Kezdőlap

Abella Miklós (Bp., 1922. ápr. 8.Bp., 1976. aug. 19.): geográfus, pedagógus. A bp.-i tudományegy.-en történelem-földrajz szakos tanári oklevelet, majd földrajzból doktorátust szerzett. 1954-től az MTA Földrajztudományi Kutató Csoportjának, utóbb Intézetének tudományos munkatársa volt. 1962 – 69-ben a gödöllői Agrártudományi Egy.-en és különböző szakisk.-kban tanított. Népesség- és településföldrajzzal, idegenforgalmi földrajzzal foglalkozott. – F. m. Csehszlovákia gazdasági földrajza (Bp., 1956); Az Alföld idegenforgalmi centrumai (Bp., 1966); Az idegenforgalmi földrajz problémái (Bp., 1968). – Irod. A. M. (Földrajztanítás, 1976. 4. sz.)