Kezdőlap

Abádi Ervin, Aharon Abdi (Bp., 1918. ápr. 9.Tel–Aviv, 1979. máj. 3.): író, szerkesztő, grafikus. Apja tanár volt. Miután Bp.-en elvégezte az Iparművészeti Isk.-t, Rómában tanult tovább. Hazatérése után grafikus volt 1942-ig, amikor munkaszolgálatra rendelték. A Bergen-Belsen-i koncentrációs táborhól 1945 nyarán tért haza. Bp.-en a Szikra Könyvkiadó könyvtervezője lett. 1950-ben Izraelben telepedett le, mint illusztrátor, dekorátor, rajzoló dolgozott. 1953-tól jelentek meg riportjai, elbeszélései, regényei m. és héber nyelven. 1979-ig szerk. a Hét Tükre c. hetilapot. Szerk. többekkel a Jubileumi évkönyv Izrael fennállásának 25. évfordulójára c. kötetet. Nordau-díjjal tüntették ki (1955). – F. m. Elmondom… My story. 1942–1947 (m.–angol, album illusztrációival, Zsolt Béla és Szűcs Géza bev.-jével, Bp., 1947); Solt György története (r., Tel-Aviv, 1957, Bp., 1991); A csodák hat napja (riportr., Tel-Aviv, 1972, Bp., 1991; Az ítéletnapi háború és egy esztendő (riportok, Tel-Aviv, 1974). – Irod. Babits Antal (Bev. A csodák hat napja c. kötetben).