Kezdőlap

Adalbert (956 körül997. ápr. 23.): püspök. A K-cseho.-i Slavnik fejedelmi házból származott, rokonságban állt a bajor hg.-ekkel. Tanulmányai után 981-ben tért vissza Prágába, 983-ban prágai püspökké választották. Működésének eredménytelensége miatt 988-ban elhagyta Prágát, s Rómában a Szent Elek és Bonifác-kolostorba lépett. A cseh herceg kérésére s felettesei, a mainzi érsek és a pápa kívánságára 992-ben visszatért püspökségébe, de újabb nehézségek miatt Mo.-on keresztül megint Rómába indult. Hazánkban útközben hittérítő tevékenységet folytatott, s annak folyományaként Szent Istvánt megbérmálta. 996-ban megkísérelte a Prágába való visszatérést, de a csehek elutasító válasza után Gdanskba, onnan a poroszok közé ment téríteni, ahol meggyilkolták; az egyház később szentté avatta. Mo.-i tartózkodásának emlékére az Szent István által alapított esztergomi egyház az ő nevét viselte. – Irod. Canaparius és Querfurti Bruno: A. életrajza (megjelent Monum. Germaniae Hist. Script. IV.); H. G. Vogt: A. von Prag (1898); Csóka J. Lajos: A magyarok és a kereszténység Géza fejedelem korában (Bp., 1938); Csóka J. Lajos: Clunyi szellemű volt-e a magyar egyház a XI. században? (Bp., 1943.)