Kezdőlap

Ábrahám Ambrus (Tusnád, 1893. nov. 20.Bp., 1989. jan. 11.): zoológus, ideghisztológus, az MTA tagja (l. 1945, r. 1960), Kossuth-díjas (1953). Egy.-i tanulmányokat a bp.-i tudomány egy. természetrajz–földrajz szakán (1915-18) végzett, 1919-ben szerzett középisk. tanári oklevelet. 1917-től a bp.-i tudományegy.-en tanársegéd, 1918-tól adjunktus. Egy.-i doktori címet 1922-ben kapott, 1926-ban A gerinces állatok szövettana tárgykörben magántanár. 1934-től a szegedi tanárképző főisk. r. tanára, 1936-tól c. ny. rk. tanára. 1940-től 1967-ig a szegedi egy. általános és összehasonlító állattan tanszékvezető egy.-i tanára, az egy. Általános Biológiai Intézetének ig.-ja. 1967-től a szegedi Állatszervezettani és Állatrendszertani Intézet tudományos kutatója. Idegszövettani és idegélettani kérdésekkel foglalkozott, mikrotechnikai eljárásokat tervezett az idegek tanulmányozására. Jelentősek a vérerek beidegzésére, az intracardialis idegekre, a hallóidegekre vonatkozó összehasonlító kutatásai. Az MTA tagságán kívül az indiai Zoológiai Akad., a londoni Kir. Orvosi Társ., a Nemzetközi Ideganatómiai Akad. fogadta tagjai sorába, a Magy. Biológiai Társ., több MTA bizottság elnöke, számos hazai és külhoni társ. t., r. és l. tagja volt. A József Attila Tudományegy. t. doktorrá (1982) fogadta. Számos szegedi szakmai egy.-i lap mellett szerkesztette az Acta Biol. Hung. (1952–60), az Acta Zool. Hung. (1965–) c. folyóiratokat, számosnak szerkesztőbizottsági tagja volt. Közel félszáz alapvetésnek számító szakmai közleménye és könyve elsősorban idegen nyelveken (német, angol, francia) jelentek meg. – F. m. Az állati szervezet őrei a környezetben (Bp., 1931); Az állatok szerepe a gyógyászatban (Pápa, 1932); Bevezetés az állatok szervezettanába (Szeged, 1950); Bevezetés a zállatok szervezettanába (Szeged, 1951); Összehasonlító állatszervezettan (I–II. köt., Bp., 1964); Microscopic innervation of the heart and blood vessels in vertebrates induding man (Bp.–Oxford, 1969); Anatómia, élettan (Bende Sándorral és Megyeri Jánossal, Bp., 1973, 1979); Iconography of sensory nerve endings (Bp., 1981). – Irod. Szentágothai János: Á. A. (Magy. Tudomány, 1989. 7-8. sz.); Életem és tudományos tevékenységem (Vekerdi László interjúja Á. A.-sal, Tiszatáj, 1984. 6. sz.).