Kezdőlap

Aba, Nagy Aba (?Rozgony, 1312. jún. 15.): az Aba nemzetség Nyitra vm.-ben birtokos ágának tagja, Csák Máté híve. A rozgonyi csatában Máté csapatainak vezéreként elesett, fiai azonban birtokaikat Máté haláláig megtartották. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (I. Bp., 1900).