Kezdőlap

Abaffy Ferenc (Felsőlehota, 1732Felsőlehota, 1817. márc. 15.): nagybirtokos, politikus. A nagyszombati egyetemen jogot tanult. Mint szabadkőműves tagja volt a Martinovics Ignác társaságnak. A szabadgondolkodó írók és tudósok társaságai közül az ő pesti vendéglátó házában gyűltek össze Koppi Károly, Kreil Antal egyetemi tanárok, és a Martinovics-féle összeesküvés igazgatói közül Hajnóczy József költő és Szentmarjay Ferenc. Verseghy Ferenc költő is itt ismerte meg Hajnóczy Józsefet. Verseghy aztán kiadóját a budai Landerer Mihályt vonta be az összeesküvésbe. Abaffyt a Martinovics-perben bizonyítékok hiányában felmentették. – Irod. Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete (Bp., 1879); Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest történetéből (Bp., 1935); Benda Kálmán: A magyar jakobinus mozgalom története (Bp., 1957).