Kezdőlap

Ács Lajos (Bp., 1922. szept. 22.Bp., 1968. szept. 18.): közgazdász, a közgazdaságtudományok kandidátusa (1961). A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. közgazdaságtudományi karára iratkozott be, de tanulmányai megszakadtak. 1945-től az MKP járási, majd m.-i párttitkára; 1954 – 56-ban az MDP Politikai Bizottságának tagja, Központi Vezetőségének titkára lett, 1957-től a Magy. Nemzeti Bank ügyvezető ig.-ja, 1958-tól osztályvezetője, 1963-tól főosztályvezető h.-e volt. Közben folytatta egy.-i tanulmányait. 1965 – 66-ban Ford-ösztöndíjjal az USA-ban végzett tanulmányokat. 1968. júl.-tól szept.-ig a Pénzügymin. h. főosztályvezetője. Pénzelmélettel és nemzetközi pénzügyekkel foglalkozott. Részt vett az 1968-as gazdasági reform irányelveinek kidolgozásában. Számos szakcikke jelent meg. Öngyilkos lett. – F. m. A szocialista hitelmélet néhány kérdése (Bp., 1961), Gazdasági növekedés és nemzetközi fizetési rendszer (A nemzetközi pénzügyek egyes elméleti kérdései; Bp., 1966); A szocialista pénz elmélete (Bp., 1966).