Kezdőlap

Absolon Dániel, Lilienberg (Késmárk, 1640es évek – 1701–03 körül): diplomata. Valószínűleg Vitnyédy István ügyvéd patvaristája volt; az 1670-es években Apafi Mihály szolgálatában állt, 1672-ben a Portán, 1677–78 között és 1680-ban a lengyel kir.-nál, 1678–80-ban a francia udvarban járt követségben. 1682-ben Thökölyhez szegődött, előbb titkár, utóbb fejedelmi kancellár 1683–85-ben, majd 1686–87-ben ismét Lengyelo.-ban járt követségben. Thökölynek fogságba esése után is híve maradt, 1688-ban ő beszélte rá Zrínyi Ilonát Munkács várának feladására. Ezután átállt a császár pártjára, hadititkár, majd tanácsos Caraffa császári tábornok mellett; éveken át Erdélyben tevékenykedett. – Irod. Szilágyi Sándor: A. D. külföldi követségei (Századok, 1883. 1. sz.).