Kezdőlap

Abay Neubauer Gyula (Bp., 1891. aug. 15.Bp., 1978. aug. 29.): közgazdász, az MTA tagja (l. 1939). Isk.-i tanulmányait Bp.-en és Iglón végezte. 1913-ban szerzett jogi diplomát a bp.-i tudományegy. jogi karán. 1909-től a Dohányjövedéki Központ Igazgatóságánál dolgozott gyakornokként, később gazdasági előadóként, egy.-i tanári kinevezéséig. 1914-ben bevonult katonának. Az I. világháborúban történt sebesülése miatt 1915-ben leszerelték. 1918-ban jelent meg első tudományos dolgozata a breslaui Nord und Süd c. folyóiratban. Ez a jövő államáról szóló államtudományi értekezésének kivonata volt. 1918. nov.-ben a Közgazdasági Szemle jelentette meg a pénz válságáról szóló tanulmányát. 1927-ben a határhaszonelmélet bírálatáról írott könyve alapján a pécsi Erzsébet Tudományegy. jogi kara 1928-ban egy.-i magántanárrá habilitálta. 1930–31-ben külföldi folyóiratok részletekben közölték e munkáját. 1929–30-ban állami ösztöndíjasként egy évig Berlinben, 1930–31-ben egy évig Londonban tanult közgazdaságtant. 1933-ban az angol Royal Economic Society, később az amerikai Econometric Society, valamint a párizsi Institut International de Sociologie választotta tagjává. 1938-ban a pécsi egy. jogi karának ny. rk. tanára, 1944-ben az egy. közgazdasági és statisztikai tanszékének ny. r. tanárává nevezték ki. 1946–47-ben a jogi kar dékánja, 1947–48-ban prodékánja volt. 1948-ban az egy.-ről kényszernyugdíjazták, 1949-ben az MTA tanácskozó taggá minősítette. 1952-ben megvonták nyugdíját. 1952–53-ban a komlói Szénbányászati Trösztnél statisztikusként, 1955–56-ban a pécsi Vízügyi Igazgatóságnál könyvelőként dolgozott. 1956-os tevékenységéért 1957-ben koncepciós perben 6 évi börtönbüntetésre ítélték. 1957. máj.-tól 1959. ápr.-ig büntetését töltötte, ekkor amnesztiával szabadult. 1958-ban az MTA kizárta tagjai sorából. 1989-ben az MTA rehabilitálta, helyreállította akadémiai lev. tagságát. A pécsi Janus Pannonius Tudományegy. Állam- és Jogtudományi Kara 1991. nov.-ben születésének 100. évfordulója alkalmából emlékülést rendezett tiszteletére. Kiadás alatt áll 1958-ban, a börtönben írt Oeconomia Aeterna c. munkája. – F. m. A határhaszonelmélet bírálata (Pécs, 1927); A magyar társadalom osztálytagozódása (Bp., 1941); Nemzetiségi elv és magyarság (Pécs, 1943); A világyazdaság újjáépítése a hábarú után (Bp., 1943); A világgazdaság válaszúton (Bp., 1943); Bevezetés a statisztika tudományába (Pécs, 1945). – Irod. Fejezetek a Pécsi Egyetem történetéből (szerk. Csizmadia Andor, Pécs, 1980).