Aggeus könyve

Ag 1
Ag 1.1
Dárius király 2. esztendejében, a hatodik hónapban, a hónap első napján az Úr a következő szózatot intézte Aggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Józsuéhez, Jehocadak fiához, a főpaphoz:
Ag 1.2
Ezt üzeni a Seregek Ura: Ez a nép azt mondja: "Nem jött el még az idő, hogy újjáépítsük az Úr templomát!"
Ag 1.3
[Ezt a szózatot intézte (hozzájuk) az Úr Aggeus próféta által:]
Ag 1.4
Ugye annak már itt az ideje, hogy kényelmes házakban lakjatok, noha ez a hajlék még romokban hever?
Ag 1.5
Azért most ezt mondja a Seregek Ura: Gondolkozzatok el sorsotokról!
Ag 1.6
Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be, ettetek, de nem laktatok jól, ittatok, de nem lettetek ittasok, ruhát öltöttetek, de nem melegedtetek föl, a napszámos lyukas erszénybe rakta a bérét.
Ag 1.7
Ezt mondja a Seregek Ura: Gondolkozzatok el sorsotokról!
Ag 1.8
Menjetek föl tehát a hegyre, hozzatok fát és építsétek újjá a templomot! Kedvem találom majd benne és megdicsőülök általa - mondja az Úr.
Ag 1.9
Bő termésre számítottatok, és lám, szűkös lett. Betakarítottátok, de elfújtam. Ugyan miért? - mondja a Seregek Ura. Hajlékom miatt, amely romokban hever - mindegyiketek csak a maga házával törődik.
Ag 1.10
Ezért nem adta meg az ég az esőt, ezért nem adta meg a föld a termést.
Ag 1.11
Szárazságot bocsátottam a földre, a hegyekre, a búzára, a borra, az olajra és mindenre, amit a föld terem az emberekre, az állatokra és a kéz minden munkájára.
Ag 1.12
Zerubbábel, Sealtiel fia és Józsue, Jehocadak fia, a főpap és az egész nép hallotta az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Aggeus próféta beszédét, akit az Úr, az ő Istenük küldött hozzájuk, s a népet elfogta az Úrtól való félelem.
Ag 1.13
Aggeus, az Úr követe így szólt a néphez: "Veletek vagyok!" - mondja az Úr.
Ag 1.14
Az Úr pedig fölkeltette Zerubbábelben, Sealtiel fiában, Júda helytartójában a buzgóságot, és Józsuében, Jehocadak fiában, a főpapban a buzgóságot, és az egész népben a buzgóságot. El is kezdték a munkát a Seregek Urának, az ő Istenüknek házában.
Ag 1.15
Ez a hatodik hónap huszonnegyedik napján történt.
Ag 2
Ag 2.1
Dárius király 2. esztendejében, a hetedik hónapban, a hónap huszonnegyedik napján az Úr szózatot intézett Aggeus próféta által
Ag 2.2
Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Józsuéhoz, Jehocadak fiához, a főpaphoz és az egész néphez:
Ag 2.3
Ki van közületek még életben, aki látta ezt a házat hajdani dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye olyan a szemetek előtt, mintha nem is volna?
Ag 2.4
De most, bátorság Zerubbábel! - mondja az Úr. Bátorság, Józsue főpap, Jehocadak fia! Bátorság, egész népe az országnak - mondja az Úr. Dolgozzatok! Hiszen én veletek vagyok! - mondja a Seregek Ura.
Ag 2.5
Lelkem közöttetek lakik! Ne féljetek!
Ag 2.6
Igen, ezt mondja a Seregek Ura. Még egy kis idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet.
Ag 2.7
Megrendítem mind a népeket, és ideáramlik minden népnek a kincse. Betöltöm ezt a templomot dicsőséggel - mondja a Seregek Ura.
Ag 2.8
Enyém az ezüst! Enyém az arany! - mondja a Seregek Ura.
Ag 2.9
Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja a régiét - mondja a Seregek Ura, mert ezen a helyen adom a békét - mondja a Seregek Ura.
Ag 2.10
A kilencedik hónap huszonnegyedik napján, Dárius király 2. esztendejében a következő szózatot intézte az Úr Aggeus prófétához:
Ag 2.11
Ezt mondja a Seregek Ura: Kérdezd csak meg a papoktól, hogy áll a dolog:
Ag 2.12
"Ha valaki szentelt húst visz ruhája szegélyében, és ruhája szegélyével kenyeret, főzeléket, bort, olajat vagy bármilyen ételt érint, vajon azok is szentté válnak-e?" A papok azt felelték, hogy nem.
Ag 2.13
Aggeus folytatta: "Ha valaki holttest érintése által tisztátalanná vált, és hozzáér ezekhez, vajon ezek is tisztátalanná válnak?" A papok azt felelték, hogy igen.
Ag 2.14
Erre Aggeus azt mondta: Ilyen a nép is! Ilyen ez a nemzet is színem előtt! - mondja az Úr. Ilyen minden munkájuk, és tisztátalan minden, amit itt feláldoznak.
Ag 2.15
Ezért tehát vizsgáljátok meg magatokat mától fogva a jövőben! Mielőtt követ kőre tennétek az Úr szentélyében:
Ag 2.16
hogy ment a sorotok? Ha valaki húszmérőnyi rakásért ment, csak tízmérőnyit talált. Ha valaki a sajtóhoz ment, hogy ötven korsóval sajtoljon, csak hússzal töltött meg.
Ag 2.17
Aszállyal, üszöggel, jégesővel sújtottam kezetek minden munkáját, és ti mégsem tértetek vissza hozzám - mondja az Úr.
Ag 2.18
Gondolkodjatok el rajta, ma és a jövőben is [a kilencedik hónap huszonnegyedik napjától fogva, attól a naptól kezdve, amelyen az Úr templomának alapjait letettétek, fontoljátok meg],
Ag 2.19
hiányzik-e még a gabona a magtárból? S tán még mindig nem terem a szőlő, a fügefa, a gránátalmafa és az olajfa? Mától fogva áldást osztok.
Ag 2.20
A hónap huszonnegyedik napján - a második alkalommal - ezt a szózatot intézte az Úr Aggeushoz:
Ag 2.21
Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának: Megrendítem az eget és a földet.
Ag 2.22
Ledöntöm az országok trónját és összezúzom a pogányok országának hatalmát. Felforgatom a szekeret és a rajta ülőt. Elesnek a lovak, a lovasok meg egymás kardjába dőlnek.
Ag 2.23
Azon a napon - mondja a Seregek Ura - foglak, Zerubbábel, Sealtiel fia, én szolgám - mondja az Úr -, és olyanná teszlek, mint a pecsétgyűrű. Mert téged választottalak ki - mondja a Seregek Ura.