Kezdőlap

Aggteleky Béla (Sopron, 1890. szept. 14.Genf, 1977. aug. 4.): altábornagy, hadtestparancsnok. A pécsi honvéd hadapródisk.-át végezte (1909). Az I. világháborúban csapattiszt, főhadnagy volt. 1917-ben vezérkari tanfolyamot végzett, majd százados és 1921-ig a Ludovika Ak. tanára. 1922-től a soproni katonai főreálisk.-ban tanított. 1925-ben Szabályzatismertető Tanfolyamot (SZIT) végzett, 1927 – 1940-ben a Honvédelmi Min.-ban dolgozott. 1940. júl 1-től vezérőrnagy, az I. gyalogdandár, 1942. nov. 1-től altábornagy, a II. hadtest, 1944. aug. 1-től okt. 8-ig a III. hadtest parancsnoka volt. Részt vett a kárpáti harcokban. 1944. aug. 8-án az I. hadtest parancsnokává nevezték ki, megbízták a háborúból való kiugrás katonai biztosításával Bp.-en. 1944. október 15-én a nyilas puccs napján letartóztatták. 1945 után 1956-ig Mo.-on élt, majd Svájcba távozott, és 1977-ig, haláláig az 1944. okt. 15-i eseményekre vonatkozó dokumentumok összegyűjtésén dolgozott, ezeket a M. Néphadsereg Hadtörténeti Intézetére hagyományozta. – Irod. Bokor Péter: 1944. okt. 15. Genfi beszélgetés Bp. egykori védelmi parancsnokával (Élet és Irod., 1979. okt. 13.) – A Magy. Televízió dokumentumfilmjében szerepelt (rendezte Bokor László, Bp., 1977).