Kezdőlap

Aistleitner József (Sopron, 1883. máj. 2.Bp., 1960. szept. 9.): r. k. lelkész, egyetemi tanár, a nyelvészeti tudományok doktora (1960). Győrött és Bécsben végzett teológiát, ahol 1907-ben doktorátust szerzett. 1906-tól Tatán segédlelkész, 1908-tól a győri nagyszeminárium prefektusa, 1909-től a győri kat. tanítóképzőben tanított. 1913-ban történet-földrajzszakos tanári oklevelet szerzett. 1925–50-ben a bp.-i egy. hittudományi karán a keleti nyelvek tanára. Tudományos tevékenységének központjában az ugariti sémi nyelvű feliratok álltak, amelyeknek értelmezésében, nyelvi és tárgyi magyarázatában nemzetközileg elismert tevékenységet folytatott. Ő készítette el az ugariti sémi feliratok első összefoglaló német fordítását. Maradandó értékűek a régi sémi személynevekre vonatkozó kutatásai, valamint szövegkritikai alapon készített bibliafordításai. – F. m. Ein Opfertext aus Ugarit, mit Exkurs über kosmologische Beziehungen der ugaritischen Mythologie (I–II. Bp., 1954–55); Studien zur Sprachverwandtschaft des Ugaritischen (I–II. Bp., 1958); Wörterbuch der ugaritischen Sprache (Berlin, 1963). – Irod. Czeglédy Károly: J. A. (1883–1960) (Acta Orientalia, 1960).