Kezdőlap

Aixinger László (Pozsony, 1883. aug. 6.Pozsony, 1944. márc. 22.): jogász, újságíró. Kolozsvárott 1905-ben jogi doktorátust szerzett. 1905–19 között a pozsonyi ítélőtábla bírája. 1920-tól 1930-ig a Pozsonyban megjelenő Híradó főszerk.-helyettese. 1925-től 1944-ig a pozsonyi Toldy-kör alelnöke, ill. elnöke. A Csehszlovák Orsz. Keresztényszocialista Párt ig.-ja 1943-ig és főszerk.-je a Magyar Néplap c. pártlapnak. Egyik alapítója és elnöke volt a pozsonyi Bartók Béla Dalegyesületnek, melyet Bartók patronált. Hagyományőrző, patrióta szellemű írásai a szlovákiai m. lapokban és folyóiratokban jelentek meg. – F. m. Pozsony (Bp., 1938); Széchenyi Pozsonyban (Pozsony, 1942).