Kezdőlap

Ács Károly (Kisbankházapuszta, 1824Bp., 1894,. márc. 1.): költő, népköltészeti kutató. A jogot Kecskeméten végezte Jókaival egy időben. 1844-től ügyvéd, majd megyei tisztviselő. 1848-ban ő az első népi származású szolgabíró. Részt vett az 1848-as szabadságharcban, nemzetőrséget alakított. 1852-ben mint 48-as honvédtisztet halálra, majd kegyelemből 6 évi várfogságra ítélték. 1861-ben és 1865-ben ogy.-i képviselő. Nyelvtanokat, cseh, szlovák, német, román, szerb nyelvkönyveket írt, szerb és román népkölteményeket gyűjtött és fordított. Irodalmunkban úttörőként foglalkozott a román és szerb népköltészettel. Vagyonának egy részét Ráckeve községre hagyta gazdasági szakisk. alapítása céljára, más részét az MTA-nak adományozta. – F. m. Virágok a román népköltészet mezejéről (Pest, 1858); Még három román népballada (Pest, 1871). – Irod. Bitay Árpád: Á. K. (Cultura, Kolozsvár, 1924); Szász Károly: Kisebb csillagok (Bpesti Hirlap, 1925. 56. sz.).