Kezdőlap

Ábrai Károly; 1871-ig Figura (Szatmár, 1830. dec. 8.Bp., 1912. aug. 18.): tanár, író. Első írásai 1846-ban Julius álnéven jelentek meg az Életképekben. A szabadságharcban mint honvéd vett részt. 1850–53-bam Debrecenben jogot és teológiát tanult, majd Szatmáron ref. lelkész, 1862-től a hódmezővásárhelyi ref. líceum tanára. 1870-től Hódmezővásárhely, ill. 1871-től Csongrád vm. főjegyzője, majd 1876-tól 1884-ig Hódmezővásárhely polgármestere. Később Bp.-re költözött. Számos – túlnyomórészt történelmi tárgyú regénye és elbeszélés-gyűjteménye jelent meg. Sok korabeli újság és folyóirat állandó munkatársa volt. 1869-től 1878-ig az általa alapított Vásárhelyi Közlöny szerk.-je. – F. m. Az utolsó Szapolyai (r., Pest, 1860); Emléklapok a hazai történelemből (Pest, 1861); A nagy hazafiak (regényes korrajz, Pest, 1866); Magyarország 1848–49-ben (Pest, 1869).