Kezdőlap

Abody Előd, Anderlik (Dés, 1896. nov. 27.Bp., 1949. jan. 9.): mérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1921-ben, majd a III. mechanikai tanszék tanársegéde lett. 1923-tól külföldi ösztöndíjjal hosszabb tanulmányútra ment. 1925-ben műszaki doktori oklevelet, 1929-ben magántanári képesítést nyert. 1931-től a műegy.-en megbízott előadó, 1933-tól h. tanár a mechanikai tanszéken. 1934-től az aerodinamikai tanszék ny. rk., 1936-tól ny. r. tanáraként megszervezte és felépítette az Aerodinamikai Intézetet. Gyakorlati téren – a Légügyi Hivatal munkatársaként – repülőgépek szilárdsági vizsgálatával, a gyártás ellenőrzésével és a gépteljesítmények megállapításával, elméleti téren pedig különösen a repülőgépek dinamikai igénybevételével, a stabilitás és igénybevétel kapcsolatával, valamint a repülőgépszárny elméletének fejlesztésével foglalkozott. 1945–46-ban részt vett a háború alatt elpusztult intézet újjáépítésében, majd 1947-től a mérnökkari mechanikai tanszéket vezette. – M- Mechanika (Feimer Lászlóval, Bp., 1935); Repülőgép és a repülés (Bp., 1942). – Irod. Rosivall Ferenc: Dr. A. E. (ÉKME Évk., 1955–56.)