Kezdőlap

Adler Simon (Miskolc, 1861. nov. 30.Bp., 1930. dec. 17.): gyógypedagógus. Tanítói oklevelének megszerzése után 1881-től az izraelita siketnémák orsz. intézetének tanára, 1907-től 1930-ig a Wechselmann-féle vakok intézetének ig.-ja. Ő foglalkozott először Mo.-on vak siketnémák oktatásával. A Népnevelők Lapjában, a Kalauzban, az Izraelita Tanügyi Értesítőben, a Magyar Hírlapban stb. jelentek meg cikkei. – F. m. A vak siketnémák tanítása (Bp., 1911);  Wie sollen wir für die Zukunft unserer Kriegsblinden sorgen? (Fehér Gyulával, Bp., 1915.)