Kezdőlap

Abafi Lajos; Aigner (Nagyjécsa, 1840. febr. 11.Bp., 1909. jún. 19.): irodalomtörténész, könyvkiadó, bibliográfus, lepkész. 1854-től 1868-ig könyvkereskedősegéd Temesvárott, Pozsonyban, Pesten és több német városban. 1868-tól 1896-ig Pesten önálló üzlete volt. 1859-től számos történeti, irodalomtörténeti és könyvészeti munkát írt. 1869-ben a Kisfaludy Társ. pályázatán díjat nyert Az elégiáról c. művével. 1876-tól a Petőfi Társ. tagja. Szerk. a Magyar Könyvészetet (1869–70), a Magyar Könyvesházat (1875–90), kiadta a Nemzeti Könyvtár (1878–90) sorozatát. A Figyelő (1876–90), a Corvina (1878–94), a Rovartani Lapok (1895–99) szerk.-je, 1884-ben megindította a Hazánk c. történelmi folyóiratot. Munkásságával hozzájárult az irodalmi és művelődési élet lényeges anyagának megőrzéséhez. Egész vagyonát az irodalomra áldozta. 1890-től főként entomológiai tevékenységet folytatott. 1896-ban feladta üzletét, 1901-ben az MNM természetrajzi osztályán vállalt laboránsi állást. A lepkészet története Magyarországon (Bp., 1898) c. munkája ma is az egyetlen ilyen jellegű összefoglalás. – F. m. A magyar népdalról (Pest, 1872); Mikes Kelemen (Pest, 1872); Feszler Ignác Aurél (1878); A szabadkőművesség története Magyarországon (Bp., 1900); Az olaszországi magyar légió történetéhez (h. n. és é. n.); Magyarország lepkéi (Bp., 1907). – Irod. A. L. (Rovartani L. 1909); A. L. (Term. tud. Társ. Évk. 1940.)