Kezdőlap

Abádi Benedek (16. sz.): könyvnyomtató, protestáns prédikátor. 1534-ben a krakkói egy.-re iratkozott be, s az ottani Vietor-nyomdában sajtó alá rendezte Dévai Biró Mátyás Orthographia Ungaricáját. 1540-ben Nádasdy Tamás bán megbízta a sárvárújszigeti nyomda vezetésével. 1541-ben kiadta a Mo.-on nyomtatott első m. nyelvű könyvet, Sylvester Új Testamentum-fordítását. Nyomtatott még három művet, ezekből nem maradt példány. 1543-ban Wittenbergben iratkozott be az egy.-re, 1544-ben pappá szentelték. 1545-ben Szegeden prédikátor. – Irod. Melich János: A. B. nyelvéről (Magy. Nyelv, 1921); Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században (Bp., 1929); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).