddle
talányokban beszél -» to riddle
talapzat -» leg
talapzat -» mounting
talapzat -» pedestal
talapzat -» plinth
talapzat -» settling
talapzat -» underside
talár -» gown
talár -» robe
tálat odakínál -» to put on a dish
tálca -» tray
talentum -» talent
talicska -» barrow
talicska -» wheelbarrow
taliga -» barrow
taliga -» cart
taliga -» truck
taligához köt -» to limber
taligához köt -» to limber up
taligányi -» barrowful
taligát tol -» to push a wheelbarrow
talizmán -» amulet
talizmán -» charm
talizmán -» mascot
talkit -» talcite
talkos-csillámos -» talcomicaceous
talkpala -» talc-schist
talkszteatit -» talc
talkum -» talc
talkummal bedörzsöl -» to talc
talkummal kezel -» to talc
tallium -» thallium
tallóz -» to glean
talmi -» disbelieving
talon -» still pack
talon -» stock
talon -» talon
tálon süt vajjal -» to shirr
talonba rak -» to can
talp -» floor
talp -» foot, feet
talp -» mounting
talp -» sole
talpa vminek -» stand
talpal -» to hoof
talpal -» to hoof it
talpalás -» tapping
talpalás és sarkalás -» soling and heeling
talpalatnyi hely -» foothold
talpalatnyi hely -» footing
talpalló -» stretcher
talpalló-hajókötél -» stirrup
talpára állítva -» on end
talpas pohár -» cup
talpas pohár -» goblet
talpas poháráru -» stemware
talpát nyalja vkinek -» to lick sy's boots
talpazat -» bearing
talpazat -» foot, feet
talpazat -» support
talpbélés -» welt
talpbetét -» insoles
talpbőr -» bend
talpcsapágy -» thrust bearing
talpcsapágy -» toe bearing
talpduzzadás -» creep
talpfa -» sleeper
talpfa -» tie
talpfabeigazító szalag -» tie line
talpfabeigazító zsinór -» tie line
talpfaszárítás -» curing
talpgerenda -» log
talpig férfi -» man's man
talpkő -» keystone
talplemez -» plinth
talpnyalás -» blarney
talpnyalás -» slaver
talpnyalás -» soft solder
talpnyalás -» sycophancy
talpnyaló -» abject
talpnyaló -» boot-licker
talpnyaló -» courtly
talpnyaló -» crawler
talpnyaló -» fawning
talpnyaló -» groveling
talpnyaló -» grovelling
talpnyaló -» minion
talpnyaló -» pip-squeak
talpnyaló -» pipsqueak
talpnyaló -» slimy
talpnyaló -» spaniel
talpnyaló -» sycophantic
talpnyaló -» sycophant
talpnyaló -» tame spaniel
talpnyaló -» toady
talpon -» on foot
talpra áll -» to feel one's legs
talpra áll -» to find one's feet
talpra áll -» to find one's legs
talpra áll -» to get about again
talpra áll -» to get up
talpra áll -» to pick up
talpra áll -» to pull round
talpra áll -» to pull through
talpra áll -» to recover
talpra állít -» to pull round
talpra állít -» to pull through
talpra állít vkit -» to set sy on his legs again
talpra állítás -» recovery
talpra esik -» to land on one's feet
talpra esik -» to light on one's feet
talpra ugrik -» to spring to one's feet
talpraállás -» recovery
talpraesett -» apt
talpraesett -» neat
talpraesett -» smart
talpraesett -» snappy
talpraesett -» spirited
talpraesett felelet -» neat retort
talpraesett gyerek -» he will get on
talpraesett gyerek -» he will get on in the world
talpraesett válasz -» fitting answer
talpraesett válasz -» pat answer
talpraesett válasz -» score
talpraesetten -» aptly
talpraesetten -» snappily
talpraesettség -» neatness
talpszegő gép -» loose nailer machine
tályog -» abscess
tályog -» ulcer
tályog magja -» head of a boil
tályog magja -» head of an abscess
tályogot megérlel -» to bring an abscess to a head
tám -» holder
tám- -» supporting
támad -» to attack
támad -» to bombard
támad -» to charge
támad -» to engage
támad -» to get up
támad -» to impugn
támad -» to spring up
támad -» to spring, sprang, sprung
támad vmi ellen -» to strike, struck
támadás -» action
támadás -» aggression
támadás -» assault
támadás -» attack
támadás -» blast
támadás -» blitz
támadás -» brunt
támadás -» charge
támadás -» drive
támadás -» infall
támadás -» insult
támadás -» offence
támadás -» offense
támadás -» offensive
támadás -» onrush
támadás -» onset
támadás -» onslaught
támadás -» push
támadás -» raid
támadás -» set-to
támadás (vívásban) -» lunge
támadás ideje -» zero hour
támadás kezdete -» jump-off
támadás középpontjában áll -» to bear the brunt of the attack
támadás napja -» zero day
támadás órája -» zero hour
támadásba lendül -» to spring to the attack
támadási felületet ad magának -» he is trailing his coat
támadások sorozata -» broadside
támadásra készen áll -» to stand to
támadást a végsőkig keresztülhajt -» to press an attack home
támadást a végsőkig keresztülhajt -» to thrust an attack home
támadást elfojt -» to throttle an offensive
támadást indít -» to go into action
támadást indít -» to make a push
támadást indít -» to mount an offensive
támadást kezd -» to come into action
támadást végrehajtó katona -» raider
támadást végrehajtó repülő -» raider
támadható -» vulnerable
támadó -» aggressive
támadó -» aggressor
támadó -» assailant
támadó -» assaultive
támadó -» attacker
támadó -» offensive
támadó -» raider
támadó erő -» punch
támadó fél -» aggressor
támadó harc -» offensive action
támadó képesség -» punch
támadó szellemű -» to be game
támadóhullám -» storming wave
támadójátékos -» striker
támadójátékosok -» strikers
támadólag lép fel -» to act on the offensive
támadólag lép fel -» to take the offensive
támasz -» backup
támasz -» bearer
támasz -» brace
támasz -» buttress
támasz -» hold
támasz -» mainstay
támasz -» prop
támasz -» purchase
támasz -» shoulder
támasz -» staff
támasz -» stanchion
támasz -» stand
támasz -» stay
támasz -» steady
támasz -» succour
támasz -» support
támasz -» supporter
támasz nélküli -» helpless
támasz nélküli -» supportless
támaszfeszítő dúc -» shore
támaszkodik -» to found oneself on
támaszkodik -» to lean, leant
támaszkodik -» to lean
támaszkodik -» to recline
támaszkodik vkire -» to recline upon sy
támaszkodik vminek -» to stand against
támaszkodik vmire -» to lean on
támaszkodik vmire -» to lean on sg
támaszkodik vmire -» to take its bearing on sg
támaszkodó -» leaning
támaszkodó -» reclined
támaszkör -» offset
támaszköz -» bay
támaszpillér -» shoulder
támaszpont -» base
támaszpont -» standing-ground
támaszt -» to chock
támaszt -» to chock up
támaszt -» to found
támaszt -» to prop
támaszt -» to prop up
támaszt -» to stay
támaszt -» to support
támaszt (érzelmet) -» to wake
támaszt (érzelmet) -» to wake, woke, woken
támasztás -» shoulder
támaszték -» bearer
támaszték -» bearing
támaszték -» stanchion
támaszték -» stand
támaszték -» support
támaszték -» supporter
támasztékkal ellát -» to stanchion
támasztó -» supporting
támasztó ék -» chock
támasztóék -» scotch
támasztófal -» bearing wall
támasztógerenda -» buttress
támasztógerenda -» strut
támasztógerenda -» upright
támasztógerenda -» upright pole
támasztógyűrű -» retainer ring
támasztógyűrű -» retaining ring
támasztóláb -» kickstand
támasztólemez (szaggatóé) -» backstop
támasztómű -» bearer
támasztómű -» bearing bar
támasztóoszlop -» upright
támasztórúd -» spider
támasztott fűrész -» backed saw
tambura -» tambourine
tamburindob -» tambourine
támfa -» balk
támfa -» bearer
támfa -» leg
támfa -» tree
támfal -» buttress
támfal rézsűje -» inner batter
támfelület -» shoulder
tamil -» Tamil
tamil ember -» Tamil
tamil nyelv -» Tamil
támív -» flying buttress
támkar -» bearing rod
támla -» back
támla -» back-rest
támlás dívány -» chesterfield
támlátlan szék -» stool
támogat -» to advocate
támogat -» to aid
támogat -» to assist
támogat -» to back
támogat -» to back up
támogat -» to be by
támogat -» to befriend
támogat -» to bolster up
támogat -» to espouse
támogat -» to faster
támogat -» to favor
támogat -» to favour
támogat -» to flank
támogat -» to foster
támogat -» to further
támogat -» to hold up
támogat -» to patronize
támogat -» to promote
támogat -» to second
támogat -» to sponsor
támogat -» to stand by
támogat -» to stand for
támogat -» to stand to
támogat -» to stand up for
támogat -» to stay
támogat -» to subserve
támogat -» to subsidize
támogat -» to succour
támogat -» to support
támogat -» to uphold, upheld
támogat vkit -» to side with sy
támogat vmit -» to be at the back of sg
támogat vmit -» to identify oneself with sg
támogatás -» advocacy
támogatás -» assistance
támogatás -» backing
támogatás -» countenance
támogatás -» encouragement
támogatás -» espousal
támogatás -» favor
támogatás -» favour
támogatás -» help
támogatás -» maintenance
támogatás -» sponsorship
támogatás -» subservience
támogatás -» subserviency
támogatás -» support
támogatást érdemlő -» deserving
támogatást nyújt vkinek -» to see sy through
támogató -» backer
támogató -» fosterer
támogató -» patronizing
támogató -» proponent
támogató -» subservient
támogató -» supporter
támogató -» supporting
támogató -» supportive
támogató -» upholder
támogató -» well-wisher
támogató munka okmányok -» supporting work-paper
támogatóan -» patronizingly
támogatók -» backing
támolygás -» stagger
támolygás -» staggering
támolygás -» totter
támolygás -» wabble
támolygás -» wobble
támolygás -» wobbling
támolygásmérő -» wobble meter
támolygó -» giddy-paced
támolygó -» groggy
támolygó -» wobbling
támolygó forgás -» wobbling
támolygókorong -» wobbler
támolygótárcsa -» wobble plate
támolyog -» to barge about
támolyog -» to stagger
támolyog -» to teeter
támolyog -» to totter
támolyogva -» totteringly
támoszlop -» shore
támoszlop -» shoulder
támpillér -» buttress
támpillér -» pier
támpillér -» pier
támpillérrel megtámaszt -» to buttress
tampon -» gauze plug
tampon -» sponge
tampon -» swab
tampon -» tampon
tampon -» wad
tamponoz -» to swab
tamponoz -» to wad
támpont -» base
támpont -» pivot
támpont -» standing-ground
tam-tam -» tom-tom
támvas -» holder
tan -» doctrine
tan -» lore
tan -» precept
tan -» tenet
tanács -» advice
tanács -» advisement
tanács -» board
tanács -» council
tanács -» counsel
tanács -» cue
tanács -» direction
tanács -» piece of advice
tanács -» pointer
tanács- -» sitting
tanács -» tip
tanácsadás -» counsel
tanácsadás -» guidance
tanácsadó -» adviser
tanácsadó -» advisor
tanácsadó -» advisory
tanácsadó -» consultant
tanácsadó -» consultative
tanácsadó -» consulting
tanácsadó -» mentor
tanácsadó testület -» advisory board
tanácsadói -» consultative
tanácsháza -» town hall
tanácskérés -» consultation
tanácskérő -» consultant
tanácskozás -» conference
tanácskozás -» consultation
tanácskozás -» council
tanácskozás -» counsel
tanácskozás -» deliberation
tanácskozás -» pow-wow
tanácskozáson részt vesz -» to pow-wow
tanácskozással összefüggő -» conferential
tanácskozik -» to advise
tanácskozik -» to be in council
tanácskozik -» to commune
tanácskozik -» to confer
tanácskozik -» to consult
tanácskozik -» to deliberate
tanácskozik -» to meet in council
tanácskozik -» to pow-wow
tanácskozik vkivel -» to take counsel with sy
tanácskozik vmiről -» to pow-wow about sg
tanácskozó -» sitting
tanácskozó testület -» board
tanácsnok -» alderman, aldermen
tanácsnok -» town councillor
tanácsnoki -» aldermanic
tanácsnokság -» aldermanate
tanácsnokság -» aldermanity
tanácsnokság -» aldermanry
tanácsol -» to advise
tanácsol -» to counsel
tanácsol -» to exhort
tanácsol -» to suggest
tanácsos -» advisable
tanácsos -» councillor
tanácsos -» councilor
tanácsos lenne, ha -» it would be well advised to
tanácsos volta vminek -» advisability
tanácsot ad -» to advise
tanácsot kér -» to consult
tanácsot kér vkitől -» to take counsel with sy
tanácstag -» alderman, aldermen
tanácstag -» councillor
tanácstag -» councilor
tanácstagság -» aldermanate
tanácstagság -» aldermanity
tanácstagság -» aldermanry
tanácstalan -» to be all at sea
tanácstalan -» to be at a loss
tanácstalan -» to be at one's wits end
tanácstalanság -» perplexity
tanácstalanságot növel -» to darken counsel
tanácsterem -» boardroom
tanácsülés -» convocation
tanácsülés -» council
tanakodik -» to deliberate
tananyag -» curriculum
tananyagon kívüli -» extra-curricular
tananyagon kívüli -» extracurricular
tanár -» don
tanár -» master
tanár -» teacher
tanári -» professorial
tanárkodik -» to teach school
tanárnő -» mistress
tanárnő -» schoolmistress
tanárnő -» school-marm
tanárok asztala -» high table
tanáros -» professorial
tanársegéd -» assistant
tanársegéd -» demonstrator
tanársegéd -» professor's assistant
tanbábu -» manikin
tánc -» bop
tánc- -» terpsichorean
tánc múzsája -» Terpsichore
táncfajta -» bebop
táncjáték -» ballet
tánckar -» ballet
táncmulatság -» bop
táncmulatság -» hop
táncmulatság -» shindig
táncmulatság -» shindy
táncmulatságra visz vkit -» to take sy out dancing
táncol -» to dance
táncol -» to foot it
táncol -» to foot the floor
táncol -» to heel
táncol -» to hop
táncol -» to play
táncol -» to shake a foot
táncol -» to shake a leg
táncol -» to shake a hoof
táncol -» to toe and heel it
táncol (elsőkerék) -» to shimmy
táncolás (elsőkerék) -» shimmy
táncolni visz vkit -» to take sy out dancing
táncoló ló -» prancer
táncoltat (lovat) -» to prance
táncos -» dancer
táncos járású ló -» spanker
táncos lábú -» high-stepping
táncos lábú ló -» high-stepper
táncos léptű ló -» spanker
táncos összejövetel -» bingo
táncosnő -» chorus-girl
táncosnőnek kellett volna mennie -» she ought to have been a dancer
táncot lejt -» to step
táncpartner -» partner
tánczenekar -» band
tandem -» tandem
tandem -» tandem bicycle
tandem elrendezésben -» tandem
tandem elrendezésben -» tandemwise
tandemben -» tandem
tandemben -» tandemwise
tandemben hajt -» to drive tandem
tandemelrendezésű gőzgép -» tandem engine
tandemelrendezésű úthenger -» tandem cylinders
tandemúthenger -» tandem roller
tandíj -» premium, premia
tandíj -» school fee
tandíj -» school fees
tandíj -» tuition
tanév -» school year
tanévet bezár -» to recess school
tanévzáró ünnepély -» speeches
tanfolyam -» class
tanfolyam -» course
tangenciális -» tangential
tangenciális ék -» tangent key
tangens -» tangent
tangens irányú -» tangent
tangens irányú -» tangential
tangensérintőpont -» tangential point
tangens-galvanométer -» tangent-galvanometer
tangensskála -» tangent scale
tangó -» tango
tangóharmonika -» accordion
tangóharmonika -» piano accordion
tanít -» to edify
tanít -» to educate
tanít -» to indoctrinate
tanít -» to instruct
tanít -» to profess
tanít -» to school
tanít -» to teach, taught
tanítás -» education
tanítás -» indoctrination
tanítás -» instruction
tanítás -» learning
tanítás -» message
taszítás -» repulsion
tanítás -» school
tanítás -» tuition
tanítási nap -» school-day
tanítási óra -» class
tanítási óra -» lesson
tanítási óra -» period
tanítástan -» didactics
tanító -» didactic
tanító -» instructive
tanító -» instructor
tanító -» master
tanító -» preceptor
tanító jelleg -» didacticism
tanító modor -» didacticism
tanító néni -» school-marm
tanítónénisen -» schoolmarmishly
tanítónő -» instructress
tanítónő -» school-marm
tanítónő -» schoolmistress
tanítóskodik -» to teach school
tanított ló -» trained horse
tanítvány -» disciple
tanítvány -» follower
tanítványok kis csoportja -» little body of disciples
tank -» combat car
tank -» tank
tankcsapda -» roadblock
tankelhárító fegyver -» tank destroyer
tanker -» oiler
tankhajó -» oil tanker
tankol -» to fuel up
tankol -» to refill
tankol -» to refuel
tankolás -» refuelling
tanköltészet -» didactic poetry
tankönyv -» college textbook
tankönyv -» coursebook
tankönyv -» textbook
tanköteles kor -» school age
tanksapka -» gas cap
tanksapka -» petrol-cap
tanmenet -» syllabus, syllabi
tanmese -» fable
tanonc -» apprentice
tanoncidejét tölti -» to serve one's time
tanoncidő -» apprenticeship
tanoncnak ad -» to indenture
tanoncnak felfogad -» to indenture
tanoncnak felvesz -» to indenture
tanoncnak szegődtet -» to indenture
tanoncnak szerződtet -» to indenture
tanoncság -» apprenticeship
tanoncszerződés -» indentures
tanóra -» class
tanszék -» chair
tanszék -» department
tantaluszi kínokat okoz -» to tantalize
tantaluszi kínokat okozó -» tantalizing
tantárgy -» subject
tanterem -» school
tanterem -» schoolroom
tanterv -» curriculum
tanterven kívüli -» extra-curricular
tantestület -» faculty
tantétel -» doctrine
tantétel -» tenet
tántorgás -» reel
tántorgás -» stagger
tántorgás -» staggering
tántorgat -» to teeter
tántorgó -» giddy-paced
tántorgó -» groggy
tántoríthatatlan -» uncompromising
tántoríthatatlan -» unswerving
tántorog -» to lurch
tántorog -» to reel
tántorog -» to shake, shook, shaken
tántorog -» to stagger
tántorog -» to teeter
tántorog -» to totter
tántorog -» to wabble
tántorog -» to wobble
tántorogva -» groggily
tántorogva -» totteringly
tantusz -» slug
tantusz -» token
tantusz -» token money
tanú -» test
tanú -» witness
tanú hamis vallomásra csábítása -» intimidation of witness
tanú megfélemlítése -» intimidation of witness
tanúbizonyságot tesz vmiről -» to bear witness to sg
tanúidézés -» diligence
tanújel -» proof
tanújeleként vminek -» as a proof of sg
tanújeleként vminek -» in proof of sg
tanújelét adja jóakaratának -» to give an indication of one's goodwill
tanújelét adja vminek -» to give proof of sg
tanújelét adja vminek -» to give a proof of sg
tanúk megvesztegetése -» corruption of witnesses
tanúk padja -» stand
tanúk padja -» witness box
tanúk padja -» witness stand
tanúként állít vkit -» to put sy in evidence
tanúként igazol -» to witness
tanúként kihallgatják -» to be called to the stand
tanúként szerepel -» to appear as witness
tanul -» to book
tanul -» to learn, learnt
tanul -» to learn
tanul -» to profit
tanul -» to study
tanulás -» conning
tanulás -» learning
tanulás -» study
tanulatlan -» illiterate
tanulatlan -» untutored
tanulatlan ember -» illiterate
tanulékony -» docile
tanulékony -» supple
tanulékonyság -» docility
tanulmány -» essay
tanulmány -» memoir
tanulmány -» monograph
tanulmány -» monography
tanulmány -» study
tanulmány -» treatise
tanulmány szerzője -» monographer
tanulmány szerzője -» monographist
tanulmányi eredmény -» scholastic record
tanulmányi értesítő -» report
tanulmányi értesítő -» report card
tanulmányi értesítő -» school report
tanulmányi évek száma -» number of years of school attendance
tanulmányi félév -» semester
tanulmányi kirándulás -» field trip
tanulmányi pontszám -» credit
tanulmányi vezető -» director of studies
tanulmányíró -» essayist
tanulmányokat folytat -» to read, read
tanulmányokat folytat -» to study
tanulmányokat folytató -» studious
tanulmányoz -» to investigate
tanulmányoz -» to look into
tanulmányoz -» to study
tanulmányoz vmit -» to work at
tanulmányozás -» investigation
tanulmányozó -» investigator
tanulmányozó -» investigatory
tanulmányozott kérdés -» question under investigation
tanuló -» learner
tanuló -» pupil
tanuló -» scholar
tanuló vezető -» learner
tanulóidő -» apprenticeship
tanulók képesség szerinti besorolása osztályokba -» placement
tanulók szintezett csoportja -» stream
tanulónak ad -» to indenture
tanulónak felfogad -» to indenture
tanulónak felvesz -» to indenture
tanulónak szegődtet -» to indenture
tanulónak szerződtet -» to indenture
tanulószoba -» prep room
tanulószoba -» schoolroom
tanulóvezető -» learner-driver
tanulság -» edification
tanulság -» lesson
tanulság -» moral
tanulságos -» edifying
tanulságos -» instructive
tanulságos beszélgetés -» illuminating talk
tanult -» erudite
tanult -» learned
tanult ember -» man of erudition
tanultság -» erudition
tanultság -» learning
tanúság -» testimony
tanúság -» warrant
tanúságot tesz vmiről -» to certify to sg
tanúságtétel -» witness
tanúsít -» to attest
tanúsít -» to certify
tanúsít -» to evidence
tanúsít -» to evince
tanúsít -» to manifest
tanúsít -» to testify
tanúsít -» to vouch
tanúsít -» to witness
tanúsít vmit -» to bear testimony to sg
tanúsít vmit -» to bear witness
tanúsít vmit -» to bear testimony
tanúsító -» evidentiary
tanúskodás -» deposition
tanúskodik -» to bear testimony
tanúskodik -» to bear witness
tanúskodik -» to certify
tanúskodik -» to depose
tanúskodik -» to evidence
tanúskodik -» to vouch
tanúskodik -» to witness
tanúskodik vmiről -» to certify to sg
tanúskodik vmiről -» to evidence
tanút felesket -» to swear a witness
tanút hamis tanúvallomásra bír -» to tamper with a witness
tanút hamis tanúzásra bír -» to get at a witness
tanút megdolgoz -» to get at a witness
tanúvallomás -» deposition
tanúvallomás -» testimony
tanúvallomások kivétele -» taking of depositions
tanúvallomáson alapuló bizonyíték -» proof by the evidence of witnesses
tanúvallomást tesz -» to evidence
tanúvallomást tesz -» to take the stand
tanúvallomást tesz -» to testify
tanúvallomást tesz -» to witness
tanya -» den
tanya -» farm
tanya -» haunt
tanya -» homestead
tanya -» lie
tanya -» nest
-tanya -» wick
tanyaépülethez legközelebb eső földek -» infield
tanyavilág -» boondocks
tanyavilág -» boonies
tanyázik -» to bed
tanyázik -» to range in
tányér -» plate
tányér -» platter
tányéralátét -» place mat
tányérkarika -» collar
tányérnyaló -» heel
tányérnyaló -» minion
tányérnyaló -» sucker
tányérok -» china dish
tányéroz -» to go round with the hat
tányéroz -» to pass round the hat
tányéroz -» to send round the hat
táp -» pet food
tapad -» to adhere
tapad -» to attach
tapad -» to cleave, clave, cleaved
tapad -» to cleave, clove, cleaved
tapad -» to cleave
tapad -» to cling, clung
tapad -» to stick, stuck
tapadás -» adherence
tapadás -» cohesion
tapadás -» cohesive hold
tapadás -» grip
tapadás -» insertion
tapadási erő -» gripping force
tapadási hely -» insertion
tapadásra képes -» cohesive
tapadó -» adhesive
tapadó -» cohesive
tapadó -» tacky
tapadó lepedékes szájpadlás -» clammy mouth
tapadó tengeri csiga -» limpet
tapadóabroncs -» adhesive tyre
tapadóan -» cohesively
tapadókorong -» sucker
tapadókorong -» sucking disk
tapadós -» clam
tapadós -» clammy
tapadós -» fat
tapadós -» tacky
tápanyagban gazdag -» eutrophic
tapasz -» bandage
tapasz -» patch
tapasz -» plaster
tapaszt tesz vmire -» to plaster
tapasztal -» to become aware of
tapasztal -» to become aware of sg
tapasztal -» to come to know
tapasztal -» to discover
tapasztal -» to experience
tapasztal -» to feel, felt
tapasztal -» to find, found
tapasztal -» to go through
tapasztal -» to learn, learnt
tapasztal -» to learn
tapasztal -» to meet with
tapasztal -» to notice
tapasztal -» to observe
tapasztal -» to pass through
tapasztal -» to perceive
tapasztalat -» experience
tapasztalat -» observations
tapasztalat nélküli -» unfledged
tapasztalati -» empirical
tapasztalati -» practical
tapasztalati képlet -» composition formula
tapasztalati képlet -» empirical formula
tapasztalati képlet -» minimum formula
tapasztalatilag kialakított fogalom -» recept
tapasztalatlan -» callow
tapasztalatlan -» freshwater
tapasztalatlan -» green
tapasztalatlan -» inexperienced
tapasztalatlan -» ingenuous
tapasztalatlan -» raw
tapasztalatlan -» unfledged
tapasztalatlan -» unseasoned
tapasztalatlan -» verdant
tapasztalatlan leány -» ingenue
tapasztalatlanság -» callowness
tapasztalatlanság -» newness
tapasztalatlanság -» rawness
tapasztalatlanság -» verdancy
tapasztalatok -» observations
tapasztalatokat gyűjt -» to see life
tapasztalatra tesz szert -» to go around the block
tapasztalattól független -» transcendent
tapasztalattól független -» transcendental
tapasztalt -» seasoned
tapasztalt -» sophisticated
tapasztalt -» versed
tapasztalt -» veteran
tapasztalt ember -» old roadster
tapasztalt öreg színész -» old trouper
tapasztalt őserdei lakó -» old hand
tapasztalt őserdei munkás -» old hand
tapasztalt vén róka -» old hand
tapasztalt vén róka -» old stager
tapasztalt vén róka ebben -» he is an old hands at it
tapasztalt vén róka vmiben -» old hand at sg
tápcsatorna -» lead
tápegység -» power supply
tápérték -» nutritional value
tápérték -» sustenance
tapéta -» wallpaper
tapétáz -» to decorate
tapétázás -» decoration
tapétázás -» paperhanging
tapétázó -» decorator
tapétázó -» paperhanger
tapétázó munkás -» paperhanger
tapint -» to feel, felt
tapint -» to finger
tapint -» to sense
tapint -» to touch
tapintás -» feel
tapintás -» feeling
tapintás -» handle
tapintás -» sense of feeling
tapintás -» touch
tapintási -» tactile
tapintat -» delicacy
tapintat -» lightness
tapintat -» tact
tapintatlan -» brash
tapintatlan -» gauche
tapintatlan -» inconsiderate
tapintatlan -» indiscreet
tapintatlan -» pushing
tapintatlan -» thoughtless
tapintatlan -» undiplomatic
tapintatlan megjegyzést tesz -» to drop a brick
tapintatlanság -» brashness
tapintatlanság -» gaucherie
tapintatlanság -» indiscretion
tapintatlanság -» pushing of oneself forward
tapintatlanság -» thoughtlessness
tapintatlanságot követ el -» to commit a gaffe
tapintatlanul -» brashly
tapintatlanul alkalmaz -» to misplace
tapintatos -» considerate
tapintatos -» delicate
tapintatos -» diplomatic
tapintatos -» discreet
tapintatos -» light
tapintatos -» tactful
tapintatos -» tender
tapintatosan -» tactfully
tapintható -» palpable
tapintható -» tactile
tapintható -» tangible
tapinthatóság -» palpability
tapinthatóság -» tangibility
tapintó -» antenna
tapintó- -» tactile
tapintó csáp -» barb
tapintó szerv -» antenna
tapintóérzék -» feeling
tapintóérzék -» sense of feeling
tapintóérzék -» touch
tapintókörző -» tracer
tapióka -» tapioca
tapír -» tapir
táplál -» to feed, fed
táplál -» to fester
táplál -» to foster
táplál -» to nourish
táplál -» to nurse
táplál -» to nurture
táplál -» to victual
táplál (érzelmeket) -» to entertain
táplálás -» feed
táplálás -» feeding
táplálás -» keeping
táplálás -» nourishment
táplálás -» nutrition
táplálatlan -» unfed
táplálék -» feed
táplálék -» food
táplálék -» jock
táplálék -» nourishment
táplálék -» nutriment
táplálék -» nutrition
táplálja a tüzet -» to tend the fire
táplálkozás -» feed
táplálkozás -» feeding
táplálkozás -» nourishment
táplálkozás -» nurture
táplálkozás -» nutrition
táplálkozási -» dietetic
táplálkozási -» nutritional
táplálkozástudomány -» dietetics
táplálkozástudós -» nutritionist
táplálkozik -» to feed, fed
táplálkozik -» to victual
tápláló -» feeder
tápláló -» hearty
tápláló -» nurturer
tápláló -» nutrient
tápláló -» nutritious
tápláló -» rich
tápláló -» substantial
tápláló -» succulent
tápláló -» sustaining
tapló -» fungus
tapló -» German tinder
tapló -» punk
tapló -» shit-kicker
tapló -» spunk
tapló -» tinder
tapló -» touchwood
taplógomba -» tinder agaric
taplógomba -» tinder fungus
taplós -» tinder-like
taplós -» tindery
taplós doboz -» tinder-box
tapodtat sem -» not an iota
tapogat -» to finger
tapogat -» to palpate
tapogat -» to paw
tapogat -» to prod
tapogat vmit -» to paddle about sg
tapogat vmit -» to paddle on sg
tapogat vmit -» to paddle with sg
tapogatja az útját -» to fumble one's way
tapogató -» cirrus, cirri
tapogató -» feeler
tapogató -» fringe
tapogató -» horn
tapogatódzás -» feeler
tapogatódzás -» fumbling
tapogatózás -» exploratory talk
tapogatózás -» feeler
tapogatózás -» groping
tapogatózás -» sounding
tapogatózás -» sounding-out
tapogatózik -» to fly a kite
tapogatózik -» to grope
tapogatózik -» to send up a kite
tapogatózó -» groping
tapogatózva -» gropingly
tapogatózva halad -» to feel one's way
tapogatózva keres -» to feel about
tapogatózva keres vmit -» to grope after sg
tapogatózva keres vmit -» to grope for sg
tapogatózva keresgél vmit -» to poke about for sg
tapogatózva keresi az utat -» to grope one's way
tapogatva keresgél vmit -» to feel for sg
tapos -» to trample
tapos -» to tread, trod, trodden
tapos (szőlőt) -» to tread out
taposómalom -» treadmill
tapossa a vizet -» to tread water
tápot ad -» to feed, fed
tápot ad -» to foster
taps -» applause
taps -» clap
taps -» hand
taps -» plaudits
tapsol -» to applaud
tapsol -» to cheer
tapsol -» to clap
tapsolás -» cheer
tapsolás -» clap
tapsorkán -» plaudits
tapsorkán -» storm of applause
tapsvihar -» plaudits
tapsvihar -» storm of applause
tápszer -» starter
táptalaj -» substrate
táptalaj -» substratum, substrata
tápvezeték -» feeder
tápvezeték -» feedline
tar -» bald
tár -» bay
tar búza -» bald wheat
tar fejű -» baldheaded
tar koponya -» baldhead
tarack -» howitzer
tarackbúza -» twitch
taraj -» crest
taraj -» fin
taraj (hullámé) -» comb
tarajos gőte -» newt
tarajos hullám -» beach-comber
tarajos minta -» vandykes
taráta -» frumpish
tárca -» holdings
tárca -» wallet
tárca nélküli miniszter -» minister without portfolio
tárcarovat -» fiction column
tárcsa -» dial
tárcsa -» rigger
tárcsaív -» sector
tárcsáz -» to dial
taréj -» cop
taréj -» ridge
taréj (hullámé) -» comb
targonca -» barrow
targonca -» booby-hutch
targonca -» cart
targonca -» dolly
targonca -» dray
targonca -» trolley
targonca -» truck
targoncán tol vmit -» to wheel sg into a barrow
targoncán visz vmit -» to wheel sg into a barrow
tárgy -» matter
tárgy -» object
tárgy -» purport
tárgy -» score
tárgy -» subject
tárgy -» subject-matter
tárgy -» theme
tárgy -» topic
tárgya vminek -» object for sg
tárgya vminek -» object of sg
tárgyal -» to confer
tárgyal -» to discuss
tárgyal -» to hear, heard
tárgyal -» to negotiate
tárgyal -» to palaver
tárgyal vkivel -» have a talk with sy
tárgyalás -» body
tárgyalás -» conference
tárgyalás -» discussion
tárgyalás -» hearing
tárgyalás -» negotiation
tárgyalás -» palaver
tárgyalás -» parley
tárgyalás -» talks
tárgyalás -» trying
tárgyalás alatt álló -» on the anvil
tárgyalások -» talks
tárgyalások alatt -» pending the negotiations
tárgyalások folyamán -» pending the negotiations
tárgyalások időtartama alatt -» pending the negotiations
tárgyalásokba bocsátkozik -» to parley
tárgyaláson meg nem jelenő -» defaulter
tárgyalásra kitűzött ügyek jegyzéke -» trial docket
tárgyalásról távolmaradó fél -» defaulter
tárgyalja a bíróság -» to come on for trial
tárgyalóképesség -» fluency
tárgyalóterem -» body of the court
tárgyalóterem -» courtroom
tárgyalóterem korlátja -» bar
tárgyas -» trans
tárgyas -» transitive
tárgyas ige -» trans
tárgyául rossz személyt választott -» misplaced
tárgyeset -» objective case
tárgyhoz nem tartozó -» extraneous
tárgyhoz nem tartozó -» impertinent
tárgyhoz nem tartozó volta vminek -» impertinence
tárgyhoz tartozás -» relevance
tárgyhoz tartozás -» relevancy
tárgyhoz tartozó -» relevant
tárgyhoz tartozó -» topical
tárgyi -» material
tárgyi -» objective
tárgyi lelet -» artefact
tárgyi lelet -» artifact
tárgyiasít -» to objectify
tárgyilagos -» detached
tárgyilagos -» dispassionate
tárgyilagos -» objective
tárgyilagos -» unbiased
tárgyilagos -» unbiassed
tárgyilagos megfigyelő -» unbiased observer
tárgyilagosan -» detachedly
tárgyilagosan -» unbiasedly
tárgyilagosan -» unbiassedly
tárgyilagosan -» without bias
tárgyilagosság -» detachment
tárgyilagosság -» objectivity
tárgykör -» domain
tárgykör -» head
tárgylemez -» slide
tárgymutató -» index
tárgymutatót készít -» to index
tárgymutatóval ellát -» to index
tárgyra tér -» to get down to facts
tárgyra tér -» to talk turkey
tárgyról beszél -» to talk turkey
tárgyról tárgyra kalandozik -» to skip from one subject to another
tárgyról tárgyra kalandozik -» to skip from subject to subject
tárgyszó -» subject-heading
tárgytalan -» nothing doing
tárgytalan -» objectless
tárgytalanná tesz -» to supersede
tarhál -» to bum
tarhál -» to freeload
tarhál -» to ponce
tarhál -» to sponge
tarháló -» freeloader
tárház -» garner
tárház -» quarry
tárház -» repository
tarifa -» carriage
tarifa -» rate
tarifa -» tariff
tarisznya -» haversack
tarisznya -» scrip
tarisznyarák -» crab
tarka -» brindle
tarka -» brindled
tarka -» checkered
tarka -» dappled
tarka -» fancy
tarka -» gaudy
tarka -» gay
tarka -» laced
tarka -» medley
tarka -» mottled
tarka -» parti-coloured
tarka -» pied
tarka -» variegated
tarka dán dog -» harlequin
tarka kabát -» harlequin coat
tarka ruha -» harlequin coat
tarka selyemkendő -» bandanna
tarka seregély -» crested starling
tarka seregély -» rose starling
tarka sokadalom -» medley
tarkabarka -» medley
tarkabarka -» motley
tarkabarka -» parti-coloured
tarkabarkává tesz -» to jazz up
tarkán -» gaudily
tarkán sző -» to shadow
tarkánfoltos -» piebald
tarkaság -» diversity
tarkaság -» variegation
tarkáz -» to streak
tarkázás -» variegation
tarkázott -» laced
tarkít -» to dapple
tarkít -» to dot
tarkít -» to fleck
tarkít -» to interlard
tarkít -» to intersperse
tarkít -» to vary
tarkított -» laced
tarkó -» crag
tarkó -» nape
tarkó -» scrag
tarkó -» scruff
tarkóbőr -» scruff
tárlat -» art exhibition
tárlat -» salons
tárló -» show-case
tarló -» stubble
tarló -» stubbly field
tarló -» wasteland
tarmak-burkolat -» tarmac
tárna -» drift way
tárna -» road
tárna -» shaft
tárnalejárat -» pit
tárnát bérel -» to sheet a gallery
táró -» drift way
táró -» tunnel
tárol -» to bin
tárol -» to stockpile
tárol -» to store
tárol vmit -» to make a cache of sg
tárolás -» holding
tárolás -» storage
tárolás -» tankage
tárolási díj -» storage
tárolási idő -» storage time
tároló -» bin
tároló -» container
tároló -» header
tároló -» holding
tároló (olajmezőé) -» strata
tároló medence -» reservoir
tározó -» havaria
tározó -» reservoir
társ -» associate
társ- -» associate
társ -» beaupere
társ -» companion
társ -» fellow
társ- -» joint
társ -» mate
társ -» partner
társa -» co.
társadalmasít -» to collectivize
társadalmasít -» to socialize
társadalmasítás -» socialization
társadalmi -» social
társadalmi -» societal
társadalmi alkalom -» social function
társadalmi állás -» social standing
társadalmi állás -» social status
társadalmi állás -» station in life
társadalmi baj -» social evil
társadalmi baj -» the social evil
társadalmi betegsegélyezés -» socialized medicine
társadalmi esemény -» social function
társadalmi események -» social events
társadalmi formákhoz való ragaszkodás -» respectability
társadalmi helyzet -» social status
társadalmi helyzet -» station in life
társadalmi helyzet -» walk of life
társadalmi helyzetét elveszíti -» to lose caste
társadalmi intézményrendszer -» social institutions
társadalmi jólét -» social welfare
társadalmi kapcsolatok -» social contacts
társadalmi kezelésbe vesz -» to socialize
társadalmi középosztályszerűség -» middle-classness
társadalmi megrázkódtatás -» convulsion
társadalmi osztály -» class
társadalmi osztály -» order
társadalmi osztály -» rank
társadalmi osztály -» social class
társadalmi pozíció -» social standing
társadalmi pozíció -» station in life
társadalmi rang -» class
társadalmi rang -» social status
társadalmi rang -» social standing
társadalmi ranglétra -» social ladder
társadalmi rend -» class
társadalmi rend -» estate
társadalmi rend -» rank
társadalmi szabályoktól eltérő -» unconventional
társadalmi tőke -» social capital
társadalmi törtető -» social climber
társadalmi tulajdon -» collective ownership
társadalmi tulajdon -» collective property
társadalmi tulajdon -» public ownership
társadalmi tulajdonba vesz -» to collectivize
társadalmi tulajdonba vesz -» to socialize
társadalmi tulajdonba vétel -» socialization
társadalmilag -» socially
társadalom -» culture
társadalom -» society
társadalom alja -» underworld
társadalom gazdasági szerkezete -» economic structure of society
társadalom legalsó rétegei -» underworld
társadalom pillére -» buttress of society
társadalom salakja -» underworld
társadalom salakja -» waster
társadalom söpredéke -» sweepings of society
társadalom söpredéke -» waster
társadalom szemete -» sweepings of society
társadalom támasza -» buttress of society
társadalombiztosítás -» social insurance
társadalombiztosítás -» social security
társadalombiztosítás -» socialized medicine
társadalomtörténet -» social history
társadalomtudomány -» social science
társaitól lemarad -» to be kept marooned
társaitól lemarad -» to be marooned
társalapító -» cofounder
társalapító -» co-founder
társalgás -» discourse
társalgás -» rap
társalgás -» talk
társalgás zaja -» clatter
társalgási -» conversational
társalgó -» dayroom
társalgó -» foyer
társalgó -» lounge
társalgó -» parlor
társalgó -» parlour
társalgó -» talker
társalkodónő -» lady companion
társalog -» to chin
társalog -» to converse
társalog -» to rabbit
társalog -» to rap
társalog -» to schmoose
társalog -» to schmooze
társalog -» to talk
társas -» folksy
társas -» joint
társas -» social
társas cég -» joint business
társas hajlam -» sociability
társas kirándulás -» junket
társas összejövetel -» social
társas összejövetel -» social evening
társas összejövetel -» social gathering
társas prérikutya -» prairie dog
társas szórakozóhely -» casino
társas vállalat -» joint business
társas viszony -» partnership
társaság -» association
társaság -» band
társaság -» bevy
társaság -» bunch
társaság -» club
társaság -» co.
társaság -» companionship
társaság -» company
társaság -» corporation
társaság -» crowd
társaság -» fellowship
társaság -» nest
társaság -» number
társaság -» outfit
társaság -» party
társaság -» set
társaság -» tribe
társaság alapítási költségei -» preliminary expenses of a company
társaság levelező tagja -» corresponding member of a society
társaságba jár -» to go out
társaságba jár -» to mix in society
társaságban fesztelenül viselkedik -» to be at ease in society
társaságban fesztelenül viselkedik -» to feel at ease in society
társaságban forog -» to mix in society
társaságban könnyen mozog -» to be at ease in society
társaságban könnyen mozog -» to feel at ease in society
társaságban könnyen viselkedik -» to be at ease in society
társaságban könnyen viselkedik -» to feel at ease in society
társaságból kiutál -» to ostracize
társaságból kizár -» to ostracize
társasági -» social
társasági alaptőke -» joint capital
társasági ember -» man about town
társasági rendelet -» bye-law
társasági rendelet -» by-law
társasági szabályzat -» bye-law
társasági szabályzat -» by-law
társasági szerződés -» deed of association
társasági tőke -» company's assets
társasági tőke -» joint capital
társasági vagyon -» company's assets
társasági vagyon -» joint stock
társaságkedvelő -» companionable
társaságkedvelő -» sociable
társaságot kedvelő -» clubby
társaságot kedvelő -» clubbable
társaságot kedvelő -» convivial
társaságot kedvelő -» gregarious
társaságot kedvelő -» outgoing
társasjáték -» board game
társasjáték -» game
társasjáték -» indoor game
társasjáték -» parlour game
társaskocsi -» chara
társaskocsi -» charabanc
társaskör helyisége -» clubhouse
társasutazás -» conducted tours
társasutazás -» guided tour
társbérlő -» joint tenant
társbíró -» associate justice
társbíró -» side judge
társít -» to associate
társítás -» association
társítás -» coupling
társrégens -» joint regent
társszerző -» co-author
társszerző -» joint author
társtalan -» friendless
társtalan -» lonesome
társtalan -» solitary
társtulajdonos -» joint owner
társtulajdonos -» joint proprietor
társul -» to associate
társul -» to consort with
társul -» to partner
társulás -» association
társulás -» partnership
társulat -» association
társulat -» brotherhood
társulat -» company
társulat levelező tagja -» corresponding member of a society
társuralkodás -» joint rule
társügyvéd -» junior counsel
tart -» to bear, bore, born
tart -» to bear
tart -» to bear, bore, borne
tart -» to consider
tart -» to cultivate
tart -» to endure
tart -» to go on
tart -» to hold, held
tart -» to hold out
tart -» to keep, kept
tart -» to reckon
tart -» to regard
tart -» to run, ran, run
tart -» to support
tart -» to sustain
tart -» to take, took, taken
tart -» to tend
tart (előadást) -» to deliver
tart vhova -» to aim for a place
tart vhova -» to make for
tart vhova -» to make towards a place
tart vkit vminek -» to reckon sy as sg
tart vkit vminek -» to set down
tart vkitől -» to fear
tart vkitől -» to go in fear of sy
tart vmeddig -» to last
tart vmerre -» to keep, kept
tart vmerre -» to stand to swhere
tart vmi felé -» to trend to sg
tart vmi felé -» to trend towards sg
tart vmilyennek -» to look on
tart vmilyennek -» to look upon
tart vminek -» to account
tart vminek -» to count
tart vminek -» to deem
tart vminek -» to regard sg as
tart vminek -» to write down
tart vmit vminek -» to reckon sg as sg
tart vmitől -» to be apprehensive of sg
tart vmitől -» to fear
tart vmitől -» to funk sg
tartalék -» auxiliary
tartalék -» backup
tartalék -» fallback
tartalék -» provision
tartalék -» reserve
tartalék -» spare
tartalék- -» standby
tartalék -» standby
tartalék -» store
tartalék adag -» iron ration
tartalék alkatrész -» loose part
tartalék alkatrész -» refill
tartalék alkatrészek -» replacements
tartalék játékos -» scrub
tartalékadag -» emergency ration
tartalékalap -» reserve fund
tartalékalkatrészek -» renewals
tartalékalkatrészek -» spare parts
tartalékárboc -» jury-mast
tartalékban -» in bank
tartalékban -» in hand
tartalékelem -» refill
tartalékgép -» auxiliary machine
tartalékjátékos -» reserve
tartalékkazán -» auxiliary boiler
tartalékkészlet -» stockpile
tartalékkormány -» jury-rudder
tartaléklánc -» auxiliary chain
tartalékol -» to reserve
tartalékol -» to set apart
tartalékol -» to set aside
tartalékol vmit -» to keep sg in store
tartalékos -» reservist
tartalékos tiszt -» reserve officer
tartalékot bevet -» to bring up the reverse
tartalékpéldány -» over copy
tartaléksereg -» reserve
tartalmas -» full of meat
tartalmas -» meaty
tartalmasság -» pregnancy
tartalmatlan -» gassy
tartalmatlan -» it has no guts in it
tartalmatlan -» lean
tartalmaz -» to comprise
tartalmaz -» to contain
tartalmaz -» to encompass
tartalmaz -» to hold, held
tartalmaz -» to include
tartalmaz -» to purport
tartalmi kivonat -» docket
tartalmi kivonatot ír -» to docket
tartalmi kivonatot készít -» to docket
-tartalmú -» -laden
tartalom -» capacity
tartalom -» matter
tartalom -» plot
tartalom -» purport
tartalom -» subject-matter
tartalomjegyzék -» table of contents
tartalomjegyzékbe felvesz -» to index
tartalomjegyzékbe iktat -» to index
tartalommutató -» index
tartály -» bin
tartály -» bunker
tartály -» drum
tartály -» holder
tartály -» hopper
tartály -» receiver
tartály -» receptacle
tartály -» reservoir
tartály -» sink
tartály -» tank
tartály -» vat
tartályba tesz -» to vat
tartályba töltés -» tankage
tartálykocsi -» oil truck
tartálykocsi -» tank car
tartálykocsi -» tank wagon
tartálykocsi -» tanker
tartálymegtöltés -» tankage
tartályos előhívás -» tank developing
tartálytöltés -» tankage
tartam -» continuance
tartam -» durance
tartam -» duration
tartam -» length
tartam -» period
tartam -» quantity
tartam -» run
tartam -» standing
tartam -» stretch
tartam-pasztőrözés -» holding pasteurization
tartán -» plaid
tartán -» tartan
tartani lehet attól, hogy -» it is to be feared that
tartármártás -» tartar sauce
tartás -» attitude
tartás -» holding
tartás -» keeping
tartás -» poise
tartás -» set-up
tartásdíj -» alimony
tartásdíj -» exhibition
tartásdíj -» maintenance
tartásdíj -» necessary
tartásdíj -» settlement
tartásdíj kötelezettség -» maintenance order
tartásdíjat követel -» to claim support
tartásra ad -» to farm
tartásra vállal -» to farm
tarthatatlan -» insupportable
tarthatatlan -» untenable
tartható -» tenable
tartja a 3 lépés távolságot -» to keep one's distance
tartja a hátát -» to carry the can
tartja a hátát -» to carry the can back
tartja a hátát -» to hold the sack
tartja a hátát vmiért -» to bear the brunt of sg
tartja a kapcsolatot -» to keep in touch
tartja a pozícióját -» to keep one's standing
tartja a száját -» to keep one's mouth shut
tartja az ütemet -» to be in time
tartja az ütemet -» to keep time
tartja magát -» to go by
tartja magát -» to hold the field
tartja magát -» to hold up
tartja magát -» to keep one's head above water
tartja magát -» to keep oneself above water
tartja magát egy elvhez -» to take one's stand on a principle
tartja magát vmihez -» to keep to
tartják vkinek -» to pass for
tartják vminek -» to be reputed as sg
tartják vminek -» to go for
tartják vminek -» to stand with
tartó -» beam
tartó -» bin
tartó -» bracket
tartó -» case
tartó -» hold
tartó -» holder
tartó -» holding
tartó -» horse
tartó -» joist
tartó -» mount
tartó -» persistent
tartó -» rack
tartó -» rail
tartó -» stanchion
tartó -» stand
tartó -» stay
tartó -» support
tartó -» tree
tartó készülék -» holder
tartogat -» to reserve
tartogat vmit vki számára -» have sg in store for sy
tartógerenda -» bearing bar
tartógerenda -» stringer
tartógerenda megterhelését csökkenti -» to ease a girder
tartógerenda megterhelését csökkenti -» to ease the strain on a girder
tartógyűrű -» retainer ring
tartógyűrű -» retaining ring
tartók -» beams and joints
tartókeret -» rack
tartókészülék -» holder
tartókoszorú -» lintel girder
tartóléc -» batten
tartomány -» province
tartomány -» range
tartomány -» territory
tartóoszlop -» pier
tartóra helyez -» to rack
tartórúd -» bearing bar
tartós -» chronic
tartós -» durable
tartós -» enduring
tartós -» fast
tartós -» to last
tartós -» lasting
tartós -» long
tartós -» permanent
tartós -» persistent
tartós -» serviceable
tartós -» stable
tartós -» standing
tartós -» staple
tartós -» sturdy
tartós (időjárás) -» to hold up
tartós barátság -» friendship of long standing
tartós egyensúlyú állapot -» true equilibrium
tartós fogyasztási javak -» non-perishable consumer goods
tartós hervadási százalék -» permanent wilting percentage
tartós holmi -» keeper
tartós hullám -» permanent wave
tartósan -» permanently
tartósan szép idő -» settled weather
tartósít -» to can
tartósít -» to conserve
tartósít -» to lay down
tartósít -» to process
tartósítás -» canning
tartósítás -» fixation
tartósítás -» packing
tartósítatlan nyersbőr -» green hide
tartósnak bizonyul -» to hold, held
tartósság -» continuity
tartósság -» durability
tartósság -» fastness
tartósság -» permanence
tartósság -» permanency
tartósság -» standing
tartósság -» strength
tartósság hiánya -» impermanence
tartóssági próba -» endurance test
tartószerkezet -» frame
tartószerkezet -» holding device
tartozás -» dues
tartozás -» obligation
tartozás -» tribute
tartozásainak arányában fizetett -» he paid pro rata to the debts owing to them
tartozások -» liabilities
tartozék -» accessories
tartozék -» appendage
tartozék -» appurtenance
tartozék -» attachment
tartozék -» chiffons
tartozék -» dependency
tartozék -» fixture
tartozék -» ingredient
tartozékok -» accessories
tartozékok -» equipage
tartozékos -» accessory
tartozik -» to come under
tartozik -» to concern
tartozik -» to owe
tartozik -» to rank
tartozik és követel -» debit and credit
tartozik vhova -» to pertain
tartozik vmihez -» to belong to sg
tartozik vmilyen csoportba -» to fall under
tartozik vmilyen osztályba -» to rate
tartozik-egyenleg -» balance due
tartózkodás -» abstention
tartózkodás -» coyness
tartózkodás -» dwell
tartózkodás -» dwelling
tartózkodás -» habitation
tartózkodás -» reserve
tartózkodás -» residence
tartózkodás -» residency
tartózkodás -» restraint
tartózkodás -» reticence
tartózkodás -» shyness
tartózkodás -» sojourn
tartózkodás -» stand-off
tartózkodás -» stand-offishness
tartózkodás -» stay
tartózkodás meghosszabbítása vmilyen helyen -» continuance in a place
tartózkodás nélkül -» freely
tartózkodás politikájának híve -» abstentionist
tartózkodás vmitől -» forbearance from doing sg
tartózkodás vmitől -» forbearance of sg
tartózkodás vmitől -» stand-off
tartózkodási -» residential
tartózkodási hely -» abode
tartózkodási hely -» habitation
tartózkodási hely -» haunt
tartózkodási hely -» residence
tartózkodási hely -» residency
tartózkodási hely -» whereabouts
tartózkodási idő -» detention time
tartózkodási idő -» residence time
tartózkodási idő -» retention time
tartózkodik -» to abide, abode
tartózkodik -» to abide
tartózkodik -» to dwell, dwelt
tartózkodik -» to hold back
tartózkodik -» to inhabit
tartózkodik -» to keep, kept
tartózkodik -» to live
tartózkodik -» to lodge
tartózkodik -» to make a stay
tartózkodik -» to reside
tartózkodik -» to sit, sat
tartózkodik -» to sojourn
tartózkodik -» to stay
tartózkodik a szavazástól -» to abstain from beans
tartózkodik vmitől -» to abstain from sg
tartózkodik vmitől -» to forbear, forbore, forborne
tartózkodik vmitől -» to forego, forewent, foregone
tartózkodik vmitől -» to forgo, forwent, forgone
tartózkodik vmitől -» to keep clear of sg
tartózkodik vmitől -» to keep from
tartózkodik vmitől -» to refrain from sg
tartózkodik vmitől -» to stand off
tartózkodik vmitől -» to stand clear of sg
tartózkodik vmitől -» to stay clear of sg
tartózkodik vmitől -» to steer clear of sg
tartózkodó -» aloof
tartózkodó -» chaste
tartózkodó -» close
tartózkodó -» distant
tartózkodó -» dry
tartózkodó -» guarded
tartózkodó -» ikey
tartózkodó -» reserved
tartózkodó -» resident
tartózkodó -» reticent
tartózkodó -» shy
tartózkodó -» stand-offish
tartózkodó -» stand-off
tartózkodó -» undemonstrative
tartózkodó -» unobtrusive
tartózkodó -» unresponsive
tartózkodó emberbarát -» kid-glove philanthropist
tartózkodó magatartás -» aloofness
tartózkodó magatartás -» unresponsiveness
tartózkodó személy -» cold turkey
tartózkodóan -» guardedly
tartózkodóan -» shyly
tartózkodóan -» unobtrusively
tartózkodóan él -» to keep oneself to oneself
tartózkodóan viselkedik -» to hold aloof
tartózkodóan viselkedik -» to hold one's hand
tartózkodóan viselkedik -» to pull one's punch
tartózkodóan viselkedik -» to show constraint
tartozó -» belonging
tartozó -» incumbent
tartozó -» pertinent
tartóztat -» to stay
tartóztatás -» stay
tarts ki! -» don't give up!
tarts velünk! -» make one of us!
tartsa a vonalat! -» hold the line!
tartsa meg az aprót! -» keep the change!
tartsd a szád! -» keep your head shut!
tartsd széliránnyal szemben! -» keep her to!
tárva-nyitva -» wide open
táska -» bag
táska -» case
táska a szem alatt -» pouch
táskány -» pad
taszigál -» to hustle
taszigál -» to poke
taszigál -» to push
taszigálás -» hustle
taszít -» to gag
taszít -» to impinge
taszít -» to jerk
taszít -» to jog
taszít -» to prod
taszít -» to push
taszít -» to shove
taszít -» to thrust
taszít -» to toss
taszítás -» bump
taszítás -» impingement
taszítás -» jerk
taszítás -» push
taszítás -» shake
taszítás -» shove
taszítás -» toss
taszító -» repulsive
tat -» aft end
-tat -» to make, made
tat -» poop
tat -» stern
tata -» guv
tata -» guvnor
tata -» tat
tatár -» tartar
tatár ember -» tartar
tataroz -» to put in repair
tataroz -» to refit
tatarozás -» repair
tatfedélzet -» quarter-deck
tátja a száját -» to gape
tátja a száját -» to gawp
tatlámpa -» taillight
tátog -» to gawp
tátong -» to gape
tátong -» to gawp
tátong -» to yawn
tátongó nyílás -» crack
tátongó nyílás -» jaws
tátongó sorok előtt játszik -» to play to an empty house
tátott szájjal -» agape
tátott szájjal bámul -» to gape
tatu -» armadillo, armadillos
tatu -» tatu
tautológia -» tautology
tautológiai -» tautological
táv -» distance
táv -» space
tavacska -» lakelet
tavacska -» mere
tavacska -» pond
tavacska -» pool
tavaly -» a year ago
tavaly -» last year
tavaly -» the year before
tavaly -» yesteryear
tavaly nyírt gyapjú -» last year's cut of wool
tavalyi év -» yesteryear
tavalyi hó -» snows of yesteryear
tavalyi nyírás -» last year's cut of wool
tavasz -» prime
tavasz -» spring
tavasz -» springtime
tavaszi nagytakarítás -» spring-cleaning
távbeszélőnévsor -» directory
távbeszélővonal -» trunk
távcélpont -» rover
távcélpont -» roving
távcső -» bearing support
távcső -» telescope
távfelvétel -» telephotograph
távfelvételi -» telephoto
távfelvételi -» telephotographic
távfénykép- -» telephoto
távfénykép -» telephotograph
távfénykép- -» telephotographic
távfényképezés -» telephotography
távfényképezési -» telephoto
távfényképezési -» telephotographic
távgépíró -» to contrast
távgépíró -» teleprinter
távgépíró -» teletype
távgépíró-kocsi -» carriage
távházasság -» marriage by proxy
távirányítás -» remote control
távirányítással lehív -» to talk down
távirányítású rakéta -» guided missile
távirányító -» remote control
távirányított lövedék -» robot
távirányított repülőbomba -» robot bomb
távirányított repülőgép -» drone
távírás -» telegraphy
távírász -» sparks
távírász -» telegraph operator
távirat -» cable
távirat -» dispatch
távirat -» telegram
távirat -» telegraph message
távirat -» wire
távirati -» telegraphic
távirati stílus -» telegraphese
táviratkézbesítő -» telegraph boy
táviratkézbesítő -» telegraph messenger
táviratoz -» to wire
táviratozás -» telegraphy
táviratozik -» to telegraph
távírda -» telegraph office
távirdász -» op
távirdász -» telegraph operator
távirdász -» telegraphist
távíró -» telegraph
távíró-adókészülék -» transmitter
távírógép -» ticker
távíróhivatal -» telegraph office
távírókészülék -» telegraph
távírókészülék -» ticker
távírókezelő -» op
távírón továbbít -» to message
távíróoszlop -» telegraph-pole
távíróoszlop -» telegraph-post
távírószalag -» tape
távírószalag -» ticker tape
tavirózsa -» water lily
távjelző -» distant signal
távkapcsolású mérő és ellenőrző műszer -» telemeter
távköztartó -» spacer
távlat -» perspective
távlat -» prospect
távlat -» vista
távlati -» long-range
távlati -» perspective
távlati -» scenographic
távlati -» scenographical
távlati -» stereographic
távlati kép -» perspective sight
távlati kép -» perspective view
távlati kép -» stereography
távlati pont -» vanishing point
távlati rajz -» drawing in linear perspective
távlati rajz -» drawing in perspective
távlati rajz -» farseeing plan
távlati rajz -» perspective drawing
távlati rajz -» scenograph
távlati rajz -» scenography
távlati terv -» long-range plan
távlati terv -» long-range planning
távlati terv -» long-term plan
távlati terv -» long-term planning
távlati várossziluett -» skyline
távlatpont -» vanishing point
távmérés -» telemetry
távmérési -» telemetric
távmérési -» telemetrical
távmérő -» range-finder
távmérő -» telemeter
távmérő -» telemetric
távmérő -» telemetrical
távmérős képkereső -» range-finder
távol -» afield
távol -» aloof
távol -» asunder
távol -» away
távol -» distant
távol -» far
távol- -» far
távol -» far away
távol -» far off
távol -» off
távol -» way
távol -» wide
távol a tömegek zajától -» far from the madding crowd
távol a város zajától -» far from the madding crowd
távol áll vmitől -» alien from sg
távol eső -» outlandish
távol fekvő -» far
távol fekvő -» faraway
távol legyen tőlem -» far be it from me
távol marad -» to hold off
távol marad -» to keep away
távol marad -» to keep back
távol marad -» to keep off
távol marad -» to keep out
távol marad -» to keep aloof
távol marad -» to seclude oneself
távol marad vmitől -» to absent oneself from sg
távol marad vmitől -» to lay off
távol tart -» to hold off
távol tart -» to keep away
távol tart -» to keep back
távol tart -» to keep off
távol tart -» to keep out
távol tart -» to stall off
távol tart -» to stave off
távol tart magától vkit -» to keep sy at arm's length
távol tartja a nyomort -» to keep the wolf from the door
távol tartja magát -» to hold aloof
távol tartja magát -» to keep aloof
távol tartja magát vmitől -» to dissociate oneself from sg
távol tartja magát vmitől -» to keep clear of sg
távol tartja magát vmitől -» to stand clear of sg
távol tartja magát vmitől -» to steer clear of sg
távol van -» to be off
távol van otthonról -» to be away from home
távol vmitől -» free of sg
távolabb -» still
távolabbi -» far
távolabbi -» thither
távolabbi -» ulterior
távolálló -» alien
távolba látó -» farseeing
távolba látó -» farsighted
távolba néző tekintet -» faraway look
távolbaérzés -» telepathy
távolbalátás -» clairvoyance
távolbalátó -» clairvoyant
távolban -» far away
távolfekvő -» alien
távoli -» beyond the mark
távoli -» distant
távoli -» far
távoli -» faraway
távoli -» off
távoli -» off the beaten track
távoli -» outlying
távoli -» remote
távoli állomás -» outstation
távoli elhagyott vidék -» outback
távoli jövőbe tekint -» to look far into the future
távoli jövőben -» in the far future
távoli ország -» far country
távoli országok -» distant lands
távoli országok -» the ocean and the lands beyond
távoli rokon -» distant cousin
távoli rokon -» distant relative
távoli vidék -» boondocks
távoli vidék -» boonies
távoli vidékek -» distant lands
távoliság -» remoteness
Távol-Kelet -» Far East
távollátó -» farsighted
távollétével tündököl -» to be conspicuous by one's absence
távolléti engedély -» exeat
távollévő -» absent
távolmaradás -» stand-off
távolodó -» bickering
távolról felvett kép -» faraway
távolról sem -» far from it
távolról sem -» not by a long chalk
távolról sem -» not by a long shot
távolról sem -» not by a long way
távolról sem -» not near
távolról sem -» not nearly
távolról sem -» nowhere near
távolról sem olyan népszerű, mint azelőtt -» not near so popular as before
távolság -» distance
távolság -» fetch
távolság -» interval
távolság -» offset
távolság -» range
távolság -» reach
távolság -» remove
távolság -» ride
távolság -» space
távolság -» way
távolság normálisa -» colonel bogey
távolságbecslés -» range estimation
távolsági autóbusz -» overland bus
távolsági bejelentő -» trunks
távolsági beszélgetés -» toll-call
távolsági beszélgetés -» trunk call
távolsági beszélgetés -» trunks
távolsági busz -» bus
távolsági busz -» coach
távolsági hívás -» trunk call
távolsági jel -» distant signal
távolsági kábel -» trunk cable
távolsági marhahajcsár -» overland man
távolsági távbeszélő-vezeték -» trunk-line
távolsági telefonbeszélgetés -» toll-call
távolságmérés -» telemetry
távolságmérési -» telemetric
távolságmérési -» telemetrical
távolságmérő -» telemeter
távolságmérő -» telemetric
távolságmérő -» telemetrical
távolságot becsül -» to make the distance
távolságot kilép -» to step out a distance
távolságot lépésekkel kimér -» to pace a distance
távolságot lépésekkel kimér -» to pace off a distance
távolságot tart -» to stand off
távolságtartó rúd -» spreader
távolugrás -» broad jump
távolugrás -» long jump
távolugrás -» long-jumping
távozás -» departure
távozás -» exit
távozás -» going
távozás hímes mezejére lép -» to decamp
távozása nagy veszteség számunkra -» he is a great loss
távozási engedély -» exeat
távozási engedély -» furlough
távozáskor bélyegez -» to clock off
távozáskor bélyegez -» to clock out
távozásomat megelőzően -» prior to my departure
távozásra szólít fel -» to warn off
távozást engedélyez -» to dismiss
távozást színlel -» to offer to go
távozik -» to bug out
távozik -» to check out
távozik -» to fuck off
távozik -» to nick off
távozik -» to quit, quit
távozik -» to quit
távozik -» to sign off
távozni készülő személy -» leaver
távozó -» outgoing
távozó gáz -» flue gas
távozó gáz -» stack gas
távozó személy -» leaver
távrecsegő -» hooter
távtartó -» spacer
távtartó rúd -» spreader
távvezérelt készülék -» robot
távvezeték -» pipe-line
távvezeték -» transmission line
taxi -» cab
taxi -» taxi
taxi -» taxicab
taxi portyázása közben felcsípett utas -» pick-up
taxiállomás -» rank
taxiállomás -» stand
taxiállomás -» taxi rank
taxiállomás -» taxi stand
taxiba ül -» to take a taxi
taxin megy -» to cab
taxis -» cabby
taxisofőr -» cabbie
taxisofőr -» cabby
taxisofőr -» cabdriver
taxisofőr -» hackie
taxit fog -» to take a taxi
taxit leint -» to flag a cab
taxizik -» to cab
taxizik -» to taxi
taxonómia -» taxonomy
taxonómikus -» taxonomic
taxonómikus -» taxonomical
taxonómus -» taxonomist
T-betű -» tee
te -» thou
te alacsonyabb vagy nála -» you are not as tall as he
te csakúgy, mint én -» as of you also of me
te hülye vagy! -» you are off your rocker!
te hülye! -» you bally fool!
te is és én is -» you and I
te jó ég! -» dear me!
te jó ég! -» dear!
te jó ég! -» heavens!
te jó isten! -» good god!
te jó isten! -» good gracious!
te jó isten! -» goodness gracious!
te jó isten! -» gracious me!
te jó isten! -» man alive!
te jó isten! -» my goodness!
te jó isten! -» my gracious!
te jószagú! -» cor blimey!
te kis betyár! -» you little beggar!
te kis csibész! -» you little beggar!
te kis hazudós! -» you story!
te kis huncut! -» you little beggar!
te kis kópé! -» you little beggar!
te könnyen beszélsz -» it is easy for you to say
te látod kárát -» it is your loss
te licitálsz -» your bid
te meg én -» you and I
te mihaszna -» you blighter
te nem vagy eszednél! -» you are off your rocker!
te semmiházi -» you blighter
te vagy -» thou art
te vagy -» you are
te vagy a hibás! -» the fault lies with you!
te voltál -» thou wast
te voltál -» thou wert
tea -» infusion
tea -» tea
teababa -» cosy
teababa -» cozy
teababa -» tea cosy
teababa -» tea cozy
teadélután -» afternoon tea
teás doboz -» caddy
teáscsésze -» teacup
teáscsészényi -» teacupful
teáskanna -» tea kettle
teáskanna -» tea pot
teáskészlet -» cabaret
teasütemény -» biscuit
teasütemény -» crumpet
teasütemény -» muffin
teasütemény -» pikelet
teasütemény -» small cakes
teaszárító helyiség -» withering-room
teaszárító kamra -» withering-room
teaszárító szoba -» withering-room
teát leforráz -» to draw tea
teavaj -» sweet butter
teázik -» to take tea
teázik vkivel -» have tea with sy
tébécé -» tuberculosis
téboly -» craze
tébolyda -» bedlam
tébolyodott -» crazed
tébolyodott -» demented
tébolyodott -» maniacal
tébolyodott -» mentally deranged
tébolyodott -» unbalanced
tébolyodott -» unhinged
tébolyodott elme -» inhinged mind
tébolyodott elme -» unhinged mind
tébolyodottan -» maniacally
tébolyodottság -» dementia
tébolyodottság -» paranoea
tébolyodottság -» paranoia
tébolyult -» demented
technika -» engineering
technika -» technology
technikai -» technologic
technikai -» technological
technikai -» technical
technikai segédlet -» technical manual
technikai tiszthelyettes -» first sergeant
technikai tiszthelyettes -» technical sergeant
technikai tudományok -» useful arts
technikailag -» technically speaking
technikum -» tech
technikum -» technical institute
technikus -» tech
technokrácia -» technocracy
technokrata -» technocrat
technológia -» technology
technológiai -» technologic
technológiai -» technological
technológiai -» technical
technológiai -» techno-
tedd győztessé -» send him victorious
tedd le a tollad! -» lay down your pen!
tedd magad takarékra! -» give me a break!
tedd meg a kedvemért -» do it for my sake
tedd meg a kedvemért! -» do it for my sake!
tedd meg értem -» do it for my sake
tedd meg értem! -» do it for my sake!
tedd vissza ahonnan vetted -» put it back where you found it
teddide-teddoda -» floppy
teddide-teddoda alak -» namby-pamby
tedd-ide-tedd-oda ember -» he's a drip
teendő -» business
teendő -» role
teendők -» round of the duties
teérted tettem -» I did it on your account
téged átejtettek! -» you've been had!
téged becsaptak -» you have been abused
téged becsaptak! -» you've been had!
téged megtévesztettek -» you have been abused
tégely -» jar
tegez -» quiver
tegez vkit -» to first-name sy
tégla -» brick
tégla -» mole
tégla -» stoolie
tégladarab -» bat
téglafal -» brickwork
téglahordó -» hod
téglalap -» oblong
téglalap -» rectangle
téglalap alakú -» oblong
téglalap alakú drágakő -» baguette
téglasor -» course
téglástrogli -» hod
téglaszínű -» foxy
téglatörmelék -» bat
téglával falaz -» to brick
tegnap -» yesterday
tegnap este -» last night
tegnapelőtt -» day before yesterday
tegnapelőtt -» the day before yesterday
tégy ahogy akarsz -» have it your own way
tégy ahogy helyesnek tartod -» do as you think proper
tégy ahogy jólesik! -» please yourself!
tégy ahogy jólesik! -» suit yourself!
tégy ahogy tetszik! -» please yourself!
tégy ahogy tetszik! -» suit yourself!
tégy amit akarsz -» do as you like
tégy belátásod szerint -» use your discretion
tégy egy csipetnyi borsot hozzá -» add a smack of pepper to it
tegye fel a kalapját! -» put on your hat!
tegyük fel, hogy -» let us assume that
tegyük fel, hogy így van -» let us assume that such is the case
tegyük le a lantot -» let's call it a day
tehát -» accordingly
tehát -» consequently
tehát -» so
-tehén -» cow
tehén -» cow
tehén -» cow, kine
tehénbőgés -» low
tehénbőgés -» moo
tehénbőr -» cowhide
tehénhimlő -» cowpox
tehénistálló -» cow barn
tehénistálló -» cowshed
tehénlepény -» cow chip
tehénpásztor -» gaucho
tehéntúró -» curd cheese
teher -» ballast
teher -» burden
teher -» cargo
teher -» charge
teher -» drag
teher -» encumbrance
teher -» expense
teher -» imposition
teher -» liabilities
teher -» liability
teher -» load
teher -» lug
teher -» mortgage
teher -» tax
teher nélküli -» free from all encumbrances
teher vki számára -» to be a charge on sy
teherárú -» cargo
teheráru -» freight
teheráru -» slow goods
teheráruként küld -» to send by goods train
teherautó -» lorry
teherautó -» truck
teherautó -» van
teherautón szállít -» to van
teherautó-sofőr -» lorry driver
teherautó-sofőr -» truck driver
teherautó-sofőr -» truckdriver
teherautó-sofőr -» trucker
teherbe ejt -» to get sy into trouble
teherbe ejt -» to put sy up the duff
teherbe ejt vkit -» to get sy with child
teherbe esik -» to click
teherbe esik -» to conceive
teherben van -» to be bearing a child
teherben van -» to be in the family way
teherbírás -» bearing capacity
teherbírás -» capacity
teherbírás -» carrying capacity
teherbírás -» strength
teherbíró képesség -» bearing
teherbíró képesség -» bearing capacity
teherbíró talaj -» holding ground
teherelosztó -» spreader
teherforgalom -» heavy traffic
tehergépkocsi -» utility truck
tehergépkocsi-vezető -» truckdriver
tehergépkocsi-vezető -» trucker
teherhajó -» freighter
teherhordó -» bearing
teherkocsi -» flat waggon
teherkocsi -» truck
teherkocsin szállít -» to van
teherkocsi-rakomány -» truckload
teherkocsis -» teamster
teherlap -» red
teherlift -» goods lift
tehermentes -» free from all encumbrances
tehermentes -» unencumbered
tehermentes birtok -» clear estate
tehermentesít -» to ease
tehermentesít -» to relieve
tehermentesít birtokot -» to free an estate from encumbrances
tehermentesít vkit vmitől -» to ease sy of sg
tehermentesít vkit vmitől -» to ease sy from sg
tehermentesítés -» relief
tehermentesítő rugó -» auxiliary spring
teherpályaudvar -» freight depot
teherpályaudvar -» good station
teherpályaudvar -» goods station
teherszállító -» freighter
teherszállító kocsi -» van
teher-személy kiskocsi -» general utility wagon
tehertétel -» imposition
tehertétel -» liability
tehertétel vki számára -» to be a charge on sy
tehervagon -» freight car
tehervagon -» goods truck
tehervagon -» goods wagon
tehervonat -» freight train
tehervonat -» goods train
tehervonat -» train of merchandise
tehervonaton potyázik -» to hop a train
tehet vmit -» to be able to do sg
tehetetlen -» dud
tehetetlen -» helpless
tehetetlen -» impotent
tehetetlen -» incapable
tehetetlen -» inert
tehetetlen -» powerless
tehetetlen -» shiftless
tehetetlen -» wimpy
tehetetlen alak -» wash-out
tehetetlen ember -» dud
tehetetlen ember -» fish
tehetetlen ember -» fuckup
tehetetlen ember -» lame duck
tehetetlen ember -» lunk
tehetetlen ember -» lunkhead
tehetetlen ember -» twit
tehetetlenné tesz -» to bowl over
tehetetlenség -» helplessness
tehetetlenség -» impotence
tehetetlenség -» inability
tehetetlenség -» inability to do sg
tehetetlenség -» incapacity
tehetetlenség -» inertia
tehetetlenség -» inertness
tehetetlenség -» paralysis
tehetetlenség -» powerlessness
tehetetlenségi -» inertial
tehetetlenségi nyomaték -» moment of inertia
tehetetlenségi vezérlés -» inertial guidance
tehetetlenül -» helplessly
tehetős -» well-to-do
tehetség -» ability
tehetség -» attainments
tehetség -» capacity
tehetség -» endowment
tehetség -» facility
tehetség -» faculty
tehetség -» genious
tehetség -» gift
tehetség -» talent
tehetség -» vein
tehetség -» vocation
tehetsége van a nyelvekhez -» have a talent for languages
tehetséges -» able
tehetséges -» gifted
tehetséges -» have a lot on the ball
tehetséges -» talented
tehetséges ember -» talent
tehetséges emberek -» talent
tehetségesség -» giftedness
tehetségesség -» potentiality
tehetségét fejleszti -» to develop one's talents
tehetségtelen -» dud
tehetségtelen -» talentless
tehetségtelen -» untalented
tehetségtelen ember -» dud
tehetségtelen ember -» he is a wash-out
tej- -» lactic
tej -» milk
tejárus -» milkman, milkmen
tejbe áztatott kenyér -» milksop
tejbe áztatott zsemle -» milksop
tejbe kevert zabnyák -» thick formula
tejbetök -» veg
tejcsárda -» can
tejcsarnok -» can
tejcsarnok -» creamery
tejcsarnok -» dairy
tejel -» to milk
tejes -» lactic
tejes -» milkman, milkmen
tejes kukorica -» green corn
tejesember -» milkman, milkmen
tejeshal ivarterméke -» soft roe
tejeshal teje -» soft roe
tejeskávé -» white coffee
tejet megsavanyít -» to turn the milk
tejfeldolgozó üzem -» creamery
tejfelesszájú -» sucker
tejfelesszájú tisztecske -» angel face
tejfogak -» calf's teeth
tejfogak -» deciduous teeth
tejfogak -» milk teeth
tejfogak -» temporary teeth
tejföl -» clotted cream
tejföl -» Devonshire cream
tejföl -» sour cream
tejföllel hagymával és gombával főzött (étel) -» stroganoff
tejfölösszájú -» cub
tejfölösszájú -» shaveling
tejfölösszájú -» stripling
tejfölöző szeparátor -» skimmer
tejgazdaság -» dairy
tejhordó iga -» yoke
tejivó -» dairy
tejjel-mézzel folyó ország -» land of plenty
tejkaramella -» butter-scotch
tejkaramella -» fudge
tejkihordó -» milkman, milkmen
tejkrém -» flummery
tejleves -» milksop
tejpor -» dried milk
tejsav -» lactic acid
tejsodó -» custard
tejszerű -» lactic
tejszín -» butterfat
tejszín -» cream
tejszín -» skimmings
tejszínesedény -» creamer
tejszínhab -» whipped cream
tejszínszerű -» creamy
tejszínt tesz -» to cream
tejtermék -» dairy product
tejtestvér -» foster-brother
tejtestvér -» foster-sister
tejút -» milky way
tejútrendszer -» galaxy
tejüveg -» ground glass
tejüzem -» dairy
teke -» bowling
tekebábu -» bowling pin
tekebábu -» pin
tekebábu -» skittle
tekebábu -» tenpin
tekegolyó -» bowl
tekegolyó -» cheese
tekejáték -» tenpins
tekepálya -» alley
teker -» to ball
teker -» to reel
teker -» to slew
teker -» to slue
teker -» to twine
teker -» to twist
teker -» to wiggle
teker -» to wind, wound
teker -» to wriggle
tekercs -» coil
tekercs -» convolution
tekercs -» furl
tekercs -» piece
tekercs -» reel
tekercs -» roll
tekercs -» roller
tekercs -» spool
tekercs teherhordásra -» carrying pad
tekercsel -» to reel
tekercselés -» coil
tekercselés -» windings
tekercselődob -» reel
tekeredés -» convolution
tekeredés -» slew
tekeredés -» slue
tekeredés -» twirl
tekeredés -» twist
tekeredik -» to coil
tekeredik -» to slew
tekeredik -» to slue
tekeredik -» to spiral
tekeredik -» to wind, wound
tekeredő -» twisty
tekereg -» to squirm
tekereg -» to wimple
tekereg -» to wind, wound
tekergőzés -» wriggle
tekergőzik -» to squiggle
tekergőzik -» to wiggle
tekergőzik -» to wriggle
tekervény -» convolution
tekervényes -» devious
tekervényes -» intricate
tekervényes -» tortuous
tekervényes beszéd -» encompassment
tekervényesen -» intricately
tekervényesség -» crookedness
tekervényesség -» tortuousity
tekervényesség -» tortuosity
teketória -» punctilio
teketória nélkül -» without ceremony
teketória nélküli -» unceremonious
teketóriázó -» starchy
tekézés -» bowling
tekézik -» to bowl
tekézik -» to play bowls
tekéző -» bowler
tekint -» to consider
tekint -» to look
tekint -» to reckon
tekint -» to regard
tekint vkit vminek -» to reckon sy as sg
tekint vmilyennek -» to look on
tekint vmilyennek -» to look upon
tekint vminek -» to account
tekint vminek -» to count
tekint vminek -» to deem
tekint vminek -» to rate
tekint vminek -» to regard sg as
tekint vmit vminek -» to reckon sg as sg
tekintély -» authority
tekintély -» potency
tekintély -» standing
tekintélye van -» to carry authority
tekintélye van -» to carry weight
tekintélye van vki előtt -» to weigh with sy
tekintélyelvű -» authoritarian
tekintélyes -» considerable
tekintélyes -» handsome
tekintélyes -» mighty
tekintélyes -» of good standing
tekintélyes -» prestigious
tekintélyes -» respectable
tekintélyes -» stately
tekintélyes -» substantial
tekintélyes -» tidy
tekintélyes összeg -» round sum
tekintélyes személy -» big gun
tekintélyes személy -» great gun
tekintélyes személy -» person of standing
tekintélyes személyiség -» somebody
tekintélyesség -» stateliness
tekintélyét veszti -» to lose face
tekintélyre hivatkozik -» to speak by the book
tekintet -» aspect
tekintet -» bend
tekintet -» countenance
tekintet -» coup d'oeil
tekintet -» eye
tekintet -» leer
tekintet -» look
tekintet -» regard
tekintet -» respect
tekintet -» sight
tekintet -» visage
tekintet -» way
tekintet nélkül -» regardless of sg
tekintet nélkül vmire -» irrespective of sg
tekintetbe nem vevő -» irrespective
tekintetbe vesz -» to allow for
tekintetbe vesz -» to calculate
tekintetbe vesz -» to consider
tekintetbe vesz -» to make allowance for sg
tekintetbe vesz -» to respect
tekintetbe vesz -» to take into consideration
tekintetbe vesz vmit -» to be mindful of sg
tekintetbe vesz vmit -» to reckon with
tekintetbe vesz vmit -» to take account of sg
tekintetbe vesz vmit -» to take sg into account
tekintetbe véve -» considering
tekintetbevétel -» respect
tekintete megvetést sugároz -» to look down one's nose
tekintetét végigjáratja vmin -» to sweep
tekintetével kifejez -» to look
tekintettel -» considering
tekintettel van másokra -» to be thoughtful of others
tekintettel vmire -» in consideration of sg
tekintettel vmire -» out of consideration for sg
tekintsd megtörténtnek -» consider it as done
teknő -» recess
teknő -» scoop
teknő -» shell
teknő -» trough
teknő alakú -» tubby
teknőc kocsonyás része -» green fat
teknőckeretes szemüveg -» tortoiseshell glasses
teknőfa -» hod
teknőnyi -» troughful
teknősbéka -» tortoise
teknősbéka -» turtle
teknősbéka tenyésztő telep -» crawl
teknősbéka-halászattal foglalkozik -» to turtle
teknősbékapáncél -» test
teknősbékára halászik -» to turtle
teknősödés -» synclinal
teknősödés -» syncline
teknőszelvényű csatorna -» trough-gutter
teknőszerűség -» trough
tékozlás -» dissipation
tékozlás -» extravagance
tékozlás -» lavishing
tékozlás -» lavishment
tékozlás -» lavishness
tékozlás -» prodigality
tékozlás -» profligacy
tékozlás -» wastage
tékozlásra hajlamos -» prodigalish
tékozló -» extravagant
tékozló -» lavisher
tékozló -» lavishing
tékozló -» prodigal
tékozló -» profligate
tékozló -» squanderer
tékozló -» squandering
tékozló ember -» waster
tékozló fiú -» prodigal son
tékozlóan -» prodigally
tékozlóan -» squanderingly
tékozol -» to go a cracker
tékozol -» to lavish
tékozol -» to prodigalize
tektonia -» teak
tektonia fája -» teak
tektonikai törés -» break
tektonikus árok -» trough
tél -» dry
tél -» winter
tél dereka -» midwinter
tél derekán -» in the dead of winter
tél közepén -» in the deep of winter
tél küszöbén -» on the edge of winter
tele -» full
tele -» replete
tele -» thick with
tele egerekkel -» mousy
tele életkedvvel -» full of pep
tele gyomorra -» on a full stomach
tele gyomorral -» on a full stomach
tele kérem! -» fill her up please!
tele lendülettel -» full of pep
tele lesz szeplőkkel -» to freckle
tele nem írott -» unwritten
tele van a gatyája -» to shit bricks
tele van a hócipője -» to be sick to death
tele van a keze munkával -» have one's hands full
tele van javaslatokkal -» to be full of suggestions
tele van nehézségekkel -» to bristle with difficulties
tele van önbizalommal -» to be full of confidence
tele van vmivel -» to be full of sg
tele van vmivel -» to be swamped
telebeszéli vkinek a fejét -» to stuff sy
telebeszéli vkinek a fejét -» to stuff sy up
telebeszéli vkinek a fejét -» to talk sy's head off
teleeszi magát -» to bank up
teleeszi magát -» to eat till one is full
teleeszi magát -» to scarf out
teleette magát vmivel -» have one's fill of sg
telefon -» hooter
telefon -» horn
telefon -» phone
telefon -» telephone
telefon villáját türelmetlenül ütögeti -» to jiggle the phone
telefonál -» to give sy a tinkle
telefonál -» to phone
telefonál vkinek -» to buzz
telefonbeszélgetés -» call
telefonbeszélgetést lehallgat -» to tap the wire
telefon-előfizetési díj -» telephone rate
telefonfülke -» call box
telefonfülke -» kiosk
telefonfülke -» telephone booth
telefonfülke -» telephone-box
telefonfülke -» telephone-kiosk
telefonhívás -» buzz
telefonhívás -» call
telefonkagyló -» receiver
telefonkagyló -» transmitter
telefonkezelő -» operator
telefonkezelő -» telephonist
telefonkönyv -» directory
telefonkönyv -» telephone book
telefonkönyv -» telephone directory
telefonközpont -» central
telefonközpont -» exchange
telefonközpont -» switchboard
telefonközpont -» telephone exchange
telefonközpontos -» operator
telefonközpontos -» telephonist
telefonon felhív -» to ring, rang, rung
telefonon felhív -» to ring up
telefonon továbbít -» to message
telefonos eladó -» telephone salesman
telefonüzenet -» telephone message
telefonvezetékkel felszerelt -» wired
telefonzsinór -» cord
telefonzsinór -» flex
telefotografálás -» telephotography
telefotográfia -» telephotography
telefotográfiai -» telephoto
telefotográfiai -» telephotographic
telefotografikus -» telephoto
telefotografikus -» telephotographic
telefüstölt -» smoky
teleharsogja a fülét vmivel -» to din sg into sy's ears
telek -» building plot
telek -» building site
telek -» lot
telek -» parcel
telek -» plot
telek -» site
telekadósság -» land charge
telekkönyvezés -» land registration
telekkönyvi bekebelezés -» land registration
telekrész -» parcel
telel -» to winter
telelés -» wintering
telelő rovarok téli szállása -» cache
teleméter -» telemeter
télen-nyáron -» summer and winter
teleobjektív -» telephotographic lens
teleobjektív -» telescopic lens
teleológia -» teleology
teleológiai -» teleological
telep -» battery
telep -» bed
telep -» estate
telep -» settlement
telep -» thalamus
telep -» yard
telepata -» clairaudient
telepátia -» telepathy
telepatikus -» telepathic
telepes -» planter
telepes -» resident
telepes -» settler
telepes rádió -» battery radio
telephely -» park
telephelyen belül -» onsite
telepít -» to deploy
telepít -» to introduce
telepít -» to locate
telepít -» to route
telepít -» to site
telepítés -» acclimatization
telepítés -» building in
telepítés -» colonization
telepítés -» deployment
telepítés -» domiciliation
telepítés -» introduction
telepítés -» laying
telepítés -» location
telepítés -» plantation
telepítés -» planting
telepítés -» settlement
telepítés -» settling
teleptöltés -» battery charging
települ -» to alight on
települ -» to establish oneself
települ -» to install oneself
települ -» to light on
települ -» to perch
települ -» to settle
települ -» to settle down
települ -» to take up one's abode
települ -» to take up one's domicile
települ -» to take up one's dwelling
települ -» to take up one's residence
település -» settlement
település -» strata
telér -» seam
telér -» strike
telerak -» to heap
telérelvékonyodás -» pinch
telérvonulat -» range
teleszívja magát -» to imbibe
teleszívja magát hamis elvekkel -» to become impregnated with false principles
teleszkópos -» telescopic
teleszkópszerűen összetolódik -» to telescope
teleszór -» to litter
teletölt -» to fill up
teletölt -» to replenish
teletölt -» to stuff
teletöltés -» charging
teletöltés -» refilling
teletöm -» to crowd
teletöm -» to pack
teletöm -» to sate
teletöm -» to satiate
teletöm -» to stuff
teletömi magát -» to cram
teletömi magát -» to gorge
teletömi magát -» to gorge oneself
teletömött -» gorged
teletömött -» replete
teletűzdel -» to lard
televízió -» television
televízión közvetít -» to televise
televíziós adótorony -» television tower
televíziós felvevőcső -» pick-up
televíziós készülék -» televisor
televíziós szobaantenna -» rabbit ears
televíziós vetítő vevőkészülék -» projection receiver
televíziót néző személy -» looker
telex -» teleprinter
telex -» teletype
telex -» telex
telexgép -» teleprinter
telexgép -» teletype
telexgép -» telex machine
telezabálja magát -» to surfeit
telezsúfol -» to clutter up
telhetetlen -» insatiable
telhetetlen -» rapacious
telhetetlen -» voracious
telhetetlenül -» voraciously
téli -» brumal
teli -» fraught
teli -» full
téli -» winter
téli -» wintry
téli árpa -» winter barley
teli dézsa -» tubful
téli felöltőszövet -» duffel
teli kád -» tubful
téli körte -» warden
téli napforduló -» midwinter
teli nézőtér -» good house
téli sportok -» winter sports
teli torokból nevet -» to give a fat laugh
teli tüdőből kiabál -» to shout at the top of one's lung
teli tüdőből ordít -» to shout at the top of one's lung
téli vadetető hely -» deer yard
teli van vmivel -» to be full of sg
telibe talál -» to hit out straight from the shoulder
telibe talál -» to hull
télidő -» winter-time
télies -» winterly
télies -» wintery
télies -» wintry
telihold -» full moon
telik -» to elapse
telik -» to fill
telik -» to go by
telik -» to go, went, gone
telik -» to pass
telik -» to roll on
telik -» to waste
télikabát -» greatcoat
télikabát -» great-coat
télikert -» winter garden
télire besózott hús -» mart
telis-teli -» as full as an egg
telít -» to impregnate
telít -» to prime
telít -» to saturate
telitalálat -» direct hit
telitalálat -» hit
telitalálat -» lander
telitalp -» platform
telítés -» imbibition
telítés -» saturation
telítetlen talpfa -» white sleeper
telítetlen vegyérték -» partial valence
telített -» impregnate
telített -» saturated
telítettség -» fullness
telítettség -» fulness
telítettség -» plenum
telítettség -» saturation
telítődik -» to impregnate
telítődik -» to prime
telivér -» full-blood
telivér -» full-blooded
telivér -» thoroughbred
telivér ló -» thoroughbred
télizöld -» periwinkle
teljes -» absolute
teljes -» all
teljes -» all-out
teljes -» clear
teljes -» complete
teljes -» consummate
teljes -» crass
teljes -» dead
teljes -» entire
teljes -» exhaustive
teljes -» full
teljes -» full-blood
teljes -» full-blown
teljes -» global
teljes -» gross
teljes -» integral
teljes -» mere
teljes -» out and out
teljes -» out-and-out
teljes -» overall
teljes -» perfect
teljes -» plumb
teljes -» pukka
teljes -» rank
teljes -» regular
teljes -» round
teljes -» sheer
teljes -» thorough
teljes -» total
teljes -» unmitigated
teljes -» utter
teljes -» whole
teljes ábrázolás -» panorama
teljes ájulás -» dead faint
teljes ár -» all-in price
teljes átalakítás -» transmogrification
teljes áttekintés -» panorama
teljes bizonyosság -» confidence
teljes dísz -» warpaint
teljes díszben -» in full fig
teljes díszben van -» to be in full rig
teljes egész -» totality
teljes egész -» unabridged
teljes egészében -» as a whole
teljes egészében -» in full
teljes egyetértésben -» solidly
teljes életnagyságban -» in the flesh
teljes életnagyságban -» in the flesh and blood
teljes elmélyülést igénylő -» absorbing
teljes erejéből -» for all one is worth
teljes erejéből evez -» to pull one's weight
teljes erejéből ráveti magát -» to go at it tooth and nail
teljes erejéből üt -» to hit out straight from the shoulder
teljes erejével hozzáfog -» to go at it baldheaded
teljes erejével nekifog -» to go at it baldheaded
teljes erejével nekilát -» to go at it baldheaded
teljes erőbedobással -» at full stretch
teljes erőbevetésű -» all-out
teljes erőből -» full blast
teljes erőből húz vmit -» to strain at sg
teljes erőből nekifog -» to go at it hammer a tongs
teljes erőből ránt vmit -» to strain at sg
teljes erőből vágtat -» to ride hell for leather
teljes erővel -» full blast
teljes erővel -» tooth and nail
teljes erővel -» with might and main
teljes erővel átfordulni! -» hard over!
teljes erővel belerohan -» to plough into
teljes erővel beleszalad vmibe -» to run smash into sg
teljes erővel dolgozik -» to work with all one's might
teljes erővel dolgozó gép -» machine in full action
teljes erővel megy -» to drive on full throttle
teljes erővel megy -» to give full throttle
teljes erővel működik -» to race
teljes erővel működő gép -» machine in full action
teljes erővel tör vmire -» to be hell-bent for sg
teljes erővel törekszik vmire -» to be out for sg
teljes erővel törekszik vmire -» to be out to do sg
teljes erővel üt -» to strike out
teljes értékű -» sterling
teljes faji egyenjogúság -» racial integration
teljes felszerelés -» setout
teljes felszerelés -» warpaint
teljes fordulat -» about-face
teljes földzárlat -» dead earth
teljes gázt ad -» to give full throttle
teljes gázt ad -» to press the pedal home
teljes gázt ad -» to step on the gas
teljes gázzal -» on full blast
teljes gázzal megy -» to drive on full throttle
teljes gázzal megy -» to give full throttle
teljes gőzzel -» at a great lick
teljes gőzzel -» at full lick
teljes gőzzel -» at full throttle
teljes gőzzel dolgozik -» to be in full swing
teljes gőzzel halad -» to forge ahead
teljes gőzzel megy -» to drive on full throttle
teljes gőzzel megy -» to give full throttle
teljes gyorsasággal -» at a great lick
teljes gyorsasággal -» at full lick
teljes három nap -» three clear days
teljes hossz -» length over all
teljes hosszában -» fore and aft
teljes hosszában -» fore-and-aft
teljes hő -» integral heat
teljes iramban -» at full pelt
teljes iramban dolgozik -» to be in full swing
teljes iramban fut -» to be off in full career
teljes iramban rohan -» to career along
teljes iramban vágtat -» to career along
teljes jogú tag -» full member
teljes kép -» panorama
teljes képtelenség -» plumb nonsense
teljes képtelenség -» sheer nonsense
teljes kétségbeesésben -» in sheer desperation
teljes kipusztítás -» extirpation
teljes kört ír le -» to come full circle
teljes közömbösség -» sublime indifference
teljes kudarc -» it is a complete wash-out
teljes kudarc -» wash-out
teljes látkép -» panorama
teljes lehetetlenség -» sheer impossibility
teljes leírás -» panorama
teljes lendületbe hoz vmit -» to give full swing to sg
teljes lendületben -» in full fling
teljes létszám -» complement
teljes létszám -» full board
teljes létszámú legénységgel felszerelt hajó -» fully manned boat
teljes lőportöltet -» battering-charge
teljes menetben -» in full fling
teljes menetidő -» turnaround
teljes mennyiség -» complement
teljes mértékben -» fully
teljes mértékben átalakít -» to transmogrify
teljes mértékben helyeslem -» I am all for it
teljes mértékben meg lehet bízni a szavában -» his word is as good as his bond
teljes mértékben mellőz -» to cut dead
teljes mértékben negligál -» to cut dead
teljes mértékű -» wholehearted
teljes mértékű támogatás -» wholehearted support
teljes napfogyatkozás -» total eclipse
teljes név -» full name
teljes odaadással hallgat -» to listen with all one's ears
teljes odaadással hallgat -» to listen with both ears
teljes összeg -» grand total
teljes penzió -» full board
teljes rendben -» like lamb and salad
teljes részletességgel -» in the fullest detail
teljes sebességgel -» at a rare bat
teljes sebességgel -» at a great lick
teljes sebességgel -» at full speed
teljes sebességgel -» at full lick
teljes sebességgel -» at top speed
teljes sebességgel -» in full sail
teljes sebességgel -» with all speed
teljes sebességgel hátra! -» full speed astern!
teljes sebességgel működik -» to race
teljes sebességű -» all-out
teljes súly -» gross, gross
teljes szélcsend -» dead calm
teljes szívvel -» wholeheartedly
teljes teher -» gross load
teljes tej -» whole milk
teljes terhelés -» gross load
teljes terjedelemben -» fully
teljes terjedelemben -» in full
teljes terjedelmében -» in full
teljes termésben van -» to be in full yield
teljes testi elerőtlenedés -» extenuation
teljes töltet -» battering-charge
teljes üzem -» full-power run
teljes üzemben -» in full fling
teljes üzemben -» in full play
teljes üzemben -» in full action
teljes vereség -» rout
teljes vértezet -» panoply
teljes veszteség -» dead loss
teljes virágban -» in full growth
teljes visszaverődési szög -» critical angle
teljes vízkiszorítás -» gross displacement
teljes zászlódíszben -» with flags fore and aft
teljesen -» all
teljesen -» clean
teljesen -» clear
teljesen -» completely
teljesen -» dead
teljesen -» down to the ground
teljesen -» entirely
teljesen -» every inch
teljesen -» exhaustively
teljesen -» fully
teljesen -» home
teljesen -» out and out
teljesen -» outright
teljesen -» perfectly
teljesen -» plumb
teljesen -» ready
teljesen -» regularly
teljesen -» roundly
teljesen -» sheer
teljesen -» stark
teljesen -» starkly
teljesen -» sublimely
teljesen -» thoroughly
teljesen -» throughout
teljesen -» to the full
teljesen -» totally
teljesen -» utterly
teljesen -» wholly
teljesen a fantáziák világában élő -» autistic
teljesen átázott -» to be wet through
teljesen átfordulni! -» hard over!
teljesen átjár -» to transfix
teljesen átnedvesedett -» to be wet through
teljesen átnedvesedett -» to be wet through and through
teljesen az én hibám, hogy lekésett a vonatról -» it is all through me that he lost his train
teljesen bizonyos a sikerben -» have great confidence of success
teljesen biztos a sikerben -» have great confidence of success
teljesen csupasz -» bare as the back of my hand
teljesen éber -» awake
teljesen ébren van -» to be wide awake
teljesen egy szinten -» on a dead level
teljesen egyedül -» all alone
teljesen egyedül -» all by one's very self
teljesen egyedül -» all by oneself
teljesen egyedül van a szakaszban -» have a compartment to oneself
teljesen elad -» to run off
teljesen eláll (szél) -» to fall dead
teljesen elcsigázott -» deadbeat
teljesen elég -» to burn up
teljesen hangszigetelt szoba -» dead room
teljesen hatalmában van vki -» have sy by the leg
teljesen hatástalan marad -» to be of no effect
teljesen hatástalan marad -» have no effect
teljesen igazad van -» you are dead right
teljesen keresztül -» right through
teljesen kész -» cut and dried
teljesen kész van -» to be maxed out
teljesen készen -» right through
teljesen kialakított -» all-out
teljesen kibírhatatlan alak -» he is a positive nuisance
teljesen kifejlesztett -» all-out
teljesen kifejlődik -» to attain full growth
teljesen kifizetve -» fully paid
teljesen kifordít -» to turn inside out
teljesen kiír -» to write out
teljesen kiirt -» to extirpate
teljesen kiiszik -» to drink up
teljesen kikészült -» it's all over with him
teljesen kimerít -» to poop
teljesen kimerült -» all-in
teljesen kimerült -» cooked
teljesen kinyílt -» blown
teljesen kinyílt -» overblown
teljesen kipusztít -» to extirpate
teljesen kiszolgál vkit -» to serve sy hand and foot
teljesen kiszolgál vkit -» to wait on sy hand and foot
teljesen kivan -» to be knocked up
teljesen kivan -» to be maxed out
teljesen kivan -» to be washed out
teljesen kivan -» to feel washed out
teljesen kivan -» to look washed out
teljesen kopasz -» bald as a coot
teljesen közömbös -» it's just the same
teljesen le van égve -» to be dead broke
teljesen le van égve -» to be flat broke
teljesen leégve -» dead broke
teljesen lefoglalja vmi -» to be intent on sg
teljesen leköti vmi -» to be absorbed in sg
teljesen leköti vmi -» to be intent on sg
teljesen megáll -» to come to a full stop
teljesen megszűnik -» to fall dead
teljesen megtelt -» to be fully booked up
teljesen mozdulatlan -» not to move hand or foot
teljesen mozdulatlan -» stock-still
teljesen mozdulatlanul -» as still as still
teljesen nagyon -» full
teljesen otthon van egy témában -» have a good grip of a subject
teljesen őrült -» stark staring mad
teljesen őszinte -» he is in real earnest
teljesen pőre -» bare as the back of my hand
teljesen rákapcsol -» to turn on full
teljesen sima felület -» dead smooth surface
teljesen szabadon -» without restraint
teljesen száraz -» as dry as a bone
teljesen száraz -» as dry as a chip
teljesen tisztában van vmivel -» to be fully aware of sg
teljesen tönkrement -» dead broke
teljesen tönkrement -» it's all over with him
teljesen tönkrement -» stony
teljesen tönkrement -» stony-broke
teljesen ugyanaz -» selfsame
teljesen ugyanaz -» the very same
teljesen ugyanaz -» very same
teljesen új állapotban levő -» in mint state
teljesen új állapotban levő -» in mint condition
teljesen vak -» stock-blind
teljesen visszaverő prizma -» prismatic reflector
teljesen vkinek él -» to be wrapped up in sy
teljesít -» to accomplish
teljesít -» to achieve
teljesít -» to carry out
teljesít -» to comply with
teljesít -» to consummate
teljesít -» to execute
teljesít -» to fill
teljesít -» to fulfil
teljesít -» to fulfill
teljesít -» to get through
teljesít -» to grant
teljesít -» to implement
teljesít -» to make good
teljesít -» to perform
teljesít -» to vouchsafe
teljesít (ígéretet) -» to keep, kept
teljesítés -» accomplishment
teljesítés -» achievement
teljesítés -» acquitment
teljesítés -» acquittal
teljesítés -» acquitting
teljesítés -» compliance
teljesítés -» consummation
teljesítés -» discharge
teljesítés -» execution
teljesítés -» fulfillment
teljesítés -» fulfilment
teljesítés -» implementation
teljesítés -» performance
teljesítés elmaradása -» default
teljesítési hely -» settling place
teljesítetlen -» undone
teljesített fizetések -» moneys paid out
teljesíthetetlen -» impractical
teljesíthető -» achievable
teljesíti a kötelességét -» to do one's duty
teljesíti a parancsot -» to carry out the order
teljesíti kötelességét -» to deliver the goods
teljesíti kötelességét -» to fulfil one's obligation
teljesíti kötelességét -» to meet one's obligation
teljesítmény -» accomplishment
teljesítmény -» achievement
teljesítmény -» capacity
teljesítmény -» effect
teljesítmény -» efficacy
teljesítmény -» efficiency
teljesítmény -» going
teljesítmény -» output
teljesítmény -» performance
teljesítmény -» power
teljesítmény -» throughput
teljesítmény -» turning out
teljesítmény -» yield
teljesítményt fokoz -» to soup up
teljesítő képesség -» capacity
teljeskörű biztosítás -» fully comprehensive insurance
teljesnek minősülő kár -» constructive total loss
teljesnek minősülő káreset -» constructive total loss
teljesnek tekintett kár -» constructive total loss
teljessé tevés -» integration
teljesség -» completeness
teljesség -» entirety
teljesség -» full
teljesség -» fullness
teljesség -» fulness
teljesül -» to be realized
teljesül -» to come true
teljesül -» to materialize
teljesülés -» fruition
teljhatalmú -» all-powerful
teljhatalmú -» omnipotent
teljhatalom -» full powers
télközép -» midwinter
tellúr -» tellurium
télre tárolt élelmiszerkészlet -» cache
telt -» full
telt -» mellow
telt -» plump
telt -» rich
telt -» rotund
telt formák -» rotundity
telt hang -» rich voice
telt hang -» sonority
telt hangú -» sonorous
telt ház -» full house
telt ház -» houseful
telt idomok -» rotundity
telt idomú -» curvaceous
telt kettős virág -» double blossom
telt nárcisz -» double daffodil
teltség -» fullness
teltség -» fulness
teltség -» plenum
teltség -» plumpness
teltté teszi a hangot -» to give body to the tone
telve -» fraught
télvíz ideje -» winter-time
téma -» issue
téma -» matter
téma -» shit
téma -» subject
téma -» subject-matter
téma -» theme
téma -» topic
téma variációkkal -» theme with variations
témát felvet -» to take one's bearings
témát szóba hoz -» to broach a subject
tematikus festészet -» representational painting
tematikus művészet -» representational art
témavezető -» supervisor
temérdek -» huge
temérdek -» scores
temetés -» burial
temetés -» funeral
temetés -» interment
temetés -» obsequies
temetés -» obsequy
temetési -» funereal
temetési -» sepulchral
temetési menet -» funeral procession
temetési szertartás -» funeral service
temetkezési hely -» burying-place
temetkezési vállalat -» undertaking
temetkezési vállalkozó -» mortician
temetkezési vállalkozó -» undertaker
temető -» cemetery
temető -» churchyard
temető -» graveyard
temető -» hallowed ground
temetőbogár -» scavenger-beetle
temetőbogár -» sexton-beetle
temperál -» to anneal
temperamentum -» temperament
temperamentumos -» temperamental
temperamentumos személy -» prima donna
templom -» church
templom -» house of god
templom -» house of prayer
templom -» house of worship
templom -» kirk
templom -» peculiar
templom -» tabernacle
templom -» temple
templom -» zion
templomból való kizárás -» interdict
templombúcsú -» wake
templomhajó -» nave
templomi előimádkozó -» parish clerk
templomi esküvő -» church wedding
templomi főhajó -» nave
templomi karnagy -» director of music
templomi oldalhajó -» aisle
templomi pad -» pew
templomi szentély -» presbytery
templomszentelés -» wake
templomszolga -» parish clerk
templomszolga -» verger
templomtorony -» spire
templomtorony -» steeple
tempó -» tempo, tempi
tempó -» zest
tempófokozás -» speed-up
tempójelzés -» direction
tempót diktál -» to pace
Temze felső szakasza -» the upper reaches of the Thames
Temze felső szakasza -» upper reaches of the Thames
tendencia -» drift
tendencia -» tendency
tendencia -» tenor
tendencia -» trend
ténfereg -» to loiter
tengely -» axle
tengely -» axle-tree
tengely -» centerline
tengely -» shaft
tengely -» spindle
tengely -» spool
tengely irányú forgási vetődés -» pivotal fault
tengelycsap -» toe
tengelycsapágy -» cod
tengelycsapágy -» pillow
tengelycsonk felfekvési területe -» bearing surface
tengelyéből kijött -» off-center
tengelyéből kijött -» off-centred
tengelyen -» by road
tengelyen szállít -» to wheel
tengelygyűrű -» shoulder
tengelyhüvely -» axle sleeve
tengelykapcsoló -» clutch
tengelykapcsoló -» coupling
tengelykarima -» collar
tengelykötés -» coupling
tengelyközéprész -» body of axle
tengelynyomás -» axle weight
tengelyszög -» linchpin
tengelytok -» axle sleeve
tengelyváll -» axle-tree collar
tengelyváll -» collar
tengelyváll -» shoulder
tengelyvastagodás -» boss
tengelyvég -» toe
tengely-végcsap -» pivot
tengelyvég-csap -» pivot
tengelyvonal -» centerline
tenger -» brim
tenger -» brine
tenger -» deep
tenger -» sea
tenger -» surge
tenger -» waves
tenger alatti -» submarine
tenger alatti küszöb -» rise
tenger ellenállhatatlan vonzása -» lure of the sea
tenger innenső partján -» on this side of the water
tenger mellett -» by the sea
tenger partján -» by the sea
tengerágy -» bed
tengeralattjáró -» sub
tengeralattjáró -» submarine
tengeralattjáró -» submersible
tengeralattjáró fedezék -» submarine pen
tengeralattjáró felderítő készülék -» sonar
tengeralattjáró kikötő -» submarine pen
tengeralattjáró megfigyelő tornya -» conning tower
tengeralattjáró parancsnoki tornya -» conning tower
tengeralattjáró támaszpont -» submarine pen
tengeralattjáró víztartálya -» tank
tengeralattjárós -» submariner
tengerálló -» seaworthy
tengerbe dob -» to throw overboard
tengerbe dobás -» jettisoning
tengerbe dobott áru -» jetsam
tengerbe dobott áru -» jettison
tengerbe dobott rakomány -» jetsam
tengerbe dobott rakomány -» jettison
tengerbe esik -» to fall overboard
tengerbe esik -» to go by the board
tengerbe ömlő patak -» freshet
tengerbe temet -» to commit to the deep
tengerbe veti a rakomány -» to jettison the cargo
tengerben élő -» salt water
tengerbírás -» seaworthiness
tengerbíró -» seaworthy
tengerbiztos -» seaworthy
tengerek -» seven seas
tengerek és óceánok -» seven seas
tengerek feletti uralom -» command of the seas
tengereken túli földrészek -» the ocean and the lands beyond
tengeren -» afloat
tengeren -» by sea
tengeren jár -» to be under weigh
tengeren túl -» beyond the sea
tengeren túl -» over the sea
tengeren túl -» oversea
tengeren túl -» overseas
tengeren túli -» oversea
tengeren túli -» overseas
tengeren túli országok -» countries beyond the seas
tengeren túlról -» from over the seas
tengeren utazik -» to cruise
tengerentúli árurendelés -» indent
tengerentúlról rendel -» to indent
tengerész -» gob
tengerész -» handyman, handymen
tengerész -» leatherneck
tengerész -» marine
tengerész -» mariner
tengerész -» matelot
tengerész -» navigator
tengerész -» sailor
tengerész -» seafarer
tengerész- -» seafaring
tengerész -» seafaring man
tengerész -» seaman, seamen
tengerész -» tar
tengerész -» tarpaulin
tengerész bajtárs -» shipmate
tengerészaltiszt -» petty officer
tengerészek keksze -» hardtack
tengerészek kétszersültje -» hardtack
tengerészet -» marine
tengerészeti -» marine
tengerészeti -» nautical
tengerészeti jártasság -» seamanship
tengerészeti légi haderő -» fleet air arm
tengerészeti zsákmánybíróság -» prize court
tengerészetnél szolgál -» to serve afloat
tengerészgyalogos -» marine
tengerészhadapród -» midshipman, midshipmen
tengerészhadapród -» reefer
tengerészhez illő -» seamanlike
tengerészkabát -» reefer
tengerészkadét -» midshipman, midshipmen
tengerészkadét -» snotty
tengerészkedik -» to follow the sea
tengerészkék -» navy blue
tengerészkék -» sea blue
tengerészként szolgál -» to follow the sea
tengerészként szolgál -» to serve at sea
tengerészközlegényként kezdi el pályafutását -» to creep in through the hawse-hole
tengerészlegénység -» lower deck
tengerészmunkadal -» chanty
tengerészmunkadal -» shanty
tengerésznek megy -» to follow the sea
tengerésznek megy -» to go to sea
tengerésznek megy -» to take to the sea
tengerésznemzet -» seafaring nation
tengerészpályán van -» to follow the sea
tengerészszolgálatot teljesít -» to follow the sea
tengerészújonc -» boot
tengerészzászlós -» ensign
tengerészzászlós -» sub-lieutenant
tengerészzászlósi rang -» ensigncy
tengerészzászlósi rang -» sub-lieutenancy
tengerészzubbony -» jumper
tengerfenék -» floor
tengerfenék -» ground
tengerfenék -» sea-bed
tengerfenéki flóra és fauna -» benthos
tengerhajózási -» nautical
tengerhez szokott -» seafaring
tengeri -» marine
tengeri -» maritime
tengeri -» nautical
tengeri -» salt
tengeri -» salt water
tengeri -» turkey corn
tengeri -» turkey wheat
tengeri -» Turkish wheat
tengeri -» watery
tengeri akna -» torpedo
tengeri angyal -» mermaiden-fish
tengeri angyal -» mermaid-fish
tengeri beosztás -» service afloat
tengeri bepárolt só -» bay salt
tengeri beteg -» seasick
tengeri betegség -» seasickness
tengeri betegségre hajlamos -» to be a bad sailor
tengeri csillag -» starfish
tengeri dolgokban jártas -» seamanlike
tengeri hajó kibérlése -» affreightment
tengeri hal -» mullet
tengeri hínár -» kelp
tengeri keszeg -» bream
tengeri keszeg -» sea bream
tengeri kikötő -» roads
tengeri levegő -» sea air
tengeri makk -» acorn barnacle
tengeri mérföld -» nautical mile
tengeri mérföld -» sea mile
tengeri moszat -» kelp
tengeri növény -» salt plant
tengeri nyúl -» rabbit
tengeri nyúlhal -» Cornish sucker
tengeri olajkitermelés -» offshore drilling
tengeri rabló -» rover
tengeri rák -» crab
tengeri rák -» sea crayfish
tengeri skorpióhal -» bullhead
tengeri só -» bay salt
tengeri só -» sea salt
tengeri süllő -» bass
tengeri sün -» sea urchin
tengeri szolgálat -» service afloat
tengeri szórakozó móló -» amusement pier
tengeri szórakozó-móló -» amusement pier
tengeri tapadókagyló -» limpet
tengeri tehén -» dugong
tengeri teknős -» turtle
tengeri ugorka -» sea cucumber
tengeri utak -» seafaring
tengeri utazás -» cruise
tengeri utazás -» voyaging
tengeri utazások -» seafaring
tengeri úton -» by sea
tengeriangyal -» tiddle-fish
tengeribeteg -» to feed the fishes
tengeribetegség -» nausea
tengerimalac -» guinea pig
tengerjárás -» run of tide
tengerjárás -» run of sea
tengerjáró -» seafarer
tengerjáró -» seafaring
tengerjáró ember -» seagoing man
tengerjáró hajó -» seafarer
tengerjáró személy -» seafarer
tengerjelzés -» leading mark
tengerkék -» navy blue
tengerkék -» sea blue
tengerkutatás -» oceanography
tengerkutatástan -» oceanography
tengermelléki -» maritime
tengermozgás -» sea
tengernagy -» admiral
tengernagyi hajó -» admiral
tengernagyi hajó -» admiral-ship
tengernagyi hajó -» flagship
tengernagyi méltóság -» admiralship
tengernagyi rang -» admiralship
tengernagyi tiszt -» admiralship
tengernagyi zászló -» admiral's flag
tengernyi baj -» sea of trouble
tengernyi baj -» seas of troubles
tengernyi nehézség -» sea of difficulties
tengernyi vmi -» sea
tengeröböl -» bay
tengeröböl -» reach
tengeröv -» belt
tengerpart -» beach
tengerpart -» coast
tengerpart -» seashore
tengerpart -» seaside
tengerpart -» shore
tengerparti -» maritime
tengerparti védőgát -» seawall
tengerpartot meghatároz -» to lay down a coast
tengerpartra kivetett tárgy -» jetsam
tengerpartra kivetett tárgy -» jettison
tengerparttól távol eső -» Mediterranean
tengerparttól távol eső -» upcountry
tengerparttól távol eső országrész -» upcountry
tengerparttól távolabb eső országrész -» upcountry
tengerre kel -» to go out to sea
tengerre kel -» to put out to sea
tengerre kel -» to stand out to sea
tengerre száll -» to launch
tengerre száll -» to put to sea
tengerre való alkalmasság -» seaworthiness
tengerszem -» tarn
tengerszint -» sea level
tengerszint alatt -» below sea-level
tengerszint feletti magasság -» elevation
tengerszintre átszámított légnyomás -» pressure corrected to sea level
tengerszoros -» belt
tengerszoros -» channel
tengerszoros -» cove
tengerszoros -» narrows
tengerszoros -» narrow sea
tengerszoros -» neck
tengerszoros -» sound
tengerszoros -» strait
tengervíz -» salt water
tengervízben élő -» salt water
tengervízben élő növény -» salt plant
tengervízben növő -» salt
tengődik -» to keep body and soul together
tengődik -» to live from hand to mouth
tengődik -» to vegetate
tenisz -» tennis
teniszcipő -» tennis shoes
teniszezik -» to play tennis
teniszezik -» to play a game of tennis
teniszlabda -» pill
teniszlabda -» tennis ball
tenisznadrág -» ducks
tenisznadrág -» flannels
teniszpálya -» tennis court
teniszpálya közepe -» fairway
teniszütő -» racket
teniszütő -» racquet
teniszütő -» tennis racket
Tennessee állam -» big bend state
tenor -» tenor
tenor bariton -» high barytone
tenor bariton -» high baritone
tenor hang -» tenor
tenorista -» tenor
tény -» deed
tény -» fact
tény -» reality
tényálladék -» matter of fact
tényállás -» bearing of a case
tényállás -» bearings of a case
tényállás -» state of affairs
tényállás -» statement of facts
tényállás -» the bearing of a case
tényállás -» the bearings of a case
tények -» reality
tények hatalmas tárháza -» great reservoir of facts
tények puszta ismertetése -» bald statement of the facts
tények száraz ismertetése -» bald statement of the facts
tényeken alapul -» to be based on facts
tényeken alapul -» to be founded on facts
tényeken alapuló -» positive
tényeket tartalmazó -» factual
tényekhez tartja magát -» to confine oneself to facts
tényekre szorítkozik -» to confine oneself to facts
tenyér -» flat of the hand
tenyér -» hollow of the hand
tenyér -» palm
tenyér alakú -» palmate
tenyér vonalai -» lines of the hand
tenyérbe rejt -» to palm
tenyérből olvas -» to read sy's hand
tenyerében emelgetve mérlegel -» to poise sg in the hand
tenyeréből eszik vkinek -» to eat out of sy's hand
tenyeréből eszik vkinek -» to feed out of sy's hand
tenyeres ütés -» backhand stroke
tenyerével felsegít vkit -» to give sy a leg up
tenyérhossz -» palm
tenyérjós -» palmist
tenyérjóslás -» palmistry
tenyérrel megüt -» to spank
tenyérrel üt -» to spank
tenyérszélesség -» palm
tenyészcélokra alkalmatlan állat -» weed
tenyészidő -» breeding season
tenyészik -» to addle
tenyészik -» to propagate
tenyészik -» to propagate oneself
tenyészik -» to thrive, throve, thriven
tenyészik -» to vegetate
tenyészkanca -» brood-mare
tenyészkos -» buck
tenyészt -» to breed, bred
tenyészt -» to propagate
tenyészt -» to raise
tenyészt -» to rear
tenyésztés -» breeding
tenyésztési -» cultural
tenyésztő -» raiser
tényező -» agent
tényező -» coefficient
tényező -» consideration
tényező -» factor
tényező -» modulus, moduli
tényezőkre bont -» to factor
ténykedés -» action
ténykedés -» activity
ténykedés -» proceeding
ténykedik -» to function
ténykérdés -» matter of fact
ténykörülmény -» circumstantiality
tényleg -» in effect
tényleg -» in reality
tényleg -» indeed
tényleg -» positively
tényleg -» truly
tényleges -» actual
tényleges -» effective
tényleges -» factual
tényleges -» positive
tényleges -» practical
tényleges -» real
tényleges -» regular
tényleges -» substantive
tényleges -» true
tényleges -» virtual
tényleges állomány -» effective strength
tényleges állomány -» regular troops
tényleges átmérő -» effective diameter
tényleges bevételek -» actual receipts
tényleges bevételek -» net receipts
tényleges energia -» dynamic energy
tényleges érték -» actual value
tényleges érték -» real value
tényleges hadviselés -» shooting war
tényleges hatásfok -» actual efficiency
tényleges helyzet -» actualities
tényleges helyzet -» actual situation
tényleges helyzet -» state of the facts
tényleges irányszög -» true heading
tényleges iránytartás -» true heading
tényleges kár -» actual damage
tényleges kár -» real damage
tényleges katonai szolgálatban -» on active service
tényleges katonai szolgálatban -» under arms
tényleges katonaság -» effectives
tényleges paritás -» actual parity
tényleges rendfokozat -» substantive rank
tényleges szolgálat -» active service
tényleges szolgálatban van -» to be in arms
tényleges szolgálatban van -» to be on the active list
tényleges szolgálatban van -» to be under arms
tényleges teljesítmény -» actual efficiency
tényleges tiszt -» regular officer
tényleges útirány -» true heading
ténylegesen -» effectively
ténylegesen -» in deed
ténylegesen -» in reality
ténylegesen ő uralkodott -» he was ruler in deed
ténylegesség -» positiveness
ténymegállapítás -» findings
tényre hivatkozik -» to refer to a fact
tényre utal -» to refer to a fact
tényt említ -» to refer to a fact
tényt felhoz -» to refer to a fact
tényt megemlít -» to refer to a fact
tenzió -» tension
teológia -» divinity
teológia -» theology
teológiai -» theological
teológiai doktor -» doctor of divinity
teológiai rendszer -» body of divinity
teológus -» theologian
teológus hallgató -» divinity student
teológus hallgató -» student of divinity
teoretikus -» platonic
teoretikus -» theoretician
teoretikus -» theorist
teória -» theory
teozófia -» theosophy
teozófiai -» theosophical
teozófus -» theosophist
tép -» to pick
tép -» to pluck
tép -» to pull
tép -» to rattle
tép -» to tear, tore, torn
tép -» to tear ass
tép -» to tool along
tép -» to tool down
tép -» to zap
tép (autóval) -» to rip
tépdes vmit -» to tear at sg
tépelődés -» pensiveness
tépelődik -» to cook
tépelődik -» to puzzle
tépelődik vmin -» to brood on sg
tépelődik vmin -» to brood over sg
tépelődő -» pensive
tépelődve -» pensively
teper -» to book
teper -» to cook
teper -» to tool along
teper -» to tool down
teper -» to zap
tépés -» pluck
tépés -» yank
tépés (sebkötéshez) -» lint
tépett -» raggedy-ass
tépett gyapjú -» shoddy
tépi magát -» to shit oneself to do sg
tépi magát -» to shit oneself trying to do sg
tépik egymást -» to crab each other
tépő -» rending
tépőfarkas -» devil
tépőfog -» fang
tépőgép -» shredder
tépőzár -» Velcro
tepsi -» oven pan
tepsi -» pan
tepsi -» sheet
tepsi (húshoz) -» roast pan
tepsi (húshoz) -» roasting tin
tepsi (tésztához) -» baking pan
tepsi (tésztához) -» baking tin
tepsi (tésztához) -» cake pan
tér -» clearance
tér -» field
tér -» ground
tér -» place
tér -» range
tér -» room
tér -» scope
tér -» space
tér- -» spatial
tér -» square
tér -» stretch
terapeutika -» therapeutics
terápia -» therapy
terápiai -» therapeutic
terápiai -» therapeutical
terasz -» bench
terasz -» platform
terasz -» terrace
teraszos művelés -» strip cultivation
teratogén -» teratogenic
teratogén anyag -» teratogen
teratogén betegség -» teratogen
térbeli -» solid
térbeli -» spatial
térbeli hallásérzetet keltő -» stereophonic
térbeli középérték -» spatial average
térbelileg -» spatially
térbeosztás -» layout
terc -» run of three
tercia -» great primer
tercia -» prime
tercier -» tertiary
térd -» knee
térd alatti részen -» distal to the knee
térdéig ért a víz -» the water came up to his knees
térdel -» to kneel, knelt
térden állva -» on bended knees
térden alul -» below the knee
térden felül érő csizma -» jackboots
térdén lovagoltat gyereket -» to ride a child on one's knees
térdharisnya -» knee socks
térdig ér -» to be knee-deep
térdig ér -» to be knee-high
térdig érő -» knee-deep
térdig érő -» knee-high
térdínt átvág -» to hock
térdízület -» knee-joint
térdizület -» knuckle-joint
térdízület négylábúak hátsó lábán -» hock
térdkalács -» knee-cap
térdkalács -» kneecap
térdkalács kifúrásával megnyomorít -» to kneecap
térdkalácson lövéssel megnyomorít -» to kneecap
térdnadrág -» breeches
térdnadrág -» britches
térdnadrág -» knickerbockers
térdnadrág -» knickers
térdpárna -» knee-pad
térdpárna -» kneepad
térdre borul -» to get down to one's knees
térdre borul -» to sink on one's knees
térdre esik -» to sink on one's knees
térdre hull -» to sink on one's knees
térdre hull vki előtt -» to fall down before sy
térdre kényszerít -» to bring to heels
térdre kényszerít -» to get on the knees
térdre rogy -» to sink on one's knees
térdreflex -» knee jerk
térdszalagrend ceremóniamestere -» black rod
térdszalagrend lovagja -» knight of the garter
-térdű -» -kneed
térdvédő -» knee-cap
térdvédő -» knee-pad
térdvédő -» kneepad
térdzokni -» knee socks
terebra-csiga háza -» auger-shell
terefere -» chit-chat
terefere -» clash
terefere -» gossiping
tereferél -» to gossip
tereferél vkivel -» have a crack with sy
terel -» to baffle
terel -» to shepherd
terelő -» deflector
terelő -» spreader
terelő felület -» deflector
terelő közfal -» baffle
terelő lemez -» baffle
terelő tárcsa -» baffle
terelőfal -» deflector
terelőgyűrű -» diaphragm
terelőlap -» deflector
terelőlap -» diaphragm
terelőlapát -» deteriora
terelőlapát -» flight
terelőlapát -» impeller
terelőlapát -» impellor
térelőnybe kerül -» to distance
terelőostor -» bullwhip
terelőpálya -» track
terelősín -» counter-rail
terelőút -» detour
terelőút -» diversion
terelőút -» relief road
terelővonal -» broken line
terelővonal -» broken white line
terelővonal -» dashed white line
terem -» to bear, bore, born
terem -» to bear, bore, borne
terem -» to bring forth
terem -» to crop
terem -» to produce
terem -» room
terem -» saloon
terem -» to yield
terem közepén -» in the body of the hall
terembiztos -» sergeant at arms
teremszolga -» usher
teremt -» to create
teremt -» to make, made
teremt -» to originate
teremtés -» creation
teremtés -» creature
teremtés -» procreation
teremtette! -» odd rabbit it!
teremtette! -» rabbit it!
teremtmény -» creation
teremtmény -» creature
teremtő -» builder
teremtő -» creative
teremtő -» creator
teremtő -» generative
teremtő -» maker
teremtő atyám! -» sakes alive!
teremtő atyám! -» sakes!
teremtője vminek -» artificer of sg
teremtőképesség -» creativeness
terep -» area
terep -» field
terep -» ground
terep -» locale
terep -» locality
terep -» surface
terep -» terrain
terepakadály -» bunker
terepalakulat -» configuration
terepasztal -» plotting board
terepdomborzat -» surface relief
terepen -» in the field
terepet rendez -» to landscape
terepfelvétel -» plotting
terepjáró -» overland
terepjáró kis méretű dzsip -» bantam
terepkiértékelés -» estimate of terrain
terepkutató -» advance party
terepkutató -» leading scout
terepmodell -» relief map
terepmunka -» field-work
tereprajz -» topography
tereprendezés -» landscaping
terepsportok -» field sports
terepszoros -» defile
terepviszonyok -» lie of the land
terepviszonyok -» the lie of the land
térerősség -» gradient
téres -» roomy
téres -» spacious
térfogat -» capacity
térfogat -» cubic capacity
térfogat -» cubic content
térfogat -» volume
térfogat- -» volumetric
térfogat- -» volumetrical
térfogat-elemzési -» volumetrical
térfogat-elemzési -» volumetric
térfogati -» volumetric
térfogati -» volumetrical
térfogatmérési -» volumetrical
térfogatmérési -» volumetric
térfogatmérő -» volumetric apparatus
térfogatmérték -» solid measures
térfogatnövelés -» expansion
térfogatos -» volumetric
térfogatos -» volumetrical
térfogatos elemzés -» volumetric analysis
térhanghatású -» stereophonic
térhatás -» three-dimensional effect
térhatású -» stereophonic
térhatású -» stereo
terhekkel járó jelleg -» onerousness
terhel -» to bother
terhel -» to encumber
terhel -» to oppress
terhelés -» charging
terhelés -» load
terhelés -» loading
terhelés -» strain
terhelés mértéke -» rate of charging
terhelési próba -» endurance test
terheli magát -» to assume
terhelő -» damning
terhelő -» incriminating
terhelő -» incriminatory
terhelő adatai vannak vkiről -» have the goods on sy
terhelő bizonyíték -» damning evidence
terhelt -» accused
terhelt -» loaded
terhére ró vkinek vmit -» to bring sg up against sy
terhére van -» to bother
terhére van -» to discommode
terhére van -» to inconvenience
terhére van a szomszédainak -» to make oneself a nuisance to one's neighbours
terhére van vkinek -» to be a nuisance to sy
terhére van vkinek -» to be a tax on sy
terhes -» arduous
terhes -» to be big with child
terhes -» to be pillowed
terhes -» to be quick with child
terhes -» to be with child
terhes -» bothersome
terhes -» burdensome
terhes -» childing
terhes -» cumbersome
terhes -» expecting
terhes -» gravid
terhes -» heavy
terhes -» impregnate
terhes -» inconvenient
terhes -» irksome
terhes -» to look pillowed
terhes -» onerous
terhes -» oppressive
terhes -» ponderous
terhes -» pregnant
terhes -» trying
terhes -» vexatious
terhes -» with child
terhes ember -» nuisance
terhes ember -» pest
terhes helyzet -» pest
terhes kötelezettség -» encumbrance
terhes volta vminek -» tryingness
terhesen -» onerously
terhesség -» childbearing
terhesség -» gestation
terhesség -» onerousness
terhesség -» pregnancy
terhesség megszakítása -» procured abortion
terhességet megszakítja -» have an abortion
terhességet megszakítja -» to procure an abortion
terhességi hányinger -» morning sickness
terhét leteszi -» to ease oneself of a burden
terhétől megszabadít -» to unburden
téridom -» solid
teringette! -» odd rabbit it!
teringette! -» rabbit it!
teringette! -» sakes alive!
teringette! -» sakes!
teringettét! -» by George!
teringettét! -» crikey!
teringettét! -» dammit!
teringettét! -» odd rabbit it!
teringettét! -» rabbit it!
térít -» to evangelize
terít -» to extend
terít -» to lay down one's hand
terít -» to spread out
terít -» to stretch out
teríték -» cover
teríték -» place
teríték -» place setting
térítés -» allowance
térítés -» proselytization
terítés -» spreading of the table
terített asztal -» spread table
terítő -» cover
térítő -» proselytist
térítő -» proselytizer
terítő -» spread
térítő -» tropic
térítői buzgalom -» proselytism
térítői buzgalom -» proselytization
térítői tevékenység -» proselytism
térítői tevékenység -» proselytization
terjed -» to be propagated
terjed -» to catch on
terjed -» to circulate
terjed -» to diffuse
terjed -» to extend
terjed -» to make way
terjed -» to multiply
terjed -» to propagate
terjed -» to range
terjed -» to run, ran, run
terjed -» to spread
terjed -» to travel
terjed (hír) -» to get about
terjedékeny -» expansive
terjedékenység -» expansiveness
terjedelem -» bulk
terjedelem -» compass
terjedelem -» content
terjedelem -» coverage
terjedelem -» expanse
terjedelem -» extension
terjedelem -» extent
terjedelem -» footage
terjedelem -» latitude
terjedelem -» magnitude
terjedelem -» quantity
terjedelem -» range
terjedelem -» reach
terjedelem -» size
terjedelem -» spread
terjedelem -» stretch
terjedelmes -» ample
terjedelmes -» big
terjedelmes -» broad
terjedelmes -» bulky
terjedelmes -» expansive
terjedelmes -» extensive
terjedelmes -» large
terjedelmes -» spacious
terjedelmes -» voluminous
terjedelmes beszéd -» speech on the long side
terjedelmes volta vminek -» hugeness
terjedelmesen -» expansively
terjedés -» spread
terjedés -» stretch
terjedő -» expansive
térjen a tárgyra! -» order! order!
terjengős -» copious
terjengős -» diffuse
terjengős -» expansive
terjengős -» exuberant
terjengős -» large
terjengős -» lengthy
terjengős -» redundant
terjengős -» roundabout
terjengős -» wordy
terjengős érvelés -» roundabout reasoning
terjengős vita -» roundabout reasoning
terjengősen -» at large
terjengősen -» effusively
terjengősen -» exuberantly
terjengősen -» redundantly
terjengőssé tesz -» to pad
terjengőssé tevés -» padding
terjengősség -» copiousness
terjengősség -» exuberance
terjengősség -» exuberancy
terjengősség -» redundancy
terjengősség -» redundance
terjeszkedés -» expansion
terjeszkedés -» growth
terjeszkedés -» spread
terjeszkedési politika -» expansionism
terjeszkedési politika híve -» expansionist
terjeszkedik -» to expand
terjeszkedik -» to spread, spread
terjeszt -» to circulate
terjeszt -» to diffuse
terjeszt -» to hawk
terjeszt -» to propagandize
terjeszt -» to set afloat
terjeszt -» to strew, strewed, strewn
terjeszt -» to strew
terjeszt egy árucikket -» to push an article
terjesztés -» propagation
terjesztés -» spread
terjesztés -» spreading
terjesztés propaganda útján -» propagandism
terjesztő -» propagator
terjesztő -» spreader
terjesztő -» transmitter
térkép -» atlas
térkép -» cartograph
térkép -» chart
térkép -» map
térképbe berajzol -» to chart
térképész -» cartographer
térképész -» topographer
térképészet -» cartography
térképészeti -» cartographic
térképészeti -» topographic
térképészeti -» topographical
térképészeti hatóság szintjele -» ordnance datum
térképészeti szolgálat -» ordnance survey
térképészeti vetületszerkesztő -» projectionist
térképet készít -» to chart
térképet készít -» to map
térképez -» to chart
térképez -» to map
térképez -» to plot
térképezés -» plotting
térképezetlen -» uncharted
térképfüzet -» atlas
térképgyűjtemény -» atlas
térképhálózat -» grid
térképre felrakás -» plotting
térképre vitel -» plotting
térkitöltő négyszög -» quad
térkitöltő négyszög -» quadrat
térköz -» clearance
térköz -» interval
térköz -» interstice
térköz -» space
térköz őrház -» blockhouse
térköz őrhely -» blockhouse
térközállító -» spacer
térközbiztosítás -» interlocking
térközökkel elhelyez -» to space
térközökkel elhelyez -» to space out
termék -» produce
termék -» product
termékennyé tesz -» to fecundate
termékeny -» copious
termékeny -» fat
termékeny -» fecund
termékeny -» fertile
termékeny -» fraught
termékeny -» fruitful
termékeny -» luxuriant
termékeny -» plentiful
termékeny -» prolific
termékeny -» prolifical
termékeny -» rich
termékeny lápföld -» carse
termékenyen -» prolifically
termékenyítő -» seminal
termékenység -» fatness
termékenység -» fecundity
termékenység -» productiveness
termékenység -» productivity
termékenység -» prolificacy
termékenység -» prolification
terméketlen -» barren
terméketlen -» dry
terméketlen -» effete
terméketlen -» hungry
terméketlen -» infertile
terméketlen -» lean
terméketlen -» sterile
terméketlen -» unfruitful
terméketlen föld -» ungrateful soil
terméketlen föld -» waste ground
terméketlen föld -» waste land
terméketlen talaj -» stubborn soil
terméketlen talaj -» ungrateful soil
terméketlen terület -» waste ground
terméketlen terület -» waste land
terméketlen vidék -» barren
terméketlenség -» barrenness
termel -» to bear, bore, borne
termel -» to churn out
termel -» to generate
termel -» to produce
termel -» to put out
termel -» to rear
termel -» to run up
termelékeny -» efficient
termelékeny -» fruitful
termelékenység -» efficiency
termelékenység -» productiveness
termelékenység -» productivity
termelés -» growth
termelés -» output
termelés -» production
termelés -» turnout
termelési eredmény -» output
termelési eszközök -» capital goods
termelési költség -» prime cost
termelni kezd -» to come on stream
termelő -» grower
termelő -» manufacturer
termelő -» raiser
termelő fogyasztás -» industrial consumption
termelő fogyasztás -» productive consumption
termelőképesség -» capacity
termelőnél felvásárolja az árut -» to forestall the market
termelőszövetkezet -» collective farm
termelőszövetkezet -» farmers' co-operative
termény -» crop
termény -» produce
termény -» product
terményadó -» tax in kind
térmértan -» solid geometry
termés -» bearing
termés -» crop
termés -» growth
termés -» produce
termés -» yield
terméseredmény -» yield
termésfém -» native metal
terméshozam -» produce
terméshozam -» yield
terméskő -» ashlar
terméskő -» rubble
terméskő építkezés -» ashlar work
terméskőburkolat -» ashlaring
terméskőfalazat -» rough walling
terméskővel burkol -» to ashlar
termesz -» termite
termesz -» white ant
természet -» disposition
természet- -» natural
természet -» nature
természet (emberi) -» temperament
természet után rajzol -» to draw from nature
természetadta -» inborn
természetben -» in kind
természetben szabadon előforduló -» loose
természetbeni -» in kind
természetbeni adó -» tax in kind
természetbeni fizetés -» tommy
természetbeni juttatás -» tommy
természetből folyó fogyatékosság -» intrinsic defect
természetbölcselő -» virtuoso, virtuosi
természetbúvár -» naturalist
természetellenes -» it is against nature
természetellenes -» perverse
természetellenes -» unnatural
természetellenesen -» contrariwise
természetellenesen -» contrariously
természetellenesen -» unnaturally
természetellenesség -» mannerism
természetellenesség -» perverseness
természetellenesség -» perversity
természeténél fogva -» by nature
természeténél fogva -» naturally
természetes -» artless
természetes -» axiomatic
természetes -» axiomatical
természetes -» easy
természetes -» genial
természetes -» ingenuous
természetes -» natural
természetes -» unadulterated
természetes -» unaffected
természetes -» unselfconscious
természetes -» untutored
természetes állapotban -» in the raw
természetes csapadékra hagyatkozó mezőgazdaság -» dry farming
természetes ember -» there is no pretence about him
természetes értékcsökkenés -» functional depreciation
természetes ész -» horse sense
természetes ész -» mother wit
természetes gyermek -» born out of wedlock
természetes házasságban él -» to be married over the broomstick
természetes hullám -» natural wave
természetes hullámosság -» natural wave
természetes klimax -» biotic climax
természetes koksz -» burnt coal
természetes korai elhullás -» caducity
természetes korai lehullás -» caducity
természetes logaritmus -» natural logarithm
természetes mágnes -» loadstone
természetes mágnes -» lodestone
természetes ösztön -» horse sense
természetes stílus -» easy style
természetes számára -» it comes natural to him
természetes színekben ábrázolt -» proper
természetesen -» artlessly
természetesen -» to be sure
természetesen -» naturally
természetesen -» necessarily
természetesen -» of course
természetesen -» unconventionally
természetesen! -» certainly!
természetesnek talál vmit -» to take sg in one's stride
természetesnek vesz -» to take it for granted
természetesnek vesz vmit -» to take sg for granted
természetesség -» artlessness
természetesség -» naiveté
természetesség -» naivety
természetesség -» naturalism
természetesség -» naturalness
természetfeletti -» miraculous
természetfeletti -» supernatural
természetfeletti -» weird
természetfeletti képesség -» charisma, charismata
természetfeletti módon -» supernaturally
természetfeletti volta vminek -» miraculousness
természetfelettien -» preternaturally
természetfölötti -» preternatural
természetfölötti -» supernatural
természetfölöttiség -» preternaturalness
természethű -» naturalistic
természeti -» natural
természeti -» physical
természeti erő -» agent
természeti erők -» natural forces
természeti kincsek -» natural resources
természeti törvény -» natural law
természetjárás -» hike
természetjárás -» hiking
természetjárás -» touring
természetjárás -» tourism
természetjáró -» hiker
természetjáró -» tourist
természetleírás -» physiography
természetrajz -» natural history
természetrajz -» nature study
természetszerű -» normal
természetszerűleg -» of necessity
természetszerűség -» normality
természettan -» physical science
természettani -» physical
természettanilag -» physically
természettől fogva -» naturally
természettudomány -» natural science
természettudományok baccalaureusa -» bachelor of science
természettudományos kísérletező -» virtuoso, virtuosi
természettudós -» natural philosopher
természettudós -» naturalist
természetű -» -natured
természetvédelem -» conservation
természetvédelmi -» conservationist
természetvédelmi terület -» nature reserve
természetvédelmi terület -» preserve
természetvédelmi terület -» reservation
természetvédelmi terület -» reserve
természetvédő -» conservationist
termeszt -» to grow, grew, grown
termeszt -» to raise
termesztési -» cultural
termesztő -» grower
termet -» figure
termet -» stature
termetes -» burly
termetű -» -statured
termikus -» thermic
terminus technicus -» technical term
termit -» thermit
termit -» thermite
termit gyújtóbomba -» thermite
termo- -» thermo-
termodinamikai potenciál -» thermodynamic potential
termoelem -» thermocouple
termoelem -» thermoelectric cell
termoelem -» thermoelectric pile
termoelem -» thermoelement
termonukleáris -» thermonuclear
termonukleáris reaktor -» fusion reactor
termosz -» thermos
termosz -» thermos bottle
termosz -» thermos flask
termosz -» vacuum bottle
termosz -» vacuum flask
termoszbelső -» refill
termoszbetét -» refill
termoszifon -» thermosiphon
termosztát -» thermostat
termosztatikus -» thermostatic
termő -» bearing
termőfelület -» bearing surface
termőföld -» infield
termőföld -» soil
termőképesség -» bearing
termőképesség -» productiveness
termőképesség -» productivity
termőréteg -» surface soil
termőréteg -» tilth
termőtalaj -» loam
termőtalajréteg -» topsoil
termőterület -» bearing surface
térnyerés -» head
terpeszállás -» straddle
terpeszállás -» stride
terpeszállásban áll -» to straddle
terpeszkedés -» sprawl
terpeszkedik -» to be hogging it
terpeszkedik -» to sprawl
terpeszkedő -» sprawling
terpesztávolság -» stride
Terpszihoré -» Terpsichore
terrakotta -» terracotta
territoriális -» territorial
territoriális haderő -» home defence force
territórium -» territory
terrorista -» terrorist
terrorizál -» to buffalo
terrorizál -» to bully
terrorizál -» to hector
terrorizálás -» bullying
terrorizáló -» hectoring
térség -» area
térség -» range
térszerkezet -» configuration
térszín -» relief
tért hódít -» to gain ground
tért hódít -» to gain on
tért hódít -» to gain upon
tért nyer -» to propagate
terület -» area
terület -» circuit
terület -» corner
terület -» countryside
terület -» district
terület -» domain
terület -» field
terület -» ground
terület -» land
terület -» location
terület -» pale
terület -» place
terület -» province
terület -» range
terület -» region
terület -» scope
terület -» section
terület -» space
terület -» sphere
terület -» stretch
terület -» surface
terület -» territory
terület -» tract
terület megtisztítása -» mop-up
terület újra hasznosítás -» reclamation of land
területbér -» acreage-rent
területcsapolás -» land reclamation
területet átad -» to yield ground
területet birtokba vesz -» to peg out a claim
területet felad -» to yield ground
területet füvesít -» to lay down to grass
területet füvesít -» to lay down under grass
területet füvesít -» to lay down with grass
területhatárok -» metes and bounds
területi -» regional
területi -» territorial
területmérték -» square measure
terv -» adumbration
terv -» brainchild
terv -» cadre
terv -» calculation
terv -» contrivance
terv -» counsel
terv -» design
terv -» idea
terv -» plan
terv -» plot
terv -» pretence
terv -» project
terv -» purpose
terv -» scheme
terv -» slant
terv gyenge pontja -» flaw in the scheme
terv megrajzolója -» tracer
terv szépséghibája -» flaw in the scheme
terv szerint -» according to plan
tervbe nem vett -» unscheduled
tervbe vesz -» to project
tervbe vesz -» to scheme
tervbe vették, hogy -» there's a plan afoot
terveket készít -» to project
terveket sző -» to project
tervel -» to plot
tervértekezlet -» planning meeting
tervet felvázol -» to crayon out a plan
tervet készít -» to project
tervet készít -» to project a plan
tervet megvalósít -» to put a plan into action
tervet papírra vet -» to crayon out a plan
tervet végrehajt -» to put a plan into action
tervez -» to calculate
tervez -» to design
tervez -» to draft
tervez -» to engineer
tervez -» to frame
tervez -» to intend
tervez -» to lay, laid
tervez -» to meditate
tervez -» to plan
tervez -» to project
tervez -» to propose
tervez -» to purpose
tervez -» to scheme
tervez vmit megtenni -» to design to do sg
tervezés -» cast
tervezés -» contemplation
tervezés -» design
tervezés -» projection
tervezés -» scheming
tervezés -» shaping
tervezet -» design
tervezet -» draft
tervezet -» layout
tervezet -» plan
tervezet -» project
tervezet -» scheme
tervezetet felvázol -» to crayon out a plan
tervezetet készítő -» drafter
tervezetet papírra vet -» to crayon out a plan
tervezget -» to project
tervező -» cartoonist
tervező -» designer
tervezőként dolgozik -» to design
tervgazdálkodás -» planned economy
tervgazdaság -» planned economy
tervrajz -» blueprint
tervrajz -» delineation
tervrajz -» design
tervrajz -» draft
tervrajz -» layout
tervrajz -» plan
tervrajz -» plot
tervrajz -» project
tervrajz -» survey
tervrajzot készít -» to plan
tervszerű -» methodical
tervszerű -» purposeful
tervszerű -» purposive
tervszerűen -» according to plan
tervszerűen -» methodically
tervszerűtlen -» planless
tervszerűtlen játék -» loose game
tervszerűtlen játék -» loose play
térzene -» prom
terzina -» triplet
térző -» space
térző -» spacer
térző -» white line
tesped -» to stagnate
tesped -» to vegetate
tespedés -» backwater
tespedés -» sloth
tespedés -» stagnancy
tespedés -» stagnation
tespedt -» lethargic
tespedt -» lethargical
tessék a kocsi belsejébe menni! -» pass along the car!
tessék belépni! -» come in!
tessék besétálni! -» walk inside!
tessék beszélni -» you are through
tessék csak helyet foglalni! -» just sit down please!
tessék fordítani! -» please turn over!
tessék helyet foglalni -» please be seated
tessék továbbmenni! -» move on!
tessék továbbmenni! -» pass along!
tessék! -» here you are!
tessék! -» you are here!
tessék? -» anon?
tessék-lássék munka -» a lick and a promise
tessék-lássék munka -» lick and a promise
test -» body
test -» flesh
test -» frame
test -» hull
test -» mortal clay
test -» shell
test -» solid body
test -» solid figure
test -» soma
test -» torso
test feltámadása -» resurrection of the body
test melege -» warmth of the body
testál -» to will
testalkat -» body build
testalkat -» build
testalkat -» disposition
testalkat -» habit
testalkat -» set-up
testalkat -» shape
testamentum -» testament
testápolás -» personal hygiene
testápoló -» body lotion
testben -» bodily
testből kiszív -» to aspirate
testből lecsapol -» to aspirate
testecske -» corpuscle
testedzés -» physical culture
testedzés -» physical training
testedző -» gymnastic
testegyenészet -» orthopaedics
testegyenészet -» orthopaedy
testegyenészeti -» orthopaedic
teste-lelke unja -» to be heartily sick of
testén -» next one's skin
testén -» next to one's skin
testes -» bulky
testes -» buxom
testes -» corpulent
testes -» dumpy
testes -» fat
testes -» have plenty of beef
testes -» stout
testes ember -» dump
testes bor -» full wine
testes bor -» wine with a body
testes bor -» wine of good body
testesség -» corpulence
testestől-lelkestől -» with all one's heart and soul
testét átadjuk a földnek -» we commit his body to the ground
testét átadjuk a földnek -» we commit his body to the earth
testet ölt -» to be realized
testet ölt -» to come true
testet ölt -» to materialize
testet ölt vmiben -» to find shape in sg
testet öltött -» embodied
testet öltött -» incarnate
testet öltött gonoszság -» devil incarnate
testet öltött jóság -» embodiment of kindness
testet öltött jóság -» kindness itself
testet öltött jóság -» personification of kindness
testet öltött jóság -» very picture of kindness
testet öltött vki -» impersonator of sy
testét sanyargatja -» to mortify the flesh
testetlen -» bodiless
testetlen -» disembodied
testetlen -» immaterial
testetlen -» incorporate
testetlen -» insubstantial
testetlen elképzelések -» tenuous imaginings
testgyakorlás -» exercise
testgyakorlás -» physical training
testgyakorlás -» sport
testgyakorlat -» physical culture
testgyakorlat -» physical exercises
testgyakorlat -» physical training
testhez álló -» close-fitting
testhez álló -» skin-tight
testhez álló -» tight-fitting
testhez álló nadrág -» hose
testhez álló ruha -» snug garment
testhez álló térdnadrág -» hose
testhez illő ruhadarab -» doublet
testhez simul -» to fit tight
testhez simuló derékrész -» midriff
testhezálló -» fitting
testhezálló -» slinky
testhezálló férfi alsónadrág -» trunks
testi -» bodily
testi -» carnal
testi -» corporal
testi -» corporeal
testi -» material
testi -» physical
testi -» sensual
testi -» somatic
testi bűnök -» carnal sins
testi bűnök -» sins of the flesh
testi épségéért aggódik -» to go about in bodily fear
testi erő -» brawn
testi erő -» physical force
testi erő -» physical strength
testi fenyítés -» corporal punishment
testi fenyítés -» flogging
testi gyengeség -» physical weakness
testi gyönyörök -» pleasures of the flesh
testi örömök -» sensual pleasures
testi szükségletek -» animal needs
testi vágy -» lust
testi vágyat érez -» to lust
testi vágyat érez vmi után -» to lust after sg
testi vágyat érez vmi után -» to lust for sg
testileg -» physically
testileg és szellemileg megtört -» shattered in mind and body
testközépre mért ütés -» body blow
testmozgás -» exercise
testnedv -» humor
testnedv -» humour
testnevelés -» physical culture
testnevelés -» physical training
testnevelési tanár -» games master
testőr -» bodyguard
testőr -» sergeant
testőr -» Swiss
testőr a Tower-ban -» yeoman of the guard
testrész -» member
testsúly -» bodyweight
testszag -» body odour
testszínű -» nude
testszínű harisnya -» nude stockings
testszínű trikóruha -» body stocking
testszög -» solid angle
testtartás -» attitude
testtartás -» bearing
testtartás -» carriage
testtartás -» gait
testtartás -» pose
testtartás -» posture
testtartás -» seat
testtartás -» set-up
testté válás -» incarnation
testtel bíró -» corporeal
testtel-lélekkel -» with a will
testtel-lélekkel -» with body and soul
testtel-lélekkel -» with heart and hand
testület -» body
testület -» corporation
testület -» corps
testület -» corps, corps
testület -» establishment
testület -» incorporate body
testület -» public body
testület -» syndicate
testületi -» corporate
testületi -» corporative
testületi -» incorporative
testületi gyűlés -» sitting
testületi kiadvány -» publication of corporate body
testületi rendelet -» bye-law
testületi rendelet -» by-law
testületi szabályzat -» bye-law
testületi szabályzat -» by-law
testületi szellem -» esprit de corps
testületi tanács -» syndicate
testületileg -» bodily
testületileg jönnek -» to come in a body
testületileg tesznek vmit -» to do sg as a body
testületté alakít -» to incorporate
testüreg -» ventricle
testvér -» bud
testvér -» sibling
testvérek -» brethren
testvérgyilkos -» cain
testvéri -» brotherlike
testvéri -» brotherly
testvéri -» fraternal
testvéri együttérzés -» fraternity
testvéries -» brotherlike
testvéries -» brotherly
testvéries -» cousinly
testvériesség -» brotherliness
testvériesség -» fraternity
testvériség -» brotherhood
testvériség -» fraternity
tesz -» to do, did, done
tesz -» to lay, laid
tesz -» to place
tesz -» to put in
tesz -» to put, put
tesz -» to refer
tesz -» to set, set
tesz -» to shove
tesz -» to shuffle
tesz -» to stand, stood
tesz -» to work
tesz (kártyában) -» to chip in
tesz (kártyát) -» to play
tesz (rulettben) -» to lay the stakes
tesz vmilyenné -» to get, got
tesz vmilyenné -» to render
tesz vmit -» to crank
tesz vmit vmilyen szándékkal -» to do sg with the idea of
tesz vmivé -» to make, made
tesze-tosza -» drip
teszi a szépet -» to philander
teszi a szépet -» to spark
teszi a szépet -» to sweetheart
teszi a szépet vkinek -» to pay one's address to sy
teszt -» quiz
teszt -» test
tészta -» batter
tészta -» cake
tészta -» dough
tészta -» paste
tészta széles, lapos csíkokra vágva -» lasagne
tésztában sült sós sodó -» quiche
tésztás -» doughy
tésztás -» pasty
tésztaszerű -» doughy
tésztaszerű -» pasty
tesztelés -» checkout
tesz-vesz -» to fuss about
tesz-vesz -» to fuss round
tét -» backing
-tet -» to make, made
tét -» pot
tét -» stake
tetánia -» tetany
tetanusz -» lockjaw
tetanusz -» tetanus
tetanusz elleni -» antitetanic
tetanusz elleni szer -» antitetanic
teteje vminek -» capper
teteje vminek -» crest
teteje vminek -» tiptop
tetejébe -» by the same token
tetejébe még -» added to which
tetején -» atop
tetejére hág -» to top
tetejére kúszik -» to crest
tetejez -» to top
tétel -» heading
tétel -» item
tétel -» lot
tétel -» setting
tétel -» theme
tétel -» theorem
tétel (zeneműé) -» movement
tételből levont érv -» intrinsic argument
tételekre bont -» to itemize
tételenkénti számla -» itemized account
tételezzük fel, hogy -» let us assume that
tetem -» body
tetem -» cadaver
tetem -» carcase
tetem -» carcass
tetem -» corpse
tetem -» dead body
tetemes -» considerable
tetemes -» huge
tetemes volta vminek -» hugeness
tetemnéző -» morgue
tetemvizsgálat -» autopsy
tétet vmit vkivel -» to cause sy to do sg
tétlen -» idle
tétlen -» inactive
tétlen -» indolent
tétlen -» inert
tétlen -» leisured
tétlen -» not to move hand or foot
tétlen -» quiescent
tétlen -» torpid
tétlen -» vacuous
tétlenkedik -» to dally
tétlenkedik -» to laze
tétlenség -» idleness
tétlenség -» inaction
tétlenség -» inactivity
tétlenség -» inertia
tétlenség -» inertness
tétlenség -» passiveness
tétlenség -» passivity
tétlenség -» slack
tétlenség -» sloth
tétlenség -» torpidity
tétlenség -» torpidness
tétlenség -» vacuousness
tétlenül csatangol -» to idle
tétlenül lézeng -» to idle
tétlenül néz -» to stand by
tétlenül ődöng -» to idle
tétlenül ődöng -» to moon along
tétlenül ődöng -» to moon about
tétlenül szemlél vmit -» to stand on the side line
tétlenül ténfereg -» to idle
tétova -» vague
tetovál -» to tattoo
tetoválás -» tattoo
tetoválás nyomainak eltüntetése -» tattoo-removing
tetováló -» tattooer
tetováló -» tattooist
tetováló tű -» tattooing-needle
tétován -» hesitantly
tétován -» vaguely
tétovaság -» debility of purpose
tétovázás -» hesitation
tétovázás -» irresolution
tétovázás -» staggering
tétovázás -» wabble
tétovázás -» wobble
tétovázik -» to falter
tétovázik -» to hesitate
tétovázik -» to stagger
tétovázik -» to vacillate
tétovázik -» to wabble
tétovázik -» to wobble
tétovázó -» faltering
tétovázó -» hesitant
tétovázó -» wobbly
tétovázó ember -» wobbler
tető -» body
tető -» cap
tető -» crown
tető -» roof
tető -» rooftop
tető -» top
tető alá hoz -» to hovel
tető alatti helyiség -» loft
tetőablak -» dormer-window
tetőablak -» scuttle
tetőablak -» skylight
tetőalátámasztás -» punch
tetőcserép fedetlen része -» bare
tetőél -» break
tetőél -» hip
tetőfok -» climax
tetőfok -» heyday
tetőfok -» high tide
tetőfok -» lowest depths
tetőfok -» peak
tetőfok -» pride
tetőfok -» prime
tetőfoka vminek -» extremity
tetőgerenda -» roof-beam
tetőgerenda -» roof-tree
tetőgerenda -» rooftree
tetőgerinc -» ridge
tetőhajlás -» pitch
tetőív -» tymp-arch
tetőjáró -» catwalk
tetőkert -» roofgarden
tetőkibúvó -» scuttle
tetőn utazik -» to ride outside
tetőpont -» acme
tetőpont -» apex, apices
tetőpont -» capper
tetőpont -» climax
tetőpont -» culmination
tetőpont -» head
tetőpont -» height
tetőpont -» heyday
tetőpont -» pinnacle
tetőpont -» pitch
tetőpont -» summit
tetőpont -» topgallant
tetőpont -» vertex
tetőpont -» vertex, vertices
tetőpont -» zenith
tetőponthoz tartozó -» vertical
tetőpontjára ér -» to come to a head
tetőpontjára ér -» to gather to a head
tetőpontra hág -» to form a climax
tetőszerkezet -» roofing
tetőt bádoggal fed -» to cover a roof with zinc
tetőt horganylemezzel fed -» to cover a roof with zinc
tetőtér -» attic
tetőteret beépít -» to add a story to a house
tetőtoldat -» penthouse
tetőtől talpig -» every inch
tetőtől talpig -» from top to bottom
tetőtől talpig -» from top to toe
tetőtől talpig -» from head to foot
tetőtől talpig bizsereg -» to crawl all over
tetőtől talpig brit -» British to the quick
tetőtől talpig nyavalyás -» sarkful of sore bones
tetőtől talpig poros -» to be all over dust
tetőtől talpig végigmér vkit -» to eye sy up and down
tetőtől talpig zsibbad -» to crawl all over
tetővel ellát -» to deck in
tetővel ellát -» to deck over
tetővel ellát -» to top
tetővilágítás -» roof-light
tetővilágító ablak -» bull's-eye
tetőz -» to culminate
tetőz -» to top
tetőző -» terminal
tetraéderes -» tetrahedral
tetraklóretán -» tetrachloroethane
tetraklóretil -» acetylene tetrachloride
tetraklóretil -» tetrachloroethane
tetraklorid -» tetrachloride
tetraklórmetán -» carbon tetrachloride
tetszeleg -» to flaunt
tetszeleg -» to preen oneself
tetszeleg a hős szerepében -» to set up for a hero
tetszelgő -» ostentatious
tetszés -» fancy
tetszés -» pleasure
tetszés szerint -» ad-lib
tetszés szerint -» ad-libitum
tetszés szerint -» at will
tetszés szerint alkalmazható -» accommodating
tetszés szerinti -» arbitrary
tetszés szerinti -» discretionary
tetszésére bíz vkinek -» to leave to sy's discretion
tetszésnyilvánítás -» acclamation
tetszésnyilvánítás -» applause
tetszésnyilvánítás -» cheer
tetszéssel fogad vmit -» to be favourably inclined towards sg
tetszéssel fogadott beszéd -» speech greeted with cheers
tetszést arat -» to make a hit
tetszetős -» eye-appealing
tetszetős -» fair
tetszetős -» good
tetszetős -» gracious
tetszetős -» nice-looking
tetszetős -» showy
tetszetős írásmód -» felicity in writing
tetszetős közhely -» claptrap
tetszetős közhelyek -» claptrap
tetszetős külsejű -» well-set-up
tetszetős stílus -» felicity in writing
tetszik -» to like
tetszik -» to list
tetszik -» to please
tetszik -» to relish
tetszik nekem -» it hits my fancy
tetszik vkinek -» to appeal to sy
tetszik vmi -» to be bats about sg
tetszik vmi -» to be bats over sg
tetszik vmi -» to fancy
tetszőleges -» arbitrary
tetszőleges -» optional
tett -» achievement
tett -» act
tett -» action
tett -» deed
tett -» exploit
tett -» feat
tett elkövetése pillanatában -» flagrante delicto
tett fő indítóoka -» leading motive of an action
tettek embere -» man of action
tettek embere -» man of deeds
tettekben nem nyilvánuló -» platonic
tetten ér -» to catch out
tetten ér -» to catch red-handed
tetten ér -» to cop
tetten ér -» to nab
tetten ér vkit -» to catch sy in the act
tetten ér vkit -» to catch sy on the hop
tetten ér vkit -» to surprise sy in the act
tettenérés -» surprise
tetterő -» go
tetterő -» pep
tetterő -» vim
tetterős -» to be full of go
tetterős -» dynamic
tetterős -» have plenty of go
tetterős -» kinetic
tetterős -» pushing
tettes -» delinquent
tettes -» offender
tettes -» principal
tettestárs -» to connive at a crime
tettet -» to affect
tettet -» to assume
tettet -» to counterfeit
tettet -» to feign
tettet -» to pretend
tettet -» to put on
tettet -» to sham
tettet -» to simulate
tettetés -» assumption
tettetés -» counterfeit
tettetés -» pretence
tettetés -» sham
tettetés -» simulation
tettetett -» false
tettetett -» feigned
tettetett -» insincere
tettetett bánat -» counterfeit grief
tetteti magát -» to feign
tetteti magát -» to simulate
tettető -» counterfeiter
tettető -» pretender
tettető -» simulator
tettleg bántalmaz -» to assault
tettleges bántalmazás -» technical assault
tettlegesség -» battery
tettre kész -» quick to act
tettre serkent vkit -» to rouse sy to action
tettvágyó -» to be eager to do sg
tetű -» cootie
tetű -» cooty
tetű -» crappy
tetű -» crawler
tetű -» louse, lice
tetű -» shit
tetű -» shit-face
tetű -» shit-heel
tetű -» sleaze
tetű -» sleazebag
tetű -» stinky
tetűlégy -» horse tick
tetves -» crappy
tetves -» lousy
tetves -» sleazo
tetves -» sleazy
tetvetlenítés -» delousing
teve -» camel
téved -» to be in error
téved -» to be in the wrong
téved -» to be wrong
téved -» to err
téved -» to fault
téved -» to go wrong
téved -» to lapse
téved -» to make a mistake
téved -» to miscalculate
téved -» to miss the cushion
téved -» to mistake, mistook, mistaken
téved -» to slip
téved -» to trip
téved vmiben -» to be out in sg
tévedés -» blue
tévedés -» bobble
tévedés -» deception
tévedés -» delusion
tévedés -» error
tévedés -» flaw
tévedés -» miscalculation
tévedés -» miss
tévedés -» mistake
tévedés -» oversight
tévedés -» slip
tévedés -» trip
tévedés -» wrong
tévedésből -» by mistake
tévedésből -» through an oversight
tévedésből -» under misapprehension
tévedésen alapul -» to be caused by a mistake
tévedésen alapul -» to be due to a mistake
tévedhetetlen -» infallible
tévedhetetlen -» unerring
tévedhetetlenség -» infallibility
tévedhetetlenül -» infallibly
tévedni emberi dolog -» to err is human
tévedő -» wrong
tevékeny -» active
tevékeny -» brisk
tevékeny -» busy
tevékeny -» efficient
tevékeny -» full of action
tevékeny -» very much alive
tevékenyen részt vállal vmiben -» to take an active part in sg
tevékenyen részt vesz vmiben -» to take an active part in sg
tevékenykedik -» to be on the go
tevékenykedik -» to be up and doing
tevékenykedik -» to flourish
tevékenykedik -» to hustle
tevékenység -» action
tevékenység -» activity
tevékenység -» agency
tevékenység -» function
tevékenység -» game
tevékenység -» pursuit
tevékenység -» shit
tevékenység -» work
tevékenységében akadályoz vkit -» to put a stopper on sy's activities
tevékenységében gátol vkit -» to put a stopper on sy's activities
tevékenységét vmilyen területre korlátozza -» to confine oneself to doing sg
tevékenységi központ -» ganglion, ganglia
tevékenységre serkent -» to galvanize into action
tévékép -» picture
tévelyeg -» to err
tévelygés -» aberration
tévelygő -» errant
téves -» erroneous
téves -» false
téves -» improper
téves -» mistaken
tevés -» putting
tevés -» setting
téves -» unsound
téves -» wrong
téves alkalmazás -» abuse
téves bemutatás -» misrepresentation
téves előadás -» misrepresentation
téves értelmezés -» misconception
téves értesülés -» misinformation
téves felvilágosítás -» misdirection
téves használat -» abuse
téves informáltság -» misinformation
téves irányba -» astray
téves irányban -» astray
téves irányban támad -» to bark up the wrong tree
téves ítélet -» perverse verdict
téves kapcsolás -» wrong number
téves kézbesítés -» miscarriage
téves következtetés -» fallacy
téves nézetei vannak vmiről -» have a misconceived idea of sg
téves szám -» wrong number
téves számot tárcsáz -» to dial the wrong number
téves voltának lehetősége vminek -» fallibility
tévesen -» erroneously
tévesen -» mistakenly
tévesen -» off the beam
tévesen -» wrongly
tévesen értelmez egy szót -» to take a word in the wrong sense
tévesen használ -» to misuse
tévesen irányít -» to tell sy wrong
tévesen ítél meg -» to judge amiss
tévesen tájékoztat -» to misinform
tévesen válaszol -» to answer wrong
tévét néz -» to watch TV
tévhitű -» unorthodox
tévhitűség -» unorthodoxy
tévtan -» false doctrine
tévútra vezet -» to lead sy wrong
tévútra vezeti a rendőrséget -» to cover up one's tracks
tévútra visz -» to lead astray
texasi -» Texan
texasi láz -» Texas fever
text -» two-line long primer
textil -» textile
textil- -» textile
textilanyag -» textile
textilgyár -» textile mill
textilipari -» textile
theriáka -» treacle
ti ketten -» pair of you
ti ketten -» the pair of you
ti vagytok -» you are
ti. -» viz.
T-idom -» tee
tied -» thine
tiéid -» thine
tífusz -» gaol-fever
tífusz -» typhoid
tífusz -» typhoid fever
tífusz -» typhus
tífusz elleni harc -» action against typhus
tífusz elleni védekezés -» action against typhus
tigris -» tiger
tikász -» poulterer
tikfa -» teak
tikfa- -» teakwood
tikfa fája -» teak
tikfából készült -» teakwood
tikkad -» to swelter
tikkadás -» swelter
tikkadtság -» swelter
tikkasztó -» oppressive
tikkasztó -» outrageous
tikkasztó -» sultry
tikkasztó -» sweltering
tikkasztó forróság -» swelter
tikkasztó hőség -» swelter
tikszem -» pimpernel
tiktak -» ticking
tilalmas -» clandestine
tilalmas -» surreptitious
tilalom -» ban
tilalom -» interdict
tilalom -» prohibition
tilalom -» restraint
tilde -» swung dash
tilinkózik -» to pipe
T-illesztés -» union t
tiloló munkás -» picker
tilolt kóc -» picked oakum
tilos -» close
tilos terület -» off limits
tilosban halászik -» to poach on sy's preserve
tilosban jár -» to poach
tilosban jár -» to trespass on sy's rights
tilosban jár -» to trespass upon sy's rights
tilosban járó -» encroaching
tilosban járó jószág -» encroaching cattle
tilosban járó személy -» trespasser
tilosban vadászik -» to poach on sy's preserve
tilosra állított jelző -» signal at danger
tilosra állított szemafor -» signal at danger
tilt -» to forbid, forbade, forbidden
tilt -» to prohibit
tiltakozás -» expostulation
tiltakozás -» objection
tiltakozás -» protest
tiltakozás -» protestation
tiltakozás -» recrimination
tiltakozás -» remonstrance
tiltakozás -» veto
tiltakozik -» to bar
tiltakozik -» to challenge
tiltakozik -» to demur
tiltakozik -» to harrumph
tiltakozik -» to interpose one's veto
tiltakozik -» to object
tiltakozik -» to object to sg
tiltakozik -» to protest
tiltakozik -» to raise objection
tiltakozik -» to recriminate
tiltakozik -» to remonstrate
tiltakozik vmi ellen -» to exclaim against sg
tiltakozó -» expostulatory
tiltakozó -» objector
tiltakozó -» protester
tiltakozó -» protestor
tiltakozó -» recriminatory
tiltakozó -» recriminative
tiltakozó felirat -» remonstrance
tiltakozva vitatkozik -» to expostulate
tiltás -» disallowance
tiltás -» interdict
tiltás -» prohibition
tiltás -» refusal of permission
tiltó -» prohibitive
tiltótábla -» shuttle
tiltott -» banned
tiltott -» forbidden
tiltott -» foul
tiltott -» illicit
tiltott -» prohibited
tiltott határátlépő -» wetback
tiltott italmérés -» speakeasy
tiltott könyvek jegyzéke -» index
tiltott könyvek jegyzéke -» index librorum prohibitorum
tímár -» currier
tímár -» skinner
tímár -» tanner
tímártőke -» beam
timföld -» alum earth
timpanon -» tympan
timpanon -» tympanum, tympana
timsó -» alum
timsófőző -» alum manufacturer
timsófürdő -» alum bath
timsógyár -» alum works
timsógyáros -» alum manufacturer
timsóoldat -» alum bath
timsórudacska -» styptic pencil
timsós cserzés -» alum-hardening
timsóval kezel -» to alum
timsóz -» to alum
tincs -» mop of hair
tincs -» tuft
tinédzser -» young teenager
tini -» teenager
tini -» teeny-bopper
tinktúra -» tincture
tinta -» ink
tintaceruza -» indelible pencil
tintafekete -» inky
tintafolt -» blotch
tintafoltos -» inkstained
tintahal -» calamary
tintahal -» cuttlefish
tintahal -» polyp
tintahal -» sepia
tintahal -» squid
tintás -» inky
tintatartó -» inkstand
tintatartó -» ink-well
tintatartó -» standish
tintával -» in ink
tintával bepiszkít -» to ink
tintával ír -» to write in ink
tintával megjelöl -» to ink
tipeg -» to paddle
tipeg -» to toddle
tipegés -» paddle
tipegő -» crawler
tipegő -» jumper
tipegőkő -» flag
tipegőkő -» flagstone
tipeg-topog -» to paddle
tipeg-topog -» to trip
tipeg-topog -» to trip along
tipikus -» representative
tipikus -» run
tipikus -» typical
tipikus angol -» he is English all over
tipikus angol ember -» john bull
tipizál -» to type
tipizálás -» standardization
tiplizés -» plugging
tipográfia -» typography
tipológia -» typology
tipor -» to tread, trod, trodden
tipp -» dope
tipp -» pointer
tipp -» tip
tipp -» wrinkle
tippadás -» tipping
tippeket ad -» to hunch
tippet ad -» to put on
tippet ad -» to tip
tipp-topp -» cheesy
tipp-topp -» smart
tipp-topp -» tiptop
típus -» cast
típus- -» standard
típus -» style
típus -» type
típus- -» utility
típusáru -» utility goods
típusbútor -» utility furniture
típusruha -» utility clothing
tiráda -» gust of eloquence
tiráda -» tirade
tirannus -» tyrant
Tirol -» Tyrol
tiroli -» Tyrolese
tiroli nadrág -» lederhosen
tiroli tánc -» tyrolienne
tiroli zene -» tyrolienne
tiszafa -» yew
tiszavirág -» drake
tiszavirág -» drake fly
tiszavirág -» may-fly
tiszavirág életű -» ephemeral
tiszt -» junior officer
tiszt -» neat
tiszt -» officer
tiszta -» articulate
tiszta -» bare
tiszta -» blank
tiszta -» chaste
tiszta -» clean
tiszta -» clean-cut
tiszta -» clear
tiszta -» fine
tiszta -» franchised
tiszta -» hygienic
tiszta -» legible
tiszta -» light
tiszta -» limpid
tiszta -» liquid
tiszta -» lucid
tiszta -» mere
tiszta -» platonic
tiszta -» pure
tiszta -» rank
tiszta -» saintly
tiszta -» sheer
tiszta -» straight
tiszta -» transparent
tiszta -» unadulterated
tiszta -» unalloyed
tiszta -» unclouded
tiszta -» undefiled
tiszta -» unobscured
tiszta -» unsoiled
tiszta -» unstained
tiszta -» unwritten
tiszta -» white
tiszta (idő) -» bright
tiszta a levegő -» all clear
tiszta a levegő -» the coast is clear
tiszta ágyat húz -» to make up a bed
tiszta alkohol -» proof spirit
tiszta balszerencse -» rank bad luck
tiszta bolond -» desperate fool
tiszta bolond -» he's a proper fool
tiszta bor -» sincere vine
tiszta előélet -» clean record
tiszta előélet -» clean sheet
tiszta előélet -» clean slate
tiszta fajú -» to be game
tiszta fehér állatfajta -» white
tiszta hang -» clear voice
tiszta hasznot hajt -» to net
tiszta hasznot húz -» to net
tiszta hasznot jövedelmez -» to net
tiszta haszon -» clear profit
tiszta haszon -» gravy
tiszta haszon -» net proceeds
tiszta haszon -» that is so much to the good
tiszta haszon! -» it's all to the good!
tiszta helyzetet teremt -» to clear the air
tiszta hozam -» net yield
tiszta hülyeség -» bare nonsense
tiszta kézírás -» neat handwriting
tiszta komédia! -» that's all bunkum!
tiszta kő -» living rock
tiszta lap -» clean slate
tiszta lelkiismeret -» clear conscience
tiszta meztelenül -» with nothing on
tiszta nyereség -» clear profit
tiszta nyereség -» that is so much to the good
tiszta véletlen folytán -» by the merest chance
tiszta véletlenségből -» by sheer accident
tiszta veszteség -» clear loss
tiszta veszteség -» dead loss
tiszta vizet önt a pohárba -» to make a clean breast of sg
tiszta vizű -» of the first water
tisztába jön -» to take in
tisztába jön vkivel -» to get sy's number
tisztába jön vkivel -» to take sy's number
tisztában van -» to realize
tisztában van a helyzettel -» to take in the situation
tisztában van a megállapítás jelentőségével -» to seize the importance of the statement
tisztában van a megállapítás fontosságával -» to seize the importance of the statement
tisztában van vkivel -» to be on to sy
tisztában van vmivel -» to be aware of sg
tisztafajú -» full-blood
tisztafajú -» full-blooded
tisztafajú ember -» full-blood
tisztalelkű -» clear
tisztán -» chastely
tisztán -» clear
tisztán -» legibly
tisztán -» lucidly
tisztán -» straight
tisztán beszél -» to talk up
tisztán bevesz -» to net
tisztán családi ügy -» purely family affair
tisztán énekel -» to sing true
tisztán érzékelő -» clear-sighted
tisztán ezret keres évente -» to net a thousand a year
tisztán futó horgonylánc -» clear hawse
tisztán futó horgonylánc -» open hawse
tisztán futó kötél -» clear hawse
tisztán futó kötél -» open hawse
tisztán issza a bort -» to drink wine neat
tisztán issza a bort -» to take wine neat
tisztán keres -» to net
tisztán lát -» to appreciate
tisztán látható -» conspicuous
tisztán látható -» plain
tisztán látó -» clear-sighted
tisztán látó -» clear
tisztán látó -» enlightened
tisztán látó -» perspicacious
tisztán látó -» shrewd
tisztán lelki kapcsolat -» platonics
tisztán nyer -» to net
tisztán tartott -» groomed
tisztánlátás -» clairvoyance
tisztánlátás -» discernment
tisztánlátással -» shrewdly
tisztánlátó -» clairvoyant
tisztántartás -» grooming
tisztára -» plumb
tisztára -» sheer
tisztára -» stark
tisztára csak vmi kedvéért -» for the sheer sake of sg
tisztára csak vmiért -» for the sheer sake of sg
tisztára csökönyösség -» rank obstinacy
tisztára elméleti kérdés -» purely academic question
tisztára makacsság -» rank obstinacy
tisztára mos -» to extenuate
tisztára mos -» to white
tisztára mos -» to whitewash
tisztára mos (pénzt) -» to launder
tisztás -» clearing
tisztás -» glade
tisztaság -» brightness
tisztaság -» chastity
tisztaság -» clarity
tisztaság -» cleanliness
tisztaság -» limpidity
tisztaság -» lucidity
tisztaság -» neatness
tisztaság -» purity
tisztaság -» straightness
tisztátalan -» dirty
tisztátalan -» drossy
tisztátalan -» impure
tisztátalanság -» defilement
tisztátalanság -» foulness
tisztátalanság -» impurity
tisztátlan -» impure
tisztátlanság -» impurity
tisztatűz gyémánt -» diamond extra river
tisztatűz gyémánt -» diamond of the finest river
tisztavérű -» full-blood
tisztavérű -» full-blooded
tisztavérű ember -» full-blood
tisztáz -» to clarify
tisztáz -» to clear
tisztáz -» to clear up
tisztáz -» to demystify
tisztáz -» to disclose the truth of a matter
tisztáz -» to disentangle
tisztáz -» to elicit
tisztáz -» to elucidate
tisztáz -» to exonerate
tisztáz -» to explain
tisztáz -» to get sg right
tisztáz -» to make clear
tisztáz -» to purify
tisztáz -» to solve
tisztáz -» to straighten out
tisztáz -» to throw light on
tisztáz -» to unravel
tisztáz (személyt) -» to clear sy from sg
tisztáz (személyt) -» to clear sy of sg
tisztáz (személyt) -» to exculpate
tisztáz (személyt) -» to justify
tisztáz (személyt) -» to vindicate
tisztáz (személyt) -» to whitewash
tisztáz önmagában vmit -» to make sg clear to oneself
tisztáz vkit a vád alól -» to exonerate sy
tisztáz vmit -» to get sg right
tisztáz vmit -» to make clear sg
tisztáz vmit vkivel -» have sg out with sy
tisztázat -» engrossment
tisztázat -» fair copy
tisztázatlan -» unclarified
tisztázatlan -» uncleared
tisztázza álláspontját -» to define one's position
tisztázza magát -» to get clear
tisztázza magát a vád alól -» to acquit oneself of suspicion
tisztázza magát a vád alól -» to acquit oneself of an accusation
tisztázza magát a vád alól -» to clear oneself of an accusation
tisztek -» quarter-deck
tisztek és legénység -» all ranks
tisztekkel ellát -» to officer
tisztel -» to esteem
tisztel -» to fear
tisztel -» to honor
tisztel -» to honour
tisztel -» to prise
tisztel -» to respect
tisztel -» to revere
tisztel -» to reverence
tisztel -» to value
tisztel -» to venerate
tiszteleg -» to salute
tisztelendő -» reverend
tisztelés -» veneration
tisztelet -» adoration
tisztelet -» awe
tisztelet- -» complimentary
tisztelet -» dread
tisztelet -» esteem
tisztelet -» fear
tisztelet -» honor
tisztelet -» honour
tisztelet -» regard
tisztelet -» respect
tisztelet -» reverence
tisztelet -» tribute
tisztelet -» veneration
tiszteletadás -» deference
tiszteletadás -» duty
tiszteletadás -» honours
tiszteletbeli -» honorary
tiszteletbeli címet ad -» to laureate
tiszteletbeli doktorrá avat -» to laureate
tiszteletbeli konzul -» trading consul
tiszteletbeli tiszti rang -» brevet
tiszteletben tart -» to respect
tiszteletben tart vmit -» to be observant of sg
tiszteletdíj -» payment
tiszteletdíj -» royalty
tiszteletdíjban részesül -» to draw one's fees
tiszteletet érdemlő -» honourable
tiszteletet kelt -» to command respect
tiszteletet keltő -» awe-inspiring
tiszteletet keltő -» awful
tiszteletet keltően -» awfully
tiszteletét nyilvánítja vkinek -» to pay reverence to sy
tiszteletet parancsol -» to command respect
tiszteletet parancsoló -» commanding
tiszteletet parancsoló -» dignified
tiszteletet parancsoló -» imposing
tiszteletét teszi vkinél -» to pay one's duty to sy
tiszteleti -» honorary
tiszteletlen -» irreverent
tiszteletlenség -» disrespect
tiszteletlenség -» irreverence
tiszteletlenség -» lack of respect
tiszteletpéldány -» complimentary copy
tiszteletpéldány -» free copy
tiszteletpéldány -» present copy
tiszteletre méltó -» honorable
tiszteletre méltó -» honourable
tiszteletre méltó -» respectable
tiszteletre méltó -» reverend
tiszteletre méltó -» venerable
tiszteletre méltó -» worshipful
tiszteletre méltó régiségű -» time-worn
tiszteletre méltó személy -» respectability
tiszteletreméltó -» respectable
tiszteletreméltóság -» respectability
tisztelettel néz fel vkire -» to look up to sy
tiszteletteljes -» deferential
tiszteletteljes -» respectful
tiszteletteljes -» reverent
tiszteletteljes -» reverential
tiszteletteljesen -» deferentially
tiszteletteljesen -» respectfully
tiszteletteljesen -» reverently
tisztelettudás -» respectfulness
tisztelettudó -» mannerly
tisztelettudó -» respectful
tisztelgés -» salute
tisztelő -» follower
tisztelő -» idolater
tisztelő -» reverent
tisztelt -» honoured
tisztelt -» revered
tisztelt esküdtek! -» gentlemen of the jury!
tisztelt kollégám -» my learned friend
tisztes -» non-com.
tisztes -» non-commissioned officer
tisztes -» respectful
tisztes -» respectable
tisztes -» warrant officer
tisztes korban van -» she is of a respectable age
tisztesség -» integrity
tisztesség -» respectability
tisztesség -» righteousness
tisztesség -» trustworthiness
tisztességes -» aboveboard
tisztességes -» bona fide
tisztességes -» comely
tisztességes -» decent
tisztességes -» decorous
tisztességes -» fair
tisztességes -» fair and square
tisztességes -» honest
tisztességes -» honorable
tisztességes -» honourable
tisztességes -» presentable
tisztességes -» respectable
tisztességes -» righteous
tisztességes -» snug
tisztességes -» square
tisztességes -» trustworthy
tisztességes -» white
tisztességes családból való gazember -» black sheep
tisztességes eljárás -» fair play
tisztességes ember -» honourable man
tisztességes külsejű -» presentable
tisztességes marad -» to go straight
tisztességes megélhetést biztosító -» snug
tisztességesen -» aboveboard
tisztességesen -» above board
tisztességesen -» bona fide
tisztességesen -» decorously
tisztességesen -» fair
tisztességesen -» fair and square
tisztességesen -» justly
tisztességesen -» square
tisztességesen -» trustworthily
tisztességesen él -» to go straight
tisztességesen jár el -» to play fair
tisztességesen jár el vkivel -» to play sy fair
tisztességesen viselkedik vkivel -» to play sy fair
tisztességesen viselkedik -» to play fair
tisztességesség -» squareness
tisztességtelen -» crooked
tisztességtelen -» dishonest
tisztességtelen -» dishonorable
tisztességtelen -» dishonourable
tisztességtelen -» foul
tisztességtelen -» twisty
tisztességtelen -» unfair
tisztességtelen -» unprincipled
tisztességtelen eljárás -» foul play
tisztességtelen eljárás -» sharp practice
tisztességtelen játék -» foul play
tisztességtelen konkurens -» spoil-trade
tisztességtelen mellékkereset -» gravy
tisztességtelen módon küzd -» to hit below the belt
tisztességtelen út -» back door
tisztességtelen úton -» on the crook
tisztességtelen úton -» on the queer
tisztességtelenség -» dishonesty
tisztességtelenül -» on the cross
tisztességtelenül -» unfairly
tisztességtelenül befolyásol -» to rig up
tisztességtelenül felhasznál -» to trade on
tisztességtelenül jár el -» to play foul
tisztességtelenül kihasznál -» to trade on
tisztességtelenül küzd -» to hit below the belt
tisztességtelenül viselkedik -» to play foul
tisztességtudás -» decency
tisztességtudó -» mannerly
tisztességtudó -» proper
tisztességtudóan tesz vmit -» to do sg with a good grace
tiszthelyettes -» leading aircraftman
tiszthelyettes -» mate
tiszthelyettes -» non-commissioned officer
tiszthelyettes -» sergeant
tiszthelyettes -» sergeant-major
tiszthelyettes -» warrant officer
tiszti asztal -» fanny
tiszti becsületbíróság -» board of officers
tiszti ellátmány -» officer's outfit
tiszti étkezde -» ward-room
tiszti étkezde és kabinok folyami gőzhajón -» texas
tiszti étkező -» fanny
tiszti étkező -» ward-room
tiszti iskola -» officer-candidate school
tiszti iskolás -» officer-candidate
tiszti kinevezés -» commission
tiszti pálca -» goon stock
tiszti paroli -» tab
tiszti rangban van -» to walk the quarter-deck
tiszti rangja van -» to walk the quarter-deck
tisztikar -» quarter-deck
tisztikar -» upper-deck ratings
tisztiorvos -» medical officer
tisztiszolga -» bat
tisztiszolga -» lascar
tisztiszolga -» orderly
tisztiszolga -» striker
tisztít -» to brighten
tisztít -» to buff
tisztít -» to clarify
tisztít -» to clean
tisztít -» cleaning
tisztít -» to cleanse
tisztít -» to clear
tisztít -» to defecate
tisztít -» to elutriate
tisztít -» to fine
tisztít -» to fine down
tisztít -» to groom
tisztít -» to hull
tisztít -» to launder
tisztít -» to polish
tisztít -» to refine
tisztít -» to scour
tisztít -» to scrub
tisztít -» to shine
tisztít -» to top and tail
tisztít (cipőt) -» to black
tisztítás -» brushing
tisztítás -» cleansing
tisztítás -» defecation
tisztítás -» elutriation
tisztítás -» flush
tisztítás -» polishing
tisztítás -» purgation
tisztítás -» purge
tisztítás -» purging
tisztítás -» purification
tisztítás -» purifying
tisztítás -» scaling
tisztítás -» scour
tisztítás -» scrubbing
tisztítás -» settling
tisztítatlan -» unclarified
tisztító -» cleaner
tisztító -» purifier
tisztító -» refiner
tisztító berendezés -» purifier
tisztító eszköz -» scour
tisztító készülék -» rectifier
tisztítórongy -» mop
tisztítószer -» rectifier
tisztítószerek -» cleaning supplies
tisztított -» drawn
tisztított állati bél -» bung
tisztított borkő -» cream of tartar
tisztítótűz -» purgatory
tisztítóvessző-tartó -» cleaning-rod sleeve
tisztjelölt -» officer-candidate
tisztképző tanfolyam -» O.T.C.
tisztképző tanfolyam -» officer's training corps
tisztogat -» to scour
tisztogat -» to swab
tisztogatás -» clean-up
tisztogatás -» cleanup
tisztogatás -» spit and polish
tisztogató -» purifier
tisztség -» function
tisztség időtartama -» innings
tisztségviselő -» office-bearer
tisztségviselő -» office-holder
tiszttartó -» bailiff
tisztul -» to clarify
tisztul -» to discharge
tisztviselő -» clerk
tisztviselő -» employee
tisztviselő -» functionary
tisztviselő -» office-bearer
tisztviselő -» office-holder
tisztviselő -» official
tisztviselő -» walla
tisztviselő -» wallah
tisztviselő -» white collar worker
tisztviselőnő -» clerkess
titán -» titanium
titkár -» secretary
titkára vkinek -» to clerk for sy
titkári -» secretarial
titkári minőségben jár el -» to act as secretary
titkári szerepkört lát el -» to act as secretary
titkári szerepkört tölt be -» to act as secretary
titkárként működik -» to act as secretary
titkárnő -» secretary
titkárnők gyöngye -» jewel of a secretary
titkárság -» sec.
titkárság -» secretariat
titkát megosztja vkivel -» to take sy into one's confidence
titkoló -» secretive
titkolózás -» mystery
titkolózó -» close
titkolt -» concealed
titkolt -» covert
titkolt -» privy
titkolt -» undercover
titkolt szerelmi viszony -» intrigue
titkolt viszony -» intrigue
titkon -» by stealth
titkon -» cloaked
titkon -» in hugger-mugger
titkon -» stealthily
titkon azt híresztelik, hogy -» there is a whisper that
titkon ejtett célozgatás -» whisper
titkon ejtett célzás -» whisper
titkos -» clandestine
titkos -» classified
titkos -» confidential
titkos -» cryptic
titkos -» disingenuous
titkos -» esoteric
titkos -» furtive
titkos -» hugger-mugger
titkos -» lurking
titkos -» lurky
titkos -» occult
titkos -» private
titkos -» privy
titkos -» secret
titkos -» sneaking
titkos -» stealthy
titkos -» surreptitious
titkos -» undercover
titkos bejárat -» secret entrance
titkos ellenőr -» spotter
titkos értelmű -» esoterical
titkos hatású -» arcane
titkos jel -» rune
titkos kereskedés -» traffic
titkos kutatómunkát végző személy -» backroom boy
titkos megbízott -» emissary
titkos raktár -» cache
titkos szavazás -» ballot
titkos tanács -» privy council
titkos tanácsos -» privy councillor
titkos ügynök -» secret agent
titkos ügynök -» undercover man
titkos választás -» ballot
titkosan -» occultly
titkosan -» privately
titkosan szavaz -» to ballot
titkosírás -» cipher
titkosírás -» ciphering
titkosírással ír -» to cipher
titkosrendőr -» gumshoe
titkosrendőr -» plainclothes man
titkosrendőr -» plain-clothes man
titkosrendőr -» shadow
titkosrendőr -» spotter
titkosság -» secrecy
titkot elmond -» to impart a confidence
titkot kikutat -» to cipher out a mystery
titkot megfejt -» to cipher out a mystery
titok -» secret
titok kiszivárgása -» oozing out of the secret
titokba beavat vkit -» to let sy in on a secret
titokban -» by stealth
titokban -» furtively
titokban -» hugger-mugger
titokban -» in a corner
titokban -» in private
titokban -» in secret
titokban -» on the q.t.
titokban -» on the quiet
titokban -» on the sly
titokban -» privily
titokban -» stealth
titokban -» stealthily
titokban -» surreptitiously
titokban meglép -» to skip
titokban otthagy -» to skip it
titokban tart vmit -» to keep sg private
titokban tartja szándékát -» to keep one's own counsel
titoktartás -» secrecy
titoktartás -» silence
titoktartás megszegése -» breach of secrecy
titoktartó -» close
titokzatos -» cryptic
titokzatos -» enigmatic
titokzatos -» enigmatical
titokzatos -» mysterious
titokzatos -» secret
titokzatos dolog -» mystery
titokzatos homályba burkol -» to wrap in mystery
titokzatos homályba burkol -» to wrap up in a mystery
titokzatos mivolta vminek -» depths
titokzatos volta vminek -» depths
titokzatosan -» enigmatically
titokzatosan -» mysteriously
titokzatosan -» secretly
titokzatoskodó -» secretive
titokzatossá tesz -» to wrap in mystery
titokzatossá tesz -» to wrap up in a mystery
titokzatosság -» hugger-mugger
titokzatosság -» mystery
titokzatosság -» mystique
titrálás -» standardization
titrimetria -» volumetric analysis
tivoli -» pinball
tivornya -» bat
tivornya -» batter
tivornya -» bender
tivornya -» bum
tivornya -» bummer
tivornya -» carousal
tivornya -» high jinks
tivornya -» revelry
tivornyázás -» racket
tivornyázás -» roistering
tivornyázik -» to banquet
tivornyázik -» have a debauch
tivornyázik -» have a rare old bean-feast
tivornyázik -» to racket
tivornyázik -» to racket about
tivornyázik -» to roister
tivornyázik -» to rollick
tivornyázó -» reveler
tivornyázó -» reveller
tivornyázó -» roister-doister
tivornyázó -» roistering
tivornyázó ember -» roister-doister
tivornyázó ember -» roisterer
tíz -» dicker
tíz -» ten
tíz darab -» dicker
tíz dollárba fogadok -» I bet you ten dollars
tíz dollárra megvág vkit -» to touch sy for ten dollars
tíz elmúlt -» over ten
tíz éves elmúlt -» over ten years of age
tíz éves lesz -» she is coming ten
tíz fok fagypont alatt -» ten degrees below zero
tíz körömmel -» tooth and nail
tíz közül egy -» one in ten
tíz lépés távolságban -» ten paces off
tíz lépésnyire -» ten paces off
tíz penny -» tenpence
tíz penny értékű -» tenpenny
tíz perc múlva hat -» ten minutes to six
tíz részvény egyenként száz frank értékben -» ten shares at one hundred francs each
tíz százalékot keres vmin -» to clear ten per cent
tíz tucat -» long hundred
tíz tucat -» small gross
tízcentes -» dime
tized -» tenth
tizedel -» to decimate
tizedelés -» decimation
tizedes -» corporal
tizedes -» exterminator
tizedes -» rack
tizedes -» would to heaven
tizedes pénzrendszer -» decimal coinage
tizedes tört -» decimal fraction
tizedespont -» decimal point
tizedest felkerekít -» to approximate a decimal
tizedik -» tenth
tizedik évében van -» she is coming ten
tizedrész -» tenth
tízen is látták -» as many as ten people saw it
tizenegy -» eleven
tizenegyben az öt megvan kétszer és marad egy -» five into eleven goes twice and one over
tizenegyes -» penalty
tizenéves -» teenage
tizenéves -» teenager
tizenéves kis csaj -» teeny-bopper
tizenéves kis csaj -» teenybopper
tizenéves kor -» teens
tizenhárom -» baker's dozen
tizenhárom -» devil's dozen
tizenhárom -» long dozen
tizenhárom -» thirteen
tizenhat -» sixteen
tizenhatod hangjegy -» semiquaver
tizenhét -» seventeen
tizenkét grossz -» great gross
tizenkét nagytucat -» great gross
tizenkétszemélyes esküdtszék -» petit jury
tizenkettes szarvas -» royal
tizenkettő -» twelve
tizenkilenc -» nineteen
tizennégy -» fourteen
tizennégy karátos arany -» fourteen carat gold
tizennyolc -» eighteen
tizennyolcadik -» eighteenth
tizenöt -» fifteen
tizenöt éves lesz -» he is going fifteen
tizenöt főből álló rendőrcsapat -» posse of fifteen police
tizenöt főből álló rendőrszakasz -» posse of fifteen police
tizenöt markos ló -» horse fifteen hands high
tizenöt mind -» fifteen all
tizenötödik évében van -» he is going fifteen
tízes alapú logaritmus -» base ten logarithm
tízes kör -» bull's-eye
tizes mértékrendszer -» metric system
tízéves gyermek -» child of ten summer
tízezer -» myriad
tizian-vörös -» titian red
tízig számol -» to count up to ten
tízórai -» snack
tízparancsolat -» ten commandments
tízpennys -» tenpenny
tízperc -» break
tízperc (iskolában) -» interval
tízszeres -» tenfold
tó -» lake
tó -» loch
tó -» lough
tó -» mere
tó -» pool
toalett -» toilet
toalettasztal -» duchess table
toalettszőnyeg -» pedestal mat
tóba vizet vezet -» to conduct water to a lake
tobogán -» toboggan
tobogánozik -» to toboggan
tobogánozó -» tobogganer
tobogánpálya -» toboggan-run
tobogánpálya -» toboggan-shoot
toboroz -» to beat up
toboroz -» to enlist
toboroz -» to recruit
toborzás -» enlistment
toborzás -» recruiting
toborzás -» recruitment
toborzó -» recruiter
toboz -» cone
tobozos -» conifer
toboztermő -» coniferous
tobzódás -» orgy
tobzódás -» riot
tobzódik -» to luxuriate
tobzódik vmiben -» to riot in sg
tobzoska -» pangolin
tócsa -» pool
tócsa -» puddle
tócsa -» sump
tocsakos -» slushy
tocsogó -» squelchy
tódul -» to rush
tódul -» to throng
tódul az aranymezőkre -» to rush for gold
tóga -» chiton
tojás -» egg
tojás -» stone
tojás akar okosabb lenni a tyúknál -» teach your grandmother to suck eggs
tojás alakú -» ovoid
tojás alakú -» ovoidal
tojásalak -» ovoid
tojásba márt -» to egg
tojásbrikett -» ovoids
tojásdad -» egg-shaped
tojásdad -» ovoid
tojásdad -» ovoidal
tojásfehérje -» white of egg
tojásfehérje habjával készült édes tészta -» chiffon pie
tojáshab -» whip
tojáshabbal készült -» meringued
tojáskrém -» flummery
tojásléc -» egg and anchor
tojásléc -» egg and dart
tojásléc -» egg and tongue
tojáslepény -» omelet
tojáslepény -» omelette
tojások -» knockers
tojásokon ülés -» sitting
tojáspor -» dried egg
tojásrakó -» oviparous
tojásrakó -» ovipositing
tojásrántotta -» scrambled eggs
tojásról szaporodó -» oviparous
tojássárgája -» yellow
tojásszeletelő -» egg slicer
tojást főz -» to boil an egg
tojást gyűjt -» to egg
tojástartó -» egg cup
tojik -» to lay, laid
tojó -» layer
tojófészek-sorozat -» battery
tojóláda -» nest-box
tok -» case
tok -» casing
tok -» holder
tok -» holster
tok -» husk
tok -» pod
tok -» sheath
tok -» shuck
tok -» skin
tok -» socket
tok alakú -» vaginal
toka -» chop
toka -» dewlap
toka -» double chin
toka -» gill
toka -» jowl
tokás -» jowly
tokba dug -» to sheathe
tokba rak -» to case
tokba zár -» to encapsulate
tokba zár -» to encase
tokba zárás -» canning
tokjába tesz -» to sheathe
tokjába visszatesz -» to sheathe
tokmány -» holder
tokmány -» jig
tokos -» husky
tokos kemence -» muffle
tokos kemence lezáró lemeze -» bib
tokos toll -» pinfeather
tokozás -» canning
-tól -» by
tol -» to jostle
tol -» to push
tol -» to shove
tol -» to shuffle
tol -» to thrust
tol -» to wheel
-tól -» with
tolakodás -» indiscretion
tolakodás -» jostling
tolakodás -» obtrusion
tolakodás -» self-assertion
tolakodik -» to assert oneself
tolakodik -» to hustle
tolakodik -» to intrude
tolakodik -» to jostle
tolakodik -» to thrust
tolakodó -» assertive
tolakodó -» bumptious
tolakodó -» importunate
tolakodó -» indiscreet
tolakodó -» intruder
tolakodó -» intrusive
tolakodó -» meddler
tolakodó -» meddlesome
tolakodó -» obtrusive
tolakodó -» pushing
tolakodó -» self-assertive
tolakodó -» shrill
tolakodó koldus -» deadbeat
tolakodó személy -» busybody
tolakodó személy -» leech
tolakodóan kíváncsi -» inquisitorial
tolakodóan kíváncsi -» nosy
tolakszik -» to obtrude
tolakszik -» to obtrude oneself
tolakszik -» to push oneself
tolakszik -» to shoulder
tolakszik -» to squash
tolás -» push
tolás -» pushing
tolás -» shove
tolás -» thrust
tolat -» to back the car
tolat -» to reverse
tolat -» to shunt
tolatás -» shifting
tolatás -» shunt
tolatásvezető -» yard master
tolató -» pusher
tolatómester -» yard master
tolatómozdony -» yard locomotive
tolatóvágány -» lay-by
tolatóvágány -» siding
tolattyú -» slide
tolattyúnyílás -» slot
told -» to splice
toldalék -» affix
toldalék -» appendage
toldalék -» appendix, appendices
toldalék -» ell
toldalék -» elongation
toldalék -» tag
toldalék épületrész -» lean
toldaléképület -» annex
toldaléképület -» lean-to
toldaléképület -» wing
toldalékként -» expletively
toldalékot épít -» to add to a building
toldaléktető -» penthouse
toldás -» elongation
toldás -» patch
toldat -» nose
toldat -» rider
toldat cölöpveréshez -» punch for ramming in a pile
toldoz -» to piece
toldozott-foldozott kinézés -» patchiness
tolerancia -» margin
tolerancia -» margin of error
tolerancia -» tolerance
toleráns -» tolerant
tolja a kereket -» to put one's shoulder to the wheel
tolja a kereket -» to set one's shoulder to the wheel
toll -» pen
toll -» plume
toll (evezőé) -» blade
toll (kulcsé) -» web
toll nélküli -» unfledged
tollából él -» to make one's living by one's pen
tollacska -» plume
tollakat növeszt -» to feather
tollakat növeszt -» to feather out
tollakkal díszít -» to plume
tollal díszít -» to feather
tollal lát el -» to feather
tollas -» feathery
tollas madárlábak -» boots
tollaslabda -» badminton
tollaslabda -» shuttlecock
tollaslabda játék -» badminton
tollasodik -» to feather
tollasodik -» to feather out
tollászkodik -» to plume itself
tollászkodik -» to preen
tollászkodik -» to preen its feathers
tollászkodik -» to preen itself
tollát az igazság szolgálatába állítja -» to dedicate one's pen to the truth
tollát az igazságnak szenteli -» to dedicate one's pen to the truth
tollat fog -» to put one's pen to paper
tollat fog -» to set one's pen to paper
tollat fog -» to take pen in hand
tollat forgat -» to wield the pen
tollat ragad -» to put one's pen to paper
tollat ragad -» to set one's pen to paper
tollat ragad -» to take pen in hand
tollat tűz -» to feather
tollatlan -» bald
tollatlan -» callow
tollatlan -» unfledged
tollazat -» feather
tollazat -» plumage
tollazat -» plume
tollba mond -» to dictate
tollbamondás -» dictation
tollbóbita -» horn
tollbokréta -» plume
tolldísz -» plume
tolldíszes felhajtott karimájú női kalap -» beanie
tollforgó -» plume
tollhegy -» pen
tollrajz -» pen sketch
tollrost -» barb
tollszár -» body
tollszár (madáré) -» quill
tollszerű -» feathery
tolltartó -» pencil case
tollvonás -» stroke of the pen
tolmácsként működik -» to act as interpreter
tolmácsol -» to act as interpreter
tolmácsol -» to interpret
tolmácsolás -» impersonation
tolmácsolás -» rendering
tolmácsolás -» rendition
tolmácsoló -» impersonator
tolni! -» push bar to open!
toló -» pusher
toló -» pushing
tolóablak -» sash
tolóablak -» sash-window
tolóablak-ellensúly -» sashweight
tolóajtó -» traverse
tolócső -» slide
tologat -» to shuffle
tologatós társasjáték -» shuffleboard
tológyűrű -» sliding collar
tolóka -» cursor
tolóka -» finger
tolóka -» pusher
tolóka -» slide
tolókapa -» scuffle
tolólétra -» extending ladder
tolólétra -» telescopic ladder
tolómérce -» mortise gauge
tolong -» to crowd
tolong -» to crush
tolong -» to press
tolong -» to rush
tolong -» to squash
tolongás -» bustle
tolongás -» crowd
tolongás -» crush
tolongás -» jam
tolongás -» press
tolongás -» rush
tolongás -» scramble
tolongás -» squash
tolongás -» squeeze
tolongás közben kilop -» to hustle
tolópad -» travelling platform
tolópad -» traverse
tolósugár-hajtómű -» ramjet
tolósugár-hajtómű -» ramjet engine
tolósúly -» rider
tolószék -» invalid chair
tolószék -» wheelchair
tolózár -» bolt
tolózár -» fastener
tolózár -» fastening
tolózár -» latch
tolózár -» valve
toluol -» toluene
tolvaj -» filch
tolvaj -» larcener
tolvaj -» larcenist
tolvaj -» larcenous
tolvaj -» pilferer
tolvaj -» pincher
tolvaj -» purloiner
tolvaj -» scrounger
tolvaj -» scrounge
tolvaj -» sticky fingers
tolvaj -» taker
tolvaj -» thief
tolvaj népség -» pickers and stealers
tolvajkodik -» to pilfer
tolvajkodó -» larcenous
tolvajlámpa -» bull's-eye lantern
tolvajlámpa -» dark lantern
tolvajlás -» filch
tolvajlás -» larceny
tolvajlás -» larcenous action
tolvajlás -» pilferage
tolvajlás -» theft
tolvajlás -» thievery
tolvajlási -» larcenous
tolvajnyelv -» cant
tolvajnyelv -» patter
tolvajnyelv -» pedlar's French
tombak -» Dutch metal
tombol -» to be on the rampage
tombol -» to rage
tombol -» to ramp
tombol -» to rampage
tombol -» to rampage about
tombol -» to rave
tombol -» to storm
tombol (vihar) -» to blow great guns
tombol dühében -» to rave with fury
tombola -» lottery
tombola -» raffle
tombola-kártyajáték -» housey-housey
tombolás -» bluster
tombolás -» fury
tombolás -» rampage
tombolával összekötött társasjátékféle -» house
tomboló -» frantic
tomboló -» furious
tomboló -» rampageous
tomboló sikert arat -» to panic
tombolva -» rampageously
tompa -» blunt
tompa -» dim
tompa -» dull
tompa -» flat
tompa -» have a blunt edge
tompa -» hollow
tompa -» leaden
tompa -» mat
tompa -» matt
tompa -» muffled
tompa -» obscure
tompa -» obtuse
tompa -» wizen-hearted
tompa agyú -» thick
tompa élű -» blunt-edged
tompa eszű emberek -» crass minds
tompa faillesztés -» butt
tompa fegyverek -» arms of courtesy
tompa fény -» subdued light
tompa hang -» dead sound
tompa hang -» thud
tompa hang -» woody sound
tompa hangot ad -» to thud
tompa hangú -» tubby
tompa hegyű -» rounded
tompa illesztés -» butt
tompa illesztés -» encounter
tompa öblösorrú -» bluff bow
tompa puffanás -» thud
tompa puffanás -» thump
tompa puffanással ledob -» to dump down
tompa puffanással ledob -» to dump
tompa sarkú -» blunt-edged
tompa vége vminek -» stub
tompa végű -» blunt-pointed
tompa végű -» rounded
tompa végű olló -» scissors with blunt ends
tompaeszű alak -» cluck
tompán verődik vmihez -» to thud
tompaság -» bluntness
tompaság -» dullness
tompaszög -» blunt angle
tompaszög -» obtuse angle
tompává tesz -» to blunt
tompává tesz -» to dull
tompává tevés -» blunting
tompít -» to attenuate
tompít -» to blunt
tompít -» to damp
tompít -» to dampen
tompít -» to deaden
tompít -» to deafen
tompít -» to dim
tompít -» to dull
tompít -» to mellow
tompít -» to muffle
tompít -» to smooth
tompít -» to stifle
tompít -» to subdue
tompít -» to turn down
tompít -» to vignette
tompít (festést) -» to bleed, bled
tompító -» attenuative
tompított -» cushioned
tompított -» muted
tompított fény -» dipped
tompított fény -» low beam
tompított fényre vált -» to dim the headlights
tompított fényre vélt -» to dip the headlights
tompor -» hams
tompor -» hind quarters
tompor -» quarter
tompul -» to deaden
tompul -» to dull
tompult -» torpid
tompultság -» bluntness
tompultság -» torpidity
tompultság -» torpidness
tompultság -» torpor
tonhal -» tuna
tonik -» tonic
tonik -» tonic water
tonika -» do
tonika -» tonic
tonna -» ton
tonnánkénti fuvardíj -» tonnage
tonnatartalom -» tonnage
tónus -» tenor
tónus -» tone
tonzúrás -» shaven
tópart -» bank
tópart -» beach
tópart -» lakeside
tópart -» shore
tóparti -» lakeside
topáz -» topaz
topis -» down at the heel
topis -» raggedy-ass
topis -» raunchy
topis -» tatty
toplák -» raggedy-ass
topog -» to stamp
topogás -» paddle
topográfia -» topography
topográfiai -» topographic
topográfiai -» topographical
topográfiai indikáció -» survey data
topográfus -» topographer
toporzékol -» to stamp
toporzékol haragjában -» to prance with rage
toporzékolás -» stamping
toprongyos -» dilapidated
toprongyos ember -» tatterdemalion
tor -» thorax
torka szakadtából -» at the top of one's voice
torkán akad -» to stick in one's throat
torkára forrasztja a szót -» to floor
torkára forrasztja a szót vkinek -» to put the extinguisher on sy
torkát köszörüli -» to clear one's throat
torkát köszörüli -» to harrumph
torkát öblögeti -» to cool one's coppers
torkig lakik -» to eat to repletion
torkig vagyok vele -» I am through with it
torkig van vmivel -» to be fed up
torkig van vmivel -» to be fed up with sg
torkig van vmivel -» to be sick of sg
torkig van vmivel -» to be through with sg
torkig van vmivel -» have a surfeit of sg
torkolat -» chop
torkolat -» issue
torkolat -» jaws
torkolat -» mouth
torkolattűz -» muzzle fire
torkolatzár -» boom
torkollik -» to empty
torkon ragad vkit -» to pin sy by the throat
torkon ragad vkit -» to seize a person by the throat
torkos -» gluttonous
torkosborz -» wolverine
torkosság -» gluttony
torkot öblít -» to gargle
torkot reszel -» to hack
torkrétoz -» to gunite
torkretozás -» guniting
torlasz -» bar
torlasz -» barricade
torlasz -» lock
torlasz -» obturator
torlaszoló -» obturator
torlaszt -» to upset, upset
torló -» obturator
torlódás -» bottleneck
torlódás -» congestion
torlódás -» jam
torlódás -» obstruction
torlógyűrű -» obturator ring
torlószelep -» non-return valve
torma -» horseradish
torna -» gym
torna- -» gymnastic
torna -» gymnastics
torna -» physical exercises
torna -» physical training
tornác -» arcade
tornác -» gallery
tornác -» porch
tornác -» veranda
tornác -» verandah
tornác -» vestibule
tornác -» waist
tornacipő -» gym shoes
tornacsarnok -» gym
tornacsarnok -» gymnasium, gymnasia
tornaculum -» tourniquet
tornádó -» tornado
tornanadrág -» running drawers
tornász -» gymnast
tornászik -» to do gymnastics
tornaterem -» gym
tornaterem -» gymnasium, gymnasia
tornatermi gyakorlatok -» gymnasium exercises
tornázik -» to do gymnastics
tornázik -» to take exercise
tornyocska -» turret
tornyosul -» to bank
tornyosul -» to lour
tornyosul -» to mass
tornyosul -» to tower
torok -» boot
torok -» gorge
torok- -» guttural
torok- -» jugular
torok -» throat
torok -» throttle
torok R -» bur
torokfájás -» sore throat
torokgáz-elvezető cső -» downcomer
torokgyík -» diphtheria
torokgyulladás -» sore throat
torokhang -» guttural
torokhangon -» gutturally
torokhangú -» throaty
torokmandula -» gland
toroköblítő -» gargle
torokreszelés -» hawk
torony -» tower
torony (darun) -» house
torony magasságú -» towering
toronyállványozó -» steeplejack
toronycsúcs -» broach
toronyház -» high rise
toronyház -» high rise building
toronyóra lánccal -» pie in the sky
toronyőr -» watch
toronysisak -» steeple
toronyugrás -» high dive
torpedó -» fish
torpedó -» minnow
torpedó -» spreader
torpedó -» torpedo
torpedó ágyúnaszád -» torpedo gun-boat
torpedó elleni védőháló -» crinoline
torpedó kúpja -» torpedo head
torpedó naszád -» torpedo gun-boat
torpedókamra -» torpedo-flat
torpedókilövő cső -» torpedo-tube
torpedókilövő tiszt -» torpedo officer
torpedónaszád -» torpedo-boat
torpedónaszádon szolgáló tengerész -» torpedo man
torpedóraktár -» torpedo-room
torpedóromboló -» destroyer
torpedóromboló -» torpedo-boat destroyer
torpedót kap -» to be bumped
torpedóvető repülőgép -» torpedo-plane
torta -» cake
torta -» fancy cake
torta -» tart
torz -» misshapen
torzalak -» abortion
torzalakúság -» crookedness
torziós igénybevétel -» torque reaction
torziós kar -» torque-arm
torziós kar -» torque-rod
torziós nyomaték -» torque
torziós próba -» twist test
torzít -» to caricature
torzít -» to deform
torzít -» to disfigure
torzít -» to distort
torzítás -» distortion
torzítatlan -» unbiased
torzítatlan -» unbiassed
torzkép -» caricature
torzkép -» cartoon
torzképrajzoló -» cartoonist
torzó -» trunk
torzonborz -» blowzy
torzonborz -» hirsute
torzrajzoló -» cartoonist
torzszülés -» monstrous birth
torzszülött -» abortion
torzszülött -» freak of nature
torzszülött -» lusus nature
torzszülött -» monstrous birth
torzulás -» distortion
torzulás -» flutter
torzulás -» skewness
torzult -» deformed
torzult -» distorted
toszakodás -» fag
toszik vkivel -» to jog with sy
toszogat -» to eff about with sg
toszogat -» to eff around with sg
tószt -» pledge
tószt -» toast
tót -» Slovak
tót ember -» Slovak
tót nyelv -» Slovak
totális -» all-out
totális -» total
totális háború -» all-in war
totális háború -» all-out warfare
totális háború -» total war
totalitárius -» totalitarian
totalizatőr -» totalizator
totalizatőr -» tote
totálkáros -» to be bust
totálkáros -» to be busted
totálkáros -» to be stoned
totálkáros -» to be stoned out
totálkáros -» to be way-out
totálrészeg -» to be blitzed out
tótbab -» broad bean
totemoszlop -» totem pole
totó -» football pool
totojázik -» to eff about
totojázik -» to eff around
totojázik -» to horse around
totojázó -» jerk-off
tottyanás -» squash
tótumfaktum -» factotum
tótumfaktum -» utility
tótumfaktum -» utility man
totyog -» to dodder
totyog -» to paddle
totyog -» to toddle
totyog -» to waddle
totyogás -» duck walk
totyogás -» paddle
totyogás -» toddle
totyogó -» toddler
tovább -» along
tovább -» any further
tovább -» any longer
tovább -» away
tovább -» forth
tovább -» forward
tovább -» further
tovább -» on
tovább -» on and on
tovább -» onwards
tovább beszél -» to talk on
tovább csinál -» to carry on
tovább csinál -» to keep going
tovább csinál vmit -» to go on doing sg
tovább csinál vmit -» to go on with sg
tovább csinál vmit -» to keep on doing sg
tovább dolgozik -» to soldier on
tovább dolgozik -» to work away
tovább él -» to live on
tovább fecseg -» to rattle on
tovább folytat egy kedvezőtlen ügyet -» to throw good money after bad
tovább játszik -» to play on
tovább játszik -» to play upon
tovább karattyol -» to rattle on
tovább kell haladnunk -» we must be jogging along
tovább kell mennünk -» we must be jogging on
tovább kutatva -» on further investigation
tovább marad -» to overstay
tovább megy -» to jog on
tovább megy -» to proceed
tovább nem bírta elviselni -» he could bear it no longer
tovább szolgál -» to soldier on
tovább tart -» to outlast
tovább tart vminél -» to outwear, outwore, outworn
tovább vizsgálva -» on further investigation
tovább! -» carry on!
továbbá -» additionally
továbbá -» again
továbbá -» by the same token
továbbá -» furthermore
továbbá -» in addition
továbbá -» item
továbbá -» more
továbbá -» over and above
továbbad -» to hand on
továbbad -» to pass
továbbad -» to pass on
továbbad -» to pass along
továbbad -» to propagate
továbbad -» to transmit
továbbadja a tudás fáklyáját -» to hand on the torch
továbbélés -» survivorship
továbbélés -» survival
továbbgurul -» to roll on
továbbhajt -» to drive on
továbbhalad -» to keep on
továbbhalad -» to pass
továbbhalad -» to pass on
továbbhömpölyög -» to roll on
további -» additional
további -» further
további -» other
további kutatások során -» on further investigation
továbbiakban -» henceforward
továbbiakban -» henceforth
továbbít -» to convey
továbbít -» to forward
továbbít -» to pass on
továbbít -» to propagate
továbbít -» to relay
továbbít -» to send on
továbbít -» to tick out
továbbít -» to transmit
továbbítás -» conveyance
továbbítás -» relay
továbbítás -» transmission
továbbjut -» to qualify
továbbjutás -» getting on
továbbmegy -» to get on
továbbmegy -» to go on
továbbmegy -» to jog
továbbmegy -» to move along
továbbmegy -» to move on
továbbmegy -» to pass by
továbbmegy -» to pass on
továbbmegy -» to push along
továbbmenve -» in addition
továbbmond -» to let on
továbbsiet -» to push along
továbbvisz -» to carry on
továbbvisz -» to take on
továbbvisz vmit -» to keep the pot boiling
tovacsoszog -» to shuffle off
tovahajt -» to tool along
tovaröppenő volta vminek -» evanescence
tovasiklás -» scud
tovasuhan -» to sail
tovaterjed -» to propagate
tovatűnés -» evanescence
tovatűnő -» evanescent
toxikus -» toxic
tő -» root
több -» a few
több -» more
több -» plus
több -» several
több -» some
több a kelleténél -» far too many
több a kelleténél -» more than necessary
több a soknál -» it is too much by half
több a soknál -» more than enough
több ágú szigony -» gig
több alkalommal -» on divers occasion
több alkalommal -» on divers occasions
több államot érintő -» interstate
több célra használatos erős ár -» ship's husband
több célra használatos erős fuxolótű -» ship's husband
több ekevasas eke -» gang plough
több embert állít be a munkába -» to put more men to work
több embert állít munkába -» to put more men to work
több éves barangolás után -» after years of roaming
több éves kóborlás után -» after years of roaming
több éves ösztöndíj -» exhibition
több ízben -» often
több ízben -» on several occasions
több ízben -» several times
több kocsit kapcsol -» to put on more coaches
több kötetes családregény -» river novel
több mint -» above
több mint -» in excess of
több, mint -» more than
több, mint -» over
több mint egy éve -» it is more than a year
több, mint egy óra hosszat beszélt -» he spoke for over an hour
több, mint harminc éves -» to be on the shady side of thirty
több, mint harminc éves -» to be on the wrong side of thirty
több, mint száz -» to number over a hundred
több nem -» no more
több nyelvet beszél -» have several languages at one's command
több nyelvet beszél -» have a command of several languages
több nyelvű -» polyglot
több nyelvű könyv -» polyglot
több okból is -» on more scores than one
több óra hosszat -» for hours and hours
több részes női ruha -» ensemble
több részletben -» by instalments
több részletben -» in instalments
több részű -» compound
több szem többet lát -» two heads are better than one
több színben játszó -» parti-coloured
több újságban egyszerre közöl -» to syndicate
több vasat tart a tűzben -» have many irons in the fire
többcsonkos csőelágazó -» manifold
többé -» anymore
többé -» more
többé nem -» any more
többé nem -» no more
többé nem láthatom -» I can see her no more
többé sohasem -» never more
többek között -» among other things
többek között -» among others
többé-kevésbé -» more or less
többé-kevésbé idegenes kiejtéssel beszél -» to speak with sg of a foreign accent
többeknek -» to several people
többemeletes épület -» tier building
többemeletes garázs -» carport
többemeletes szendvics -» club-sandwich
többen -» a number of persons
többen is jelentkeztek az óráért -» the watch was claimed by several persons
többen közülük -» divers of them
többen mint -» more in number than
többen vannak -» to exceed in number
többes fejedelemség -» joint rule
többes szám -» plural
többes szám -» plural number
többesélyes -» dicey
többet árt, mint használ -» to do more harm than good
többet ér a vén sas az ifjú bagolynál -» there is many a good tune played on an old fiddle
többet és többet -» more and more
többet ésszel mint erővel -» more brain than brawn
többet eszik mint jövedelmez -» to eat its head off
többet ígér vkinél -» to bid more than sy
többet ígér vkinél -» to offer more than sy
többet ígér vkinél -» to outbid sy
többet ígér vkinél -» to overbid sy
többet iszik a kelleténél -» to drink more than one ought
többet ivott a kelleténél -» he has had a drop too much
többet ivott a kelleténél -» he has had one over the eight
többet kell ajánlanod -» you'll have to spring a bit
többet nem -» no more
többet nem -» not any more
többet nyom -» to outweigh
többet tesz -» to raise the bid
többet tett, mint amennyit ígért -» he was better than his word
többféle -» divers
többféle -» multifarious
többféleképpen magyarázható -» equivocal
többfokozatú -» multistage
többfokozatú irányított lövedék -» composite missile
többhasábos cikk -» spread
többi -» other
többiek -» everybody else
többiek -» remainder
többje van, mint amennyi kell -» have more than he knows what to do with
többlet -» balance
többlet -» excess
többlet- -» extra
többlet- -» over
többlet -» plus
többlet- -» plus
többlet -» redundance
többlet -» redundancy
többlet -» surplus
többletív -» overs
többletkiadás -» extra
többletterhelés -» overflow
többnapos szakáll -» scrub
többpengés bütüző himbafűrész -» trimmer
többpengés bütüző körfűrész -» trimmer
többperiódusú -» polycyclic
többre tart vminél -» to set before
többre viszi -» to get on better
többrétegű karton belső rétege -» filler
többsávos -» multilaned
többsávos -» multi-laned
többség -» great mass
többség -» majority
többsoros fúrógép -» gang driller
többször -» often
többször -» on divers occasions
többször -» on several occasions
többször -» several times
többször szavaz -» to repeat
többszörös -» multiple
többszörös csigamű -» jeers
többszörös fényvisszaverődés -» ghost
többszörös hajlatú cső -» manifold
többszörös kábel -» compound cable
többszörös lepárlás -» rectifying
többszörös milliomos -» multi-millionaire
többszörös reflexió -» reverberation
többszörös szövet -» compound fabric
többszörösen lepárol -» to rectify
többtag -» polynome
többtag -» polynomial
többtagú -» polynomial
többtámaszú -» through
többtokos -» multicapsular
tőcsavar -» stud
töfög -» to chuff
töfög -» to chug
tőgy -» dug
tőgy -» udder
tőhajtás -» tiller
tőhajtásokat ereszt -» to tiller
tök -» dork
tök -» gourd
tök -» knockers
tök -» marrow
tök -» squash
tök -» stone
tök -» vegetable marrow
tök (kártyában) -» bells
tőke -» assets
tőke -» capital
tőke -» fund
tőke -» principal
tőke -» stock
tőke alapformája -» standard form of capital
tőke összetétele -» composition of capital
tőke személyi tényezője -» subjective factor of capital
tőke szerves összetétele -» organic composition of capital
tőke tárgyi tényezője -» objective factor of capital
tőkeberuházás -» capital expenditure
tőkecsoport -» syndicate
tőkeérték -» capital value
tőkeexport -» invisible exports
tőkefelesleg -» superfluity of capital
tőkefelhalmozás -» accumulation of capital
tőkehal -» cod
tőkehal -» cod, cod
tőkehal -» haddock
tőkehal -» hake
tőkejavak -» capital goods
tőkekoncentráció -» concentration of capital
tökéleten -» dunce
tökéletes -» accomplished
tökéletes -» beyond all praise
tökéletes -» complete
tökéletes -» consummate
tökéletes -» exquisite
tökéletes -» finished
tökéletes -» flawless
tökéletes -» perfect
tökéletes -» pukka
tökéletes -» rank
tökéletes -» regular
tökéletes -» thorough
tökéletes -» utter
tökéletes! -» just so!
tökéletesen -» dead
tökéletesen -» down to the ground
tökéletesen -» every bit
tökéletesen -» exquisitely
tökéletesen -» flawlessly
tökéletesen -» perfectly
tökéletesen -» sublimely
tökéletesen -» to the nines
tökéletesen egy szinten -» on a dead level
tökéletesen elpusztít -» to burn up
tökéletesen elsajátít -» to master
tökéletesen igazad van -» you are dead right
tökéletesen illeszkedő darab -» piece that fits dead square
tökéletesen illeszkedő darab -» piece that fits dead true
tökéletesen ismerem -» I know him in and out
tökéletesen! -» just so!
tökéletesít -» to finish
tökéletesít -» to improve
tökéletesít -» to perfect
tökéletesítés -» improvement
tökéletesítés -» perfection
tökéletesíthető -» open to improvement
tökéletesíthető -» perfectible
tökéletessé tesz -» to consummate
tökéletesség -» consummation
tökéletesség -» fairness
tökéletesség -» flawlessness
tökéletesség -» perfection
tökéletesség -» prime
tökéletesség netovábbja -» prime of perfection
tökéletlen -» to be cracked
tökéletlen -» cracked
tökéletlen -» defective
tökéletlen -» imperfect
tökéletlen -» incomplete
tökéletlen -» woody
tökéletlen elégés -» partial combustion
tökéletlenség -» defect
tökéletlenség -» deficiency
tökéletlenség -» failing
tökéletlenség -» immaturity
tökéletlenség -» imperfection
tökély -» perfection
tőkés -» bourgeois
tőkés lúd -» grey goose
tőkésít -» to capitalize
tőkésít -» to fund
tőkésítés -» capitalization
tőkéstárs -» financier
tőkesúly -» keel
tőkeszámla -» capital account
tőkét felszabadít -» to liberate capital
tőkét kovácsol -» to capitalize
tőkét kovácsol vmiből -» to capitalize on sg
tőkét kovácsol vmiből -» to make capital of sg
tőkét mozgósít -» to liberate capital
tőketartalék -» capital surplus
töketlenkedés -» fuckup
töketlenség -» screw-up
tökfedő -» lid
tökfej -» blockhead
tökfej -» chucklehead
tökfej -» chump
tökfej -» dullard
tökfej -» dumbo
tökfej -» jerk
tökfej -» lamebrain
tökfej -» lunk
tökfej -» lunkhead
tökfej -» meatball
tökfej -» mooncalf, mooncalves
tökfej -» mutt
tökfej -» mutton-head
tökfej -» muttonhead
tökfej -» nitwit
tökfej -» noddy
tökfej -» noodle
tökfej -» numb-skull
tökfej -» numskull
tökfej -» pinhead
tökfej -» sap
tökfej -» shit-brained
tökfej -» softie
tökfej -» softy
tökfej -» twit
tökfej -» veg
tökfej -» zombie
tökfejű -» addle-brained
tökfejű -» addlepated
tökfejű alak -» sot
tökfejű ember -» nincompoop
tökfélék -» gourd family
tökfilkó -» dimwit
tökfilkó -» dolt
tökfilkó -» dunce
tökfilkó -» goof
tökfilkó -» goon
tökfilkó -» goop
tökfilkó -» mooncalf, mooncalves
tökfilkó -» muggins
tökfilkó -» mutt
tökfilkó -» nincompoop
tökfilkó -» nitwit
tökfilkó -» noodle
tökfilkó -» numb-skull
tökfilkó -» numskull
tökfilkó -» poop
tökfilkó -» simp
tökfilkó -» simple Sammy
tökkelütött -» doltish
tökkelütött -» imbecile
tökkelütött fráter -» mug
tökkelütött muki -» coot
tökkelütött ürge -» coot
tökkopasz -» bald as a billiard ball
tökkopasz -» bald as a coot
tökkopasz -» bald as an egg
töklámpás -» jack-o'-lantern
tökmag -» pint-sized
tökmag -» tich
tökmag -» titch
tököl -» to bugger about
tököl -» to bugger around
tökölődik -» to fuck about
tökölődik -» to fuck around
tökölődik -» to screw around
tökölődik vmivel -» to screw around with sg
tökös -» ballsy
tökös -» zippy
tökrészeg -» to be three sheets in the wind
tökrészeg -» to be way-out
tökrészeg -» blind
tökrészeg -» blind drunk
tökrészeg -» canned
tökrészeg -» have three sheets in the wind
tökrészeg -» sozzled
tökrészeg -» speechless
-től -» by
-től -» with
tölcsér -» bell
tölcsér -» charging boot
tölcsér -» cone
tölcsér -» filler
tölcsér -» flare
tölcsér -» funnel
tölcsér -» hopper
tölcsér -» horn
tölcsér alakú öböl -» horn
tölcsér alakú torkolat -» horn
tölcsér alakú vízfolyás -» horn
tölcsérrel önt -» to funnel
tölcsérrel tölt -» to funnel
tölcsérszerűen kiszélesedik -» to bell out
tölcsérszerűen kiszélesedik -» to flare out
tölcsértorkolat -» estuary
tőle függ -» it's up to him
tőle tudtam meg -» I got it from him
tőled függ -» it rests with you
tőled függ! -» it lies with you!
tölgy -» oak
tölgy- -» oaken
tölgyből készült -» oaken
tölgyből való -» oaken
tölgyfa -» oak
tölgyfa- -» oaken
tölgyfából készült -» oaken
tölgyfából való -» oaken
tölgyfagubacs -» oak spangle
tölgyfagubacs -» spangle
tölt -» to charge
tölt -» to feed, fed
tölt -» to fill
tölt -» to line
tölt -» to pass
tölt -» to put in
tölt (időt) -» to spend, spent
töltelék -» filling
töltelék -» stuffing
töltelékanyag -» padding
töltelékként -» expletively
töltelékszó -» expletive
töltény -» cartridge
töltényheveder -» cartridge belt
töltényheveder -» loading belt
töltényhüvely -» case
tölténykarima -» clip
tölténykeret -» clip
tölténykivető szerkezet -» ejector
töltényszalag -» loading strip
tölténytár -» cartridge
tölténytár -» clip
tölténytár -» magazine
tölténytár záróretesze -» cut-off
töltényűr -» breech
töltényűr -» chamber
töltés -» bank
töltés -» bund
töltés -» charge
töltés -» dam
töltés -» dike
töltés -» dyke
töltés -» embankment
töltés -» escarp
töltés -» expletive
töltés -» filling
töltés -» pen
töltés nélküli -» dry
töltéskapcsoló tábla -» charging panel
töltéspadka -» shoulder
töltéssel körülfog -» to bank
töltésszabályozó -» accelerator
töltésút -» causeway
töltet -» charge
töltet (fegyveré) -» load
töltetenként -» batchwise
töltő -» filler
töltő anyag -» filler
töltő szerkezet -» filler
töltőállomás -» service station
töltőanyag -» aggregate
töltőáram -» charging current
töltögető -» feeder
töltőkezelő -» cannoneer who loads
töltőmedence -» tunnel
töltőnyak -» filler
töltőnyílás -» filler
töltőpisztoly (benzinkútnál) -» filler nozzle
töltőrúd -» tamping-bar
töltőtoll -» fountain-pen
töltött -» stuffed
töltött tészta -» cannelloni
töltővessző -» rammer
töm -» to clog
töm -» to cram
töm -» to fill
töm -» to gorge
töm -» to pad
töm -» to ram
töm -» to stuff
töm -» to wad
töm vkit -» to stuff sy
tömb -» block
tömb -» chump
tömb -» pat
tömb -» slug
tömedék -» gob
tömedékelő -» filler
tömedékvájár -» builder-up
tömeg -» aggregation
tömeg -» body
tömeg -» bulk
tömeg -» concourse
tömeg -» crowd
tömeg -» crush
tömeg -» drove
tömeg -» gross, gross
tömeg -» heap
tömeg -» host
tömeg -» many
tömeg -» mass
tömeg -» mob
tömeg -» multitude
tömeg -» pack
tömeg -» press
tömeg -» quantum
tömeg -» quantity
tömeg -» regiment
tömeg -» swad
tömeg -» swarm
tömeg -» throng
tömeg -» turnout
tömeg -» volume
tömegbe gyűjt -» to ball
tömegbe rak -» to agglomerate
tömegbe verődik -» to mass
tömegben -» en masse
tömegben körbe mozog -» to mill
tömegek ereje -» power of numbers
tömegek hatalma -» power of numbers
tömeges -» multitudinous
tömegesen -» en masse
tömegesen -» in large quantities
tömegesen -» in quantities
tömegestől -» en masse
tömeget szétoszlásra felszólít -» to read the riot act
tömeggyártás -» quantity production
tömeggyártási termékek -» quantity products
tömeggyilkos -» mass murderer
tömeggyűlés -» mass meeting
tömeghipnózis -» mass hypnotism
tömegkommunikációs eszközök -» mass media
tömegközlekedés -» public transport
tömegközlekedési eszköz -» public conveyance
tömegközlekedési eszköz -» public vehicle
tömegmészárlás -» wholesale slaughter
tömegnyomor -» hell-hole
tömegpszichózis -» mass psychosis
tömegszórakoztató ipar -» show-business
tömegtájékoztatási eszközök -» mass media
tömegtermelés -» mass production
tömegtermelés -» quantity production
tömegverekedés -» scuffle
töméntelen -» any number of
töméntelen -» without number
tömény -» quintessential
tömény -» straight
tömény ital -» hard drink
tömény ital -» hard liquor
tömény párlat -» quintessence
tömény szesz -» raw spirit
tömény szesz -» strong water
töménységi fok -» degree of concentration
tömérdek -» immense
tömérdek -» slathers
tömérdek -» untold
tömérdek ember -» legion
tömés -» filling
tömés -» pad
tömés -» stuffing
tömés cementtel -» cementation
tömi a fejét -» to stoke
tömi a fejét -» to stoke up
tömi magát -» to gorge
tömi magát -» to gorge oneself
tömi magát -» to stodge
tömi magát -» to stuff oneself
tömít -» to caulk
tömít -» to consolidate
tömít -» to dub
tömít -» to pack
tömít -» to plug
tömít -» to plug up
tömít -» to proof
tömít -» to stanch
tömít -» to staunch
tömít -» to wad
tömítés -» blinding
tömítés -» casing
tömítés -» caulk
tömítés -» gasket
tömítés -» packing
tömítés -» pad
tömítés -» plugging
tömítés -» plumbing
tömítés -» seal
tömítés -» sealing
tömítés -» stopper
tömítés -» stuffing
tömítetlen -» untight
tömítetlenség -» leakage
tömítő -» filler
tömítő -» gasket
tömítő -» obturating
tömítő gyűrű -» obturator ring
tömítő záróléc -» weather-strip
tömítőanyag -» packing
tömítőanyag -» wad
tömítőbőr -» hydraulic leather
tömítőcement -» beaumontage
tömítő-elem -» seal
tömítőelem -» sealing
tömítőfilc -» weather-strip
tömítőgyűrű -» grummet
tömítőgyűrű -» joint ring
tömítőgyűrű -» o-ring
tömítőgyűrű -» packing ring
tömítőgyűrű -» washer insert
tömítőlemez -» weather-strip
tömítőnemez -» weather-strip
tömítőszer -» sealant
tömjén -» incense
tömjénez -» to cense
tömjénezés -» incense
tömjénező -» censer
tömlő -» fire hose
tömlő -» hose
tömlő -» hose-pipe
tömlő -» manifold
tömlő -» sac
tömlöc -» cells
tömlőfoltozó betétgumi -» sleeve
tömlősbelű -» hydra
tömlővel lemos -» to hose
tömlővel lemos -» to hose down
tömlővel megöntöz -» to hose
tömlővel megöntöz -» to hose down
tömlőzés -» extrusion
tömőanyag -» padding
tömőanyag -» stuffing
tömöntés -» stereotyping
tömöntés -» stereotypography
tömöntési eljárás -» stereotyping
tömöntési nyomóforma -» stereotype
tömöntést készít -» to stereotype
tömöntést vesz -» to stereotype
tömöntésű -» stereotype
tömöntő munkás -» stereotyper
tömöntő munkás -» stereotypist
tömöntöde -» stereotype foundry
tömöntöde -» stereotyping room
tömöntőlemezek készítése -» stereotypy
tömöntőpapír -» stereo
tömöntött -» stereotyped
tömöntvény -» cast
tömöntvény -» stereotype
tömöntvényről készült -» stereotyped
tömör -» brief
tömör -» close
tömör -» compact
tömör -» compendious
tömör -» concise
tömör -» consistent
tömör -» pointed
tömör -» ponderous
tömör -» quintessential
tömör -» short
tömör -» solid
tömör -» succinct
tömör -» terse
tömör -» tight
tömör kivonat -» compendium
tömör mondás -» laconism
tömör rögtönzött arcképvázlat -» thumb-nail sketch
tömör rögtönzött vázlat -» thumb-nail sketch
tömören -» briefly
tömören -» concisely
tömören -» tersely
tömören összefoglal -» to boil down
tömören záró -» tight
tömörít -» to ball
tömörít -» to bur
tömörít -» to burr
tömörít -» to close up
tömörít -» to compact
tömörít -» to condense
tömörít -» to knit, knit
tömörít -» to knit
tömörít -» to upset, upset
tömörítés -» compression
tömörítés -» upsetting
tömörített -» upset
tömörítő henger -» roller
tömörödik -» to pack
tömörödött altalaj -» pan
tömörség -» compactness
tömörség -» concision
tömörség -» consistence
tömörség -» consistency
tömörség -» massiveness
tömörség -» solidity
tömörség -» succinctness
tömörség -» terseness
tömőrúd -» tamping-bar
tömörül -» to clog together
tömörül -» to knit, knit
tömörül -» to knit
tömött -» close
tömött -» compact
tömött -» congested
tömött -» crowded
tömött -» fat
tömött -» packed
tömött -» padded
tömött -» serried
tömött -» thick with
tömött erszény -» fat purse
tömött sorokban támad -» to charge boots to boots
tömöttség -» body
tömöttség -» compactness
tömpe fogazás -» stub pinion
tömpe orr -» turned up nose
tönk -» billet
tönk -» butt
tönk -» clog
tönk -» stump
tönk -» trunk
tönk szélén van -» to be on one's last legs
tönkökkel teli -» stumpy
tönkre ment -» bung
tönkre vagyok téve! -» I am undone!
tönkre ver -» to mop up
tönkre zúz -» to make mincemeat of
tönkreeszik vkit -» to eat sy out of house and home
tönkrejutás -» fall
tönkrejutott -» wrecked
tönkremegy -» to become bankrupt
tönkremegy -» to bung
tönkremegy -» to bust
tönkremegy -» to bust up
tönkremegy -» to fold up
tönkremegy -» to go broke
tönkremegy -» to go bust
tönkremegy -» to go on the fritz
tönkremegy -» to go phut
tönkremegy -» to go pop
tönkremegy -» to go smash
tönkremegy -» to go to pot
tönkremegy -» to go to rack a ruin
tönkremegy -» to go to ruin
tönkremegy -» to go to the devil
tönkremegy -» to go to the dogs
tönkremegy -» to smash
tönkremegy -» to spoil, spoilt
tönkremenés -» crash
tönkremenés -» doom
tönkremenés -» ruin
tönkremenés -» smash
tönkremenés -» wrack
tönkremenés -» wreck
tönkremenés -» wrecking
tönkremenést okozó -» wrecking
tönkrement -» to be bust
tönkrement -» to be busted
tönkrement -» to be on the fritz
tönkrement -» he's dead and done for
tönkrement -» ruined
tönkrement -» sunk
tönkrement -» undone
tönkrement ember -» gone coon
tönkrement ember -» goner
tönkrement ember -» he is a gone coon
tönkrement és elárverezték -» he was bankrupt and was sold up
tönkretesz -» to batter
tönkretesz -» to blast
tönkretesz -» to bring to ruin
tönkretesz -» to bust
tönkretesz -» to crash
tönkretesz -» to craze
tönkretesz -» to cripple
tönkretesz -» to disorder
tönkretesz -» to do for
tönkretesz -» to do up
tönkretesz -» to mar
tönkretesz -» to perish
tönkretesz -» to ravage
tönkretesz -» to ruin
tönkretesz -» to spoil, spoilt
tönkretesz -» to undo, undid, undone
tönkretesz -» to unmake, unmade
tönkretesz -» to vandalize
tönkretesz -» to wreck
tönkretesz vkit -» to break sy
tönkretesz vkit -» to cook sy's goose
tönkretesz vkit -» to give sy a trouncing
tönkretesz vmit -» to chew sg up
tönkretesz vmit -» to play havoc with sg
tönkretesz vmit -» to play the devil with sg
tönkretesz vmit -» to shit sg up
tönkreteszi önmagát -» to butch
tönkretétel -» ruination
tönkretétel -» wrecking
tönkretett -» ravaged
tönkretett -» undone
tönkretevés -» destruction
tönkrever -» to hammer
tönkrever -» to knock into a cocked hat
tönkrever -» to rout
tönkrever -» to thrash
tönkrever vkit -» to smite hip and thigh
tönkreveri az ellenséget -» to hew the enemy to pieces
tönkrevert -» beat
tönkrezúz -» to hammer
tönkrezúzás -» squelch
tőperec -» proximal phalanx
töpörödik -» to shrivel up
töpörödik -» to shrivel
töpörödött -» wizened
töpreng -» to chew
töpreng -» to mull
töpreng -» to reflect on
töpreng -» to ruminate
töpreng -» to speculate
töpreng -» to think, thought
töpreng vmin -» to brood on sg
töpreng vmin -» to brood over sg
töpreng vmin -» to chew the cud
töpreng vmin -» to chew over sg
töpreng vmin -» to chew upon sg
töpreng vmin -» have sg on the brain
töpreng vmin -» have sy on the brain
töprengés -» cogitation
töprengés -» pensiveness
töprengés -» rumination
töprengés -» speculation
töprengő -» broody
töprengő -» pensive
töprengő -» ruminative
töprengve -» pensively
tör -» to break, broke, broken
tör -» to crash
tőr -» dagger
tőr -» knife, knives
tör -» to mill
tőr -» pit
tör -» to refract
tőr -» snare
tör -» to spring, sprang, sprung
tőrbe csal -» to decoy
tőrbe csal -» to ensnare
tőrbe csal -» to entrap
tőrbe csal -» to mesh
tőrbe csal -» to trap
tőrbe csal vkit -» to lure sy into the trap
tőrbe csalja az ellenséget -» to ambush the enemy
tőrbe ejt -» to snare
tőrbe esik -» to be ambushed
tördel -» to make up
tördelés -» makeup
tördelő -» clicker
tördelő asztal -» stone
tördelt levonat -» page proof
töredék -» fraction
töredék -» fragment
töredék -» rump
töredék -» scrap
töredék -» shred
töredék -» snatch
töredék -» snippet
töredék -» splinter
töredék -» splintering
töredék párt -» splinter party
töredékcsoport -» splinter group
töredékek -» splintering
töredékes -» fractional
töredékes -» fragmentary
töredelem -» contrition
töredelem -» penance
töredelem -» penitence
töredelem -» repentance
töredelem -» rue
töredelmesen bevall -» to come clean
töredezés -» fragmentation
töredezett stílus -» staccato style
törékeny -» brittle
törékeny -» delicate
törékeny -» eager
törékeny -» flawed
törékeny -» fragile
törékeny -» frail
törékeny -» mingy
törékeny -» short
törékeny áll -» lantern-jaws
törékeny állkapocs -» lantern-jaws
törékeny béke -» patched up peace
törékeny egészség -» precarious state of health
törékenység -» delicacy
törékenység -» fragility
törekszik -» to aim
törekszik -» to aspire
törekszik -» to endeavor
törekszik -» to make an effort
törekszik -» to push
törekszik -» to seek, sought
törekszik -» to stand for
törekszik -» to strive, strove, striven
törekszik vmire -» to angle
törekszik vmire -» to aspire after sg
törekszik vmire -» to aspire to sg
törekszik vmire -» to be intent on doing sg
törekszik vmire -» to endeavor to do sg
törekszik vmire -» to endeavour to do sg
törekszik vmire -» to lay oneself out to sg
törekszik vmire -» to seek after sg
törekszik vmire -» to strain after sg
törekszik vmire -» to try after
törekszik vmire -» to try for
törekszik vmit megtenni -» to aim at doing sg
törekszik vmit megtenni -» to aim to do sg
törekvés -» ambition
törekvés -» aspiration
törekvés -» effort
törekvés -» endeavor
törekvés -» endeavour
törekvés -» intention
törekvés -» pursuit
törekvés -» tenor
törekvéseimet siker koronázta -» success attended my efforts
törekvő -» ambitious
törekvő -» aspirant
törekvő -» aspiring
törekvő -» back
törekvő -» industrious
törekvő -» intent
törekvő -» striving
törés -» breach
törés -» break
törés -» breakage
törés -» chip
törés -» comminution
törés -» crack
törés -» fault
törés -» flaw
törés -» fraction
törés -» fracture
törés -» gall
törés -» grinding
törés -» milling
törés -» trauma
törés -» trauma, traumata
törés fala -» side of a fault
törés széle -» side of a fault
törési felület -» surface of fracture
törési szög -» refracting angle
töréskár -» breakage
törésmutató -» index of refraction
törésmutató -» refraction coefficient
törésmutató -» refractive index
töréspont -» cut-off point
töréspróba -» destruction test
töretlen harci kedvet mutat -» to present an unbroken front
törhetetlen -» unbreakable
töri a fejét -» to beat one's brains
töri a fejét -» to cudgel one's brains
töri a fejét -» to puzzle one's brains
töri a fejét -» to puzzle
töri a fejét -» to rack one's brains
töri a fejét, hogy -» to set one's wits to work to
töri a fejét vmiben -» to be up to sg
töri a frász -» have the jumps
töri az angol nyelvet -» to smatter in English
töri az angolt -» to talk pidgin
törik -» to break, broke, broken
törik -» to fracture
törköly -» rape
törlés -» cancellation
törlés -» dash
törlés -» deletion
törlés -» dismemberment
törlés -» erasure
törlés -» obliteration
törleszt -» to amortize
törleszt -» to redeem
törleszt -» to sink, sank, sunk
törlesztés -» amortization
törlesztés -» redemption
törlesztetlen -» unredeemed
törleszthetetlen -» unredeemable
törleszthető -» redeemable
törlő -» sponge
törlő impulzus -» clear pulse
törlőmágnes -» wipe-out head
törlőrongy -» clout
törlőrongy -» mop
törlőrongyanyag -» waste cloth
törmelék -» chippings
törmelék -» debris
törmelék -» detritus
törmelék -» offal
törmelék -» refuse
törmelék -» rubble
törmelék -» scrap
törmelék -» shatter
törmelék -» slump scraps
törmelék -» tip
törmelék eltávolítása -» refuse disposal
törmelék-lerakóhely -» tip
törő -» breaker
törődés -» bruise
törődés -» care
törődés -» concern
törődés -» thought
törődik -» to be concerned
törődik -» to care
törődik vkivel -» to care for
törődik vmivel -» to attend to sg
törődik vmivel -» to be mindful of sg
törődik vmivel -» to bother
törődik vmivel -» to bother about sg
törődik vmivel -» to bother with sg
törődik vmivel -» to care about
törődik vmivel -» to care for
törődik vmivel -» to heed
törődik vmivel -» to mind
törődött gyümölcs -» bruised fruit
törődsz is te azzal! -» a fat lot you care!
törődsz is vele! -» a lot you care!
törőgép -» crusher
török -» Turkish
török félhold -» crescent
török lovas katona -» spahi
török majom -» pygmy ape
török nyelv -» Turkish
törökbab -» runner bean
törökbúza -» turkey corn
törökbúza -» turkey wheat
törökbúza -» Turkish wheat
törökkávé -» Turkish coffee
törökország -» turkey
törököt fog -» to catch a tartar
törököt fogott -» have a wolf by the ears
törököt fogott -» to hold a wolf by the ears
törökülés -» sitting cross-legged
törökülés -» tailor seat
törökvörös -» turkey red
törökvörös -» Turkish red
töröl -» to annul
töröl -» to blue-pencil
töröl -» to delete
töröl -» to efface
töröl -» to erase
töröl -» to flannel
töröl -» to scratch
töröl -» to scrub
töröl vkit a névjegyzékből -» to strike sy off the roll
törölget -» to mop up
törölhető -» effaceable
törölközik -» to dry
tőrőlmetszett angolsággal beszél -» to speak idiomatic English
törőmalom -» grinding mill
tőrösbot -» sword-stick
törőterhelés -» collapsible load
törött -» broken
törött -» on the fritz
törött csont -» broken bone
tőröz -» to seize
tőröz -» to splice
tőrözés -» splice
törpe -» dwarf
törpe -» dwarfish
törpe -» elf
törpe -» elf, elves
törpe -» elfin
törpe -» gnome
törpe -» manikin
törpe -» mannikin
törpe -» midget
törpe -» pigmy
törpe -» pint-sized
törpe -» pygmy
törpe -» scrogged
törpe -» scrub
törpe -» stunted
törpe -» titchy
törpe -» troll
törpe -» urchin
törpe bokor -» scrog
törpe boróka -» dwarf juniper
törpe ember -» scrub
törpe krizantém -» pompon
törpebirtokos -» cracker
törpeharcsa -» cat-fish
törpepapagáj -» budgerigar
törpepapagáj -» budgie
törpepapagáj -» parakeet
törpepuszpáng -» common box
tőrrel ledöf -» to dirk
tőrrel leszúr -» to dirk
tört -» broken
tört -» fraction
tört- -» fractional
tört angolsággal -» in broken English
tört hangzat -» arpeggio
tört hangzat -» spread chord
tört hangzatos -» arpeggiated
törtalakú -» fractional
történelem -» history
történelem -» past
történelem -» story
történelem előtti -» prehistoric
történelem és legendák határmezsgyéje -» confines of history and legend
történelem margóján -» in the margin of the history
történelemtudomány kandidátusa -» candidate in historical studies
történelmi -» historical
történelmi -» period
történelmi dráma -» chronicle play
történés -» action
történés -» story
történész -» historian
történet -» story
történet -» yarn
történetesen -» by any chance
történetesen -» by chance
történetesen -» eventually
történetesen csinál vmit -» to happen to do sg
történetet elbeszél -» to tell a story
történetet elmond -» to tell a story
történetet elnyújt -» to pull out a story
történetet előad -» to tell a story
történetet hosszúra nyújt -» to pull out a story
történik -» to befall, befell, befallen
történik -» to betide
történik -» to come, came, come
történik -» to come to pass
történik -» to hap
történik -» to happen
történik -» to pass
történik -» to transpire
történik vkivel -» to betide
történjék bármi -» happen what may
történjék bármi is -» happen what may
történt hogy -» it happened that
törtet -» to push
törtet -» to push oneself forward
törtet -» to push oneself
törtetés -» pushing of oneself
törtető -» climber
törtető -» eager beaver
törtető -» go-getter
törtető -» pushing
törtető -» pushy
törtető -» thruster
törtető ember -» pusher
törtrész -» fraction
törtszám -» fraction
törtszerű -» fractional
törülközik -» to dry
törülköző -» towel
törülközőtartó -» towel rack
törülközőtartó -» towel rail
törülközővel letöröl -» to towel
törülközővel töröl -» to towel
törvénnyel szembehelyezkedő -» lawless
törvény -» act
törvény -» enactment
törvény -» law
törvény -» statute
törvény alkalmazhatósága -» enforceability of law
törvény elé idéz -» to summons
törvény elé idéz vkit -» to bring sy up before court
törvény elé idéz vkit -» have sy up
törvény elé idéztet vkit -» have sy up
törvény előtt -» in the eye of the law
törvény megbuktatását célzó módosító indítvány -» wrecking amendment
törvény megsértése -» breach of the law
törvény nélküli -» anarchic
törvény nélküli -» anarchical
törvény nélküli -» lawless
törvény rendelkező része -» purview
törvény szabta határokon belül -» within the law
törvény végrehajtása -» law-enforcement
törvényalkotás -» enactment
törvényalkotó -» law-maker
törvénybe iktat -» to enact
törvénybe iktatás -» enactment
törvénybe ütköző cselekedet -» legal crime
törvénybeiktatás -» coding
törvényben gyökerező -» legal
törvényellenes -» illegal
törvényellenes -» lawless
törvényellenesség -» lawlessness
törvényen alapuló -» statutory
törvényen kívül helyez -» to outlaw
törvényen kívül helyezés -» proclamation
törvényen kívüli -» outlaw
törvényerejű rendelet -» statutory rule
törvényerőre emel -» to sanction
törvényerőre emelés -» enactment
törvényerőre emelés -» legitimation
törvényerőre emelkedés -» enactment
törvényes -» juridical
törvényes -» lawful
törvényes -» legal
törvényes -» legitimate
törvényes -» rightful
törvényes -» statutory
törvényes érctartalom -» mint par
törvényes finomságú -» sterling
törvényes fizetési eszköz -» legal tender
törvényes fizetési eszköz -» legal currency
törvényes fizetőeszközzé tesz -» to monetize
törvényes gyermek -» born in wedlock
törvényes követelmények -» legitimate demands
törvényes nemes érctartalom -» mint par
törvényes osztályrész -» legitime
törvényes örökös -» heir apparent
törvényes örökrész -» legitimate portion
törvényes pénzrendszer -» coinage
törvényes uralkodó -» legitimate
törvényes úton -» by legal process
törvényes ünnep -» public holiday
törvényesen -» legitimately
törvényesen -» rightfully
törvényesen védett -» patent
törvényesen védett -» protected by law
törvényesít -» to legitimate
törvényesít -» to legitimatize
törvényesít -» to legitimize
törvényesítés -» legitimation
törvényessé tesz -» to regularize
törvényessé tétel -» legitimation
törvényesség -» legality
törvényesség -» legitimacy
törvényhatóság -» municipality
törvényhatósági -» municipal
törvényhozás -» enactment
törvényhozás -» legislation
törvényhozás -» legislature
törvényhozó -» law-maker
törvényhozó -» lawmaker
törvényhozó -» legislative
törvényhozó -» legislator
törvényhozó határozat -» enactment
törvényhozó testület -» legislature
törvényhozó testület -» legislative body
törvényhozói -» legislative
törvényhozói hatalom -» legislative power
törvényhozói rendelkezéssel -» by legislative enactment
törvényjavaslat -» bill
törvényjavaslat megszavazását kierőszakolja -» to rush a bill through
törvényjavaslatot benyújt -» to table a bill
törvényjavaslatot bizottságnak ad át -» to commit a bill
törvényjavaslatot bizottság elé utal -» to commit a bill
törvényjavaslatot bizottsághoz tesz át -» to commit a bill
törvényjavaslatot elfogadtat -» to get a bill through
törvényjavaslatot elfogad -» to pass a bill
törvényjavaslatot előterjeszt -» to introduce a bill
törvényjavaslatot elvet -» to jettison a bill
törvényjavaslatot keresztülhajszol -» to race through a bill
törvényjavaslatot megszavaztat -» to get a bill through
törvénykezés -» jurisdiction
törvénykezési -» juridical
törvénykezési napok -» juridical days
törvénykezési szünnap -» legal holiday
törvénykönyv -» code
törvénysértés -» breach of the law
törvénysértés -» offence against the law
törvénysértés -» offense against the law
törvénysértés -» trespass
törvénysértő -» violator
törvényszegés -» trespass
törvényszegő -» law-breaker
törvényszegő -» lawbreaker
törvényszék -» bar
törvényszék -» court
törvényszék -» court of justice
törvényszék -» court of law
törvényszék -» courthouse
törvényszék nyári ülésszaka -» trinity sittings
törvényszék nyári ülésszaka -» trinity term
törvényszéki -» forensic
törvényszéki -» legal
törvényszéki bíró -» justice
törvényszéki írnok -» clerk of the court
törvényszéki irodatiszt -» clerk of the court
törvényszéki képviselő -» barrister
törvényszéki képviselő -» counsellor-at-law
törvényszéki képviselő -» counselor-at-law
törvényszéki kézbesítő -» bum
törvényszéki kézbesítő -» bumbailiff
törvényszéki orvostan -» forensic medicine
törvényszéki orvostan -» legal medicine
törvényszéki orvostan -» medical jurisprudence
törvényszéki orvostani -» medico-legal
törvényszéki szakértő -» assessor
törvényszerű -» legal
törvényszerű -» necessary
törvényszerű -» statutory
törvényszolga -» bailiff
törvényszolga -» bum
törvényszolga -» bumbailiff
törvényt alkot -» to legislate
törvényt hatálytalanító -» repealer
törvényt hoz -» to legislate
törvényt megtart -» to observe a law
törvénytár -» body of laws
törvénytelen -» bastard
törvénytelen -» illegal
törvénytelen -» illegitimate
törvénytelen -» misbegotten
törvénytelen -» unlawful
törvénytelen -» wrongful
törvénytelen mellékkereset -» gravy
törvénytelen származású -» bastardy
törvénytelenség -» illegitimacy
törvénytelenség -» public wrong
törvénytisztelet -» fear
törvénytisztelő ember -» eightball
törvénytudós -» legal expert
törzs -» barrel
törzs -» body
törzs -» clan
törzs -» hull
törzs -» parent stock
törzs -» shaft
törzs -» stem
törzs -» stock
törzs -» stub
törzs -» stump
törzs -» torso
törzs -» tribe
törzs -» trunk
törzs (állatvilágban) -» phylum
törzs (repülőgép) -» fuselage
törzsállomány -» stock
törzsborda -» timber
törzsdöntés előre -» trunk-bending forward
törzsdöntés hátra -» arch
törzsdöntés oldalra -» trunk-bending sideways
törzsfő -» boss
törzsfőnök -» chieftain
törzsfőnök -» headman, headmen
törzshajlítás -» trunk exercise
törzshajtás -» offshoot
törzshely -» haunt
törzsi -» tribal
törzsi rendszer -» tribalism
törzsmajortól messze eső fiókmajor -» outstation
törzsőrmester -» sergeant-major
törzsőrmester -» staff-sergeant
törzsrészvény -» founder's share
törzsszám -» prime
törzsszám -» prime number
törzstag -» tribesman, tribesmen
törzstag -» tribesman
törzstiszt -» field officer
törzstiszti értekezlet -» pow-wow
törzstiszti megbeszélés -» pow-wow
törzsvagyon -» capital
törzsvendég -» frequenter
törzsvendég -» habitué
törzsvendég -» regular
törzsvevő -» client
törzsvezér -» commander-in-chief
tőszám -» cardinal number
tőszó -» root-word
tövig becsavar vmit -» to drive sg home
tövig bever vmit -» to drive sg home
tövig lenyírt -» close-cropped
tövig lenyírt -» close-cut
töviről hegyire ismer vmit -» to know sg inside out
tövis -» drift
tövis -» prick
tövis -» prickle
tövis -» pricker
tövis- -» spinalis
tövis -» spine
tövis -» thorn
tövises -» prickly
tövises -» thorny
tövises cserje -» thorn
tövises rekettye -» gorse
tövissel megerősít -» to thorn
tövissel megszúr -» to thorn
tövisszúró gébics -» butcher-bird
tőzeg -» peat
tőzeg -» turf
tőzeg -» turf, turves
tőzegáfonya -» cranberry
tőzeges terület -» moorland
tőzegláp -» muskeg
tőzegláp puha része -» hag
tőzegláp szilárd helye -» hag
tőzegtégla -» turf of peat
tőzegtelep -» swamp
tőzsde -» change
tőzsde -» exchange
tőzsde -» house
tőzsdei árfolyam -» exchange
tőzsdei árfolyam -» exchange rate
tőzsdei árfolyam -» listing
tőzsdei árfolyam -» rate of exchange
tőzsdei árjegyzék -» listing
tőzsdei áru -» seller's over
tőzsdei jelentés -» exchange advice
tőzsdei manipuláció -» rig
tőzsdei manőver -» rig
tőzsdei prémium -» prime
tőzsdei prolongáció -» carry-over
tőzsdei ügynökösködés -» stock-broking
tőzsdei üzérkedő -» rigger
tőzsdeképes -» negotiable
tőzsdén nyerészkedik -» to rig the market
tőzsdén spekulál -» to rig the market
tőzsdés -» speculator
tőzsdés -» stock-broker
tőzsdés -» stockbroker
tőzsdés vagy valami ehhez hasonló -» he's a stockbroker or something
tőzsdés vagy valami hasonló -» he's a stockbroker or something
tőzsdespekuláns -» stag
tőzsdeügynök -» broker
tőzsdeügynök -» stock-broker
tőzsdeügynök -» stockbroker
tőzsdézés kis tételekben -» flutter
trafó -» transformer
tragacs -» an old tin can
tragacs -» clinker
tragacs -» clunker
tragacs -» old tin can
tragacs -» shebang
tragacs -» shitbox
trágár -» bawdy
trágár -» dirty
trágár -» gross
trágár -» nasty
trágár -» obscene
trágár -» pornographic
trágár -» rank
trágár -» scurrilous
trágár -» smutty
trágár beszéd -» filth
trágár beszéd -» scurrility
trágár beszédű -» foulmouthed
trágár író -» pornographer
trágár történet -» dirty story
trágárság -» filth
trágárság -» foulness
trágárság -» nastiness
trágárság -» obscenity
trágárság -» smut
trágárság -» smuttiness
tragédia -» tragedy
tragédia -» tragic
tragédia -» tragic drama
tragédiában lép fel -» to play a tragedy
tragédiában szerepel -» to play a tragedy
tragédiaíró -» tragic
tragédiával kapcsolatos -» tragic
tragédiával kapcsolatos -» tragical
tragikum -» tragic
tragikus -» tragic
tragikus -» tragical
tragikus műfaj -» tragic art
tragikus opera -» grand opera
tragikus színész -» tragic actor
tragikus színmű -» tragic drama
tragikusan -» fatally
tragikusan -» tragically
trágya -» chip
trágya -» dung
trágya -» excrement
trágya -» fertilizer
trágya -» manure
trágya -» muck
trágyadomb -» clamp
trágyadomb -» muck-heap
trágyalé -» addle
trágyalé -» dung water
trágyalé-kanál -» manure scoop
trágyás -» mucky
trágyaszórás -» spreading the dung
trágyát ad -» to dung
trágyával rögzít -» to dung
trágyáz -» to dung
trágyáz -» to manure
trágyáz -» to spread dung
trágyázás -» spreading the dung
trakta -» cakes and ale
traktátus -» tract
traktátus -» tractate
traktor -» tractor
traktoros -» skinner
traktorra függesztett -» mounted
tralala -» folderol
trambulin -» diving board
trambulin -» springboard
transz -» trance
transzcendencia -» transcendence
transzcendencia -» transcendency
transzcendens -» transcendent
transzcendentális -» transcendental
transzform -» transform
transzformáció -» transformation
transzformációs -» transformational
transzformál -» to transform
transzformálás -» transformation
transzformátor -» transformer
transzformátor -» translator
transzformátorolaj -» transformer oil
transzfúzió -» transfusion
transzlációs -» translational
transzlációs energia -» translational energy
transzparens -» banner
transzparens -» placard
transzponál -» to transpose
transzponálás -» transposing
transzponálás -» transposition
transzponáló -» transposing
transzverzális -» traverse
tranzakció -» transaction
tranzisztor -» transistor
tranzisztorizál -» to transistorize
tranzisztoros -» transistor
tranzisztoros rádió -» transistor
tranzisztoros rádió -» transistor radio
tranzit- -» transit
tranzit -» transit
tranzitivitás -» transitiveness
tranzitivitás -» transitivity
trapéz (tornaszer) -» trapeze
trapéznadrág -» flares
trauma -» trauma, traumata
trauma -» trauma
trauma -» traumatism
traumás -» traumatic
traumaticin -» traumaticin
traumaticin -» traumaticine
traumatizmus -» traumatism
traumatológia -» traumatology
traverz -» traverse
travesztia -» parody
tré -» crappy
tré -» groaty
tré -» grotty
trébel -» to chase
trébel -» to emboss
trébelés -» chasing
trébelés -» embossing
trébelés -» milling
trébelt munka -» embossing
trécsel -» to swap stories
tréfa -» cod
tréfa -» freak
tréfa -» game
tréfa -» hoax
tréfa -» jape
tréfa -» jest
tréfa -» jocularity
tréfa -» joke
tréfa -» kid
tréfa -» lark
tréfa -» monkeyshine
tréfa -» pleasantry
tréfa -» rig
tréfa -» skylarking
tréfa -» sport
tréfa -» spree
tréfa -» story
tréfa -» waggery
tréfa -» waggishness
tréfa nélkül gondolja -» to be in earnest
tréfa nélkül mondja -» to be in earnest
tréfa tárgya -» subject for jokes
tréfából -» for the humour of it
tréfából -» in jest
tréfából -» in sport
tréfából mond vmit -» to say sg in play
tréfacsináló -» harlequin
tréfacsináló -» prankster
tréfacsináló ember -» cracker of jokes
tréfál -» to joke
tréfál -» to rollick
tréfál -» to skylark
tréfál -» to sport
tréfálkozás -» game
tréfálkozás -» jape
tréfálkozás -» rollicking
tréfálkozás -» waggery
tréfálkozás -» waggishness
tréfálkozással jókedvre hangol -» to laugh out of sg
tréfálkozik -» to banter
tréfálkozik -» to crack a joke
tréfálkozik -» to jape
tréfálkozik -» to trifle
tréfálkozó -» josher
tréfálkozó -» waggish
tréfálkozó ember -» cracker of jokes
tréfán kívül -» joking apart
tréfának vesz -» to laugh off
tréfának vesz vmit -» to make a joke of sg
tréfás -» comic
tréfás -» comical
tréfás -» facetious
tréfás -» funny
tréfás -» humorous
tréfás -» jocular
tréfás -» ludicrous
tréfás -» sportive
tréfás -» waggish
tréfás árverezés -» spoof auction
tréfás beszéd -» pleasantry
tréfás ember -» humorist
tréfás jelenet -» skit
tréfás kedv -» jocularity
tréfás kedvű -» rollicking
tréfás megjegyzés -» pleasantry
tréfás megjegyzést tesz vkire -» have a dig at sy
tréfás megjegyzést tesz vkire -» to take a dig at sy
tréfás rajzsorozat -» comic strip
tréfás rajzsorozat -» strip cartoon
tréfás történet -» story
tréfásan -» funnily
tréfásan -» jocularly
tréfát űz -» to perpetrate a joke
tréfát űz -» to run a rig
tréfát űz vkiből -» to make a sport of sy
tréfát űz vkiből -» to poke fun at sy
tréfát űz vmiből -» to make a joke of sg
tréfával szórakoztat vkit -» to jolly sy along
tréfával vidít vkit -» to jolly sy along
treff -» club
treff -» clubs
treff az adu -» clubs are trump
tréfli -» shit street
trehány alak -» slob
trehány módon csinál -» to slubber
trehány módon végez -» to slubber
tremoló -» wabble
tremoló -» wobble
tremolózik -» to wabble
tremolózik -» to wobble
tremolózó -» quaverer
tremolózó -» quavering
tremolózó hang -» wobbly voice
trén -» baggage train
trén -» train
trend -» trend
tréning -» sweats
tréningben van -» to be in training
tréningruha -» sweat-suit
tréningruha -» sweat suit
tréningruha -» track suit
tréningruha -» track-suit
tréningruha -» tracksuit
treníroz -» to coach
treníroz -» to train
trenírozás -» coaching
trenírozás -» practice
trenírozás -» training
triangulum -» triangle
tribün -» grandstand
tribün -» scaffold
tribün -» stand
triceps -» triceps
triceps -» triceps muscle
tricikli -» tricycle
triglif -» triglyph
trigonometria -» trigonometry
triklóretilén -» trichloroethylene
trikó -» singlet
trikó -» tricot
trikó -» T-shirt
trikó -» undershirt
trikó -» vest
trikókötés -» tricot
trikóruha -» body stocking
trikó-szövet -» tricot
triktrak -» backgammon
triktrak tábla -» backgammon board
trilla -» quaver
trilla -» shake
trilla -» thrill
trilla -» trill
trilláz -» to quaver
trillázás -» warble
trillázik -» to carol
trillázik -» to chirp
trillázik -» to shake, shook, shaken
trillázik -» to trill
trillázik -» to warble
trillázó -» quaverer
trillázó -» quavering
trimetilén -» cyclopropane
trimmlap -» trim tab
trinitro-fenol -» picric acid
trió -» trio
trió -» triplet
triola -» triplet
triplán -» triply
triplett -» triplet
tripper -» clap
tripper -» gonorrhea
tripper -» gonorrhoea
triptik -» international custom pass
triptik -» international customs pass
triumvir -» triumvir, triumviri
triumvirátus -» triumvirate
triumvirátus -» troika
trivialitások -» trivia
trófea -» trophy
trofitásfok -» trophity
tróger -» bum
Trója -» Troy
Trója ostroma -» the siege of Troy
trójai faló -» Grecian horse
trojka -» troika
trombita -» trumpet
trombitahang -» blare
trombitaharsogás -» bray
trombitál -» to blare
trombitál -» to blow a trumpet
trombitál -» to toot a trumpet
trombitál -» to trumpet
trombitarecsegés -» bray
trombitás -» trumpeter
trombitaszó -» blare
trombitaszó -» flourish
trombitaszó -» flourish of trumpets
trombitaszó -» toot
trombitaszó -» trumpet
trombitaszóval -» with a flourish of trumpets
trombitát fúj -» to blow a trumpet
trombitát fúj -» to toot a trumpet
tromf -» squelch
trón várományosa -» heir apparent to the throne
trónbeszéd -» king's speech
trónbeszéd -» queen's speech
trónbeszéd -» speech from the throne
trónján ül -» to sit enthroned
trónkövetelő -» pretender
trónol -» to sit enthroned
trónolás -» enthronement
trónolás -» enthronization
trónörökös -» heir apparent to the throne
trónra emel -» to enthrone
trónra emelés -» enthronement
trónra emelés -» enthronization
trónra lép -» to ascend the throne
trónra lépés -» accession to throne
trónra lépés -» coming to the throne
trónt emel -» to enthrone
tropa -» bum
tropára ment -» to be bust
tropára ment -» to be busted
tropikus -» tropic
tropinsav -» tropic acid
trópusi -» tropical
trópusi -» tropic
trópusi erdő -» jungle
trópusi kalap -» topee
trópusi náthaláz -» African fever
trópusi náthaláz -» dengue
trópusi náthaláz -» dengue-fever
trópusi őserdő -» jungle
trópusi őserdő -» rain forest
trópusi seregély -» myna
trópusi seregély -» mynah
trópusi sisak -» pith hat
trópusi sisak -» pith helmet
trópusi sisak -» sun-helmet
trópusi sisak -» topee
trópusok -» tropics
tröszt -» trust
trubadúr -» minstrel
trubadúr -» troubadour
trubadúr- -» troubadourish
trubadúr-divat -» troubadourism
trupp -» troupe
trutyi -» crap
trutyi -» grunch
trutyi -» grunge
trutyi -» gunge
trutyi -» gunk
trutyi -» scuz
trutyi -» scuzz
trutyi -» yuck
trutyi -» yuk
trutyis -» grungy
trutyis -» scuzzy
trutymó -» crap
trutymó -» grunch
trutymó -» grunge
trutymó -» gunge
trutymó -» gunk
trutymó -» yuck
trutymó -» yuk
trükk -» fetch
trükk -» fiddle
trükk -» knack
trükk -» ploy
trükk -» ruse
trükk -» shenanigan
trükk -» trick
trükk -» trickery
trükk -» tweak
trükkel becsap vkit -» to pull a fast one
trükkös -» sneaky
tsa. -» co.
tubák -» snuff
tubákol -» to snuff
tuberkulózis -» tuberculosis
tubicám -» ducky
tubicám -» lovey-dovey
tubicám -» my ducky
tucat -» dozen
tucatáru -» shoddy
tucatszám -» by the score
tucatszám -» by the dozen
tucatszámra -» by the dozen
tud -» to ken
tud -» to savvy
tud -» to tell, told
tud beszélni vkivel -» to get through to sy
tud írni-olvasni -» she can read and write
tud vmiről -» to be apprised of sg
tud vmiről -» to be aware of sg
tud vmit -» to be apprised of sg
tud vmit tenni -» to be able to do sg
tudakozó -» information bureau
tudakozódás -» enquiry
tudakozódás -» inquiry
tudakozódik -» to inquire
tudálékos -» pedantic
tudálékos -» scholastic
tudálékos ember -» pedant
tudálékosság -» pedantry
tudás -» acquaintance
tudás -» attainments
tudás -» knowledge
tudás -» learning
tudás hiánya -» silence
tudása legjavát nyújtja -» to put one's best leg foremost
tudását fitogtatja -» to smatter
tudásával kérkedik -» to flaunt one's knowledge
tudásával tüntet -» to flaunt one's knowledge
tudásra szomjas -» eager for knowledge
tudásszomj -» thirst for knowledge
tudásvágy -» thirst for knowledge
tudat -» to acquaint
tudat -» consciousness
tudat -» to impart
tudat -» sense
tudat -» senses
tudat alatti -» subconscious
tudat vkivel -» to make sg known to sy
tudata mélyén -» at the back of one's mind
tudatában van -» to realize
tudatában van vminek -» to be alive to sg
tudatában van vminek -» to be awake to sg
tudatában van vminek -» to be aware of sg
tudatában van vminek -» to be conscious of sg
tudatalatti -» subconscious
tudatára ébred -» to awake to
tudatára ébred vminek -» to come home to sy
tudatára ébred vminek -» to go home to sy
tudatára ébred vminek -» to latch on to sg
tudatára ébred vminek -» to wake up
tudathasadás -» dissociation
tudathasadás -» schizophrenia
tudathasadás -» split personality
tudathasadásos -» schizophrenic
tudatküszöb alatti -» subliminal
tudatlan -» dunce
tudatlan -» ignorant
tudatlan -» not to know beans
tudatlan -» opaque
tudatlan -» unknowing
tudatlan -» untutored
tudatlan ember -» bushwhacker
tudatlan ember -» ignoramus
tudatlanság -» crassitude
tudatlanság -» crassness
tudatlanság -» ignorance
tudatlanság következtében -» through ignorance
tudatlanságára hivatkozik -» to plead ignorance
tudatlanságban lévő -» benighted
tudatlanságból -» through ignorance
tudatlanságot színlel -» to play dead
tudatlanságot színlel -» to play possum
tudatlanul -» unknowingly
tudatos -» conscious
tudatos -» self-conscious
tudatos szemtelenség -» deliberate insolence
tudatosan -» deliberately
tudatosság -» awareness
tudatosság -» consciousness
tudattalan felszínre kerülése -» outcrop of the unconscious
tudja a leckét -» to know one's stuff
tudja hogy mit akar -» to know one's own mind
tudja, merre hány lépés -» to go around the block
tudja, mit csinál -» have a head on one's shoulders
tudja, mit kell csinálni -» to know one's stuff
tudna ehhez a selyemhez illőt találni? -» can you match me this silk?
tudna ehhez a selyemhez passzolót találni? -» can you match me this silk?
tudniillik -» namely
tudniillik -» viz.
tudom az egészet -» I know it all
tudomány -» art
tudomány -» learning
tudomány -» lore
tudomány -» science
tudomány mellékterületei -» byways of learning
tudományág -» discipline
tudományág -» study
tudományos -» academic
tudományos -» erudite
tudományos -» learned
tudományos -» scholarly
tudományos -» scientific
tudományos eredmény -» contribution to knowledge
tudományos értékű -» erudite
tudományos folyóirat -» learned journal
tudományos intézmény -» institution of higher learning
tudományos intézmény -» learned body
tudományos intézmény -» seat of learning
tudományos képzettség -» erudition
tudományos központ -» institution of higher learning
tudományos központ -» seat of learning
tudományos szakfolyóirat -» learned journal
tudományos szőrszálhasogatás -» academics
tudományosan búvárkodik -» to burrow
tudományszomjas -» to be hungry for knowledge
tudománytalan -» unscientific
tudomás -» cognizance
tudomás -» knowledge
tudomás -» notice
tudomása van vmiről -» to be acquainted with sg
tudomása van vmiről -» to be aware of sg
tudomása van vmiről -» to be privy to sg
tudomása van vmiről -» have knowledge of sg
tudomása van vmiről -» have cognizance of sg
tudomására hoz -» to impart
tudomására hoz vkinek -» to make sg known to sy
tudomására hoz vkinek vmit -» to apprise sy of sg
tudomására hoz vkinek vmit -» to make sy aware of sg
tudomására jut vkinek -» to come to sy's knowledge
tudomására jut vkinek -» to come to sy's notice
tudomására jut vmi -» to become aware of sg
tudomásom szerint -» as far as I know
tudomásom szerint -» to my knowledge
tudomásomra jutott hogy -» it has come to my ear that
tudomással bír vmiről -» to be cognizant of sg
tudomással bír vmiről -» to be privy to sg
tudomást sem vesz vkiről -» to cut sy dead
tudomást szerez vmiről -» to become aware of sg
tudomást szerez vmiről -» to get knowledge of sg
tudomást szerez vmiről -» to obtain knowledge of sg
tudomásul nem vett -» unmarked
tudomásul szolgál -» approved
tudomásul szolgál -» passed
tudomásul vesz -» to note
tudomásul vesz -» to notice
tudomásul vesz vmit -» to take cognizance of sg
tudomásul vesz vmit -» to take notice of sg
tudós -» clerkly
tudós -» erudite
tudós -» learned
tudós -» pundit
tudós -» scholar
tudós -» scholarly
tudós ember -» clerk
tudós pálya -» learned profession
tudós társaság -» learned body
tudóscsábítás -» brain-drain
tudósít -» to advise
tudósít -» to cover
tudósít -» to inform sy
tudósít -» to inform sy of sg
tudósít -» to report
tudósítás -» advertising
tudósítás -» coverage
tudósítás -» dispatch
tudósítás -» message
tudósítás -» report
tudósítás -» story
tudósítás -» tidings
tudósítás szerint -» as per advice
tudósítást ír -» to report
tudósító -» advertising
tudósító -» correspondent
tudósító -» informant
tudósító -» newsman, newsmen
tudósító -» reporter
tudósnak adja ki magát -» to set oneself up as a scholar
tudósnak adja ki magát -» to set up for a scholar
tudott dolog, hogy -» it is an understood thing that
tudta nélkül -» behind one's back
tudtán kívül -» unwittingly
tudtommal -» to my knowledge
tudtommal senki sem jött -» no one has come that I know of
tudtul ad -» to intimate
tudtul ad -» to let sy know sg
tudtul ad -» to notify
tudtul adás -» intimation
tudtul adás -» notification
tufa -» cinder
tufa -» tufa
tufa -» tuff
túl -» across
túl -» beyond
túl -» over
túl -» past
túl -» too
túl agilis -» overactive
túl alacsony adót vet ki -» to underrate
túl alázatos -» courtly
túl bő -» sloppy
túl díszes -» florid
túl díszes -» fussy
túl díszített -» flaming
túl drága -» overpriced
túl édes -» luscious
túl édes -» syrupy
túl élénk -» skittish
túl erős rádióadóval zavarja az adásokat -» to hog the ether
túl érzékeny -» squeamish
túl érzékenyen -» squeamishly
túl forró ahhoz, hogy megihassuk -» too hot to drink
túl fűszeres -» hot
túl gyorsan nő -» to grow rank
túl hosszú intervallum -» redundant interval
túl hosszú név -» mouthful
túl hosszú szó -» mouthful
túl hosszúra nyújtja időzését -» to overstay
túl igényes vkivel szemben -» to be too exacting with sy
túl jó ehhez a világhoz -» his wings are sprouting
túl későn -» late in the day
túl későn ébred -» to oversleep, overslept
túl kevés emberrel rendelkező -» short-handed
túl kevés munkással rendelkező -» short-handed
túl kicsi -» much too small
túl korai -» premature
túl korai -» previous
túl korán -» prematurely
túl lazán illeszkedő csap -» tenon that is too easy in its mortise
túl magabiztos -» to be too cock-sure to oneself
túl magas (ár) -» extravagant
túl magas árat állapít meg -» to price out
túl magas célt tűz ki maga elé -» to fly at too high game
túl messze -» beyond the mark
túl messze levő -» beyond the mark
túl mohó -» over-eager
túl nagy -» on the large side
túl nagy -» sloppy
túl nagy fába vágja a fejszéjét -» to bite off more than one can chew
túl nehéz -» beyond one's depth
túl olcsón dolgozó iparos -» spoil-trade
túl öreg a munkához -» to be past one's work
túl sok -» excess
túl sok -» overmuch
túl sok -» too much
túl sok -» too much by half
túl sok a jóból -» egg in one's beer
túl sok a jóból -» it is too much by half
túl sok a jóból -» too much by half
túl sok éppen olyan rossz , mint túl kevés -» too much is as bad as none at all
túl sok vadat lő ki -» to overshoot, overshot
túl sok vizet beeresztett -» waterlogged
túl sok vkinek -» to be too much for sy
túl soká marad -» to stay beyond one's time
túl sokáig marad -» to overstay
túl sokáig marad -» to stay beyond one's time
túl sokan -» far too many
túl sokat dolgozik -» to overwork
túl sokat enged meg magának -» to carry a joke too far
túl sokat eszik -» to overeat oneself
túl sokat kér -» to overcharge
túl sokat követel vkitől -» to be too exacting with sy
túl sokat locsogó -» blithering
túl sokat tart magáról -» to think too much of oneself
túl sokat vár vmitől -» to presume on sg
túl sokszor hajtogatott -» worn-out
túl sokszor ismételt -» worn-out
túl sós -» too salt
túl sűrűn nő -» to grow rank
túl van a harmincon -» to be on the shady side of thirty
túl van a harmincon -» to be on the wrong side of thirty
túl van a veszélyen -» to be out of danger
túl van a veszélyen -» to be out of the woods
túl van a veszélyen -» to past all danger
túl van a vizsgán -» to be through one's examination
túl van a vizsgán -» he is through his exam
túl van az életveszélyen -» to be out of danger
túl van az ifjúkoron -» old in the tooth
túl van azon a koron, hogy gyermeket szülhetne -» past bearing
túl vmin -» free of sg
túl zsíros talaj -» too high soil
túlad -» to dispose
túlad -» to make a clear sweep of sg
túlad a készleteken -» to close out holdings
túlad vmin -» to chaffer away
túlad vmin -» to get off
túlad vmin -» to get sg off one's hand
túladagolás -» overdose
túladás -» getting off
túladóztat -» to overrate
tulaj -» boss
tulaj -» guv
tulaj -» guvnor
tulajdon -» holding
tulajdon -» own
tulajdon -» ownership
tulajdon -» peculiar
tulajdon -» property
tulajdon -» proper
tulajdon -» propriety
tulajdon szemem előtt -» before my eyes
tulajdon szemem előtt -» before my very eyes
tulajdon szemem láttára -» before my eyes
tulajdon szemem láttára -» before my very eyes
tulajdon-átruházás -» release
tulajdon-átruházási okirat -» release
tulajdonít -» to ascribe
tulajdonít -» to assign
tulajdonít -» to impute
tulajdonít -» to refer
tulajdonít vkinek -» to arrogate
tulajdonít vminek -» to ascribe to
tulajdonít vminek -» to ascribe to sg
tulajdonít vminek -» to attribute to sg
tulajdonít vminek -» to put on
tulajdonít vmit vkinek -» to credit sy with sg
tulajdonít vmit vminek -» to set down
tulajdonítás -» imputation
tulajdonítható -» attributable
tulajdonítható -» imputable
tulajdonítható vminek -» attributable to sg
tulajdonjog -» ownership
tulajdonjog -» right
tulajdonjog megállapítása -» investigation of a title
tulajdonjog tisztázása -» investigation of a title
tulajdonképpen -» as a matter of fact
tulajdonképpen -» in a proper sense
tulajdonképpen -» in effect
tulajdonképpen -» in point of fact
tulajdonképpen -» practically speaking
tulajdonképpen -» to all intents and purposes
tulajdonképpen egyre megy -» it is pretty much the same thing
tulajdonképpen mindegy -» it is pretty much the same thing
tulajdonképpeni -» proper
tulajdonképpeni -» true
tulajdonképpeni -» virtual
tulajdonképpeni Anglia -» England proper
tulajdonnév -» proper name
tulajdonnév -» proper noun
tulajdonnévből képzett melléknév -» proper adjective
tulajdonos -» owner
tulajdonos -» proprietary
tulajdonos -» proprietor
tulajdonosi -» proprietary
tulajdonosi -» proprietorial
tulajdonost cserél -» to pass into
tulajdonostárs -» joint owner
tulajdonostárs -» joint proprietor
tulajdonság -» attribute
tulajdonság -» property
tulajdonság -» proper
tulajdonság -» quality
tulajdonul bír -» to own
túlárad -» to brim over
túlárad az örömtől -» to bubble over with joy
túláradás -» exuberance
túláradó -» brimming over
túláradó -» ebullient
túláradó -» effusive
túláradó -» exuberant
túláradó -» flush
túláradó -» luxuriant
túláradó -» redundant
túláradó érzelem -» ebullition of feeling
túláradó érzelmek -» exuberance of feeling
túláradó érzés -» effusiveness
túláradó jó kedvében van -» to be in royal spirits
túláradóan -» exuberantly
túláradóan -» profusely
túláradóan -» redundantly
túláradóan vidám -» hilarious
túláradva -» exuberantly
túlbecsül -» to overestimate
túlbecsül -» to overguess
túlbecsül -» to overrate
túlbeszél -» to talk down
túlbonyolított -» overcomplicated
túlbőség -» plethora
túlbuzgó -» officious
túlbuzgó -» overzealous
túlbuzgó ember -» weasel
túlbuzgón -» officiously
túlbuzgóság -» intemperate zeal
túlcsavar -» to turn over
túlcsordul -» to overflow
túlcsordul -» to run high
túlcsordul -» to run over
túlcsordul vmitől -» to brim over with sg
túlcsordulás -» ebullience
túlcsordulás -» ebulliency
túlcsorduló fölösleg -» waste
túldobott golyó -» dead bowl
túldolgoztat -» to haze
túldolgoztat -» to overwork
túlédesség -» lusciousness
túledzett acél -» dead hard steel
túlél -» to live down
túlél -» to live out
túlél -» to live through
túlél -» to outlast
túlél -» to outlive
túlél -» to survive
túlél vkit -» to last sy out
túlélés -» survival
túlélés -» survivorship
túlélés vélelme -» presumption of survival
túlélésre képes -» survivable
túlélhető -» survivable
túlélő -» survivor
túlemelt ív -» banked corner
túlerőltet -» to rack
túlerőltet -» to stretch
túlerőlteti a szemét -» to pore one's eyes out
túlerővel győz -» to win by force of numbers
túlerővel győz -» to win by numbers
túlértékel -» to overrate
túlérzékeny -» highly strung
túlérzékeny -» over-sensitive
túlérzékeny -» sensitive
túlérzékeny -» supersensitive
túlexponálás -» overexposure
túlexponált -» overexposed
túlfejlesztés -» over-development
túlfejlettség -» over-development
túlfestett -» painty
túlfeszít -» to rack
túlfeszít -» to strain
túlfeszít -» to stretch
túlfeszítés -» strain
túlfeszített -» highly strung
túlfeszített -» overstrung
túlfeszített -» overwrought
túlfeszített munka -» overwork
túlfeszültség -» over-potential
túlfeszültség-levezető -» arrester
túlfeszültség-levezető -» arrestor
túlfizetett -» overpaid
túlfizettet -» to excise
túlfizettet -» to overcharge
túlfolyás -» overflow
túlfolyás -» runoff
túlfolyik -» to overflow
túlfolyó -» waste
túlfolyócső -» relief tube
túlfolyócső -» waste
túlforr -» to boil over
túlforr -» to run high
túlforrás -» ebullience
túlforrás -» ebulliency
túlfőtt -» sodden
túlfut -» to overshoot, overshot
túlfut vmin -» to overrun, overran, overrun
túlfutó rugózás -» cantilever spring
túlfűt -» to overheat
túlfűtés -» overheating
túlfűtött -» exalted
túlfűtött izgalom -» fever of excitement
túlfűtöttség -» exaltation
túlhabzik -» to bubble over
túlhabzó -» ebullient
túlhajtott -» exaggerated
túlhalad -» to overshoot, overshot
túlhalad -» to pass
túlhalad -» to top
túlhaladott -» outworn
túlhaladott eszmék -» old fogydom
túlhalmoz -» to plaster
túlhangsúlyoz vmit -» to play up sg
túlhevít -» to overheat
túlhevítés -» overheating
túlhevítés -» superheating
túlhevített -» superheated
túlhevítő -» superheater
túlhevül -» to run hot
túlhív -» to over-develop
túlhív (filmet) -» to cook
túlhívás -» over-development
túlhúzott repülés -» stalled flight
túlhűtés -» subcooling
túlhűtés -» supercooling
túlhűtött -» supercooled
túlingereltség -» overstimulation
túlingerlés -» overstimulation
tulipán -» tulip
tulipánfa -» yellow poplar
túljár az eszén -» to encompass
túljár az eszén -» to outmanoeuvre
túljár az eszén -» to outsmart
túljár az eszén vkinek -» have, had
túljár az eszén vkinek -» to have, had
túljár vki eszén -» to be too sharp for sy
túljár vki eszén -» to be too smart for sy
túljár vki eszén -» to get over sy
túljár vki eszén -» to outwit
túljár vki eszén -» to trip
túljár vkinek az eszén -» to outthink, outthought
túljárt az eszemen -» he was one too many for me
túljátssza a szerepét -» to ham
túljátszik -» to mug
túljátszik -» to overact
túljegyez -» to oversubscribe
túljut -» to get over
túljut -» to pass
túljut a kezdeten -» to make a dent
túljut a nehezén -» to break the neck of sg
túljut a nehezén -» to turn the corner
túljut a nehézségen -» to turn the corner
túlkapás -» abuse
túlkapás -» encroachment
túlkapás -» trespass
túlkapást követ el -» to impinge
túlkiabál -» to shout down
túlkiabál -» to talk down
túlkompenzál -» to overcompensate
túlkompenzálás -» overcompensation
túlkoros -» overage
túllegeltetés -» overgrazing
túllép -» to overrun, overran, overrun
túllép -» to transgress
túllép vmin -» to overstep
túllép vmit -» to overstep
túllépés -» transgression
túllépi a határait vminek -» to transcend
túllépi a megengedett határt -» to overstep the line
túllépi hatáskörét -» to go beyond one's power
túllépi jogkörét -» to go beyond one's power
túlliheg -» to camp it up
túllő -» to overshoot, overshot
túllő a célon -» to draw the long bow
túllő a célon -» to overshoot the mark
túlmegy a lehetőségeken -» beyond possibility
túlmegy a megengedett határon -» to overstep the line
túlmegy vki hatáskörén -» to go beyond sy's cognizance
túlmelegedés -» overheating
túlmelegedik -» to get overheated
túlmelegszik -» to get overheated
túlmelegszik -» to overheat
túlméret -» oversize
túlméretez -» to overdesign
túlméretez -» to oversize
túlméretezett -» exaggerated
túlméretezett -» oversized
túlméretezett gumiabroncs -» oversize tyre
túlmunka -» overwork
túlnépesedés -» congestion
túlnépesedés -» overcrowding
túlnépesedés -» overpopulation
túlnépesedett -» congested
túlnépesedett -» overcrowded
túlnövekedés -» hypertrophy
túlnyomást létesít -» to pressurize
túlnyomó -» predominant
túlnyomó többség -» generality
túlnyúlás -» overhang
túlnyúlik -» to overhang, overhung
túloldalon -» overleaf
túlontúl -» profusely
túlontúl sok -» much too much
túlóra -» overtime
túlórázás -» overtime
túlórázik -» to work overtime
túloz -» to aggravate
túloz -» to camp it up
túloz -» to cut it fat
túloz -» to draw the long bow
túloz -» to exaggerate
túloz -» to overact
túloz -» to overdraw, -drew, -drawn
túloz -» to overdraw, overdrew, overdrawn
túloz -» to overstate
túloz -» to pile it on
túloz -» to put the pot on
túloz -» to romance
túloz -» to stretch
túlozva -» exaggeratedly
túlozza barátai érdemeit -» all these geese are swans
túlozza rokonai érdemeit -» all these geese are swans
túlozza vminek a fontosságát -» to make too much of sg
túlozza vminek a jelentőségét -» to make too much of sg
túlöltözött -» swagger
túlragyog -» to outshine, outshone
túlreagál vmit -» to overreact
túlreagálás -» overreaction
túlságos -» exaggerated
túlságos -» excessive
túlságos -» inordinate
túlságos -» undue
túlságos kifejlesztés -» over-development
túlságosan -» inordinately
túlságosan -» overly
túlságosan -» too
túlságosan -» unduly
túlságosan eltölt -» to cloy
túlságosan felizgat -» to over-excite
túlságosan finom -» tenuous
túlságosan finom megkülönböztetések -» tenuous distinctions
túlságosan is -» to a fault
túlságosan is kicsi -» much too small
túlságosan jóllakat -» to cloy
túlságosan jószívű -» generous to a fault
túlságosan kicsi a személyzete -» to be under-stuffed
túlságosan kifejleszt -» to over-develop
túlságosan kihasznál -» to overdrive, overdrove, overdriven
túlságosan kiöltözik -» to overdress oneself
túlságosan kiöltöztet -» to overdress
túlságosan magasra akaszt -» to sky
túlságosan megtölt -» to cloy
túlságosan nagy -» on the large side
túlságosan nagy ár -» overcharge
túlságosan nagy ár -» rip off
túlságosan nagy dolgot csinál vmiből -» to make too much of sg
túlságosan nagylelkű -» generous to a fault
túlságosan nagylelkű -» over-generous
túlságosan sok -» much too much
túlságosan sommás állítás -» sweeping statement
túlságosan udvarias -» courtly
túlsó -» far
túlsó -» thither
túlsó -» ulterior
túlsó ház -» house over the way
túlsó oldal -» far side
túlsó oldal -» other side
túlsúly -» excess weight
túlsúly -» preponderance
túlsúlyban levő -» dominant
túlsúlyban levő -» predominant
túlsúlyban levő -» prevailing
túlsúlyban van -» to dominate
túlsúlyban van -» to outweigh
túlsúlyban van -» to predominate
túlsúlyban van -» to prevail
túlsúlyos -» overweight
túlszabályozás -» hunting
túlszárnyal -» to eclipse
túlszárnyal -» to exceed
túlszárnyal -» to flog
túlszárnyal -» to outshine, outshone
túlszárnyal -» to outstrip
túlszárnyal -» to put into the shade
túlszárnyal -» to throw into the shade
túlszárnyal -» to top
túlszárnyal vmit -» to tower above sg
túlszínez -» to overtone
túltáplál -» to coddle
túltáplál -» to overfeed, overfed
túltáplált -» overfed
túltelít -» to glut
túltelít -» to oversaturate
túltengés -» hypertrophy
túltengés -» plethora
túltengés -» rampancy
túltengő -» plethoric
túlterhel -» to founder
túlterhel -» to overburden
túlterhel -» to overcharge
túlterhel -» to overload
túlterhel -» to strain
túlterhel -» to surcharge
túlterhel vkit -» to flog a willing horse
túlterhelés -» overburden
túlterhelés -» overcharge
túlterhelés -» overload
túlterhelés -» overwork
túlterhelés -» surcharge
túlterhelési megszakító -» cutout
túlterheltség -» surfeit
túlterjeng -» to luxuriate
túltermelés -» over-production
túltermelés -» overproduction
túltesz -» to exceed
túltesz -» to excel
túltesz -» to outdo, outdid, outdone
túltesz -» to outshine, outshone
túltesz -» to surpass
túltesz -» to top
túltesz vkin -» to get ahead of sy
túlteszi magát a hagyományokon -» to get over traditions
túlteszi magát az illemen -» to fling her cap over the windmills
túlteszi magát az illemen -» to throw her cap over the windmills
túlteszi magát vmin -» to get over
túltölt -» to overcharge
túltöltés -» overcharge
túltöm -» to overcharge
túlvilág -» afterlife
túlvilág -» beyond
túlvilág -» other-world
túlvilág -» other world
túlvilág -» underworld
túlvilági -» fey
túlvilági -» otherworldly
túlzás -» exaggerate
túlzás -» exaggeration
túlzás -» excess
túlzás -» excessiveness
túlzás -» extreme
túlzás -» hyperbole
túlzás -» hyperbolism
túlzás -» overstatement
túlzás -» romance
túlzásba visz vmit -» to go to extremes
túlzásba visz vmit -» to overdo sg
túlzásba viszi a dolgokat -» to carry things too far
túlzásba viszi a tréfát -» to carry a joke too far
túlzásba vitt -» exaggerated
túlzásba vitt használat -» overuse
túlzásba vitt önzés -» egomania
túlzó -» exaggerated
túlzó -» exorbitant
túlzó -» extravagant
túlzó -» extreme
túlzó -» fulsome
túlzó -» hyperbolist
túlzó kicsinyítés -» litotes
túlzó kijelentés -» hyperbole
túlzó nacionalizmus -» extreme nationalism
túlzó reklám -» puff
túlzó soviniszta -» spread-eagle
túlzóan -» hyperbolically
túlzóan ad -» to lavish
túlzóan általánosító kijelentés -» sweeping statement
túlzóan hízeleg -» to smarm
túlzott -» exaggerated
túlzott -» excessive
túlzott -» exorbitant
túlzott -» far-fetched
túlzott -» farfetched
túlzott -» inordinate
túlzott -» outrageous
túlzott -» overshot
túlzott -» steep
túlzott -» undue
túlzott aktivitás -» hyperactivity
túlzott alázatosság -» obsequy
túlzott alázatosság -» obsequiousness
túlzott állítás -» overstatement
túlzott befelé fordulás -» autism
túlzott bőség -» rampancy
túlzott engedékenység -» complacency
túlzott engedékenység -» complaisance
túlzott étvágy -» inordinate appetites
túlzott felindulás -» over-excitement
túlzott felizgulás -» over-excitement
túlzott izgalom -» over-excitement
túlzott lelkesedés -» furor
túlzott lelkesedés -» furore
túlzott mértékű használat -» overuse
túlzott szerénység -» self-depreciation
túlzott udvariasság -» obsequy
túlzott udvariasság -» obsequiousness
túlzottan -» beyond measure
túlzottan -» exaggeratedly
túlzottan -» hyperbolically
túlzottan -» inordinately
túlzottan -» to a fault
túlzottan aktív -» hyperactive
túlzottan elnéző férj -» complaisant husband
túlzottan igénybe vesz -» to overtax
túlzottan nyíltszívű -» to wear one's heart on one's sleeve
túlzottan őszinte -» to wear one's heart on one's sleeve
túlzottan rajongó -» doting
túlzottan szerény -» diffident
túlzottan szolgálatkész -» officious
túlzottan tevékeny -» overactive
túlzottság -» exorbitance
túlzsúfol -» to overcrowd
túlzsúfolt -» overcrowded
túlzsúfolt szegénynegyed -» rookery
túlzsúfoltság -» overcrowding
tumbler-kapcsoló -» toggle switch
tumbler-szárítógép -» tumbler
tumbler-szárítógép -» tumbler-drier
tumor -» growth
tumor -» new growth
tumor -» tumor
tumor -» tumour
tumultus -» squash
tumultus -» tumult
tundra -» tundra
tunika -» tunic
tunkol -» to dunk
tunya -» bovine
tunya -» inert
tunya -» laggard
tunya -» languid
tunya -» lazy
tunya -» slack
tunya -» slothful
tunya -» sluggish
tunya -» sluggard
tunya -» torpid
tunya -» vacant
tunyán -» sluggishly
tunyán járó ember -» sloth
tunyaság -» accidie
tunyaság -» inertia
tunyaság -» inertness
tunyaság -» languidity
tunyaság -» sloth
tunyaság -» slothfulness
tunyaság -» torpidity
tunyaság -» torpidness
tupfer -» wick
túr -» to dig, dug
túr -» to root
túra -» hike
túra -» hiking
túra -» run
túra -» tour
túra -» trip
túraverseny -» rally
túrázás -» hiking
túrázás -» touring
túrázik -» to hike
túráztat (motort) -» to churn
túráztatja a motort -» to churn the engine
turbán -» turban
turbékol -» to coo
turbékolás -» billing and cooing
turbékolás -» coo
turbina -» turbine
turbina meghajtású -» turbine driven
turbinatárcsa -» diaphragm
turbógenerátor -» turbogenerator
turbólégcsavaros hajtómű -» turboprop
turbólégcsavaros hajtómű -» turboprop engine
turbólégcsavaros repülőgép -» turboprop
turbulencia -» turbulence
turbulens -» turbulent
turcsi orr -» turned up nose
turf -» turf, turves
turfa -» peat
turfa -» turf, turves
turha -» phlegm
turha -» rheum
turista -» dude
turista -» excursionist
turista -» hiker
turista -» holiday-maker
turista -» tourist
turista -» touristic
turista-felszerelés -» duffel
turistajelzés -» blaze
turistaosztály -» economy class
turistáskodás -» touring
turistáskodik -» to hike
turisztika -» tourism
turizmus -» tourism
turkál -» to delve
turkál -» to fumble
turkál -» to root
turkál -» to rummage
turkál vmi után a fiókban -» to feel in a drawer for sg
turkálás -» fumbling
turkálás -» rummage
turkálós bolt -» rummage sale
turmalin -» tourmaline
turmalinizáció -» tourmalinization
turmix -» shake
turmixgép -» blender
turmixgép -» liquidizer
turné -» tour
turnézik -» to be on tour
turnus -» shift
turnus -» spell
turnus -» turn
turnűr -» pouf
turnűr -» pouffe
túró -» cheese
túró -» curd cheese
túrós lepény -» cheese-cake
túrót se tud vmiről -» to know beans about sg
turzófúró -» auger
tus -» black ink
tus -» clack ink
tus -» douche
tus -» flourish
tusa -» encounter
tusakodik -» to tussle
tusanyak -» grip
tuskihúzó körző -» bow pen
tuskó -» billet
tuskó -» butt
tuskó -» chump
tuskó -» clog
tuskó -» log
tuskó -» nerd
tuskó -» nurd
tuskó -» stock
tuskó -» stub
tuskó -» stump
tuskó -» trunk
tuskó -» yob
tuskó -» yobbo
tuskóbak -» dog
tuskóláb -» club-foot, club-feet
tusol -» to douche
tusol -» to take a shower
tusolás -» dousing
tusrajz -» black and white
tusrajzot készít -» to draw in ink
tusrajzot készít -» to work in black and white
tussal festés -» wash
tussal kihúz -» to ink in
tussal kihúz -» to ink over
tussal kihúz -» to trace
túsz -» hostage
túszul ejt -» to take hostage
tutaj -» catamaran
tutaj -» float
tutaj -» raft
tutajon szállít -» to raft
tutajos -» slinky
tutajoz -» to raft
tuti numera -» nookie
tutul -» to toot
tutyi -» mule
tutyi-mutyi -» floppy
tutyi-mutyi alak -» he's a drip
túzok -» bustard
tű -» indicator
tű -» needle
tű -» pin
tű -» preen
tű -» stylus
tű alakú szikla -» needle
tű felrakó -» gill
tű foka -» eye of a needle
tücsök -» cricket
tüdő -» lung
tüdő -» lungs
tüdő- -» pneumonic
tüdő- -» pulmonary
tüdőalveolus -» air sac
tüdőbaj -» lung trouble
tüdőbaj -» pulmonary disease
tüdőbetegség porbelégzéstől -» pneumoconiosis
tüdőcsúcs -» apex of the lung
tüdőgondozó -» dispensary
tüdőgyulladás -» inflammation of the lungs
tüdőgyulladás -» pneumonia
tüdőshal -» lungfish
tüdőtágulás -» emphysema
tüdőtágulásos -» emphysematous
tüdővész -» consumption
tüdővész -» lung trouble
tüdővész -» pulmonary tuberculosis
tüdővészes -» tubercular
tüdővizenyő -» wet lung
tűfok -» eye
tűfok -» lug
tűgyógyítás -» acupuncture
tűhegy -» pinpoint
tűkiszélesedés -» shoulders
tűkön ül -» to be on thorns
tűkön ül -» to be on edge
tűkön ül -» to kick one's heels
tűkön ül -» to sit on thorns
tűkön ül -» to squirm
tükör -» looking-glass
tükör -» mirror
tükörasztal -» duchess table
tükörfényesítő sajtó -» enameller
tükörfordítás -» loan translation
tükörkép -» image
tükörkép -» reflection
tükörkép -» shadow
tükörradiál -» bald tyre
tükörreflexes kereső -» reflex viewfinder
tükörsima -» as flat as a pancake
tükörszerű -» glassy
tükörszó -» loan translation
tükörtojás -» fried eggs
tükörtojás -» sunny-side up
tükörüveg -» looking-glass
tükrös fiókos szekrény -» bureau, bureaux
tükrös öltözőasztal -» dresser
tükrös öltözőszekrény -» dresser
tükröz -» to glint
tükröz -» to mirror
tükröz -» to reflect
tükröz -» to throw back
tükröző -» reflective
tükröződik -» to glint
tükröződik -» to reflect
tülekedés -» rush
tülekedés -» scramble
tülekedik -» to butt
tülekedik -» to rush
tülekedik -» to scramble
tülekedik -» to scuffle
tűlevél -» pine needles
tűlevelű -» conifer
tűlevelű erdő -» coniferous wood
tülköl -» to hoot
tülköl -» to sound a blast
tülkölés -» blast
tülkölés -» hoot
tülkölés -» toot
tüll -» netting
tüll -» tulle
tülök -» hooter
tülök -» horn
tündér -» elf
tündér -» elf, elves
tündér -» fairy
tündér- -» fairy
tündér -» genie
tündér -» pixie
tündér -» pixy
tündér -» sprite
tündér -» sylph
tündér -» urchin
tündérek -» good people
tündérek -» little people
tündérforma -» elfin
tündérforma -» elfish
tündérfüst -» meadow-sweet
tündéri -» ethereal
tündéri -» fairy
tündérke -» brownie
tündérke -» pixy
tündérkirályné -» Queen Mab
tündérkirálynő -» Queen Mab
tündérmese -» fairy-tale
tündérmese -» fairytale
tündérország -» fairy-land
tündérország -» wonderland
tündérszerű -» elfin
tündérszerű -» elfish
tündöklés -» blaze
tündöklés -» glory
tündöklő -» aglow
tündöklő -» glorious
tündöklő -» gorgeous
tünékeny -» caducous
tünékeny -» evanescent
tünékeny -» transient
tünékeny -» transitory
tünékenység -» evanescence
tüneményes -» meteoric
tüneményes -» phenomenal
tűnés a francba! -» fuck off!
tűnés a picsába! -» fuck off!
tűnés a sunyiba! -» fuck off!
tűnés! -» beat it!
tűnés! -» bug off!
tűnés! -» buzz off!
tünet -» stigma, stigmata
tünet -» symptom
tünetcsoport -» syndrome
tünetek -» symptoms
tüneti kezelés -» symptomatic treatment
tűnik -» to look
tűnik -» to seem
tűnj a búsba! -» bug off!
tűnj a francba! -» bug off!
tűnj el! -» beat it!
tűnj el! -» get out!
tűnj el! -» go fly a kite!
tűnj el! -» go jump in the lake!
tűnj el! -» scram!
tűnj innen! -» skedaddle!
tűnő -» caducous
tűnő -» evanescent
tűnő -» transient
tűnő szépség -» transient beauty
tűnődés -» musing
tűnődés -» rumination
tűnődés -» wondering
tűnődik -» to brood
tűnődik -» to moon
tűnődik -» to moon about
tűnődik -» to ruminate
tűnődik -» to speculate
tűnődik vmin -» to brood over sg
tűnődő -» brooding
tűnődő -» ruminative
tűnődve -» broodingly
tűnődve -» musingly
tűnődve -» wonderingly
tüntet -» to demonstrate
tüntet -» to flaunt
tüntetés -» demo
tüntetés -» demonstration
tüntetés -» ostentation
tüntető -» demonstrative
tüntető -» demonstrator
tüntető pazarlás -» conspicuous waste
tüntető viselkedés -» splurge
tüntetően viselkedik -» to splurge
tűpárna -» pin cushion
tűpárna -» pincushion
tűperem -» shoulders
tűr -» to bear, bore, born
tűr -» to bear, bore, borne
tűr -» to forbear, forbore, forborne
tűr -» have, had
tűr -» to have, had
tűr -» to stand, stood
tűr -» to take it
tűr -» to tolerate
türelem -» forbearance
türelem -» long-suffering
türelem -» patience
türelem -» tolerance
türelem -» toleration
türelemjáték -» fiddling job
türelemjáték -» puzzle
türelmes -» broad
türelmes -» forbearing
türelmes -» long-suffering
türelmes -» patient
türelmes -» permissive
türelmes -» tolerant
türelmes -» uncomplaining
türelmes vkivel szemben -» to be tolerant towards sy
türelmes vkivel szemben -» to forbear with sy
türelmesen -» patiently
türelmesen végigül -» to sit through
türelmesség -» toleration
türelmét próbára teszi -» to exercise sy's patience
türelmetlen -» eager
türelmetlen -» fidgety
türelmetlen -» he wants patience
türelmetlen -» impatient
türelmetlen -» restive
türelmetlen -» short
türelmetlen fejmozdulat -» toss
türelmetlen fejmozdulat -» toss of the head
türelmetlen fejmozdulat -» tossing
türelmetlen hitelező -» dun
türelmetlen mozdulatot tesz -» to flounce
türelmetlen természet -» short temper
türelmetlenkedés -» petulance
türelmetlenkedik -» to kick one's heels
türelmetlenség -» impatience
türelmetlenség -» weariness
türelmetlenül -» impatiently
türelmetlenül odamond vmit -» to snap out
türemlik -» to warp
tűrés -» allowance
tűrés -» endurance
tűrés -» margin
tűrés -» tolerance
tűrhetetlen -» abominable
tűrhetetlen -» insupportable
tűrhetetlen -» intolerable
tűrhetetlen -» past endurance
tűrhetetlen -» unbearable
tűrhetetlenül -» unbearably
tűrhető -» bearable
tűrhető -» decent
tűrhető -» passable
tűrhető -» respectable
tűrhetően -» meanly
tűrhetően -» moderately
türkiz -» turkey stone
türkiz -» turquoise
türkizkék -» turquoise
tűrő -» endurer
tűrő -» suffering
tűrt avulás -» admissible wear
tűrt kopás -» admissible wear
türtőztet -» to contain
türtőzteti magát -» to pull one's punches
tüske -» barb
tüske -» bristle
tüske -» bur
tüske -» burr
tüske -» dolly
tüske -» kicker
tüske -» prick
tüske -» prickle
tüske -» pricker
tüske -» prod
tüske -» spike
tüske -» spine
tüske -» thorn
tüske (süné) -» quill
tüske vki szemében -» to be a thorn in sy's flesh
tüskebokor -» briar
tüskebokor -» brier
tüskés -» hirsute
tüskés -» prickly
tüskés -» spiny
tüskés -» thorny
tüskés drót -» barbed wire
tüskés hal -» poop
tüskés pikó -» tiddler
tüskés tok -» shuck
tüskéssé tesz -» to barb
tüskétlen -» spineless
tüskéz -» to broach
tüsszent -» to sneeze
tüsszentés -» sneeze
tüstént -» anon
tüstént -» forthright
tüstént -» instanter
tüstént -» on the instant
tüstént -» right away
tüstént -» right off
tüstént -» right on end
tüstént -» straight on end
tüstént energikusan nekifog -» to go it boots
tűszúrás -» pinprick
tütü -» booze
tütü -» likker
tütü -» tutu
tűvé tesz -» to ransack
tűvé tesz vmit -» to search sg over
tűvel dolgozik -» to needle
tűvel megtűz -» to preen
tűz -» fire
tűz -» firing
tűz -» light
tűz -» pep
tűz -» to pin
tűz- -» pyro-
tűz -» stake
tűz -» to stick, stuck
tűz -» to stitch
tűz -» to zap
tűz a nap -» the sun darts its beams
tűz alatt áll -» to be under fire
tűz ellen biztosít -» to insure against fire
tűz kezdővonala -» line of departure
tűz körül ülve -» sitting over the fire
tűz mellett ülve -» sitting over the fire
tűz! tűz! -» you are getting warm!
tűzáldozat -» holocaust
tűzálló -» fireproof
tűzálló -» refractory
tűzálló edény -» casserole
tűzálló edény -» casserole dish
tűzálló edény -» heatproof dish
tűzálló edény -» ovenproof dish
tűzálló tál -» casserole
tűzbe hoz -» to heat
tűzbe jön -» to run high
tűzben álló -» afire
tűzben álló -» aflame
tűzben állva -» afire
tűzben állva -» aflame
tűzbiztos -» fireproof
tűzbiztos páncélszekrény -» salamander safe
tűzbiztos vaskazetta -» salamander safe
tűzcsap -» fire hydrant
tűzcsap -» hydrant
tűzcsap -» plug
tűzdel -» to interlard
tűzdel -» to quilt
tűzdelt paplan -» comforter
tüzel -» to fire
tüzel -» to fire up
tüzel -» to stoke
tüzel vmire -» to play the guns on sg
tüzelés -» fire
tüzelés -» firing
tüzelés -» shooting
tüzelés (szukáé) -» heat
tüzelőanyag -» firing
tüzelőanyag -» fuel
tüzelőanyag hulladékból -» refuse derived fuel
tüzelőanyag hulladékból -» refuse fuel
tüzelőanyag-elegy -» doped fuel
tüzelőanyaggal feltöltő berendezés -» primer
tüzelőfa -» firewood
tüzelőnyílás -» stoke-hole
tüzelőt keresgéltek a romok között -» they were scrounging fuel in the ruins
tüzelőt szedtek a romok között -» they were scrounging fuel in the ruins
tüzelőtér -» stokehold
tüzelőtér csöve -» burner
tűzelzáró fémlap -» damper
tüzér -» artilleryman
tüzér -» gunner
tüzér tisztes -» bombardier
tüzérbemérő -» gunnery spotter
tüzérség -» artillery
tüzérség -» gunnery
tüzérségi figyelő repülőgép -» spotting plane
tüzérségi gyakorlat -» gunnery drill
tüzérségi gyakorlat -» gunnery practice
tüzérségi gyakorlótér -» experimental range
tüzérségi iskolahajó -» gunnery ship
tüzérségi löveg -» ordnance piece
tüzérségi megfigyelő repülőgép -» spotter
tüzérségi rakéta -» ordnance rocket
tüzérségi tűz légi megfigyelése -» aircraft spotting
tüzérségi tűz megfigyelése -» spotting
tüzérségi üteg -» battery
tüzértiszt -» gunner officer
tüzes -» ardent
tűzés -» decorative stitching
tüzes -» fierce
tüzes -» fiery
tüzes -» heated
tüzes -» impetuous
tűzés -» top stitching
tüzes vérmérséklet -» temperament
tüzes víz -» firewater
tűzeset -» fire
tüzesség -» impetuosity
tüzet ad -» to give a light
tüzet betakar -» to bank up fire
tüzet fog -» to catch fire
tüzet fog -» to fire
tüzet fog -» to take fire
tüzet gyújt -» to fire up
tüzet lefojt -» to bank up fire
tüzet nyit -» to open fire
tüzet olt -» to fight a fire
tüzet rak -» to lay a fire
tüzet rak -» to light a fire
tüzet rak -» to make a fire
tüzet szít -» to fan up the fire
tüzet tüzelőanyag halmozásával fokoz -» to bank up fire
tüzetes -» express
tüzetesen megvizsgál -» to scrutinise
tüzetesen megvizsgál -» to scrutinize
tűzevő -» fire-eater
tűzfészek -» pit
tűzforró -» burning hot
tűzfüggöny -» curtain of fire
tűzfüggöny -» standing barrage
tűzgyík -» moloch
tűzgyík -» salamander in flames
tűzgyorsaság -» rate of fire
tűzhányókürtő -» vent
tűzharc -» firefight
tűzharc -» fusillade
tűzharc -» shoot-out
tűzhely -» cooker
tűzhely -» furnace
tűzhely -» hearth
tűzhely -» range
tűzhely -» stove
tűzifa -» firewood
tűzijáték -» firework
tűzijáték -» pyrotechnics
tűzijáték -» pyrotechny
tűzikutya -» dog
tűzjelző csengő -» fire gong
tűzjelző harang -» fire gong
tűzjelző készülék -» fire signal
tűzkaparó -» firing-tools
tűzkaparó -» salamander
tűzkár -» fire
tűzkár biztosítás -» fire insurance
tűzkár ellen biztosít -» to insure against fire
tűzkereszt -» fiery cross
tűzkeresztség -» baptism of fire
tűzkeresztség -» battle baptism
tűzkeresztség alá vet -» to flesh
tűzkicsapódás -» flameout
tűzkígyó -» squib
tűzkosár -» salamander stove
tűzkő -» chert
tűzkő -» flint
tűzlépcső -» fire escape
tűzlétra -» fire escape
tűzlétra -» ladder escape
tűznél melegedve -» sitting over the fire
tűznyelő -» fire-eater
tűznyelő bűvész -» salamander
tűzoltás -» fire service
tűzoltó -» fireman
tűzoltó készülék -» extinguisher
tűzoltó készülék -» fire extinguisher
tűzoltóautó -» fire engine
tűzoltócső -» fire hose
tűzoltók -» fire service
tűzoltók -» fire-brigade
tűzoltólétra -» fire ladder
tűzoltóság -» fire department
tűzoltóság -» fire service
tűzoltóság -» firehouse
tűzoltósisak -» fireman's hat
tűzoltósisak -» fireman's helmet
tűzőgép -» stapler
tűzön-vízen át -» through foul and fair
tűzön-vízen át -» through thick and thin
tűzön-vízen át tör utat magának -» to hew out a career for oneself
tűzőr -» watch
tűzött dzseki -» padded jacket
tűzött dzseki -» quilted jacket
tűzött zsávoly -» elongated twill
tűzpart -» baffle
tűzpiros -» fiery red
tűzpróba -» crucial test
tűzpróba -» crucible
tűzpróba -» ordeal of fire
tűzre tesz -» to fire up
tűzrostély -» grate
tűzszekrényt körülvevő víztér -» water-leg of a boiler
tűzszerszám -» tinder-box
tűzszőnyeg -» sheet
tűzszünet -» cease-fire
tűzvédelem -» fire service
tűzvész -» combustion
tűzvész -» conflagration
tűzvész -» fire
tűzvész -» firestorm
tűzvész miatt elpusztult terület -» burn
tűzvész miatt kiégett terület -» burn
tűzveszély -» fire hazard
tűzveszélyes -» flammable
tűzveszélyes tárgy -» tinder-box
tűzveszélyesség -» flammability
tűzvezető tiszt -» spotting officer
tűzvonal -» line of fire
tűzvonó -» poker
tűzvörös -» fiery red
tűzvörös -» flaming red
tűzzel-vassal -» with fire and sword
tűzzel-vassal -» with sword and fire
tv -» telly
tv csatorna -» channel
tv-szerelő -» TV repairman
tv-torony -» TV tower
tweed -» tweed
tweed-öltöny -» tweeds
tyuhaj! -» hey!
tyuhaj! -» hey-day!
tyúk -» chicken
tyúk -» hen
tyúk -» twist
tyúkesze van -» she has the brains of a canary
tyúkeszű alak -» cluck
tyúkhúr -» chickweed
tyúkketrec -» chicken pen
tyúkketrec -» coop
tyúkokkal kel -» to rise with the lark
tyúkól -» chicken coop
tyúkól -» chicken pen
tyúkól -» hen house
tyúkól -» henhouse
tyúkot megültet -» to set a hen
tyúkszem -» callus
tyúkszem -» corn
tyúkszemes -» corny
tyúkszemgyűrű -» corn-cure
tyúkszemgyűrű -» corn-plaster
tyúkszemgyűrű -» cornplaster
tyúkszemirtó -» corn-cure
tyúkszemirtó -» corn-plaster
tyúkszemirtó -» cornplaster
tyúkszemirtó tapasz -» corn-cure
tyúkszemirtó tapasz -» corn-plaster
tyúkszemirtó tapasz -» cornplaster
tyúkszemtapasz -» corn-cure
tyúkszemtapasz -» corn-plaster
tyúkszemtapasz -» cornplaster
tyűh! -» my!
tyűha! -» by gum!