Kezdőlap

Agricola János (Kecskemét, 16. sz. második fele): ref. tanító, költő. Apja az elsők között volt, akik Luther tanait Kecskeméten terjesztették. Az ~ név a kor szokásainak megfelelően felvett név. Eredeti neve az egyik változat szerint Szántó, a másik szerint Mező. 1563–64-ben wittenbergi egy.-i hallgató. Mint az egy. babérkoszorús költője 1563-ban az egy.-ről távozó barátjához, a szintén kecskeméti születésű Cyka Benedekhez búcsúzó verset írt. Versét barátja válaszával együtt ki is nyomtatták. 1915-ben a brassói Honterus Gimnáziumban még megvolt egy példánya.