Kezdőlap

Abet Ádám (Nagyvárad, 1867. dec. 26.Phoenix, Arizona, 1949. szept. 17.): költő. Kitanulta a szabómesterséget. Versei többnyire A Népszavában jelentek meg. 1890-ben kivándorolt az USA-ba. Részt vett az Amerikai Magyar Népszava alapításában, 1895-től 1897-ig a lap szerk.-je volt. Később megszervezte a Cooperativ Publishing Company kiadócéget. 1926-ban Phoenixbe költözött. Itt biztosítási ügyekkel kereste kenyerét, de szabad idejét az irodalomnak, a költészetnek szentelte. – M. Magyar Levelek Amerikából (versek, New York, 1894); Csodatükör (népszínmű, New York, 1896); Social conscience or Homocracy versus Monocracy in Story, Vers and Essay (Bridgeport, 1920); Composition of well being (Bridgeport, 1924); Tudós Omár bölcs dalai (Omar Khajjám perzsa költő Rubáiyát c. költeményének m. nyelvű átírása, New York, 1941). – Irod. Bóka László: Egy megjegyzés, egy jegyzet és egy javaslat A. Á. körül (Egyet. Phil. Közl. 1958. 3–4. sz.).