Kezdőlap

Ady Lajos (Érmindszent, 1881. jan. 29.Bp., 1940. ápr. 18.): irodalomtörténész, pedagógiai író, ~ Endre öccse. Az egy.-et Bp.-en és Kolozsvárott végezte. 1906-ban Kolozsvárott tanári oklevelet szerzett. 1904–19-ben zilahi, 1909-től 1919-ig bp.-i gimn.-i tanár, 1913–18 között az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny szerk.-je. 1919-ől debreceni tankerületi főig., 1935-től mint tanügyi főtanácsos a bp.-i tankerületi főigazgatóságon dolgozott. Bátyjától sokban idegen nézeteket vallott. Ady Endre (Bp., 1923) c. műve Ady forradalmiságát meghamisító szemlélete ellenére hasznos adatokat szolgáltatott az Ady-kutatásnak is.