Kezdőlap

Abonyi Lajos; Márton Ferenc (Kisterenye, 1833. jan. 9.Abony, 1898. ápr. 28.): író. 1847-ben a pesti egy.-en, 1848-ban a kecskeméti kollégiumban folytatott bölcseleti tanulmányokat. Itt Baksay Sándorral együtt szerk. a Korány c. diáklapot. A szabadságharcban – 15 éves korában – mint nemzetőr vett részt. 1852-ben fejezte be jogi tanulmányait a pesti egy.-en. 1853-tól Abonyban gazdálkodott, mellette irodalommal foglalkozott. 1861-től megyei tisztségeket is viselt. 1867-től a Kisfaludy Társ., 1876-tól a Petőfi Társ. tagja. Számos elbeszélést, regényt, népszínművet írt. Az alföldi népélet idillikus hangú, patriarkális szemléletű ábrázolója. – F. m. A mi nótáink (r., Pest, 1864); Kenyér és becsület (r., Pest, 1865); A betyár kendője (népszínmű, Pest, 1872, bem. Bp., 1873); Magduska öröksége (r., Bp., 1887); A. L. munkái (I–XX. Műveinek teljes kiadása. Sajtó alá rendezte Endrődi Sándor, Bp., 1906–07). – Irod. Vargha Gyula: A. L. emlékezete (Kisf. Társ. Évl. Új f. 34. 1901).