Kezdőlap

Abod Mihály, Ajtai Abód (Szárazajta, 1704. szept. 29.Nagyenyed, 1776. nov. 16.): tanár. Marosvásárhelyt, Nagyenyeden, Szászvárosban, majd 1734–1735-ben Árva Bethlen Kata támogatásával Hollandiában, Franekerben tanult. 1735-től Teleki Józsefné Árva Bethlen Kata házában Olthévizen udvari pap. 1737–75 között a nagyenyedi ref. kollégiumban a keleti nyelvek, a régiségtan és a történelem tanára, hosszú ideig ig. Az erdélyi kincstárral, a Habsburg hatalom végrehajtó szervének támadásaival szemben sikeresen védte meg a Bethlen Kollégium vagyonát. A kollégiumra hagyta gazdag könyvtárát és értékes éremgyűjteményét. Latin nyelvtankönyvét, a Grammatica latinát (Nagyszeben, 1744) az erdélyi iskolákban sokáig használták. Latin nyelven írt görög régiségtana kéziratban maradt ránk. – Irod. Kertész József: Hazajáró lelkek – nagyenyedi képek (Bp., 1929).